Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi
Eylül 2017 / 3. Baskı / 424 Syf.
Fiyatı: 97.00 TL
İndirimli: 69.90 TL (%28)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Şubat 2020 99.00 TL -     Sepete Ekle
   

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin eşler arasında uygulanmaya başlamasının üzerinden çeyrek asır geçti. Kanun koyucunun bilinçli bir tercihi olan yasal mal rejimi ile malvarlığı uyuşmazlıklarının ve boşanmaların geçmiş çeyrek asırda artış gösterdiğini söylemek mümkündür. Karşılaşılan uyuşmazlıklara getirilen yargısal çözümler ve doktrindeki görüşler yasal mal rejimini kendine has bir rejim haline getirmiştir. Yargıtay, Alman ve İsviçre Federal Mahkemeleri'nin kararlarında olduğu gibi şans oyunlarından kazanılan ikramiyenin diğer eşle paylaşılması gerektiği yönünde karar vermiştir. Diğer yandan ise Kanunun lafzına rağmen, artık değer hesabında eklenecek değerlerin tasfiyedeki sürüm değeri ile dikkate alınması yönünde içtihat geliştirmiştir.

Katılma ve değer artış payı alacağının belirsiz alacak davasına konu olabileceği, mal rejiminden kaynaklanan alacakların on yıllık zamanaşımına tabi olacağı, uygulama ve doktrin tarafından tartışılan konulardır. Önemli ve uygulamada zorluklar yaratan bir konu da mal rejimin ölümle sona ermesi halinde mal rejimi hükümleri ile miras hükümlerinin sırayla ve birlikte uygulanmasıdır. Kanımızca yasal mal rejiminin ölümle sona erdiği hallerde münhasıran miras hükümlerinin uygulanmasını sağlayan bir düzenleme yeterli ekonomik korumayı sağladığından daha basit ve kolay çözüm olacaktır.

Konu Başlıkları
Mal Rejimi Sözleşmesi
Edinilmiş ve Kişisel Mallar
Değer Artış Payı Alacağı
Artık Değer Hesabı
Artık Değer Hesabında Eklenecek Değerler
Artık Değere Katılma Alacağı
Değer Artış Payı Alacağının Artık Değer Hesabına Etkisi
Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Ödenmesi
Alacaklıların Korunması
Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Haczi
Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı Zamanaşımı
Açıklamalı Hesap, Tasfiye Örnekleri ve Tablolar
Barkod: 9789750244117
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 424
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  7
2. Baskı Önsözünden  9
1. Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar ve Kavramlar  27
Giriş  31
Birinci Bölüm: GENEL OLARAK MAL REJİMLERİ  35
I. MAL REJİMİ KAVRAMI  35
II. MAL REJİMLERİNİN VE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN AİLE BİRLİĞİNDEKİ ÖNEMİ  36
III. MAL REJİMİ MODELLERİ  40
A. Mal Ayrılığı Modeli  41
B. Mal Ortaklığı Modeli  41
IV. AVRUPA’DA MAL REJİMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU  42
İkinci Bölüm:  TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN
GENEL HÜKÜMLERİ  45
I. YASAL VE SEÇİMLİK MAL REJİMİ AYRIMI  45
II. MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ (DAR VE GENİŞ ANLAMDA)  46
A. Genel Olarak  46
B. Mal Rejimi Sözleşmesinin Tarafları  47
C. Sözleşme Ehliyeti  50
1. Genel Olarak  50
2. Evlenmeden Önceki Küçük ve Kısıtlının Durumu  51
3. Kanuni Temsilcinin Rızası  52
D. Mal Rejimlerinde Sözleşme Serbestîsi  52
1. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapıp Yapmama Serbestîsi  52
2. Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarına Göre Mal Rejimi Seçimi  53
3. Mal Rejimi Sözleşmesinin İçeriğini Belirleme Serbestîsi  54
a. Genel Olarak  54
b. Mal Rejimi Seçimi  55
c. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Mal Rejiminin İçeriğini Düzenleme Serbestîsi  56
4. Dar Anlamdaki Mal Rejimi Sözleşmesi Dışındaki Hukuki İşlemlerle Mal Rejiminin İçeriğini Düzenleme Serbestîsi  60
E. Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekli  61
F. Zaman Bakımından Mal Rejimi Sözleşmesinin Kapsamı  61
III. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ  63
A. Kavram ve Amaç  63
B. Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş  64
1. Genel Olarak  64
2. Olağanüstü Mal Rejimine Hâkim Kararıyla Geçiş  65
a. Eşlerden Birinin Talebi ile  65
aa. Birlikte Yaşarken  65
ab. Ayrılık Halinde  70
ac. Boşanma Davasının Açılmasında ve Ayrılık Halindeki Önlemler  70
b. Alacaklının Talebi ile  72
c. Kanun Gereği  74
C. Olağanüstü Mal Rejiminin Hükümleri  74
1. Başlangıcı  74
2. Mevcut Mal Rejiminin Tasfiyesi  74
3. Eşler Arasında Olağanüstü Mal Rejiminin Geçerli Olması  75
D. Olağanüstü Mal Rejiminin Sona Ermesi  75
1. Mal Rejimi Sözleşmesiyle  75
2. Hâkim Kararıyla  75
E. Yetkili ve Görevli Mahkeme  76
IV. MAL REJİMLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ (ALACAKLILARIN KORUNMASI)  77
A. Amaç ve Konusu  77
B. Alacaklıların Korunmasına İlişkin Düzenlemenin Uygulama Alanı  78
1. Mal Rejiminin Kurulmasında ve Değiştirilmesinde  78
2. Mal Rejiminin Tasfiyesinde  79
3. Malvarlığının Elden Çıkması  80
C. Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Haczi  80
1. Genel Olarak  80
2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Amacı  81
3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesinin Özellikleri  81
4. Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Özellikleri  82
a. Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önce  82
b. Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonra  84
5. İcra İflas Hukuku Açısından Değerlendirme  84
a. Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önce  84
b. Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonra  85
6. Değerlendirme  87
V. EŞLERİN MALVARLIKLARININ YÖNETİMİ  88
A. Genel Olarak Yetki  88
B. Bir Eşin Malvarlığının Diğer Eş Tarafından Yönetimi  88
1. Vekâlet İlişkisi  88
2. Vekâlet İlişkisinin Hükümleri  89
3. Diğer Hukuksal İşlemler  89
