Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İktisadi ve İdari Bilimler İçin
İstatistik
MİNİTAB 17 ve SPSS 22 Çözümlü Örneklerle Desteklenmiştir
Temmuz 2017 / 3. Baskı / 376 Syf.
Fiyatı: 39.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ekim 2015 34.90 TL 18.90 TL (%46)Sepete Ekle
   

Gördüğü yoğun ilgi sonucu gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. baskısını yapan kitap, İİBF'lerdeki "İstatistik I - II", "Temel İstatistik" ve "İstatistiğe Giriş" derslerinin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Kitap, uzun yıllar bu konuda ders veren yazarın verdiği derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca akademisyenlerden gelen istek üzerine kitabın yeni baskısına "parametrik olmayan hipotez testleri" ve "endeksler" konuları da eklenmiştir.

Kitapta, konuların daha iyi anlaşılabilmesi için konu anlatımının hemen arkasın-dan örnek çözümlere yer verilmiş, ayrıca her ünitenin sonuna üniteyle ilgili soru ve çözümlere de yer verilerek hem konuların hem de ünitenin daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Eserde, çözümüyle birlikte verilen 200'den fazla örnek ve sorular, İktisadi ve İdari Bilimler öğrencilerine yönelik olması için iktisat, işletme ve idari sahalardan seçilmiştir. Ayrıca bu kitapla, elle çözümü yapılan bir çok örneğin SPSS 22 ve MINITAB 17 istatistik paket programlarında da çözümü yapılarak hem temel istatistik dersi alan öğrencilerin paket programlarla kolayca nasıl çözüm yapacağını göstermek, hem de paket programlar dersi alan öğrencilerin yaptıkları çözümlerin temelini anlamalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Eser, lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlandıysa da, istatistik ile ilgile-nen ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
İstatistikle İlgili Temel Kavramlar
İstatistikî Verilerin Düzenlenmesi ve Grafikle Gösterimi
Yer Ölçüleri
Dağılım Ölçüleri
Momentler, Çarpıklık (Asimetri) ve Basıklık
İhtimaller
Anakütle Dağılımları
Örneklem Teorisi
İstatistikî Tahmin Teorisi Güven Aralığı
İstatistikî Karar Teorisi (Hipotez Testleri)
Ki–Kare (Χ2)Testleri
Varyans Analizi
Regresyon ve Korelasyon Analizi
Parametrik Olmayan Hipotez Testleri
Endeksler
Barkod: 9789750243578
Yayın Tarihi: Temmuz 2017
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 376
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
Sunuş  9
1. Bölüm
İSTATİSTİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
GİRİŞ  21
1.1. Tanımlayıcı (Betimsel) İstatistik  21
1.2. Analizci (Çıkarımsal) İstatistik  21
1.3. İstatistik Biliminin Tanımı  21
1.4. Anakütle ve Örneklem  22
1.5. Parametre ve İstatistik  23
1.6. Değişken  23
1.7. Verilerin Doğruluk Derecesi  23
1.8. Ölçümler ve Ölçümlerde Kullanılacak Ölçek Tipleri  23
a. Nominal Ölçek (Sınıflandırıcı Ölçek)  23
b. Sıralayıcı Ölçek  24
c. Aralık Ölçeği  24
d. Oran Ölçeği  24
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  24
2. Bölüm
VERİLERİN DÜZENLENMESİ VE GRAFİKLE GÖSTERİMİ
GİRİŞ  27
1. Verilerin Düzenlenmesi  27
1.1. Verilerin Basit Seri Şeklinde Gösterimi  27
1.2. Verilerin Sınıflanlandırılmış Seri Şeklinde Gösterimi  28
1.3. Verilerin Gruplandırılmış Seri Şeklinde Gösterimi  29
1.3.1. Kesikli Serilerde Verilerin Gruplandırılması  29
Sınıf Sayısı ve Sınıf Aralığının Bulunması  29
Sınıf Ortası (Sınıf Değeri) ve Nisbi Frekans  30
Kesikli Gruplandırılmış Serinin Sürekli Gruplandırılmış Hale Dönüştürülmesi  30
Birikimli (Kümülâtif) Frekanslar  31
1.3.2. Sürekli Serilerde Verilerin Gruplandırılması  31
1.4. Verilerin Grafiklerle Gösterimi  32
1.4.1. Histogram  32
1.4.2. Frekans Poligonu  33
1.4.3. Daire Grafiği  33
1.4.4. Sütun Grafiği  34
