Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
Mayıs 2013 / 2. Baskı / 280 Syf.
Fiyatı: 65.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Globalleşmenin yoğun olarak yaşandığı günümüz dünyasında dış ticaret daha da önemli hale gelmiştir. Türkiye'de de 24 Ocak Ekonomi Kararları ile dışa açık bir ekonomi politikası izlenmeye başlanmıştır. Bu çerçevede 1980 yılından itibaren ülkemizin dış ticaret hacmi her geçen gün artış göstermiştir. Doğal olarak bu artış nitelikli dış ticaret elemanlarına ihtiyacı gündeme getirmiştir. Bu kitabın hedef kitlesi; iş dünyasında dış ticaret alanında çalışan elemanlar ile üniversitelerin dış ticaret ve muhasebe bölümlerinde okuyan öğrencilerdir.

Kitapta öncelikle dış ticaret işlemlerinin teorik boyutuna değinilerek dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticarette kullanılan teslim şekilleri ve dış ticaret işlemlerinde kullanılan ödeme şekilleri anlatılmıştır. Daha sonra dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi hem ithalat hem de ihracat açısından Tek Düzen Hesap Planı kapsamında anlatılmıştır. Ayrıca kitabın sonuna bol miktarda dış ticarette kullanılan belge örneği konulmuştur.

Konu Başlıkları
Dış Ticaret ve Temel Kavramlar
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış Ticarette Teslim Şekilleri
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Belge Örnekleri
Barkod: 9789750223686
Yayın Tarihi: Mayıs 2013
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 280
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Şekiller Listesi  19
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
DIŞ TİCARET VE TEMEL KAVRAMLAR
1.1. DIŞ TİCARETİN TANIMI  23
1.2. DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ  23
1.2.1. Normal Ticaret  23
1.2.2. Bağlı Ticaret  23
1.2.3. Sınır Ticareti (Border Trade)  24
1.2.4. Serbest Bölge Ticareti (Free Zone Trade)  24
1.3. DIŞ TİCARET POLİTİKASI (FOREIGN TRADE POLICY)  24
1.3.1. Serbest Dış Ticaret Politikası (Free Foreign Trade Policy)  24
1.3.2. Koruyucu Dış Ticaret Politikası (Protectionist Foreign Trade Policy)  24
1.4. DIŞ TİCARET TEORİSİ  25
1.4.1. Mutlak Üstünlükler Teorisi  25
1.4.2. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi  25
1.5. DIŞ ÖDEMELER BİLANÇOSU (BALANCE OF PAYMENTS)  26
1.5.1. Dış Ödemeler Bilançosunun Bölümleri  26
1.5.1.1. Cari İşlemler (Balance of Current Transaction)  26
1.5.1.2. Sermaye Hareketleri  27
1.5.1.3. Dış Rezerv Hareketleri  27
1.5.2. Dış Ödemeler Bilançosunun Sonuçları  27
1.5.2.1. Denk Dış Ödemeler Bilançosu  28
1.5.2.2. Alacaklı Dış Ödemeler Bilançosu  28
1.5.2.3. Borçlu Dış Ödemeler Bilançosu  28
1.5.3. Dış Ticaret Bilançosu (Balance of Trade)  28
1.6. DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR  28
1.6.1. Arbitraj  28
1.6.2. Aval  28
1.6.3. Avarya  29
1.6.4. Belgeler (Vesaik)  29
1.6.5. Konteyner  29
1.6.6. Damping  29
1.6.7. Deklerasyon Belgesi  30
1.6.8. Demuraj  30
1.6.9. Döviz  30
1.6.10. Efektif  30
1.6.11. Antrepo  30
1.6.13. Gümrük Bölgesi  31
1.6.14. Gümrük Hattı  31
1.6.15. Gümrük Müşaviri  31
1.6.16. Gümrük Tarifesi  31
1.6.17. Dış Ticaret  31
1.6.18. İhracat  32
1.6.19. İthalat  32
1.6.20. Kambiyo  32
1.6.21. Kliring  32
1.6.22. Kuvertür  32
1.6.23. Kur  32
1.6.23. Küşat Mektubu  33
1.6.24. Navlun  33
1.6.25. Pasavan  33
1.6.26. Rambursman  34
1.6.27. Reexport  34
1.6.28. Sınır Ticareti  34
1.6.29. Takas  34
1.6.30. Transit Ticaret  34
İkinci Bölüm
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER
2.1. SEVK BELGELERİ (SHİPPİNG DOCUMENTS)  35
2.1.1. Konişmento (Bill of Lading)  35
2.1.1.1. Devir Yönünden Konişmentolar  36
2.1.1.1.1. Nama Yazılı Konişmento (Straight B/L)  36
2.1.1.1.2. Emre Yazılı Konişmento (Order B/L)  36
2.1.1.1.3. Hamiline Yazılı Konişmento (Bearer B/L)  37
2.1.1.2. Yükleme Kriterleri Yönünden Konişmentolar  37
2.1.1.2.1. Yükleme Konişmentosu (On Board B/L)  37
2.1.1.2.2. Tesellüm Konişmentosu (Received for Shipment B/L)  37
2.1.1.3. Özellikli Konişmentolar  37
2.1.1.3.1. Temiz Konişmento (Clean B/L)  37
2.1.1.3.2. Kirli Konişmento (Dirty B/L)  38
2.1.1.3.3. Şartlı Konişmento (Clause B/L)  38
2.1.1.3.4. Geçkin Konişmento (Stale B/L)  38
2.1.1.3.5. Tek Konişmento (Through B/L)  39
2.1.1.3.6. Kombine Taşıma Konişmentosu (Combined Transport B/L)  39
2.1.1.3.7. Konteyner Konişmentosu (Container B/L)  39
2.1.1.3.8. Kısa Konişmento (Short Form B/L)  40
2.1.1.3.9. Tanker Konişmentosu (Tanker B/L)  40
2.1.1.3.10. Düzgün Hat Konişmentosu (Liner B/L)  40
2.1.1.3.11. Ciro Edilemez Konişmentosu (Non-Negotiable B/L)  41
2.1.1.3.12. Navlun Sözleşmesine Dayalı Konşimento (Charter Party B/L)  41
2.1.2. Navlun Sözleşmesi (Freight Contract)  41
2.1.2.1. Kırkambar Navlun Sözleşmesi  42
