Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları
(En Son Yargıtay İçtihatları İle)
Eylül 2020 / 4. Baskı / 1168 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 265.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Şubat 2017 264.00 TL -     Sepete Ekle
   

Önalım davalarında son zamanlarda artış görülmesinin nedeni; paylı mülkiyete konu taşınmazda pay satışa çıktığında, yapılacak satıştan haberdar olup, payı normal satış fiyatı üzerinden satın almayıp, satılık olan payın üçüncü bir kişiye satılmasını bekleyip, pay satıldığında tapudaki satış bedelini araştırıp düşük bir bedelle satıldığını öğrenerek, bu payı değerinin çok altında bir bedelle alma düşüncesidir. Bunu önlemek için önalım davalarında taşınmazın tapuda gösterilen bedel ve masraflarından az olmamak üzere dava tarihindeki rayiç bedeli üzerinden önalım hakkının kullanılabileceğine dair yasal bir düzenleme yapılmalıdır.

Eserde; önalım hakkı, önalım davasında görevli ve yetkili mahkeme, taraflar, taraf ve dava ehliyeti, önalım hakkının kullanılamayacağı durumlar, dava açmada uyulması gerekli olan süreler, muvazaalı işlemler, yargılama giderleri, vekâlet ücreti ve kanun yolları gibi konulara yer verilmiştir. Bu eser, hukukçuların konu ile ilgili emsal kararlara kolayca ulaşmalarını sağlamak için hazırlanmış içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Yargıtay ilgili Hukuk Dairesinin son yıllarda vermiş olduğu tüm kararlar taranarak ve emsal olanlar seçilerek hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Önalım Hakkının Kullanılması ve Sona Ermesi
Önalım Davasına Konu Olamayacak Bazı Hukuki İşlemler
Önalım Davasında Usule İlişkin Bazı Konular
Önalım Davaları İle İlgili Örnekler
Barkod: 9789750261619
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1168
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI VE SONA ERMESİ
BİRİNCİ KISIM
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI
I. MÜLKİYET HAKKI  15
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  15
2. Mevzuat  16
3. Açıklamalar  17
4. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu  17
5. Taşınmazın Tescil İle veya Tescil Öncesi Mülkiyetinin Kazanılması  19
II. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  26
1. Mevzuat  26
2. Açıklamalar  26
III. ÖNALIM HAKKI İLE İLGİLİ TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ DÜZENLEME  33
1. Mevzuat  33
2. Açıklamalar  34
3. Önalım Hakkı  35
4. Önalım Hakkının Kullanılmasında Süreler  42
5. Önalım Hakkının Dava Yoluyla Kullanılması  47
6. Önalım Bedeli  53
IV. ÖNALIM HAKKI İLE İLGİLİ TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDAKİ DÜZENLEME  58
1. Mevzuat  58
2. Açıklamalar  59
İKİNCİ KISIM
ÖNALIM HAKKININ SONA ERMESİ
I. ÖNALIM HAKKINDAN VEYA AÇILAN DAVADAN FERAGAT  64
1. Mevzuat  64
2. Önalım Hakkından Feragat  64
3. Açılan Davadan Feragat  64
II. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMESİ  67
1. Mevzuat  67
2. Açıklamalar  67
III. ÖNALIM HAKKI KONUSU TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI  72
1. Mevzuat  72
2. Açıklamalar  72
IV. PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ  74
1. Mevzuat  74
