Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yeni Nesil Muhasebe Kitabı
Genel Muhasebe
Muhasebe I–II
Ekim 2018 / 1. Baskı / 324 Syf.
Fiyatı: 37.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yenilikler
"Boşluk Doldurmalı Muhasebe Öğretim Sistemi" ile kitaptan ayrı bir defter tutmaya, uygulamanın metnini yazmaya, yazdırmaya, şablon çizmeye gerek yok.

Konu anlatımı, çözülmüş ve çözülmemiş şablonu hazır uygulamalar tek kaynakta. Kolay uygulama yapma imkanı.

Çalışırken cevapların kontrolü için başka yerlere, kitap arkalarına vb. bakmaya gerek yok. Uygulamanın çözümü aynı sayfadaki karekodda. Akıllı telefonunun kamerasına göster, doğru cevap anında ekranında. İnternet gerektirmeyen ücretsiz uygulama.

Toplam 420'den fazla yevmiye maddesi, bordro, amortisman vb. diğer örnekler, çözümlü monografi.

Muhasebe Öğreniminde Büyük Kolaylık
Konu ve uygulamalar için tek odak noktası. Daha az yazı, daha fazla uygulama ve örnek çözümü.

Konu Başlıkları
Muhasebe Sistemi ve Belgeleri – Muhasebede Temel Kavramlar
Mali Tablolar – Defterler–Hesap Kavramı – Tek Düzen Hesap Planı
Dönen Varlıklar– Hesap Planı Bazında Çözümlü Örnekler ve Doldurma Boşlukları
Aralıklı ve Sürekli Envanter Yöntemleri – STMM Hesaplaması
Duran Varlıklar– Hesap Planı Bazında Çözümlü Örnekler ve Doldurma Boşlukları
Amortisman Ayırma Yöntemleri
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar– Hesap Planı Bazında Çözümlü Örnekler ve Doldurma Boşlukları
KDV Mahsubu – Bordro Hesaplamaları – Asgari Geçim İndirimi Hesaplamaları
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar– Hesap Planı Bazında Çözümlü Örnekler ve Doldurma Boşlukları
Özkaynaklar–Hesap Planı Bazında Çözümlü Örnekler ve Doldurma Boşlukları
Diğer Muhasebe Uygulamaları–Konsinye Mal İşlemleri–Nazım Hesaplar
Diğer Muhasebe Uygulamaları–Gelir
Gider Hesapları–Dönem Sonu İşlemleri
Çözümlü Monografi
Barkod: 9789750250811
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 324
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Nasıl Kullanılır?  8
İçindekiler  9
1 GİRİŞ–MUHASEBE KAVRAMI VE MESLEĞİ  21
1.1 Muhasebenin Gelişim Süreci  22
1.1.1 Türkiye’de Muhasebe Tarihi  23
1.1.1.1 80’li Yıllara Kadar Yaşanan Gelişmeler  24
1.1.1.2 80’li Yıllardan Sonra Yaşanan Gelişmeler  25
1.2 Muhasebe Sistemi  26
1.2.1 Muhasebe Biriminde Üretilen Bilgilerin İşlevi  27
1.2.2 Muhasebe Bilgilerinin Özellikleri  28
1.3 Muhasebenin Kullanım Alanı ve Önemi  30
1.3.1 İç Kullanıcılar  33
1.3.2 Dış Kullanıcılar  34
1.4 Muhasebe Meslek Mensupları  35
1.5 Muhasebe Hizmetleri Kapsamı  37
2 MUHASEBE SÜRECİ  41
2.1 Muhasebenin Temel Kavramları  41
2.1.1 Sosyal Sorumluluk Kavramı  41
2.1.2 Kişilik Kavramı  42
2.1.3 İşletmenin Sürekliliği Kavramı  42
2.1.4 Dönemsellik Kavramı  42
2.1.5 Parayla Ölçülme Kavramı  42
2.1.6 Maliyet Esası Kavramı  42
2.1.7 Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı  43
2.1.8 Tutarlılık Kavramı  43
2.1.9 Tam Açıklama Kavramı  43
2.1.10 İhtiyatlılık Kavramı  43
2.1.11 Önemlilik Kavramı  43
2.1.12 Özün Önceliği Kavramı  44
2.2 Muhasebenin Fonksiyonları  44
2.3 Belge Kavramı  46
2.3.1 Fatura  47
2.3.2 Sevk İrsaliyesi  48
2.3.3 İrsaliyeli Fatura  49
2.3.4 Taşıma İrsaliyesi  49
2.3.5 Perakende Satış Belgeleri  50
2.3.6 Gider Pusulası (Makbuzu)  50
2.3.7 Müstahsil Makbuzu  51
2.3.8 Serbest Meslek Makbuzu  51
2.3.9 Adisyon  52
2.3.10 Ücret Bordrosu  52
2.3.11 Bono(Ticari Senet)  53
2.3.12 Çek  53
2.3.13 Poliçe  56
2.3.14 Tahsilat – Tediye Mahsup Makbuzları  57
2.4 Kayıt Yöntemleri  59
2.5 Defterler  60
2.5.1 Yevmiye Defteri  60
2.5.2 Defteri Kebir (Büyük Defter)  62
2.5.3 Vergi Kanunlarına Göre Defter Tutmak Zorunda Olanlar  64
2.6 Mizan  65
2.7 Mali Tablolar  65
2.7.1 Mali Tabloların Amaçları  66
2.7.2 Mali Tablolardaki Bilgilerin Özellikleri ve Düzenleme İlkeleri  66
2.7.2.1 Bilanço  67
2.7.2.2 Gelir Tablosu  67
2.8 Muhasebe Dönemine İlişkin İş Akışı  69
3 HESAP KAVRAMI VE HESAPLARIN İŞLEYİŞİ  71
3.1 Temel Muhasebe Denkliği  75
3.2 Tek Düzen Hesap Planı  76
3.3 Tek Düzen Hesap Planındaki Hesapların Listesi  79
4 (1XX)–DÖNEN VARLIKLAR  83
4.1 10 Hazır Değerler  83
4.1.1 100 Kasa Hesabı  83
4.1.1.1 Kasa Noksanı Veya Fazlası Çıkması Durumunda  86
4.1.2 101 Alınan Çekler Hesabı  87
4.1.3 102 Bankalar  88
4.1.4 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (–)  89
