Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İş Davaları Dizisi: Altıncı Kitap
İş Kazaları
Kasım 2017 / 1. Baskı / 455 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 130.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Dizinin bu kitabı; iş kazası üzerine, mevcut doktrin ve güncel içtihatlar ışığında hazırlanmıştır. İş kazası tanımı, yasal dayanağı, unsurları, işveren ve sigortalının iş kazası açısından yükümlülükleri ile anlatıma başlanılmış, iş kazası nedeni ile açılabilecek davalar anlatımına iyi bir zemin oluşturması açsından sorumluluk hukuku çerçevesinde iş kazasından doğan sorumlulukların sınıflandırılması, işverenin sorumluluğu ve iş yargılama usulü izah edilmiştir. Bu anlatımın tamamlanması ile sırasıyla, iş kazası tespit davası, maddi tazminat davası, destekten yoksun kalma davası ve manevi tazminat davası detaylıca, güncel Yargıtay kararları ışığında işlenmiştir.

Kitabın ayırt edici özelliği, dilekçe örneklerine, pratik uygulamalara, tazminat miktarının hesaplanması aşamasında kullanılan tablolara yer vermiş olmasıdır.

Konu Başlıkları
İş Kazası
Sorumluluk Hukuku Ve İş Kazasından Doğan Sorumluluk
İş Kazasında Yargılama Usulü
İş Kazası Tespit Davası
Maddi Tazminat Davası
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası
Manevi Tazminat Davası
Pratik Çalışma Ve Dilekçe Örnekleri
Faydalı Tablolar
Barkod: 9789750245770
Yayın Tarihi: Kasım 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 455
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Giriş  17
Birinci Bölüm
İŞ KAZASI
I. İŞ KAZASI KAVRAMI  19
II. İŞ KAZASI UNSURLARI  23
A. Kaza Kavramı ve Unsurlarına Genel Bir Bakış  24
1. Haricilik  25
2. İstenilmezlik  25
3. Anilik  26
4. Zarar  26
5. İlliyet Bağı  26
B. 5510 Sayılı Kanunda Sayılı İş Kazası Unsurları  27
1. Olaydan Zarar Görenin Sigortalı Olması  27
a. 5510 s.K. m.4 Kapsamında Sigortalı Sayılanlar  28
aa. Hizmet Sözleşmesi ile Çalışan Sigortalılar  30
bb. Hizmet Sözleşmesi ile Çalıştırılanlar Gibi Sigortalı Sayılanlar  31
cc. Sigortalı Sayılmayanlardan Olmamak  34
2. Olayın İş Kazası Sayılan Hallerden Olması  36
a. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Meydana Gelen Olaylar  36
b. İşverence Yürütülen İş Nedeni ile Meydana Gelen Olaylar  42
c. Sigortalının İşyeri Dışında Bir Yere Gönderilmesi Nedeni ile Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda Meydana Gelen Olaylar  43
d. Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermesi İçin Ayrılan Zamanlarda Meydana Gelen Olaylar  44
e. İşveren Tarafından Sağlanan Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Geliş Sırasında Meydana Gelen Olaylar  45
3. Olayın Sigortalıyı Bedenen veya Ruhen Engelli Hale Getirmesi (Zararın Oluşması)  46
4. Olay ile Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması  47
III. İŞ KAZASI AÇISINDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER  48
A. İşverenin Yükümlülükleri  48
B. Sigortalıların Yükümlülükleri  53