2.1.2.2. Charter Party Navlun Sözleşmesi  42
2.1.3. Taşıma Senetleri (Waybills)  42
2.1.3.1. Havayolu Konişmentosu (Air Waybill)  43
2.1.3.2. Hamule Senedi (Railway Bill)  43
2.1.3.3. CMR Taşıma Senedi (CMR International Consignment Waybill)  44
2.1.3.4. House Konişmento (House B/L)  45
2.1.4. Nakliyeci Makbuzu ve FIATA Belgeleri  45
2.1.4.1. Nakliyeci Makbuzu (Forwarder’s Receipt)  45
2.1.4.2. FIATA Belgeleri  46
2.1.4.2.1. FIATA FCR Nakliyeci Tesellüm Belgesi (Forwarding Agent’s Certificate of Receipts)  46
2.1.4.2.2. FIATA FCT Nakliyeci Taşıma Belgesi (Forwarding Agent’s Certificate of Transport)  47
2.1.4.2.3. FIATA FBL Karma Nakliye Konişmentosu (FIATA Combined Bill of Lading)  47
2.1.5. Posta Paket Makbuzları (Postal Receipts)  47
2.1.5.1. Adi Posta Paket Makbuzu (Post Parcel Receipt)  47
2.1.5.2. Uçak Posta Paket Makbuzu (Airmail Parcel Receipt)  47
2.1.6. Rıhtım Makbuzu (Varrant de Dock)  48
2.1.7. İkinci Kaptan Makbuzu (Mate’s Receipt)  48
2.1.8. Dok Makbuzu (Dock Receipt)  48
2.1.9. Umumi Mağazalar Makbuzu  48
2.1.10. Tır Karnesi  48
2.1.11. Ata Karnesi (Ata Carnet)  49
2.2. SİGORTA BELGELERİ (INSURANCE DOCUMENTS)  49
2.2.1. Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)  50
2.2.1.1. Kesin Sigorta Poliçesi  51
2.2.1.2. Flotan Sigorta Poliçesi  51
2.2.2. Sigorta Şahadetnamesi (Insurance Certificate)  51
2.3. FATURA (INVOICE)  51
2.3.1. Fatura Hakkında Genel Bilgi  51
2.3.2. Proforma Fatura (Proforma Invoice)  52
2.3.3. Ticari Fatura (Commercial Invoice)  53
2.3.3.1. Yerli Fatura  53
2.3.3.2. Yabancı Fatura  54
2.3.3.3. İhracat Faturası  54
2.3.3.4. İhraç Kaydıyla Satış Faturası  54
2.3.3.5. İthalat Faturası  54
2.3.3.6. Özel Fatura  54
2.3.4. Konsolosluk Faturası (Consular Invoice)  55
2.3.5. Navlun Faturası (Freight Invoice)  55
2.4. FİNANSMAN BELGELERİ (FINANCIAL DOCUMENTS)  55
2.4.1. Poliçe (Bill of Exchange / Draft)  55
2.4.1.1. Poliçenin Tanımı  55
2.4.1.2. Poliçenin Tarafları  56
2.4.1.3. Poliçenin Unsurları  57
2.4.1.4. Açık Poliçe  59
2.4.1.5. İkametgâhlı ve Adresli Poliçeler  59
2.4.1.6. Poliçede İmzaların Bağımsızlığı İlkesi  60
2.4.1.7. Poliçede Kabul  60
2.4.1.8. Poliçede Aval  62
2.4.1.9. Poliçede Vade  63
2.4.1.10. Poliçenin Devri  64
2.4.1.11. Poliçede Ödeme  64
2.4.1.12. Poliçede Araya Girme  65
2.4.2. Bono (Promissory Note)  65
2.4.2.1. Bononun Tanımı  65
2.4.2.2. Bononun Unsurları  66
2.4.2.3. Bonoyu Düzenleyenin Sorumluluğu  67
2.4.2.4. Bonoda Hak Sahibi  67
2.4.2.5. Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri  68
2.4.3. Antrepo Makbuzu (Warehouse Receipt)  68
2.4.4. Rehin Senedi (Trust Receipt)  68
2.4.5. Teslim Emri (Delivery Order)  69
2.4.6. Kontrol ve Numune Alma Yetki Belgesi (Inspection and Sampling Order)  69
2.5. DOLAŞIM BELGELERİ (CERTIFICATES OF CIRCULATION)  69
2.5.1. A.TR Dolaşım Belgesi  70
2.5.2. EUR.1 Dolaşım Belgesi  72
2.5.3. INF.2 Belgesi  73
2.6. DİĞER BELGELER  74
2.6.1. Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)  74
2.6.2. Çeki Listesi (Weight List)  75
2.6.3. Koli Listesi (Packing List)  76
2.6.4. Spesifikasyon Listesi  76
2.6.5. Sağlık Raporu (Health Certificate)  76
2.6.6. Analiz Raporu (Certificate of Analysis)  76
2.6.7. Gözetim Belgesi (Certificate of Inspection)  77
2.6.8. Helal Belgesi (Halal Certificate)  77
2.6.9. Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate)  77
2.6.10. Koşer Belgesi  77
2.6.11. Veteriner Sertifikası (Veterinary Certificate)  78
2.6.12. Boykot-Kara Liste Sertifikaları (Boycot-Black List Certificates)  78
2.6.13. Gemi Ölçü Raporu  78
2.6.14. ATA Karneleri  78
2.6.15. EUR MED Belgesi  79
2.6.16. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi  79
2.6.17. CE Belgesi  79
2.6.18. Form A  80
Üçüncü Bölüm
DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ
3.1. TESLİM ŞEKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ  81
3.2. INCOTERM’IN YAPISI  82
3.3. INCOTERMS 2000’E GÖRE ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ  84
3.3.1. Ticari İşletmede Teslim (Ex Works)  84
3.3.2. Belirlenen Yerde Taşıyıcıya Teslim (Free Carrier ...)  85
3.3.3. Geminin Bordasında Teslim (Free Alongside Ship)  85
3.3.4. Güvertede Teslim (Free On Board)  86
3.3.5. Mal Bedeli ve Navlun (Cost and Freight)  87
3.3.6. Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun (Cost, Insurance and Freight)  88
3.3.7. Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (Carriage Paid To...)  88
3.3.8. Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim (Carriage and Insurance Paid To...)  89
3.3.9. Sınırda Teslim (Delivered at Frontier)  90
3.3.10. Gemide Teslim (Delivered ex Ship)  91
3.3.11. Rıhtımda Teslim (Delivered ex Quay)  91
