Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İnşaat Hukuku
Ekim 2018 / 9. Baskı / 1491 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 301.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 8. Mayıs 2016 254.50 TL 164.90 TL (%36)Sepete Ekle
   

Kitapta, sözleşmenin kurulması, tarafların borçları ve hakları, sözleşmenin sona ermesi gibi geleneksel konulardan başka, Kamu Yapım Sözleşmeleri, Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri, Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri, Müşavir Mühendislik Sözleşmeleri, Yapı Denetim Sözleşmeleri, Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişilerin Arsa Sahibi Aleyhine Tapu İptal ve Tescil Davası Açması, Sözleşme Adaleti, İnşaat Devam Ederken Arsanın Satılması, Sorumsuzluk Anlaşması, Şerhlerin Kaldırılması, Sözleşmenin Tasfiyesi, Olumlu ve Olumsuz Zarar Hesabı, Kesin Hesap ve Hakedişin Düzenlenmesi, Karinenin İnşaat Hukukundaki Yeri, Sözleşmenin Devredilmesi gibi pek çok yer almaktadır.

Eserde ayrıca, bilimsel bilgi yanında (işlenmiş durumda) yargı kararlarına da yer verilmiştir. Bu kitap, herkes için bir başucu kitabı olacaktır. Ayrıntılara verilen önem sebebi ile artık kimse, sorunuma kitaplarda açıklama bulamadım diyemeyecektir.

Konu Başlıkları
Yüklenicinin ve İş Sahibinin Direnimi
Sözleşmeden Dönmenin ve Sözleşmeyi Bozmanın Sonuçları
Olumlu ve Olumsuz Zarar
Zamanaşımı
Alacağın Temliki
Kusurlu ve Kusursuz Olanaksızlık
Ceza Koşulu
Sözleşmeyi Teslim Tarihini Beklemeden Bozma Hakkı
Gerekçesiz Olarak Sözleşmeyi Bozma Hakkı
Yüklenicinin Özen ve Sadakat Borcu
Yüklenicinin İflası veya Ölümü
Eserin Hasara Uğraması
Fiyat Farkı Kararnamesi
Eserin Bozuk ve Eksik Yapılması ve Bunun Sonuçları
Ücretin Aynı Anda ve Karşılıklı Olarak Yerine Getirilmesi
Götürü Ücret
Edim ve Karşı Edim Arasındaki Dengenin Bozulması
Munzam Zarar
Denkleştirici Adalet
Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden Sorumluluk
İmar Planı Değişikliği
Kazanılmış Hak
İmara Aykırılığın Yaptırımı
Depremin Neden Olduğu Sorunlarda Devletin Sorumluluğu
Barkod: 9789750251436
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1491
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  43
Birinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
§ 1. ESER SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  53
I. Tarafların Anlaşması  53
A. Genel Olarak  53
B. Temel ve Yan Noktalarda Anlaşma  54
C. Sözleşmenin Hukuksal (Geçerlilik) Sınırları  55
1. Olanaksızlık  56
2. Sözleşme Konusunun Ahlaka Aykırı Olması  58
3. Sözleşmenin Konu ve Uygulamasının Kamu Düzenini Koruyan Kurallara Aykırı Olması  59
4. Sözleşme Yapma Yeteneği  63
5. Danışık (Muvazaa)  63
D. Serbest ve Sağlıklı İrade  68
1. Genel Olarak  68
2. Aldatma  68
3. Esaslı Yanılma  69
4. Tehdit–Korkutma  69
5. Aşırı Yararlanma (Gabin)  70
6. Temsil  72
E. Açık ve Anlaşılır Olması  75
F. Sözleşme Öncesi Görüşmeler Aşaması  77
G. Sözleşme Kurallarının Yalnız Sözleşmecileri ve Onların Ardıllarını Bağlaması  79
H. Sözleşmenin Koşullu Yapılması  81
1. Genel Olarak  81
2. Türleri  81
a. Geciktirici Koşula Bağlı İnşaat Sözleşmesi  81
b. Bozucu Koşula Bağlı İnşaat Sözleşmesi  83
I. Güven İlkesi  85
İ. İşin Kapsamının (Edimin) Belirlenmesi  91
J. Mirasın Reddinin İnşaat Sözleşmesine Etkisi  93
II. Ücret  94
A. Ücretin Para Olması  95
B. Ücretin “Kat” veya “Arsa Payı” Olması  97
1. İnşaatın Kat Karşılığı Yapılması Götürü Ücrettir  97
2. Tapuda Yapılan Pay Devri, Sözleşmedeki Pay Devri Edimidir  97
3. Fazla Yapılan Bağımsız Bölümlerin Ücreti (Paylaşımı)  98
4. Eksik İşe Eksik Ücret Ödenir  98
III. Eserin Meydana Getirilmesi  99
A. Meydana Getirme  99
B. Maddi ve Maddi Olmayan Eser  100
C. Yüklenicinin Sonuç Sorumluluğunu Üstlenmesi  103
D. Eserin Çalışma Ürünü Olması  104
E. (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde) Eserin Hukukça Tanınması  105
1. Genel Olarak  105
2. İmar ve Mülkiyet Mevzuatının Tanıması  106
3. Türk Ceza Yasasının Tanıması  107
§ 2. ÖN SÖZLEŞME  110
§ 3. ESER VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN BİÇİMİ  114
I. Genel Olarak  115
II. Mülkiyetin Naklini Öngörmeyen Eser Sözleşmelerinin Biçimi  118
A. Genel İnşaat Sözleşmesi  118
B. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Biçimi  120
III. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Biçimi  120
A. Biçimin Niteliği ve Kapsamı  120
B. Sözleşmenin Geçersiz Olduğunun Öne Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılması  122
C. Biçim Eksikliği Nedeniyle Geçersizliğin Mahkemece Kendiliğinden Gözetilmesi  124
D. Biçime Aykırılığın Sert Sonuçlarının Dönüştürme (Tahvil) Yoluyla Yumuşatılması  130
IV. Kamusal Biçimde Yapılan Sözleşmenin Değiştirilmesi ve Ortadan Kaldırılması  131
A. Genel Olarak  131
B. Sözleşmenin Değiştirilmesi  132
1. Geçerlilik Koşuluna Bağlı Bir Sözleşmenin Değiştirilmesi  132
2. Kanıtlama Biçimine Bağlı Bir Sözleşmenin Değiştirilmesi  135
3. Kamu Yapım Sözleşmelerinin Değiştirilmesi  136
C. Kamusal Biçime Bağlı Bir Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  136
V. Yüklenici ile Üçüncü Kişi Arasında Düzenlenen Arsa Payının Devrine İlişkin Taahhütlerin Yazılı Yapılması  137
§ 4. SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİNDEN DOĞAN SONUÇLAR  138
§ 5. SÖZLEŞMENİN KANITLANMASI  140
§ 6. ESER SÖZLEŞMESİNİN YANLARI  145
I. Yüklenici ve Dolaylı İlgililer  145
A. Asıl Yüklenici  145
B. İş Ortaklığı (joint–venture)  147
C. Konsorsiyum  148
D. Alt Yüklenici  150
E. Yüklenicinin Edimini Taahhüt Eden Kimse  151
II. İş Sahibi  152
§ 7. KAMU YAPIM SÖZLEŞMESİ  155
I. Genel Olarak  155
II. Kamu Yapımına İlişkin Sözleşme Türleri  156
III. Sözleşmenin Kapsamı  156
IV. Sigorta Zorunluluğu  157
V. Süre Uzatımı  157
VI. Kamu Yapım Sözleşmelerinin Biçimi  158
§ 8. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ  162
I. Tanım  162
II. Hukuki Niteliği  163
III. Sözleşmenin Biçimi  163
IV. Yüklenicinin Borçları  164
V. Arsa Sahibinin Borçları  164
VI. Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu  165
VII. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi  165
§ 9. MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK SÖZLEŞMESİ  166
I. Tanım  166
II. Yanları  166
A. İş Sahibi  166
B. Müşavir Mühendis  166
III. Kuruluşu  166
IV. Şekli  167
V. Konusu  167
VI. Müşavir ve Mühendisin Görev ve Sorumlulukları  168
VII. İş Sahibinin Görev ve Sorumlulukları  168
§ 10. MİMARİ PROJE DÜZENLEME SÖZLEŞMESİ  169
I. Tanım  169
II. Sözleşmenin Yanları  169
A. Yapı Sahibi  169
B. Mimar  169
III. Sözleşmenin Kurulması  170
IV. Sözleşmenin Biçimi  170
V. Mimari Proje Düzenleme Sözleşmesi, Ona Çok Yakın Görünen Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi  171
VI. Konusu  172
VII. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  173
§ 11. YAP–İŞLET–DEVRET SÖZLEŞMESİ  176
I. Tanım  176
II. Unsurları  176
A. Özel Bir Finansman Modeli  176
B. Eserin İnşası  177
C. İşletme Hakkı  177
III. YİD Sözleşmesi  178
IV. YİD Sözleşmesinin Tarafları  180
A. Yatırım Sahibi  180
B. Yatırımcı (Sermaye ve Proje Şirketi)  180
V. Hukuksal Niteliği  181
VI. Şekli  183
A. Kamu Yatırımlarında  183
B. Özel Yatırımlarda  183
VII. Tarafların Borçları  183
§ 12. TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ  186
I. Genel Olarak  186
II. Temel İlkeler  188
İkinci Bölüm
ÖZEN VE SADAKAT BORCU İŞİ BİZZAT YAPMA BORCU ÇALIŞMA ARAÇLARINI SAĞLAMA BORCU
§ 13. YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU  193
I. Genel Bilgi  193
II. Özen Borcunun İlkeleri  199
A. Özenin Ölçüsü, Objektiftir  200
B. Özenin Ölçüsü Sözleşmeye Göre Belirlenir  201
C. Yüklenici, Denenmemiş, Rizikolu Bir Sistemi Uygulamamalıdır  202
D. Yüklenicinin Yeterli Mesleki Bilgiye Sahip Olması  204
E. Araştırma, İnceleme, Bildirme Yükümü  207
F. Eserin Kusursuz Meydana Getirilmesi ve Teslimi  207
G. İlke: İş Sahibinin veya Başkalarının Zarara Uğramaması  208
H. İfa Yardımcılarının Seçiminde, Gözetiminde ve Onlara Emir ve Talimat Vermede Özen Gösterilmesi  209
I. Önlem Almak  209
İ. Güvenin Sarsılmaması  211
III. Özen Borcunun Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  211
§ 14. YÜKLENİCİNİN SADAKAT BORCU  216
§ 15. KAMU YAPIM İŞLERİNDE YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU  218
§ 16. YÜKLENİCİNİN İŞİ BİZZAT YAPMA BORCU  220
I. Genel Olarak  220
II. Yüklenicinin Kişisel Nitelikleri Önem Taşıyorsa  221
III. Yüklenicinin Kişisel Nitelikleri Önem Taşımıyorsa  222
IV. İşi Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Borcunun İhlalinden Doğan Sorumluluk  223
§ 17. ALT YÜKLENİCİ  226
I. Özel Yapım İşlerinde  226
II. Kamu Yapım İşlerinde  229
§ 18. SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMESİ  231
I. Tanım  231
II. Gerçekleşme Biçimleri  231
III. Koşulları  232
IV. Sözleşmeye Katılan Tarafların İrade Açıklamaları  232
A. Onaylama İradesinin Açıkça Bildirilmesi  232
B. Onaylama İradesinin Örtülü Olarak Bildirilmesi  233
C. Onaylama İradesinin Bildirilmemesi  234
V. Sözleşmenin Devredilmesinin Biçimi  235
VI. Sözleşmenin Devredilmesinin Doğurduğu Sonuçlar  235
A. Sözleşmede Kalan ile Devreden Taraf Arasındaki İlişki  235
B. Sözleşmede Kalan ile Sözleşmeyi Devralan Taraf Arasındaki İlişki  235
C. Devreden ile Devralan Taraf Arasındaki İlişki  236
§ 19. KAMU YAPIM SÖZLEŞMESİNİN DEVREDİLMESİ  238
§ 20. ARSA SAHİBİNİN SÖZLEŞME KONUSU ARSAYI SATMASI  240
I. Sözleşmenin Devam Ettiği Dönemde  240
A. Sözleşme Tapuya Şerh Edilmişse  240
B. Sözleşme Tapuya Şerh Edilmemişse  240
1. Alıcının İnşaat Sözleşmesiyle Bağlı Kalmak İstememesi  240
2. Alıcının İnşaat Sözleşmesiyle Bağlı Kalmak İstemesi  240
II. Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonraki Dönemde  241
§ 21. YÜKLENİCİNİN ÇALIŞMA ARAÇLARINI SAĞLAMA BORCU  243
I. Özel Yapım İşlerinde  243
II. Kamu Yapım İşlerinde  244
Üçüncü Bölüm
MALZEME SEÇİM VE KULLANIMINDA YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU
§ 22. YÜKLENİCİNİN İYİ MALZEME SEÇME VE KULLANMA BORCU  247
§ 23. İŞ SAHİBİNİN SAĞLADIĞI MALZEMEDE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU  253
I. Genel Olarak  253
II. İş Sahibi Tarafından Verilen Malzemede Yüklenicinin Yükümlülükleri  254
III. İnşaatın ve Malzemenin Sigortalanması  255
A. Özel Yapım İşlerinde Sigorta  256
B. Kamu Yapım İşlerinde Sigorta  258
§ 24. ARSA, KUSURLU ARSA, ARSANIN KUSURLU TESLİMİNDE SORUMLULUK  259
§ 25. VEKALETNAME SORUNLARI  272
I. Vekalet Vermeme/ Vekaletten Azletme  272
II. Vekaletsiz İş Görme  278
§ 26. KAMU YAPIM İŞLERİNDE MALZEMENİN KORUNMASINDA YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU  281
§ 27. YÜKLENİCİNİN GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ  283
I. Genel Olarak  283
II. Sorumluluğun Kapsam ve Sonuçları  287
§ 28. KENTSEL DÖNÜŞÜM  289
Dördüncü Bölüm
İŞ SAHİBİNİN ERKEN FESİH HAKKI
§ 29. YÜKLENİCİNİN İŞE ZAMANINDA BAŞLAMAMASI NEDENİYLE İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI  303
I. Genel Olarak  303
II. Teslim Süresi Belli Olmayan İşlerde İşe Başlamada Gecikme  304
III. Teslim Süresi Belli Olan İşlerde İşe Başlamada Gecikme  305
IV. İşe Zamanında Başlamamada Yanların Kusuru  309
A. Gecikmenin Yükleniciden Kaynaklanması  309
B. Gecikmenin İş Sahibinden Kaynaklanması  309
V. Yüklenicinin Uyarılması ve Uygun Süre Verilmesi  312
§ 30. YÜKLENİCİNİN ESERİ TAMAMLAMADA GECİKMESİ (PROGRAMIN GERİSİNDE KALMASI) DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN İFA TARİHİNİ BEKLEMEDEN SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİ  313
I. Genel Olarak  313
II. Koşulları  314
A. Teslim Tarihi Belli Olan Bir İnşaatta İşin Yürütümünde Gecikmenin Sorumluluk Koşulları  315
1. Sadece Teslim Tarihinin Kararlaştırılması  315
2. Başlama ve Bitiş Tarihleri Belli Olan İşlerde, Ara Vadelerin Kararlaştırılması  317
3. Kamu Yapım İşlerinde “İş Programı“  318
4. Başlama ve Bitiş Tarihleri Belli Olan İşlerde, Ara Vadelerin Kararlaştırılmaması  318
B. Teslim Tarihinin Kararlaştırılmadığı Bir İşte İşin Yürütümünde Gecikme  319
1. Genel Olarak  319
2. Teslim Tarihi Belli Olmayan Bir İnşaatta İşin Yürütümünde Gecikmenin Sorumluluk Koşulları  319
III. Ek Süre Tanınması  321
IV. Gecikmede Kusurun Önemi  322
§ 31. TBK. 473/I’DEKİ “ERKEN DÖNME” HAKKININ KULLANILMASINDAN DOĞAN SONUÇLAR  323
I. Genel Olarak  323
II. İş Sahibinin Sahip Olduğu Haklar  323
§ 32. YÜKLENİCİNİN ESERİ SÖZLEŞMEYE AYKIRI VE BOZUK YAPMAKTA OLDUĞUNU GÖREN İŞ SAHİBİNİN, TESLİM TARİHİNİ BEKLEMEDEN MÜDAHALE ETMESİ  328
I. Genel Olarak  328
II. TBK. md. 473/II’nin Uygulanma Koşulları  328
A. Bozukluk (Ayıp) ve Aykırılığın Teslimden Önce Anlaşılması  328
B. Bozukluk ve Aykırılığın Yüklenicinin Kusuruna Dayanması  329
C. İş Sahibinin Düzeltme İhtarında Bulunması  330
III. Kapsamı  330
IV. Sonuçları  336
§ 33. KAMU YAPIM İŞLERİNDE TBK. MD. 473 UYGULAMASI  344
§ 34. İNŞAATIN İMAR MEVZUATINA UYGUN YAPILMASI  347
I. Sorunun Ortaya Konuluşu  347
II. Temel İlkeler  349
III. İmar İşlem Dosyası  351
IV. Kaçak İnşaat Nedir? Nasıl İncelenir?  351
V. Tüm İnşatların İlgili İdari Birimlerden Alınacak Yapı İzin Belgesi (İnşaat Ruhsatı) ile Yapılması Zorunlu Olduğunun Mahkemece Doğrudan Göz Önünde Tutulması  352
VI. Teslimin İnşaatın Yapı Kullanma İzni Alınması Koşuluna Bağlanması  352
VII. İnşaatın Tekniğin Genel Kabul Görmüş Kurallarına Uygun Yapılması  353
VIII. İmar Planına ve Durumuna Uygunluk  357
IX. İmar Barışı Kanunu Binalara “Yasallık” Sağlar mı?  360
§ 35. İNŞAATIN YAPI İZNİNE (İNŞAAT RUHSATI) UYGUN YAPILMASI  371
I. Yapım İşlerinin İzne Bağlanması Zorunluluğu  371
II. Yapı İzninin Niteliği  374
III. Yapı ruhsatı işlemleri  376
IV. Esaslı tadilat  378
V. Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler  379
VI. Muvakkat yapı  379
VII. Şantiye Binaları  381
VIII. Muvafakat  381
IX. Yapı İzninin Alındığı Tarihin İşe Başlama Tarihi Olması  382
X. Yapı Yapılmasına İzin Verme Yetkisi  383
XI. Yapı İzni Verilmemesi Durumunda Yargı Yolu  383
XII. Yapı İzninin İmar Planıyla İlişkisi  385
XIII. Yapı İzninin Süresi  386
XIV. Yapı İznini (İnşaat Ruhsatını) Alma Yükümlülüğü Kimindir?  387
§ 36. İNŞAATIN PROJEYE UYGUN YAPILMASI  393
I. Özel Yapım İşlerinde  393
A. Genel Olarak  393
B. Yapı Projesi Çeşitleri  393
C. Projelerin İncelenmesi  395
D. Projelerin Ölçekleri  396
E. Avan Proje  396
F. Bir parselde birden fazla bina yapılması  397
G. Ruhsat Tadilatı  397
H. Tadilat Projesi  397
I. Proje Değişikliğine Mimarın İzin Vermemesi  397
