Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi
İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
Nisan 2017 / 3. Baskı / 696 Syf.
Fiyatı: 106.50 TL
İndirimli: 54.90 TL (%49)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Ocak 2020 120.00 TL -     Sepete Ekle
   

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, 3. Baskısı yapılan bu kitapta; konular sade bir dille tek tek açıklanmış, işletmelerde karşılaşılabilecek sorunlara değinilmiş ve uygulamada kullanılabilecek belge, tutanak ve uygulama örneklerine yer verilerek rehberlik yapılmıştır. Ayrıca güncel yargı kararlarına da kitap içerisinde yer verilerek tereddütlü konulardaki yargısal görüşler ele alınmıştır.

Kitabın bir başka önemli özelliği ise, 2017 Mart ayına kadar yayınlanmış yasal mevzuata, yönetmeliklere ve iş hukukuna ilişkin diğer görüşlere yer verilmiş olmasıdır.

Bu çalışma; başta İnsan Kaynakları (Personel) Çalışan ve Yöneticilerine, İşletme Müdürlerine, Fabrika Müdürlerine, SM-SMMM-YMM gibi meslek mensuplarına, Mimar ve Mühendislere, Avukatlara, Sendikacılara, Öğrencilere, İSG Profesyonellerine, Şirket Sahiplerine, Kamu kuruluşları ile özel sektörde görev yapan denetim elemanlarına hitap etmekte olup, bir başucu kaynağı olacak şekilde hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
İhbar Tazminatı
Kıdem Tazminatı
Kötüniyet Tazminatı
İş Güvencesi
İşe İade Davası
İş Güvencesinden Doğan Tazminatlar
İş Sözleşmesi ve Türleri
İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi
İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi
İş Sözleşmelerinin Feshinde Hukuki Sonuçlar
Belgelendirme ve Tutanak–İhtar Yazılarının Hazırlanması
İş Sözleşmesinin Feshi, İtiraz ve Yargılama
Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
İbraname
Mobbing
Barkod: 9789750242700
Yayın Tarihi: Nisan 2017
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 696
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
2. Baskıya Önsöz  5
3. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI VE İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ  
I. İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  27
A. İş Sözleşmesi Kavramı  27
B. İş Sözleşmesinin Unsurları  32
1. İş Unsuru  33
2. Bağımlılık Unsuru  33
3. Ücret Unsuru  36
4. Süre Unsuru  37
C. İş Sözleşmesini Yazılı Yapmamanın Yaptırımı  38
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  39
A. Sürekli–Süreksiz İşlerde İş Sözleşmesi  41
B. Belirli–Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi  42
C. Deneme Süresi Olan–Olmayan İş Sözleşmesi  49
1. Deneme Süresinin Amacı ve Sınırları  50
a. Deneme Süresinin Amacı  50
b. Deneme Süresinin Sınırları (Sözleşme Türü)  52
2. Deneme Süresi  52
a. 4857 İş Kanununda Deneme Süresi  52
aa. Serbest Olması  53
bb. Süre (2 ve 4 Ay)  53
cc. Farklı İşçi Gruplarına Farklı Süreler Öngörülmesi  54
dd. Tekrar İşe Başlayan İşçi İçin Deneme Süresi  54
ee. Azami Miktarı Aşan Süre  55
ff. Deneme Süresinin Kesilmesi, Uzaması ve Gerekçeyle Sona Ermesi  56
gg. Deneme Süresinin Başlangıcı ve Sonu  56
b. Diğer Kanunlarda Deneme Süresi  57
aa. Borçlar Kanunu  57
bb. Deniz İş Kanunu  57
cc. Basın İş Kanunu  57
c. Deneme Süresinin Hukuki Sonuçları  58
aa. İhbar Tazminatı Açısından  58
bb. İş Güvencesi, Kıdem Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Açısından  59
cc. Ücret, Fazla Çalışma, Tatil Ücreti ve Diğer İşçilik Hakları Açısından  59
dd. İspat  61
ee. Sosyal Güvenlik Açısından  62
D. Kısmi Süreli–Tam Süreli İş Sözleşmesi  62
E. Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi  68
F. Takım Sözleşmesi  72
G. Mevsimlik İş Sözleşmesi  73
H. Geçici (Ödünç) İş Sözleşmesi  78
1. 6715 sayılı Kanunla Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi  78
2. Holding Bünyesi İçerisinde veya Aynı Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Başka Bir İşyerinde Geçici İş İlişkisi  82
İkinci Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE FESHİ  
I. GENEL OLARAK  119
II. GENEL SEBEPLERLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  120
A. Tarafların Anlaşması (İkale Sözleşmesi)  120
B. İşçi veya İşverenin Ölümü  129
C. Belirli Sürenin Bitimi  130
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  136
A. İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi İle Sona Erdirilmesi  136
B. İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Derhal Feshi  137
C. Kadın İşçinin Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılması  140
1. Evlenme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Tazminatı  141
2. Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatını Alan Kadın İşçinin Yeniden Çalışması  142
D. Askerlik veya Kanundan Doğan Çalışma Ödevi İle Ayrılma  143
1. Askı Hâli, Süresi ve Ücret  144
a. Askı Hâli  144
b. Askı Süresi  144
c. Askı Süresinde Ücret  146
d. Güvenceden Yararlanma Şartları  146
aa. Askeri veya Yasal Ödev  147
bb. İşçinin Müracaatı  148
cc. Boş Yer  148
2. Hukuki Müeyyide  149
3. Askı Süresinin Yıllık Ücretli İzin Süresine Etkisi  149
IV. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN SONUÇLARI  150
A. Kıdem Tazminatı Verilmesi  150
B. İş Sözleşmesinin Usulsüz Feshi Halinde İhbar Tazminatı Verilmesi  150
C. İşçiye Yeni İş Arama İzni Verilmesi  151
D. İşçinin Kullanmadığı Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi  152
1. Zamanaşımı  154
2. Müeyyide  154
E. İşçiye Çalışma Belgesinin Verilmesi  154
1. Zararın Tazmini  155
2. Belgenin Vaktinde Verilmemesi  155
3. Belgeye Doğru Olmayan Bilgilerin Yazılması  156
a. Zararın Varlığı  156
b. İşçinin veya İşçiyi İşine Alan Yeni İşverenin Talepte Bulunabilmesi  156
c. Muafiyet  156
4. Kanuni Müeyyide  157
F. İşçinin Oturduğu Yer Dışında İş Sözleşmesinin Feshi Halinde Oturduğu Yere Gitmesinin Sağlanması  157
G. İbraname  158
H. İşçiye Ait Eşyaların ve Ücret Alacaklarının İşçiye İade Edilmesi  160
İ. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Düzenlenmesi Zorunluluğu  160
J. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Çıkış Tarihinin ve Çıkış Nedeninin Gösterilmesi Zorunluluğu  164
Üçüncü Bölüm  
İHBAR TAZMİNATI UYGULAMASI  
I. İHBAR SÜRESİ  197
A. Hak Kazanma Şartları  197
1. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi  199
2. Sürekli İşler  199
3. Deneme Süresi  199
B. İhbar Süresi  200
1. Genel Olarak  200
2. Yasada Belirtilen Bildirim Sürelerin Asgari Olması  202
3. Bildirimin Yapılması  204
4. Bildirimin Hüküm Doğurması  205
5. İşçinin Ücretsiz İzne Çıkartılması  205