4.1.5 108 Diğer Hazır Değerler  90
4.2 11 Menkul Kıymetler  91
4.2.1 110 Hisse Senedi Hesabı  91
4.2.2 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları–112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları  94
4.2.3 118 Diğer Menkul Kıymetler  94
4.2.4 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (–)  95
4.3 12 Ticari Alacaklar  95
4.3.1 120 Alıcılar Hesabı  96
4.3.2 121 Alacak Senetleri Hesabı  96
4.3.3 122 Alacak Senetleri Reeskontu (–)  98
4.3.4 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı  100
4.3.5 127 Diğer Ticari Alacaklar  100
4.3.6 128 Şüpheli Ticari Alacaklar  100
4.3.7 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(–)  101
4.4 13 Diğer Alacaklar  102
4.4.1 131 Ortaklardan Alacaklar  102
4.4.2 132 İştiraklerden Alacaklar  103
4.4.3 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar  103
4.4.4 135 Personelden Alacaklar  104
4.4.5 136 Diğer Çeşitli Alacaklar  104
4.4.6 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (–)  105
4.4.7 138 Şüpheli Diğer Alacaklar  105
4.4.8 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (–)  106
4.5 15 Stoklar  106
4.5.1 150 İlk Madde ve Malzeme  107
4.5.2 151 Yarı Mamuller–Üretim  108
4.5.3 152 Mamuller  108
4.5.4 153 Ticari Mallar  109
4.5.5 157 Diğer Stoklar  110
4.5.6 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (–)  111
4.5.7 159 Verilen Sipariş Avansları  112
4.5.8 Mal Alışıyla İlgili Kayıtlar  113
4.5.8.1 Dönem İçi Alış Giderleri  114
4.5.8.2 Alınan Malın İade Edilmesi  114
4.5.8.3 Alış İskontoları  115
4.5.9 Stoktan Satışlar İçin Yapılan Kayıtlar  115
4.5.9.1 Sürekli Envanter Yöntemi  115
4.5.9.2 Aralıklı Envanter Yöntemi  116
4.5.10 Aralıklı Envanter Yönteminde Satışlarla İlgili Kayıtlar  118
4.5.10.1 Satış Giderleri  118
4.5.10.2 Satıştan İadeler  119
4.5.10.3 Satış İskontoları  119
4.5.10.4 Sonradan Yapılan Satış İskontoların da KDV  120
4.5.10.5Aralıklı Envanter Yönteminde Satılan Malın Maliyetinin Hesaplanmas121
4.6 17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri  123
4.6.1 170–178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri  123
4.6.2 179 Taşeronlara Verilen Avanslar  124
4.7 18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  124
4.7.1 180 Gelecek Aylara Ait Giderler  124
4.7.2 181 Gelir Tahakkukları  127
4.8. 19 Diğer Dönen Varlıklar  128
4.8.1 190 Devreden KDV191 İndirilecek KDV  128
4.8.1.1 190 Devreden KDV  129
4.8.1.2 191 İndirilecek KDV  130
4.8.2 192 Diğer KDV  133
4.8.3 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar  133
4.8.4 195 İş Avansları Hesabı  135
4.8.5 196 Personel Avansları  136
4.8.6 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları  136
4.8.7 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar  137
4.8.8 199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (–)  137
5 (2XX) DURAN VARLIKLAR  139
5.1 22 Ticari Alacaklar  139
5.1.1 220 Alıcılar Hesabı  139
5.1.2 221 Alacak Senetleri Hesabı  140
5.1.3 222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  142
5.1.4 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı  144
5.1.5 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (–)  145
5.2 23 Diğer Alacaklar  147
5.2.1 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı  147
5.2.2 232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı  149
5.2.3 233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı  150
5.2.4 235 Personelden Alacaklar Hesabı  152
5.2.5 236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı  153
5.2.6 237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  154
5.2.7 239 Diğer Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (–)  156
5.3 24 Mali Duran Varlıklar  158
5.3.1 240 Bağlı Menkul Kıymetler  159
5.3.2 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı(–)  160
5.3.3 242 İştirakler  161
5.3.4 243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (–)  161
5.3.5 244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı  162
5.3.6 245 Bağlı Ortaklıklar  163
5.3.7 246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı (–)  164
5.3.8 247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı165
5.3.9 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı  165
5.3.10 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (–)  166
5.4 25 Maddi Duran Varlıklar  166