II. Kamu Yapım İşlerinde  404
A. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Uygulama Projelerinin Yükleniciye Teslimi  404
B. Birim Fiyat Sözleşmelerde Ön ve/veya Kesin Projeler ile Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Yükleniciye Teslimi  404
C. Projelerin Uygulanması  405
§ 37. YAPI KULLANMA İZNİ  406
I. Genel Bilgi  406
II. Taşıdığı Önem  407
III. İlkeler  413
IV. Yapı Kullanma İzin Belgesi Alma Yükümlülüğü  413
V. Yapı Kullanma İzninin Delil Sözleşmesi Niteliği  414
VI. Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınamaması/Alınmaması/Fiili Kullanım/Kiraya Verilmesi  414
VII. Kat Mülkiyeti Kurulmasında Yapı Kullanma İzninin Önemi  414
VIII. İş Bitirme Belgesi Yapı Kullanma İzni Yerine Geçer mi?  416
§ 38. KAZANILMIŞ HAK  418
I. Genel Olarak  418
II. Kapsam  421
A. İmar Mevzuatı Hükümlerine ve İmar Planlarına İlişkin Yargı Kararlarının Yapı Ruhsatına Etkisi  421
B. Yapı Ruhsatı İle İlgili Yargı Kararlarının Yapı Ruhsatına Etkisi  422
C. İmar Planı veya Yönetmeliğinin Değiştirilmesi  423
D. İki Yıl İçinde İnşaata Başlanması ve Beş Yıl İçinde Bitirilmesi  425
III. Kazanılmış Hak Sayılmayan Durumlar  426
§ 39. YAPININ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILMASININ YAPTIRIMI  432
I. Genel Olarak  432
II. Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılan Yapılar Hakkında Uygulanacak Yaptırımlar  434
A. Sözleşmenin Bozulması  434
B. İnşaatın Durdurulması  435
C. İnşaat Ruhsatının (Yapı İzninin) İptali  435
D. Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmemesi  435
E. Yapının Yıktırılması  436
1. Genel Olarak  436
2. Yapı ve Yapımların Yıkılması  438
a. Yıkım Kararını Verecek Makam  438
b. Yıkım Karının Muhatabı  438
c. Yapı Tatil Tutanağı  439
d. Yıkım Kararının İçeriği  440
e. Mail–i İnhidam  440
f. Yıkım Kararının Yargısal Denetimi  441
g. Yıkım Sırasında Yaşayan ve Çalışanların Korunması  441
h. Kaçak Yapının Yıkılması Zamanı  442
ı. Yıkım Giderleri  442
3. Para Cezası  443
F. Yüklenicinin Yetki Belgesinin İptali  444
G. Kaçak Yapının Ekonomik Değerinin Olmaması  444
§ 40. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU  451
I. Genel Olarak  451
II. 184’ün Zaman Bakımından Uygulanma Alanı  452
III. Md. 184’ün Yer Bakımından Uygulanma Alanı  452
IV. Fail: Yapan/Yaptıran  454
V. Suçun Konusu  455
A. Yapı Değil Bina  455
B. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina  456
VI. Verilecek Cezalar  457
Beşinci Bölüm
YÜKLENİCİNİN ESERİ TESLİM BORCU
§ 41. TESLİMİN BİÇİMİ VE ÖNEMİ  465
I. Genel Olarak  465
II. Menkul Eserin Teslimi  467
III. Taşınmaz Eserin Teslimi  468
IV. Yapının Kısım Kısım Teslim Edilmesi  471
V. Bağımsız Maddi Varlığı Olmayan Eserin Teslimi  471
VI. Fikri Eserin Teslimi  472
VII. Anahtar Teslim  472
VIII. Kaba İnşaatın Teslimi  473
IX. Teslimin Önemi  474
§ 42. TESLİM TARİHİ – SÜRE UZATIMI  476
I. Teslim Tarihi  476
II. Teslim Süresinin Uzatılması  477
A. Genel Olarak  477
B. Sürenin Uzamasını Gerektiren Nedenler  480
1. Zorunlu Nedenlerle Teslim Süresinin Uzaması  480
2. İş Sahibinin Egemenlik Alanından Kaynaklanmış Nedenlerle Teslim Süresinin Uzaması  480
3. İş Sahibinin Ara Ödemeleri Zamanında Yapmaması  481
4. İş Değişikliği veya Ek İşler Yapılması  482
C. İnşaatın Uzama Süresi  483
III. Uygulamada Süre Uzatımı  484
IV. Kamu Yapım İşlerinde Süre Uzatımı  485
A. İdarenin Neden Olduğu Durumlar  485
B. Olağanüstü Doğa Olaylarından veya Hasar Sonucunda İşte Bir Gerileme veya Gecikme Olması  485
C. Toplumsal Olaylar Nedeniyle Ortaya Çıkan Durumlar  486
D. İşin Türü ve Özelliğinden Kaynaklanan Nedenler  486
§ 43. TESLİMİN KANITLANMASI  487
§ 44. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİNİN KOŞULLARI  492
I. Genel Olarak  492
II. Eseri Teslim Borcunun İvedili Olması  493
III. Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmesi Olanaklı Bulunmalıdır  494
IV. Yüklenici Edimini Yerine Getirmemiş Olmalıdır  497
V. Direnime Engel Olan Nedenler Bulunmamalıdır  498
VI. İş Sahibi Yükleniciyi Uyarmalıdır  499
VII. Ek Süre Verilmelidir  500
§ 45. ALACAKLIYA TBK. MD. 125/I–II’DE TANINAN ÜÇ SEÇİMLİK HAK  509
I. Genel Olarak  509
II. Her Zaman Gecikmiş İşi Yerine Getirme (İfayı) ve Gecikme Tazminatı İsteme  510
II. Sözleşmenin Yerine Getirilmesinden Vazgeçerek Olumlu Zararını İsteme  511
III. Sözleşmeden Dönme (Fesih) ve Olumsuz Zararı İsteme  511
§ 46. İŞ SAHİBİNİN EDİM EYLEMLERİNE KATILMAMASI VEYA ESERİN TAMAMLANMASINA ENGEL OLMASI  513
§ 47. YÜKLENİCİNİN İFADAN KAÇINMA HAKKI  520
I. Genel Olarak  520
II. Kapsamı  521
A. Borcun Sona Ermesi/İfadan Kaçınma Hakkı  521
B. Aşırı İfa Güçlüğü/İfadan Kaçınma Hakkı  521
C. Bedelin İstenebilirliği  522
1. İfa Sırası/Önce Sen Öde  522
2. Arsa Payının Kademeli Ödenmesi  522
3. Arsa Payının İşin Sonunda Ödenmesi  523
4. Hakkın Kötüye Kullanılmaması  523
D. İfa Güçsüzlüğü/İfadan Kaçınma Hakkı  524
E. Yüklenicinin İnşaatı Yapamayacak Duruma Gelmesi  524
§ 48. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİ DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN AYNEN İFAYI İSTEME HAKKI  525
§ 49. İNŞAATI BAŞKASINA TAMAMLATARAK GİDERLERİN VE ZARARLARIN ÖDETİLMESİ (NAMA İFAYA İZİN)  528
§ 50. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİ DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN KİRA KAYBINI İSTEME HAKKI  537
§ 51. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİ DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN AYNEN İFADAN VAZGEÇİP, OLUMLU ZARARINI İSTEME HAKKI  553
§ 52. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİ DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE OLUMSUZ ZARARINI İSTEME HAKKI  566
I. Genel Olarak  566
II. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Bozulmasında Mahkeme Kararının Gerekliliği  567
III. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Var Olduğu, Yaşadığı, Bozulmadığı, Bozma (Fesih) Bildiriminin Haklı ve Geçerli Olmadığına İlişkin Olarak Tespit Davası Açılabilir mi?  570
IV. Dönme İradesinin Yorumlanması  571
V. Dönme Bildirimin Geri Alınması  573
VI. Dönme Bildiriminin Birlikte Yapılması  574
VII. Yararına Sözleşme Yapılan Üçüncü Kişi Sözleşmeden Dönebilir mi?  576
VIII. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları  588
A. Sözleşme Bozulmuşsa Tasfiye Gerekir  588
B. Yerine Getirilmemiş Edimlerin Ortadan Kalkması  591
C. Yerine Getirilmiş Edimlerin Geri Verilmesi  592
1. Yüklenicinin Geri Verme Borcu  592
2. İş Sahibinin Geri Verme Borcu  597
D. Tasfiyenin Kapsam ve İlkeleri  598
IX. Olumsuz Zarar İstemi  611
A. Genel Olarak  611
B. Koşulları  617
C. Kapsamı  618
D. Olumsuz Zararın İspatı  621
§ 53. SÖZLEŞMENİN İLERİYE ETKİLİ OLARAK BOZULMASI VE TASFİYESİ  628
§ 54. İNŞAATA YASALLIK KAZANDIRMASI İÇİN YÜKLENİCİYE SÜRE VE YETKİ VERİLMESİ  637
I. Genel Olarak  637
II. Sözleşmenin veya Davanın Tarafına Süre Verilmesi  637
III. Davanın veya Sözleşmenin Tarafına Yetki Verilmesi  638
§ 55. YÜKLENİCİYE İŞTEN EL ÇEKTİRME (İNŞAATIN DURDURULMASI)  641
§ 56. KAMU YAPIM SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  644
I. Sona Erme Nedenleri  644
A. Yüklenicinin Yasak Eylem ve Davranışlarda Bulunması  644
B. Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk ve Mahkümiyet Durumu  644
C. Yüklenicinin Önlenemez/Öngörülemez Nedenler Dışında Mali Acz İçine Düştüğünü Bildirmesi  645
D. Yüklenicinin Ölümü  646
E. Yüklenicinin İflas Etmesi  647
F. Yüklenicinin Ortak Girişim Olduğu Durumlarda Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu, Mahkümiyeti  647
G. Yüklenicinin Edimini Sözleşmeye Uygun Olarak Yerine Getirmemesi veya Süresinde Teslim Etmemesi  648
1. Yüklenicinin İnşaatı Vade Tarihinde Teslim Etmemesi Nedeniyle Direnime Düşmesi  649
2. Yüklenicinin İnşaatı Vade Tarihinde Teslim Edemeyeceğinin Vadeden Önceki Bir Tarihte Belli Olması  649
3. İşin Bozuk Olduğunun İş Sahibi Tarafından Teslim Anında veya Teslimden Önce Anlaşılması  649
H. Yüklenicinin Sözleşmeyi Usulsüz Devretmesi  650
II. Sona Eren Sözleşmenin Tasfiyesi  650
III. Yükleniciden Kaynaklanan Nedenlerle Sözleşmenin Sona Ermesi Durumunda İş Sahibinin Tazminat Hakkı  652
§ 57. SORUMLULUĞUN VE TAZMİNAT BORCUNUN KAPSAMI (TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE HAKSIZ FİİL KURALLARININ UYGULANMASI)  656
I. Kavram  656
II. Kapsam  657
III. Kusur/Tazminat İlkeleri  660
§ 58. SÖZLEŞME İLE SORUMLULUKTAN KURTULMA  662
§ 59. KÂR YOKSUNLUĞU  667
§ 60. İNŞAAT SORUNLARINDA KUSURUN İNCELENMESİ  672
I. Genel Olarak  672
II. Akdi Sorumlulukta Kusurun Önemi  674
A. Kusurun Çeşitleri  674
B. Kusurun Derecesinin Sorumluluk İçin Önemli Olmaması  675
C. Sorumsuzluk Anlaşması  675
D. Olanaksızlık  676
E. Ceza Yargılamasındaki Kusur İncelemesinin Bağlayıcı Olmaması  676
F. Olumlu Zararın Ödetilmesinde Kusur  677
G. Kâr Yoksunluğunda Kusur  677
G. Olumsuz Zararda Kusur  677
I. Direnim Faizini Aşan Zararda Kusur  678
İ. Özen Borcu–Kusur  678
K. Alacaklı Direniminde Kusur  680
III. Kusurun İspatı  682
§ 61. İNŞAAT HAFRİYATI YAPILIRKEN KOMŞU TAŞINMAZLARA ZARAR VERİLMESİ  684
§ 62. İNŞAAT HUKUKUNDA DÜRÜSTLÜK KURALI  690
I. Genel Olarak  690
II. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı  692
A. Hakkın Kullanılmasında Meşru Bir Yararın Bulunmaması  694
B. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Yarar İle Başkasına Vereceği Zarar Arasında Aşırı Oransızlık Bulunması  694
C. Kendi Ahlâka Aykırı Davranışına Dayanarak Hak Kullanılması  695
D. Uyandırılan Güvene Aykırı Davranışta Bulunulması  695
E. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Yaptırımı  695
III. Doğruluk ve Güven Kurallarının Uygulanmasında Yargıcın Rolü  696
Altıncı Bölüm
CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART)
§ 63. CEZA KOŞULUNUN TEMEL İLKELERİ  701
§ 64. CEZA KOŞULUNDA ALACAKLININ HAKLARI  705
I. Seçimlik Ceza Koşulunda (İfa Yerine İstenebilecek Ceza Koşulunda) Alacaklının Hakları  705
II. Dönme Cezasında (İfayı Engelleyen Ceza Koşulunda) Alacaklının Hakları  708
A. Ödenme Biçimi Bakımından Fark  712
B. Hak Sahibi Farkı  712
III. Gecikme Cezasında (İfaya Eklenen Ceza Koşulunda) Alacaklının Hakları  712
A. Genel Olarak  712
B. Koşulları  714
C. Gecikme Cezasının İstenemeyeceği Durumlar  715
D. Gecikme Cezasının Hesabı  717
E. Ceza Koşulu mu Yoksa Götürü Tazminat mı Olduğunun Saptanması  718
§ 65. CEZA KOŞULU İLE ZARAR ARASINDAKİ İLİŞKİ  729
I. Ceza Koşulu İçin Alacaklının Zarara Uğramasının Gerekmemesi  729
II. Ceza Koşulunu Aşan Zararın Ödetilmesi  729
§ 66. CEZA KOŞULUNUN KUSURLA İLİŞKİSİ  732
§ 67. CEZA KOŞULUNUN GEÇERSİZLİĞİ  733
I. Asıl Borcun Buyurucu Hukuk Kuralına Aykırı Olması  733
II. Ceza Koşulunun Ahlaka Aykırı Olması (Örneğin Borçluyu Ekonomik Yönden Yıkıma Uğratması)  733
III. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Kamusal Biçimde Yapılmaması  734
IV. Borçlunun Edimi Kusursuz Olanaksızlık Sayılan Nedenlerle Yerine Getirememesi  735
A. Edimin Sözleşme Yapıldıktan Sonra Yüklenicinin Kusuru Olmaksızın Olanaksız Duruma Gelmesi  736
B. Borcun Hiç veya Gereği Gibi Yerine Getirilmemesinin Yüklenicinin Kusurundan Kaynaklanmaması  736
C. Sözleşmede Gecikilen Dönem İçin Ceza Ödenmesi Kararlaştırılmışsa, İş Sahibinin Direnime Düştüğü (Kabulden Kaçındığı) Tarihten Sonrası İçin Ceza Koşulu İsteyememesi  737
D. Yüklenicinin TBK. md. 111 Koşullarının Gerçekleşmesine Bağlı Olarak, Eseri Tevdi Etmesi veya Sözleşmeyi Bozması  737
E. Mahkemenin Sözleşmenin Bozulmasını Haklı Bulması  737
F. Borçlunun Yükümlü Bulunduğu Kaçınma Borcunun Varlığından, Mazur Görülebilecek Bir Nedenle Haberdar Olmaması  737
G. Asıl Borcun Kararlaştırılan Zamanda ve Yerde Yerine Getirilmemiş Olması, Borçluya Yüklenemeyen Bir Nedenden Kaynaklanması  737
H. İş Sahibinin Direnimi ya da Kendi Üzerine Düşen Yükümlülükleri Yerine Getirmemiş Olması  737
V. Asıl Sözleşmenin Yetkisiz Temsilci Tarafından Yapılması Nedeniyle Temsil Olunanı Bağlamaması  737
VI. Asıl Borcun Sona Ermesi  738
§ 68. FAHİŞ CEZANIN İNDİRİLMESİ  739
I. Genel Olarak  739
II. Ceza Koşulu Miktarının İndirilmesi İlkeleri  740
A. Ticari Olmayan İşlerde Ceza Koşulunun İndirilmesi  740
B. Ticari İşlerde Ceza Koşulunun İndirilmesi  742
Yedinci Bölüm
EKSİK İŞ EKSİK İŞİN HESABI ESERİN KÜÇÜK YAPILMASI
I. Genel Olarak  745
§ 69. EKSİK İŞ NEDİR? EKSİK İŞTEN SORUMLULUK  746
II. Eksik İş, Bozuk İş Değildir  748
A. Gözden Geçirme ve Bildirme Bakımından Farklılık  748
B. Önkoşul Bakımından Farklılık  749
C. Bağlı Olduğu Sorumluluk Kuralı Bakımından Farklılık  749
III. Eksik/Tamamlanmamış Eserin Teslimi  750
IV. Eksik İş Bedelinin Hesabı  751
V. Birlikte İfa Olanağı  752
VII. Eksik İş Bedelinin Alınmasının Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirdiğini Göstermesi  752
VIII. İş Sahibinin Bağımsız Bölümlerini Üçüncü Kişilere Satması Eksik İş Bedelini İstemesine Engel Olur mu?  753
IX. Ortak Yerlerdeki Eksik İşler  753
X. Eksik İşlerin İş Sahibi Tarafından Tamamlatılması  753
XI. Eksik İşler Bedelinin Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi  754
XII. Eksik İşlerden Dolayı Yüklenicinin Sorumluluğunun Sınırı  754
§ 70. İNŞAATIN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLENDEN DAHA BÜYÜK VEYA KÜÇÜK YAPILMASI  770
I. İnşaatın Sözleşmede Belirtilenden Küçük Yapılması  770
A. Küçük Yapımın Yasal Zorunluluktan Kaynaklanması  770
B. Küçük Yapımın Yasal Zorunluluktan Kaynaklanmaması  770
II. İnşaatın Sözleşmede Belirtilenden Büyük Yapılması  774
A. Yatay Büyüklük  775
B. Dikey Büyüklük (Fazla Kat Yapımı)  777
Sekizinci Bölüm
ESERDEKİ BOZUKLUK/AYIP/KUSUR NEDENİYLE SORUMLULUK
§ 71. “AYIP” (BOZUKLUK, KUSUR, SAKATLIK) KAVRAMI  785
I. Sözleşmenin Öngördüğü Nitelikler  785
II. Sözleşmenin Öngörmediği Nitelikler  787
A. Yüklenicinin Taahhüt Ettiği Nitelikler  787
B. Zorunlu Niteliklerin Yokluğu/Eksikliği  787
§ 72. BOZUKLUĞUN (AYIBIN) ÇEŞİTLERİ  791
I. Açık Bozukluk  791
II. Gizli Bozukluk  791
III. Önemli–Daha Az Önemli Bozukluk  793
IV. Maddi Bozukluk–Hukuksal Bozukluk  793
V. Asli Bozukluk–İkincil Bozukluk  794
VI. Ekonomik Bozukluk  794
§ 73. ESERDEKİ BOZUKLUKLARI (AYIPLARI) SAĞLAMA (TEKEFFÜL) BORCU  796
I. Koşulları  796
A. Eser “Tamamlanmış Olarak” Teslim Edilmiş Olmalıdır  796
B. Eser Bozuk/Ayıplı Olmalıdır  798
C. Eser Kabul Edilmemiş Olmalıdır  799
D. Gözden Geçirme Yükümlülüğü Yerine Getirilmelidir  800
E. İhbar Yükümlülüğü Yerine Getirilmelidir  805
II. Bilirkişi İncelemesi  812
§ 74. BOZUKLUK/KUSUR (AYIP) BİLDİRİMİNİN İSPATI  814
Dokuzuncu Bölüm