2. Açıklamalar  74
İKİNCİ BÖLÜM
ÖNALIM DAVASINA KONU OLAMAYACAK
BAZI HUKUKİ İŞLEMLER
I. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ  77
1. Mevzuat  77
2. Açıklamalar  77
II. CEBRİ ARTIRMA YOLU İLE YAPILAN SATIŞLAR  85
1. Mevzuat  85
2. Açıklamalar  85
III. FERAGAT VE VAZGEÇMENİN ÖNALIM HAKKINA ETKİSİNE  88
1. Mevzuat  88
2. Açıklamalar  88
IV. FİİLİ TAKSİM HALİNDE ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI  91
1. Mevzuat  91
2. Açıklamalar  91
V. İHTİYARİ AÇIK ARTIRMALAR  96
1. Mevzuat  96
2. Açıklamalar  96
VI. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖNALIM HAKKINA ETKİSİ  100
1. Mevzuat  100
2. Açıklamalar  100
VII. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA TABİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ ÖNALIM HAKKINA ETKİSİ  102
1. Mevzuat  102
2. Açıklamalar  102
VIII. MEVCUT PAYDAŞLAR ARASINDAKİ SATIŞLARDA VEYA TÜM PAYLARIN BİRLİKTE SATILMASINDA  106
1. Mevzuat  106
2. Açıklamalar  106
IX. PAYIN BİR ORTAKLIĞA SERMAYE OLARAK KONULMASI  109
1. Mevzuat  109
2. Açıklamalar  110
X. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ  117
1. Mevzuat  117
2. Açıklamalar  117
XI. TRAMPA SÖZLEŞMESİ  124
1. Mevzuat  124
2. Açıklamalar  124
XII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ  130
1. Mevzuat  130
2. Açıklamalar  130
XIII. TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN SATIMI  136
1. Mevzuat  136
2. Açıklamalar  136
XIV. TOPLULAŞTIRMA  140
1. Mevzuat  140
2. Açıklamalar  141
XV. ÖZEL KANUNLARDAKİ DÜZENLEMELERİN ÖNALIM HAKKINA ETKİSİ  145
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖNALIM DAVASINDA USULE İLİŞKİN BAZI KONULAR
I. ÖNALIM DAVASINDA TARAFLAR, TARAF VE DAVA EHLİYETİ  147
1. Önalım Davasında Taraf ve Dava Ehliyeti  147
2. Elbirliği Şeklinde Malik Olanların Dava Ehliyeti  151
3. Dava Açıldıktan Sonra Payın Temliki Halinde Taraf Değişikliği  156
II. ÖNALIM HAKKINDAN EŞİT YARARLANMA İLKESİ  163
1. Mevzuat  163
2. Açıklamalar  164
III. ÖNALIM DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  168
1. Görevli Mahkeme  168
2. Yetkili Mahkeme  169
IV. ÖNALIM DAVASINDAKİ USULÜ İŞLEMLER  171
1. Mevzuat  171
2. Açıklamalar  171
V. DAVANIN AÇILMASI  177
1. Mevzuat  177
2. Açıklamalar  177
VI. MUVAZAA  178
1. Mevzuat  178
2. Açıklamalar  178
VII. KARAR  185
1. Mevzuat  185
2. Açıklamalar  185
VIII. BEKLETİCİ MESELE  190
1. Mevzuat  190
2. Açıklamalar  191
IX. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  194
1. Mevzuat  194
2. Açıklamalar  195
3. Yargılama Harçları  195
4. Yargılama Masrafları  200
5. Vekâlet Ücreti  200
X. KANUN YOLLARI  204
1. İstinaf  205
2. Temyiz  206
ÖNALIM DAVALARI İLE İLGİLİ
ÖRNEKLER
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  207
TENSİP TUTANAĞI ÖRNEKLERİ  212
DURUŞMA TUTANAKLARI ÖRNEKLERİ  220
HUKUKİ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ  225
GEREKÇELİ MAHKEME KARARI ÖRNEKLERİ  228
YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI  241
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1111
Yararlanılan Kaynaklar  1161
Kavram Dizini  1165
 


A. Lale Sirmen
Ekim 2020
105.00 TL
Sepete Ekle
İlknur Serdar ...
