Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Boşanmada Mal ve Paraların Paylaşılması
Temmuz 2020 / 1. Baskı / 487 Syf.
Fiyatı: 110.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Uygulamada sıkça karşılaşılan konulardan seçilerek hazırlanmış olan bu çalışmada, boşanma davaları sonucunda mal ve paranın paylaşılması, içtihatlı mevzuat (4721 sy.Türk Medeni Kanun 201 -281 maddeleri ) ve örneklerle açıklanmıştır.

Mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarih itibarıyla sona ermiştir.

Sözleşmeyle başka mal rejiminin seçildiği ileri sürülmemiş ise, evlilik tarihinden 4721 Sayılı TMK'nin yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı bu tarihten mal rejiminin sona erdiği tarihe kadar ise, edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir.

Katılma alacağı, Yasa'dan kaynaklanan bir hak olup, bu hakkı talep eden eşin gelirinin olmasına veya söz konusu mal varlığının edinilmesine, iyileştirilmesine ya da korunmasına katkıda bulunulmasına gerek yoktur. Ayrıca, bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal olarak kabul edilir.

01.01.2002 tarihinden önce; 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi'nin (TKM) yürürlükte olduğu dönemde, eşler arasında yasal mal ayrılığı rejimi geçerliydi . TKM'de, mal rejiminin tasfiyesine ilişkin düzenleme mevcut olmadığından, eşlerin bu dönemde edindikleri mal varlığının tasfiyesine ilişkin uyuşmazlık, aynı Kanun'un 5.maddesi yollamasıyla Borçlar Kanunu'nun genel hükümleri göz önünde bulundurularak "katkı payı alacağı" hesaplama yöntemi kurallarına göre çözüme kavuşturulmalıdır. Zira Borçlar Kanunu, Medeni Kanun'un tamamlayıcısı olarak kabul edilmiştir.

Mal ayrılığı rejiminde; eşler kendi malları üzerinde tasarruf yetkisine ve intifa hakkına sahiptir ve mallarının idaresi kendisine aittir.

Her birinin malları, geliri ve kendi kazançları yine kendilerine ait kişisel mallarıdır.

Tamamen uygulamaya yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada, Genel bilgiler ve açıklamalarla mal rejimine ilişkin hesaplama teknikleri ile örnek dilekçeler, bilirkişi raporları ilgili mevzuat yer almakta olup çalışma en güncel ve yeni tarihli Yüksek yargı kararlarıyla zenginleştirilmiştir.