BOZUKLUK (AYIP) VE AYKIRILIKLARDA İŞ SAHİBİNİN HAKLARI
§ 75. ESERİN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BOZUK OLMASI NEDENİYLE, İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI  823
I. Genel Olarak  823
II. Koşulları  826
A. Eser Bozuk veya Sözleşmeye Aykırı Biçimde Meydana Getirilmiş Olmalıdır  826
B. Eser Bozukluk ya da Sözleşmeye Aykırılıklar Nedeniyle <Kullanılamaz> ya da <Eseri Kabul Etmesi İş Sahibinden Beklenemez> Olmalıdır  827
III. Dönme Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar  836
IV. Dönme Hakkının Kullanılma Yöntemi  837
V. Sonuçları  837
A. İş Sahibi Bakımından  838
B. Yüklenici Bakımından  838
§ 76. ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BOZUK OLAN ESER İŞ SAHİBİNİN ARSASINDA YAPILMIŞ OLUP DA SÖKÜLÜP KALDIRILMASI ÇOK ZARAR DOĞURACAKSA SÖZLEŞMEDEN DÖNÜLEMEMESİ  843
§ 77. ÜCRETTE İNDİRİM YAPILMASINI İSTEME HAKKI  846
I. Genel Olarak  846
II. Koşulları  848
III. Kullanılma Biçimi  849
IV. Kapsamı  850
§ 78. ESERİN ONARIM VE DÜZELTİMİNİ “YÜKLENİCİYE” VEYA BAŞKASINA YAPTIRMA HAKKI  855
I. Genel Olarak  855
II. Koşulları  855
A. Genel Olarak  855
B. Koşullar  856
III. Biçimi ve Yöntemi  858
IV. Kapsamı ve Sonuçları  858
§ 79. TAZMİNAT İSTEME HAKKI  863
§ 80. TÜKETİCİ HUKUKUNDA KUSURLU MALDAN DOLAYI SORUMLULUK  866
I. Tanım  866
II. Ayıplı Maldan Sorumluluk  866
III. Kusurun İspatı  866
IV. Tüketicinin Seçimlik Hakları  867
Onuncu Bölüm
ESERİN BOZUK OLMASINDA İŞ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU
§ 81. ESERİN BOZUK YAPILMASINDA İŞ SAHİBİNİN BUYRUKLARININ ETKİLİ OLMASI  874
I. Özel Yapım İşlerinde  874
A. Koşulları  874
1. İş Sahibinin Emir ve Talimat Vermesi  874
2. Yüklenicinin Uyarma Görevi  874
3. Nedensellik Bağının Bulunması  877
II. Kamu Yapım İşlerinde  877
III. Sonuçları  878
§ 82. İŞ SAHİBİNİN SAĞLADIĞI MALZEME, ARSA, PLAN VE PROJENİN KUSURLU OLMASI  879
Onbirinci Bölüm
BOZUK/KUSURLU/AYIPLI ESERİN KABULÜ
§ 83. BOZUKLUĞU AÇIK OLAN ESERİN KABULÜ  889
§ 84. GİZLİ VEYA BİLE BİLE SAKLANAN (SÖYLENMEYEN) BOZUKLUĞU BULUNAN ESERİN KABULÜ  893
I. Gizli Bozukluk  893
II. Bile Bile (Kasten) Gizlenen Bozukluklar  893
III. Gizli Bozukluğu/Kusuru Olan Eserin Kabulünün İş Sahibinin Haklarını Düşürmesi  894
§ 85. İŞ SAHİBİNİN KUSURLU İŞTEN DOĞAN HAKLARININ DÜŞMESİ  897
I. Eserin Kusurlu Meydana Gelmesinde İş Sahibinin Sorumlu Olması  897
II. İş Sahibinin Eseri Kabul Etmesi  897
III. İş Sahibinin “İsteme Hakkının” Zamanaşımına Uğraması  898
§ 86. KAMU YAPIM İŞLERİNDE ESERİN KABULÜ  899
I. Geçici Kabul  899
II. Teminat Süresi  901
III. Teminat Süresindeki Bakım ve Giderler  902
IV. Kesin Kabul  902
Onikinci Bölüm
ZAMANAŞIMI
§ 87. DÜŞÜRÜCÜ ZAMANAŞIMININ KOŞULLARI  909
I. Alacağın İvedili (İstenebilir) Olması  909
II. Zamanaşımının Durmamış Olması  910
III. Zamanaşımının “Kesilmemiş” Olması  910
§ 88. ZAMANAŞIMININ SONUÇLARI  913
I. Asıl Alacak Zamanaşımına Uğramışsa, Ona Bağlı Olan Fer’i Haklar, Örneğin Faiz ve Ceza Koşulu da Zamanaşımına Uğrar (TBK. md. 152).  913
II. Zamanaşımı Savunması İleri Sürülmezse, Yargıç Bunu Kendiliğinden Göz Önüne Almaz  913
III. Zamanaşımından “ÖNCEDEN” Vazgeçme, Geçersizdir  914
IV. Borçlar Yasası’nın Öngördüğü Zamanaşımı Süreleri Sözleşmeyle Değiştirilemez (TBK. md. 148)  915
V. Alacağın Rehni–Zamanaşımı  915
VI. Altmış Günlük Ek Süre  915
VII. Islah Yoluyla Zamanaşımı Savunması İleri Sürülebilir mi?  915
§ 89. ESER SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI  918
I. Düzenlemenin Gerekçesi  918
II. Eserin Bozuk Olarak Meydana Getirilmesinde Zamanaşımı  919
III. Eserin Bozuk Meydana Getirilmesi Dışında Kalan (Eksik İş) Nedeniyle Açılacak Davalarda Zamanaşımı  920
IV. Garanti Verilmesi  920
V. Bazı Dava Türlerinde Zamanaşımı  920
A. Olumlu Zararda Zamanaşımı  920
B. Olumsuz Zararda Zamanaşımı  921
C. TBK. Md. 112’ye Dayanan Davalarda Zamanaşımı  921
D. Kira Tazminatı ve Ceza Koşulunda Zamanaşımı  921
E. Cezayı Aşan Zararda Zamanaşımı  922
F. Eksik ve Fazla İşlerde Zamanaşımı  922
G. İş Sahibinin Ücret Borcunda Zamanaşımı  922
H. TBK. md. 482’deki İndirim Hakkı  923
I. Bağımsız Bölümün Küçük Yapılması İstemi  923
İ. Yükleniciden Pay Satın Alanların İstemlerinde Zamanaşımı  923
J. Sözleşmenin Haksız Feshi Üzerine Açılacak Alacak Davası  924
K. Depremde Yapının Yıkılması Nedeniyle Yüklenici Aleyhine Açılacak Tazminat Davası  925
L. Aşkın (Munzam) Zararda Zamanaşımı  926
M. Kamu Yapım İşlerinde Zamanaşımı  927
N. Tüketici Hukukunda Zamanaşımı  927
O. Kooperatifler Kanununda Zamanaşımı  927
Onüçüncü Bölüm
İŞ SAHİBİNİN “ÜCRET” BORCU
§ 90. İŞ SAHİBİNİN ÜCRET BORCUNUN KAPSAMI  941
§ 91. KARŞILIKLI VE AYNI ANDA ÖDEME  947
I. Genel Bilgi  947
II. Ödemezlik Savunmasının Koşulları  948
A. Sözleşme Gereğince Biri Öbürünün Karşılığı Olan Bir Borç Bulunmalıdır  948
B. Karşı Edim Herhangi Bir Nedenle Sona Ermişse, Ödemezlik Savunması Yapılamaz  948
C. Her İki Tarafın Alacağı İvedili Olmalıdır  949
D. Borç Ödenmemiş veya Önerilmemiş Olmalıdır  949
E. Ödeme İsteminde Bulunanın Önce Ödeme Borcu Bulunmamalıdır  949
§ 92. PARÇALI İŞE PARÇALI ÜCRET, KISMİ ÖDEME, ESERİN BOZUK/KUSURLU TESLİMİNDE ÖDEME  953
I. Parçalı İşe Parçalı Ödeme  953
II. Kısmi Ödeme  953
III. Bozuk/Kusurlu Eserin Ücretinin Ödenmesi  954
§ 93. HAKEDİŞ VE AVANS USULÜ  956
I. Uzun Süren Büyük İnşaat İşlerinde Hakediş ve Avans Usulü  956
II. Yapım İşleri Genel Şartnamesinde Hakediş ve Avans Usulü  958
A. Geçici Hakediş Raporları  958
1. Birim Fiyat Esasına Göre Yaptırılan İşlerde  958
2. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Esasına Göre Yaptırılan İşlerde  959
B. Kesin Hesap ve Kesin Hakediş  960
1. Birim Fiyat Esaslı Sözleşmelerde  960
2. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde  960
3. Yüklenicinin İtirazı  960
4. Kesin Hesabın İdareye Teslimi  960
5. İdarenin Kesin Hesabı İncelemesi, İnceleme Süresi  961
a. Kesin Hesabın Hazırlanışında Yüklenicinin Hazır Bulunması  961
b. Kesin Hesabın Hazırlanmasında Yüklenicinin Hazır Bulunmaması  961
6. Yapı Denetim Görevlisinin Kesin Hakediş Raporu Düzenlemesi  961
7. Kesin Hesabın İnceleme Sırasında İdarece Değiştirilmesi  961
8. Kesin Hakedişin Düzenlenmesi  961
9. Hesap Kesme İşlemi  961
10. Sürelerin Uzatılması  961
§ 94. İŞ SAHİBİNİN ÜCRET ÖDEME BORCUNDAN DOLAYI DİRENİME DÜŞMESİ  974
I. Genel Olarak  974
II. Koşulları  975
III. Sonuçları  976
§ 95. ÜCRET ALACAĞINA FAİZ UYGULANMASI  981
I. Direnim Faizinin Sözleşmeyle Belirlenmesi  982
II. Direnim Faizinin Yasayla (veya Yasanın Verdiği Yetkiyle Bakanlar Kurulunca) Belirlenmesi  984
III. Direnim Faizinin Başlangıcı  985
IV. Faiz Alacağını Ödemede Direnme  989
V. Faiz Alacağının Fer’iliği  989
VI. İşlemiş Faizin Dava Edilmesi  990
§ 96. FAİZİ AŞAN ZARAR  991
I. Genel Olarak  991
II. Koşullar  992
A. Borçlunun Direnimi  992
B. Borcun Konusunun Para Olması  993
C. Alacaklının Aşkın Bir Zararının Bulunması  993
D. Kusur  995
E. Zararla Borçlunun Direnimi Arasında Nedensellik Bağının Bulunması  995
III. Aşkın Zarar Kararı  996
§ 97. İNŞAATÇI İPOTEĞİ  1000
I. Genel Olarak  1000
II. Koşulları  1001
A. İnşaat Alacağının Bulunması  1001
1. Alacağın Taşınmaz Üzerinde “Kalıcı” İnşaattan Doğması  1001
2. Malzeme Vererek veya Vermeyerek Çalışılması  1001
3. Değer Artışı Sağlayan Emek ve Malzeme Kullanımı  1002
4. Alacağın Kapsamı  1002
5. Eser Sözleşmesi  1002
6. Sınır  1003
7. İnşaat Alacaklıları  1003
a. Asıl Yüklenici  1003
b. Alt Yüklenici  1003
c. Zanatkârlar  1004
8. İnşaat alacaklısı sayılmayanlar  1004
a. Sadece malzeme verenler/satanlar  1004
b. Mimar ve mühendisler  1005
c. İşçi ve çıraklar  1005
9. Takas  1005
B. Tescil  1005
1. Malik Tarafından Yeterli Güvencenin Gösterilmemiş Olması  1005
2. Alacağın İhtilaflı Olmaması  1005
3. Tescilin Süresinde İstenmiş Olması  1006
4. Tescilin Gerçekleşmesi  1007
a. İnşaatçı İpoteğinin Kesin Tescili  1007
b. İnşaatçı İpoteğinin Geçici Tescili  1007
b. Kesin Tescilin sonuçları  1009
VI. Yapı İpoteğinin Terkini  1011
VII. İnşaatçı İpoteğinden Önceden Vazgeçilememesi  1011
§ 98. ÜCRETİN GÜVENCESİ  1014
I. Hapis Hakkı  1014
II. Geri Vermekten Kaçınma  1016
III. Teminat Senedi  1017
IV. Avans Teminat Mektubu  1017
V. Teminat İpoteği  1019
VI. Kat İrtifakının Kurulması  1021
VII. Sözleşmenin Tapu Siciline Şerhi  1022
A. Koşulları  1022
1. Yasada Kişisel Hakkın Şerhine İlişkin Düzenleme Bulunması  1022
2. Taraflar Arasında Bir Şerh Anlaşması Bulunması  1022
3. Şerh Talebinde Bulunulması  1022
B. Şerhin Etkisi  1022
VIII. Kefillik  1024
IX. Garanti Verilmesi  1025
§ 99. ŞERHLERİN SİLİNMESİ/ KALDIRILMASI  1026
I. Kavram  1026
III. Şerhin Dava Dışında Silinmesi  1027
A. Haciz Şerhinin Silinmesi  1027
B. İhtiyati Haciz ve Geçici Haciz Şerhinin Silinmesi  1028
C. İflas Kararı Şerhinin Silinmesi  1028
D. Konkordato İle Verilen Süre Şerhinin Silinmesi  1028
E. Taşınmaz Davasında Davacı Yararına Verilen Karar Şerhinin Silinmesi  1028
F. İhtiyati Tedbir Kararı Şerhinin Silinmesi  1029
IV. Şerhin Dava Yoluyla Silinmesi  1029
A. Davacı  1029
B. Davalı  1030
C. Davanın Açılması  1031
D. Yetkili Mahkeme  1031
E. Harç  1031
F. İnceleme  1031
§ 100. KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ UYGULAMASINDA TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ VEYA GERİ VERİLMESİ  1034
I. Genel Olarak  1034
II. Teminatın Nitelik ve Kapsamı  1036
III. Teminatın Geri Verilmesini Gerektiren Durumlar  1037
A. Yüklenicinin Taahhütlerini Sözleşmeye Uygun Biçimde Yerine Getirmesi  1037
B. Kamu İhale Kurulu’nca İhalenin Bozulması (Feshedilmesi)  1037
C. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Bozulması  1038
D. Yüklenicinin Ölmesi  1038
1. Yüklenicinin Gerçek Kişi Olması  1038
a. Sözleşmecilerin Kişiliğini ve Güvenilirliğini Temel Alarak Sözleşme Yaptıkları Yüklenicinin Ölümü  1038
b. Sözleşmecilerin Kişiliğini ve Güvenilirliğini Temel Almadan Sözleşme Yaptıkları Yüklenicinin Ölümü  1038
2. Yalın Ortaklıkta Ortaklardan Birinin Ölümü  1038
3. Ticari Ortaklıkta Ortaklardan Birinin Ölümü  1039
4. Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Biri Ölmüşse  1039
5. Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Pilot veya Koordinatör Ortak Ölmüş İse  1039
E. Yüklenicinin Kusuru Bulunmaksızın Edimini Kısmen Yerine Getirememesi  1039
IV. Teminatın İrat Kaydedilmesini Gerektiren Durumlar  1040
A. Sözleşmenin İzinsiz Devri  1040
B. Yüklenicinin İflası  1041
C. Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Özgürlüğü Kısıtlayıcı Cezaya Mahkümiyeti Nedeni ile Taahhüdünü Yerine Getirememesi ve Ancak Taahhüdü Yerine Getirecek (İdarenin Kabul Ettiği) Vekil Tayin Edememesi (KİDK. Md. 17 c)  1041
D. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Durumunda İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet Gibi Durumlara Uğraması  1041
E. Yüklenicinin Mali Acz İçinde Olduğunu Öne Sürerek Sözleşmeyi Bozması  1042
F. İdarenin Sözleşmeyi Bozması  1042
1. İdarenin Sözleşmeyi Bozmakta Haklı Olmaması  1042
2. İdarenin Sözleşmeyi Bozmakta Haklı Olması  1043
G. Önceki Yasak Eylem veya Davranışlar Nedeniyle Sözleşmenin Bozulması  1044
H. Teminata Haciz Konulamaması  1044
§ 101. ESER ÜCRETİNİN İSPATI VE ALINMASI  1045
Ondördüncü Bölüm
GÖTÜRÜ İŞ – GÖTÜRÜ ÜCRET ÜCRETİN UYARLANMASI
§ 102. GÖTÜRÜ ÜCRET  1061
I. Götürü Ücretin Çeşitleri  1061
A. Kesin Ücret  1061
B. Birim Ücret  1062
C. Karma Ücret  1064
D. Ortalama Ücret  1064
E. Saat Ücreti  1064
F. Global Ücret  1064
G. Azami Ücret–Asgari Ücret  1065
II. Kâr ve Zarar Tehlikesi  1065
III. Götürü Ücretin Değiştirilmesi  1065
§ 103. EDİMLER ARASI DENGENİN BOZULMASI DURUMUNDA, SÖZLEŞMENİN YENİ KOŞULLARA UYARLANMASI  1067
I. Genel Olarak  1067
II. Koşulları  1069
A. Eser Sözleşmesi Geçerli Olmalıdır  1070
B. Olağanüstü Durumlar Ortaya Çıkmalıdır  1070
1. Genel Olarak  1070
2. Olağanüstü Durumun Çeşitleri  1072
a. Önceden Tahmin Olunamayan, Fakat Önlenemez/Kaçınılamaz Olmayan Olaylar  1072
b. Önceden Görülebildiği Halde Taraflarca Meydana Gelmeyeceği Kabul Edilmiş (Taraflarca Dikkate Alınmamış) Olaylar  1074
C. Edimler Arası Denge Bozulmalıdır  1075
D. Olağanüstü Durumların Ortaya Çıkmasında Yüklenicinin Kusuru Bulunmamalıdır  1078
E. Borçlu Edimini Yerine Getirmemiş Olmalı ve Olağanüstü Durumlar Nedeniyle İfanın Güçleştiğini İş Sahibine Bildirmelidir  1079
F. Sözleşme Ücret Artışını Yasaklamamış Olmalıdır  1080
G. Uygun Nedensellik Bağı  1082
III. Kullanılması ve Sonuçları  1082
A. Sözleşmeden Dönme (Geriye Etkili Fesih)  1082
B. Ücretin Artırılması  1085
§ 104. KAMU YAPIM İŞLERİNDE FİYAT ARTIŞLARININ BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  1088
§ 105. PAYLAŞIM SORUNLARI  1106
I. Kat İrtifakı Kurulmuş Yapılarda Paylaşım Sorunları  1106
II. Paylı (Müşterek) Mülkiyette Paylaşım Sorunları  1108
III. Tespit Davası  1112
A. Genel Olarak  1112
B. Özel Olarak  1112
IV. Sözleşmeye Göre Paylaşım  1113
§ 106. YÜKLENİCİNİN PAY DEVRİ İSTEMİ/YÜKLENİCİNİN BEDELİ HAK ETMESİ  1116
I. Koşulları  1118
II. Pay Devrinin Yöntemi  1124
A. Tapu Müdürlüğünde Resmi Satış Sözleşmesi ile Pay Devri  1124
B. Mahkeme Kararıyla Pay Devri  1124
C. Satış Vaadi Sözleşmesi ile Pay Devri  1124
§ 107. ARSA SAHİBİNDEN VEYA YÜKLENİCİDEN PAY SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  1137
I. Genel Olarak  1137
II. Yükleniciden Pay (Bağımsız Bölüm) Satın Alan Üçüncü Kişilerin Hak ve İstemleri  1138
A. Bağımsız Bölümün Tapusunun İstenmesi  1138
1. Koşulları  1139
2. Davanın Kime Açılacağı  1145
B. Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanlar Arsa Sahibinden (Zorunlu ve Yararlı Giderleri) veya “Kullanma Yararı Tazminatı” İsteyebilirler mi?  1150
C. Satış Bedelinden İndirim İstemi  1152
III. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alan Üçüncü Kişilerin Hak ve İstemleri  1152
IV. Elatmanın Önlenmesi  1156
V. Önalım Davası  1158
§ 108. ECRİMİSİL (HAKSIZ KULLANMA TAZMİNATI)  1159
I. Kavram  1159
II. Kapsam  1160
A. Kaçak Yapılarda Ecrimisil  1160
B. Sözleşmenin Geriye Etkili Bozulması Durumunda Ecrimisil  1161
C. Proje Dışı İmalatlar İçin Ecrimisil  1161
D. Paydaşlar Arasında Ecrimisil  1162
E. Hapis Hakkında Ecrimisil  1162
F. Açık veya Örtülü Onayda Ecrimisil  1163
G. Apartmanın Ortak Yerlerinin Kullanılmasında Ecrimisil  1163
H. Haksız Kullanan Kişilerin İsteyebileceği Giderler  1163
I. Haksız Kullanma Tazminatıyla İşgale Devam Edilmesi  1164
III. Hesabın İlkeleri  1165
IV. Faiz  1165
V. Zamanaşımı  1166
