Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Aile Hukuku
Ocak 2018 / 1. Baskı / 342 Syf.
Fiyatı: 31.50 TL
İndirimli: 14.90 TL (%53)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Şubat 2019 39.90 TL -     Sepete Ekle
   

Medeni Kanun'un en kapsamlı bölümü olan Aile Hukuku başlıklı İkinci Kitabı, Evlilik Hukuku, Hısımlık ve Vesayet olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Evlilik Hukuku kısmında, evlenme, boşanma, evliliğin genel hükümleri ve eşler arasındaki mal rejimleri düzenlenirken; Hısımlık kısmı, soybağının kurulması ve aile bölümlerine ayrılmış, son kısım ise vesayet düzeni, vesayetin yürütülmesi ve sona ermesi bölümleri ile vesayeti konu edinmiştir.

Medeni Kanun'un Aile Hukuku kitabının Evlilik Hukuku kısmının ayrıntılı olarak ele alındığı bu çalışmada Medeni Kanun'un sistematiği takip edilerek, birinci bölümde nişanlanma, ikinci bölümde evlenme, üçüncü bölümde evliliğin sona ermesi, dördüncü bölümde evliliğin hükümleri, beşinci ve son bölümde ise eşler arasındaki mal rejimleri incelenmektedir. Bu eserde konuya ilişkin içtihatlara da geniş ölçüde yer verilerek, evlilik ile ilgili hukuki meseleler hem teori hem de uygulama açısından değerlendirilerek okuyucunun istifadesine sunulmaktadır.

Konu Başlıkları
Nişanlanma
Evlenme
Boşanma
Evliliğin Genel Hükümleri
Mal Rejimleri
Barkod: 9789750246494
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 342
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
NİŞANLANMA
1. KAVRAM VE HUKUKİ NİTELİK  21
2. NİŞANLILIĞIN GERÇEKLEŞMESİ VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI  22
3. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ  28
3.1. Evlenmeyi Gerçekleştirme Yükümlülüğü  28
3.2. Sadakat Yükümlülüğü  29
3.3. Nişanlıların Yakın Sayılmaları  30
3.4. Tanıklık Kaçınma İmkânı ve Hâkimlikten Çekinme  31
4. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ  31
4.1. Sona Erme Hâlleri  31
4.2. Nişanlılığın Sona Ermesinin Sonuçları  33
4.2.1. Genel Olarak  33
4.2.2. Maddi Tazminat  33
4.2.2.1. Tazminat Talebinin Şartları  33
4.2.2.2. Tazminat Talep Edebilecek Kişiler  36
4.2.2.3. Tazmini Talep Edilebilecek Zararlar ve Zamanaşımı  36
4.2.3. Manevi Tazminat  38
4.2.3.1. Tazminat Talebinin Şartları  38
4.2.3.2. Tazminatın Kapsamı ve Zamanaşımı  41
4.2.4. Hediyelerin İadesi  41
4.2.4.1. Genel Olarak  41
4.2.4.2. İade Talep Edebilecek Kişiler  44
4.2.4.3. İadenin Kapsamı ve Zamanaşımı  45
İkinci Bölüm
EVLENME
1. GENEL OLARAK  47
2. EVLENME İÇİN GEREKEN ŞARTLAR  47
2.1. Evlenme Ehliyeti  47
2.1.1. Evlenme Yaşı  48
2.1.1.1. Olağan Evlenme Yaşı  48
2.1.1.2. Olağanüstü Evlenme Yaşı  49
2.1.2. Ayırt Etme Gücü  51
2.1.3. Kısıtlılar Açısından Kanuni Temsilci İzni  52
2.2. Evlenme Engelleri  53
2.2.1. Kesin Evlenme Engelleri  53
2.2.1.1. Hısımlık  53
2.2.1.1.1. Kan hısımlığı  53
2.1.1.1.2. Kayın Hısımlığı  54
2.1.1.1.3. Evlatlık İlişkisi  55
2.2.1.2. Mevcut Evlilik  55
2.2.1.3. Akıl Hastalığı  56
2.2.2. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri  58
2.2.2.1. Bekleme Süresi  58
2.2.2.2. Kanunda Sayılan Bulaşıcı Hastalık  59
2.3. Evlenmenin Şekli Şartları  60
2.3.1. Genel Olarak  60
2.3.2. Evlenme Başvurusuna İlişkin Şartlar  61
2.3.3. Evlenme Törenine İlişkin Şartlar  64
3. EVLİLİĞİN GEÇERSİZLİĞİ  67
3.1. Genel Olarak  67
3.2. Evliliğin Yokluğu  67
3.3. Evliliğin Butlanı  72
3.3.1. Genel Olarak  72
3.3.2. Mutlak Butlan  74
3.3.2.1. Genel Olarak  74
3.3.2.2. Mutlak Butlanı Gerektiren Hâller  75
3.3.2.2.1. Mevcut Evlilik  75
3.3.2.2.2. Sürekli Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk  78
3.3.2.2.3. Akıl Hastalığı  80
