Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sosyal Medya ve Basın Hukuku
(Açıklamalı – İçtihatlı)
Eylül 2020 / 1. Baskı / 1040 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 240.00 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   

Elektronik ortamda işlenen suçların hızlı bir şekilde artışı, bu suçların işlenmesinin internet yoluyla kolaylaşması, mücadeledeki zorluklar, toplumsal açıdan doğabilecek zararların sonradan tamamen giderilmesinin mümkün olmaması, bu konuda acilen etkin bir mücadele verecek kurumsal bir yapının oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu amaçla kurulan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na; elektronik ortamdaki zararlı içeriklerin izlenmesi ve önlem alınması, filtreleme görevi, bu konuda uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması gibi önemli görevler verilmiştir.

Eserde medya ve basının cezai sorumluluğuna dair; 5187 sayılı Basın Kanunu, 2954 sayılı TRT Kanunu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyon Yayınlarının Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'n da yer alan ve basın yoluyla işlenebilen suç ve cezalarla yüksek mahkeme kararları üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmede, idari ve etik sorumluluğa dair; yine aynı mevzuat üzerinde düzenlenmiş idari yaptırımlar ve bağımsız idari otoritelerle kamu kurumlarının ve kurullarının kararlarıyla yüksek mahkeme kararları, hukuki sorumluluğa dair ise; Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde korunan kişilik haklarının basın yoluyla ihlaline dair temel mevzuat ve yüksek yargı kararları üzerinde ayrıntılı incelemeler yapılmıştır.

Eserin; başta hukuk uygulayıcıları olan hakim, Cumhuriyet savcısı ve avukatlara, hukuk ve iletişim bilimlerine dair araştırma yapan akademisyen ve öğrencilere, medya alanında ulusal, bölgesel veya yerel ölçekte hizmet veren gazetecilerle medya emekçilerine, medya okur yazarı ve kullanıcılarıyla, medya ve basın hukuku alanına meraklı tüm toplum kesimine faydalı olması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Kitle İletişiminde İfade ve Basın Özgürlüğü
Düzeltme ve Cevap Hakkı
Medya ve Basının Cezai ve Hukuki Sorumluluğu
İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Tedbirleri ile İnternet Yayınlarından Kaynaklanan Sorumluluk
Medya Üzerinde Kişisel Verilerin Korunması
Barkod: 9789750262654
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1040
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  8
Kısaltmalar  27
I. Bölüm
KİTLE İLETİŞİMİ, BASIN VE MEDYA
A. İLETİŞİM VE KİTLE İLETİŞİM HUKUKU  29
1. İletişim ve Kitle İletişimi Ayrımı  29
2. İletişim Araçları ve Teknolojik İlerleme Süreci  32
3. Kitle İletişim Hukuku ve Temel Çıkarımlar  35
B. BASIN KAVRAMI VE BASIN HUKUKU  36
1. Basın Kavramı, Tarihçesi, İşlevi  36
2. Kitle İletişim Araçları ve Basın Organizasyonu  38
3. Basın Hukuku  41
C. MEDYA, YENİ MEDYA, SOSYAL MEDYA KAVRAMLARI VE BASIN  43
1. Kitle İletişim Araçları ve Medya  43
2. Medya ve Basın Ayrımı  44
3. Yeni Medya Kavramı ve Basın  46
4. Sosyal Medya ve Basın  48
II. Bölüm
İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
A. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜK KAVRAMI, KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI  51
1. İnsan Hakları, Temel Hak ve Özgürlük Kavramı, Tarihçesi, Kapsamı  51
2. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması  58
a. AİHS ve AİHM Kararları Çerçevesinde Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması  59
aa. Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilecek Sınırlamanın Yasa ile Düzenlenmesi  60
ab. Sınırlamanın Meşru Bir Amaca Dayanması  60
ac. Sınırlamanın Orantılı (Ölçülü) Olması  60
ad. Demokratik Toplum Gereklerine Uygunluk  61
b. T.C. Anayasası ve AYM Kararları Çerçevesinde Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması  62
B. DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI  65
1. Düşünce Özgürlüğü – İfade Özgürlüğü Kavramları, Ayrımı  65
a. Düşünce Özgürlüğü  65
b. İfade Özgürlüğü  67
2. AİHM ve AYM Kararları Çerçevesinde İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması  71
C. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI  92
1. İletişim Özgürlüğü – Basın Özgürlüğü Kavramları, Ayrımı  92
a. İletişim (Haberleşme) ve İletişim Özgürlüğü Kavramı  92
b. Kitle İletişimi – İletişim Özgürlüğü Ayrımı  93
c. Basın Özgürlüğü  94
2. AİHM ve AYM Kararları Çerçevesinde Basın Özgürlüğünün Sınırları  95
a. AİHM Kararlarında Basın Özgürlüğü  96
b. AYM Kararlarında Basın Özgürlüğü  100
III. Bölüm
TÜRKİYE’DE BASININ CEZAİ SORUMLULUĞU
A. TÜRK CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA BASIN VE CEZAİ SORUMLULUK  103
1. Türk Ceza Kanunu Genel Hükümleri İle Basın Mevzuatı Arasındaki İlişki  103
2. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi ve İştirak Kavramı Çerçevesinde Basının Cezai Sorumluluğuna Dair Sistemler  103
a. Birlikte (Yasal) Sorumluluk Sistemi  106
b. Basamaklı (Kademeli) Sorumluluk Sistemi  106
c. İhmal Nedeniyle (İhmalden Doğan) Sorumluluk Sistemi  106
d. Ülkemizde Cezai Sorumluluğa Dair Benimsenen Sistemler  106
da. Yazılı Medyada Cezai Sorumluluk Sistemi  106
db. Görsel ve İşitsel Medyada Cezai Sorumluluk Sistemi  108
dc. İnternet Medyasında Cezai Sorumluluk Sistemi  110
3. Ceza Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Hafifleten Nedenler Kapsamında Haber Alma Hakkı, İfade ve Basın Özgürlüğü  114
4. Kitle İletişim Mevzuatının “Suça Teşebbüs” ve “Suçların İçtimaı” Hükümleri Çerçevesinde İncelenmesi  116
a. Kitle İletişim Mevzuatı ve Suça Teşebbüs  116
aa. Yazılı Medya ve Suça Teşebbüs  117
ab. Görsel – İşitsel Medya İle İnternet Yayınları ve Suça Teşebbüs  119
b. Basın veya Yayın Yoluyla İşlenen Suçların İçtimaı  119
ba. Yazılı Medya Üzerinde İşlenebilen Suçların İçtimaı  122
bb. Görsel veya İşitsel Medya Üzerinde İşlenebilen Suçların İçtimaı  122
bc. İnternet Ortamında İşlenebilen Suçların İçtimaı  124
5. Kitle İletişim Mevzuatı ve Güvenlik Tedbirleri  125
a. 5187 Sayılı Kanun’da Düzenlenen Bazı Suçlar Hakkında Özel Olarak Öngörülen Güvenlik Tedbirleri  125
b. 6112 Sayılı Kanun’da Düzenlenen Bazı Suçlar Hakkında Özel Olarak Öngörülen Güvenlik Tedbirleri  128
c. 5651 Sayılı Kanunda Yer Alan Güvenlik Tedbirleri  130
B. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KAPSAMINDA BASIN SUÇLARI VE BASIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR  132
1. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Kitle İletişim Mevzuatında Koruma Tedbirleri  132
2. Suçun İşlendiği Yer ve Yetkili Yargı Merci  136
a. Yazılı Medya Üzerinde İşlenen Suçlarda Yetki  138
aa. TCK’de “Alenen” veya “Basın–Yayın” Yoluyla İşlenebileceği Öngörülen Suçların Yazılı Medya Üzerinde İşlenmesi Halinde Suçun İşlendiği Yer  138
ab. 5187 Sayılı Kanun’da Düzenlenen “Sırf Basın Suçları” veya “Basın Düzenine Karşı Suçlar (Basın Zabıtası Suçları)” Yönünden Suçun İşlendiği Yer  141
b. Görsel – İşitsel Medya Üzerinde İşlenen Suçlarda Yetki  143
ba. 2954 Sayılı Kanun Kapsamında Suçun İşlendiği Yer  143
bb. 6112 Sayılı Kanun Kapsamında Suçun İşlendiği Yer  145
c. İnternet Medyası Üzerinde İşlenen Suçlarda Yetki  148
3. Basın Suçlarında Özel Soruşturma Süreleri ve Görevli Mahkeme  151
a. Yazılı Medyada Özel Soruşturma Süreleri ve Görevli Mahkeme  151
aa. 5187 Sayılı Basın Kanunu’nda Yer Alan Suçlarda Soruşturma Süresi  151
ab. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçlarda Soruşturma Süresi  152
ac. Görevli Mahkeme  154
b. Görsel ve İşitsel Medya ile İnternet Medyasında Soruşturma Süreleri ve Görevli Yargı Merci  154
ba. 2954 Sayılı Kanun’da Özel Soruşturma Süresi ve Görevli Mahkeme  154
bb. Özel Radyo ve Televizyonlarla İnternet Ortamındaki Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarda Özel Soruşturma Süreleri ve Görevli Mahkeme  155
a. Ön Ödeme (TCK madde 75)  157
b. Uzlaştırma (CMK madde 253 – 255)  158
c. Seri ve Basit Yargılama Usulü İle Basın Suçları (CMK madde 250–252)  159
5. Medya Üzerinde İşlenen Bazı Suçlarda Temyiz Kanun Yolu  162
C. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARIYLA İŞLENEN SUÇLAR VE BASIN  163
1. Genel Olarak Suç ve Kitle İletişim Aracı Bağlantısı  163
a. Suç Oluşturan Eylem  163
b. Suçun İşlenmesinde Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması  163
2. Kitle İletişim Aracı Yoluyla İşlenebilen Suçun Faili ve Basının Konumu  164
a. Basın Dışındaki Gerçek veya Tüzel Kişilerin, Kitle İletişim Araçlarını Kullanarak Medya Üzerinde “Bizzat” İşleyebilecekleri Suçlar  166
b. Basın Dışındaki Gerçek veya Tüzel Kişilerin, Kitle İletişim Araçlarını Kullanarak Medya Üzerinde “Alenen” ya da “Basın veya Yayın” Organları Yoluyla veya Basın Düzenine Karşı İşleyebilecekleri Suçlar  168
c. Basının (Basın organı veya basın mensubunun) Kitle İletişim Araçları Vasıtasıyla, Medya Üzerinde Bizzat veya İştirak Halinde İşleyebileceği Suçlar  171
3. Basın Suçu, Unsurları ve Suçun İşlenmesinde Kullanılan Kitle İletişim Aracının Türüne Göre Kıyas Yasağı  172
a. Basın Suçu Kavramı, Tanımı ve Türleri  173
b. Basın Suçunun Unsurları  174
c. Yazılı Medya Üzerinde İşlenen Suçlar ile Diğer Kitle İletişim Araçları Üzerinde İşlenen Suçlar Arasında Kıyas Yasağı  175
4. Basın Suçunun Türleri ve Kitle İletişim Mevzuatında Basın Suçu Benzeri Düzenlemeler  178
a. Dar Anlamda (Sırf) Basın Suçları ve Benzer Düzenlemeler  178
aa. Yazılı Medya Üzerinde İşlenebilen Dar Anlamda (Sırf) Basın Suçları  179
ab. Görsel ve İşitsel Medya Üzerinde, Dar Anlamda (Sırf) Basın Suçuna Benzer Düzenlemeler  179
ac. İnternet Medyası Üzerinde Dar Anlamda (Sırf) Basın Suçuna Benzer Düzenlemeler  181
b. Basılmış Eser Yoluyla veya Basın–Yayın Yoluyla İşlenebilen Suçlar (5237 Sayılı TCK’de “Alenen” veya “Basın veya Yayın Yoluyla” İşlenmesi Halinde Ayrıca Cezalandırılacağı Düzenlenen Suçlar)  182
c. Basın Düzenine Karşı İşlenen Suçlar (Basın Zabıtası Suçları) ve Benzer Düzenlemeler  184
ca. Yazılı Medya Üzerinde İşlenebilen Basın Zabıtası Suçları  185
cb. Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenine Dair Özel Hükümler  185
cc. İnternet Yayınlarının Düzenine Dair Özel Hükümler  187
5. Sonuç  188
D. 5237 SAYILI TCK’DE ALENEN VEYA BASIN – YAYIN YOLUYLA İŞLENEBİLECEĞİ ÖNGÖRÜLEN BAZI SUÇLAR  189
1. İntihara Yönlendirme (TCK Madde 84)  189
a. Kanun Metni  189
b. Açıklamalar  190
c. Yargıtay Kararları  193
2. Hakaret (TCK madde 125 – 131)  194
a. Kanun Metni  194
b. Açıklamalar  196
ba. Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret  199
bb. İnanç, Düşünce ve Kanaatlerinden Dolayı Kişiye Hakaret  199
bc. Mensup Olduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle Hakaret  200
bd. Hakaretin Alenen İşlenmesi  200
c. Yargıtay Kararları  204
ca. Yazılı Medyada Hakaret ve Güncel Kararlar  204
cb. İşitsel – Görsel Medyada Hakaret ve Güncel Kararlar  216
cc. İnternet Medyasında Hakaret ve Güncel Kararlar  227
3. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK madde 132)  238
a. Kanun Metni  238
b. Açıklamalar  238
c. Yargıtay Kararları  241
4. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK Madde 133)  251
a. Kanun Metni  251
b. Açıklamalar  252
c. Yargıtay Kararları  253
5. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK madde 134)  254
a. Kanun Metni  254
b. Açıklamalar  254
c. Yargıtay Kararları  257
6. Suç İşlemeye Tahrik (TCK madde 214)  264
a. Kanun Metni  265
b. Açıklamalar  265
c. Yargıtay Kararları  266
7. Suçu ve Suçluyu Övme (TCK madde 215)  268
a. Kanun Metni  268
b. Açıklamalar  268
c. Yargıtay Kararları  269
8. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama (TCK madde 216)  273
a. Madde Metni  273
b. Açıklamalar  273
c. Yargıtay Kararları  278
9. Kanunlara Uymamaya Tahrik (TCK madde 217)  289
a. Kanun Metni  289
b. Açıklamalar  289
c. Yargıtay Kararları  290
10. Ortak Hüküm (TCK madde 218)  293
a. Madde Metni  293
b. Açıklamalar  293
c. Yargıtay Kararları  294
11. Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütün Propagandasının Basın ve Yayın Yoluyla Yapılması (TCK madde 220/8)  295
a. Kanun Metni  295
b. Açıklamalar  296
c. Yargıtay Kararları  311
12. Müstehcenlik (TCK madde 226)  337
a. Kanun Metni  337
b. Açıklamalar  338
c. Yargıtay Kararları (Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Müstehcenlik)  340
13. Fiyatları Etkileme (TCK madde 237)  344
a. Kanun Metni  344
b. Açıklamalar  345
c. Yargıtay Kararları  346
14. İftira (TCK madde 267)  347
a. Kanun Metni  347
b. Açıklamalar  348
c. Yargıtay Kararları (Basın ve Yayın Yoluyla İftira Suçuna Dair)  353
15. Yargı Görevini Yapanı Etkileme (TCK madde 277)  361
a. Kanun Metni  361