A. Genel Olarak Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı  1166
B. TMK. Md. 995’e Dayanan Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı  1166
C. TBK. Md. 530’a Dayanan Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı  1166
VI. Hesabın Türk Lirası Üzerinden Yapılması  1166
§ 109. YÜKLENİCİDEN ALACAĞI BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİ ALEYHİNE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇMASI  1167
I. Genel Olarak  1167
II. Koşulları  1167
III. İİK. Md. 94/II Davasının Alacağın Temliki Haklarını Etkilemesi  1168
A. Genel Olarak  1168
B. Özel Olarak  1169
IV. İİK. md. 94/II Davasının Danışıklı İşlemlere Etkisi  1170
V. İİK. md. 94/II Davasının İbranamelere Etkisi  1171
VI. İş Sahibinin İnşaat Sözleşmesini Geriye Etkili Olarak Bozmasının İİK. md. 94/II Davasına Etkisi  1171
A. Genel Olarak  1171
B. Özel Olarak  1172
VII. İş Sahibinin İnşaat Sözleşmesini İleriye Etkili Olarak Bozmasının İİK. md. 94/II Davasına Etkisi  1172
VIII. Araştırma ve İnceleme Yöntemi  1174
IX. Tasarrufun İptali  1175
X. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  1175
§ 110. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN PAYLAŞIMA ETKİSİ  1180
I. Genel Olarak  1180
II. İmar Planı Değişikliğinin Etkisi  1181
A. İmar Planı Değişikliğinin Olumlu Etkisi  1182
1. Sözleşmede Hükmün Bulunmaması  1182
2. Sözleşmede Olumlu Hükmün Bulunması  1182
3. Sözleşmede Olumsuz Hükmün Bulunmaması  1183
B. İmar Planı Değişikliğinin Olumsuz Etkisi  1184
1. Sözleşmede Hükmün Bulunmaması  1184
2. Sözleşmede Olumlu Hükmün Bulunması  1184
3. Sözleşmede Olumsuz Hükmün Bulunması  1184
III. İmar Planı Değişikliğiyle Kazanılan Fazla Bölümlerin Bölüşülmesi Olanaklı Değilse  1185
IV. Proje Dışı Yasal Olmayan İnşaatın Paylaşılması  1186
V. Proje Değişikliği Yapılarak Kazanılan Fazla İmalatın Paylaşılması  1186
§ 111. YAPIM İŞLERİNDE VERGİ  1191
I. Birden Çok Yıla Yayılan İnşaat ve Onarım İşlerinde Kazancın Saptanması (Kazancın Yıllık Olarak Değil İşin Sonunda Saptanması)  1191
II. İnşaat İşlerinde KDV  1193
III. Kooperatiflerde Vergi  1195
A. Konut Yapı Kooperatiflerinde Katma Değer Vergisi  1195
1. Genel Olarak  1195
2. İnşaat Taahhüt İşlerinin Bir Kısmının Taşeronlara Yaptırılması  1196
3. İstisna Kapsamına Girmeyen İşler  1196
B. Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi  1197
IV. Yurt Dışı İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergi  1199
V. Arsa Sahiplerinin Vergi Yükümlülüğü  1200
VI. Arsa Sahibinin Verdiği Vekaletname ile Yüklenicinin Kendi Bağımsız Bölümlerini Satması  1204
VII. Arsa Karşılığı Kat / Hasılat Paylaşımı Yöntemi ile Gerçekleştirilen Taşınmaz Projelerinin Muhasebeleştirilmesi  1204
VIII. KDV’nin Götürü Ücretin İçinde Bulunması  1205
IX. Konutunu Satan Kooperatif Ortağının Elde Edeceği Değer Artışı İçin Gelir Vergisi Ödemesi  1207
Onbeşinci Bölüm
İŞİN DEĞERİNE GÖRE ÜCRETİN SAPTANMASI
§ 112. ESERİN ÜCRETİ, YAPILDIĞI YILA GÖRE BELİRLENİR  1213
§ 113. ESERİN ÜCRETİNİN TESPİTİNDE GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK ÖLÇÜLER  1219
I. İşin Değeri  1219
II. Yüklenicinin Giderleri  1221
A. Yüklenicinin İş Sahibinden İsteyebileceği Giderler  1221
B. Yüklenicinin İş Sahibinden İsteyemeyeceği Giderler  1222
C. Kamu Yapım İşlerinde Yüklenicinin Giderleri  1222
III. Ücretin Bilirkişi Eliyle Saptanması  1223
§ 114. EK İŞ–EK ÜCRET  1224
I. Genel Olarak  1224
II. Bir İşin Ek İş Sayılmasının Koşulları  1225
III. Ek İş Olarak Nitelendirilebilecek Durumlar  1229
IV. Ek İş Olarak Nitelendirilemeyecek Durumlar  1231
V. Ek İşin Ücreti  1234
§ 115. DEĞİŞİK İŞ/YENİ İŞ/BAŞKA BİR ŞEY  1237
I. Değişik İş ve Ücreti  1237
A. Genel Olarak  1237
B. Bir İşin “İş Değişikliği” Sayılmasının Koşulları  1237
C. İş Değişikliği Olarak Nitelendirilebilecek Durumlar  1239
D. İş Değişikliği Olarak Nitelendirilemeyecek Durumlar  1243
E. Değerlendirilmesi  1244
II. Yeni İş  1245
III. Başka Bir Şey (ALİUD)  1246
Onaltıncı Bölüm
YAKLAŞIK BEDELİNİN AŞILMASI DURUMUNDA
İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEYİ BOZMASI
§ 116. YAKLAŞIK BEDELİN AŞILMASI DURUMUNDA İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEYİ BOZMA HAKKI  1253
I. Koşulları  1253
A. Eserin Giderleri Başlangıçta Yaklaşık Olarak Belirlenmiş Olmalıdır  1253
B. Yaklaşık Olarak Belirlenen Gider Miktarının Aşırı Derecede Üstüne Çıkılmış Olmalıdır  1253
C. Yaklaşık Olarak Belirlenen Gider Miktarının Aşılmasına İş Sahibi Neden Olmamalıdır  1255
D. Yüklenici Saptanan Yaklaşık Bedelle Eseri Yapmaktan Kaçınmalıdır  1255
E. İş Sahibi Yaklaşık Ücretin Aşırı Yükselmesini Kabul Etmemelidir  1256
II. Sonuçları  1256
A. İş Sahibi Sözleşmeden Dönebilir  1256
B. İş Sahibi, Yüklenicinin Kusuru Varsa Tazminat İsteyebilir  1258
C. Aşırı Ücretin İndirilmesi  1259
§ 117. İŞ SAHİBİ, KENDİ ARSASI ÜZERİNDE YAPILAN ESERİN “YAKLAŞIK GİDERLERİNİN AŞILMASI” DURUMUNDA SÖZLEŞMEDEN DÖNEMEZ  1262
I. İnşaat Tamamlanmışsa  1262
II. Eser Henüz Tamamlanmamışsa  1263
A. Sözleşmeyi Bozma Hakkı  1263
B. İnşaatın Sonunda Ücretten İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı  1264
III. Giderin Aşılmasında Yüklenicinin Kusurunun Bulunması  1264
Onyedinci Bölüm
HASARIN GEÇİŞİ, ESERİN TESLİMDEN ÖNCE YOK OLMASI
§ 118. HASARIN YÜKLENİCİYE AİT OLMASI  1267
I. Genel Bilgi  1267
II. Koşulları  1269
A. Eserin Kısmen veya Tamamen Telef Olması  1269
B. Yok Eden Etkenin, “Umulmayan Olay” Olması  1270
C. Eserin Teslim Edilmemiş Olması  1272
D. İş Sahibinin Direnime Düşmüş Olmaması  1273
E. Malzemenin Telef Olması  1274
§ 119. HASARIN İŞ SAHİBİNE AİT OLMASI  1276
I. İş Sahibine Yüklenebilen ve Eserin Yok Olmasına Neden Olan Durumların Ortaya Çıkması  1276
II. Eserin Telefine Yolaçan Nedenler  1276
A. Malzemenin Kusurlu Olması  1276
B. Arsanın Elverişsiz Olması  1277
C. İş Sahibinin Talimatı  1277
D. İş Sahibinin Kusurlu Davranışı  1278
E. Yüklenicinin İhbar Yükümlülüğü  1279
§ 120. ESERİN VE MALZEMENİN TESLİMDEN ÖNCE TELEF OLMASININ SONUÇLARI  1281
I. Eserin Teslimden Önce Tam Telef Olmasının Sonuçları  1281
II. Eserin Teslimden Önce Kısmi Telef Olmasının Sonuçları  1282
III. Eserin Tesliminden Önce “Malzemenin” Telef Olmasının Sonuçları  1283
IV. Eserin Teslimden Önce Telef Olmasından İş Sahibinin Sorumlu Olduğu Durumlarda Yüklenicinin Hakları  1284
A. Ücret Alacağı  1284
B. Tazminat Alacağı  1285
V. İş Sahibi TBK. md. 483/III Uygulaması Bakımından Aşağıdaki Durumlarda Sorumlu Tutulamaz  1285
VI. Eserin Teslimden Önce Telef Olmasının Sözleşmenin Geleceğine Etkisi  1286
VII. Telefatın Temizlenmesi  1289
VIII. Önceden Yapılan Ödemelerin Geri Verilmesi  1290
IX. Alt Yüklenicinin TBK. md. 483‘e Göre Sorumluluğu  1291
X. Sözleşmecilerin TBK. md. 483 Kuralını Değiştirmesi  1291
XI. Kamu Yapım İşlerinde Hasarın Geçişi  1292
Onsekizinci Bölüm
ZARARIN TÜMÜNÜ ÖDEYEREK SÖZLEŞMEYİ BOZMA HAKKI
§ 121. İŞ SAHİBİNİN GEREKÇE GÖSTERMEDEN SÖZLEŞMEYİ BOZMASININ KOŞULLARI  1296
I. Eser Tamamlanmamış Olmalıdır  1296
II. İş Sahibi Sözleşmeyi Bozmalı ve Bunu Bildirmelidir  1297
III. İş Sahibinin Yüklenicinin Yaptığı Kısmın Bedelini Vermesi ve Zararını Tümüyle Gidermesi  1299
§ 122. TBK. MD. 484 TAZMİNATININ KAPSAMI  1300
I. Genel Olarak  1300
II. Yapılmış Kısmın Bedelini Ödeme Yükümlülüğü  1301
III. Yüklenicinin Zararının Tamamının Ödenmesi  1301
Ondokuzuncu Bölüm
OLANAKSIZLIK
§ 123. OLANAKSIZLIĞIN ÇEŞİTLERİ  1308
I. Başlangıçtaki Olanaksızlık  1308
II. Sonraki Olanaksızlık  1308
III. Koşula Bağlı Sözleşmelerde Durum  1309
IV. İzin ya da İcazete Bağlı Hukuki İşlemlerde Durum  1310
V. Nesnel Olanaksızlık–Öznel Olanaksızlık  1310
VI. Sürekli Olanaksızlık  1311
VII. Geçici Olanaksızlık  1311
VIII. Kesin Vadeli İşlemlerde Olanaksızlık  1311
IX. Sürekli Borç İlişkilerinde Olanaksızlık  1312
X. Tam Olanaksızlık  1312
XI. Kısmi Olanaksızlık  1312
XII. Aşırı İfa Güçlükleri – Olanaksızlık  1314
§ 124. BAŞLANGIÇTAKİ (SÖZLEŞME KURULURKEN VAR OLAN) OLANAKSIZLIK  1316
I. Koşulları  1316
A. Edimin Yerine Getirilmesi Olanaksız Olmalıdır  1316
B. Olanaksızlık, Baştan İtibaren Mevcut Olmalıdır  1316
C. Olanaksızlık Nesnel Nitelikte Olmalıdır  1317
D. Olanaksızlık Sürekli Olmalıdır  1318
E. Olanaksızlık Edimin Yerine Getirilmesine Engel Olmalıdır  1318
F. Olanaksızlık Nedeniyle Yerine Getirilemez Duruma Gelen Edimin Yerine Başka Bir Değer Geçmemiş Olmalıdır  1318
II. Sonuçları  1319
A. Olanaksızlığın Ortaya Çıkmasında Borçlunun Kusurunun Bulunmaması  1319
1. Yerine Getirilmemiş Edimin Yerine Gerilmesinin İstenememesi  1319
2. Karşılıklı Sözleşmelerde Karşı Edimi Yerine Getirme Yükümlülüğünün Ortadan Kalkması  1320
3. Önceden Yerine Getirilen Karşı Edimin Geri Verilmesi  1320
B. Olanaksızlığın Ortaya Çıkmasında Borçlunun Kusurunun Bulunması  1320
C. Olanaksızlığın Ortaya Çıkmasında Her İki Tarafın Kusurunun Bulunması  1321
D. Olanaksız Edimin Yerine Getirilmesinin Sonradan Olanaklı Duruma Gelmesi  1321
E. Garanti Sorumluluğu  1321
III. Başlangıçtaki “Öznel Olanaksızlığın” Doğurduğu Sonuçlar  1321
§ 125. SONRAKİ KUSURSUZ OLANAKSIZLIK  1323
I. Koşulları  1324
A. Borcun Yerine Getirilmesi Olanaksızlaşmalıdır  1324
B. Olanaksızlık Sonradan (Borç İlişkisi Kurulduktan Sonra) Ortaya Çıkmalıdır  1325
C. Olanaksızlıkta Borçlunun Kusuru Bulunmamalıdır  1327
II. Sonuçları  1327
A. Direnimden Önce Meydana Gelen Olanaksızlığın Doğurduğu Sonuçlar  1327
1. Borcun Sona Ermesi  1327
2. İade Yükümlülüğü  1328
3. Olanaksızlaşan Edimin Boşluğunu Dolduran Maddi Değerlerin Alacaklıya Geçirilmesi  1329
B. Direnimden Sonra Meydana Gelen Olanaksızlığın Doğurduğu Sonuçlar  1332
Yirminci Bölüm
İŞ SAHİBİNİ İLGİLENDİREN NEDENLERLE İFANIN OLANAKSIZLAŞMASI
§ 126. ESERİN TAMAMLANMASININ İŞ SAHİBİ İLE İLGİLİ BEKLENMEDİK OLAY DOLAYISIYLA OLANAKSIZLAŞMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN KOŞULLARI  1335
I. Eserin Tamamlanması Olanaksız Olmalıdır  1335
II. Olanaksızlık İş Sahibinin Şahsında veya Tehlike Alanında Gerçekleşen Umulmayan Bir Durum veya Olaydan Doğmalıdır  1336
§ 127. ESERİN TAMAMLANMASI İŞ SAHİBİ İLE İLGİLİ BEKLENMEDİK OLAY DOLAYISIYLA OLANAKSIZLAŞTIĞINDA YÜKLENİCİNİN HAKLARI  1339
I. Sözleşme İleriye Etkili Olarak Sona Erer  1339
II. Yüklenicinin Hakları  1339
A. İfanın Olanaksızlaşmasında İş Sahibinin Kusuru Yoksa  1339
B. İfanın Olanaksızlaşmasında İş Sahibinin Kusuru Varsa  1340
Yirmibirinci Bölüm
YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ, EHLİYETSİZLİĞİ, İFLASI, ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ GİBİ NEDENLERLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
I. Genel Olarak  1343
II. Koşulları  1345
A. Sözleşmenin Yüklenicinin Kişisel Nitelikleri Göz Önünde Tutularak Yapılmış Olması  1346
B. Yüklenicinin Riziko Alanında Meydana Gelen Olayların Edimin Meydana Getirilmesini Olanaksız Kılması  1347
III. Kapsamı  1348
A. Yüklenicinin Ölümü  1348
1. Sözleşmecilerin Sözleşmeyi Yüklenicinin Kişisel Özelliklerini Dikkate Alarak Yapmaları Durumunda  1348
2. Sözleşmecilerin Sözleşmeyi Yüklenicinin Kişisel Özelliklerini Dikkate Almadan Yapmaları Durumunda  1348
B. Yüklenicinin Fiil Ehliyetinin Sınırlandırılması veya Kaybı  1350
1. Sözleşmecilerin Sözleşmeyi Yüklenicinin Kişisel Özelliklerini Dikkate Alarak Yapmaları Durumunda  1350
2. Sözleşmecilerin Sözleşmeyi Yüklenicinin Kişisel Özelliklerini Dikkate Almadan Yapmaları Durumunda  1350
C. Yüklenicinin Ödeme Güçsüzlüğü ve Batkınlığı Nedeniyle Sözleşmenin Bozulması  1350
1. Genel Olarak  1351
2. Yüklenicinin Ödeme Güçsüzlüğüne Düşmesi  1352
a. Koşulları  1352
b. Kapsamı  1353
3. Yüklenicinin İflası  1355
4. İflas Masasının Sözleşmeye Katılması  1356
D. Sonuçları  1357
Yirmiikinci Bölüm
ALACAĞIN TEMLİKİ (YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIN
ALANLARIN HAKLARI)
§ 128. TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN KONUSU  1369
§ 129. TEMLİKİN KAPSAMI  1372
I. Öncelik Hakları ve Bağlı Hakların Temlikle Birlikte Temlik Edilene Geçmesi  1372
A. Temlikle Birlikte Geçen Haklara Örnekler  1372
B. Temlikle Birlikte Yeni Alacaklıya (Temellük Edene) Geçmeyen Haklar  1373
C. Alacak Senedinin ve İspat Araçlarının Temlik Edilene Verilmesi  1374
§ 130. ALACAĞIN TEMLİKİNİN KOŞULLARI  1376
I. Geçerli Bir Sözleşme ve Alacak Bulunmalıdır  1376
A. Doğmuş, Doğacak, Olanaklı Bir Alacak Bulunmalıdır  1376
B. Alacak ve Sözleşme Geçerli Olmalıdır  1377
II. Temlik Yasa veya Sözleşme ile Yasaklanmamış veya İşin Niteliği Temlike Uygun Olmalıdır  1378
A. Temlik Yasa ile Yasaklanmış Olmamalıdır  1378
B. Temlik Sözleşme ile Yasaklanmış Olmamalıdır  1379
C. Borcun Niteliği Temlike Uygun Olmalıdır  1380
III. Yazılı Sözleşme  1380
A. Temlik Sözleşmesinde Şekil  1380
B. Temlik Vaadi Sözleşmesinde Biçim  1386
§ 131. ALACAĞIN TEMLİKİNDE BORÇLUNUN DURUMU  1387
I. İyi Niyetli Olarak Önceki Alacaklıya Yapılan Ödeme  1387
II. Borçlunun Savunma Olanakları  1389
§ 132. ASIL SÖZLEŞMEYİ BOZMANIN TEMLİK EDİLENE ETKİSİ  1392
§ 133. YÜKLENİCİDEN CEBRİ İCRA YOLUYLA BAĞIMSIZ BÖLÜM KAZANAN KİŞİNİN İYİ NİYETİNİN KORUNMASI  1408
I. Kavram  1408
II. Kapsam  1409
A. Genel Olarak  1409
B. Özel Olarak  1410
C. Asıl Sorun: İspat  1412
Yirmiüçüncü Bölüm
SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
I. Giriş  1415
II. Yüklenicinin ve İş Sahibinin “Sosyal Güvenlik” Sorumluluğu  1415
A. Genel Olarak  1416
B. Sorumluluğun Koşulları  1416
1. Asıl İşverenin “İşveren” Niteliğinde Olması  1416
2. Alt İşverenin Uzmanlık Gerektiren Bir İşte Çalışması  1417
3. Alt İşverenin İşinin Asıl İşverenin İşine Bağımlı ve Sürekli Olması  1417
4. Alt İşverenin İşçilerinin Asıl İşverenin İşyerinde Çalışması  1417
III. İş Kazası Sorumluluğu  1419
IV. İnşaat İşlerinde Bildirilmeyen Sigortalı Sayısının, Çalışma Süresinin ve Prime Esas Kazançlarının Tespiti  1426
V. Kamu İnşaat Yüklenicisinin Çalıştırdığı Personelin Hakları  1430
A. Çalışanların Hakları ve Çalışma Koşulları  1430
B. İşçi Ücretleri ve Sigorta Primleri İçin Hakedişin Haczi  1431
1. İşçinin Ücreti, Kapsamı, Ödenme Şekli ve Zamanı ve Gününde Ödenmemesinin Sonuçları İş Kanunu’nda Şöyle Düzenlenmiştir  1431
2. Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hak Edişlerinden İşçinin Üç Aylık Net Ücret Alacağını Kesmesi Yükümlülüğü  1432
3. Sigorta Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hak Edişlerden Mahsubu  1433
Yirmidördüncü Bölüm
TAŞKIN İNŞAAT
I. Genel Olarak  1435
II. İrtifak Hakkı Varsa  1436
III. İrtifak Hakkı Yoksa  1438
A. Koşullar  1438
1. Taşkın Yapı Yapılması  1438
