Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Konkordato ve Yeniden Yapılandırma
Ağustos 2018 / 1. Baskı / 208 Syf.
Fiyatı: 53.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%44)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Şubat 2019 57.90 TL -     Sepete Ekle
   

Mali güçlük içinde bulunan borçlunun, borçlarını yasa kuralları çerçevesinde ve belirlenmiş görevliler gözetim veya yönetiminde ödeyebilmesi olanağını sağlayan konkordatonun, ülkemizde yeteri kadar uygulama alanı bulduğu söylenemez.

Ancak son yıllarda sermaye şirketleri ile kooperatiflerle ilgili borca batıklık nedeniyle iflas ve iflasın ertelenmesine ilişkin uygulamasına kanun hükmünde kararname ile kaldırılması üzerine, bu kez İcra ve İflas Yasasında yapılan değişiklikle konkordato ve sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması konuları gündeme gelmiştir.

Eserde; kanunlarda yapılan yeni düzenlemeler kapsamında konkordato, uzlaşma yoluyla yapılandırma konuları incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Konkordato Kavramı ve Türleri
Adi Konkordato
Adi Konkordato Kapsamında Rehinli Borçların Yapılandırılması
İflastan Sonra Konkordato
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
Yapılandırmanın Yöntem ve Koşulları
Mahkeme Süreci
Konuyla İlgili Özel Hükümler
Barkod: 9789750249822
Yayın Tarihi: Ağustos 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  13
BİRİNCİ KISIM
KONKORDATO KAVRAMI VE TÜRLERİ
I. GENEL OLARAK  15
II. KONKORDATO TÜRLERİ  19
A. Yasal Düzenlemedeki Bölümleme  19
B. Öğretideki Bölümleme  20
1. Özel ve Resmi Konkordato  20
2. İndirim Konkordatosu ve Vade Konkordatosu  22
Birinci Bölüm
ADİ KONKORDATO
KONKORDATO BAŞVURUSU VE MÜHLET AŞAMASI  24
I. BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER  24
II. BAŞVURU YAPILACAK MAHKEME  26
III. BAŞVURU DİLEKÇESİ VE EKLERİ  26
A. Konkordato Ön Projesi  27
B. Malvarlığı Belgeleri  27
IV. BAŞVURU ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER  29
A. Geçici Mühlet Safhası  29
B. Kesin Mühlet Aşaması  32
1. Kesin Mühlet Verilmesi  33
2. Komiser Görevlendirilmesi  34
3. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması  36
4. Kesin Mühletin Kaldırılması  37
5. Kesin Mühletle İlgili Yasa Yolları  39
V. KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI  40
A. Mühletin Alacaklılar Yönünden Sonuçları  40
1. Takipler– Tedbirler– Hacizler  41
2. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler  43
3. İmtiyazlı Alacaklar  44
4. Faiz Uygulamasının Durması  46
5. Takas Durumu  46
6. Alacağın Devri  47
7. Konusu Para Olmayan Alacaklar  48
B. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklar Bakımından Sonuçları  48
C. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları  49
1. Komiser Gözetiminde Faaliyet  50
2. Tasarrufların Kısıtlanması  51
D. Mühletin Sözleşmeler Yönünden Sonuçları  52
VI. KOMİSER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER  53
A. Defter Tutulması Ve Mallarla İlgili Kıymet Takdiri  53
B. Alacaklılarla Borçluya Çağrı  54
1. Alacaklıları Bildirime Davet (İİK. 299)  54
2. Borçlunun Beyana Daveti (İİK.300)  54
VII. ALACAKLILAR TOPLANTISI  55
A. Alacaklıların Toplantıya Çağrılması (İİK.301)  55
B. Toplantının Gerçekleştirilmesi (İİK.302)  55
VIII. OY KULLANABİLECEK ALACAKLILAR  57
IX. ADİ KONKORDATODA ÇOĞUNLUĞUN BELİRLENMESİ  61