Konu Başlıkları
Yargıtay Kararları
Uygulama –(Örnek Dilekçeler– Sözleşmeler–Bilirkişi Raporları)
Eşler Arasındaki Mal Rejimi 201 –281 Maddeleri İncelemesi ile
Barkod: 9789750260636
Yayın Tarihi: Temmuz 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 487
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
ÖNEMLİ NOTLAR  17
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. TANIM VE KAVRAMLAR  19
A. Evlenme, Boşanma ve Evliliğin Genel Hükümleri  19
1. Mal Rejimleri  20
2. Üçüncü Kişilerin Korunması  20
B. Genel Bilgiler  21
1. Görevli Mahkeme  22
2. Yetkili Mahkeme  25
3. Zamanaşımı  27
4. İspat  28
5. Velayet Hakkı  29
C. Mal Rejimi Davalarına İlişkin Uyuşmazlıklar  30
1. Edinilmiş Mallar (Artık Değer) Üzerinde Kural Olarak Davacının TMY 236/1. Maddesi Gereğince Yarı Oranında Katılma Alacağı Hakkı Bulunmakta mıdır?  30
2. TMY. 222/1. Fıkrasına Göre, Belirli Bir Malın Eşlerden Birine Ait Olduğunu İddia Eden Kimse İddiasını İspat Etmekle Yükümlü müdür?  32
3. Mal Rejimi Nedir?  34
4. Denkleştirme Davası Taksim Yapılana Kadar Zamanaşımına Tabi Olmadan Herzaman Açılabilirmi?  38
5. Katkı Payı Alacağı – Değer Artış Payı Alacağı– Artık Değere Katılma Alacağı Nedir?  39
6. Mal Rejimi Ölüm Tarihi İtibarıyla Sona Ermiştir (TMK’nın 225/1. m) ?  52
7. Bağış Tasarrufu?  57
8. Malın Bütününü – Bölünmeden – Talep Hakkı?  58
9. Uygulama – Örnek Hesaplamalar?  61
İKİNCİ BÖLÜM
MEVZUAT – ÖRNEK KARARLAR
I. İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ  71
A. Mal Rejimi  71
1. Yasal Mal Rejimi  71
a. Mevzuat  71
b. Örnek Kararlar  71
2. Mal Rejimi Sözleşmesi  104
a. Mevzuat  104
b. Örnek Kararlar  104
3. Olağanüstü Mal Rejimi  105
a. Mevzuat  105
b. Örnek Kararlar  106
4. Mal Ayrılığına Geçişten Dönme  118
a. Mevzuat  118
b. Örnek Kararlar  118
5. Cebrî İcra Hâlinde  119
a. Mevzuat  119
b. Örnek Kararlar  119
6. Eski Rejime Dönme  121
a. Mevzuat  121
b. Örnek Kararlar  121
7. Alacaklıların Korunması  122
a. Mevzuat  122
b. Örnek Kararlar  122
8. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Yetki  124
a. Mevzuat  124
b. Örnek Kararlar  124
9. Bir Eşin Mallarının Diğeri Tarafından Yönetimi  137
a. Mevzuat  137
b. Örnek Kararlar  138
B. Edinilmiş Mallara Katılma  141
1. Mülkiyet  141
a. Mevzuat  141
b. Örnek Kararlar  141
2. Edinilmiş Mallar  156
a. Mevzuat  156
b. Örnek Kararlar  156
3. Kişisel Mallar  180
a. Mevzuat  180
b. Örnek Kararlar  180
4. Sözleşmeye Göre  190
a. Mevzuat  190
b. Örnek Kararlar  190
5. İspat  192
a. Mevzuat  192
b. Örnek Kararlar  192
6. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf  213
a. Mevzuat  213
b. Örnek Kararlar  214
7. Malların Geri Alınması ve Borçlar  218
a. Mevzuat  218
b. Örnek Kararlar  218
8. Değer Artış Payı  233
a. Mevzuat  233
b. Örnek Kararlar  233
9. Eşlerin Paylarının Hesaplanması  243
a. Mevzuat  243
b. Örnek Kararlar  244
10. Eklenecek Değerler  264
a. Mevzuat  264
b. Örnek Kararlar  264
11. Kişisel Mallar ile Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme  289
a. Mevzuat  289
b. Örnek Kararlar  289
12. Artık değer  302
a. Mevzuat  302
b. Örnek Kararlar  302
13. Değerin Belirlenmesi  317
a. Mevzuat  317
b. Örnek Kararlar  317
14. Gelir Değeri  327
a. Mevzuat  327
b. Örnek Kararlar  327
15. Artık Değere Katılma  333
a. Mevzuat  333
b. Örnek Kararlar  333
16. Sözleşmeye Göre  348
a. Mevzuat  348
b. Örnek Kararlar  349
17. Aile Konutu ve Ev Eşyası  365
a. Mevzuat  365
b. Örnek Kararlar  366
18. Üçüncü Kişilere Karşı Dava  380
a. Mevzuat  380
b. Örnek Kararlar  380
19. Mal Ayrılığı  398
a. Mevzuat  398
b. Örnek Kararlar  401
21. Paylaştırma Yöntemi  405
a. Mevzuat  405
b. Örnek Kararlar  406
22. Mal Ortaklığı  413
a. Mevzuat  413
b. Örnek Kararlar  415
23. Kişisel Borçlar  416
a. Mevzuat  416
b. Örnek Kararlar  418
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
NAFAKANIN KALDIRILMASI – VELAYET – DAVA DİLEKÇESİ  426
BOŞANMA – SOYADIN KULLANILMASI – DAVA DİLEKÇESİ  429
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ I  431
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ II  433
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ III  435
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ IV.  436
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ V. – EDİNİLMİŞ MAL  438
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ VI.  440
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ VII.  441
EVLİLİĞİN MUTLAK BUTLANI – AKIL HASTALIĞI – DAVA DİLEKÇESİ  443
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – ZİYNET EŞYASI – DAVA DİLEKÇESİ  445
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE TMK. 124 MADDESİ UYARINCA EVLENMESİNE İZİN VERİLMESİ TALEBİ  448
VELAYET VE NAFAKA İSTEMİ  449
MUVAZAALI İŞLEM – DAVA DİLEKÇESİ  451
GÖREVLİ MAHKEME – MUVAZAALI İŞLEM – İSTİNAF DİLEKÇESİ I  453
MUVAZAALI İŞLEM – İSTİNAF II  456
TEMYİZ DİLEKÇESİ  458
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ I  460
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ II  461
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ III  462
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ IV.  463
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ V  464
MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ  465
MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ I  467
MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ II–  470
İBRANAME – BOŞANMA – MAL REJİMİ – ANLAŞMA PROTOKOLÜ  471
BİLİRKİŞİ RAPORU I  472
BİLİRKİŞİ RAPORU II  478
Kaynakça  483
Kavram Dizini  485
 


