Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avukatlar, Mali Müşavirler ve İK Yöneticileri için
İş Davaları Rehberi
Ekim 2020 / 1. Baskı / 608 Syf.
Fiyatı: 69.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Hukuki bir rehberden ne beklenir?

Konusunu tam ve doğru açıklaması, içtihatlarla desteklemesi, dilekçe örneklerine yer vermesi ve püf noktalara değinmesi mi?

Bu "İş Davaları Rehberi" kitabı tam da bu nitelikte olup emsallerinden farkı; konu başlıklarının oluşumunu sıralı mevzuat metinlerinden değil, bizzat dava konusu uyuşmazlıklardan almış olmasıdır. Kitabın içerdiği her konu önce açıklanmış ve ardından Yargıtay kararlarıyla desteklenmiştir.

Böylece okuyucunun hem iş davasına konu uyuşmazlığı anlaması, hem de dava dilekçesinde kullanabileceği içtihatlara sahip olması amaçlanmıştır.

Kitabın her bir satırının fayda sağlaması asıl gaye olduğundan, içerikte yer alan Yargıtay kararlarına dahi kısmen yer verilmiş, mümkün olduğunca birkaç paragraf alınmış, her karar mutlaka özetlenmiştir.

Kitabın ana iskeletini oluşturan İş Kanunu yanında, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu kapsamında en sık yaşanan uyuşmazlıklar ile kısa çalışma uygulaması da içeriğe alınmıştır.

Çalışma hayatında rastlanacak her türden probleme değinmeye çalışan, bu sorunları herkesin anlayabileceği bir dille izah eden ve her avukatın elinde bulunması gerektiğine inandığımız bu rehber; aynı zamanda insan kaynakları çalışanları, mali müşavirler ve çalışma hayatının diğer profesyonelleri için de bir başvuru kaynağı olacaktır.

Konu Başlıkları
İş Kanunu
Basın İş Kanunu
Deniz İş Kanunu
Barkod: 9789750262814
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 608
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
1. GİRİŞ  23
BÖLÜM 1
İŞ KANUNU
2. ÜCRET ALACAKLARI  29
2.1. Maaş Alacağı  29
2.1.1. Maaşın Geç ve Düzensiz Ödenmesi  30
2.1.2. Maaşın Eksik Ödenmesi ya da Hiç Ödenmemesi  40
2.1.3. İşçinin Maaşının Bordroda Daha Az Gösterilmesi  47
2.1.4. İşçinin Maaşının Düşürülmesi  52
2.1.5. İşçinin Maaşına Zam Yapılmaması  58
2.1.6. İşçinin Maaşından Kesinti Yapılması  62
2.1.7. İşçinin Maaşından İcra Kesintisi Yapılması  64
2.2. Fazla Mesai (Fazla Çalışma) Alacağı  68
2.2.1. Fazla Mesainin İspatı  70
2.2.2. Fazla Mesai Hesabının Haftalık Yapılması Gerektiği  76
2.2.3. Günlük Çalışma Süresinin 11 Saati Aşması Nedeniyle Fazla Mesai  77
2.2.4. Gece Döneminde Yapılan Fazla Mesai  79
2.2.5. İşçiye Yıllık 270 Saatten Çok Fazla Mesai Yaptırılması  80
2.2.6. Eğitimde Geçen Sürelerin Fazla Mesaiye Etkisi  84
2.2.7. Fazla Mesai Dahil İş Sözleşmesinin Geçerliliği  86
2.2.8. Fazla Mesai Muvafakatnamesi  88
2.2.9. Fazla Mesai Ücreti Yerine İzin Verilmesi  92
2.2.10. Fazla Sürelerle Çalışma Kavramı  96
2.2.11. Denkleştirme Uygulamasının Mevcut Olması  98
2.2.12. Üst Düzey Yöneticinin Fazla Mesaisi  102
2.2.13. 24 Saatlik Kesintisiz Çalışmalarda Fazla Mesai  105
2.2.14. Telafi Çalışması  108
2.2.15. Ara Dinlenmelerinin Fazla Mesai Süresinden Düşülmesi  110
2.2.16. İlaç Mümessillerinin Fazla Mesai Hakkı  111
2.3. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti  119
2.3.1. İmzalı Bordrolardaki Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışmaları  121
2.3.2. UBGT Çalışması İçin Onay Veren İşçinin Çalışmaması  123
2.3.3. Genel Tatil Ücreti Yerine İzin  124
2.3.4. UBGT Ücreti Dahil Ücret Belirlenmesi  125
2.4. Hafta Tatili Ücreti  126
2.4.1. Hafta Tatilinin 24 Saatten Az Kullandırılması  128
2.4.2. İşçinin 24–48 Vardiyasında Çalışması Durumunda Hafta Tatili  129
2.4.3. İmzalı Maaş Bordrosunda Hafta Tatil Tahakkuku Olması  130
2.4.4. Hafta Tatilinin Pazar Günü Olması  131
2.4.5. Hafta Tatilinin Toplu Kullandırılması  133
2.4.6. Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Hafta Tatili  135
2.4.7. Akdi Tatil Kavramı  137
2.4.8. Hafta Tatilinde Çalışan İşçiye Ödenmesi Gereken Ücret  138
2.4.9. Hafta Tatili Ücreti Dahil Maaş Belirlenmesi  139
2.5. Yıllık İzin Ücreti  140
2.5.1. Yıllık Ücretli İzinde İspat  142
2.5.2. Yıllık İzin Ücretinin Hesaplanmasında Hafta Tatillerinin Dışlanması  145
2.5.3. Mevsimlik İşlerde Yıllık İzin Ücreti  146
