Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Adli Psikolojiye Giriş
Ocak 2018 / 2. Baskı / 368 Syf.
Fiyatı: 41.50 TL
İndirimli: 23.90 TL (%43)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ocak 2020 45.00 TL -     Sepete Ekle
   

Adli psikoloji son yıllarda çok önem kazanmaya başlayan bir bilim dalıdır. Özellikle travma ve şiddet konularında hem mağdurun hem de saldırganın çalışılması, yasal süreçlerdeki problemler, hukuki zorunluluklar, kriminoloji, uzman tanıklığı gibi psiko-yasal alanlarda kanıt toplanmasını ve araştırmalar yapılmasını kapsayan konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca adli psikoloji, suçluların sorgulanması, uzman tanıklığı ve suçlu profilinin çıkarılması konularında önemli çalışmaların yapıldığı bir bilim dalıdır.

Son yirmi yıldır hızla gelişmekte olan adli psikoloji oldukça geniş ve kapsamlı bir alan haline gelmiştir.

Ülkemizde öncelikli olarak Adalet Bakanlığı'na bağlı farklı kurum ve kuruluşlarda adli psikolojik değerlendirme açısından adli psikologlara büyük gereksinim duyulmaktadır. Özellikle mahkemelerde, ceza evlerinde ve adli tıp kurumunda adli psikoloğa gereksinim olduğu görülmektedir.

Gelişmiş ülkelerde adli psikolojinin çalışma alanları ise çok daha çeşitlilik göstermektedir. En büyük farklılıklardan birisinin adli psikolojik hizmetlerin sadece kamu kurum ve kuruluşlarında değil aynı zamanda özel sektör hizmeti olarak da sunulmasıdır.

Konu Başlıkları
Adli Psikoloji
Şiddet
Kadına Yönelik Şiddet
Yaşlıya Yönelik Şiddet
Cinsel Şiddet
Duygusal İstismar
İhmal
Çocuk İstismarı
Tanımlar
Pedofili
Çocuklarla Uzman Olarak Görüşme
Akranlar Arası Çatışma
Siber Şiddet
Mobbing
Suçlular
Viktimoloji
Cinayet
Profil Analizi
İntihar
Madde Bağımlılığı
Barkod: 9789750246388
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 368
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
1
ADLİ PSİKOLOJİ
I. Klinik ve Ölçme/Değerlendirme Rolü  21
II. Deneysel Rol  21
III. Bilirkişilik Görevi  22
IV. Adli Ölçme: Klinik ve Adli Yaklaşım Arasındaki Ayırım  22
V. Özel Adli Testler  25
VI. Psikolojik Olgularda Adli Rapor Yazımı  25
VII. Adli Ölçmeleri Karmaşık Hale Getiren Faktörler: Kandırma/Hile Yapma Semptomları  33
VIII. Farik ve Mümeyyizlik  35
IX. Suça Karşı Ceza Ehliyeti  36
X. Hukuki Ehliyet  38
A. Hak Ehliyeti  39
B. Fiil Ehliyeti  40
1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak (Mümeyyiz Olmak)  40
2. Ergin Olmak  41
3. Kısıtlı Olmamak  41
C. Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu  42
1. Tam Ehliyetliler  42
2. Sınırlı Ehliyetliler  42
3. Sınırlı Ehliyetsizler  42
4. Tam Ehliyetsizler  43
D. Ayırt Etme Gücünü Ortadan Kaldıran Durumlar  44
1. Demans ve Alzheimer  44
2. Delirium  46
3. Ek 1: Standardize Mini Mental Test  49
4. Fiili Ehliyet Muayenesi  50
2
ŞİDDET
I. Aile İçi Şiddet  53
II. Kadına Yönelik Şiddet  55
III. Çocuğa Yönelik Şiddet  56
A. Fiziksel İstismar  56
B. Cinsel İstismar  56
