Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Ceza Muhakemesi Hukuku
Eylül 2020 / 3. Baskı / 312 Syf.
Fiyatı: 29.00 TL
İndirimli: 26.10 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Eylül 2019 26.50 TL 9.90 TL (%63)Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Ceza Muhakemesi Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında; bir suç işlenip işlenmediği, işlenmişse failinin veya faillerinin kim olduğu, ceza sorumluluklarının bulunup bulunmadığı, sorumluluğun bulunması durumunda failler hakkında hükmedilecek yaptırımın türü ve miktarının belirlenmesi ve infaz edilebilir bir yaptırımın ortaya konulması amacıyla yapılan bir dizi faaliyetten oluşan ceza muhakemesi hukukuna; bir suçun işlenmesiyle birlikte devlet ile fail arasında oluşan ve değişik evre ve aşamaları kapsayan ilişkisine, suçun ve failinin saptanmasından başlayarak, verilecek hükmün kesinleşmesine kadar uzanan sürecine, bu sürecin Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk metinlerine uygun olarak sürdürülmesine ilişkin özet bilgilere yer verilmektedir.

Bu baskıda; 17.10.2019 tarihli ve 7188 sayılı, 14.4.2020 tarihli ve 7272 sayılı, 11.6.2020 tarihli ve 7245 sayılı, 11.72020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler ve getirilen yeni kurumlar kitaba işlenmiştir.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel Esasları
Ceza Muhakemesi Şartları
Ceza Muhakemesi Makamları ve Süjeleri
Koruma Tedbirleri
Ceza Muhakemesinde Deliller
Yargılama ve Hüküm Verme
Ceza Muhakemesi İşlemleri
Kanun Yolları
Barkod: 9789750262159
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 312
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Basıya Önsöz  5
2. Basıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
§1. GENEL AÇIKLAMA  25
§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ORTAK TERİMLERİ  25
I. Soruşturma ve Kovuşturma  25
II. Şüpheli ve Sanık  27
III. Müdafi ve Vekil  28
IV. İfade Alma ve Sorgu  28
V. Malen Sorumlu  28
VI. Suçüstü ve Toplu Suç  29
VII. Disiplin Hapsi  29
§3. CEZA MUHAKEMESİ SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ  30
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  32
I. Doğrudan Kaynaklar  32
1. Anayasa  32
2. Kanunlar  32
3. Uluslararası Sözleşmeler  33
II. Dolaylı Kaynaklar  34
§5. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  34
§6. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI  35
I. Zaman Bakımından Uygulama  35
II. Yer Bakımından Uygulama  36
III. Kişi Bakımından Uygulama  37
Birinci Bölüm Soruları  40
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI
§1. GENEL AÇIKLAMA  43
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ SONUÇLARI  44
§ 3. BAZI CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  45
I. Şikayet  45
II. Talep (İstem)  47
III. Müracaat (Yazılı Başvuru)  48
IV. İzin  48
V. Dokunulmazlığın Bulunmaması  49
VI. Türkiye’de Bulunma  50
VII. Kesin Hüküm Bulunmaması  51
VIII. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması  51
IX. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  51
X. Bekletici Sorunun Çözümü  52
XI. Önödeme  52
XII. Uzlaştırma  52
XIII. Seri Muhakeme Usulü  56
İkinci Bölüm Soruları  58
Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE SÜJELERİ
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  61
§ 2. İDDİA MAKAMI  62
I. Cumhuriyet Savcısı  62
1. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  62
2. Yer Bakımından Yetki  65
3. İddianamenin İadesi  66
4. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  67
a) Etkin Pişmanlık ve Şahsi Cezasızlık Halleri  67
b) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  68
5. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Denetimi  69
II. Sulh Ceza Hakimi  71
III. Mağdur  72
1. Genel Açıklama  72
2. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Hakları  73
3. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Dinlenmesi  74
4. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Davaya Katılması  76
5. Tüzel Kişilerin Kamu Davasına Katılması ve Temsili  78
§ 3. SAVUNMA MAKAMI  78
I. Şüpheli ve Sanık  78
1. Şüpheli ve Sanığın Hakları  78
2. İfade ve Sorgu  80
II. Müdafi  81
1. Müdafi Seçimi ve Görevlendirilmesi  82
2. Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi  84
3. Müdafiin Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi  86
§ 4. YARGILAMA MAKAMI  87
I. Yargılama Makamını İşgal Eden Süje Olarak Hakim  87
1. Hakimin Nitelikleri  87
a) Bağımsızlık  87
b) Tarafsızlık  89
aa) Tarafsızlığı Ortadan Kaldıran Sebepler  90
