Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler
Eylül 2019 / 10. Baskı / 584 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 9. Eylül 2018 49.00 TL 19.90 TL (%60)Sepete Ekle
 8. Eylül 2017 40.50 TL 14.90 TL (%64)Sepete Ekle
 7. Mart 2017 39.00 TL 9.90 TL (%75)Sepete Ekle
 6. Ağustos 2016 37.00 TL 7.90 TL (%79)Sepete Ekle
 5. Eylül 2015 34.00 TL 4.90 TL (%86)Sepete Ekle
   

"Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler" adlı eser, özellikle Adalet Meslek Yüksekokulları, Askeri Okullar ve Polis Okulları ile İİBF'nin müfredatlarında ceza muhakemesi hukuku dersi bulunan bölümlerinde takip edilebilecek bir kaynak eser olarak hazırlanmıştır.

Bu bakımdan eserde yoğun teorik bilgi yüklemesinden kaçınılmış, kısa sürede ceza muhakemesi hukukunun temel esaslarına vakıf olmayı sağlayacak bir sistematik takip edilmiştir. Bu eser ayrıca meslek sınavlarına hazırlık yapan hukukçular için de faydalı olabilecek niteliktedir.

Eserin güncellenmiş ve geliştirilmiş bu onuncu baskısında bir önceki baskıdan bugüne kadar gerçekleşen yasal değişikliklerin de işlenmesine azami özen gösterilmiştir. Bu eserde yer alan konuların her yönüyle ayrıntılarına hakim olmak için aynı yazarlar tarafından yazılan Ceza Muhakemesi Hukuku (2019) eserine başvurulması tavsiye edilir.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları
Ceza Muhakemesinin Evreleri ve Yürüyüşü
Koruma Tedbirleri
Özel ve Tali Ceza Muhakemeleri
Bireysel Başvuru
Barkod: 9789750256332
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  10
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 584
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
9. Basıya Önsöz  7
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. TERİM–KAVRAM  45
I. TERİM  45
II. KAVRAM  45
III. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ  46
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI, GÖREVİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ  49
I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI  49
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GÖREVİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ  49
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  51
I. HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  51
A. Genel Olarak  51
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku  51
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  52
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku  52
E. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İdare Hukuku  53
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  55
§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ  57
I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ  57
A. Genel Olarak  57
B. Oranlılık İlkesi  57
C. İkincillik İlkesi  57
II. İNSAN HAYSİYETİNİN DOKUNULMAZLIĞI İLKESİ  58
III. MUHAKEMENİN BÜTÜNÜNE İLİŞKİN İLKELER  58
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi)  58
B. Silahların Eşitliği İlkesi  59
C. Dürüst İşlem İlkesi  60
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi)  60
E. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı  60
F. Masumiyet Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı)  61
G. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı  61
H. Özel Hayatın Gizliliği  61
I. Savunma Hakkı – Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  62
J. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı  62
K. Hak Arama Hakkı  62
L. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi  62
M. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi  63
N. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı  63
O. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  63
P. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  64
IV. SORUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN İLKELER  64
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi  64
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  64
C. Maslahata Uygunluk İlkesi  65
V. KOVUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN İLKELER  65
A. Kanunilik İlkesi  65
B. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı  65
C. Olağan (Kanuni) Hakim Tarafından Yargılanma Hakkı  66
D. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  66
E. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  66
F. Halka Açıklık İlkesi  66
G. Sözlülük İlkesi  67
H. Vasıtasızlık İlkesi  67
I. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi  67
J. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi  67
K. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  68
L. Cezaların Bireyselleştirilmesi İlkesi  68
M. Aynı Fiilden Dolayı İki Kere Yargılama Yapılamaz (Ne Bis in Idem)  68
N. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı  68
§ 5. CEZA ADALETİNİN SAĞLANMASINDA TEMEL ETİK İLKELER  69
I. Genel Olarak  69
II. Bireysel Etik, Meslek ya da Görev Etiği  69
III. Etik İlkeler  70
A. Bağımsızlık  70
B. Tarafsızlık  71
C. Doğruluk ve Tutarlılık  71
D. Dürüstlük  71
E. Eşitlik  72
F. Ehliyet ve Liyakat  73
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  74
I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  74
A. Asıl (Doğrudan) Kaynakları  74
1. Anayasa  74
2. Uluslararası Sözleşmeler  75
3. Kanunlar  76
a. Ceza Muhakemesi Kanunu  76
b. Özel Ceza Muhakemesi Kanunları  76
c. Tamamlayıcı Kanunlar  76
aa. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  76
bb. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun  77
B. Tali (Tamamlayıcı) Kaynakları  77
1. Örf ve Adet Kuralları  77
2. Din ve Ahlak Kuralları  78
3. Mahkeme İçtihatları  78
4. Doktrin (Öğreti)  79
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  79
§7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  82
I. YER BAKIMINDAN UYGULAMA  82
II. KİŞİ BAKIMINDAN  82
III. ZAMAN BAKIMINDAN  83
§8. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI  84
§9. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  85
I. GENEL OLARAK  85
II. DAVA ŞARTLARI  86
A. Çeşitleri  86
1. Şikayet  86
a. Tanım–Kavram  86
b. Özellikleri  86
2. Dava Süresi  89
3. İzin  89
4. Karar  90
5. Talep (İstem)  91
6. Açık Dava ya da Yargı Bulunmaması  91
7. Uzlaşmanın Bulunmaması  92
8. Ön Ödemenin Yerine Getirilmemesi  92
9. Yeni Delil Bulunması  92
10. Ceza Ehliyetinin Varlığı  93
11. Diplomasi–Yabancı Asker Kişilerin Dokunulmazlığının Bulunmaması  93
12. Fiilin Kabahat Değil Suç Oluşturması  94
13. Yer Bakımından Uygulamada Ceza Miktarı  94
14. Faile ya da Mağdura Göre Şahsilik veya Evrensellik İlkesinin Uygulanacağı Hallerde Soruşturma Konusu Suç Bakımından Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Bulunması  94
B. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  95
III. YARGILAMA ŞARTLARI  96
A. Çeşitleri  96
1. Sanığın Hazır Bulunması  96
a. Gaiplik  96
b. Sanığın Yokluğu  97
aa. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m.194/2)  98
bb. Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilen Haller (CMK m.195)  98
cc. Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulma (CMK m.196)  99
dd. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi
(CMK m. 200)  101
ee. Sanığın, Hazır Bulunmasının Duruşmanın Düzenli Olarak Yürütülmesini Tehlikeye Sokacağının Anlaşılması (CMK m.204)  101
c. Kaçaklık  101
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  103
3. Bekletici Meselenin Çözümü  103
4. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması  104
5. Uzlaşma Bulunmaması (CMK m.254/2)  105
6. Şikayetten Vazgeçilmemesi (CMK m.158/7)  105
B. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  106
§ 10. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  106
I. MUHAKEME İŞLEMİNİN TANIMI–KAVRAM  106
II. MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  108
A. Tanım  108
B. Çeşitleri  108
C. Tebligatın CMK mı, Yoksa Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre mi Yapılacağı Sorunu  110
III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE YAPTIRIMI  110
IV. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  112
§ 11. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME  113
I. SÜRE KAVRAMI  113
II. SÜRELERİN ÇEŞİTLERİ  114
III. ESKİ HALE GETİRME  114
A. Tanım–Kavram  114
B. Süre ve Eski Hale Getirme Dilekçesinin Verilmesi Gereken Makam, Dilekçe İçeriği  116
§12. ADLÎ TATİL  116
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN
EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. SORUŞTURMA EVRESİ  119
I. KAVRAM  119
II. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI  119
A. Suç Haberinin Alınması  119
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı  120
C. Soruşturmaya Girişme Mecburiyeti  121
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar  121
III. SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER  122
A. Sulh Ceza Hakimliği  122
B. Savcı  123
1. Tanım–Kavram  123
2. Savcılık Teşkilatı ve Savcı  124
3. Savcıların Birbirleri ve Diğer Muhakeme Kişileri ile İlişkisi  125
4. Savcının Denetim Yetkisi  126
5. Savcılık Makamının Ceza Muhakemesi İçindeki İşlevi  127
a. Araştırma Mecburiyeti İlkesi  128
b. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  129
c. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  130
6. Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı  131
C. Kolluk  132
1. Terim–Kavram  132
2. Kolluk Teşkilatı  132
3. CMK’da Adli Kolluk  132
a. Genel Olarak  132
b. İşleyiş  133
c. Görev ve Yetkileri (Yön. m.6)  133
d. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kolluğun Yeri  135
e. Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (CMK m.165)  136
D. Şüpheli  136
1. Kavram, Şüpheli–Sanık Ayrımı  136
2. Şüpheli Hakları  138
a. Suçlamayı Öğrenme Hakkı  138
b. Susma Hakkı  139
c. Muhakemeye Yön Verme Hakkı  139
d. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  140
e. Yakınlarına Haber Verebilme Hakkı  141
f. Lekelenmeme Hakkı  142
3. Şüphelinin Ödevleri  142
E. Müdafi–Vekil  143
1. Kavram  143
2. Müdafiin Hukuki Durumu  143
3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  145
a. Genel Olarak  146
b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının Kapsamı  146
4. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Görevlendirme Usulü  147
a. Görevlendirilmesi  147
b. Görevlendirilmesi Usulü (m.156)  148
5. Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  149
a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi  149
b. Şüpheli ile Görüşme ve Yazışma  150
c. Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi  151
6. Müdafiin Ödevleri  152
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  153