C. Duygusal İstismar  57
D. İhmal  57
IV. Yaşlı Şiddeti  57
A. Fiziksel Şiddet  58
B. Psikolojik Şiddet  58
C. Cinsel Şiddet  58
D. Ekonomik Şiddet  58
E. İhmal  58
V. Akranlar Arası Şiddet  59
VII. Kardeşler Arası Şiddet  60
VIII. Flört Şiddeti  60
IX. Engelli Şiddeti  61
X. LGBTİ Şiddeti  61
XI. Mülteci Şiddeti  63
XII. Kişinin Kendine Yönelik Şiddeti (İntihar)  64
XIII. Tiplerine Göre Şiddet Sınıflaması  65
A. Fiziksel Şiddet  65
B. Cinsel Şiddet  66
C. Duygusal Şiddet  67
D. Ekonomik Şiddet  68
E. Siber Şiddet  68
3
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
I. Aile İçi Şiddet  71
II. Fiziksel Şiddet  72
III. Cinsel Şiddet  72
IV. Duygusal Şiddet  73
V. Ekonomik Şiddet  73
VI. Evlilik İçi Cinsel Şiddet  77
4
YAŞLIYA YÖNELİK ŞİDDET
I. Yaşlı İstismarı  79
A. Tipleri  80
B. Nedenleri  84
II. Yaşlılara Karşı İşlenen Aile İçi Şiddetin Kötü Sonuçları  87
III. Evlerde Meydana Gelen Şiddetin Yaşlı Kurbanları  88
IV. Yaşlılarda Kendine Yönelik İhmal  88
V. Türk Ceza Kanunu’nda Yaşlı İstismar ve İhmali İle İlgili Maddeler  92
5
CİNSEL ŞİDDET
I. Cinsel Taciz  96
A. Cinsel Taciz Tipleri  97
B. Mağdurlar Kimlerdir?  98
C. Cinsel tacizin sonuçları  99
D. Adli Tıp Yaklaşımı  103
E. Ruhsal Travma  103
1. Yeniden Yaşama Belirtileri  105
2. Kaçınma–Küntleşme Belirtileri  105
3. Artmış Uyarılmışlık Belirtileri  105
II. Tecavüz  109
III. Cinsel Saldırı Nedenleri  109
A. Psikolojik Etkenler  110
B. Eylemler  111
C. Parafili  114
1. Fetişizm (Nesne Tutkusu)  115
2. Transvestik Fetişizm (Karşı Cinsin Eşyalarına Karşı Fetişizm)  116
3. Cinsel Mazoşizm  116
4. Cinsel Sadizm  117
5. Teşhircilik  117
6. Röntgencilik  118
7. Frottörizm (Fortçuluk)  118
8. Pedofili (Sübyancılık)  119
9. Adlandırılamayan Parafili  119
10. Nekrofili  119
11. Zoofili  121
IV. Cinsel Suç Saldırganları  122
A. Yabancı Tecavüzü  123
B. Tanıdık Tecavüzü  123
C. Flört Tecavüzü  123
D. Evlilik Tecavüzü  124
V. Cinsel Saldırıyı Bildirme  124
6
DUYGUSAL İSTİSMAR
I. Kadında Duygusal Şiddet  126
II. Koersiv Şiddet (Baskıyla Eşi Kontrol Etme)  127
III. Çocuğa Yönelik Duygusal İstismar  130
IV. Bağlılık Teorisi  132
V. Stres ve Destek Kaynakları  134
VI. Sözel Şiddet  136
A. Sözel Şiddetin Özellikleri  137
B. Sözel Şiddet Şekilleri  138
1. Suçlamak  138
2. Engellemek  138
3. Yargılamak  138
4. Küçümsemek  139
5. Kısıtlamak  139
6. Karşıtlık  139
7. Tehdit Etmek  139
8. Ad Takmak  139
9. Emir Vermek  140
10. Unutmak  140
11. Reddetme  140
C. Sözel Şiddeti Tetikleyici Unsurlar  140
D. Okulda Sözel Şiddet  140
E. Evde, Çocuğa Karşı Sözel Şiddet  141
F. İş Yerinde Sözel Şiddet  141
7
İHMAL
I. İhmalin Belirlenmesi  144
II. Risk Altında Bulunan Adolesanlarda İhmalin Ölçümü  149
8
ÇOCUK İSTİSMARI
I. Bedensel Cezalar  155
II. Çocuk ve Aile–İçi Şiddet  156
III. Fiziksel İstismar  157
IV. Cinsel İstismar  157
V. Duygusal İstismar  158
VI. İhmal  158
VII. Çocuğa Uygulanan Cezalar  160
VIII. Namus ve Töre Cinayetleri  161