bb) Tarafsızlığı Sağlama Yolları  91
aaa) Hakimin Reddi  91
bbb) Hakimin Çekinmesi  93
2. Hakimin (Mahkemenin) Yetkileri  94
a) Madde Bakımından Yetki (Görev)  94
aa) Genel Açıklama  94
bb) Mahkemenin Madde Bakımından Yetkisi  95
cc) Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası  96
dd) Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  97
ee) Madde Bakımından Yetkinin İstisnası: Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  98
ff) Madde Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  100
b) Yer Bakımından Yetki (Yetki)  100
aa) Genel Açıklama  100
bb) Mahkemenin Yer Bakımından Yetkisi  101
cc) Yer Bakımından Yetkisizlik İddiası ve Kararı  103
dd) Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  104
ee) Yer Bakımından Yetkinin İstisnaları  104
aaa) Davanın Nakli  104
bbb) İstinabe  106
ccc) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  106
ff) Yer Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  107
c) Kişi Bakımından Yetki  107
d) Görev Bakımından Yetki  108
aa) Genel Açıklama  108
bb) Görev Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  109
cc) Görev Bakımından Yetkinin İstisnaları  109
aaa) Naiplik  109
bbb) Nisbi Muhakeme  110
II. Yargılama Makamının Yardımcı Teşkilatı  111
Üçüncü Bölüm Soruları  115
Dördüncü Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  119
I. Kavram ve Tanım  119
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  119
1. Yasallık  119
2. Geçicilik  120
3. Araç Olma  120
4. Gecikmede Tehlike  120
5. Görünüşte Haklılık (Haklı Görünüş)  120
6. Ölçülülük (Oranlılık )  121
7. Bir Karara Dayanma  122
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ  122
I. Yakalama  122
1. Doğrudan (Fiili) Yakalama  123
a) Yakalama Yetkisi  123
b) Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  124
2. Yakalama Emrine İstinaden Yakalama  125
a) Genel Açıklama  125
b) Yakalanan Kişinin Hakim veya Mahkeme Önüne Çıkarılması  127
II. Gözaltı  127
1. Genel Açıklama  127
2. Gözaltı Süresi  129
3. Gözaltına Alınan Şüphelinin Hakim Önüne çıkarılması  130
III. Tutuklama  130
1. Kavram  130
2. Tutuklamanın Şartları  131
a) Kuvvetli Suç Şüphesi  131
b) Tutuklama Nedenlerinden Birinin Varlığı  131
3. Tutuklama Yasağı  133
4. Tutuklama Kararı  134
5. Tutukluluk Süresi  135
6. Tutukluluğun İncelenmesi  136
IV. Adli Kontrol  138
1. Kavram  138
2. Adli Kontrol Kararı  139
3. Adli Kontrol Tedbirinin Türleri  140
4. Adli Kontrolün Süresi, İzlenmesi ve Mahsup  142
5. Yaptırım  143
6. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  143
V. Arama  143
1. Kavram  143
2. Aramanın Şartları  145
3. Aramanın Kapsamı  145
4. Arama Kararı ve Emri  146
5. Aramanın Zamanı  147
6. Aramanın İcrası  147
VI. Elkoyma  149
1. Kavram  149
2. Elkoymanın Kapsamı  149
3. Elkoyma Kararı ve Emri  151
4. Elkoymanın İcrası  151
5. Elkonulan Eşyanın İadesi  153
6. Özel Elkoyma Çeşitleri  154
a) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  154
b) Postada Elkoyma  155
c) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  156
d) Kaçaklara İlişkin Elkoyma  158
7. Arama ve Elkoymaya İlişkin Ortak Düzenlemeler  159
a) Avukat Bürolarında Arama ve Elkoyma  159
b) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama ve Elkoyma  160
VII. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  161
1. Genel Açıklama  161
2. İletişimin Denetlenmesi Şekilleri  162
a) İletişimin Tespiti  162
b) İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  163
c) Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  165
3. Kararın İcrası, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi ve Bildirim  165
VIII. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  166
IX. Teknik Araçlarla İzleme  168
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  169
I. Genel Açıklama  169
II. Tazminat İstenebilecek Haller  171
III. Tazminat Talebinin Şartları ve İncelenmesi  172
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  174
Dördüncü Bölüm Soruları  176
Beşinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  179
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı  179
II. Serbest Delil İlkesi  181
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ  182
I. Genel Açıklama  182
II. Beyan Delili  183
1. Şüpheli–Sanık Beyanı  183
2. Tanık Beyanı  184
a) Tanık Kavramı  184
b) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri  186
aa) Hazır Bulunma  186
bb) Yemin Etme  187
cc) Beyanda Bulunma  189
dd) Tanıklıktan Çekinme  191
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  191
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi  193
