Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Kamu Taşınmazlarında
Ecrimisil ve Tahliye
Ocak 2017 / 4. Baskı / 336 Syf.
Fiyatı: 68.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ağustos 2013 42.00 TL 27.90 TL (%34)Sepete Ekle
 2. Ocak 2013 39.90 TL 23.50 TL (%42)Sepete Ekle
   

Kamu Taşınmazlarında Ecrimisil ve Tahliye kitabı, ecrimisil ve tahliye işlemleri-ne taraf olan Hazine, belediyeler, özel idare ve diğer kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren mevzuatın ve yargı kararlarının bir araya getirilmesi suretiyle sık sık karşılaşılan sorunların çözümüne yol gösterecek bir "uygulama" kitabıdır.

Kitabın ilk bölümünde ecrimisil ile ilgili yasal düzenlemeler, ecrimisil takip ve tahsilatına ilişkin yöntemler, zamanaşımı ve ecrimisil davaları ile dava açma süresi açıklanmakta, ikinci bölümde işgale uğrayan veya izinsiz kullanıma konu edilen kamu taşınmazlarının tahliye edilmesine ilişkin hukuki mevzuata ve tahliye yöntemleriyle usul ve esaslarına yer verilmekte ve üçüncü bölümde de ecrimisil ve tahliye işlemleri ile karşılaşılması muhtemel sorunların çözümünde faydalanılacak emsal yargı kararlarından bahsedilmektedir.

Konu Başlıkları
Ecrimisillerle İlgili Yasal Düzenlemeler
Ecrimisilin Tespiti, Takdiri ve Tebliği
Ecrimisile Karşı İtiraz ve Dava Açılması
İşgallerle İlgili Genel Cezai Hükümler
Tahliye İşlemleri
Örnek Mahkeme Kararları
Barkod: 9789750240249
Yayın Tarihi: Ocak 2017
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 336
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1. ECRİMİSİL  19
1.1. Tanım  19
1.2. Ecrimisilin Hukuki Durumu  19
1.3. Ecrimisille İlgili Yasal Düzenlemeler  21
1.3.1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  21
1.3.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu  25
1.3.3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu  26
1.3.4. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu  26
1.3.5. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik  26
1.3.6. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik  31
1.3.7. Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliği  34
1.4. Ecrimisilin Niteliği–Kamu Alacağı Olması  36
1.5. Ecrimisil ile Kira Arasındaki Farklar  36
1.6. Ecrimisile Konu Taşınmazlar  37
1.6.1. Tamamı İdareye Ait Taşınmazlar  37
1.6.2. Hisseli Taşınmazlar  39
1.7. Ecrimisil İstenebilmesi İçin Gereken Koşullar  41
1.7.1. Taşınmazın İşgal Edilmesi  41
1.7.2. Kullanıcının Geçerli Bir Hukuki Sıfat veya Hakkının Bulunmaması  42
1.7.3. Haksız Kullanıcının Niteliğinin Önemsiz Olması  43
1.7.4. Mal Sahibi İdarenin Zararının Olmaması  43
1.7.5. Haksız Kullanıcının Kusurunun Aranmaması  44
1.8. Ecrimisil Alacağının Tespit ve Takdiri  44
1.8.1. Taşınmazların Mahallen Tespiti  44
1.8.1.1. Taşınmaz Tespit Tutanağı Örneği  46
1.8.2. Ecrimisil Tespit ve Takdirinde Genel Hükümler  48
1.8.2.1. Kamu Kurumları Tarafından İzinsiz Kullanılan Hazine Taşınmazları  53
1.8.2.2. Tahsisli Hazine Taşınmazları  53
1.8.2.3. Tahmin Edilen Bedel Tespit Rapor Örneği  54
1.8.3. Özellik Arz eden Ecrimisil Tespit ve Takdir İşlemleri  55
1.8.3.1. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  56
1.8.3.2. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Tabi Yerler  57
