Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri Işığında
Askeri Ceza Kanunu
Mart 2016 / 1. Baskı / 936 Syf.
Fiyatı: 91.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%68)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Mayıs 2018 166.50 TL -     Sepete Ekle
   

Kitap, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, AsCK madde bazında açıklanmaya çalışılmıştır. Açıklamalarda, duruma göre, genel veya askeri suç teorisinde ileri sürülen bilimsel görüşlere ve uygulamadan örneklere yer verilmiştir. Askeri suçları düzenleyen maddelerin açıklanmasında ise, ilgili askeri suç tipinin unsurları dikkate alınmıştır. Askeri suçlar, unsurları itibarıyla ele alınıp öğreti ve uygulamada ortaya çıkan görüşler doğrultusunda incelenmiştir. Ayrıca, o suçla ilgili Askeri Yargıtay karar özetlerine yer verilmiştir.

İkinci bölümde, TCK'nun genel hükümleri ile AsCK'nın atıfta bulunduğu özel hükümleri madde bazında, aynı şekil ve içerikte açıklanmaya çalışılmıştır. Bu açıklamalarda, TCK'nın genel hükümlerine ilişkin, öğretide ileri sürülen görüşler ile son yıllarda verilen Yargıtay ve Askeri Yargıtay Kararlarında benimsenen ilkeler özellikle göz önünde tutulmuştur. Ayrıca TCK'nın genel hükümlerinin askeri suçlar bakımından uygulanabilirliğine de işaret edilmiştir.

Her madde açıklamasından sonra, o maddeyle ilgili, varsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Anayasa Mahkemesi Kararı, Yargıtay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararları yeniden eskiye doğru özetlenerek sıralanmıştır. Böylece, bu çalışmanın, hem akademisyenler hem genel ceza hukuku ve askeri ceza hukuku uygulayıcıları için kaynak oluşturması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Askeri Ceza Kanunu
Askeri Suçlar ve Kabahatler ve Cezalar
Disiplin Cezaları
Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler
Ceza Sorumluluğunun Esasları
Yaptırımlar
Atıf Suretiyle Askeri Suç Hâline Getirilen TCK Hükümleri
Özel Hükümler
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
Barkod: 9789750237089
Yayın Tarihi: Mart 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 936
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  9
Kısaltmalar  49
KİTAP HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
I. METODOLOJİ  51
II. ASKERİ CEZA HUKUKU İLE GENEL CEZA HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ  52
III. ASKERİ CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜK SORUNU  56
1. Genel Kanun Hükümlerine Aykırılık Kavramı  56
2. Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri ve Yürürlük Kanunu Geçici Madde 1  57
3. Askerî Ceza Kanununun Genel Hükümleri ve Bu Hükümlerin Uygulanmasına Devam Edilmesine Yönelik Düzenlemeler  58
a. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  59
b. Hapis Cezasının Ertelenmesi  60
c. Dava Zamanaşımı  60
d. Tekerrür  60
e. Fer'i Cezalar  60
f. Önödeme  60
4. AsCK'nın Yürürlükte Olan Genel Hükümleri  61
5. Tablo  61
V. TÜRK CEZA KANUNUNA YAPILAN ATIFLAR/YOLLAMALAR  61
1. Atıf Kavramı  61
2. AsCK'da Yer Alan Atıf Hükümleri  62
3. Yürürlük Kanununda Yer Alan Atıf Hükümleri  62
4. Atıf Hükümlerinin Yorumu  63
KARŞILAŞTIRMALI TABLO–I  65
KARŞILAŞTIRMALI TABLO–II  67
ASKERİ CEZA KANUNU
BİRİNCİ KISIM
ASKERİ SUÇLAR VE KABAHATLER VE CEZALAR
BİRİNCİ BAP
Esaslar
Madde 1 – Askerî Cürüm ve Kabahat  71
Açıklamalar  72
1. Genel Olarak  72
2. Askerî Suçun Tanımı  72
3. Askerî Suçun Türleri  74
a. Sırf Askerî Suçlar  74
b. Askerî Suç Benzerleri  75
4. Askerî Kabahatler  75
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  76
Madde 2 – Askerlerin Askerî Olmayan Suçları  77
Açıklamalar  77
Madde 3 – Askerî Şahıslar  77
Açıklamalar  77
I. Asker Kişiler  78
1. Subaylar  78
2. Astsubaylar  79
3. Uzman Jandarma  79
4. Uzman Erbaşlar  80
5. Sözleşmeli Erbaş ve Erler  80
6. Yükümlü Erbaş ve Erler  81
7. Askerî Öğrenciler  82
8. Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kadro ve Kuruluşunda Çalışan Sivil Personel  83
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  85
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  85
Madde 4 – Yedek Askerî Şahıslar  86
Açıklamalar  86
ASKERİ YARGITAY KARARI  87
Madde 5 – Asker Kişilerin Yabancı Ülkelerde İşledikleri Askerî Suçlar  87
Açıklamalar  87
Ülke Kavramı  87
Madde 6 – Müttefik Hükümetlerin Askerî Şahıslarına Karşı Yapılan Suçlar  90
Açıklamalar  91
Madde 7 – Harp Hükümleri ve Cari Olacağı Hal ve Vakitler  91
Açıklamalar  92
1. Savaş Hali  93
2. Harp Hükümlerinin Yürürlüğe Girmesi  93
3. Sıkıyönetim Kanununun Yürürlüğe Girmesi  94
ASKERİ YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARI  95
Madde 8 – Seferberlik ve Tarifi  95
Açıklamalar  95
1. Seferberlik  96
2. Karasuları  96
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  97
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  97
Madde 9 – Düşman Karşısı  97
Açıklamalar  98
Madde 10 – Silahlı Eşkıya  98
Açıklamalar  98
Madde 11 – Silahlının Tarifi  99
Açıklamalar  99
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  100
Madde 12 – Hizmetin Tarifi  101
Açıklamalar  101
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  104
Madde 13 – Memur, Amir ve Üstün Tarifi  105
Açıklamalar  106
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  109
Madde 14 – Toplu Asker Karşısının Tarifi  110
Açıklamalar  110
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  111
Madde 15 – Nöbetçi, Karakol, Devriyenin Tarifi  112
Açıklamalar  112
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  113
Madde 16 – Ordu ve Kıtanın Tarifi  113
Açıklamalar  113
Madde 17 – İstirdat ve Tazminat Nasıl Hükmolunur  114
Açıklamalar  114
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  115
Madde 18 – 19: Maddeler 31/01/2013– 6413/m.45/3–c ile yürürlükten kaldırılmıştır.  116
İKİNCİ BAP
Cezalar Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Askerî Cezalar
Madde 20 – Ölüm Cezası  117
Açıklamalar  117
Madde 21 – Şahsi Hürriyeti Tahdit Eden Cezalar  118
Açıklamalar  118
Madde 22 – Ağır Hapis ve Hapis Cezalarının Mahiyeti ve Neticeleri  118
Açıklamalar  119
Madde 23 – Kısa Hapis Cezaları  119
Açıklamalar  120
Madde 24 – Göz ve Oda Hapsi Cezalarının Mahiyeti, Neticeleri ve Yerine Getirilmesi  120
Açıklamalar  121
Madde 25 – Erbaş ve Er Hakkında Oda Hapsi Cezasının Mahiyeti ve İcrası  121
Madde 26 – 27 (Maddeler, 22.03.2000 – 4551/38. md. ile yürürlükten kaldırılmıştır.)  121
Madde 28 – Kısa Hapis Cezalarının Tatbiki Şartları  121
Madde 29 – Fer'i Askerî Cezalar  121
Açıklamalar  122
Madde 30 – Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma Cezası  124
Açıklamalar  124
I. TSK'den Çıkarma Cezasının Verilebileceği Asker Kişiler ve Yetkili Yargı Organları  124
II. TSK'den Çıkarma Cezasının Türleri  125
1. Ceza Mahkûmiyetine Bağlı Zorunlu Olarak TSK'den Çıkarma  125
2. Suç Tipine Bağlı Zorunlu Olarak TSK'den Çıkarma  125
a. Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlar  126
b. Yüz Kızartıcı Suçlar  126
c. AsCK’nın Ek1. Maddesinde Yazılı Suçlar  127
3. Takdire Bağlı TSK'den Çıkarma Ferî Cezası  127
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  128
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  129
Madde 31 – Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma Cezasının Niteliği ve Sonuçları  130
Açıklamalar  131
Madde 32 – Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası, Niteliği ve Sonuçları  131
Açıklamalar  132
1. Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Ferî Cezası, Sadece Askerî Öğrenciler Hakkında Verilir ve Uygulanır  132
2. Zorunlu Askerî öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası  132
3. Takdiri Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası  132
Madde 33 – Madde 22.03.2000 – 4551/38. md. ile kaldırılmıştır.  133
Madde 34 – Asker Kişiler Hakkında Memuriyetten Mahrumiyet Cezasının Uygulanması  133
Açıklamalar  133
Madde 35 – Rütbenin Geri Alınması Cezası, Niteliği, Sonuçları ve Yerine Getirilmesi  134
Açıklamalar  134
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  137
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  137
Madde 36 – 38 Maddeler 22.03.2000 – 4551/38. m. ile kaldırılmıştır.  137
Madde 39 – Askerî Mahkemelerce Verilen Tutuklama Kararları ile Asker Kişiler Hakkında Verilen Cezaların ve Tutuklama Kararlarının İnfaz Yeri  137
Açıklamalar  138
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  140
İKİNCİ FASIL
Cürme Teşebbüs
Madde 40 – Teşebbüs  140
Maddenin 1. Fıkrasına İlişkin Açıklama  141
Maddenin 2. Fıkrasına İlişkin Açıklama  141
ÜÇÜNCÜ FASIL
Cürümde ve Kabahatte İştirak
Madde 41 – İştirak  141
Açıklamalar  142
DÖRDÜNCÜ FASIL
Cürümde Tekerrür
Madde 42 – Tekerrür  142
Açıklamalar  143
BEŞİNCİ FASIL
Cürüm ve Cezaların İçtimaı
Madde 43 – Cürüm ve Cezaların İçtimaı  144
Açıklamalar  144
ALTINCI FASIL
Cezaya Ehliyet Veren ve Bunu Kaldıran Ve Hafifleten Sebepler
Madde 44 – Cezaya Ehliyet Veren, Kaldıran ve Hafifleten Sebepler  145
Açıklamalar  145
Madde 45 – Din ve Vicdana Göre Lazım Sayılan Hareketler Cezaya Ehliyeti ve Tesiri  145
Açıklamalar  145
AİHM KARARLARI  150
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  151
Madde 46 – Korku ve İhtiyari Sarhoşluğun Cezaya Tesiri  152
Açıklamalar  152
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  154
YEDİNCİ FASIL
Cezaların Tecili
Madde 47 – Cezaların Tecili ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Yerine Uygulanabilecek Ceza ve Tedbirler  155
Açıklamalar  155
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  157
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  157
SEKİZİNCİ FASIL
Müşterek Hükümler
Madde 48 – Askerî Suçlarda Şikâyet ve İzin  159
Açıklamalar  160
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  160
Madde 49 – Askerî Cürümlerde Dava ve Cezanın Nasıl Düşeceği  160
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  162
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  163
Madde 50 – Cezanın Nasıl Arttırılacağı  163
Açıklamalar  164
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  164
Madde 51 – Cezanın Arttırılmasını İcabeden Sebepler  165
Açıklamalar  165
1. Astının Suçuna İştirak (m.51/A)  165
2. Silahın Kötüye Kullanılması (m. 51/B)  166
3. Resmi Nüfuz ve Yetkinin Kötüye Kullanılması (m. 51/B)  167
4. Suçun Toplu Olarak İşlenmesi (m. 51/C)  168
5. Suçun Herkesin Gözü Önünde Birlikte İşlenmesi (m. 51/C)  168
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  169
Madde 52 – Memnu Hakların Ne Suretle Geri Verileceği ve Neticeleri  170
Açıklamalar  170
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  172
Madde 53 – Şartla Salıverilme  173
Açıklamalar  174
ÜÇÜNCÜ BAP
Cürümler ve Cezaları
BİRİNCİ FASIL
Hıyanet
Madde 54 – Vatan Aleyhindeki Cürümler  174
Açıklamalar  174
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  178
Madde 55 – Harp Hıyaneti  178
Açıklamalar  178
Madde 56 – Milli Müdafaaya Hıyanet  180
Açıklamalar  181
Casusluk Suçlarına İlişkin Açıklama  185
Madde 57 – Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler  186
Açıklamalar  187
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  188
Madde 58 – Milli Mukavemeti Kırmak  189
Açıklamalar  189
1. Askerleri İtaatsizliğe Teşvik  189
2. Halkı Askerlikten Soğutma  190
3. Savaşta Yalan Haber Yayma  191
Madde 59 – Milli Müdafaa Vasıtalarını Tahrip  191
Açıklamalar  192
Madde 60 – Söz Vererek Tahliye Olunan Harp Esirleri  193
Açıklamalar  193
İKİNCİ FASIL
Seferberlikte Harp Kuvvetlerini Tehlikeye Düşürmek
Madde 61 – Seferberliği Geciktirenlerin ve İhlal Edenlerin Cezası  194