C. Bildirim Süresinin İşlemesine ilişkin Özel Durumlar  210
1. Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma  210
2. Yıllık Ücretli İzin Süresi  211
3. Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri  211
4. Kanuni Grev  212
D. Bildirim Süresi İçindeki Haklar  212
1. Bildirim Öneli İçinde Feshin Geri Alınamaması  213
2. Yeni İş Arama İzni  213
E. Toplu İşçi Çıkarma  214
1. Yasal Altyapı  214
2. Toplu İşçi Çıkarmanın Kapsamı ve Süresi  215
a. İşyerinde En az 20 İşçinin Çalıştırılması  216
b. En az 10 İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  216
c. Toplu İşçi Çıkarımına Dahil Olmayan İşçiler  216
d. Toplu İşçi Çıkarımının Bir Ayda Gerçekleşmesi  216
3. Toplu İşçi Çıkarma Nedenleri  217
4. Toplu Çıkarmanın Bildirileceği Kurumlar  217
5. Yapılacak Bildirimde Bulunması Gereken Hususlar  218
6. Görüşmeler  219
7. İşyerinin Bütünüyle Kapatılması  219
8. İşçi Alınması Halinde  219
9. Toplu İşçi Çıkarma Hakkının Kötüye Kullanılması  220
10. Mevsim ve Kampanya İşleri  220
11. Cezai Müeyyide  220
F. Yeni İşverenin Sorumluluğu  220
II. İHBAR TAZMİNATI/ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ÖDENMESİ, ZAMANAŞIMI  221
A. İhbar Tazminatının Hesaplanması  221
1. Genel Olarak  221
2. İhbar Tazminatından Yapılan Kesintiler  222
a. Gelir Vergisi  222
b. SGK Primi  225
B. İhbar Tazminatının Ödenmesi  225
C. Bildirimlere Ait Ücretin Peşin Ödenmesi  226
D. Zamanaşımı ve Faiz  226
1. Zamanaşımı  226
a. Zamanaşımı Kavramı  226
b. Zamanaşımı Süresi  226
c. İhbar Tazminatında Zamanaşımının Başlangıcı ve Süresi  227
2. Faiz  228
III. KÖTÜNİYET TAZMİNATI  229
A. Kapsam  230
1. İşyeri Şartı  230
2. Kıdem Şartı  231
3. Sözleşme Şartı  231
4. İşçinin Konumuna Ait Şart (Yetkili İşveren Vekili Olmaması)  232
B. Kapsama İlişkin Yargıtay Kararları  232
C. Kötüniyete İlişkin Örnekler  234
Dördüncü Bölüm  
İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  
I. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI  237
II. TÜRKİYE’DE İŞ GÜVENCESİNİN GELİŞİMİ  240
Beşinci Bölüm  
İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI  
I. İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞYERİ  245
A. İşyeri Kavramı  246
B. İstisnalar  247
1. Deniz Taşıma İşlerinde İstisnalar  247
2. Hava Taşıma İşlerinde İstisnalar  247
3. Tarım İşlerinde İstisnalar  248
a. Tarım Sanatları ile Tarım Aletleri Makine ve Parçalarının Yapıldığı Atölye ve Fabrikalarda Görülen İşler  249
aa. Tarım Sanatları  249
bb. Tarım Aletleri Makine ve Parçalarının Yapıldığı Atölye ve Fabrikalarda Görülen İşler  250
b. Tarım İşletmelerinde Yapılan Yapı İşleri  250
c. Halkın Faydalanmasına Açık veya İşyerlerinin Eklentisi Durumunda Olan Park ve Bahçe İşleri  250
4. Evlerde Yapılan El Sanatlarında İstisnalar  251
5. Ev Hizmetlerinde İstisnalar  251
6. Çıraklar Hakkında İstisnalar  255
7. Sporcular Hakkında İstisnalar  255
8. Rehabilite Edilenler Hakkında İstisnalar  256
9. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 3.nci Maddesinin Tarifine Uygun Üç Kişinin Çalıştığı İşyerlerinde İstisnalar  257
C. Basın İş Kanunu  257
II. İŞYERİNDE 30 İŞÇİNİN ÇALIŞMASI  258
A. Hesaba Katılacaklar  259
B. Hesaba Katılacaklarla İlgili Özel Durumlar  260
1. Çırak, Stajyer ve Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler  260
2. Memur ve Sözleşmeli Personel  261
3. Alt İşveren İşçileri  261
4. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi ile Çalıştırılanlar  263
5. Tarım İşçileri  264
6. İkame Edilenler  264
7. Özel Güvenlik Görevlileri  265
C. Birden Fazla İşyeri  267
D. Nispi Emredicilik  270
E. Toplu İşçi Çıkarma  271
F. Yurtdışındaki İşyerleri  271
G. İşçi Sayısının Tespit Tarihi  273
H. İşçi Sayısına Yönelik Gerekçeler ve Anayasa Mahkemesinin Kararı  275
III. KIDEM ŞARTI  278
A. Genel Olarak  278
B. Kıdemin Başlangıcı  281
C. Çalışma Süresi  282
1. Fiili Çalışma Süresi  283
2. Çalışma Süresinden Sayılan Haller (Farazi Çalışma Süresi)  283
a. Maden, Taşocağı ve Asıl İşyerlerine Ulaşmak İçin Geçen Süreler  283
b. İşçinin Başka Yerde Çalıştırılmak Üzere Görevlendirilmesi  284
c. İş Görmeye Hazır Bulunmak  284
d. İşverenin İşçiyi Asıl İşten Başka Bir İşle veya Başka Bir Yerde Görevlendirmesi  284
e. Süt İzni  285
f. İşçilerin Yerleşim Yerlerinden Uzak Bir Mesafede Bulunan İşyerlerine Topluca Getirilip Götürülmeleri  285
3. Çalışma Süresinden Sayılmayan Haller  287
a. İşçilere Servis Sağlanması  287
b. Ara Dinlenmesi  288
D. Fasılalı Çalışma  289
1. Takvim Günü  293
2. Aynı İşkolu  293
3. Bildirim Süresi  294
a. Bildirim Süresinin 6 Aylık Kıdeme Etkisi  294
b. Kıdemin Sona Ermesi/Feshin Hüküm Doğurduğu Süre  294
c. Nispi Emredicilik  296
d. Diğer Ülke Uygulamaları  296
4. Basın İş Kanunu  296
IV. SÖZLEŞME ŞARTI  297
A. Sözleşme Tanımı  297
B. Belirli ve Belirsiz İş Sözleşmesi Ayırımı  298
V. İŞÇİNİN STATÜSÜNE İLİŞKİN ŞART  302
A. İşveren Vekili Kavramı  302
1. İşletme Düzeyi  303
a. İşletmenin Bütünü Sevk ve İdare Eden İşveren Vekili  303
b. İşletmenin Bütünün Sevk ve İdare Eden İşveren Vekili Yardımcıları  304
2. İşyeri Düzeyi  305
a. İşyerinin Bütününü Sevk ve İdare Eden  305
b. İşçiyi İşe Alma ve İşten Çıkarma Yetkisi Bulunan İşveren Vekilleri  306
VI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ  307
Altıncı Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI  
I. GEÇERLİ SEBEP KAVRAMI  309
II. FESİH İÇİN GEÇERSİZ SEBEPLER  313
A. Sendika Üyeliği veya Sendikal Faaliyetlere Katılmak  314
B. İşyeri Sendika Temsilciliği Yapmak  317
C. İşveren Aleyhine İdari/Adli Makamlara Başvurmak  319
D. Ayrımcılık  319
E. Analık Nedeniyle Devamsızlık  321
1. Çoğul Gebelik  323
2. Doğum İzninin Devri  323
3. Doğum İzninin Raporlarla Artırılması  323
4. Süt İzni  323
5. Ücretsiz İzin  324
6. İş Sözleşmesinin Feshi  324
F. Hastalık veya Kaza Nedeniyle İşe Geçici Devamsızlık  324
G. İşyerinin Devri  325
1. İşverenler Açısından  325
2. İşçi Açısından  326
H. İşçinin İşgörmekten Kaçınma Hakkını Kullanması  327
İ. Kanuni Greve Katılma  327
III. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER  328
A. Ortalama Olarak Benzer İşi Görenlerden Daha Az Verimli Çalışma  331
B. Gösterdiği Niteliklerden Beklenenden Daha Az Performans İle Çalışma  335
C. İşe Yoğunlaşmasının Giderek Azalması  340
D. İşçinin İşe Yatkın Olmaması  340
E. İşçinin Öğrenme ve Kendini Yetiştirme Yetersizliği  340
F. Sık Sık Hastalanma (İşini Gerektiği Gibi Yapmasına Engel Olacak Şekilde)  340