5.4.1 250 Arazi ve Arsalar Hesabı  167
5.4.2 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı  168
5.4.3 252 Binalar Hesabı  169
5.4.4 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı  169
5.4.5 254 Taşıtlar Hesabı  170
5.4.6 255 Demirbaşlar Hesabı  171
5.4.7 256 Diğer Duran Varlıklar  171
5.4.8 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (–)  172
5.4.8.1 Normal Amortisman Yöntemi  173
5.4.8.2 Azalan Bakiyeler Yöntemi  174
5.4.9 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar  176
5.4.10 259 Verilen Avanslar Hesabı  177
5.5 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar  178
5.5.1 260 Haklar Hesabı  179
5.5.2 261 Şerefiye Hesabı  179
5.5.3 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı  180
5.5.4 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı  181
5.5.5 264 Özel Maliyetler Hesabı  181
5.5.6 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı  182
5.5.7 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (–)  182
5.5.8 269 Verilen Avanslar Hesabı  184
5.6 27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar  185
5.6.1 271 Arama Giderleri Hesabı  185
5.6.2 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı  186
5.6.3 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı  186
5.6.4 278 Birikmiş Tükenme Payları Hesabı (–)  187
5.6.5 279 Verilen Avanslar Hesabı  187
5.7 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  188
5.7.1 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı  188
5.7.2 281 Gelir Tahakkukları Hesabı  190
5.8 29 Diğer Duran Varlıklar  193
5.8.1 291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı  193
5.8.2 292 Diğer KDV Hesabı  194
5.8.3 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı  195
5.8.4 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı  196
5.8.5 295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı  196
5.8.6 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı  196
5.8.7 298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (–)  197
5.8.8 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (–)  197
6 (3XX)KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  199
6.1 30 Mali Borçlar  199
6.1.1 300 Banka Kredileri Hesabı  200
6.1.2 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı  203
6.1.3 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı  203
6.1.4 305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı  203
6.1.5 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı  203
6.1.6 308 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı (–)  203
6.1.7 309 Diğer Mali Borçlar Hesabı  204
6.2 32 Ticari Borçlar  204
6.2.1 320 Satıcılar Hesabı  205
6.2.2 321 Borç Senetleri Hesabı  206
6.2.3 322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  207
6.2.4 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı  208
6.2.5 329 Diğer Ticari Boçlar Hesabı  209
6.3 33 Diğer Borçlar  210
6.3.1 331 Ortaklara Borçlar Hesabı  210
6.3.2 332 İştiraklere Borçlar Hesabı  211
6.3.3 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı  211
6.3.4 335 Personele Borçlar Hesabı  211
6.3.5 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı  213
6.3.6 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  214
6.4 34 Alınan Avanslar  214
6.4.1 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı  215
6.4.2 349 Alınan Diğer Avansları Hesabı  216
6.5 35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Edişleri  217
6.5.1 350–358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabı  217
6.6 36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler  218
6.6.1 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı  219
6.6.2 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı  220
6.6.3 Çalışan Ücret Bordrosu Hesaplamaları ve Yevmiye Kayıtları  220
6.6.4 Asgari Geçim İndirimi Dahil Edildiğinde Aylık Ücret Bordrosu ve Yevmiye Kayıtları 226
6.6.5 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı 229
6.6.6 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı  230
6.7 37 Borç ve Gider Karşılıkları  231
6.7.1 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı  231
6.7.2 371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı 232
6.7.3 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı  232
6.7.4 373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı  233