aa. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem  153
bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (CMK m.151/3–6)  153
cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması  155
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  155
c. Sır Saklama Ödevi  155
7. Müdafiin Sayısı  156
8. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  156
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  157
1. Genel Olarak  157
2. Mağdur ve Şikayetçi Hakları  157
a. Genel Olarak  157
b. Soruşturma Evresinde  158
IV. SORUŞTURMA EVRESİNİN İCRASI  160
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği İlkesi (CMK m.157)  160
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169)  161
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m.147)  161
1. Tanım–Kavram  161
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  162
3. İfade ve Sorgunun Usulü  163
4. İfade veya Sorgu Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar (CMK m.147)  164
5. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  164
a. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri  164
b. Delil Değerlendirme Yasağı  166
6. Yeniden İfade Alma  166
D. Diğer İşlemler  167
1. Tanım–Kavram  168
2. Koşulları  168
3. İcrası  169
V. KORUMA TEDBİRLERİNE BAŞVURULMASI–TEMEL HAKLARA MÜDAHALELER  172
A. Terim– Tanım– Kavram  172
1. Terim  172
2. Tanım ve Kavram  172
B. Çeşitleri  175
1. Yakalama–Gözaltı (CMK m.90 vd.)  175
a. Tanım–Kavram  175
b. Amacı  178
c. Yakalama ve Gözaltına Almaya Yetkili Olanlar  178
aa. Herkesin Yakalama Yapabildiği Haller  179
bb. Kolluğun Yakalama Yapabildiği Haller  179
aaa. Yakalama Emrine Dayanan Yakalama (Müzekkereli Yakalama)  180
bbb. Yakalama Emrine Dayanmayan (Müzekkeresiz) Yakalama
(CMK m.90/2)  180
d. Yakalama Sonrası Yapılacak İşlem  181
e. Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  181
f. Yakalananın Hakları  182
aa. Genel Olarak  182
bb. Yakalanana Haklarının Bildirilmesi  182
cc. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95)  183
dd. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m.96)  184
g. Yakalama Koruma Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler  184
aa. Çocuklar  184
bb. Diplomasi Dokunulmazlığından Yararlananlar  185
cc. Milletvekilleri  186
h. Yakalamanın Zamanı  186
ı. Tutuklama Kararı Verilemeyen Hallerde Yakalama  186
i. Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  187
j. Kabahatlerde Yakalama  187
k. Gözaltı Kararı  188
aa. Kararı Verecek Makam  188
bb. Gözaltı Süresi  191
cc. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  193
dd. Yakalama ve Gözaltı İşlemine İtiraz  194
ee. Hakim Önüne Çıkma (Habeas Corpus) Hakkı (CMK m.91/son;
AY m.19/5)  194
ff. Serbest Bırakma  195
l. Yeniden Yakalama Yasağı  195
m. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  195
n. Yakalamada Zor Kullanma Yetkisi  196
2. Tutuklama  196
a. Tanım–Kavram  196
b. Hukuki Nitelik  197
c. Amacı  197
d. Tutuklamanın Şartları  199
aa. Şüphe Bakımından  199
bb. Ölçülülük İlkesi  199
cc. Kişi Bakımından  200
aaa. Tutuklamaya Maruz Kalan Kişi  200
bbb. Tutuklama Kararı Veren Makam  200
ccc. Tutuklama Kararının İçeriği  200
ddd. Tutuklama Duruşması  201
eee. Verilen Kararların Denetimi (İtiraz)  202
fff. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Verilmesi Kuralı  203
ggg. Tutuklama Nedenlerinin Varlığı  203
hhh. Tutuklama Yasağı  205
ııı. Yakalama Emri Üzerine Tutuklama  206
iii. Özel Tutuklama Halleri  207
aaaa. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Tutuklanması  207
bbbb. Duruşma Düzenini Bozanın Hapsi  207
cccc. İade Tutuklaması  207
dd. Tutuklulukta Geçecek Süre (CMK m.102)  207
ee. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Hükümsüz Kalması
(CMK m.103)  209
ff. Tutuklunun Salıverilme İstemi (CMK m.104)  209
gg. Salıverilenin Yükümlülükleri (CMK m.106)  210
hh. Tutuklunun Hakları (CMK m.107)  211
ii. Tutukluluğun İncelenmesi (CMK m.108)  211
3. Adli Kontrol  212
a. Uygulama Koşulları  214
b. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  215
c. Yükümlülüğün Süresi ve Sürenin Ceza Mahkumiyetinden İndirilebilip İndirilemeyeceği Sorunu  216
d. Karar Verecek Makam  216
e. Kararın İçeriği  216
f. Adli Kontrol Tedbirinin Uygulanması ve Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  217
aa. Genel Olarak  217
bb. Yükümlülüklere Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi  218
cc. Kanunyolu  218
g. Güvence  218
aa. Genel Olarak  218
bb. Önceden Ödetme  219
cc. Güvencenin Geri Verilmesi  220
4. Zorla Getirme  221
a. Tanım–Hukuki Nitelik  221
b. Çeşitleri  222
c. Koşulları  222
d. Kararda Bulunması Gerekenler  223
e. İcrası  223
f. Yerine Getirilememesi Hali  224
g. Kanun Yolu  224
5. Arama  225
a. Tanım–Kavram  228
b. Aramanın Amaçları  229
aa. Yakalama  229
bb. Delil Elde Etme ve Elkoyma  229
aaa. Delil Elde Etme  229
bbb. Elkoyma  230
c. Arama–Tarama ve Kontrol Noktaları  231
d. Aramanın Çeşitleri  231
aa. Genel Olarak  231
bb. Önleme Araması  231
cc. Adli Arama  233
aaa. Arama Koruma Tedbiri Bakımından Şüphe  233
bbb. Aramaya Maruz Kalanlar  234
a1. Şüpheli  234
a2. Sanık  235
a3. Diğer Kişiler  235
a4. Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler  236
ccc. Aramanın Yapılacağı Yer  237
a1. Konut, İşyeri ve Diğer Yerler  237
a2. Üst ve Eşyada Yapılan Arama  241
a3. Askeri Mahallerde Yapılan Arama  242
ddd. Aramanın Zamanı  243
a1. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralı  243
a2. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralının İstisnaları  244
eee. Arama Kararı  245
fff. Aramanın İcrası  251
a1. Savcı Tarafından Yapılan Arama  251
a2. Kolluk Tarafından Yapılan Arama  251
ggg. Aramada Avukat Yardımından Yararlanabilme  254
hhh. Arama Öncesi Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi  255
ııı. Arama Sonunda Verilecek Belge  255
jjj. Aramada Ele Geçen Eşya Hakkında Yapılacak İşlem  255
kkk. Adli Arama Tutanağı  255
lll. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi  256
mmm. Tesadüfen Elde Edilen Deliller: Aramada, Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması  256
nnn. Delil Yasakları  258
ooo. Denetimi  258
a1. İdari Denetim  258
a2. Yargısal Denetim  259
ppp. Aramadan Kaynaklanan Zararların Tazmini Sorunu  260
rrr. Haksız Arama Suçu  261
6. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  261
a. Terim–Kavram  262
b. Hukuki Nitelik  262
c. Amaç ve Kapsam  262
aa. Amaç  262
bb. Kapsam  263
d. Uygulama Koşulları  264
aa. Suç Bakımından  264
bb. Şüphe Bakımından  264
cc. Kişi Bakımından  264
e. Kararı Verecek Merci  264
f. Oranlılık İlkesi  265
g. Tedbirin Uygulanması  265
h. Denetim  266
i. Hukuka Aykırı Arama, Elkoyma ve Kopyalamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  266
j. Erişimin Engellenmesi  267
7. Elkoyma  271
a. Genel Olarak  272
b. Çeşitleri  272
c. Kapsamı  272
aa. İspat Aracı Olarak Yararlı Görülen Malvarlığı Değeri  272
bb. Eşya veya Kazanç Müsaderesinin Konusu Olan Malvarlığı Değeri  273
d. Elkoyma Yasağı  273
aa. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler (CMK m.126)  273
bb. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (CMK m.125)  274
e. Koşulları  275
aa. Suç Bakımından  275
bb. Şüphe Bakımından  275
cc. Kişi Bakımından  275
dd. Kararı Verecek Merci ve Kararın İçeriği  276
f. Tedbirin Uygulanması  277
aa. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem  277
bb. Elkoymanın Mağdura Bildirilmesi  278
cc. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  278
g. Denetimi  279
h. Sona Ermesi  280
aa. İade  280
bb. Müsadere  280
ı. Elkoymadan Kaynaklanan Zararların Tazmini  280
8. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  282
a. Benzer Kavramlarla Mukayese  282
aa. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi  282
bb. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz  282
b. Hukuki Nitelik  283
c. Kapsam  283
d. Uygulama Koşulları  284
aa. Suç Bakımından  284
bb. Şüphe Bakımından  284
cc. Kişi Bakımından  285
dd. Kararı Verecek Merci  286
ee. Denetim  286
ff. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  286
9. Postada Elkoyma  286
a. Kavram  286
b. Benzer Kavramlarla Mukayese  286
c. Hukuki Nitelik  287
d. Amaç ve Kapsam  287
aa. Amaç  287
bb. Kapsam  287
e. Uygulama Koşulları  288
aa. Suç Bakımından  288
bb. Şüphe Bakımından  288
cc. Kararı Verecek Merci  288
f. Tedbirin Uygulanması  288
10. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  289
a. Kavram  289
b. Benzer Kavramlarla Mukayese  289
c. Hukuki Nitelik  290
d. Amaç  290
e. Uygulama Koşulları  290
aa. Suç Bakımından  290
bb. Şüphe Bakımından  291
cc. Kararı Verecek Merci  291
f. Tedbirin Uygulanması  291
11. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  292
a. Terim  293
b. Amaç  293
c. Kapsamı  293
d. İletişimin Denetlenmesinin Koşulları  295
aa. Suç Bakımından  295
bb. Şüphe Bakımından  295
cc. Kişi Bakımından  296
aaa. Kural  296
bbb. Kayda Alma Yasağı  296
a1. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişiler  296
a2. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri  296
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  297
e. Tedbirin Süresi  299
f. Tedbirin Uygulanması  299
g. Tedbirin Sona Ermesi  299
h. Elde Edilen Verilerin Akıbeti  300
i. İlgiliye Haber Verme  300
j. Hukuka Aykırı Dinleme ve Kayıt  300
k. Delil Yasakları  301
l. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  301
m. Hukuka Uygun Tespit ve/veya Dinleme Tutanaklarının Delil Değeri (Mahkumiyet İçin Tek Başına Yeterli Olup Olmayacağı Sorunu)  302
12. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  302
a. Genel Olarak  302
b. Koşulları  302
aa. Suç Bakımından  302
bb. Şüphe Bakımından  303
cc. Kişi Bakımından  303
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  303
ee. Tedbirin Süresi  304
13. İletişimin Tespiti  304
a. Genel Olarak  304
b. Koşulları  304
aa. Suç Bakımından  304
bb. Şüphe Bakımından  305
cc. Kişi Bakımından  305
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  305
ee. Tedbirin Süresi  306
14. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  306
a. Tedbirin Amacı  307
b. Koşulları  307
aa. Şüphe Bakımından  307
bb. Kişi Bakımından  308
aaa. Kararı Verecek Kişi  308
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişi  308
cc. Suç Bakımından  308
dd. Zaman Bakımından  309
c. İcrası  309
d. Gizli Soruşturmacının Suç İşleyebilip İşleyemeyeceği Sorunu  309
e. Tedbirin Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi  310
f. Soruşturmacının Tanıklığı  311
g. Hukuka Aykırı Denetim  311
h. Kanun Yolu  311
15. Teknik Araçlarla İzleme  312