3.3.2.2.4. Evlenmeye Engel Hısımlık  81
3.3.3. Nisbi Butlan  82
3.3.3.1. Genel Olarak  82
3.3.3.2. Nisbi Butlanı Gerektiren Hâller  83
3.3.3.2.1. Geçici Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk  83
3.3.3.2.2. İrade Sakatlığı  84
i. Yanılma  84
ii. Aldatma  87
iii. Korkutma  89
3.3.3.2.3. Yasal Temsilcinin Rızasının Yokluğu  90
3.3.4. Butlan Kararının Sonuçları  91
Üçüncü Bölüm
EVLİLİĞİN SONA ERMESİ
1. GENEL OLARAK  97
2. BOŞANMA  98
2.1. Genel Olarak  98
2.2. Boşanma Nedenleri  100
2.2.1. Özel Boşanma Nedenleri  100
2.2.1.1. Zina  100
2.2.1.2. Hayata Kast – Pek Kötü Muamele – Onur Kırıcı Davranış  105
2.2.1.3. Küçük Düşürücü Suç İşleme – Haysiyetsiz Hayat Sürme  107
2.2.1.4. Terk  110
2.2.1.5. Akıl Hastalığı  119
2.2.2. Genel Boşanma Nedeni  120
2.2.2.1. Genel Olarak  120
2.2.2.2. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması  121
2.2.2.3. Boşanma Hususunda Anlaşma  131
2.2.2.4. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması  138
2.3. Boşanma Davası  142
2.3.1. Genel Olarak  142
2.3.2. Davanın Tarafları  150
2.3.3. Dava Esnasında Alınacak Geçici Önlemler  152
2.3.4. Dava Sonunda Verilecek Karar  157
2.3.4.1. Ayrılık Kararı  157
2.3.4.2. Boşanma Kararı  162
2.3.4.2.1. Genel Olarak  162
2.3.4.2.2. Boşanma Kararının Sonuçları  163
i. Eşler Açısından Sonuçları  163
ii. Çocuklar Açısından Sonuçları  170
iii. Boşanmada Tazminat ve Nafaka  185
Dördüncü Bölüm
EVLİLİĞİN HÜKÜMLERİ
1. GENEL OLARAK EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  211
2. EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMA  212
3. EŞLERİN MESLEK SEÇİMİ VE İŞİ  214
4. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ  215
5. AİLE KONUTU  219
6. EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ  234
7. KADININ SOYADI  237
8. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI  240
8.1. Genel Koruma Normu  240
8.2. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi  243
8.3. Belirli Malvarlığı Değerleri Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması  246
8.4. Aile İçi Şiddete Karşı Koruma  249
Beşinci Bölüm
MAL REJİMLERİ
1. MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  257
1.1. Genel Olarak  257
1.2. Mal Rejimi Sözleşmesi  258
1.3. Olağanüstü Mal Rejimi  260
1.4. Alacaklıların Korunması  264
1.5. Bir Eşin Diğerinin Mallarını Yönetmesi  265
1.6. Malların Envanterinin Yapılması  265
1.7. Eşler Arasındaki Borçlar  266
2. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  267
2.1. Genel Olarak  267
2.2. Eşlerin Mallarının Türleri  269
2.2.1. Kişisel Mallar  269
2.2.2. Edinilmiş Mallar  273
2.3. Eşlerin Mallarını Yönetimi, Yararlanması, Tasarrufu ve Borçlardan Sorumluluk  278
2.4. Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye  280
2.4.1. Sona Erme Nedenleri  280
2.4.2. Tasfiye  282
2.4.2.1. Genel Olarak  282
2.4.2.2. Eşlerin Diğerinde Olan Mallarının Geri Alınması ve Borçlar  288
2.4.2.3. Eşlerin Değer Artış Payı Alacağı  290
2.4.2.4. Katılma Alacağının Hesaplanması  298
2.4.2.4.1. Genel Olarak  298
2.4.2.4.2. Malvarlığı Kesimlerinin Birbirinden Ayrılması  299
2.4.2.4.3. Eklenecek Değerler  300
2.4.2.4.4. Malvarlığı Kesimleri Arasında Denkleştirme  302
2.4.2.4.5. Malların Değerlemesi, Katılma Alacağının Miktarı ve Ödenmesi  305
2.4.2.4.6. Aile Konutu ve Ev Eşyasına İlişkin Düzenleme  311
2.4.2.4.7. Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı  313
3. MAL AYRILIĞI REJİMİ  314
4. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ  317
5. MAL ORTAKLIĞI  320
Kaynakça  325
Madde Dizini  333
Kavramlar Dizini  339
 


Süleyman Yılmaz ...