b. Açıklamalar  361
c. Yargıtay Kararları  364
16. Gizliliğin İhlali (TCK madde 285)  367
a. Kanun Metni  367
b. Açıklamalar  367
c. Yargıtay Kararları  370
17. Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması (TCK madde 286)  381
a. Madde Metni  381
b. Açıklamalar  381
c. Yargıtay Kararları  383
18. Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs (TCK madde 288)  385
a. Kanun Metni  385
b. Açıklamalar  385
c. Yargıtay Kararları  387
19. Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK madde 299)  390
a. Kanun Metni  390
b. Açıklamalar  391
c. Yargıtay Kararları  394
20. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama (TCK madde 301)  409
a. Kanun Metni  409
b. Açıklamalar  409
c. Yargıtay Kararları  411
21. Halkı Askerlikten Soğutma (TCK madde 318)  415
a. Kanun Metni  415
b. Açıklamalar  416
c. Yargıtay Kararları  417
E. 5187 SAYILI BASIN KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇ VE CEZALAR  417
1. Zorunlu Bilgileri Göstermeme (5187 S.K. Madde 15)  417
a. Madde Metni  417
b. Açıklamalar  418
c. Yargıtay Kararları  420
2. Durdurulan Yayının Yayımına Devam Etme (5187 S.K. Madde 16)  422
a. Madde Metni  422
b. Açıklamalar  422
3. Teslim Yükümlülüğüne Uymama (5187 S.K. Madde 17)  425
a. Kanun Metni  425
b. Açıklamalar  425
c. Yargıtay Kararları  426
4. Düzeltme ve Cevabın Yayımlanmaması (5187 S.K. Madde 18)  428
a. Kanun Metni  428
b. Açıklamalar  428
c. Yargıtay Kararları  440
5. Cinsel Saldırı, Cinayet ve İntihara Özendirme (5187 S.K. Madde 20)  472
a. Kanun Metni  472
b. Açıklamalar  472
6. Kimliğin Açıklanmaması (5187 S.K. Madde 21)  474
a. Kanun Metni  474
b. Açıklamalar  474
c. Yargıtay Kararları  481
7. Basılmış Eserleri Engelleme, Tahrip ve Bozma (5187 S.K. Madde 22)  497
a. Kanun Metni  497
b. Açıklamalar  497
8. Süreli Yayınların Dağıtımı Yükümlülüğüne Aykırılık (5187 S.K. Madde 23)  499
a. Madde Metni  499
b. Açıklamalar  500
9. Yeniden Yayım (5187 S.K. Madde 24)  501
a. Madde Metni  501
b. Açıklamalar  501
c. Yargıtay Kararları  506
10. El Koyma, Dağıtım ve Satış Yasağı (5187 S.K. Madde 25)  521
a. Kanun Metni  521
b. Açıklamalar  522
c. Yargıtay Kararları  525
F. 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN TEDBİRLER, SUÇ VE CEZALAR  525
1. 6112 Sayılı Kanun’da Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılması Usulü  525
a. Kanun Metni  525
b. Açıklamalar  527
c. Yargıtay Kararları  530
2. Yayın Lisansı Almadan veya Lisansı Durdurulmasına / İptal Edilmesine Rağmen Yayın Yapmak (Madde 33/1)  536
a. Kanun Metni  536
b. Açıklamalar  536
c. Yargıtay Kararları  538
3. Lisans Tipi Dışında Yayın Yapmak veya İzinsiz Verici Tesis Etmek (Madde 33/2)  543
a. Kanun Metni  543
b. Açıklamalar  543
c. Yargıtay Kararları  546
4. Yayın Kayıtlarını Muhafaza Etmemek veya İstenmesine Rağmen Süresi İçinde ve Aslına Uygun Olarak Teslim Etmemek (Madde 33/3)  551
a. Kanun Metni  551
b. Açıklamalar  551
c. Yargıtay Kararları  553
5. RTÜK’e veya Diğer Bir Merciiye Gönderilen Yayının İçerik Açısından İstenen Yayın Olmaması (Madde 33/4)  554
a. Kanun Metni  554
b. Açıklamalar  554
6. 6112 Sayılı Kanuna Özgü Yargılama Usulleri ve Katılma  555
a. Açıklamalar  555
b. Yargıtay Kararları  556
G. 2954 SAYILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNUNDA YER ALAN TEDBİRLER, SUÇ VE CEZALAR  558
1. TRT Kanunu Kapsamında Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılması Usulü  558
a. Kanun Metni  558
b. Açıklamalar  560
c. Yargıtay Kararları  563
2. Standartlara Uymayan (Alıcı) Cihaz İthal veya İmal Etmek Suçu (Madde 63/d–1. Cümlesi)  563
a. Kanun Metni  563
b. Açıklamalar  563
3. Alıcı Cihazları İthal veya İmal Edenlerin, Cihazların Teknik Özelliklerini, Kullanım Şekillerini, Montaj Şemalarını ve Bunlardaki Değişikleri Bildirme Yükümlülüğünün İhlali (Madde 63/d–2. cümle)  564
a. Kanun Metni  564
b. Açıklamalar  564
4. 2954 Sayılı Kanun’da Sorumluluk ve Davalara Dair Ortak Hükümler  564
a. 2954 Sayılı Kanun’da Sorumluluk  564
b. Yargıtay Kararları  565
H. 5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İNTERNET YAYINLARININ DÜZENLENMESİ, ERİŞİMİN ENGELLENMESİ, SUÇ VE CEZALAR  568
1. İnternet Ortamının Aktörleri, Kanunun Kapsamı ve Temel Bilgiler  568
2. Erişimin Engellenmesi Kararı Türleri, Sebepleri ve Uygulanması  576
a. Bazı (Katalog) Suçların İşlendiği Şüphesiyle Koruma Tedbiri Olarak İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi (Madde 8)  576
b. Kişilerin Can ve Mal Güvenliğinin, Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin, Genel Sağlığın Korunması, Suç İşlenmesinin Önlenmesi, Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâller, İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi (Madde 8/A)  582
c. Kişilik Haklarının İhlali Gerekçesiyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi (Madde 9)  585
ca. Kişilik Hakları Kavramı ve İnternet Yayınları Yoluyla İhlali  585
cb. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi Kararı  589
cc. Kişilik Hakları Bağlamında Unutulma Hakkı İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi  592
cd. Yargıtay Kararları  593
d. Özel Hayatın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi (Madde 9/A)  649
da. Özel Hayat ve Özel Hayatın Gizliliği  649
db. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Nedeniyle Erişimin Engellenmesi  652
3. 5651 Sayılı Kanun’da Düzenlenen Suç ve Cezalar  653
a. Koruma Tedbiri Olarak Verilen Erişimin Engellenmesi Kararını Yerine Getirmeme Suçu (Madde 8/10)  653
b. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Kuruma Bilgi Vermeme Suçu
(Madde 8/A – 4)  657
c. Kişilik Haklarının İhlali Sebebiyle Verilen İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Kararının Gereğini Yerine Getirmeme Suçu (Madde 9/11)  659
ca. Açıklamalar  659
cb. Yargıtay Kararları  660
I. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNDA YER ALAN (TCK’YE YAPILAN ATIFLA) SUÇ VE CEZALAR  666
1. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK Madde 135)  668
a. Kanun Metni  668
b. Açıklamalar  668
c. Yargıtay Kararları  674
2. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu (TCK Madde 136)  677
a. Kanun Metni  677
b. Açıklamalar  677
c. Yargıtay Kararları  680
3. Nitelikli Haller (TCK Madde 137)  688
a. Madde Metni  688
b. Açıklamalar  688
c. Yargıtay Kararları  689