a. Tedbirin Tanımı–Amacı  312
b. Konusu  312
c. Şartları  313
aa. Şüphe Bakımından  313
bb. Kişi Bakımından  313
aaa. Kararı Veren Makam  313
bbb. Kararın içeriği  313
ccc. Karara Maruz Kalacak Kişi  314
cc. Kararın Konusu Suç  314
d. Tedbirin Süresi  314
e. İcrası, Sona Ermesi ve Dokümanların Yok Edilmesi  315
f. Tesadüfen Elde Edilen Delil  316
g. Kanun Yolu  316
16. Gözlem Altına Alma (CMK m.74)  317
a. Kapsam  317
b. Koşulları  317
aa. Şüphe Derecesi Bakımından  317
bb. Karar Verecek Makam Bakımından  318
cc. Süre Bakımından  318
c. Denetimi (Kanun Yolu)  318
d. Durma Kararının Varlığı Halinde Gözlem Altına Alma  318
17. Beden Muayenesi (m.75–77)  319
a. Çeşitleri  320
b. Amacı  321
c. Niteliği  321
d. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m.75)  322
aa. Uygulama Koşulları  322
aaa. Kişi Bakımından  322
a1. Kararı Veren Makam  322
a2. Kararın Uygulanması  322
a3. Tedbire Maruz Kalan Kişi/Kişiler  323
bbb. Oranlılık İlkesi  323
ccc. Kapsamı (Kararın Konusu)  323
bb. Denetimi (Kanun Yolu)  323
cc. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma  323
e. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması  324
aa. Genel Olarak  324
bb. Amaç  324
cc. Konusu  324
dd. Oranlılık İlkesi  324
ee. Uygulama Koşulları  325
aaa. Kararı Veren Makam  325
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişiler  325
ff. Tedbirin Uygulanması  326
gg. Denetimi (Kanun Yolu)  326
hh. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma  326
f. Soybağı Araştırması  327
g. Kadınların Muayenesi  327
18. Moleküler Genetik İncelemeler (m.78–80)  328
a. Hukuki Nitelik  328
b. Tedbirin Amacı  329
c. Koşulları  329
aa. Şüphe–Oranlılık ve İkincillik İlkeleri  329
bb. Kararı Verecek Makam  330
cc. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi  330
d. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti  330
e. Kanun Yolu  331
f. Hukuka Aykırı İnceleme  331
g. Genetik Kimliğin Saklanması ve Gelecekteki Bir Ceza Muhakemesinde Kullanılması  331
19. Fizik Kimliğin Tespiti (m.81)  334
a. Genel Olarak  335
b. Konusu  336
c. Koşulları  336
d. Uygulanması  337
e. Kaydedilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi  338
20. Kayıp çocukların araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.)  339
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  340
1. Genel Olarak  341
2. Konusu  342
3. Kapsamı  344
4. Tazminat İsteminde Bulunulabilecek Süre  344
5. Yetkili Mahkeme  345
6. Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar  345
7. Ön İnceleme  345
8. Kanun Yolu  345
9. Tazminatın Geri Alınması  345
10. Devletin Rücu Hakkı  346
11. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  346
12. Tazminatın Ödenmesi  347
VI. SORUŞTURMA EVRESİNİN SONA ERMESİ  347
A. Kamu Davasının Açılması: İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü  348
1. İddianamenin Düzenlenmesi İçin Bulunması Gereken Koşullar  348
2. İddianamede Bulunması Gereken Hususlar  350
3. İddianamenin İadesi (m.174)  351
a. Anlamı ve Amacı  351
b. İadeyi Yapacak Makam  351
c. Süre  352
d. İade Sebepleri  352
aa. İddianamenin m.170’e Aykırı Olarak Düzenlenmesi  352
bb. İddianamenin Suçun Sübutuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Mevcut Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi  353
cc. Önödemeye veya Uzlaşmaya Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde İddianamenin Önödeme veya Uzlaşma Usulü Uygulanmaksızın Düzenlenmesi  354
e. İadenin Mümkün Olmaması  354
f. İade Kararının Denetimi  355
g. İade Üzerine Yapılacak İşlem  355
4. İddianamenin Kabulü  355
B. Savcının Kamu Davası Açmayabileceği Haller  355
1. Genel Olarak  355
2. Savcıya Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller  356
a. Cezanın Ortadan Kaldırılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların ve Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı  356
b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  357
aa. Koşulları  357
aaa. Objektif Koşul: Suç Bakımından  357
bbb. Sübjektif Koşul: Şüpheli Bakımından  358
bb. Kararı Verecek Makam  358
cc. Erteleme Süresi  359
dd. Denetimi  359
ee. Sonucu  359
ff. Erteleme Kararlarının Kaydedilmesi: Sicil  359
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı  359
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilecek Haller  359
a. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi  360
b. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması  360
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Hukuki Niteliği  360
a. Genel Olarak  361
b. Yargısal Denetim  361
aa. Kavram  361
bb. Kovuşturma Davası Açmaya Yetkili Kişi  362
cc. Kovuşturma Davası Açma Usulü  362
dd. Süre  363
ee. Yetkili Mahkeme  363
ff. Muhakeme  363
hh. Denetimi  364
§2. KOVUŞTURMA EVRESİ  364
I. KATILAN KİŞİLER  364
A. Hakim–Mahkeme  364
1. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler  366
a. Tarafsızlık  368
aa. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Red Sebepleri)  368
aaa. Görev Yasakları  368
a1. CMK m.22’de Düzenlenen Görev Yasakları  369
a2. CMK m.23’te Düzenlenen Görev Yasakları: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim  369
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar (m.24–25)  369
bb. Hâkimin Reddi Muhakemesi  370
aaa. Red Talebinde Bulunabilecek Kişiler  370
bbb. Süresi  370
ccc. Red Talebinin Şekli, İçeriği ve Talebin Yöneltileceği Makam  371
ddd. Yargılama  371
eee. Reddi İstenen Hakimin Yapabileceği İşlemler (m.30)  373
fff. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (m.31)  373
cc. Hakimin Çekinmesi (m.30)  374
dd. Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi (m.32)  374
b. Bağımsızlık  374
aa. Kavram  374
bb. Kapsamı  375
cc. Hakim Bağımsızlığının Güvenceleri  375
2. Hâkimlerin Çeşitleri  378
3. Hâkimlerin Yetkileri  379
a. Hakimlerin (Mahkemelerin) Madde Bakımından Yetkisi (Görevleri)  379
aa. Genel Olarak  379
bb. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri  381
cc. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili (Görevli) Olma Durumları  381
aaa. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi  381
bbb. Bağlantı Bulunması  382
b. Hakimlerin (Mahkemelerin) Yer Bakımından Yetkisi  386
aa. Genel Olarak  386
bb. Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  388
aaa. Genel Kural  388
bbb. Özel Yetki Kuralları  389
ccc. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları  389
cc. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  392
dd. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki  393
ee. Yer Bakımından Yetki Kurallarının Özellik Gösterdiği Haller  394
aaa. Yetki Uyuşmazlığı (m.17)  394
bbb. Yetkisizlik İddiasında Bulunulması Gereken Zaman  395
ccc. Yetkili Olmayan Hakim veya Mahkemenin Yaptığı İşlemler  395
c. Hakimlerin (Mahkemelerin) Kişi Bakımından Yetkisi  396
aa. Genel Olarak  396
bb. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı  396
d. Hakimlerin (Mahkemelerin) Görev Bakımından Yetkisi  397
aa. Kavram  397
bb. İstisnaen Görev Bakımından Yetki  397
B. Savcı  398
C. Sanık  398
D. Malen Sorumlu  399
E. Müdafi  399
1. Genel Olarak  399
2. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Usulü  400
a. Müdafiin Görevlendirilmesi  400
b. Görevlendirme Usulü  401
3. Kovuşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  401
4. Müdafiin Ödevleri  402
F. Vekil  402
G. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  403
1. Genel Olarak  403
2. Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları  403
3. Mağdurun Davaya Katılması (Katılan ya da Müdahil)  404
a. Genel Olarak  405
b. Katılma Talebinde Bulunabilecekler  405
c. Katılma Talebinin Zamanı  405
d. Katılma Usulü  406
e. Katılanın Hakları  406
f. Katılmanın Etkisi  407
g. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz  407
h. Katılanın Kanunyoluna Başvurması  407
ı. Katılmanın Hükümsüz Kalması  408
H. Zabıt Katibi ve Diğerleri  408
II. KOVUŞTURMA EVRESİNİN DEVRELERİ  408
A. Duruşma Hazırlığı Devresi  409
1. Genel Olarak  409
2. Duruşma Gününün Belirlenmesi  409
3. Duruşma İçin Davetiyelerin Çıkarılması  409
a. Genel Olarak  409
b. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m.176)  409
B. Duruşma Devresi  410
1. Genel Olarak  410
2. Duruşma Evresinin Özellikleri  411
a. Duruşmanın Başlaması (m.191)  411
b. Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m.188)  412
aa. Genel Olarak  412
bb. Başkan ve Hakimin Görevi (m.192)  413
cc. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu (m.193)  413
aaa. Kural  413
bbb. İstisnaları: Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılabilen Durumlar  414
dd. Tercüman Bulundurma Zorunluluğu (m.202)  414
3. Duruşmanın İcrası (m.190)  415
a. Genel Olarak  415
b. Duruşmanın Açıklığı (m.182–187)  416
aa. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (AN. m.141/1; CMK m.182/1)  417
bb. Açıklığın Kaldırılması  417
aaa. Nisbi Kapalılık (CMK m.182/2)  417
bbb. Zorunlu Kapalılık (m.185)  417
ccc. Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (m.184)  418
ddd. Kapalı Duruşmanın İcrası (m.187)  418
aaaa. Kapalı Duruşmada Bulunabilme: (CMK m.187/1)  418
bbbb. Duruşmanın Yayımı Yasağı: (CMK m.187/2 – 3)  419
c. Kayıt Yasağı (m.183)  420
aa. Duruşma Salonundaki İşlemlere İlişkin Kayıt Yasağı  420
bb. Duruşma Salonu Dışındaki Diğer Adlî İşlemlerin İcrası Sırasında Kayıt Yasağı  421
cc. Kayıt Yasağının İstisnaları  421
d. Duruşmanın Düzen ve Disiplini (m.203–205)  422
aa. Hâkim veya Başkanın Yetkisi (m.203)  422
bb. Sanığın Dışarı Çıkarılması  422
cc. Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (m.205)  423
e. Duruşma Tutanağa Bağlanması (m.219–222)  423
aa. Duruşma Tutanağı  423
bb. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği  423
cc. Duruşma Tutanağının İspat Gücü  423
f. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması  423
aa. Ceza Muhakemesinde İspat  423
bb. Delil Çeşitleri  424
aaa. Şüpheli–Sanık Açıklamaları ve İkrar  424
bbb. Tanık Açıklamaları  425
aaaa. Kavram  426
bbbb. Özellikleri  426
cccc. Tanıkların Çağrılması (m.43)  427
dddd. Tanıklıktan Çekinme (m.45–46)  428
eeee. Tanıkların Dinlenmesi  433
ffff. Tanıkların Korunması (CMK m.58/2, 3, 4, 5; Tanık Koruma Kanunu)  436
gggg. Tanığa Tazminat Verilmesi (m.61)  444
ccc. Yazılı Belgeler  444
ddd. Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Yapılmış Olan Kayıtlar  444
eee. Belirtiler  445
cc. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları  446
aaa. Bilirkişi İncelemesi (m.62–73)  446
aaaa. Tanım  447
bbbb. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller  447