G. İşçinin Çalışmasını Sürdürmekle Birlikte İşini Gerektiği Şekilde Yapmasını Etkileyen Hastalık  341
H. Uyum Yeterliğinin Azlığı (İşçinin Uyum Yetersizliği)  342
İ. İşyerinden Kaynaklanan Sebeplerle Yapılacak Fesihlerde Emeklilik Yaşına Gelmiş Olma  342
IV. İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER  345
A. İşverene Zarar Vermek veya Bu Tedirginliğe Sebep Olmak  350
B. Rahatsızlık Oluşturacak Derecede Çalışma Arkadaşlarından Borç Para İstemek  352
C. Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtmak, İşveren Aleyhinde Sözler Sarfetmek  354
D. Uyarılara Rağmen İşini Eksik, Kötü ve Yetersiz Yapmak  356
E. İşin Akışını Engelleyecek Uzun Telefon Görüşmeleri Yapmak  358
F. Sık Sık İşe Geç Gelmek ve İşini Aksatarak İşyerinde Dolaşmak  358
G. Amirleri veya İş Arkadaşları İle Ciddi Geçimsizlik Göstermek  362
H. İşçinin İşvereni Yanıltması  363
İ. İşçinin Bağlılığının Yeterli Olmaması  364
J. Diğer Haller  366
V. İŞLETMEYİ ETKİLEYEN İŞYERİNDEN VEYA İŞYERİ DIŞINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER  367
A. İşyerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler  367
1. Yeni Üretim Yöntemleri  368
2. İşyerinin Küçülmesi/İstihdam Fazlası  368
3. Yeni Teknolojiler  372
4. Departman Kapatılması/İşyerinin Kapanması  373
5. Toplu İşçi Çıkarma  373
6. İşyerinin Devri  374
7. Yeniden Yapılanma  374
B. İşletmeyi Etkileyen Ancak İşyeri Dışından Kaynaklanan Geçerli Nedenler  376
1. Sürüm ve satış imkânlarında daralma  376
2. Ekonomik kriz  376
3. Yasal Yükümlülükler  379
VI. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA UYGULANAN İLKELER  379
A. İşletmesel Karar  380
1. Yerindelik Denetimi  381
2. Tutarlılık Denetimi  388
3. Keyfilik Denetimi  388
4. Gereklilik Denetimi  393
5. Ölçülülük Denetimi  393
B. Sosyal Seçim  393
C. Objektif Seçim  395
D. Feshin Son Çare Olması  397
1. Tanım  397
2. Amaç  397
3. Kanunun Gerekçesi  398
4. Feshin Son Çare Olmasının Değerlendirilmesi  398
5. Yargıtay Kararları  399
VII. İŞÇİNİN SAVUNMASI  405
VIII. GEÇERLİ NEDENLE FESİHTE SÜRE  410
Yedinci Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, İTİRAZ VE YARGILAMA  
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  413
A. Genel Olarak  413
B. Yazılı Fesih  413
C. Geçerlilik Şartı  414
D. Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Bildirilmesi  416
E. Fesih Nedeninin Bağlayıcılığı  417
F. Fesih Usulü  418
II. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ  419
A. Bir Aylık Sürenin Hukuki Niteliği  419
1. Bir Aylık Sürenin Hesaplanması  420
2. Hak Düşürücü Süre  420
3. Re’sen Dikkate Alınması  422
4. Sürenin Başlaması  423
a. Süreli Fesihte Dava Açma Süresi  424
b. Eylemli Fesihte Dava Açma Süresi  426
5. Bir Aylık Dava Açma Süresinin Kesintiye Uğramaması  427
a. Rapor Alma  427
b. İdari İtiraz Prosedürüne Başvurma  428
6. İspat  429
7. Özel Hakem  430
III. YARGI AŞAMASI  430
A. Genel Olarak  430
B. Taraflar  431
1. İşçi  431
2. Birden Fazla İşçi  432
3. İşveren  432
C. Dava Açma Süresi/Şartlar  434
D. İş Mahkemesi  435
1. Görev  435
2. Yetki  435
3. İş Mahkemesinin Özellikleri  436
E. Yargılama Usulü  437
1. İş Mahkemesi  437
a. Dilekçe  437
b. Süre  439
c. Usul  439
2. Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)  440
3. Yargıtay (Temyiz)  441
F. Diğer Alacakların Aynı Davada Birleşmesi  442
G. Davanın Hukuki Niteliği  444
H. İspat Yükü  445
İ. Karar  449
IV. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA HAKEM  450
A. Genel Olarak  450
B. Özel Hakem Kaydının Şekli  454
C. Özel Hakemin Görev Alanı  454
D. Özel Hakem Kararlarının Niteliği  454
E. Özel Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları  454
F. Başvuru Usulü  454
G. Anayasa Mahkemesinin Kararı  455
1. Anayasa Mahkemesinin İptali İçin İleri Sürülen Gerekçe  455
2. Anayasa Mahkemesinin Gerekçeye İlişkin İncelemesi  456
3. Mevcut Durum  458
Sekizinci Bölüm  
GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI  
I. GENEL OLARAK  459
A. Davanın Reddedilmesi (Feshin Geçerli Sayılması)  460
B. İşverenin Seçimlik Hakkı  460
II. İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  460
A. İşçinin İşverene Başvurması  461
1. Genel Olarak  461
2. Tebliğden Önce Yapılan Başvurular  461
3. Başvurma Süresi  462
a. Hak Düşürücü Süre  463
b. On İşgünü  464
4. Başvuru Usulü  464
a. Başvurunun Bizzat/Vekil Tarafından Yapılması  464
b. İşe Başlamak İşçinin Bizzat Başvurusu  465
c. Başvurunun Şekli  465
B. İşçinin İşverene Başvurmaması  466
1. İşçinin Başvurusunu Geri Çekmesi  468
2. İşçinin Dava Esnasında Ölmesi  468
3. İşe İadesine Karar Verilen İşçinin Fiili İmkânsızlık Nedeniyle İşe Başlayamaması  468
C. İşçinin İşverenin Davet Etmesine Rağmen İşe Başlamaması  469
1. Feshin Geçerli Sayılması  469
2. Sözleşmenin İşçi Tarafından Feshetmiş Sayılması  470
3. İşçinin Başvurusunda Ciddi ve Samimi Olması  471
III. İŞE BAŞLATILMA (İŞE İADE)  473
A. Genel Olarak (Başlatılma Süresi)  473
1. Bir aylık süre  473
2. İşe İade / İşe Başlatma  473
3. Eski İşine Başlatılma  474
4. Başka Bir İşe Başlatılma  474
5. Sözleşmenin Kesintisiz Devamı  475
B. Dört Aylık Ücret  476
1. Genel Olarak  476
2. Ücretin Belirlenmesi  477
3. Süre  483
4. Anayasaya Aykırılık  483
5. Faiz ve Zamanaşımı  484
a. Faiz  484
aa. Faizin Başlangıcı  484
bb. Faiz Türü  485
b. Zamanaşımı  485
6. Yasal Kesintiler  485
a. Sigorta Primi  485
b. Vergi  486
C. İşçiye Daha Önce Ödenen Tazminatlarının Mahsubu  486
III. İŞE BAŞLATILMAMA  488
A. Seçim Hakkı  488
B. Tazminat (4–8 Aylık Ücret)  489
1. Genel Olarak  489
2. Kavram  490
3. Bir Aylık Süre  490
4. Fesih Tarihi (İşe Başlatmama Tarihi)  491
5. Miktar (4–8 Ay)  491
a. Hesaplanması  492
b. Ücret ve Diğer Haklar  492
c. Yargının İşe Başlatmama Tazminatını (4–8 Ay) Belirleme Kriteri  493
6. Zamanaşımı ve Faiz  498
a. Zamanaşımı  498
b. Faiz  499
aa. Başlama Tarihi  499
bb. Fesih Tarihi  500
cc. Faiz Türü  501
7. Yasal Kesintiler  501
a. Sigorta Primi  501
b. Vergi  502
C. Dört Aylık Ücret  504
1. Genel Olarak  504
2. Ücreti Ödenen 4 Aylık Süresinin Kıdem Süresine Etkisi  504
V. GEÇERSİZ FESİHTE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER  507
A. Mahkeme Kararına Göre SGK’ya Yapılması Gereken Bildirimler  509
B. SGK Prim Ödeme Sürelerinde Yapılan Düzenlemeler  518
C. SGK Primlerinin Süresinde Ödenmemesi Durumunda Kurumca Uygulanacak Gecikme Zammı ve Gecikme Cezası  522
D. İşe İade Davalarından Kaynaklanan Belgelerin Süresi Dışında Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesinin Müeyyidesi  523
E. İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde Ödenen Tazminatların SGK Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi  524
VI. GEÇERSİZ FESHE BAĞLI SONUÇLARIN EMREDİCİLİĞİ (SÖZLEŞMELERE AKSİNE HÜKÜMLER KONULAMAMASI)  528
A. Mutlak Emredici Hükümler  528
B. Feragat  530
C. Cezai Şart  530
Dokuzuncu Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ  
I. DERHAL FESİH KAVRAMI  531
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI BİR NEDENLE DERHAL FESHİ  533
A. İşverenin Sağlık Nedenlerinden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  533
1. İşçinin Hastalanması  533
a. İşçinin Kasıtlı Hastalığı  533
b. İşçinin Kasıtlı Olmayan Hastalığı  534
2. İşçinin Tedavi Edilemeyecek Hastalığa Tutulması  535
B. İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzeri Nedenlerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  535
1. İşçinin İşvereni Yanıltması  536
2. İşçinin Şeref ve Namusa Dokunacak Sözleri ve Davranışları  537
3. İşçinin Cinsel Tacizde Bulunması  538
4. İşçinin Sataşması ve Sarhoşluğu  538
5. İşçinin Güveni Kötüye Kullanması  538
6. İşçinin İşyerinde Suç İşlemesi  541
7. İşçinin Devamsızlığı  541
8. İşçinin Görevini Yerine Getirmemesi  546
9. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Sokması ve İşverenin Malına Zarar Vermesi  548
10. İşçinin Kanun Dışı Greve Katılması  551
C. İşverenin Zorlayıcı (Mücbir) Sebeplerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  552
D. İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  553
E. İspat  554
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI BİR NEDENLE FESHİ  555
A. İşçinin Sağlık Nedenlerinden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Bildirimsiz Feshi  555
1. İşin İşçinin Sağlığı İçin Tehlikeli Olması  555
2. İşveren / Başka Bir İşçi Bulaşıcı Hastalığı  556
B. İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzeri Nedenlerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  556
1. İşverenin İşçiye Yanıltması  557
2. İşverenin Şeref ve Dokunacak Sözler, Cinsel Taciz  557
3. İşverenin Sataşması  557
4. İşçinin Cinsel Tacize Uğraması  557
5. Ücretin Ödenmemesi  558
6. Çalışma Şartlarının Uygulanmaması  560
7. İşçinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi  561
B. İşçinin Zorlayıcı (Mücbir) Sebeplerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Bildirimsiz Feshi  567
IV. MOBBİNG  569
A. Mobbing Sayılan Davranışlar  572
B. Mobbingin Özellikleri  572
C. Mobbinge Maruz Kalan İşçinin Hakları  574
V. HAKLI NEDENLE FESİHLERDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  576
Onuncu Bölüm  
KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASI  
I. KIDEM TAZMİNATI KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  585
A. Kıdem Tazminatı Kavramı  585
B. Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği ve İşlevi  586
1. Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği  586
a. Tazminat Görüşü  587
b. İkramiye Görüşü  587
c. Ücret Görüşü  588
d. İşsizlik Sigortası Görüşü  588
e. Nev’i Şahsına Münhasır Bir Müessese  588
2. Kıdem Tazminatının İşlevi  588
a. İşsizlik Sigortası  588
b. İstihdam Güvencesi  590
c. Sosyo–Ekonomik İşlevler  591
C. Türkiye’de Kıdem Tazminatının Tarihsel Gelişimi  591
II. KIDEM TAZMİNATI VERİLMESİNİN KOŞULLARI  595
A. İş Kanununa Tabi Bir İşçinin Bulunması  596
B. En Az Bir Yıl Çalışmış Olma  598
C. İş Sözleşmesinin Kanunda Belirtilen Hallerden Biri İle Feshi veya İşçinin Ölümü  601
1. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Kıdem Tazminatı Hakkı Doğuran Fesih Sebepleri İle Feshedilmesi  602
2. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Kıdem Tazminatı Hakkı Doğuran Fesih Sebepleri İle Feshedilmesi  603
3. İşçinin ve İşverenin Ölümü  608
4. Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ödenmesi  608
a. Erkek İşçiler Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alabilmeleri  609
b. Kadın İşçinin Boşandıktan Kısa Bir Süre Sonra Tekrar Evlenerek Kıdem Tazminatı Alabilmesi  609
c. İş Sözleşmesini Evlenme Nedeniyle Fesheden Kadın İşçinin Bir Süre Sonra Başka Bir İşyerinde Çalışabilmesi  610
d. Evlenme Nedeniyle İş sözleşmesinin Feshinde, İşçinin İhbar Öneli Vermesi Gerekip Gerekmediği  612
D. Çeşitli Durumlarda Kıdem Tazminatı  612
1. İşyerinin Taşınması veya İşçinin Aynı İldeki veya Diğer Bir İldeki İşyerinde Görevlendirilmesi Halinde Kıdem Tazminatı  612
2. İşyerinin El Değiştirmesi ve Devri Halinde Kıdem Tazminatı  613
3. İşçinin Hastalık Süresinin Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınması  616
4. İşçinin Memuriyete Geçmesi Halinde Kıdem Tazminatı  616
5. Kısmi (Part–Time) Çalışmada Kıdem Tazminatı  617
6. Mevsimlik İşlerde Kıdem Tazminatı  622
III. KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI  624
A. Kıdem Tazminatının Hesaplanma Şekli  624
B. Kıdem Tazminatının Hesabına Dahil Ödemeler  628
1. Asıl Ücret  635
2. Asıl Ücretin Eklentileri  635
C. Kıdem Tazminatında Tavan Uygulaması ve Müeyyidesi  637
D. Askerlik Borçlanmasının Kıdem Tazminatında Dikkate Alınması  640
E. Kıdem Tazminatının Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi  640
IV. KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ  645
A. Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Süre  645
1. Bildirimli Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  645
2. Bildirim Süresi Verilerek İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  645
3. Bildirim Süresine Ait Ücret Peşin Ödenerek İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  646
4. Bildirimsiz Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  646
5. Evlenme Nedeniyle Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  646
6. Yaşlılık Aylığı veya Toptan Ödeme Almak Üzere İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  647
7. Muvazzaf Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  647
8. İşçinin Ölümü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  647
B. Kıdem Tazminatının Süresinde Ödenmemesi  647
C. Kıdem Tazminatında Zamanaşımı  652
V. KIDEM TAZMİNATININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  653
A. Vergisel Açıdan Ödenecek Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi  653
B. TMS 19’a Göre Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılması  656
Kaynaklar  663
Kavram Dizini  691
 


Dr. Resul Kurt
Doç. Dr. RESUL KURT
Adıyaman’da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini, Mali Hukuk programında Doktora (Phd) eğitimini tamamladı.