Açıklamalar  195
Madde 62 – Müstahkem Bir Mevkii veya Kendi Mevkiini veya Kendisini veya Bir Gemiyi, Bir Tayyareyi Düşmana Teslim Eden Kumandanların Cezası  196
Açıklamalar  197
ÜÇÜNCÜ FASIL
Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı, Firar
Madde 63 – Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı, Firar  198
Açıklamalar  199
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  201
Madde 64 – Çağrılıpta Gelmeyen Yedek Subaylarla Askerî Memurların Cezaları  201
Açıklamalar  202
Madde 65 – Vazife ve Memuriyetlerine Gitmeyenlerin Cezaları  203
Açıklamalar  203
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  206
Madde 66 – Firar ve Cezası  207
Açıklamalar  208
ASKERİ YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARI  213
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  214
Madde 67 – Yabancı Memlekete Firar Edenlerin Cezaları  216
Açıklamalar  216
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  222
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  222
Madde 68 – Mehil İçinde Yakalananların Cezası  225
Açıklamalar  225
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  225
Madde 69 – Düşman Tarafına, Düşman Karşısında, Mahsur Mevkiden Kaçanların Cezası  226
Açıklamalar  226
Madde 70 – Sözleşerek Firar ve Cezası  227
Açıklamalar  227
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  229
Madde 71 – Erbaşların Rütbelerinin Geri Alınması  230
Açıklamalar  230
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  231
Madde 72 – Firar Cezalarının Sonraya Bırakılması  231
Madde 73 – Geri Gelen Kaçakların Cezalarının İndirilmesi  232
Açıklamalar  232
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  234
Madde 74 – Firara Kalkışanları Haber Vermeyenlerin Cezası  235
Açıklamalar  235
Madde 75 – Kaçaklara Yardım Edenlerin Cezaları  236
Açıklamalar  237
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  238
Madde 76 – Tutukevi veya Cezaevinden Kaçmak veya Kaçmaya Aracı Olmak  239
Açıklamalar  239
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  242
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  242
Madde 77 – Göz veya Oda Hapsi Ceza Yerinden Kaçmak, İnfaz Şartlarına Uymamak, Kaçmaya Aracı Olmak  243
Açıklamalar  244
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  245
Madde 78 – Düşman Tarafına, Yabancı Memlekete Kaçanlar Hakkında Mali ve Fer'i Cezalar  245
DÖRDÜNCÜ FASIL
Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek ve
Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Kullanmak
Madde 79 – Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası  247
Açıklamalar  247
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  249
Madde 80 – Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası  251
Açıklamalar  251
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  251
Madde 81 – Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapanlar  252
Açıklamalar  252
YARGITAY KARARI  255
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  256
BEŞİNCİ FASIL
Askerî İtaat ve İnkıyadı Bozan Suçlar
Madde 82 – Amir veya Üstü Tehdit  258
Açıklamalar  258
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  262
YARGITAY KARARI  264
Madde 83 – Madde 22.03.2000 – 4551/38 m. ile kaldırılmıştır.  265
Madde 84 – Yalan Yere Şikâyet  265
Açıklamalar  265
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  268
Madde 85 – Amir ve Üstüne Hakaret Edenlerin Cezaları  269
Açıklamalar  269
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  277
Madde 86 – Madde 22.03.2000 – 4551/38 m. ile kaldırılmıştır.  279
Madde 87 – İtaatsizlikte Israr Edenlerin Cezası  279
Açıklamalar  280
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  282
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  282
Madde 88 – Toplu Asker Karşısında veya Hizmetten Savuşmak İçin veya Silahlı İken Yapılan İtaatsizliğin Cezaları  286
Açıklamalar  286
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  289
Madde 89 – Büyük Zararlar Veren İtaatsizliğin Cezaları  291
Açıklamalar  291
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  292
Madde 90 – Mukavemet ve Cezası  296
Açıklamalar  296
I. Görevi Yaptırmamak İçin Direnme  296
II. AsCK m. 90 da Düzenlenen Mukavemet Suçu  298
1. Genel Olarak  298
a. Hizmet Emrini İfa  298
b. Hizmete Müteallik Muamele  298
2. Suçla Korunan Hukuki Değer  299
3. Fail  299
4. Suçun Mağduru  299
5. Maddi Unsur  300
6. Manevi Unsur  300
7. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  301
a. Teşebbüs  301
b. Suça İştirak  301
c. İçtima  301
8. Az Vahim Hallerde Yaptırım  301
9. İkinci fıkra  301
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  302
Madde 91 – Amire ve Üste Fiilen Taarruz Edenlerin Cezaları  305
Açıklamalar  306
1. Suçla Korunan Hukuki Değer  306
2. Fail  306
3. Mağdur  306
4. Maddi Unsur  307
5. Manevi Unsur  309
6. Suça İştirak  309
7. İçtima  310
8. Yaptırım  310
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  311
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  311
Madde 92 – Tahrik Suretiyle Astın Yaptığı Suçlar Hakkındaki Cezaların Nasıl İndirileceği  315
Açıklamalar  316
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  317
Madde 93 – Muharrik ve Cezası  318
Açıklamalar  319
Madde 94 – İsyan Muharriki ve Cezası  321
Açıklamalar  321
Madde 95 – Hilafı Salahiyet Askerlik İşleri İçin Toplananlar ve Müzakere Yapanların Cezaları  322
Açıklamalar  323
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  329
AİHM KARARI  330
ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI  330
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  330
Madde 96 – Askerlikten Soğutanların Cezaları  332
Maddede Yapılan Değişiklikler  332
Açıklamalar  332
Madde 97 – Fesat ve Cezası  333
Açıklamalar  333
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  335
Madde 98 – Fesadı Haber Vermeyenlerin Cezası  335
Açıklamalar  335
Madde 99 – Fesadı Haber Verenlerin Cezadan Kurtulması  336
Açıklamalar  336
Madde 100 – Askerî İsyan ve Cezası  336
Açıklamalar  336
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  340
Madde 101 – Askerî İsyanda Ön Ayak Olanların Cezaları  341
Açıklamalar  341
Madde 102 – Düşman Karşısında Askerî İsyan Suçlularının Cezası  342
Açıklamalar  342
Madde 103 – Askerî İsyan ve Fesada İştirak Edenlerden Nadim Olanların Cezalarının Azaltılması  342
Açıklamalar  342
Madde 104 – Askerî Fesat ve İsyana İştirak Edenlerden Ön Ayak Sayılacak Diğer Askerler  343
Açıklamalar  343
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  344
Madde 105 – Fesat ve İsyan Suçlularının Cezalarının Azaltılması  344
Açıklamalar  344
Madde 106 – Askerî Karakol ve Nöbetçi ve Devriyeye Taarruz Edenlerin Cezaları  344
Açıklamalar  345
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  346
Madde 107 – Bu Fasıldaki Cezaların Asta Tatbik Olunabilmesinin Şartı  347
Açıklamalar  347
ALTINCI FASIL
Makam ve Memuriyet Nüfuzunu Suiistimal
Madde 108 – (Madde 16.6.1964– 477/53 m. delaletiyle 64 m. ile kaldırılmıştır.)  349
Madde 109 – Astına Suç Yapmak İçin Emir Verenlerin Cezası  349
Açıklamalar  350
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  352
Madde 110 – Astının Şikâyetnamesini Saklayan veya Geri Aldıranların Cezası  354
Açıklamalar  354
Madde 111 – Hak Edilmemiş veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Verenlerin Cezası  355
Açıklamalar  355
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  358
Madde 112 – Askerî Mahkemeler Üzerinde Tesir Yapanların Cezası  359
Açıklamalar  359
Madde 113 – Askerî Şahısları Mürettep Oldukları Yerlerden Geriye Sevkedenlerin Cezası  361
Açıklamalar  361
Madde 114 – Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Verenlerin Cezası  362
Açıklamalar  362
1. Kanunen Emir ve Seyis Eri Almaya Hakkı Olmayanlara Emir veya Seyis Eri Vermek, Hakkı Olmadığı Halde Verilen Emir veya Seyis Erini Alıp İstihdam Etmek  362
2. Emir veya Seyis Erlerini Süfli İşlerde veya Kendi Özel İşlerinde Çalıştırmak veya Çalışmasına İzin Vermek  363
3. Askerleri Kanuna Aykırı Olarak Hizmetçiliğe Vermek  363
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  367
Madde 115 – Memuriyet Nüfuzunun Sair Suretle Kötüye Kullanılması  368
Açıklamalar  368
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  372
Madde 116 – Astına Sövüp Sayan veya Fena Muamelede Bulunanların Cezası  374
Madde 117 – Astına Müessir Fiiller Yapanların Cezası  374
Açıklamalar  375
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  381
Madde 118 – Müessir Fiillerle Astının Vücudunda Tahribat Yapan veya Ölümüne Sebep Olan Üst'e Verilecek Ceza  382
YARGITAY KARARLARI  384
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  385
Madde 119 – Üstün Cürüm Sayılmayacak Olan Fiilleri  387
Açıklamalar  387
1. Bir Astının Fiili Taarruzlarını Etkisiz Hale Getirmek, Savuşturmak (Defetmek) İçin Yapılan Müessir Fiiller (Yaralama Eylemleri)  387
2. Bir Zaruret veya Tehlike Halinde Verilen Mübrem ve Müstacel Emirlere İtaat Ettirmek Amacıyla Yapılan Cebir ve Tehditler  389
3. Savaşta veya Eşkıya İle Çatışma Sırasında, İsyan Ya Da Askerî Harekât ve Suçlu Takibi Gibi Görevler Başında, Astın Israr ve Mukavemetine Karşı Zorunlu Nedenlerle Silah Kullanması  390
4. Hizmete ve Askerliğe İlişkin Kusur ve Hatalarından Dolayı Astını Eleştirmesi (Tenkit) ve Muaheze Etmesi.  391
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  392
Madde 120 – Bu Fasıldaki Suçlarda Karakolun Vaziyeti  394
Açıklamalar  394
Madde 121 – Askerliğe Ait Vesika, Evrak, Harita ve Şekilleri Yakanlar  395
Açıklamalar  395
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  399
YEDİNCİ FASIL
Seferberlikte İnsanlar ve Mallar Aleyhine Yapılan Cürümler
Madde 122 – Ganimet Almak İçin Uzaklaşan, Ganimet Alan ve Aldığı Şeyi Teslim Etmeyenler  403
Açıklamalar  403
Madde 123 – Yağmacılığın Tarifi  406
Açıklamalar  407
Madde 124 – Yağmacılığın Cezası  409
Açıklamalar  409
Madde 125 – Bir Kimsenin Malını Tahrip veya İmha Edenlerin Cezası  410
Açıklamalar  410
Madde 126 – Zorla, Müessir Fiillere Birden Ziyade Şahısların İştirakiyle Yağmacılık ve Cezası  411
Açıklamalar  412
Madde 127 – Muharebe Meydanlarında Ölülerin, Esirlerin, Yaralıların Mallarına Tecavüz Edenler  416
Açıklamalar  417
I. Genel Olarak  417
II. Maddede Düzenlenen Suçlar  418
1. Birinci Fıkrada Suç Olarak Düzenlenen Fiiller  419
a. Ölülerin Eşya veya Parasını Almak  419
b. Hastanın, Yaralının, Harp Esirinin Bir Şeyini Almak veya Elkoymak  419
c. Kızılay veya Kızılhaç Derneklerine Ait Sağlık Kurum veya Kuruluşlarını Yağmalama veya Tahrip Etme, Bu Maksatla Emir Verme ve Bu Suça Yardım Etme  419
2. İkinci Fıkrada Suç Olarak Düzenlenen Fiiller  419
a. Yaralıya İşkence Etmek  420
Madde 128 – Kıtasından Geri Kalarak Ahaliye Taaddi Edenler  421
Açıklamalar  421
Madde 129 – Fiillerin Türk Vatandaşlarına Karşı Yapılmasının Cezası  422
Açıklamalar  422
SEKİZİNCİ FASIL
Mallara Karşı Yapılan Diğer Cürümler
Madde 130 – Hizmete Mahsus Eşyayı Tahrip ve Terk ve Kaybedenler  422
Açıklamalar  422
1. Askerî Eşyayı Terk Etmek  425
2. Askerî Eşyayı Kısmen veya Tamamen Tahrip Etmek  425
3. Askerî Eşyayı Özürsüz Kaybetmek  426
4. Askerî Eşyanın Harap Olmasına Sebebiyet Vermek  428
5. Eşyayı Özel menfaatinde Kullanmak  429
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  430
1. Askerî Eşyayı Terk Etmek Suçuyla İlgili Kararlar  430
3. Askerî Eşyayı Özürsüz Kaybetmek Suçuna İlişkin Kararlar  432
5. Eşyayı Özel menfaatinde Kullanmak Suçuna İlişkin Kararlar  434
Madde 131– Eşyayı ve Malları Çalan, Satan, Rehine Veren ve Alanlar  436
