Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Mirastan Mal Kaçırma
(Tapulu Taşınmazlarda Muris Muvazaası)
Kasım 2016 / 7. Baskı / 472 Syf.
Fiyatı: 88.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Ağustos 2015 67.50 TL 49.90 TL (%27)Sepete Ekle
   

Mirastan mal kaçırma (Muris muvazaası) isimli kitabımızın art arda gerçekleşen baskılarına rağmen kısa süre içinde tükenmesi; yurdumuzda bu tür sorunların yoğun biçimde giderek arttığı kanaati uyandırmaktadır. Miras kavgaları, mirastan hak isteyen ile bu hakkı vermek istemeyen arasında oluşan çekişmelerdir. Bu tür çekişmelerin temelinde mirasçıların yasal ya da yasal olmayan çıkarları yatmaktadır. Uygulamada yoğunlukla görülen miras kavgaları, tapulu taşınmazlarda muris muvazaası hukuksal olgusundan kaynaklanmaktadır. Miras bırakanın ölüme bağlı veya sağken yaptığı danışıklı tasarruflarından zarar gören mirasçıların bu tasarrufların iptalini murisin ölümünden sonra istemek hakları vardır.

Konu Başlıkları
Muris Muvazaası Davalarında Usul Hükümleri
İstem Kapsamı
Dava Dilekçesi ve Hüküm Örneği
HMK ve HUMK Kapsamını İlgilendiren Özet Yargıtay Kararları
Muris Muvazaasının İstisnaları
İnanç Sözleşmesi – Nam–ı Müstear – Borçlu Muvazaası – Önalımda Muvazaa
İçtihatlarla Muris Muvazaasına İlişkin Uygulama
Muris Muvazaasına İlişkin Sistemleştirilmiş Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750240324
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 472
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yedinci Baskıya Önsöz  5
Altıncı Baskıya Önsöz  7
Beşinci Baskıya Önsöz  9
Dördüncü Baskıya Önsöz  11
Üçüncü Baskıya Önsöz  13
İkinci Baskıya Önsöz  15
Önsöz  17
Birinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI
I. GİRİŞ  25
II. A. Muvazaanın Niteliği ve Türleri  28
B. Muris Muvazaasının Niteliği  29
III. MUVAZAA DAVALARINDA USUL HÜKÜMLERİ  31
A. Yetkili Mahkeme  31
B. Görevli Mahkeme  32
C. Dava Harcı  33
Ç. Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın Yenilenmesi Yöntemi  35
D. Hükümden Sonra Sulh  36
E. Dava Açma Süresi  37
F. Davada Taraflar  38
–Davacı  38
1. Tüm Mirasçılar  38
2. Atanmış Mirasçılar  39
3. Evlatlık ve Onun Alt Soyu  41
4. Velayet Altında Bulunan Küçük  41
5. Mirasçılar Arasında Yabancı Uyruklular Varsa  41
6. Aktif Dava Ehliyeti  41
7. İştirak Halinde  41
8. Dava Açma Tarihinde Mirasçı Olma  43
9. Mirası Reddeden  45
10. Miras Hakkından Feragat Sözleşmesiyle Vazgeçen  47
11. Mirastan Iskat Edilen Kişi  48
12. Asil veya Vekil  49
13. Satış Vaadi Sözleşmesiyle Taşınmazı Teslim Alan Kişi  49
–Davalı  50
G. Davada Araştırma ve Değerlendirme  53
Ğ. Davada Kanıtlar  54
1. Taraf Kanıtı  54
2. Mirasçı Kanıtı  55
3. Olgular  56
4. Kanıt Yükü  59
H. İstem Kapsamı  62
1. İptal ve Tescil veya Terekeye İade  62
2. Pay Oranında İptal, Tescil  64
3. Sadece İptal İstemi  66
4. Sadece Tescil İstemi  67
5. Kademeli veya Ayrı İstemler  67
6. Muvazaa ve Vekaletin Kötüye Kullanılması  70
7. İptal ve Tescil Yanında Ecrimisil İstemi  71
8. Karşılık Dava: El Atmanın Önlenmesi  72
I. Dava Dilekçesi Örneği  72
İ. Usul Kurallarını İçeren Özet Yargıtay Kararları  75
1. Vakıalar ve Hukuki Sebepler  75
2. Aktif Dava Ehliyeti  76
3. Yetki İtirazı  77
4. Görev  78
5. Davanın İhbarı  78
6. Yargılama Gideri  78
7. Tavzih  80
8. Tanık Beyanı  81
9. Mahkeme Dışı İkrar  82
10. Islah  82
11. Kazanılmış Hak  84
12. Temyiz Süresi  84
13. Dava Harcı  85
14. Karar İçeriği  86
15. Yemin Delili  87
16. Davadan Vazgeçme  88
17. Kesin Süre  90
18. Dava Konusunun Devri  91
19. Faize Hükmetme  91
