Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Gümrük Hukuku ve Davaları
Örnekler – Çözümler – İçtihatlar
Eylül 2019 / 1. Baskı / 711 Syf.
Fiyatı: 145.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitapta, dış ticarette alınan vergi ve mali yüklerin tamamı, bu vergi ve mali yüklere bağlı olarak ya da olmayarak dış ticaret işlemlerinde uygulanan idari ve/veya adli yaptırımlar ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların idari ya da yargısal aşamadaki çözüm yolları incelenmiştir.

Kitapta, uyuşmazlık yaratan sebep ve konulara yer verilmiştir. Uyuşmazlıkların azımsanmayacak kısmı, mevzuattaki kavram ve deyimlerin iyi tanımlanmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, kitapta, farklı görüşler de belirtilerek,mevzuatın belirsiz bıraktığı, iyi tanımlanmamış kavram ve deyimlerin içinin doldurulmasına ve açıklanmasına çalışılmıştır.

Kitapta çok sayıda uygulama örneğine yer verilmiştir. Bunlardan bazıları kanundaki bir hükmün açıklanmasına yöneliktir. Örneklerin pek çoğu ise, uygulamada uyuşmazlık yaratabilecek ya da yaratmış olayların çözümüne yöneliktir.

Çalışmamızda, çok sayıda yargı kararına yer verilmiştir. Bunlar arasında, Anayasa Mahkemesi, Danıştay 7'nci Daire, Bölge İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi ve İdare Mahkemesi kararları bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
İthalat veya İhracat Aşamasında Alınan Vergi ve Mali Yükler
İthalatta Vergi Ertelemesi ve Vergi Tasarrufu Sağlayan Olanaklar
Kanuni Temsilcilerin, Gümrük Müşavirlerinin, Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin, Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu
Dış Ticaret Vergilerinde ve İdari Yaptırımlarda Zamanaşımı
GK'nın, KDVK'nın ve ÖTVK'nın Ceza Hükümleri
Gümrük Kabahatleri ve İdari Yaptırımlar (Para Cezası, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, Diğer İdari Önlemler)
Kaçakçılık Suçları ve Cezaları –Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller
Vergilere ve İdari Yaptırımlara İlişkin Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümü (İdari İtiraz, Uzlaşma, Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Yaptırımlar)
İdari Para Cezalarında Ödeme, Kesinleşme ve İndirim
Vergi Mahkemelerinde veya İdare Mahkemelerinde Görülecek Davalar
Doğrudan Davaya Konu Edilecek İdari İşlemler (Ödeme Emri Tebliği, İhtiyati Haciz Tatbiki)
Vergi Mahkemelerinin İstinaf, Bölge İdare Mahkemelerinin Temyiz Yolu Kapalı Kararları
Barkod: 9789750256769
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 711
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  27
BİRİNCİ KISIM
GENEL BİLGİ VE TERMİNOLOJİ
§1. DIŞ TİCARET VE VERGİLEME  31
§2. İTHALAT–İHRACAT DEYİMLERİ  31
§3. ”GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ” TABİRİ KAPSAMINA GİREN VERGİLER  32
I. Gümrük Vergileri  32
A. İthalat Vergileri  32
B. İhracat Vergileri  34
§4. İTHALATTA VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURAN İŞLEMLER/OLAYLAR  34
§5. VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURMAYAN İŞLEMLER  35
I. DİR’e ve GKAİR’e Tabi Tutulan Eşyada KDV  36
§6. GÜMRÜK REJİMLERİNE İLİŞKİN KISA AÇIKLAMALAR  37
I. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi  37
II. Transit Rejimi  38
III. Gümrük Antrepo Rejimi  39
IV. Geçici İthalat Rejimi  39
V. Dahilde İşleme Rejimi  40
VI. Hariçte İşleme Rejimi  41
A. Kısmi Muafiyet  42
B. Tam Muafiyet  42
VII. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi  42
VIII. İhracat Rejimi  43
§7. TARH–TAHAKKUK  44
İKİNCİ KISIM
DIŞ TİCARET VERGİLERİ
§8. İHRACATTA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER  48
I. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)  48
A. DFİF’de Ceza Uygulaması  49
B. DFİF’e İlişkin Uyuşmazlıkların Nerede Çözüleceği  49
II. Telafi Edici Vergi (TEV)  49
A. Telafi Edici Vergi (İhracat Evresinde Alınan İthalat Vergileri),  51
1. STA Ülkelerine Yapılan İhracatta  51
2. AB Ülkelerine Yapılan Sanayi Ürünü İhracatında  52
B. Telafi Edici Verginin Aranmayacağı Haller  53
C. AB Ülkelerine Yapılan İşlenmiş Tarım Ürünü İhracatında  54
D. Serbest Bölgedeki Eşyanın Belli Ülkelere Satışında  54
E. Telafi Edici Verginin Hesabında Esas Alınacak Döviz Kuru  54
F. Önceden İhracat–Sonradan İthalatta Telafi Edici Vergi  55
G. Telafi Edici Vergide Ödeme Süresi  55
H. Telafi Edici Vergide Ceza (GK m. 234/5)  55
1. Para Cezası Kime Uygulanacak?  59
2. TEV’in Vergilendirme Unsurlarının Yanlış Gösterilmesi  60
3. 2009 Yılından Önce Telafi Edici Vergiye Ceza  61
§9. İTHALAT AŞAMASINDA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER  62
I. İthalatta Vergi Ertelemesi Sağlayan Olanaklar  62
II. İthalatta Vergi Tasarrufu Sağlayacak Olanaklar  62
III. Tercihli Tarife Uygulamaya Olanak Veren Belgeler  64
A. Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Gümrüğe İbraz Zorunluluğu Yoktur  66
B. Doğrudan Sevkiyat Kuralı  66
C. Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Gümrüğe Sonradan İbrazı  68
IV. Tercihli Rejim Uygulamaları  68
A. Türkiye–AB Gümrük Birliği  68
1. A.TR Dolaşım Belgesi  69
a. Serbest Dolaşımda Bulunan Mal  70
b. Doğrudan Sevkiyat Kuralı  72
ba. Doğrudan Sevkiyatın Kanıtlanması  72
c. A.TR Dolaşım Belgesi’nin Sonradan Verilmesi  73
d. A.TR Dolaşım Belgesi’nin Vize Edilmesi  73
e. A.TR Dolaşım Belgesi İbrazı Zorunlu Değildir  73
2. Ortak Gümrük Tarifesi (OGT)  74
a. Ortak Gümrük Tarifesinden Sapan Uygulamalar  74
aa. AB’nin STA Yaptığı Türkiye’nin Yapmadığı Ülkelerden İthalat  74
ab. AB’nin STA Yaptığı Ülkeyle Türkiye’nin de STA Yapmış Olması  75
ac. GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Uygulamaları  75
ad. A.TR Eşliğinde Türkiye’ye Gelen Bazı Mallara Ek Mali Yükümlülük  76
ada. Ek Mali Yükümlülük Olarak Telafi Edici Vergi  76
ae. İlave Toplu Konut Fonu  78
B. Türkiye’nin STA (ya da TTA) Yapmış Olduğu Ülkeler–Ülke Grupları  79
C. Kümülasyon Sistemleri ve Kullanılan Belgeler  80
D. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)–Form A Menşe Belgesi  81
1. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)–(Türkiye’nin Tanıdığı Tavizler)  81
a. Form A Menşe Belgesi (İthalatta)  84
2. İhracatta Form A Menşe Belgesi  85
E. GTS’de Fatura Beyanı  87
1. GTS Kapsamında Yapılan İthalatta Fatura Beyanı  87
2. Faydalanan Ülkelere Yapılan İhracatta Fatura Beyanı  87
F. Faydalanan Ülkelere Yapılan İhracatta EUR. 1 Dolaşım Belgesi  89
V. İthalat Vergileri  89
A. Gümrük Vergisi  89
1. Genel Açıklama  89
2. Gümrük Vergisine Eş Etkili Unsurlar  91
a. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergiler  92
aa. İthalatta KDV’nin Durumu  93
ab. İthalatta ÖTV’nin Durumu  95
b. Gümrük Vergisine Eş Etkili Mali Yükler  96
ba. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergi Benzeri Mali Yükler  97
bb. Gümrük Vergisine Eş Etkili (Vergi Benzeri Olmayan) Mali Yükler  100
3. Spesifik Ya Da Ad Valorem Esas  100
a. Gümrük Vergisi Hesabına (Tarhına) Etki Eden Unsurlar  100
aa. Spesifik Vergiler ve Vergi Hesabı  101
aaa. GTİP: 2205.10.90.00.11  102
aab. GTİP: 2207.20.00.90.13  102
aac. GTİP: 2501.00.91.00.00  103
aad. GTİP: 3302.10.10.00.00  103
aae. GTİP: 3706.90.99.20.00  104
aaf. GTİP: 5701.10.90.00.12  104
aag. GTİP: 7003.12.99.10.00  106
aah. GTİP: 9101.91.00.00.19  106
aaı. GTİP: 9110.11.10.00.00  107
ab. Ad Valorem Esasta Gümrük Vergisi  108
aba. Gümrük Vergisi Matrahı  108
abaa. Gümrük Vergisi Matrahı (Gümrük Kıymeti) Nasıl Belirlenir?  108
abaaa. Satış Bedeli Yöntemi  109
abaab. Teslim Şekilleri ve Gümrük Kıymeti İlişkisi (Topluca Bakış)  164
abaaba. Teslim Şekillerine İlişkin Açıklamalar ve Gümrük Kıymeti İlişkisi  168
abaabb. Teslim Şekillerine İlişkin Açıklamalar  169
abaabc. İthalattan Sonraki İşlere İlişkin Giderler  178
abaabca. Royalti–Lisans Ücretleri  179
abaabd. Know–How Ödemeleri  199
abaabe. Ödemelerin Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyeceği Haller  199
abaabea. Çoğaltma Hakkı İçin Yapılan Ödemeler  199
abaabeb. Yeniden Satış ve Dağıtım Hakları İçin Yapılan Ödemeler  200
abaabf. Royalti veya Lisans Ücretinin Beyanı  201
abaabfa. Royalti veya Lisans Ücretinin İthalat Anında Belli Olmaması  204
abaabfb Royalti Lisans Ücretinin Gümrük Kıymetine Dahil Olmadığı Durumda  205
abaabg. İthal Malın Satışından Doğan Hasılanın Satıcıya Aktarılan Kısmı (Development Fee)  205
abaabh. İskontolar  206
abaabha. İskonto Tanımı ve Türleri  206
abaabhb. İskontolar ve Fiilen Ödenen/Ödenecek Fiyat İlişkisi  208
abaabı. Debit/Credite Note ve Gümrük Kıymeti İlişkisi  214
abaabıa. Debit Note (Borçlandırma Dekontu–Notu)  214
abaabıb. Credit Note – Alacaklandırma Notu  215
abaabıc. Debit/Credit Notların Gümrük Kıymeti Bağlamında Değerlendirilmesi  216
abaabj. İthalatta Ödenen Vergiler–Gümrük Kıymeti  217
abaabk. Veri Ya Da Komut Yüklü Bilgi Taşıyıcılarının Kıymeti  218
abaabl. Gümrük Kıymetinin Saptanmasında Uygulanacak Döviz Kuru  219
