Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Medenî Usul Hukuku
Mart 2019 / 1. Baskı / 424 Syf.
Fiyatı: 34.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Medeni Usul Hukuku" ismiyle yayınlanan bu kitabında; medeni usul hukuku dersine ilişkin temel bilgilere yer verilmiştir. Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için birçok konu şemalarla ve somut örneklerle desteklenerek anlatılmıştır. Ayrıca ünite sonlarına ünite özetleri ve çoktan seçmeli değerlendirme soruları eklenerek hem konuların pekiştirilmesi, hem de meslek sınavlarına hazırlanan Öğrencilere katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Mahkeme Teşkilatı
Mahkemeler Arasındaki İlişki
Mahkeme Çalışanları
Dava Açılması
Davanın Tarafları
İspat Hukuku
Kanun Yolları
Geçici Hukuki Korumalar
Tahkim
Arabuluculuk
Bireysel Başvuru
Barkod: 9789750253850
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 424
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  21
Birinci Ünite
MEDENİ USUL HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE MEDENİ USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
GİRİŞ  23
Birinci Kısım
MEDENİ USUL HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. MEDENİ USUL HUKUKUNUN DİĞER HUKUK ALANLARI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE ANLAMI  25
II. MEDENİ USUL HUKUKUNUN AMACI  28
III. MEDENİ USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI  29
IV. MEDENİ USUL HUKUKUNUN YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  31
A. Medeni Usul Hukukunun Yer Bakımından Uygulanması  31
B. Medeni Usul Hukukunun Zaman Bakımından Uygulanması  32
V. YARGI TEŞKİLATI  33
A. Yargı ve Yargısal Faaliyet  33
B. Yargı Yolları  34
1. Genel Olarak Yargı Yolları ve Yargı Yolları Arasındaki İlişki  34
2. Anayasa Yargısı  35
3. İdari Yargı  35
4. Adli Yargı  37
C. Medeni Usul Hukukunda Çekişmeli Yargı Çekişmesiz Yargı Ayrımı  39
D. Çekişmesiz Yargının Diğer Özellikleri  42
İkinci Kısım
MEDENİ USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
I. MEDENİ USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  44
II. TASARRUF İLKESİ  45
III. TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ  47
IV. TEKSİF İLKESİ  49
V. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ  50
VI. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI  51
VII. ALENİYET İLKESİ  53
VIII. DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  55
IX. YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ  56
X. HUKUKUN UYGULANMASI  58
XI. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ  58
XII. DOĞRUDANLIK İLKESİ  60
XIII. USUL EKONOMİSİ İLKESİ  60
ÜNİTE ÖZETİ  64
ÜNİTE SORULARI  65
İkinci Ünite
ADLİ YARGI MAHKEME TEŞKİLATI, MAHKEMELERDE ÇALIŞAN KİŞİLER VE MAHKEMELER ARASINDAKİ İLİŞKİ
GİRİŞ  69
Birinci Kısım
MEDENİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ VE BU MAHKEMELER
ARASINDAKİ İLİŞKİLER
I. MEDENİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ  71
II. MEDENİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ  72
III. ÖZEL MAHKEMELER  72
A. İcra Mahkemesi  72
1. İcra Mahkemesinin Görevleri  72
2. İcra Mahkemesinde Görülen Yargılamaların Bazı Özellikleri  73
B. Aile Mahkemesi  74
1. Aile Mahkemeleri Hakkında Genel Bilgiler  74
2. Aile Mahkemesinin Görevleri  75
C. Tüketici Mahkemesi  75