III. Belge Delili  194
IV. Belirti Delili  195
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  196
I. Delillerin Toplanması  196
1. Beden Muayenesi  196
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  197
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  197
c) Kadının Muayenesi  198
2. Fizik Kimliğin Tespiti  199
3. Yer Gösterme  199
4. Olay Yeri İnceleme  200
II. Delillerin Değerlendirilmesi  200
1. Bilirkişi İncelemesi  200
a) Genel Açıklama  200
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi  201
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  203
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu  203
e) Uzman Mütalaası  206
f) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri  206
aa) Gözlem Altına Alma  206
bb) Moleküler Genetik İnceleme  207
cc) Adli Muayene ve Otopsi  208
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  209
2. Keşif  210
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları  211
Beşinci Bölüm Soruları  213
Altıncı Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§ 1. İDDİANAMENİN KABULÜ ve KOVUŞTURMA EVRESİ  217
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI  218
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi  218
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler  218
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  218
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması  219
a) Sanığın Çağrılması  219
b) Diğer Kişilerin Çağrılması  220
3. Delil Toplanması  221
§ 3. DURUŞMA  223
I. Duruşmanın Önemi  223
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı  224
III. Duruşmanın Sözlülüğü  225
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk  226
V. Duruşmanın Açık Olması  227
1. Genel Olarak Açıklık  227
2. Açıklığın İstisnaları  227
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik  228
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik  229
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik  229
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  230
1. Duruşmada Hazır Bulunma  230
a) Hakimlerin Hazır Bulunması  230
b) İddia Makamının Hazır Bulunması  231
aa) Cumhuriyet Savcısı  231
bb) Bireysel İddia Makamı  232
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması  232
aa) Sanık  232
bb) Müdafi  234
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  235
3. Duruşmanın Başlaması  236
4. Delillerin Ortaya Konulması  237
5. Doğrudan Soru Yöneltme  238
6. Delillerin Tartışılması  239
7. Suç Niteliğinin Değişmesi  240
8. Duruşma Tutanağı  241
§ 4. HÜKÜM VERME  242
I. Delillerin Değerlendirilmesi  242
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması  243
III. Hüküm Çeşitleri  245
IV. Hükmün İçeriği  247
V. Hükmün Açıklanması  251
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  251
Altıncı Bölüm Soruları  254
Yedinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. KAVRAM  257
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  257
I. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler  257
II. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri  258
III. Elektronik İşlemler  258
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRELER  260
I. Sürelerin Sınıflandırılması  260
II. Sürelerin Hesaplanması  261
§ 4. ESKİ HALE GETİRME  261
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  263
§ 6. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ SAKATLIKLARIN YAPTIRIMI  265
I. Yokluk  265
II. Butlan  265
III. Hak Düşümü  265
IV. Kabul Edilmezlik  266
§ 7. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  266
Yedinci Bölüm Soruları  267
Sekizinci Bölüm
KANUN YOLLARI
§ 1. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  271
I. Kavram  271
II. Kanun Yollarının Çeşitleri  272
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  272
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi  275
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli  275
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme  276
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri  277
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması  277
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı  277
§ 2. OLAĞAN KANUN YOLLARI  279
I. İtiraz  279
II. İstinaf  281
1. Genel Açıklama  281
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  283
3. İstinaf İstemi ve Süresi  284
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  285
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  285
6. İstinaf İncelemesi ve Karar  285
III. Temyiz  289