2.5.4. İşçinin Yıllık İzinde Başka İşte Çalışması  148
2.5.5. Yıllık İzin Kullandırılmadığı İçin İşçinin İş Sözleşmesini Feshi  150
2.5.6. İşçinin Yıllık İzin Onayını Beklemeden İşyerinden Ayrılması  151
2.5.7. İşçinin Çok Uzun Yıllar Boyunca İzin Kullanmamış Olması  153
2.5.8. Çalışırken Yıllık İzin Yerine Ücret Ödenmesi  155
2.5.9. Yıllık İzin Ücretinin Hesabı  157
2.5.10. Kamu İşçisinin Yıllık İzin Belgesinde İmzasının Bulunmaması  158
2.5.11. Özel Okul Öğretmenlerinin Ve İdarecilerinin Yıllık İzin Ücreti Hakkı  160
2.5.12. İşe İade Davası Sonucu Boşta Geçen Sürenin İzin Ücretine Etkisi  161
2.5.13. Aynı İşyerindeki Eski Çalışmaların Yıllık İzin Kıdemine Etkisi  163
2.5.14. Yıllık İzin Süresinde Bir Yıldan Arta Kalan Süreler  165
2.5.15. İzne Çıkış Tarihlerinin Belli Olmadığı Yıllık İzin Defterinin Geçerliliği  167
2.5.16. Kısmi Süreli (Part Time) Çalışan İşçilerin Yıllık İzin Hakkı  168
2.6. Yeni İş Arama İzni Ücreti  170
2.6.1. İhbar Süresine Rastlayan Hafta Tatilleri ve UBGT Günleri  171
2.6.2. İş Arama İzni Verilmesi Gereken Fesih Türleri  172
2.6.3. İş Arama İzninin Zamanını İşverenin Belirlemesi  174
2.6.4. İhbar Tazminatı İle İş Arama İzni Ücretinin Aynı Davada İstenmesi  175
2.6.5. İş Arama İzni Kullanmak İstemeyen İşçi  176
3. TAZMİNAT ALACAKLARI  179
3.1. Kıdem Tazminatı  179
3.1.1. İşçi Çalışırken Kıdem Tazminatı Adı Altında Yapılan Ödemeler  182
3.1.2. Aralıklı Çalışmada Kıdem Tazminatı Hesabı  183
3.1.3. Kıdem Tazminatına Esas Sürenin Başlangıcı  185
3.1.4. Maaş Bordrosunda Yer Alan Kıdem Tazminatı Ödemeleri  186
3.1.5. İhbar Süresi Kullandırılması Halinde Kıdem Tazminatına Esas Ücret  188
3.1.6. Kıdem Tazminatı Tavanının Belirleneceği Tarih  189
3.1.7. Kıdem Tazminatı Tavanının Aşılması  191
3.1.8. Kıdem Tazminatı Hesabında Raporlu Günler  193
3.1.9. Ücretsiz İznin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmaması  194
3.1.10. İşe İade Davası Sonrası Boşta Geçen Sürelerin Kıdeme Etkisi  196
3.1.11. Memuriyette Geçen Süreler İçin Kıdem Tazminatı  198
3.1.12. Kıdem Tazminatı Hesabında Bir Yıllık Süre Bakımından İhbar Öneli  199
3.1.13. Grevde ya da Tutuklulukta Geçen Sürenin Kıdem Tazminatına Etkisi  200
3.1.14. Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Niteliği  201
3.1.15. Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler  203
3.1.16. İşçinin Farklı Yerlerde Sigortalı Gösterilmesi  204
3.1.17. Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi  206
3.1.18. Özel Sağlık ve Hayat Sigortalarının Kıdem Tazminatı Hesabına Etkisi  207
3.1.19. Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Tespitinde AGİ  209
3.1.20. Kısmi Süreli (Part Time) Çalışan İşçinin Kıdem Tazminatı  210
3.1.21. Kıdem Tazminatının Haczedilmesi  211
3.1.22. Askerlik Süresinin Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilmesi  213
3.1.23. 15 Yıl ve 3600 Gün Nedeniyle Ayrılan İşçinin Tekrar Çalışması  215
3.1.24. Evlilik Hazırlıkları Sırasında Ayrılan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı  218
3.2. İhbar Tazminatı  219
3.2.1. İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin İhbar Tazminatı Hakkı  221
3.2.2. Askerlik ya da Emeklilik Nedeniyle Ayrılan İşçinin İhbar Tazminatı  222
3.2.3. Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın İşçinin İhbar Öneli  223
3.2.4. İhbar Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesi  225
3.2.5. Aralıklı / Fasılalı Çalışmada İhbar Tazminatı  226
3.2.6. İşe İade Sonrası Boşta Geçen Sürelerin İhbar Süresine Etkisi  228
3.2.7. İhbar Süresinin Karşılıklı Olarak Artırılması  229
3.2.8. İhbar Süresinin Üst Sınırı  231
3.2.9. İşçiye Bildirim Süresi İçinde Yeni İş Arama İzni Kullandırılmaması  233
3.2.10. İhbar Süresinin Eksik Kullandırılması  234
3.2.11. Emeklilik Nedeniyle Fesihte İhbar Süresi Yükümlülüğü  235
3.2.12. İşçinin İhbar Süresi İçindeyken Emekliliğe Başvurması  237
3.2.13. Kısmi Süreli (Part Time) Çalışan İşçinin İhbar Süresi  238
3.2.14. İhbar Tazminatından Yapılan Kesintiler  240
3.2.15. İhbar Süresinde İşçiye Yıllık İzin Kullandırılması  241
3.2.16. İşe İade Edilen İşçinin İşe Başlatılmaması Ve İhbar Tazminatı  243
3.2.17. İşçinin İhbar Süresindeyken İşten Çıkarılması  244