D. Fikrî ve Sınai Haklar Mahkemesi  77
E. İş Mahkemesi  78
F. Kadastro Mahkemesi  80
1. Kadastro Mahkemesi Hakkında Genel Bilgiler  80
2. Kadastro Mahkemesinin Görevleri  81
G. Asliye Ticaret Mahkemesi  82
IV. GENEL MAHKEMELER  85
A. Sulh Hukuk Mahkemesi  85
B. Asliye Hukuk Mahkemesi  86
V. İLK DERECE MAHKEMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  87
A. Görev  87
1. Görev Kurallarının Niteliği  88
2. Görev İtirazının İleri Sürülmesi ve Görevsizlik Kararının Sonuçları  89
B. Yetki  91
1. Kesin Olmayan Yetki Kuralları  92
a. Genel Yetki Kuralları  92
b. Özel Yetki Kuralları  94
2. Kesin Yetki Kuralları  96
3. Yetki Sözleşmesi  97
4. Yetki İtirazı ve Yetki İtirazının Sonuçları  99
C. Merci (Yargılama Yeri) Tayini  101
1. Genel Olarak Merci Tayini  101
2. Merci Tayini (Yargı Yeri Belirtilmesi) Usulü  102
D. İkinci Derece Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri)  104
1. Bölge Adliye Mahkemesi Hakkında Genel Bilgiler  104
2. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinin Görevleri  104
E. Üçüncü Derece Mahkemesi (Yargıtay)  106
F. İstinabe ve Naip Tayini  107
1. İstinabe  107
2. Naip Tayini  109
İkinci Kısım
MAHKEMELERDE ÇALIŞAN KİŞİLER
I. MAHKEMEDE ÇALIŞAN KİŞİLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER  110
A. Hâkimler  110
1. Hâkimin Davadan Çekinmesi (Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması)  112
a. Çekinme Nedenleri  112
b. Hâkimin Çekinme Usulü  113
2. Hâkimin Reddi  113
a. Hâkimin Reddi Nedenleri  113
b. Hâkimin Reddi Usulü  114
c. Hâkimin Reddine Bağlanan Sonuçlar  116
2. Hâkimlerin Sorumluluğu  117
a.Genel Olarak Hakimin Sorumluluğu  117
b. Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu  117
c. Davaların Açılacağı Mahkeme ve Yargılama Usulü  118
B. Avukatlar  119
C. Zabıt Kâtipleri (Yazıcı)  122
ÜNİTE ÖZETİ  123
ÜNİTE SORULARI  125
Üçüncü Ünite
DAVA TEORİSİ, DAVADA TARAF VE İLGİLİLERİN ROLLERİ
GİRİŞ  129
Birinci Kısım
DAVA TEORİSİ
I. DAVA KAVRAMI  130
II. TARAFLAR  130
III. DAVA ŞARTLARI  131
IV. İLK İTİRAZLAR  133
V. DAVA ÇEŞİTLERİ  133
A. Eda Davası  133
B. Tespit Davaları  134
C. İnşai Davalar  135
D. Belirsiz Alacak Davası  135
E. Kısmi Dava  136
F. Terditli Dava  137
G. Seçimlik Davalar  137
H. Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi)  138
I. Topluluk (Grup) Davası  138
İkinci Kısım
DAVANIN TARAFLARI VE DAVADA İLGİLİLERİN ROLLERİ
I. TARAF EHLİYETİ  140
II. DAVA EHLİYETİ  140
III. TARAF SIFATI (HUSUMET)  141
IV. DAVA TAKİP YETKİSİ  142
V. DAVA ARKADAŞLIĞI  143
A. Mecburî Dava Arkadaşlığı  143
B. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  145
VI. DAVADA TEMSİL  146
A. Kanuni Temsil  147
B. İradi Temsil (Davaya Vekâlet)  147
VII. DAVADA TARAF DEĞİŞİKLİĞİ  150
A. Kanuni Taraf Değişikliği  150
B. İradi Taraf Değişikliği  150
VIII. DAVAYA MÜDAHALE  152
A. Aslî Müdahale  152
B. Fer’i Müdahale  153
C. Müdahalenin Etkisi  154
IX. DAVANIN İHBARI  154
ÜNİTE ÖZETİ  156
ÜNİTE SORULARI  157
Dördüncü Ünite
DAVA AÇILMASI, ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT
GİRİŞ  161
Birinci Kısım
DAVA AÇILMASI
I. DAVA AÇILMASI VE SÜRELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER  163
II. SÜRELER  163
III. ADLİ TATİL  164
IV. ESKİ HÂLE GETİRME  166
V. TEBLİGAT  167
VI. YARGILAMA USULLERİ  169
VII. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  171
