Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Maden Hukuku
Kavramlar–İlkeler–Tanımlar
Şubat 2016 / 1. Baskı / 194 Syf.
Fiyatı: 43.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%32)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Maden hukuku çok bilinen bir hukuk dalı değildir, fazla kişinin ilgisini de çekmemektedir. Bu nedenle de doktrinde fazla yer almamıştır. Hukuk Fakültelerinde yeteri kadar ilgi görmediği gibi, Maden mühendisliği eğitiminde de ya hiç yer almamakta veya gerektiği önemde işlenmemektedir.

Özellikle, çevre ve insan haklarında ki güncel gelişmeler karşısında maden hukukunun, bu gelişmelere paralel bir değişiklik göstermesi kaçınılmaz gözükmektedir. Bu kitapta “yeni tip madencilik” diyebileceğimiz madenciliğin yolunu açmak üzere yeni bir maden hukuku kavramı oluşturmaya çalışılmıştır.

Kitap, daha çok yargısal faaliyette bulunan üyelerin ısrarı ve teşviki ile çıkarıldığı için, özellikle kavram ve tanımların bu kesime hitap edeceğini düşünülmektedir. İlkeler kısmı ise hem uygulayıcılara hem de kanun yapıcılara yol gösterici olabilir.

Son bölüm ise madenciliğin cefakar emekçileri maden mühendislerine ayrılmıştır.

Bu kitap,28 yıllık maden mühendisliği tecrübesinin hukuki yorumudur.

Konu Başlıkları
Maden Hukukunun Temel Kavramları
Maden Haklarının Tarihsel Gelişimi
Maden Mevzuatımızın Satır Başları
Madencilik Faaliyetlerinin Özellikleri
Maden Hukukunun Özellikleri ve İlkeleri
Devletin Hüküm ve Tasarrufu
Maden Ruhsatına Tanınan Hukuki Ayrıcalıklar
Maden Haklarının Kazanılması
Madencilik Sektöründe Devlet Yardımları
Rödövans Sözleşmeleri
Maden Kanunda İdari Para Cezaları
Maden Ruhsatları İle İlgili Uyuşmazlıklarda Usul Sorunları
Madencilikte İzinler
İdarenin Denetim Görevi
İdarenin Hukuki Sorumluluğu ve Kurul Kararları
Maden Hukukunda Maden Mühendisinin Yeri
İş Kanununda Maden Mühendisinin Yeri
Barkod: 9789750236679
Yayın Tarihi: Şubat 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 194
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  5
Kısaltmalar  13
I. GENEL BİLGİLER  15
II. MADEN HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  17
A. Maden Kavramı  17
1. Maden Kanunlarında Maden Tanımı  20
a. 1858 Arazi Kanunnamesi  20
b. 1861 Maâdin Nizamnamesi  20
c. 23 Zilhicce 1285 (1869) Tarihli Maadin Nizamnamesi  20
d. 26 Mart 1322 (1906)) Tarihli Maadin Nizamnamesi  20
2. Güncel Maden Kanununda Maden Tanımı  21
a. Yer Kabuğunda ve Su Kaynaklarına Tabi Olma  21
b. Ekonomik ve Ticari Değeri Olması  21
c. Petrol, Doğal Gaz, Jeotermal ve Su Kaynakları Dışında Olma Hali  21
d. Her Türlü Madde  22
e. Sayma Yolu ile Madenlerin Adının Belirtilmesi  22
B. Maden Kanunda Yapılan Maden Tanımındaki Sorunlar  22
C. Madencilik Faaliyeti Kavramı  25
D. Hukuk Kavramı  26
E. Maden Hukukunun Amacı  27
F. Maden Hukukunun Doğal Kaynaklar Hukuku İçinde Yeri  29
G. Maden Hukuku ile Çevre Hukuku İlişkisi  30
H. Maden Hukukunda Adaleti Sağlama Görevi  34
İ. Dünya’da Maden Hukukunda Var Olan Farklı Yaklaşımlar:  35
J. Maden Hakları ile Maden Mülkiyeti  36
K. Maden Hukukunun Uluslararası Niteliği  38
III. MADEN HAKLARI  39
A. Maden Arama Hakkı  39
B. Maden İşletme Hakkı  41
C. Buluculuk Hakkı  42
D. Maden Kanununda Gösterilen Teşviklerden Yararlanma Hakkı  42
IV. MADEN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ  44
A. Çatalhöyük  44
1. Çatalhöyük’de Madencilik  44
2. Kireç ve Alçı  44
3. Obsidiyen  45
4. Yapı Malzemeleri  46