Ocak 2020
27.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Erdem
Şubat 2019
39.90 TL
Sepete Ekle
Faruk Acar
Temmuz 2016
129.50 TL
İndirimli: 99.90 TL (%22)
Sepete Ekle
Ali Öztürk
Ocak 2015
55.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%28)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
NİŞANLANMA
1. KAVRAM VE HUKUKİ NİTELİK  21
2. NİŞANLILIĞIN GERÇEKLEŞMESİ VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI  22
3. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ  28
3.1. Evlenmeyi Gerçekleştirme Yükümlülüğü  28
3.2. Sadakat Yükümlülüğü  29
3.3. Nişanlıların Yakın Sayılmaları  30
3.4. Tanıklık Kaçınma İmkânı ve Hâkimlikten Çekinme  31
4. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ  31
4.1. Sona Erme Hâlleri  31
4.2. Nişanlılığın Sona Ermesinin Sonuçları  33
4.2.1. Genel Olarak  33
4.2.2. Maddi Tazminat  33
4.2.2.1. Tazminat Talebinin Şartları  33
4.2.2.2. Tazminat Talep Edebilecek Kişiler  36
4.2.2.3. Tazmini Talep Edilebilecek Zararlar ve Zamanaşımı  36
4.2.3. Manevi Tazminat  38
4.2.3.1. Tazminat Talebinin Şartları  38
4.2.3.2. Tazminatın Kapsamı ve Zamanaşımı  41
4.2.4. Hediyelerin İadesi  41
4.2.4.1. Genel Olarak  41
4.2.4.2. İade Talep Edebilecek Kişiler  44
4.2.4.3. İadenin Kapsamı ve Zamanaşımı  45
İkinci Bölüm
EVLENME
1. GENEL OLARAK  47
2. EVLENME İÇİN GEREKEN ŞARTLAR  47
2.1. Evlenme Ehliyeti  47
2.1.1. Evlenme Yaşı  48
2.1.1.1. Olağan Evlenme Yaşı  48
2.1.1.2. Olağanüstü Evlenme Yaşı  49
2.1.2. Ayırt Etme Gücü  51
2.1.3. Kısıtlılar Açısından Kanuni Temsilci İzni  52
2.2. Evlenme Engelleri  53
2.2.1. Kesin Evlenme Engelleri  53
2.2.1.1. Hısımlık  53
2.2.1.1.1. Kan hısımlığı  53
2.1.1.1.2. Kayın Hısımlığı  54
2.1.1.1.3. Evlatlık İlişkisi  55
2.2.1.2. Mevcut Evlilik  55
2.2.1.3. Akıl Hastalığı  56
2.2.2. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri  58
2.2.2.1. Bekleme Süresi  58
2.2.2.2. Kanunda Sayılan Bulaşıcı Hastalık  59
2.3. Evlenmenin Şekli Şartları  60
2.3.1. Genel Olarak  60
2.3.2. Evlenme Başvurusuna İlişkin Şartlar  61
2.3.3. Evlenme Törenine İlişkin Şartlar  64
3. EVLİLİĞİN GEÇERSİZLİĞİ  67
3.1. Genel Olarak  67
3.2. Evliliğin Yokluğu  67
3.3. Evliliğin Butlanı  72
3.3.1. Genel Olarak  72
3.3.2. Mutlak Butlan  74
3.3.2.1. Genel Olarak  74
3.3.2.2. Mutlak Butlanı Gerektiren Hâller  75
3.3.2.2.1. Mevcut Evlilik  75
3.3.2.2.2. Sürekli Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk  78
3.3.2.2.3. Akıl Hastalığı  80
3.3.2.2.4. Evlenmeye Engel Hısımlık  81
3.3.3. Nisbi Butlan  82
3.3.3.1. Genel Olarak  82
3.3.3.2. Nisbi Butlanı Gerektiren Hâller  83
3.3.3.2.1. Geçici Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk  83
3.3.3.2.2. İrade Sakatlığı  84
i. Yanılma  84
ii. Aldatma  87
iii. Korkutma  89
3.3.3.2.3. Yasal Temsilcinin Rızasının Yokluğu  90
3.3.4. Butlan Kararının Sonuçları  91
Üçüncü Bölüm
EVLİLİĞİN SONA ERMESİ
1. GENEL OLARAK  97
2. BOŞANMA  98
2.1. Genel Olarak  98
2.2. Boşanma Nedenleri  100
2.2.1. Özel Boşanma Nedenleri  100
2.2.1.1. Zina  100