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  34
3. Bölüm
YER ÖLÇÜLERİ
GİRİŞ  41
1. Parametrik Yer Ölçüleri  41
1.1. Aritmetik Ortalama  41
Basit Serilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması  42
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması  42
Tartılı Serilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması  43
Aritmetik Ortalamanın Özellikleri  44
1.2. Geometrik Ortalama  45
Basit Serilerde Geometrik Ortalamanın Hesaplanması  45
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Geometrik Ortalamanın Hesaplanması  46
Geometrik Ortalamanın Özellikleri  47
1.3. Harmonik Ortalama  47
Basit Serilerde Harmonik Ortalamanın Hesaplanması  48
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Harmonik Ortalamanın Hesaplanması  49
1.4. Kareli Ortalama  50
Basit Serilerde Kareli Ortalamanın Hesaplanması  50
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Kareli Ortalamanın Hesaplanması  51
2. Nonparametrik Yer Ölçüleri  52
2.1. Mod  52
Basit Serilerde Mod Hesaplaması  52
Sınıflandırılmış Serilerde Mod Hesaplaması  52
Gruplandırılmış Serilerde Mod Hesaplaması  53
2.2. Ortanca (Medyan)  54
Basit Serilerde Ortanca Hesaplaması  54
Sınıflandırılmış Serilerde Ortanca Hesaplaması  54
Gruplandırılmış Serilerde Ortanca Hesaplaması  55
2.3. Kantiller  55
Kartil (Dörtte Birlik)  56
Desil(Onda Birlik)  56
Pörsentil (Yüzde Birlik)  57
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  58
4. Bölüm
DAĞILIM ÖLÇÜLERİ
GİRİŞ  63
1. Değişim Aralığı (range)  63
2. Kartiller Arası Fark (KAF)  64
3. Ortalama Sapma  64
Basit Serilerde Ortalama Sapmanın Hesaplanması  65
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Ortalama Sapmanın Hesaplanması  65
4. Varyans  66
Basit Serilerde Varyansın Hesaplanması  66
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Varyansın Hesaplanması  68
Varyansın Özellikleri  69
5. Standart Sapma  71
Basit Serilerde Standart Sapmanın Hesaplanması  71
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Standart Sapmanın Hesaplanması  72
6. Değişim Katsayısı (Varyasyon Katsayısı)  72
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  73
5. Bölüm
MOMENTLER, ÇARPIKLIK (ASİMETRİ) VE BASIKLIK
GİRİŞ  77
1. Momentler  77
1.1. Sıfır Etrafındaki Momentler  77
Basit Serilerde Sıfır Etrafındaki Moment  77
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Sıfır Etrafındaki Moment  77
1.2. Aritmetik Ortalama Etrafındaki Momentler  77
Basit Serilerde Aritmetik Ortalama Etrafındaki Moment  78
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Aritmetik Ortalama Etrafındaki Moment  78
2. König Teoremi  79
3. Çarpıklık (Skewness)  80
Pearson Çarpıklık Katsayısı  80
Moment Çarpıklık Katsayısı  81
4. Moment Basıklık Katsayısı (Kurtosıs)  83
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  85
6. Bölüm
İHTİMALLER
GİRİŞ  91
1. Basit ve Bileşik İhtimaller  92
2. Bağımsız ve Bağımlı Olaylar  92
3. Birbirlerini Engelleyen ve Engellemeyen Olaylar  92
4. İhtimal Kuralları  92
4.1. Birleşim Kuralı  92
4.2. Kesişim Kuralı  93
4.3. Bayes Teoremi  94
4.4. Permütasyon ve Kombinasyon  95
4.5. Diğer Kurallar  96
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  97
7. Bölüm
ANAKÜTLE DAĞILIMLARI
GİRİŞ  103
1. Kesikli Dağılımlar  103
1.1. Binom Dağılımı  104
Binom Dağılımının Parametreler  104
1.2. Poisson Dağılımı  106
Poisson Dağılımının Parametreleri  106
1.3. Hipergeometrik Dağılım  107
Hipergeometrik Dağılımının Parametreleri  107
2. Sürekli Dağılımlar  108
2.1. Normal Dağılım  108
2.2. Standart Normal Dağılım  109
Standart Normal Dağılımın Özellikleri  110
3. Kesikli Dağılımların Normal Dağılıma Yaklaştığı Durumlar  114