1. Temyiz Konusu Olan Kararlar  289
2. Temyiz Nedenleri  290
3. Temyiz Talebi ve Süresi  291
4. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  292
5. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  293
6. Yargıtayın İncelemesi ve Karar  293
7. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  295
8. Bozmadan Sonraki Yargılama  296
§ 3. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  297
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  298
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  298
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  298
II. Kanun Yararına Bozma  299
III. Yargılamanın Yenilenmesi  301
Sekizinci Bölüm Soruları  306
Kavramlar Dizini  309
 


Bahri Öztürk
Ekim 2020
99.00 TL
İndirimli: 89.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Ekim 2020
107.00 TL
İndirimli: 96.30 TL (%10)
Sepete Ekle
Bahri Öztürk
Ekim 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Basıya Önsöz  5
2. Basıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
§1. GENEL AÇIKLAMA  25
§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ORTAK TERİMLERİ  25
I. Soruşturma ve Kovuşturma  25
II. Şüpheli ve Sanık  27
III. Müdafi ve Vekil  28
IV. İfade Alma ve Sorgu  28
V. Malen Sorumlu  28
VI. Suçüstü ve Toplu Suç  29
VII. Disiplin Hapsi  29
§3. CEZA MUHAKEMESİ SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ  30
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  32
I. Doğrudan Kaynaklar  32
1. Anayasa  32
2. Kanunlar  32
3. Uluslararası Sözleşmeler  33
II. Dolaylı Kaynaklar  34
§5. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  34
§6. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI  35
I. Zaman Bakımından Uygulama  35
II. Yer Bakımından Uygulama  36
III. Kişi Bakımından Uygulama  37
Birinci Bölüm Soruları  40
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI
§1. GENEL AÇIKLAMA  43
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ SONUÇLARI  44
§ 3. BAZI CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  45
I. Şikayet  45
II. Talep (İstem)  47
III. Müracaat (Yazılı Başvuru)  48
IV. İzin  48
V. Dokunulmazlığın Bulunmaması  49
VI. Türkiye’de Bulunma  50
VII. Kesin Hüküm Bulunmaması  51
VIII. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması  51
IX. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  51
X. Bekletici Sorunun Çözümü  52
XI. Önödeme  52
XII. Uzlaştırma  52
XIII. Seri Muhakeme Usulü  56
İkinci Bölüm Soruları  58
Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE SÜJELERİ
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  61
§ 2. İDDİA MAKAMI  62
I. Cumhuriyet Savcısı  62
1. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  62
2. Yer Bakımından Yetki  65
3. İddianamenin İadesi  66
4. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  67
a) Etkin Pişmanlık ve Şahsi Cezasızlık Halleri  67
b) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  68
5. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Denetimi  69
II. Sulh Ceza Hakimi  71
III. Mağdur  72
1. Genel Açıklama  72
2. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Hakları  73
3. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Dinlenmesi  74
4. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Davaya Katılması  76
5. Tüzel Kişilerin Kamu Davasına Katılması ve Temsili  78
§ 3. SAVUNMA MAKAMI  78
I. Şüpheli ve Sanık  78
1. Şüpheli ve Sanığın Hakları  78
2. İfade ve Sorgu  80
II. Müdafi  81
1. Müdafi Seçimi ve Görevlendirilmesi  82
2. Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi  84
3. Müdafiin Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi  86
§ 4. YARGILAMA MAKAMI  87
I. Yargılama Makamını İşgal Eden Süje Olarak Hakim  87
1. Hakimin Nitelikleri  87
a) Bağımsızlık  87
b) Tarafsızlık  89
aa) Tarafsızlığı Ortadan Kaldıran Sebepler  90
bb) Tarafsızlığı Sağlama Yolları  91
aaa) Hakimin Reddi  91
bbb) Hakimin Çekinmesi  93
2. Hakimin (Mahkemenin) Yetkileri  94
a) Madde Bakımından Yetki (Görev)  94
aa) Genel Açıklama  94
bb) Mahkemenin Madde Bakımından Yetkisi  95
cc) Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası  96
dd) Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  97
ee) Madde Bakımından Yetkinin İstisnası: Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  98
ff) Madde Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  100
b) Yer Bakımından Yetki (Yetki)  100
aa) Genel Açıklama  100
bb) Mahkemenin Yer Bakımından Yetkisi  101
cc) Yer Bakımından Yetkisizlik İddiası ve Kararı  103
dd) Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  104