1.8.3.3. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kullanımına Verilen Yerler  57
1.8.3.4. 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2/b Maddesine Tabi Yerler  58
1.8.3.5. 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun  59
1.8.3.5.1. 6831 Sayılı Kanun 2/B Maddesine Göre Orman Sınırı Dışına Çıkarılan Taşınmazlarda Ecrimisil  59
1.8.3.5.2. Hazineye Ait Tarım Arazilerinde Ecrimisil  61
1.8.3.5.2.1. Paydaşlara Satış  62
1.8.3.5.2.2. Kiracılara Satış  62
1.8.3.5.2.3. Kullanıcılara Satış  63
1.8.3.5.2.4. Tapuda Lehine Şerh ve Belirtme Bulunanlara Satış  63
1.8.3.6. 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanuna Tabi Yerler  64
1.8.3.7. Paydaş Olunan Taşınmazlar  65
1.8.3.8. Öncesi Şahıslara Aitken İmar Uygulaması Sonunda Hazine Adına Tescil Edilen Taşınmazlar  65
1.8.3.9. 19.07.2003 Tarihinden Sonra Yapılan Yapılar  66
1.9. Ecrimisilin Tebliği ve İdari Hataların Düzeltilmesi  66
1.9.1. Ecrimisil Tebliği  66
1.9.1.1. Ecrimisil İhbarnamesi Örneği  67
1.9.2. İdari Hataların Düzeltilmesi  69
1.9.3. Tebligat Yönetmeliği Hükümleri  69
1.9.3.1. Tebligatın Yapılması  69
1.9.3.2. Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması  70
1.9.3.3. Elektronik Tebligat  70
1.9.3.4. Bilinen Adreste Tebligat  70
1.9.3.5. Adresten Başka Yerde Tebligat  70
1.9.3.6. Vekile Tebligat  71
1.9.3.7. Kanuni Temsilciye Tebligat  71
1.9.3.8. Tüzel Kişilere ve Ticari İşletmelere Tebligat  71
1.9.3.9. Tüzel Kişilerin Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  72
1.9.3.10. Er ve Erbaşlara Tebligat  72
1.9.3.11. Diğer Askeri Şahıslara Tebligat  72
1.9.3.12. Seferde Askeri Şahıslara Tebligat  72
1.9.3.13. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat  72
1.9.3.14. Meslek ve Sanat Erbabına Tebligat  73
1.9.3.15. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat  73
1.9.3.16. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat  73
1.9.3.17. Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi  73
1.9.3.18. Muhatabın Adreste Bulunmaması, Ölmesi veya Adresinden Sürekli Olarak Ayrılması Halinde Yapılacak İşlem  74
1.9.3.19. Tebliğ Memuru  75
1.9.3.20. Tebliğ Tarihi  75
1.9.3.21. Tebliğ Evrakının Saklanması ve İhbarnamenin Kapıda Kalma Süresi  75
1.9.3.22. Muhatap Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin Yaş ve Ehliyet Şartı  76
1.9.3.23. Kimlik Araştırması  76
1.9.3.24. İmza Edemeyecek Durumda Olmak  76
1.9.3.25. Yabancı Ülkelerde Bulunanlara Tebligat  77
1.9.3.26. Adresin Meçhul Olması  77
1.9.3.27. İlanen Tebligat Usulü  77
1.9.3.28. İlanın Yaptırılması  78
1.9.3.29. İlanın İçeriği  78
1.9.3.30. Tebliğ Tarihi  78
1.9.3.31. Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  78
1.9.3.32. Gece Vakti Tebligat  79
1.9.3.33. Tatil Günlerinde Tebligat  79
1.10. Ecrimisile İtiraz–Düzeltme Talepleri ve Değerlendirilmesi  79
1.10.1. Düzeltme Talepleri  79
1.10.1.1. Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Örneği  80
1.10.2. Düzeltme Taleplerini İnceleyecek Komisyonlar  82
1.10.4. Ecrimisil İhbarnamesi ile Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Şekil Şartı  82
1.11. Ecrimisilin –Vade Tarihi– Tahsil  83
1.11.1. Ecrimisilin Vade Tarihi ve Tahsili  83
1.11.2. Ecrimisilin Taksitle Ödenmesi  84
1.11.3. Ecrimisilde İndirim  85
1.11.4. İşgalin Devamı Halinde Ecrimisil  88