VI. ENVANTER  90
A. Amaç, Şekil ve Katılım  90
B. Envanter Düzenlemenin Hükümleri  92
VII. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR  92
VIII. MAL REJİMİ TASFİYESİ DAVALARINDA YETKİ  93
Üçüncü Bölüm: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  95
Birinci Ayrım: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE HÂKİM OLAN İLKELER  95
I. GENEL OLARAK  95
II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  96
A. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Uygulama Alanı  96
1. Kanun Gereği  96
2. Sözleşme ile  96
3. Hâkim Kararıyla  97
4. TMK Uygulaması ve Yürürlüğü Hakkında Kanuna Göre  97
B. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mülkiyet  101
1. Genel Olarak  101
2. İspat Sorunu  101
C. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf Yetkisi  102
1. Kanunun Getirdiği Sınırlamalar  103
a. Aile Hukukunun Genel Hükümleri ile Getirilen Sınırlamalar  103
b. Mal Rejimi Hükümleri ile Getirilen Sınırlamalar  104
D. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Sorumluluğu  105
E. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi  105
1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcı  105
2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi  106
III. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE HÂKİM OLAN İLKELER  109
A. Emek Karşılığı Edinilen Mallarda Hak Sahipliği  109
B. Mal Gruplarının Değişmezliği ve İkame İlkesi (Surragation)  109
C. Malvarlığı Değerlerinin Mal Gruplarına Özgülenmesi İlkesi  110
D. Edinilmiş Mallar Lehine Karine ve Tercih İlkesi  111
E. Edinilmiş Mallar Katılma Rejiminde Hak Sahibi Eşin Hakkının Alacak Hakkı Olması İlkesi  111
İkinci Ayrım: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDEKİ MALVARLIĞI DEĞERLERİ  113
I. GENEL OLARAK  113
II. EŞLERİN EDİNİLMİŞ VE KİŞİSEL MALLARININ TESPİTİ  115
A. Edinilmiş Mallar  115
1. Kavram  115
2. Edinilmiş Malların Unsurları  116
a. Mal Rejimi Süresince Edinilme (Edinme Anı)  116
b. Karşılık Verilerek Edinilme  119
c. Şans Oyunlarından ve Diğer Yarışmalardan Elde Edilen Kazançlar  122
d. Şans Oyunlarına İlişkin Almanya ve İsviçre Örneği  123
e. Karşılık ve İkame Sorunu  123
f. Yeni Bir Düzenleme veya İkramiyenin Gelir Olarak Nitelendirilmesi  126
g. Fikir ve Sanat Eserleri ile Buluşlar  127
h. Devletin Teşvik Ödemeleri  128
3. Kanunî Örnekler  128
a. Çalışma Karşılığı Edinilen Malvarlığı Değerleri ve Sınırları  128
b. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacıyla Kurulan Sandık ve Benzerlerinin YaptığıÖdemeler  131
ba. Amaç ve Kavram  131
bb. Beklemece Haklar ve Ödenen Sigorta Primleri  134
bc. Ödeme Zamanı ve Sermaye Şeklinde Ödeme  135
bd. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Kurumlarından Yapılan Ödeme Çeşitleri  136
be. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Kurumlarının 219/II 2 Kapsamı Dışında Kalan Ödemeleri ve Özel Emeklilik Sigortaları  138
bea. Bireysel Emeklik  139
beb. Garantili Yaşam Sigortası  139
c. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar  141
d. Kişisel Malların Gelirleri  142
da. Genel Olarak  142
db. Çeşitleri  143
dc. Bedelsiz (gratis pay) Hisse Senetleri ve Rüçhan Hakkı  144
e. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler (İkame İlkesi)  146
ea. Amaç ve Tanım  146
eb. Sınırları  146
ec. İkame İlkesinin Uygulama Şartları  147
eca. İlliyet Bağı  147
ecb. Mülkiyet  147
4. Edinilmiş Mallara Diğer Örnekler ve Özel Durumlar  149
a. Doğal ve Hukuki Gelirler  149
b. Aile Hukukundan Doğan Mali Yükümlülükler  149
c. Çalışma Gücü Kaybı Dışındaki Maddi Tazminatlar  149
d. Kıdem Tazminatı  150
e. Şirket/İşletmelerde Endüstriyel Değer Artışı  152
f. 2002 Yılından Önce Kurulan Şirketlerdeki Hisse  153
g. Huzur Hakkı  154
h. Kâr Payı ve Yedek Akçe  155
5. Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumlarına Ödenen Sigorta Primlerinin Eşlerin Boşanması Halinde Edinilmiş Mallara Katılma Rejimin Tasfiyede Dikkate Alınıp Alınmayacağı Sorunu  155
B. Kişisel Mallar  159
1. Genel Olarak  159
2. Kanundan Dolayı Kişisel Mallar  160
a. Yalnız Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya  160
aa. Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya  160
ab. Yalnızca Malik Eş Tarafından Kullanılma  162
ac. Denkleştirme Alacağı  162
b. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcından Önceki Mallar  163
c. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Miras Yoluyla Edinilen Mallar  163
d. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Karşılıksız Edinilen Mallar  164
e. Manevi Tazminat Alacakları  166
f. Kişisel Malların Yerine Geçen Değerler (İkame İlkesi)  166
g. TMK 228/II’ ye Göre Hesaplanan Değer  167
3. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Kişisel Mal Kabul Edilen Değerler  169
a. Bir Meslek İcrasına ya da İşletme Faaliyetine Özgülenen Edinilmiş Malların Kişisel Mal Kabul Edilmesi  169
aa. Genel Olarak  169
ab. Amaç  170
ac. Bir Mesleğin İcrası ve İşletme Faaliyetine Özgülenen Mallar  171
ad. Mevcut ve Gelecekteki Malvarlıklarının Özgülenmesi  173
b. Kişisel Malların Gelirleri  174
III. DEĞER ARTIŞ PAYI (TMK 227 / ZGB 206)  176
A. Genel Olarak  176
B. Değer Artış Payının Unsurları  180
1. Katkı (Para, Mal ve Emek)  180
2. Katkının Diğer Eşin Bir Malvarlığı Değerine Yapılması  182
3. Üçüncü Kişi Perdesinin Kaldırılması  184
4. Katkıda Bulunan Eşin Bağışlama Kastı Olmamalıdır  185
5. Katkıda Bulunan Eş (Hiç ya da Uygun) Bir Karşılık Almamış Olmalıdır  187
6. Konjonktürel Değer Artışı  188
7. Eşler Değer Artış Payından Vazgeçmemiş Olmalılar  189
C. Değer Artışı Payının Hesaplanması  190
1. Başlangıç Değeri (Anfangswert)  190
2. Tasfiye Anındaki Değer (Son Değer = Endwert)  191