6.7.5 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı  234
6.8 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları  235
6.8.1 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı  235
6.8.2 381 Gider Tahakkukları Hesabı  237
6.9 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  239
6.9.1 391 Hesaplanan DV Hesabı  239
6.9.2 392 Diğer KDV Hesabı  242
6.9.3 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı  243
6.9.4 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı  245
6.9.5 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı  246
7 (4XX) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  247
7.1 40 Mali Borçlar  247
7.1.1 400 Banka Kredileri  248
7.1.2 405 Çıkarılmış Tahviller  249
7.1.3 407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler  249
7.1.4 408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (–)  250
7.1.5 409 Diğer Mali Borçlar  251
7.2 42 Ticari Borçlar  252
7.2.1 420 Satıcılar  252
7.2.2 421 Borç Senetleri  253
7.2.3 422 Borç Senetleri Reeskontu (–)  254
7.2.4 426 Alınan Depozito ve Teminatlar  255
7.2.5 429 Diğer Ticari Borçlar  255
7.3 43 Diğer Borçlar  256
7.3.1 431 Ortaklara Borçlar  256
7.3.2 432 İştiraklere Borçlar  257
7.3.3 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar  258
7.3.4 436 Diğer Çeşitli Borçlar  259
7.3.5 437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (–)  259
7.3.6 438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar  260
7.4 44 Alınan Avanslar  260
7.4.1 440 Alınan Sipariş Avansları  260
7.4.2 449 Alınan Diğer Avanslar  261
7.5 47 Borç ve Gider Karşılıkları  262
7.5.1 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı  262
7.5.2 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları  263
7.6 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları  264
7.6.1 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler  264
7.6.2 481 Gider Tahakkukları  265
7.7 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  265
7.7.1 492 Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilen Kdv  266
7.7.2 493 Tesise Katılma Payları  267
7.7.3 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  269
8 (5XX) ÖZKAYNAKLAR  271
8.1 50 Ödenmiş Sermaye  271
8.1.1 500 Sermaye  271
8.1.2 501 Ödenmemiş Sermaye (–)  272
8.2 52 Sermaye Yedekleri  274
8.2.1 520 Hisse Senedi İhraç Primleri  274
8.2.2 521 Hisse Senedi İptal Kârları  275
8.2.3 522 M.D.V Yeniden Değerleme Artışları  276
8.2.4 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları  277
8.2.5 529 Diğer Sermaye Yedekleri  278
8.3 54 Kar Yedekleri  278
8.3.1 540 Yasal Yedekler  278
8.3.2 541 Statü Yedekleri  278
8.3.3 542 Olağanüstü Yedekler  278
8.3.4 548 Diğer Kar Yedekleri  279
8.3.5 549 Özel Fonlar  279
8.4 57 Geçmiş Yıllar Kârları  281
8.4.1 570 Geçmiş Yıllar Kârları  281
8.5 58 Geçmiş Yıllar Zararları (–)  281
8.5.1 580 Geçmiş Yıllar Zararları  281
8.6 59 Dönem Net Karı (Zararı)  281
8.6.1 590 Dönem Net Kârı  281
8.6.2 591 Dönem Net Zararı (–)  282
9 DİĞER MUHASEBE UYGULAMALARI  287
9.1 Konsinye Mal İşlemleri  287
9.2 Nazım Hesaplar  289
9.3 Gelir–Gider Hesapları  293
9.4 Dönem Sonu İşlemleri  299
9.5 Monografi  305
9.5.1 Dönem içi İşlemler ve İstenenler  305
9.5.2 Envanter İşlemleri  307
9.5.3 Çözüm  307
9.5.3.1 Açılış Bilançosu ve Sermaye  307
9.5.3.2 Yevmiye Kayıtları  307
9.5.3.3 Büyük Defter Kayıtları  311
9.5.3.4 Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi  315
9.5.3.5 Dönem Sonu Envanter İşlemleri  315
9.5.3.6 Gelir Tablosunun Düzenlenmesi  317
9.5.3.7 Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması  318
9.5.3.8 Kesin Mizanın Düzenlenmesi  319
9.5.3.9 Dönem Sonu Bilançosunu Düzenlenmesi  320
9.5.3.10 Bilanço Hesaplarının Kapatılması  320
9.5.3.11 Yeni Muhasebe Dönemi Hesaplarının Açılması  321
10 KAYNAKÇA  323
 


Doç. Dr. Ferhat Sayım
Kısa Özgeçmiş
Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali İktisat Bilim Dalında, Doktora Eğitimini Aynı Enstitü Mali Hukuk Bilim Dalında tamamladı. Meslek Hayatına Türk Ticaret Bankası Teftiş Kurulu’nda Başlayan Ferhat SAYIM Müfettiş Yrd. Yetkili Müfettiş Yrd. ve Müfettiş olarak 5 yıl kadar çalıştı. Doktorasını almasını müteakiben bir süre danışmanlık ve eğitmenlik yaptıktan sonra Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F’de Öğretim Üyeliği kadrosuna atanmıştır. Bu fakültede 2005–1;1;1;1;2006 Eğitim yılında İktisat Bölüm Başkanlığı'nı da yürüttü. Çeşitli Projelerde Değerlendirmeci Panelistlik, Danışmanlık vb. görevler aldı. Bunun dışında kamu ve özel kurumlarında mali raporlama, mali danışmanlık, yönetim danışmanlığı gibi çeşitli görevler de yürüttü. 2009 yılına kadar Beykent Ün.'nin yanısıra İstanbul'daki çeşitli özel üniversitelerde derslere girdi. 2011 yılında YÖK Bursuyla gittiği ABD–1;1;1;1;Virginia da Fairfax–1;1;1;1;Washington bölgesindeki üniversitelerde Araştırma Yöntemleri ve Sağlık Ekonomisi alanında araştırmalarda bulundu. 2012 Yılında SMMM belgesi almaya hak kazandı. 2009 yılından itibaren Yalova Ün. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Anabilim dalındaki Öğretim Üyeliğine devam etmektedir. Ayrıntılı Bilgi ve Yayınlar İçin: www.ferhatsayim.net

Ferhat SAYIM, (Ph.D) Lecturer
He graduated from Istanbul Un. Political Sciences Faculty –1;1;1;1; Public Administration department. He took master degree in Marmara Un. Social Sciences Institute Fiscal Economics Science Section. He took PhD degree in the same Institute and Fiscal Law Science Section. He studied as banking inspector in the Turkish Trade Bank approximately 5 years. Later he worked as a Educator and Consultant. After this period he was started to study in Beykent Un. Economics and Administration Sciences Faculty –1;1;1;1; Economics Department as Assist. Prof.Dr. Furthermore he was “Department Chef” in 2006–1;1;1;1;2007 education terms. Furthermore he took various missions in the projects and he studied as financial consultant, administrative consultant and lecturer in the various private universities. Besides Beykent University until 2009, has taught at various private university in Istanbul. In 2011, for 3 months with YÖK Scholarship went to US–1;1;1;1; Virginia . At universities in Fairfax and Washington , did research in the field of “Research Methods” and “Health Economics”. Turkish CPA certificate in 2012 were entitled to receive. He has continued to study as Associate Prof.Dr. at the Yalova University Economics and Administrative Sciences Faculty–1;1;1;1;Business Administrative Department – Accounting and Finance Main Science Section.
Erol Nagaş
Nisan 2019
27.00 TL
Sepete Ekle
A. Tugay Yücel
Ekim 2018
110.00 TL
Sepete Ekle
Selahattin Karabınar
Eylül 2018
37.04 TL
Sepete Ekle
Zeynep Ferhan Aydoğan
Eylül 2018
27.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Nasıl Kullanılır?  8
İçindekiler  9
1 GİRİŞ–MUHASEBE KAVRAMI VE MESLEĞİ  21
1.1 Muhasebenin Gelişim Süreci  22
1.1.1 Türkiye’de Muhasebe Tarihi  23
1.1.1.1 80’li Yıllara Kadar Yaşanan Gelişmeler  24
1.1.1.2 80’li Yıllardan Sonra Yaşanan Gelişmeler  25
1.2 Muhasebe Sistemi  26
1.2.1 Muhasebe Biriminde Üretilen Bilgilerin İşlevi  27
1.2.2 Muhasebe Bilgilerinin Özellikleri  28
1.3 Muhasebenin Kullanım Alanı ve Önemi  30
1.3.1 İç Kullanıcılar  33
1.3.2 Dış Kullanıcılar  34
1.4 Muhasebe Meslek Mensupları  35
1.5 Muhasebe Hizmetleri Kapsamı  37
2 MUHASEBE SÜRECİ  41
2.1 Muhasebenin Temel Kavramları  41
2.1.1 Sosyal Sorumluluk Kavramı  41
2.1.2 Kişilik Kavramı  42
2.1.3 İşletmenin Sürekliliği Kavramı  42
2.1.4 Dönemsellik Kavramı  42
2.1.5 Parayla Ölçülme Kavramı  42
2.1.6 Maliyet Esası Kavramı  42
2.1.7 Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı  43
2.1.8 Tutarlılık Kavramı  43
2.1.9 Tam Açıklama Kavramı  43
2.1.10 İhtiyatlılık Kavramı  43
2.1.11 Önemlilik Kavramı  43
2.1.12 Özün Önceliği Kavramı  44
2.2 Muhasebenin Fonksiyonları  44
2.3 Belge Kavramı  46
2.3.1 Fatura  47
2.3.2 Sevk İrsaliyesi  48
2.3.3 İrsaliyeli Fatura  49
2.3.4 Taşıma İrsaliyesi  49
2.3.5 Perakende Satış Belgeleri  50
2.3.6 Gider Pusulası (Makbuzu)  50
2.3.7 Müstahsil Makbuzu  51
2.3.8 Serbest Meslek Makbuzu  51
2.3.9 Adisyon  52
2.3.10 Ücret Bordrosu  52
2.3.11 Bono(Ticari Senet)  53
2.3.12 Çek  53
2.3.13 Poliçe  56
2.3.14 Tahsilat – Tediye Mahsup Makbuzları  57
2.4 Kayıt Yöntemleri  59
2.5 Defterler  60
2.5.1 Yevmiye Defteri  60
2.5.2 Defteri Kebir (Büyük Defter)  62
2.5.3 Vergi Kanunlarına Göre Defter Tutmak Zorunda Olanlar  64
2.6 Mizan  65
2.7 Mali Tablolar  65
2.7.1 Mali Tabloların Amaçları  66
2.7.2 Mali Tablolardaki Bilgilerin Özellikleri ve Düzenleme İlkeleri  66
2.7.2.1 Bilanço  67
2.7.2.2 Gelir Tablosu  67
