Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ekonomi, Finans ve İşletme İçin
MATLAB Uygulamaları ve Etki Analizleri
Teori – Niceliksel Çözümleme – Simülasyon Analizleri
Mart 2017 / 1. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 28.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap; Ekonomi, Finans ve İşletme alanlarında MATLAB programını kullanarak niceliksel analiz yapmak isteyenler için temel seviyeden ileri seviyeye kadar birçok uygulamayı içermektedir.

Bu alanlardaki niceliksel analizler temel seviyeden başlayarak öğrencilerin ve konuyu yeni başlayan tüm araştırmacıların kolayca anlayacağı şekilde bol çözümlü örneklerle hazırlanmış ve ileri düzey konularda da konuların temel noktaları anlatılarak çözümlü örnekler sunulmuştur. Ayrıca, konuların teorik kısmı ile ilgilenenlere de temel seviyede bilgi verilmektedir.

Kitapta, MATLAB programı ile beraber sosyal bilimlerde yaygın olarak etki analizi için kullanılan ve MATLAB ile birlikte çalışan DYNARE programının da açık-laması ve örnek uygulamaları yer almaktadır. Her bölümün sonunda çözümlü araştırma problemleri yer almaktadır.

Kitap, ders kitabı olarak hazırlanmış olmasına karşın, konuyla ilgili kendini geliştirmek isteyenlere de kaynak olacaktır.

Konu Başlıkları
Vektörler ve Matrisler
Verilerin İstatistiksel Analizi, Grafik ve Tablo Oluşturma
Döngü ve Algoritma Yazımı
Denklem Sistemlerinin Çözümü
Türev ve İntegral Uygulamaları
Optimizasyon
Fark ve Diferansiyel Denklem Çözümleri
Simülasyon Analizleri ve Monte Carlo Simülasyonu
Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri
Dinamik Programlama
Optimal Kontrol Yöntemi
Dinamik Stokastik Genel Denge Model Çözümleri
Barkod: 9789750242243
Yayın Tarihi: Mart 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1. MATLAB PROGRAMINA GİRİŞ  15
1.1. MATLAB Ekran Görünümü  15
1.2. Tercihler  19
1.3. Komutlar Nereye Yazılmalıdır?  20
1.3.1. Komut Penceresini Kullanarak Komut Yazımı  20
1.3.2. “Script” Dosyası Kullanarak Komut Yazma  27
1.4. Bazı Önemli İşaretler  28
1.5. Sayı Yuvarlama ve Görüntüleme Formatları  30
1.5.1. Sayı Yuvarlama Komutları  30
1.5.2. Sayı Görüntüleme Formatları  30
Alıştırma Problemleri  32
2. VEKTÖRLER VE MATRİSLER  33
2.1. Vektörler  33
2.1.1. Vektör Oluşturma  33
2.1.2. Vektör İşlemleri  35
2.1.3. Alternatif Yöntemler ile Vektör Oluşturma  38
2.1.3.1. Kolon Notasyonu ile Vektör Oluşturulması  38
2.1.3.2. “linspace” Komutu ile Vektör Oluşturulması  39
2.1.3.3. Herhangi Bir Vektör Kullanılarak Başka Bir Vektör Oluşturulması  40
2.2. Matrisler  41
2.2.1. Matris Oluşturma  41
2.2.2. Alternatif Matris Oluşturma Yöntemleri  42
2.2.2.1. Herhangi Bir Matris Kullanarak Bir Başka Matris Oluşturma  42
2.2.2.2. “Sıfır” ve “Bir” Değerlerinden Matris Oluşturma  43
2.2.3. Matris İşlemleri ve Önemli Bazı Komutlar  44