A. Yargılama Harçları  172
B. Harçtan Muafiyet ve İstisnalar  174
C. Yargılama Giderleri  175
D. Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  178
1. Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi  178
2. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  179
3. Dava Hakkının Kötüye Kullanılmasının ve Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranmanın Yargılama Giderlerine Etkisi  180
VIII. ADLİ YARDIM  181
A. Adli Yardım Hakkında Genel Olarak  181
B. Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler  182
C. Adli Yardımın Kapsamı  183
D. Adli Yardım Talebi  183
E. Adli Yardım Talebinin İncelenmesi  184
F. Adli Yardım Kararının Kaldırılması  184
IX. UYAP (ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ)  185
İkinci Kısım
DİLEKÇELER AŞAMASI
I. DAVA DİLEKÇESİ  186
A. Dava Dilekçesi ve Dilekçenin Unsurları  186
B. Dava Dilekçesinin Unsurlarında Eksiklik Bulunması  189
C. Dava Açılmasının Sonuçları  191
II. CEVAP DİLEKÇESİ  195
A. Cevap Dilekçesi Hakkında Genel Bilgiler  195
B. Cevap Dilekçesinin Unsurları  196
C. Davalının Savunma Vasıtaları  197
D. Karşı Dava  202
III. İKİNCİ DİLEKÇELER  204
IV. İDDİA VE SAVUNMAYI DEĞİŞTİRME VEYA GENİŞLETME YASAĞI  205
A.Genel Olarak İddia ve Savunmayı Değiştirme veya Genişletme Yasağı  205
B. İddia ve Savunmayı Değiştirme veya Genişletme Yasağının Aşılma Halleri  208
1. Karşı Tarafın Açık Rızası  208
2. Islah  208
3. Dava Konusunun Devri (Müddeabihin Temliki)  210
Üçüncü Kısım
ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT
I. ÖN İNCELEME  212
A. Ön İnceleme Hakkında Genel Bilgiler  212
B. Ön İncelemenin Kapsamı  213
C. Ön İnceleme Duruşması  215
II. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER VE ZAMANAŞIMI HAKKINDA İNCELEME  215
III. TAHKİKAT  216
A. Tahkikat Hakkında Genel Bilgiler  216
B. Tahkikat Aşamasında Duruşma Yapılması  217
C. Tahkikatın Yürütülmesi  218
D. Duruşma Düzeni  220
E. Duruşma Tutanağı ve İçeriği  221
F. Dava Dosyasını İlgilendiren Bazı Özel Durumlar  222
G. Tahkikat Aşamasında Gerçekleşebilecek Bazı Özel Durumlar  223
1. İsticvap  223
a. İsticvap Hakkında Gnel Bilgiler  223
b. İsticvabın Yapılması  225
2. Ön Sorun  226
3. Bekletici Sorun  227
4. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  228
a. Davaların Birleştirilmesi  228
b. Davaların Ayrılması  229
5. Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması  230
a. Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması ve Dosyanın İşlemden KaldırılmaNedenleri  230
b. Davanın Yenilenmesi  231
c. Dava Dosyanın İşlemden Kaldırılmasının Sonuçları  231
6. Disiplin Para Cezası  232
ÜNİTE ÖZETİ  234
ÜNİTE SORULARI  236
Beşinci Ünite
İSPAT HUKUKU
GİRİŞ  241
Birinci Kısım
GENEL OLARAK İSPAT HUKUKU VE KESİN DELİLLER
I. İSPAT KURALLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  243
II. İSPAT YÜKÜ  243
III. KARİNELER  245
IV. DELİLLER  246
A. Delillerin İncelenmesi ve Delilden Vazgeçme  247
B. Delil Sözleşmesi  248
C. Delil Türleri  249
İkinci Kısım
KESİN DELİLLER
I. SENET  251
A. Senet ve Belge Kavramı  251
B. Senet Hakkında Genel Bilgiler  251
C. Senedin Unsurları  252
D. Adî Senetler  252
E. Resmî Senetler  253
F. Senetlerin İbraz Edilme Zorunluluğu  254
G. Senetle İspat Kuralı  256
II. YEMİN  259
III. KESİN HÜKÜM  260
A. Şeklî Anlamda Kesin Hüküm  261