5. Çatalhöyük’de Değiş–Tokuş:  46
6. Sanat, Cömertlik ve Hediye  47
7. Çatalhöyük’de Son Söz  47
B. Hititler  48
1. Hitit İnsanının Düşünce Biçimi  48
2. Hititlerde Madencilik  49
3. Metal Madenciliği  50
4. Karşılaştırma  50
C. Sonuç  51
D. Osmanlı’da Maden Hakları  51
V. MADEN MEVZUATIMIZIN SATIR BAŞLARI  53
A. 23 Şevval 1274 (1858) tarihli Arazi Kanunu  53
B. 9 Muharrem 1278 (28 Mayıs 1861) Tarihli Maadin Nizamnamesi  53
C. 23 Zilhicce 1285 (1869) Tarihli Maadin Nizamnamesi  54
D. 25 Ağustos 1303 (1887) Tarihli Maadin Nizamnamesi  55
E. 26 Mart 1322 (1906)) Tarihli Maadin Nizamnamesi  57
F. 13 Mayıs 1915 Tarihli Kanun  58
G. 23.06.1942 tarih ve 4268 sayılı Madenlerin Aranması ve İşletilmesine Dair Kanun  58
H. 11.03.1954 yılı 6309 sayılı Maden Kanunu  59
İ. 04.08.1985 tarih 3213 sayılı Maden Kanunu  60
VI. MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÖZELLİKLERİ  62
A. Madencilik Faaliyetlerindeki Özelliklerin Hukuki Sonuçları  64
B. Madencilik Faaliyetine Dahil Edilmesi Gereken Faaliyetler  67
C. Madencilik Faaliyetinin Diğer Disiplinlerle İlişkisi  67
D. Madencilik Faaliyetinde Kamu Hizmeti ve Kamu Yararı  68
VII. MADEN HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ  72
A. Madenler Bulundukları Yerde Üretilirler  72
B. Madenler Yenilenemeyen Kaynaklardır  72
C. Madencilik Faaliyetinden Doğan Haklar Bölünemez  74
D. Maden Hakları Tekel Niteliğindedir  76
E. Maden Hukukunda İstisnalar Temel Özelliktir  77
VIII. DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU  78
A. İdari İşlem Olarak Ruhsat  79
B. İdare Hukuku Açısından Ruhsat  81
C. Maden Hukukunda Ruhsat  85
D. Maden Hukukunda, Arazi Değil, Maden Kaynağı Ruhsatlandırılmalıdır  85
E. Ruhsatlar Üç Boyutlu Olmalıdır  86
F. Maden Ruhsatlarında Kıymet Takdiri  87
G. Ticaret Kanuna Göre Maden Ruhsatının Sermaye Sayılabilmesi  89
H. Maden Ruhsatları Siyaset İlişkisi:  90
VIX. MADEN RUHSATINA TANINAN HUKUKİ AYRICALIKLAR  92
A. İrtifak ve İntifa Hakkı Tesisi Talep Etme  92
B. Kamulaştırma Talep Hakkı  92
C. Haciz Edilemezlik  96
X. DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU İLE MÜLKİYET İLİŞKİSİ  98
XI. MADEN HUKUKUNDA EHLİYET  99
A. Maden Haklarını Kullanabilecek Olanlar  99
B. Maden Haklarını Kullanamayacak Olanlar  100
XII. MADEN KANUNUNDAKİ TANIMLAR  103
A. İdari Tanımlar  103
B. Hukuki Tanımlar  103
C. Teknik İçeriği Olan Tanımlar  106
1. Rezerv Tanımları  106
2. Rapor ve Proje Tanımları  109
3. Tesis Tanımları  112
4. Diğer Teknik Tanımlar  112
XIII. MADEN HAKLARININ KAZANILMASI  115
A. Arama Ruhsatının Kazanılması  115
1. İlk Müracaatla Hak Kazanımı  115
2. İhale ile Hak Kazanımı  115
3. Devir ile Hak Kazanımı  115
4. Miras Yolu ile Hak Kazanımı  117
5. İcradan Satış Yolu veya Mahkeme Kararı ile Hak Kazanımı  118
B. İşletme Ruhsatının Kazanılması  118
1. Arama Ruhsatı Sonunda İşletme Ruhsatı Talep Edilerek  118
2. Devir ile  120
3. İhale ile  120
4. Miras Yolu ile  121
5. İcradan Satış ile veya Mahkeme Kararı ile de Hak Kazanımı Mümkündür  121
XIV. SİCİL KAYITLARI  122
A. Arama Sicil Kayıtları  122
B. İşletme Sicil Kayıtları  122
XV. MADEN HUKUKUNDA SINIRLI AYNİ HAKLAR  125
A. Maden Hukukunda İrtifak ve İntifa Hakkı  125
1. Arama Döneminde  126
a. Arama Ruhsatı Sahibi Olmak  126
b. İrtifak/İntifa Edilmesi Düşünülen Alan Özel Mülk Olması ve Arama Ruhsatı ile Çakışık Olma Hali  126
c. Kullanma Amacının Madencilik Olması  126
d. Sürenin Belli ya da Belirlenebilir Olması  126
2. İşletme Dönemi  126