abaabla. Satış Bedeli Yönteminin Kullanılamaması  219
abaac. Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi  219
abaad. Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi  220
abaae. İndirgeme Yöntemi  221
abaaf. Hesaplanmış Kıymet Yöntemi  221
abaag. Son Yöntem  222
abaah. AB’den A.TR. Dolaşım Belgesi Eşliğinde Sanayi Malı İthalatı  222
abaaı. Gümrük Vergisinin İthalatta ÖTV ve KDV Matrahlarına Dahil Olması  222
abaai. İthalat Vergilerinden Muaflık Ya Da İstisna Uygulanacak Durumlar  223
abaaj. ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanmayacak İthalat  226
B. İlave Gümrük Vergisi (İGV)  228
1. İlave Gümrük Vergisi’nde (İGV) Menşe Belgesi  231
2. Çapraz Kümülasyon Sistemi’ne Dahil Ülkelerden İthalat  231
3. DİR Kapsamında İthal Edilen Malın İhracı  232
4. Gümrük Gözetimi Altındaki Malın A.TR Dolaşım Belgesiyle İhracı  232
C. Tek ve Maktu Vergi  232
1. Tek ve Maktu Vergi Muafiyet Sınırlarını Aşan Mallara Uygulanır.  233
2. Önemli Değeri Olmayan Eşya  234
D. Dampinge Karşı Mali Önlem (Dampinge Karşı Vergi)  234
1. Dampinge Karşı Mali Önlemin Niteliği  234
2. Dampinge Karşı Önleme İlişkin Örnekler  235
3. Dampinge Karşı Önlemin Amacı  236
4. Dampinge Karşı Önlemin Aşamaları  236
5. 3577 Sayılı Kanunun Gümrüğe Dair Hükümleri  237
6. Dampinge Karşı Önlem (Vergi) İthalat Vergileri Kapsamında Mıdır?  238
7. Dampinge Karşı Önleme (Vergiye) GK Uyarınca Ceza Uygulanabilir Mi?  239
8. Dampinge Karşı Vergi ve İthalatta KDV Matrahı  240
9. DİR’e Tabi Eşyada Dampinge Karşı Vergi  241
10. Dampinge Karşı Önlemde Menşe Şahadetnamesi  242
11. Dampinge Karşı Önleme İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme  248
E. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi  248
1. Subvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Niteliği  248
2. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiye Örnekler  249
3. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Amacı  250
4. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Aşamaları  250
5. 3577 Sayılı Kanunun Gümrüğe Dair Hükümleri  251
6. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi İthalat Vergileri Kapsamında Mıdır?  252
7. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiye GK Uyarınca Ceza Uygulanabilir Mi?  252
8. DİR’e Tabi Eşyada Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi  252
9. Sübvansiyona Karşı Vergiye İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme  253
F. Toplu Konut Fonu  253
1. Toplu Konut Fonu’nun Niteliği  253
G. İlave Toplu Konut Fonu  260
1. İlave Toplu Konut Fonu Hangi Mallardan Alınır?  262
2. Menşe Şahadetnamesi Gümrüğe İbraz Edilecek mi?  264
H. Ek Mali Yükümlülük (EMY)  264
1. Yasal Dayanağı  264
2. EMY’nin Mevcudiyet Sebebi  264
3. Endonezya, Hindistan ve Vietnam’a Yönelik Uygulama  266
4. Pakistan’a Yönelik Uygulama  267
5. Hariç Sektör Uygulaması  267
6. 2018/11799 Sayılı BKK  268
İ. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)  269
1. KKDF’nin Niteliği  269
2. KKDF’ye Tabi İthalat Şekilleri  271
a. Kabul Kredili Ödeme  271
b. Vadeli Akreditifli Ödeme (Deferred Payment (L/C)  272
c. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)  272
3. Peşin Ödeme (Cash Payment/Advance Payment/Prepayment/CashBefore Delivery)  273
4. Eşyanın Tabi Tutulduğu Gümrük Rejimine Göre KKDF  274
5. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Elde Edilen İkincil Ürünün Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulmasında KKDF  276
6. Geçici İthalata Konu Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması  276
7. İstisnai Kıymetle Beyanda KKDF  277
8. Serbest Bölgedeki Malların Serbest Dolaşıma Sokulması Durumunda KKDF  278
9. Serbest Bölgedeki İlişkisiz Kişilerden Yapılan Alımlarda KKDF  279
10. Serbest Bölgedeki İlişkili Kişilerden Yapılan Alımlarda KKDF  279
11. Serbest Bölgede Üretilen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde KKDF  279
12. Geçici Depolama Yerlerindeki Eşyanın Bir Başkasına Devrinde KKDF  279
13. Antrepolardaki Eşyanın Bir Başkasına Devrinde KKDF  280
14. Takas Durumunda KKDF  281
15. Transit Ticarette KKDF  282
16. İthalat Bedelinin Yurtdışına Gönderilmemesi  282
17. Milli Savunma Bakanlığı Projeleri Kapsamındaki İthalat  283
18. Kitap İthalatında KKDF  284
19. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İthalatta KKDF  284
20. Enerji İthalatında KKDF  284
21. KKDF Oranı  284
22. Kıymetli Taş İthalatında KKDF  284
23. KKDF’ye Tabi Olmayan İthalat  285
24. KKDF’nin Ödenmesi  285
25. İthalatta Gümrük Yükümlülüğü  285
26. KKDF Matrahı  287
27. KKDF’nin İthalatta KDV’nin Matrahına Dahil Olması  288
28. KKDF’de Ceza  288
29. KKDF’ye İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme  291
J. Tütün Fonu  291
1. Tütün Fonu’nda Ceza Uygulaması  294
2. Tütün Fonu’na İlişkin Davaların Görüm Yeri–Görevli Mahkeme  294
3. Tütün Fonu’na Uygulanan Cezaya İlişkin Davaların Görüm Yeri–Görevli Mahkeme  295
K. Çevre Katkı Payı  295
1. Çevre Katkı Payı Tanımı  295
2. Çevre Katkı Payı’nın Yasal Dayanağı  296
3. Çevre Katkı Payı’nın Amacı  296
4. Çevre Katkı Payı’nın Konusu  296
5. Çevre Katkı Payı’nın Matrahı  296
6. Çevre Katkı Payı’nın Oranı  296
7. Çevre Katkı Payı’nın Hesaplanması  296
8. 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması  297
9. Yaptırım – Belgelerin İptali  297
10. Tahsil Edilen Çevre Katkı Payı’nın Yatırılması  297
11. Çevre Katkı Payı’nın Niteliği  297
a. Vergi Benzeri Mali Yüküm  297
b. “İthalat Vergisine Benzeri Yüküm”  299
12. Çevre Katkı Payı’na İlişkin İhtilafların Çözüm Yeri  299
a. İdari Aşamada  299
b. İhtirazi Kayıtla Yapılan Beyanlarda  300
c. Yargısal Aşamada  301
13. Çevre Katkı Payı’na Ceza Uygulanabilir Mi?  301
VI. İTHALAT AŞAMASINDA ALINAN–İTHALAT VERGİLERİ DIŞINDA KALAN–VERGİLER  302
A. TRT Bandrolü  302
1. TRT Bandrol Ücreti (Ticari Olmayan Eşya İçin)  302
2. TRT Bandrolü/Etiketi (Ticari Eşya İçin)  304
3. TRT Bandrol Ücreti “İthalat Vergileri” Deyimi Kapsamında Mıdır?  305
4. Gümrükte Tahsil Edilen Bandrol Ücretine Ceza Uygulanabilir Mi?  306
B. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisi  306
1. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisi “İthalat Vergileri” Deyimi Kapsamında mıdır?  308
2. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisine Ceza Uygulanabilir Mi?  309
C. Damga Vergisi  310
1. Özet Beyan Formlarındaki Damga Vergisi  310
2. Gümrük Beyannamelerindeki Damga Vergisi  310
3. Transit Beyanlarında Damga Vergisi  312
4. İhracatla İlgili Düzenlenen Gümrük Beyannameleri  313
5. Bedelsiz İhracata İlişkin Gümrük Beyannamelerinde Damga Vergisi  313
6. Fatura Beyanında Damga Vergisi  313
7. Damga Vergisi İstisnası  314
8. İhracata İlişkin Düzenlenen Konşimentolar  315
9. Menşe İspat Belgelerindeki Damga Vergisi  315
10. Damga Vergisi ve İthalatta ÖTV ve KDV Matrahı  316
D. İthalatta Özel Tüketim Vergisi  317
1. Verginin Konusu  317
a. (II) Sayılı Listedeki Mallar  318
aa. (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar  318
ab. (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar  319
b. (III) Sayılı Listedeki Mallar  319
c. (IV) Sayılı Listedeki Mallar  319
d. Kullanılmak Üzere İthali ÖTV’ye Tabi Mallar  319
2. İthalat Tanımı  320
3. Vergiyi Doğuran Olay  321
a. Gümrük Yükümlülüğünün Doğması  321
4. İthalatta Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi  322
5. İthalatta Özel Tüketim Vergisinin Matrahı  322
6. İthalatta ÖTV İstisnası  324
a. Diplomatik İstisna  324
b. Diğer İstisnalar  324
ba. Maluller ve Engelliler Tarafından İthal Edilen Mallarda  324
baa. Engellilik Derecesi %90 ve Daha Fazla Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası  326
bab. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası  327
bac. Engellilik Derecesi %90 ve Daha Fazla Olan ve Aracı Bizzat Kullanamayacak Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası  328
bad. İstisna Uygulaması İçin Temel Koşul  329
bae. ÖTV İstisnasından Kaç Yılda Bir Yararlanılacağı  329
baf. ÖTV İstisnasından Yararlanarak Edinilen Taşıtın Elden Çıkarılması Mümkün Müdür?  329
bafa. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlarca Bizzat Kullanılmak Amacıyla Yurt İçinden Edinilen Özel Tertibatlı Araçlar İçin Şerh  330
bafb. Engellilik Derecesi %90 ve Üzeri Olanlarca Edinilen Özel Tertibatı Olmayan Araçlar İçin Şerh  330
bag. Aracın Veraset Yoluyla İntikali  330
bb. Terörle Mücadelede Yaşamı Yitirenlerin Aile Bireyleri İçin ÖTV İstisnası  331
bc. Türk Hava Kurumu’nca İthal Edilen Mallarda  331
bd. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı’nca İthal Edilen Mallarda  332
be. Petrol Arama Faaliyetlerinde Kullanılacak Araçların İlk İktisabında  332
bf. Bakanlıklarca ve Genel Müdürlüklerce İthal Edilen Mallarda  333
bg. Bedelsiz İthal Edilen Mallarda  333
bga. GK’nın 167’nci Maddesi Kapsamında Yapılan İthalatta  333
bh. Geri Gelen Eşyada ÖTV İstisnası  335