3. Yapılan Katkının Sürüm Değeri  192
4. Yapılan Katkı Oranının Tespiti, İspatı Yükü ve Hakkaniyet Oranı  192
5. Değer Artış Katkı Oranı  195
6. Aynı Mala Zaman İçinde Birden Çok Katkı Yapılması  196
7. İrat Şeklindeki Katkılar  198
8. Farklı Mallara Yapılan Katkılar  200
D. Değer Artış Payının Hukukî Niteliği ve Mal Gruplarına Özgülenmesi
(Artık Değer Hesabına Etkisi)  202
1. Tek Taraflı Değişken Alacak Hakkı  202
2. Değer Artış Payının Malvarlığı Gruplarına Özgülenmesi (Artık Değer Hesabına Etkisi)  202
a. Katkıyı Yapan Eşin Malvarlığı Açısından  204
b. Katkıyı Alan Eşin (Borçlu Eşin) Malvarlığı Açısından  207
3. Özel Bir Durum Olarak Kredili Edinimlerdeki Değer Artışları  215
E. Değer Artış Payı Hesabının Katılma Alacağı Nedeniyle Yapılmaması  216
F. Değer Artış Payının Ödenmesi  217
G. Değer Artış Payıİle İlgili Özel Durumlar  218
1. Nişanlıların Değer Artış Payı Alacağı?  218
2. Değer Artış Payından Vazgeçme  218
3. Nominal Değer Garantisi, Katkının Belirlenmesinde Faiz Maliyeti / Faizsiz Finans Yöntemiyle Fiyatlandırılmış Mal Edinimi  218
4. Katkı Alacağı (Katkı Hakkı, Katkı Tazminatı)  220
a. Katkı Alacağının Şartları  221
b. Katkının İspatı  222
c. Hesaplanması  222
d. Katkı Alacağında/Tazminatında Faiz  224
e. Katkı Yapılan Malın Elden Çıkartılmış Olmasındaki Sürüm Değeri  225
5. Değer Artış Payı Alacağı ve Katkı Alacağı İlişkisi  225
6. Katkı Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Birlikte Uygulanmasının Şartları  227
a. Katkının 2002 Yılından Önce Yapılmış Olması  227
b. Katkı Yapılan Malın 2002 Yılından Sonra Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihte Eşin Malvarlığında Bulunması  227
c. Katkı Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Birlikte Uygulanmasının Yöntemi  227
ca. Tarafların Talepleri ile Bağlı Olmamak  227
cb. Hesaplama  227
cba. I. Hesaplama Yöntemi  228
cbb. II. Hesaplama Yöntemi  230
IV. EKLENECEK DEĞERLER (TMK 229 / ZGB 208)  231
A. Genel Olarak  231
1. Muvazaalı İşlemler ve Eklenecek Değerler  232
2. Görevli Mahkeme ve Muvazaa Davası ile Mal Rejiminden Kaynaklanan Davaların Birleştirilmesi  233
B. Hak ve Borç Sahipleri  234
1. Hak Sahipleri  234
2. Borçlu  235
C. Tasarruf Edilen Değerlerin Edinilmiş Mal Grubuna Ait Olması  235
D. Eklenecek Malvarlıklarının Değerinin Tespitinde Devir Tarihi ile Tasfiye Anı Ölçütü
(TMK 235/II)  236
E. Eklemenin Nasıl Yapılacağı  237
F. Karşılıksız Kazandırmalar (TMK 229/I 1)  237
1. Kavram  237
2. Sınırları  238
G. Katılma Alacağını Azaltma Kastı ile Yapılan Devirler (TMK 229/I, 2)  240
1. Mal Varlığı Devri  240
2. Katılma Alacağını Azaltma Kastı  241
H. Tarafların İspat Yükü  242
İ. Üçüncü Kişilere Karşı Etkisi (TMK 229/II)  242
1. Amaç  242
2. Değerlendirme Anı  243
3. Davanın İhbarı  244
4. Hak Düşürücü Süre  245
J. Miras Hükümleri ile İlişkisi  245
V. MAL GRUPLARININ DENKLEŞTİRME ALACAĞI (TMK 230 / ZGB 209)  247
A. Genel Olarak  247
B. Hukuki Niteliği, Tasfiyede Re’sen Dikkate Alınıp Alınmayacağı Sorunu  248
C. Klasik Denkleştirme Alacağı (KDA)  248
D. Borçların Mal Grubuna Özgülenmesi  250
1. Özgülemede Kullanılacak Ölçüt  250
2. Mal Rejiminden Önce Ortaya Çıkan Borçlar  251
3. Mal Rejimi Sırasında Ortaya Çıkan Borçlar  251
a. Gelire İlişkin Borçlar  251
b. Belli Bir Malvarlığına İlişkin Borçlar  251
4. Edinilmiş Mal Grubu Aleyhine Karine  252
5. Değer Artış Payı (TMK 227) Borcunun Mal Grubuna Özgülenmesi  253
D. Aynı Eşin Mal Grupları Arasındaki Değişken Denkleştirme Alacağı (DDA)  255
1. Genel Olarak  255
2. Değişken Denkleştirme Alacağının ve Katkı Yapılan Malvarlığının Özgülenmesi  255
3. Taşınmazın İpotekle Güvence Altına Alınmış Kredi Kullanılarak Edinilmesinde Özgülenme  256
a. Genel Olarak Taşınmazın Özgülenmesi  256
b. İpoteğin (İpotekle Güvence Altına Alınan Borcun) Özgülenmesi  256
ba. Genel Olarak  256
bb. Kural  257
bc. İstisnası  258
4. Edinilmiş ve Kişisel Malların Katkıları Halinde İpoteğin Özgülenmesi  258
5. Zorunlu Tasarrufların Taşınmaz Ediniminde Kullanılması  259
Üçüncü Ayrım: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ  261
I. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNİN AMACI  261
A. Tasfiyenin Hukuki Niteliği  262
B. Belirsiz Alacak Davası  263
C. Tasfiyede Yetkili ve Görevli Mahkeme  268
D. Mal Rejimi Tasfiyesi ile Miras Tasfiyesi İlişkisi  269
II. EŞLERİN MALLARINI GERİ ALMALARI VE BORÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ  272
A. Malların Geri Alınması  272
1. Paylı Mülkiyete Konu Malların Tasfiyesi  272
a. Genel Olarak  272
b. Hakkın Hukuki Niteliği  273
c. Paylı Mülkiyete Konu Malın Eşlerden Birine Bölünmeden Verilmesinin Şartları  274
ca. Üstün Yararın İspatı  274
cb. Diğer Eşin Payının Ödenmesi  274
d. İfası  275
e. Paylı Mülkiyete Konu Malın Tasfiyede Dikkate Alınma (Ön) Sorunu  275
B. Eşlerin Karşılıklı Borçlarına İlişkin Düzenlemeleri  276
III. ARTIK DEĞER HESABI  277
A. Genel Olarak  277
B. Malvarlığı Değerlerin Eşlerin Mal Gruplarına Özgülenmesi  277
1. Malvarlığı Değerlerinin Tespiti ve Özgülemesi  277
2. Muvazaalı Devir, İnançlı Temlik Konusu Malın Özgülenmesi  278
3. Üçüncü Kişinin Mülkiyetindeki Malların Tasfiyede Dikkate Alınması  279
4. Üçüncü Kişiden Olan Alacaklar  280
5. Mal Rejiminin Sona Ermesinin Artık Değer Hesabında Malvarlığı Değerlerine Etkisi  280
C. Malların Değerlendirme Anı ve Ölçütü  284
1. Genel Olarak  284
2. Malların Değerlendirme Anı  285
a. Tasfiye Anı  285
b. Devir Tarihi veya Tasfiye Anı  285
c. Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Açısından  287
d. Tarafların Anlaşarak Farklı Bir Değerlendirme Anı Kabul Etmeleri  288
3. Sürüm Değeri  288
a. Genel Olarak  288