3.1. Binomun Normal Dağılıma Yaklaştığı Durumlar  114
3.2. Poissonun Normal Dağılıma Yaklaştığı Durumlar  115
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  116
8. Bölüm
ÖRNEKLEM TEORİSİ
GİRİŞ  125
1. Örneklem Seçme Yöntemleri  125
1.1. Tesadüfî Olmadan Örneklem Seçme  125
1.2. Tesadüfî Örneklem Seçme  125
2. Örneklem Yöntemleri  126
2.1. Olasılıklı Olmayan Örneklem Yöntemleri  126
2.1.1. Monografi Örneklemi  126
2.1.2. Kota Örneklemi  126
2.2. Olasılıklı Örneklem Yöntemleri  126
2.2.1. Basit Tesadüfi Örneklem  126
2.2.2. Tabakalı Örneklem  127
2.2.3. Küme Örneklemi  127
3. Örneklem Hacminin Belirlenmesi  127
3.1. Ana Kütlenin Varyansı ve Ana Kütledeki Birim Sayısı Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi  128
3.2. Sadece Anakütlenin Varyansı Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi  128
3.3. Örneklemin Varyansı ve Anakütlenin Birim Sayısı Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi  129
3.4. Sadece Örneklemin Varyansı Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi  130
3.5. İncelenecek Olayın Gerçekleşme İhtimali (P) Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi  130
4. Örneklem Dağılımları  131
4.1. Tek Örneklem Ortalamalarının Dağılımı  132
4.2. Tek Örneklem Oranlarının Dağılımı  134
4.3. İki Örneklem Oranları Farklarının Dağılımı  136
4.4. İki Örneklem Ortalamaları Farklarının Dağılımı  137
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  138
9. Bölüm
İSTATİSTİKÎ TAHMİN TEORİSİ GÜVEN ARALIĞI
GİRİŞ  145
1. Tek Ana Kütle Ortalaması İçin Güven Aralığının Hesaplanması  145
1.1. Tek Ana Kütle Ortalamasının Güven Aralığının Hesaplanmasında Z Dağılımının Kullanılması  145
1.2. Tek Ana Kütle Orta Tek Ana Kütle Ortalamasının Güven Aralığının Hesaplanmasında T Dağılımının Kullanılması  147
2. Tek Ana Kütle Oranının Güven Aralığının Hesaplanması  148
3. İki Ana Kütle Oranları Arasındaki Fark İçin Güven Aralığının Hesaplanması  149
4. İki Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki Fark İçin Güven Aralığının Hesaplanması  149
4.1. İki Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki Fark İçin Güven Aralığının Hesaplanmasında Z Dağılımının Kullanılması  149
4.2. İki Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki Fark İçin Güven Aralığının Hesaplanmasında T Dağılımının Kullanılması  150
5. Ana Kütle Standart Sapması İçin Güven Aralığının Hesaplanması  150
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  151
10. Bölüm
İSTATİSTİKÎ KARAR TEORİSİ (HİPOTEZ TESTLERİ)
GİRİŞ  157
1. Temel kavramlar  157
1.1. Birinci ve İkinci Tip Hata  157
1.2. Önem Düzeyi ve Testin Gücü  157
1.3. Kabul ve Red Alanları  158
1.4. Hipotez Testinin Aşamaları  158
2. Tek Anakütle Ortalaması Hipotez Testi  160
3. Tek Anakütle Oranı Hipotez Testi  162
4. İki Anakütle Ortalamaları Arasındaki Farkın Hipotez Testi  164
Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki Farkın Aynı Olduğu Durumlar  164
Ana Kütle Ortalamaları Arasında Belli Bir Farkın Olduğu Durumlar  166
Ana Kütle Varyanslarının Eşit Olduğu Durumlar  167
5. İki Anakütle Oranları Arasındaki Farkın Hipotez Testi  169
6. T Testi İçin Hipotez Testi  170
6.1. Tek Anakütle Ortalamasının Hipotez Testinde T Dağılımının Kullanılması  170
6.2. İki Anakütle Ortalaması Arasındaki Farkın Hipotez Testinde T Dağılımının Kullanılması  173
6.3. Eşlenik Durumlar İçin t Testi  174
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  176
11. Bölüm
Kİ–KARE TESTLERİ
GİRİŞ  187
1. Ki–Kare Bağımsızlık ve Homojenlik Testleri  187
Yates Düzeltmesi  192
2. Ki–Kare Uyum Testleri  195
3. Ana Kütle Varyansının Hipotez Testi  202
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  203