Açıklama  437
1. Askerî Eşyayı Çalmak  437
2. Askerî Eşyayı Zimmetine Geçirmek veya İhtilas Etmek  439
3. Askerî Eşyayı Gizlemek  443
4. Askerî Eşyayı Satın Almak, Rehin Kabul Etmek  444
5. Az Vahim Hal  444
6. Yaptırım  445
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  445
Madde 132 – Üstünün, Astının veya Arkadaşının Bir Şeyini Çalanlar  449
Açıklamalar  450
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  453
Madde 133 – Bozuk Ölçü Kullananlar  455
Açıklamalar  455
DOKUZUNCU FASIL
Hizmet ve Vazifenin İhlali
Madde 134 – Hakikate Muhalif Rapor Layiha Sair Evrak Tanzim ve İta Edenler  456
Açıklamalar  457
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  461
Madde 135 – Rüşvet  463
Açıklamalar  463
Madde 136 – Dikkatsizlik Edenler  464
Açıklamalar  465
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  469
Madde 137 – Tekasül Dolayısıyla Esliha ve Harp Malzemesinden Bir Şeyin Hasara Uğramasına Sebep Olanlar  471
Açıklamalar  471
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  474
Madde 138 – Askerî Mahkeme İşine Sekte Verenler  475
Açıklamalar  475
Madde 139 – Suç Yapılmasına Göz Yumanlar  477
Açıklamalar  477
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  478
Madde 140 – Mahpus ve Mevkuf1arı Firar Ettirenler  478
Açıklamalar  479
Madde 141 – Erzak Tağşiş Edenler  479
Açıklamalar  479
Madde 142 – Bozuk Erzaktan Tayinat Verenler  481
Açıklamalar  481
Madde 143 – Şartnameye Aykırı Mal veya Hizmet Kabul Etmek  482
Açıklamalar  482
Madde 144 – Umumi Surette Ihmal ve Tekasül  484
ONUNCU FASIL
Askerî Disiplin Bozan Sair Fiiller
Madde 145 – Astına Nezarette İhmal Edenler, Astının Suçları Hakkında Takibatta Bulunmayanlar  484
Açıklamalar  484
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  487
Madde 146 – Başkasının Yaralanmasına ve Ölmesine Sebep Olanlar  490
Açıklamalar  490
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  496
Madde 147 – İzinsiz Evlenenler  498
Açıklamalar  499
İlgili Hükümler  499
Madde 148 – Siyasi Faaliyetlerde Bulunanlar  500
Açıklamalar  500
I. Genel Olarak  500
II. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Görevi  501
III. Korunan Hukuki Değer  502
IV. Fail  502
IV. Madde 148'de Düzenlenen Suçlar (Cezalandırılan Fiiller)  503
1. Siyasi Bir Partiye Üye Olmak İçin Müracaat Etmek veya Herhangi Bir Suretle Siyasi Partilere Girmek  503
2. Siyasi Amaçla Toplantı Yapmak veya Aynı Amaçla Siyasi Gösterilere Katılmak  504
a. Siyasi Amaçla Toplantı Yapmak  504
b. Siyasi Gösterilere Katılmak  505
3. Siyasi Amaçla Nutuk Söylemek, Demeç Vermek, Yazı Yazmak veya Telkinde Bulunmak  505
4. Siyasi Toplantılara Resmi veya Sivil Kıyafetle Katılmak  506
5. Herhangi Bir Sebeple Yalnız veya Toplu Olarak Siyasi Mahiyette Beyanname Hazırlamak, Hazırlanmış Beyannameyi İmzalamak, İmzalatmak veya Yayın Organlarına Ulaştırmak veya Dağıtmak  506
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  507
Madde 149 – Müsaadesiz Hayrı Cemiyetlere Girenler  509
ON BİRİNCİ FASIL
Askerlik Haysiyetine ve Şerefine Dokunan Suçlar ve Cezaları
Madde 150 ve 151 – (Maddeler 31/01/2013 –6413/m. 45/3– c ile, Madde 152 ise 22.03.2000 – 4551/38 .m. ile) yürürlükten kaldırılmıştır.  510
Madde 153 – İffetsiz Bir Kimse İle Evlenen veya Böyle Bir Kimse İle Yaşayanlar  510
Açıklamalar  510
1. Genel Olarak  510
2. İffetsiz Bir Kimse İle Evlenmek veya Yaşamak  511
3. Eşcinsel İlişki  516
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  518
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  519
Madde 154 – Talebelik Hukukunun Zıyaını Mucip Haller  520
DÖRDÜNCÜ BAP
Yalnız Harp Zamanında Askerî Kanunlara
Tabi Şahıslar Hakkındaki Hükümler
Madde 155 – Orduya Mensup Olmayanlar Hakkında Bu Kanunun Tatbiki  520
Madde 156 – Bir Kıtanın Hizmetinde Bulunanların Mukavelelerinin Dahi Askerî Mahkemelerce Feshi  520
Madde 157 – Muharip Orduda Bulunan Yabancı Subaylara Bu Kanunun Tatbiki  520
Açıklamalar  521
Madde 158 – Harp Esirleri Hakkında Bu Kanunun Tatbiki  521
Açıklamalar  521
Madde 159 – Muharebe Meydanında Hıyanet ve Muhariplerin Mallarına Tecavüz Edenler Hakkında Bu Kanunun Tatbiki  523
Madde 160 – Harekat Mıntıkasında Askere Tecavüz Edenler  523
Madde 161 – Yabancı Memlekette Türkiye Askerlerine, Memurlarına, Makamlarına Karşı Cürüm İşleyenler  523
Açıklamalar  523
İKİNCİ KISIM
DİSİPLİN CEZALARI
Madde 162 – 191– Maddeler 31/01/2013– 6413 m. 45/3–c ile yürürlükten kaldırılmıştır.  524
Madde 192 – Son Maddeler  524
Açıklamalar  524
Madde 193 – İlga Edilen (Yürürlükten Kaldırılan) Kanunlar  524
Ek Madde 1 –  525
Açıklamalar  525
Ek Madde 2 –  525
Açıklamalar  526
Ek Madde 3 –  526
Açıklamalar  528
Ek Madde 4 –  528
Açıklamalar  529
Ek Madde 5 –  529
Açıklamalar  530
Ek Madde 6 –  530
Açıklamalar  531
Ek Madde 7 –  531
Ek Madde 8 –  531
Açıklamalar  532
Ek Madde 9 –  534
Açıklamalar  534
Ek Madde 10 –  535
Açıklamalar  535
Geçici Madde 1 –  536
Geçici Madde 2 –  536
Madde 194 – Kanunun Meriyeti Tarihi  537
Madde 195 –  537
22.5.1930 TARİHLİ VE 1632 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  537
TÜRK CEZA KANUNU
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KİTAP
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI
BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar
Madde 1 – Ceza Kanununun Amacı  545
Açıklamalar  545
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  546
Madde 2 – Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi  546
Açıklamalar  547
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  548
YARGITAY KARARLARI  548
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  549
Madde 3 – Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi  551
Açıklamalar  551
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  552
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  553
YARGITAY KARARLARI  554
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  555
Madde 4 – Kanunun Bağlayıcılığı  555
Açıklamalar  556
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  556
Madde 5 – Özel Kanunlarla İlişki  556
Açıklamalar  556
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  557
YARGITAY KARARLARI  558
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  558
Madde 6 – Tanımlar  559
Açıklamalar  560
Maddenin AsCK'da Yazılı Sular Bakımından Uygulanabilirliği  562
YARGITAY KARARLARI  562
1. Kamu Görevlisi Kavramı ile İlgili Kararlar  562
2. Gece Kavramı İle İlgili Kararlar  563
3. Silah Kavramı ile İlgili Kararlar  563
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  566
1. Kamu Görevlisi Kavramına İlişkin Kararlar  566
2. Silah Kavramına İlişkin Kararlar  566
İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı
Madde 7 – Zaman Bakımından Uygulama  567
Açıklamalar  568
YARGITAY KARARLARI  570
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  573
Madde 8 – Yer Bakımından Uygulama  577
Açıklamalar  578
Madde 9 – Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi  579
Madde 10 – Görev Suçları  579
Açıklamalar  579
Madde 11 – Vatandaş Tarafından İşlenen Suç  579
Açıklamalar  579
Madde 12 – Yabancı Tarafından İşlenen Suç  580
Açıklamalar  581
Madde 13 – Diğer Suçlar  581
Açıklamalar  582
Madde 14 – Seçimlik Cezalarda Soruşturma  583
Madde 15 – Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması  583
Madde 16 – Cezadan Mahsup  583
Açıklamalar  584
Madde 17 – Hak Yoksunlukları  584
Madde 18 – Geri Verme  584
Açıklamalar  585
YARGITAY KARARLARI  588
Madde 19 – Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması  589
Açıklamalar  589
İKİNCİ KISIM
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
Madde 20 – Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği  590
Açıklamalar  590
Anayasa Mahkemesi Kararları  590
YARGITAY KARARI  591
Madde 21 – Kast  591
Açıklamalar  591
1. Düşünme ve Öngörme Unsuru (Bilme)  592
2. İrade Unsuru (İsteme)  593
YARGITAY KARARLARI  596
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  597
Madde 22 – Taksir  599
Açıklamalar  599
YARGTAY KARARLARI  603
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  605
Madde 23 – Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  606
Açıklamalar  606
a. Gerçek Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  606
b. Görünüşte ya da Gerçek Olmayan Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  606
YARGITAY KARARLARI  607
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  608
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Madde 24 – Kanunun Hükmü ve Amirin Emri  609
Açıklamalar  609
1. Kanunun Emrini Yerine Getirmek  610
2. Amirin Emrini İfa  610
3. Emrin Bağlayıcılığı ve Askerî Hizmete İlişkin Emir  612
4. Emrin Tanımı  613
a. Emrin Özellikleri  614
b. Emrin Unsurları  618
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  618
Madde 25 – Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali  620
Açıklamalar  621
I. Meşru Savunma  621
A. Şartları  622
1. Saldırıya İlişkin Şartlar  622
2. Savunmaya İlişkin Şartlar  622
3. Zorunluluk Hali  622
a. Tehlikeye İlişkin Koşullar  623
b. Korunmaya İlişkin Koşullar  623
YARGITAY KARARLARI  624
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  627
Madde 26 – Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası  628
Açıklamalar  628
1. Hakkın Kullanılması  628
2. Mağdurun Rızası  629
YARGITAY KARARLARI  630
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  632
Madde 27 – Sınırın Aşılması  634
Açıklamalar  634
YARGITAY KARARLARI  636
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  639
Madde 28 – Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  639
Açıklamalar  639
Madde 29 – Haksız Tahrik  640
Açıklamalar  640
YARGITAY KARARLARI  643
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  644
Madde 30 – Hata  646
Açıklamalar  646
YARGITAY KARARLARI  656
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  657
Madde 31 – Yaş Küçüklüğü  660
Açıklamalar  660
1. Fiili İşlediği Zaman 12 Yaşını Bitirmemiş Olanlar  661
2. Fiili İşlediği Zaman 13 İlâ 15 Yaş Arasında Olanlar  662
3. Fiili İşlediği Zaman 16 İlâ 18 Yaş Arasında Olanlar  662
YARGITAY KARARLARI  663
Madde 32 – Akıl Hastalığı  664
Açıklamalar  664
YARGITAY KARARLARI  665
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  666
Madde 33 – Sağır ve Dilsizlik  668
Açıklamalar  669
YARGITAY KARARLARI  669
Madde 34 – Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  669
Açıklamalar  670
1. Geçici Nedenler  670
2. İrade Dışı Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  670
3. İradi Olarak Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  671
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  672
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs
Madde 35 – Suça Teşebbüs  673
Açıklamalar  673
1. Teşebbüs  673
2. Teşebbüsün Şartları  675
a. Bir Suçun İşlenmek İstenmesi  675
b. Suçun, Kasıtlı Suçlardan Olması  675
c. Elverişli Hareketlerle Suçun İcrasına Başlanılması  675
d. İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemiş Olması  677
e. İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesinin Failin Elinde Olmayan Nedenlerden Kaynaklanması  677
3. Teşebbüse Müsait Olmayan Askerî Suçlar  678
a. Kalkışma Suçları  678
b. Taksirle İşlenen Askerî Suçlar  678
c. Neticesi Harekete Bitişik Askerî Suçlar  678
d. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar  679
e. Cezalandırılabilme Şartı İçeren Suçlar  679
f. İhmali Suçlar  679
Yargıtay Kararları  679
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  682
Madde 36 – Gönüllü Vazgeçme  684
Açıklamalar  684
