Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Girişimciler İçin İnşaat ve Müteahhitlik
İnşaata Başlangıç, İnşaat Aşamaları, Müteahhitlik Yöntemleri ve Vergilendirme
Şubat 2018 / 3. Baskı / 296 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, kısa sürede üçüncü baskısı yapılan bu kitap, müteahhitlik mesleği ile ilk kez tanışacak olanlar, müteahhitlik mesleğine ilgi duyanlar ya da hali hazırda müteahhitlik yapanlara yönelik bir çalışmadır.

Çalışmada okuyucunun müteahhitlik mesleğine sıfırdan başlayacağı esas alına-rak; müteahhitliğin tanımı, mesleğe giriş koşulları, müteahhitlik yöntemleri, kurumsallaşma, sözleşme ve yönetim gibi bilgilere yer verilerek başlanmıştır. İlerleyen bölümlerde inşaat öncesi aşamalar, imar ve ruhsat, inşaat yapım aşamaları, bina maliyet hesaplamaları, metraj hesapları, ihale ve hakedişler, proje ve şantiye yönetimi ve son olarak; işin pazarlaması, satılması, müşteri hizmetleri ve vergilendirilmesi gibi konular işlenmiştir.

Kitapta teorik bilgilerden yola çıkılarak pratik inşaat uygulamaları ayrıntılı olarak incelenmektedir. Ancak konular, herkesin faydalanabileceği şekilde sade ve anlaşılır bir dille, örnek olaylarla desteklenerek hazırlanmıştır. Müteahhitlik mesleğinin ana işi olan inşaat yapımı ve yönetimi bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.

Konu Başlıkları
Müteahhit ve Girişimcilik
Müteahhitlik Sektörü Genel Görünüm
Müteahhit Olma Şartları ve Yöntemleri
Müteahhit Firmalarda Yönetim ve Organizasyon
Proje ve Şantiye Yönetimi
İnşaat Sözleşmeleri
İnşaat Aşamaları
İnşaat Ruhsatı için Gerekli Resmi Aşamalar
İnşaat Alanı Hesaplama Yöntemleri
Bina Maliyet Hesaplama Yöntemleri
Metraj Hesaplama Yöntemleri
İhale İşleri, Hakediş ve Kabuller
Satış Yöntemleri ve Tapu İşlemleri
İnşaat İşlerinde Vergilendirme
Barkod: 9789750247088
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller, Tablolar ve Resimler Listesi  13
Giriş  15
1. Bölüm
MÜTEAHHİTLİK GENEL GİRİŞ
1.1. Girişimcilik ve Müteahhitlik  21
1.2. Müteahhitlik Sektörünün Genel Görünümü  23
1.2.1. Müteahhitlik Sektörünün Geleceği  26
1.2.2. İnşaat Üretiminin Özellikleri ve Riskleri  31
1.3. Müteahhit Olma Şartları  35
1.3.1. Müteahhitlik belgesi  36
1.3.2. Müteahhitlik Şirket Türleri  39
1.3.2.1. Şahıs Şirketleri  39
1.3.2.2. Limited Şirket  40
1.3.2.3. Anonim Şirket  41
1.3.2.4. Proje Şirketi (Yeni Bir Yaklaşım)  42
1.3.2.5. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)  43
1.3.2.6. Şirket Türlerine Göre Vergilendirme  45
1.4. Müteahhit Firmalarda Yönetim ve Organizasyon  46
1.4.1. Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde Yönetim ve Organizasyon  46
1.4.2. Büyük Ölçekli İnşaat Şirketlerinde Yönetim ve Organizasyon  48
1.4.3. Müteahhit Firmaların Büyüme Aşamaları  50
1.5. Müteahhitler Açısından Markalaşma, Kurumsallaşma ve Rekabet  52
1.5.1. Markalaşma  53
1.5.2. Kurumsallaşma  55
1.5.3. Rekabet ve Rekabet Stratejileri  56