IV. EMSAL YARGITAY KARARLARI  56
İkinci Bölüm
SORUMLULUK HUKUKU VE İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUK
I. BORÇ VE SORUMLULUK KAVRAMLARI  87
A. Borç Kavramı  88
1. Borç Kaynakları  89
a. Kanun  90
aa. Sebepsiz Zenginleşme  91
bb. Vekaletsiz İş Görme  92
cc. Haksız Fiil  94
b. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri  96
B. Sorumluluk Kavramı  97
1. Sorumluluk Çeşitleri  99
a. Şahıs ile Sorumluluk  99
b. Malvarlığı ile Sorumluluk  99
aa. Sınırsız Malvarlığı Sorumluluğu  99
bb. Sınırlı Malvarlığı Sorumluluğu  101
II. BİR BORÇ KAYNAĞI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİ  101
A. İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Borçlar  102
1. İşçinin Borçları  102
a. İş Görme Borcu (Bizzat Çalışma Borcu)  103
b. Özen ve Sadakat Borcu  104
c. Rekabet Etmeme Borcu  107
d. Teslim ve Hesap Verme Borcu  107
e. Fazla Çalışma Borcu  108
f. Düzenlemeler ve Talimatlara Uyma Borcu (Çalışma Koşullarına Uyma Borcu)  108
2. İşverenin Borçları  108
a. Ücret Ödeme Borcu  108
b. İşverenin İşçiyi Koruma Borcu  109
c. Eşit Davranma Borcu  110
III. İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARIN SINIFLANDIRILMASI  111
A. İş Kazasında Haksız Fiil Sorumluluğu  111
1. Haksız Fiil Unsurları  111
a. Hukuka Aykırı Fiil  111
b. Kusur  112
c. Zarar  113
aa. Maddi Zarar  113
aaa. Fiili Zarar – Yoksun Kalınan Kar  113
bbb. Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar  113
bb. Manevi Zarar  114
d. İlliyet Bağı  114
e. Hukuka Aykırılık  114
IV. İŞ KAZASINDA İŞVEREN SORUMLULUĞU  115
A. İş Kazasında Kusurlu Sorumluluk Kavramı  117
1. İş Kazasında İşçiyi Gözetme Borcunun İhlalinden Doğan Sorumluluk  117
2. İş Kazasında Haksız Fiil Sorumluluğu  117
3. İş Kazasında Haksız Fiil Sorumluluğu ile Sözleşmeye Aykırı Davranış Sorumluluğunun Yarışması  118
4. İş Kazasına Özel Sorumluluktan Kurtulma Halleri  119
a. İş Kazasından İhale Makamının Sorumlu Olmayacağı Durumlar  119
b. Anahtar Teslimi İş Verilmesi  120
V. EMSAL YARGITAY KARARLARI  120
Üçüncü Bölüm
İŞ KAZASINDA YARGILAMA USULÜ
I. İŞ YARGILAMASINA GENEL BAKIŞ  221
II. İŞ YARGILAMASINA HAKİM İLKELER  222
A. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yargılamaya Hakim İlkeler  222
1. Tasarruf İlkesi  222
2. Taraflarca Getirilme İlkesi  223
3 Teksif İlkesi  224
4. Taleple Bağlılık İlkesi  225
5. Hukuki Dinlenilme Hakkı  226
a. Bilgilenme Hakkı  227
b. Açıklama ve İspat Hakkı  228
c. Dikkate Alınma Hakkı  228
6. Aleniyet İlkesi  229
7. Usul Ekonomisi İlkesi  230
8. Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi  231
a. Kolaylık İlkesi  232
b. Çabukluk ve Ucuzluk İlkesi  233
c. Emredilicilik (Kendiliğinden Araştırma) İlkesi  234
d. Zayıfın Korunması İlkesi  234
III. İŞ YARGILAMASINDA USUL HUKUKU  235
A. İş Yargılaması Usulü  235
1. Genel Anlamda Basit Yargılama Usulü  237
a. Davanın Açılması ve Davaya Cevap  238
b. Ön İnceleme ve Tahkikat  243
c. Hüküm  245
2. İş Mahkemelerinde Dava Açma Türleri  245