3.3.12. Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim (Delivered Duty Unpaid)  92
3.3.13. Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (Delivered Duty Paid)  93
Dördüncü Bölüm
DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ
4.1. PEŞİN ÖDEME (CASH PAYMENT)  96
4.1.1. Peşin Ödeme Şeklinin Tanımı  96
4.1.2. Peşin Ödeme Şeklinin İşleyişi  97
4.1.3. Peşin Ödeme Şeklinin Yöntemleri  98
4.1.3.1. Havale Şeklinde Ödeme  99
4.1.3.2. Nakit Ödeme  99
4.1.3.3. Prefinansman  99
4.1.3.4. Red Clause Akreditif  99
4.2. MAL MUKABİLİ ÖDEME (CASH AGAINST GOODS)  99
4.2.1. Mal Mukabili Ödeme Şeklinin Tanımı  99
4.2.2. Mal Mukabili Ödeme Şeklinin İşleyişi  101
4.3. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (CASH AGAINST DOCUMENTS)  102
4.3.1. Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Tanımı  102
4.3.2. Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Türleri  104
4.3.2.1. Vesaik İbrazında Ödeme (Documents Againsts Payment)  104
4.3.2.2. Poliçe Kabulü Karşılığında Vesaikin Teslimi (Documents Against Acceptance)  104
4.3.2.3. Vesaikin Taahhütname Karşılığında Teslimi (Documents Against Letter of Undertaking)  105
4.3.2.4. Vesaikin Ödeme Garantisi Karşılığında Teslimi (Documents Against Payment Guarantee)  105
4.3.2.5. Kabullü Tahsilat (Acceptance)  105
4.3.3. Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin İşleyişi  106
4.4. KABUL KREDİLİ ÖDEME (ACCEPTANCE CREDITS)  107
4.4.1. Kabul Kredili Ödeme Şeklinin Tanımı  107
4.4.2. Kabul Kredili Ödeme Şeklinin Türleri  108
4.4.2.1. Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme  108
4.4.2.2. Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme  108
4.4.2.3. Kabul Kredili Akreditifli Ödeme  108
4.4.3. Kabul Kredili Ödeme Şeklinin İşleyişi  108
4.5. AKREDİTİFLİ ÖDEME (LETTER OF CREDIT - DOCUMENTARY CREDIT)  110
4.5.1. Akreditifin Tanımı  110
4.5.2. Akreditifin Fonksiyonları  111
4.5.2.1. Teminat Fonksiyonu  112
4.5.2.2. Ödeme Fonksiyonu  113
4.5.2.3. Kredi Fonksiyonu  113
4.5.3. Akreditifte Taraflar  114
4.5.3.1. Akreditif Amiri (Applicant, Orderer, Principal)  114
4.5.3.2. Akreditif Lehdarı (Beneficiary)  114
4.5.3.3. Amir Banka (Opening Bank, Issuing Bank)  115
4.5.3.4. Aracı Banka (Intermediary Bank)  116
4.5.3.4.1. İhbar Bankası (Advising Bank)  117
4.5.3.4.2. Teyit Bankası (Confirming Bank)  117
4.5.3.4.3. Ödeme Bankası (Paying Bank)  118
4.5.3.4.4. Kabul Bankası (Accepting Bank)  118
4.5.3.4.5. İştira Bankası (Negotiating Bank)  118
4.5.3.4.6. Rambursman Bankası (Reimbursing Bank)  119
4.5.4. Akreditifte Süreler  119
4.5.4.1. Akreditif Vadesi (Expiry Date)  119
4.5.4.2. Yükleme Vadesi (Latest Date of Ahpment)  119
4.5.4.3. İbraz Süresi (Documant Presentation Priod)  120
4.5.4.4. Ödeme Vadesi (Maturity Date)  120
4.5.5. Akreditif Türleri  120
4.5.5.1. Dönme Hakkına Göre Akreditif Türleri  120
4.5.5.1.1. Dönülemez Akreditif (Irrevocable L/C)  120
4.5.5.1.2. Dönülebilir Akreditif (Revocable L/C)  121
4.5.5.2. Teyit Durumuna Göre Akreditif Türleri  122
4.5.5.2.1. Teyitli Akreditif (Confirmed L/C)  122
4.5.5.2.2. Teyitsiz Akreditif (Unconformed L/C)  122
4.5.5.3. Süreklilik Durumuna Göre Akreditif Türleri  123
4.5.5.3.1. Adi Akreditif (Fixed L/C)  123
4.5.5.3.2. Rotatif (Döner) Akreditif (Revolving L/C)  123
4.5.5.4. Devredilebilme Durumuna Göre Akreditif Türleri  124
4.5.5.4.1. Devredilebilir Akreditif (Transferable L/C)  124
4.5.5.4.2. Nakledilebilir Akreditif  124
4.5.5.5. Kısımlara Bölünebilme Durumun Göre Akreditif Türleri  125
4.5.5.5.1. Bölünebilir Akreditif (Divisible L/C )  125
4.5.5.5.2. Bölünemeyen Akreditif (Indivisible L/C)  125
4.5.5.6. Ödeme Biçimine Göre Akreditif Türleri  125
4.5.5.6.1. İbrazında Ödemeli Akreditif (Sight L/C)  125
4.5.5.6.2. Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C)  126
4.5.5.6.3. Kabul Kredili Akreditif (Acceptance L/C)  126
4.5.5.7. Sürelerine Göre Akreditif Türleri  127
4.5.5.7.1. Süreli Akreditif  127
4.5.5.7.2. Süresiz Akreditif  127
4.5.5.8. Özellikli Akreditifler  127
4.5.5.8.1. Karşılıklı Akreditif (Back to Back L/C)  127
4.5.5.8.2. Red Clause Akreditif (Red Clause L/C)  128
4.5.5.8.3. Green Clause Akreditif (Green Clause L/C)  128
4.5.5.8.4. Stand-by Akreditif (Stand-by L/C)  129
4.5.5. Akreditiflerin İşleyiş Süreci  129
4.5.6. Akreditif Analizi  131
4.5.7. Akreditifte Rezerv  132
4.5.8. Akreditifin Yararları  134
4.5.8.1. İhracatçı Yönünden  134
4.5.8.2. İthalatçı Yönünden  135
Beşinci Bölüm
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ
5.1. TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ  137
5.2. İTHALAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  138
5.2.1. Peşin İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  138