IX. Çeyizle Bağlantılı Şiddet  162
X. Bekaret Kontrolü  162
XI. Eğitimde Ayrımcılık  162
XII. Erken Yaşta Evlilik  162
XIII. Cinsel Organların Sakatlaması  163
XIV. Erkek Çocuk Tercihi  163
9
TANIMLAR
I. Çocuğun Cinsel İstismarı  165
II. Çocuk Evliliği  167
III. Pedofili  169
IV. Çocuğun Cinsel Sömürüsünün Ticareti  170
V. Çocuk Fahişeliği  171
VI. Çocuk Seks Turizmi  173
VII. Çocuk Pornosu  174
VIII. Grooming (İnternetle Uşaklaştırma)  176
IX. Çocuk Karaborsacılığı  177
X. Kötü Koşullarda Çocuk Çalıştırma Tipleri  179
10
PEDOFİLİ
I. Pedofili DSM–IV–TR Tanı Ölçütleri  182
II. Pedofilin Etiyolojisi  184
III. Pedofil Olan Çocuk Cinsel İstismarcı (Tercihsel Pedofili)  185
IV. Pedofil Olmayan Çocuk İstismarcıları (Durumsal Cinsel İstismarcılar)  188
V. Çocuk Pornografisi ve Pedofil İlişkisi  191
11
ÇOCUKLARLA UZMAN OLARAK GÖRÜŞME
I. Farklı Gelişim Düzeylerindeki Çocuklarla İletişim Kurma  193
II. Aileyle Yardım Sağlayıcı Bir Birlik Kurmak  196
A. Bütün Aile Bireyleri ile İlgilenildiği Mesajını Vermek  196
B. Beklentileri ve Amaçları Açıklığa Kavuşturmak  196
C. Otoritenizi ve Gücünüzü Açıklığa Kavuşturmak  196
III. Taahhütleri ve Yükümlülükleri Açıklığa Kavuşturmak  197
A. Karşınızdakine Kabul ve Beklentileri İfade Etmek  197
B. Karşınızdakine Empati Kurduğunuzu İfade Etmek  197
C. İçten Davrandığınız ve Uyumun Söz Konusu Olduğunu İfade Etmek  198
IV. Otoriteyi Etkin Şekilde Kullanma ve Aile Bireylerinin İlgisini Çekme  198
V. Aileyle İlişkide Çıkacak Zorlukların İdare Edilmesi  199
VI. Duyguları Kabul Etmek  202
VII. Görüşme  203
A. Küçük Çocuklarla Cinsel İstismar Şüphesi Hakkında Konuşma  203
B. Küçük çocuklarla görüşmenin genel prensipleri  204
VIII. Yaklaşma ve Yöntem  205
A. Görüşmenin Yapısı  205
B. Küçük Çocuklara Soru Sorma Kuralları  207
IX. Fiziksel İstismara Maruz Kalmış Bir Çocukla Görüşme Yapma  207
A. İstismar Hikayesi Görüşmesi İçin Hazırlık  207
B. Göz Önüne Bulundurulması Gereken Genel Konular  208
C. Görüşmenin Amaçları ve Gizliliğin Sınırları  208
D. Disiplin ve Cezalandırmayı Normalleştirme  208
E. İstismar Yaşantılarının Detayları  209
F. Çocuğun Güvenliği ve Korunması İle İlgili Konular  209
G. İstismarcı Ebeveynin Dışındaki Ebeveynle Görüşme  210
H. Görüşme İçin Yeterli Zaman Oluşturmak  210
İ. Toplanacak Bilgiler  210
J. Görüşme Stratejileri  211
K. Çocuğu İstismar Ettiği İddia Edilen Kişiyle Görüşme  212
L. Görüşmenin evreleri  212
M. Cinsel İstismarla İlgili Özel Konular  213
N. Fiziksel İstismar İçin Özel Konular  214
12
AKRANLAR ARASI ÇATIŞMA
I. Saldırgan Profili  218
II. Mağdur Profili  220
III. Çatışmanın Belirtileri  222
IV. Çatışmaya Karşı Tutum  222
13
SİBER ŞİDDET
I. Bilişim Teknolojisi Araçlarını Kullanan Ergenin Özellikleri  233
II. Siber Akran Zorbalığının Ergen Üzerindeki Etkileri  235
14
MOBBİNG
I. İşyerinde Çatışma  242
II. İşyerinde Şiddet  243
III. İşyerinde Kabalık  243
IV. Mobbing Nedenleri  244
V. Kişisel Nedenler  244
VI. Kurumsal Nedenler  245