4. Verileri Yok Etmeme (TCK Madde 138)  691
a. Kanun Metni  691
b. Açıklamalar  692
c. Yargıtay Kararları  696
5. Şikayet (TCK Madde 139)  696
a. Kanun Metni  696
b. Açıklamalar  696
6. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması (TCK Madde 140)  696
a. Madde Metni  696
b. Açıklamalar  696
IV. Bölüm
TÜRKİYE’DE BASININ İDARİ VE ETİK SORUMLULUĞU
A. TÜRKİYE’DE YAZILI MEDYA VE İDARİ YAPTIRIMLAR  699
1. Açıklamalar  699
2. Danıştay Kararları  700
B. GÖRSEL – İŞİTSEL MEDYA VE İDARİ YAPTIRIMLAR  702
1. 6112 Sayılı Kanun’da Yer Alan İdari Yaptırımlar  702
a. Medya Hizmet Sağlayıcısı Hisse Sahipliği/ Ortaklık Sınırını Aşıp Verilen Süre İçinde Düzeltmemek (Madde 19/1–d)  702
b. Verici Tesis ve İşletim Şirketlerinin İzin Şartlarını İhlal Etmesi ve Üst Kurulca Yapılacak Uyarıya Rağmen Aykırılığı Gidermemesi (Madde 26/8)  702
c. 6112 Sayılı Kanun’un 8. Maddesi Birinci Fıkrasının (a), (b), (d), (f), (g), (ğ), (h), (n), (ö), (s), (ş) ve (t) Bentlerindeki Yayın Hizmeti İlkelerine ve Dördüncü Fıkrasına Aykırı Yayın Yapmak (Madde 32/1)  703
d. 6112 Sayılı Kanun’un 8. Maddesi Birinci Fıkrasının Diğer (c, ç, e, ı, i, j, k, l, m, o, p, r) Bentleri ile İkinci ve Üçüncü Fıkralarında ve Bu Kanunun Diğer Maddelerinde Belirlenen İlke, Yükümlülük veya Yasaklara Aykırı Yayın Yapmak, Üst Kurul Tarafından Belirlenen Yükümlülükleri Yerine Getirmemek (Madde 32/2)  704
e. Ticari İletişim Gelir Beyannamesi Vermemek (Madde 42/5)  706
f. Ortak Hükümler, İdari Yaptırım Uygulama Yetkisi ve Yargı Yolu  706
2. 4207 sayılı Kanun’da Basın – Yayın ve Medya Hakkındaki İdari Yaptırımlar  708
a. Tütün Ürünlerinin İsim, Logo veya Amblemlerinin Bildirim veya Basın – Yayın Organlarına İlan Verilmek Suretiyle Tanıtımının Yapılması Yasağı  708
b. Görsel ve İşitsel Medya Üzerinde Yapılan Yayınlarda Tütün Mamüllerinin Görüntülerine Yer Verilmesi Yasağı  709
c. Tütün Ürünlerinin Otomatik Makinelerde, Telefon, Televizyon veya İnternet Gibi Elektronik Ortamlarda Satılması Yasağı  709
3. Emsal RTÜK Kararları  710
4. Danıştay Kararları  724
5. Yargıtay Kararları  744
a. 4207 Sayılı Kanuna Dair  744
b. 6112 Sayılı Kanuna Dair  749
C. İNTERNET MEDYASI VE 5651 SAYILI KANUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR  751
1. 5651 Sayılı Kanun’da Yer Alan İdari Yaptırımlar  751
a. Bilgilendirme Yükümlülüğünü İhlal (Madde 3/2)  751
b. Yer Sağlayıcılık Bildiriminde Bulunmamak (Madde 5/6)  752
c. Erişim Sağlayıcıların Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi (Madde 6/3)  753
d. Toplu Kullanım Sağlayıcılarının Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi (Madde 7/4)  754
e. İdari Tedbir Olarak Verilen İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi Kararının Gereğini Yerine Getirmeme (Madde 8/11)  756
f. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde, İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi Kararının Gereğini Yerine Getirmeme (Madde 8/A–5)  757
g. Sosyal Ağ Sağlayıcısının Temsilci Belirleme ve Bildirme Yükümlülüğünü İhlali (Ek Madde 4/2)  757
h. Başvurulara Cevap Verme ve Rapor Verme Yükümlülüğünün İhlali (Ek Madde 4/6)  759
ı. Erişim Sağlayıcıları Birliğini Kurmama ve Birliğe Üye Olmama (Geçici Madde 3/3,4)  760
j. 5651 Sayılı Kanun’a Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Karşı Kanun Yolu  760
2. Emsal BTK Kararları  761
3. Danıştay Kararları  762
4. Yargıtay Kararları  769
D. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR  777
1. 6698 Sayılı Kanunda Düzenlenen İdari Yaptırımlar  777
a. Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme (Madde 18/(1)–a)  777
b. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Yerine Getirmeme (Madde 18/(1)–b)  778
c. Kurul Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirmeme (Madde 18/(1)–c)  779
d. Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık (Madde 18/(1)–ç)  779
2. Güncel Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Kararları  780
3. Danıştay Kararları  785
E. BASINDA ÖZDENETİM, MEDYA ETİĞİ VE TÜRKİYE’DE BASIN ÖRGÜTLERİ  788
1. Basının Özdenetimi ve Medya (Basın) Etiği Kavramları  788
2. Advertorial (Reklam) veya PR (Halkla İlişkiler) Gazeteciliği ve Etik  792
3. Türkiye’de Basın Meslek Örgütleri ve Tarihçe  794
4. İnternet Gazeteciliği – Yayıncılığı ve Uygulanacak Mevzuat  796
a. İnternet Gazeteciliği  796
b. İnternet Yayıncılığı ve Uygulanacak Mevzuat  799
V. Bölüm
TÜRKİYE’DE BASININ ÖZEL HUKUK SORUMLULUĞU
A. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNDA KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASINA DAİR DAVALAR  803
1. Mevzuat  803
2. Açıklamalar  804
a. Kişilik Haklarına Saldırı ve Hukuka Uygunluk Nedenleri  804
b. Şeref ve Haysiyet Kavramı İle İfade Özgürlüğünün Çatışması  807
c. Kitle İletişim Araçları Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı  809
d. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Basın Özgürlüğü ile Kişilerin Şeref ve Haysiyeti Arasındaki Dengenin Kurulması  811
e. Özel ve Aile Yaşamına Saygı Kapsamında Mahremiyet ve Özel Hayatın Gizliliği  815
f. Kişinin Adının (İsminin) Korunması ve Değiştirilmesi  817
3. Kişilik Haklarının İhlalinde Açılacak Dava Türleri  818
a. Kusuru Zorunlu Kılmayan Dava Türleri  818
aa. Tespit Davası  818
ab. Son Verme (Durdurma) Davası  819
ac. Önleme Davası  820
b. Sebepsiz Zenginleşme Davası  820
c. Vekaletsiz İş Görme Davası  820
d. Kusuru Şart Koşan Davalar (Kusur Sorumluluğu)  821
da. TMK’de Maddi Tazminat Davası  821
db. TMK’de Manevi Tazminat Davası  822
4. Kişilik Haklarının Basın Yoluyla İhlali Nedeniyle Hukuki Sorumluluk ve Açılacak Davalara Dair Ortak Özellikler  822
a. Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlalinde Özel Hukuk Sorumluluğu  822
aa. Yazılı Medya Üzerinde Hukuki Sorumluluk  822
ab. Görsel ve İşitsel Medya Üzerinde Hukuki Sorumluluk  823
5. Yargıtay Kararları  824
B. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU VE BASININ KONUMU  837
1. Kanun Metni  837
2. Açıklamalar  839
a. Haksız Fiil (Kusur) Sorumluluğunun Esasları  839
b. Maddi Tazminat  843
c. Manevi Tazminat  844
d. Özel Kanunlarda Borçlar Kanunu'na Atıfta Bulunulan Tazminat Halleri  845
da. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Tazminat  845
db. 5651 Sayılı Kanun'da Tazminat Sorumluluğu  846
dc. 5187 Sayılı Basın Kanunu'nda Tazminat ve Özel Hukuk Sorumluluğu  846