B. Maden Hukukunda İpotek  127
C. Maden Hukukunda Rehin  128
XVI. MADEN HUKUKUNDA DEVLET HAKKI KAVRAMI  130
A. Devlet Hakkının Alınmadığı Durumlar  131
B. Devlet Hakkının Bir Kısmının Ödenmediği Haller  132
1. Madenlerin Yurt İçinde ve Kendi Entegre Tesisinde Kullanılarak Metal Hale Getirilmesi Hali  132
2. Yeraltı İşletmesi Yapıldığında %50  133
3. Ormanla İlgili Ödemler Yapılmışsa %30 Eksik Ödenme Hali  135
C. Devlet Hakkının Tespitinde Bakanlar Kurulu’nun Yetkisi  135
D. Devlet Hakkının Paylaştırılması  136
XVII. MADENCİLİKTE TEŞVİK TEDBİRLERİ  138
XVIII. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE DEVLET YARDIMLARI  140
A. Bölgesel ve Sektörel Destekler  140
B. Genel Teşvik Sistemi  141
C. Büyük Ölçekli Yatırımlar  142
D. Altın Aramalarında KDV İstisnası  142
XIX. RÖDÖVANS SÖZLEŞMELERİ  143
A. Alt İşverenlik, Rödövans ve Hizmet Alımı Uygulamasının Hukuki Alt Yapısı  145
B. Rödövans Uygulamasının Hukuki Alt Yapısı  146
XX. MADEN KANUNDA İDARİ PARA CEZALARI  150
XXI. MADEN HAKLARININ KAYBI  153
A. Anayasal Nedenlerle Maden Haklarının Kaybı  153
1. Devletleştirme İle  153
2. Devletin Hüküm ve Tasarrufu İlkesi Nedeniyle  153
B. Maden Kanununda Yer Alan Kaybettirme Yolları  154
1. Arama Dönemi  154
a. Ruhsat Süresinin Sona Ermesi  154
b. Ruhsatın Feshi  154
c. Ruhsatın Devri  154
d. Terk  154
e. İşletme Ruhsatı Talep Etmemek  154
f. Mirasçıların Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi  155
3. İşletme Dönemi  155
a. Ruhsat Süresinin Sona Ermesi  155
b. Ruhsatın Feshi  155
c. Terk  155
d. Rezervin Tükenmesi  156
e. Mirasçıların Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi  156
f. Tacirin İflası, Ruhsatın Sona Erdirilmesi Sonucunu Doğurmaz  157
XXII. MADEN RUHSATLARI İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA USUL SORUNLARI  158
A. Görev Yönünden Sorunlar  158
B. Yetki Yönünden  158
XXIII. MADENCİLİKTE İZİNLER  161
A. Arama Döneminde İzin  161
1. Arama Faaliyetine İzin Verilmeyen Alanlar  161
2. Bildirim ve İzin Usülünün Geçerli Olduğu Alanlar  161
3. Her Türlü Maden Arama Faaliyetinin İzne Tabi Olduğu Yerler  162
B. İşletme Döneminde İzin  163
1. İzin Verilmeyen Alanlar  163
2. İzine Tabi Alanlar  163
C. Bakanlığın Yetkisi  164
D. İzinde Süreler  166
XXIV. İDARENİN DENETİM GÖREVİ  168
XXV. İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE KURUL KARARLARI  170
XXVI. MADEN HUKUKUNDA MADEN MÜHENDİSİNİN YERİ  173
XXVII. İŞ KANUNUNDA MADEN MÜHENDİSİNİN YERİ  174
XXVIII. İŞ SÖZLEŞMESİ  175
XXIX. İŞVEREN VEKİLİ  176
A. İşveren Vekili (Maden Mühendisi) ile İşçi Arasındaki İlişki (İşçi–İşçi İlişkisi)  177
B. İşveren Vekili (Maden Mühendisi) ile İşveren Arasındaki İlişki (İşçi–İşveren İlişkisi)  177
C. Maden Mühendisinin İş Kanuna Göre Karşılaşabileceği Yaptırımlar  178
1. İdari Yaptırım  178
2. Cezai Yaptırım  179
3. Hukuki Yaptırım  181
4. Rücu Davaları  182
XXX. SONSÖZ  184
Ekler  185
Kaynakça  189
Kavram Dizini  191
 


Ömer Günay
1955 Ankara doğumluyum. İlk,orta ve lise öğrenimimi Ankara'da yaptım. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Demir ,krom,kurşun;çinko,asbest madenciliği konusunda yurdun çeşitli yerlerinde özel sektörde maden mühendisi olarak görev yaptım. Kömür üretimi, büyük ölçekli dekapaj ihalelerinde proje müdürlüğü de yaptıktan sonra emekli oldum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirdikten sonra Maden ve Çevre Hukuku ile Maden İş Hukuku konularında serbest avukatlık yapmaktayım.