2.2.4. Sıklıkla Kullanılan Matris İşlemleri  47
2.3. Vektör ve Matrislerde Maksimum ve Minimum Değerlerin Bulunması  48
2.4. Vektör ve Matris Elemanlarının Toplanması  49
Alıştırma Problemleri  50
3. VERİ YÜKLEME, TEMEL İSTATİSTİKSEL ANALİZ VE OLASILIK DAĞILIMLARI  51
3.1. Veri Yükleme  51
3.1.1. “text” Dosyasından Veri Yükleme  51
3.1.2. “Excel” Dosyasından Veri Yükleme  54
3.1.3. “input” Komutu ile Veri Girişi  55
3.2. Temel İstatistiksel Analiz  56
3.3. Olasılık Dağılımları  60
3.3.1. “0” ile “1” Arasında Tekdüze Dağılım  61
3.3.2. Genel Olarak Tekdüze Dağılım  62
3.3.3. Normal Dağılım  62
3.3.4. Belirli Sayılar Arasından Rassal Değişken Atama  63
Alıştırma Problemleri  64
4. GRAFİK ÇİZİMİ, TABLO OLUŞTURMA VE EKRANA BİLGİ YAZDIRMA  65
4.1. Grafik Çizimi  65
4.1.1. İki Boyutlu Grafikler  65
4.1.2. Üç Boyutlu Grafikler  72
4.1.3. Grafik Çiziminde Alternatif Çizgi, İşaret ve Renk Türleri  76
4.1.4. Grafik Çizdirmenin Alternatif Yolu  85
4.2. Tablo Oluşturma  86
4.3. Ekrana Bilgi Yazdırma  88
4.3.1. “disp” ve “display” Komutları  88
4.3.2 “fprintf” Komutu  90
Alıştırma Problemleri  92
5. MANTIK İŞLEMLERİ, FONKSİYONLARI VE DÖNGÜ YAZIMI  93
5.1. Mantık İşlemleri ve Fonksiyonları  93
5.2. Döngü Yazımı  95
5.2.1. “if” Döngüsü  96
5.2.2. “else if” Döngüsü  100
5.2.3. “for” Döngüsü  103
5.2.4. “while” Döngüsü  108
5.2.5. “break” Komutu  110
5.2.6. “switch” ve “otherwise” Komutları  111
Alıştırma Problemleri  113
6. DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ  115
6.1. Doğrusal Denklem Sistemleri  115
6.2. Doğrusal Olmayan Denklem Sistemleri  121
6.2.1. Tek Değişkenli Doğrusal Olmayan Denklem Çözümü  121
6.2.2. Çok Değişkenli Doğrusal Olmayan Denklem Sisteminin Çözümü  123
Alıştırma Problemleri  125
7. SEMBOLİK İFADELER İLE TÜREV, İNTEGRAL UYGULAMALARI VE GRAFİK ÇİZDİRME  127
7.1. Sembolik İfadelerin MATLAB programına Tanıtılması: “syms” Komutu  127
7.2. Sembolik İfadeler ile Bazı İşlemler  128
7.2.1. Sembolik İfadelerin Çarpanlara Ayrılması  128
7.2.2. Sembolik İfadelerin Açılımı  129
7.2.3. Sembolik İfadeleri Basitleştirme  129
7.2.4. Sembolik İfadelerde Yerine Yerleştirme  130
7.3. Sembolik İfadeler ile Türev Alma  131
7.4. Sembolik İfadeler ile İntegral Alma  132
7.5. Sembolik İfadelerde Taylor Açılımı  133
7.6. Sembolik Olarak Tanımlı Fonksiyonların Grafiğini Çizdirme  134
Alıştırma Problemleri  135
8. SAYISAL OPTİMİZASYON  137
8.1. Fonksiyonlarda Minimum/Maksimum Değerlerin Bulunması  137
8.2. Sayısal Optimizasyon: Doğrusal Programlama  140
8.3. Sayısal Optimizasyon: Doğrusal Olmayan Durumlar  145
Alıştırma Problemleri  151
9. EĞRİ UYDURMA, ARA DEĞER VE DIŞ DEĞER HESAPLARI  153
9.1. Eğri Uydurma  153
9.1.1. Doğrusal Eğri Uydurma  153
9.1.2. Doğrusal Olmayan Eğri Uydurma  156
9.2. Ara Değer Hesaplama  159
