Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avukatlar İçin Vergi Rehberi
Ocak 2021 / 8. Baskı / 120 Syf.
Fiyatı: 29.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kamu hizmeti görevini yerine getirmekle birlikte avukatların, serbest meslek mensubu olmaları vergi hukuku açısından pek çok sorumluluk altına girmelerine sebep olmaktadır. Günümüzde yoğun iş yükü altındaki avukatların yanlarında pek çok personel istihdam etmeleri, bireysel emeklilik sistemi gibi yeni sosyal güvenlik korumalarından faydalanma ihtiyaçları, giderlerin çeşitlenmesi, avukatların kendi vergisel süreçlerine de hakim olmalarını gerektirmektedir.

Kitapta; bir avukatın bürosunu açmak için teşebbüste bulunmasından itibaren yapılması gereken bürokratik işlemler, tutulacak defterler, verilecek beyannameler ve en önemlisi vergisel açıdan gider yazılabilecek veya yazılamayacak ödemeler ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Serbest Meslek Mensubu Olarak Avukatlar
Vergi Kanunları Karşısında Avukatlar
Serbest Meslek Kazanç Defteri Nasıl Tutulur
Serbest Meslek Kazanç Bildirimi
T. C. Merkez Bankası Reeskont İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları
Barkod: 9789750265068
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 120
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yayınlanmış Kitapları  7
8. Baskıya Sunuş  9
Önemli Noktalar  15
1. AVUKATLAR VE SERBEST MESLEK FAALİYETİ  21
1.1. Serbest Meslek Erbabı Olarak Avukatlar  21
1.2. Avukatların Serbest Meslek Faaliyetlerinin Tanımı  22
1.3. Avukatların Serbest Meslek Kazançlarının Tespiti  23
1.3.1. Serbest Meslek Kazancının Elde Edilmesi  27
1.3.2. Serbest Meslek Kazancında Tarife Uygulaması  28
1.4. Anonim Şirketlerin ve Kooperatiflerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu  28
2. ORTAKLIK HALİNDE FAALİYETTE BULUNAN AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ  30
2.1. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Hukuki Statüsü  30
2.2. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Kazançlarının Tespiti  34
2.3. Avukatlık Ortaklığı Tarafından Verilecek Beyannameler  34
2.4. Avukatlık Ortaklığında Tutacakları Defterler  35
2.5. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatlarda Kanuni Temsilci ve Yetkileri  35
3. AVUKATLARIN VERGİ MÜKELLEFİYETİ TESİSİ  37
3.1. İşe Başlamanın Bildirilmesi  37
3.2. Vergi Levhası ile İlgili Hususlar  38
3.3. Değişikliklerin Bildirilmesi  39
3.4. İşi Bırakmanın Bildirilmesi  40
3.5. Ölüm Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi  40
4. SOSYAL GÜVENLİK YASASI AÇISINDAN BİLDİRİMLER  42
4.1. İşyerinin Açılması ile İlgili Bildirim  42
4.2. İşçinin İşe Alınması ile İlgili Bildirim  43
4.3. Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi  43
4.4. Eksik Gün Nedenlerinin ve İşten Çıkış Nedenlerinin Bildirilmesi  44
4.5. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirim Yükümlülüğü  44
5. BELGE DÜZENİ  45
5.1. Belge Basımı ile İlgili Yapılacak İşler  45
5.2. Avukatlar Tarafından Kullanılan Belgeler  45
5.2.1. Serbest Meslek Makbuzu  45
5.2.1.1. Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Esasları  45
5.2.1.2. Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemede Örnek  46
5.2.2. Gider Pusulası  49
5.2.2.1. Gider Pusulasını Kullanma Şartları  49
5.2.2.2. Gider Pusulasının Muhteviyatı  49
5.2.2.3. Gider Pusulasında Vergi Tevkifatı  50
5.2.2.4. Gider Pusulası Düzenleme Örneği  50
5.3. Vergi Kanunları Açısından Defter ve Belgeleri İbraz Zorunluluğu  51
5.3.1. İbraz İçin Süre Verilmesi  51
5.3.2. Zayi Belgesi Alınması  53
5.3.3. Vergi Kanunları Açısından İbraz Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  54