YARGITAY KARARLARI  687
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  688
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak
Madde 37 – Faillik  689
Açıklamalar  689
1. Genel Olarak Suça İştirak  689
2. İştirakin Şartları  689
3. Faillik  690
4. Dolaylı faillik  691
5. Askerî Suçlarda Müşterek Faillik  692
6. Askerî Suçlarda Dolaylı Faillik  693
YARGITAY KARARLARI  693
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  695
Madde 38 – Azmettirme  696
Açıklamalar  696
YARGITAY KARARLARI  697
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  698
Madde 39 – Yardım Etme  699
Açıklamalar  700
I. Genel Olarak  700
II. Yardım Etmenin Türleri  700
1. Maddi Yardım Etme  700
2. Manevi Yardım Etme  701
a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek  702
b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirme  702
c. Suçun İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  702
d. Suçun Nasıl İşleneceği Konusunda Yol Göstermek  703
YARGITAY KARARLARI  703
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  704
Madde 40 – Bağlılık Kuralı  706
Açıklamalar  706
1. Bağlılık Kuralı ve Özgü Suça İştirak  706
2. Bağlılık Kuralı ve Askerî Suça İştirak  707
YARGITAY KARARLARI  710
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  711
Madde 41 – İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  711
Açıklamalar  711
BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçların İçtimaı
Madde 42 – Bileşik Suç  712
1. Genel Olarak Suçların İçtimaı  712
2. Cezalandırılamayan Sonraki Hareketler  714
3. 42’nci Maddeye İlişkin Açıklama– (Bileşik Suç)  714
YARGITAY KARARLARI  715
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  716
Madde 43 – Zincirleme Suç  717
Açıklamalar  717
YARGITAY KARARLARI  719
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  723
Madde 44 – Fikri İçtima  724
Açıklamalar  724
a. Fiilin Tek Olması  724
b. Kanunun Çeşitli Hükümlerinin İhlal Edilmesi  724
YARGITAY KARARLARI  725
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  728
ÜÇÜNCÜ KISIM
YAPTIRIMLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar
Madde 45 – Cezalar  730
Açıklamalar  730
Madde 46 – Hapis Cezaları  730
Madde 47 – Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  730
Madde 48 – Müebbet Hapis Cezası  730
Madde 49 – Süreli Hapis Cezası  731
YARGITAY KARARLARI  731
Madde 50 – Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  731
Açıklamalar  733
I. Genel Olarak  733
II. Seçenek Yaptırımların Hukuki Mahiyeti  734
III. Şartları  735
1. Objektif Koşul: Hükmolunan Hapis Cezası Bir Yıl ve Daha Az Süreli Olmalıdır  735
2. Sübjektif Koşul  735
IV. Seçenek Yaptırımların Asker Kişiler Bakımından Uygulanması  736
YARGITAY KARARLARI  739
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  743
Madde 51 – Hapis Cezasının Ertelenmesi  745
Açıklamalar  747
I. Genel Olarak  747
II. Ertelemenin Şartları  748
YARGITAY KARARLARI  750
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  752
Madde 52 – Adlî Para Cezası  755
Açıklamalar  756
YARGITAY KARARLARI  758
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  760
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri
Madde 53 – Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  760
Açıklamalar  762
1. Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Süren Hak Yoksunlukları  765
2. Cezanın İnfazından Sonra Uygulanacak Hak Yoksunlukları  765
3. Meslek ve Sanattan Yasaklanma ve Sürücü Belgesinin Geri Alınması  766
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  766
YARGITAY KARARLARI  767
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  770
Madde 54 – Eşya Müsaderesi  772
Açıklamalar  772
YARGITAY KARARLARI  774
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  777
Madde 55 – Kazanç Müsaderesi  778
Açıklamalar  779
YARGITAY KARARLARI  780
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  781
Madde 56 – Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  781
Açıklamalar  781
YARGITAY KARARI  782
Madde 57 – Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  782
Açıklamalar  783
YARGITAY KARARLARI  784
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  785
Madde 58 – Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  786
Açıklamalar  787
YARGITAY KARARLARI  789
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  792
Madde 59 – Sınır Dışı Edilme  794
Açıklamalar  794
Madde 60 – Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  797
Açıklamalar  797
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Madde 61 – Cezanın Belirlenmesi  798
Açıklamalar  800
I. Maddede Yapılan Değişiklikler  800
II. Cezanın Belirlenmesi  801
1. Ceza Türünün Seçilmesi  801
2. Hapis Cezasının Belirlenmesi  802
3. Adli Para Cezasının Belirlenmesi  803
4. Temel Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kriterler  804
a. Suçun İşleniş Biçimi  804
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  805
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  805
d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri  805
e. Meydana Gelen Zarar veya Tehlikenin Ağırlığı  805
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  806
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saik  806
5. Suçun Olası Kast veya Taksirle İşlenmiş Olması  807
6. Nitelikli Haller  807
7. Sonuç Cezanın Belirlenmesi  807
YARGITAY KARARLARI  808
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  814
Madde 62 – Takdiri İndirim Nedenleri  818
Açıklamalar  818
YARGITAY KARARLARI  819
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  822
Madde 63 – Mahsup  824
Açıklamalar  824
YARGITAY KARARLARI  825
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  826
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
Madde 64 – Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  827
Açıklamalar  827
YARGITAY KARARLARI  828
Madde 65 – Af  828
Açıklamalar  829
1. Genel Af  829
2. Özel Af  829
Madde 66 – Dava Zamanaşımı  830
Açıklamalar  831
YARGITAY KARARLARI  833
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  835
Madde 67 – Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi  836
Açıklamalar  837
YARGITAY KARARLARI  840
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  842
Madde 68 – Ceza Zamanaşımı  847
Açıklamalar  847
YARGITAY KARARLARI  848
Madde 69 – Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  848
Madde 70 – Müsaderede Zamanaşımı  849
Açıklamalar  849
Madde 71 – Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  849
Açıklamalar  849
Madde 72 – Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  849
Açıklamalar  850
Madde 73 – Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar  850
Açıklamalar  850
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  853
YARGITAY KARARLARI  853
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  854
Madde 74 – Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi  857
Açıklamalar  858
Madde 75 – Önödeme  858
Açıklamalar  859
ATIF SURETİYLE ASKERİ SUÇ HÂLİNE GETİRİLEN
TCK HÜKÜMLERİ
İKİNCİ KİTAP
ÖZEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar
Madde 85 – Taksirle Öldürme  863
İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Madde 89 – Taksirle Yaralama  864
DÖRDÜNCÜ KISIM
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
Madde 525 – Rüşvet  865
Rüşvet Suçuna İlişkin Açıklama  867
1. Yapılması veya Yapılmaması Gereken İşin Kamu Görevlisinin (Asker Kişinin) Görev ve Yetkisine Girmesi  871
2. Rüşvet Vermek  872
3. Rüşvet Almak  872
4. Rüşvet Anlaşması  873
5. Yarar Sağlanması veya Rüşvet Konusunda Anlaşmaya Varılması  874
6. Manevi Unsur  875
7. Rüşvete Aracılık Etmek  875
8. Teşebbüs  876
9. İçtima  877
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  877
Madde 253 – Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  879
Madde 254 – Etkin Pişmanlık  879
Açıklamalar  879
Madde 257 – Görevi Kötüye Kullanma  881
Açıklamalar  881
Maddi Unsur  882
İhmali Hareketle Görevi Kötüye Kullanma  884
YARGITAY KARARLARI  887
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  888
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
Madde 292 – Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması  890
Açıklamalar  891
Madde 293 – Etkin Pişmanlık  892
Madde 294 – Kaçmaya İmkan Sağlama  892
Madde 295 – Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması  893
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  893
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
Madde 302 – Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak  894
YARGITAY KARARLARI  895
Madde 303 – Düşmanla İşbirliği Yapmak  895
Madde 304 – Devlete Karşı Savaşa Tahrik  895
Madde 305 – Temel Millî Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama  896
Açıklamalar  896
Madde 306 – Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama  896
Madde 307 – Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma  897
Açıklamalar  898
Madde 308 – Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım  898
Açıklama  898
ALTINCI BÖLÜM
Milli Savunmaya Karşı Suçlar
Madde 317 – Askerî Komutanlıkların Gasbı  899
Madde 318 – Halkı Askerlikten Soğutma  899
Açıklamalar  899
AİHM KARARI  900
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  901
Madde 319 – Askerleri İtaatsizliğe Teşvik  904
Açıklamalar  904
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  904
Madde 320 – Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma  905
Açıklamalar  905
Madde 321 – Savaş Zamanında Emirlere Uymama  906
Açıklamalar  906
Madde 322 – Savaş Zamanında Yükümlülükler  906
Açıklamalar  906
Madde 323 – Savaşta Yalan Haber Yayma  907
Açıklamalar  908
Madde 324 – Seferberlikle İlgili Görevin İhmali  908
Açıklamalar  908
Madde 325 – Düşmandan Unvan ve Benzeri Payeler Kabulü  909
Açıklamalar  909
YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
Madde 326 – Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler  909
Madde Gerekçesi  909
Açıklamalar  911
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  911
Madde 327 – Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme  911
Madde Gerekçesi  911
Açıklama  912
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  912
Madde 328 – Siyasal veya Askerî Casusluk  913
Açıklama  914
Madde 329 – Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama  914
Madde Gerekçesi  914
Açıklamalar  915
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  915
Madde 330 – Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama  918
Açıklamalar  918
Madde 331 – Uluslararası Casusluk  919
Açıklamalar  919
Madde 332 – Askerî Yasak Bölgelere Girme  919
Açıklamalar  919
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  919
Madde 333 – Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik  919
Açıklamalar  920
Madde 334 – Yasaklanan Bilgileri Temin  920
Açıklamalar  920
Madde 335 – Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini  920
Açıklamalar  921
Madde 336 – Yasaklanan Bilgileri Açıklama  921
Madde Gerekçesi  921
Açıklamalar  921
ASKERİ YARGITAY KARARI  921
Madde 337 – Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama  922
Açıklamalar  922
Madde 338 – Taksir Sonucu Casusluk Fiierinin İşlenmesi  922
Açıklamalar  922
Madde 339 – Devlet Güvenliği ile Ilgili Belgeleri Elinde Bulundurma  923
Açıklamalar  923
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  923
Kaynaklar  925
Kavram Dizini  929
 


Fahrettin Demirağ
Mayıs 2018
166.50 TL
Sepete Ekle
Zeliha Alpsoy
Kasım 2019
58.00 TL
Sepete Ekle
Yasemin Karaman Kepenekci ...