2.8 Muhasebe Dönemine İlişkin İş Akışı  69
3 HESAP KAVRAMI VE HESAPLARIN İŞLEYİŞİ  71
3.1 Temel Muhasebe Denkliği  75
3.2 Tek Düzen Hesap Planı  76
3.3 Tek Düzen Hesap Planındaki Hesapların Listesi  79
4 (1XX)–DÖNEN VARLIKLAR  83
4.1 10 Hazır Değerler  83
4.1.1 100 Kasa Hesabı  83
4.1.1.1 Kasa Noksanı Veya Fazlası Çıkması Durumunda  86
4.1.2 101 Alınan Çekler Hesabı  87
4.1.3 102 Bankalar  88
4.1.4 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (–)  89
4.1.5 108 Diğer Hazır Değerler  90
4.2 11 Menkul Kıymetler  91
4.2.1 110 Hisse Senedi Hesabı  91
4.2.2 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları–112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları  94
4.2.3 118 Diğer Menkul Kıymetler  94
4.2.4 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (–)  95
4.3 12 Ticari Alacaklar  95
4.3.1 120 Alıcılar Hesabı  96
4.3.2 121 Alacak Senetleri Hesabı  96
4.3.3 122 Alacak Senetleri Reeskontu (–)  98
4.3.4 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı  100
4.3.5 127 Diğer Ticari Alacaklar  100
4.3.6 128 Şüpheli Ticari Alacaklar  100
4.3.7 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(–)  101
4.4 13 Diğer Alacaklar  102
4.4.1 131 Ortaklardan Alacaklar  102
4.4.2 132 İştiraklerden Alacaklar  103
4.4.3 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar  103
4.4.4 135 Personelden Alacaklar  104
4.4.5 136 Diğer Çeşitli Alacaklar  104
4.4.6 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (–)  105
4.4.7 138 Şüpheli Diğer Alacaklar  105
4.4.8 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (–)  106
4.5 15 Stoklar  106
4.5.1 150 İlk Madde ve Malzeme  107
4.5.2 151 Yarı Mamuller–Üretim  108
4.5.3 152 Mamuller  108
4.5.4 153 Ticari Mallar  109
4.5.5 157 Diğer Stoklar  110
4.5.6 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (–)  111
4.5.7 159 Verilen Sipariş Avansları  112
4.5.8 Mal Alışıyla İlgili Kayıtlar  113
4.5.8.1 Dönem İçi Alış Giderleri  114
4.5.8.2 Alınan Malın İade Edilmesi  114
4.5.8.3 Alış İskontoları  115
4.5.9 Stoktan Satışlar İçin Yapılan Kayıtlar  115
4.5.9.1 Sürekli Envanter Yöntemi  115
4.5.9.2 Aralıklı Envanter Yöntemi  116
4.5.10 Aralıklı Envanter Yönteminde Satışlarla İlgili Kayıtlar  118
4.5.10.1 Satış Giderleri  118
4.5.10.2 Satıştan İadeler  119
4.5.10.3 Satış İskontoları  119
4.5.10.4 Sonradan Yapılan Satış İskontoların da KDV  120
4.5.10.5Aralıklı Envanter Yönteminde Satılan Malın Maliyetinin Hesaplanmas121
4.6 17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri  123
4.6.1 170–178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri  123
4.6.2 179 Taşeronlara Verilen Avanslar  124
4.7 18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  124
4.7.1 180 Gelecek Aylara Ait Giderler  124
4.7.2 181 Gelir Tahakkukları  127
4.8. 19 Diğer Dönen Varlıklar  128
4.8.1 190 Devreden KDV191 İndirilecek KDV  128
4.8.1.1 190 Devreden KDV  129
4.8.1.2 191 İndirilecek KDV  130
4.8.2 192 Diğer KDV  133
4.8.3 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar  133
4.8.4 195 İş Avansları Hesabı  135
4.8.5 196 Personel Avansları  136
4.8.6 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları  136
4.8.7 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar  137
4.8.8 199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (–)  137
5 (2XX) DURAN VARLIKLAR  139
5.1 22 Ticari Alacaklar  139
5.1.1 220 Alıcılar Hesabı  139
5.1.2 221 Alacak Senetleri Hesabı  140
5.1.3 222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  142
5.1.4 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı  144
5.1.5 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (–)  145
5.2 23 Diğer Alacaklar  147
5.2.1 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı  147
5.2.2 232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı  149
5.2.3 233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı  150
5.2.4 235 Personelden Alacaklar Hesabı  152
5.2.5 236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı  153
5.2.6 237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  154
5.2.7 239 Diğer Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (–)  156
5.3 24 Mali Duran Varlıklar  158
5.3.1 240 Bağlı Menkul Kıymetler  159
5.3.2 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı(–)  160
5.3.3 242 İştirakler  161
5.3.4 243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (–)  161