5.3.4. Katma Değer Vergisi Açısından Karşılaşılacak Durum  56
5.4. Sosyal Güvenlik Kanunu Açısından Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu  57
6. SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEME ZORUNLULUĞU  62
7. KARŞI TARAFTAN ALINAN ÜCRET  67
7.1. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekâlet Ücretlerinin Belgelendirilmesi  67
7.2. Karşı Taraftan Alınan Vekalet Ücretinde KDV Olup Olmayacağı  68
8. AVUKATLARIN GİDER YAZABİLECEKLERİ ÖDEMELER  76
8.1. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Genel Giderler  76
8.2. Yanlarında Çalıştırdıkları Personel ile İlgili Giderler  84
8.3. Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri  84
8.4. Mesleki Faaliyette Kullanılan Tesisat, Demirbaş Eşya ve Envantere Dahil Taşıtlar İçin Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar  85
8.5. Kiralanan veya Envantere Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri  85
8.6. Alınan Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Bedeller  86
8.7. Mesleki Faaliyetin İfası İçin Ödenen Mal ve Hizmet Alım Bedelleri  86
8.8. Serbest Meslek Faaliyetleri Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Giriş ve Emeklilik Aidatları  86
8.9. Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar  87
8.10. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Mesleki, İlan ve Reklam Vergileri ile İş Yerleriyle İlgili Ayni Vergi, Resim ve Harçlar  87
8.11. Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak Kanun, İlam ve Mukavelenameye Göre Ödenen Tazminatlar  87
9. AVUKATLARIN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN YAPABİLECEKLERİ İNDİRİMLER  88
9.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ile İlgili Ödemeler  88
9.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimi  89
9.3. Sakatlık İndirimi  89
9.4. Bağış ve Yardımlar  90
9.5. Geçmiş Yıllar Zararlarının Mahsubu  91
9.5.1. Genel Açıklama  91
9.5.2. Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu  92
10. AVUKATLARIN GİDER YAZAMAYACAKLARI ÖDEMELER  93
11. AVUKATLARIN YARARLANAMAYACAKLARI VERGİSEL TEŞVİKLER  94
12. AVUKATLARIN BEYANNAMELERİNİ MUHASEBECİLERE İMZALATMA ZORUNLULUĞU  95
12.1. Açıklamalar  95
12.2. İmzalatılacak ve İmzalatılmayacak Beyannameler  95
12.3. Müeyyideler  96
13. SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ  97
13.1. Serbest Meslek Kazanç Defterinin Tutulmasında Uyulacak Esaslar  97
13.2. Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutulmasında Örnek  100
14. SERBEST MESLEK KAZANÇ BİLDİRİMİ  100
15. AVUKATLARIN VERECEKLERİ BEYANNAMELER  101
15.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi  101
15.1.1. Genel Açıklama  101
15.1.2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Esasları  101
15.2. Geçici Vergi Beyannamesi  103
15.2.1. Genel Açıklama  103
15.2.2. Geçici Vergi Beyannamesi Düzenleme Esasları  104
15.3. Katma Değer Vergisi Beyannamesi  106
15.3.1. Genel Açıklama  106
15.3.2. Katma Değer Vergisi Beyannamesi Düzenleme Esasları  106
15.4. Muhtasar Beyanname  107
15.5. Damga Vergisi Beyannamesi  108
15.5.1. Avukatların Taraf Oldukları Sözleşmeler İle İlgili Damga Vergisi Mükellefiyetleri  108
15.5.1.1. Avukatların Ödeme Sorumluluğunda Bulundukları Damga Vergisi  109
15.5.1.2. Avukatların Ödeme Sorumluluğunda Bulunmadıkları Damga  109
15.5.1.3. Avukatların Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmeleri  109
15.5.1.4. Avukatların Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmemeleri  110
15.5.2. Damga Vergisinin Beyanı ve Beyanname Düzenleme Esasları  110
15.5.2.1. Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmesi  111