20. Yetki Sözleşmesi  92
21. Bilirkişi Raporu  93
22. Usulsüz Tebligat  95
23. İsticvap  97
24. Hukuk–Ceza İlişkisi  98
25. Mazeretli Sayılma  99
26. Kısmi Dava–İyi Niyet Kuralı  100
27. 6100 s. HMK Kapsamındaki Yargılama Usulleri  100
28. HMK Kapsamında Yargılamaya Hakim Olan İlkeler  101
29. HMK Kapsamında Süreler  101
30. HMK Kapsamına Göre Dava Konusunun Devri  102
31. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  103
32. Dava Şartları Yönüyle İnceleme  103
33. Usulden ve Esastan Davanın Reddedilmesi  106
34. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  107
35. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  109
36. Davanın Islah Edilmesi Koşulları  111
37. Yetki Değerlendirmesi  112
38. Bozmadan Sonra Usulü Kazanılmış Hakka Uygun Karar Verilmesi  115
39. Davaya Cevap Vermeyen Davalının Ön İnceleme Duruşmasından Önce Delil Listesi Sunması  115
40. Davalının Cevap Vermemesi ve Duruşmalara Katılmaması  118
J. Kararın Niteliği  119
1. Yolsuz Tescil Sayılma  119
2. Karardan Sonra Kesinleşmeden Önce Feragat  119
3. Karar Düzeltme  120
4. Kesin Hüküm Nedeniyle Yargılamanın İadesi  121
5. Kesinleşen Hükümde Tavzih İstemi  124
6. Usulsüz Kesinleşme Şerhinin Kaldırılması  125
IV. MURİS MUVAZAASININ İSTİSNALARI  126
A. Elden (Gizli) Bağış Olgusu–Örnekli Tenkis Hesabı  126
1. Tenkis Hesaplamaları  130
2. Muvazaa Davası ile Tenkis Davası Farklılıkları  134
B. Denkleştirmeye Tabi Bağış  135
C. Evlilik Sözleşmesindeki Bağış ya da Bağış Vaadi  136
Ç. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Varlığı  139
D. Kadastro Tespiti Sırasında Murisin İrade Beyanı  141
E. Tapusuz Taşınmazlar ve Taşınır Mallarda  142
F. Murisin Evlat Edinmesine Karşı Mirasçıların Muvazaa İddiası  142
G. Murisin Borçlandırıcı İşlem Yapması  144
V. MUVAZAAYA DAYANAN DİĞER SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN DAVALAR  145
A. İnanç Sözleşmesi ve Muvazaa  145
1. Tanımı  146
2. Niteliği  146
3. Kanıtlanması  147
4. Husumet  148
5. Zamanaşımı  148
6. Sözleşmenin Geçersizliği  149
*İlgili Yargıtay Kararları  150
B. Nam–ı Müstear (Takma Ad) – ve Muvazaa  165
1. Niteliği ve Kanıt Şekli  166
2. Temsil ve Vekalet İlişkisi  166
*İlgili Yargıtay Kararları  167
C. Borçlu Muvazaası (Tasarrufun İptali Davası)  168
1. Husumet  168
2. Dava Koşulları  169
3. İptale Konu Tasarruflar  170
4. İptal Kararının Niteliği  170
5. Görevli Mahkeme  170
*İlgili Yargıtay Kararları  171
D. Önalım Hakkı ve Muvazaa  190
1. Tanımı  190
2. Hukuki Niteliği  190
3. Şufa Hakkının Kullanılması  191
a. Şufa Davası Kim Kime Karşı Açar?  191
b. Şufa Hakkından Feragat Olur mu?  192
c. Depo Parası Nedir?  192
ç. Hak Düşürücü Süre  192
d. Şufada Dava Şartı Nedir?  192
4. Şufa Hakkının Kullanılması  193
5. Şufada Muvazaa  194
*İlgili Yargıtay Kararları  196
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE
MURİS MUVAZAASINA İLİŞKİN UYGULAMA (Olay–Sorun–Çözüm)
1. Resmi Akitle (Bağış) Muris İradesi Arasında Uyum Bulunması  213
2. Satış ve Ölünceye Kadar Bakma Akdine Karşı Muris Muvazaası ve Tenkis İddiası  214
3. Muris Muvazaası Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  216
4. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Karşı Muvazaa İddiasında Araştırılacak Hususlar  216
5. Muris Muvazaası–Ara Malik–Son Malik İlişkisi–Miras Bırakanın Gerçek İradesinin Saptanması  218
6. Muris Muvazaası–Tenkis–Mirası Reddeden Kişinin Dava Hakkı  220
7. Muris Muvazaası–Elbirliği Mülkiyeti–Miras Payına Göre 3. Kişiye Karşı Dava Açma Olanağı  221
8. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil–Mirastan Feragat Sözleşmesi  224