1.12. Terkin Edilecek Ecrimisiller  89
1.12.1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Terkin Edilecek Ecrimisiller  89
1.12.2. 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Uyarınca Terkin Edilecek Ecrimisiller  90
1.13. Ecrimisil Zamanaşımı  91
1.13.1. Tahakkuk Zamanaşımı  91
1.13.2. Tahsil Zamanaşımı  92
1.14. Özellikli Ecrimisil İşlemleri  92
1.14.1. 2981/3290 İmar Affı Yasası  92
1.14.2. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu  93
1.14.3. 4706 Sayılı Kanun  94
1.14.4. 6831 Sayılı Orman Kanunu  95
1.14.5. 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Kanunu  96
1.14.6. Mülga 4070 Sayılı Hazineye Ait tarım Arazilerinin Satışı Kanunu  96
1.14.7. 4071 Sayılı Kanun  97
1.14.8. 4072 Sayılı Kanun  97
1.14.9. 5686 Sayılı Jeotermal Sular Kanunu  98
1.14.10. 4706 Sayılı Kanun Geçici Madde 9  99
1.14.11. 4706 Sayılı Kanun Geçici Madde 17  100
1.14.12. 4706 Sayılı Kanun Geçici Madde 19  101
1.14.13. 4342 Sayılı Mera Kanunu  102
1.14.14. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik  103
1.14.15. 3303 Sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun  104
1.14.15.1. Dava Hakkı  105
1.14.15.2. Bedelli Devir Hakkı  105
1.15. Davalı Taşınmazlarda Ecrimisil  106
1.15.1. İdareye Karşı Açılan Tescil Davaları  106
1.15.2. Kadastro Davaları  107
1.15.3. Tapu İptali ve Tescil Davaları  107
1.15.3.1. Şahıslar Tarafından Açılan Tapu İptali ve Tescil Davaları  107
1.15.3.2. İdareler Tarafından Açılan Tapu İptali ve Tescil Davaları  107
1.15.4. Tapu Siciline Kayıt Öncesinde Ecrimisil  107
1.16. Ecrimisile Karşı Dava Açılması  108
1.16.1. Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme  108
1.16.2. Dava Açma Süresi  109
1.16.3. Ecrimisil Davalarında İleri Sürülecek Hususlar  112
1.16.4. Davanın Sonuçları  112
1.16.4.1. Yürütmenin Durdurulması Kararı  112
1.16.4.2. İptal Kararları  113
1.16.4.3. Ret Kararları  114
1.16.4.4. İtiraz  115
1.16.4.5. İstinaf  115
1.16.4.6. Temyiz  117
2. TAHLİYE  119
2.1. Tahliye İşlemleri ile İlgili Genel Hükümler  119
2.1.1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu  119
2.1.2. 3091 Sayılı Kanun  119
2.1.2.1. Görevli Makam  120
2.1.2.2. Başvuru  120
2.1.2.3. Başvuruda Bulunma Süresi  120
2.1.2.4. Soruşturma  120
2.1.2.5. Kararların Kesinliği  121
2.1.2.6. Kararın Uygulanması ve Güvenlik Kuvvetlerinin Görevi  121
2.1.2.7. Taşınmaz Mal Üzerindeki Ekim, Tesis ve Değişiklikler  121
2.1.2.8. İkinci ve Daha Sonraki Tecavüzler  121
2.1.2.9. Yürütmenin Durdurulması  122
2.1.2.10. İhtiyati Tedbirler  122
2.1.2.11. İkinci Tecavüze İlişkin Cezalar  122
2.1.2.12. Soruşturma ve İnfaz Giderleri  123
2.1.3. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu  123
2.1.4. Medeni Kanun  124
2.1.4.1. Mülkiyet Hakkının İçeriği 683’üncü Madde  124
2.1.4.2. Arazi ve Yapı Malzemesi Mülkiyet İlişkisi 722’nci Madde  124
2.1.4.3. Zilyetliğe Saldırıya Dava Hakkı 983’üncü Madde  124
2.1.4.4. Dava Hakkının Düşmesi 984’üncü Madde  125
2.2. Özellikli Tahliye İşlemleri  125
2.2.1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu  125
2.2.2. Orman Kanunu  131
2.2.3. Kıyı Kanunu  132
2.2.4. Köy Kanunu  133
2.2.5. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  133
2.2.6. Çevre Kanunu  134
2.2.7. Boğaziçi Kanunu  135