bha. İhracat İstisnasından Yararlanılarak İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi  336
bhb. Tecil–Terkinden Yararlanılarak İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi  338
bi. Malın Tabi Tutulduğu Gümrük Rejimine Göre ÖTV İstisnası  339
bia. Geçici İthalat Rejiminde  339
bib. Diğer Rejimlerde  340
bic. Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığı Mallarda  340
bid. Geçici Depolanan Mal Statüsündeki Mallarda  340
bj. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna  341
bja. İstisna Kapsamında Motorin Teslim Edilecek Araçlar  342
bjb. Standart Yakıt Deposu  342
7. Verginin Tecili  343
8. Verginin İndirimi  343
9. Müteselsil Sorumluluk  343
10. Verginin Beyanı  345
11. Verginin Tarhı  345
12. Verginin Ödenmesi  346
13. İthalatta Eksik Ödenen Ya Da Hiç Ödenmeyen ÖTV’de Ödeme Süresi  346
14. İhtilaflar  346
15. Teminatlı İşlemler  346
a. ÖTVK Eki (I) Sayılı Liste Kapsamı Eşyanın İthalatı  347
aa. Gümrükte Alınacak Teminat  347
16. İthalatta Hiç Ödenmeyen ya da Eksik Ödenen ÖTV’de Ceza  348
17. İthalatta Fazla ya da Yanlışlıkla Alınan ÖTV  348
E. İthalatta Katma Değer Vergisi (KDV)  349
1. Verginin Konusu  349
a. Mal İthalatında KDV  349
aa. İthalat Tanımı  349
ab. İthalatta KDV’yi Doğuran Olay  350
aba. Gümrük Vergisi Ödeme Mükellefiyetinin Başlaması Tabiri  350
abb. Gümrük Yükümlülüğü Tabiri  350
abba. Gümrük Yükümlülüğü Tabiri Kapsamına Giren Vergiler – İthalat Vergileri  351
abc. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İşlemler  352
abd. KDV Doğuran Olaylar  352
abda. Tescil Edilen Gümrük Beyannamesinin Mevcut Olmaması  353
abdaa. Eşyanın TGB’ye Kanuna Aykırı Olarak Sokulması  353
abdab. Serbest Bölgedeki Eşyanın GK’ya Aykırı Olarak Gümrük Bölgesi’nin Başka Bir Yerine Gitmesi  353
abdac. Gümrük Gözetimi Altındaki Eşyanın Kanuna Aykırı Şekilde Gümrük Gözetiminden Çıkarılması  354
abdb. Geçici Depolanan Eşya ve KDV  355
abdba. Eşyanın Geçici Depolanmasından Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  356
abdbb. Gümrük Rejimleri Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi  357
2. İthalatta KDV’nin Yükümlüsü  358
3. İthalatta KDV Matrahı  359
a. Gümrük Vergisi Tarhına Esas Kıymet (Gümrük Kıymeti)  360
b. Gümrük Vergisinin Kıymet Esasına Göre Alınmaması  360
c. İthalat Sırasında Ödenen Vergiler, Resimler, Harçlar ve Paylar  363
d. Beyannamenin Tescil Tarihine Kadar Yapılan Vergilendirilmeyen Giderler  363
e. Fazla Çalışma Ücretleri–Yolluklar  369
f. Kur Farkları  370
g. Fiyat Farkları  371
4. KDV’nin Tarhı  371
a. Vergilendirme Dönemi  372
b. Beyan Usulü  372
c. Gümrük Beyanında Bulunacaklar  374
d. Beyanname Verme Zamanı  374
e. Tarh Yeri  375
f. Tarhiyatın Muhatabı  376
5. KDV’nin Ödenmesi  376
a. Beyan Üzerine Hesaplanan KDV’nin Ödeme Zamanı  376
b. Beyandan Bağımsız Hesaplanan KDV’de Ödeme Zamanı  377
ba. Eşyanın Tesliminden Sonra Yapılan Ek Vergi Tarhiyatı  377
baa. Vergi Mahkemesinde Dava Açıldığında Ödeme Süresi  378
c. Eşyanın Tesliminden Önce Yapılan Ek Vergi Tarhiyatı  381
d. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Yapılan Tarhiyatta Ödeme Süresi  382
e. Gümrük Antrepo Rejimi Altındaki Malın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması  382
f. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İthalatta  382
6. KDV Yükümlülüğünü Ortadan Kaldıran Sebepler  383
a. Verginin Ödenmesi  384
b. Vergilerin Geri Verilmesine Karar Verilmesi  384
c. Gümrük Beyannamesinin İptali  385
7. İthalatta Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi  386
a. Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerde İndirim  386
b. İndirilemeyecek KDV  387
c. Kuralın İstisnaları  389
8. İthalatta Eksik Ödenen/Hiç Ödenmeyen KDV İçin Özel Hüküm  390
9. Gereksiz Yere Ya Da Fazla Ödenen Vergiler  392
a. İndirim Hakkına Sahip Olmayan Mükelleflere İade  392
b. İndirim Hakkına Sahip Olan Mükelleflere İade  394
c. Fazla Ya Da Yersiz Ödenen KDV’nin İndirimle Telafi Edilmiş Olması  395
d. Fazla Ya Da Yersiz Ödenen KDV’nin İndirimle Kısmen Telafi Edilmiş Olması  395
10. Vergi İadesinde Faiz Uygulaması  396
a. GK Hükümleri Uyarınca  396
b. Vergi Usul Kanunu Hükümleri Uyarınca  397
§10. SORUMLULUK HALLERİ  398
I. Gümrük Yükümlüsünün Sorumluluğu  398
II. Temsil ve Temsilden Doğan Sorumluluklar  398
A. Gümrük Müşavirinin Sorumluluğu  405
B. Gümrük Müşaviri’nin Yükümlü Sayıldığı Durumlar  407
1. Müteselsil Borçluluk (Sorumluluk)  407
C. Gümrük Müşavirleri–Dolaylı Temsil– İdari Para Cezaları  409
III. Gümrük Müşavirliği Şirketinin Sorumluluğu  415
IV. Gümrük Müşavirinin Mirasçılarının Sorumluluğu  415
V. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  419
VI. Tasfiye Haline Girmiş–Tasfiye Edilmiş Şirketlerde Sorumluluk  420
A. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  420
B. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  422
VII. Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  422
VIII. Yetkisiz Temsilde Sorumluluk  423
A. Yetkisiz Temsilde Ceza  423
IX. Yanlış Bilgi ve Belge Verenlerin Sorumluluğu (GK m. 181/3)  424
§11. DIŞ TİCARET VERGİLERİNDE ZAMANAŞIMI  425
I. Gümrük Vergilerinde Tarh Zamanaşımı  425
A. Gümrük Vergileri Alacaklarının Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Tarh Zamanaşımı  426
II. İthalatta Alınan ÖTV’de Tarh Zamanaşımı  430
III. İthalatta Alınan KDV’de Tarh Zamanaşımı  430
IV. Tahsil Zamanaşımı  431
A. Suç Oluşturan Fiillerle İlişkili Alacaklarda Tahsil Zamanaşımı  432
ÜÇÜNCÜ KISIM
CEZALAR
§12. GK UYARINCA CEZALAR  435
§13. GÜMRÜK CEZALARININ KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ  437
I. Tanım Yönünden  437
II. Kapsam Yönünden  437
III. Cezalara Karşı Başvuru (Kanun Yolu) Yönünden  438
§14. KAB. K.’NIN 43/A MADDESİNDEKİ İDARİ PARA CEZASI  438
§15. GK’NIN CEZA HÜKÜMLERİ  439
I. Genel Hükümler  439
II. Yaptırım (Ceza) Öngörülmüş Fiiller  440
III. Cezaların Gruplandırılması  444
A. Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar  444
B. Para Cezası–Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  444
C. Nispi–Maktu Para Cezaları  445
IV. Cezaların Gruplandırılmasının Önemi–Soruşturma Zamanaşımı  445
V. Gümrüklenmiş Değer Üzerinden Hesaplanan Cezalar  446
A. Gümrüklenmiş Değer Tanımı  447
VI. Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller  449
A. Muaf Eşyayı Gümrük Kapıları Dışından Ülkeye Sokma  449
B. Muaf Eşyayı Gümrük İşlemini Yaptırmaksızın Ülkeye Sokma  451
VII. Vergi Aslına (Alacağına) Bağlı Cezalar  454
A. GK m. 234/1 Uyarınca Uygulanan Ceza  454
B. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza  456
1. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza Hükmünün İthalat Vergileri Bakımından Değerlendirilmesi  459
2. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza Hükmünün İthalatta KDV Bakımından Değerlendirilmesi  465
3. GK 234/2’deki Cezayı ÖTV’ye de Uygulamak Mümkün mü?  468
4. GK 234/2 ve 238/1’deki Cezalar Birlikte Uygulanabilir mi?  468
C. Ceza Gerektiren Fiillerin Beyan Sahibince Bildirilmesi Durumunda Ceza (GK m. 234/3)  470
D. Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Ceza (GK m. 234/4)  474
E. Telafi Edici Vergide Ceza (GK m. 234/5)  475
F. GK’nın 235/1’inci Maddesi Uyarınca Ceza  475
1. İthali İzne/Lisansa Tabi Eşyada Ceza  478
G. İhracı Yasak Eşyada Ceza (KMK m. 3/8, GK m. 235/2–a)  480
H. GK’nın 236/1’inci Maddesindeki Ceza  481
1. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerden İzinsiz Eşya Çıkarılması  481
2. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerdeki Eşyanın Değiştirilmesi  481
3. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Yapılan Sayımda Eşyanın Noksan Olduğunun Saptanması  482
4. Antrepodan İzinsiz Eşya Çıkarılmasında Ceza  482
5. Antrepolardaki Eşyanın Değiştirilmesi  491
6. Antrepolardaki Sayımlarda Eşyanın Noksan Çıkması  492
İ. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Fazla Çıkan Eşyada Ceza (GK m. 236/2)  495
J. Antrepodaki Eşyanın Fazla Çıkması Durumunda Ceza (GK m. 236/2)  495
K. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olmayanlara Satış Yapılması Durumunda Ceza (GK m. 236/4)  497
1. ÖTV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  498
2. KDV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  498
L. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olanlara Limit Üstü Satış Yapılması Durumunda Ceza (GK m. 236/4)  499
1. ÖTV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  499
2. KDV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  499
M. Antrepodaki Eşyanın Belirgin Şekilde Farklı Olması Durumunda Ceza (GK m. 236/5)  499
N. Özet Beyana Yönelik Cezalar (GK m. 237, 241)  500
1. Usulsüzlük Cezaları  500
a. Özet Beyan Süresinde Verilmediğinde Ceza  500
b. Süresinden Sonra Verilmiş Özet Beyanlar  500
c. Özet Beyanda Eşyanın Yanlış Beyan Edilmesinde Ceza  501
d. Kaplara İlişkin Bilgilerin Özet Beyan Kayıtlarına Uymaması Durumunda Ceza  501