VII. Sosyal Nedenler  246
VIII. Mobbing Koşulları  246
IX. Mobbing Görülme Şekli  247
X. Mobbing Mağdurları  247
15
SUÇLULAR
I. Cinsel Şiddet Saldırganları  255
II. Çocukların Saldırganları  260
III. Yaşlıların Katilleri  265
IV. Takip Etme, İzleme Suçluları  266
V. Aile İçi Şiddet Saldırganları  267
VI. Cinayet Suçluları  270
16
VİKTİMOLOJİ  
I. Şiddet Mağdurları  272
II. Cinsel Saldırı Mağdurları  274
A. Erkek Tecavüzü  276
B. Yabancı Tecavüzü  277
C. Tanıdık Tecavüzü  277
D. Flört Tecavüzü  278
E. Evlilik Tecavüzü  278
F. Cinsel Saldırıyı Bildirme  278
III. Yaşlılar  279
IV. Engelli Kişiler  279
V. Homoseksüel Erkekler, Lezbiyenler, Biseksüeller ve Cinsiyet Değiştiren İnsanlar  280
VI. Ev içi Şiddet Mağdurları  280
A. Ev İçi Şiddet  280
B. Şiddete Tanık Olan Çocuklar  281
C. Taciz Mağdurları  282
D. Yaşlı Kurbanlar  283
E. Çocuk Mağdurlar  287
F. Şiddete Maruz Kalma Biçimleri  287
G. Çocuğa Yönelik Şiddet Olgularında Ortaya Çıkan Etkiler  289
17
CİNAYET
I. Kriminolojik Açıdan Cinayet Türleri  293
II. Etiyolojisine Göre Cinayetler  295
A. Töre ve Namus Cinayetleri  295
B. Kan Davası  296
C. Çoklu Öldürmeler  296
1. Toplu Katliam (Mass Murder)  296
2. Seri Cinayetler (Serial Murder)  297
D. Suikastler  297
E. Öfke ve Cinnet Cinayetleri  297
F. Çocuk Cinayetleri  298
1. Cinsel Amaçlı İşlenen Cinayetler  298
2. Psikopati  300
III. Seri Katiller  300
A. Kendine Görev (Mission) Yükleyen Seri Katiller  302
B. Zevk İçin Öldüren (Hedonistic) Seri Katiller  303
C. Hükmedici (Power/Control) Seri Katiller  303
D. Seri Katillerin Genel Özellikleri  303
18
PROFİL ANALİZİ
I. Tarihe Kısa bir Bakış  308
II. Tecavüzün Coğrafyası  314
III. Profil Çıkaranlar Arasındaki Farklılıklar  315
19
İNTİHAR
I. Risk Etkenleri  331
II. İntiharların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi  331
III. Psikopatalojik Risk Faktörleri  333
IV. Ailesel Risk Faktörleri  334
V. Biyolojik Risk Faktörleri  335
VI. Durumsal Risk Faktörleri  335
VII. İntihar Etme Eğilimindeki Birey Davranışlarıyla Nasıl Anlaşılır?  335
VIII. İntiharla İlgili Yanlış Bilinenler  336
20
MADDE BAĞIMLILIĞI
I. Madde Bağımlılığı  339
II. Madde Bağımlılığının Belirtileri  341
III. Hukuki Boyut  342
Kaynaklar  345
Kavramlar Dizini  367
 


Oğuz Polat
Ocak 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Hakeri
Şubat 2020
59.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Fevzi Kibar
Şubat 2020
43.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Polat
Şubat 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
1
ADLİ PSİKOLOJİ
I. Klinik ve Ölçme/Değerlendirme Rolü  21
II. Deneysel Rol  21
III. Bilirkişilik Görevi  22
IV. Adli Ölçme: Klinik ve Adli Yaklaşım Arasındaki Ayırım  22
V. Özel Adli Testler  25
VI. Psikolojik Olgularda Adli Rapor Yazımı  25
VII. Adli Ölçmeleri Karmaşık Hale Getiren Faktörler: Kandırma/Hile Yapma Semptomları  33
VIII. Farik ve Mümeyyizlik  35
IX. Suça Karşı Ceza Ehliyeti  36
X. Hukuki Ehliyet  38