5.2.1.1. Mal Bedelinin Ödenmesi  138
5.2.1.2. Banka Masraflarının Ödenmesi  139
5.2.1.3. Mal Faturasının Kaydedilmesi  140
5.2.1.4. Sigorta Poliçesinin Kaydedilmesi  140
5.2.1.5. Navlun Bedelinin Kaydedilmesi  141
5.2.1.6. Ödenen Vergi ve Harçların Kaydedilmesi  142
5.2.1.7. İthalat Masraflarının Ödenmesi  142
5.2.1.8. Gümrük Müşaviri Faturasının Kaydedilmesi  144
5.2.1.9. İthalat Hesabının Kapatılması  145
5.2.2. Mal Mukabili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  146
5.2.2.1. Mal Faturasının Kaydedilmesi  146
5.2.2.2. Mal Bedelinin Transfer Edilmesi  147
5.2.3. Vesaik Mukabili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  147
5.2.4. Kabul Kredili İthalat İşlemelerinin Muhasebeleştirilmesi  148
5.2.4.1. Poliçenin Kabul Edilmesi  149
5.2.4.2. Poliçe Bedelinin Ödenmesi  149
5.2.5. Akreditifli İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  150
5.2.5.1. Akreditif Açılması  150
5.2.5.2. Akreditif Bedelinin Ödenmesi  151
5.3. İHRACAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  152
5.3.1. Peşin İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  152
5.3.1.1. Mal Bedelinin Tahsil Edilmesi  152
5.3.1.2. Banka Masraflarının Ödenmesi  152
5.3.1.3. Mal Faturasının Kaydedilmesi  153
5.3.1.4. Sigorta Poliçesinin Kaydedilmesi  154
5.3.1.5. Navlun Bedelinin Kaydedilmesi  154
5.3.1.6. İhracat Masraflarının Ödenmesi  155
5.3.1.7. Gümrük Müşaviri Faturasının Kaydedilmesi  155
5.3.1.8. Maliyet Kaydının Yapılması  156
5.3.2. Mal Mukabili İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  158
5.3.2.1. Mal Faturasının Kaydedilmesi  158
5.3.2.2. Mal Bedelinin Tahsil Edilmesi  159
5.3.3. Vesaik Mukabili İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  159
5.3.4. Kabul Kredili İhracat İşlemelerinin Muhasebeleştirilmesi  160
5.3.4.1. Mal Faturasının Kaydedilmesi  161
5.3.4.2. Poliçenin Kaydedilmesi  161
5.3.4.3. Poliçenin Tahsile Verilmesi  162
5.3.4.3. Poliçe Bedelinin Tahsil Edilmesi  163
5.4.5. Akreditifli İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  164
5.4.5.1. Peşin Akreditif Olması Durumu  164
5.4.5.2. Vadeli Akreditif Olması Durumu  165
ÖRNEK TEKDÜZEN HESAP PLANI  167
BELGE ÖRNEKLERİ
Ek 1: Posta Makbuzu  213
Ek 2: Deniz Konişmentosu  214
Ek 3: Kısa Konişmento  215
Ek 4: Düzgün Hat Konişmentosu  216
Ek 5: Bileşik Hat Konişmentosu  217
Ek 6: Navlun Sözleşmesine Dayalı Konişmento  218
Ek 7: Ciro Edilemez Taşıma Senetleri  219
Ek 8: Hava Yolu Taşıma Senedi  220
Ek 9: Demiryolu Hamule Senedi  221
Ek 10: Karayolu Taşıma Senedi  222
Ek 11: FIATA-TCR Taşıma Belgesi  223
Ek 12: Proforma Fatura  224
Ek 13: Ticari Fatura  225
Ek 14: Poliçe  226
Ek 15: Bono  226
Ek 16: Sigorta Şahadetnamesi  227
Ek 17: Menşe Şahadetnamesi  228
Ek 18: A.TR Dolaşım Belgesi  229
Ek 19: Çeki Listesi  230
Ek 20: Koli Listesi  231
Ek 21: Gözetim Raporu  232
Ek 22: Analiz Raporu  233
Ek 23: Form A Belgesi  234
Ek 24: Gümrük Beyannamesi  235
Ek 25: Koli Listesi  237
Ek 26: A.TR Dolaşım Belgesi  238
Ek 27: Akreditif Mektubu  239
Ek 28: Deniz Konişmentosu  240
Ek 29: Konişmento  241
Ek 30: Düzgün Hat Konişmentosu  242
Ek 31: Çok Araçlı Taşıma Konişmentosu  243
Ek 32: Navlun Sözleşmesine Dayalı Konişmento  244
Ek 33: Ciro Edilemez Denizyolu Taşıma Senedi  245
Ek 34: Deniz Manifestosu  246
Ek 35: Havayolu Taşıma Senedi  247
Ek 36: Demiryolu Hamule Senedi  248
Ek 37: CMR 1  249
Ek 38: CMR 2  250
Ek 39: FIATA FBL (İştira Edilebilir)  251
Ek 40: FCR  252
Ek 41: Posta/Kurye Alındısı  253
Ek 42: Fatura  254
Ek 43: Proforma Fatura  255
Ek 44: Poliçe  256
Ek 45: Bono  257
Ek 46: Sigorta Mektubu  258
Ek 47: Sigorta Sertifikası  259
Ek 48: Sigorta Poliçesi  260
Ek 49: EUR1 Belgesi  261
Ek 50: Koli Müfredat Listesi  262
Ek 51: Kalite Belgesi  263
Ek 52: Gözetim Raporu  264
Ek 53: Analiz Raporu  265
Ek 54: Bitki Sağlık Sertifikası  266
Ek 55: Akreditif  267
Ek 56: Kombine Taşıma Konişmentosu  268
Ek 57: Kargo Makbuzu  269
Ek 58: İç Su Taşıma Konişmentosu  270
Ek 59: Hamule Senedi  271
Ek 60: Bitki Sertifikası  272
Ek 61: Tır Karnesi  273
Kaynakça  275
Kavram Dizini  279
 


Mahmut Vefa Toroslu
M. Vefa TOROSLU, 1962 yılında doğmuştur. 1985 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2010 yılında Okan Üniversitesi SBE Muhasebe–1;1;1;1;Denetim Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Halen Okan Üniversitesinde İşletme Doktorası çalışmalarına devam etmektedir.

1985 yılından 1997 yılına kadar reel sektörde çeşitli kademelerde muhasebe ve finans yöneticiliği yapmıştır. 1997 yılından 2012 yılına kadar finans sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2012–1;1;1;1;2013 yıllarında turizm ve otomotiv sektöründe üst düzey mali işler yöneticisi olarak çalışmıştır.