2. Özet Beyanla İlgili Diğer Cezalar  502
a. Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Ceza  503
aa. Özet Beyan ile Boşaltma Listesinin Karşılaştırılması ve Özet Beyan Takibatı  503
ab. GK’nın 237’nci Maddesinin Uygulama Esasları  504
3. Para Cezalarının Özet Beyan Verenden Alınması  504
O. Bazı Şartlı Muafiyet Rejimlerinin İhlali Halinde Ceza (GK m. 238)  506
1. DİR Hükümlerinin İhlali Halinde Ceza (238/1)  506
a. GK’nın 238/1’inci Maddesindeki Cezanın Vergi Aslına Bağlı Olarak Uygulanması (DİR ile İlgili)  507
b. İşlenmiş Ürünün İhraç Edilmemesi  509
c. Serbest Bölgelere Gönderilen Malın Üç Ay İçinde Yurtdışına Satılmaması  510
2. GİR Hükümlerinin İhlalinde Ceza (GK m. 238/1)  511
3. GİR’de Usulsüzlük Cezası  513
a. Özel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Usulsüzlük Cezası  513
b. Diğer Eşya İçin Usulsüzlük Cezası  513
4. GKAİR Hükümlerinin İhlalinde Ceza (GK m. 238/1)  513
5. GKAİR’de Usulsüzlük Cezası  514
6. Cezanın GK’nın 241/6’ncı Maddesindeki Cezadan Az Olamayacağı (GK m. 238/2)  514
7. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler İçin Ceza  514
Ö. GK’nın 239/1inci maddesinde Yazılı Ceza  515
1.”İthalat Vergilerinden Muaf Eşya”nın Gümrük Kapısı Dışından Ülkeye Sokulmasında Yaptırım (GK m. 239/1).  515
2. ”İhracat Vergilerinden Muaf Eşya”nın Gümrük Kapısı Dışından Ülkeden İhracında Yaptırım (GK m. 239/1)  516
3. İthalat Vergilerinden Muaf Eşyayı Gümrük İşlemlerini Yaptırmaksızın Ülkeye Sokmak  516
P. GK’nın 239/2’nci Maddesi Uyarınca Ceza  516
R. Belge Saklama Ödevine Uyulmadığında Ceza (GK m. 241/6–d)  517
S. Bilgi ve Belge Verme Verilmezse Ceza (GK m. 241/4–ı)  518
T. Yanlış Bilgi Vermenin Cezası (GK m. 241/3–a)  519
U. Alıcı ile Satıcı Arasındaki İlişki Beyan Edilmezse Ceza (GK m. 241/3–b)  519
§16. CEZADA ZAMANAŞIMI  520
I. GK’nın 231’inci Maddesi Hükümleri  522
A. Gümrük Vergileri Alacağına Bağlı İdari Para Cezalarında Zamanaşımı  523
B. İdari Yaptırıma Konu Fiilin Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Zamanaşımı  523
§17. İŞTİRAK  525
I. Limited Şirket Müdürüne İştirak Nedeniyle Ceza  528
§18. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ TEBLİGATI  529
§19. CEZAYA KARŞI BAŞVURU YOLLARI  529
I. İtiraz  530
§20. CEZANIN ÖDENMESİ  531
§21. CEZALARIN KESİNLEŞMESİ  535
§22. CEZADA İNDİRİM  539
§23. CEZALARDA UZLAŞMA  540
§24. İTHALATTA ALINAN KDV’DE CEZA UYGULAMASI  540
I. Eşyanın Tarife Pozisyonunun Yanlış Beyanı  540
A. Gümrük Vergisi Farkının Doğmadığı, KDV Farkının Doğduğu Durum  540
B. Gümrük Vergisi ve KDV Bağlamında Birlikte Vergi Farkı Doğması  542
II. Vergilendirmeye Esas Sayı, Ağırlık Gibi Ölçülerin Yanlış Beyanı  544
III. Düşük Kıymet Beyanı  551
IV. Eşyanın Gümrük Kıymeti Doğru Beyan Edilmekle Birlikte KDV Yönünden Matrah Farkı Oluşturan Durum  552
V. Gümrük Kanunu’nun 236’ncı Maddesine Göre Ceza Uygulanan Durumlarda KDV Bağlamında Ceza Uygulanabilecek Midir?  554
§25. TEMİNATLI İŞLEMLERDE TEMİNATIN EKSİK VERİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE USULSÜZLÜK CEZASI  555
§26. İTHALATTA ÖTV’DE CEZA  555
§27. KMK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  557
I. Kaçakçılık Suçları  557
A. Gümrük İşlemine Tabi Tutulmaksızın Ülkeye Eşya Sokulması  558
1. Bekletici Sorun  571
B. Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla Ülkeye Eşya Sokulması  572
C. Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınan Eşyayı Rejime Aykırı Şekilde Ülkede Bırakmak  574
D. Geçici İthalat Rejimiyle Ülkeye Gelen Eşyayı Hile ile Ülke Dışına Çıkarmış Gibi İşlem Yapmak  578
E. Dahilde İşleme Rejimiyle Ülkeye Gelen Eşyayı Sahte Belgeyle Ülke Dışına Çıkarmış Gibi Göstermek  579
F. İthal Eşyanın Amacı Dışında Kullanılması  579
G. İthali Yasak Olan Eşyayı Ülkeye Sokmak  580
H. İhracı Yasak Eşyanın Ülkeden Çıkarılması  580
İ. Teşviklerden Yararlanmak İçin İhracatı Gerçekleşmiş Gibi Göstermek  580
J. Teşviklerden Yararlanmak İçin İhracat Konusu Eşyanın Niteliklerini Farklı Göstermek  580
K. Marker İçermeyen ya da Seviyesi Düşük Akaryakıtın Kaçak Yurda Sokulması  581
L. Bandrol, Etiket ve İşaretlerin Taklitlerinin Ülkeye Sokulması  581
M. Tütün Mamulllerinin ve Alkollü Üçkilerin Kaçak Olarak Ülkeye Sokulması  582
N. Yolcu Beraberinde Kaçak Eşya  582
II. KMK Kapsamındaki Suçlarda Etkin Pişmanlık  583
III. Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edenlerde “Etkinlik Pişmanlık”  585
IV. KMK Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmayacağı Suç  585
V. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  586
VI. Hapis Cezasının Ertelenmesi  587
VII. Kamunun Zararının Aynen İadesi  589
VIII. Müsadere  591
DÖRDÜNCÜ KISIM
UYUŞMAZLIKLAR
§28. GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARI  595
§29. BAŞVURU OLANAKLARI (GENEL OLARAK)  596
I. Uzlaşma  596
II. İdari İtiraz  596
A. İdari Kararlara Karşı Başvuru  600
1. "İdari Karar” Deyimi  601
2. Bağlayıcı Tarife ve Menşe Bilgileri–İdari Karar–İdari İtiraz  607
a. Bağlayıcı Tarife Bilgisi İdari Karar–İdari İtiraz  607
aa. Bağlayıcı Tarife Bilgisine İtiraz  608
b. Bağlayıcı Menşe Bilgisi–İdari Karar–İdari İtiraz  609
ba. Bağlayıcı Menşe Bilgisine İtiraz  610
3. AATUHK’nın 37’nci Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler  611
4. İYUK’un 11’inci Maddesi Uyarınca Üst Makamlara Başvuru  612
5. İYUK’un 10’uncu Maddesi Uyarınca Başvuru  613
§30. VERGİLERE VE CEZALARA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN BAŞVURU OLANAKLARI  614
I. Kanun Yolları Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar  615
II. İdari Başvuru Olanakları  615
A. Uzlaşma  616
1. Genel Bilgi  616
2. Uzlaşmanın Yapılacağı Durumlar  616
3. Uzlaşma Kapsamına Giren Vergiler  616
4. Gümrük Alacağının Suç Oluşturan Fiille İlişkili Olması  617
5. İthalatta Alınan KDV’nin Durumu  617
6. İthalatta Alınan ÖTV’nin Durumu  618
7. Uzlaşma Kapsamına Giren Cezalar  619
a. Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Cezalar  620
aa. Adli Para Cezaları  620
ab. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı  620
ac. Müsadere  621
ad. İdari Tedbirler  621
8. Fer’i Gümrük Alacakları  621
9. Uzlaşma Talep Süresi  621
a. Uzlaşma Talebinin İtiraz Süresini Durduracağı  621
10. Uzlaşma Olmazsa Yeniden Uzlaşma Talebinde Bulunulamayacağı  621
a. Uzlaşmanın Vaki Olmaması  622
b. Uzlaşmanın Temin Edilememesi  622
11. Gümrük Uzlaşma Komisyonları  622
a. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları  622
b. Merkezi Uzlaşma Komisyonu  623
c. Komisyonların Çalışma Usulü  623
d. Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi  623
12. Uzlaşma Tutanaklarının Kesinliği  624
13. Uzlaşılan Vergilerde ve Cezalarda Ödeme Süresi  624
14. Uzlaşılan Vergilerde Gecikme Zammı Oranında Gecikme Faizi  625
a. Alternatif Gecikme Faizi Hesaplama Yöntemi  627
b. Gecikme Faizinde Ödeme Zamanı  628
15. Uzlaşılan Cezalarda Peşin Ödeme İndirimi Uygulanmaması  629
B. İdari İtiraz  630
1. İhtirazi Kayıtla Beyan Üzerine Yapılan Tarhiyata İtiraz  631
2. İtirazın Süresi  632
a. Zımni Red Hallerinde İdari İtiraz Süresi  634
b. Uzlaşma Talep Edildiğinde İtiraz Süresi  634
c. İtiraz Süresi ve Mücbir Sebepler  634
3. İtirazı Yapacak Kişi  635
a. Doğrudan Temsil Yoluyla İtiraz  636
b. Dolaylı Temsil Yoluyla İtiraz  637
c. Avukatlar Eliyle İtiraz  637
4. İtiraza Cevap Süresi  637
5. Kararların Gerekçeli Alınması–Başvuru Yollarının Kararda Belirtilmesi  640
6. İtiraz Başvuruları Üzerine Alınan Kararların Tebliği  641
7. İdari itiraz Hakkının Kullanılmaması – Kesinleşme  643
8. İtirazın Ödeme Zamanına Etkisi  647
III. Yargı Yolu  648
A. İtiraz Yolu Kullanılmadan Yargıya Başvurulamaz  648
B. Ödeme Emrine İlişkin Uyuşmazlık  654
1. İdari Para Cezalarında Ödeme Emri  658
2. Ödeme Emrine Karşı Dava Açma  658
3. Ödeme Emrine Karşı Dava Açıldığında İdari İşlemlerin Yürütülmesi  659
C. İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz  659
1. İhtiyati Haciz Konulması  659
2. Haklarında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilecek Kişiler  660
a. Kanuni Temsilcilerinin Durumu  660
b. Gümrük Müşavirlerinin Durumu  661
c. Limited Şirket Ortaklarının Durumu  661
3. İhtiyati Haczin Kaldırılması  662
4. İhtiyati Hacze İtiraz  662
D. İdari Yargıda Görevli Merciler  663
1. Vergi Mahkemeleri  663
2. İdare Mahkemeleri  664
3. Danıştay  664
E. Yargısal Başvuru Olanakları  666
1. Vergi Mahkemelerinde Dava Konusu Edilebilecek Vergiler/Mali Yükümlülükler  666
2. Vergi Mahkemeleri’nin Görevi Dışında Olan Mali Yükler  668
F. Dava Açma Süresi  669
1. Sürelerin Hesaplanması  670
2. İdari Yargının Görev Alanına Giren Davanın Adli Yargıda Açılması Durumunda Süre  670
G. Davanın Açılması  670
1. Dava Dilekçesi  670
a. Dilekçelerin Verileceği Yerler  670
b. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller  671
2. Davanın Açılmış Sayılacağı Tarih  671
3. Harç ve Posta Ücretinin Ödenmemiş Olması  671
4. Dava Dilekçelerinin İlk İncelemesi  671