dd. 2954 Sayılı Kanunda Maddi ve Manevi Tazminat  846
3. Yargıtay Kararları  847
VI. Bölüm
EKLER
A. TÜM DEĞİŞİKLİKLERİYLE GÜNCEL MEDYA MEVZUATI  905
1. 5187 Sayılı Basın Kanunu  905
2. 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu  915
3. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun  949
4. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun  992
B. DİLEKÇE VE EMSAL KARAR TASLAKLARI  1015
1. 5187 sayılı Kanun'da Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılması  1015
a. Başvuru Dilekçeleri  1015
b. Emsal Karar Şablonu  1017
2. 6112 sayılı Kanun'da Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılması  1019
a. Başvuru Dilekçeleri  1019
b. Emsal Karar Taslağı  1021
3. 5651 Sayılı Kanun'un 9. Maddesi Kapsamında İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Başvurusu  1022
a. Başvuru Dilekçeleri  1022
b. Emsal Karar Şablonu  1024
4. 5651 Sayılı Kanun’un 9/A Maddesi Kapsamında İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi  1025
a. Başvuru Dilekçeleri  1025
b. Emsal Karar Şablonu  1027
Kaynakça  1029
Kavramlar Dizini  1035
Yazar Özgeçmişleri  1038
 


Levent Eraslan
Temmuz 2020
44.00 TL
Sepete Ekle
Fatih Çelik
Temmuz 2020
30.00 TL
İndirimli: 27.90 TL (%7)
Sepete Ekle
Mustafa C. Sadakoğlu
Haziran 2020
60.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  8
Kısaltmalar  27
I. Bölüm
KİTLE İLETİŞİMİ, BASIN VE MEDYA
A. İLETİŞİM VE KİTLE İLETİŞİM HUKUKU  29
1. İletişim ve Kitle İletişimi Ayrımı  29
2. İletişim Araçları ve Teknolojik İlerleme Süreci  32
3. Kitle İletişim Hukuku ve Temel Çıkarımlar  35
B. BASIN KAVRAMI VE BASIN HUKUKU  36
1. Basın Kavramı, Tarihçesi, İşlevi  36
2. Kitle İletişim Araçları ve Basın Organizasyonu  38
3. Basın Hukuku  41
C. MEDYA, YENİ MEDYA, SOSYAL MEDYA KAVRAMLARI VE BASIN  43
1. Kitle İletişim Araçları ve Medya  43
2. Medya ve Basın Ayrımı  44
3. Yeni Medya Kavramı ve Basın  46
4. Sosyal Medya ve Basın  48
II. Bölüm
İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
A. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜK KAVRAMI, KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI  51
1. İnsan Hakları, Temel Hak ve Özgürlük Kavramı, Tarihçesi, Kapsamı  51
2. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması  58
a. AİHS ve AİHM Kararları Çerçevesinde Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması  59
aa. Temel Hak ve Özgürlüklere Getirilecek Sınırlamanın Yasa ile Düzenlenmesi  60
ab. Sınırlamanın Meşru Bir Amaca Dayanması  60
ac. Sınırlamanın Orantılı (Ölçülü) Olması  60
ad. Demokratik Toplum Gereklerine Uygunluk  61
b. T.C. Anayasası ve AYM Kararları Çerçevesinde Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması  62
B. DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI  65
1. Düşünce Özgürlüğü – İfade Özgürlüğü Kavramları, Ayrımı  65
a. Düşünce Özgürlüğü  65
b. İfade Özgürlüğü  67
2. AİHM ve AYM Kararları Çerçevesinde İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması  71
C. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI  92
1. İletişim Özgürlüğü – Basın Özgürlüğü Kavramları, Ayrımı  92
a. İletişim (Haberleşme) ve İletişim Özgürlüğü Kavramı  92
b. Kitle İletişimi – İletişim Özgürlüğü Ayrımı  93
c. Basın Özgürlüğü  94
2. AİHM ve AYM Kararları Çerçevesinde Basın Özgürlüğünün Sınırları  95
a. AİHM Kararlarında Basın Özgürlüğü  96
b. AYM Kararlarında Basın Özgürlüğü  100
III. Bölüm
TÜRKİYE’DE BASININ CEZAİ SORUMLULUĞU
A. TÜRK CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA BASIN VE CEZAİ SORUMLULUK  103
1. Türk Ceza Kanunu Genel Hükümleri İle Basın Mevzuatı Arasındaki İlişki  103
2. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi ve İştirak Kavramı Çerçevesinde Basının Cezai Sorumluluğuna Dair Sistemler  103
a. Birlikte (Yasal) Sorumluluk Sistemi  106
b. Basamaklı (Kademeli) Sorumluluk Sistemi  106
c. İhmal Nedeniyle (İhmalden Doğan) Sorumluluk Sistemi  106
d. Ülkemizde Cezai Sorumluluğa Dair Benimsenen Sistemler  106
da. Yazılı Medyada Cezai Sorumluluk Sistemi  106
db. Görsel ve İşitsel Medyada Cezai Sorumluluk Sistemi  108
dc. İnternet Medyasında Cezai Sorumluluk Sistemi  110
3. Ceza Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Hafifleten Nedenler Kapsamında Haber Alma Hakkı, İfade ve Basın Özgürlüğü  114
4. Kitle İletişim Mevzuatının “Suça Teşebbüs” ve “Suçların İçtimaı” Hükümleri Çerçevesinde İncelenmesi  116
a. Kitle İletişim Mevzuatı ve Suça Teşebbüs  116
aa. Yazılı Medya ve Suça Teşebbüs  117
ab. Görsel – İşitsel Medya İle İnternet Yayınları ve Suça Teşebbüs  119
b. Basın veya Yayın Yoluyla İşlenen Suçların İçtimaı  119
ba. Yazılı Medya Üzerinde İşlenebilen Suçların İçtimaı  122
bb. Görsel veya İşitsel Medya Üzerinde İşlenebilen Suçların İçtimaı  122
bc. İnternet Ortamında İşlenebilen Suçların İçtimaı  124
5. Kitle İletişim Mevzuatı ve Güvenlik Tedbirleri  125
a. 5187 Sayılı Kanun’da Düzenlenen Bazı Suçlar Hakkında Özel Olarak Öngörülen Güvenlik Tedbirleri  125
b. 6112 Sayılı Kanun’da Düzenlenen Bazı Suçlar Hakkında Özel Olarak Öngörülen Güvenlik Tedbirleri  128
c. 5651 Sayılı Kanunda Yer Alan Güvenlik Tedbirleri  130
B. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KAPSAMINDA BASIN SUÇLARI VE BASIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR  132
1. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Kitle İletişim Mevzuatında Koruma Tedbirleri  132
2. Suçun İşlendiği Yer ve Yetkili Yargı Merci  136
a. Yazılı Medya Üzerinde İşlenen Suçlarda Yetki  138
aa. TCK’de “Alenen” veya “Basın–Yayın” Yoluyla İşlenebileceği Öngörülen Suçların Yazılı Medya Üzerinde İşlenmesi Halinde Suçun İşlendiği Yer  138
ab. 5187 Sayılı Kanun’da Düzenlenen “Sırf Basın Suçları” veya “Basın Düzenine Karşı Suçlar (Basın Zabıtası Suçları)” Yönünden Suçun İşlendiği Yer  141
b. Görsel – İşitsel Medya Üzerinde İşlenen Suçlarda Yetki  143
ba. 2954 Sayılı Kanun Kapsamında Suçun İşlendiği Yer  143
bb. 6112 Sayılı Kanun Kapsamında Suçun İşlendiği Yer  145
c. İnternet Medyası Üzerinde İşlenen Suçlarda Yetki  148
3. Basın Suçlarında Özel Soruşturma Süreleri ve Görevli Mahkeme  151
a. Yazılı Medyada Özel Soruşturma Süreleri ve Görevli Mahkeme  151
aa. 5187 Sayılı Basın Kanunu’nda Yer Alan Suçlarda Soruşturma Süresi  151
ab. Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Suçlarda Soruşturma Süresi  152
ac. Görevli Mahkeme  154