A. Hak Ehliyeti  39
B. Fiil Ehliyeti  40
1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak (Mümeyyiz Olmak)  40
2. Ergin Olmak  41
3. Kısıtlı Olmamak  41
C. Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu  42
1. Tam Ehliyetliler  42
2. Sınırlı Ehliyetliler  42
3. Sınırlı Ehliyetsizler  42
4. Tam Ehliyetsizler  43
D. Ayırt Etme Gücünü Ortadan Kaldıran Durumlar  44
1. Demans ve Alzheimer  44
2. Delirium  46
3. Ek 1: Standardize Mini Mental Test  49
4. Fiili Ehliyet Muayenesi  50
2
ŞİDDET
I. Aile İçi Şiddet  53
II. Kadına Yönelik Şiddet  55
III. Çocuğa Yönelik Şiddet  56
A. Fiziksel İstismar  56
B. Cinsel İstismar  56
C. Duygusal İstismar  57
D. İhmal  57
IV. Yaşlı Şiddeti  57
A. Fiziksel Şiddet  58
B. Psikolojik Şiddet  58
C. Cinsel Şiddet  58
D. Ekonomik Şiddet  58
E. İhmal  58
V. Akranlar Arası Şiddet  59
VII. Kardeşler Arası Şiddet  60
VIII. Flört Şiddeti  60
IX. Engelli Şiddeti  61
X. LGBTİ Şiddeti  61
XI. Mülteci Şiddeti  63
XII. Kişinin Kendine Yönelik Şiddeti (İntihar)  64
XIII. Tiplerine Göre Şiddet Sınıflaması  65
A. Fiziksel Şiddet  65
B. Cinsel Şiddet  66
C. Duygusal Şiddet  67
D. Ekonomik Şiddet  68
E. Siber Şiddet  68
3
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
I. Aile İçi Şiddet  71
II. Fiziksel Şiddet  72
III. Cinsel Şiddet  72
IV. Duygusal Şiddet  73
V. Ekonomik Şiddet  73
VI. Evlilik İçi Cinsel Şiddet  77
4
YAŞLIYA YÖNELİK ŞİDDET
I. Yaşlı İstismarı  79
A. Tipleri  80
B. Nedenleri  84
II. Yaşlılara Karşı İşlenen Aile İçi Şiddetin Kötü Sonuçları  87
III. Evlerde Meydana Gelen Şiddetin Yaşlı Kurbanları  88
IV. Yaşlılarda Kendine Yönelik İhmal  88
V. Türk Ceza Kanunu’nda Yaşlı İstismar ve İhmali İle İlgili Maddeler  92
5
CİNSEL ŞİDDET
I. Cinsel Taciz  96
A. Cinsel Taciz Tipleri  97
B. Mağdurlar Kimlerdir?  98
C. Cinsel tacizin sonuçları  99
D. Adli Tıp Yaklaşımı  103
E. Ruhsal Travma  103
1. Yeniden Yaşama Belirtileri  105
2. Kaçınma–Küntleşme Belirtileri  105
3. Artmış Uyarılmışlık Belirtileri  105
II. Tecavüz  109
III. Cinsel Saldırı Nedenleri  109
A. Psikolojik Etkenler  110
B. Eylemler  111
C. Parafili  114
1. Fetişizm (Nesne Tutkusu)  115
2. Transvestik Fetişizm (Karşı Cinsin Eşyalarına Karşı Fetişizm)  116
3. Cinsel Mazoşizm  116
4. Cinsel Sadizm  117
5. Teşhircilik  117
6. Röntgencilik  118
7. Frottörizm (Fortçuluk)  118
8. Pedofili (Sübyancılık)  119
9. Adlandırılamayan Parafili  119
10. Nekrofili  119
11. Zoofili  121
IV. Cinsel Suç Saldırganları  122
A. Yabancı Tecavüzü  123
B. Tanıdık Tecavüzü  123
C. Flört Tecavüzü  123
D. Evlilik Tecavüzü  124
V. Cinsel Saldırıyı Bildirme  124
6
DUYGUSAL İSTİSMAR
I. Kadında Duygusal Şiddet  126
II. Koersiv Şiddet (Baskıyla Eşi Kontrol Etme)  127
III. Çocuğa Yönelik Duygusal İstismar  130
IV. Bağlılık Teorisi  132
V. Stres ve Destek Kaynakları  134
VI. Sözel Şiddet  136
A. Sözel Şiddetin Özellikleri  137
B. Sözel Şiddet Şekilleri  138
1. Suçlamak  138
2. Engellemek  138
3. Yargılamak  138