cccc. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller  447
dddd. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  448
eeee. Bilirkişiye Başvurabilecek Kişiler–Bilirkişinin Seçimi  448
ffff. Bilirkişiyi Atayacak Makam  448
gggg. Bilirkişinin Sayısı  448
hhhh. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m.64)  449
ıııı. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m.65)  449
iiii. Görevin Yerine Getirileceği Süre ve Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  449
jjjj. Bilimsel Mütalaa  450
kkkk. Yeni Bir Bilirkişi Atanması (m.67)  450
llll. Bilirkişinin ve Mütalaa Hazırlayanın Duruşmada Dinlenmesi (m.68)  451
mmmm. Bilirkişinin Reddi  451
nnnn. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecek Kişiler (m.70)  452
oooo. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  453
pppp. Bilirkişi Ücret ve Gideri  453
rrrr. Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler  453
bbb. Keşif (m.83–89)  454
aaaa. Tanım–Kavram  454
bbbb. Yapacak Makam  454
cccc. Keşfin İcrası (m.84)  455
dddd. Keşif Türleri  455
a1. Yer Gösterme  455
a2. Ölü Muayenesi ve Otopsi  457
dd. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  459
aaa. Genel Olarak  459
bbb. Tanıkların Dinlenmesi  460
ccc. Belge ve Tutanakların Okunması  461
aaaa. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m.209)  461
bbbb. Duruşmada Okunamayacak Belgeler (m.210)  461
cccc. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler  462
ddd. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması  462
eee. Delillerin Tartışılması  462
aaaa. Genel Olarak  462
bbbb. Doğrudan Soru Yöneltme  463
fff. Delillerin Reddi  465
ggg. Delilin İleri Sürülmesinden Vazgeçme  465
hhh. Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi  465
ee. Suçun Niteliğinin Değişmesi (m.226)  465
ff. Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları  467
aaa. Delilleri Takdir Yetkisi  467
bbb. Delil Yasaklar  468
aaaa. Kavram  469
bbbb. Delil Yasaklarının Görevi  469
cccc. Çeşitleri  469
a1. Delil Elde Etme Yasağı  469
a2. Delil Değerlendirme Yasağı  471
a3. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesinin Sonuçları  471
a4. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi  472
a5. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu  473
4. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi  473
a. Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı  473
b. Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi  473
c. Müzakereye Katılacak Hâkimler  474
d. Müzakerenin Yönetimi  474
e. Oyların Toplanması  474
f. Hüküm Kavramı, Gerekçesi, İçeriği ve Çeşitleri  475
g. Hükmün Açıklanması  481
h. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  481
§ 3. KANUN YOLU DEVRESİ  488
I. KANUN YOLU KAVRAMI  489
II. KANUN YOLLARINA BAŞVURMANIN ETKİLERİ  489
III. KANUN YOLLARINA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER  490
A. Genel Olarak  490
B. Cumhuriyet Savcısı  490
1. Cumhuriyet Savcılarının Kanun Yollarına Başvurma Usulü  490
2. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu  491
3. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması  492
C. Avukatın Başvurma Hakkı (m.261)  492
D. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m.262)  492
E. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m.263)  493
IV. KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA (m.264)  493
V. BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ (m.266)  493
A. Genel Olarak  493
B. Müdafiin veya Vekilin Kanun Yolundan Vazgeçmesi  494
VI. KANUN YOLLARININ ÇEŞİTLERİ  494
A. Olağan Kanun Yolları  495
1. İtiraz (m.267– 271)  495
a. Tanım–Kavram  496
b. İtirazın Süresi, Usulü ve İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (m.268)  496
aa. İtirazın Süresi ve Usulü  496
bb. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  496
c. İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmasının Etkisi (m.269)  497
d. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması  497
e. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ve Verilecek Karar (m.271)  498
2. İstinaf (m.272– 285)  499
a. Genel Olarak  500
aa. Kavram  500
bb. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı  500
b. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  500
c. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar  501
d. Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri  502
e. İstinaf İstemi ve Süresi  502
f. İstinaf Başvurusunun Etkisi  503
g. Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler  503
aa. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi (m.276)  503
bb. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)  504
h. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii (m.278)  504
ı. Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Yargılama  504
aa. Ön İnceleme (m.279)  504
bb. İnceleme ve Kovuşturma (m.280)  505
cc. Duruşma Hazırlığı (m.281)  507
dd. Duruşma  507
ee. Hüküm  508
ff. Direnme ve Kanun Yoluna Başvurma Yasağı  509
gg. İstinaf kararının diğer sanıklara sirayeti  509
3. Temyiz (m.286–307)  510
a. Genel Olarak  510
b. 5271 s. CMK’ya Göre Temyiz  511
aa. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasağı  511
bb. Temyiz Nedenleri  513
a1. Genel Olarak  513
a2. Hukuka Aykırılık  513
a3. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri  513
aaa. Genel Olarak  513
bbb. Nispi Temyiz Nedenleri  514
ccc. Mutlak Temyiz Nedenleri  514
aaaa. Genel Olarak  514
bbbb. Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması  514
cccc. Hâkimlik Görevini Yapmaktan Kanun Gereğince Yasaklanmış Hâkimin Hükme Katılması  515
dddd. Geçerli Şüphe Nedeniyle Hakkında Ret İstemi Öne Sürülmüş Olup da Bu İstem Kabul Olunduğu Hâlde Hâkimin Hükme Katılması veya Bu İstemin Kanuna Aykırı Olarak Reddedilip Hâkimin Hükme Katılması  515
eeee. Mahkemenin Kanuna Aykırı Olarak Davaya Bakmaya Kendini Görevli veya Yetkili Görmesi  515
ffff. Cumhuriyet Savcısı veya Duruşmada Kanunen Mutlaka Hazır Bulunması Gereken Diğer Kişilerin Yokluğunda Duruşma Yapılması  516
gggg. Duruşmalı Olarak Verilen Hükümde Açıklık Kuralının İhlâl Edilmesi  516
hhhh. Hükmün 230'uncu Madde Gereğince Gerekçeyi İçermemesi  516
ıııı. Hüküm İçin Önemli Olan Hususlarda Mahkeme Kararıile Savunma Hakkının Sınırlandırılmış Olması  516
iiii. Hükmün Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delile Dayanması  517
ddd. Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık  517
eee. Temyiz İstemi, Süresi ve Temyiz Başvurusunun Etkisi (m.291)  517
aaaa. Temyiz İstemi  517
bbbb. Temyiz Süresi  517
cccc. Temyiz Başvurusunun Etkisi  518
dddd. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi  518
fff. Temyiz Başvurusunun İçeriği (m.294) ve Temyiz Gerekçesi (m.295)  518
aaaa. Temyiz Başvurusunun İçeriği  518
bbbb. Temyiz Gerekçesi (m.295)  518
ggg. Temyiz İsteminin İncelenmesi  519
aaaa. Hükmü Veren Mahkemece Yapılan Ön İnceleme  519
bbbb. Temyiz Dilekçesinin Tebliği  519
cccc. Yargıtayca Yapılacak Ön İnceleme  520
dddd. Temyiz İncelemesi  520
aaaaa. Genel Olarak  520
bbbbb. Duruşmalı İnceleme  521
a1. Duruşma Hazırlığı  521
a2. Duruşmada Usul  521
ccccc. Temyizde İncelenecek Hususlar  522
eeee. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar  522
aaaaa. İstemin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması  522
a1. Red ve Bozma Kararları  522
a2. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  523
bbbbb. Davanın Esasına Hükmedilmesi veya Hukuka Aykırılığın Düzeltilmesi  523
ffff. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması  525
gggg. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri  525
B. Olağanüstü Kanun Yolları  527
1. Kavram  527
2. Çeşitleri  527
a. Olağanüstü İtiraz (m.308 – m. 308/A)  528
b. Kanun Yararına Bozma (Yazılı emir) (m.309–310)  529
c. Yargılamanın Yenilenmesi  530
aa. Genel Olarak  531
bb. Kavram  531
cc. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma  531
dd. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  532
aaa. Hükümlünün Lehine Olan Yargılama Sebepleri (m.311)  532
bbb. Hükümlünün Aleyhine Olan Yenileme Sebepleri (m.314)  534
ee. Süre  535
ff. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Etkisi  535
gg. Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller  536
hh. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl  536
ıı. Yargılamanın Yenilenmesi Muhakemesi  536
aaa. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığının İncelenmesi  536
bbb. Delillerin Toplanması  538
ccc. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi ya da Kabulü  538
ddd. Yenileme İsteminin İncelenmesi ve Hüküm  539
aaaa. Yenileme İsteminin Duruşma Yapılmaksızın İncelenmesi  539
bbbb. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm  539
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ  542
I. GAİPLERİN YARGILANMASI  542
II. KAÇAKLARIN YARGILANMASI  543
§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ  544
I. GENEL OLARAK  544
II. TÜZEL KİŞİNİN ORGAN YA DA TEMSİLCİSİNİN DURUŞMAYA KABUL EDİLMESİ  544
III. ORGAN VEYA TEMSİLCİNİN HAKLARI  545
§ 3. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ  546
I. UZLAŞTIRMANIN KOŞULU  546
II. ÇEŞİTLERİ  548
§ 4. MÜSADERE MUHAKEMESİ  553
I. GENEL OLARAK  553
II. KOŞULLARI  553
III. DURUŞMA VE KARAR (M.257)  554
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından  554
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından  554
IV. KANUN YOLU (M.258)  554
§ 5. MUHAKEME GİDERLERİ MUHAKEMESİ  555
I. KAVRAM  555
II. MAHKUMİYET VE ERTELEME HALİNDE GİDERLER  556
III. BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER  557
IV. BERAAT VEYA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİ HÂLİNDE GİDER  557
V. KARŞILIKLI HAKARET HÂLLERİNDE GİDER  557
VI. SUÇ UYDURMA VE İFTİRA GİBİ HÂLLERDE GİDER  557
VII. KANUN YOLLARINA BAŞVURU SONUCUNDA GİDER  558
§ 6. İNFAZ MUHAKEMESİ  558
I. KAVRAM  558
II. MUHAKEME  559
A. İnfaz Muhakemesi Yapılacak Haller  559
B. Talepte Bulunacak Kişi/Merci  560
C. Kararı Verecek Makam ve Usul  561
D. Kanun Yolu  561
§ 7. MEMURLARIN MUHAKEMESİ  561
I. GENEL OLARAK  561
II. KOŞULLARI  562
A. Fail, Memur veya Kamu Görevlisi Olmalıdır (m.1)  562
B. Suç, Görev Nedeniyle İşlenmiş Olmalıdır (4483 s. Kanun m.1, 2)  563
C. Suç, Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halinde İşlenmemiş Olmalıdır  563
III. SORUŞTURMA  563
A. Genel Olarak  563
B. Ön İnceleme  564
IV. İSTİSNALARI  566
§8. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ  567
§9. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ  568
I. KAVRAM  568
II. KOŞULLARI  568