a. Dilekçenin Görev ve Yetki Yönünden İncelenmesi  672
b. İdari Merci Tecavüzü  674
c. Ehliyet Yönünden İnceleme  675
d. Dava Açmaya Yetkili Kişiler  676
e. Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Olup Olmadığı Yönünden İnceleme  678
f. Süre Aşımı Yönünden İlk İnceleme  679
g. Hasım Yönünden İlk İnceleme  679
h. Dilekçenin İYUK’un 3’üncü Maddesi Bağlamında İncelenmesi  680
ı. Dilekçenin İYUK’un 5’inci Maddesi Bağlamında İncelenmesi  681
5. İlk İnceleme Sonucunda Verilecek Kararlar  682
6. Dava Yoluna Başvurulduğunda Tarhiyatın ve Cezaların Durumu  683
a. Tahsilatın Durması  683
7. Vergi Mahkemesinin Kesin (İstinaf Yolu Kapalı) Kararları  689
8. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı ve İstinaf Yolu  690
9. Bölge İdare Mahkemesi’nin Temyiz Yolu Kapalı Kararları  690
10. Mülkiyetin Paraya Çevrilmesi Yaptırımı ve Temyiz Yolu  691
11. Yürütmenin Durdurulması  692
12. Dava Açılmasının Yarattığı Sonuçlar  693
a. Zamanaşımı  693
aa. Zamanaşımının Durması  694
aa. TCK’daki Dava ve Ceza Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması  694
b. Ödeme Süresinin Uzaması  694
c. Kesinleşme  695
13. Duruşma  695
14. Kanun Yararına Temyiz  696
Kaynakça  697
Kavram Dizini  705
Özgeçmiş  711
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  27
BİRİNCİ KISIM
GENEL BİLGİ VE TERMİNOLOJİ
§1. DIŞ TİCARET VE VERGİLEME  31
§2. İTHALAT–İHRACAT DEYİMLERİ  31
§3. ”GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ” TABİRİ KAPSAMINA GİREN VERGİLER  32
I. Gümrük Vergileri  32
A. İthalat Vergileri  32
B. İhracat Vergileri  34
§4. İTHALATTA VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURAN İŞLEMLER/OLAYLAR  34
§5. VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURMAYAN İŞLEMLER  35
I. DİR’e ve GKAİR’e Tabi Tutulan Eşyada KDV  36
§6. GÜMRÜK REJİMLERİNE İLİŞKİN KISA AÇIKLAMALAR  37
I. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi  37
II. Transit Rejimi  38
III. Gümrük Antrepo Rejimi  39
IV. Geçici İthalat Rejimi  39
V. Dahilde İşleme Rejimi  40
VI. Hariçte İşleme Rejimi  41
A. Kısmi Muafiyet  42
B. Tam Muafiyet  42
VII. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi  42
VIII. İhracat Rejimi  43
§7. TARH–TAHAKKUK  44
İKİNCİ KISIM
DIŞ TİCARET VERGİLERİ
§8. İHRACATTA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER  48
I. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)  48
A. DFİF’de Ceza Uygulaması  49
B. DFİF’e İlişkin Uyuşmazlıkların Nerede Çözüleceği  49
II. Telafi Edici Vergi (TEV)  49
A. Telafi Edici Vergi (İhracat Evresinde Alınan İthalat Vergileri),  51
1. STA Ülkelerine Yapılan İhracatta  51
2. AB Ülkelerine Yapılan Sanayi Ürünü İhracatında  52
B. Telafi Edici Verginin Aranmayacağı Haller  53
C. AB Ülkelerine Yapılan İşlenmiş Tarım Ürünü İhracatında  54
D. Serbest Bölgedeki Eşyanın Belli Ülkelere Satışında  54
E. Telafi Edici Verginin Hesabında Esas Alınacak Döviz Kuru  54
F. Önceden İhracat–Sonradan İthalatta Telafi Edici Vergi  55
G. Telafi Edici Vergide Ödeme Süresi  55
H. Telafi Edici Vergide Ceza (GK m. 234/5)  55
1. Para Cezası Kime Uygulanacak?  59
2. TEV’in Vergilendirme Unsurlarının Yanlış Gösterilmesi  60
3. 2009 Yılından Önce Telafi Edici Vergiye Ceza  61
§9. İTHALAT AŞAMASINDA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER  62
I. İthalatta Vergi Ertelemesi Sağlayan Olanaklar  62
II. İthalatta Vergi Tasarrufu Sağlayacak Olanaklar  62
III. Tercihli Tarife Uygulamaya Olanak Veren Belgeler  64
A. Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Gümrüğe İbraz Zorunluluğu Yoktur  66
B. Doğrudan Sevkiyat Kuralı  66
C. Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Gümrüğe Sonradan İbrazı  68
IV. Tercihli Rejim Uygulamaları  68
A. Türkiye–AB Gümrük Birliği  68
1. A.TR Dolaşım Belgesi  69
a. Serbest Dolaşımda Bulunan Mal  70
b. Doğrudan Sevkiyat Kuralı  72
ba. Doğrudan Sevkiyatın Kanıtlanması  72
c. A.TR Dolaşım Belgesi’nin Sonradan Verilmesi  73
d. A.TR Dolaşım Belgesi’nin Vize Edilmesi  73
e. A.TR Dolaşım Belgesi İbrazı Zorunlu Değildir  73
2. Ortak Gümrük Tarifesi (OGT)  74
a. Ortak Gümrük Tarifesinden Sapan Uygulamalar  74
aa. AB’nin STA Yaptığı Türkiye’nin Yapmadığı Ülkelerden İthalat  74
ab. AB’nin STA Yaptığı Ülkeyle Türkiye’nin de STA Yapmış Olması  75
ac. GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Uygulamaları  75
ad. A.TR Eşliğinde Türkiye’ye Gelen Bazı Mallara Ek Mali Yükümlülük  76
ada. Ek Mali Yükümlülük Olarak Telafi Edici Vergi  76
ae. İlave Toplu Konut Fonu  78
B. Türkiye’nin STA (ya da TTA) Yapmış Olduğu Ülkeler–Ülke Grupları  79
C. Kümülasyon Sistemleri ve Kullanılan Belgeler  80
D. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)–Form A Menşe Belgesi  81
1. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)–(Türkiye’nin Tanıdığı Tavizler)  81
a. Form A Menşe Belgesi (İthalatta)  84
2. İhracatta Form A Menşe Belgesi  85
E. GTS’de Fatura Beyanı  87
1. GTS Kapsamında Yapılan İthalatta Fatura Beyanı  87
2. Faydalanan Ülkelere Yapılan İhracatta Fatura Beyanı  87
F. Faydalanan Ülkelere Yapılan İhracatta EUR. 1 Dolaşım Belgesi  89
V. İthalat Vergileri  89
A. Gümrük Vergisi  89
1. Genel Açıklama  89
2. Gümrük Vergisine Eş Etkili Unsurlar  91
a. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergiler  92
aa. İthalatta KDV’nin Durumu  93
ab. İthalatta ÖTV’nin Durumu  95
b. Gümrük Vergisine Eş Etkili Mali Yükler  96
ba. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergi Benzeri Mali Yükler  97
bb. Gümrük Vergisine Eş Etkili (Vergi Benzeri Olmayan) Mali Yükler  100
3. Spesifik Ya Da Ad Valorem Esas  100
a. Gümrük Vergisi Hesabına (Tarhına) Etki Eden Unsurlar  100
aa. Spesifik Vergiler ve Vergi Hesabı  101
aaa. GTİP: 2205.10.90.00.11  102
aab. GTİP: 2207.20.00.90.13  102
aac. GTİP: 2501.00.91.00.00  103
aad. GTİP: 3302.10.10.00.00  103
aae. GTİP: 3706.90.99.20.00  104
aaf. GTİP: 5701.10.90.00.12  104
aag. GTİP: 7003.12.99.10.00  106
aah. GTİP: 9101.91.00.00.19  106
aaı. GTİP: 9110.11.10.00.00  107
ab. Ad Valorem Esasta Gümrük Vergisi  108
aba. Gümrük Vergisi Matrahı  108
abaa. Gümrük Vergisi Matrahı (Gümrük Kıymeti) Nasıl Belirlenir?  108
abaaa. Satış Bedeli Yöntemi  109
abaab. Teslim Şekilleri ve Gümrük Kıymeti İlişkisi (Topluca Bakış)  164
abaaba. Teslim Şekillerine İlişkin Açıklamalar ve Gümrük Kıymeti İlişkisi  168
abaabb. Teslim Şekillerine İlişkin Açıklamalar  169
abaabc. İthalattan Sonraki İşlere İlişkin Giderler  178
abaabca. Royalti–Lisans Ücretleri  179
abaabd. Know–How Ödemeleri  199
abaabe. Ödemelerin Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyeceği Haller  199
abaabea. Çoğaltma Hakkı İçin Yapılan Ödemeler  199
abaabeb. Yeniden Satış ve Dağıtım Hakları İçin Yapılan Ödemeler  200
abaabf. Royalti veya Lisans Ücretinin Beyanı  201
abaabfa. Royalti veya Lisans Ücretinin İthalat Anında Belli Olmaması  204
abaabfb Royalti Lisans Ücretinin Gümrük Kıymetine Dahil Olmadığı Durumda  205
abaabg. İthal Malın Satışından Doğan Hasılanın Satıcıya Aktarılan Kısmı (Development Fee)  205
abaabh. İskontolar  206
abaabha. İskonto Tanımı ve Türleri  206
abaabhb. İskontolar ve Fiilen Ödenen/Ödenecek Fiyat İlişkisi  208
abaabı. Debit/Credite Note ve Gümrük Kıymeti İlişkisi  214
abaabıa. Debit Note (Borçlandırma Dekontu–Notu)  214
abaabıb. Credit Note – Alacaklandırma Notu  215
abaabıc. Debit/Credit Notların Gümrük Kıymeti Bağlamında Değerlendirilmesi  216
abaabj. İthalatta Ödenen Vergiler–Gümrük Kıymeti  217
abaabk. Veri Ya Da Komut Yüklü Bilgi Taşıyıcılarının Kıymeti  218
abaabl. Gümrük Kıymetinin Saptanmasında Uygulanacak Döviz Kuru  219
abaabla. Satış Bedeli Yönteminin Kullanılamaması  219
abaac. Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi  219
abaad. Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi  220
abaae. İndirgeme Yöntemi  221
abaaf. Hesaplanmış Kıymet Yöntemi  221
abaag. Son Yöntem  222
abaah. AB’den A.TR. Dolaşım Belgesi Eşliğinde Sanayi Malı İthalatı  222
abaaı. Gümrük Vergisinin İthalatta ÖTV ve KDV Matrahlarına Dahil Olması  222
abaai. İthalat Vergilerinden Muaflık Ya Da İstisna Uygulanacak Durumlar  223
abaaj. ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanmayacak İthalat  226
B. İlave Gümrük Vergisi (İGV)  228
1. İlave Gümrük Vergisi’nde (İGV) Menşe Belgesi  231
2. Çapraz Kümülasyon Sistemi’ne Dahil Ülkelerden İthalat  231
3. DİR Kapsamında İthal Edilen Malın İhracı  232
4. Gümrük Gözetimi Altındaki Malın A.TR Dolaşım Belgesiyle İhracı  232
C. Tek ve Maktu Vergi  232
1. Tek ve Maktu Vergi Muafiyet Sınırlarını Aşan Mallara Uygulanır.  233
2. Önemli Değeri Olmayan Eşya  234
D. Dampinge Karşı Mali Önlem (Dampinge Karşı Vergi)  234
1. Dampinge Karşı Mali Önlemin Niteliği  234
2. Dampinge Karşı Önleme İlişkin Örnekler  235
3. Dampinge Karşı Önlemin Amacı  236
4. Dampinge Karşı Önlemin Aşamaları  236
5. 3577 Sayılı Kanunun Gümrüğe Dair Hükümleri  237
6. Dampinge Karşı Önlem (Vergi) İthalat Vergileri Kapsamında Mıdır?  238