Nazif Kaçak
Şubat 2012
129.50 TL
Sepete Ekle
Fahri Akçin ...
Ocak 2021
230.00 TL
Sepete Ekle
Halil Ahmet Yüce ...
Ocak 2021
30.00 TL
Sepete Ekle
Osman Gökhan Antalya ...
Ocak 2021
105.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
ÖNEMLİ NOTLAR  17
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. TANIM VE KAVRAMLAR  19
A. Evlenme, Boşanma ve Evliliğin Genel Hükümleri  19
1. Mal Rejimleri  20
2. Üçüncü Kişilerin Korunması  20
B. Genel Bilgiler  21
1. Görevli Mahkeme  22
2. Yetkili Mahkeme  25
3. Zamanaşımı  27
4. İspat  28
5. Velayet Hakkı  29
C. Mal Rejimi Davalarına İlişkin Uyuşmazlıklar  30
1. Edinilmiş Mallar (Artık Değer) Üzerinde Kural Olarak Davacının TMY 236/1. Maddesi Gereğince Yarı Oranında Katılma Alacağı Hakkı Bulunmakta mıdır?  30
2. TMY. 222/1. Fıkrasına Göre, Belirli Bir Malın Eşlerden Birine Ait Olduğunu İddia Eden Kimse İddiasını İspat Etmekle Yükümlü müdür?  32
3. Mal Rejimi Nedir?  34
4. Denkleştirme Davası Taksim Yapılana Kadar Zamanaşımına Tabi Olmadan Herzaman Açılabilirmi?  38
5. Katkı Payı Alacağı – Değer Artış Payı Alacağı– Artık Değere Katılma Alacağı Nedir?  39
6. Mal Rejimi Ölüm Tarihi İtibarıyla Sona Ermiştir (TMK’nın 225/1. m) ?  52
7. Bağış Tasarrufu?  57
8. Malın Bütününü – Bölünmeden – Talep Hakkı?  58
9. Uygulama – Örnek Hesaplamalar?  61
İKİNCİ BÖLÜM
MEVZUAT – ÖRNEK KARARLAR
I. İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ  71
A. Mal Rejimi  71
1. Yasal Mal Rejimi  71
a. Mevzuat  71
b. Örnek Kararlar  71
2. Mal Rejimi Sözleşmesi  104
a. Mevzuat  104
b. Örnek Kararlar  104
3. Olağanüstü Mal Rejimi  105
a. Mevzuat  105
b. Örnek Kararlar  106
4. Mal Ayrılığına Geçişten Dönme  118
a. Mevzuat  118
b. Örnek Kararlar  118
5. Cebrî İcra Hâlinde  119
a. Mevzuat  119
b. Örnek Kararlar  119
6. Eski Rejime Dönme  121
a. Mevzuat  121
b. Örnek Kararlar  121
7. Alacaklıların Korunması  122
a. Mevzuat  122
b. Örnek Kararlar  122
8. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Yetki  124
a. Mevzuat  124
b. Örnek Kararlar  124
9. Bir Eşin Mallarının Diğeri Tarafından Yönetimi  137
a. Mevzuat  137
b. Örnek Kararlar  138
B. Edinilmiş Mallara Katılma  141
1. Mülkiyet  141
a. Mevzuat  141
b. Örnek Kararlar  141
2. Edinilmiş Mallar  156
a. Mevzuat  156
b. Örnek Kararlar  156
3. Kişisel Mallar  180
a. Mevzuat  180
b. Örnek Kararlar  180
4. Sözleşmeye Göre  190
a. Mevzuat  190
b. Örnek Kararlar  190
5. İspat  192
a. Mevzuat  192
b. Örnek Kararlar  192
6. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf  213
a. Mevzuat  213
b. Örnek Kararlar  214
7. Malların Geri Alınması ve Borçlar  218
a. Mevzuat  218
b. Örnek Kararlar  218
8. Değer Artış Payı  233
a. Mevzuat  233
b. Örnek Kararlar  233
9. Eşlerin Paylarının Hesaplanması  243
