Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Davranışsal Ekonomi (Nörofinans)
Kavram – Teori – Uygulama
Şubat 2018 / 3. Baskı / 176 Syf.
Fiyatı: 29.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Gördüğü yoğun ilgi üzerine kısa sürede güncellenmiş 3. baskısı yapılan kitap uzun yıllardır ekonomi ve finans biliminin görmezden geldiği insan davranışlarını ve insan davranışlarını etkileyen faktörleri analiz etmektedir. Bu analiz yapılırken insanların gösterdikleri her bir davranış kalıpları ayrıntılı olarak açıklanmış ve deneysel örneklerle pekiştirilmiştir. Ayrıca yazarların notları ve mesleki tecrübeleri de çalışmayı güçlendirmiştir.

Kitabın konusuyla alakalı Türkçe kaynağın az olması; dürtme teorisi, ödeme yaparken duyulan acı, finansal anomaliler gibi konuların fazla çalışılmamış konular olması, kitabın önemini arttırmaktadır. Kitapta davranışsal ekonomi temel kavramlarının açıklanmasının ardından geleneksel ve davranışsal finans modelleri ele alınmıştır. Ardından tüketici davranışları ve biliçaltı (subliminal) mesajların ekonomi ve finans biliminde oynadıkları role değinilen çalışmada, kullanılan görsel bilinçaltı mesajlara da yer verilmiştir.

Paranın psikolojisi, ödeme yapılırken duyulan acı ve dürtme teorisi ayrıntılı olarak ele alınmış, akıl düşü insan davranışları ve anomaliler konusu da irdelenmiştir.

Eser, lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlandıysa da, davranışsal ekonomi ile ilgilenen ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir. Ekonomi altyapısı gerektirmeyen, takibi kolay ve eğlenceli olan bu kitap konu hakkında kaynak arayanlara rehber olacak niteliktedir.