a. Dava Dilekçesi ile Dava Açılması  246
b. İdari Merci Başvurusu ile Dava Açılması  247
c. Sendikanın Temsilen Dava Açması  247
B. İş Kazasına İlişkin Uyuşmazlıklarda Görevli ve Yetkili Mahkeme  248
C. İş Kazasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava Türleri  250
IV. İŞ YARGILAMASINDA KANUN YOLU  255
V. EMSAL YARGITAY KARARLARI  256
Dördüncü Bölüm
İŞ KAZASI TESPİT DAVASI
I. İŞ KAZASI TESPİT DAVASI KAVRAMI  271
II. İŞ KAZASI TESPİT DAVALARI  272
A. İş Kazası Tespit Davasının Koşulları  272
B. İş Kazası Tespit Davasında Görev  273
C. İş Kazası Tespit Davasında Yetki  274
D. İş Kazası Tespit Davasında Taraf Sıfatı  274
E. İş Kazası Tespit Davasında Zamanaşımı  275
F. İş Kazası Tespit Davasında Yargılama Usulü  275
G. İş Kazası Tespit Davasında Hüküm  275
III. EMSAL YARGITAY KARARLARI  275
Beşinci Bölüm
MADDİ TAZMİNAT DAVASI
I. MADDİ TAZMİNAT KAVRAMI  289
II. İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI  290
A. Maddi Tazminat Davasının Koşulları  290
B. Maddi Tazminat Davasında Görev  291
C. Maddi Tazminat Davasında Yetki  292
D. Maddi Tazminat Davasında Taraf Sıfatı  295
1. Davacı Sıfatı  295
2. Davalı Sıfatı  295
E. Maddi Tazminat Davasında Zararın Hesaplanması  296
1. Bedensel Zarar Kavramı  297
a. Tedavi Giderleri  297
b. Geçici – Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zararlar  298
aa. Geçici İş Göremezlikten Doğan Zararlar  299
bb. Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zararlar  301
c. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar  303
2. Zararın Belirlenmesi  304
a. Hesaplama Tarihi  305
b. Sigortalıya Ait Gelirin Hesaplanması  305
aa. Bilinen Dönem Geliri  305
bb. Bilinmeyen Dönem Geliri  306
aaa. Aktif Dönem Geliri  306
bbb. Pasif Dönem Geliri  307
c. Zarar Hesabında İndirimler  308
aa. İş Göremezlik Oranı  309
bb. Müterafik Kusur (Sigortalının Kusuru)  309
cc. İşverenin Yoksulluk Durumuna Düşmesi  310
dd. Sigortalı Bünyesinin Zarar Görmeye Elverişli Olması  310
ee. Hatır Taşıması  310
ff. Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlanan Parasal Yardımlar  311
gg. Özel Sigorta Ödemeleri  311
hh. İşverence Yapılan Ödemeler  311
ıı. Üçüncü Kişilerce Yapılan Ödemeler  312
ii. Sürekli Bakıma Muhtaçlık Geliri  312
F. Maddi Tazminat Davasında Faiz  312
G. Maddi Tazminat Davasında Zamanaşımı  313
III. EMSAL YARGITAY KARARLARI  313
Altıncı Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI
I. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI KAVRAMI  343
II. İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVALARI  346
A. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasının Koşulları  347
B. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Görev  348
C. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Yetki  348
D. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Taraf Sıfatı  349
1. Davacı Sıfatı  349
2. Davalı Sıfatı  350
E. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Zararın Hesaplanması  351