ADİ KONKORDATONUN ONAYLANMA KOŞULLARI  65
I. MAHKEME KARARININ KAPSAMI  69
A. Adi Konkordatonun Onaylanması (İİK. 306)  69
B. Adi Konkordatonun Onaylanmaması (İİK. 308)  70
II. YASA YOLLARI VE DAVA AÇMA HAKKI  71
III. REHİNLİ MALLARLA FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MALLARIN DURUMU  72
ADİ KONKORDATONUN SONUÇ VE ETKİLERİ  76
I. BAĞLAYICI OLMA ÖZELLİĞİ  76
II. KONKORDATO KAPSAMINDA KALAN VE KALMAYAN ALACAKLAR  78
III. BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARIN DURUMU  85
IV. ONAY KARARININ MALİ YÖNDEN ETKİLERİ  87
V. ADİ KONKORDATONUN FESHİ  88
A. Kısmî Fesih  89
B. Tümden Fesih  90
İkinci Bölüm
ADİ KONKORDATO KAPSAMINDA
REHİNLİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI
I. UYGULAMA ALANI  96
II. YAPILANDIRMA BAŞVURUSU  98
III. YAPILANDIRMA KOŞULLARI  99
IV. REHİNLİ ALACAKLARDA YAPILANDIRMANIN SONUÇLARI  101
Üçüncü Bölüm
İFLASTAN SONRA KONKORDATO
I. GENEL İFLAS SÜRECİ  103
II. İFLAS SONRASI KONKORDATO PROSEDÜRÜ  110
A. Başvuru Yöntemi  111
B. İkinci Alacaklılar Toplantısı  114
C. Durumun Mahkemece İncelenmesi  116
D. Kararın Sonuç Ve Etkileri  118
E. İflastan Sonra Konkordatonun Feshi  120
Dördüncü Bölüm
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. MALVARLIĞI KAVRAMI  123
II. TÜRLERİ  125
1. Tasarruf Hakkının Alacaklılara Terki  126
2. Malvarlığının Üçüncü Kişiye Devri  127
III. ZORUNLU İÇERİĞİ  130
1. Karşılanamayan Alacaklar (İİK.309/b–1)  130
2. Görevli Organların Belirtilmesi (İİK.309/b–2)  130
3. Tasfiye Yöntemi (İİK.309/b–3)  131
4. İlan Hususu (İİK. 309/b–4)  131
5. Kapsam Dışı Mallar (İİK. 309/b–son)  131
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO SÜRECİ  135
I. BAŞVURUNUN MAHKEMECE İNCELENMESİ  135
A. Başvuru Yöntemi  135
1. Başvurma Hakkı Olanlar (İİK–285)  135
2. Yetkili ve Görevli Mahkeme (285/3)  137
3. Başvuru Dilekçesi ve Ekleri (İİK. 285/1 ve 286)  137
II. KARARIN SONUÇ VE ETKİLERİ  138
1. Tasarruf Yetkisi (İİK.309/c–1)  139
2. İmza Yetkisi (İİK. 309/c–1)  139
3. Unvan Kullanımı (İİK. 309/c–2)  139
4. Tasfiye Memurları (309/c–3–4)  140
III. MALVARLIĞININ TASFİYESİ  140
A. Tasfiye Organları  140
1. Alacaklılar Kurulu (İİK–309/a)  141
2. Tasfiye Memurları (İİK– 309/a)  142
B. Sıra Cetveli Düzenlenmesi  144
C. Malvarlığının Paraya Çevrilmesi  146
1. Masa Mallarının Paraya Çevrilmesi (İİK. 309/e)  146
2. Rehinli Malların Paraya Çevrilmesi  147
a. Rehinli Taşınmazların Satışı (İİK.309/f)  148
b. Rehinli Taşınırların Satışı (İİK. 309/g)  148
c. Rehin Açığı Belgesi (İİK–309/ı)  149
3. Çekişmeli ve Tahsili Güç Alacakların Devri (İİK– 309/ğ)  150
4. Hukuksal İşlemlerin İptali (İİK– 309/k)  152
D. Tasfiyenin Kapanması  155
1. Pay Cetveli Düzenlenmesi (İİK. 309/h)  155
2. Son Hesap (İİK.309/h)  156
3. Faaliyet Raporu (İİK.–309/j)  157
IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN FESHİ  158
1. Kısmen Fesih (İİK–308/e)  159
2. Tümden Fesih (İİK–308/f)  159
İKİNCİ KISIM
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE
KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
GENEL OLARAK  161
Birinci Bölüm
YAPILANDIRMANIN YÖNTEM VE KOŞULLARI
I. MALİ GÜÇLÜK HALİ  168
II. YENİDEN YAPILANDRIMA PROJESİ  170
A. Etkilenen Alacaklılar Ve Sınıflandırma  171
B. Alacaklıları Bilgilendirme  173
C. Oylama Yönteminin Belirlenmesi  175
D. Projenin Oylanması  176
1. Projenin Toplantı Yöntemiyle Oylanması  176
