Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet İletişimi Mevzuatı
(7 Şubat 2018 Tarihi İtibariyle Tüm Düzenlemeleri ve Değişiklikleri İçerir)
Şubat 2018 / 3. Baskı / 847 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%29)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Ağustos 2018 83.00 TL -     Sepete Ekle
 2. Eylül 2017 55.50 TL 29.90 TL (%47)Sepete Ekle
 1. Ocak 2015 41.50 TL 14.90 TL (%65)Sepete Ekle
   

• Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi ve Sözleşmeyi Açıklayıcı Metin
• Avrupa Suç Sorunları Komitesi(CDPC) Nihai Faaliyet Raporu
• Kişisel Verilerin, Otomatik İşlemesi Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi(1981)
• Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol
• Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Hakkında Avrupa Konseyi ve AP Direktifi
• TCK(Gerekçeli) – CMK – PVSK - FSEK (İlgili Maddeler)
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Gerekçeli)
• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun(Gerekçeli)
• Elektronik Haberleşme Kanunu - Basın Kanunu - Cezai Konularda Uluslararası İşbirliği Kanunu
• Elektronik İmza Kanunu(Gerekçeli)
• Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu(Gerekçeli)
• Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü
• Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
• Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6'ya Geçiş Planı Konulu Genelge
Ve Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet İletişimi ile ilgili diğer bütün uluslararası düzenleme, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeyi içerir.

Konu Başlıkları
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi
Avrupa Konseyi Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698)
İnternet Kanunu (5651)
Türk Ceza Kanunu (İlgili Maddeler)
Ceza Muhakemesi Kanunu (İlgili Maddeler)
Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
Elektronik İmza Kanunu
Elektronik Haberleşme Kanunu
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi Açıklayıcı Metin
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yönetmelikler
Barkod: 9789750246944
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 847
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  9
Önsöz  13
BİRİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM MEVZUATI
I. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  23
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi  23
Avrupa Suç Sorunları Komitesi (Cdpc) Nihai Faaliyet Raporu  59
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  167
Türk Ceza Kanunu (İlgili Maddeler)  167
Ceza Muhakemesi Kanunu (İlgili Maddeler)  214
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (İlgili Madde)  226
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu (İlgili Madde)  230
Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu  233
Elektronik İmza Kanunu  255
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun  280
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu  307
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (İlgili Maddeler)  363
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  373
Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği  373
Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik  399
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik  406
Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik  427
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik  431
İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI
I. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  469
Kişisel Verilerin Otomatik İşlemesi Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi  469
Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol  481
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Hakkındaki 95/46/EC Sayı ve 24 Ekim 1995 Tarihli Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Direktifi  485
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  521
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  521
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  573
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik  573
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik  585
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  593
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik  600
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik  612
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNTERNET VE İLETİŞİM MEVZUATI
I. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  629
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun  629
633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (İlgili Madde)  668
1262 Sayılı Sağlık Bakanlığı’nın İspençiyari ve Tıbbi Müstehzarlar Kanunu (İlgili Madde)  670
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (İlgili Madde)  671
4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (İlgili Madde)  672
7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun (İlgili Madde)  673
Elektronik Haberleşme Kanunu  675
Basın Kanunu  736
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: TÜZÜKLER  751
Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü  751
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  769
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  769
İnternet Alan Adları Yönetmeliği  782
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik  799
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  808
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu Yönetmeliği  819
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  828
IV. ULUSAL DÜZENLEMELER: GENELGELER  845
Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin IPv6’ya Geçiş Planı  845
 