III. MUHAKEMESİ  569
IV. KANUN YOLU  569
V. ADLİ SİCİLE KAYIT  569
VI. MUHAKEME MASRAFLARI  569
Dördüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. GENEL OLARAK  571
§ 2. BAŞVURUNUN İNCELEMESİ  572
I. KABUL EDİLEBİLİRLİK KARARI  572
II. ESAS HAKKINDA İNCELEME  572
III. KOŞULLAR  573
A. Başvuru Hakkı  573
B. İhlal Edilen Temel Hak ve Özgürlükle İlgili Koşul  573
C. Kamu Gücüne Dayalı Bir İşlem  574
D. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tamamının Tüketilmiş Olması  575
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  576
§ 4. BAŞVURU USULÜ  576
§ 5. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ  577
§6. SONUÇLARI VE YENİDEN YARGILAMA  578
Kavram Dizini  579
 


Mustafa Aydın Aşık
Temmuz 2020
56.00 TL
Sepete Ekle
Selahattin Kolcu
Mart 2020
105.00 TL
Sepete Ekle
Cumhur Şahin
Şubat 2020
42.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
9. Basıya Önsöz  7
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. TERİM–KAVRAM  45
I. TERİM  45
II. KAVRAM  45
III. CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ  46
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI, GÖREVİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ  49
I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI  49
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GÖREVİ VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ  49
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  51
I. HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  51
A. Genel Olarak  51
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku  51
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  52
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku  52
E. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İdare Hukuku  53
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  55
§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ  57
I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ  57
A. Genel Olarak  57
B. Oranlılık İlkesi  57
C. İkincillik İlkesi  57
II. İNSAN HAYSİYETİNİN DOKUNULMAZLIĞI İLKESİ  58
III. MUHAKEMENİN BÜTÜNÜNE İLİŞKİN İLKELER  58
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi)  58
B. Silahların Eşitliği İlkesi  59
C. Dürüst İşlem İlkesi  60
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi)  60
E. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı  60
F. Masumiyet Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı)  61
G. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı  61
H. Özel Hayatın Gizliliği  61
I. Savunma Hakkı – Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  62
J. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı  62
K. Hak Arama Hakkı  62
L. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi  62
M. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi  63
N. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı  63
O. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  63
P. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  64
IV. SORUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN İLKELER  64
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi  64
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  64
C. Maslahata Uygunluk İlkesi  65
V. KOVUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN İLKELER  65
A. Kanunilik İlkesi  65
B. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı  65
C. Olağan (Kanuni) Hakim Tarafından Yargılanma Hakkı  66
D. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  66
E. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  66
F. Halka Açıklık İlkesi  66
G. Sözlülük İlkesi  67
H. Vasıtasızlık İlkesi  67
I. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi  67
J. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi  67
K. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  68
L. Cezaların Bireyselleştirilmesi İlkesi  68
M. Aynı Fiilden Dolayı İki Kere Yargılama Yapılamaz (Ne Bis in Idem)  68
N. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı  68
§ 5. CEZA ADALETİNİN SAĞLANMASINDA TEMEL ETİK İLKELER  69
I. Genel Olarak  69
II. Bireysel Etik, Meslek ya da Görev Etiği  69
III. Etik İlkeler  70
A. Bağımsızlık  70
B. Tarafsızlık  71
C. Doğruluk ve Tutarlılık  71
D. Dürüstlük  71
E. Eşitlik  72
F. Ehliyet ve Liyakat  73
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  74
I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  74
A. Asıl (Doğrudan) Kaynakları  74
1. Anayasa  74
2. Uluslararası Sözleşmeler  75
3. Kanunlar  76
a. Ceza Muhakemesi Kanunu  76
b. Özel Ceza Muhakemesi Kanunları  76
c. Tamamlayıcı Kanunlar  76
aa. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  76
bb. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun  77
B. Tali (Tamamlayıcı) Kaynakları  77
1. Örf ve Adet Kuralları  77
2. Din ve Ahlak Kuralları  78
3. Mahkeme İçtihatları  78
4. Doktrin (Öğreti)  79
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  79
§7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  82
I. YER BAKIMINDAN UYGULAMA  82
II. KİŞİ BAKIMINDAN  82
III. ZAMAN BAKIMINDAN  83
§8. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI  84
§9. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  85
I. GENEL OLARAK  85
II. DAVA ŞARTLARI  86
A. Çeşitleri  86
1. Şikayet  86
a. Tanım–Kavram  86
b. Özellikleri  86
2. Dava Süresi  89
3. İzin  89
4. Karar  90
5. Talep (İstem)  91
6. Açık Dava ya da Yargı Bulunmaması  91
7. Uzlaşmanın Bulunmaması  92
8. Ön Ödemenin Yerine Getirilmemesi  92
9. Yeni Delil Bulunması  92
10. Ceza Ehliyetinin Varlığı  93
11. Diplomasi–Yabancı Asker Kişilerin Dokunulmazlığının Bulunmaması  93
12. Fiilin Kabahat Değil Suç Oluşturması  94
13. Yer Bakımından Uygulamada Ceza Miktarı  94
14. Faile ya da Mağdura Göre Şahsilik veya Evrensellik İlkesinin Uygulanacağı Hallerde Soruşturma Konusu Suç Bakımından Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Bulunması  94
B. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  95
III. YARGILAMA ŞARTLARI  96
A. Çeşitleri  96
1. Sanığın Hazır Bulunması  96
a. Gaiplik  96
b. Sanığın Yokluğu  97
aa. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m.194/2)  98
bb. Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilen Haller (CMK m.195)  98
cc. Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulma (CMK m.196)  99
dd. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi
(CMK m. 200)  101
ee. Sanığın, Hazır Bulunmasının Duruşmanın Düzenli Olarak Yürütülmesini Tehlikeye Sokacağının Anlaşılması (CMK m.204)  101
c. Kaçaklık  101
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  103
3. Bekletici Meselenin Çözümü  103
4. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması  104
5. Uzlaşma Bulunmaması (CMK m.254/2)  105
6. Şikayetten Vazgeçilmemesi (CMK m.158/7)  105
B. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  106
§ 10. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  106
I. MUHAKEME İŞLEMİNİN TANIMI–KAVRAM  106
II. MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  108
A. Tanım  108
B. Çeşitleri  108
C. Tebligatın CMK mı, Yoksa Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre mi Yapılacağı Sorunu  110
III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE YAPTIRIMI  110
IV. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  112
§ 11. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME  113
I. SÜRE KAVRAMI  113
II. SÜRELERİN ÇEŞİTLERİ  114
III. ESKİ HALE GETİRME  114
A. Tanım–Kavram  114
B. Süre ve Eski Hale Getirme Dilekçesinin Verilmesi Gereken Makam, Dilekçe İçeriği  116
§12. ADLÎ TATİL  116
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN
EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. SORUŞTURMA EVRESİ  119
I. KAVRAM  119
II. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI  119
A. Suç Haberinin Alınması  119
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı  120
C. Soruşturmaya Girişme Mecburiyeti  121
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar  121
III. SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER  122
A. Sulh Ceza Hakimliği  122
B. Savcı  123
1. Tanım–Kavram  123
2. Savcılık Teşkilatı ve Savcı  124
3. Savcıların Birbirleri ve Diğer Muhakeme Kişileri ile İlişkisi  125
4. Savcının Denetim Yetkisi  126
5. Savcılık Makamının Ceza Muhakemesi İçindeki İşlevi  127
a. Araştırma Mecburiyeti İlkesi  128
b. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  129
c. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  130
6. Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı  131
C. Kolluk  132
1. Terim–Kavram  132
2. Kolluk Teşkilatı  132
3. CMK’da Adli Kolluk  132
a. Genel Olarak  132
b. İşleyiş  133
c. Görev ve Yetkileri (Yön. m.6)  133
d. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kolluğun Yeri  135
e. Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (CMK m.165)  136
D. Şüpheli  136
1. Kavram, Şüpheli–Sanık Ayrımı  136
2. Şüpheli Hakları  138
a. Suçlamayı Öğrenme Hakkı  138
b. Susma Hakkı  139
c. Muhakemeye Yön Verme Hakkı  139
d. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  140
e. Yakınlarına Haber Verebilme Hakkı  141
f. Lekelenmeme Hakkı  142
3. Şüphelinin Ödevleri  142
E. Müdafi–Vekil  143
1. Kavram  143
2. Müdafiin Hukuki Durumu  143
3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  145
a. Genel Olarak  146
b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının Kapsamı  146
4. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Görevlendirme Usulü  147
a. Görevlendirilmesi  147
b. Görevlendirilmesi Usulü (m.156)  148
5. Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  149
a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi  149
b. Şüpheli ile Görüşme ve Yazışma  150
c. Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi  151
6. Müdafiin Ödevleri  152
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  153
aa. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem  153
bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (CMK m.151/3–6)  153
cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması  155
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  155
c. Sır Saklama Ödevi  155
7. Müdafiin Sayısı  156
8. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  156
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  157
1. Genel Olarak  157
2. Mağdur ve Şikayetçi Hakları  157
a. Genel Olarak  157
b. Soruşturma Evresinde  158
IV. SORUŞTURMA EVRESİNİN İCRASI  160
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği İlkesi (CMK m.157)  160
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169)  161
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m.147)  161