Ekim 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Kemale Leyla Aslan Bingöl
Ekim 2020
22.00 TL
İndirimli: 19.80 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI VE SONA ERMESİ
BİRİNCİ KISIM
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI
I. MÜLKİYET HAKKI  15
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  15
2. Mevzuat  16
3. Açıklamalar  17
4. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu  17
5. Taşınmazın Tescil İle veya Tescil Öncesi Mülkiyetinin Kazanılması  19
II. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  26
1. Mevzuat  26
2. Açıklamalar  26
III. ÖNALIM HAKKI İLE İLGİLİ TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ DÜZENLEME  33
1. Mevzuat  33
2. Açıklamalar  34
3. Önalım Hakkı  35
4. Önalım Hakkının Kullanılmasında Süreler  42
5. Önalım Hakkının Dava Yoluyla Kullanılması  47
6. Önalım Bedeli  53
IV. ÖNALIM HAKKI İLE İLGİLİ TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDAKİ DÜZENLEME  58
1. Mevzuat  58
2. Açıklamalar  59
İKİNCİ KISIM
ÖNALIM HAKKININ SONA ERMESİ
I. ÖNALIM HAKKINDAN VEYA AÇILAN DAVADAN FERAGAT  64
1. Mevzuat  64
2. Önalım Hakkından Feragat  64
3. Açılan Davadan Feragat  64
II. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMESİ  67
1. Mevzuat  67
2. Açıklamalar  67
III. ÖNALIM HAKKI KONUSU TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI  72
1. Mevzuat  72
2. Açıklamalar  72
IV. PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ  74
1. Mevzuat  74
2. Açıklamalar  74
İKİNCİ BÖLÜM
ÖNALIM DAVASINA KONU OLAMAYACAK
BAZI HUKUKİ İŞLEMLER
I. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ  77
1. Mevzuat  77
2. Açıklamalar  77
II. CEBRİ ARTIRMA YOLU İLE YAPILAN SATIŞLAR  85
1. Mevzuat  85
2. Açıklamalar  85
III. FERAGAT VE VAZGEÇMENİN ÖNALIM HAKKINA ETKİSİNE  88
1. Mevzuat  88
2. Açıklamalar  88
IV. FİİLİ TAKSİM HALİNDE ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI  91
1. Mevzuat  91
2. Açıklamalar  91
V. İHTİYARİ AÇIK ARTIRMALAR  96
1. Mevzuat  96
2. Açıklamalar  96
VI. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN ÖNALIM HAKKINA ETKİSİ  100
1. Mevzuat  100
2. Açıklamalar  100
VII. KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA TABİ TAŞINMAZ SATIŞLARININ ÖNALIM HAKKINA ETKİSİ  102
1. Mevzuat  102
2. Açıklamalar  102
VIII. MEVCUT PAYDAŞLAR ARASINDAKİ SATIŞLARDA VEYA TÜM PAYLARIN BİRLİKTE SATILMASINDA  106
1. Mevzuat  106
2. Açıklamalar  106
IX. PAYIN BİR ORTAKLIĞA SERMAYE OLARAK KONULMASI  109
1. Mevzuat  109
2. Açıklamalar  110
X. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ  117
1. Mevzuat  117
2. Açıklamalar  117
XI. TRAMPA SÖZLEŞMESİ  124
1. Mevzuat  124
2. Açıklamalar  124
XII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ  130
1. Mevzuat  130
2. Açıklamalar  130
XIII. TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN SATIMI  136
1. Mevzuat  136
2. Açıklamalar  136
XIV. TOPLULAŞTIRMA  140
1. Mevzuat  140
2. Açıklamalar  141
XV. ÖZEL KANUNLARDAKİ DÜZENLEMELERİN ÖNALIM HAKKINA ETKİSİ  145
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖNALIM DAVASINDA USULE İLİŞKİN BAZI KONULAR
I. ÖNALIM DAVASINDA TARAFLAR, TARAF VE DAVA EHLİYETİ  147
1. Önalım Davasında Taraf ve Dava Ehliyeti  147
2. Elbirliği Şeklinde Malik Olanların Dava Ehliyeti  151
3. Dava Açıldıktan Sonra Payın Temliki Halinde Taraf Değişikliği  156
II. ÖNALIM HAKKINDAN EŞİT YARARLANMA İLKESİ  163
1. Mevzuat  163
2. Açıklamalar  164
III. ÖNALIM DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  168
1. Görevli Mahkeme  168
2. Yetkili Mahkeme  169
IV. ÖNALIM DAVASINDAKİ USULÜ İŞLEMLER  171
1. Mevzuat  171
2. Açıklamalar  171
V. DAVANIN AÇILMASI  177
1. Mevzuat  177
2. Açıklamalar  177
VI. MUVAZAA  178
1. Mevzuat  178
2. Açıklamalar  178
VII. KARAR  185
1. Mevzuat  185
2. Açıklamalar  185
VIII. BEKLETİCİ MESELE  190
1. Mevzuat  190
2. Açıklamalar  191
IX. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  194
1. Mevzuat  194
2. Açıklamalar  195
3. Yargılama Harçları  195
4. Yargılama Masrafları  200
5. Vekâlet Ücreti  200
X. KANUN YOLLARI  204
1. İstinaf  205
2. Temyiz  206
ÖNALIM DAVALARI İLE İLGİLİ
ÖRNEKLER
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  207
TENSİP TUTANAĞI ÖRNEKLERİ  212
DURUŞMA TUTANAKLARI ÖRNEKLERİ  220
HUKUKİ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ  225
GEREKÇELİ MAHKEME KARARI ÖRNEKLERİ  228
YARGITAY İLGİLİ DAİRE KARARLARI  241
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1111
Yararlanılan Kaynaklar  1161
Kavram Dizini  1165
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020