15.5.2.2. Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmemesi  111
15.6. Avukatların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Verebilmeleri  111
16. MAHSUP VE İADE USUL VE ESASLARI  112
16.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Beyan Edilen Vergilerin İade ve Mahsubu  112
16.1.1. Mahsup İşlemi  113
16.1.1.1. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergi İçin Mahsup  113
16.1.1.2. Diğer Vergi Borçlarına Mahsup  113
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI  119
 


Ramazan Arıtürk
Ocak 2021
98.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Kaya
Ocak 2021
125.00 TL
Sepete Ekle
Ali Tezcan
Ocak 2021
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yayınlanmış Kitapları  7
8. Baskıya Sunuş  9
Önemli Noktalar  15
1. AVUKATLAR VE SERBEST MESLEK FAALİYETİ  21
1.1. Serbest Meslek Erbabı Olarak Avukatlar  21
1.2. Avukatların Serbest Meslek Faaliyetlerinin Tanımı  22
1.3. Avukatların Serbest Meslek Kazançlarının Tespiti  23
1.3.1. Serbest Meslek Kazancının Elde Edilmesi  27
1.3.2. Serbest Meslek Kazancında Tarife Uygulaması  28
1.4. Anonim Şirketlerin ve Kooperatiflerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu  28
2. ORTAKLIK HALİNDE FAALİYETTE BULUNAN AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ  30
2.1. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Hukuki Statüsü  30
2.2. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Kazançlarının Tespiti  34
2.3. Avukatlık Ortaklığı Tarafından Verilecek Beyannameler  34
2.4. Avukatlık Ortaklığında Tutacakları Defterler  35
2.5. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatlarda Kanuni Temsilci ve Yetkileri  35
3. AVUKATLARIN VERGİ MÜKELLEFİYETİ TESİSİ  37
3.1. İşe Başlamanın Bildirilmesi  37
3.2. Vergi Levhası ile İlgili Hususlar  38
3.3. Değişikliklerin Bildirilmesi  39
3.4. İşi Bırakmanın Bildirilmesi  40
3.5. Ölüm Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi  40
4. SOSYAL GÜVENLİK YASASI AÇISINDAN BİLDİRİMLER  42
4.1. İşyerinin Açılması ile İlgili Bildirim  42
4.2. İşçinin İşe Alınması ile İlgili Bildirim  43
4.3. Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi  43
4.4. Eksik Gün Nedenlerinin ve İşten Çıkış Nedenlerinin Bildirilmesi  44
4.5. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirim Yükümlülüğü  44
5. BELGE DÜZENİ  45
5.1. Belge Basımı ile İlgili Yapılacak İşler  45
5.2. Avukatlar Tarafından Kullanılan Belgeler  45
5.2.1. Serbest Meslek Makbuzu  45
5.2.1.1. Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Esasları  45
5.2.1.2. Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemede Örnek  46
5.2.2. Gider Pusulası  49
5.2.2.1. Gider Pusulasını Kullanma Şartları  49
5.2.2.2. Gider Pusulasının Muhteviyatı  49
5.2.2.3. Gider Pusulasında Vergi Tevkifatı  50
5.2.2.4. Gider Pusulası Düzenleme Örneği  50
5.3. Vergi Kanunları Açısından Defter ve Belgeleri İbraz Zorunluluğu  51
5.3.1. İbraz İçin Süre Verilmesi  51
5.3.2. Zayi Belgesi Alınması  53
5.3.3. Vergi Kanunları Açısından İbraz Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  54
5.3.4. Katma Değer Vergisi Açısından Karşılaşılacak Durum  56
5.4. Sosyal Güvenlik Kanunu Açısından Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu  57
6. SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEME ZORUNLULUĞU  62
7. KARŞI TARAFTAN ALINAN ÜCRET  67
7.1. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekâlet Ücretlerinin Belgelendirilmesi  67
7.2. Karşı Taraftan Alınan Vekalet Ücretinde KDV Olup Olmayacağı  68
8. AVUKATLARIN GİDER YAZABİLECEKLERİ ÖDEMELER  76
8.1. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Genel Giderler  76