ÇSSK Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı ve Sigorta Müfettişi, Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. SGK Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu.
2009 yılında SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrıldı ve Resul Kurt Danışmanlık Şirketlerini kurdu.
Marmara Üniversitesi SBMYO ve BSYO’nda, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.
Halen İstinye Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi BAUSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.
Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Vergi Hukuku, İşsizlik, İstihdam, Engelli Hakları, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kadın Hakları, Sosyal Yardımlar ve Yoksulluk, Sağlık ve Çalışma Hayatı konularında çalışmalar yaptı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyumda tebliğ sundu, bir çok ilde seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı.
Yayınlanmış 23 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
STAR GAZETESİ’nde ve DÜNYA GAZETESİ’nde günlük köşe yazıları yazmaktadır.
24 TV'de “Resul KURT'la Sosyal Güvenlik” Programını; ÜLKE TV'de "Resul KURT'la Çalışma Hayatı" programını; DÜNYA EKONOMİ TV'de "Resul KURT'la Çalışma Hayatı" programını ve TRT 2 ve TRT HABER'de ekonomik gelişmelerin ele alındığı "İş'te Gündem" programını Dr. Bumin Doğrusöz'le birlikte hazırlayıp sundu. Halen Bloomberg HT TV'de Ekonomik Görünüm Programında Sosyal Güvenlikle İlgili Konularda yorumcudur.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
2. Baskıya Önsöz  5
3. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI VE İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ  
I. İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  27
A. İş Sözleşmesi Kavramı  27
B. İş Sözleşmesinin Unsurları  32
1. İş Unsuru  33
2. Bağımlılık Unsuru  33
3. Ücret Unsuru  36
4. Süre Unsuru  37
C. İş Sözleşmesini Yazılı Yapmamanın Yaptırımı  38
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  39
A. Sürekli–Süreksiz İşlerde İş Sözleşmesi  41
B. Belirli–Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi  42
C. Deneme Süresi Olan–Olmayan İş Sözleşmesi  49
1. Deneme Süresinin Amacı ve Sınırları  50
a. Deneme Süresinin Amacı  50
b. Deneme Süresinin Sınırları (Sözleşme Türü)  52
2. Deneme Süresi  52
a. 4857 İş Kanununda Deneme Süresi  52
aa. Serbest Olması  53
bb. Süre (2 ve 4 Ay)  53
cc. Farklı İşçi Gruplarına Farklı Süreler Öngörülmesi  54
dd. Tekrar İşe Başlayan İşçi İçin Deneme Süresi  54
ee. Azami Miktarı Aşan Süre  55
ff. Deneme Süresinin Kesilmesi, Uzaması ve Gerekçeyle Sona Ermesi  56
gg. Deneme Süresinin Başlangıcı ve Sonu  56
b. Diğer Kanunlarda Deneme Süresi  57
aa. Borçlar Kanunu  57
bb. Deniz İş Kanunu  57
cc. Basın İş Kanunu  57
c. Deneme Süresinin Hukuki Sonuçları  58
aa. İhbar Tazminatı Açısından  58
bb. İş Güvencesi, Kıdem Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Açısından  59
cc. Ücret, Fazla Çalışma, Tatil Ücreti ve Diğer İşçilik Hakları Açısından  59
dd. İspat  61
ee. Sosyal Güvenlik Açısından  62
D. Kısmi Süreli–Tam Süreli İş Sözleşmesi  62
E. Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi  68
F. Takım Sözleşmesi  72
G. Mevsimlik İş Sözleşmesi  73
H. Geçici (Ödünç) İş Sözleşmesi  78
1. 6715 sayılı Kanunla Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi  78
2. Holding Bünyesi İçerisinde veya Aynı Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Başka Bir İşyerinde Geçici İş İlişkisi  82
İkinci Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE FESHİ  
I. GENEL OLARAK  119
II. GENEL SEBEPLERLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  120
A. Tarafların Anlaşması (İkale Sözleşmesi)  120
B. İşçi veya İşverenin Ölümü  129
C. Belirli Sürenin Bitimi  130
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  136
A. İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi İle Sona Erdirilmesi  136
B. İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Derhal Feshi  137
C. Kadın İşçinin Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılması  140
1. Evlenme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Tazminatı  141
2. Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatını Alan Kadın İşçinin Yeniden Çalışması  142
D. Askerlik veya Kanundan Doğan Çalışma Ödevi İle Ayrılma  143
1. Askı Hâli, Süresi ve Ücret  144
a. Askı Hâli  144
b. Askı Süresi  144
c. Askı Süresinde Ücret  146
d. Güvenceden Yararlanma Şartları  146
aa. Askeri veya Yasal Ödev  147
bb. İşçinin Müracaatı  148
cc. Boş Yer  148
2. Hukuki Müeyyide  149
3. Askı Süresinin Yıllık Ücretli İzin Süresine Etkisi  149
IV. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN SONUÇLARI  150
A. Kıdem Tazminatı Verilmesi  150
B. İş Sözleşmesinin Usulsüz Feshi Halinde İhbar Tazminatı Verilmesi  150
C. İşçiye Yeni İş Arama İzni Verilmesi  151
D. İşçinin Kullanmadığı Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi  152
1. Zamanaşımı  154
2. Müeyyide  154
E. İşçiye Çalışma Belgesinin Verilmesi  154
1. Zararın Tazmini  155
2. Belgenin Vaktinde Verilmemesi  155
3. Belgeye Doğru Olmayan Bilgilerin Yazılması  156
a. Zararın Varlığı  156
b. İşçinin veya İşçiyi İşine Alan Yeni İşverenin Talepte Bulunabilmesi  156
c. Muafiyet  156
4. Kanuni Müeyyide  157
F. İşçinin Oturduğu Yer Dışında İş Sözleşmesinin Feshi Halinde Oturduğu Yere Gitmesinin Sağlanması  157
G. İbraname  158
H. İşçiye Ait Eşyaların ve Ücret Alacaklarının İşçiye İade Edilmesi  160
İ. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Düzenlenmesi Zorunluluğu  160
J. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Çıkış Tarihinin ve Çıkış Nedeninin Gösterilmesi Zorunluluğu  164
Üçüncü Bölüm  
İHBAR TAZMİNATI UYGULAMASI  
I. İHBAR SÜRESİ  197
A. Hak Kazanma Şartları  197
1. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi  199
2. Sürekli İşler  199
3. Deneme Süresi  199
B. İhbar Süresi  200
1. Genel Olarak  200
2. Yasada Belirtilen Bildirim Sürelerin Asgari Olması  202
3. Bildirimin Yapılması  204
4. Bildirimin Hüküm Doğurması  205
5. İşçinin Ücretsiz İzne Çıkartılması  205
C. Bildirim Süresinin İşlemesine ilişkin Özel Durumlar  210
1. Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma  210
2. Yıllık Ücretli İzin Süresi  211
3. Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri  211
4. Kanuni Grev  212
D. Bildirim Süresi İçindeki Haklar  212