4. Küçümsemek  139
5. Kısıtlamak  139
6. Karşıtlık  139
7. Tehdit Etmek  139
8. Ad Takmak  139
9. Emir Vermek  140
10. Unutmak  140
11. Reddetme  140
C. Sözel Şiddeti Tetikleyici Unsurlar  140
D. Okulda Sözel Şiddet  140
E. Evde, Çocuğa Karşı Sözel Şiddet  141
F. İş Yerinde Sözel Şiddet  141
7
İHMAL
I. İhmalin Belirlenmesi  144
II. Risk Altında Bulunan Adolesanlarda İhmalin Ölçümü  149
8
ÇOCUK İSTİSMARI
I. Bedensel Cezalar  155
II. Çocuk ve Aile–İçi Şiddet  156
III. Fiziksel İstismar  157
IV. Cinsel İstismar  157
V. Duygusal İstismar  158
VI. İhmal  158
VII. Çocuğa Uygulanan Cezalar  160
VIII. Namus ve Töre Cinayetleri  161
IX. Çeyizle Bağlantılı Şiddet  162
X. Bekaret Kontrolü  162
XI. Eğitimde Ayrımcılık  162
XII. Erken Yaşta Evlilik  162
XIII. Cinsel Organların Sakatlaması  163
XIV. Erkek Çocuk Tercihi  163
9
TANIMLAR
I. Çocuğun Cinsel İstismarı  165
II. Çocuk Evliliği  167
III. Pedofili  169
IV. Çocuğun Cinsel Sömürüsünün Ticareti  170
V. Çocuk Fahişeliği  171
VI. Çocuk Seks Turizmi  173
VII. Çocuk Pornosu  174
VIII. Grooming (İnternetle Uşaklaştırma)  176
IX. Çocuk Karaborsacılığı  177
X. Kötü Koşullarda Çocuk Çalıştırma Tipleri  179
10
PEDOFİLİ
I. Pedofili DSM–IV–TR Tanı Ölçütleri  182
II. Pedofilin Etiyolojisi  184
III. Pedofil Olan Çocuk Cinsel İstismarcı (Tercihsel Pedofili)  185
IV. Pedofil Olmayan Çocuk İstismarcıları (Durumsal Cinsel İstismarcılar)  188
V. Çocuk Pornografisi ve Pedofil İlişkisi  191
11
ÇOCUKLARLA UZMAN OLARAK GÖRÜŞME
I. Farklı Gelişim Düzeylerindeki Çocuklarla İletişim Kurma  193
II. Aileyle Yardım Sağlayıcı Bir Birlik Kurmak  196
A. Bütün Aile Bireyleri ile İlgilenildiği Mesajını Vermek  196
B. Beklentileri ve Amaçları Açıklığa Kavuşturmak  196
C. Otoritenizi ve Gücünüzü Açıklığa Kavuşturmak  196
III. Taahhütleri ve Yükümlülükleri Açıklığa Kavuşturmak  197
A. Karşınızdakine Kabul ve Beklentileri İfade Etmek  197
B. Karşınızdakine Empati Kurduğunuzu İfade Etmek  197
C. İçten Davrandığınız ve Uyumun Söz Konusu Olduğunu İfade Etmek  198
IV. Otoriteyi Etkin Şekilde Kullanma ve Aile Bireylerinin İlgisini Çekme  198
V. Aileyle İlişkide Çıkacak Zorlukların İdare Edilmesi  199
VI. Duyguları Kabul Etmek  202
VII. Görüşme  203
A. Küçük Çocuklarla Cinsel İstismar Şüphesi Hakkında Konuşma  203
B. Küçük çocuklarla görüşmenin genel prensipleri  204
VIII. Yaklaşma ve Yöntem  205
A. Görüşmenin Yapısı  205
B. Küçük Çocuklara Soru Sorma Kuralları  207
IX. Fiziksel İstismara Maruz Kalmış Bir Çocukla Görüşme Yapma  207
A. İstismar Hikayesi Görüşmesi İçin Hazırlık  207
B. Göz Önüne Bulundurulması Gereken Genel Konular  208
C. Görüşmenin Amaçları ve Gizliliğin Sınırları  208
D. Disiplin ve Cezalandırmayı Normalleştirme  208
E. İstismar Yaşantılarının Detayları  209
F. Çocuğun Güvenliği ve Korunması İle İlgili Konular  209
G. İstismarcı Ebeveynin Dışındaki Ebeveynle Görüşme  210
H. Görüşme İçin Yeterli Zaman Oluşturmak  210
İ. Toplanacak Bilgiler  210