B. Maddi Anlamda Kesin Hüküm  261
IV. İKRAR  262
Üçüncü Kısım
TAKDİRİ DELİLLER
I. TANIK BEYANI  265
A. Tanıkların Gösterilmesi ve Dinlenilmesi  265
B. Tanık Beyanlarının Değerlendirilmesi  268
C. Tanıklıktan Çekinme  269
II. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  271
A. Bilirkişi İncelemesi Hakkında Genel Bilgiler  271
B. Bilirkişinin Yasaklılığı ve Reddi  273
C. Bilirkişinin Yükümlülükleri ve Yetkileri  274
D. Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi  277
E. Bilirkişinin Hukuki ve Cezaî Sorumluluğu  278
III. KEŞİF  279
IV. UZMAN GÖRÜŞÜ  281
ÜNİTE ÖZETİ  283
ÜNİTE SORULARI  285
Altıncı Ünite
İLK DERECE YARGILAMASININ SONA ERMESİ
GİRİŞ  289
I. TAHKİKATIN SONA ERMESİ  289
II. SÖZLÜ YARGILAMA  290
IV. KARAR VE KARAR ÇEŞİTLERİ  292
V. HÜKÜM  294
A. Hükmün Verilmesi  294
B. Hükmün Unsurları  296
C. Hükmün Etkisi  297
D. Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi  299
E. Hükmün Tavzih ve Tashihi  300
VI. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLEİR  301
A. Genel Olarak Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  301
B. Davadan Feragat  302
C. Davayı Kabul  304
D. Sulh  306
ÜNİTE ÖZETİ  308
ÜNİTE SORULARI  309
Yedinci Ünite
KANUN YOLLARI
GİRİŞ  313
Birinci Kısım
KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. KANUN YOLU KAVRAMI VE KANUN YOLLARININ AMACI  314
II. KANUN YOLLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ  315
III. KANUN YOLUNA BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞVURUDAN FERAGAT  316
IV. KANUN YOLU AYRIMLARI  318
İkinci Kısım
İSTİNAF KANUN YOLU
I. İSTİNAF YOLU HAKKINDA GENEL BİLGİLER  320
II. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLECEK KARARLAR  321
III. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU  322
A. İstanaf Yoluna Başvuru Şekli ve Zamanı  322
B. İstinaf Başvurusunun İncelenmesi  325
C. İstinaf Yolunda Duruşma Yapılması  326
D. İstinaf Yolunda Yapılamayacak İşlemler  328
E. İstinaf Yoluna Başvuru Sonucunda Verilebilecek Kararlar  328
Üçüncü Kısım
TEMYİZ KANUN YOLU
I. TEMYİZ KANUN YOLU HAKKINDA GENEL BİLGİLER  330
II. TEMYİZE TABİ OLAN VE TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR  333
III. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI  334
IV. YARGITAY’IN TEMYİZ İNCELEMESİ  335
A.Temyiz İncelemesi  335
B. Temyiz (Bozma Nedenleri  336
C. Temyiz İncelemesi Neticesinde Verilecek Kararlar  338
D. Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  339
E. Bozma Kararı Üzerine Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesine  340
F. Bozma Kararı Üzerine Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi  341
V. KANUN YARARINA TEMYİZ  342
Dördüncü Kısım
YARGILAMANIN İADESİ VE DEĞİŞİKLİK DAVASI
I. YARGILAMANIN İADESİ  344
A. Yargılamanın İadesi Hakkında Genel Bilgiler  344
B. Yargılamanın İadesi Sebepleri  345
C. Yargılamanın İadesini Talep Süresi  348
D. Yargılamanın İadesi Talebinin İncelenmesi  349
II. DEĞİŞİKLİK DAVASI  350
ÜNİTE ÖZETİ  353
ÜNİTE SORULARI  355
Sekizinci Ünite
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR, TAHKİM, ARABULUCULUK VE BİREYSEL BAŞVURU
GİRİŞ  359
Birinci Kısım
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ
I. GENEL OLARAK GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ  361
II. İHTİYATİ TEDBİRLER  362
A. Genel Olarak İhtiyati Tedbirler  362