9.2.1. Doğrusal Durumda Ara Değer Hesabı  159
9.2.2. Doğrusal Olmayan Durumda Ara Değer Hesabı  162
9.2.3. Ara Değer Hesaplaması için Alternatif Yol: “Basic Fitting”  165
9.3. Dış Değer Hesaplama  166
Alıştırma Problemleri  167
10. FARK VE DİFERANSİYEL DENKLEM ÇÖZÜMLERİ  169
10.1. Kesikli Zaman: Fark Denklemleri  169
10.2. Diferansiyel Denklemler  173
Alıştırma Problemleri  177
11. MODEL SİMÜLASYONLARI VE MONTE CARLO SİMÜLASYONU  179
11.1. Model Simülasyonları  179
11.2. Monte Carlo Simülasyonu  189
Alıştırma Problemleri  197
12. HESAPLANABİLİR GENEL DENGE MODELLERİ  199
12.1. Örnek Bir Hesaplanabilir Genel Denge Modeli  199
12.1. Genel Denge Modelinin Hesaplanması  202
12.2. Etki Analizi: Politika (Vergi) Değişikliği  206
Alıştırma Problemleri  208
13. DİNAMİK OPTİMİZASYON: DİNAMİK PROGRAMLAMA  209
13.1. Dinamik Programlama: Kek Yeme Problemi  209
13.1.1. Kek Yeme Problemi: Teorik Çözüm  210
13.1.2. Kek Yeme Problemi için Sayısal Çözümleme: Değer Fonksiyonu İterasyonu  211
13.1.2.1. Değer Fonksiyonu İterasyonu: Algoritma Adımları  212
13.1.2. Kek Yeme Problemi: Değer Fonksiyonu İterasyonunun MATLAB Uygulaması  213
Alıştırma Problemleri  216
14. DİNAMİK OPTİMİZASYON: OPTİMAL KONTROL  217
14.1. Optimal Kontrol  217
14.1.1. Optimal Kontrol: Teorik Yaklaşım  217
14.1.2. Optimal Kontrol: MATLAB Çözümü  219
Alıştırma Problemleri  221
15. DİNAMİK (STOKASTİK) GENEL DENGE MODELİ ÇÖZÜMLEMELERİ (DYNARE)  223
15.1. DYNARE Programının Yüklenmesi, Açma, Dosya Oluşturma ve Çalıştırma  223
15.2. Dinamik (Deterministik) Genel Denge Modeli Çözümlemeleri  225
15.2.1. Geçici Şoklar  226
15.2.2. Kalıcı Şoklar  233
15.3. Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Çözümlemeleri  237
Alıştırma Problemleri  239
16. EN KISA YOL PROBLEMİ  241
Alıştırma Problemleri  244
17. GRAFİKSEL KULLANICI ARAYÜZÜ (GUI: GRAPHİCAL USER INTERFACES)  247
Alıştırma Problemleri  255
18. ALIŞTIRMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ  257
18.1. Birinci Bölüm Çözümleri  257
18.2. İkinci Bölüm Çözümleri  258
18.3. Üçüncü Bölüm Çözümleri  259
18.4. Dördüncü Bölüm Çözümleri  261
18.5. Beşinci Bölümün Çözümleri  262
18.6. Altıncı Bölümün Çözümleri  265
18.7. Yedinci Bölümün Çözümleri  268
18.8. Sekizinci Bölümün Çözümleri  269
18.9. Dokuzuncu Bölümün Çözümleri  273
18.10. Onuncu Bölümün Çözümleri  276
18.11. Onbirinci Bölümün Çözümleri  279
18.12. Onikinci Bölümün Çözümleri  284
18.13. Onüçüncü Bölümün Çözümleri  286
18.14. Ondördüncü Bölümün Çözümleri  289
18.15. Onbeşinci Bölümün Çözümleri  290
18.16. Onaltıncı Bölümün Çözümleri  295
18.17. Onyedinci Bölümün Çözümleri  297
Kaynakça  299
Komut Dizini  301
 


İlyas Çankaya ...
Eylül 2016
49.90 TL
Sepete Ekle
Mehmet Yitmen ...
Nisan 2018
24.90 TL
Sepete Ekle
Taner Yüksel
Mart 2018
27.90 TL
Sepete Ekle
Bülent Oruç ...