2.2.8. Milli Parklar Kanunu  137
2.2.9. Turizmi Teşvik Kanunu  138
2.2.10. Mera Kanunu  139
2.2.11. 4916 Sayılı Kanun  140
2.2.12. Kamulaştırma Kanunu  140
2.2.13. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu  141
2.2.14. Kamu Konutları Kanunu  142
2.2.15. İskân Kanunu  143
2.2.16. İmar Kanunu  144
2.3. İşgallerle İlgili Genel Ceza Hükümleri  145
2.3.1. 3091 Sayılı Kanun  145
2.3.2. Gecekondu Kanunu  145
2.3.3. Türk Ceza Kanunu  146
2.3.3.1. Mala Zarar Verme  146
2.3.3.2. Nitelikli Zarar  146
2.3.3.3. İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme  147
2.3.3.4. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz  148
2.3.3.5. Görevi Kötüye Kullanma  148
2.3.3.6. İzinsiz İnşaat ve İmar Kirliliği  148
2.3.4. 3194 Sayılı İmar Kanunu  149
2.3.5. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu  152
3. MAHKEME KARARLARI  155
3.1. Ecrimisillerle İlgili Kararlar  155
3.1.1. Tahakkuk Fişi İdari Davaya Konu Olabilecek İşlem Niteliğinde Değildir  155
3.1.2. Maden Çıkarma Faaliyeti Fuzuli İşgal Olarak Nitelendirilmez  156
3.1.3. Mahkeme Kararıyla Tapuya Tescil Edilen Taşınmazın Kullanımının Devamı Halinde Ecrimisil Alınabilir  156
3.1.4. Düzeltme Talebine 60 Gün İçinde Cevap Verilmemesi Halinde Talep Reddedildiği Gerekçesiyle Dava Konusu Yapılabilir  158
3.1.5. Düzeltme Talebi Üzerine Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Düzenlenmesi Zorunludur  159
3.1.6. Kira Sözleşmesinin Bitiminden Sonra Taşınmaz Başka Bir Amaçla Kullanılıyorsa Ecrimisil Alınabilir  160
3.1.7. Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Tebliğ Edilmişse Ecrimisil İhbarnamesine Karşı Dava Açılamaz  161
3.1.8. Taşınmazın Tahliye Edilmesi Tahliye Öncesi Döneme Ait Ecrimisil Alınmasına Engel Değildir  162
3.1.9. Kira Sözleşmesi Düzenlenmesi Halinde Bile Sözleşme Öncesi Dönem İçin Ecrimisil İstenebilir  163
3.1.10. İşgalli Taşınmazın Satılması Halinde Son İşgal Tarihinden Satışın Tamamlandığı Tarihe Kadar Olan Döneme Ait Ecrimisil Talep Edilmelidir  164
3.1.11. Tahsis Süresinden Fazla Kullanılan Kamu Konutunu Kullanandan Ecrimisil Alınabilir  165
3.1.12. Belediyenin Şemsiye ve Şezlong Kiralama Faaliyeti İşgal Olarak Nitelendirilemez  167
3.1.13. Belediyenin Kıyı Alanında Kalan Plaj İşletmesinden Ecrimisil Alınamaz  168
3.1.14. Tasarrufu Belediyeye Ait Taşınmazın Tahsis Amacı Dışında Kullandırılması Fuzuli İşgal Değildir  169
3.1.15. Büyütülen İşgal Alanı İçin Yeniden Ecrimisil İstenebilir  169
3.1.16. Site Tarafından İşgal Edilen Alana Ait Ecrimisil Site Maliklerince Hisseleri Oranında Ödenmelidir  171
3.1.17. Ecrimisil İstenirken Su Debisi Değil Tesislerin Yer Aldığı Alan Büyüklüğü Dikkate Alınmalıdır  172
3.1.18. Amacı Dışında Kullanılan Meralardan Ecrimisil Alınabilir  173
3.1.19. Belediye Ait Yerden İşgal Harcı Yerine Ecrimisil Alınmalıdır  174
3.1.20. Düzeltme Talebi Üzerine Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Tebliğ Edilmeden Ödeme Emri Düzenlenemez  174
3.1.21. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tasarrufuna Geçen Araziden Ecrimisil İsteme Yetkisi Maliye Bakanlığı’na Aittir  176
3.1.22. Tapu Tahsis Verildiği Tarihten Sonrası İçin Ecrimisil İstenemez  177
3.1.23. İtiraz Üzerine Ecrimisil İhbarnamesi Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Niteliğini Kaybeder  177