Ekim 2019
25.00 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Ekim 2019
49.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  9
Kısaltmalar  49
KİTAP HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR
I. METODOLOJİ  51
II. ASKERİ CEZA HUKUKU İLE GENEL CEZA HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ  52
III. ASKERİ CEZA KANUNU GENEL HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜK SORUNU  56
1. Genel Kanun Hükümlerine Aykırılık Kavramı  56
2. Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri ve Yürürlük Kanunu Geçici Madde 1  57
3. Askerî Ceza Kanununun Genel Hükümleri ve Bu Hükümlerin Uygulanmasına Devam Edilmesine Yönelik Düzenlemeler  58
a. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  59
b. Hapis Cezasının Ertelenmesi  60
c. Dava Zamanaşımı  60
d. Tekerrür  60
e. Fer'i Cezalar  60
f. Önödeme  60
4. AsCK'nın Yürürlükte Olan Genel Hükümleri  61
5. Tablo  61
V. TÜRK CEZA KANUNUNA YAPILAN ATIFLAR/YOLLAMALAR  61
1. Atıf Kavramı  61
2. AsCK'da Yer Alan Atıf Hükümleri  62
3. Yürürlük Kanununda Yer Alan Atıf Hükümleri  62
4. Atıf Hükümlerinin Yorumu  63
KARŞILAŞTIRMALI TABLO–I  65
KARŞILAŞTIRMALI TABLO–II  67
ASKERİ CEZA KANUNU
BİRİNCİ KISIM
ASKERİ SUÇLAR VE KABAHATLER VE CEZALAR
BİRİNCİ BAP
Esaslar
Madde 1 – Askerî Cürüm ve Kabahat  71
Açıklamalar  72
1. Genel Olarak  72
2. Askerî Suçun Tanımı  72
3. Askerî Suçun Türleri  74
a. Sırf Askerî Suçlar  74
b. Askerî Suç Benzerleri  75
4. Askerî Kabahatler  75
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  76
Madde 2 – Askerlerin Askerî Olmayan Suçları  77
Açıklamalar  77
Madde 3 – Askerî Şahıslar  77
Açıklamalar  77
I. Asker Kişiler  78
1. Subaylar  78
2. Astsubaylar  79
3. Uzman Jandarma  79
4. Uzman Erbaşlar  80
5. Sözleşmeli Erbaş ve Erler  80
6. Yükümlü Erbaş ve Erler  81
7. Askerî Öğrenciler  82
8. Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kadro ve Kuruluşunda Çalışan Sivil Personel  83
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  85
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  85
Madde 4 – Yedek Askerî Şahıslar  86
Açıklamalar  86
ASKERİ YARGITAY KARARI  87
Madde 5 – Asker Kişilerin Yabancı Ülkelerde İşledikleri Askerî Suçlar  87
Açıklamalar  87
Ülke Kavramı  87
Madde 6 – Müttefik Hükümetlerin Askerî Şahıslarına Karşı Yapılan Suçlar  90
Açıklamalar  91
Madde 7 – Harp Hükümleri ve Cari Olacağı Hal ve Vakitler  91
Açıklamalar  92
1. Savaş Hali  93
2. Harp Hükümlerinin Yürürlüğe Girmesi  93
3. Sıkıyönetim Kanununun Yürürlüğe Girmesi  94
ASKERİ YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARI  95
Madde 8 – Seferberlik ve Tarifi  95
Açıklamalar  95
1. Seferberlik  96
2. Karasuları  96
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  97
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  97
Madde 9 – Düşman Karşısı  97
Açıklamalar  98
Madde 10 – Silahlı Eşkıya  98
Açıklamalar  98
Madde 11 – Silahlının Tarifi  99
Açıklamalar  99
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  100
Madde 12 – Hizmetin Tarifi  101
Açıklamalar  101
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  104
Madde 13 – Memur, Amir ve Üstün Tarifi  105
Açıklamalar  106
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  109
Madde 14 – Toplu Asker Karşısının Tarifi  110
Açıklamalar  110
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  111
Madde 15 – Nöbetçi, Karakol, Devriyenin Tarifi  112
Açıklamalar  112
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  113
Madde 16 – Ordu ve Kıtanın Tarifi  113
Açıklamalar  113
Madde 17 – İstirdat ve Tazminat Nasıl Hükmolunur  114
Açıklamalar  114
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  115
Madde 18 – 19: Maddeler 31/01/2013– 6413/m.45/3–c ile yürürlükten kaldırılmıştır.  116
İKİNCİ BAP
Cezalar Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Askerî Cezalar
Madde 20 – Ölüm Cezası  117
Açıklamalar  117
Madde 21 – Şahsi Hürriyeti Tahdit Eden Cezalar  118
Açıklamalar  118
Madde 22 – Ağır Hapis ve Hapis Cezalarının Mahiyeti ve Neticeleri  118
Açıklamalar  119
Madde 23 – Kısa Hapis Cezaları  119
Açıklamalar  120
Madde 24 – Göz ve Oda Hapsi Cezalarının Mahiyeti, Neticeleri ve Yerine Getirilmesi  120
Açıklamalar  121
Madde 25 – Erbaş ve Er Hakkında Oda Hapsi Cezasının Mahiyeti ve İcrası  121
Madde 26 – 27 (Maddeler, 22.03.2000 – 4551/38. md. ile yürürlükten kaldırılmıştır.)  121
Madde 28 – Kısa Hapis Cezalarının Tatbiki Şartları  121
Madde 29 – Fer'i Askerî Cezalar  121
Açıklamalar  122
Madde 30 – Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma Cezası  124
Açıklamalar  124
I. TSK'den Çıkarma Cezasının Verilebileceği Asker Kişiler ve Yetkili Yargı Organları  124
II. TSK'den Çıkarma Cezasının Türleri  125
1. Ceza Mahkûmiyetine Bağlı Zorunlu Olarak TSK'den Çıkarma  125
2. Suç Tipine Bağlı Zorunlu Olarak TSK'den Çıkarma  125
a. Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlar  126
b. Yüz Kızartıcı Suçlar  126
c. AsCK’nın Ek1. Maddesinde Yazılı Suçlar  127
3. Takdire Bağlı TSK'den Çıkarma Ferî Cezası  127
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  128
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  129
Madde 31 – Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma Cezasının Niteliği ve Sonuçları  130
Açıklamalar  131
Madde 32 – Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası, Niteliği ve Sonuçları  131
Açıklamalar  132
1. Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Ferî Cezası, Sadece Askerî Öğrenciler Hakkında Verilir ve Uygulanır  132
2. Zorunlu Askerî öğrencilik hukukunu kaybettirme cezası  132
3. Takdiri Askerî Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası  132
Madde 33 – Madde 22.03.2000 – 4551/38. md. ile kaldırılmıştır.  133
Madde 34 – Asker Kişiler Hakkında Memuriyetten Mahrumiyet Cezasının Uygulanması  133
Açıklamalar  133
Madde 35 – Rütbenin Geri Alınması Cezası, Niteliği, Sonuçları ve Yerine Getirilmesi  134
Açıklamalar  134
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  137
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  137
Madde 36 – 38 Maddeler 22.03.2000 – 4551/38. m. ile kaldırılmıştır.  137
Madde 39 – Askerî Mahkemelerce Verilen Tutuklama Kararları ile Asker Kişiler Hakkında Verilen Cezaların ve Tutuklama Kararlarının İnfaz Yeri  137
Açıklamalar  138
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  140
İKİNCİ FASIL
Cürme Teşebbüs
Madde 40 – Teşebbüs  140
Maddenin 1. Fıkrasına İlişkin Açıklama  141
Maddenin 2. Fıkrasına İlişkin Açıklama  141
ÜÇÜNCÜ FASIL
Cürümde ve Kabahatte İştirak
Madde 41 – İştirak  141
Açıklamalar  142
DÖRDÜNCÜ FASIL
Cürümde Tekerrür
Madde 42 – Tekerrür  142
Açıklamalar  143
BEŞİNCİ FASIL
Cürüm ve Cezaların İçtimaı
Madde 43 – Cürüm ve Cezaların İçtimaı  144
Açıklamalar  144
ALTINCI FASIL
Cezaya Ehliyet Veren ve Bunu Kaldıran Ve Hafifleten Sebepler
Madde 44 – Cezaya Ehliyet Veren, Kaldıran ve Hafifleten Sebepler  145
Açıklamalar  145
Madde 45 – Din ve Vicdana Göre Lazım Sayılan Hareketler Cezaya Ehliyeti ve Tesiri  145
Açıklamalar  145
AİHM KARARLARI  150
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  151
Madde 46 – Korku ve İhtiyari Sarhoşluğun Cezaya Tesiri  152
Açıklamalar  152
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  154
YEDİNCİ FASIL
Cezaların Tecili
Madde 47 – Cezaların Tecili ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Yerine Uygulanabilecek Ceza ve Tedbirler  155
Açıklamalar  155
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  157
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  157
SEKİZİNCİ FASIL
Müşterek Hükümler
Madde 48 – Askerî Suçlarda Şikâyet ve İzin  159
Açıklamalar  160
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  160
Madde 49 – Askerî Cürümlerde Dava ve Cezanın Nasıl Düşeceği  160
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  162
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  163
Madde 50 – Cezanın Nasıl Arttırılacağı  163
Açıklamalar  164
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  164
Madde 51 – Cezanın Arttırılmasını İcabeden Sebepler  165
Açıklamalar  165
1. Astının Suçuna İştirak (m.51/A)  165
2. Silahın Kötüye Kullanılması (m. 51/B)  166
3. Resmi Nüfuz ve Yetkinin Kötüye Kullanılması (m. 51/B)  167
4. Suçun Toplu Olarak İşlenmesi (m. 51/C)  168
5. Suçun Herkesin Gözü Önünde Birlikte İşlenmesi (m. 51/C)  168
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  169
Madde 52 – Memnu Hakların Ne Suretle Geri Verileceği ve Neticeleri  170
Açıklamalar  170
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  172
Madde 53 – Şartla Salıverilme  173
Açıklamalar  174
ÜÇÜNCÜ BAP
Cürümler ve Cezaları
BİRİNCİ FASIL
Hıyanet
Madde 54 – Vatan Aleyhindeki Cürümler  174
Açıklamalar  174
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  178
Madde 55 – Harp Hıyaneti  178
Açıklamalar  178
Madde 56 – Milli Müdafaaya Hıyanet  180
Açıklamalar  181
Casusluk Suçlarına İlişkin Açıklama  185
Madde 57 – Milli Müdafaa Aleyhine Sair Hareketler  186
Açıklamalar  187
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  188
Madde 58 – Milli Mukavemeti Kırmak  189
Açıklamalar  189
1. Askerleri İtaatsizliğe Teşvik  189
2. Halkı Askerlikten Soğutma  190
3. Savaşta Yalan Haber Yayma  191
Madde 59 – Milli Müdafaa Vasıtalarını Tahrip  191
Açıklamalar  192
Madde 60 – Söz Vererek Tahliye Olunan Harp Esirleri  193
Açıklamalar  193
İKİNCİ FASIL
Seferberlikte Harp Kuvvetlerini Tehlikeye Düşürmek
Madde 61 – Seferberliği Geciktirenlerin ve İhlal Edenlerin Cezası  194
Açıklamalar  195
Madde 62 – Müstahkem Bir Mevkii veya Kendi Mevkiini veya Kendisini veya Bir Gemiyi, Bir Tayyareyi Düşmana Teslim Eden Kumandanların Cezası  196
Açıklamalar  197
ÜÇÜNCÜ FASIL
Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı, Firar
Madde 63 – Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı, Firar  198
Açıklamalar  199
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  201
Madde 64 – Çağrılıpta Gelmeyen Yedek Subaylarla Askerî Memurların Cezaları  201
Açıklamalar  202
Madde 65 – Vazife ve Memuriyetlerine Gitmeyenlerin Cezaları  203
Açıklamalar  203
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  206
Madde 66 – Firar ve Cezası  207
Açıklamalar  208
ASKERİ YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARI  213
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  214
Madde 67 – Yabancı Memlekete Firar Edenlerin Cezaları  216
Açıklamalar  216
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  222
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  222
Madde 68 – Mehil İçinde Yakalananların Cezası  225
Açıklamalar  225
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  225
Madde 69 – Düşman Tarafına, Düşman Karşısında, Mahsur Mevkiden Kaçanların Cezası  226
Açıklamalar  226
Madde 70 – Sözleşerek Firar ve Cezası  227
Açıklamalar  227
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  229
Madde 71 – Erbaşların Rütbelerinin Geri Alınması  230
Açıklamalar  230
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  231