1.5.4. İnşaatın Geleceği: İnşaat 4.0  58
1.5.5. Müteahhit Firmaların Finansal Kaynak Araçları  60
1.6. Müteahhitlik Yöntemleri  62
1.6.1. Kendi Arsasını Temin Etme Yöntemiyle Müteahhitlik  63
1.6.2. Başkasının Arsasına İnşaat Yapma Yöntemiyle Müteahhitlik  65
1.6.2.1. Kat Karşılığı Yöntemi (Sözleşmesi) ile Müteahhitlik  65
1.6.2.2. Hasılat Paylaşım Yöntemi (Sözleşmesi) ile Müteahhitlik  71
1.6.3. Taşeron Müteahhitlik  73
1.6.4. Başkasının Namına Müteahhitlik (Taahhüt)  75
1.6.5. Alt Yapı Müteahhitliği  75
2. Bölüm
İNŞAAT TÜRLERİ, YAPI MALİYET HESABI VE İHALE İŞLERİ
2.1. İnşaat  77
2.1.1. İnşaat Türleri  77
2.1.1.1. Alt Yapı İnşaatı  79
2.1.1.2. Üst Yapı İnşaatı  80
2.1.1.2.1. Betonarme İnşaat  81
2.1.1.2.2. Çelik İnşaat  82
2.1.1.2.3 Yeşil Bina İnşaatı  83
2.2. Maliyetlerin Dağılımı  86
2.3. Yapı Yaklaşık Maliyeti Hesaplama  89
2.4. Müteahhitlik İşlerinde Fiyatlandırma Yöntemleri  95
2.4.1. Götürü Bedel Yöntemi  96
2.4.2. Maliyet+Kâr Yöntemi  97
2.4.3. Alternatif Bir Yöntem: Barter  98
2.5. Müteahhitler Açısından İhale, Hakediş ve Kabuller  99
2.5.1. İhale  99
2.5.1.1. İhale Süreci  100
2.5.1.2. İhale Usulleri  102
2.5.1.2.1. Açık İhale Usulü  102
2.5.1.2.2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  102
2.5.1.2.3. Pazarlık Usulü İhale  103
2.5.1.3. Kamu İnşaat İşlerinde Teklif ve Sözleşme Türleri  104
2.5.1.3.1. Birim Fiyat Usulü Sözleşme  104
2.5.1.3.2. Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmeler  106
2.5.1.4. Kamu İhalelerinde Yeterlilik Belgeleri ve Kriterleri  106
2.5.2. Hakediş  110
2.5.3. Geçici ve Kesin Kabuller  116
3. Bölüm
MÜTEAHHİTLER AÇISINDAN PROJE VE ŞANTİYE YÖNETİMİ
3.1. Profesyonel Yönetim  121
3.1.1. Proje Yönetimi  122
3.1.2. Proje Yöneticisi  124
3.1.3. Proje Yönetim Süreçleri  124
3.1.3.1. Proje Tasarımı  125
3.1.3.2. Süre ve Kalite Yönetimi  125
3.1.3.3. Maliyet Yönetimi  126
3.1.3.4. Sözleşme Yönetimi  128
3.1.3.5. İş Güvenliği Yönetimi  130
3.1.4. İnşaat Proje Yönetim Aşamaları  131
3.1.5. Proje Organizasyonu  134
3.1.6. Örnek Bir İnşaat Projesinin Proje Yönetimi Açısından İncelenmesi  136
3.2. Şantiye Yönetimi  143
3.2.1. Şantiye Görev Tanımları  145
3.2.2. Şantiyenin Kuruluşu  147
3.2.3. Şantiye Çeşitleri  149
3.2.4. Şantiye Organizasyonu  150
3.2.5. Taşeron Yönetimi  154
4. Bölüm
İNŞAAT ALANI HESAPLAMA VE RUHSAT İŞLEMLERİ
4.1. İnşaat Alanı (Emsal) Hesaplama  157
4.1.1. İmar İle ilgili Tanımlar  157
4.1.2. Uygulamalı İnşaat Alanı Hesaplama  170
4.1.3. Örnek İnşaat Alanı Hesaplamaları  171
4.2. İnşaat Ruhsatı  177
4.2.1. İnşaat Ruhsatı için Gerekli Resmi Aşamalar  180
4.2.1.1. Röperli Kroki, İnşaat İstikamet Rölevesi ve Kot Kesit  181
4.2.1.2. İmar Durumu  181
4.2.1.3. İfraz ve Tevhit  181
4.2.1.4. Vaziyet Planı  183
4.2.1.5. Zemin Etüdü  183
4.2.1.6. Projelerin Hazırlanması  184
4.2.1.6.1. Avan Proje  185
4.2.1.6.2. Mimari Proje  187
3.2.1.6.3. Statik Proje (Taşıyıcı Sistem)  190