Şubat 2018
17.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1. MATLAB PROGRAMINA GİRİŞ  15
1.1. MATLAB Ekran Görünümü  15
1.2. Tercihler  19
1.3. Komutlar Nereye Yazılmalıdır?  20
1.3.1. Komut Penceresini Kullanarak Komut Yazımı  20
1.3.2. “Script” Dosyası Kullanarak Komut Yazma  27
1.4. Bazı Önemli İşaretler  28
1.5. Sayı Yuvarlama ve Görüntüleme Formatları  30
1.5.1. Sayı Yuvarlama Komutları  30
1.5.2. Sayı Görüntüleme Formatları  30
Alıştırma Problemleri  32
2. VEKTÖRLER VE MATRİSLER  33
2.1. Vektörler  33
2.1.1. Vektör Oluşturma  33
2.1.2. Vektör İşlemleri  35
2.1.3. Alternatif Yöntemler ile Vektör Oluşturma  38
2.1.3.1. Kolon Notasyonu ile Vektör Oluşturulması  38
2.1.3.2. “linspace” Komutu ile Vektör Oluşturulması  39
2.1.3.3. Herhangi Bir Vektör Kullanılarak Başka Bir Vektör Oluşturulması  40
2.2. Matrisler  41
2.2.1. Matris Oluşturma  41
2.2.2. Alternatif Matris Oluşturma Yöntemleri  42
2.2.2.1. Herhangi Bir Matris Kullanarak Bir Başka Matris Oluşturma  42
2.2.2.2. “Sıfır” ve “Bir” Değerlerinden Matris Oluşturma  43
2.2.3. Matris İşlemleri ve Önemli Bazı Komutlar  44
2.2.4. Sıklıkla Kullanılan Matris İşlemleri  47
2.3. Vektör ve Matrislerde Maksimum ve Minimum Değerlerin Bulunması  48
2.4. Vektör ve Matris Elemanlarının Toplanması  49
Alıştırma Problemleri  50
3. VERİ YÜKLEME, TEMEL İSTATİSTİKSEL ANALİZ VE OLASILIK DAĞILIMLARI  51
3.1. Veri Yükleme  51
3.1.1. “text” Dosyasından Veri Yükleme  51
3.1.2. “Excel” Dosyasından Veri Yükleme  54
3.1.3. “input” Komutu ile Veri Girişi  55
3.2. Temel İstatistiksel Analiz  56
3.3. Olasılık Dağılımları  60
3.3.1. “0” ile “1” Arasında Tekdüze Dağılım  61
3.3.2. Genel Olarak Tekdüze Dağılım  62
3.3.3. Normal Dağılım  62
3.3.4. Belirli Sayılar Arasından Rassal Değişken Atama  63
Alıştırma Problemleri  64
4. GRAFİK ÇİZİMİ, TABLO OLUŞTURMA VE EKRANA BİLGİ YAZDIRMA  65
4.1. Grafik Çizimi  65
4.1.1. İki Boyutlu Grafikler  65
4.1.2. Üç Boyutlu Grafikler  72
4.1.3. Grafik Çiziminde Alternatif Çizgi, İşaret ve Renk Türleri  76
4.1.4. Grafik Çizdirmenin Alternatif Yolu  85
4.2. Tablo Oluşturma  86
4.3. Ekrana Bilgi Yazdırma  88
4.3.1. “disp” ve “display” Komutları  88
4.3.2 “fprintf” Komutu  90
Alıştırma Problemleri  92
5. MANTIK İŞLEMLERİ, FONKSİYONLARI VE DÖNGÜ YAZIMI  93
5.1. Mantık İşlemleri ve Fonksiyonları  93
5.2. Döngü Yazımı  95
5.2.1. “if” Döngüsü  96
5.2.2. “else if” Döngüsü  100
5.2.3. “for” Döngüsü  103
5.2.4. “while” Döngüsü  108
5.2.5. “break” Komutu  110
5.2.6. “switch” ve “otherwise” Komutları  111
Alıştırma Problemleri  113
6. DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ  115
6.1. Doğrusal Denklem Sistemleri  115
6.2. Doğrusal Olmayan Denklem Sistemleri  121
6.2.1. Tek Değişkenli Doğrusal Olmayan Denklem Çözümü  121
6.2.2. Çok Değişkenli Doğrusal Olmayan Denklem Sisteminin Çözümü  123
Alıştırma Problemleri  125
7. SEMBOLİK İFADELER İLE TÜREV, İNTEGRAL UYGULAMALARI VE GRAFİK ÇİZDİRME  127
7.1. Sembolik İfadelerin MATLAB programına Tanıtılması: “syms” Komutu  127
7.2. Sembolik İfadeler ile Bazı İşlemler  128
7.2.1. Sembolik İfadelerin Çarpanlara Ayrılması  128
7.2.2. Sembolik İfadelerin Açılımı  129
7.2.3. Sembolik İfadeleri Basitleştirme  129
7.2.4. Sembolik İfadelerde Yerine Yerleştirme  130
7.3. Sembolik İfadeler ile Türev Alma  131