1. Tanım–Kavram  161
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  162
3. İfade ve Sorgunun Usulü  163
4. İfade veya Sorgu Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar (CMK m.147)  164
5. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  164
a. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri  164
b. Delil Değerlendirme Yasağı  166
6. Yeniden İfade Alma  166
D. Diğer İşlemler  167
1. Tanım–Kavram  168
2. Koşulları  168
3. İcrası  169
V. KORUMA TEDBİRLERİNE BAŞVURULMASI–TEMEL HAKLARA MÜDAHALELER  172
A. Terim– Tanım– Kavram  172
1. Terim  172
2. Tanım ve Kavram  172
B. Çeşitleri  175
1. Yakalama–Gözaltı (CMK m.90 vd.)  175
a. Tanım–Kavram  175
b. Amacı  178
c. Yakalama ve Gözaltına Almaya Yetkili Olanlar  178
aa. Herkesin Yakalama Yapabildiği Haller  179
bb. Kolluğun Yakalama Yapabildiği Haller  179
aaa. Yakalama Emrine Dayanan Yakalama (Müzekkereli Yakalama)  180
bbb. Yakalama Emrine Dayanmayan (Müzekkeresiz) Yakalama
(CMK m.90/2)  180
d. Yakalama Sonrası Yapılacak İşlem  181
e. Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  181
f. Yakalananın Hakları  182
aa. Genel Olarak  182
bb. Yakalanana Haklarının Bildirilmesi  182
cc. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95)  183
dd. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m.96)  184
g. Yakalama Koruma Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler  184
aa. Çocuklar  184
bb. Diplomasi Dokunulmazlığından Yararlananlar  185
cc. Milletvekilleri  186
h. Yakalamanın Zamanı  186
ı. Tutuklama Kararı Verilemeyen Hallerde Yakalama  186
i. Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  187
j. Kabahatlerde Yakalama  187
k. Gözaltı Kararı  188
aa. Kararı Verecek Makam  188
bb. Gözaltı Süresi  191
cc. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  193
dd. Yakalama ve Gözaltı İşlemine İtiraz  194
ee. Hakim Önüne Çıkma (Habeas Corpus) Hakkı (CMK m.91/son;
AY m.19/5)  194
ff. Serbest Bırakma  195
l. Yeniden Yakalama Yasağı  195
m. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  195
n. Yakalamada Zor Kullanma Yetkisi  196
2. Tutuklama  196
a. Tanım–Kavram  196
b. Hukuki Nitelik  197
c. Amacı  197
d. Tutuklamanın Şartları  199
aa. Şüphe Bakımından  199
bb. Ölçülülük İlkesi  199
cc. Kişi Bakımından  200
aaa. Tutuklamaya Maruz Kalan Kişi  200
bbb. Tutuklama Kararı Veren Makam  200
ccc. Tutuklama Kararının İçeriği  200
ddd. Tutuklama Duruşması  201
eee. Verilen Kararların Denetimi (İtiraz)  202
fff. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Verilmesi Kuralı  203
ggg. Tutuklama Nedenlerinin Varlığı  203
hhh. Tutuklama Yasağı  205
ııı. Yakalama Emri Üzerine Tutuklama  206
iii. Özel Tutuklama Halleri  207
aaaa. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Tutuklanması  207
bbbb. Duruşma Düzenini Bozanın Hapsi  207
cccc. İade Tutuklaması  207
dd. Tutuklulukta Geçecek Süre (CMK m.102)  207
ee. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Hükümsüz Kalması
(CMK m.103)  209
ff. Tutuklunun Salıverilme İstemi (CMK m.104)  209
gg. Salıverilenin Yükümlülükleri (CMK m.106)  210
hh. Tutuklunun Hakları (CMK m.107)  211
ii. Tutukluluğun İncelenmesi (CMK m.108)  211
3. Adli Kontrol  212
a. Uygulama Koşulları  214
b. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  215
c. Yükümlülüğün Süresi ve Sürenin Ceza Mahkumiyetinden İndirilebilip İndirilemeyeceği Sorunu  216
d. Karar Verecek Makam  216
e. Kararın İçeriği  216
f. Adli Kontrol Tedbirinin Uygulanması ve Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  217
aa. Genel Olarak  217
bb. Yükümlülüklere Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi  218
cc. Kanunyolu  218
g. Güvence  218
aa. Genel Olarak  218
bb. Önceden Ödetme  219
cc. Güvencenin Geri Verilmesi  220
4. Zorla Getirme  221
a. Tanım–Hukuki Nitelik  221
b. Çeşitleri  222
c. Koşulları  222
d. Kararda Bulunması Gerekenler  223
e. İcrası  223
f. Yerine Getirilememesi Hali  224
g. Kanun Yolu  224
5. Arama  225
a. Tanım–Kavram  228
b. Aramanın Amaçları  229
aa. Yakalama  229
bb. Delil Elde Etme ve Elkoyma  229
aaa. Delil Elde Etme  229
bbb. Elkoyma  230
c. Arama–Tarama ve Kontrol Noktaları  231
d. Aramanın Çeşitleri  231
aa. Genel Olarak  231
bb. Önleme Araması  231
cc. Adli Arama  233
aaa. Arama Koruma Tedbiri Bakımından Şüphe  233
bbb. Aramaya Maruz Kalanlar  234
a1. Şüpheli  234
a2. Sanık  235
a3. Diğer Kişiler  235
a4. Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler  236
ccc. Aramanın Yapılacağı Yer  237
a1. Konut, İşyeri ve Diğer Yerler  237
a2. Üst ve Eşyada Yapılan Arama  241
a3. Askeri Mahallerde Yapılan Arama  242
ddd. Aramanın Zamanı  243
a1. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralı  243
a2. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralının İstisnaları  244
eee. Arama Kararı  245
fff. Aramanın İcrası  251
a1. Savcı Tarafından Yapılan Arama  251
a2. Kolluk Tarafından Yapılan Arama  251
ggg. Aramada Avukat Yardımından Yararlanabilme  254
hhh. Arama Öncesi Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi  255
ııı. Arama Sonunda Verilecek Belge  255
jjj. Aramada Ele Geçen Eşya Hakkında Yapılacak İşlem  255
kkk. Adli Arama Tutanağı  255
lll. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi  256
mmm. Tesadüfen Elde Edilen Deliller: Aramada, Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması  256
nnn. Delil Yasakları  258
ooo. Denetimi  258
a1. İdari Denetim  258
a2. Yargısal Denetim  259
ppp. Aramadan Kaynaklanan Zararların Tazmini Sorunu  260
rrr. Haksız Arama Suçu  261
6. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  261
a. Terim–Kavram  262
b. Hukuki Nitelik  262
c. Amaç ve Kapsam  262
aa. Amaç  262
bb. Kapsam  263
d. Uygulama Koşulları  264
aa. Suç Bakımından  264
bb. Şüphe Bakımından  264
cc. Kişi Bakımından  264
e. Kararı Verecek Merci  264
f. Oranlılık İlkesi  265
g. Tedbirin Uygulanması  265
h. Denetim  266
i. Hukuka Aykırı Arama, Elkoyma ve Kopyalamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  266
j. Erişimin Engellenmesi  267
7. Elkoyma  271
a. Genel Olarak  272
b. Çeşitleri  272
c. Kapsamı  272
aa. İspat Aracı Olarak Yararlı Görülen Malvarlığı Değeri  272
bb. Eşya veya Kazanç Müsaderesinin Konusu Olan Malvarlığı Değeri  273
d. Elkoyma Yasağı  273
aa. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler (CMK m.126)  273
bb. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (CMK m.125)  274
e. Koşulları  275
aa. Suç Bakımından  275
bb. Şüphe Bakımından  275
cc. Kişi Bakımından  275
dd. Kararı Verecek Merci ve Kararın İçeriği  276
f. Tedbirin Uygulanması  277
aa. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem  277
bb. Elkoymanın Mağdura Bildirilmesi  278
cc. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  278
g. Denetimi  279
h. Sona Ermesi  280
aa. İade  280
bb. Müsadere  280
ı. Elkoymadan Kaynaklanan Zararların Tazmini  280
8. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  282
a. Benzer Kavramlarla Mukayese  282
aa. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi  282
bb. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz  282
b. Hukuki Nitelik  283
c. Kapsam  283
d. Uygulama Koşulları  284
aa. Suç Bakımından  284
bb. Şüphe Bakımından  284
cc. Kişi Bakımından  285
dd. Kararı Verecek Merci  286
ee. Denetim  286
ff. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  286
9. Postada Elkoyma  286
a. Kavram  286
b. Benzer Kavramlarla Mukayese  286
c. Hukuki Nitelik  287
d. Amaç ve Kapsam  287
aa. Amaç  287
bb. Kapsam  287
e. Uygulama Koşulları  288
aa. Suç Bakımından  288
bb. Şüphe Bakımından  288
cc. Kararı Verecek Merci  288
f. Tedbirin Uygulanması  288
10. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  289
a. Kavram  289
b. Benzer Kavramlarla Mukayese  289
c. Hukuki Nitelik  290
d. Amaç  290
e. Uygulama Koşulları  290
aa. Suç Bakımından  290
bb. Şüphe Bakımından  291
cc. Kararı Verecek Merci  291
f. Tedbirin Uygulanması  291
11. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  292
a. Terim  293
b. Amaç  293
c. Kapsamı  293
d. İletişimin Denetlenmesinin Koşulları  295
aa. Suç Bakımından  295
bb. Şüphe Bakımından  295
cc. Kişi Bakımından  296
aaa. Kural  296
bbb. Kayda Alma Yasağı  296
a1. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişiler  296
a2. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri  296
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  297
e. Tedbirin Süresi  299
f. Tedbirin Uygulanması  299
g. Tedbirin Sona Ermesi  299
h. Elde Edilen Verilerin Akıbeti  300
i. İlgiliye Haber Verme  300
j. Hukuka Aykırı Dinleme ve Kayıt  300
k. Delil Yasakları  301
l. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  301
m. Hukuka Uygun Tespit ve/veya Dinleme Tutanaklarının Delil Değeri (Mahkumiyet İçin Tek Başına Yeterli Olup Olmayacağı Sorunu)  302
12. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  302
a. Genel Olarak  302
b. Koşulları  302
aa. Suç Bakımından  302
bb. Şüphe Bakımından  303
cc. Kişi Bakımından  303
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  303
ee. Tedbirin Süresi  304
13. İletişimin Tespiti  304
a. Genel Olarak  304
b. Koşulları  304
aa. Suç Bakımından  304
bb. Şüphe Bakımından  305
cc. Kişi Bakımından  305
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  305
ee. Tedbirin Süresi  306
14. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  306
a. Tedbirin Amacı  307
b. Koşulları  307
aa. Şüphe Bakımından  307
bb. Kişi Bakımından  308
aaa. Kararı Verecek Kişi  308
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişi  308
cc. Suç Bakımından  308
dd. Zaman Bakımından  309
c. İcrası  309
d. Gizli Soruşturmacının Suç İşleyebilip İşleyemeyeceği Sorunu  309
e. Tedbirin Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi  310
f. Soruşturmacının Tanıklığı  311
g. Hukuka Aykırı Denetim  311
h. Kanun Yolu  311
15. Teknik Araçlarla İzleme  312
a. Tedbirin Tanımı–Amacı  312
b. Konusu  312
c. Şartları  313
aa. Şüphe Bakımından  313
bb. Kişi Bakımından  313
aaa. Kararı Veren Makam  313
bbb. Kararın içeriği  313
ccc. Karara Maruz Kalacak Kişi  314
cc. Kararın Konusu Suç  314
d. Tedbirin Süresi  314
e. İcrası, Sona Ermesi ve Dokümanların Yok Edilmesi  315
f. Tesadüfen Elde Edilen Delil  316
g. Kanun Yolu  316
16. Gözlem Altına Alma (CMK m.74)  317
a. Kapsam  317
b. Koşulları  317
aa. Şüphe Derecesi Bakımından  317
bb. Karar Verecek Makam Bakımından  318
cc. Süre Bakımından  318
c. Denetimi (Kanun Yolu)  318
d. Durma Kararının Varlığı Halinde Gözlem Altına Alma  318
17. Beden Muayenesi (m.75–77)  319
a. Çeşitleri  320
b. Amacı  321
c. Niteliği  321
d. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m.75)  322