1. Destek Kavramı  351
a. Gerçek Destek  352
b. Farazi Destek  353
2. Destekten Yoksun Kalma Zararı  353
a. Genel Olarak Destekten Yoksun Kalma Zararı  353
b. Destekten Yoksun Kalma Zararlarının Öngörülen Türleri  353
aa. Cenaze Giderleri  354
bb. Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Giderleri  354
cc. Çalışma Gücünün Azalmasından veya Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  355
3. Zararın Belirlenmesi  355
a. Hesaplama Tarihi  356
b. Desteğe Ait Gelirin Hesaplanması  356
aa. Bilinen Dönem Geliri  356
bb. Bilinmeyen Dönem Geliri  357
aaa. Aktif Dönem Geliri  357
bbb. Pasif Dönem Geliri  358
c. Desteğe Ait Gelirin Paylaştırılması  358
d. Zarar Hesabında İndirimler  361
aa. İş Göremezlik Oranı  361
bb. Müterafik Kusur (Sigortalının Kusuru)  361
cc. İşverenin Yoksulluk Durumuna Düşmesi  362
dd. Sigortalı Bünyesinin Zarar Görmeye Elverişli Olması  362
ee. Hatır Taşıması  363
ff. Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlanan Parasal Yardımlar  363
gg. Özel Sigorta Ödemeleri  363
hh. İşverence Yapılan Ödemeler  364
ıı. Üçüncü Kişilerce Yapılan Ödemeler  364
ii. Sürekli Bakıma Muhtaçlık Geliri  364
F. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Faiz  365
G. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Zamanaşımı  365
III. EMSAL YARGITAY KARARLARI  366
Yedinci Bölüm
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
I. MANEVİ TAZMİNAT KAVRAMI  383
II. İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI  384
A. Manevi Tazminat Davasının Koşulları  385
B. Manevi Tazminat Davasında Görev  386
C. Manevi Tazminat Davasında Yetki  387
D. Manevi Tazminat Davasında Taraf Sıfatı  390
1. Davacı Sıfatı  390
2. Davalı Sıfatı  390
E. Manevi Tazminat Davasında Tazminatın Belirlenmesi  391
1. Manevi Zararın Ağır Olması  391
2. Kusur  392
3. Kaçınılmazlık  392
4. İş Göremezlik Oranı  392
5. Paranın Satın Alma Gücü  393
6. Tarafların Sosyo–Ekonomik Durumu  393
7. Tazminatın Tatmin Duygusu Sağlatacak Tutarda Oluşu  393
8. Tazminatın Caydırıcılık Etkisini Sağlatacak Tutarda Oluşu  393
9. Manevi Tazminat Davasının Açılma Tarihi  394
10. Olayın Özü  394
11. Zarara Uğrayan İşçinin Yaşı  394
F. Manevi Tazminat Davasında Faiz  395
G. Manevi Tazminat Davasında Zamanaşımı  395
III. EMSAL YARGITAY KARARLARI  395
Sekizinci Bölüm
PRATİK ÇALIŞMA VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
I. PRATİK ÇALIŞMALAR  425
A. Örnek Olay A  425
B. Örnek Olay B  431
II. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  434
A. İş Kazası Tespit Davası Dilekçe Örneği  434
B. Maddi Tazminat Davası Dilekçe Örneği  436
C. Destekten Yoksun Kalma Davası Dilekçe Örneği  438
D. Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği  439
Dokuzuncu Bölüm
FAYDALI TABLOLAR
I. PMF (POPULATION MASCULINE ET FEMININE) TABLOSU  441
II. GELİR ARTIRMA İSKONTOLAMA KATSAYILARI TABLOSU  442
Kaynakça  445
İçtihat Dizini  449
Kavram Dizini  453
 