b. Malın Mal Rejimimin Sona Erdiği Haliyle Sürüm Değeri Belirlenir  289
c. Sürüm Değeri Kavramı ve Tespiti  290
d. Uygulanacak Metotlar  290
4. Gelir Değeri  291
a. Genel Olarak  291
b. Gelir Değeri Kavramı ve Genel Olarak Hesaplanması  292
c. Tarımsal İşletmelerin Gelir Değeri  294
d. Gelir Değerin Uygulama Şartları  295
e. Elbirliği ve Paylı Mülkiyet Halinde Gelir Değerinin Uygulanması  296
f. TMK 233 Kuralının Niteliği  296
g. Tarımsal İşletme ve Bizzat İşletmeye Devam Etmek  297
h. TMK 233/II Hükmüne Göre Diğer Eşin Değer Artış Payı ve Artık Değere Katılma Alacağı  299
ı. Değerlendirmeye ve İşletmenin Kazancından Mirasçılara Pay Ödenmesine İlişkin Hükümlerin Kıyasen Uygulanması  301
5. Özel Hal Değeri (Hakkaniyet Değeri)  302
a. Hak Sahipleri  302
b. Özel Haller  302
c. Hesaplanan Değerin Arttırılması  304
C. Artık Değer Hesabı  304
1. Artık Değer Hesabının Aktifleri  304
a. Mevcut Edinilmiş Mallar (EM)  304
b. Değer Artış Payı (Alacak) – TMK 227 (DAPA)  305
c. Eklenecek Değerler – TMK 229 (ED)  305
d. Denkleştirme Alacağı – TMK 230 (DA)  305
2. Artık Değer Hesabının Pasifleri  306
a. Değer Artış Payı (Borcu) – TMK md. 227 (DAPB)  306
b. Denkleştirme Borcu – TMK 230 (DB)  306
c. Diğer Borçlar – TMK md. 231  307
D. Artık Değer  307
IV. ARTIK DEĞERE KATILMA  307
A. Kanuna Göre (TMK 236)  307
B. Artık Değere Katılma Alacağı Hesabının (Tasfiyenin) Yapılmaması  308
C. Artık Değere Katılma Oranın Hakkaniyet Gereği Azaltılması veya Kaldırılması  310
D. Sözleşme ile Kanuni Paylaşım Esasından Farklı Bir Esasın Kabulü (TMK 237 / ZGB 216)  311
1. Genel Olarak  311
2. TMK 237 Uygulama Alanı, Sınırları  312
3. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Düzenleme İmkânlarına Örnekler  313
4. Mal Rejimi Sözleşmelerinde İade Şartı (Rückfallsklausel)  316
5. Eşlerin Ortak Olmayan Çocuklarının ve Altsoylarının Saklı Paylarının Korunması  317
a. Sağ Kalan Eşin Lehine Yapılan Düzenlemenin Hukuki Nitelemesi  317
b. Sağ Kalan Eş Lehine Yapılan Düzenlemenin Hukuki Nitelemesi  318
c. Eşlerin Ortak Olmayan Çocukları ve Onların Altsoyları  318
ca. Saklı Payın Tespiti  319
cb. Saklı Payın Tenkis Davası ile Korunması  319
d. Saklı Pay Sahibi Diğer Mirasçılar  320
e. Saklı Pay Korumasının Diğer Mirasçıların Saklı Paylarına Etkisi  320
E. İptal, Boşanma veya Mahkeme Kararıyla Mal Ayrılığında Artık Değere Katılmanın Sözleşme ile Belirlenmesi  323
1. Genel Olarak  323
2. Uygulama Alanı  323
3. Uygulama Şartı Olarak ‘Açıkça Öngörme’  324
F. İrade Sakatlığı ve Dönme  325
V. ARTIK DEĞER KATILMA ALACAĞI VE DEĞER ARTIŞ PAYININ ÖDENMESİ  325
A. Alacakların Niteliği ve Genel Olarak Ödenmesi  325
B. Alacakların (Artık Değer ve Değer Artış Payı) Talep Edilebileceği Zaman (İfa Zamanı, Alacağın Muaccelliyeti)  326
C. Külli Tasfiye, Karşılıklı Alacakların Takas Zorunluluğu ve Taleple Bağlılık Sorunu  328
D. Nakdî veya Ayni Ödeme İmkânı  330
1. Sürüm Değeri, İfa Amacıyla ve İfa Yerine Edim  331
E. Borçluya Vade Tanınması  332
1. Genel Olarak Uygulama Alanı  332
2. Taraflar ve Hakkın Hukuki Niteliği  333
3. Vade Tanımanın Uygulama Şartları  334
a. Mal Rejiminin Sona Ermesi  334
b. Ciddi Güçlükler  334
4. İspat Yükü  335
5. Vade Süresi ve Vade Tanımanın Hukuki Sonuçları  335
F. Alacağa Faiz Yürütülüp Güvence Verilmesi  336
G. Aile Konutu ve Ev EşyasıÜzerinde Ayni Hak Tanınmasını Talep Hakkı  336
1. Genel Olarak  336
2. Ayni Hak Tanınmasını Talep Hakkının Uygulanması  337
a. Eski Yaşantısını Devam Ettirebilmesi  337
b. Hak Sahibi Eş  338
c. Aile Konutu ve Ev Eşyası  338
d. Artık Değerin Mahsup Edilmesi ve Bedel Ödenmesi  340
3. Talep Edilecek Hak Çeşitleri  342
a. İntifa Hakkı  342
b. Oturma Hakkı  342
c. Hak Sahibi Eşi Seçim Hakkı ve Süresi  343
d. Aile Konutu ve Ev EşyasıÜzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması  343
4. Meslek veya Sanatın İcrası İçin Gerekli Bölümlerde Ayni Hak Talep Hakkının Kullanılamaması  345
H. Üçüncü Kişiye Karşı Dava Hakkı  346
1. Genel Olarak  346
a. Düzenlemenin Amacı  346
b. Uygulama Alanı Sınırları (Mirasta Tenkis ve Denkleştirme)  346
c. Düzenlemenin Emredici Niteliği  348
2. Hükmün Uygulama Şartları  348
a. Artık Değere Katılma Alacağı ve Kısmen Karşılanamamış Olması  348
b. Üçüncü Kişiye Yapılan Karşılıksız Kazandırma  348
c. Borçlu Eşin Terekesi veya Malvarlığının Yetersiz Olması  349
ca. Genel Olarak  349
cb. Yargıtay Uygulaması  351
d. Üçüncü Kişinin İyi niyetli veya Kötü Niyetli Oluşu ve Zenginleşmesi  352
3. Hak Sahibi Alacaklı  353
4. Borçlu Davalı Üçüncü Kişi  354
5. Hak Düşürücü Süre ve Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı Zamanaşımı İlişkisi  355
6. Hak Düşürücü Süre ve Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı Zamanaşımı İlişkisi  355
7. TMK 229/II’ye Göre Davanın İhbarı ve TMK 241 İlişkisi  356
8. Mirasın Tenkisine İlişkin Hükümlerin Kıyasen Uygulanması  357
VI. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞINDA VE DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI  359
A. Genel Olarak  359
1. Doktrindeki Görüşler  360
2. Yargıtay Görüşü  361
B. Zamanaşımı Süresi  362
C. Genel Hükümlere Göre Zamanaşımı  366
D. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  367
E. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi  369
F. Değerlendirme  370
Dördüncü Bölüm: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ TASFİYE VE MAL REJİMİ SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ  371
I. TASFİYE ÖRNEKLERİ  371
II. MAL REJİMİ SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ  382
Beşinci Bölüm: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER  385
I. YÜRÜRLÜK SORUNU  385
II. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ  388