b. Görsel ve İşitsel Medya ile İnternet Medyasında Soruşturma Süreleri ve Görevli Yargı Merci  154
ba. 2954 Sayılı Kanun’da Özel Soruşturma Süresi ve Görevli Mahkeme  154
bb. Özel Radyo ve Televizyonlarla İnternet Ortamındaki Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarda Özel Soruşturma Süreleri ve Görevli Mahkeme  155
a. Ön Ödeme (TCK madde 75)  157
b. Uzlaştırma (CMK madde 253 – 255)  158
c. Seri ve Basit Yargılama Usulü İle Basın Suçları (CMK madde 250–252)  159
5. Medya Üzerinde İşlenen Bazı Suçlarda Temyiz Kanun Yolu  162
C. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARIYLA İŞLENEN SUÇLAR VE BASIN  163
1. Genel Olarak Suç ve Kitle İletişim Aracı Bağlantısı  163
a. Suç Oluşturan Eylem  163
b. Suçun İşlenmesinde Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması  163
2. Kitle İletişim Aracı Yoluyla İşlenebilen Suçun Faili ve Basının Konumu  164
a. Basın Dışındaki Gerçek veya Tüzel Kişilerin, Kitle İletişim Araçlarını Kullanarak Medya Üzerinde “Bizzat” İşleyebilecekleri Suçlar  166
b. Basın Dışındaki Gerçek veya Tüzel Kişilerin, Kitle İletişim Araçlarını Kullanarak Medya Üzerinde “Alenen” ya da “Basın veya Yayın” Organları Yoluyla veya Basın Düzenine Karşı İşleyebilecekleri Suçlar  168
c. Basının (Basın organı veya basın mensubunun) Kitle İletişim Araçları Vasıtasıyla, Medya Üzerinde Bizzat veya İştirak Halinde İşleyebileceği Suçlar  171
3. Basın Suçu, Unsurları ve Suçun İşlenmesinde Kullanılan Kitle İletişim Aracının Türüne Göre Kıyas Yasağı  172
a. Basın Suçu Kavramı, Tanımı ve Türleri  173
b. Basın Suçunun Unsurları  174
c. Yazılı Medya Üzerinde İşlenen Suçlar ile Diğer Kitle İletişim Araçları Üzerinde İşlenen Suçlar Arasında Kıyas Yasağı  175
4. Basın Suçunun Türleri ve Kitle İletişim Mevzuatında Basın Suçu Benzeri Düzenlemeler  178
a. Dar Anlamda (Sırf) Basın Suçları ve Benzer Düzenlemeler  178
aa. Yazılı Medya Üzerinde İşlenebilen Dar Anlamda (Sırf) Basın Suçları  179
ab. Görsel ve İşitsel Medya Üzerinde, Dar Anlamda (Sırf) Basın Suçuna Benzer Düzenlemeler  179
ac. İnternet Medyası Üzerinde Dar Anlamda (Sırf) Basın Suçuna Benzer Düzenlemeler  181
b. Basılmış Eser Yoluyla veya Basın–Yayın Yoluyla İşlenebilen Suçlar (5237 Sayılı TCK’de “Alenen” veya “Basın veya Yayın Yoluyla” İşlenmesi Halinde Ayrıca Cezalandırılacağı Düzenlenen Suçlar)  182
c. Basın Düzenine Karşı İşlenen Suçlar (Basın Zabıtası Suçları) ve Benzer Düzenlemeler  184
ca. Yazılı Medya Üzerinde İşlenebilen Basın Zabıtası Suçları  185
cb. Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenine Dair Özel Hükümler  185
cc. İnternet Yayınlarının Düzenine Dair Özel Hükümler  187
5. Sonuç  188
D. 5237 SAYILI TCK’DE ALENEN VEYA BASIN – YAYIN YOLUYLA İŞLENEBİLECEĞİ ÖNGÖRÜLEN BAZI SUÇLAR  189
1. İntihara Yönlendirme (TCK Madde 84)  189
a. Kanun Metni  189
b. Açıklamalar  190
c. Yargıtay Kararları  193
2. Hakaret (TCK madde 125 – 131)  194
a. Kanun Metni  194
b. Açıklamalar  196
ba. Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret  199
bb. İnanç, Düşünce ve Kanaatlerinden Dolayı Kişiye Hakaret  199
bc. Mensup Olduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle Hakaret  200
bd. Hakaretin Alenen İşlenmesi  200
c. Yargıtay Kararları  204
ca. Yazılı Medyada Hakaret ve Güncel Kararlar  204
cb. İşitsel – Görsel Medyada Hakaret ve Güncel Kararlar  216
cc. İnternet Medyasında Hakaret ve Güncel Kararlar  227
3. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK madde 132)  238
a. Kanun Metni  238
b. Açıklamalar  238
c. Yargıtay Kararları  241
4. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK Madde 133)  251
a. Kanun Metni  251
b. Açıklamalar  252
c. Yargıtay Kararları  253
5. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK madde 134)  254
a. Kanun Metni  254
b. Açıklamalar  254
c. Yargıtay Kararları  257
6. Suç İşlemeye Tahrik (TCK madde 214)  264
a. Kanun Metni  265
b. Açıklamalar  265
c. Yargıtay Kararları  266
7. Suçu ve Suçluyu Övme (TCK madde 215)  268
a. Kanun Metni  268
b. Açıklamalar  268
c. Yargıtay Kararları  269
8. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama (TCK madde 216)  273
a. Madde Metni  273
b. Açıklamalar  273
c. Yargıtay Kararları  278
9. Kanunlara Uymamaya Tahrik (TCK madde 217)  289
a. Kanun Metni  289
b. Açıklamalar  289
c. Yargıtay Kararları  290
10. Ortak Hüküm (TCK madde 218)  293
a. Madde Metni  293
b. Açıklamalar  293
c. Yargıtay Kararları  294
11. Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütün Propagandasının Basın ve Yayın Yoluyla Yapılması (TCK madde 220/8)  295
a. Kanun Metni  295
b. Açıklamalar  296
c. Yargıtay Kararları  311
12. Müstehcenlik (TCK madde 226)  337
a. Kanun Metni  337
b. Açıklamalar  338
c. Yargıtay Kararları (Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Müstehcenlik)  340
13. Fiyatları Etkileme (TCK madde 237)  344
a. Kanun Metni  344
b. Açıklamalar  345
c. Yargıtay Kararları  346
14. İftira (TCK madde 267)  347
a. Kanun Metni  347
b. Açıklamalar  348
c. Yargıtay Kararları (Basın ve Yayın Yoluyla İftira Suçuna Dair)  353
15. Yargı Görevini Yapanı Etkileme (TCK madde 277)  361
a. Kanun Metni  361
b. Açıklamalar  361
c. Yargıtay Kararları  364
16. Gizliliğin İhlali (TCK madde 285)  367
a. Kanun Metni  367
b. Açıklamalar  367
c. Yargıtay Kararları  370
17. Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması (TCK madde 286)  381
a. Madde Metni  381
b. Açıklamalar  381
c. Yargıtay Kararları  383
18. Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs (TCK madde 288)  385
a. Kanun Metni  385
b. Açıklamalar  385
c. Yargıtay Kararları  387
19. Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK madde 299)  390
a. Kanun Metni  390
b. Açıklamalar  391
c. Yargıtay Kararları  394
20. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama (TCK madde 301)  409
a. Kanun Metni  409
b. Açıklamalar  409
c. Yargıtay Kararları  411
21. Halkı Askerlikten Soğutma (TCK madde 318)  415
a. Kanun Metni  415
b. Açıklamalar  416
c. Yargıtay Kararları  417
E. 5187 SAYILI BASIN KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇ VE CEZALAR  417
1. Zorunlu Bilgileri Göstermeme (5187 S.K. Madde 15)  417
a. Madde Metni  417
b. Açıklamalar  418
c. Yargıtay Kararları  420
2. Durdurulan Yayının Yayımına Devam Etme (5187 S.K. Madde 16)  422
a. Madde Metni  422
b. Açıklamalar  422