4.2.1.6.4. Mekanik Tesisat Projeleri  193
4.2.1.6.5. Isı Yalıtım Projesi  193
4.2.2. İnşaat Ruhsatı için Gerekli Diğer İşlemler  193
4.2.2.1. Şantiye Şefi Sözleşmesi  194
4.2.2.2. Yapı Denetimi Sözleşmesi  195
4.2.2.3. Kentsel Dönüşüm İşlemleri  197
4.2.2.4. Yıkım Ruhsatı  201
5. Bölüm
İNŞAAT AŞAMALARI
5.1. İnşaat Aşamaları  203
5.1.1. İnşaat Öncesi Son Hazırlıklar  203
5.1.1.1. Küçük Ölçekli İnşaat Projelerinde Şantiye Kuruluşu  204
5.1.1.2. Şantiye İş Güvenliği  204
5.1.1.3. Şantiye Elektriği, Suyu ve Pis Su Giderlerinin Bağlanması  208
5.1.1.4. Zemin İyileştirme İşlemleri  209
5.1.1.5. Malzeme Tedarik İşlemleri  211
5.1.2. Kaba İşler  211
5.1.2.1. Hafriyat  211
5.1.2.2. Grobeton  212
5.1.2.3. Temel işlemleri  214
5.1.2.3.1. Drenaj  215
5.1.2.3.2. Yalıtım  216
5.1.2.4. Betonarme ve Karkas İşlemeleri  217
5.1.2.4.1. Kalıp ve Betonarme  218
5.1.2.4.2. Duvar Çeşitleri ve Örme Yöntemleri  222
5.1.2.4.3 Çatı İşleri  224
5.1.2.5. Mekanik Tesisat İşleri  227
5.1.2.5.1. Elektrik Tesisat İşleri  228
5.1.2.5.2. Su Tesisatı İşleri  232
5.1.2.5.3. İklimlendirme Tesisat İşleri  234
5.1.2.5.3.1. Doğalgaz İşleri  234
5.1.2.5.3.2. Klima ve Havalandırma Tesisat İşleri  239
5.1.2.5.4. Yangın Koruma İşleri  241
5.1.2.6. Mermer İşleri  242
5.1.2.7. Kaba Sıva Uygulamaları  244
5.1.2.7.1. İç ve Dış Cephe Kaba Sıva Uygulaması  245
5.1.2.7.2. Asma Tavan Uygulamaları  246
5.1.2.7.3. Şap  247
5.1.2.8. Isı Yalıtım İşleri  248
5.1.3. İnce İşler  251
5.1.3.1. İnce Sıvalar ve Boya  251
5.1.3.2 Zemin Kaplama İşleri  254
5.1.3.2.1. Seramik İşleri  254
5.1.3.2.2. Parke İşleri  255
5.1.3.3. Elektrik ve Su İşlerinin Son Montajı  256
5.1.3.4. Asansör Montajı  257
5.1.3.5. Mobilya İşleri ve Kapı Montajları  258
5.1.3.6. Pencere Montajları  262
5.1.3.7. Giriş Kapıları ve Küpeşte İşleri  263
5.1.3.8. Çevre Düzenleme İşleri  265
5.1.4. İş Bitirme  266
5.1.4.1. Kat İrtifakının Kurulması  266
5.1.4.2. Yapı kullanma İzni (İskân) ve Kat Mülkiyetinin Kurulması  267
5.1.4.3. Geçici Aboneliklerin Daimiye Dönüştürülmesi ve Teminatların Geri Alınması  270
5.1.4.4. Yapılan İşin Teslim Prosedürü  270
5.1.4.5. Tapu İşlemleri  271
5.1.5. Satış Yöntemleri  272
5.1.5.1. Gelenekçi Satış Yöntemleri  273
5.1.5.2. Modern Satış Yöntemleri  275
5.1.5.3. Satış Sonrası Hizmetler  277
5.1.5.4. Vergilendirme İşlemleri  278
Sonuç  281
Kaynakça  289
Kavram Dizini  295
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller, Tablolar ve Resimler Listesi  13
Giriş  15
1. Bölüm
MÜTEAHHİTLİK GENEL GİRİŞ
1.1. Girişimcilik ve Müteahhitlik  21
1.2. Müteahhitlik Sektörünün Genel Görünümü  23
1.2.1. Müteahhitlik Sektörünün Geleceği  26
1.2.2. İnşaat Üretiminin Özellikleri ve Riskleri  31
1.3. Müteahhit Olma Şartları  35
1.3.1. Müteahhitlik belgesi  36
1.3.2. Müteahhitlik Şirket Türleri  39
1.3.2.1. Şahıs Şirketleri  39
1.3.2.2. Limited Şirket  40
1.3.2.3. Anonim Şirket  41
1.3.2.4. Proje Şirketi (Yeni Bir Yaklaşım)  42