III. MAL REJİMİNİN ÖLÜMLE SONA ERMESİNDE MİRAS HUKUKU İLE İLİŞKİSİ  390
IV. KAZANÇ ORTAKLI YASAL MAL REJİMİNİN ÖLÜMLE SONA ERMESİNDE DENKLEŞTİRMEYE İLİŞKİN ALMAN MAL REJİMİ HUKUKUNDAKİ ÇÖZÜM ÖRNEĞİ (BGB § 1371)  393
A. Genel Olarak Yasal Mal Rejimi “Kazanç Ortaklığı”  394
B. Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi  397
1. Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payının Arttırılması ile Kazanç Denkleştirilmesi  397
2. Sağ Kalan Eşin Yasal Mal Rejimi Hükümlerine Dayanarak Kazanç Denkleştirilmesi  398
a. Şartları  398
b. Hukuki Sonuçları ve Sınırlar  398
c. Eğitim Alacağı  399
ca. Şartları  399
cb. Hukuki Sonuçları ve Sınırları  400
C. Değerlendirme  400
V. ENVANTER SORUNU  403
VI. KATILMA VE DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAKLARININ BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİ ÜZERİNE ETKİSİ  403
VII. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE KONSOLOSLUK ANLAŞMALARININ MAL REJİMİNDEKİ ROLÜ  403
Kaynakça  405
Kanun Maddeleri Dizini  417
Kavramlar Dizini  421
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  7
2. Baskı Önsözünden  9
1. Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar ve Kavramlar  27
Giriş  31
Birinci Bölüm: GENEL OLARAK MAL REJİMLERİ  35
I. MAL REJİMİ KAVRAMI  35
II. MAL REJİMLERİNİN VE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN AİLE BİRLİĞİNDEKİ ÖNEMİ  36
III. MAL REJİMİ MODELLERİ  40
A. Mal Ayrılığı Modeli  41
B. Mal Ortaklığı Modeli  41
IV. AVRUPA’DA MAL REJİMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU  42
İkinci Bölüm:  TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN MAL REJİMLERİNE İLİŞKİN
GENEL HÜKÜMLERİ  45
I. YASAL VE SEÇİMLİK MAL REJİMİ AYRIMI  45
II. MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ (DAR VE GENİŞ ANLAMDA)  46
A. Genel Olarak  46
B. Mal Rejimi Sözleşmesinin Tarafları  47
C. Sözleşme Ehliyeti  50
1. Genel Olarak  50
2. Evlenmeden Önceki Küçük ve Kısıtlının Durumu  51
3. Kanuni Temsilcinin Rızası  52
D. Mal Rejimlerinde Sözleşme Serbestîsi  52
1. Mal Rejimi Sözleşmesi Yapıp Yapmama Serbestîsi  52
2. Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarına Göre Mal Rejimi Seçimi  53
3. Mal Rejimi Sözleşmesinin İçeriğini Belirleme Serbestîsi  54
a. Genel Olarak  54
b. Mal Rejimi Seçimi  55
c. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Mal Rejiminin İçeriğini Düzenleme Serbestîsi  56
4. Dar Anlamdaki Mal Rejimi Sözleşmesi Dışındaki Hukuki İşlemlerle Mal Rejiminin İçeriğini Düzenleme Serbestîsi  60
E. Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekli  61
F. Zaman Bakımından Mal Rejimi Sözleşmesinin Kapsamı  61
III. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ  63
A. Kavram ve Amaç  63
B. Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş  64
1. Genel Olarak  64
2. Olağanüstü Mal Rejimine Hâkim Kararıyla Geçiş  65
a. Eşlerden Birinin Talebi ile  65
aa. Birlikte Yaşarken  65
ab. Ayrılık Halinde  70
ac. Boşanma Davasının Açılmasında ve Ayrılık Halindeki Önlemler  70
b. Alacaklının Talebi ile  72
c. Kanun Gereği  74
C. Olağanüstü Mal Rejiminin Hükümleri  74
1. Başlangıcı  74
2. Mevcut Mal Rejiminin Tasfiyesi  74
3. Eşler Arasında Olağanüstü Mal Rejiminin Geçerli Olması  75
D. Olağanüstü Mal Rejiminin Sona Ermesi  75
1. Mal Rejimi Sözleşmesiyle  75
2. Hâkim Kararıyla  75
E. Yetkili ve Görevli Mahkeme  76
IV. MAL REJİMLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ (ALACAKLILARIN KORUNMASI)  77
A. Amaç ve Konusu  77
B. Alacaklıların Korunmasına İlişkin Düzenlemenin Uygulama Alanı  78
1. Mal Rejiminin Kurulmasında ve Değiştirilmesinde  78
2. Mal Rejiminin Tasfiyesinde  79
3. Malvarlığının Elden Çıkması  80
C. Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Haczi  80
1. Genel Olarak  80
2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Amacı  81
3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesinin Özellikleri  81
4. Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Özellikleri  82
a. Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önce  82
b. Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonra  84
5. İcra İflas Hukuku Açısından Değerlendirme  84
a. Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önce  84
b. Yasal Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonra  85
6. Değerlendirme  87
V. EŞLERİN MALVARLIKLARININ YÖNETİMİ  88
A. Genel Olarak Yetki  88
B. Bir Eşin Malvarlığının Diğer Eş Tarafından Yönetimi  88
1. Vekâlet İlişkisi  88
2. Vekâlet İlişkisinin Hükümleri  89
3. Diğer Hukuksal İşlemler  89
VI. ENVANTER  90
A. Amaç, Şekil ve Katılım  90
B. Envanter Düzenlemenin Hükümleri  92
VII. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR  92
VIII. MAL REJİMİ TASFİYESİ DAVALARINDA YETKİ  93
Üçüncü Bölüm: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  95
Birinci Ayrım: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER VE HÂKİM OLAN İLKELER  95
I. GENEL OLARAK  95
II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  96
A. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Uygulama Alanı  96
1. Kanun Gereği  96
2. Sözleşme ile  96
3. Hâkim Kararıyla  97
4. TMK Uygulaması ve Yürürlüğü Hakkında Kanuna Göre  97
B. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mülkiyet  101
1. Genel Olarak  101
2. İspat Sorunu  101
C. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf Yetkisi  102
1. Kanunun Getirdiği Sınırlamalar  103
a. Aile Hukukunun Genel Hükümleri ile Getirilen Sınırlamalar  103
b. Mal Rejimi Hükümleri ile Getirilen Sınırlamalar  104
D. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Sorumluluğu  105
E. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi  105
1. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcı  105
2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi  106
III. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE HÂKİM OLAN İLKELER  109
A. Emek Karşılığı Edinilen Mallarda Hak Sahipliği  109
B. Mal Gruplarının Değişmezliği ve İkame İlkesi (Surragation)  109
C. Malvarlığı Değerlerinin Mal Gruplarına Özgülenmesi İlkesi  110
D. Edinilmiş Mallar Lehine Karine ve Tercih İlkesi  111
E. Edinilmiş Mallar Katılma Rejiminde Hak Sahibi Eşin Hakkının Alacak Hakkı Olması İlkesi  111
İkinci Ayrım: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDEKİ MALVARLIĞI DEĞERLERİ  113
I. GENEL OLARAK  113
II. EŞLERİN EDİNİLMİŞ VE KİŞİSEL MALLARININ TESPİTİ  115
A. Edinilmiş Mallar  115
1. Kavram  115
2. Edinilmiş Malların Unsurları  116
a. Mal Rejimi Süresince Edinilme (Edinme Anı)  116
b. Karşılık Verilerek Edinilme  119
c. Şans Oyunlarından ve Diğer Yarışmalardan Elde Edilen Kazançlar  122
d. Şans Oyunlarına İlişkin Almanya ve İsviçre Örneği  123
e. Karşılık ve İkame Sorunu  123
f. Yeni Bir Düzenleme veya İkramiyenin Gelir Olarak Nitelendirilmesi  126
g. Fikir ve Sanat Eserleri ile Buluşlar  127
h. Devletin Teşvik Ödemeleri  128
3. Kanunî Örnekler  128
a. Çalışma Karşılığı Edinilen Malvarlığı Değerleri ve Sınırları  128
b. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacıyla Kurulan Sandık ve Benzerlerinin YaptığıÖdemeler  131
ba. Amaç ve Kavram  131
bb. Beklemece Haklar ve Ödenen Sigorta Primleri  134
bc. Ödeme Zamanı ve Sermaye Şeklinde Ödeme  135
bd. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Kurumlarından Yapılan Ödeme Çeşitleri  136
be. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Kurumlarının 219/II 2 Kapsamı Dışında Kalan Ödemeleri ve Özel Emeklilik Sigortaları  138
bea. Bireysel Emeklik  139
beb. Garantili Yaşam Sigortası  139
c. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar  141
d. Kişisel Malların Gelirleri  142
da. Genel Olarak  142
db. Çeşitleri  143
dc. Bedelsiz (gratis pay) Hisse Senetleri ve Rüçhan Hakkı  144
e. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler (İkame İlkesi)  146
ea. Amaç ve Tanım  146
eb. Sınırları  146
ec. İkame İlkesinin Uygulama Şartları  147
eca. İlliyet Bağı  147
ecb. Mülkiyet  147
4. Edinilmiş Mallara Diğer Örnekler ve Özel Durumlar  149
a. Doğal ve Hukuki Gelirler  149
b. Aile Hukukundan Doğan Mali Yükümlülükler  149
c. Çalışma Gücü Kaybı Dışındaki Maddi Tazminatlar  149
d. Kıdem Tazminatı  150
e. Şirket/İşletmelerde Endüstriyel Değer Artışı  152
f. 2002 Yılından Önce Kurulan Şirketlerdeki Hisse  153
g. Huzur Hakkı  154
h. Kâr Payı ve Yedek Akçe  155
5. Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumlarına Ödenen Sigorta Primlerinin Eşlerin Boşanması Halinde Edinilmiş Mallara Katılma Rejimin Tasfiyede Dikkate Alınıp Alınmayacağı Sorunu  155
B. Kişisel Mallar  159
1. Genel Olarak  159
2. Kanundan Dolayı Kişisel Mallar  160
a. Yalnız Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya  160
aa. Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya  160
ab. Yalnızca Malik Eş Tarafından Kullanılma  162
ac. Denkleştirme Alacağı  162
b. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcından Önceki Mallar  163
c. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Miras Yoluyla Edinilen Mallar  163
d. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Karşılıksız Edinilen Mallar  164
e. Manevi Tazminat Alacakları  166
f. Kişisel Malların Yerine Geçen Değerler (İkame İlkesi)  166
g. TMK 228/II’ ye Göre Hesaplanan Değer  167
3. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Kişisel Mal Kabul Edilen Değerler  169
a. Bir Meslek İcrasına ya da İşletme Faaliyetine Özgülenen Edinilmiş Malların Kişisel Mal Kabul Edilmesi  169
aa. Genel Olarak  169
ab. Amaç  170
ac. Bir Mesleğin İcrası ve İşletme Faaliyetine Özgülenen Mallar  171
ad. Mevcut ve Gelecekteki Malvarlıklarının Özgülenmesi  173
b. Kişisel Malların Gelirleri  174
III. DEĞER ARTIŞ PAYI (TMK 227 / ZGB 206)  176
A. Genel Olarak  176
B. Değer Artış Payının Unsurları  180
1. Katkı (Para, Mal ve Emek)  180
2. Katkının Diğer Eşin Bir Malvarlığı Değerine Yapılması  182
3. Üçüncü Kişi Perdesinin Kaldırılması  184
4. Katkıda Bulunan Eşin Bağışlama Kastı Olmamalıdır  185
5. Katkıda Bulunan Eş (Hiç ya da Uygun) Bir Karşılık Almamış Olmalıdır  187
6. Konjonktürel Değer Artışı  188
7. Eşler Değer Artış Payından Vazgeçmemiş Olmalılar  189
C. Değer Artışı Payının Hesaplanması  190
1. Başlangıç Değeri (Anfangswert)  190
2. Tasfiye Anındaki Değer (Son Değer = Endwert)  191
3. Yapılan Katkının Sürüm Değeri  192
4. Yapılan Katkı Oranının Tespiti, İspatı Yükü ve Hakkaniyet Oranı  192
5. Değer Artış Katkı Oranı  195
6. Aynı Mala Zaman İçinde Birden Çok Katkı Yapılması  196
7. İrat Şeklindeki Katkılar  198
8. Farklı Mallara Yapılan Katkılar  200
D. Değer Artış Payının Hukukî Niteliği ve Mal Gruplarına Özgülenmesi
(Artık Değer Hesabına Etkisi)  202
1. Tek Taraflı Değişken Alacak Hakkı  202
2. Değer Artış Payının Malvarlığı Gruplarına Özgülenmesi (Artık Değer Hesabına Etkisi)  202
a. Katkıyı Yapan Eşin Malvarlığı Açısından  204
b. Katkıyı Alan Eşin (Borçlu Eşin) Malvarlığı Açısından  207
3. Özel Bir Durum Olarak Kredili Edinimlerdeki Değer Artışları  215
E. Değer Artış Payı Hesabının Katılma Alacağı Nedeniyle Yapılmaması  216
F. Değer Artış Payının Ödenmesi  217
G. Değer Artış Payıİle İlgili Özel Durumlar  218
1. Nişanlıların Değer Artış Payı Alacağı?  218
2. Değer Artış Payından Vazgeçme  218
3. Nominal Değer Garantisi, Katkının Belirlenmesinde Faiz Maliyeti / Faizsiz Finans Yöntemiyle Fiyatlandırılmış Mal Edinimi  218
4. Katkı Alacağı (Katkı Hakkı, Katkı Tazminatı)  220