3. Teslim Yükümlülüğüne Uymama (5187 S.K. Madde 17)  425
a. Kanun Metni  425
b. Açıklamalar  425
c. Yargıtay Kararları  426
4. Düzeltme ve Cevabın Yayımlanmaması (5187 S.K. Madde 18)  428
a. Kanun Metni  428
b. Açıklamalar  428
c. Yargıtay Kararları  440
5. Cinsel Saldırı, Cinayet ve İntihara Özendirme (5187 S.K. Madde 20)  472
a. Kanun Metni  472
b. Açıklamalar  472
6. Kimliğin Açıklanmaması (5187 S.K. Madde 21)  474
a. Kanun Metni  474
b. Açıklamalar  474
c. Yargıtay Kararları  481
7. Basılmış Eserleri Engelleme, Tahrip ve Bozma (5187 S.K. Madde 22)  497
a. Kanun Metni  497
b. Açıklamalar  497
8. Süreli Yayınların Dağıtımı Yükümlülüğüne Aykırılık (5187 S.K. Madde 23)  499
a. Madde Metni  499
b. Açıklamalar  500
9. Yeniden Yayım (5187 S.K. Madde 24)  501
a. Madde Metni  501
b. Açıklamalar  501
c. Yargıtay Kararları  506
10. El Koyma, Dağıtım ve Satış Yasağı (5187 S.K. Madde 25)  521
a. Kanun Metni  521
b. Açıklamalar  522
c. Yargıtay Kararları  525
F. 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN TEDBİRLER, SUÇ VE CEZALAR  525
1. 6112 Sayılı Kanun’da Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılması Usulü  525
a. Kanun Metni  525
b. Açıklamalar  527
c. Yargıtay Kararları  530
2. Yayın Lisansı Almadan veya Lisansı Durdurulmasına / İptal Edilmesine Rağmen Yayın Yapmak (Madde 33/1)  536
a. Kanun Metni  536
b. Açıklamalar  536
c. Yargıtay Kararları  538
3. Lisans Tipi Dışında Yayın Yapmak veya İzinsiz Verici Tesis Etmek (Madde 33/2)  543
a. Kanun Metni  543
b. Açıklamalar  543
c. Yargıtay Kararları  546
4. Yayın Kayıtlarını Muhafaza Etmemek veya İstenmesine Rağmen Süresi İçinde ve Aslına Uygun Olarak Teslim Etmemek (Madde 33/3)  551
a. Kanun Metni  551
b. Açıklamalar  551
c. Yargıtay Kararları  553
5. RTÜK’e veya Diğer Bir Merciiye Gönderilen Yayının İçerik Açısından İstenen Yayın Olmaması (Madde 33/4)  554
a. Kanun Metni  554
b. Açıklamalar  554
6. 6112 Sayılı Kanuna Özgü Yargılama Usulleri ve Katılma  555
a. Açıklamalar  555
b. Yargıtay Kararları  556
G. 2954 SAYILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNUNDA YER ALAN TEDBİRLER, SUÇ VE CEZALAR  558
1. TRT Kanunu Kapsamında Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılması Usulü  558
a. Kanun Metni  558
b. Açıklamalar  560
c. Yargıtay Kararları  563
2. Standartlara Uymayan (Alıcı) Cihaz İthal veya İmal Etmek Suçu (Madde 63/d–1. Cümlesi)  563
a. Kanun Metni  563
b. Açıklamalar  563
3. Alıcı Cihazları İthal veya İmal Edenlerin, Cihazların Teknik Özelliklerini, Kullanım Şekillerini, Montaj Şemalarını ve Bunlardaki Değişikleri Bildirme Yükümlülüğünün İhlali (Madde 63/d–2. cümle)  564
a. Kanun Metni  564
b. Açıklamalar  564
4. 2954 Sayılı Kanun’da Sorumluluk ve Davalara Dair Ortak Hükümler  564
a. 2954 Sayılı Kanun’da Sorumluluk  564
b. Yargıtay Kararları  565
H. 5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İNTERNET YAYINLARININ DÜZENLENMESİ, ERİŞİMİN ENGELLENMESİ, SUÇ VE CEZALAR  568
1. İnternet Ortamının Aktörleri, Kanunun Kapsamı ve Temel Bilgiler  568
2. Erişimin Engellenmesi Kararı Türleri, Sebepleri ve Uygulanması  576
a. Bazı (Katalog) Suçların İşlendiği Şüphesiyle Koruma Tedbiri Olarak İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi (Madde 8)  576
b. Kişilerin Can ve Mal Güvenliğinin, Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin, Genel Sağlığın Korunması, Suç İşlenmesinin Önlenmesi, Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâller, İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi (Madde 8/A)  582
c. Kişilik Haklarının İhlali Gerekçesiyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi (Madde 9)  585
ca. Kişilik Hakları Kavramı ve İnternet Yayınları Yoluyla İhlali  585
cb. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi Kararı  589
cc. Kişilik Hakları Bağlamında Unutulma Hakkı İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi  592
cd. Yargıtay Kararları  593
d. Özel Hayatın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi (Madde 9/A)  649
da. Özel Hayat ve Özel Hayatın Gizliliği  649
db. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Nedeniyle Erişimin Engellenmesi  652
3. 5651 Sayılı Kanun’da Düzenlenen Suç ve Cezalar  653
a. Koruma Tedbiri Olarak Verilen Erişimin Engellenmesi Kararını Yerine Getirmeme Suçu (Madde 8/10)  653
b. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Kuruma Bilgi Vermeme Suçu
(Madde 8/A – 4)  657
c. Kişilik Haklarının İhlali Sebebiyle Verilen İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Kararının Gereğini Yerine Getirmeme Suçu (Madde 9/11)  659
ca. Açıklamalar  659
cb. Yargıtay Kararları  660
I. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNDA YER ALAN (TCK’YE YAPILAN ATIFLA) SUÇ VE CEZALAR  666
1. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK Madde 135)  668
a. Kanun Metni  668
b. Açıklamalar  668
c. Yargıtay Kararları  674
2. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu (TCK Madde 136)  677
a. Kanun Metni  677
b. Açıklamalar  677
c. Yargıtay Kararları  680
3. Nitelikli Haller (TCK Madde 137)  688
a. Madde Metni  688
b. Açıklamalar  688
c. Yargıtay Kararları  689
4. Verileri Yok Etmeme (TCK Madde 138)  691
a. Kanun Metni  691
b. Açıklamalar  692
c. Yargıtay Kararları  696
5. Şikayet (TCK Madde 139)  696
a. Kanun Metni  696
b. Açıklamalar  696
6. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması (TCK Madde 140)  696
a. Madde Metni  696
b. Açıklamalar  696
IV. Bölüm
TÜRKİYE’DE BASININ İDARİ VE ETİK SORUMLULUĞU
A. TÜRKİYE’DE YAZILI MEDYA VE İDARİ YAPTIRIMLAR  699
1. Açıklamalar  699
2. Danıştay Kararları  700
B. GÖRSEL – İŞİTSEL MEDYA VE İDARİ YAPTIRIMLAR  702
1. 6112 Sayılı Kanun’da Yer Alan İdari Yaptırımlar  702
a. Medya Hizmet Sağlayıcısı Hisse Sahipliği/ Ortaklık Sınırını Aşıp Verilen Süre İçinde Düzeltmemek (Madde 19/1–d)  702
b. Verici Tesis ve İşletim Şirketlerinin İzin Şartlarını İhlal Etmesi ve Üst Kurulca Yapılacak Uyarıya Rağmen Aykırılığı Gidermemesi (Madde 26/8)  702
c. 6112 Sayılı Kanun’un 8. Maddesi Birinci Fıkrasının (a), (b), (d), (f), (g), (ğ), (h), (n), (ö), (s), (ş) ve (t) Bentlerindeki Yayın Hizmeti İlkelerine ve Dördüncü Fıkrasına Aykırı Yayın Yapmak (Madde 32/1)  703