Madde 72 – Firar Cezalarının Sonraya Bırakılması  231
Madde 73 – Geri Gelen Kaçakların Cezalarının İndirilmesi  232
Açıklamalar  232
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  234
Madde 74 – Firara Kalkışanları Haber Vermeyenlerin Cezası  235
Açıklamalar  235
Madde 75 – Kaçaklara Yardım Edenlerin Cezaları  236
Açıklamalar  237
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  238
Madde 76 – Tutukevi veya Cezaevinden Kaçmak veya Kaçmaya Aracı Olmak  239
Açıklamalar  239
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  242
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  242
Madde 77 – Göz veya Oda Hapsi Ceza Yerinden Kaçmak, İnfaz Şartlarına Uymamak, Kaçmaya Aracı Olmak  243
Açıklamalar  244
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  245
Madde 78 – Düşman Tarafına, Yabancı Memlekete Kaçanlar Hakkında Mali ve Fer'i Cezalar  245
DÖRDÜNCÜ FASIL
Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek ve
Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Kullanmak
Madde 79 – Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası  247
Açıklamalar  247
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  249
Madde 80 – Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası  251
Açıklamalar  251
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  251
Madde 81 – Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapanlar  252
Açıklamalar  252
YARGITAY KARARI  255
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  256
BEŞİNCİ FASIL
Askerî İtaat ve İnkıyadı Bozan Suçlar
Madde 82 – Amir veya Üstü Tehdit  258
Açıklamalar  258
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  262
YARGITAY KARARI  264
Madde 83 – Madde 22.03.2000 – 4551/38 m. ile kaldırılmıştır.  265
Madde 84 – Yalan Yere Şikâyet  265
Açıklamalar  265
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  268
Madde 85 – Amir ve Üstüne Hakaret Edenlerin Cezaları  269
Açıklamalar  269
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  277
Madde 86 – Madde 22.03.2000 – 4551/38 m. ile kaldırılmıştır.  279
Madde 87 – İtaatsizlikte Israr Edenlerin Cezası  279
Açıklamalar  280
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  282
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  282
Madde 88 – Toplu Asker Karşısında veya Hizmetten Savuşmak İçin veya Silahlı İken Yapılan İtaatsizliğin Cezaları  286
Açıklamalar  286
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  289
Madde 89 – Büyük Zararlar Veren İtaatsizliğin Cezaları  291
Açıklamalar  291
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  292
Madde 90 – Mukavemet ve Cezası  296
Açıklamalar  296
I. Görevi Yaptırmamak İçin Direnme  296
II. AsCK m. 90 da Düzenlenen Mukavemet Suçu  298
1. Genel Olarak  298
a. Hizmet Emrini İfa  298
b. Hizmete Müteallik Muamele  298
2. Suçla Korunan Hukuki Değer  299
3. Fail  299
4. Suçun Mağduru  299
5. Maddi Unsur  300
6. Manevi Unsur  300
7. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  301
a. Teşebbüs  301
b. Suça İştirak  301
c. İçtima  301
8. Az Vahim Hallerde Yaptırım  301
9. İkinci fıkra  301
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  302
Madde 91 – Amire ve Üste Fiilen Taarruz Edenlerin Cezaları  305
Açıklamalar  306
1. Suçla Korunan Hukuki Değer  306
2. Fail  306
3. Mağdur  306
4. Maddi Unsur  307
5. Manevi Unsur  309
6. Suça İştirak  309
7. İçtima  310
8. Yaptırım  310
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  311
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  311
Madde 92 – Tahrik Suretiyle Astın Yaptığı Suçlar Hakkındaki Cezaların Nasıl İndirileceği  315
Açıklamalar  316
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  317
Madde 93 – Muharrik ve Cezası  318
Açıklamalar  319
Madde 94 – İsyan Muharriki ve Cezası  321
Açıklamalar  321
Madde 95 – Hilafı Salahiyet Askerlik İşleri İçin Toplananlar ve Müzakere Yapanların Cezaları  322
Açıklamalar  323
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  329
AİHM KARARI  330
ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI  330
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  330
Madde 96 – Askerlikten Soğutanların Cezaları  332
Maddede Yapılan Değişiklikler  332
Açıklamalar  332
Madde 97 – Fesat ve Cezası  333
Açıklamalar  333
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  335
Madde 98 – Fesadı Haber Vermeyenlerin Cezası  335
Açıklamalar  335
Madde 99 – Fesadı Haber Verenlerin Cezadan Kurtulması  336
Açıklamalar  336
Madde 100 – Askerî İsyan ve Cezası  336
Açıklamalar  336
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  340
Madde 101 – Askerî İsyanda Ön Ayak Olanların Cezaları  341
Açıklamalar  341
Madde 102 – Düşman Karşısında Askerî İsyan Suçlularının Cezası  342
Açıklamalar  342
Madde 103 – Askerî İsyan ve Fesada İştirak Edenlerden Nadim Olanların Cezalarının Azaltılması  342
Açıklamalar  342
Madde 104 – Askerî Fesat ve İsyana İştirak Edenlerden Ön Ayak Sayılacak Diğer Askerler  343
Açıklamalar  343
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  344
Madde 105 – Fesat ve İsyan Suçlularının Cezalarının Azaltılması  344
Açıklamalar  344
Madde 106 – Askerî Karakol ve Nöbetçi ve Devriyeye Taarruz Edenlerin Cezaları  344
Açıklamalar  345
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  346
Madde 107 – Bu Fasıldaki Cezaların Asta Tatbik Olunabilmesinin Şartı  347
Açıklamalar  347
ALTINCI FASIL
Makam ve Memuriyet Nüfuzunu Suiistimal
Madde 108 – (Madde 16.6.1964– 477/53 m. delaletiyle 64 m. ile kaldırılmıştır.)  349
Madde 109 – Astına Suç Yapmak İçin Emir Verenlerin Cezası  349
Açıklamalar  350
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  352
Madde 110 – Astının Şikâyetnamesini Saklayan veya Geri Aldıranların Cezası  354
Açıklamalar  354
Madde 111 – Hak Edilmemiş veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Verenlerin Cezası  355
Açıklamalar  355
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  358
Madde 112 – Askerî Mahkemeler Üzerinde Tesir Yapanların Cezası  359
Açıklamalar  359
Madde 113 – Askerî Şahısları Mürettep Oldukları Yerlerden Geriye Sevkedenlerin Cezası  361
Açıklamalar  361
Madde 114 – Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Verenlerin Cezası  362
Açıklamalar  362
1. Kanunen Emir ve Seyis Eri Almaya Hakkı Olmayanlara Emir veya Seyis Eri Vermek, Hakkı Olmadığı Halde Verilen Emir veya Seyis Erini Alıp İstihdam Etmek  362
2. Emir veya Seyis Erlerini Süfli İşlerde veya Kendi Özel İşlerinde Çalıştırmak veya Çalışmasına İzin Vermek  363
3. Askerleri Kanuna Aykırı Olarak Hizmetçiliğe Vermek  363
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  367
Madde 115 – Memuriyet Nüfuzunun Sair Suretle Kötüye Kullanılması  368
Açıklamalar  368
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  372
Madde 116 – Astına Sövüp Sayan veya Fena Muamelede Bulunanların Cezası  374
Madde 117 – Astına Müessir Fiiller Yapanların Cezası  374
Açıklamalar  375
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  381
Madde 118 – Müessir Fiillerle Astının Vücudunda Tahribat Yapan veya Ölümüne Sebep Olan Üst'e Verilecek Ceza  382
YARGITAY KARARLARI  384
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  385
Madde 119 – Üstün Cürüm Sayılmayacak Olan Fiilleri  387
Açıklamalar  387
1. Bir Astının Fiili Taarruzlarını Etkisiz Hale Getirmek, Savuşturmak (Defetmek) İçin Yapılan Müessir Fiiller (Yaralama Eylemleri)  387
2. Bir Zaruret veya Tehlike Halinde Verilen Mübrem ve Müstacel Emirlere İtaat Ettirmek Amacıyla Yapılan Cebir ve Tehditler  389
3. Savaşta veya Eşkıya İle Çatışma Sırasında, İsyan Ya Da Askerî Harekât ve Suçlu Takibi Gibi Görevler Başında, Astın Israr ve Mukavemetine Karşı Zorunlu Nedenlerle Silah Kullanması  390
4. Hizmete ve Askerliğe İlişkin Kusur ve Hatalarından Dolayı Astını Eleştirmesi (Tenkit) ve Muaheze Etmesi.  391
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  392
Madde 120 – Bu Fasıldaki Suçlarda Karakolun Vaziyeti  394
Açıklamalar  394
Madde 121 – Askerliğe Ait Vesika, Evrak, Harita ve Şekilleri Yakanlar  395
Açıklamalar  395
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  399
YEDİNCİ FASIL
Seferberlikte İnsanlar ve Mallar Aleyhine Yapılan Cürümler
Madde 122 – Ganimet Almak İçin Uzaklaşan, Ganimet Alan ve Aldığı Şeyi Teslim Etmeyenler  403
Açıklamalar  403
Madde 123 – Yağmacılığın Tarifi  406
Açıklamalar  407
Madde 124 – Yağmacılığın Cezası  409
Açıklamalar  409
Madde 125 – Bir Kimsenin Malını Tahrip veya İmha Edenlerin Cezası  410
Açıklamalar  410
Madde 126 – Zorla, Müessir Fiillere Birden Ziyade Şahısların İştirakiyle Yağmacılık ve Cezası  411
Açıklamalar  412
Madde 127 – Muharebe Meydanlarında Ölülerin, Esirlerin, Yaralıların Mallarına Tecavüz Edenler  416
Açıklamalar  417
I. Genel Olarak  417
II. Maddede Düzenlenen Suçlar  418
1. Birinci Fıkrada Suç Olarak Düzenlenen Fiiller  419
a. Ölülerin Eşya veya Parasını Almak  419
b. Hastanın, Yaralının, Harp Esirinin Bir Şeyini Almak veya Elkoymak  419
c. Kızılay veya Kızılhaç Derneklerine Ait Sağlık Kurum veya Kuruluşlarını Yağmalama veya Tahrip Etme, Bu Maksatla Emir Verme ve Bu Suça Yardım Etme  419
2. İkinci Fıkrada Suç Olarak Düzenlenen Fiiller  419
a. Yaralıya İşkence Etmek  420
Madde 128 – Kıtasından Geri Kalarak Ahaliye Taaddi Edenler  421
Açıklamalar  421
Madde 129 – Fiillerin Türk Vatandaşlarına Karşı Yapılmasının Cezası  422
Açıklamalar  422
SEKİZİNCİ FASIL
Mallara Karşı Yapılan Diğer Cürümler
Madde 130 – Hizmete Mahsus Eşyayı Tahrip ve Terk ve Kaybedenler  422
Açıklamalar  422
1. Askerî Eşyayı Terk Etmek  425
2. Askerî Eşyayı Kısmen veya Tamamen Tahrip Etmek  425
3. Askerî Eşyayı Özürsüz Kaybetmek  426
4. Askerî Eşyanın Harap Olmasına Sebebiyet Vermek  428
5. Eşyayı Özel menfaatinde Kullanmak  429
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  430
1. Askerî Eşyayı Terk Etmek Suçuyla İlgili Kararlar  430
3. Askerî Eşyayı Özürsüz Kaybetmek Suçuna İlişkin Kararlar  432
5. Eşyayı Özel menfaatinde Kullanmak Suçuna İlişkin Kararlar  434
Madde 131– Eşyayı ve Malları Çalan, Satan, Rehine Veren ve Alanlar  436
Açıklama  437
1. Askerî Eşyayı Çalmak  437
2. Askerî Eşyayı Zimmetine Geçirmek veya İhtilas Etmek  439
3. Askerî Eşyayı Gizlemek  443
4. Askerî Eşyayı Satın Almak, Rehin Kabul Etmek  444
5. Az Vahim Hal  444
6. Yaptırım  445
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  445
Madde 132 – Üstünün, Astının veya Arkadaşının Bir Şeyini Çalanlar  449
Açıklamalar  450
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  453
Madde 133 – Bozuk Ölçü Kullananlar  455
Açıklamalar  455
DOKUZUNCU FASIL
Hizmet ve Vazifenin İhlali
Madde 134 – Hakikate Muhalif Rapor Layiha Sair Evrak Tanzim ve İta Edenler  456
Açıklamalar  457
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  461
Madde 135 – Rüşvet  463
Açıklamalar  463
Madde 136 – Dikkatsizlik Edenler  464
Açıklamalar  465
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  469
Madde 137 – Tekasül Dolayısıyla Esliha ve Harp Malzemesinden Bir Şeyin Hasara Uğramasına Sebep Olanlar  471
Açıklamalar  471