a. Katkı Alacağının Şartları  221
b. Katkının İspatı  222
c. Hesaplanması  222
d. Katkı Alacağında/Tazminatında Faiz  224
e. Katkı Yapılan Malın Elden Çıkartılmış Olmasındaki Sürüm Değeri  225
5. Değer Artış Payı Alacağı ve Katkı Alacağı İlişkisi  225
6. Katkı Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Birlikte Uygulanmasının Şartları  227
a. Katkının 2002 Yılından Önce Yapılmış Olması  227
b. Katkı Yapılan Malın 2002 Yılından Sonra Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarihte Eşin Malvarlığında Bulunması  227
c. Katkı Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağının Birlikte Uygulanmasının Yöntemi  227
ca. Tarafların Talepleri ile Bağlı Olmamak  227
cb. Hesaplama  227
cba. I. Hesaplama Yöntemi  228
cbb. II. Hesaplama Yöntemi  230
IV. EKLENECEK DEĞERLER (TMK 229 / ZGB 208)  231
A. Genel Olarak  231
1. Muvazaalı İşlemler ve Eklenecek Değerler  232
2. Görevli Mahkeme ve Muvazaa Davası ile Mal Rejiminden Kaynaklanan Davaların Birleştirilmesi  233
B. Hak ve Borç Sahipleri  234
1. Hak Sahipleri  234
2. Borçlu  235
C. Tasarruf Edilen Değerlerin Edinilmiş Mal Grubuna Ait Olması  235
D. Eklenecek Malvarlıklarının Değerinin Tespitinde Devir Tarihi ile Tasfiye Anı Ölçütü
(TMK 235/II)  236
E. Eklemenin Nasıl Yapılacağı  237
F. Karşılıksız Kazandırmalar (TMK 229/I 1)  237
1. Kavram  237
2. Sınırları  238
G. Katılma Alacağını Azaltma Kastı ile Yapılan Devirler (TMK 229/I, 2)  240
1. Mal Varlığı Devri  240
2. Katılma Alacağını Azaltma Kastı  241
H. Tarafların İspat Yükü  242
İ. Üçüncü Kişilere Karşı Etkisi (TMK 229/II)  242
1. Amaç  242
2. Değerlendirme Anı  243
3. Davanın İhbarı  244
4. Hak Düşürücü Süre  245
J. Miras Hükümleri ile İlişkisi  245
V. MAL GRUPLARININ DENKLEŞTİRME ALACAĞI (TMK 230 / ZGB 209)  247
A. Genel Olarak  247
B. Hukuki Niteliği, Tasfiyede Re’sen Dikkate Alınıp Alınmayacağı Sorunu  248
C. Klasik Denkleştirme Alacağı (KDA)  248
D. Borçların Mal Grubuna Özgülenmesi  250
1. Özgülemede Kullanılacak Ölçüt  250
2. Mal Rejiminden Önce Ortaya Çıkan Borçlar  251
3. Mal Rejimi Sırasında Ortaya Çıkan Borçlar  251
a. Gelire İlişkin Borçlar  251
b. Belli Bir Malvarlığına İlişkin Borçlar  251
4. Edinilmiş Mal Grubu Aleyhine Karine  252
5. Değer Artış Payı (TMK 227) Borcunun Mal Grubuna Özgülenmesi  253
D. Aynı Eşin Mal Grupları Arasındaki Değişken Denkleştirme Alacağı (DDA)  255
1. Genel Olarak  255
2. Değişken Denkleştirme Alacağının ve Katkı Yapılan Malvarlığının Özgülenmesi  255
3. Taşınmazın İpotekle Güvence Altına Alınmış Kredi Kullanılarak Edinilmesinde Özgülenme  256
a. Genel Olarak Taşınmazın Özgülenmesi  256
b. İpoteğin (İpotekle Güvence Altına Alınan Borcun) Özgülenmesi  256
ba. Genel Olarak  256
bb. Kural  257
bc. İstisnası  258
4. Edinilmiş ve Kişisel Malların Katkıları Halinde İpoteğin Özgülenmesi  258
5. Zorunlu Tasarrufların Taşınmaz Ediniminde Kullanılması  259
Üçüncü Ayrım: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ  261
I. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNİN AMACI  261
A. Tasfiyenin Hukuki Niteliği  262
B. Belirsiz Alacak Davası  263
C. Tasfiyede Yetkili ve Görevli Mahkeme  268
D. Mal Rejimi Tasfiyesi ile Miras Tasfiyesi İlişkisi  269
II. EŞLERİN MALLARINI GERİ ALMALARI VE BORÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ  272
A. Malların Geri Alınması  272
1. Paylı Mülkiyete Konu Malların Tasfiyesi  272
a. Genel Olarak  272
b. Hakkın Hukuki Niteliği  273
c. Paylı Mülkiyete Konu Malın Eşlerden Birine Bölünmeden Verilmesinin Şartları  274
ca. Üstün Yararın İspatı  274
cb. Diğer Eşin Payının Ödenmesi  274
d. İfası  275
e. Paylı Mülkiyete Konu Malın Tasfiyede Dikkate Alınma (Ön) Sorunu  275
B. Eşlerin Karşılıklı Borçlarına İlişkin Düzenlemeleri  276
III. ARTIK DEĞER HESABI  277
A. Genel Olarak  277
B. Malvarlığı Değerlerin Eşlerin Mal Gruplarına Özgülenmesi  277
1. Malvarlığı Değerlerinin Tespiti ve Özgülemesi  277
2. Muvazaalı Devir, İnançlı Temlik Konusu Malın Özgülenmesi  278
3. Üçüncü Kişinin Mülkiyetindeki Malların Tasfiyede Dikkate Alınması  279
4. Üçüncü Kişiden Olan Alacaklar  280
5. Mal Rejiminin Sona Ermesinin Artık Değer Hesabında Malvarlığı Değerlerine Etkisi  280
C. Malların Değerlendirme Anı ve Ölçütü  284
1. Genel Olarak  284
2. Malların Değerlendirme Anı  285
a. Tasfiye Anı  285
b. Devir Tarihi veya Tasfiye Anı  285
c. Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Açısından  287
d. Tarafların Anlaşarak Farklı Bir Değerlendirme Anı Kabul Etmeleri  288
3. Sürüm Değeri  288
a. Genel Olarak  288
b. Malın Mal Rejimimin Sona Erdiği Haliyle Sürüm Değeri Belirlenir  289
c. Sürüm Değeri Kavramı ve Tespiti  290
d. Uygulanacak Metotlar  290
4. Gelir Değeri  291
a. Genel Olarak  291
b. Gelir Değeri Kavramı ve Genel Olarak Hesaplanması  292
c. Tarımsal İşletmelerin Gelir Değeri  294
d. Gelir Değerin Uygulama Şartları  295
e. Elbirliği ve Paylı Mülkiyet Halinde Gelir Değerinin Uygulanması  296
f. TMK 233 Kuralının Niteliği  296
g. Tarımsal İşletme ve Bizzat İşletmeye Devam Etmek  297
h. TMK 233/II Hükmüne Göre Diğer Eşin Değer Artış Payı ve Artık Değere Katılma Alacağı  299
ı. Değerlendirmeye ve İşletmenin Kazancından Mirasçılara Pay Ödenmesine İlişkin Hükümlerin Kıyasen Uygulanması  301
5. Özel Hal Değeri (Hakkaniyet Değeri)  302
a. Hak Sahipleri  302
b. Özel Haller  302
c. Hesaplanan Değerin Arttırılması  304
C. Artık Değer Hesabı  304
1. Artık Değer Hesabının Aktifleri  304
a. Mevcut Edinilmiş Mallar (EM)  304
b. Değer Artış Payı (Alacak) – TMK 227 (DAPA)  305
c. Eklenecek Değerler – TMK 229 (ED)  305
d. Denkleştirme Alacağı – TMK 230 (DA)  305
2. Artık Değer Hesabının Pasifleri  306