7. Dampinge Karşı Önleme (Vergiye) GK Uyarınca Ceza Uygulanabilir Mi?  239
8. Dampinge Karşı Vergi ve İthalatta KDV Matrahı  240
9. DİR’e Tabi Eşyada Dampinge Karşı Vergi  241
10. Dampinge Karşı Önlemde Menşe Şahadetnamesi  242
11. Dampinge Karşı Önleme İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme  248
E. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi  248
1. Subvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Niteliği  248
2. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiye Örnekler  249
3. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Amacı  250
4. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Aşamaları  250
5. 3577 Sayılı Kanunun Gümrüğe Dair Hükümleri  251
6. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi İthalat Vergileri Kapsamında Mıdır?  252
7. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiye GK Uyarınca Ceza Uygulanabilir Mi?  252
8. DİR’e Tabi Eşyada Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi  252
9. Sübvansiyona Karşı Vergiye İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme  253
F. Toplu Konut Fonu  253
1. Toplu Konut Fonu’nun Niteliği  253
G. İlave Toplu Konut Fonu  260
1. İlave Toplu Konut Fonu Hangi Mallardan Alınır?  262
2. Menşe Şahadetnamesi Gümrüğe İbraz Edilecek mi?  264
H. Ek Mali Yükümlülük (EMY)  264
1. Yasal Dayanağı  264
2. EMY’nin Mevcudiyet Sebebi  264
3. Endonezya, Hindistan ve Vietnam’a Yönelik Uygulama  266
4. Pakistan’a Yönelik Uygulama  267
5. Hariç Sektör Uygulaması  267
6. 2018/11799 Sayılı BKK  268
İ. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)  269
1. KKDF’nin Niteliği  269
2. KKDF’ye Tabi İthalat Şekilleri  271
a. Kabul Kredili Ödeme  271
b. Vadeli Akreditifli Ödeme (Deferred Payment (L/C)  272
c. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)  272
3. Peşin Ödeme (Cash Payment/Advance Payment/Prepayment/CashBefore Delivery)  273
4. Eşyanın Tabi Tutulduğu Gümrük Rejimine Göre KKDF  274
5. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Elde Edilen İkincil Ürünün Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulmasında KKDF  276
6. Geçici İthalata Konu Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması  276
7. İstisnai Kıymetle Beyanda KKDF  277
8. Serbest Bölgedeki Malların Serbest Dolaşıma Sokulması Durumunda KKDF  278
9. Serbest Bölgedeki İlişkisiz Kişilerden Yapılan Alımlarda KKDF  279
10. Serbest Bölgedeki İlişkili Kişilerden Yapılan Alımlarda KKDF  279
11. Serbest Bölgede Üretilen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde KKDF  279
12. Geçici Depolama Yerlerindeki Eşyanın Bir Başkasına Devrinde KKDF  279
13. Antrepolardaki Eşyanın Bir Başkasına Devrinde KKDF  280
14. Takas Durumunda KKDF  281
15. Transit Ticarette KKDF  282
16. İthalat Bedelinin Yurtdışına Gönderilmemesi  282
17. Milli Savunma Bakanlığı Projeleri Kapsamındaki İthalat  283
18. Kitap İthalatında KKDF  284
19. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İthalatta KKDF  284
20. Enerji İthalatında KKDF  284
21. KKDF Oranı  284
22. Kıymetli Taş İthalatında KKDF  284
23. KKDF’ye Tabi Olmayan İthalat  285
24. KKDF’nin Ödenmesi  285
25. İthalatta Gümrük Yükümlülüğü  285
26. KKDF Matrahı  287
27. KKDF’nin İthalatta KDV’nin Matrahına Dahil Olması  288
28. KKDF’de Ceza  288
29. KKDF’ye İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme  291
J. Tütün Fonu  291
1. Tütün Fonu’nda Ceza Uygulaması  294
2. Tütün Fonu’na İlişkin Davaların Görüm Yeri–Görevli Mahkeme  294
3. Tütün Fonu’na Uygulanan Cezaya İlişkin Davaların Görüm Yeri–Görevli Mahkeme  295
K. Çevre Katkı Payı  295
1. Çevre Katkı Payı Tanımı  295
2. Çevre Katkı Payı’nın Yasal Dayanağı  296
3. Çevre Katkı Payı’nın Amacı  296
4. Çevre Katkı Payı’nın Konusu  296
5. Çevre Katkı Payı’nın Matrahı  296
6. Çevre Katkı Payı’nın Oranı  296
7. Çevre Katkı Payı’nın Hesaplanması  296
8. 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması  297
9. Yaptırım – Belgelerin İptali  297
10. Tahsil Edilen Çevre Katkı Payı’nın Yatırılması  297
11. Çevre Katkı Payı’nın Niteliği  297
a. Vergi Benzeri Mali Yüküm  297
b. “İthalat Vergisine Benzeri Yüküm”  299
12. Çevre Katkı Payı’na İlişkin İhtilafların Çözüm Yeri  299
a. İdari Aşamada  299
b. İhtirazi Kayıtla Yapılan Beyanlarda  300
c. Yargısal Aşamada  301
13. Çevre Katkı Payı’na Ceza Uygulanabilir Mi?  301
VI. İTHALAT AŞAMASINDA ALINAN–İTHALAT VERGİLERİ DIŞINDA KALAN–VERGİLER  302
A. TRT Bandrolü  302
1. TRT Bandrol Ücreti (Ticari Olmayan Eşya İçin)  302
2. TRT Bandrolü/Etiketi (Ticari Eşya İçin)  304
3. TRT Bandrol Ücreti “İthalat Vergileri” Deyimi Kapsamında Mıdır?  305
4. Gümrükte Tahsil Edilen Bandrol Ücretine Ceza Uygulanabilir Mi?  306
B. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisi  306
1. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisi “İthalat Vergileri” Deyimi Kapsamında mıdır?  308
2. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisine Ceza Uygulanabilir Mi?  309
C. Damga Vergisi  310
1. Özet Beyan Formlarındaki Damga Vergisi  310
2. Gümrük Beyannamelerindeki Damga Vergisi  310
3. Transit Beyanlarında Damga Vergisi  312
4. İhracatla İlgili Düzenlenen Gümrük Beyannameleri  313
5. Bedelsiz İhracata İlişkin Gümrük Beyannamelerinde Damga Vergisi  313
6. Fatura Beyanında Damga Vergisi  313
7. Damga Vergisi İstisnası  314
8. İhracata İlişkin Düzenlenen Konşimentolar  315
9. Menşe İspat Belgelerindeki Damga Vergisi  315
10. Damga Vergisi ve İthalatta ÖTV ve KDV Matrahı  316
D. İthalatta Özel Tüketim Vergisi  317
1. Verginin Konusu  317
a. (II) Sayılı Listedeki Mallar  318
aa. (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar  318
ab. (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar  319
b. (III) Sayılı Listedeki Mallar  319
c. (IV) Sayılı Listedeki Mallar  319
d. Kullanılmak Üzere İthali ÖTV’ye Tabi Mallar  319
2. İthalat Tanımı  320
3. Vergiyi Doğuran Olay  321
a. Gümrük Yükümlülüğünün Doğması  321
4. İthalatta Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi  322
5. İthalatta Özel Tüketim Vergisinin Matrahı  322
6. İthalatta ÖTV İstisnası  324
a. Diplomatik İstisna  324
b. Diğer İstisnalar  324
ba. Maluller ve Engelliler Tarafından İthal Edilen Mallarda  324
baa. Engellilik Derecesi %90 ve Daha Fazla Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası  326
bab. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası  327
bac. Engellilik Derecesi %90 ve Daha Fazla Olan ve Aracı Bizzat Kullanamayacak Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası  328
bad. İstisna Uygulaması İçin Temel Koşul  329
bae. ÖTV İstisnasından Kaç Yılda Bir Yararlanılacağı  329
baf. ÖTV İstisnasından Yararlanarak Edinilen Taşıtın Elden Çıkarılması Mümkün Müdür?  329
bafa. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlarca Bizzat Kullanılmak Amacıyla Yurt İçinden Edinilen Özel Tertibatlı Araçlar İçin Şerh  330
bafb. Engellilik Derecesi %90 ve Üzeri Olanlarca Edinilen Özel Tertibatı Olmayan Araçlar İçin Şerh  330
bag. Aracın Veraset Yoluyla İntikali  330
bb. Terörle Mücadelede Yaşamı Yitirenlerin Aile Bireyleri İçin ÖTV İstisnası  331
bc. Türk Hava Kurumu’nca İthal Edilen Mallarda  331
bd. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı’nca İthal Edilen Mallarda  332
be. Petrol Arama Faaliyetlerinde Kullanılacak Araçların İlk İktisabında  332
bf. Bakanlıklarca ve Genel Müdürlüklerce İthal Edilen Mallarda  333
bg. Bedelsiz İthal Edilen Mallarda  333
bga. GK’nın 167’nci Maddesi Kapsamında Yapılan İthalatta  333
bh. Geri Gelen Eşyada ÖTV İstisnası  335
bha. İhracat İstisnasından Yararlanılarak İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi  336
bhb. Tecil–Terkinden Yararlanılarak İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi  338
bi. Malın Tabi Tutulduğu Gümrük Rejimine Göre ÖTV İstisnası  339
bia. Geçici İthalat Rejiminde  339
bib. Diğer Rejimlerde  340
bic. Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığı Mallarda  340
bid. Geçici Depolanan Mal Statüsündeki Mallarda  340
bj. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna  341
bja. İstisna Kapsamında Motorin Teslim Edilecek Araçlar  342
bjb. Standart Yakıt Deposu  342
7. Verginin Tecili  343
8. Verginin İndirimi  343
9. Müteselsil Sorumluluk  343
10. Verginin Beyanı  345
11. Verginin Tarhı  345
12. Verginin Ödenmesi  346
13. İthalatta Eksik Ödenen Ya Da Hiç Ödenmeyen ÖTV’de Ödeme Süresi  346
14. İhtilaflar  346
15. Teminatlı İşlemler  346
a. ÖTVK Eki (I) Sayılı Liste Kapsamı Eşyanın İthalatı  347
aa. Gümrükte Alınacak Teminat  347
16. İthalatta Hiç Ödenmeyen ya da Eksik Ödenen ÖTV’de Ceza  348
17. İthalatta Fazla ya da Yanlışlıkla Alınan ÖTV  348
E. İthalatta Katma Değer Vergisi (KDV)  349
1. Verginin Konusu  349
a. Mal İthalatında KDV  349
aa. İthalat Tanımı  349
ab. İthalatta KDV’yi Doğuran Olay  350
aba. Gümrük Vergisi Ödeme Mükellefiyetinin Başlaması Tabiri  350