J. Görüşme Stratejileri  211
K. Çocuğu İstismar Ettiği İddia Edilen Kişiyle Görüşme  212
L. Görüşmenin evreleri  212
M. Cinsel İstismarla İlgili Özel Konular  213
N. Fiziksel İstismar İçin Özel Konular  214
12
AKRANLAR ARASI ÇATIŞMA
I. Saldırgan Profili  218
II. Mağdur Profili  220
III. Çatışmanın Belirtileri  222
IV. Çatışmaya Karşı Tutum  222
13
SİBER ŞİDDET
I. Bilişim Teknolojisi Araçlarını Kullanan Ergenin Özellikleri  233
II. Siber Akran Zorbalığının Ergen Üzerindeki Etkileri  235
14
MOBBİNG
I. İşyerinde Çatışma  242
II. İşyerinde Şiddet  243
III. İşyerinde Kabalık  243
IV. Mobbing Nedenleri  244
V. Kişisel Nedenler  244
VI. Kurumsal Nedenler  245
VII. Sosyal Nedenler  246
VIII. Mobbing Koşulları  246
IX. Mobbing Görülme Şekli  247
X. Mobbing Mağdurları  247
15
SUÇLULAR
I. Cinsel Şiddet Saldırganları  255
II. Çocukların Saldırganları  260
III. Yaşlıların Katilleri  265
IV. Takip Etme, İzleme Suçluları  266
V. Aile İçi Şiddet Saldırganları  267
VI. Cinayet Suçluları  270
16
VİKTİMOLOJİ  
I. Şiddet Mağdurları  272
II. Cinsel Saldırı Mağdurları  274
A. Erkek Tecavüzü  276
B. Yabancı Tecavüzü  277
C. Tanıdık Tecavüzü  277
D. Flört Tecavüzü  278
E. Evlilik Tecavüzü  278
F. Cinsel Saldırıyı Bildirme  278
III. Yaşlılar  279
IV. Engelli Kişiler  279
V. Homoseksüel Erkekler, Lezbiyenler, Biseksüeller ve Cinsiyet Değiştiren İnsanlar  280
VI. Ev içi Şiddet Mağdurları  280
A. Ev İçi Şiddet  280
B. Şiddete Tanık Olan Çocuklar  281
C. Taciz Mağdurları  282
D. Yaşlı Kurbanlar  283
E. Çocuk Mağdurlar  287
F. Şiddete Maruz Kalma Biçimleri  287
G. Çocuğa Yönelik Şiddet Olgularında Ortaya Çıkan Etkiler  289
17
CİNAYET
I. Kriminolojik Açıdan Cinayet Türleri  293
II. Etiyolojisine Göre Cinayetler  295
A. Töre ve Namus Cinayetleri  295
B. Kan Davası  296
C. Çoklu Öldürmeler  296
1. Toplu Katliam (Mass Murder)  296
2. Seri Cinayetler (Serial Murder)  297
D. Suikastler  297
E. Öfke ve Cinnet Cinayetleri  297
F. Çocuk Cinayetleri  298
1. Cinsel Amaçlı İşlenen Cinayetler  298
2. Psikopati  300
III. Seri Katiller  300
A. Kendine Görev (Mission) Yükleyen Seri Katiller  302
B. Zevk İçin Öldüren (Hedonistic) Seri Katiller  303
C. Hükmedici (Power/Control) Seri Katiller  303
D. Seri Katillerin Genel Özellikleri  303
18
PROFİL ANALİZİ
I. Tarihe Kısa bir Bakış  308
II. Tecavüzün Coğrafyası  314
III. Profil Çıkaranlar Arasındaki Farklılıklar  315
19
İNTİHAR
I. Risk Etkenleri  331
II. İntiharların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi  331
III. Psikopatalojik Risk Faktörleri  333
IV. Ailesel Risk Faktörleri  334
V. Biyolojik Risk Faktörleri  335
VI. Durumsal Risk Faktörleri  335
VII. İntihar Etme Eğilimindeki Birey Davranışlarıyla Nasıl Anlaşılır?  335
VIII. İntiharla İlgili Yanlış Bilinenler  336
20
MADDE BAĞIMLILIĞI
I. Madde Bağımlılığı  339
II. Madde Bağımlılığının Belirtileri  341
III. Hukuki Boyut  342
Kaynaklar  345
Kavramlar Dizini  367
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020