d. 6112 Sayılı Kanun’un 8. Maddesi Birinci Fıkrasının Diğer (c, ç, e, ı, i, j, k, l, m, o, p, r) Bentleri ile İkinci ve Üçüncü Fıkralarında ve Bu Kanunun Diğer Maddelerinde Belirlenen İlke, Yükümlülük veya Yasaklara Aykırı Yayın Yapmak, Üst Kurul Tarafından Belirlenen Yükümlülükleri Yerine Getirmemek (Madde 32/2)  704
e. Ticari İletişim Gelir Beyannamesi Vermemek (Madde 42/5)  706
f. Ortak Hükümler, İdari Yaptırım Uygulama Yetkisi ve Yargı Yolu  706
2. 4207 sayılı Kanun’da Basın – Yayın ve Medya Hakkındaki İdari Yaptırımlar  708
a. Tütün Ürünlerinin İsim, Logo veya Amblemlerinin Bildirim veya Basın – Yayın Organlarına İlan Verilmek Suretiyle Tanıtımının Yapılması Yasağı  708
b. Görsel ve İşitsel Medya Üzerinde Yapılan Yayınlarda Tütün Mamüllerinin Görüntülerine Yer Verilmesi Yasağı  709
c. Tütün Ürünlerinin Otomatik Makinelerde, Telefon, Televizyon veya İnternet Gibi Elektronik Ortamlarda Satılması Yasağı  709
3. Emsal RTÜK Kararları  710
4. Danıştay Kararları  724
5. Yargıtay Kararları  744
a. 4207 Sayılı Kanuna Dair  744
b. 6112 Sayılı Kanuna Dair  749
C. İNTERNET MEDYASI VE 5651 SAYILI KANUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR  751
1. 5651 Sayılı Kanun’da Yer Alan İdari Yaptırımlar  751
a. Bilgilendirme Yükümlülüğünü İhlal (Madde 3/2)  751
b. Yer Sağlayıcılık Bildiriminde Bulunmamak (Madde 5/6)  752
c. Erişim Sağlayıcıların Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi (Madde 6/3)  753
d. Toplu Kullanım Sağlayıcılarının Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi (Madde 7/4)  754
e. İdari Tedbir Olarak Verilen İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi Kararının Gereğini Yerine Getirmeme (Madde 8/11)  756
f. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde, İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi Kararının Gereğini Yerine Getirmeme (Madde 8/A–5)  757
g. Sosyal Ağ Sağlayıcısının Temsilci Belirleme ve Bildirme Yükümlülüğünü İhlali (Ek Madde 4/2)  757
h. Başvurulara Cevap Verme ve Rapor Verme Yükümlülüğünün İhlali (Ek Madde 4/6)  759
ı. Erişim Sağlayıcıları Birliğini Kurmama ve Birliğe Üye Olmama (Geçici Madde 3/3,4)  760
j. 5651 Sayılı Kanun’a Göre Verilecek İdari Para Cezalarına Karşı Kanun Yolu  760
2. Emsal BTK Kararları  761
3. Danıştay Kararları  762
4. Yargıtay Kararları  769
D. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İDARİ YAPTIRIMLAR  777
1. 6698 Sayılı Kanunda Düzenlenen İdari Yaptırımlar  777
a. Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme (Madde 18/(1)–a)  777
b. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Yerine Getirmeme (Madde 18/(1)–b)  778
c. Kurul Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirmeme (Madde 18/(1)–c)  779
d. Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık (Madde 18/(1)–ç)  779
2. Güncel Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Kararları  780
3. Danıştay Kararları  785
E. BASINDA ÖZDENETİM, MEDYA ETİĞİ VE TÜRKİYE’DE BASIN ÖRGÜTLERİ  788
1. Basının Özdenetimi ve Medya (Basın) Etiği Kavramları  788
2. Advertorial (Reklam) veya PR (Halkla İlişkiler) Gazeteciliği ve Etik  792
3. Türkiye’de Basın Meslek Örgütleri ve Tarihçe  794
4. İnternet Gazeteciliği – Yayıncılığı ve Uygulanacak Mevzuat  796
a. İnternet Gazeteciliği  796
b. İnternet Yayıncılığı ve Uygulanacak Mevzuat  799
V. Bölüm
TÜRKİYE’DE BASININ ÖZEL HUKUK SORUMLULUĞU
A. 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNDA KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASINA DAİR DAVALAR  803
1. Mevzuat  803
2. Açıklamalar  804
a. Kişilik Haklarına Saldırı ve Hukuka Uygunluk Nedenleri  804
b. Şeref ve Haysiyet Kavramı İle İfade Özgürlüğünün Çatışması  807
c. Kitle İletişim Araçları Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı  809
d. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Basın Özgürlüğü ile Kişilerin Şeref ve Haysiyeti Arasındaki Dengenin Kurulması  811
e. Özel ve Aile Yaşamına Saygı Kapsamında Mahremiyet ve Özel Hayatın Gizliliği  815
f. Kişinin Adının (İsminin) Korunması ve Değiştirilmesi  817
3. Kişilik Haklarının İhlalinde Açılacak Dava Türleri  818
a. Kusuru Zorunlu Kılmayan Dava Türleri  818
aa. Tespit Davası  818
ab. Son Verme (Durdurma) Davası  819
ac. Önleme Davası  820
b. Sebepsiz Zenginleşme Davası  820
c. Vekaletsiz İş Görme Davası  820
d. Kusuru Şart Koşan Davalar (Kusur Sorumluluğu)  821
da. TMK’de Maddi Tazminat Davası  821
db. TMK’de Manevi Tazminat Davası  822
4. Kişilik Haklarının Basın Yoluyla İhlali Nedeniyle Hukuki Sorumluluk ve Açılacak Davalara Dair Ortak Özellikler  822
a. Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlalinde Özel Hukuk Sorumluluğu  822
aa. Yazılı Medya Üzerinde Hukuki Sorumluluk  822
ab. Görsel ve İşitsel Medya Üzerinde Hukuki Sorumluluk  823
5. Yargıtay Kararları  824
B. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU VE BASININ KONUMU  837
1. Kanun Metni  837
2. Açıklamalar  839
a. Haksız Fiil (Kusur) Sorumluluğunun Esasları  839
b. Maddi Tazminat  843
c. Manevi Tazminat  844
d. Özel Kanunlarda Borçlar Kanunu'na Atıfta Bulunulan Tazminat Halleri  845
da. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Tazminat  845
db. 5651 Sayılı Kanun'da Tazminat Sorumluluğu  846
dc. 5187 Sayılı Basın Kanunu'nda Tazminat ve Özel Hukuk Sorumluluğu  846
dd. 2954 Sayılı Kanunda Maddi ve Manevi Tazminat  846
3. Yargıtay Kararları  847
VI. Bölüm
EKLER
A. TÜM DEĞİŞİKLİKLERİYLE GÜNCEL MEDYA MEVZUATI  905
1. 5187 Sayılı Basın Kanunu  905
2. 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu  915
3. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun  949
4. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun  992
B. DİLEKÇE VE EMSAL KARAR TASLAKLARI  1015
1. 5187 sayılı Kanun'da Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılması  1015
a. Başvuru Dilekçeleri  1015
b. Emsal Karar Şablonu  1017
2. 6112 sayılı Kanun'da Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılması  1019
a. Başvuru Dilekçeleri  1019
b. Emsal Karar Taslağı  1021
3. 5651 Sayılı Kanun'un 9. Maddesi Kapsamında İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Başvurusu  1022
a. Başvuru Dilekçeleri  1022
b. Emsal Karar Şablonu  1024
4. 5651 Sayılı Kanun’un 9/A Maddesi Kapsamında İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi  1025
a. Başvuru Dilekçeleri  1025
b. Emsal Karar Şablonu  1027
Kaynakça  1029
Kavramlar Dizini  1035
Yazar Özgeçmişleri  1038
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021