2. Projenin Posta Yolu İle Oylanması  177
E. Çoğunluğun Belirlenmesi  178
İkinci Bölüm
MAHKEME SÜRECİ
I. BAŞVURU VE ARA DÖNEM İŞLEMLERİ  181
II. MAHKEME KARARININ SONUÇ VE ETKİLERİ  185
A. Duruşma Yapılması  185
B. Proje Denetçisi Atanması  186
C. Kararın Sonuç Ve Etkileri (İİK.309/r)  187
III. PROJEDE DEĞİŞİKLİK – FESİH VE İHLAL DURUMU  188
A. Projede Değişiklik Yapılması (İİK–309/ş)  188
B. Projenin Feshi (İİK.309/s)  189
C. Projenin İhlali (İİK–/309–t)  189
ÜÇÜNCÜ KISIM
KONUYLA İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
I. YARGILAMA BAKIMINDAN ÖZEL HALLER  191
II. GÖREVLİ ORGANLARIN SORUMLULUKLARI  195
Kaynakça  201
Kavramlar Dizini  203
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  13
BİRİNCİ KISIM
KONKORDATO KAVRAMI VE TÜRLERİ
I. GENEL OLARAK  15
II. KONKORDATO TÜRLERİ  19
A. Yasal Düzenlemedeki Bölümleme  19
B. Öğretideki Bölümleme  20
1. Özel ve Resmi Konkordato  20
2. İndirim Konkordatosu ve Vade Konkordatosu  22
Birinci Bölüm
ADİ KONKORDATO
KONKORDATO BAŞVURUSU VE MÜHLET AŞAMASI  24
I. BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER  24
II. BAŞVURU YAPILACAK MAHKEME  26
III. BAŞVURU DİLEKÇESİ VE EKLERİ  26
A. Konkordato Ön Projesi  27
B. Malvarlığı Belgeleri  27
IV. BAŞVURU ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER  29
A. Geçici Mühlet Safhası  29
B. Kesin Mühlet Aşaması  32
1. Kesin Mühlet Verilmesi  33
2. Komiser Görevlendirilmesi  34
3. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması  36
4. Kesin Mühletin Kaldırılması  37
5. Kesin Mühletle İlgili Yasa Yolları  39
V. KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI  40
A. Mühletin Alacaklılar Yönünden Sonuçları  40
1. Takipler– Tedbirler– Hacizler  41
2. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler  43
3. İmtiyazlı Alacaklar  44
4. Faiz Uygulamasının Durması  46
5. Takas Durumu  46
6. Alacağın Devri  47
7. Konusu Para Olmayan Alacaklar  48
B. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklar Bakımından Sonuçları  48
C. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları  49
1. Komiser Gözetiminde Faaliyet  50
2. Tasarrufların Kısıtlanması  51
D. Mühletin Sözleşmeler Yönünden Sonuçları  52
VI. KOMİSER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER  53
A. Defter Tutulması Ve Mallarla İlgili Kıymet Takdiri  53
B. Alacaklılarla Borçluya Çağrı  54
1. Alacaklıları Bildirime Davet (İİK. 299)  54
2. Borçlunun Beyana Daveti (İİK.300)  54
VII. ALACAKLILAR TOPLANTISI  55
A. Alacaklıların Toplantıya Çağrılması (İİK.301)  55
B. Toplantının Gerçekleştirilmesi (İİK.302)  55
VIII. OY KULLANABİLECEK ALACAKLILAR  57
IX. ADİ KONKORDATODA ÇOĞUNLUĞUN BELİRLENMESİ  61
ADİ KONKORDATONUN ONAYLANMA KOŞULLARI  65
I. MAHKEME KARARININ KAPSAMI  69
A. Adi Konkordatonun Onaylanması (İİK. 306)  69
B. Adi Konkordatonun Onaylanmaması (İİK. 308)  70
II. YASA YOLLARI VE DAVA AÇMA HAKKI  71
III. REHİNLİ MALLARLA FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MALLARIN DURUMU  72
ADİ KONKORDATONUN SONUÇ VE ETKİLERİ  76
I. BAĞLAYICI OLMA ÖZELLİĞİ  76
II. KONKORDATO KAPSAMINDA KALAN VE KALMAYAN ALACAKLAR  78
III. BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARIN DURUMU  85
IV. ONAY KARARININ MALİ YÖNDEN ETKİLERİ  87
V. ADİ KONKORDATONUN FESHİ  88
A. Kısmî Fesih  89
B. Tümden Fesih  90
İkinci Bölüm
ADİ KONKORDATO KAPSAMINDA
REHİNLİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI
I. UYGULAMA ALANI  96
II. YAPILANDIRMA BAŞVURUSU  98
III. YAPILANDIRMA KOŞULLARI  99
IV. REHİNLİ ALACAKLARDA YAPILANDIRMANIN SONUÇLARI  101
Üçüncü Bölüm
İFLASTAN SONRA KONKORDATO
I. GENEL İFLAS SÜRECİ  103
II. İFLAS SONRASI KONKORDATO PROSEDÜRÜ  110
A. Başvuru Yöntemi  111
B. İkinci Alacaklılar Toplantısı  114
C. Durumun Mahkemece İncelenmesi  116
D. Kararın Sonuç Ve Etkileri  118
E. İflastan Sonra Konkordatonun Feshi  120
Dördüncü Bölüm
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. MALVARLIĞI KAVRAMI  123
II. TÜRLERİ  125
1. Tasarruf Hakkının Alacaklılara Terki  126
2. Malvarlığının Üçüncü Kişiye Devri  127
III. ZORUNLU İÇERİĞİ  130
1. Karşılanamayan Alacaklar (İİK.309/b–1)  130
2. Görevli Organların Belirtilmesi (İİK.309/b–2)  130
3. Tasfiye Yöntemi (İİK.309/b–3)  131
4. İlan Hususu (İİK. 309/b–4)  131
5. Kapsam Dışı Mallar (İİK. 309/b–son)  131
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO SÜRECİ  135
I. BAŞVURUNUN MAHKEMECE İNCELENMESİ  135
A. Başvuru Yöntemi  135
1. Başvurma Hakkı Olanlar (İİK–285)  135
2. Yetkili ve Görevli Mahkeme (285/3)  137
3. Başvuru Dilekçesi ve Ekleri (İİK. 285/1 ve 286)  137
II. KARARIN SONUÇ VE ETKİLERİ  138
1. Tasarruf Yetkisi (İİK.309/c–1)  139
2. İmza Yetkisi (İİK. 309/c–1)  139
3. Unvan Kullanımı (İİK. 309/c–2)  139
4. Tasfiye Memurları (309/c–3–4)  140
III. MALVARLIĞININ TASFİYESİ  140
A. Tasfiye Organları  140
1. Alacaklılar Kurulu (İİK–309/a)  141
2. Tasfiye Memurları (İİK– 309/a)  142
B. Sıra Cetveli Düzenlenmesi  144
C. Malvarlığının Paraya Çevrilmesi  146
1. Masa Mallarının Paraya Çevrilmesi (İİK. 309/e)  146
2. Rehinli Malların Paraya Çevrilmesi  147
a. Rehinli Taşınmazların Satışı (İİK.309/f)  148
b. Rehinli Taşınırların Satışı (İİK. 309/g)  148
c. Rehin Açığı Belgesi (İİK–309/ı)  149
3. Çekişmeli ve Tahsili Güç Alacakların Devri (İİK– 309/ğ)  150
4. Hukuksal İşlemlerin İptali (İİK– 309/k)  152
D. Tasfiyenin Kapanması  155
1. Pay Cetveli Düzenlenmesi (İİK. 309/h)  155
2. Son Hesap (İİK.309/h)  156
3. Faaliyet Raporu (İİK.–309/j)  157
IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN FESHİ  158
1. Kısmen Fesih (İİK–308/e)  159
2. Tümden Fesih (İİK–308/f)  159
İKİNCİ KISIM
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE
KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
GENEL OLARAK  161
Birinci Bölüm
YAPILANDIRMANIN YÖNTEM VE KOŞULLARI
I. MALİ GÜÇLÜK HALİ  168
II. YENİDEN YAPILANDRIMA PROJESİ  170
A. Etkilenen Alacaklılar Ve Sınıflandırma  171
B. Alacaklıları Bilgilendirme  173
C. Oylama Yönteminin Belirlenmesi  175
D. Projenin Oylanması  176
1. Projenin Toplantı Yöntemiyle Oylanması  176
2. Projenin Posta Yolu İle Oylanması  177
E. Çoğunluğun Belirlenmesi  178
İkinci Bölüm
MAHKEME SÜRECİ
I. BAŞVURU VE ARA DÖNEM İŞLEMLERİ  181
II. MAHKEME KARARININ SONUÇ VE ETKİLERİ  185
A. Duruşma Yapılması  185
B. Proje Denetçisi Atanması  186
C. Kararın Sonuç Ve Etkileri (İİK.309/r)  187
III. PROJEDE DEĞİŞİKLİK – FESİH VE İHLAL DURUMU  188
A. Projede Değişiklik Yapılması (İİK–309/ş)  188
B. Projenin Feshi (İİK.309/s)  189
C. Projenin İhlali (İİK–/309–t)  189
ÜÇÜNCÜ KISIM
KONUYLA İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
I. YARGILAMA BAKIMINDAN ÖZEL HALLER  191
II. GÖREVLİ ORGANLARIN SORUMLULUKLARI  195
Kaynakça  201
Kavramlar Dizini  203
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019