2.2.1.2. Hayata Kast – Pek Kötü Muamele – Onur Kırıcı Davranış  105
2.2.1.3. Küçük Düşürücü Suç İşleme – Haysiyetsiz Hayat Sürme  107
2.2.1.4. Terk  110
2.2.1.5. Akıl Hastalığı  119
2.2.2. Genel Boşanma Nedeni  120
2.2.2.1. Genel Olarak  120
2.2.2.2. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması  121
2.2.2.3. Boşanma Hususunda Anlaşma  131
2.2.2.4. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması  138
2.3. Boşanma Davası  142
2.3.1. Genel Olarak  142
2.3.2. Davanın Tarafları  150
2.3.3. Dava Esnasında Alınacak Geçici Önlemler  152
2.3.4. Dava Sonunda Verilecek Karar  157
2.3.4.1. Ayrılık Kararı  157
2.3.4.2. Boşanma Kararı  162
2.3.4.2.1. Genel Olarak  162
2.3.4.2.2. Boşanma Kararının Sonuçları  163
i. Eşler Açısından Sonuçları  163
ii. Çocuklar Açısından Sonuçları  170
iii. Boşanmada Tazminat ve Nafaka  185
Dördüncü Bölüm
EVLİLİĞİN HÜKÜMLERİ
1. GENEL OLARAK EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  211
2. EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMA  212
3. EŞLERİN MESLEK SEÇİMİ VE İŞİ  214
4. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ  215
5. AİLE KONUTU  219
6. EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ  234
7. KADININ SOYADI  237
8. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI  240
8.1. Genel Koruma Normu  240
8.2. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi  243
8.3. Belirli Malvarlığı Değerleri Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması  246
8.4. Aile İçi Şiddete Karşı Koruma  249
Beşinci Bölüm
MAL REJİMLERİ
1. MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  257
1.1. Genel Olarak  257
1.2. Mal Rejimi Sözleşmesi  258
1.3. Olağanüstü Mal Rejimi  260
1.4. Alacaklıların Korunması  264
1.5. Bir Eşin Diğerinin Mallarını Yönetmesi  265
1.6. Malların Envanterinin Yapılması  265
1.7. Eşler Arasındaki Borçlar  266
2. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  267
2.1. Genel Olarak  267
2.2. Eşlerin Mallarının Türleri  269
2.2.1. Kişisel Mallar  269
2.2.2. Edinilmiş Mallar  273
2.3. Eşlerin Mallarını Yönetimi, Yararlanması, Tasarrufu ve Borçlardan Sorumluluk  278
2.4. Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye  280
2.4.1. Sona Erme Nedenleri  280
2.4.2. Tasfiye  282
2.4.2.1. Genel Olarak  282
2.4.2.2. Eşlerin Diğerinde Olan Mallarının Geri Alınması ve Borçlar  288
2.4.2.3. Eşlerin Değer Artış Payı Alacağı  290
2.4.2.4. Katılma Alacağının Hesaplanması  298
2.4.2.4.1. Genel Olarak  298
2.4.2.4.2. Malvarlığı Kesimlerinin Birbirinden Ayrılması  299
2.4.2.4.3. Eklenecek Değerler  300
2.4.2.4.4. Malvarlığı Kesimleri Arasında Denkleştirme  302
2.4.2.4.5. Malların Değerlemesi, Katılma Alacağının Miktarı ve Ödenmesi  305
2.4.2.4.6. Aile Konutu ve Ev Eşyasına İlişkin Düzenleme  311
2.4.2.4.7. Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı  313
3. MAL AYRILIĞI REJİMİ  314
4. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ  317
5. MAL ORTAKLIĞI  320
Kaynakça  325
Madde Dizini  333
Kavramlar Dizini  339
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020