Maden Hukuku konusunda yayınlanan bir çok makalem vardır. Maden Hukuku kitabım satıştadır. Doğal kaynaklar Hukuku ve Politikaları adlı kitabın hazırlıklarına da devam etmekteyim.
Kişisel web sitesi omergunay.av.tr
Bünyamin Çitil
Eylül 2018
115.50 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Amıklıoğlu
Mart 2018
81.00 TL
Sepete Ekle
Ayhan Erbay
Haziran 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Gül
Haziran 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  5
Kısaltmalar  13
I. GENEL BİLGİLER  15
II. MADEN HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  17
A. Maden Kavramı  17
1. Maden Kanunlarında Maden Tanımı  20
a. 1858 Arazi Kanunnamesi  20
b. 1861 Maâdin Nizamnamesi  20
c. 23 Zilhicce 1285 (1869) Tarihli Maadin Nizamnamesi  20
d. 26 Mart 1322 (1906)) Tarihli Maadin Nizamnamesi  20
2. Güncel Maden Kanununda Maden Tanımı  21
a. Yer Kabuğunda ve Su Kaynaklarına Tabi Olma  21
b. Ekonomik ve Ticari Değeri Olması  21
c. Petrol, Doğal Gaz, Jeotermal ve Su Kaynakları Dışında Olma Hali  21
d. Her Türlü Madde  22
e. Sayma Yolu ile Madenlerin Adının Belirtilmesi  22
B. Maden Kanunda Yapılan Maden Tanımındaki Sorunlar  22
C. Madencilik Faaliyeti Kavramı  25
D. Hukuk Kavramı  26
E. Maden Hukukunun Amacı  27
F. Maden Hukukunun Doğal Kaynaklar Hukuku İçinde Yeri  29
G. Maden Hukuku ile Çevre Hukuku İlişkisi  30
H. Maden Hukukunda Adaleti Sağlama Görevi  34
İ. Dünya’da Maden Hukukunda Var Olan Farklı Yaklaşımlar:  35
J. Maden Hakları ile Maden Mülkiyeti  36
K. Maden Hukukunun Uluslararası Niteliği  38
III. MADEN HAKLARI  39
A. Maden Arama Hakkı  39
B. Maden İşletme Hakkı  41
C. Buluculuk Hakkı  42
D. Maden Kanununda Gösterilen Teşviklerden Yararlanma Hakkı  42
IV. MADEN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ  44
A. Çatalhöyük  44
1. Çatalhöyük’de Madencilik  44
2. Kireç ve Alçı  44
3. Obsidiyen  45
4. Yapı Malzemeleri  46
5. Çatalhöyük’de Değiş–Tokuş:  46
6. Sanat, Cömertlik ve Hediye  47
7. Çatalhöyük’de Son Söz  47
B. Hititler  48
1. Hitit İnsanının Düşünce Biçimi  48
2. Hititlerde Madencilik  49
3. Metal Madenciliği  50
4. Karşılaştırma  50
C. Sonuç  51
D. Osmanlı’da Maden Hakları  51
V. MADEN MEVZUATIMIZIN SATIR BAŞLARI  53
A. 23 Şevval 1274 (1858) tarihli Arazi Kanunu  53
B. 9 Muharrem 1278 (28 Mayıs 1861) Tarihli Maadin Nizamnamesi  53
C. 23 Zilhicce 1285 (1869) Tarihli Maadin Nizamnamesi  54
D. 25 Ağustos 1303 (1887) Tarihli Maadin Nizamnamesi  55
E. 26 Mart 1322 (1906)) Tarihli Maadin Nizamnamesi  57
F. 13 Mayıs 1915 Tarihli Kanun  58
G. 23.06.1942 tarih ve 4268 sayılı Madenlerin Aranması ve İşletilmesine Dair Kanun  58
H. 11.03.1954 yılı 6309 sayılı Maden Kanunu  59
İ. 04.08.1985 tarih 3213 sayılı Maden Kanunu  60
VI. MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÖZELLİKLERİ  62