Salim Yunus Lokmanoğlu
Ocak 2019
53.90 TL
Sepete Ekle
Serkan Elmas
Aralık 2018
72.00 TL
Sepete Ekle
A. Murat Demircioğlu ...
Kasım 2018
49.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Giriş  17
Birinci Bölüm
İŞ KAZASI
I. İŞ KAZASI KAVRAMI  19
II. İŞ KAZASI UNSURLARI  23
A. Kaza Kavramı ve Unsurlarına Genel Bir Bakış  24
1. Haricilik  25
2. İstenilmezlik  25
3. Anilik  26
4. Zarar  26
5. İlliyet Bağı  26
B. 5510 Sayılı Kanunda Sayılı İş Kazası Unsurları  27
1. Olaydan Zarar Görenin Sigortalı Olması  27
a. 5510 s.K. m.4 Kapsamında Sigortalı Sayılanlar  28
aa. Hizmet Sözleşmesi ile Çalışan Sigortalılar  30
bb. Hizmet Sözleşmesi ile Çalıştırılanlar Gibi Sigortalı Sayılanlar  31
cc. Sigortalı Sayılmayanlardan Olmamak  34
2. Olayın İş Kazası Sayılan Hallerden Olması  36
a. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Meydana Gelen Olaylar  36
b. İşverence Yürütülen İş Nedeni ile Meydana Gelen Olaylar  42
c. Sigortalının İşyeri Dışında Bir Yere Gönderilmesi Nedeni ile Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda Meydana Gelen Olaylar  43
d. Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermesi İçin Ayrılan Zamanlarda Meydana Gelen Olaylar  44
e. İşveren Tarafından Sağlanan Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Geliş Sırasında Meydana Gelen Olaylar  45
3. Olayın Sigortalıyı Bedenen veya Ruhen Engelli Hale Getirmesi (Zararın Oluşması)  46
4. Olay ile Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması  47
III. İŞ KAZASI AÇISINDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER  48
A. İşverenin Yükümlülükleri  48
B. Sigortalıların Yükümlülükleri  53
IV. EMSAL YARGITAY KARARLARI  56
İkinci Bölüm
SORUMLULUK HUKUKU VE İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUK
I. BORÇ VE SORUMLULUK KAVRAMLARI  87
A. Borç Kavramı  88
1. Borç Kaynakları  89
a. Kanun  90
aa. Sebepsiz Zenginleşme  91
bb. Vekaletsiz İş Görme  92
cc. Haksız Fiil  94
b. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri  96
B. Sorumluluk Kavramı  97
1. Sorumluluk Çeşitleri  99
a. Şahıs ile Sorumluluk  99
b. Malvarlığı ile Sorumluluk  99
aa. Sınırsız Malvarlığı Sorumluluğu  99
bb. Sınırlı Malvarlığı Sorumluluğu  101
II. BİR BORÇ KAYNAĞI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİ  101
A. İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Borçlar  102
1. İşçinin Borçları  102
a. İş Görme Borcu (Bizzat Çalışma Borcu)  103
b. Özen ve Sadakat Borcu  104
c. Rekabet Etmeme Borcu  107
d. Teslim ve Hesap Verme Borcu  107
e. Fazla Çalışma Borcu  108
f. Düzenlemeler ve Talimatlara Uyma Borcu (Çalışma Koşullarına Uyma Borcu)  108
2. İşverenin Borçları  108
a. Ücret Ödeme Borcu  108
b. İşverenin İşçiyi Koruma Borcu  109
c. Eşit Davranma Borcu  110
III. İŞ KAZASINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARIN SINIFLANDIRILMASI  111
A. İş Kazasında Haksız Fiil Sorumluluğu  111
1. Haksız Fiil Unsurları  111
a. Hukuka Aykırı Fiil  111
b. Kusur  112
c. Zarar  113
aa. Maddi Zarar  113
aaa. Fiili Zarar – Yoksun Kalınan Kar  113
bbb. Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar  113
bb. Manevi Zarar  114
d. İlliyet Bağı  114
e. Hukuka Aykırılık  114
IV. İŞ KAZASINDA İŞVEREN SORUMLULUĞU  115
A. İş Kazasında Kusurlu Sorumluluk Kavramı  117
1. İş Kazasında İşçiyi Gözetme Borcunun İhlalinden Doğan Sorumluluk  117
2. İş Kazasında Haksız Fiil Sorumluluğu  117
3. İş Kazasında Haksız Fiil Sorumluluğu ile Sözleşmeye Aykırı Davranış Sorumluluğunun Yarışması  118
4. İş Kazasına Özel Sorumluluktan Kurtulma Halleri  119