12. Bölüm
VARYANS ANALİZİ
GİRİŞ  215
1. Tek Faktörlü (Yönlü) Varyans Analizi  215
Tek Faktörlü Varyans Analizinde Takip Edilecek Yöntem  216
Örnek Alımlarının Tam Olarak Yapıldığı Durumlar  218
Örnek Alımlarında Eksiklik Bulunması Durumu  222
2. İki Faktörlü (Yönlü) Varyans Analizi  224
İki Faktörlü Varyans Analizinde Takip Edilecek Yöntem  224
3. Gruplar Arasındaki Farklılığın Belirlenmesi  229
3.1. Gerçekten Önemli Fark Metodu  230
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  234
13. Bölüm
REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİ
GİRİŞ  247
1. Regresyon Analizi  247
Serpilme Diyagramı  247
Deterministik ve Stokastik İlişki  248
En Küçük Kareler Yöntemi  248
1.1. Doğrusal Regresyon  249
1.1.1. Toplamlar Yöntemiyle Doğrusal Regresyon Parametrelerinin Bulunması  249
1.1.2. Ortalamalar Yardımı İle Doğrusal Regresyon Parametrelerinin Bulunması  252
1.1.3. Doğrusal Regresyon Denkleminin F Testi (Genel Anlamlılık Testi)  253
1.1.4. Doğrusal Regresyon Katsayısının T Testi  254
1.2. Çoklu Regresyon  264
1.2.1. Çoklu Regresyonda En Küçük Kareler Yöntemi  264
1.2.2. Çoklu Regresyon Denkleminin F Testi  265
2. Korelasyon Analizi  271
2.1. Doğrusal Korelasyon  271
2.2. Doğrusal Korelasyon Katsayısının Önem Testi  272
3. Korelasyon Katsayısı İle Regresyon Katsayısı Arasındaki İlişki  273
4. Belirleme (Determinasyon) Katsayısı  277
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  280
14. Bölüm
PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ
GİRİŞ  289
1. Tek Örneklem Anakütle Testleri  289
1.1. İşaret Testi (Sign Test)  289
1.2. Wilcoxon Signed Rank Test (Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi)  294
1.3. Run Testi  299
1.4. Binom Testi  302
1.5. Tek Örneklem Kolmogorov–Smirnov Testi  304
1.5.1. Uniform (Düzgün) Dağılıma Uygunluk Testi  305
1.5.2. Normal Dağılıma Uygunluk Testi  309
1.5.3. Poisson Dağılıma Uygunluk Testi  311
2. Bağımsız İki Örneklem Testleri  313
2.1. Mann–Whıtney U Testi  313
2.2. İki Bağımsız Örneklem İçin Kolmogorov–Smirnov (K–S) Testi  316
2.3. Moses Extreme Reaction Test (Moses Aşırı Tepkiler Testi)  319
2.4. Wald Wolfowitz (Run Testi)  324
3. Bağımsız K Adet Örneklem Testleri  329
3.1. Kruskal–Wallis Testi  329
3.2. Mood–Median Testi  333
3.3. Jonckheere–Terpstra Test  336
4. Bağımlı (Eşlenik) İki Örneklem Testleri  340
4.1. Wilcoxon İki Örneklem Eşlenik Durumlar Testi  340
4.2. İşaret (Sign) Eşlenik Durumlar Testi  343
4.3. McNemar Testi  346
5. Bağımlı K Adet Örneklem Testleri  348
5.1. Cochran’s Q Testi  348
5.2. Friedman Testi  352
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  355
İşaret Testi  355
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi  357
Run Testi  362
Binom Testi  367
Tek Örneklem Kolmogorov–Simirnov Uyum Testi  368
Mann–Whitney U Testi  374
İki Örneklem Kolmogorov–Simirnov Test  378
Kruskal–Wallis Testi  382
Mood Median Testi  388
Jonckheere–Terpstra Testi  391
Wilcoxon Çift Örneklem Testi  393
Eşlenik Durumlar İşaret Testi  395
McNemar Testi  398
Cochran’s Q Testi  400
Friedman Testi  403
15. Bölüm
ENDEKSLER
GİRİŞ  407
1. Sabit ve Değişken Endeksler  407
1.1. Sabit Endeksler  407
1.2. Değişken Endeksler  409
2. Basit ve Bileşik Endeksler  410
2.1. Basit Endeksler  410
2.2. Bileşik Endeksler  411
2.2.1. Bileşik Endekslerin Ortalaması  412
2.2.2. Laspeyres ve Paasche endeksleri  413
2.2.2.1. Laspeyres Endeksleri  413
2.2.2.2. Paasche Endeksleri  415
2.2.3. Fisher Endeksi  416
2.2.4. Marshall–Edgeworth Endeksi  417
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  418
EK TABLOLAR  423
Kaynaklar  443
Kavramlar Dizini  445
 


Selahattin Maden ...