ee) Yer Bakımından Yetkinin İstisnaları  104
aaa) Davanın Nakli  104
bbb) İstinabe  106
ccc) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  106
ff) Yer Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  107
c) Kişi Bakımından Yetki  107
d) Görev Bakımından Yetki  108
aa) Genel Açıklama  108
bb) Görev Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  109
cc) Görev Bakımından Yetkinin İstisnaları  109
aaa) Naiplik  109
bbb) Nisbi Muhakeme  110
II. Yargılama Makamının Yardımcı Teşkilatı  111
Üçüncü Bölüm Soruları  115
Dördüncü Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  119
I. Kavram ve Tanım  119
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  119
1. Yasallık  119
2. Geçicilik  120
3. Araç Olma  120
4. Gecikmede Tehlike  120
5. Görünüşte Haklılık (Haklı Görünüş)  120
6. Ölçülülük (Oranlılık )  121
7. Bir Karara Dayanma  122
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ  122
I. Yakalama  122
1. Doğrudan (Fiili) Yakalama  123
a) Yakalama Yetkisi  123
b) Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  124
2. Yakalama Emrine İstinaden Yakalama  125
a) Genel Açıklama  125
b) Yakalanan Kişinin Hakim veya Mahkeme Önüne Çıkarılması  127
II. Gözaltı  127
1. Genel Açıklama  127
2. Gözaltı Süresi  129
3. Gözaltına Alınan Şüphelinin Hakim Önüne çıkarılması  130
III. Tutuklama  130
1. Kavram  130
2. Tutuklamanın Şartları  131
a) Kuvvetli Suç Şüphesi  131
b) Tutuklama Nedenlerinden Birinin Varlığı  131
3. Tutuklama Yasağı  133
4. Tutuklama Kararı  134
5. Tutukluluk Süresi  135
6. Tutukluluğun İncelenmesi  136
IV. Adli Kontrol  138
1. Kavram  138
2. Adli Kontrol Kararı  139
3. Adli Kontrol Tedbirinin Türleri  140
4. Adli Kontrolün Süresi, İzlenmesi ve Mahsup  142
5. Yaptırım  143
6. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  143
V. Arama  143
1. Kavram  143
2. Aramanın Şartları  145
3. Aramanın Kapsamı  145
4. Arama Kararı ve Emri  146
5. Aramanın Zamanı  147
6. Aramanın İcrası  147
VI. Elkoyma  149
1. Kavram  149
2. Elkoymanın Kapsamı  149
3. Elkoyma Kararı ve Emri  151
4. Elkoymanın İcrası  151
5. Elkonulan Eşyanın İadesi  153
6. Özel Elkoyma Çeşitleri  154
a) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  154
b) Postada Elkoyma  155
c) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  156
d) Kaçaklara İlişkin Elkoyma  158
7. Arama ve Elkoymaya İlişkin Ortak Düzenlemeler  159
a) Avukat Bürolarında Arama ve Elkoyma  159
b) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama ve Elkoyma  160
VII. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  161
1. Genel Açıklama  161
2. İletişimin Denetlenmesi Şekilleri  162
a) İletişimin Tespiti  162
b) İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  163
c) Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  165
3. Kararın İcrası, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi ve Bildirim  165
VIII. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  166
IX. Teknik Araçlarla İzleme  168
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  169
I. Genel Açıklama  169
II. Tazminat İstenebilecek Haller  171
III. Tazminat Talebinin Şartları ve İncelenmesi  172
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  174
Dördüncü Bölüm Soruları  176
Beşinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  179
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı  179
II. Serbest Delil İlkesi  181
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ  182
I. Genel Açıklama  182
II. Beyan Delili  183
1. Şüpheli–Sanık Beyanı  183
2. Tanık Beyanı  184
a) Tanık Kavramı  184
b) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri  186
aa) Hazır Bulunma  186
bb) Yemin Etme  187
cc) Beyanda Bulunma  189
dd) Tanıklıktan Çekinme  191
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  191
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi  193
III. Belge Delili  194
IV. Belirti Delili  195
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  196
I. Delillerin Toplanması  196
1. Beden Muayenesi  196
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  197
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  197
c) Kadının Muayenesi  198
2. Fizik Kimliğin Tespiti  199
3. Yer Gösterme  199
4. Olay Yeri İnceleme  200
II. Delillerin Değerlendirilmesi  200
1. Bilirkişi İncelemesi  200
a) Genel Açıklama  200
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi  201
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  203
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu  203
e) Uzman Mütalaası  206
f) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri  206