2. Taşkınlığa İtiraz Edilmemesi  1441
3. Yapı Malikinin İyi Niyetli Olması  1443
4. Durum ve Koşulların Haklı Göstermesi  1445
B. Tazminat  1447
IV. Tescil İstemi (Davası)  1448
Yirmibeşinci Bölüm
BİNALARDA YAPIM VE BAKIM EKSİKLİĞİNDEN
DOĞAN SORUMLULUK
I. Genel Olarak  1453
II. Sorumluluğun Koşulları  1456
A. Bir Yapı veya Yapım (Diğer İnşa Eseri) Bulunmalıdır  1457
1. Sabit ve Toprağa Bağlı Olmak  1459
2. İnsan Eliyle Yapılmış Olmak  1459
B. Bina veya İnşa Eserinin Sahibi Bulunmalı  1460
C. Yapımda Bozukluk veya Bakımda Noksanlık Olması  1461
1. Yapım Bozukluğu  1461
2. Bakım Eksikliği  1462
D. Zarar  1463
E. Nedensellik Bağı  1463
III. Sorumluluğun Niteliği  1464
IV. Usul Sorunları  1465
A. İspat Külfeti  1465
1. Hukuka Aykırılığın İspatı  1466
2. Zararın İspatı  1466
3. Nedensellik Bağının İspatı  1466
B. Dönüp İsteme Hakkı  1466
C. Davacı  1467
D. Davalı  1467
E. Zamanaşımı  1467
V. Zarar Tehlikesini Önleme Hakkı  1468
Kaynakça  1469
Borçlar Kanunu Madde Dizini  1475
Kavramlar Dizini  1479
Yazarın Yayımlanmış Çalışmaları  1489
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  43
Birinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
§ 1. ESER SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  53
I. Tarafların Anlaşması  53
A. Genel Olarak  53
B. Temel ve Yan Noktalarda Anlaşma  54
C. Sözleşmenin Hukuksal (Geçerlilik) Sınırları  55
1. Olanaksızlık  56
2. Sözleşme Konusunun Ahlaka Aykırı Olması  58
3. Sözleşmenin Konu ve Uygulamasının Kamu Düzenini Koruyan Kurallara Aykırı Olması  59
4. Sözleşme Yapma Yeteneği  63
5. Danışık (Muvazaa)  63
D. Serbest ve Sağlıklı İrade  68
1. Genel Olarak  68
2. Aldatma  68
3. Esaslı Yanılma  69
4. Tehdit–Korkutma  69
5. Aşırı Yararlanma (Gabin)  70
6. Temsil  72
E. Açık ve Anlaşılır Olması  75
F. Sözleşme Öncesi Görüşmeler Aşaması  77
G. Sözleşme Kurallarının Yalnız Sözleşmecileri ve Onların Ardıllarını Bağlaması  79
H. Sözleşmenin Koşullu Yapılması  81
1. Genel Olarak  81
2. Türleri  81
a. Geciktirici Koşula Bağlı İnşaat Sözleşmesi  81
b. Bozucu Koşula Bağlı İnşaat Sözleşmesi  83
I. Güven İlkesi  85
İ. İşin Kapsamının (Edimin) Belirlenmesi  91
J. Mirasın Reddinin İnşaat Sözleşmesine Etkisi  93
II. Ücret  94
A. Ücretin Para Olması  95
B. Ücretin “Kat” veya “Arsa Payı” Olması  97
1. İnşaatın Kat Karşılığı Yapılması Götürü Ücrettir  97
2. Tapuda Yapılan Pay Devri, Sözleşmedeki Pay Devri Edimidir  97
3. Fazla Yapılan Bağımsız Bölümlerin Ücreti (Paylaşımı)  98
4. Eksik İşe Eksik Ücret Ödenir  98
III. Eserin Meydana Getirilmesi  99
A. Meydana Getirme  99
B. Maddi ve Maddi Olmayan Eser  100
C. Yüklenicinin Sonuç Sorumluluğunu Üstlenmesi  103
D. Eserin Çalışma Ürünü Olması  104
E. (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde) Eserin Hukukça Tanınması  105
1. Genel Olarak  105
2. İmar ve Mülkiyet Mevzuatının Tanıması  106
3. Türk Ceza Yasasının Tanıması  107
§ 2. ÖN SÖZLEŞME  110
§ 3. ESER VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN BİÇİMİ  114
I. Genel Olarak  115
II. Mülkiyetin Naklini Öngörmeyen Eser Sözleşmelerinin Biçimi  118
A. Genel İnşaat Sözleşmesi  118
B. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Biçimi  120
III. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Biçimi  120
A. Biçimin Niteliği ve Kapsamı  120
B. Sözleşmenin Geçersiz Olduğunun Öne Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılması  122
C. Biçim Eksikliği Nedeniyle Geçersizliğin Mahkemece Kendiliğinden Gözetilmesi  124
D. Biçime Aykırılığın Sert Sonuçlarının Dönüştürme (Tahvil) Yoluyla Yumuşatılması  130
IV. Kamusal Biçimde Yapılan Sözleşmenin Değiştirilmesi ve Ortadan Kaldırılması  131
A. Genel Olarak  131
B. Sözleşmenin Değiştirilmesi  132
1. Geçerlilik Koşuluna Bağlı Bir Sözleşmenin Değiştirilmesi  132
2. Kanıtlama Biçimine Bağlı Bir Sözleşmenin Değiştirilmesi  135
3. Kamu Yapım Sözleşmelerinin Değiştirilmesi  136
C. Kamusal Biçime Bağlı Bir Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması  136
V. Yüklenici ile Üçüncü Kişi Arasında Düzenlenen Arsa Payının Devrine İlişkin Taahhütlerin Yazılı Yapılması  137
§ 4. SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİNDEN DOĞAN SONUÇLAR  138
§ 5. SÖZLEŞMENİN KANITLANMASI  140
§ 6. ESER SÖZLEŞMESİNİN YANLARI  145
I. Yüklenici ve Dolaylı İlgililer  145
A. Asıl Yüklenici  145
B. İş Ortaklığı (joint–venture)  147
C. Konsorsiyum  148
D. Alt Yüklenici  150
E. Yüklenicinin Edimini Taahhüt Eden Kimse  151
II. İş Sahibi  152
§ 7. KAMU YAPIM SÖZLEŞMESİ  155
I. Genel Olarak  155
II. Kamu Yapımına İlişkin Sözleşme Türleri  156
III. Sözleşmenin Kapsamı  156
IV. Sigorta Zorunluluğu  157
V. Süre Uzatımı  157
VI. Kamu Yapım Sözleşmelerinin Biçimi  158
§ 8. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ  162
I. Tanım  162
II. Hukuki Niteliği  163
III. Sözleşmenin Biçimi  163
IV. Yüklenicinin Borçları  164
V. Arsa Sahibinin Borçları  164
VI. Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu  165
VII. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi  165
§ 9. MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK SÖZLEŞMESİ  166
I. Tanım  166
II. Yanları  166
A. İş Sahibi  166
B. Müşavir Mühendis  166
III. Kuruluşu  166
IV. Şekli  167
V. Konusu  167
VI. Müşavir ve Mühendisin Görev ve Sorumlulukları  168
VII. İş Sahibinin Görev ve Sorumlulukları  168
§ 10. MİMARİ PROJE DÜZENLEME SÖZLEŞMESİ  169
I. Tanım  169
II. Sözleşmenin Yanları  169
A. Yapı Sahibi  169
B. Mimar  169
III. Sözleşmenin Kurulması  170
IV. Sözleşmenin Biçimi  170
V. Mimari Proje Düzenleme Sözleşmesi, Ona Çok Yakın Görünen Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi  171
VI. Konusu  172
VII. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  173
§ 11. YAP–İŞLET–DEVRET SÖZLEŞMESİ  176
I. Tanım  176
II. Unsurları  176
A. Özel Bir Finansman Modeli  176
B. Eserin İnşası  177
C. İşletme Hakkı  177
III. YİD Sözleşmesi  178
IV. YİD Sözleşmesinin Tarafları  180
A. Yatırım Sahibi  180
B. Yatırımcı (Sermaye ve Proje Şirketi)  180
V. Hukuksal Niteliği  181
VI. Şekli  183
A. Kamu Yatırımlarında  183
B. Özel Yatırımlarda  183
VII. Tarafların Borçları  183
§ 12. TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ  186
I. Genel Olarak  186
II. Temel İlkeler  188
İkinci Bölüm
ÖZEN VE SADAKAT BORCU İŞİ BİZZAT YAPMA BORCU ÇALIŞMA ARAÇLARINI SAĞLAMA BORCU
§ 13. YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU  193
I. Genel Bilgi  193
II. Özen Borcunun İlkeleri  199
A. Özenin Ölçüsü, Objektiftir  200
B. Özenin Ölçüsü Sözleşmeye Göre Belirlenir  201
C. Yüklenici, Denenmemiş, Rizikolu Bir Sistemi Uygulamamalıdır  202
D. Yüklenicinin Yeterli Mesleki Bilgiye Sahip Olması  204
E. Araştırma, İnceleme, Bildirme Yükümü  207
F. Eserin Kusursuz Meydana Getirilmesi ve Teslimi  207
G. İlke: İş Sahibinin veya Başkalarının Zarara Uğramaması  208
H. İfa Yardımcılarının Seçiminde, Gözetiminde ve Onlara Emir ve Talimat Vermede Özen Gösterilmesi  209
I. Önlem Almak  209
İ. Güvenin Sarsılmaması  211
III. Özen Borcunun Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  211
§ 14. YÜKLENİCİNİN SADAKAT BORCU  216
§ 15. KAMU YAPIM İŞLERİNDE YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU  218
§ 16. YÜKLENİCİNİN İŞİ BİZZAT YAPMA BORCU  220
I. Genel Olarak  220
II. Yüklenicinin Kişisel Nitelikleri Önem Taşıyorsa  221
III. Yüklenicinin Kişisel Nitelikleri Önem Taşımıyorsa  222
IV. İşi Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Borcunun İhlalinden Doğan Sorumluluk  223
§ 17. ALT YÜKLENİCİ  226
I. Özel Yapım İşlerinde  226
II. Kamu Yapım İşlerinde  229
§ 18. SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMESİ  231
I. Tanım  231
II. Gerçekleşme Biçimleri  231
III. Koşulları  232
IV. Sözleşmeye Katılan Tarafların İrade Açıklamaları  232
A. Onaylama İradesinin Açıkça Bildirilmesi  232
B. Onaylama İradesinin Örtülü Olarak Bildirilmesi  233
C. Onaylama İradesinin Bildirilmemesi  234
V. Sözleşmenin Devredilmesinin Biçimi  235
VI. Sözleşmenin Devredilmesinin Doğurduğu Sonuçlar  235
A. Sözleşmede Kalan ile Devreden Taraf Arasındaki İlişki  235
B. Sözleşmede Kalan ile Sözleşmeyi Devralan Taraf Arasındaki İlişki  235
C. Devreden ile Devralan Taraf Arasındaki İlişki  236
§ 19. KAMU YAPIM SÖZLEŞMESİNİN DEVREDİLMESİ  238
§ 20. ARSA SAHİBİNİN SÖZLEŞME KONUSU ARSAYI SATMASI  240
I. Sözleşmenin Devam Ettiği Dönemde  240
A. Sözleşme Tapuya Şerh Edilmişse  240
B. Sözleşme Tapuya Şerh Edilmemişse  240
1. Alıcının İnşaat Sözleşmesiyle Bağlı Kalmak İstememesi  240
2. Alıcının İnşaat Sözleşmesiyle Bağlı Kalmak İstemesi  240
II. Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonraki Dönemde  241
§ 21. YÜKLENİCİNİN ÇALIŞMA ARAÇLARINI SAĞLAMA BORCU  243
I. Özel Yapım İşlerinde  243
II. Kamu Yapım İşlerinde  244
Üçüncü Bölüm
MALZEME SEÇİM VE KULLANIMINDA YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU
§ 22. YÜKLENİCİNİN İYİ MALZEME SEÇME VE KULLANMA BORCU  247
§ 23. İŞ SAHİBİNİN SAĞLADIĞI MALZEMEDE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU  253
I. Genel Olarak  253
II. İş Sahibi Tarafından Verilen Malzemede Yüklenicinin Yükümlülükleri  254
III. İnşaatın ve Malzemenin Sigortalanması  255
A. Özel Yapım İşlerinde Sigorta  256
B. Kamu Yapım İşlerinde Sigorta  258
§ 24. ARSA, KUSURLU ARSA, ARSANIN KUSURLU TESLİMİNDE SORUMLULUK  259
§ 25. VEKALETNAME SORUNLARI  272
I. Vekalet Vermeme/ Vekaletten Azletme  272
II. Vekaletsiz İş Görme  278
§ 26. KAMU YAPIM İŞLERİNDE MALZEMENİN KORUNMASINDA YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU  281
§ 27. YÜKLENİCİNİN GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ  283
I. Genel Olarak  283
II. Sorumluluğun Kapsam ve Sonuçları  287
§ 28. KENTSEL DÖNÜŞÜM  289
Dördüncü Bölüm
İŞ SAHİBİNİN ERKEN FESİH HAKKI
§ 29. YÜKLENİCİNİN İŞE ZAMANINDA BAŞLAMAMASI NEDENİYLE İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI  303
I. Genel Olarak  303
II. Teslim Süresi Belli Olmayan İşlerde İşe Başlamada Gecikme  304
III. Teslim Süresi Belli Olan İşlerde İşe Başlamada Gecikme  305
IV. İşe Zamanında Başlamamada Yanların Kusuru  309
A. Gecikmenin Yükleniciden Kaynaklanması  309
B. Gecikmenin İş Sahibinden Kaynaklanması  309
V. Yüklenicinin Uyarılması ve Uygun Süre Verilmesi  312
§ 30. YÜKLENİCİNİN ESERİ TAMAMLAMADA GECİKMESİ (PROGRAMIN GERİSİNDE KALMASI) DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN İFA TARİHİNİ BEKLEMEDEN SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİ  313
I. Genel Olarak  313
II. Koşulları  314
A. Teslim Tarihi Belli Olan Bir İnşaatta İşin Yürütümünde Gecikmenin Sorumluluk Koşulları  315
1. Sadece Teslim Tarihinin Kararlaştırılması  315
2. Başlama ve Bitiş Tarihleri Belli Olan İşlerde, Ara Vadelerin Kararlaştırılması  317
3. Kamu Yapım İşlerinde “İş Programı“  318
4. Başlama ve Bitiş Tarihleri Belli Olan İşlerde, Ara Vadelerin Kararlaştırılmaması  318
B. Teslim Tarihinin Kararlaştırılmadığı Bir İşte İşin Yürütümünde Gecikme  319
1. Genel Olarak  319
2. Teslim Tarihi Belli Olmayan Bir İnşaatta İşin Yürütümünde Gecikmenin Sorumluluk Koşulları  319
III. Ek Süre Tanınması  321
IV. Gecikmede Kusurun Önemi  322
§ 31. TBK. 473/I’DEKİ “ERKEN DÖNME” HAKKININ KULLANILMASINDAN DOĞAN SONUÇLAR  323
I. Genel Olarak  323
II. İş Sahibinin Sahip Olduğu Haklar  323
§ 32. YÜKLENİCİNİN ESERİ SÖZLEŞMEYE AYKIRI VE BOZUK YAPMAKTA OLDUĞUNU GÖREN İŞ SAHİBİNİN, TESLİM TARİHİNİ BEKLEMEDEN MÜDAHALE ETMESİ  328
I. Genel Olarak  328
II. TBK. md. 473/II’nin Uygulanma Koşulları  328
A. Bozukluk (Ayıp) ve Aykırılığın Teslimden Önce Anlaşılması  328
B. Bozukluk ve Aykırılığın Yüklenicinin Kusuruna Dayanması  329
C. İş Sahibinin Düzeltme İhtarında Bulunması  330
III. Kapsamı  330
IV. Sonuçları  336
§ 33. KAMU YAPIM İŞLERİNDE TBK. MD. 473 UYGULAMASI  344
§ 34. İNŞAATIN İMAR MEVZUATINA UYGUN YAPILMASI  347
I. Sorunun Ortaya Konuluşu  347
II. Temel İlkeler  349
III. İmar İşlem Dosyası  351
IV. Kaçak İnşaat Nedir? Nasıl İncelenir?  351
V. Tüm İnşatların İlgili İdari Birimlerden Alınacak Yapı İzin Belgesi (İnşaat Ruhsatı) ile Yapılması Zorunlu Olduğunun Mahkemece Doğrudan Göz Önünde Tutulması  352
VI. Teslimin İnşaatın Yapı Kullanma İzni Alınması Koşuluna Bağlanması  352
VII. İnşaatın Tekniğin Genel Kabul Görmüş Kurallarına Uygun Yapılması  353
VIII. İmar Planına ve Durumuna Uygunluk  357
IX. İmar Barışı Kanunu Binalara “Yasallık” Sağlar mı?  360
§ 35. İNŞAATIN YAPI İZNİNE (İNŞAAT RUHSATI) UYGUN YAPILMASI  371
I. Yapım İşlerinin İzne Bağlanması Zorunluluğu  371
II. Yapı İzninin Niteliği  374
III. Yapı ruhsatı işlemleri  376
IV. Esaslı tadilat  378
V. Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler  379
VI. Muvakkat yapı  379
VII. Şantiye Binaları  381
VIII. Muvafakat  381
IX. Yapı İzninin Alındığı Tarihin İşe Başlama Tarihi Olması  382
X. Yapı Yapılmasına İzin Verme Yetkisi  383
XI. Yapı İzni Verilmemesi Durumunda Yargı Yolu  383
XII. Yapı İzninin İmar Planıyla İlişkisi  385
XIII. Yapı İzninin Süresi  386
XIV. Yapı İznini (İnşaat Ruhsatını) Alma Yükümlülüğü Kimindir?  387
§ 36. İNŞAATIN PROJEYE UYGUN YAPILMASI  393
I. Özel Yapım İşlerinde  393
A. Genel Olarak  393
B. Yapı Projesi Çeşitleri  393
C. Projelerin İncelenmesi  395
D. Projelerin Ölçekleri  396
E. Avan Proje  396
F. Bir parselde birden fazla bina yapılması  397
G. Ruhsat Tadilatı  397
H. Tadilat Projesi  397
I. Proje Değişikliğine Mimarın İzin Vermemesi  397
II. Kamu Yapım İşlerinde  404
A. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Uygulama Projelerinin Yükleniciye Teslimi  404
B. Birim Fiyat Sözleşmelerde Ön ve/veya Kesin Projeler ile Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Yükleniciye Teslimi  404
C. Projelerin Uygulanması  405
§ 37. YAPI KULLANMA İZNİ  406
I. Genel Bilgi  406
II. Taşıdığı Önem  407
III. İlkeler  413
IV. Yapı Kullanma İzin Belgesi Alma Yükümlülüğü  413
V. Yapı Kullanma İzninin Delil Sözleşmesi Niteliği  414
VI. Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınamaması/Alınmaması/Fiili Kullanım/Kiraya Verilmesi  414
VII. Kat Mülkiyeti Kurulmasında Yapı Kullanma İzninin Önemi  414
VIII. İş Bitirme Belgesi Yapı Kullanma İzni Yerine Geçer mi?  416
§ 38. KAZANILMIŞ HAK  418
I. Genel Olarak  418
II. Kapsam  421
A. İmar Mevzuatı Hükümlerine ve İmar Planlarına İlişkin Yargı Kararlarının Yapı Ruhsatına Etkisi  421
B. Yapı Ruhsatı İle İlgili Yargı Kararlarının Yapı Ruhsatına Etkisi  422
C. İmar Planı veya Yönetmeliğinin Değiştirilmesi  423
D. İki Yıl İçinde İnşaata Başlanması ve Beş Yıl İçinde Bitirilmesi  425