5.3.5 244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı  162
5.3.6 245 Bağlı Ortaklıklar  163
5.3.7 246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı (–)  164
5.3.8 247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı165
5.3.9 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı  165
5.3.10 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (–)  166
5.4 25 Maddi Duran Varlıklar  166
5.4.1 250 Arazi ve Arsalar Hesabı  167
5.4.2 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı  168
5.4.3 252 Binalar Hesabı  169
5.4.4 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı  169
5.4.5 254 Taşıtlar Hesabı  170
5.4.6 255 Demirbaşlar Hesabı  171
5.4.7 256 Diğer Duran Varlıklar  171
5.4.8 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (–)  172
5.4.8.1 Normal Amortisman Yöntemi  173
5.4.8.2 Azalan Bakiyeler Yöntemi  174
5.4.9 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar  176
5.4.10 259 Verilen Avanslar Hesabı  177
5.5 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar  178
5.5.1 260 Haklar Hesabı  179
5.5.2 261 Şerefiye Hesabı  179
5.5.3 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı  180
5.5.4 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı  181
5.5.5 264 Özel Maliyetler Hesabı  181
5.5.6 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı  182
5.5.7 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (–)  182
5.5.8 269 Verilen Avanslar Hesabı  184
5.6 27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar  185
5.6.1 271 Arama Giderleri Hesabı  185
5.6.2 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı  186
5.6.3 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı  186
5.6.4 278 Birikmiş Tükenme Payları Hesabı (–)  187
5.6.5 279 Verilen Avanslar Hesabı  187
5.7 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları  188
5.7.1 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı  188
5.7.2 281 Gelir Tahakkukları Hesabı  190
5.8 29 Diğer Duran Varlıklar  193
5.8.1 291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı  193
5.8.2 292 Diğer KDV Hesabı  194
5.8.3 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı  195
5.8.4 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı  196
5.8.5 295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı  196
5.8.6 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı  196
5.8.7 298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (–)  197
5.8.8 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (–)  197
6 (3XX)KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  199
6.1 30 Mali Borçlar  199
6.1.1 300 Banka Kredileri Hesabı  200
6.1.2 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı  203
6.1.3 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı  203
6.1.4 305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı  203
6.1.5 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı  203
6.1.6 308 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı (–)  203
6.1.7 309 Diğer Mali Borçlar Hesabı  204
6.2 32 Ticari Borçlar  204
6.2.1 320 Satıcılar Hesabı  205
6.2.2 321 Borç Senetleri Hesabı  206
6.2.3 322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  207
6.2.4 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı  208
6.2.5 329 Diğer Ticari Boçlar Hesabı  209
6.3 33 Diğer Borçlar  210
6.3.1 331 Ortaklara Borçlar Hesabı  210
6.3.2 332 İştiraklere Borçlar Hesabı  211
6.3.3 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı  211
6.3.4 335 Personele Borçlar Hesabı  211
6.3.5 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı  213
6.3.6 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  214
6.4 34 Alınan Avanslar  214
6.4.1 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı  215
6.4.2 349 Alınan Diğer Avansları Hesabı  216
6.5 35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Edişleri  217
6.5.1 350–358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabı  217
6.6 36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler  218
6.6.1 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı  219
6.6.2 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı  220
6.6.3 Çalışan Ücret Bordrosu Hesaplamaları ve Yevmiye Kayıtları  220
6.6.4 Asgari Geçim İndirimi Dahil Edildiğinde Aylık Ücret Bordrosu ve Yevmiye Kayıtları 226