Eğitmenin sahip olduğu mesleki unvanlar şunlardır:

• Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (TÜRMOB)
• Bağımsız Denetçi (Kamu Gözetimi Kurumu–1;1;1;1;KGK)
• Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Uzmanı (SPK)
• Kredi Derecelendirme Uzmanı (SPK)
• Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı (SPK)

M. Vefa TOROSLU’nun muhasebe ve finans konularında yazmış olduğu 27 kitabı ve 63 makalesi bulunmaktadır. Kendisi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’de ortak olarak mesleki faaliyetlerine devam etmektedir. Aynı zamanda Okan Üniversitesi’nde muhasebe ve denetim konularında ders vermekte ve çeşitli eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

M. Vefa TOROSLU’nun basılı eserleri şunlardır:

1–1;1;1;1; Temel Dış Ticaret Bilgisi, 1996
2–1;1;1;1; Forfaiting, Kent Faktoring Yayını, 1997
3–1;1;1;1; Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, Beta Yayınları, 1998
4–1;1;1;1; Factoring İşlemleri ve Muhasebesi, Beta Yayınları, 1999
5–1;1;1;1; Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Beta Yayınları, 1999
6–1;1;1;1; Serbest Bölgeler, Beta Yayınları, 2000
7–1;1;1;1; Çağdaş Finansal Teknikler, Beta Yayınları, 2000
8–1;1;1;1; Şirketlerde Finansman Sorununun Çözümü ve Tekdüzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi, İSMMMO Yayını, 2002
9–1;1;1;1; Hukuksal ve Finansal Açıdan Factoring, Kazancı Yayınları, 2005
10–1;1;1;1; Tüm Yönleriyle Finansal Kiralama (Leasing), Yaklaşım Yayınları, 2008 (Doç. Dr. Ahmet Erol ve YMM Ercan Yıldırım ile ortak çalışma)
11–1;1;1;1; Muhasebe Denetimi, İSMMMO Yayını, 2008 (Ortak Çalışma)
12–1;1;1;1; Serbest Bölgeler, 2. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2010 (Dr. Cem Niyazi Durmuş ile ortak çalışma)
13–1;1;1;1; Barter İşlemleri ve Muhasebesi, Adalet Yayınları, 2010
14–1;1;1;1; Türkiye Muhasebe Standartlarında Hasılat–1;1;1;1;Maliyet İlişkisi, Adalet Yayınları, 2011
15–1;1;1;1; Hukuksal ve Finansal Açıdan Factoring, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Vedat Kitapçılık, 2011
16–1;1;1;1; Hukuksal ve Finansal Açıdan Forfaiting, Adalet Yayınları, 2011
17–1;1;1;1; Tüm Yönleriyle Finansal Kiralama (Leasing), Güncellenmiş 2. Baskı, Yaklaşım Yayınları, 2008 (Doç. Dr. Ahmet Erol ve YMM Ercan Yıldırım ile ortak çalışma)
18–1;1;1;1; Muhasebe Teorisi, Adalet Yayınları, 2012
19–1;1;1;1; Finansal Tablolar Denetimi, Seçkin Yayıncılık, 2012
20–1;1;1;1; İşletme Bütçeleri, Seçkin Yayıncılık, 2013 (Dr. Cem Niyazi Durmuş ile ortak çalışma)
21–1;1;1;1; Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2013
22–1;1;1;1; Finansal Tablolar Analizi, Seçkin Yayıncılık, 2013 (Dr. Cem Niyazi Durmuş ile ortak çalışma)
23–1;1;1;1; Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Seçkin Yayıncılık, 2014
24–1;1;1;1; İç Kontrol ve İç Denetim, Vedat Kitapçılık, 2014
25–1;1;1;1; TMS ve VUK Kapsamında Stoklar, Legal Yayıncılık, 2014 (YMM Metin AYTULUN ile ortak çalışma)
26–1;1;1;1; Hukuksal ve Finansal Açıdan Factoring, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 4. Baskı, Vedat Kitapçılık, 2014
27–1;1;1;1; Anonim Şirketlerde Tasfiye, Vedat Kitapçılık, 2014 (YMM Metin AYTULUN ile ortak çalışma)
Mehmet Vurucu ...
Eylül 2017
41.50 TL
Sepete Ekle
Serhat Yanık ...
Eylül 2013
45.00 TL
Sepete Ekle
Sadettin Gültekin ...
Şubat 2013
31.00 TL
Sepete Ekle
Engin Yarbaşı ...
Ocak 2012
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Şekiller Listesi  19
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
DIŞ TİCARET VE TEMEL KAVRAMLAR
1.1. DIŞ TİCARETİN TANIMI  23
1.2. DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ  23
1.2.1. Normal Ticaret  23
1.2.2. Bağlı Ticaret  23
1.2.3. Sınır Ticareti (Border Trade)  24
1.2.4. Serbest Bölge Ticareti (Free Zone Trade)  24
1.3. DIŞ TİCARET POLİTİKASI (FOREIGN TRADE POLICY)  24
1.3.1. Serbest Dış Ticaret Politikası (Free Foreign Trade Policy)  24
1.3.2. Koruyucu Dış Ticaret Politikası (Protectionist Foreign Trade Policy)  24
1.4. DIŞ TİCARET TEORİSİ  25
1.4.1. Mutlak Üstünlükler Teorisi  25
1.4.2. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi  25
1.5. DIŞ ÖDEMELER BİLANÇOSU (BALANCE OF PAYMENTS)  26
1.5.1. Dış Ödemeler Bilançosunun Bölümleri  26
1.5.1.1. Cari İşlemler (Balance of Current Transaction)  26
1.5.1.2. Sermaye Hareketleri  27
1.5.1.3. Dış Rezerv Hareketleri  27
1.5.2. Dış Ödemeler Bilançosunun Sonuçları  27
1.5.2.1. Denk Dış Ödemeler Bilançosu  28
1.5.2.2. Alacaklı Dış Ödemeler Bilançosu  28
1.5.2.3. Borçlu Dış Ödemeler Bilançosu  28
1.5.3. Dış Ticaret Bilançosu (Balance of Trade)  28
1.6. DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR  28
1.6.1. Arbitraj  28
1.6.2. Aval  28
1.6.3. Avarya  29
1.6.4. Belgeler (Vesaik)  29
1.6.5. Konteyner  29
1.6.6. Damping  29
1.6.7. Deklerasyon Belgesi  30
1.6.8. Demuraj  30
1.6.9. Döviz  30
1.6.10. Efektif  30
1.6.11. Antrepo  30
1.6.13. Gümrük Bölgesi  31
1.6.14. Gümrük Hattı  31
1.6.15. Gümrük Müşaviri  31
1.6.16. Gümrük Tarifesi  31
1.6.17. Dış Ticaret  31
1.6.18. İhracat  32