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  474
Madde 138 – Askerî Mahkeme İşine Sekte Verenler  475
Açıklamalar  475
Madde 139 – Suç Yapılmasına Göz Yumanlar  477
Açıklamalar  477
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  478
Madde 140 – Mahpus ve Mevkuf1arı Firar Ettirenler  478
Açıklamalar  479
Madde 141 – Erzak Tağşiş Edenler  479
Açıklamalar  479
Madde 142 – Bozuk Erzaktan Tayinat Verenler  481
Açıklamalar  481
Madde 143 – Şartnameye Aykırı Mal veya Hizmet Kabul Etmek  482
Açıklamalar  482
Madde 144 – Umumi Surette Ihmal ve Tekasül  484
ONUNCU FASIL
Askerî Disiplin Bozan Sair Fiiller
Madde 145 – Astına Nezarette İhmal Edenler, Astının Suçları Hakkında Takibatta Bulunmayanlar  484
Açıklamalar  484
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  487
Madde 146 – Başkasının Yaralanmasına ve Ölmesine Sebep Olanlar  490
Açıklamalar  490
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  496
Madde 147 – İzinsiz Evlenenler  498
Açıklamalar  499
İlgili Hükümler  499
Madde 148 – Siyasi Faaliyetlerde Bulunanlar  500
Açıklamalar  500
I. Genel Olarak  500
II. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Görevi  501
III. Korunan Hukuki Değer  502
IV. Fail  502
IV. Madde 148'de Düzenlenen Suçlar (Cezalandırılan Fiiller)  503
1. Siyasi Bir Partiye Üye Olmak İçin Müracaat Etmek veya Herhangi Bir Suretle Siyasi Partilere Girmek  503
2. Siyasi Amaçla Toplantı Yapmak veya Aynı Amaçla Siyasi Gösterilere Katılmak  504
a. Siyasi Amaçla Toplantı Yapmak  504
b. Siyasi Gösterilere Katılmak  505
3. Siyasi Amaçla Nutuk Söylemek, Demeç Vermek, Yazı Yazmak veya Telkinde Bulunmak  505
4. Siyasi Toplantılara Resmi veya Sivil Kıyafetle Katılmak  506
5. Herhangi Bir Sebeple Yalnız veya Toplu Olarak Siyasi Mahiyette Beyanname Hazırlamak, Hazırlanmış Beyannameyi İmzalamak, İmzalatmak veya Yayın Organlarına Ulaştırmak veya Dağıtmak  506
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  507
Madde 149 – Müsaadesiz Hayrı Cemiyetlere Girenler  509
ON BİRİNCİ FASIL
Askerlik Haysiyetine ve Şerefine Dokunan Suçlar ve Cezaları
Madde 150 ve 151 – (Maddeler 31/01/2013 –6413/m. 45/3– c ile, Madde 152 ise 22.03.2000 – 4551/38 .m. ile) yürürlükten kaldırılmıştır.  510
Madde 153 – İffetsiz Bir Kimse İle Evlenen veya Böyle Bir Kimse İle Yaşayanlar  510
Açıklamalar  510
1. Genel Olarak  510
2. İffetsiz Bir Kimse İle Evlenmek veya Yaşamak  511
3. Eşcinsel İlişki  516
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  518
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  519
Madde 154 – Talebelik Hukukunun Zıyaını Mucip Haller  520
DÖRDÜNCÜ BAP
Yalnız Harp Zamanında Askerî Kanunlara
Tabi Şahıslar Hakkındaki Hükümler
Madde 155 – Orduya Mensup Olmayanlar Hakkında Bu Kanunun Tatbiki  520
Madde 156 – Bir Kıtanın Hizmetinde Bulunanların Mukavelelerinin Dahi Askerî Mahkemelerce Feshi  520
Madde 157 – Muharip Orduda Bulunan Yabancı Subaylara Bu Kanunun Tatbiki  520
Açıklamalar  521
Madde 158 – Harp Esirleri Hakkında Bu Kanunun Tatbiki  521
Açıklamalar  521
Madde 159 – Muharebe Meydanında Hıyanet ve Muhariplerin Mallarına Tecavüz Edenler Hakkında Bu Kanunun Tatbiki  523
Madde 160 – Harekat Mıntıkasında Askere Tecavüz Edenler  523
Madde 161 – Yabancı Memlekette Türkiye Askerlerine, Memurlarına, Makamlarına Karşı Cürüm İşleyenler  523
Açıklamalar  523
İKİNCİ KISIM
DİSİPLİN CEZALARI
Madde 162 – 191– Maddeler 31/01/2013– 6413 m. 45/3–c ile yürürlükten kaldırılmıştır.  524
Madde 192 – Son Maddeler  524
Açıklamalar  524
Madde 193 – İlga Edilen (Yürürlükten Kaldırılan) Kanunlar  524
Ek Madde 1 –  525
Açıklamalar  525
Ek Madde 2 –  525
Açıklamalar  526
Ek Madde 3 –  526
Açıklamalar  528
Ek Madde 4 –  528
Açıklamalar  529
Ek Madde 5 –  529
Açıklamalar  530
Ek Madde 6 –  530
Açıklamalar  531
Ek Madde 7 –  531
Ek Madde 8 –  531
Açıklamalar  532
Ek Madde 9 –  534
Açıklamalar  534
Ek Madde 10 –  535
Açıklamalar  535
Geçici Madde 1 –  536
Geçici Madde 2 –  536
Madde 194 – Kanunun Meriyeti Tarihi  537
Madde 195 –  537
22.5.1930 TARİHLİ VE 1632 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  537
TÜRK CEZA KANUNU
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KİTAP
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI
BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar
Madde 1 – Ceza Kanununun Amacı  545
Açıklamalar  545
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  546
Madde 2 – Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi  546
Açıklamalar  547
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  548
YARGITAY KARARLARI  548
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  549
Madde 3 – Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi  551
Açıklamalar  551
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  552
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  553
YARGITAY KARARLARI  554
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  555
Madde 4 – Kanunun Bağlayıcılığı  555
Açıklamalar  556
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  556
Madde 5 – Özel Kanunlarla İlişki  556
Açıklamalar  556
Maddenin Askerî Suçlarda Uygulanabilirliği  557
YARGITAY KARARLARI  558
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  558
Madde 6 – Tanımlar  559
Açıklamalar  560
Maddenin AsCK'da Yazılı Sular Bakımından Uygulanabilirliği  562
YARGITAY KARARLARI  562
1. Kamu Görevlisi Kavramı ile İlgili Kararlar  562
2. Gece Kavramı İle İlgili Kararlar  563
3. Silah Kavramı ile İlgili Kararlar  563
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  566
1. Kamu Görevlisi Kavramına İlişkin Kararlar  566
2. Silah Kavramına İlişkin Kararlar  566
İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı
Madde 7 – Zaman Bakımından Uygulama  567
Açıklamalar  568
YARGITAY KARARLARI  570
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  573
Madde 8 – Yer Bakımından Uygulama  577
Açıklamalar  578
Madde 9 – Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi  579
Madde 10 – Görev Suçları  579
Açıklamalar  579
Madde 11 – Vatandaş Tarafından İşlenen Suç  579
Açıklamalar  579
Madde 12 – Yabancı Tarafından İşlenen Suç  580
Açıklamalar  581
Madde 13 – Diğer Suçlar  581
Açıklamalar  582
Madde 14 – Seçimlik Cezalarda Soruşturma  583
Madde 15 – Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması  583
Madde 16 – Cezadan Mahsup  583
Açıklamalar  584
Madde 17 – Hak Yoksunlukları  584
Madde 18 – Geri Verme  584
Açıklamalar  585
YARGITAY KARARLARI  588
Madde 19 – Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması  589
Açıklamalar  589
İKİNCİ KISIM
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
Madde 20 – Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği  590
Açıklamalar  590
Anayasa Mahkemesi Kararları  590
YARGITAY KARARI  591
Madde 21 – Kast  591
Açıklamalar  591
1. Düşünme ve Öngörme Unsuru (Bilme)  592
2. İrade Unsuru (İsteme)  593
YARGITAY KARARLARI  596
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  597
Madde 22 – Taksir  599
Açıklamalar  599
YARGTAY KARARLARI  603
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  605
Madde 23 – Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  606
Açıklamalar  606
a. Gerçek Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  606
b. Görünüşte ya da Gerçek Olmayan Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  606
YARGITAY KARARLARI  607
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  608
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Madde 24 – Kanunun Hükmü ve Amirin Emri  609
Açıklamalar  609
1. Kanunun Emrini Yerine Getirmek  610
2. Amirin Emrini İfa  610
3. Emrin Bağlayıcılığı ve Askerî Hizmete İlişkin Emir  612
4. Emrin Tanımı  613
a. Emrin Özellikleri  614
b. Emrin Unsurları  618
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  618
Madde 25 – Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali  620
Açıklamalar  621
I. Meşru Savunma  621
A. Şartları  622
1. Saldırıya İlişkin Şartlar  622
2. Savunmaya İlişkin Şartlar  622
3. Zorunluluk Hali  622
a. Tehlikeye İlişkin Koşullar  623
b. Korunmaya İlişkin Koşullar  623
YARGITAY KARARLARI  624
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  627
Madde 26 – Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası  628
Açıklamalar  628
1. Hakkın Kullanılması  628
2. Mağdurun Rızası  629
YARGITAY KARARLARI  630
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  632
Madde 27 – Sınırın Aşılması  634
Açıklamalar  634
YARGITAY KARARLARI  636
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  639
Madde 28 – Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  639
Açıklamalar  639
Madde 29 – Haksız Tahrik  640
Açıklamalar  640
YARGITAY KARARLARI  643
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  644
Madde 30 – Hata  646
Açıklamalar  646
YARGITAY KARARLARI  656
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  657
Madde 31 – Yaş Küçüklüğü  660
Açıklamalar  660
1. Fiili İşlediği Zaman 12 Yaşını Bitirmemiş Olanlar  661
2. Fiili İşlediği Zaman 13 İlâ 15 Yaş Arasında Olanlar  662
3. Fiili İşlediği Zaman 16 İlâ 18 Yaş Arasında Olanlar  662
YARGITAY KARARLARI  663
Madde 32 – Akıl Hastalığı  664
Açıklamalar  664
YARGITAY KARARLARI  665
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  666
Madde 33 – Sağır ve Dilsizlik  668
Açıklamalar  669
YARGITAY KARARLARI  669
Madde 34 – Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  669
Açıklamalar  670
1. Geçici Nedenler  670
2. İrade Dışı Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  670
3. İradi Olarak Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  671
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  672
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs
Madde 35 – Suça Teşebbüs  673
Açıklamalar  673
1. Teşebbüs  673
2. Teşebbüsün Şartları  675
a. Bir Suçun İşlenmek İstenmesi  675
b. Suçun, Kasıtlı Suçlardan Olması  675
c. Elverişli Hareketlerle Suçun İcrasına Başlanılması  675
d. İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemiş Olması  677
e. İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesinin Failin Elinde Olmayan Nedenlerden Kaynaklanması  677
3. Teşebbüse Müsait Olmayan Askerî Suçlar  678
a. Kalkışma Suçları  678
b. Taksirle İşlenen Askerî Suçlar  678
c. Neticesi Harekete Bitişik Askerî Suçlar  678
d. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar  679
e. Cezalandırılabilme Şartı İçeren Suçlar  679
f. İhmali Suçlar  679
Yargıtay Kararları  679
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  682
Madde 36 – Gönüllü Vazgeçme  684
Açıklamalar  684
YARGITAY KARARLARI  687
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  688
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak
Madde 37 – Faillik  689
Açıklamalar  689
1. Genel Olarak Suça İştirak  689
2. İştirakin Şartları  689
3. Faillik  690
4. Dolaylı faillik  691
5. Askerî Suçlarda Müşterek Faillik  692
6. Askerî Suçlarda Dolaylı Faillik  693
YARGITAY KARARLARI  693
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  695
Madde 38 – Azmettirme  696