6.6.5 368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı 229
6.6.6 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı  230
6.7 37 Borç ve Gider Karşılıkları  231
6.7.1 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı  231
6.7.2 371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı 232
6.7.3 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı  232
6.7.4 373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı  233
6.7.5 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı  234
6.8 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları  235
6.8.1 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı  235
6.8.2 381 Gider Tahakkukları Hesabı  237
6.9 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  239
6.9.1 391 Hesaplanan DV Hesabı  239
6.9.2 392 Diğer KDV Hesabı  242
6.9.3 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı  243
6.9.4 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı  245
6.9.5 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı  246
7 (4XX) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  247
7.1 40 Mali Borçlar  247
7.1.1 400 Banka Kredileri  248
7.1.2 405 Çıkarılmış Tahviller  249
7.1.3 407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler  249
7.1.4 408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (–)  250
7.1.5 409 Diğer Mali Borçlar  251
7.2 42 Ticari Borçlar  252
7.2.1 420 Satıcılar  252
7.2.2 421 Borç Senetleri  253
7.2.3 422 Borç Senetleri Reeskontu (–)  254
7.2.4 426 Alınan Depozito ve Teminatlar  255
7.2.5 429 Diğer Ticari Borçlar  255
7.3 43 Diğer Borçlar  256
7.3.1 431 Ortaklara Borçlar  256
7.3.2 432 İştiraklere Borçlar  257
7.3.3 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar  258
7.3.4 436 Diğer Çeşitli Borçlar  259
7.3.5 437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (–)  259
7.3.6 438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar  260
7.4 44 Alınan Avanslar  260
7.4.1 440 Alınan Sipariş Avansları  260
7.4.2 449 Alınan Diğer Avanslar  261
7.5 47 Borç ve Gider Karşılıkları  262
7.5.1 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı  262
7.5.2 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları  263
7.6 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları  264
7.6.1 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler  264
7.6.2 481 Gider Tahakkukları  265
7.7 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  265
7.7.1 492 Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilen Kdv  266
7.7.2 493 Tesise Katılma Payları  267
7.7.3 499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  269
8 (5XX) ÖZKAYNAKLAR  271
8.1 50 Ödenmiş Sermaye  271
8.1.1 500 Sermaye  271
8.1.2 501 Ödenmemiş Sermaye (–)  272
8.2 52 Sermaye Yedekleri  274
8.2.1 520 Hisse Senedi İhraç Primleri  274
8.2.2 521 Hisse Senedi İptal Kârları  275
8.2.3 522 M.D.V Yeniden Değerleme Artışları  276
8.2.4 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları  277
8.2.5 529 Diğer Sermaye Yedekleri  278
8.3 54 Kar Yedekleri  278
8.3.1 540 Yasal Yedekler  278
8.3.2 541 Statü Yedekleri  278
8.3.3 542 Olağanüstü Yedekler  278
8.3.4 548 Diğer Kar Yedekleri  279
8.3.5 549 Özel Fonlar  279
8.4 57 Geçmiş Yıllar Kârları  281
8.4.1 570 Geçmiş Yıllar Kârları  281
8.5 58 Geçmiş Yıllar Zararları (–)  281
8.5.1 580 Geçmiş Yıllar Zararları  281
8.6 59 Dönem Net Karı (Zararı)  281
8.6.1 590 Dönem Net Kârı  281
8.6.2 591 Dönem Net Zararı (–)  282
9 DİĞER MUHASEBE UYGULAMALARI  287
9.1 Konsinye Mal İşlemleri  287
9.2 Nazım Hesaplar  289
9.3 Gelir–Gider Hesapları  293
9.4 Dönem Sonu İşlemleri  299
9.5 Monografi  305
9.5.1 Dönem içi İşlemler ve İstenenler  305
9.5.2 Envanter İşlemleri  307
9.5.3 Çözüm  307
9.5.3.1 Açılış Bilançosu ve Sermaye  307
9.5.3.2 Yevmiye Kayıtları  307
9.5.3.3 Büyük Defter Kayıtları  311
9.5.3.4 Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi  315
9.5.3.5 Dönem Sonu Envanter İşlemleri  315
9.5.3.6 Gelir Tablosunun Düzenlenmesi  317
9.5.3.7 Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması  318
9.5.3.8 Kesin Mizanın Düzenlenmesi  319
9.5.3.9 Dönem Sonu Bilançosunu Düzenlenmesi  320
9.5.3.10 Bilanço Hesaplarının Kapatılması  320
9.5.3.11 Yeni Muhasebe Dönemi Hesaplarının Açılması  321
10 KAYNAKÇA  323
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019