3.1.24. Orman Sınırı Dışına Çıkarılan 2/b Alanlarından Satış İşlemlerine Başlanıldığı Tarihten Tamamlandığı Tarihe Kadar Olan Dönem İçin Ecrimisil Alınamaz  179
3.1.25. İşgalin Devamı Halinde Yeniden Ecrimisil İstenmesi Yasal Bir Zorunluluktur  180
3.1.26. Denizden Doldurulan Alan Belediyeye Devredilmeden Belediyece Kiraya Verilmesi Halinde Ecrimisil İstenebilir  183
3.1.27. Tahsisli Taşınmazların İşgali Halinde Ecrimisil Alınabilir  184
3.1.28. Hazinenin Paydaşı Olduğu Taşınmazın İşgali Halinde Ecrimisil Alınıp Tahliyesi Sağlanabilir  187
3.1.29. Davayı Kazanan Davacıya Ödediği Ecrimisil Bedeli Tazminat Olarak Geri Ödenmelidir  188
3.1.30. Sözleşmeye Dayanmadan Kullanılan Taşocağından Ecrimisil İstenebilir  190
3.1.31. Hisseli Taşınmazın İşgali Halinde Hisseye İsabete Eden Kısım Kadar Ecrimisil İstenebilir  191
3.1.32. Ecrimisil Tahsil Zamanaşımı 10 yıldır  193
3.1.33. Amacı Dışında Kullanılan İntifa Hakkına Konu Taşınmazdan Ecrimisil İstenebilir  194
3.1.34. Düzeltme Talebinde Bulunulması Halinde Düzeltme İhbarnamesi Düzenlenmeden Ödeme Emri Gönderilemez  198
3.1.35. Mahkeme Kararı ile İptal Edilen İşlem Nedeniyle Önceden Tahsil Edilen Ecrimisil Bedeli Yasal Faiziyle Beraber Ödenmelidir  198
3.1.36. Yokluk Hali Bulunmayan Uyuşmazlıklarda Geçerlik Koşulları Bakımından Hukuka Uygunluk Denetimi Yapılmalıdır  200
3.1.37. İşgale Konu Büfe İçin Ruhsat Alınması ve Ecrimisil Ödenmesi Kazanılmış Hak Sağlamaz  201
3.1.38. Dava Açılmadığı İçin Kesinleşen Ecrimisil Alacağının Tahsili Amacıyla Ödeme Emri Düzenlenmesi Hukuka Aykırılık İçermez  202
3.1.39. Düzeltme İhbarnamesi Ecrimisil İhbarnamesinin Kesin ve Yürütülebilir Niteliğini Kaybettirmez  203
3.1.40. Süresinde Tahliye Edilmeyen Kamu Konutunu Kullanandan Ecrimisil İstenebilir  205
3.1.41. Tahakkuk Fişi İdari Davaya Konu Edilemez  207
3.1.42. Sahil Düzenlemesi Kapsamında Hafriyat Dökülen Deniz Dolgu Alanından Ecrimisil İstenemez  208
3.1.43. Tapu Tahsis Belgesi Verilen Yerden Ecrimisil İstenemez  208
3.1.44. Hisseli Taşınmazlarda Diğer Hissedarlar İşgalci Görülerek Ecrimisil Talep Edilemez  209
3.1.45. Kira Sözleşmesi Sonunda Taşınmazı Tahliye Etmeyenden Ecrimisil İstenebilir  211
3.1.46. Taşınmaz Kira Sözleşmesinde Belirtilen Amaç Dışında Kullanılıyorsa Ecrimisil İstenebilir  213
3.1.47. İmar Planında Yol Bile Olsa Belediye Tasarrufuna Bırakılmayan Alanın İşgali Halinde Ecrimisil Talep Edilebilir  215
3.1.48. İdarece Dava Açma Süresi Sonunda Cevap Verilmesi Yeni Dava Açma Süresi Kazandırmaz  216
3.1.49. Sözleşme Bulunmuyorsa Balıkçı Barınaklarından da Ecrimisil İstenebilir  219
3.1.50. Dernek Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen Kamu Alacağı Sadece Yönetim Kurulun Üyelerinden Tahsil Edilebilir  221
3.1.51. Fuzuli Şagil Olmayanlar Hakkında Ödeme Emri Düzenlenemez  224
3.1.52. Ecrimisil Davasında Süreaşımı Düzeltme İhbarnamesinin Tebliğinden İtibaren 60 Gün Sonra Başlar  226
3.1.53. Kira Sözleşmesi Olmadan Taşınmazı Kullanandan Ecrimisil İstenebilir  228
3.1.54. Hisseli Taşınmazın İşgali Durumunda Hisseye İsabet Oranda Ecrimisil Talep Edilebilir  231
3.1.55. Zamanaşımına Uğrayan Kısım İçin Ecrimisil Alınamaz  233
3.1.56. Henüz Tasarrufu Belediyeye Bırakılmayan Deniz Dolgu Alanı İşgalcisinden Ecrimisil Alınır  234