1.6.19. İthalat  32
1.6.20. Kambiyo  32
1.6.21. Kliring  32
1.6.22. Kuvertür  32
1.6.23. Kur  32
1.6.23. Küşat Mektubu  33
1.6.24. Navlun  33
1.6.25. Pasavan  33
1.6.26. Rambursman  34
1.6.27. Reexport  34
1.6.28. Sınır Ticareti  34
1.6.29. Takas  34
1.6.30. Transit Ticaret  34
İkinci Bölüm
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER
2.1. SEVK BELGELERİ (SHİPPİNG DOCUMENTS)  35
2.1.1. Konişmento (Bill of Lading)  35
2.1.1.1. Devir Yönünden Konişmentolar  36
2.1.1.1.1. Nama Yazılı Konişmento (Straight B/L)  36
2.1.1.1.2. Emre Yazılı Konişmento (Order B/L)  36
2.1.1.1.3. Hamiline Yazılı Konişmento (Bearer B/L)  37
2.1.1.2. Yükleme Kriterleri Yönünden Konişmentolar  37
2.1.1.2.1. Yükleme Konişmentosu (On Board B/L)  37
2.1.1.2.2. Tesellüm Konişmentosu (Received for Shipment B/L)  37
2.1.1.3. Özellikli Konişmentolar  37
2.1.1.3.1. Temiz Konişmento (Clean B/L)  37
2.1.1.3.2. Kirli Konişmento (Dirty B/L)  38
2.1.1.3.3. Şartlı Konişmento (Clause B/L)  38
2.1.1.3.4. Geçkin Konişmento (Stale B/L)  38
2.1.1.3.5. Tek Konişmento (Through B/L)  39
2.1.1.3.6. Kombine Taşıma Konişmentosu (Combined Transport B/L)  39
2.1.1.3.7. Konteyner Konişmentosu (Container B/L)  39
2.1.1.3.8. Kısa Konişmento (Short Form B/L)  40
2.1.1.3.9. Tanker Konişmentosu (Tanker B/L)  40
2.1.1.3.10. Düzgün Hat Konişmentosu (Liner B/L)  40
2.1.1.3.11. Ciro Edilemez Konişmentosu (Non-Negotiable B/L)  41
2.1.1.3.12. Navlun Sözleşmesine Dayalı Konşimento (Charter Party B/L)  41
2.1.2. Navlun Sözleşmesi (Freight Contract)  41
2.1.2.1. Kırkambar Navlun Sözleşmesi  42
2.1.2.2. Charter Party Navlun Sözleşmesi  42
2.1.3. Taşıma Senetleri (Waybills)  42
2.1.3.1. Havayolu Konişmentosu (Air Waybill)  43
2.1.3.2. Hamule Senedi (Railway Bill)  43
2.1.3.3. CMR Taşıma Senedi (CMR International Consignment Waybill)  44
2.1.3.4. House Konişmento (House B/L)  45
2.1.4. Nakliyeci Makbuzu ve FIATA Belgeleri  45
2.1.4.1. Nakliyeci Makbuzu (Forwarder’s Receipt)  45
2.1.4.2. FIATA Belgeleri  46
2.1.4.2.1. FIATA FCR Nakliyeci Tesellüm Belgesi (Forwarding Agent’s Certificate of Receipts)  46
2.1.4.2.2. FIATA FCT Nakliyeci Taşıma Belgesi (Forwarding Agent’s Certificate of Transport)  47
2.1.4.2.3. FIATA FBL Karma Nakliye Konişmentosu (FIATA Combined Bill of Lading)  47
2.1.5. Posta Paket Makbuzları (Postal Receipts)  47
2.1.5.1. Adi Posta Paket Makbuzu (Post Parcel Receipt)  47
2.1.5.2. Uçak Posta Paket Makbuzu (Airmail Parcel Receipt)  47
2.1.6. Rıhtım Makbuzu (Varrant de Dock)  48
2.1.7. İkinci Kaptan Makbuzu (Mate’s Receipt)  48
2.1.8. Dok Makbuzu (Dock Receipt)  48
2.1.9. Umumi Mağazalar Makbuzu  48
2.1.10. Tır Karnesi  48
2.1.11. Ata Karnesi (Ata Carnet)  49
2.2. SİGORTA BELGELERİ (INSURANCE DOCUMENTS)  49
2.2.1. Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)  50
2.2.1.1. Kesin Sigorta Poliçesi  51
2.2.1.2. Flotan Sigorta Poliçesi  51
2.2.2. Sigorta Şahadetnamesi (Insurance Certificate)  51
2.3. FATURA (INVOICE)  51
2.3.1. Fatura Hakkında Genel Bilgi  51
2.3.2. Proforma Fatura (Proforma Invoice)  52
2.3.3. Ticari Fatura (Commercial Invoice)  53
2.3.3.1. Yerli Fatura  53
2.3.3.2. Yabancı Fatura  54
2.3.3.3. İhracat Faturası  54
2.3.3.4. İhraç Kaydıyla Satış Faturası  54
2.3.3.5. İthalat Faturası  54
2.3.3.6. Özel Fatura  54
2.3.4. Konsolosluk Faturası (Consular Invoice)  55
2.3.5. Navlun Faturası (Freight Invoice)  55
2.4. FİNANSMAN BELGELERİ (FINANCIAL DOCUMENTS)  55
2.4.1. Poliçe (Bill of Exchange / Draft)  55
2.4.1.1. Poliçenin Tanımı  55
2.4.1.2. Poliçenin Tarafları  56
2.4.1.3. Poliçenin Unsurları  57
2.4.1.4. Açık Poliçe  59
2.4.1.5. İkametgâhlı ve Adresli Poliçeler  59
2.4.1.6. Poliçede İmzaların Bağımsızlığı İlkesi  60
2.4.1.7. Poliçede Kabul  60
2.4.1.8. Poliçede Aval  62
2.4.1.9. Poliçede Vade  63
2.4.1.10. Poliçenin Devri  64
2.4.1.11. Poliçede Ödeme  64
2.4.1.12. Poliçede Araya Girme  65
2.4.2. Bono (Promissory Note)  65
2.4.2.1. Bononun Tanımı  65
2.4.2.2. Bononun Unsurları  66
2.4.2.3. Bonoyu Düzenleyenin Sorumluluğu  67
2.4.2.4. Bonoda Hak Sahibi  67
2.4.2.5. Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri  68
2.4.3. Antrepo Makbuzu (Warehouse Receipt)  68
2.4.4. Rehin Senedi (Trust Receipt)  68
2.4.5. Teslim Emri (Delivery Order)  69
2.4.6. Kontrol ve Numune Alma Yetki Belgesi (Inspection and Sampling Order)  69
2.5. DOLAŞIM BELGELERİ (CERTIFICATES OF CIRCULATION)  69
2.5.1. A.TR Dolaşım Belgesi  70
2.5.2. EUR.1 Dolaşım Belgesi  72
2.5.3. INF.2 Belgesi  73
2.6. DİĞER BELGELER  74
2.6.1. Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)  74
2.6.2. Çeki Listesi (Weight List)  75
2.6.3. Koli Listesi (Packing List)  76
2.6.4. Spesifikasyon Listesi  76
2.6.5. Sağlık Raporu (Health Certificate)  76
2.6.6. Analiz Raporu (Certificate of Analysis)  76
2.6.7. Gözetim Belgesi (Certificate of Inspection)  77
2.6.8. Helal Belgesi (Halal Certificate)  77
2.6.9. Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate)  77
2.6.10. Koşer Belgesi  77
2.6.11. Veteriner Sertifikası (Veterinary Certificate)  78