9. Muristen Önce Ölen Evlatlığının Alt Soyunun Dava Açabilme Olanağı  225
10. Muvazaalı Temlik–İyi Niyetle Hak Kazanma–İlk El Olma  225
11. Ölünceye Kadar Bakma Akdinde Muris Muvazaası ve Tenkis İddiası  226
12. Mirası Reddeden Kişinin Muris Muvazaası Davasını Açma Hakkı–Elden Bağış  228
13. Muris Muvazaası ve Mirastan Feragat Sözleşmesine Dayalı Davada Kararın Kapsamı  229
14. Murisin Ehliyetsizliği–Vekaletin Kötüye Kullanılması–Muvazaa Nedenine Dayalı Dava  231
15. Temlik Tarihinde Mirasçı Olmayan Kişinin Muvazaa Nedeniyle Dava Açması Olanağı  233
16. Murisin Mirasçılardan Birine Borçlanmasının Muvazaalı Olması Nedeniyle Borç Senedinin İptali  235
17. Miras Bırakanın Yaptığı Temlik İşlemine Karşı Dava Açılmayacağının Yazılı Olarak Taahhüt Edilmesi–Muvazaaya Dayalı Dava Açma  236
18. Hakkın Kötüye Kullanması Suretiyle Muvazaa Davasının Açılması  238
19. Muvazaa Davası Sürerken Tenkis Davası Açılması  240
20. Muvazaa Davalarında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürenin Söz Konusu Olmayacağı  241
21. Muris Muvazaası ve Ehliyetsizlik İddiasının Birlikte İleri Sürülmesinde Öncelikli Araştırma ve İnceleme  241
22. Elbirliği Mülkiyetinde Taşınmazın Terekeye İadesi Şeklinde Dava Açılması Gerektiği  242
23. Farklı Yörelerde Bulunan Taşınmazlar Yönüyle Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Davanın Birlikte Açılabileceği  242
24. Muvazaalı İşlemler–Hükümde Tavzihle Değişiklik ya da Ekleme Yapılması  242
25. Hastalığında Destek Olana Gerçek Değerinden Az Bedelle Taşınmaz Temliki  244
26. Mirasçılardan Bazılarının Dava Açması, Açmayanlara Dava Sonucunun Etkisi  245
27. Muris Muvazaası Davasına İlişkin Dosyanın Yöntemince İncelenmesi  246
28. Yargılama Masrafları Yönüyle Hüküm Fıkrasına Karşı Temyiz Nedenini İçeren Başvuru  247
29. Davanın kabulüne Karşı Davalı Yanın Temyiz Nedenlerini İçeren Esasa İlişkin Başvuru  248
30. Taleple Bağlılık İlkesi Gözetilerek Hükmün Verilmesi Gereği  252
31. Minnet Duygusunun Egemen Olduğu Temlikte Muvazaa Olgusu  253
32. Temlik Tarihinde Mirasçı Olmayanın Muris Muvazaası Nedeniyle Dava Açma Olanağı  254
33. Çıplak Mülkiyet Temlikinin Muvazaaya Konu Edilmesi Olanağı  255
34. Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesine Karşı Muvazaa İddiası ve Kanıt Yükü  257
35. Miras Bırakanın Gizli Bağışına Karşı Muvazaaya Dayalı İptal ve Tescil Davası Açılması  258
36. Mirastan Iskat Edilenin Mirastan Mal Kaçırma Nedenine Dayanarak Dava Açabilme Koşulu  259
37. Muvazaadan Söz Edilemeyecek Olgular  260
38. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasının Tapuda Kayıt Maliki Aleyhine Açılabileceği  261
Üçüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASINA İLİŞKİN
SİSTEMLEŞTİRİLMİŞ YARGITAY KARARLARI
1. İçtihadı Birleştirme Kararları  265
2. Hukuk Genel Kurulu ve Özel Daire Kararları  269
A. Tapunun Tümden ya da Pay Oranında İptali İstemleri  269
B. Dava Açma Süresi  292
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  300
Ç. İstem Şekli (İptal ve Tescil, Tenkis)  304
D. Davada Taraflar  332
E. İrade ile Beyan Arasında Çelişki  357
F. Ölünceye Kadar Bakma Akdinde Muvazaa  385
G. Muvazaa Dışında Diğer Olgulardan Doğan Miras Çekişmeleri  404
Yazarın Yayımlanmış Eserleri  465
Kavramlar Dizini  471
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Bilge Öztan
Ekim 2017
48.60 TL
Sepete Ekle
O. Gökhan Antalya
Ekim 2017
70.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet M. Kılıçoğlu
Ekim 2017
32.50 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017