3.1.57. Düzeltme İhbarnamesi Ecrimisil İhbarnamesini Ortadan Kaldırmaz  236
3.1.58. Belediyenin Kumsal Alanını Kullanması İşgal Olarak Nitelendirilemez  239
3.1.59. Özel Hukuk Hükümlerine Göre Kiraya Verilen Yerin Kira ve Tahliye Uyuşmazlığı Adli Yargı Yerine Aittir  241
3.1.60. Ödeme Emri Tahakkuk İşlemine Yönelik İddialar Nedeniyle Kusurlandırılamaz  242
3.1.61. Hazineyle Yaptığı Kira Sözleşmesi Biten Kişinin 2886/75. Maddesine Göre Tahliyesi Sağlanmalıdır  242
3.1.62. Ecrimisil Takibatına Karşı Açılacak Davalar İdari Yargının Görev Alanındadır  244
3.1.63. Sözleşmede Özel Hüküm Olmaması Halinde Tahliye 2886/75 Maddeye Göre Sağlanır  245
3.1.64. Tahsis Kararına İstinaden İşyeri Teslim Edilen Fuzuli Şagil Sayılamaz  246
3.1.65. Tapulama Komisyonu Tarafından Taşınmazın Hazine Adına Tespit Edilen Ancak Mülkiyet Uyuşmazlığı Devam Eden Yerde Ecrimisil Takibatı Yapılamaz  247
3.1.66. Suriye Uyruklu Kişiye Ait Taşınmaz Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Sayıldığı İçin Ecrimisil Takibatına Konu Edilebilir  249
3.1.67. İmar Kanunu 11. Maddesi Uyarınca Belediyeye Terk Edilen Yerden Ecrimisil Alınamaz  250
3.1.68. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Sonucunda Çözülecek Dava Bilirkişi Ücreti Yatırılmadığı Gerekçesiyle Reddedilemez  250
3.1.69. İstenmesi Gereken Miktardan Fazla Bölümün Yerine Ecrimisil Bedelinin Tamamının İptali Uygun Değildir  251
3.1.70. Ruhsatlı Saha İçindeki Faaliyet Fuzuli İşgal Değildir  252
3.1.71. İmar Affı Yasası Uyarınca Mülkiyeti Belediyeye Geçen Taşınmazdan Ecrimisil İstenemez  253
3.1.72. Bilirkişi Tarafından TEFE Oranı Dikkate Alınarak Ecrimisil Bedeli Tespit Edilebilir  254
3.1.73. Kumsal Alanının İşgali Halinde Ecrimisil Talep Edilebilir  254
3.1.74. Taşınmazın Hazine Adına Tescili Sonrası Kullanıcının 2886/75. Maddeye Göre Tahliyesi Mümkündür  255
3.1.75. Taşınmazı İmar Planına ve Devir Amacına Uygun Kullanan Belediyeden Ecrimisil İstenemez  257
3.1.76. Ecrimisile İtiraz Edilmesi Halinde Dava Açma Süresi  257
3.1.77. Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi Tebliği Sonrası Dava Açma Süresi  261
3.1.78. İmar Kanunu Gereğince Terki Gerekmesine Karşın Halen Hazine Mülkiyetinde Bulunan Fiilen Kullanılan Yola Belediyece Reklam Panosu Konulmasının İşgal Olarak Nitelendirilebileceği ve Ecrimisile Konu Edilmesinin Mümkün Olduğu  262
3.1.79. Su Spor Alanlarında Ecrimisil Uygulaması  264
3.2. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ile İlgili Kararlar  266
3.2.1. Hazineye Ait Yere Yapılan Ruhsatsız Yapı 18. Madde Gereği Yıktırılır  266
3.2.2. Sit Alanında Hazineye Ait Taşınmazdaki Çay Bahçesi Yıktırılabilir  266
3.2.3. Mülkiyeti Davacıya Ait (Şahsa) Taşınmazın üzerindeki Yapı 775/18’e Göre Yıktırılamaz  267
3.2.4. Arsa Maliklerinin Tamamının İznini Almadan Yapılan Yapılar Yıktırılabilir  268
3.2.5. İmar Yolu Üzerine Yaptırılan Yapı 775/18’e Göre Yıktırılabilir  269
3.2.6. Yasal Olmayan Yıkım Nedeniyle Doğan Zarar Ödenmelidir  270
3.2.7. Yıkım İşleminin Hukuka Aykırılığı Yargı Kararı ile Saptanmadan Açılmış Tazminat Davası Reddedilemez  271
3.2.8. Karar Alınmaksızın Yıktırılan ve 775/18 Kapsamında Kalmayan Yapı İçin Doğan Maddi Zarar Ödenmelidir  272