7.4. Sembolik İfadeler ile İntegral Alma  132
7.5. Sembolik İfadelerde Taylor Açılımı  133
7.6. Sembolik Olarak Tanımlı Fonksiyonların Grafiğini Çizdirme  134
Alıştırma Problemleri  135
8. SAYISAL OPTİMİZASYON  137
8.1. Fonksiyonlarda Minimum/Maksimum Değerlerin Bulunması  137
8.2. Sayısal Optimizasyon: Doğrusal Programlama  140
8.3. Sayısal Optimizasyon: Doğrusal Olmayan Durumlar  145
Alıştırma Problemleri  151
9. EĞRİ UYDURMA, ARA DEĞER VE DIŞ DEĞER HESAPLARI  153
9.1. Eğri Uydurma  153
9.1.1. Doğrusal Eğri Uydurma  153
9.1.2. Doğrusal Olmayan Eğri Uydurma  156
9.2. Ara Değer Hesaplama  159
9.2.1. Doğrusal Durumda Ara Değer Hesabı  159
9.2.2. Doğrusal Olmayan Durumda Ara Değer Hesabı  162
9.2.3. Ara Değer Hesaplaması için Alternatif Yol: “Basic Fitting”  165
9.3. Dış Değer Hesaplama  166
Alıştırma Problemleri  167
10. FARK VE DİFERANSİYEL DENKLEM ÇÖZÜMLERİ  169
10.1. Kesikli Zaman: Fark Denklemleri  169
10.2. Diferansiyel Denklemler  173
Alıştırma Problemleri  177
11. MODEL SİMÜLASYONLARI VE MONTE CARLO SİMÜLASYONU  179
11.1. Model Simülasyonları  179
11.2. Monte Carlo Simülasyonu  189
Alıştırma Problemleri  197
12. HESAPLANABİLİR GENEL DENGE MODELLERİ  199
12.1. Örnek Bir Hesaplanabilir Genel Denge Modeli  199
12.1. Genel Denge Modelinin Hesaplanması  202
12.2. Etki Analizi: Politika (Vergi) Değişikliği  206
Alıştırma Problemleri  208
13. DİNAMİK OPTİMİZASYON: DİNAMİK PROGRAMLAMA  209
13.1. Dinamik Programlama: Kek Yeme Problemi  209
13.1.1. Kek Yeme Problemi: Teorik Çözüm  210
13.1.2. Kek Yeme Problemi için Sayısal Çözümleme: Değer Fonksiyonu İterasyonu  211
13.1.2.1. Değer Fonksiyonu İterasyonu: Algoritma Adımları  212
13.1.2. Kek Yeme Problemi: Değer Fonksiyonu İterasyonunun MATLAB Uygulaması  213
Alıştırma Problemleri  216
14. DİNAMİK OPTİMİZASYON: OPTİMAL KONTROL  217
14.1. Optimal Kontrol  217
14.1.1. Optimal Kontrol: Teorik Yaklaşım  217
14.1.2. Optimal Kontrol: MATLAB Çözümü  219
Alıştırma Problemleri  221
15. DİNAMİK (STOKASTİK) GENEL DENGE MODELİ ÇÖZÜMLEMELERİ (DYNARE)  223
15.1. DYNARE Programının Yüklenmesi, Açma, Dosya Oluşturma ve Çalıştırma  223
15.2. Dinamik (Deterministik) Genel Denge Modeli Çözümlemeleri  225
15.2.1. Geçici Şoklar  226
15.2.2. Kalıcı Şoklar  233
15.3. Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Çözümlemeleri  237
Alıştırma Problemleri  239
16. EN KISA YOL PROBLEMİ  241
Alıştırma Problemleri  244
17. GRAFİKSEL KULLANICI ARAYÜZÜ (GUI: GRAPHİCAL USER INTERFACES)  247
Alıştırma Problemleri  255
18. ALIŞTIRMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ  257
18.1. Birinci Bölüm Çözümleri  257
18.2. İkinci Bölüm Çözümleri  258
18.3. Üçüncü Bölüm Çözümleri  259
18.4. Dördüncü Bölüm Çözümleri  261
18.5. Beşinci Bölümün Çözümleri  262
18.6. Altıncı Bölümün Çözümleri  265
18.7. Yedinci Bölümün Çözümleri  268
18.8. Sekizinci Bölümün Çözümleri  269
18.9. Dokuzuncu Bölümün Çözümleri  273
18.10. Onuncu Bölümün Çözümleri  276
18.11. Onbirinci Bölümün Çözümleri  279
18.12. Onikinci Bölümün Çözümleri  284
18.13. Onüçüncü Bölümün Çözümleri  286
18.14. Ondördüncü Bölümün Çözümleri  289
18.15. Onbeşinci Bölümün Çözümleri  290
18.16. Onaltıncı Bölümün Çözümleri  295
18.17. Onyedinci Bölümün Çözümleri  297
Kaynakça  299
Komut Dizini  301
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018