A. Madencilik Faaliyetlerindeki Özelliklerin Hukuki Sonuçları  64
B. Madencilik Faaliyetine Dahil Edilmesi Gereken Faaliyetler  67
C. Madencilik Faaliyetinin Diğer Disiplinlerle İlişkisi  67
D. Madencilik Faaliyetinde Kamu Hizmeti ve Kamu Yararı  68
VII. MADEN HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ  72
A. Madenler Bulundukları Yerde Üretilirler  72
B. Madenler Yenilenemeyen Kaynaklardır  72
C. Madencilik Faaliyetinden Doğan Haklar Bölünemez  74
D. Maden Hakları Tekel Niteliğindedir  76
E. Maden Hukukunda İstisnalar Temel Özelliktir  77
VIII. DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU  78
A. İdari İşlem Olarak Ruhsat  79
B. İdare Hukuku Açısından Ruhsat  81
C. Maden Hukukunda Ruhsat  85
D. Maden Hukukunda, Arazi Değil, Maden Kaynağı Ruhsatlandırılmalıdır  85
E. Ruhsatlar Üç Boyutlu Olmalıdır  86
F. Maden Ruhsatlarında Kıymet Takdiri  87
G. Ticaret Kanuna Göre Maden Ruhsatının Sermaye Sayılabilmesi  89
H. Maden Ruhsatları Siyaset İlişkisi:  90
VIX. MADEN RUHSATINA TANINAN HUKUKİ AYRICALIKLAR  92
A. İrtifak ve İntifa Hakkı Tesisi Talep Etme  92
B. Kamulaştırma Talep Hakkı  92
C. Haciz Edilemezlik  96
X. DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU İLE MÜLKİYET İLİŞKİSİ  98
XI. MADEN HUKUKUNDA EHLİYET  99
A. Maden Haklarını Kullanabilecek Olanlar  99
B. Maden Haklarını Kullanamayacak Olanlar  100
XII. MADEN KANUNUNDAKİ TANIMLAR  103
A. İdari Tanımlar  103
B. Hukuki Tanımlar  103
C. Teknik İçeriği Olan Tanımlar  106
1. Rezerv Tanımları  106
2. Rapor ve Proje Tanımları  109
3. Tesis Tanımları  112
4. Diğer Teknik Tanımlar  112
XIII. MADEN HAKLARININ KAZANILMASI  115
A. Arama Ruhsatının Kazanılması  115
1. İlk Müracaatla Hak Kazanımı  115
2. İhale ile Hak Kazanımı  115
3. Devir ile Hak Kazanımı  115
4. Miras Yolu ile Hak Kazanımı  117
5. İcradan Satış Yolu veya Mahkeme Kararı ile Hak Kazanımı  118
B. İşletme Ruhsatının Kazanılması  118
1. Arama Ruhsatı Sonunda İşletme Ruhsatı Talep Edilerek  118
2. Devir ile  120
3. İhale ile  120
4. Miras Yolu ile  121
5. İcradan Satış ile veya Mahkeme Kararı ile de Hak Kazanımı Mümkündür  121
XIV. SİCİL KAYITLARI  122
A. Arama Sicil Kayıtları  122
B. İşletme Sicil Kayıtları  122
XV. MADEN HUKUKUNDA SINIRLI AYNİ HAKLAR  125
A. Maden Hukukunda İrtifak ve İntifa Hakkı  125
1. Arama Döneminde  126
a. Arama Ruhsatı Sahibi Olmak  126
b. İrtifak/İntifa Edilmesi Düşünülen Alan Özel Mülk Olması ve Arama Ruhsatı ile Çakışık Olma Hali  126
c. Kullanma Amacının Madencilik Olması  126
d. Sürenin Belli ya da Belirlenebilir Olması  126
2. İşletme Dönemi  126
B. Maden Hukukunda İpotek  127
C. Maden Hukukunda Rehin  128
XVI. MADEN HUKUKUNDA DEVLET HAKKI KAVRAMI  130
A. Devlet Hakkının Alınmadığı Durumlar  131
B. Devlet Hakkının Bir Kısmının Ödenmediği Haller  132