Konu Başlıkları
Ekonomik Kararlar Alırken Neden Gerçeklikten Saparız?
Para Öderken Duyulan Acı (Pain of Paying)
Akıl Dışı İnsan Davranışları
Nudge (Dürtme) Teorisi
Görsel Temalar Eşliğinde Nudge Uygulamaları
Büyük İkramiye Kazananların Hazin Sonları
Bilinçaltı Mesajların İnanılmaz Gücü
Başarılı Firmaların Uyguladıkları Bilinçaltı Mesaj Uygulamaları
Finansal Anomaliler
Örnek Uygulamalar Eşliğinde
Barkod: 9789750246678
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 176
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Giriş  17
BÖLÜM 1:
DAVRANIŞSAL EKONOMİ TEMEL KAVRAMLAR
1.1. Kestirmeden Verilen Kararlar (Heuristics, Hevristikler)  25
1.2. Kayıplardan Aşırı Kaçınma Davranışı (Loss Aversion)  26
1.3. Kendine Hizmet Eden Yanlılık (Self Serving Bias)  29
1.4. Hedonizm (Hazcılık) ve Hedonik Tüketim  29
1.5. Sürü Psikolojisi (Bandwagon Effect, Herd Behavior)  30
1.7. Züppe Etkisi Davranışı (Snob Effect)  33
1.8. Önyargılar  34
1.9. Alturizm ve Zihinsel muhasebe (Mental Accounting)  35
1.10. Asimetrik Bilgi (Asymmetric Information)  39
1.11. Rasyonel Seçim teorisi ve Sınırlı Rasyonellik  42
1.12. Çapa Etkisi (Anchor Effect)  45
1.13. Çerçeveleme Etkisi (Framing Effect)  46
1.14. Hâkimiyet Yanılgısı (Illusion of Control)  48
1.15. Geri Görüş (hindsight Bias)  48
1.16. Aşırı İyimserlik (Over optimism)  49
1.17. Kumarcı Tuzağı (Gambler Fallacy)  50
1.18. Parasal Yanılma (Money illusion)  51
1.19. Sahiplik Etkisi  52
1.20. Artan Bağlılık (Escalation of Commitment)  53
1.21. Etki Sapması (Impact Bias)  54
1.22. İşlem Faydası (Transaction Utility)  54
BÖLÜM 2:
GELENEKSEL VE DAVRANIŞSAL FİNANS MODELLERİ
2.1. Finans Nedir ve Neyi Amaçlamaktadır?  55
2.2. Geleneksel Finans Modelleri  56
2.2.1. Etkin Piyasa Hipotezi (Efficient Market Hypothesis)  56
2.2.1.1. Etkin Piyasalar Hipotezinin Varsayımları  57
2.2.1.2. Etkin Piyasalar Hipotezine Yönelik Eleştiriler  58
2.2.2. Beklenen Fayda Teorisi  59
2.2.3. Bayesci Öğrenme Teorisi  60
2.3. Geleneksel Finans Modellerinin Eleştiri ve Davranışsal Finans Modelleri  62
2.3.1. Temsili Yatırımcı (Representative Agent) Modeli  63
2.3.2. Aşırı Güven ve Yanlı Kendini Atfetme  65
2.3.3. Heterojen Yatırımcıların Arasındaki İnteraktif İlişki Modeli  67
2.3.4. Beklenti Teorisi (Prospect Theory)  67
2.2.3.1. Beklenti Teorisi ve Beklenen Fayda Teorisinin Karşılaştırması  77
BÖLÜM 3:
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE
BİLİNÇALTI (SUBLİMİNAL) MESAJLAR
3.1. Açıklayıcı (Klasik) Davranış Modelleri  88
3.1.1. Marshall’ın Ekonomik Modeli  88
3.1.2. Pavlov’un Öğrenme Modeli (Klasik Koşullanma Yoluyla Öğrenme)  92
3.1.3. Freud’ un Psiko Analitik Modeli  94
3.1.4.Veblen’in Sosyo–Psikolojik Modeli  95
3.1.5. Dusenberry’nin Sosyo Ekonomik Modeli  96
3.2. Tanımlayıcı (Çağdaş) Tüketici Davranışları  96
3.2.1. Nicosia Modeli  96
3.2.2. Howard–Sheth Modeli  98
3.2.3. Engel–KollaBlackwell (EKB) Modeli  99
3.2.4. Lazarsfeld Modeli  99
3.2.5. Katona’nın Psiko Ekonomik Modeli  100
3.3. Bilinçaltı (Subliminal) Mesajlar  100
BÖLÜM 4:
PARANIN PSİKOLOJİSİ, DÜRTME TEORİSİ (NUDGE THEORY) VE ÖDEME YAPILIRKEN DUYULAN ACI (PAIN OF PAYING)
4.1. Pain of Paying (Harcama Yaparken Duyulan Acı)  118
BÖLÜM 5:
AKIL DIŞI İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANOMALİLER
5.1. Milli Piyangodan Büyük İkramiye Kazananların Hazin Sonları….  143
5.2. Markaya Neden Paralar Dağıtırız?  145
5.3. Alım Kararında Fiyatın Rolü…  146
5.4. Finansal Kararlarda Kadın Erkek Farkı  147
5.5. Bildiğim İyidir Yaklaşımı (Aşinalık Etkisi)  148
5.6. Hisse Senedi Piyasaları ve Anomaliler  149
5.6.1. Tatil Öncesi Anomalisi ve İlgili Literatür  150
5.6.2. Aşırı Reaksiyon (Overreaction) Anomalisi  152
5.6.3. Düşük Tepki Anomalisi  153
5.6.4. Firma Büyüklüğü Anomalisi  153
5.6.5. Piyasa Değeri / Defter Değeri Anomalisi  154
5.6.6. Ocak Ay Anomalisi  155
5.6.7. Hafta Sonu / Yaz Anomalisi  156
5.6.8. Fiyat/Kazanç Çarpanı Anomalisi  156
5.6.9. Ay Dönüşü Etkisi Anomalisi  157
5.6.10. Hava Koşulları Anomalisi  157
Kaynaklar  163
Yazarların Özgeçmişleri  176
 