aa. Uygulama Koşulları  322
aaa. Kişi Bakımından  322
a1. Kararı Veren Makam  322
a2. Kararın Uygulanması  322
a3. Tedbire Maruz Kalan Kişi/Kişiler  323
bbb. Oranlılık İlkesi  323
ccc. Kapsamı (Kararın Konusu)  323
bb. Denetimi (Kanun Yolu)  323
cc. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma  323
e. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması  324
aa. Genel Olarak  324
bb. Amaç  324
cc. Konusu  324
dd. Oranlılık İlkesi  324
ee. Uygulama Koşulları  325
aaa. Kararı Veren Makam  325
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişiler  325
ff. Tedbirin Uygulanması  326
gg. Denetimi (Kanun Yolu)  326
hh. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma  326
f. Soybağı Araştırması  327
g. Kadınların Muayenesi  327
18. Moleküler Genetik İncelemeler (m.78–80)  328
a. Hukuki Nitelik  328
b. Tedbirin Amacı  329
c. Koşulları  329
aa. Şüphe–Oranlılık ve İkincillik İlkeleri  329
bb. Kararı Verecek Makam  330
cc. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi  330
d. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti  330
e. Kanun Yolu  331
f. Hukuka Aykırı İnceleme  331
g. Genetik Kimliğin Saklanması ve Gelecekteki Bir Ceza Muhakemesinde Kullanılması  331
19. Fizik Kimliğin Tespiti (m.81)  334
a. Genel Olarak  335
b. Konusu  336
c. Koşulları  336
d. Uygulanması  337
e. Kaydedilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi  338
20. Kayıp çocukların araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.)  339
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  340
1. Genel Olarak  341
2. Konusu  342
3. Kapsamı  344
4. Tazminat İsteminde Bulunulabilecek Süre  344
5. Yetkili Mahkeme  345
6. Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar  345
7. Ön İnceleme  345
8. Kanun Yolu  345
9. Tazminatın Geri Alınması  345
10. Devletin Rücu Hakkı  346
11. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  346
12. Tazminatın Ödenmesi  347
VI. SORUŞTURMA EVRESİNİN SONA ERMESİ  347
A. Kamu Davasının Açılması: İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü  348
1. İddianamenin Düzenlenmesi İçin Bulunması Gereken Koşullar  348
2. İddianamede Bulunması Gereken Hususlar  350
3. İddianamenin İadesi (m.174)  351
a. Anlamı ve Amacı  351
b. İadeyi Yapacak Makam  351
c. Süre  352
d. İade Sebepleri  352
aa. İddianamenin m.170’e Aykırı Olarak Düzenlenmesi  352
bb. İddianamenin Suçun Sübutuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Mevcut Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi  353
cc. Önödemeye veya Uzlaşmaya Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde İddianamenin Önödeme veya Uzlaşma Usulü Uygulanmaksızın Düzenlenmesi  354
e. İadenin Mümkün Olmaması  354
f. İade Kararının Denetimi  355
g. İade Üzerine Yapılacak İşlem  355
4. İddianamenin Kabulü  355
B. Savcının Kamu Davası Açmayabileceği Haller  355
1. Genel Olarak  355
2. Savcıya Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller  356
a. Cezanın Ortadan Kaldırılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların ve Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı  356
b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  357
aa. Koşulları  357
aaa. Objektif Koşul: Suç Bakımından  357
bbb. Sübjektif Koşul: Şüpheli Bakımından  358
bb. Kararı Verecek Makam  358
cc. Erteleme Süresi  359
dd. Denetimi  359
ee. Sonucu  359
ff. Erteleme Kararlarının Kaydedilmesi: Sicil  359
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı  359
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilecek Haller  359
a. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi  360
b. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması  360
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Hukuki Niteliği  360
a. Genel Olarak  361
b. Yargısal Denetim  361
aa. Kavram  361
bb. Kovuşturma Davası Açmaya Yetkili Kişi  362
cc. Kovuşturma Davası Açma Usulü  362
dd. Süre  363
ee. Yetkili Mahkeme  363
ff. Muhakeme  363
hh. Denetimi  364
§2. KOVUŞTURMA EVRESİ  364
I. KATILAN KİŞİLER  364
A. Hakim–Mahkeme  364
1. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler  366
a. Tarafsızlık  368
aa. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Red Sebepleri)  368
aaa. Görev Yasakları  368
a1. CMK m.22’de Düzenlenen Görev Yasakları  369
a2. CMK m.23’te Düzenlenen Görev Yasakları: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim  369
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar (m.24–25)  369
bb. Hâkimin Reddi Muhakemesi  370
aaa. Red Talebinde Bulunabilecek Kişiler  370
bbb. Süresi  370
ccc. Red Talebinin Şekli, İçeriği ve Talebin Yöneltileceği Makam  371
ddd. Yargılama  371
eee. Reddi İstenen Hakimin Yapabileceği İşlemler (m.30)  373
fff. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (m.31)  373
cc. Hakimin Çekinmesi (m.30)  374
dd. Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi (m.32)  374
b. Bağımsızlık  374
aa. Kavram  374
bb. Kapsamı  375
cc. Hakim Bağımsızlığının Güvenceleri  375
2. Hâkimlerin Çeşitleri  378
3. Hâkimlerin Yetkileri  379
a. Hakimlerin (Mahkemelerin) Madde Bakımından Yetkisi (Görevleri)  379
aa. Genel Olarak  379
bb. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri  381
cc. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili (Görevli) Olma Durumları  381
aaa. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi  381
bbb. Bağlantı Bulunması  382
b. Hakimlerin (Mahkemelerin) Yer Bakımından Yetkisi  386
aa. Genel Olarak  386
bb. Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  388
aaa. Genel Kural  388
bbb. Özel Yetki Kuralları  389
ccc. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları  389
cc. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  392
dd. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki  393
ee. Yer Bakımından Yetki Kurallarının Özellik Gösterdiği Haller  394
aaa. Yetki Uyuşmazlığı (m.17)  394
bbb. Yetkisizlik İddiasında Bulunulması Gereken Zaman  395
ccc. Yetkili Olmayan Hakim veya Mahkemenin Yaptığı İşlemler  395
c. Hakimlerin (Mahkemelerin) Kişi Bakımından Yetkisi  396
aa. Genel Olarak  396
bb. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı  396
d. Hakimlerin (Mahkemelerin) Görev Bakımından Yetkisi  397
aa. Kavram  397
bb. İstisnaen Görev Bakımından Yetki  397
B. Savcı  398
C. Sanık  398
D. Malen Sorumlu  399
E. Müdafi  399
1. Genel Olarak  399
2. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Usulü  400
a. Müdafiin Görevlendirilmesi  400
b. Görevlendirme Usulü  401
3. Kovuşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  401
4. Müdafiin Ödevleri  402
F. Vekil  402
G. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  403
1. Genel Olarak  403
2. Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları  403
3. Mağdurun Davaya Katılması (Katılan ya da Müdahil)  404
a. Genel Olarak  405
b. Katılma Talebinde Bulunabilecekler  405
c. Katılma Talebinin Zamanı  405
d. Katılma Usulü  406
e. Katılanın Hakları  406
f. Katılmanın Etkisi  407
g. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz  407
h. Katılanın Kanunyoluna Başvurması  407
ı. Katılmanın Hükümsüz Kalması  408
H. Zabıt Katibi ve Diğerleri  408
II. KOVUŞTURMA EVRESİNİN DEVRELERİ  408
A. Duruşma Hazırlığı Devresi  409
1. Genel Olarak  409
2. Duruşma Gününün Belirlenmesi  409
3. Duruşma İçin Davetiyelerin Çıkarılması  409
a. Genel Olarak  409
b. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m.176)  409
B. Duruşma Devresi  410
1. Genel Olarak  410
2. Duruşma Evresinin Özellikleri  411
a. Duruşmanın Başlaması (m.191)  411
b. Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m.188)  412
aa. Genel Olarak  412
bb. Başkan ve Hakimin Görevi (m.192)  413
cc. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu (m.193)  413
aaa. Kural  413
bbb. İstisnaları: Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılabilen Durumlar  414
dd. Tercüman Bulundurma Zorunluluğu (m.202)  414
3. Duruşmanın İcrası (m.190)  415
a. Genel Olarak  415
b. Duruşmanın Açıklığı (m.182–187)  416
aa. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (AN. m.141/1; CMK m.182/1)  417
bb. Açıklığın Kaldırılması  417
aaa. Nisbi Kapalılık (CMK m.182/2)  417
bbb. Zorunlu Kapalılık (m.185)  417
ccc. Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (m.184)  418
ddd. Kapalı Duruşmanın İcrası (m.187)  418
aaaa. Kapalı Duruşmada Bulunabilme: (CMK m.187/1)  418
bbbb. Duruşmanın Yayımı Yasağı: (CMK m.187/2 – 3)  419
c. Kayıt Yasağı (m.183)  420
aa. Duruşma Salonundaki İşlemlere İlişkin Kayıt Yasağı  420
bb. Duruşma Salonu Dışındaki Diğer Adlî İşlemlerin İcrası Sırasında Kayıt Yasağı  421
cc. Kayıt Yasağının İstisnaları  421
d. Duruşmanın Düzen ve Disiplini (m.203–205)  422
aa. Hâkim veya Başkanın Yetkisi (m.203)  422
bb. Sanığın Dışarı Çıkarılması  422
cc. Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (m.205)  423
e. Duruşma Tutanağa Bağlanması (m.219–222)  423
aa. Duruşma Tutanağı  423
bb. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği  423
cc. Duruşma Tutanağının İspat Gücü  423
f. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması  423
aa. Ceza Muhakemesinde İspat  423
bb. Delil Çeşitleri  424
aaa. Şüpheli–Sanık Açıklamaları ve İkrar  424
bbb. Tanık Açıklamaları  425
aaaa. Kavram  426
bbbb. Özellikleri  426
cccc. Tanıkların Çağrılması (m.43)  427
dddd. Tanıklıktan Çekinme (m.45–46)  428
eeee. Tanıkların Dinlenmesi  433
ffff. Tanıkların Korunması (CMK m.58/2, 3, 4, 5; Tanık Koruma Kanunu)  436
gggg. Tanığa Tazminat Verilmesi (m.61)  444
ccc. Yazılı Belgeler  444
ddd. Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Yapılmış Olan Kayıtlar  444
eee. Belirtiler  445
cc. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları  446
aaa. Bilirkişi İncelemesi (m.62–73)  446
aaaa. Tanım  447
bbbb. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller  447
cccc. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller  447
dddd. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  448
eeee. Bilirkişiye Başvurabilecek Kişiler–Bilirkişinin Seçimi  448
ffff. Bilirkişiyi Atayacak Makam  448
gggg. Bilirkişinin Sayısı  448
hhhh. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m.64)  449
ıııı. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m.65)  449
iiii. Görevin Yerine Getirileceği Süre ve Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  449
jjjj. Bilimsel Mütalaa  450
kkkk. Yeni Bir Bilirkişi Atanması (m.67)  450
llll. Bilirkişinin ve Mütalaa Hazırlayanın Duruşmada Dinlenmesi (m.68)  451
mmmm. Bilirkişinin Reddi  451
nnnn. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecek Kişiler (m.70)  452
