Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Prof. Dr. İsmail Kırca  - Kitap
7. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
385
Barkod:
9786254326028
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
310,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu basıda kıymetli evrak hukukuna ilişkin Ağustos 2023 tarihi itibariyle öncelikle mevzuatta yapılan değişiklikler, ardından yeni bilimsel çalışmalar, nihayet 2022 yılı içinde yayımlanan yargı kararlarından seçilenler esere işlenmiştir. Ayrıca hemen her yıl yayımlanan genel eserlerin kitaba işlendikleri ilk tarihten bu yana geçen süre dikkate alınarak, anılan nitelikteki eserlerin de son basıları Ağustos 2023 tarihi itibariyle taranmış ve bunlara yapılan bütün yollamalar güncellenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Esaslar
.
Kambiyo Senetleri
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
Kaynakça 
Birinci Bölüm 
Genel Esaslar 
Birinci Ayrım 
Kıymetli Evrak Hukukuna Giriş 
1.İlgili Mevzuat 
2.Terminoloji 
3.Kıymetli Evrakın Tanımı ve Unsurları 
4.Kıymetli Evrakın İşlevleri 
İkinci Ayrım 
Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması 
1.Senede Bağlanan Hakkın Niteliğine Göre 
2.Senedin Hakkın Doğumuna Etkisine Göre 
3.Hukuki Sebebiyle Olan İlişkisine Göre 
4.Devir Şekline Göre 
5.Kamunun Güveninin (İyiniyetin) Korunup Korunmamasına Göre 
Üçüncü Ayrım 
Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali 
1.Genel Olarak 
2.Zıya (Zayi Olma) Kavramı 
3.İptal İsteminde Bulunabilecek Kişiler ve Hukuki Yarar Şartı 
4.Önleyici Önlemler ve İptal Usulü 
5.İptal Kararının Hüküm ve Sonuçları (Etkileri) 
Dördüncü Ayrım 
Kıymetli evrak Teorileri 
1.Ortaya Çıkış Sebepleri 
2.Yaratma (Kreasyon) Teorisi 
3.Sözleşme Teorisi Tedavül Sözleşmesi 
4.Hukuki Görünüş Teorisi (Hukuki Görünüş Teorisiyle Tamamlanmış Yaratma ve Sözleşme Teorileri) 
Beşinci Ayrım 
Kıymetli Evrakta Def'iler 
1.Def'i Kavramı 
2.Def'i Türleri 
İkinci Bölüm 
Kambiyo Senetleri 
Birinci Ayrım 
Genel olarak 
1.Kavram 
2.Ortak Nitelikleri 
3.Ehliyet 
4.Temsil 
İkinci Ayrım 
Poliçe 
1.Genel Olarak 
2.Bonodan Farklı Yönleri 
Üçüncü Ayrım 
Bono(Emre Yazılı Senet) 
1.Genel Olarak 
2.Bononun Düzenlenmesi 
3.Bononun Devri 
4.Bonoda Aval 
5.Bononun Ödenmesi 
6.Bononun Ödenmemesi 
Dördüncü Ayrım 
Çek 
1.Genel Olarak 
2.Çekin Düzenlenmesi 
3.Çekin Devri 
4.Çekin Ödenmesi 
5.Çekin Ödenmemesi 
6.Özel Çek Türleri