3.2.18. Özel Okul Öğretmenlerinin İhbar Tazminatı Hakkı  245
3.3. Askerlik Tazminatı  248
3.3.1. Askere Gidecek İşçinin Ayrılabileceği En Erken Tarihin Belirlenmesi  249
3.3.2. Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçinin Başka İşyerinde Çalışması  251
3.3.3. Askerden Sonra İşe Alınmayan İşçinin Dava Açma Hakkı  252
3.4. Eşit Davranma Borcuna Aykırılık (Ayrımcılık) Tazminatı  253
3.4.1. Muvazaa Tespitinin Tek Başına Eşit Davranma İlkesine Etkisi  256
3.4.2. İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Eşit Davranma Yükümlülüğü  258
3.4.3. Eşit Davranma İlkesine Aykırılık ve Mobbingin Karıştırılması  259
3.4.4. İşçiye Zam Yapılmamasının Eşit Davranma İlkesine Etkisi  261
3.4.5. İşçiye İkramiye Ödenmemesinin Ayrımcılık Tazminatına Etkisi  263
3.4.6. İşçinin Ücretinin, Emsali İşçinin Ücretinden Az Olması  264
3.4.7. İşçinin Hem İşe İade Hem Ayrımcılık Tazminatı Talep Etmesi  265
3.5. Kötü Niyet Tazminatı  267
3.5.1. Kötü Niyet Tazminatına Esas İhbar Süresinin Hesabı  269
3.5.2. Kötü Niyet Tazminatı İle Sendikal Tazminatın Birlikte İstenmesi  271
3.5.3. İşe İade Talep Edebilecek İşçinin Kötü Niyet Tazminatı Talep Etmesi  272
3.5.4. Kötü Niyet Tazminatına Esas Ücretin Hesaplanması  273
3.6. Sendikal Tazminat  274
3.6.1. Sendikal Tazminat İçin İşçinin Sahip Olması Gereken Kıdem  276
3.6.2. İşe İade Başvurusu Yapmayan İşçinin Sendikal Tazminat Talebi  277
3.6.3. Sendikal Nedenle Feshin Araştırılması  279
3.6.4. Sendikal Tazminatının Miktarının Belirlenmesi  280
3.6.5. Otuzdan Az İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Sendikal Tazminat  282
3.7. İş Güvencesi ve İşe İade  283
3.7.1. İşe İade Başvurusunda Bulunan İşçinin Samimi Olması Gerektiği  287
3.7.2. İşverenin İşçiye İşe Başlama Davetinde Samimi Olması Gerektiği  290
3.7.3. İşe İade Başvurusu Yapan İşçiye Başka Şehirde İş Teklif Edilmesi  292
3.7.4. İşe İade Davası Devam Eden İşçinin Kıdem Tazminatı İstemesi  295
3.7.5. Dava Sürerken İşverenin İşçiyi İşe Davet Etmesi  296
3.7.6. Süresi İçinde İşe Başlama Başvurusunda Bulunmayan İşçi  298
3.7.7. İşe İade Sonrası İşçinin Başka İşte Çalıştırılmak İstenmesi  299
3.7.8. İşe İade Sürecinde Postada Yaşanan Gecikmeler  301
3.7.9. İşe Davet Yazısı Alan İşçinin İşe Başlaması Gereken Süre  303
3.7.10. İşe Başlatmama Tazminatının Hesaplanması  304
3.7.11. Boşta Geçen Sürelerin Ücretinin Hesaplanması  306
3.7.12. İşe İade Sonrası Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler  307
3.7.13. İşçinin Dava Sürerken Çalışması Halinde Boşta Geçen Süredeki Ücret  309
3.7.14. İşe İade Başvuru Şartlarından 30 İşçinin Hesaplanması  311
3.7.15. İşyeri Sendika Temsilcisinin İşe İade Başvurusu  314
3.7.16. İşveren Vekilinin İşe İade Başvurusu Hakkı  317
3.7.17. Özel Okul Öğretmenlerinin İşe İade Başvurusu Hakkı  320
3.7.18. İşçinin Raporlu Olduğu Günlerin İş Güvencesi Kıdemine Etkisi  323
3.7.19. Altı Aylık Sürenin Dolmasına Birkaç Gün Kala İşçinin Çıkarılması  324
3.7.20. Altı Aylık Sürenin Hesabına İhbar Önelinin Etkisi  326
4. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER  329
4.1. 12/10/2017 Tarihinden Önce Zamanaşımı Süreleri  330
4.1.1. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı  330
4.1.2. Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı  331
4.1.3. Tazminatlarda Zamanaşımı  332
4.2. 12/10/2017 ve Sonrası İçin Zamanaşımı Süreleri  333
4.2.1. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı  334
4.2.2. Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı  334
4.2.3. Tazminatlarda Zamanaşımı  335
4.3. Hak Düşürücü Süreler  335
4.3.1. Haklı Fesihlerde 6 İş Günlük Hak Düşürücü Süre  336
4.3.2. İşe İade Başvurusunda Hak Düşürücü Süreler  343
4.3.3. İşe İade Davası Sonrası 10 İş Günlük Süre  345
5. DAVA ÖNCESİ ZORUNLU ARABULUCU BAŞVURUSU  349
6. DAVA SÜRECİNİ VE SONUCUNU ETKİLEYEN HUSUSLAR  357
6.1. İbraname  357
6.1.1. İbranamenin Geçerlilik Şartları  358
6.1.2. İbranamenin Bölünebilir Etkisi  361
6.2. Feragat  362
6.2.1. İşçinin İrade Bozukluğuna Dayanan Feragati  363
6.2.2. Feragat İçin Davacı Vekilinin Yetkisinin Olması Gerektiği  366
6.2.3. Doğmamış Haktan Feragat  367
6.3. Hakkaniyet İndirimi  368