oooo. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  453
pppp. Bilirkişi Ücret ve Gideri  453
rrrr. Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler  453
bbb. Keşif (m.83–89)  454
aaaa. Tanım–Kavram  454
bbbb. Yapacak Makam  454
cccc. Keşfin İcrası (m.84)  455
dddd. Keşif Türleri  455
a1. Yer Gösterme  455
a2. Ölü Muayenesi ve Otopsi  457
dd. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  459
aaa. Genel Olarak  459
bbb. Tanıkların Dinlenmesi  460
ccc. Belge ve Tutanakların Okunması  461
aaaa. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m.209)  461
bbbb. Duruşmada Okunamayacak Belgeler (m.210)  461
cccc. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler  462
ddd. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması  462
eee. Delillerin Tartışılması  462
aaaa. Genel Olarak  462
bbbb. Doğrudan Soru Yöneltme  463
fff. Delillerin Reddi  465
ggg. Delilin İleri Sürülmesinden Vazgeçme  465
hhh. Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi  465
ee. Suçun Niteliğinin Değişmesi (m.226)  465
ff. Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları  467
aaa. Delilleri Takdir Yetkisi  467
bbb. Delil Yasaklar  468
aaaa. Kavram  469
bbbb. Delil Yasaklarının Görevi  469
cccc. Çeşitleri  469
a1. Delil Elde Etme Yasağı  469
a2. Delil Değerlendirme Yasağı  471
a3. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesinin Sonuçları  471
a4. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi  472
a5. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu  473
4. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi  473
a. Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı  473
b. Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi  473
c. Müzakereye Katılacak Hâkimler  474
d. Müzakerenin Yönetimi  474
e. Oyların Toplanması  474
f. Hüküm Kavramı, Gerekçesi, İçeriği ve Çeşitleri  475
g. Hükmün Açıklanması  481
h. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  481
§ 3. KANUN YOLU DEVRESİ  488
I. KANUN YOLU KAVRAMI  489
II. KANUN YOLLARINA BAŞVURMANIN ETKİLERİ  489
III. KANUN YOLLARINA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER  490
A. Genel Olarak  490
B. Cumhuriyet Savcısı  490
1. Cumhuriyet Savcılarının Kanun Yollarına Başvurma Usulü  490
2. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu  491
3. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması  492
C. Avukatın Başvurma Hakkı (m.261)  492
D. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m.262)  492
E. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m.263)  493
IV. KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA (m.264)  493
V. BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ (m.266)  493
A. Genel Olarak  493
B. Müdafiin veya Vekilin Kanun Yolundan Vazgeçmesi  494
VI. KANUN YOLLARININ ÇEŞİTLERİ  494
A. Olağan Kanun Yolları  495
1. İtiraz (m.267– 271)  495
a. Tanım–Kavram  496
b. İtirazın Süresi, Usulü ve İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (m.268)  496
aa. İtirazın Süresi ve Usulü  496
bb. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  496
c. İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmasının Etkisi (m.269)  497
d. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması  497
e. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ve Verilecek Karar (m.271)  498
2. İstinaf (m.272– 285)  499
a. Genel Olarak  500
aa. Kavram  500
bb. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı  500
b. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  500
c. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar  501
d. Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri  502
e. İstinaf İstemi ve Süresi  502
f. İstinaf Başvurusunun Etkisi  503
g. Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler  503
aa. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi (m.276)  503
bb. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)  504
h. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii (m.278)  504
ı. Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Yargılama  504
aa. Ön İnceleme (m.279)  504
bb. İnceleme ve Kovuşturma (m.280)  505
cc. Duruşma Hazırlığı (m.281)  507
dd. Duruşma  507
ee. Hüküm  508
ff. Direnme ve Kanun Yoluna Başvurma Yasağı  509
gg. İstinaf kararının diğer sanıklara sirayeti  509
3. Temyiz (m.286–307)  510
a. Genel Olarak  510
b. 5271 s. CMK’ya Göre Temyiz  511
aa. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasağı  511
bb. Temyiz Nedenleri  513
a1. Genel Olarak  513
a2. Hukuka Aykırılık  513
a3. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri  513
aaa. Genel Olarak  513
bbb. Nispi Temyiz Nedenleri  514
ccc. Mutlak Temyiz Nedenleri  514
aaaa. Genel Olarak  514
bbbb. Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması  514
cccc. Hâkimlik Görevini Yapmaktan Kanun Gereğince Yasaklanmış Hâkimin Hükme Katılması  515
dddd. Geçerli Şüphe Nedeniyle Hakkında Ret İstemi Öne Sürülmüş Olup da Bu İstem Kabul Olunduğu Hâlde Hâkimin Hükme Katılması veya Bu İstemin Kanuna Aykırı Olarak Reddedilip Hâkimin Hükme Katılması  515
eeee. Mahkemenin Kanuna Aykırı Olarak Davaya Bakmaya Kendini Görevli veya Yetkili Görmesi  515
ffff. Cumhuriyet Savcısı veya Duruşmada Kanunen Mutlaka Hazır Bulunması Gereken Diğer Kişilerin Yokluğunda Duruşma Yapılması  516
gggg. Duruşmalı Olarak Verilen Hükümde Açıklık Kuralının İhlâl Edilmesi  516
hhhh. Hükmün 230'uncu Madde Gereğince Gerekçeyi İçermemesi  516
ıııı. Hüküm İçin Önemli Olan Hususlarda Mahkeme Kararıile Savunma Hakkının Sınırlandırılmış Olması  516
iiii. Hükmün Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delile Dayanması  517
ddd. Sanığın Yararına Olan Kurallara Aykırılık  517
eee. Temyiz İstemi, Süresi ve Temyiz Başvurusunun Etkisi (m.291)  517
aaaa. Temyiz İstemi  517
bbbb. Temyiz Süresi  517
cccc. Temyiz Başvurusunun Etkisi  518
dddd. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi  518
fff. Temyiz Başvurusunun İçeriği (m.294) ve Temyiz Gerekçesi (m.295)  518
aaaa. Temyiz Başvurusunun İçeriği  518
bbbb. Temyiz Gerekçesi (m.295)  518
ggg. Temyiz İsteminin İncelenmesi  519
aaaa. Hükmü Veren Mahkemece Yapılan Ön İnceleme  519
bbbb. Temyiz Dilekçesinin Tebliği  519
cccc. Yargıtayca Yapılacak Ön İnceleme  520
dddd. Temyiz İncelemesi  520
aaaaa. Genel Olarak  520
bbbbb. Duruşmalı İnceleme  521
a1. Duruşma Hazırlığı  521
a2. Duruşmada Usul  521
ccccc. Temyizde İncelenecek Hususlar  522
eeee. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar  522
aaaaa. İstemin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması  522
a1. Red ve Bozma Kararları  522
a2. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  523
bbbbb. Davanın Esasına Hükmedilmesi veya Hukuka Aykırılığın Düzeltilmesi  523
ffff. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması  525
gggg. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri  525
B. Olağanüstü Kanun Yolları  527
1. Kavram  527
2. Çeşitleri  527
a. Olağanüstü İtiraz (m.308 – m. 308/A)  528
b. Kanun Yararına Bozma (Yazılı emir) (m.309–310)  529
c. Yargılamanın Yenilenmesi  530
aa. Genel Olarak  531
bb. Kavram  531
cc. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma  531
dd. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  532
aaa. Hükümlünün Lehine Olan Yargılama Sebepleri (m.311)  532
bbb. Hükümlünün Aleyhine Olan Yenileme Sebepleri (m.314)  534
ee. Süre  535
ff. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Etkisi  535
gg. Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller  536
hh. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl  536
ıı. Yargılamanın Yenilenmesi Muhakemesi  536
aaa. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığının İncelenmesi  536
bbb. Delillerin Toplanması  538
ccc. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi ya da Kabulü  538
ddd. Yenileme İsteminin İncelenmesi ve Hüküm  539
aaaa. Yenileme İsteminin Duruşma Yapılmaksızın İncelenmesi  539
bbbb. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm  539
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ  542
I. GAİPLERİN YARGILANMASI  542
II. KAÇAKLARIN YARGILANMASI  543
§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ  544
I. GENEL OLARAK  544
II. TÜZEL KİŞİNİN ORGAN YA DA TEMSİLCİSİNİN DURUŞMAYA KABUL EDİLMESİ  544
III. ORGAN VEYA TEMSİLCİNİN HAKLARI  545
§ 3. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ  546
I. UZLAŞTIRMANIN KOŞULU  546
II. ÇEŞİTLERİ  548
§ 4. MÜSADERE MUHAKEMESİ  553
I. GENEL OLARAK  553
II. KOŞULLARI  553
III. DURUŞMA VE KARAR (M.257)  554
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından  554
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından  554
IV. KANUN YOLU (M.258)  554
§ 5. MUHAKEME GİDERLERİ MUHAKEMESİ  555
I. KAVRAM  555
II. MAHKUMİYET VE ERTELEME HALİNDE GİDERLER  556
III. BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER  557
IV. BERAAT VEYA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI VERİLMESİ HÂLİNDE GİDER  557
V. KARŞILIKLI HAKARET HÂLLERİNDE GİDER  557
VI. SUÇ UYDURMA VE İFTİRA GİBİ HÂLLERDE GİDER  557
VII. KANUN YOLLARINA BAŞVURU SONUCUNDA GİDER  558
§ 6. İNFAZ MUHAKEMESİ  558
I. KAVRAM  558
II. MUHAKEME  559
A. İnfaz Muhakemesi Yapılacak Haller  559
B. Talepte Bulunacak Kişi/Merci  560
C. Kararı Verecek Makam ve Usul  561
D. Kanun Yolu  561
§ 7. MEMURLARIN MUHAKEMESİ  561
I. GENEL OLARAK  561
II. KOŞULLARI  562
A. Fail, Memur veya Kamu Görevlisi Olmalıdır (m.1)  562
B. Suç, Görev Nedeniyle İşlenmiş Olmalıdır (4483 s. Kanun m.1, 2)  563
C. Suç, Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halinde İşlenmemiş Olmalıdır  563
III. SORUŞTURMA  563
A. Genel Olarak  563
B. Ön İnceleme  564
IV. İSTİSNALARI  566
§8. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ  567
§9. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ  568
I. KAVRAM  568
II. KOŞULLARI  568
III. MUHAKEMESİ  569
IV. KANUN YOLU  569
V. ADLİ SİCİLE KAYIT  569
VI. MUHAKEME MASRAFLARI  569
Dördüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. GENEL OLARAK  571
§ 2. BAŞVURUNUN İNCELEMESİ  572
I. KABUL EDİLEBİLİRLİK KARARI  572
II. ESAS HAKKINDA İNCELEME  572
III. KOŞULLAR  573
A. Başvuru Hakkı  573
B. İhlal Edilen Temel Hak ve Özgürlükle İlgili Koşul  573
C. Kamu Gücüne Dayalı Bir İşlem  574
D. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tamamının Tüketilmiş Olması  575
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  576
§ 4. BAŞVURU USULÜ  576
§ 5. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ  577
§6. SONUÇLARI VE YENİDEN YARGILAMA  578
Kavram Dizini  579
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020