3.2.9. İmar Affı Yasasının Öngördüğü İşlemler Sonuçlandırılmadan Yapının Yıktırılması Uygun Değildir  273
3.2.10. Süresinde Açılmayan Tazminat Davası Reddedilmelidir  274
3.2.11. Tahsisli Taşınmaza Taşan Yapı 775/18’e Göre Yıktırılabilir  275
3.2.12. İmar Affı Yasasından Yararlanamayan Yapı Yıktırılabilir  276
3.2.13. Yapının Yıkıldığı Gerekçesiyle Tazminat Talebi Reddedilemez  277
3.2.14. Tapu Tahsis Belgesi Tapuya Dönüşmemişse Yapı 775/18’e Göre Yıktırılabilir  278
3.2.15. İmar Affı Başvurusu Sonuçlandırılmadan Yıktırılan Binadan Doğan Zararın Tazmini Gerekir  279
3.2.16. Özel Kişilere Ait Taşınmaza Tecavüzlü Yapılar 775/18’e Göre Yıktırılabilir  280
3.2.17. MTA Genel Müdürlüğü’ne Tahsisli Hazine Arazisi Üzerindeki Yapılar 775/18. Madde Kapsamında Değerlendirilemez  281
3.2.18. Yıkım Nedeniyle Tazminat Talebinde Tapu Tahsis Belgesi Alma Hakkının Doğup Doğmadığı Hususu İncelenerek Karar Verilmelidir  282
3.2.19. Meraya Taşan Ruhsatsız Yapı Yıktırılabilir  283
3.2.20. Hidrofor Binası ve Su Deposu İmar Affı Kapsamında Olmadığından Yıktırılabilir  284
3.2.21. Büyükşehir Belediyesine Ait Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapı İlçe Belediyesi Tarafından 775/18’e Göre Yıktırılabilir  285
3.2.22. Kadastro Harici Yer Üzerinde Yapılan Yapı Yıktırılabilir  286
3.2.23. Mülkiyet Davası Devam Eden Taşınmazda 775/18. madde Uyarınca Yıkım Yapılamaz  287
3.2.24. Yapı 775/18. Madde Kapsamında ise Bu Madde Aksi Takdirde 3194/32. Madde Uyarınca İşlem Tesis Edilir  288
3.2.25. Kıyıda Kalan Tapu İptal Edilmedikçe Üzerindeki Yapı Yıktırılamaz  289
3.2.26. Taşınmaz Üzerindeki Okul Yerleşkesine Ait Yapıların Yıktırılması  289
3.3. 3091 Sayılı Kanun ile İlgili Mahkeme Kararları  292
3.3.1. İddialar Mülkiyete Yönelik ise 3091 Sayılı Kanun Uygulanamaz  292
3.3.2. Yola Yapılan Müdahale Önlenmelidir  293
3.3.3. Damlı Yapılarda 3091 Sayılı Yasa Uygulanabilmesi İçin Yapının Fuzulen İşgali Gerekir  294
3.3.4. Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davada Verilen Yürütmeyi Durdurma Kararı 3091 Sayılı Yasa Uygulamasına Engel Değildir  295
3.3.5. Meni Müdahale Davası Açılan Yerde 3091 Sayılı Yasa Uygulanamaz  297
3.3.6. İhtiyati Tedbir Kararı 3091 Sayılı Yasa Uygulamasına Engel Oluşturmaz  298
3.3.7. Karar Verilmesine Engel Nitelikte Dava Bulunmadığı Durumlarda 3091 Sayılı Yasa Uygulanır  299
3.3.8. Başvuru Sonrası Dava Açılması 3091 Sayılı Yasa Uygulamasını Engellemez  301
3.3.9. Meraya Tecavüz Nedeniyle Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunulması 3091 Sayılı Yasa Uygulamasını Durdurmaz  302
3.3.10. Sınır Anlaşmazlığı Çıkması 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Alınan Kararı Yetki Yönünden Sakatlamaz  303
3.3.11. 6570 Sayılı Yasa Kapsamındaki Taşınmazlarla İlgili Karar Verilebilmesi Fuzuli İşgal Durumuna Bağlıdır  305
3.3.12. Menfaati Umuma Ait Yer Niteliği Taşımayan Taşınmazlarla İlgili 3091 Sayılı Yasa Uygulanması İçin Tecavüzün Öğrenildiği Tarihten İtibaren 60 Günde Başvuru Yapılmalıdır  306
3.3.13. Yeraltı Suyundan Faydalanmak İçin Kesen Suyu Açılması Zilyetliğe Tecavüz Değildir  307
3.3.14. Köye Su Getiren Borunun İzinsiz Kullanılması 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Önlenebilir  308
3.3.15. 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Mülki İdare Amirleri Tarafından Verilen Kararlar Kesindir  310