6.3.1. Hakkaniyet İndiriminin Çok Yüksek Uygulanması  369
6.3.2. Hakkaniyet İndiriminin Çok Düşük Uygulanması  372
6.3.3. Yazılı Delile Dayanan Alacaktan Hakkaniyet İndirimi Yapılamaması  373
6.4. İkale Sözleşmesi  374
7. FESİH NEDENLERİNE DAİR AÇIKLAMALI YARGITAY KARARLARI  379
7.1. Haklı Nedenle Derhal Fesih  380
7.1.1. İşçinin İşe Geç Kalması  381
7.1.2. İşçinin Maaşına Haciz Gelmesi  384
7.1.3. İşçinin Başka İşçiye Küfür Etmesi  386
7.1.4. İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi  389
7.1.5. İşyerinde Dedikodu Yapan İşçi  393
7.1.6. İşçinin Devamsızlık Yapması  395
7.1.7. Hırsızlık Yapan İşçinin İş Akdinin Feshi  398
7.1.8. Mobbing Nedeniyle İşçinin Haklı Feshi  400
7.1.9. İşçinin Bilgisayarındaki Hareketinin Takip Edilmesi  404
7.2. Geçerli Nedene Dayanan Fesih  406
7.2.1. Performans Düşüklüğünün Geçerli Fesih Sebebi Olması  408
7.2.2. İşçinin Sık Sık Rapor Alması  411
7.2.3. İşçinin İşverenin Malına Zarar Vermesi  413
7.2.4. İşçinin Sosyal Medya Paylaşımları  415
7.2.5. İşçinin Savunması Alınmadan Geçerli Fesih Yapılması  417
7.2.6. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik (Yer ve Görev Değişikliği)  419
7.2.7. Şüphe Feshi ve FETÖ/PDY Nedeniyle Fesih  421
8. DAVA DİLEKÇESİ HAZIRLARKEN DİKKATE ALINMASI GEREKENLER  429
8.1. Belirsiz Alacak Davası  429
8.2. Yetkili Mahkemenin Tespiti  451
8.3. Taleple Bağlılık  455
8.4. Faiz Başlangıcı ve Oranları  459
8.5. Davanın Islahı  472
8.6. Tanıklara İlişkin Hususlar  476
8.7. Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisi  486
8.7.1. İşe İade Davasında Husumet  487
8.7.2. Alt İşverenler Arasında Sorumluluk  490
8.7.3. Madenlerde Rödövans İlişkisi  492
9. İSTİNAF VE TEMYİZ  497
9.1. İstinaf  498
9.2. Temyiz  501
10. ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ  505
10.1. Dava Dilekçeleriyle İlgili Bilinmesi Gerekenler  505
10.2. Dava Dilekçesi Örnekleri  509
10.2.1. Sadece Kıdem Tazminatı–Miktarı Belirsiz  510
10.2.2. Sadece Kıdem Tazminatı–Miktarı Belli  514
10.2.3. Sadece Kıdem ve İhbar Tazminatı–Miktarı Belirsiz  517
10.2.4. Sadece Kıdem ve İhbar Tazminatı–Miktarı Belli  520
10.2.5. Tüm Alacaklar– Hepsi Dahil  523
10.2.6. İşe İade Davası  527
10.2.7. Sadece Sendikal Tazminat–Miktarı Belirsiz  530
10.2.8. SADECE kötüniyet tazminatı–Miktarı belli  533
10.2.9. Sadece Askerlik Tazminatı–Miktarı Belli  536
10.2.10. Sadece Ayrımcılık Tazminatı–Miktarı Belli  539
10.2.11. Zorunlu Arabulucu Başvurusu Dilekçesi  542
BÖLÜM 2
BASIN İŞ KANUNU
11. BASIN İŞ KANUNU KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR  547
11.1. Basın İş Kanunu’nun Kapsamı  548
11.2. Basın İş Kanunu’nda Fesih  552
11.2.1. Süreli Fesih  552
11.2.2. Derhal Fesih  553
11.3. Basın İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı  557
11.4. Basın İş Kanunu’nda Deneme Süresi  566
11.5. Gazetecinin Hastalanması Sonucu Fesih  566
11.6. Gazetecinin Ücretinin Geç Ödenmesi  567
11.7. Gazetecinin Askerlikte Veya Gebelikte Ücreti  569
11.8. Gazetecinin Ölümü Halinde Tazminat  569
11.9. Gazetecinin Yıllık İzin Ücreti  570
BÖLÜM 3
DENİZ İŞ KANUNU
12. DENİZ İŞ KANUNU KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR  575
12.1. Deniz İş Kanunu’nun Kapsamı  575
12.2. Deniz İş Kanunu’nda Fesih Türleri  580
12.2.1. Bildirimli Fesih  580
12.2.1. Önelsiz Fesih  581
12.3. Deniz İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı  583
12.4. Fazla Saatlerle Çalışma  585
12.5. Yıllık İzin, Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti  591
12.6. Deniz İş Kanunu’nda İş Güvencesi  593
13. KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI  595
13.1. Kısa Çalışma Süresinin Kıdem Tazminatına Etkisi  600
13.2. Kısa Çalışma Süresinde Toplu İş Sözleşmesi  601
13.3. Kısa Çalışma Süresinin Yıllık Ücretli İzne Etkisi  602
13.4. Kısa Çalışma Sonrası İşe Başlama  603
14. SONUÇ  605
Kavramlar Dizini  607
 


Mustafa Baysal
2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

2005–;;;;2010 yılları arasında Maliye Bakanlığında Muhasebe Denetmeni olarak çalışan yazar, 2010–;;;;2014 yılları arasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığında İş Müfettişi olarak görev yaptı.

Çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunan Mustafa BAYSAL, halen Adana Büyükşehir Belediyesinde İç Denetçi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca ://iscidunyasi.com/ sitesinin editörlüğünü de yürütmektedir. Yazarın kişisel web sitesi mustafabaysal.com adresinde yer almaktadır.
Metin Bozkurt
Kasım 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
Nuri Çelik ...
Kasım 2020
189.50 TL
Sepete Ekle
Ercan Güven ...
Ekim 2020
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
1. GİRİŞ  23
BÖLÜM 1
İŞ KANUNU
2. ÜCRET ALACAKLARI  29
2.1. Maaş Alacağı  29
2.1.1. Maaşın Geç ve Düzensiz Ödenmesi  30
2.1.2. Maaşın Eksik Ödenmesi ya da Hiç Ödenmemesi  40
2.1.3. İşçinin Maaşının Bordroda Daha Az Gösterilmesi  47
2.1.4. İşçinin Maaşının Düşürülmesi  52
2.1.5. İşçinin Maaşına Zam Yapılmaması  58
2.1.6. İşçinin Maaşından Kesinti Yapılması  62
2.1.7. İşçinin Maaşından İcra Kesintisi Yapılması  64
2.2. Fazla Mesai (Fazla Çalışma) Alacağı  68
2.2.1. Fazla Mesainin İspatı  70
2.2.2. Fazla Mesai Hesabının Haftalık Yapılması Gerektiği  76
2.2.3. Günlük Çalışma Süresinin 11 Saati Aşması Nedeniyle Fazla Mesai  77
2.2.4. Gece Döneminde Yapılan Fazla Mesai  79
2.2.5. İşçiye Yıllık 270 Saatten Çok Fazla Mesai Yaptırılması  80
2.2.6. Eğitimde Geçen Sürelerin Fazla Mesaiye Etkisi  84
2.2.7. Fazla Mesai Dahil İş Sözleşmesinin Geçerliliği  86
2.2.8. Fazla Mesai Muvafakatnamesi  88
2.2.9. Fazla Mesai Ücreti Yerine İzin Verilmesi  92
2.2.10. Fazla Sürelerle Çalışma Kavramı  96
2.2.11. Denkleştirme Uygulamasının Mevcut Olması  98
2.2.12. Üst Düzey Yöneticinin Fazla Mesaisi  102
2.2.13. 24 Saatlik Kesintisiz Çalışmalarda Fazla Mesai  105
2.2.14. Telafi Çalışması  108
2.2.15. Ara Dinlenmelerinin Fazla Mesai Süresinden Düşülmesi  110
2.2.16. İlaç Mümessillerinin Fazla Mesai Hakkı  111
2.3. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti  119
2.3.1. İmzalı Bordrolardaki Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışmaları  121
2.3.2. UBGT Çalışması İçin Onay Veren İşçinin Çalışmaması  123
2.3.3. Genel Tatil Ücreti Yerine İzin  124
2.3.4. UBGT Ücreti Dahil Ücret Belirlenmesi  125
2.4. Hafta Tatili Ücreti  126
2.4.1. Hafta Tatilinin 24 Saatten Az Kullandırılması  128
2.4.2. İşçinin 24–48 Vardiyasında Çalışması Durumunda Hafta Tatili  129
2.4.3. İmzalı Maaş Bordrosunda Hafta Tatil Tahakkuku Olması  130
2.4.4. Hafta Tatilinin Pazar Günü Olması  131
2.4.5. Hafta Tatilinin Toplu Kullandırılması  133
2.4.6. Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Hafta Tatili  135
2.4.7. Akdi Tatil Kavramı  137
2.4.8. Hafta Tatilinde Çalışan İşçiye Ödenmesi Gereken Ücret  138
2.4.9. Hafta Tatili Ücreti Dahil Maaş Belirlenmesi  139
2.5. Yıllık İzin Ücreti  140
2.5.1. Yıllık Ücretli İzinde İspat  142
2.5.2. Yıllık İzin Ücretinin Hesaplanmasında Hafta Tatillerinin Dışlanması  145
2.5.3. Mevsimlik İşlerde Yıllık İzin Ücreti  146
2.5.4. İşçinin Yıllık İzinde Başka İşte Çalışması  148
2.5.5. Yıllık İzin Kullandırılmadığı İçin İşçinin İş Sözleşmesini Feshi  150
2.5.6. İşçinin Yıllık İzin Onayını Beklemeden İşyerinden Ayrılması  151
2.5.7. İşçinin Çok Uzun Yıllar Boyunca İzin Kullanmamış Olması  153
2.5.8. Çalışırken Yıllık İzin Yerine Ücret Ödenmesi  155
2.5.9. Yıllık İzin Ücretinin Hesabı  157
2.5.10. Kamu İşçisinin Yıllık İzin Belgesinde İmzasının Bulunmaması  158
2.5.11. Özel Okul Öğretmenlerinin Ve İdarecilerinin Yıllık İzin Ücreti Hakkı  160
2.5.12. İşe İade Davası Sonucu Boşta Geçen Sürenin İzin Ücretine Etkisi  161
2.5.13. Aynı İşyerindeki Eski Çalışmaların Yıllık İzin Kıdemine Etkisi  163
2.5.14. Yıllık İzin Süresinde Bir Yıldan Arta Kalan Süreler  165
2.5.15. İzne Çıkış Tarihlerinin Belli Olmadığı Yıllık İzin Defterinin Geçerliliği  167