1. Madenlerin Yurt İçinde ve Kendi Entegre Tesisinde Kullanılarak Metal Hale Getirilmesi Hali  132
2. Yeraltı İşletmesi Yapıldığında %50  133
3. Ormanla İlgili Ödemler Yapılmışsa %30 Eksik Ödenme Hali  135
C. Devlet Hakkının Tespitinde Bakanlar Kurulu’nun Yetkisi  135
D. Devlet Hakkının Paylaştırılması  136
XVII. MADENCİLİKTE TEŞVİK TEDBİRLERİ  138
XVIII. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE DEVLET YARDIMLARI  140
A. Bölgesel ve Sektörel Destekler  140
B. Genel Teşvik Sistemi  141
C. Büyük Ölçekli Yatırımlar  142
D. Altın Aramalarında KDV İstisnası  142
XIX. RÖDÖVANS SÖZLEŞMELERİ  143
A. Alt İşverenlik, Rödövans ve Hizmet Alımı Uygulamasının Hukuki Alt Yapısı  145
B. Rödövans Uygulamasının Hukuki Alt Yapısı  146
XX. MADEN KANUNDA İDARİ PARA CEZALARI  150
XXI. MADEN HAKLARININ KAYBI  153
A. Anayasal Nedenlerle Maden Haklarının Kaybı  153
1. Devletleştirme İle  153
2. Devletin Hüküm ve Tasarrufu İlkesi Nedeniyle  153
B. Maden Kanununda Yer Alan Kaybettirme Yolları  154
1. Arama Dönemi  154
a. Ruhsat Süresinin Sona Ermesi  154
b. Ruhsatın Feshi  154
c. Ruhsatın Devri  154
d. Terk  154
e. İşletme Ruhsatı Talep Etmemek  154
f. Mirasçıların Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi  155
3. İşletme Dönemi  155
a. Ruhsat Süresinin Sona Ermesi  155
b. Ruhsatın Feshi  155
c. Terk  155
d. Rezervin Tükenmesi  156
e. Mirasçıların Gerekli Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi  156
f. Tacirin İflası, Ruhsatın Sona Erdirilmesi Sonucunu Doğurmaz  157
XXII. MADEN RUHSATLARI İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA USUL SORUNLARI  158
A. Görev Yönünden Sorunlar  158
B. Yetki Yönünden  158
XXIII. MADENCİLİKTE İZİNLER  161
A. Arama Döneminde İzin  161
1. Arama Faaliyetine İzin Verilmeyen Alanlar  161
2. Bildirim ve İzin Usülünün Geçerli Olduğu Alanlar  161
3. Her Türlü Maden Arama Faaliyetinin İzne Tabi Olduğu Yerler  162
B. İşletme Döneminde İzin  163
1. İzin Verilmeyen Alanlar  163
2. İzine Tabi Alanlar  163
C. Bakanlığın Yetkisi  164
D. İzinde Süreler  166
XXIV. İDARENİN DENETİM GÖREVİ  168
XXV. İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE KURUL KARARLARI  170
XXVI. MADEN HUKUKUNDA MADEN MÜHENDİSİNİN YERİ  173
XXVII. İŞ KANUNUNDA MADEN MÜHENDİSİNİN YERİ  174
XXVIII. İŞ SÖZLEŞMESİ  175
XXIX. İŞVEREN VEKİLİ  176
A. İşveren Vekili (Maden Mühendisi) ile İşçi Arasındaki İlişki (İşçi–İşçi İlişkisi)  177
B. İşveren Vekili (Maden Mühendisi) ile İşveren Arasındaki İlişki (İşçi–İşveren İlişkisi)  177
C. Maden Mühendisinin İş Kanuna Göre Karşılaşabileceği Yaptırımlar  178
1. İdari Yaptırım  178
2. Cezai Yaptırım  179
3. Hukuki Yaptırım  181
4. Rücu Davaları  182
XXX. SONSÖZ  184
Ekler  185
Kaynakça  189
Kavram Dizini  191
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020