abb. Gümrük Yükümlülüğü Tabiri  350
abba. Gümrük Yükümlülüğü Tabiri Kapsamına Giren Vergiler – İthalat Vergileri  351
abc. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İşlemler  352
abd. KDV Doğuran Olaylar  352
abda. Tescil Edilen Gümrük Beyannamesinin Mevcut Olmaması  353
abdaa. Eşyanın TGB’ye Kanuna Aykırı Olarak Sokulması  353
abdab. Serbest Bölgedeki Eşyanın GK’ya Aykırı Olarak Gümrük Bölgesi’nin Başka Bir Yerine Gitmesi  353
abdac. Gümrük Gözetimi Altındaki Eşyanın Kanuna Aykırı Şekilde Gümrük Gözetiminden Çıkarılması  354
abdb. Geçici Depolanan Eşya ve KDV  355
abdba. Eşyanın Geçici Depolanmasından Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  356
abdbb. Gümrük Rejimleri Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi  357
2. İthalatta KDV’nin Yükümlüsü  358
3. İthalatta KDV Matrahı  359
a. Gümrük Vergisi Tarhına Esas Kıymet (Gümrük Kıymeti)  360
b. Gümrük Vergisinin Kıymet Esasına Göre Alınmaması  360
c. İthalat Sırasında Ödenen Vergiler, Resimler, Harçlar ve Paylar  363
d. Beyannamenin Tescil Tarihine Kadar Yapılan Vergilendirilmeyen Giderler  363
e. Fazla Çalışma Ücretleri–Yolluklar  369
f. Kur Farkları  370
g. Fiyat Farkları  371
4. KDV’nin Tarhı  371
a. Vergilendirme Dönemi  372
b. Beyan Usulü  372
c. Gümrük Beyanında Bulunacaklar  374
d. Beyanname Verme Zamanı  374
e. Tarh Yeri  375
f. Tarhiyatın Muhatabı  376
5. KDV’nin Ödenmesi  376
a. Beyan Üzerine Hesaplanan KDV’nin Ödeme Zamanı  376
b. Beyandan Bağımsız Hesaplanan KDV’de Ödeme Zamanı  377
ba. Eşyanın Tesliminden Sonra Yapılan Ek Vergi Tarhiyatı  377
baa. Vergi Mahkemesinde Dava Açıldığında Ödeme Süresi  378
c. Eşyanın Tesliminden Önce Yapılan Ek Vergi Tarhiyatı  381
d. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Yapılan Tarhiyatta Ödeme Süresi  382
e. Gümrük Antrepo Rejimi Altındaki Malın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması  382
f. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İthalatta  382
6. KDV Yükümlülüğünü Ortadan Kaldıran Sebepler  383
a. Verginin Ödenmesi  384
b. Vergilerin Geri Verilmesine Karar Verilmesi  384
c. Gümrük Beyannamesinin İptali  385
7. İthalatta Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi  386
a. Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerde İndirim  386
b. İndirilemeyecek KDV  387
c. Kuralın İstisnaları  389
8. İthalatta Eksik Ödenen/Hiç Ödenmeyen KDV İçin Özel Hüküm  390
9. Gereksiz Yere Ya Da Fazla Ödenen Vergiler  392
a. İndirim Hakkına Sahip Olmayan Mükelleflere İade  392
b. İndirim Hakkına Sahip Olan Mükelleflere İade  394
c. Fazla Ya Da Yersiz Ödenen KDV’nin İndirimle Telafi Edilmiş Olması  395
d. Fazla Ya Da Yersiz Ödenen KDV’nin İndirimle Kısmen Telafi Edilmiş Olması  395
10. Vergi İadesinde Faiz Uygulaması  396
a. GK Hükümleri Uyarınca  396
b. Vergi Usul Kanunu Hükümleri Uyarınca  397
§10. SORUMLULUK HALLERİ  398
I. Gümrük Yükümlüsünün Sorumluluğu  398
II. Temsil ve Temsilden Doğan Sorumluluklar  398
A. Gümrük Müşavirinin Sorumluluğu  405
B. Gümrük Müşaviri’nin Yükümlü Sayıldığı Durumlar  407
1. Müteselsil Borçluluk (Sorumluluk)  407
C. Gümrük Müşavirleri–Dolaylı Temsil– İdari Para Cezaları  409
III. Gümrük Müşavirliği Şirketinin Sorumluluğu  415
IV. Gümrük Müşavirinin Mirasçılarının Sorumluluğu  415
V. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  419
VI. Tasfiye Haline Girmiş–Tasfiye Edilmiş Şirketlerde Sorumluluk  420
A. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  420
B. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  422
VII. Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  422
VIII. Yetkisiz Temsilde Sorumluluk  423
A. Yetkisiz Temsilde Ceza  423
IX. Yanlış Bilgi ve Belge Verenlerin Sorumluluğu (GK m. 181/3)  424
§11. DIŞ TİCARET VERGİLERİNDE ZAMANAŞIMI  425
I. Gümrük Vergilerinde Tarh Zamanaşımı  425
A. Gümrük Vergileri Alacaklarının Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Tarh Zamanaşımı  426
II. İthalatta Alınan ÖTV’de Tarh Zamanaşımı  430
III. İthalatta Alınan KDV’de Tarh Zamanaşımı  430
IV. Tahsil Zamanaşımı  431
A. Suç Oluşturan Fiillerle İlişkili Alacaklarda Tahsil Zamanaşımı  432
ÜÇÜNCÜ KISIM
CEZALAR
§12. GK UYARINCA CEZALAR  435
§13. GÜMRÜK CEZALARININ KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ  437
I. Tanım Yönünden  437
II. Kapsam Yönünden  437
III. Cezalara Karşı Başvuru (Kanun Yolu) Yönünden  438
§14. KAB. K.’NIN 43/A MADDESİNDEKİ İDARİ PARA CEZASI  438
§15. GK’NIN CEZA HÜKÜMLERİ  439
I. Genel Hükümler  439
II. Yaptırım (Ceza) Öngörülmüş Fiiller  440
III. Cezaların Gruplandırılması  444
A. Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar  444
B. Para Cezası–Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  444
C. Nispi–Maktu Para Cezaları  445
IV. Cezaların Gruplandırılmasının Önemi–Soruşturma Zamanaşımı  445
V. Gümrüklenmiş Değer Üzerinden Hesaplanan Cezalar  446
A. Gümrüklenmiş Değer Tanımı  447
VI. Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller  449
A. Muaf Eşyayı Gümrük Kapıları Dışından Ülkeye Sokma  449
B. Muaf Eşyayı Gümrük İşlemini Yaptırmaksızın Ülkeye Sokma  451
VII. Vergi Aslına (Alacağına) Bağlı Cezalar  454
A. GK m. 234/1 Uyarınca Uygulanan Ceza  454
B. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza  456
1. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza Hükmünün İthalat Vergileri Bakımından Değerlendirilmesi  459
2. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza Hükmünün İthalatta KDV Bakımından Değerlendirilmesi  465
3. GK 234/2’deki Cezayı ÖTV’ye de Uygulamak Mümkün mü?  468
4. GK 234/2 ve 238/1’deki Cezalar Birlikte Uygulanabilir mi?  468
C. Ceza Gerektiren Fiillerin Beyan Sahibince Bildirilmesi Durumunda Ceza (GK m. 234/3)  470
D. Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Ceza (GK m. 234/4)  474
E. Telafi Edici Vergide Ceza (GK m. 234/5)  475
F. GK’nın 235/1’inci Maddesi Uyarınca Ceza  475
1. İthali İzne/Lisansa Tabi Eşyada Ceza  478
G. İhracı Yasak Eşyada Ceza (KMK m. 3/8, GK m. 235/2–a)  480
H. GK’nın 236/1’inci Maddesindeki Ceza  481
1. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerden İzinsiz Eşya Çıkarılması  481
2. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerdeki Eşyanın Değiştirilmesi  481
3. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Yapılan Sayımda Eşyanın Noksan Olduğunun Saptanması  482
4. Antrepodan İzinsiz Eşya Çıkarılmasında Ceza  482
5. Antrepolardaki Eşyanın Değiştirilmesi  491
6. Antrepolardaki Sayımlarda Eşyanın Noksan Çıkması  492
İ. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Fazla Çıkan Eşyada Ceza (GK m. 236/2)  495
J. Antrepodaki Eşyanın Fazla Çıkması Durumunda Ceza (GK m. 236/2)  495
K. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olmayanlara Satış Yapılması Durumunda Ceza (GK m. 236/4)  497
1. ÖTV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  498
2. KDV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  498
L. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olanlara Limit Üstü Satış Yapılması Durumunda Ceza (GK m. 236/4)  499
1. ÖTV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  499
2. KDV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  499
M. Antrepodaki Eşyanın Belirgin Şekilde Farklı Olması Durumunda Ceza (GK m. 236/5)  499
N. Özet Beyana Yönelik Cezalar (GK m. 237, 241)  500
1. Usulsüzlük Cezaları  500
a. Özet Beyan Süresinde Verilmediğinde Ceza  500
b. Süresinden Sonra Verilmiş Özet Beyanlar  500
c. Özet Beyanda Eşyanın Yanlış Beyan Edilmesinde Ceza  501
d. Kaplara İlişkin Bilgilerin Özet Beyan Kayıtlarına Uymaması Durumunda Ceza  501
2. Özet Beyanla İlgili Diğer Cezalar  502
a. Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Ceza  503
aa. Özet Beyan ile Boşaltma Listesinin Karşılaştırılması ve Özet Beyan Takibatı  503
ab. GK’nın 237’nci Maddesinin Uygulama Esasları  504
3. Para Cezalarının Özet Beyan Verenden Alınması  504
O. Bazı Şartlı Muafiyet Rejimlerinin İhlali Halinde Ceza (GK m. 238)  506
1. DİR Hükümlerinin İhlali Halinde Ceza (238/1)  506
a. GK’nın 238/1’inci Maddesindeki Cezanın Vergi Aslına Bağlı Olarak Uygulanması (DİR ile İlgili)  507
b. İşlenmiş Ürünün İhraç Edilmemesi  509
c. Serbest Bölgelere Gönderilen Malın Üç Ay İçinde Yurtdışına Satılmaması  510
2. GİR Hükümlerinin İhlalinde Ceza (GK m. 238/1)  511
3. GİR’de Usulsüzlük Cezası  513
a. Özel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Usulsüzlük Cezası  513
b. Diğer Eşya İçin Usulsüzlük Cezası  513
4. GKAİR Hükümlerinin İhlalinde Ceza (GK m. 238/1)  513
5. GKAİR’de Usulsüzlük Cezası  514
6. Cezanın GK’nın 241/6’ncı Maddesindeki Cezadan Az Olamayacağı (GK m. 238/2)  514
7. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler İçin Ceza  514
Ö. GK’nın 239/1inci maddesinde Yazılı Ceza  515
1.”İthalat Vergilerinden Muaf Eşya”nın Gümrük Kapısı Dışından Ülkeye Sokulmasında Yaptırım (GK m. 239/1).  515