1. Bildirim Öneli İçinde Feshin Geri Alınamaması  213
2. Yeni İş Arama İzni  213
E. Toplu İşçi Çıkarma  214
1. Yasal Altyapı  214
2. Toplu İşçi Çıkarmanın Kapsamı ve Süresi  215
a. İşyerinde En az 20 İşçinin Çalıştırılması  216
b. En az 10 İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  216
c. Toplu İşçi Çıkarımına Dahil Olmayan İşçiler  216
d. Toplu İşçi Çıkarımının Bir Ayda Gerçekleşmesi  216
3. Toplu İşçi Çıkarma Nedenleri  217
4. Toplu Çıkarmanın Bildirileceği Kurumlar  217
5. Yapılacak Bildirimde Bulunması Gereken Hususlar  218
6. Görüşmeler  219
7. İşyerinin Bütünüyle Kapatılması  219
8. İşçi Alınması Halinde  219
9. Toplu İşçi Çıkarma Hakkının Kötüye Kullanılması  220
10. Mevsim ve Kampanya İşleri  220
11. Cezai Müeyyide  220
F. Yeni İşverenin Sorumluluğu  220
II. İHBAR TAZMİNATI/ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ÖDENMESİ, ZAMANAŞIMI  221
A. İhbar Tazminatının Hesaplanması  221
1. Genel Olarak  221
2. İhbar Tazminatından Yapılan Kesintiler  222
a. Gelir Vergisi  222
b. SGK Primi  225
B. İhbar Tazminatının Ödenmesi  225
C. Bildirimlere Ait Ücretin Peşin Ödenmesi  226
D. Zamanaşımı ve Faiz  226
1. Zamanaşımı  226
a. Zamanaşımı Kavramı  226
b. Zamanaşımı Süresi  226
c. İhbar Tazminatında Zamanaşımının Başlangıcı ve Süresi  227
2. Faiz  228
III. KÖTÜNİYET TAZMİNATI  229
A. Kapsam  230
1. İşyeri Şartı  230
2. Kıdem Şartı  231
3. Sözleşme Şartı  231
4. İşçinin Konumuna Ait Şart (Yetkili İşveren Vekili Olmaması)  232
B. Kapsama İlişkin Yargıtay Kararları  232
C. Kötüniyete İlişkin Örnekler  234
Dördüncü Bölüm  
İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  
I. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI  237
II. TÜRKİYE’DE İŞ GÜVENCESİNİN GELİŞİMİ  240
Beşinci Bölüm  
İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI  
I. İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞYERİ  245
A. İşyeri Kavramı  246
B. İstisnalar  247
1. Deniz Taşıma İşlerinde İstisnalar  247
2. Hava Taşıma İşlerinde İstisnalar  247
3. Tarım İşlerinde İstisnalar  248
a. Tarım Sanatları ile Tarım Aletleri Makine ve Parçalarının Yapıldığı Atölye ve Fabrikalarda Görülen İşler  249
aa. Tarım Sanatları  249
bb. Tarım Aletleri Makine ve Parçalarının Yapıldığı Atölye ve Fabrikalarda Görülen İşler  250
b. Tarım İşletmelerinde Yapılan Yapı İşleri  250
c. Halkın Faydalanmasına Açık veya İşyerlerinin Eklentisi Durumunda Olan Park ve Bahçe İşleri  250
4. Evlerde Yapılan El Sanatlarında İstisnalar  251
5. Ev Hizmetlerinde İstisnalar  251
6. Çıraklar Hakkında İstisnalar  255
7. Sporcular Hakkında İstisnalar  255
8. Rehabilite Edilenler Hakkında İstisnalar  256
9. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 3.nci Maddesinin Tarifine Uygun Üç Kişinin Çalıştığı İşyerlerinde İstisnalar  257
C. Basın İş Kanunu  257
II. İŞYERİNDE 30 İŞÇİNİN ÇALIŞMASI  258
A. Hesaba Katılacaklar  259
B. Hesaba Katılacaklarla İlgili Özel Durumlar  260
1. Çırak, Stajyer ve Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler  260
2. Memur ve Sözleşmeli Personel  261
3. Alt İşveren İşçileri  261
4. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi ile Çalıştırılanlar  263
5. Tarım İşçileri  264
6. İkame Edilenler  264
7. Özel Güvenlik Görevlileri  265
C. Birden Fazla İşyeri  267
D. Nispi Emredicilik  270
E. Toplu İşçi Çıkarma  271
F. Yurtdışındaki İşyerleri  271
G. İşçi Sayısının Tespit Tarihi  273
H. İşçi Sayısına Yönelik Gerekçeler ve Anayasa Mahkemesinin Kararı  275
III. KIDEM ŞARTI  278
A. Genel Olarak  278
B. Kıdemin Başlangıcı  281
C. Çalışma Süresi  282
1. Fiili Çalışma Süresi  283
2. Çalışma Süresinden Sayılan Haller (Farazi Çalışma Süresi)  283
a. Maden, Taşocağı ve Asıl İşyerlerine Ulaşmak İçin Geçen Süreler  283
b. İşçinin Başka Yerde Çalıştırılmak Üzere Görevlendirilmesi  284
c. İş Görmeye Hazır Bulunmak  284
d. İşverenin İşçiyi Asıl İşten Başka Bir İşle veya Başka Bir Yerde Görevlendirmesi  284
e. Süt İzni  285
f. İşçilerin Yerleşim Yerlerinden Uzak Bir Mesafede Bulunan İşyerlerine Topluca Getirilip Götürülmeleri  285
3. Çalışma Süresinden Sayılmayan Haller  287
a. İşçilere Servis Sağlanması  287
b. Ara Dinlenmesi  288
D. Fasılalı Çalışma  289
1. Takvim Günü  293
2. Aynı İşkolu  293
3. Bildirim Süresi  294
a. Bildirim Süresinin 6 Aylık Kıdeme Etkisi  294
b. Kıdemin Sona Ermesi/Feshin Hüküm Doğurduğu Süre  294
c. Nispi Emredicilik  296
d. Diğer Ülke Uygulamaları  296
4. Basın İş Kanunu  296
IV. SÖZLEŞME ŞARTI  297
A. Sözleşme Tanımı  297
B. Belirli ve Belirsiz İş Sözleşmesi Ayırımı  298
V. İŞÇİNİN STATÜSÜNE İLİŞKİN ŞART  302
A. İşveren Vekili Kavramı  302
1. İşletme Düzeyi  303
a. İşletmenin Bütünü Sevk ve İdare Eden İşveren Vekili  303
b. İşletmenin Bütünün Sevk ve İdare Eden İşveren Vekili Yardımcıları  304
2. İşyeri Düzeyi  305
a. İşyerinin Bütününü Sevk ve İdare Eden  305
b. İşçiyi İşe Alma ve İşten Çıkarma Yetkisi Bulunan İşveren Vekilleri  306
VI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ  307
Altıncı Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI  
I. GEÇERLİ SEBEP KAVRAMI  309
II. FESİH İÇİN GEÇERSİZ SEBEPLER  313
A. Sendika Üyeliği veya Sendikal Faaliyetlere Katılmak  314
B. İşyeri Sendika Temsilciliği Yapmak  317
C. İşveren Aleyhine İdari/Adli Makamlara Başvurmak  319
D. Ayrımcılık  319
E. Analık Nedeniyle Devamsızlık  321
1. Çoğul Gebelik  323
2. Doğum İzninin Devri  323
3. Doğum İzninin Raporlarla Artırılması  323
4. Süt İzni  323
5. Ücretsiz İzin  324
6. İş Sözleşmesinin Feshi  324
F. Hastalık veya Kaza Nedeniyle İşe Geçici Devamsızlık  324
G. İşyerinin Devri  325
1. İşverenler Açısından  325
2. İşçi Açısından  326
H. İşçinin İşgörmekten Kaçınma Hakkını Kullanması  327
İ. Kanuni Greve Katılma  327
III. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER  328
A. Ortalama Olarak Benzer İşi Görenlerden Daha Az Verimli Çalışma  331
B. Gösterdiği Niteliklerden Beklenenden Daha Az Performans İle Çalışma  335
C. İşe Yoğunlaşmasının Giderek Azalması  340
D. İşçinin İşe Yatkın Olmaması  340
E. İşçinin Öğrenme ve Kendini Yetiştirme Yetersizliği  340
F. Sık Sık Hastalanma (İşini Gerektiği Gibi Yapmasına Engel Olacak Şekilde)  340
G. İşçinin Çalışmasını Sürdürmekle Birlikte İşini Gerektiği Şekilde Yapmasını Etkileyen Hastalık  341
H. Uyum Yeterliğinin Azlığı (İşçinin Uyum Yetersizliği)  342