Mart 2018
39.90 TL
Sepete Ekle
Fikri Akdeniz
Ocak 2018
35.00 TL
Sepete Ekle
Cenk İltir
Ocak 2018
44.90 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Yaratan
Kasım 2017
28.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
Sunuş  9
1. Bölüm
İSTATİSTİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
GİRİŞ  21
1.1. Tanımlayıcı (Betimsel) İstatistik  21
1.2. Analizci (Çıkarımsal) İstatistik  21
1.3. İstatistik Biliminin Tanımı  21
1.4. Anakütle ve Örneklem  22
1.5. Parametre ve İstatistik  23
1.6. Değişken  23
1.7. Verilerin Doğruluk Derecesi  23
1.8. Ölçümler ve Ölçümlerde Kullanılacak Ölçek Tipleri  23
a. Nominal Ölçek (Sınıflandırıcı Ölçek)  23
b. Sıralayıcı Ölçek  24
c. Aralık Ölçeği  24
d. Oran Ölçeği  24
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  24
2. Bölüm
VERİLERİN DÜZENLENMESİ VE GRAFİKLE GÖSTERİMİ
GİRİŞ  27
1. Verilerin Düzenlenmesi  27
1.1. Verilerin Basit Seri Şeklinde Gösterimi  27
1.2. Verilerin Sınıflanlandırılmış Seri Şeklinde Gösterimi  28
1.3. Verilerin Gruplandırılmış Seri Şeklinde Gösterimi  29
1.3.1. Kesikli Serilerde Verilerin Gruplandırılması  29
Sınıf Sayısı ve Sınıf Aralığının Bulunması  29
Sınıf Ortası (Sınıf Değeri) ve Nisbi Frekans  30
Kesikli Gruplandırılmış Serinin Sürekli Gruplandırılmış Hale Dönüştürülmesi  30
Birikimli (Kümülâtif) Frekanslar  31
1.3.2. Sürekli Serilerde Verilerin Gruplandırılması  31
1.4. Verilerin Grafiklerle Gösterimi  32
1.4.1. Histogram  32
1.4.2. Frekans Poligonu  33
1.4.3. Daire Grafiği  33
1.4.4. Sütun Grafiği  34
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  34
3. Bölüm
YER ÖLÇÜLERİ
GİRİŞ  41
1. Parametrik Yer Ölçüleri  41
1.1. Aritmetik Ortalama  41
Basit Serilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması  42
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması  42
Tartılı Serilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması  43
Aritmetik Ortalamanın Özellikleri  44
1.2. Geometrik Ortalama  45
Basit Serilerde Geometrik Ortalamanın Hesaplanması  45
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Geometrik Ortalamanın Hesaplanması  46
Geometrik Ortalamanın Özellikleri  47
1.3. Harmonik Ortalama  47
Basit Serilerde Harmonik Ortalamanın Hesaplanması  48
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Harmonik Ortalamanın Hesaplanması  49
1.4. Kareli Ortalama  50
Basit Serilerde Kareli Ortalamanın Hesaplanması  50
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Kareli Ortalamanın Hesaplanması  51
2. Nonparametrik Yer Ölçüleri  52
2.1. Mod  52
Basit Serilerde Mod Hesaplaması  52
Sınıflandırılmış Serilerde Mod Hesaplaması  52
Gruplandırılmış Serilerde Mod Hesaplaması  53
2.2. Ortanca (Medyan)  54
Basit Serilerde Ortanca Hesaplaması  54
Sınıflandırılmış Serilerde Ortanca Hesaplaması  54
Gruplandırılmış Serilerde Ortanca Hesaplaması  55
2.3. Kantiller  55
Kartil (Dörtte Birlik)  56
Desil(Onda Birlik)  56
Pörsentil (Yüzde Birlik)  57
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  58
4. Bölüm
DAĞILIM ÖLÇÜLERİ
GİRİŞ  63
1. Değişim Aralığı (range)  63
2. Kartiller Arası Fark (KAF)  64
3. Ortalama Sapma  64