III. Kazanılmış Hak Sayılmayan Durumlar  426
§ 39. YAPININ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILMASININ YAPTIRIMI  432
I. Genel Olarak  432
II. Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılan Yapılar Hakkında Uygulanacak Yaptırımlar  434
A. Sözleşmenin Bozulması  434
B. İnşaatın Durdurulması  435
C. İnşaat Ruhsatının (Yapı İzninin) İptali  435
D. Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmemesi  435
E. Yapının Yıktırılması  436
1. Genel Olarak  436
2. Yapı ve Yapımların Yıkılması  438
a. Yıkım Kararını Verecek Makam  438
b. Yıkım Karının Muhatabı  438
c. Yapı Tatil Tutanağı  439
d. Yıkım Kararının İçeriği  440
e. Mail–i İnhidam  440
f. Yıkım Kararının Yargısal Denetimi  441
g. Yıkım Sırasında Yaşayan ve Çalışanların Korunması  441
h. Kaçak Yapının Yıkılması Zamanı  442
ı. Yıkım Giderleri  442
3. Para Cezası  443
F. Yüklenicinin Yetki Belgesinin İptali  444
G. Kaçak Yapının Ekonomik Değerinin Olmaması  444
§ 40. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU  451
I. Genel Olarak  451
II. 184’ün Zaman Bakımından Uygulanma Alanı  452
III. Md. 184’ün Yer Bakımından Uygulanma Alanı  452
IV. Fail: Yapan/Yaptıran  454
V. Suçun Konusu  455
A. Yapı Değil Bina  455
B. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina  456
VI. Verilecek Cezalar  457
Beşinci Bölüm
YÜKLENİCİNİN ESERİ TESLİM BORCU
§ 41. TESLİMİN BİÇİMİ VE ÖNEMİ  465
I. Genel Olarak  465
II. Menkul Eserin Teslimi  467
III. Taşınmaz Eserin Teslimi  468
IV. Yapının Kısım Kısım Teslim Edilmesi  471
V. Bağımsız Maddi Varlığı Olmayan Eserin Teslimi  471
VI. Fikri Eserin Teslimi  472
VII. Anahtar Teslim  472
VIII. Kaba İnşaatın Teslimi  473
IX. Teslimin Önemi  474
§ 42. TESLİM TARİHİ – SÜRE UZATIMI  476
I. Teslim Tarihi  476
II. Teslim Süresinin Uzatılması  477
A. Genel Olarak  477
B. Sürenin Uzamasını Gerektiren Nedenler  480
1. Zorunlu Nedenlerle Teslim Süresinin Uzaması  480
2. İş Sahibinin Egemenlik Alanından Kaynaklanmış Nedenlerle Teslim Süresinin Uzaması  480
3. İş Sahibinin Ara Ödemeleri Zamanında Yapmaması  481
4. İş Değişikliği veya Ek İşler Yapılması  482
C. İnşaatın Uzama Süresi  483
III. Uygulamada Süre Uzatımı  484
IV. Kamu Yapım İşlerinde Süre Uzatımı  485
A. İdarenin Neden Olduğu Durumlar  485
B. Olağanüstü Doğa Olaylarından veya Hasar Sonucunda İşte Bir Gerileme veya Gecikme Olması  485
C. Toplumsal Olaylar Nedeniyle Ortaya Çıkan Durumlar  486
D. İşin Türü ve Özelliğinden Kaynaklanan Nedenler  486
§ 43. TESLİMİN KANITLANMASI  487
§ 44. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİNİN KOŞULLARI  492
I. Genel Olarak  492
II. Eseri Teslim Borcunun İvedili Olması  493
III. Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmesi Olanaklı Bulunmalıdır  494
IV. Yüklenici Edimini Yerine Getirmemiş Olmalıdır  497
V. Direnime Engel Olan Nedenler Bulunmamalıdır  498
VI. İş Sahibi Yükleniciyi Uyarmalıdır  499
VII. Ek Süre Verilmelidir  500
§ 45. ALACAKLIYA TBK. MD. 125/I–II’DE TANINAN ÜÇ SEÇİMLİK HAK  509
I. Genel Olarak  509
II. Her Zaman Gecikmiş İşi Yerine Getirme (İfayı) ve Gecikme Tazminatı İsteme  510
II. Sözleşmenin Yerine Getirilmesinden Vazgeçerek Olumlu Zararını İsteme  511
III. Sözleşmeden Dönme (Fesih) ve Olumsuz Zararı İsteme  511
§ 46. İŞ SAHİBİNİN EDİM EYLEMLERİNE KATILMAMASI VEYA ESERİN TAMAMLANMASINA ENGEL OLMASI  513
§ 47. YÜKLENİCİNİN İFADAN KAÇINMA HAKKI  520
I. Genel Olarak  520
II. Kapsamı  521
A. Borcun Sona Ermesi/İfadan Kaçınma Hakkı  521
B. Aşırı İfa Güçlüğü/İfadan Kaçınma Hakkı  521
C. Bedelin İstenebilirliği  522
1. İfa Sırası/Önce Sen Öde  522
2. Arsa Payının Kademeli Ödenmesi  522
3. Arsa Payının İşin Sonunda Ödenmesi  523
4. Hakkın Kötüye Kullanılmaması  523
D. İfa Güçsüzlüğü/İfadan Kaçınma Hakkı  524
E. Yüklenicinin İnşaatı Yapamayacak Duruma Gelmesi  524
§ 48. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİ DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN AYNEN İFAYI İSTEME HAKKI  525
§ 49. İNŞAATI BAŞKASINA TAMAMLATARAK GİDERLERİN VE ZARARLARIN ÖDETİLMESİ (NAMA İFAYA İZİN)  528
§ 50. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİ DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN KİRA KAYBINI İSTEME HAKKI  537
§ 51. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİ DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN AYNEN İFADAN VAZGEÇİP, OLUMLU ZARARINI İSTEME HAKKI  553
§ 52. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİ DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE OLUMSUZ ZARARINI İSTEME HAKKI  566
I. Genel Olarak  566
II. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Bozulmasında Mahkeme Kararının Gerekliliği  567
III. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Var Olduğu, Yaşadığı, Bozulmadığı, Bozma (Fesih) Bildiriminin Haklı ve Geçerli Olmadığına İlişkin Olarak Tespit Davası Açılabilir mi?  570
IV. Dönme İradesinin Yorumlanması  571
V. Dönme Bildirimin Geri Alınması  573
VI. Dönme Bildiriminin Birlikte Yapılması  574
VII. Yararına Sözleşme Yapılan Üçüncü Kişi Sözleşmeden Dönebilir mi?  576
VIII. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları  588
A. Sözleşme Bozulmuşsa Tasfiye Gerekir  588
B. Yerine Getirilmemiş Edimlerin Ortadan Kalkması  591
C. Yerine Getirilmiş Edimlerin Geri Verilmesi  592
1. Yüklenicinin Geri Verme Borcu  592
2. İş Sahibinin Geri Verme Borcu  597
D. Tasfiyenin Kapsam ve İlkeleri  598
IX. Olumsuz Zarar İstemi  611
A. Genel Olarak  611
B. Koşulları  617
C. Kapsamı  618
D. Olumsuz Zararın İspatı  621
§ 53. SÖZLEŞMENİN İLERİYE ETKİLİ OLARAK BOZULMASI VE TASFİYESİ  628
§ 54. İNŞAATA YASALLIK KAZANDIRMASI İÇİN YÜKLENİCİYE SÜRE VE YETKİ VERİLMESİ  637
I. Genel Olarak  637
II. Sözleşmenin veya Davanın Tarafına Süre Verilmesi  637
III. Davanın veya Sözleşmenin Tarafına Yetki Verilmesi  638
§ 55. YÜKLENİCİYE İŞTEN EL ÇEKTİRME (İNŞAATIN DURDURULMASI)  641
§ 56. KAMU YAPIM SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  644
I. Sona Erme Nedenleri  644
A. Yüklenicinin Yasak Eylem ve Davranışlarda Bulunması  644
B. Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk ve Mahkümiyet Durumu  644
C. Yüklenicinin Önlenemez/Öngörülemez Nedenler Dışında Mali Acz İçine Düştüğünü Bildirmesi  645
D. Yüklenicinin Ölümü  646
E. Yüklenicinin İflas Etmesi  647
F. Yüklenicinin Ortak Girişim Olduğu Durumlarda Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu, Mahkümiyeti  647
G. Yüklenicinin Edimini Sözleşmeye Uygun Olarak Yerine Getirmemesi veya Süresinde Teslim Etmemesi  648
1. Yüklenicinin İnşaatı Vade Tarihinde Teslim Etmemesi Nedeniyle Direnime Düşmesi  649
2. Yüklenicinin İnşaatı Vade Tarihinde Teslim Edemeyeceğinin Vadeden Önceki Bir Tarihte Belli Olması  649
3. İşin Bozuk Olduğunun İş Sahibi Tarafından Teslim Anında veya Teslimden Önce Anlaşılması  649
H. Yüklenicinin Sözleşmeyi Usulsüz Devretmesi  650
II. Sona Eren Sözleşmenin Tasfiyesi  650
III. Yükleniciden Kaynaklanan Nedenlerle Sözleşmenin Sona Ermesi Durumunda İş Sahibinin Tazminat Hakkı  652
§ 57. SORUMLULUĞUN VE TAZMİNAT BORCUNUN KAPSAMI (TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE HAKSIZ FİİL KURALLARININ UYGULANMASI)  656
I. Kavram  656
II. Kapsam  657
III. Kusur/Tazminat İlkeleri  660
§ 58. SÖZLEŞME İLE SORUMLULUKTAN KURTULMA  662
§ 59. KÂR YOKSUNLUĞU  667
§ 60. İNŞAAT SORUNLARINDA KUSURUN İNCELENMESİ  672
I. Genel Olarak  672
II. Akdi Sorumlulukta Kusurun Önemi  674
A. Kusurun Çeşitleri  674
B. Kusurun Derecesinin Sorumluluk İçin Önemli Olmaması  675
C. Sorumsuzluk Anlaşması  675
D. Olanaksızlık  676
E. Ceza Yargılamasındaki Kusur İncelemesinin Bağlayıcı Olmaması  676
F. Olumlu Zararın Ödetilmesinde Kusur  677
G. Kâr Yoksunluğunda Kusur  677
G. Olumsuz Zararda Kusur  677
I. Direnim Faizini Aşan Zararda Kusur  678
İ. Özen Borcu–Kusur  678
K. Alacaklı Direniminde Kusur  680
III. Kusurun İspatı  682
§ 61. İNŞAAT HAFRİYATI YAPILIRKEN KOMŞU TAŞINMAZLARA ZARAR VERİLMESİ  684
§ 62. İNŞAAT HUKUKUNDA DÜRÜSTLÜK KURALI  690
I. Genel Olarak  690
II. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı  692
A. Hakkın Kullanılmasında Meşru Bir Yararın Bulunmaması  694
B. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Yarar İle Başkasına Vereceği Zarar Arasında Aşırı Oransızlık Bulunması  694
C. Kendi Ahlâka Aykırı Davranışına Dayanarak Hak Kullanılması  695
D. Uyandırılan Güvene Aykırı Davranışta Bulunulması  695
E. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Yaptırımı  695
III. Doğruluk ve Güven Kurallarının Uygulanmasında Yargıcın Rolü  696
Altıncı Bölüm
CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART)
§ 63. CEZA KOŞULUNUN TEMEL İLKELERİ  701
§ 64. CEZA KOŞULUNDA ALACAKLININ HAKLARI  705
I. Seçimlik Ceza Koşulunda (İfa Yerine İstenebilecek Ceza Koşulunda) Alacaklının Hakları  705
II. Dönme Cezasında (İfayı Engelleyen Ceza Koşulunda) Alacaklının Hakları  708
A. Ödenme Biçimi Bakımından Fark  712
B. Hak Sahibi Farkı  712
III. Gecikme Cezasında (İfaya Eklenen Ceza Koşulunda) Alacaklının Hakları  712
A. Genel Olarak  712
B. Koşulları  714
C. Gecikme Cezasının İstenemeyeceği Durumlar  715
D. Gecikme Cezasının Hesabı  717
E. Ceza Koşulu mu Yoksa Götürü Tazminat mı Olduğunun Saptanması  718
§ 65. CEZA KOŞULU İLE ZARAR ARASINDAKİ İLİŞKİ  729
I. Ceza Koşulu İçin Alacaklının Zarara Uğramasının Gerekmemesi  729
II. Ceza Koşulunu Aşan Zararın Ödetilmesi  729
§ 66. CEZA KOŞULUNUN KUSURLA İLİŞKİSİ  732
§ 67. CEZA KOŞULUNUN GEÇERSİZLİĞİ  733
I. Asıl Borcun Buyurucu Hukuk Kuralına Aykırı Olması  733
II. Ceza Koşulunun Ahlaka Aykırı Olması (Örneğin Borçluyu Ekonomik Yönden Yıkıma Uğratması)  733
III. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Kamusal Biçimde Yapılmaması  734
IV. Borçlunun Edimi Kusursuz Olanaksızlık Sayılan Nedenlerle Yerine Getirememesi  735
A. Edimin Sözleşme Yapıldıktan Sonra Yüklenicinin Kusuru Olmaksızın Olanaksız Duruma Gelmesi  736
B. Borcun Hiç veya Gereği Gibi Yerine Getirilmemesinin Yüklenicinin Kusurundan Kaynaklanmaması  736
C. Sözleşmede Gecikilen Dönem İçin Ceza Ödenmesi Kararlaştırılmışsa, İş Sahibinin Direnime Düştüğü (Kabulden Kaçındığı) Tarihten Sonrası İçin Ceza Koşulu İsteyememesi  737
D. Yüklenicinin TBK. md. 111 Koşullarının Gerçekleşmesine Bağlı Olarak, Eseri Tevdi Etmesi veya Sözleşmeyi Bozması  737
E. Mahkemenin Sözleşmenin Bozulmasını Haklı Bulması  737
F. Borçlunun Yükümlü Bulunduğu Kaçınma Borcunun Varlığından, Mazur Görülebilecek Bir Nedenle Haberdar Olmaması  737
G. Asıl Borcun Kararlaştırılan Zamanda ve Yerde Yerine Getirilmemiş Olması, Borçluya Yüklenemeyen Bir Nedenden Kaynaklanması  737
H. İş Sahibinin Direnimi ya da Kendi Üzerine Düşen Yükümlülükleri Yerine Getirmemiş Olması  737
V. Asıl Sözleşmenin Yetkisiz Temsilci Tarafından Yapılması Nedeniyle Temsil Olunanı Bağlamaması  737
VI. Asıl Borcun Sona Ermesi  738
§ 68. FAHİŞ CEZANIN İNDİRİLMESİ  739
I. Genel Olarak  739
II. Ceza Koşulu Miktarının İndirilmesi İlkeleri  740
A. Ticari Olmayan İşlerde Ceza Koşulunun İndirilmesi  740
B. Ticari İşlerde Ceza Koşulunun İndirilmesi  742
Yedinci Bölüm
EKSİK İŞ EKSİK İŞİN HESABI ESERİN KÜÇÜK YAPILMASI
I. Genel Olarak  745
§ 69. EKSİK İŞ NEDİR? EKSİK İŞTEN SORUMLULUK  746
II. Eksik İş, Bozuk İş Değildir  748
A. Gözden Geçirme ve Bildirme Bakımından Farklılık  748
B. Önkoşul Bakımından Farklılık  749
C. Bağlı Olduğu Sorumluluk Kuralı Bakımından Farklılık  749
III. Eksik/Tamamlanmamış Eserin Teslimi  750
IV. Eksik İş Bedelinin Hesabı  751
V. Birlikte İfa Olanağı  752
VII. Eksik İş Bedelinin Alınmasının Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirdiğini Göstermesi  752
VIII. İş Sahibinin Bağımsız Bölümlerini Üçüncü Kişilere Satması Eksik İş Bedelini İstemesine Engel Olur mu?  753
IX. Ortak Yerlerdeki Eksik İşler  753
X. Eksik İşlerin İş Sahibi Tarafından Tamamlatılması  753
XI. Eksik İşler Bedelinin Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi  754
XII. Eksik İşlerden Dolayı Yüklenicinin Sorumluluğunun Sınırı  754
§ 70. İNŞAATIN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLENDEN DAHA BÜYÜK VEYA KÜÇÜK YAPILMASI  770
I. İnşaatın Sözleşmede Belirtilenden Küçük Yapılması  770
A. Küçük Yapımın Yasal Zorunluluktan Kaynaklanması  770
B. Küçük Yapımın Yasal Zorunluluktan Kaynaklanmaması  770
II. İnşaatın Sözleşmede Belirtilenden Büyük Yapılması  774
A. Yatay Büyüklük  775
B. Dikey Büyüklük (Fazla Kat Yapımı)  777
Sekizinci Bölüm
ESERDEKİ BOZUKLUK/AYIP/KUSUR NEDENİYLE SORUMLULUK
§ 71. “AYIP” (BOZUKLUK, KUSUR, SAKATLIK) KAVRAMI  785
I. Sözleşmenin Öngördüğü Nitelikler  785
II. Sözleşmenin Öngörmediği Nitelikler  787
A. Yüklenicinin Taahhüt Ettiği Nitelikler  787
B. Zorunlu Niteliklerin Yokluğu/Eksikliği  787
§ 72. BOZUKLUĞUN (AYIBIN) ÇEŞİTLERİ  791
I. Açık Bozukluk  791
II. Gizli Bozukluk  791
III. Önemli–Daha Az Önemli Bozukluk  793
IV. Maddi Bozukluk–Hukuksal Bozukluk  793
V. Asli Bozukluk–İkincil Bozukluk  794
VI. Ekonomik Bozukluk  794
§ 73. ESERDEKİ BOZUKLUKLARI (AYIPLARI) SAĞLAMA (TEKEFFÜL) BORCU  796
I. Koşulları  796
A. Eser “Tamamlanmış Olarak” Teslim Edilmiş Olmalıdır  796
B. Eser Bozuk/Ayıplı Olmalıdır  798
C. Eser Kabul Edilmemiş Olmalıdır  799
D. Gözden Geçirme Yükümlülüğü Yerine Getirilmelidir  800
E. İhbar Yükümlülüğü Yerine Getirilmelidir  805
II. Bilirkişi İncelemesi  812
§ 74. BOZUKLUK/KUSUR (AYIP) BİLDİRİMİNİN İSPATI  814
Dokuzuncu Bölüm
BOZUKLUK (AYIP) VE AYKIRILIKLARDA İŞ SAHİBİNİN HAKLARI
§ 75. ESERİN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BOZUK OLMASI NEDENİYLE, İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI  823
I. Genel Olarak  823
II. Koşulları  826
A. Eser Bozuk veya Sözleşmeye Aykırı Biçimde Meydana Getirilmiş Olmalıdır  826
B. Eser Bozukluk ya da Sözleşmeye Aykırılıklar Nedeniyle <Kullanılamaz> ya da <Eseri Kabul Etmesi İş Sahibinden Beklenemez> Olmalıdır  827
III. Dönme Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar  836
IV. Dönme Hakkının Kullanılma Yöntemi  837
V. Sonuçları  837
A. İş Sahibi Bakımından  838
B. Yüklenici Bakımından  838
§ 76. ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BOZUK OLAN ESER İŞ SAHİBİNİN ARSASINDA YAPILMIŞ OLUP DA SÖKÜLÜP KALDIRILMASI ÇOK ZARAR DOĞURACAKSA SÖZLEŞMEDEN DÖNÜLEMEMESİ  843
§ 77. ÜCRETTE İNDİRİM YAPILMASINI İSTEME HAKKI  846
I. Genel Olarak  846
II. Koşulları  848
III. Kullanılma Biçimi  849
IV. Kapsamı  850
§ 78. ESERİN ONARIM VE DÜZELTİMİNİ “YÜKLENİCİYE” VEYA BAŞKASINA YAPTIRMA HAKKI  855
I. Genel Olarak  855