a. İş Kazasından İhale Makamının Sorumlu Olmayacağı Durumlar  119
b. Anahtar Teslimi İş Verilmesi  120
V. EMSAL YARGITAY KARARLARI  120
Üçüncü Bölüm
İŞ KAZASINDA YARGILAMA USULÜ
I. İŞ YARGILAMASINA GENEL BAKIŞ  221
II. İŞ YARGILAMASINA HAKİM İLKELER  222
A. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yargılamaya Hakim İlkeler  222
1. Tasarruf İlkesi  222
2. Taraflarca Getirilme İlkesi  223
3 Teksif İlkesi  224
4. Taleple Bağlılık İlkesi  225
5. Hukuki Dinlenilme Hakkı  226
a. Bilgilenme Hakkı  227
b. Açıklama ve İspat Hakkı  228
c. Dikkate Alınma Hakkı  228
6. Aleniyet İlkesi  229
7. Usul Ekonomisi İlkesi  230
8. Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi  231
a. Kolaylık İlkesi  232
b. Çabukluk ve Ucuzluk İlkesi  233
c. Emredilicilik (Kendiliğinden Araştırma) İlkesi  234
d. Zayıfın Korunması İlkesi  234
III. İŞ YARGILAMASINDA USUL HUKUKU  235
A. İş Yargılaması Usulü  235
1. Genel Anlamda Basit Yargılama Usulü  237
a. Davanın Açılması ve Davaya Cevap  238
b. Ön İnceleme ve Tahkikat  243
c. Hüküm  245
2. İş Mahkemelerinde Dava Açma Türleri  245
a. Dava Dilekçesi ile Dava Açılması  246
b. İdari Merci Başvurusu ile Dava Açılması  247
c. Sendikanın Temsilen Dava Açması  247
B. İş Kazasına İlişkin Uyuşmazlıklarda Görevli ve Yetkili Mahkeme  248
C. İş Kazasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava Türleri  250
IV. İŞ YARGILAMASINDA KANUN YOLU  255
V. EMSAL YARGITAY KARARLARI  256
Dördüncü Bölüm
İŞ KAZASI TESPİT DAVASI
I. İŞ KAZASI TESPİT DAVASI KAVRAMI  271
II. İŞ KAZASI TESPİT DAVALARI  272
A. İş Kazası Tespit Davasının Koşulları  272
B. İş Kazası Tespit Davasında Görev  273
C. İş Kazası Tespit Davasında Yetki  274
D. İş Kazası Tespit Davasında Taraf Sıfatı  274
E. İş Kazası Tespit Davasında Zamanaşımı  275
F. İş Kazası Tespit Davasında Yargılama Usulü  275
G. İş Kazası Tespit Davasında Hüküm  275
III. EMSAL YARGITAY KARARLARI  275
Beşinci Bölüm
MADDİ TAZMİNAT DAVASI
I. MADDİ TAZMİNAT KAVRAMI  289
II. İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI  290
A. Maddi Tazminat Davasının Koşulları  290
B. Maddi Tazminat Davasında Görev  291
C. Maddi Tazminat Davasında Yetki  292
D. Maddi Tazminat Davasında Taraf Sıfatı  295
1. Davacı Sıfatı  295
2. Davalı Sıfatı  295
E. Maddi Tazminat Davasında Zararın Hesaplanması  296
1. Bedensel Zarar Kavramı  297
a. Tedavi Giderleri  297
b. Geçici – Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zararlar  298
aa. Geçici İş Göremezlikten Doğan Zararlar  299
bb. Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zararlar  301
c. Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar  303
2. Zararın Belirlenmesi  304
a. Hesaplama Tarihi  305
b. Sigortalıya Ait Gelirin Hesaplanması  305
aa. Bilinen Dönem Geliri  305
bb. Bilinmeyen Dönem Geliri  306
aaa. Aktif Dönem Geliri  306
bbb. Pasif Dönem Geliri  307
c. Zarar Hesabında İndirimler  308
aa. İş Göremezlik Oranı  309
bb. Müterafik Kusur (Sigortalının Kusuru)  309
cc. İşverenin Yoksulluk Durumuna Düşmesi  310
dd. Sigortalı Bünyesinin Zarar Görmeye Elverişli Olması  310
ee. Hatır Taşıması  310
ff. Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlanan Parasal Yardımlar  311
gg. Özel Sigorta Ödemeleri  311
hh. İşverence Yapılan Ödemeler  311
ıı. Üçüncü Kişilerce Yapılan Ödemeler  312
ii. Sürekli Bakıma Muhtaçlık Geliri  312
F. Maddi Tazminat Davasında Faiz  312
G. Maddi Tazminat Davasında Zamanaşımı  313
III. EMSAL YARGITAY KARARLARI  313
Altıncı Bölüm
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVASI
I. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI KAVRAMI  343
II. İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVALARI  346
A. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasının Koşulları  347
B. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Görev  348
C. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Yetki  348
D. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Taraf Sıfatı  349
1. Davacı Sıfatı  349
2. Davalı Sıfatı  350
E. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Zararın Hesaplanması  351
1. Destek Kavramı  351
a. Gerçek Destek  352
b. Farazi Destek  353
2. Destekten Yoksun Kalma Zararı  353
a. Genel Olarak Destekten Yoksun Kalma Zararı  353
b. Destekten Yoksun Kalma Zararlarının Öngörülen Türleri  353
aa. Cenaze Giderleri  354
bb. Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Giderleri  354
cc. Çalışma Gücünün Azalmasından veya Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  355
3. Zararın Belirlenmesi  355
a. Hesaplama Tarihi  356
b. Desteğe Ait Gelirin Hesaplanması  356
aa. Bilinen Dönem Geliri  356
bb. Bilinmeyen Dönem Geliri  357
aaa. Aktif Dönem Geliri  357
bbb. Pasif Dönem Geliri  358
c. Desteğe Ait Gelirin Paylaştırılması  358
d. Zarar Hesabında İndirimler  361
aa. İş Göremezlik Oranı  361
bb. Müterafik Kusur (Sigortalının Kusuru)  361
cc. İşverenin Yoksulluk Durumuna Düşmesi  362
dd. Sigortalı Bünyesinin Zarar Görmeye Elverişli Olması  362
ee. Hatır Taşıması  363
ff. Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlanan Parasal Yardımlar  363
gg. Özel Sigorta Ödemeleri  363
hh. İşverence Yapılan Ödemeler  364
ıı. Üçüncü Kişilerce Yapılan Ödemeler  364
ii. Sürekli Bakıma Muhtaçlık Geliri  364
F. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Faiz  365
G. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasında Zamanaşımı  365
III. EMSAL YARGITAY KARARLARI  366
Yedinci Bölüm
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
I. MANEVİ TAZMİNAT KAVRAMI  383
II. İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI  384
A. Manevi Tazminat Davasının Koşulları  385
B. Manevi Tazminat Davasında Görev  386
C. Manevi Tazminat Davasında Yetki  387
D. Manevi Tazminat Davasında Taraf Sıfatı  390
1. Davacı Sıfatı  390
2. Davalı Sıfatı  390
E. Manevi Tazminat Davasında Tazminatın Belirlenmesi  391
1. Manevi Zararın Ağır Olması  391
2. Kusur  392
3. Kaçınılmazlık  392
4. İş Göremezlik Oranı  392
5. Paranın Satın Alma Gücü  393
6. Tarafların Sosyo–Ekonomik Durumu  393
7. Tazminatın Tatmin Duygusu Sağlatacak Tutarda Oluşu  393
8. Tazminatın Caydırıcılık Etkisini Sağlatacak Tutarda Oluşu  393
9. Manevi Tazminat Davasının Açılma Tarihi  394
10. Olayın Özü  394
11. Zarara Uğrayan İşçinin Yaşı  394
F. Manevi Tazminat Davasında Faiz  395
G. Manevi Tazminat Davasında Zamanaşımı  395
III. EMSAL YARGITAY KARARLARI  395
Sekizinci Bölüm
PRATİK ÇALIŞMA VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
I. PRATİK ÇALIŞMALAR  425
A. Örnek Olay A  425
B. Örnek Olay B  431
II. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  434
A. İş Kazası Tespit Davası Dilekçe Örneği  434
B. Maddi Tazminat Davası Dilekçe Örneği  436
C. Destekten Yoksun Kalma Davası Dilekçe Örneği  438
D. Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği  439
Dokuzuncu Bölüm
FAYDALI TABLOLAR
I. PMF (POPULATION MASCULINE ET FEMININE) TABLOSU  441
II. GELİR ARTIRMA İSKONTOLAMA KATSAYILARI TABLOSU  442
Kaynakça  445
İçtihat Dizini  449
Kavram Dizini  453
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018