Nurhan Şakar
Aralık 2018
78.00 TL
Sepete Ekle
Joseph Eugene Stiglitz
Ekim 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
Emin Ertürk
Eylül 2018
25.00 TL
Sepete Ekle
Metin Berber ...
Eylül 2018
32.40 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Giriş  17
BÖLÜM 1:
DAVRANIŞSAL EKONOMİ TEMEL KAVRAMLAR
1.1. Kestirmeden Verilen Kararlar (Heuristics, Hevristikler)  25
1.2. Kayıplardan Aşırı Kaçınma Davranışı (Loss Aversion)  26
1.3. Kendine Hizmet Eden Yanlılık (Self Serving Bias)  29
1.4. Hedonizm (Hazcılık) ve Hedonik Tüketim  29
1.5. Sürü Psikolojisi (Bandwagon Effect, Herd Behavior)  30
1.7. Züppe Etkisi Davranışı (Snob Effect)  33
1.8. Önyargılar  34
1.9. Alturizm ve Zihinsel muhasebe (Mental Accounting)  35
1.10. Asimetrik Bilgi (Asymmetric Information)  39
1.11. Rasyonel Seçim teorisi ve Sınırlı Rasyonellik  42
1.12. Çapa Etkisi (Anchor Effect)  45
1.13. Çerçeveleme Etkisi (Framing Effect)  46
1.14. Hâkimiyet Yanılgısı (Illusion of Control)  48
1.15. Geri Görüş (hindsight Bias)  48
1.16. Aşırı İyimserlik (Over optimism)  49
1.17. Kumarcı Tuzağı (Gambler Fallacy)  50
1.18. Parasal Yanılma (Money illusion)  51
1.19. Sahiplik Etkisi  52
1.20. Artan Bağlılık (Escalation of Commitment)  53
1.21. Etki Sapması (Impact Bias)  54
1.22. İşlem Faydası (Transaction Utility)  54
BÖLÜM 2:
GELENEKSEL VE DAVRANIŞSAL FİNANS MODELLERİ
2.1. Finans Nedir ve Neyi Amaçlamaktadır?  55
2.2. Geleneksel Finans Modelleri  56
2.2.1. Etkin Piyasa Hipotezi (Efficient Market Hypothesis)  56
2.2.1.1. Etkin Piyasalar Hipotezinin Varsayımları  57
2.2.1.2. Etkin Piyasalar Hipotezine Yönelik Eleştiriler  58
2.2.2. Beklenen Fayda Teorisi  59
2.2.3. Bayesci Öğrenme Teorisi  60
2.3. Geleneksel Finans Modellerinin Eleştiri ve Davranışsal Finans Modelleri  62
2.3.1. Temsili Yatırımcı (Representative Agent) Modeli  63
2.3.2. Aşırı Güven ve Yanlı Kendini Atfetme  65
2.3.3. Heterojen Yatırımcıların Arasındaki İnteraktif İlişki Modeli  67
2.3.4. Beklenti Teorisi (Prospect Theory)  67
2.2.3.1. Beklenti Teorisi ve Beklenen Fayda Teorisinin Karşılaştırması  77
BÖLÜM 3:
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE
BİLİNÇALTI (SUBLİMİNAL) MESAJLAR
3.1. Açıklayıcı (Klasik) Davranış Modelleri  88
3.1.1. Marshall’ın Ekonomik Modeli  88
3.1.2. Pavlov’un Öğrenme Modeli (Klasik Koşullanma Yoluyla Öğrenme)  92
3.1.3. Freud’ un Psiko Analitik Modeli  94
3.1.4.Veblen’in Sosyo–Psikolojik Modeli  95
3.1.5. Dusenberry’nin Sosyo Ekonomik Modeli  96
3.2. Tanımlayıcı (Çağdaş) Tüketici Davranışları  96
3.2.1. Nicosia Modeli  96
3.2.2. Howard–Sheth Modeli  98
3.2.3. Engel–KollaBlackwell (EKB) Modeli  99
3.2.4. Lazarsfeld Modeli  99
3.2.5. Katona’nın Psiko Ekonomik Modeli  100
3.3. Bilinçaltı (Subliminal) Mesajlar  100
BÖLÜM 4:
PARANIN PSİKOLOJİSİ, DÜRTME TEORİSİ (NUDGE THEORY) VE ÖDEME YAPILIRKEN DUYULAN ACI (PAIN OF PAYING)
4.1. Pain of Paying (Harcama Yaparken Duyulan Acı)  118
BÖLÜM 5:
AKIL DIŞI İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANOMALİLER
5.1. Milli Piyangodan Büyük İkramiye Kazananların Hazin Sonları….  143
5.2. Markaya Neden Paralar Dağıtırız?  145
5.3. Alım Kararında Fiyatın Rolü…  146
5.4. Finansal Kararlarda Kadın Erkek Farkı  147
5.5. Bildiğim İyidir Yaklaşımı (Aşinalık Etkisi)  148
5.6. Hisse Senedi Piyasaları ve Anomaliler  149
5.6.1. Tatil Öncesi Anomalisi ve İlgili Literatür  150
5.6.2. Aşırı Reaksiyon (Overreaction) Anomalisi  152
5.6.3. Düşük Tepki Anomalisi  153
5.6.4. Firma Büyüklüğü Anomalisi  153
5.6.5. Piyasa Değeri / Defter Değeri Anomalisi  154
5.6.6. Ocak Ay Anomalisi  155
5.6.7. Hafta Sonu / Yaz Anomalisi  156
5.6.8. Fiyat/Kazanç Çarpanı Anomalisi  156
5.6.9. Ay Dönüşü Etkisi Anomalisi  157
5.6.10. Hava Koşulları Anomalisi  157
Kaynaklar  163
Yazarların Özgeçmişleri  176
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019