Basit Serilerde Ortalama Sapmanın Hesaplanması  65
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Ortalama Sapmanın Hesaplanması  65
4. Varyans  66
Basit Serilerde Varyansın Hesaplanması  66
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Varyansın Hesaplanması  68
Varyansın Özellikleri  69
5. Standart Sapma  71
Basit Serilerde Standart Sapmanın Hesaplanması  71
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Standart Sapmanın Hesaplanması  72
6. Değişim Katsayısı (Varyasyon Katsayısı)  72
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  73
5. Bölüm
MOMENTLER, ÇARPIKLIK (ASİMETRİ) VE BASIKLIK
GİRİŞ  77
1. Momentler  77
1.1. Sıfır Etrafındaki Momentler  77
Basit Serilerde Sıfır Etrafındaki Moment  77
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Sıfır Etrafındaki Moment  77
1.2. Aritmetik Ortalama Etrafındaki Momentler  77
Basit Serilerde Aritmetik Ortalama Etrafındaki Moment  78
Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Serilerde Aritmetik Ortalama Etrafındaki Moment  78
2. König Teoremi  79
3. Çarpıklık (Skewness)  80
Pearson Çarpıklık Katsayısı  80
Moment Çarpıklık Katsayısı  81
4. Moment Basıklık Katsayısı (Kurtosıs)  83
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  85
6. Bölüm
İHTİMALLER
GİRİŞ  91
1. Basit ve Bileşik İhtimaller  92
2. Bağımsız ve Bağımlı Olaylar  92
3. Birbirlerini Engelleyen ve Engellemeyen Olaylar  92
4. İhtimal Kuralları  92
4.1. Birleşim Kuralı  92
4.2. Kesişim Kuralı  93
4.3. Bayes Teoremi  94
4.4. Permütasyon ve Kombinasyon  95
4.5. Diğer Kurallar  96
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  97
7. Bölüm
ANAKÜTLE DAĞILIMLARI
GİRİŞ  103
1. Kesikli Dağılımlar  103
1.1. Binom Dağılımı  104
Binom Dağılımının Parametreler  104
1.2. Poisson Dağılımı  106
Poisson Dağılımının Parametreleri  106
1.3. Hipergeometrik Dağılım  107
Hipergeometrik Dağılımının Parametreleri  107
2. Sürekli Dağılımlar  108
2.1. Normal Dağılım  108
2.2. Standart Normal Dağılım  109
Standart Normal Dağılımın Özellikleri  110
3. Kesikli Dağılımların Normal Dağılıma Yaklaştığı Durumlar  114
3.1. Binomun Normal Dağılıma Yaklaştığı Durumlar  114
3.2. Poissonun Normal Dağılıma Yaklaştığı Durumlar  115
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  116
8. Bölüm
ÖRNEKLEM TEORİSİ
GİRİŞ  125
1. Örneklem Seçme Yöntemleri  125
1.1. Tesadüfî Olmadan Örneklem Seçme  125
1.2. Tesadüfî Örneklem Seçme  125
2. Örneklem Yöntemleri  126
2.1. Olasılıklı Olmayan Örneklem Yöntemleri  126
2.1.1. Monografi Örneklemi  126
2.1.2. Kota Örneklemi  126
2.2. Olasılıklı Örneklem Yöntemleri  126
2.2.1. Basit Tesadüfi Örneklem  126
2.2.2. Tabakalı Örneklem  127
2.2.3. Küme Örneklemi  127
3. Örneklem Hacminin Belirlenmesi  127
3.1. Ana Kütlenin Varyansı ve Ana Kütledeki Birim Sayısı Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi  128
3.2. Sadece Anakütlenin Varyansı Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi  128
3.3. Örneklemin Varyansı ve Anakütlenin Birim Sayısı Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi  129
3.4. Sadece Örneklemin Varyansı Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi  130