İ. İşyerinden Kaynaklanan Sebeplerle Yapılacak Fesihlerde Emeklilik Yaşına Gelmiş Olma  342
IV. İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER  345
A. İşverene Zarar Vermek veya Bu Tedirginliğe Sebep Olmak  350
B. Rahatsızlık Oluşturacak Derecede Çalışma Arkadaşlarından Borç Para İstemek  352
C. Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtmak, İşveren Aleyhinde Sözler Sarfetmek  354
D. Uyarılara Rağmen İşini Eksik, Kötü ve Yetersiz Yapmak  356
E. İşin Akışını Engelleyecek Uzun Telefon Görüşmeleri Yapmak  358
F. Sık Sık İşe Geç Gelmek ve İşini Aksatarak İşyerinde Dolaşmak  358
G. Amirleri veya İş Arkadaşları İle Ciddi Geçimsizlik Göstermek  362
H. İşçinin İşvereni Yanıltması  363
İ. İşçinin Bağlılığının Yeterli Olmaması  364
J. Diğer Haller  366
V. İŞLETMEYİ ETKİLEYEN İŞYERİNDEN VEYA İŞYERİ DIŞINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER  367
A. İşyerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler  367
1. Yeni Üretim Yöntemleri  368
2. İşyerinin Küçülmesi/İstihdam Fazlası  368
3. Yeni Teknolojiler  372
4. Departman Kapatılması/İşyerinin Kapanması  373
5. Toplu İşçi Çıkarma  373
6. İşyerinin Devri  374
7. Yeniden Yapılanma  374
B. İşletmeyi Etkileyen Ancak İşyeri Dışından Kaynaklanan Geçerli Nedenler  376
1. Sürüm ve satış imkânlarında daralma  376
2. Ekonomik kriz  376
3. Yasal Yükümlülükler  379
VI. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA UYGULANAN İLKELER  379
A. İşletmesel Karar  380
1. Yerindelik Denetimi  381
2. Tutarlılık Denetimi  388
3. Keyfilik Denetimi  388
4. Gereklilik Denetimi  393
5. Ölçülülük Denetimi  393
B. Sosyal Seçim  393
C. Objektif Seçim  395
D. Feshin Son Çare Olması  397
1. Tanım  397
2. Amaç  397
3. Kanunun Gerekçesi  398
4. Feshin Son Çare Olmasının Değerlendirilmesi  398
5. Yargıtay Kararları  399
VII. İŞÇİNİN SAVUNMASI  405
VIII. GEÇERLİ NEDENLE FESİHTE SÜRE  410
Yedinci Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, İTİRAZ VE YARGILAMA  
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  413
A. Genel Olarak  413
B. Yazılı Fesih  413
C. Geçerlilik Şartı  414
D. Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Bildirilmesi  416
E. Fesih Nedeninin Bağlayıcılığı  417
F. Fesih Usulü  418
II. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ  419
A. Bir Aylık Sürenin Hukuki Niteliği  419
1. Bir Aylık Sürenin Hesaplanması  420
2. Hak Düşürücü Süre  420
3. Re’sen Dikkate Alınması  422
4. Sürenin Başlaması  423
a. Süreli Fesihte Dava Açma Süresi  424
b. Eylemli Fesihte Dava Açma Süresi  426
5. Bir Aylık Dava Açma Süresinin Kesintiye Uğramaması  427
a. Rapor Alma  427
b. İdari İtiraz Prosedürüne Başvurma  428
6. İspat  429
7. Özel Hakem  430
III. YARGI AŞAMASI  430
A. Genel Olarak  430
B. Taraflar  431
1. İşçi  431
2. Birden Fazla İşçi  432
3. İşveren  432
C. Dava Açma Süresi/Şartlar  434
D. İş Mahkemesi  435
1. Görev  435
2. Yetki  435
3. İş Mahkemesinin Özellikleri  436
E. Yargılama Usulü  437
1. İş Mahkemesi  437
a. Dilekçe  437
b. Süre  439
c. Usul  439
2. Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)  440
3. Yargıtay (Temyiz)  441
F. Diğer Alacakların Aynı Davada Birleşmesi  442
G. Davanın Hukuki Niteliği  444
H. İspat Yükü  445
İ. Karar  449
IV. 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA HAKEM  450
A. Genel Olarak  450
B. Özel Hakem Kaydının Şekli  454
C. Özel Hakemin Görev Alanı  454
D. Özel Hakem Kararlarının Niteliği  454
E. Özel Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları  454
F. Başvuru Usulü  454
G. Anayasa Mahkemesinin Kararı  455
1. Anayasa Mahkemesinin İptali İçin İleri Sürülen Gerekçe  455
2. Anayasa Mahkemesinin Gerekçeye İlişkin İncelemesi  456
3. Mevcut Durum  458
Sekizinci Bölüm  
GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI  
I. GENEL OLARAK  459
A. Davanın Reddedilmesi (Feshin Geçerli Sayılması)  460
B. İşverenin Seçimlik Hakkı  460
II. İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  460
A. İşçinin İşverene Başvurması  461
1. Genel Olarak  461
2. Tebliğden Önce Yapılan Başvurular  461
3. Başvurma Süresi  462
a. Hak Düşürücü Süre  463
b. On İşgünü  464
4. Başvuru Usulü  464
a. Başvurunun Bizzat/Vekil Tarafından Yapılması  464
b. İşe Başlamak İşçinin Bizzat Başvurusu  465
c. Başvurunun Şekli  465
B. İşçinin İşverene Başvurmaması  466
1. İşçinin Başvurusunu Geri Çekmesi  468
2. İşçinin Dava Esnasında Ölmesi  468
3. İşe İadesine Karar Verilen İşçinin Fiili İmkânsızlık Nedeniyle İşe Başlayamaması  468
C. İşçinin İşverenin Davet Etmesine Rağmen İşe Başlamaması  469
1. Feshin Geçerli Sayılması  469
2. Sözleşmenin İşçi Tarafından Feshetmiş Sayılması  470
3. İşçinin Başvurusunda Ciddi ve Samimi Olması  471
III. İŞE BAŞLATILMA (İŞE İADE)  473
A. Genel Olarak (Başlatılma Süresi)  473
1. Bir aylık süre  473
2. İşe İade / İşe Başlatma  473
3. Eski İşine Başlatılma  474
4. Başka Bir İşe Başlatılma  474
5. Sözleşmenin Kesintisiz Devamı  475
B. Dört Aylık Ücret  476
1. Genel Olarak  476
2. Ücretin Belirlenmesi  477
3. Süre  483
4. Anayasaya Aykırılık  483
5. Faiz ve Zamanaşımı  484
a. Faiz  484
aa. Faizin Başlangıcı  484
bb. Faiz Türü  485
b. Zamanaşımı  485
6. Yasal Kesintiler  485
a. Sigorta Primi  485
b. Vergi  486
C. İşçiye Daha Önce Ödenen Tazminatlarının Mahsubu  486
III. İŞE BAŞLATILMAMA  488
A. Seçim Hakkı  488
B. Tazminat (4–8 Aylık Ücret)  489
1. Genel Olarak  489
2. Kavram  490
3. Bir Aylık Süre  490
4. Fesih Tarihi (İşe Başlatmama Tarihi)  491
5. Miktar (4–8 Ay)  491
a. Hesaplanması  492
b. Ücret ve Diğer Haklar  492
c. Yargının İşe Başlatmama Tazminatını (4–8 Ay) Belirleme Kriteri  493
6. Zamanaşımı ve Faiz  498
a. Zamanaşımı  498
b. Faiz  499
aa. Başlama Tarihi  499
bb. Fesih Tarihi  500
cc. Faiz Türü  501
7. Yasal Kesintiler  501
a. Sigorta Primi  501
b. Vergi  502
C. Dört Aylık Ücret  504
1. Genel Olarak  504
2. Ücreti Ödenen 4 Aylık Süresinin Kıdem Süresine Etkisi  504
V. GEÇERSİZ FESİHTE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER  507
A. Mahkeme Kararına Göre SGK’ya Yapılması Gereken Bildirimler  509
B. SGK Prim Ödeme Sürelerinde Yapılan Düzenlemeler  518
C. SGK Primlerinin Süresinde Ödenmemesi Durumunda Kurumca Uygulanacak Gecikme Zammı ve Gecikme Cezası  522
D. İşe İade Davalarından Kaynaklanan Belgelerin Süresi Dışında Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesinin Müeyyidesi  523
E. İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde Ödenen Tazminatların SGK Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi  524
VI. GEÇERSİZ FESHE BAĞLI SONUÇLARIN EMREDİCİLİĞİ (SÖZLEŞMELERE AKSİNE HÜKÜMLER KONULAMAMASI)  528
A. Mutlak Emredici Hükümler  528
B. Feragat  530
C. Cezai Şart  530
Dokuzuncu Bölüm  
İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ  
I. DERHAL FESİH KAVRAMI  531
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI BİR NEDENLE DERHAL FESHİ  533
A. İşverenin Sağlık Nedenlerinden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  533
1. İşçinin Hastalanması  533
a. İşçinin Kasıtlı Hastalığı  533
b. İşçinin Kasıtlı Olmayan Hastalığı  534
2. İşçinin Tedavi Edilemeyecek Hastalığa Tutulması  535
B. İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzeri Nedenlerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  535
1. İşçinin İşvereni Yanıltması  536
2. İşçinin Şeref ve Namusa Dokunacak Sözleri ve Davranışları  537
3. İşçinin Cinsel Tacizde Bulunması  538
4. İşçinin Sataşması ve Sarhoşluğu  538
5. İşçinin Güveni Kötüye Kullanması  538
6. İşçinin İşyerinde Suç İşlemesi  541
7. İşçinin Devamsızlığı  541
8. İşçinin Görevini Yerine Getirmemesi  546
9. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Sokması ve İşverenin Malına Zarar Vermesi  548
10. İşçinin Kanun Dışı Greve Katılması  551
C. İşverenin Zorlayıcı (Mücbir) Sebeplerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  552
D. İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  553
E. İspat  554
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI BİR NEDENLE FESHİ  555
A. İşçinin Sağlık Nedenlerinden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Bildirimsiz Feshi  555
1. İşin İşçinin Sağlığı İçin Tehlikeli Olması  555
2. İşveren / Başka Bir İşçi Bulaşıcı Hastalığı  556
B. İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzeri Nedenlerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi  556
1. İşverenin İşçiye Yanıltması  557
2. İşverenin Şeref ve Dokunacak Sözler, Cinsel Taciz  557
3. İşverenin Sataşması  557
4. İşçinin Cinsel Tacize Uğraması  557
5. Ücretin Ödenmemesi  558
6. Çalışma Şartlarının Uygulanmaması  560
7. İşçinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi  561
B. İşçinin Zorlayıcı (Mücbir) Sebeplerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Bildirimsiz Feshi  567
IV. MOBBİNG  569
A. Mobbing Sayılan Davranışlar  572
B. Mobbingin Özellikleri  572
C. Mobbinge Maruz Kalan İşçinin Hakları  574
V. HAKLI NEDENLE FESİHLERDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  576
Onuncu Bölüm  
KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASI  
I. KIDEM TAZMİNATI KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  585
A. Kıdem Tazminatı Kavramı  585
B. Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği ve İşlevi  586
1. Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği  586
a. Tazminat Görüşü  587
b. İkramiye Görüşü  587
c. Ücret Görüşü  588
d. İşsizlik Sigortası Görüşü  588
e. Nev’i Şahsına Münhasır Bir Müessese  588
2. Kıdem Tazminatının İşlevi  588
a. İşsizlik Sigortası  588
b. İstihdam Güvencesi  590
c. Sosyo–Ekonomik İşlevler  591
C. Türkiye’de Kıdem Tazminatının Tarihsel Gelişimi  591
II. KIDEM TAZMİNATI VERİLMESİNİN KOŞULLARI  595
A. İş Kanununa Tabi Bir İşçinin Bulunması  596
B. En Az Bir Yıl Çalışmış Olma  598
C. İş Sözleşmesinin Kanunda Belirtilen Hallerden Biri İle Feshi veya İşçinin Ölümü  601
1. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Kıdem Tazminatı Hakkı Doğuran Fesih Sebepleri İle Feshedilmesi  602
2. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Kıdem Tazminatı Hakkı Doğuran Fesih Sebepleri İle Feshedilmesi  603
3. İşçinin ve İşverenin Ölümü  608
4. Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ödenmesi  608
a. Erkek İşçiler Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alabilmeleri  609
b. Kadın İşçinin Boşandıktan Kısa Bir Süre Sonra Tekrar Evlenerek Kıdem Tazminatı Alabilmesi  609
c. İş Sözleşmesini Evlenme Nedeniyle Fesheden Kadın İşçinin Bir Süre Sonra Başka Bir İşyerinde Çalışabilmesi  610
d. Evlenme Nedeniyle İş sözleşmesinin Feshinde, İşçinin İhbar Öneli Vermesi Gerekip Gerekmediği  612
D. Çeşitli Durumlarda Kıdem Tazminatı  612
1. İşyerinin Taşınması veya İşçinin Aynı İldeki veya Diğer Bir İldeki İşyerinde Görevlendirilmesi Halinde Kıdem Tazminatı  612
2. İşyerinin El Değiştirmesi ve Devri Halinde Kıdem Tazminatı  613
3. İşçinin Hastalık Süresinin Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınması  616
4. İşçinin Memuriyete Geçmesi Halinde Kıdem Tazminatı  616
5. Kısmi (Part–Time) Çalışmada Kıdem Tazminatı  617
6. Mevsimlik İşlerde Kıdem Tazminatı  622
III. KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI  624
A. Kıdem Tazminatının Hesaplanma Şekli  624
B. Kıdem Tazminatının Hesabına Dahil Ödemeler  628
1. Asıl Ücret  635
2. Asıl Ücretin Eklentileri  635
C. Kıdem Tazminatında Tavan Uygulaması ve Müeyyidesi  637
D. Askerlik Borçlanmasının Kıdem Tazminatında Dikkate Alınması  640
E. Kıdem Tazminatının Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi  640
IV. KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ  645
A. Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Süre  645
1. Bildirimli Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  645
2. Bildirim Süresi Verilerek İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  645
3. Bildirim Süresine Ait Ücret Peşin Ödenerek İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  646
4. Bildirimsiz Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  646
5. Evlenme Nedeniyle Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  646
6. Yaşlılık Aylığı veya Toptan Ödeme Almak Üzere İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  647
7. Muvazzaf Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  647
8. İşçinin Ölümü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman  647
B. Kıdem Tazminatının Süresinde Ödenmemesi  647
C. Kıdem Tazminatında Zamanaşımı  652
V. KIDEM TAZMİNATININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  653
A. Vergisel Açıdan Ödenecek Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi  653
B. TMS 19’a Göre Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılması  656
Kaynaklar  663
Kavram Dizini  691
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020