2. ”İhracat Vergilerinden Muaf Eşya”nın Gümrük Kapısı Dışından Ülkeden İhracında Yaptırım (GK m. 239/1)  516
3. İthalat Vergilerinden Muaf Eşyayı Gümrük İşlemlerini Yaptırmaksızın Ülkeye Sokmak  516
P. GK’nın 239/2’nci Maddesi Uyarınca Ceza  516
R. Belge Saklama Ödevine Uyulmadığında Ceza (GK m. 241/6–d)  517
S. Bilgi ve Belge Verme Verilmezse Ceza (GK m. 241/4–ı)  518
T. Yanlış Bilgi Vermenin Cezası (GK m. 241/3–a)  519
U. Alıcı ile Satıcı Arasındaki İlişki Beyan Edilmezse Ceza (GK m. 241/3–b)  519
§16. CEZADA ZAMANAŞIMI  520
I. GK’nın 231’inci Maddesi Hükümleri  522
A. Gümrük Vergileri Alacağına Bağlı İdari Para Cezalarında Zamanaşımı  523
B. İdari Yaptırıma Konu Fiilin Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Zamanaşımı  523
§17. İŞTİRAK  525
I. Limited Şirket Müdürüne İştirak Nedeniyle Ceza  528
§18. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ TEBLİGATI  529
§19. CEZAYA KARŞI BAŞVURU YOLLARI  529
I. İtiraz  530
§20. CEZANIN ÖDENMESİ  531
§21. CEZALARIN KESİNLEŞMESİ  535
§22. CEZADA İNDİRİM  539
§23. CEZALARDA UZLAŞMA  540
§24. İTHALATTA ALINAN KDV’DE CEZA UYGULAMASI  540
I. Eşyanın Tarife Pozisyonunun Yanlış Beyanı  540
A. Gümrük Vergisi Farkının Doğmadığı, KDV Farkının Doğduğu Durum  540
B. Gümrük Vergisi ve KDV Bağlamında Birlikte Vergi Farkı Doğması  542
II. Vergilendirmeye Esas Sayı, Ağırlık Gibi Ölçülerin Yanlış Beyanı  544
III. Düşük Kıymet Beyanı  551
IV. Eşyanın Gümrük Kıymeti Doğru Beyan Edilmekle Birlikte KDV Yönünden Matrah Farkı Oluşturan Durum  552
V. Gümrük Kanunu’nun 236’ncı Maddesine Göre Ceza Uygulanan Durumlarda KDV Bağlamında Ceza Uygulanabilecek Midir?  554
§25. TEMİNATLI İŞLEMLERDE TEMİNATIN EKSİK VERİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE USULSÜZLÜK CEZASI  555
§26. İTHALATTA ÖTV’DE CEZA  555
§27. KMK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  557
I. Kaçakçılık Suçları  557
A. Gümrük İşlemine Tabi Tutulmaksızın Ülkeye Eşya Sokulması  558
1. Bekletici Sorun  571
B. Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla Ülkeye Eşya Sokulması  572
C. Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınan Eşyayı Rejime Aykırı Şekilde Ülkede Bırakmak  574
D. Geçici İthalat Rejimiyle Ülkeye Gelen Eşyayı Hile ile Ülke Dışına Çıkarmış Gibi İşlem Yapmak  578
E. Dahilde İşleme Rejimiyle Ülkeye Gelen Eşyayı Sahte Belgeyle Ülke Dışına Çıkarmış Gibi Göstermek  579
F. İthal Eşyanın Amacı Dışında Kullanılması  579
G. İthali Yasak Olan Eşyayı Ülkeye Sokmak  580
H. İhracı Yasak Eşyanın Ülkeden Çıkarılması  580
İ. Teşviklerden Yararlanmak İçin İhracatı Gerçekleşmiş Gibi Göstermek  580
J. Teşviklerden Yararlanmak İçin İhracat Konusu Eşyanın Niteliklerini Farklı Göstermek  580
K. Marker İçermeyen ya da Seviyesi Düşük Akaryakıtın Kaçak Yurda Sokulması  581
L. Bandrol, Etiket ve İşaretlerin Taklitlerinin Ülkeye Sokulması  581
M. Tütün Mamulllerinin ve Alkollü Üçkilerin Kaçak Olarak Ülkeye Sokulması  582
N. Yolcu Beraberinde Kaçak Eşya  582
II. KMK Kapsamındaki Suçlarda Etkin Pişmanlık  583
III. Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edenlerde “Etkinlik Pişmanlık”  585
IV. KMK Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmayacağı Suç  585
V. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  586
VI. Hapis Cezasının Ertelenmesi  587
VII. Kamunun Zararının Aynen İadesi  589
VIII. Müsadere  591
DÖRDÜNCÜ KISIM
UYUŞMAZLIKLAR
§28. GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARI  595
§29. BAŞVURU OLANAKLARI (GENEL OLARAK)  596
I. Uzlaşma  596
II. İdari İtiraz  596
A. İdari Kararlara Karşı Başvuru  600
1. "İdari Karar” Deyimi  601
2. Bağlayıcı Tarife ve Menşe Bilgileri–İdari Karar–İdari İtiraz  607
a. Bağlayıcı Tarife Bilgisi İdari Karar–İdari İtiraz  607
aa. Bağlayıcı Tarife Bilgisine İtiraz  608
b. Bağlayıcı Menşe Bilgisi–İdari Karar–İdari İtiraz  609
ba. Bağlayıcı Menşe Bilgisine İtiraz  610
3. AATUHK’nın 37’nci Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler  611
4. İYUK’un 11’inci Maddesi Uyarınca Üst Makamlara Başvuru  612
5. İYUK’un 10’uncu Maddesi Uyarınca Başvuru  613
§30. VERGİLERE VE CEZALARA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN BAŞVURU OLANAKLARI  614
I. Kanun Yolları Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar  615
II. İdari Başvuru Olanakları  615
A. Uzlaşma  616
1. Genel Bilgi  616
2. Uzlaşmanın Yapılacağı Durumlar  616
3. Uzlaşma Kapsamına Giren Vergiler  616
4. Gümrük Alacağının Suç Oluşturan Fiille İlişkili Olması  617
5. İthalatta Alınan KDV’nin Durumu  617
6. İthalatta Alınan ÖTV’nin Durumu  618
7. Uzlaşma Kapsamına Giren Cezalar  619
a. Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Cezalar  620
aa. Adli Para Cezaları  620
ab. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı  620
ac. Müsadere  621
ad. İdari Tedbirler  621
8. Fer’i Gümrük Alacakları  621
9. Uzlaşma Talep Süresi  621
a. Uzlaşma Talebinin İtiraz Süresini Durduracağı  621
10. Uzlaşma Olmazsa Yeniden Uzlaşma Talebinde Bulunulamayacağı  621
a. Uzlaşmanın Vaki Olmaması  622
b. Uzlaşmanın Temin Edilememesi  622
11. Gümrük Uzlaşma Komisyonları  622
a. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları  622
b. Merkezi Uzlaşma Komisyonu  623
c. Komisyonların Çalışma Usulü  623
d. Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi  623
12. Uzlaşma Tutanaklarının Kesinliği  624
13. Uzlaşılan Vergilerde ve Cezalarda Ödeme Süresi  624
14. Uzlaşılan Vergilerde Gecikme Zammı Oranında Gecikme Faizi  625
a. Alternatif Gecikme Faizi Hesaplama Yöntemi  627
b. Gecikme Faizinde Ödeme Zamanı  628
15. Uzlaşılan Cezalarda Peşin Ödeme İndirimi Uygulanmaması  629
B. İdari İtiraz  630
1. İhtirazi Kayıtla Beyan Üzerine Yapılan Tarhiyata İtiraz  631
2. İtirazın Süresi  632
a. Zımni Red Hallerinde İdari İtiraz Süresi  634
b. Uzlaşma Talep Edildiğinde İtiraz Süresi  634
c. İtiraz Süresi ve Mücbir Sebepler  634
3. İtirazı Yapacak Kişi  635
a. Doğrudan Temsil Yoluyla İtiraz  636
b. Dolaylı Temsil Yoluyla İtiraz  637
c. Avukatlar Eliyle İtiraz  637
4. İtiraza Cevap Süresi  637
5. Kararların Gerekçeli Alınması–Başvuru Yollarının Kararda Belirtilmesi  640
6. İtiraz Başvuruları Üzerine Alınan Kararların Tebliği  641
7. İdari itiraz Hakkının Kullanılmaması – Kesinleşme  643
8. İtirazın Ödeme Zamanına Etkisi  647
III. Yargı Yolu  648
A. İtiraz Yolu Kullanılmadan Yargıya Başvurulamaz  648
B. Ödeme Emrine İlişkin Uyuşmazlık  654
1. İdari Para Cezalarında Ödeme Emri  658
2. Ödeme Emrine Karşı Dava Açma  658
3. Ödeme Emrine Karşı Dava Açıldığında İdari İşlemlerin Yürütülmesi  659
C. İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz  659
1. İhtiyati Haciz Konulması  659
2. Haklarında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilecek Kişiler  660
a. Kanuni Temsilcilerinin Durumu  660
b. Gümrük Müşavirlerinin Durumu  661
c. Limited Şirket Ortaklarının Durumu  661
3. İhtiyati Haczin Kaldırılması  662
4. İhtiyati Hacze İtiraz  662
D. İdari Yargıda Görevli Merciler  663
1. Vergi Mahkemeleri  663
2. İdare Mahkemeleri  664
3. Danıştay  664
E. Yargısal Başvuru Olanakları  666
1. Vergi Mahkemelerinde Dava Konusu Edilebilecek Vergiler/Mali Yükümlülükler  666
2. Vergi Mahkemeleri’nin Görevi Dışında Olan Mali Yükler  668
F. Dava Açma Süresi  669
1. Sürelerin Hesaplanması  670
2. İdari Yargının Görev Alanına Giren Davanın Adli Yargıda Açılması Durumunda Süre  670
G. Davanın Açılması  670
1. Dava Dilekçesi  670
a. Dilekçelerin Verileceği Yerler  670
b. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller  671
2. Davanın Açılmış Sayılacağı Tarih  671
3. Harç ve Posta Ücretinin Ödenmemiş Olması  671
4. Dava Dilekçelerinin İlk İncelemesi  671
a. Dilekçenin Görev ve Yetki Yönünden İncelenmesi  672
b. İdari Merci Tecavüzü  674
c. Ehliyet Yönünden İnceleme  675
d. Dava Açmaya Yetkili Kişiler  676
e. Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Olup Olmadığı Yönünden İnceleme  678
f. Süre Aşımı Yönünden İlk İnceleme  679
g. Hasım Yönünden İlk İnceleme  679
h. Dilekçenin İYUK’un 3’üncü Maddesi Bağlamında İncelenmesi  680
ı. Dilekçenin İYUK’un 5’inci Maddesi Bağlamında İncelenmesi  681
5. İlk İnceleme Sonucunda Verilecek Kararlar  682
6. Dava Yoluna Başvurulduğunda Tarhiyatın ve Cezaların Durumu  683
a. Tahsilatın Durması  683
7. Vergi Mahkemesinin Kesin (İstinaf Yolu Kapalı) Kararları  689
8. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı ve İstinaf Yolu  690
9. Bölge İdare Mahkemesi’nin Temyiz Yolu Kapalı Kararları  690
10. Mülkiyetin Paraya Çevrilmesi Yaptırımı ve Temyiz Yolu  691
11. Yürütmenin Durdurulması  692
12. Dava Açılmasının Yarattığı Sonuçlar  693
a. Zamanaşımı  693
aa. Zamanaşımının Durması  694
aa. TCK’daki Dava ve Ceza Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması  694
b. Ödeme Süresinin Uzaması  694
c. Kesinleşme  695
13. Duruşma  695
14. Kanun Yararına Temyiz  696
Kaynakça  697
Kavram Dizini  705
Özgeçmiş  711
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020