II. Koşulları  855
A. Genel Olarak  855
B. Koşullar  856
III. Biçimi ve Yöntemi  858
IV. Kapsamı ve Sonuçları  858
§ 79. TAZMİNAT İSTEME HAKKI  863
§ 80. TÜKETİCİ HUKUKUNDA KUSURLU MALDAN DOLAYI SORUMLULUK  866
I. Tanım  866
II. Ayıplı Maldan Sorumluluk  866
III. Kusurun İspatı  866
IV. Tüketicinin Seçimlik Hakları  867
Onuncu Bölüm
ESERİN BOZUK OLMASINDA İŞ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU
§ 81. ESERİN BOZUK YAPILMASINDA İŞ SAHİBİNİN BUYRUKLARININ ETKİLİ OLMASI  874
I. Özel Yapım İşlerinde  874
A. Koşulları  874
1. İş Sahibinin Emir ve Talimat Vermesi  874
2. Yüklenicinin Uyarma Görevi  874
3. Nedensellik Bağının Bulunması  877
II. Kamu Yapım İşlerinde  877
III. Sonuçları  878
§ 82. İŞ SAHİBİNİN SAĞLADIĞI MALZEME, ARSA, PLAN VE PROJENİN KUSURLU OLMASI  879
Onbirinci Bölüm
BOZUK/KUSURLU/AYIPLI ESERİN KABULÜ
§ 83. BOZUKLUĞU AÇIK OLAN ESERİN KABULÜ  889
§ 84. GİZLİ VEYA BİLE BİLE SAKLANAN (SÖYLENMEYEN) BOZUKLUĞU BULUNAN ESERİN KABULÜ  893
I. Gizli Bozukluk  893
II. Bile Bile (Kasten) Gizlenen Bozukluklar  893
III. Gizli Bozukluğu/Kusuru Olan Eserin Kabulünün İş Sahibinin Haklarını Düşürmesi  894
§ 85. İŞ SAHİBİNİN KUSURLU İŞTEN DOĞAN HAKLARININ DÜŞMESİ  897
I. Eserin Kusurlu Meydana Gelmesinde İş Sahibinin Sorumlu Olması  897
II. İş Sahibinin Eseri Kabul Etmesi  897
III. İş Sahibinin “İsteme Hakkının” Zamanaşımına Uğraması  898
§ 86. KAMU YAPIM İŞLERİNDE ESERİN KABULÜ  899
I. Geçici Kabul  899
II. Teminat Süresi  901
III. Teminat Süresindeki Bakım ve Giderler  902
IV. Kesin Kabul  902
Onikinci Bölüm
ZAMANAŞIMI
§ 87. DÜŞÜRÜCÜ ZAMANAŞIMININ KOŞULLARI  909
I. Alacağın İvedili (İstenebilir) Olması  909
II. Zamanaşımının Durmamış Olması  910
III. Zamanaşımının “Kesilmemiş” Olması  910
§ 88. ZAMANAŞIMININ SONUÇLARI  913
I. Asıl Alacak Zamanaşımına Uğramışsa, Ona Bağlı Olan Fer’i Haklar, Örneğin Faiz ve Ceza Koşulu da Zamanaşımına Uğrar (TBK. md. 152).  913
II. Zamanaşımı Savunması İleri Sürülmezse, Yargıç Bunu Kendiliğinden Göz Önüne Almaz  913
III. Zamanaşımından “ÖNCEDEN” Vazgeçme, Geçersizdir  914
IV. Borçlar Yasası’nın Öngördüğü Zamanaşımı Süreleri Sözleşmeyle Değiştirilemez (TBK. md. 148)  915
V. Alacağın Rehni–Zamanaşımı  915
VI. Altmış Günlük Ek Süre  915
VII. Islah Yoluyla Zamanaşımı Savunması İleri Sürülebilir mi?  915
§ 89. ESER SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI  918
I. Düzenlemenin Gerekçesi  918
II. Eserin Bozuk Olarak Meydana Getirilmesinde Zamanaşımı  919
III. Eserin Bozuk Meydana Getirilmesi Dışında Kalan (Eksik İş) Nedeniyle Açılacak Davalarda Zamanaşımı  920
IV. Garanti Verilmesi  920
V. Bazı Dava Türlerinde Zamanaşımı  920
A. Olumlu Zararda Zamanaşımı  920
B. Olumsuz Zararda Zamanaşımı  921
C. TBK. Md. 112’ye Dayanan Davalarda Zamanaşımı  921
D. Kira Tazminatı ve Ceza Koşulunda Zamanaşımı  921
E. Cezayı Aşan Zararda Zamanaşımı  922
F. Eksik ve Fazla İşlerde Zamanaşımı  922
G. İş Sahibinin Ücret Borcunda Zamanaşımı  922
H. TBK. md. 482’deki İndirim Hakkı  923
I. Bağımsız Bölümün Küçük Yapılması İstemi  923
İ. Yükleniciden Pay Satın Alanların İstemlerinde Zamanaşımı  923
J. Sözleşmenin Haksız Feshi Üzerine Açılacak Alacak Davası  924
K. Depremde Yapının Yıkılması Nedeniyle Yüklenici Aleyhine Açılacak Tazminat Davası  925
L. Aşkın (Munzam) Zararda Zamanaşımı  926
M. Kamu Yapım İşlerinde Zamanaşımı  927
N. Tüketici Hukukunda Zamanaşımı  927
O. Kooperatifler Kanununda Zamanaşımı  927
Onüçüncü Bölüm
İŞ SAHİBİNİN “ÜCRET” BORCU
§ 90. İŞ SAHİBİNİN ÜCRET BORCUNUN KAPSAMI  941
§ 91. KARŞILIKLI VE AYNI ANDA ÖDEME  947
I. Genel Bilgi  947
II. Ödemezlik Savunmasının Koşulları  948
A. Sözleşme Gereğince Biri Öbürünün Karşılığı Olan Bir Borç Bulunmalıdır  948
B. Karşı Edim Herhangi Bir Nedenle Sona Ermişse, Ödemezlik Savunması Yapılamaz  948
C. Her İki Tarafın Alacağı İvedili Olmalıdır  949
D. Borç Ödenmemiş veya Önerilmemiş Olmalıdır  949
E. Ödeme İsteminde Bulunanın Önce Ödeme Borcu Bulunmamalıdır  949
§ 92. PARÇALI İŞE PARÇALI ÜCRET, KISMİ ÖDEME, ESERİN BOZUK/KUSURLU TESLİMİNDE ÖDEME  953
I. Parçalı İşe Parçalı Ödeme  953
II. Kısmi Ödeme  953
III. Bozuk/Kusurlu Eserin Ücretinin Ödenmesi  954
§ 93. HAKEDİŞ VE AVANS USULÜ  956
I. Uzun Süren Büyük İnşaat İşlerinde Hakediş ve Avans Usulü  956
II. Yapım İşleri Genel Şartnamesinde Hakediş ve Avans Usulü  958
A. Geçici Hakediş Raporları  958
1. Birim Fiyat Esasına Göre Yaptırılan İşlerde  958
2. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Esasına Göre Yaptırılan İşlerde  959
B. Kesin Hesap ve Kesin Hakediş  960
1. Birim Fiyat Esaslı Sözleşmelerde  960
2. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde  960
3. Yüklenicinin İtirazı  960
4. Kesin Hesabın İdareye Teslimi  960
5. İdarenin Kesin Hesabı İncelemesi, İnceleme Süresi  961
a. Kesin Hesabın Hazırlanışında Yüklenicinin Hazır Bulunması  961
b. Kesin Hesabın Hazırlanmasında Yüklenicinin Hazır Bulunmaması  961
6. Yapı Denetim Görevlisinin Kesin Hakediş Raporu Düzenlemesi  961
7. Kesin Hesabın İnceleme Sırasında İdarece Değiştirilmesi  961
8. Kesin Hakedişin Düzenlenmesi  961
9. Hesap Kesme İşlemi  961
10. Sürelerin Uzatılması  961
§ 94. İŞ SAHİBİNİN ÜCRET ÖDEME BORCUNDAN DOLAYI DİRENİME DÜŞMESİ  974
I. Genel Olarak  974
II. Koşulları  975
III. Sonuçları  976
§ 95. ÜCRET ALACAĞINA FAİZ UYGULANMASI  981
I. Direnim Faizinin Sözleşmeyle Belirlenmesi  982
II. Direnim Faizinin Yasayla (veya Yasanın Verdiği Yetkiyle Bakanlar Kurulunca) Belirlenmesi  984
III. Direnim Faizinin Başlangıcı  985
IV. Faiz Alacağını Ödemede Direnme  989
V. Faiz Alacağının Fer’iliği  989
VI. İşlemiş Faizin Dava Edilmesi  990
§ 96. FAİZİ AŞAN ZARAR  991
I. Genel Olarak  991
II. Koşullar  992
A. Borçlunun Direnimi  992
B. Borcun Konusunun Para Olması  993
C. Alacaklının Aşkın Bir Zararının Bulunması  993
D. Kusur  995
E. Zararla Borçlunun Direnimi Arasında Nedensellik Bağının Bulunması  995
III. Aşkın Zarar Kararı  996
§ 97. İNŞAATÇI İPOTEĞİ  1000
I. Genel Olarak  1000
II. Koşulları  1001
A. İnşaat Alacağının Bulunması  1001
1. Alacağın Taşınmaz Üzerinde “Kalıcı” İnşaattan Doğması  1001
2. Malzeme Vererek veya Vermeyerek Çalışılması  1001
3. Değer Artışı Sağlayan Emek ve Malzeme Kullanımı  1002
4. Alacağın Kapsamı  1002
5. Eser Sözleşmesi  1002
6. Sınır  1003
7. İnşaat Alacaklıları  1003
a. Asıl Yüklenici  1003
b. Alt Yüklenici  1003
c. Zanatkârlar  1004
8. İnşaat alacaklısı sayılmayanlar  1004
a. Sadece malzeme verenler/satanlar  1004
b. Mimar ve mühendisler  1005
c. İşçi ve çıraklar  1005
9. Takas  1005
B. Tescil  1005
1. Malik Tarafından Yeterli Güvencenin Gösterilmemiş Olması  1005
2. Alacağın İhtilaflı Olmaması  1005
3. Tescilin Süresinde İstenmiş Olması  1006
4. Tescilin Gerçekleşmesi  1007
a. İnşaatçı İpoteğinin Kesin Tescili  1007
b. İnşaatçı İpoteğinin Geçici Tescili  1007
b. Kesin Tescilin sonuçları  1009
VI. Yapı İpoteğinin Terkini  1011
VII. İnşaatçı İpoteğinden Önceden Vazgeçilememesi  1011
§ 98. ÜCRETİN GÜVENCESİ  1014
I. Hapis Hakkı  1014
II. Geri Vermekten Kaçınma  1016
III. Teminat Senedi  1017
IV. Avans Teminat Mektubu  1017
V. Teminat İpoteği  1019
VI. Kat İrtifakının Kurulması  1021
VII. Sözleşmenin Tapu Siciline Şerhi  1022
A. Koşulları  1022
1. Yasada Kişisel Hakkın Şerhine İlişkin Düzenleme Bulunması  1022
2. Taraflar Arasında Bir Şerh Anlaşması Bulunması  1022
3. Şerh Talebinde Bulunulması  1022
B. Şerhin Etkisi  1022
VIII. Kefillik  1024
IX. Garanti Verilmesi  1025
§ 99. ŞERHLERİN SİLİNMESİ/ KALDIRILMASI  1026
I. Kavram  1026
III. Şerhin Dava Dışında Silinmesi  1027
A. Haciz Şerhinin Silinmesi  1027
B. İhtiyati Haciz ve Geçici Haciz Şerhinin Silinmesi  1028
C. İflas Kararı Şerhinin Silinmesi  1028
D. Konkordato İle Verilen Süre Şerhinin Silinmesi  1028
E. Taşınmaz Davasında Davacı Yararına Verilen Karar Şerhinin Silinmesi  1028
F. İhtiyati Tedbir Kararı Şerhinin Silinmesi  1029
IV. Şerhin Dava Yoluyla Silinmesi  1029
A. Davacı  1029
B. Davalı  1030
C. Davanın Açılması  1031
D. Yetkili Mahkeme  1031
E. Harç  1031
F. İnceleme  1031
§ 100. KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ UYGULAMASINDA TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ VEYA GERİ VERİLMESİ  1034
I. Genel Olarak  1034
II. Teminatın Nitelik ve Kapsamı  1036
III. Teminatın Geri Verilmesini Gerektiren Durumlar  1037
A. Yüklenicinin Taahhütlerini Sözleşmeye Uygun Biçimde Yerine Getirmesi  1037
B. Kamu İhale Kurulu’nca İhalenin Bozulması (Feshedilmesi)  1037
C. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Bozulması  1038
D. Yüklenicinin Ölmesi  1038
1. Yüklenicinin Gerçek Kişi Olması  1038
a. Sözleşmecilerin Kişiliğini ve Güvenilirliğini Temel Alarak Sözleşme Yaptıkları Yüklenicinin Ölümü  1038
b. Sözleşmecilerin Kişiliğini ve Güvenilirliğini Temel Almadan Sözleşme Yaptıkları Yüklenicinin Ölümü  1038
2. Yalın Ortaklıkta Ortaklardan Birinin Ölümü  1038
3. Ticari Ortaklıkta Ortaklardan Birinin Ölümü  1039
4. Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Biri Ölmüşse  1039
5. Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Pilot veya Koordinatör Ortak Ölmüş İse  1039
E. Yüklenicinin Kusuru Bulunmaksızın Edimini Kısmen Yerine Getirememesi  1039
IV. Teminatın İrat Kaydedilmesini Gerektiren Durumlar  1040
A. Sözleşmenin İzinsiz Devri  1040
B. Yüklenicinin İflası  1041
C. Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Özgürlüğü Kısıtlayıcı Cezaya Mahkümiyeti Nedeni ile Taahhüdünü Yerine Getirememesi ve Ancak Taahhüdü Yerine Getirecek (İdarenin Kabul Ettiği) Vekil Tayin Edememesi (KİDK. Md. 17 c)  1041
D. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Durumunda İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet Gibi Durumlara Uğraması  1041
E. Yüklenicinin Mali Acz İçinde Olduğunu Öne Sürerek Sözleşmeyi Bozması  1042
F. İdarenin Sözleşmeyi Bozması  1042
1. İdarenin Sözleşmeyi Bozmakta Haklı Olmaması  1042
2. İdarenin Sözleşmeyi Bozmakta Haklı Olması  1043
G. Önceki Yasak Eylem veya Davranışlar Nedeniyle Sözleşmenin Bozulması  1044
H. Teminata Haciz Konulamaması  1044
§ 101. ESER ÜCRETİNİN İSPATI VE ALINMASI  1045
Ondördüncü Bölüm
GÖTÜRÜ İŞ – GÖTÜRÜ ÜCRET ÜCRETİN UYARLANMASI
§ 102. GÖTÜRÜ ÜCRET  1061
I. Götürü Ücretin Çeşitleri  1061
A. Kesin Ücret  1061
B. Birim Ücret  1062
C. Karma Ücret  1064
D. Ortalama Ücret  1064
E. Saat Ücreti  1064
F. Global Ücret  1064
G. Azami Ücret–Asgari Ücret  1065
II. Kâr ve Zarar Tehlikesi  1065
III. Götürü Ücretin Değiştirilmesi  1065
§ 103. EDİMLER ARASI DENGENİN BOZULMASI DURUMUNDA, SÖZLEŞMENİN YENİ KOŞULLARA UYARLANMASI  1067
I. Genel Olarak  1067
II. Koşulları  1069
A. Eser Sözleşmesi Geçerli Olmalıdır  1070
B. Olağanüstü Durumlar Ortaya Çıkmalıdır  1070
1. Genel Olarak  1070
2. Olağanüstü Durumun Çeşitleri  1072
a. Önceden Tahmin Olunamayan, Fakat Önlenemez/Kaçınılamaz Olmayan Olaylar  1072
b. Önceden Görülebildiği Halde Taraflarca Meydana Gelmeyeceği Kabul Edilmiş (Taraflarca Dikkate Alınmamış) Olaylar  1074
C. Edimler Arası Denge Bozulmalıdır  1075
D. Olağanüstü Durumların Ortaya Çıkmasında Yüklenicinin Kusuru Bulunmamalıdır  1078
E. Borçlu Edimini Yerine Getirmemiş Olmalı ve Olağanüstü Durumlar Nedeniyle İfanın Güçleştiğini İş Sahibine Bildirmelidir  1079
F. Sözleşme Ücret Artışını Yasaklamamış Olmalıdır  1080
G. Uygun Nedensellik Bağı  1082
III. Kullanılması ve Sonuçları  1082
A. Sözleşmeden Dönme (Geriye Etkili Fesih)  1082
B. Ücretin Artırılması  1085
§ 104. KAMU YAPIM İŞLERİNDE FİYAT ARTIŞLARININ BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  1088
§ 105. PAYLAŞIM SORUNLARI  1106
I. Kat İrtifakı Kurulmuş Yapılarda Paylaşım Sorunları  1106
II. Paylı (Müşterek) Mülkiyette Paylaşım Sorunları  1108
III. Tespit Davası  1112
A. Genel Olarak  1112
B. Özel Olarak  1112
IV. Sözleşmeye Göre Paylaşım  1113
§ 106. YÜKLENİCİNİN PAY DEVRİ İSTEMİ/YÜKLENİCİNİN BEDELİ HAK ETMESİ  1116
I. Koşulları  1118
II. Pay Devrinin Yöntemi  1124
A. Tapu Müdürlüğünde Resmi Satış Sözleşmesi ile Pay Devri  1124
B. Mahkeme Kararıyla Pay Devri  1124
C. Satış Vaadi Sözleşmesi ile Pay Devri  1124
§ 107. ARSA SAHİBİNDEN VEYA YÜKLENİCİDEN PAY SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  1137
I. Genel Olarak  1137
II. Yükleniciden Pay (Bağımsız Bölüm) Satın Alan Üçüncü Kişilerin Hak ve İstemleri  1138
A. Bağımsız Bölümün Tapusunun İstenmesi  1138
1. Koşulları  1139
2. Davanın Kime Açılacağı  1145
B. Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanlar Arsa Sahibinden (Zorunlu ve Yararlı Giderleri) veya “Kullanma Yararı Tazminatı” İsteyebilirler mi?  1150
C. Satış Bedelinden İndirim İstemi  1152
III. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alan Üçüncü Kişilerin Hak ve İstemleri  1152
IV. Elatmanın Önlenmesi  1156
V. Önalım Davası  1158
§ 108. ECRİMİSİL (HAKSIZ KULLANMA TAZMİNATI)  1159
I. Kavram  1159
II. Kapsam  1160
A. Kaçak Yapılarda Ecrimisil  1160
B. Sözleşmenin Geriye Etkili Bozulması Durumunda Ecrimisil  1161
C. Proje Dışı İmalatlar İçin Ecrimisil  1161
D. Paydaşlar Arasında Ecrimisil  1162
E. Hapis Hakkında Ecrimisil  1162
F. Açık veya Örtülü Onayda Ecrimisil  1163
G. Apartmanın Ortak Yerlerinin Kullanılmasında Ecrimisil  1163
H. Haksız Kullanan Kişilerin İsteyebileceği Giderler  1163
I. Haksız Kullanma Tazminatıyla İşgale Devam Edilmesi  1164
III. Hesabın İlkeleri  1165
IV. Faiz  1165
V. Zamanaşımı  1166
A. Genel Olarak Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı  1166
B. TMK. Md. 995’e Dayanan Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı  1166
C. TBK. Md. 530’a Dayanan Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı  1166
VI. Hesabın Türk Lirası Üzerinden Yapılması  1166
§ 109. YÜKLENİCİDEN ALACAĞI BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİ ALEYHİNE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇMASI  1167
I. Genel Olarak  1167
II. Koşulları  1167
III. İİK. Md. 94/II Davasının Alacağın Temliki Haklarını Etkilemesi  1168
A. Genel Olarak  1168
B. Özel Olarak  1169
IV. İİK. md. 94/II Davasının Danışıklı İşlemlere Etkisi  1170
V. İİK. md. 94/II Davasının İbranamelere Etkisi  1171
VI. İş Sahibinin İnşaat Sözleşmesini Geriye Etkili Olarak Bozmasının İİK. md. 94/II Davasına Etkisi  1171
A. Genel Olarak  1171
B. Özel Olarak  1172
VII. İş Sahibinin İnşaat Sözleşmesini İleriye Etkili Olarak Bozmasının İİK. md. 94/II Davasına Etkisi  1172
VIII. Araştırma ve İnceleme Yöntemi  1174
IX. Tasarrufun İptali  1175
X. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  1175