3.5. İncelenecek Olayın Gerçekleşme İhtimali (P) Biliniyorsa Örneklem Hacminin Belirlenmesi  130
4. Örneklem Dağılımları  131
4.1. Tek Örneklem Ortalamalarının Dağılımı  132
4.2. Tek Örneklem Oranlarının Dağılımı  134
4.3. İki Örneklem Oranları Farklarının Dağılımı  136
4.4. İki Örneklem Ortalamaları Farklarının Dağılımı  137
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  138
9. Bölüm
İSTATİSTİKÎ TAHMİN TEORİSİ GÜVEN ARALIĞI
GİRİŞ  145
1. Tek Ana Kütle Ortalaması İçin Güven Aralığının Hesaplanması  145
1.1. Tek Ana Kütle Ortalamasının Güven Aralığının Hesaplanmasında Z Dağılımının Kullanılması  145
1.2. Tek Ana Kütle Orta Tek Ana Kütle Ortalamasının Güven Aralığının Hesaplanmasında T Dağılımının Kullanılması  147
2. Tek Ana Kütle Oranının Güven Aralığının Hesaplanması  148
3. İki Ana Kütle Oranları Arasındaki Fark İçin Güven Aralığının Hesaplanması  149
4. İki Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki Fark İçin Güven Aralığının Hesaplanması  149
4.1. İki Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki Fark İçin Güven Aralığının Hesaplanmasında Z Dağılımının Kullanılması  149
4.2. İki Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki Fark İçin Güven Aralığının Hesaplanmasında T Dağılımının Kullanılması  150
5. Ana Kütle Standart Sapması İçin Güven Aralığının Hesaplanması  150
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  151
10. Bölüm
İSTATİSTİKÎ KARAR TEORİSİ (HİPOTEZ TESTLERİ)
GİRİŞ  157
1. Temel kavramlar  157
1.1. Birinci ve İkinci Tip Hata  157
1.2. Önem Düzeyi ve Testin Gücü  157
1.3. Kabul ve Red Alanları  158
1.4. Hipotez Testinin Aşamaları  158
2. Tek Anakütle Ortalaması Hipotez Testi  160
3. Tek Anakütle Oranı Hipotez Testi  162
4. İki Anakütle Ortalamaları Arasındaki Farkın Hipotez Testi  164
Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki Farkın Aynı Olduğu Durumlar  164
Ana Kütle Ortalamaları Arasında Belli Bir Farkın Olduğu Durumlar  166
Ana Kütle Varyanslarının Eşit Olduğu Durumlar  167
5. İki Anakütle Oranları Arasındaki Farkın Hipotez Testi  169
6. T Testi İçin Hipotez Testi  170
6.1. Tek Anakütle Ortalamasının Hipotez Testinde T Dağılımının Kullanılması  170
6.2. İki Anakütle Ortalaması Arasındaki Farkın Hipotez Testinde T Dağılımının Kullanılması  173
6.3. Eşlenik Durumlar İçin t Testi  174
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  176
11. Bölüm
Kİ–KARE TESTLERİ
GİRİŞ  187
1. Ki–Kare Bağımsızlık ve Homojenlik Testleri  187
Yates Düzeltmesi  192
2. Ki–Kare Uyum Testleri  195
3. Ana Kütle Varyansının Hipotez Testi  202
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  203
12. Bölüm
VARYANS ANALİZİ
GİRİŞ  215
1. Tek Faktörlü (Yönlü) Varyans Analizi  215
Tek Faktörlü Varyans Analizinde Takip Edilecek Yöntem  216
Örnek Alımlarının Tam Olarak Yapıldığı Durumlar  218
Örnek Alımlarında Eksiklik Bulunması Durumu  222
2. İki Faktörlü (Yönlü) Varyans Analizi  224
İki Faktörlü Varyans Analizinde Takip Edilecek Yöntem  224
3. Gruplar Arasındaki Farklılığın Belirlenmesi  229
3.1. Gerçekten Önemli Fark Metodu  230
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  234
13. Bölüm
REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİ
GİRİŞ  247
1. Regresyon Analizi  247
Serpilme Diyagramı  247
Deterministik ve Stokastik İlişki  248
En Küçük Kareler Yöntemi  248
1.1. Doğrusal Regresyon  249
1.1.1. Toplamlar Yöntemiyle Doğrusal Regresyon Parametrelerinin Bulunması  249
1.1.2. Ortalamalar Yardımı İle Doğrusal Regresyon Parametrelerinin Bulunması  252
1.1.3. Doğrusal Regresyon Denkleminin F Testi (Genel Anlamlılık Testi)  253
1.1.4. Doğrusal Regresyon Katsayısının T Testi  254
1.2. Çoklu Regresyon  264
1.2.1. Çoklu Regresyonda En Küçük Kareler Yöntemi  264
1.2.2. Çoklu Regresyon Denkleminin F Testi  265
2. Korelasyon Analizi  271
2.1. Doğrusal Korelasyon  271
2.2. Doğrusal Korelasyon Katsayısının Önem Testi  272
3. Korelasyon Katsayısı İle Regresyon Katsayısı Arasındaki İlişki  273
4. Belirleme (Determinasyon) Katsayısı  277
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  280
14. Bölüm
PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ
GİRİŞ  289
1. Tek Örneklem Anakütle Testleri  289
1.1. İşaret Testi (Sign Test)  289
1.2. Wilcoxon Signed Rank Test (Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi)  294
1.3. Run Testi  299
1.4. Binom Testi  302
1.5. Tek Örneklem Kolmogorov–Smirnov Testi  304
1.5.1. Uniform (Düzgün) Dağılıma Uygunluk Testi  305
1.5.2. Normal Dağılıma Uygunluk Testi  309
1.5.3. Poisson Dağılıma Uygunluk Testi  311
2. Bağımsız İki Örneklem Testleri  313
2.1. Mann–Whıtney U Testi  313
2.2. İki Bağımsız Örneklem İçin Kolmogorov–Smirnov (K–S) Testi  316
2.3. Moses Extreme Reaction Test (Moses Aşırı Tepkiler Testi)  319
2.4. Wald Wolfowitz (Run Testi)  324
3. Bağımsız K Adet Örneklem Testleri  329
3.1. Kruskal–Wallis Testi  329
3.2. Mood–Median Testi  333
3.3. Jonckheere–Terpstra Test  336
4. Bağımlı (Eşlenik) İki Örneklem Testleri  340
4.1. Wilcoxon İki Örneklem Eşlenik Durumlar Testi  340
4.2. İşaret (Sign) Eşlenik Durumlar Testi  343
4.3. McNemar Testi  346
5. Bağımlı K Adet Örneklem Testleri  348
5.1. Cochran’s Q Testi  348
5.2. Friedman Testi  352
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  355
İşaret Testi  355
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi  357
Run Testi  362
Binom Testi  367
Tek Örneklem Kolmogorov–Simirnov Uyum Testi  368
Mann–Whitney U Testi  374
İki Örneklem Kolmogorov–Simirnov Test  378
Kruskal–Wallis Testi  382
Mood Median Testi  388
Jonckheere–Terpstra Testi  391
Wilcoxon Çift Örneklem Testi  393
Eşlenik Durumlar İşaret Testi  395
McNemar Testi  398
Cochran’s Q Testi  400
Friedman Testi  403
15. Bölüm
ENDEKSLER
GİRİŞ  407
1. Sabit ve Değişken Endeksler  407
1.1. Sabit Endeksler  407
1.2. Değişken Endeksler  409
2. Basit ve Bileşik Endeksler  410
2.1. Basit Endeksler  410
2.2. Bileşik Endeksler  411
2.2.1. Bileşik Endekslerin Ortalaması  412
2.2.2. Laspeyres ve Paasche endeksleri  413
2.2.2.1. Laspeyres Endeksleri  413
2.2.2.2. Paasche Endeksleri  415
2.2.3. Fisher Endeksi  416
2.2.4. Marshall–Edgeworth Endeksi  417
BÖLÜM SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ  418
EK TABLOLAR  423
Kaynaklar  443
Kavramlar Dizini  445
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018