a. Değer Artış Payı (Borcu) – TMK md. 227 (DAPB)  306
b. Denkleştirme Borcu – TMK 230 (DB)  306
c. Diğer Borçlar – TMK md. 231  307
D. Artık Değer  307
IV. ARTIK DEĞERE KATILMA  307
A. Kanuna Göre (TMK 236)  307
B. Artık Değere Katılma Alacağı Hesabının (Tasfiyenin) Yapılmaması  308
C. Artık Değere Katılma Oranın Hakkaniyet Gereği Azaltılması veya Kaldırılması  310
D. Sözleşme ile Kanuni Paylaşım Esasından Farklı Bir Esasın Kabulü (TMK 237 / ZGB 216)  311
1. Genel Olarak  311
2. TMK 237 Uygulama Alanı, Sınırları  312
3. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Düzenleme İmkânlarına Örnekler  313
4. Mal Rejimi Sözleşmelerinde İade Şartı (Rückfallsklausel)  316
5. Eşlerin Ortak Olmayan Çocuklarının ve Altsoylarının Saklı Paylarının Korunması  317
a. Sağ Kalan Eşin Lehine Yapılan Düzenlemenin Hukuki Nitelemesi  317
b. Sağ Kalan Eş Lehine Yapılan Düzenlemenin Hukuki Nitelemesi  318
c. Eşlerin Ortak Olmayan Çocukları ve Onların Altsoyları  318
ca. Saklı Payın Tespiti  319
cb. Saklı Payın Tenkis Davası ile Korunması  319
d. Saklı Pay Sahibi Diğer Mirasçılar  320
e. Saklı Pay Korumasının Diğer Mirasçıların Saklı Paylarına Etkisi  320
E. İptal, Boşanma veya Mahkeme Kararıyla Mal Ayrılığında Artık Değere Katılmanın Sözleşme ile Belirlenmesi  323
1. Genel Olarak  323
2. Uygulama Alanı  323
3. Uygulama Şartı Olarak ‘Açıkça Öngörme’  324
F. İrade Sakatlığı ve Dönme  325
V. ARTIK DEĞER KATILMA ALACAĞI VE DEĞER ARTIŞ PAYININ ÖDENMESİ  325
A. Alacakların Niteliği ve Genel Olarak Ödenmesi  325
B. Alacakların (Artık Değer ve Değer Artış Payı) Talep Edilebileceği Zaman (İfa Zamanı, Alacağın Muaccelliyeti)  326
C. Külli Tasfiye, Karşılıklı Alacakların Takas Zorunluluğu ve Taleple Bağlılık Sorunu  328
D. Nakdî veya Ayni Ödeme İmkânı  330
1. Sürüm Değeri, İfa Amacıyla ve İfa Yerine Edim  331
E. Borçluya Vade Tanınması  332
1. Genel Olarak Uygulama Alanı  332
2. Taraflar ve Hakkın Hukuki Niteliği  333
3. Vade Tanımanın Uygulama Şartları  334
a. Mal Rejiminin Sona Ermesi  334
b. Ciddi Güçlükler  334
4. İspat Yükü  335
5. Vade Süresi ve Vade Tanımanın Hukuki Sonuçları  335
F. Alacağa Faiz Yürütülüp Güvence Verilmesi  336
G. Aile Konutu ve Ev EşyasıÜzerinde Ayni Hak Tanınmasını Talep Hakkı  336
1. Genel Olarak  336
2. Ayni Hak Tanınmasını Talep Hakkının Uygulanması  337
a. Eski Yaşantısını Devam Ettirebilmesi  337
b. Hak Sahibi Eş  338
c. Aile Konutu ve Ev Eşyası  338
d. Artık Değerin Mahsup Edilmesi ve Bedel Ödenmesi  340
3. Talep Edilecek Hak Çeşitleri  342
a. İntifa Hakkı  342
b. Oturma Hakkı  342
c. Hak Sahibi Eşi Seçim Hakkı ve Süresi  343
d. Aile Konutu ve Ev EşyasıÜzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması  343
4. Meslek veya Sanatın İcrası İçin Gerekli Bölümlerde Ayni Hak Talep Hakkının Kullanılamaması  345
H. Üçüncü Kişiye Karşı Dava Hakkı  346
1. Genel Olarak  346
a. Düzenlemenin Amacı  346
b. Uygulama Alanı Sınırları (Mirasta Tenkis ve Denkleştirme)  346
c. Düzenlemenin Emredici Niteliği  348
2. Hükmün Uygulama Şartları  348
a. Artık Değere Katılma Alacağı ve Kısmen Karşılanamamış Olması  348
b. Üçüncü Kişiye Yapılan Karşılıksız Kazandırma  348
c. Borçlu Eşin Terekesi veya Malvarlığının Yetersiz Olması  349
ca. Genel Olarak  349
cb. Yargıtay Uygulaması  351
d. Üçüncü Kişinin İyi niyetli veya Kötü Niyetli Oluşu ve Zenginleşmesi  352
3. Hak Sahibi Alacaklı  353
4. Borçlu Davalı Üçüncü Kişi  354
5. Hak Düşürücü Süre ve Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı Zamanaşımı İlişkisi  355
6. Hak Düşürücü Süre ve Artık Değere Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı Zamanaşımı İlişkisi  355
7. TMK 229/II’ye Göre Davanın İhbarı ve TMK 241 İlişkisi  356
8. Mirasın Tenkisine İlişkin Hükümlerin Kıyasen Uygulanması  357
VI. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞINDA VE DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI  359
A. Genel Olarak  359
1. Doktrindeki Görüşler  360
2. Yargıtay Görüşü  361
B. Zamanaşımı Süresi  362
C. Genel Hükümlere Göre Zamanaşımı  366
D. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  367
E. Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi  369
F. Değerlendirme  370
Dördüncü Bölüm: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ TASFİYE VE MAL REJİMİ SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ  371
I. TASFİYE ÖRNEKLERİ  371
II. MAL REJİMİ SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ  382
Beşinci Bölüm: EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER  385
I. YÜRÜRLÜK SORUNU  385
II. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ  388
III. MAL REJİMİNİN ÖLÜMLE SONA ERMESİNDE MİRAS HUKUKU İLE İLİŞKİSİ  390
IV. KAZANÇ ORTAKLI YASAL MAL REJİMİNİN ÖLÜMLE SONA ERMESİNDE DENKLEŞTİRMEYE İLİŞKİN ALMAN MAL REJİMİ HUKUKUNDAKİ ÇÖZÜM ÖRNEĞİ (BGB § 1371)  393
A. Genel Olarak Yasal Mal Rejimi “Kazanç Ortaklığı”  394
B. Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi  397
1. Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payının Arttırılması ile Kazanç Denkleştirilmesi  397
2. Sağ Kalan Eşin Yasal Mal Rejimi Hükümlerine Dayanarak Kazanç Denkleştirilmesi  398
a. Şartları  398
b. Hukuki Sonuçları ve Sınırlar  398
c. Eğitim Alacağı  399
ca. Şartları  399
cb. Hukuki Sonuçları ve Sınırları  400
C. Değerlendirme  400
V. ENVANTER SORUNU  403
VI. KATILMA VE DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAKLARININ BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİ ÜZERİNE ETKİSİ  403
VII. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE KONSOLOSLUK ANLAŞMALARININ MAL REJİMİNDEKİ ROLÜ  403
Kaynakça  405
Kanun Maddeleri Dizini  417
Kavramlar Dizini  421
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.