§ 110. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN PAYLAŞIMA ETKİSİ  1180
I. Genel Olarak  1180
II. İmar Planı Değişikliğinin Etkisi  1181
A. İmar Planı Değişikliğinin Olumlu Etkisi  1182
1. Sözleşmede Hükmün Bulunmaması  1182
2. Sözleşmede Olumlu Hükmün Bulunması  1182
3. Sözleşmede Olumsuz Hükmün Bulunmaması  1183
B. İmar Planı Değişikliğinin Olumsuz Etkisi  1184
1. Sözleşmede Hükmün Bulunmaması  1184
2. Sözleşmede Olumlu Hükmün Bulunması  1184
3. Sözleşmede Olumsuz Hükmün Bulunması  1184
III. İmar Planı Değişikliğiyle Kazanılan Fazla Bölümlerin Bölüşülmesi Olanaklı Değilse  1185
IV. Proje Dışı Yasal Olmayan İnşaatın Paylaşılması  1186
V. Proje Değişikliği Yapılarak Kazanılan Fazla İmalatın Paylaşılması  1186
§ 111. YAPIM İŞLERİNDE VERGİ  1191
I. Birden Çok Yıla Yayılan İnşaat ve Onarım İşlerinde Kazancın Saptanması (Kazancın Yıllık Olarak Değil İşin Sonunda Saptanması)  1191
II. İnşaat İşlerinde KDV  1193
III. Kooperatiflerde Vergi  1195
A. Konut Yapı Kooperatiflerinde Katma Değer Vergisi  1195
1. Genel Olarak  1195
2. İnşaat Taahhüt İşlerinin Bir Kısmının Taşeronlara Yaptırılması  1196
3. İstisna Kapsamına Girmeyen İşler  1196
B. Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi  1197
IV. Yurt Dışı İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergi  1199
V. Arsa Sahiplerinin Vergi Yükümlülüğü  1200
VI. Arsa Sahibinin Verdiği Vekaletname ile Yüklenicinin Kendi Bağımsız Bölümlerini Satması  1204
VII. Arsa Karşılığı Kat / Hasılat Paylaşımı Yöntemi ile Gerçekleştirilen Taşınmaz Projelerinin Muhasebeleştirilmesi  1204
VIII. KDV’nin Götürü Ücretin İçinde Bulunması  1205
IX. Konutunu Satan Kooperatif Ortağının Elde Edeceği Değer Artışı İçin Gelir Vergisi Ödemesi  1207
Onbeşinci Bölüm
İŞİN DEĞERİNE GÖRE ÜCRETİN SAPTANMASI
§ 112. ESERİN ÜCRETİ, YAPILDIĞI YILA GÖRE BELİRLENİR  1213
§ 113. ESERİN ÜCRETİNİN TESPİTİNDE GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK ÖLÇÜLER  1219
I. İşin Değeri  1219
II. Yüklenicinin Giderleri  1221
A. Yüklenicinin İş Sahibinden İsteyebileceği Giderler  1221
B. Yüklenicinin İş Sahibinden İsteyemeyeceği Giderler  1222
C. Kamu Yapım İşlerinde Yüklenicinin Giderleri  1222
III. Ücretin Bilirkişi Eliyle Saptanması  1223
§ 114. EK İŞ–EK ÜCRET  1224
I. Genel Olarak  1224
II. Bir İşin Ek İş Sayılmasının Koşulları  1225
III. Ek İş Olarak Nitelendirilebilecek Durumlar  1229
IV. Ek İş Olarak Nitelendirilemeyecek Durumlar  1231
V. Ek İşin Ücreti  1234
§ 115. DEĞİŞİK İŞ/YENİ İŞ/BAŞKA BİR ŞEY  1237
I. Değişik İş ve Ücreti  1237
A. Genel Olarak  1237
B. Bir İşin “İş Değişikliği” Sayılmasının Koşulları  1237
C. İş Değişikliği Olarak Nitelendirilebilecek Durumlar  1239
D. İş Değişikliği Olarak Nitelendirilemeyecek Durumlar  1243
E. Değerlendirilmesi  1244
II. Yeni İş  1245
III. Başka Bir Şey (ALİUD)  1246
Onaltıncı Bölüm
YAKLAŞIK BEDELİNİN AŞILMASI DURUMUNDA
İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEYİ BOZMASI
§ 116. YAKLAŞIK BEDELİN AŞILMASI DURUMUNDA İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEYİ BOZMA HAKKI  1253
I. Koşulları  1253
A. Eserin Giderleri Başlangıçta Yaklaşık Olarak Belirlenmiş Olmalıdır  1253
B. Yaklaşık Olarak Belirlenen Gider Miktarının Aşırı Derecede Üstüne Çıkılmış Olmalıdır  1253
C. Yaklaşık Olarak Belirlenen Gider Miktarının Aşılmasına İş Sahibi Neden Olmamalıdır  1255
D. Yüklenici Saptanan Yaklaşık Bedelle Eseri Yapmaktan Kaçınmalıdır  1255
E. İş Sahibi Yaklaşık Ücretin Aşırı Yükselmesini Kabul Etmemelidir  1256
II. Sonuçları  1256
A. İş Sahibi Sözleşmeden Dönebilir  1256
B. İş Sahibi, Yüklenicinin Kusuru Varsa Tazminat İsteyebilir  1258
C. Aşırı Ücretin İndirilmesi  1259
§ 117. İŞ SAHİBİ, KENDİ ARSASI ÜZERİNDE YAPILAN ESERİN “YAKLAŞIK GİDERLERİNİN AŞILMASI” DURUMUNDA SÖZLEŞMEDEN DÖNEMEZ  1262
I. İnşaat Tamamlanmışsa  1262
II. Eser Henüz Tamamlanmamışsa  1263
A. Sözleşmeyi Bozma Hakkı  1263
B. İnşaatın Sonunda Ücretten İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı  1264
III. Giderin Aşılmasında Yüklenicinin Kusurunun Bulunması  1264
Onyedinci Bölüm
HASARIN GEÇİŞİ, ESERİN TESLİMDEN ÖNCE YOK OLMASI
§ 118. HASARIN YÜKLENİCİYE AİT OLMASI  1267
I. Genel Bilgi  1267
II. Koşulları  1269
A. Eserin Kısmen veya Tamamen Telef Olması  1269
B. Yok Eden Etkenin, “Umulmayan Olay” Olması  1270
C. Eserin Teslim Edilmemiş Olması  1272
D. İş Sahibinin Direnime Düşmüş Olmaması  1273
E. Malzemenin Telef Olması  1274
§ 119. HASARIN İŞ SAHİBİNE AİT OLMASI  1276
I. İş Sahibine Yüklenebilen ve Eserin Yok Olmasına Neden Olan Durumların Ortaya Çıkması  1276
II. Eserin Telefine Yolaçan Nedenler  1276
A. Malzemenin Kusurlu Olması  1276
B. Arsanın Elverişsiz Olması  1277
C. İş Sahibinin Talimatı  1277
D. İş Sahibinin Kusurlu Davranışı  1278
E. Yüklenicinin İhbar Yükümlülüğü  1279
§ 120. ESERİN VE MALZEMENİN TESLİMDEN ÖNCE TELEF OLMASININ SONUÇLARI  1281
I. Eserin Teslimden Önce Tam Telef Olmasının Sonuçları  1281
II. Eserin Teslimden Önce Kısmi Telef Olmasının Sonuçları  1282
III. Eserin Tesliminden Önce “Malzemenin” Telef Olmasının Sonuçları  1283
IV. Eserin Teslimden Önce Telef Olmasından İş Sahibinin Sorumlu Olduğu Durumlarda Yüklenicinin Hakları  1284
A. Ücret Alacağı  1284
B. Tazminat Alacağı  1285
V. İş Sahibi TBK. md. 483/III Uygulaması Bakımından Aşağıdaki Durumlarda Sorumlu Tutulamaz  1285
VI. Eserin Teslimden Önce Telef Olmasının Sözleşmenin Geleceğine Etkisi  1286
VII. Telefatın Temizlenmesi  1289
VIII. Önceden Yapılan Ödemelerin Geri Verilmesi  1290
IX. Alt Yüklenicinin TBK. md. 483‘e Göre Sorumluluğu  1291
X. Sözleşmecilerin TBK. md. 483 Kuralını Değiştirmesi  1291
XI. Kamu Yapım İşlerinde Hasarın Geçişi  1292
Onsekizinci Bölüm
ZARARIN TÜMÜNÜ ÖDEYEREK SÖZLEŞMEYİ BOZMA HAKKI
§ 121. İŞ SAHİBİNİN GEREKÇE GÖSTERMEDEN SÖZLEŞMEYİ BOZMASININ KOŞULLARI  1296
I. Eser Tamamlanmamış Olmalıdır  1296
II. İş Sahibi Sözleşmeyi Bozmalı ve Bunu Bildirmelidir  1297
III. İş Sahibinin Yüklenicinin Yaptığı Kısmın Bedelini Vermesi ve Zararını Tümüyle Gidermesi  1299
§ 122. TBK. MD. 484 TAZMİNATININ KAPSAMI  1300
I. Genel Olarak  1300
II. Yapılmış Kısmın Bedelini Ödeme Yükümlülüğü  1301
III. Yüklenicinin Zararının Tamamının Ödenmesi  1301
Ondokuzuncu Bölüm
OLANAKSIZLIK
§ 123. OLANAKSIZLIĞIN ÇEŞİTLERİ  1308
I. Başlangıçtaki Olanaksızlık  1308
II. Sonraki Olanaksızlık  1308
III. Koşula Bağlı Sözleşmelerde Durum  1309
IV. İzin ya da İcazete Bağlı Hukuki İşlemlerde Durum  1310
V. Nesnel Olanaksızlık–Öznel Olanaksızlık  1310
VI. Sürekli Olanaksızlık  1311
VII. Geçici Olanaksızlık  1311
VIII. Kesin Vadeli İşlemlerde Olanaksızlık  1311
IX. Sürekli Borç İlişkilerinde Olanaksızlık  1312
X. Tam Olanaksızlık  1312
XI. Kısmi Olanaksızlık  1312
XII. Aşırı İfa Güçlükleri – Olanaksızlık  1314
§ 124. BAŞLANGIÇTAKİ (SÖZLEŞME KURULURKEN VAR OLAN) OLANAKSIZLIK  1316
I. Koşulları  1316
A. Edimin Yerine Getirilmesi Olanaksız Olmalıdır  1316
B. Olanaksızlık, Baştan İtibaren Mevcut Olmalıdır  1316
C. Olanaksızlık Nesnel Nitelikte Olmalıdır  1317
D. Olanaksızlık Sürekli Olmalıdır  1318
E. Olanaksızlık Edimin Yerine Getirilmesine Engel Olmalıdır  1318
F. Olanaksızlık Nedeniyle Yerine Getirilemez Duruma Gelen Edimin Yerine Başka Bir Değer Geçmemiş Olmalıdır  1318
II. Sonuçları  1319
A. Olanaksızlığın Ortaya Çıkmasında Borçlunun Kusurunun Bulunmaması  1319
1. Yerine Getirilmemiş Edimin Yerine Gerilmesinin İstenememesi  1319
2. Karşılıklı Sözleşmelerde Karşı Edimi Yerine Getirme Yükümlülüğünün Ortadan Kalkması  1320
3. Önceden Yerine Getirilen Karşı Edimin Geri Verilmesi  1320
B. Olanaksızlığın Ortaya Çıkmasında Borçlunun Kusurunun Bulunması  1320
C. Olanaksızlığın Ortaya Çıkmasında Her İki Tarafın Kusurunun Bulunması  1321
D. Olanaksız Edimin Yerine Getirilmesinin Sonradan Olanaklı Duruma Gelmesi  1321
E. Garanti Sorumluluğu  1321
III. Başlangıçtaki “Öznel Olanaksızlığın” Doğurduğu Sonuçlar  1321
§ 125. SONRAKİ KUSURSUZ OLANAKSIZLIK  1323
I. Koşulları  1324
A. Borcun Yerine Getirilmesi Olanaksızlaşmalıdır  1324
B. Olanaksızlık Sonradan (Borç İlişkisi Kurulduktan Sonra) Ortaya Çıkmalıdır  1325
C. Olanaksızlıkta Borçlunun Kusuru Bulunmamalıdır  1327
II. Sonuçları  1327
A. Direnimden Önce Meydana Gelen Olanaksızlığın Doğurduğu Sonuçlar  1327
1. Borcun Sona Ermesi  1327
2. İade Yükümlülüğü  1328
3. Olanaksızlaşan Edimin Boşluğunu Dolduran Maddi Değerlerin Alacaklıya Geçirilmesi  1329
B. Direnimden Sonra Meydana Gelen Olanaksızlığın Doğurduğu Sonuçlar  1332
Yirminci Bölüm
İŞ SAHİBİNİ İLGİLENDİREN NEDENLERLE İFANIN OLANAKSIZLAŞMASI
§ 126. ESERİN TAMAMLANMASININ İŞ SAHİBİ İLE İLGİLİ BEKLENMEDİK OLAY DOLAYISIYLA OLANAKSIZLAŞMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN KOŞULLARI  1335
I. Eserin Tamamlanması Olanaksız Olmalıdır  1335
II. Olanaksızlık İş Sahibinin Şahsında veya Tehlike Alanında Gerçekleşen Umulmayan Bir Durum veya Olaydan Doğmalıdır  1336
§ 127. ESERİN TAMAMLANMASI İŞ SAHİBİ İLE İLGİLİ BEKLENMEDİK OLAY DOLAYISIYLA OLANAKSIZLAŞTIĞINDA YÜKLENİCİNİN HAKLARI  1339
I. Sözleşme İleriye Etkili Olarak Sona Erer  1339
II. Yüklenicinin Hakları  1339
A. İfanın Olanaksızlaşmasında İş Sahibinin Kusuru Yoksa  1339
B. İfanın Olanaksızlaşmasında İş Sahibinin Kusuru Varsa  1340
Yirmibirinci Bölüm
YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ, EHLİYETSİZLİĞİ, İFLASI, ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ GİBİ NEDENLERLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
I. Genel Olarak  1343
II. Koşulları  1345
A. Sözleşmenin Yüklenicinin Kişisel Nitelikleri Göz Önünde Tutularak Yapılmış Olması  1346
B. Yüklenicinin Riziko Alanında Meydana Gelen Olayların Edimin Meydana Getirilmesini Olanaksız Kılması  1347
III. Kapsamı  1348
A. Yüklenicinin Ölümü  1348
1. Sözleşmecilerin Sözleşmeyi Yüklenicinin Kişisel Özelliklerini Dikkate Alarak Yapmaları Durumunda  1348
2. Sözleşmecilerin Sözleşmeyi Yüklenicinin Kişisel Özelliklerini Dikkate Almadan Yapmaları Durumunda  1348
B. Yüklenicinin Fiil Ehliyetinin Sınırlandırılması veya Kaybı  1350
1. Sözleşmecilerin Sözleşmeyi Yüklenicinin Kişisel Özelliklerini Dikkate Alarak Yapmaları Durumunda  1350
2. Sözleşmecilerin Sözleşmeyi Yüklenicinin Kişisel Özelliklerini Dikkate Almadan Yapmaları Durumunda  1350
C. Yüklenicinin Ödeme Güçsüzlüğü ve Batkınlığı Nedeniyle Sözleşmenin Bozulması  1350
1. Genel Olarak  1351
2. Yüklenicinin Ödeme Güçsüzlüğüne Düşmesi  1352
a. Koşulları  1352
b. Kapsamı  1353
3. Yüklenicinin İflası  1355
4. İflas Masasının Sözleşmeye Katılması  1356
D. Sonuçları  1357
Yirmiikinci Bölüm
ALACAĞIN TEMLİKİ (YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIN
ALANLARIN HAKLARI)
§ 128. TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN KONUSU  1369
§ 129. TEMLİKİN KAPSAMI  1372
I. Öncelik Hakları ve Bağlı Hakların Temlikle Birlikte Temlik Edilene Geçmesi  1372
A. Temlikle Birlikte Geçen Haklara Örnekler  1372
B. Temlikle Birlikte Yeni Alacaklıya (Temellük Edene) Geçmeyen Haklar  1373
C. Alacak Senedinin ve İspat Araçlarının Temlik Edilene Verilmesi  1374
§ 130. ALACAĞIN TEMLİKİNİN KOŞULLARI  1376
I. Geçerli Bir Sözleşme ve Alacak Bulunmalıdır  1376
A. Doğmuş, Doğacak, Olanaklı Bir Alacak Bulunmalıdır  1376
B. Alacak ve Sözleşme Geçerli Olmalıdır  1377
II. Temlik Yasa veya Sözleşme ile Yasaklanmamış veya İşin Niteliği Temlike Uygun Olmalıdır  1378
A. Temlik Yasa ile Yasaklanmış Olmamalıdır  1378
B. Temlik Sözleşme ile Yasaklanmış Olmamalıdır  1379
C. Borcun Niteliği Temlike Uygun Olmalıdır  1380
III. Yazılı Sözleşme  1380
A. Temlik Sözleşmesinde Şekil  1380
B. Temlik Vaadi Sözleşmesinde Biçim  1386
§ 131. ALACAĞIN TEMLİKİNDE BORÇLUNUN DURUMU  1387
I. İyi Niyetli Olarak Önceki Alacaklıya Yapılan Ödeme  1387
II. Borçlunun Savunma Olanakları  1389
§ 132. ASIL SÖZLEŞMEYİ BOZMANIN TEMLİK EDİLENE ETKİSİ  1392
§ 133. YÜKLENİCİDEN CEBRİ İCRA YOLUYLA BAĞIMSIZ BÖLÜM KAZANAN KİŞİNİN İYİ NİYETİNİN KORUNMASI  1408
I. Kavram  1408
II. Kapsam  1409
A. Genel Olarak  1409
B. Özel Olarak  1410
C. Asıl Sorun: İspat  1412
Yirmiüçüncü Bölüm
SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
I. Giriş  1415
II. Yüklenicinin ve İş Sahibinin “Sosyal Güvenlik” Sorumluluğu  1415
A. Genel Olarak  1416
B. Sorumluluğun Koşulları  1416
1. Asıl İşverenin “İşveren” Niteliğinde Olması  1416
2. Alt İşverenin Uzmanlık Gerektiren Bir İşte Çalışması  1417
3. Alt İşverenin İşinin Asıl İşverenin İşine Bağımlı ve Sürekli Olması  1417
4. Alt İşverenin İşçilerinin Asıl İşverenin İşyerinde Çalışması  1417
III. İş Kazası Sorumluluğu  1419
IV. İnşaat İşlerinde Bildirilmeyen Sigortalı Sayısının, Çalışma Süresinin ve Prime Esas Kazançlarının Tespiti  1426
V. Kamu İnşaat Yüklenicisinin Çalıştırdığı Personelin Hakları  1430
A. Çalışanların Hakları ve Çalışma Koşulları  1430
B. İşçi Ücretleri ve Sigorta Primleri İçin Hakedişin Haczi  1431
1. İşçinin Ücreti, Kapsamı, Ödenme Şekli ve Zamanı ve Gününde Ödenmemesinin Sonuçları İş Kanunu’nda Şöyle Düzenlenmiştir  1431
2. Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hak Edişlerinden İşçinin Üç Aylık Net Ücret Alacağını Kesmesi Yükümlülüğü  1432
3. Sigorta Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hak Edişlerden Mahsubu  1433
Yirmidördüncü Bölüm
TAŞKIN İNŞAAT
I. Genel Olarak  1435
II. İrtifak Hakkı Varsa  1436
III. İrtifak Hakkı Yoksa  1438
A. Koşullar  1438
1. Taşkın Yapı Yapılması  1438
2. Taşkınlığa İtiraz Edilmemesi  1441
3. Yapı Malikinin İyi Niyetli Olması  1443
4. Durum ve Koşulların Haklı Göstermesi  1445
B. Tazminat  1447
IV. Tescil İstemi (Davası)  1448
Yirmibeşinci Bölüm
BİNALARDA YAPIM VE BAKIM EKSİKLİĞİNDEN
DOĞAN SORUMLULUK
I. Genel Olarak  1453
II. Sorumluluğun Koşulları  1456
A. Bir Yapı veya Yapım (Diğer İnşa Eseri) Bulunmalıdır  1457
1. Sabit ve Toprağa Bağlı Olmak  1459
2. İnsan Eliyle Yapılmış Olmak  1459
B. Bina veya İnşa Eserinin Sahibi Bulunmalı  1460
C. Yapımda Bozukluk veya Bakımda Noksanlık Olması  1461
1. Yapım Bozukluğu  1461
2. Bakım Eksikliği  1462
D. Zarar  1463
E. Nedensellik Bağı  1463
III. Sorumluluğun Niteliği  1464
IV. Usul Sorunları  1465
A. İspat Külfeti  1465
1. Hukuka Aykırılığın İspatı  1466
2. Zararın İspatı  1466
3. Nedensellik Bağının İspatı  1466
B. Dönüp İsteme Hakkı  1466
C. Davacı  1467
D. Davalı  1467
E. Zamanaşımı  1467
V. Zarar Tehlikesini Önleme Hakkı  1468
Kaynakça  1469
Borçlar Kanunu Madde Dizini  1475
Kavramlar Dizini  1479
Yazarın Yayımlanmış Çalışmaları  1489
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019