Açıklamalar  696
YARGITAY KARARLARI  697
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  698
Madde 39 – Yardım Etme  699
Açıklamalar  700
I. Genel Olarak  700
II. Yardım Etmenin Türleri  700
1. Maddi Yardım Etme  700
2. Manevi Yardım Etme  701
a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek  702
b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirme  702
c. Suçun İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  702
d. Suçun Nasıl İşleneceği Konusunda Yol Göstermek  703
YARGITAY KARARLARI  703
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  704
Madde 40 – Bağlılık Kuralı  706
Açıklamalar  706
1. Bağlılık Kuralı ve Özgü Suça İştirak  706
2. Bağlılık Kuralı ve Askerî Suça İştirak  707
YARGITAY KARARLARI  710
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  711
Madde 41 – İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  711
Açıklamalar  711
BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçların İçtimaı
Madde 42 – Bileşik Suç  712
1. Genel Olarak Suçların İçtimaı  712
2. Cezalandırılamayan Sonraki Hareketler  714
3. 42’nci Maddeye İlişkin Açıklama– (Bileşik Suç)  714
YARGITAY KARARLARI  715
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  716
Madde 43 – Zincirleme Suç  717
Açıklamalar  717
YARGITAY KARARLARI  719
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  723
Madde 44 – Fikri İçtima  724
Açıklamalar  724
a. Fiilin Tek Olması  724
b. Kanunun Çeşitli Hükümlerinin İhlal Edilmesi  724
YARGITAY KARARLARI  725
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  728
ÜÇÜNCÜ KISIM
YAPTIRIMLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar
Madde 45 – Cezalar  730
Açıklamalar  730
Madde 46 – Hapis Cezaları  730
Madde 47 – Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  730
Madde 48 – Müebbet Hapis Cezası  730
Madde 49 – Süreli Hapis Cezası  731
YARGITAY KARARLARI  731
Madde 50 – Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  731
Açıklamalar  733
I. Genel Olarak  733
II. Seçenek Yaptırımların Hukuki Mahiyeti  734
III. Şartları  735
1. Objektif Koşul: Hükmolunan Hapis Cezası Bir Yıl ve Daha Az Süreli Olmalıdır  735
2. Sübjektif Koşul  735
IV. Seçenek Yaptırımların Asker Kişiler Bakımından Uygulanması  736
YARGITAY KARARLARI  739
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  743
Madde 51 – Hapis Cezasının Ertelenmesi  745
Açıklamalar  747
I. Genel Olarak  747
II. Ertelemenin Şartları  748
YARGITAY KARARLARI  750
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  752
Madde 52 – Adlî Para Cezası  755
Açıklamalar  756
YARGITAY KARARLARI  758
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  760
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri
Madde 53 – Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  760
Açıklamalar  762
1. Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Süren Hak Yoksunlukları  765
2. Cezanın İnfazından Sonra Uygulanacak Hak Yoksunlukları  765
3. Meslek ve Sanattan Yasaklanma ve Sürücü Belgesinin Geri Alınması  766
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  766
YARGITAY KARARLARI  767
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  770
Madde 54 – Eşya Müsaderesi  772
Açıklamalar  772
YARGITAY KARARLARI  774
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  777
Madde 55 – Kazanç Müsaderesi  778
Açıklamalar  779
YARGITAY KARARLARI  780
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  781
Madde 56 – Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  781
Açıklamalar  781
YARGITAY KARARI  782
Madde 57 – Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  782
Açıklamalar  783
YARGITAY KARARLARI  784
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  785
Madde 58 – Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  786
Açıklamalar  787
YARGITAY KARARLARI  789
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  792
Madde 59 – Sınır Dışı Edilme  794
Açıklamalar  794
Madde 60 – Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  797
Açıklamalar  797
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Madde 61 – Cezanın Belirlenmesi  798
Açıklamalar  800
I. Maddede Yapılan Değişiklikler  800
II. Cezanın Belirlenmesi  801
1. Ceza Türünün Seçilmesi  801
2. Hapis Cezasının Belirlenmesi  802
3. Adli Para Cezasının Belirlenmesi  803
4. Temel Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Kriterler  804
a. Suçun İşleniş Biçimi  804
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  805
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  805
d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri  805
e. Meydana Gelen Zarar veya Tehlikenin Ağırlığı  805
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  806
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saik  806
5. Suçun Olası Kast veya Taksirle İşlenmiş Olması  807
6. Nitelikli Haller  807
7. Sonuç Cezanın Belirlenmesi  807
YARGITAY KARARLARI  808
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  814
Madde 62 – Takdiri İndirim Nedenleri  818
Açıklamalar  818
YARGITAY KARARLARI  819
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  822
Madde 63 – Mahsup  824
Açıklamalar  824
YARGITAY KARARLARI  825
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  826
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
Madde 64 – Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  827
Açıklamalar  827
YARGITAY KARARLARI  828
Madde 65 – Af  828
Açıklamalar  829
1. Genel Af  829
2. Özel Af  829
Madde 66 – Dava Zamanaşımı  830
Açıklamalar  831
YARGITAY KARARLARI  833
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  835
Madde 67 – Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi  836
Açıklamalar  837
YARGITAY KARARLARI  840
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  842
Madde 68 – Ceza Zamanaşımı  847
Açıklamalar  847
YARGITAY KARARLARI  848
Madde 69 – Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  848
Madde 70 – Müsaderede Zamanaşımı  849
Açıklamalar  849
Madde 71 – Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  849
Açıklamalar  849
Madde 72 – Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  849
Açıklamalar  850
Madde 73 – Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar  850
Açıklamalar  850
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  853
YARGITAY KARARLARI  853
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  854
Madde 74 – Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi  857
Açıklamalar  858
Madde 75 – Önödeme  858
Açıklamalar  859
ATIF SURETİYLE ASKERİ SUÇ HÂLİNE GETİRİLEN
TCK HÜKÜMLERİ
İKİNCİ KİTAP
ÖZEL HÜKÜMLER
İKİNCİ KISIM
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar
Madde 85 – Taksirle Öldürme  863
İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Madde 89 – Taksirle Yaralama  864
DÖRDÜNCÜ KISIM
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
Madde 525 – Rüşvet  865
Rüşvet Suçuna İlişkin Açıklama  867
1. Yapılması veya Yapılmaması Gereken İşin Kamu Görevlisinin (Asker Kişinin) Görev ve Yetkisine Girmesi  871
2. Rüşvet Vermek  872
3. Rüşvet Almak  872
4. Rüşvet Anlaşması  873
5. Yarar Sağlanması veya Rüşvet Konusunda Anlaşmaya Varılması  874
6. Manevi Unsur  875
7. Rüşvete Aracılık Etmek  875
8. Teşebbüs  876
9. İçtima  877
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  877
Madde 253 – Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  879
Madde 254 – Etkin Pişmanlık  879
Açıklamalar  879
Madde 257 – Görevi Kötüye Kullanma  881
Açıklamalar  881
Maddi Unsur  882
İhmali Hareketle Görevi Kötüye Kullanma  884
YARGITAY KARARLARI  887
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  888
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
Madde 292 – Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması  890
Açıklamalar  891
Madde 293 – Etkin Pişmanlık  892
Madde 294 – Kaçmaya İmkan Sağlama  892
Madde 295 – Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması  893
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  893
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
Madde 302 – Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak  894
YARGITAY KARARLARI  895
Madde 303 – Düşmanla İşbirliği Yapmak  895
Madde 304 – Devlete Karşı Savaşa Tahrik  895
Madde 305 – Temel Millî Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama  896
Açıklamalar  896
Madde 306 – Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama  896
Madde 307 – Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma  897
Açıklamalar  898
Madde 308 – Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım  898
Açıklama  898
ALTINCI BÖLÜM
Milli Savunmaya Karşı Suçlar
Madde 317 – Askerî Komutanlıkların Gasbı  899
Madde 318 – Halkı Askerlikten Soğutma  899
Açıklamalar  899
AİHM KARARI  900
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  901
Madde 319 – Askerleri İtaatsizliğe Teşvik  904
Açıklamalar  904
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  904
Madde 320 – Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma  905
Açıklamalar  905
Madde 321 – Savaş Zamanında Emirlere Uymama  906
Açıklamalar  906
Madde 322 – Savaş Zamanında Yükümlülükler  906
Açıklamalar  906
Madde 323 – Savaşta Yalan Haber Yayma  907
Açıklamalar  908
Madde 324 – Seferberlikle İlgili Görevin İhmali  908
Açıklamalar  908
Madde 325 – Düşmandan Unvan ve Benzeri Payeler Kabulü  909
Açıklamalar  909
YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
Madde 326 – Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler  909
Madde Gerekçesi  909
Açıklamalar  911
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  911
Madde 327 – Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme  911
Madde Gerekçesi  911
Açıklama  912
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  912
Madde 328 – Siyasal veya Askerî Casusluk  913
Açıklama  914
Madde 329 – Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama  914
Madde Gerekçesi  914
Açıklamalar  915
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  915
Madde 330 – Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama  918
Açıklamalar  918
Madde 331 – Uluslararası Casusluk  919
Açıklamalar  919
Madde 332 – Askerî Yasak Bölgelere Girme  919
Açıklamalar  919
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  919
Madde 333 – Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik  919
Açıklamalar  920
Madde 334 – Yasaklanan Bilgileri Temin  920
Açıklamalar  920
Madde 335 – Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini  920
Açıklamalar  921
Madde 336 – Yasaklanan Bilgileri Açıklama  921
Madde Gerekçesi  921
Açıklamalar  921
ASKERİ YARGITAY KARARI  921
Madde 337 – Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama  922
Açıklamalar  922
Madde 338 – Taksir Sonucu Casusluk Fiierinin İşlenmesi  922
Açıklamalar  922
Madde 339 – Devlet Güvenliği ile Ilgili Belgeleri Elinde Bulundurma  923
Açıklamalar  923
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  923
Kaynaklar  925
Kavram Dizini  929
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019