1.3.2.5. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)  43
1.3.2.6. Şirket Türlerine Göre Vergilendirme  45
1.4. Müteahhit Firmalarda Yönetim ve Organizasyon  46
1.4.1. Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerde Yönetim ve Organizasyon  46
1.4.2. Büyük Ölçekli İnşaat Şirketlerinde Yönetim ve Organizasyon  48
1.4.3. Müteahhit Firmaların Büyüme Aşamaları  50
1.5. Müteahhitler Açısından Markalaşma, Kurumsallaşma ve Rekabet  52
1.5.1. Markalaşma  53
1.5.2. Kurumsallaşma  55
1.5.3. Rekabet ve Rekabet Stratejileri  56
1.5.4. İnşaatın Geleceği: İnşaat 4.0  58
1.5.5. Müteahhit Firmaların Finansal Kaynak Araçları  60
1.6. Müteahhitlik Yöntemleri  62
1.6.1. Kendi Arsasını Temin Etme Yöntemiyle Müteahhitlik  63
1.6.2. Başkasının Arsasına İnşaat Yapma Yöntemiyle Müteahhitlik  65
1.6.2.1. Kat Karşılığı Yöntemi (Sözleşmesi) ile Müteahhitlik  65
1.6.2.2. Hasılat Paylaşım Yöntemi (Sözleşmesi) ile Müteahhitlik  71
1.6.3. Taşeron Müteahhitlik  73
1.6.4. Başkasının Namına Müteahhitlik (Taahhüt)  75
1.6.5. Alt Yapı Müteahhitliği  75
2. Bölüm
İNŞAAT TÜRLERİ, YAPI MALİYET HESABI VE İHALE İŞLERİ
2.1. İnşaat  77
2.1.1. İnşaat Türleri  77
2.1.1.1. Alt Yapı İnşaatı  79
2.1.1.2. Üst Yapı İnşaatı  80
2.1.1.2.1. Betonarme İnşaat  81
2.1.1.2.2. Çelik İnşaat  82
2.1.1.2.3 Yeşil Bina İnşaatı  83
2.2. Maliyetlerin Dağılımı  86
2.3. Yapı Yaklaşık Maliyeti Hesaplama  89
2.4. Müteahhitlik İşlerinde Fiyatlandırma Yöntemleri  95
2.4.1. Götürü Bedel Yöntemi  96
2.4.2. Maliyet+Kâr Yöntemi  97
2.4.3. Alternatif Bir Yöntem: Barter  98
2.5. Müteahhitler Açısından İhale, Hakediş ve Kabuller  99
2.5.1. İhale  99
2.5.1.1. İhale Süreci  100
2.5.1.2. İhale Usulleri  102
2.5.1.2.1. Açık İhale Usulü  102
2.5.1.2.2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  102
2.5.1.2.3. Pazarlık Usulü İhale  103
2.5.1.3. Kamu İnşaat İşlerinde Teklif ve Sözleşme Türleri  104
2.5.1.3.1. Birim Fiyat Usulü Sözleşme  104
2.5.1.3.2. Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmeler  106
2.5.1.4. Kamu İhalelerinde Yeterlilik Belgeleri ve Kriterleri  106
2.5.2. Hakediş  110
2.5.3. Geçici ve Kesin Kabuller  116
3. Bölüm
MÜTEAHHİTLER AÇISINDAN PROJE VE ŞANTİYE YÖNETİMİ
3.1. Profesyonel Yönetim  121
3.1.1. Proje Yönetimi  122
3.1.2. Proje Yöneticisi  124
3.1.3. Proje Yönetim Süreçleri  124
3.1.3.1. Proje Tasarımı  125
3.1.3.2. Süre ve Kalite Yönetimi  125
3.1.3.3. Maliyet Yönetimi  126
3.1.3.4. Sözleşme Yönetimi  128
3.1.3.5. İş Güvenliği Yönetimi  130
3.1.4. İnşaat Proje Yönetim Aşamaları  131
3.1.5. Proje Organizasyonu  134
3.1.6. Örnek Bir İnşaat Projesinin Proje Yönetimi Açısından İncelenmesi  136
3.2. Şantiye Yönetimi  143
3.2.1. Şantiye Görev Tanımları  145
3.2.2. Şantiyenin Kuruluşu  147
3.2.3. Şantiye Çeşitleri  149
3.2.4. Şantiye Organizasyonu  150
3.2.5. Taşeron Yönetimi  154
4. Bölüm
İNŞAAT ALANI HESAPLAMA VE RUHSAT İŞLEMLERİ
4.1. İnşaat Alanı (Emsal) Hesaplama  157
4.1.1. İmar İle ilgili Tanımlar  157