2.6.12. Boykot-Kara Liste Sertifikaları (Boycot-Black List Certificates)  78
2.6.13. Gemi Ölçü Raporu  78
2.6.14. ATA Karneleri  78
2.6.15. EUR MED Belgesi  79
2.6.16. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi  79
2.6.17. CE Belgesi  79
2.6.18. Form A  80
Üçüncü Bölüm
DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ
3.1. TESLİM ŞEKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ  81
3.2. INCOTERM’IN YAPISI  82
3.3. INCOTERMS 2000’E GÖRE ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ  84
3.3.1. Ticari İşletmede Teslim (Ex Works)  84
3.3.2. Belirlenen Yerde Taşıyıcıya Teslim (Free Carrier ...)  85
3.3.3. Geminin Bordasında Teslim (Free Alongside Ship)  85
3.3.4. Güvertede Teslim (Free On Board)  86
3.3.5. Mal Bedeli ve Navlun (Cost and Freight)  87
3.3.6. Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun (Cost, Insurance and Freight)  88
3.3.7. Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (Carriage Paid To...)  88
3.3.8. Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim (Carriage and Insurance Paid To...)  89
3.3.9. Sınırda Teslim (Delivered at Frontier)  90
3.3.10. Gemide Teslim (Delivered ex Ship)  91
3.3.11. Rıhtımda Teslim (Delivered ex Quay)  91
3.3.12. Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim (Delivered Duty Unpaid)  92
3.3.13. Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (Delivered Duty Paid)  93
Dördüncü Bölüm
DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ
4.1. PEŞİN ÖDEME (CASH PAYMENT)  96
4.1.1. Peşin Ödeme Şeklinin Tanımı  96
4.1.2. Peşin Ödeme Şeklinin İşleyişi  97
4.1.3. Peşin Ödeme Şeklinin Yöntemleri  98
4.1.3.1. Havale Şeklinde Ödeme  99
4.1.3.2. Nakit Ödeme  99
4.1.3.3. Prefinansman  99
4.1.3.4. Red Clause Akreditif  99
4.2. MAL MUKABİLİ ÖDEME (CASH AGAINST GOODS)  99
4.2.1. Mal Mukabili Ödeme Şeklinin Tanımı  99
4.2.2. Mal Mukabili Ödeme Şeklinin İşleyişi  101
4.3. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (CASH AGAINST DOCUMENTS)  102
4.3.1. Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Tanımı  102
4.3.2. Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Türleri  104
4.3.2.1. Vesaik İbrazında Ödeme (Documents Againsts Payment)  104
4.3.2.2. Poliçe Kabulü Karşılığında Vesaikin Teslimi (Documents Against Acceptance)  104
4.3.2.3. Vesaikin Taahhütname Karşılığında Teslimi (Documents Against Letter of Undertaking)  105
4.3.2.4. Vesaikin Ödeme Garantisi Karşılığında Teslimi (Documents Against Payment Guarantee)  105
4.3.2.5. Kabullü Tahsilat (Acceptance)  105
4.3.3. Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin İşleyişi  106
4.4. KABUL KREDİLİ ÖDEME (ACCEPTANCE CREDITS)  107
4.4.1. Kabul Kredili Ödeme Şeklinin Tanımı  107
4.4.2. Kabul Kredili Ödeme Şeklinin Türleri  108
4.4.2.1. Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme  108
4.4.2.2. Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme  108
4.4.2.3. Kabul Kredili Akreditifli Ödeme  108
4.4.3. Kabul Kredili Ödeme Şeklinin İşleyişi  108
4.5. AKREDİTİFLİ ÖDEME (LETTER OF CREDIT - DOCUMENTARY CREDIT)  110
4.5.1. Akreditifin Tanımı  110
4.5.2. Akreditifin Fonksiyonları  111
4.5.2.1. Teminat Fonksiyonu  112
4.5.2.2. Ödeme Fonksiyonu  113
4.5.2.3. Kredi Fonksiyonu  113
4.5.3. Akreditifte Taraflar  114
4.5.3.1. Akreditif Amiri (Applicant, Orderer, Principal)  114
4.5.3.2. Akreditif Lehdarı (Beneficiary)  114
4.5.3.3. Amir Banka (Opening Bank, Issuing Bank)  115
4.5.3.4. Aracı Banka (Intermediary Bank)  116
4.5.3.4.1. İhbar Bankası (Advising Bank)  117
4.5.3.4.2. Teyit Bankası (Confirming Bank)  117
4.5.3.4.3. Ödeme Bankası (Paying Bank)  118
4.5.3.4.4. Kabul Bankası (Accepting Bank)  118
4.5.3.4.5. İştira Bankası (Negotiating Bank)  118
4.5.3.4.6. Rambursman Bankası (Reimbursing Bank)  119
4.5.4. Akreditifte Süreler  119
4.5.4.1. Akreditif Vadesi (Expiry Date)  119
4.5.4.2. Yükleme Vadesi (Latest Date of Ahpment)  119
4.5.4.3. İbraz Süresi (Documant Presentation Priod)  120
4.5.4.4. Ödeme Vadesi (Maturity Date)  120
4.5.5. Akreditif Türleri  120
4.5.5.1. Dönme Hakkına Göre Akreditif Türleri  120
4.5.5.1.1. Dönülemez Akreditif (Irrevocable L/C)  120
4.5.5.1.2. Dönülebilir Akreditif (Revocable L/C)  121
4.5.5.2. Teyit Durumuna Göre Akreditif Türleri  122
4.5.5.2.1. Teyitli Akreditif (Confirmed L/C)  122
4.5.5.2.2. Teyitsiz Akreditif (Unconformed L/C)  122
4.5.5.3. Süreklilik Durumuna Göre Akreditif Türleri  123
4.5.5.3.1. Adi Akreditif (Fixed L/C)  123
4.5.5.3.2. Rotatif (Döner) Akreditif (Revolving L/C)  123
4.5.5.4. Devredilebilme Durumuna Göre Akreditif Türleri  124
4.5.5.4.1. Devredilebilir Akreditif (Transferable L/C)  124
4.5.5.4.2. Nakledilebilir Akreditif  124
4.5.5.5. Kısımlara Bölünebilme Durumun Göre Akreditif Türleri  125
4.5.5.5.1. Bölünebilir Akreditif (Divisible L/C )  125
4.5.5.5.2. Bölünemeyen Akreditif (Indivisible L/C)  125
4.5.5.6. Ödeme Biçimine Göre Akreditif Türleri  125
4.5.5.6.1. İbrazında Ödemeli Akreditif (Sight L/C)  125
4.5.5.6.2. Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C)  126