2.5.16. Kısmi Süreli (Part Time) Çalışan İşçilerin Yıllık İzin Hakkı  168
2.6. Yeni İş Arama İzni Ücreti  170
2.6.1. İhbar Süresine Rastlayan Hafta Tatilleri ve UBGT Günleri  171
2.6.2. İş Arama İzni Verilmesi Gereken Fesih Türleri  172
2.6.3. İş Arama İzninin Zamanını İşverenin Belirlemesi  174
2.6.4. İhbar Tazminatı İle İş Arama İzni Ücretinin Aynı Davada İstenmesi  175
2.6.5. İş Arama İzni Kullanmak İstemeyen İşçi  176
3. TAZMİNAT ALACAKLARI  179
3.1. Kıdem Tazminatı  179
3.1.1. İşçi Çalışırken Kıdem Tazminatı Adı Altında Yapılan Ödemeler  182
3.1.2. Aralıklı Çalışmada Kıdem Tazminatı Hesabı  183
3.1.3. Kıdem Tazminatına Esas Sürenin Başlangıcı  185
3.1.4. Maaş Bordrosunda Yer Alan Kıdem Tazminatı Ödemeleri  186
3.1.5. İhbar Süresi Kullandırılması Halinde Kıdem Tazminatına Esas Ücret  188
3.1.6. Kıdem Tazminatı Tavanının Belirleneceği Tarih  189
3.1.7. Kıdem Tazminatı Tavanının Aşılması  191
3.1.8. Kıdem Tazminatı Hesabında Raporlu Günler  193
3.1.9. Ücretsiz İznin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmaması  194
3.1.10. İşe İade Davası Sonrası Boşta Geçen Sürelerin Kıdeme Etkisi  196
3.1.11. Memuriyette Geçen Süreler İçin Kıdem Tazminatı  198
3.1.12. Kıdem Tazminatı Hesabında Bir Yıllık Süre Bakımından İhbar Öneli  199
3.1.13. Grevde ya da Tutuklulukta Geçen Sürenin Kıdem Tazminatına Etkisi  200
3.1.14. Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Niteliği  201
3.1.15. Kıdem Tazminatından Yapılacak Kesintiler  203
3.1.16. İşçinin Farklı Yerlerde Sigortalı Gösterilmesi  204
3.1.17. Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi  206
3.1.18. Özel Sağlık ve Hayat Sigortalarının Kıdem Tazminatı Hesabına Etkisi  207
3.1.19. Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Tespitinde AGİ  209
3.1.20. Kısmi Süreli (Part Time) Çalışan İşçinin Kıdem Tazminatı  210
3.1.21. Kıdem Tazminatının Haczedilmesi  211
3.1.22. Askerlik Süresinin Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilmesi  213
3.1.23. 15 Yıl ve 3600 Gün Nedeniyle Ayrılan İşçinin Tekrar Çalışması  215
3.1.24. Evlilik Hazırlıkları Sırasında Ayrılan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı  218
3.2. İhbar Tazminatı  219
3.2.1. İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin İhbar Tazminatı Hakkı  221
3.2.2. Askerlik ya da Emeklilik Nedeniyle Ayrılan İşçinin İhbar Tazminatı  222
3.2.3. Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın İşçinin İhbar Öneli  223
3.2.4. İhbar Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesi  225
3.2.5. Aralıklı / Fasılalı Çalışmada İhbar Tazminatı  226
3.2.6. İşe İade Sonrası Boşta Geçen Sürelerin İhbar Süresine Etkisi  228
3.2.7. İhbar Süresinin Karşılıklı Olarak Artırılması  229
3.2.8. İhbar Süresinin Üst Sınırı  231
3.2.9. İşçiye Bildirim Süresi İçinde Yeni İş Arama İzni Kullandırılmaması  233
3.2.10. İhbar Süresinin Eksik Kullandırılması  234
3.2.11. Emeklilik Nedeniyle Fesihte İhbar Süresi Yükümlülüğü  235
3.2.12. İşçinin İhbar Süresi İçindeyken Emekliliğe Başvurması  237
3.2.13. Kısmi Süreli (Part Time) Çalışan İşçinin İhbar Süresi  238
3.2.14. İhbar Tazminatından Yapılan Kesintiler  240
3.2.15. İhbar Süresinde İşçiye Yıllık İzin Kullandırılması  241
3.2.16. İşe İade Edilen İşçinin İşe Başlatılmaması Ve İhbar Tazminatı  243
3.2.17. İşçinin İhbar Süresindeyken İşten Çıkarılması  244
3.2.18. Özel Okul Öğretmenlerinin İhbar Tazminatı Hakkı  245
3.3. Askerlik Tazminatı  248
3.3.1. Askere Gidecek İşçinin Ayrılabileceği En Erken Tarihin Belirlenmesi  249
3.3.2. Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçinin Başka İşyerinde Çalışması  251
3.3.3. Askerden Sonra İşe Alınmayan İşçinin Dava Açma Hakkı  252
3.4. Eşit Davranma Borcuna Aykırılık (Ayrımcılık) Tazminatı  253
3.4.1. Muvazaa Tespitinin Tek Başına Eşit Davranma İlkesine Etkisi  256