3.3.16. 3091 Sayılı Yasa Uygulaması Taraflara Tebliğ Edilmelidir  311
3.3.17. Usulüne Uygun Olmadan Yaptırılan Soruşturmaya Göre Karar Verilemez  312
3.3.18. Büfenin Kaldırılabilmesi İçin Hangi Belediyenin Yetki Alanına Girdiği Belirlenmelidir  313
3.3.19. Tek Taraflı Kamu Gücü Kullanılarak Oluşturulan Para Cezasına İlişkin Davanın Görüm Yeri İdari Yargıdır  314
3.3.20. Yaylanın Mahkeme Sonuçlanana Kadar Sınırları İçerisinde Kaldığı Belediyeye Teslimi Mümkündür  315
3.3.21. Kiralanan Taşınmazın Devir Parası Alınarak Başkasına Devri Halinde 3091 Sayılı Yasa Uygulanabilir  316
3.3.22. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Kullanılan Taşınmazda 3091 Sayılı Yasa Uygulanamaz  318
3.3.23. Ormandaki İşgal Korunacak Bir Zilyetlik Kazandırmaz  319
3.3.24. Damlı Yapılarda 3091 Sayılı Yasa Uygulamasında Fiili Zilyetlik Değil Fuzuli İşgal Dikkate Alınır  320
3.3.25. Su Borusunun Küçültülmesi Suretiyle Yapılan Tecavüz 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Önlenmelidir  322
3.3.26. Taşınmazdan Zaman Zaman Geçmek Korunması Gereken Zilyetlik Hakkı Vermez  323
3.3.27. Tahsisli Taşınmazda Bulunan Ruhsatlı Ocağa Giriş Çıkış 3091 Sayılı Yasa Uyarınca Engellenebilir  324
3.3.28. Yanlış Mevzuat Uygulanarak Sebep Olunan Hata Hizmet Kusuru Teşkil Etmez  325
3.3.29. 3091 Sayılı Yasa Uygulama Yetkisi Mülki Amire Aittir  326
Yararlanılan Kaynaklar  329
Kavramlar Dizini  331
 


Nurdoğan Ünal
1981 Ankara Maliye Meslek Lisesi,
1983 Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksek Okulu,
1989 Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Mezunuyum.
1983–2007 yılları arası Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmeni,
2007–2009 yılları arası Afyon Kocatepe Üniversitesinde İç Denetçi olarak görev yaptım.
2009 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesinde İç Denetçi olarak görev yapmaktayım.
Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanıyım.
Halen Ankara Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaktayım.

Tarafımdan bizzat ya da meslektaşlarım veya hukukçularla birlikte kaleme aldığım;
1. Belediye Meclis Üyelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları,
2. Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)
3. İhale Suçları – İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma
4. Belediye Taşınmazları,
5. Kamu Görevlilerinin Cezai–İdari–Mali Sorumlulukları,
6. Devlet İhale Kanunu,
7. Kamu Taşınmazlarında Ecrimisil ve Tahliye,
8. Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular,
9. Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler,
10. Yeni Belediye Kanunu Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm İmar Uygulamaları ve 2/B Arazi Satışları,
11. Mahalli İdarelerde ve Yükseköğretim Kurumlarında Taşınmaz Yönetimi,
12. 101 Soru ve 101 Cevapta İmar İşlemleri, Arsa ve Arazi Düzenlemeleri, İtiraz ve Dava Yolları, Gayrimenkul ve Değerleme İşlemleri,
isimli yayınlarım bulunmaktadır.
 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Gülşah Vardar Hamamcıoğlu ...
Ocak 2018
30.00 TL
Sepete Ekle
Faruk Acar
Ocak 2018
18.50 TL
Sepete Ekle
Halil Akkanat
Ocak 2018
15.00 TL
Sepete Ekle
Ceren Yavuzaslan
Aralık 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018