aa) Gözlem Altına Alma  206
bb) Moleküler Genetik İnceleme  207
cc) Adli Muayene ve Otopsi  208
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  209
2. Keşif  210
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları  211
Beşinci Bölüm Soruları  213
Altıncı Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§ 1. İDDİANAMENİN KABULÜ ve KOVUŞTURMA EVRESİ  217
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI  218
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi  218
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler  218
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  218
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması  219
a) Sanığın Çağrılması  219
b) Diğer Kişilerin Çağrılması  220
3. Delil Toplanması  221
§ 3. DURUŞMA  223
I. Duruşmanın Önemi  223
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı  224
III. Duruşmanın Sözlülüğü  225
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk  226
V. Duruşmanın Açık Olması  227
1. Genel Olarak Açıklık  227
2. Açıklığın İstisnaları  227
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik  228
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik  229
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik  229
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  230
1. Duruşmada Hazır Bulunma  230
a) Hakimlerin Hazır Bulunması  230
b) İddia Makamının Hazır Bulunması  231
aa) Cumhuriyet Savcısı  231
bb) Bireysel İddia Makamı  232
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması  232
aa) Sanık  232
bb) Müdafi  234
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  235
3. Duruşmanın Başlaması  236
4. Delillerin Ortaya Konulması  237
5. Doğrudan Soru Yöneltme  238
6. Delillerin Tartışılması  239
7. Suç Niteliğinin Değişmesi  240
8. Duruşma Tutanağı  241
§ 4. HÜKÜM VERME  242
I. Delillerin Değerlendirilmesi  242
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması  243
III. Hüküm Çeşitleri  245
IV. Hükmün İçeriği  247
V. Hükmün Açıklanması  251
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  251
Altıncı Bölüm Soruları  254
Yedinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. KAVRAM  257
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  257
I. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler  257
II. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri  258
III. Elektronik İşlemler  258
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRELER  260
I. Sürelerin Sınıflandırılması  260
II. Sürelerin Hesaplanması  261
§ 4. ESKİ HALE GETİRME  261
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  263
§ 6. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ SAKATLIKLARIN YAPTIRIMI  265
I. Yokluk  265
II. Butlan  265
III. Hak Düşümü  265
IV. Kabul Edilmezlik  266
§ 7. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  266
Yedinci Bölüm Soruları  267
Sekizinci Bölüm
KANUN YOLLARI
§ 1. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  271
I. Kavram  271
II. Kanun Yollarının Çeşitleri  272
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  272
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi  275
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli  275
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme  276
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri  277
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması  277
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı  277
§ 2. OLAĞAN KANUN YOLLARI  279
I. İtiraz  279
II. İstinaf  281
1. Genel Açıklama  281
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  283
3. İstinaf İstemi ve Süresi  284
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  285
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  285
6. İstinaf İncelemesi ve Karar  285
III. Temyiz  289
1. Temyiz Konusu Olan Kararlar  289
2. Temyiz Nedenleri  290
3. Temyiz Talebi ve Süresi  291
4. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  292
5. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  293
6. Yargıtayın İncelemesi ve Karar  293
7. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  295
8. Bozmadan Sonraki Yargılama  296
§ 3. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  297
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  298
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  298
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  298
II. Kanun Yararına Bozma  299
III. Yargılamanın Yenilenmesi  301
Sekizinci Bölüm Soruları  306
Kavramlar Dizini  309
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020