3.4.2. İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Eşit Davranma Yükümlülüğü  258
3.4.3. Eşit Davranma İlkesine Aykırılık ve Mobbingin Karıştırılması  259
3.4.4. İşçiye Zam Yapılmamasının Eşit Davranma İlkesine Etkisi  261
3.4.5. İşçiye İkramiye Ödenmemesinin Ayrımcılık Tazminatına Etkisi  263
3.4.6. İşçinin Ücretinin, Emsali İşçinin Ücretinden Az Olması  264
3.4.7. İşçinin Hem İşe İade Hem Ayrımcılık Tazminatı Talep Etmesi  265
3.5. Kötü Niyet Tazminatı  267
3.5.1. Kötü Niyet Tazminatına Esas İhbar Süresinin Hesabı  269
3.5.2. Kötü Niyet Tazminatı İle Sendikal Tazminatın Birlikte İstenmesi  271
3.5.3. İşe İade Talep Edebilecek İşçinin Kötü Niyet Tazminatı Talep Etmesi  272
3.5.4. Kötü Niyet Tazminatına Esas Ücretin Hesaplanması  273
3.6. Sendikal Tazminat  274
3.6.1. Sendikal Tazminat İçin İşçinin Sahip Olması Gereken Kıdem  276
3.6.2. İşe İade Başvurusu Yapmayan İşçinin Sendikal Tazminat Talebi  277
3.6.3. Sendikal Nedenle Feshin Araştırılması  279
3.6.4. Sendikal Tazminatının Miktarının Belirlenmesi  280
3.6.5. Otuzdan Az İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Sendikal Tazminat  282
3.7. İş Güvencesi ve İşe İade  283
3.7.1. İşe İade Başvurusunda Bulunan İşçinin Samimi Olması Gerektiği  287
3.7.2. İşverenin İşçiye İşe Başlama Davetinde Samimi Olması Gerektiği  290
3.7.3. İşe İade Başvurusu Yapan İşçiye Başka Şehirde İş Teklif Edilmesi  292
3.7.4. İşe İade Davası Devam Eden İşçinin Kıdem Tazminatı İstemesi  295
3.7.5. Dava Sürerken İşverenin İşçiyi İşe Davet Etmesi  296
3.7.6. Süresi İçinde İşe Başlama Başvurusunda Bulunmayan İşçi  298
3.7.7. İşe İade Sonrası İşçinin Başka İşte Çalıştırılmak İstenmesi  299
3.7.8. İşe İade Sürecinde Postada Yaşanan Gecikmeler  301
3.7.9. İşe Davet Yazısı Alan İşçinin İşe Başlaması Gereken Süre  303
3.7.10. İşe Başlatmama Tazminatının Hesaplanması  304
3.7.11. Boşta Geçen Sürelerin Ücretinin Hesaplanması  306
3.7.12. İşe İade Sonrası Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler  307
3.7.13. İşçinin Dava Sürerken Çalışması Halinde Boşta Geçen Süredeki Ücret  309
3.7.14. İşe İade Başvuru Şartlarından 30 İşçinin Hesaplanması  311
3.7.15. İşyeri Sendika Temsilcisinin İşe İade Başvurusu  314
3.7.16. İşveren Vekilinin İşe İade Başvurusu Hakkı  317
3.7.17. Özel Okul Öğretmenlerinin İşe İade Başvurusu Hakkı  320
3.7.18. İşçinin Raporlu Olduğu Günlerin İş Güvencesi Kıdemine Etkisi  323
3.7.19. Altı Aylık Sürenin Dolmasına Birkaç Gün Kala İşçinin Çıkarılması  324
3.7.20. Altı Aylık Sürenin Hesabına İhbar Önelinin Etkisi  326
4. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER  329
4.1. 12/10/2017 Tarihinden Önce Zamanaşımı Süreleri  330
4.1.1. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı  330
4.1.2. Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı  331
4.1.3. Tazminatlarda Zamanaşımı  332
4.2. 12/10/2017 ve Sonrası İçin Zamanaşımı Süreleri  333
4.2.1. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı  334
4.2.2. Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı  334
4.2.3. Tazminatlarda Zamanaşımı  335
4.3. Hak Düşürücü Süreler  335
4.3.1. Haklı Fesihlerde 6 İş Günlük Hak Düşürücü Süre  336
4.3.2. İşe İade Başvurusunda Hak Düşürücü Süreler  343
4.3.3. İşe İade Davası Sonrası 10 İş Günlük Süre  345
5. DAVA ÖNCESİ ZORUNLU ARABULUCU BAŞVURUSU  349
6. DAVA SÜRECİNİ VE SONUCUNU ETKİLEYEN HUSUSLAR  357
6.1. İbraname  357
6.1.1. İbranamenin Geçerlilik Şartları  358
6.1.2. İbranamenin Bölünebilir Etkisi  361
6.2. Feragat  362
6.2.1. İşçinin İrade Bozukluğuna Dayanan Feragati  363
6.2.2. Feragat İçin Davacı Vekilinin Yetkisinin Olması Gerektiği  366
6.2.3. Doğmamış Haktan Feragat  367
6.3. Hakkaniyet İndirimi  368
6.3.1. Hakkaniyet İndiriminin Çok Yüksek Uygulanması  369
6.3.2. Hakkaniyet İndiriminin Çok Düşük Uygulanması  372