4.1.2. Uygulamalı İnşaat Alanı Hesaplama  170
4.1.3. Örnek İnşaat Alanı Hesaplamaları  171
4.2. İnşaat Ruhsatı  177
4.2.1. İnşaat Ruhsatı için Gerekli Resmi Aşamalar  180
4.2.1.1. Röperli Kroki, İnşaat İstikamet Rölevesi ve Kot Kesit  181
4.2.1.2. İmar Durumu  181
4.2.1.3. İfraz ve Tevhit  181
4.2.1.4. Vaziyet Planı  183
4.2.1.5. Zemin Etüdü  183
4.2.1.6. Projelerin Hazırlanması  184
4.2.1.6.1. Avan Proje  185
4.2.1.6.2. Mimari Proje  187
3.2.1.6.3. Statik Proje (Taşıyıcı Sistem)  190
4.2.1.6.4. Mekanik Tesisat Projeleri  193
4.2.1.6.5. Isı Yalıtım Projesi  193
4.2.2. İnşaat Ruhsatı için Gerekli Diğer İşlemler  193
4.2.2.1. Şantiye Şefi Sözleşmesi  194
4.2.2.2. Yapı Denetimi Sözleşmesi  195
4.2.2.3. Kentsel Dönüşüm İşlemleri  197
4.2.2.4. Yıkım Ruhsatı  201
5. Bölüm
İNŞAAT AŞAMALARI
5.1. İnşaat Aşamaları  203
5.1.1. İnşaat Öncesi Son Hazırlıklar  203
5.1.1.1. Küçük Ölçekli İnşaat Projelerinde Şantiye Kuruluşu  204
5.1.1.2. Şantiye İş Güvenliği  204
5.1.1.3. Şantiye Elektriği, Suyu ve Pis Su Giderlerinin Bağlanması  208
5.1.1.4. Zemin İyileştirme İşlemleri  209
5.1.1.5. Malzeme Tedarik İşlemleri  211
5.1.2. Kaba İşler  211
5.1.2.1. Hafriyat  211
5.1.2.2. Grobeton  212
5.1.2.3. Temel işlemleri  214
5.1.2.3.1. Drenaj  215
5.1.2.3.2. Yalıtım  216
5.1.2.4. Betonarme ve Karkas İşlemeleri  217
5.1.2.4.1. Kalıp ve Betonarme  218
5.1.2.4.2. Duvar Çeşitleri ve Örme Yöntemleri  222
5.1.2.4.3 Çatı İşleri  224
5.1.2.5. Mekanik Tesisat İşleri  227
5.1.2.5.1. Elektrik Tesisat İşleri  228
5.1.2.5.2. Su Tesisatı İşleri  232
5.1.2.5.3. İklimlendirme Tesisat İşleri  234
5.1.2.5.3.1. Doğalgaz İşleri  234
5.1.2.5.3.2. Klima ve Havalandırma Tesisat İşleri  239
5.1.2.5.4. Yangın Koruma İşleri  241
5.1.2.6. Mermer İşleri  242
5.1.2.7. Kaba Sıva Uygulamaları  244
5.1.2.7.1. İç ve Dış Cephe Kaba Sıva Uygulaması  245
5.1.2.7.2. Asma Tavan Uygulamaları  246
5.1.2.7.3. Şap  247
5.1.2.8. Isı Yalıtım İşleri  248
5.1.3. İnce İşler  251
5.1.3.1. İnce Sıvalar ve Boya  251
5.1.3.2 Zemin Kaplama İşleri  254
5.1.3.2.1. Seramik İşleri  254
5.1.3.2.2. Parke İşleri  255
5.1.3.3. Elektrik ve Su İşlerinin Son Montajı  256
5.1.3.4. Asansör Montajı  257
5.1.3.5. Mobilya İşleri ve Kapı Montajları  258
5.1.3.6. Pencere Montajları  262
5.1.3.7. Giriş Kapıları ve Küpeşte İşleri  263
5.1.3.8. Çevre Düzenleme İşleri  265
5.1.4. İş Bitirme  266
5.1.4.1. Kat İrtifakının Kurulması  266
5.1.4.2. Yapı kullanma İzni (İskân) ve Kat Mülkiyetinin Kurulması  267
5.1.4.3. Geçici Aboneliklerin Daimiye Dönüştürülmesi ve Teminatların Geri Alınması  270
5.1.4.4. Yapılan İşin Teslim Prosedürü  270
5.1.4.5. Tapu İşlemleri  271
5.1.5. Satış Yöntemleri  272
5.1.5.1. Gelenekçi Satış Yöntemleri  273
5.1.5.2. Modern Satış Yöntemleri  275
5.1.5.3. Satış Sonrası Hizmetler  277
5.1.5.4. Vergilendirme İşlemleri  278
Sonuç  281
Kaynakça  289
Kavram Dizini  295
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021