4.5.5.6.3. Kabul Kredili Akreditif (Acceptance L/C)  126
4.5.5.7. Sürelerine Göre Akreditif Türleri  127
4.5.5.7.1. Süreli Akreditif  127
4.5.5.7.2. Süresiz Akreditif  127
4.5.5.8. Özellikli Akreditifler  127
4.5.5.8.1. Karşılıklı Akreditif (Back to Back L/C)  127
4.5.5.8.2. Red Clause Akreditif (Red Clause L/C)  128
4.5.5.8.3. Green Clause Akreditif (Green Clause L/C)  128
4.5.5.8.4. Stand-by Akreditif (Stand-by L/C)  129
4.5.5. Akreditiflerin İşleyiş Süreci  129
4.5.6. Akreditif Analizi  131
4.5.7. Akreditifte Rezerv  132
4.5.8. Akreditifin Yararları  134
4.5.8.1. İhracatçı Yönünden  134
4.5.8.2. İthalatçı Yönünden  135
Beşinci Bölüm
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ
5.1. TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ  137
5.2. İTHALAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  138
5.2.1. Peşin İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  138
5.2.1.1. Mal Bedelinin Ödenmesi  138
5.2.1.2. Banka Masraflarının Ödenmesi  139
5.2.1.3. Mal Faturasının Kaydedilmesi  140
5.2.1.4. Sigorta Poliçesinin Kaydedilmesi  140
5.2.1.5. Navlun Bedelinin Kaydedilmesi  141
5.2.1.6. Ödenen Vergi ve Harçların Kaydedilmesi  142
5.2.1.7. İthalat Masraflarının Ödenmesi  142
5.2.1.8. Gümrük Müşaviri Faturasının Kaydedilmesi  144
5.2.1.9. İthalat Hesabının Kapatılması  145
5.2.2. Mal Mukabili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  146
5.2.2.1. Mal Faturasının Kaydedilmesi  146
5.2.2.2. Mal Bedelinin Transfer Edilmesi  147
5.2.3. Vesaik Mukabili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  147
5.2.4. Kabul Kredili İthalat İşlemelerinin Muhasebeleştirilmesi  148
5.2.4.1. Poliçenin Kabul Edilmesi  149
5.2.4.2. Poliçe Bedelinin Ödenmesi  149
5.2.5. Akreditifli İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  150
5.2.5.1. Akreditif Açılması  150
5.2.5.2. Akreditif Bedelinin Ödenmesi  151
5.3. İHRACAT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  152
5.3.1. Peşin İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  152
5.3.1.1. Mal Bedelinin Tahsil Edilmesi  152
5.3.1.2. Banka Masraflarının Ödenmesi  152
5.3.1.3. Mal Faturasının Kaydedilmesi  153
5.3.1.4. Sigorta Poliçesinin Kaydedilmesi  154
5.3.1.5. Navlun Bedelinin Kaydedilmesi  154
5.3.1.6. İhracat Masraflarının Ödenmesi  155
5.3.1.7. Gümrük Müşaviri Faturasının Kaydedilmesi  155
5.3.1.8. Maliyet Kaydının Yapılması  156
5.3.2. Mal Mukabili İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  158
5.3.2.1. Mal Faturasının Kaydedilmesi  158
5.3.2.2. Mal Bedelinin Tahsil Edilmesi  159
5.3.3. Vesaik Mukabili İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  159
5.3.4. Kabul Kredili İhracat İşlemelerinin Muhasebeleştirilmesi  160
5.3.4.1. Mal Faturasının Kaydedilmesi  161
5.3.4.2. Poliçenin Kaydedilmesi  161
5.3.4.3. Poliçenin Tahsile Verilmesi  162
5.3.4.3. Poliçe Bedelinin Tahsil Edilmesi  163
5.4.5. Akreditifli İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi  164
5.4.5.1. Peşin Akreditif Olması Durumu  164
5.4.5.2. Vadeli Akreditif Olması Durumu  165
ÖRNEK TEKDÜZEN HESAP PLANI  167
BELGE ÖRNEKLERİ
Ek 1: Posta Makbuzu  213
Ek 2: Deniz Konişmentosu  214
Ek 3: Kısa Konişmento  215
Ek 4: Düzgün Hat Konişmentosu  216
Ek 5: Bileşik Hat Konişmentosu  217
Ek 6: Navlun Sözleşmesine Dayalı Konişmento  218
Ek 7: Ciro Edilemez Taşıma Senetleri  219
Ek 8: Hava Yolu Taşıma Senedi  220
Ek 9: Demiryolu Hamule Senedi  221
Ek 10: Karayolu Taşıma Senedi  222
Ek 11: FIATA-TCR Taşıma Belgesi  223
Ek 12: Proforma Fatura  224
Ek 13: Ticari Fatura  225
Ek 14: Poliçe  226
Ek 15: Bono  226
Ek 16: Sigorta Şahadetnamesi  227
Ek 17: Menşe Şahadetnamesi  228
Ek 18: A.TR Dolaşım Belgesi  229
Ek 19: Çeki Listesi  230
Ek 20: Koli Listesi  231
Ek 21: Gözetim Raporu  232
Ek 22: Analiz Raporu  233
Ek 23: Form A Belgesi  234
Ek 24: Gümrük Beyannamesi  235
Ek 25: Koli Listesi  237
Ek 26: A.TR Dolaşım Belgesi  238
Ek 27: Akreditif Mektubu  239
Ek 28: Deniz Konişmentosu  240
Ek 29: Konişmento  241
Ek 30: Düzgün Hat Konişmentosu  242
Ek 31: Çok Araçlı Taşıma Konişmentosu  243
Ek 32: Navlun Sözleşmesine Dayalı Konişmento  244
Ek 33: Ciro Edilemez Denizyolu Taşıma Senedi  245
Ek 34: Deniz Manifestosu  246
Ek 35: Havayolu Taşıma Senedi  247
Ek 36: Demiryolu Hamule Senedi  248
Ek 37: CMR 1  249
Ek 38: CMR 2  250
Ek 39: FIATA FBL (İştira Edilebilir)  251
Ek 40: FCR  252
Ek 41: Posta/Kurye Alındısı  253
Ek 42: Fatura  254
Ek 43: Proforma Fatura  255
Ek 44: Poliçe  256
Ek 45: Bono  257
Ek 46: Sigorta Mektubu  258
Ek 47: Sigorta Sertifikası  259
Ek 48: Sigorta Poliçesi  260
Ek 49: EUR1 Belgesi  261
Ek 50: Koli Müfredat Listesi  262
Ek 51: Kalite Belgesi  263
Ek 52: Gözetim Raporu  264
Ek 53: Analiz Raporu  265
Ek 54: Bitki Sağlık Sertifikası  266
Ek 55: Akreditif  267
Ek 56: Kombine Taşıma Konişmentosu  268
Ek 57: Kargo Makbuzu  269
Ek 58: İç Su Taşıma Konişmentosu  270
Ek 59: Hamule Senedi  271
Ek 60: Bitki Sertifikası  272
Ek 61: Tır Karnesi  273
Kaynakça  275
Kavram Dizini  279
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020