8.2. Yanlarında Çalıştırdıkları Personel ile İlgili Giderler  84
8.3. Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri  84
8.4. Mesleki Faaliyette Kullanılan Tesisat, Demirbaş Eşya ve Envantere Dahil Taşıtlar İçin Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar  85
8.5. Kiralanan veya Envantere Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri  85
8.6. Alınan Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Bedeller  86
8.7. Mesleki Faaliyetin İfası İçin Ödenen Mal ve Hizmet Alım Bedelleri  86
8.8. Serbest Meslek Faaliyetleri Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Giriş ve Emeklilik Aidatları  86
8.9. Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar  87
8.10. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Mesleki, İlan ve Reklam Vergileri ile İş Yerleriyle İlgili Ayni Vergi, Resim ve Harçlar  87
8.11. Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak Kanun, İlam ve Mukavelenameye Göre Ödenen Tazminatlar  87
9. AVUKATLARIN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN YAPABİLECEKLERİ İNDİRİMLER  88
9.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ile İlgili Ödemeler  88
9.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimi  89
9.3. Sakatlık İndirimi  89
9.4. Bağış ve Yardımlar  90
9.5. Geçmiş Yıllar Zararlarının Mahsubu  91
9.5.1. Genel Açıklama  91
9.5.2. Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu  92
10. AVUKATLARIN GİDER YAZAMAYACAKLARI ÖDEMELER  93
11. AVUKATLARIN YARARLANAMAYACAKLARI VERGİSEL TEŞVİKLER  94
12. AVUKATLARIN BEYANNAMELERİNİ MUHASEBECİLERE İMZALATMA ZORUNLULUĞU  95
12.1. Açıklamalar  95
12.2. İmzalatılacak ve İmzalatılmayacak Beyannameler  95
12.3. Müeyyideler  96
13. SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ  97
13.1. Serbest Meslek Kazanç Defterinin Tutulmasında Uyulacak Esaslar  97
13.2. Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutulmasında Örnek  100
14. SERBEST MESLEK KAZANÇ BİLDİRİMİ  100
15. AVUKATLARIN VERECEKLERİ BEYANNAMELER  101
15.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi  101
15.1.1. Genel Açıklama  101
15.1.2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Esasları  101
15.2. Geçici Vergi Beyannamesi  103
15.2.1. Genel Açıklama  103
15.2.2. Geçici Vergi Beyannamesi Düzenleme Esasları  104
15.3. Katma Değer Vergisi Beyannamesi  106
15.3.1. Genel Açıklama  106
15.3.2. Katma Değer Vergisi Beyannamesi Düzenleme Esasları  106
15.4. Muhtasar Beyanname  107
15.5. Damga Vergisi Beyannamesi  108
15.5.1. Avukatların Taraf Oldukları Sözleşmeler İle İlgili Damga Vergisi Mükellefiyetleri  108
15.5.1.1. Avukatların Ödeme Sorumluluğunda Bulundukları Damga Vergisi  109
15.5.1.2. Avukatların Ödeme Sorumluluğunda Bulunmadıkları Damga  109
15.5.1.3. Avukatların Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmeleri  109
15.5.1.4. Avukatların Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmemeleri  110
15.5.2. Damga Vergisinin Beyanı ve Beyanname Düzenleme Esasları  110
15.5.2.1. Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmesi  111
15.5.2.2. Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmemesi  111
15.6. Avukatların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Verebilmeleri  111
16. MAHSUP VE İADE USUL VE ESASLARI  112
16.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Beyan Edilen Vergilerin İade ve Mahsubu  112
16.1.1. Mahsup İşlemi  113
16.1.1.1. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergi İçin Mahsup  113
16.1.1.2. Diğer Vergi Borçlarına Mahsup  113
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI  119
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021