a. Mevzuat  243
b. Örnek Kararlar  244
10. Eklenecek Değerler  264
a. Mevzuat  264
b. Örnek Kararlar  264
11. Kişisel Mallar ile Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme  289
a. Mevzuat  289
b. Örnek Kararlar  289
12. Artık değer  302
a. Mevzuat  302
b. Örnek Kararlar  302
13. Değerin Belirlenmesi  317
a. Mevzuat  317
b. Örnek Kararlar  317
14. Gelir Değeri  327
a. Mevzuat  327
b. Örnek Kararlar  327
15. Artık Değere Katılma  333
a. Mevzuat  333
b. Örnek Kararlar  333
16. Sözleşmeye Göre  348
a. Mevzuat  348
b. Örnek Kararlar  349
17. Aile Konutu ve Ev Eşyası  365
a. Mevzuat  365
b. Örnek Kararlar  366
18. Üçüncü Kişilere Karşı Dava  380
a. Mevzuat  380
b. Örnek Kararlar  380
19. Mal Ayrılığı  398
a. Mevzuat  398
b. Örnek Kararlar  401
21. Paylaştırma Yöntemi  405
a. Mevzuat  405
b. Örnek Kararlar  406
22. Mal Ortaklığı  413
a. Mevzuat  413
b. Örnek Kararlar  415
23. Kişisel Borçlar  416
a. Mevzuat  416
b. Örnek Kararlar  418
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
NAFAKANIN KALDIRILMASI – VELAYET – DAVA DİLEKÇESİ  426
BOŞANMA – SOYADIN KULLANILMASI – DAVA DİLEKÇESİ  429
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ I  431
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ II  433
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ III  435
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ IV.  436
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ V. – EDİNİLMİŞ MAL  438
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ VI.  440
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ VII.  441
EVLİLİĞİN MUTLAK BUTLANI – AKIL HASTALIĞI – DAVA DİLEKÇESİ  443
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – ZİYNET EŞYASI – DAVA DİLEKÇESİ  445
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE TMK. 124 MADDESİ UYARINCA EVLENMESİNE İZİN VERİLMESİ TALEBİ  448
VELAYET VE NAFAKA İSTEMİ  449
MUVAZAALI İŞLEM – DAVA DİLEKÇESİ  451
GÖREVLİ MAHKEME – MUVAZAALI İŞLEM – İSTİNAF DİLEKÇESİ I  453
MUVAZAALI İŞLEM – İSTİNAF II  456
TEMYİZ DİLEKÇESİ  458
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ I  460
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ II  461
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ III  462
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ IV.  463
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ V  464
MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ  465
MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ I  467
MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ II–  470
İBRANAME – BOŞANMA – MAL REJİMİ – ANLAŞMA PROTOKOLÜ  471
BİLİRKİŞİ RAPORU I  472
BİLİRKİŞİ RAPORU II  478
Kaynakça  483
Kavram Dizini  485
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021