Doç. Dr. Murat Volkan Dülger
Murat Volkan Dülger, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Türk Ceza Hukuku’nda Bilişim Suçları” konulu çalışması ile yüksek lisans derecesini almıştır. Dülger, aynı enstitüde yürüttüğü doktora çalışmasını 2010 yılında tamamlayarak “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar” konulu doktora tezi ile hukuk doktoru unvanını almıştır. “Ceza Muhakemesi Hukukunda Dışlama Kuralı ve Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi (Zehirli Ağacın Meyvesi Öğretisi)” başlıklı çalışmasıyla yapmış olduğu başvuru neticesinde 2016 yılında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku doçenti unvanını almıştır.
Dülger, çalışmalarını Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Bilişim Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Yapay Zekalı Varlıkların Hukuki Sorumluluğu alanlarında yoğunlaştırmıştır.
Murat Volkan Dülger, uzun yıllardır üyesi olduğu İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu’nun iki dönem başkan yardımcılığını, iki dönem de başkanlığını yapmıştır.
Dülger, “Avrupa Konseyi – Avrupa Birliği – Adalet Bakanlığı – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademesi”nin ortak projesi olan “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Ortak Projesi”nde Avrupa Konseyi uzmanı olarak yer almış ve “Bilişim Suçları, Soruşturma ve Kovuşturması” bölümüne katkı sağlamış, ayrıca bu konuda bir “Uygulama Rehberi” kaleme almıştır. Bunun yanı sıra Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Bilgi Toplumu Stratejisi” çalışmasında da uzman olarak yer almıştır. Ayrıca Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) bünyesinde faaliyet gösteren “Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu”nda yer almış ve “Bilişim Hukuku” alt çalışma grubunun başkanlığını yürütmüştür. Dülger, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan çeşitli yasa hazırlama ve yasa tadil komisyonlarında da uzman olarak yer almıştır.
Dülger, İstanbul Barosu CMK Eğitimlerinde ve Staj Eğitim Merkezinde, uzun süre Bilişim Hukuku ve Hukuka Aykırı Deliller derslerini vermiştir. Ayrıca çok sayıda eğitim ve sertifika programında öğretici olarak, çeşitli konferans, panel ve seminerlere de konuşmacı olarak katılmıştır.
Murat Volkan Dülger, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Düşünce Özgürlüğü” isimli çalışmasıyla Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen “Kapani – Savcı İnsan Hakları İnceleme Ödülü” yarışmasında 2002 yılında ikincilik ödülünü almıştır.
Dülger’in, “Ceza Hukuku Pratik Çalışmalar”, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Dışlama Kuralı ve Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi (Zehirli Ağacın Meyvesi Öğretisi)”, “Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku”, “Bilişim Suçları, Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemleri ile İnternet İletişim Hukuku (Uygulama Rehberi)”, “Suç Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar” isimli beş adet kitabı bulunmaktadır. Dülger’in “Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet İletişim Mevzuatı” ile “Bilişim Hukuku Mevzuatı” isimlerinde iki adet de mevzuat derlemesi bulunmaktadır. Ayrıca TÜSİAD tarafından hazırlatılan ve kitap olarak basılan “İnternet Sitelerinin Erişiminin Engellenmesi Konusunda Farklı Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirmeler” başlıklı raporun ortak yazarıdır. Bunun dışında yurt dışında İngilizce olarak yayınlanan “The Art Collecting Legal Handbook” ve “Trade Mark Litigation” isimli iki kitabın da Türkiye bölümünün yazarıdır. Dülger’in, çeşitli dergi ve armağanlarda yayınlanmış ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, bilişim hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, yapay zekalı varlıkların hukuki statüsü ve insan hakları hukuku konularında çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
Dülger, bunların yanı sıra elektronik ortamda akademik yayın yapan “s://academia.edu” adresinde düzenli olarak gündeme ilişkin hukuki makaleler yayımlamaktadır.
Dülger, 2001 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı avukattır.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  9
Önsöz  13
BİRİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM MEVZUATI
I. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  23
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi  23
Avrupa Suç Sorunları Komitesi (Cdpc) Nihai Faaliyet Raporu  59
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  167
Türk Ceza Kanunu (İlgili Maddeler)  167
Ceza Muhakemesi Kanunu (İlgili Maddeler)  214
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (İlgili Madde)  226
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu (İlgili Madde)  230
Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu  233
Elektronik İmza Kanunu  255
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun  280
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu  307
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (İlgili Maddeler)  363
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  373
Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği  373
Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik  399
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik  406
Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik  427
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik  431
İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI
I. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  469
Kişisel Verilerin Otomatik İşlemesi Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi  469
Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol  481
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Hakkındaki 95/46/EC Sayı ve 24 Ekim 1995 Tarihli Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Direktifi  485
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  521
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  521
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  573
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik  573
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik  585
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  593
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik  600
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik  612
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNTERNET VE İLETİŞİM MEVZUATI
I. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  629
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun  629
633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (İlgili Madde)  668
1262 Sayılı Sağlık Bakanlığı’nın İspençiyari ve Tıbbi Müstehzarlar Kanunu (İlgili Madde)  670
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (İlgili Madde)  671
4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (İlgili Madde)  672
7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun (İlgili Madde)  673
Elektronik Haberleşme Kanunu  675
Basın Kanunu  736
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: TÜZÜKLER  751
Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü  751
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  769
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  769
İnternet Alan Adları Yönetmeliği  782
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik  799
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  808
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu Yönetmeliği  819
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  828
IV. ULUSAL DÜZENLEMELER: GENELGELER  845
Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin IPv6’ya Geçiş Planı  845
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019