6.3.3. Yazılı Delile Dayanan Alacaktan Hakkaniyet İndirimi Yapılamaması  373
6.4. İkale Sözleşmesi  374
7. FESİH NEDENLERİNE DAİR AÇIKLAMALI YARGITAY KARARLARI  379
7.1. Haklı Nedenle Derhal Fesih  380
7.1.1. İşçinin İşe Geç Kalması  381
7.1.2. İşçinin Maaşına Haciz Gelmesi  384
7.1.3. İşçinin Başka İşçiye Küfür Etmesi  386
7.1.4. İşçinin İşyerinde Kavga Etmesi  389
7.1.5. İşyerinde Dedikodu Yapan İşçi  393
7.1.6. İşçinin Devamsızlık Yapması  395
7.1.7. Hırsızlık Yapan İşçinin İş Akdinin Feshi  398
7.1.8. Mobbing Nedeniyle İşçinin Haklı Feshi  400
7.1.9. İşçinin Bilgisayarındaki Hareketinin Takip Edilmesi  404
7.2. Geçerli Nedene Dayanan Fesih  406
7.2.1. Performans Düşüklüğünün Geçerli Fesih Sebebi Olması  408
7.2.2. İşçinin Sık Sık Rapor Alması  411
7.2.3. İşçinin İşverenin Malına Zarar Vermesi  413
7.2.4. İşçinin Sosyal Medya Paylaşımları  415
7.2.5. İşçinin Savunması Alınmadan Geçerli Fesih Yapılması  417
7.2.6. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik (Yer ve Görev Değişikliği)  419
7.2.7. Şüphe Feshi ve FETÖ/PDY Nedeniyle Fesih  421
8. DAVA DİLEKÇESİ HAZIRLARKEN DİKKATE ALINMASI GEREKENLER  429
8.1. Belirsiz Alacak Davası  429
8.2. Yetkili Mahkemenin Tespiti  451
8.3. Taleple Bağlılık  455
8.4. Faiz Başlangıcı ve Oranları  459
8.5. Davanın Islahı  472
8.6. Tanıklara İlişkin Hususlar  476
8.7. Asıl İşveren–Alt İşveren İlişkisi  486
8.7.1. İşe İade Davasında Husumet  487
8.7.2. Alt İşverenler Arasında Sorumluluk  490
8.7.3. Madenlerde Rödövans İlişkisi  492
9. İSTİNAF VE TEMYİZ  497
9.1. İstinaf  498
9.2. Temyiz  501
10. ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ  505
10.1. Dava Dilekçeleriyle İlgili Bilinmesi Gerekenler  505
10.2. Dava Dilekçesi Örnekleri  509
10.2.1. Sadece Kıdem Tazminatı–Miktarı Belirsiz  510
10.2.2. Sadece Kıdem Tazminatı–Miktarı Belli  514
10.2.3. Sadece Kıdem ve İhbar Tazminatı–Miktarı Belirsiz  517
10.2.4. Sadece Kıdem ve İhbar Tazminatı–Miktarı Belli  520
10.2.5. Tüm Alacaklar– Hepsi Dahil  523
10.2.6. İşe İade Davası  527
10.2.7. Sadece Sendikal Tazminat–Miktarı Belirsiz  530
10.2.8. SADECE kötüniyet tazminatı–Miktarı belli  533
10.2.9. Sadece Askerlik Tazminatı–Miktarı Belli  536
10.2.10. Sadece Ayrımcılık Tazminatı–Miktarı Belli  539
10.2.11. Zorunlu Arabulucu Başvurusu Dilekçesi  542
BÖLÜM 2
BASIN İŞ KANUNU
11. BASIN İŞ KANUNU KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR  547
11.1. Basın İş Kanunu’nun Kapsamı  548
11.2. Basın İş Kanunu’nda Fesih  552
11.2.1. Süreli Fesih  552
11.2.2. Derhal Fesih  553
11.3. Basın İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı  557
11.4. Basın İş Kanunu’nda Deneme Süresi  566
11.5. Gazetecinin Hastalanması Sonucu Fesih  566
11.6. Gazetecinin Ücretinin Geç Ödenmesi  567
11.7. Gazetecinin Askerlikte Veya Gebelikte Ücreti  569
11.8. Gazetecinin Ölümü Halinde Tazminat  569
11.9. Gazetecinin Yıllık İzin Ücreti  570
BÖLÜM 3
DENİZ İŞ KANUNU
12. DENİZ İŞ KANUNU KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR  575
12.1. Deniz İş Kanunu’nun Kapsamı  575
12.2. Deniz İş Kanunu’nda Fesih Türleri  580
12.2.1. Bildirimli Fesih  580
12.2.1. Önelsiz Fesih  581
12.3. Deniz İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı  583
12.4. Fazla Saatlerle Çalışma  585
12.5. Yıllık İzin, Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti  591
12.6. Deniz İş Kanunu’nda İş Güvencesi  593
13. KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI  595
13.1. Kısa Çalışma Süresinin Kıdem Tazminatına Etkisi  600
13.2. Kısa Çalışma Süresinde Toplu İş Sözleşmesi  601
13.3. Kısa Çalışma Süresinin Yıllık Ücretli İzne Etkisi  602
13.4. Kısa Çalışma Sonrası İşe Başlama  603
14. SONUÇ  605
Kavramlar Dizini  607
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020