B. İhtiyati Tedbir Türleri  363
C. İhtiyati Tedbir Talebi  363
D. İhtiyati Tedbir Talebinin İncelenmesi  364
E. İhtiyati Tedbir Kararı  365
F. İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler  366
G. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması  367
H. İhtiyati Tedbir Kararının Değiştirilmesi veya Kaldırılması  369
I. İhtiyati Tedbire İlişkin Kanun Yolları  370
1. İhtiyati Tedbirlere İlişkin Kanun Yolları Hakkında Genel Bilgiler  370
2. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz  372
3. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İstinaf  373
4. İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyiz  373
İ. İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası  374
J. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haczin Karşılaştırılması  375
III. DELİLLERİN TESPİTİ  376
İkinci Kısım
TAHKİM
I. TAHKİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER  379
II. TAHKİM SÖZLEŞMESİ  381
III. HAKEM SÖZLEŞMESİ  383
A. Hakem Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler  383
B. Hakemlerin Sayısı ve Seçimi  384
C. Hakemlerin Çekinmesi ve Reddi Usulü  385
D. Hakemin Yetkisine İtiraz ve Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi  387
E. Hakem Ücreti  387
F. Hakemlerin Sorumluluğu  388
IV. TAHKİMDE YARGILAMA USULÜ  388
A. Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme  388
B. Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti Kararlarının Verilmesi  390
C. Tahkim Yerinin Belirlenmesi ve Dava Açılması  391
D. Tahkim Yargılamasının Gösterdiği Özellikler  392
E. Tahkim Yargılamasının Süresi ve Hakem Kararı  394
F. Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi  394
G. Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları  395
1. İptal Davası  396
2. Yargılamanın İadesi  396
H. Kararın İcrası  396
Üçüncü Kısım
ARABULUCULUK
I. ARABULUCULUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER  397
II. ARABULUCU VE ARABULUCUNUN ÖZELLİKLERİ  398
III. ARABULUCUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  398
A. Arabulucunun Hakları  398
B. Arabulucunun Yükümlülükleri  399
IV. ARABULUCULUK FAALİYETİ VE ARABULUCULUĞUN ÖZELLİKLERİ  399
A. Arabuluculuk ve Arabuluculuğun Özellikleri  399
B. Arabuluculuk Faaliyetinin Başlaması ve Yürütülmesi  401
C. Arabuluculuğun Sona Ermesi  402
Dördüncü Kısım
BİREYSEL BAŞVURU
I. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  404
A. Bireysel Başvuru Hakkında Genel Bilgiler  404
B. Bireysel Başvurunun Temel Özellikleri  406
1. Süreye İlişkin Özellikler  406
2. Davacıya İlişkin Özellikler  407
3. Davalıya İlişkin Özellikler  408
4. Bireysel Başvurunun Konusuna İlişkin Özellikler  408
C. Bireysel Başvuru Yolunda Anayasa Mahkemesi Kararları  408
II. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  410
ÜNİTE ÖZETİ  412
ÜNİTE SORULARI  415
Kaynakça  419
Kavramlar Dizini  421
 


Mehmet Akif Tutumlu
Mart 2019
99.90 TL
Sepete Ekle
Mehmet Akif Tutumlu
Mart 2019
120.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Aşık
Ocak 2019
63.50 TL
Sepete Ekle
Orhan Eroğlu
Eylül 2018
63.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  21
Birinci Ünite
MEDENİ USUL HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE MEDENİ USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
GİRİŞ  23
Birinci Kısım
MEDENİ USUL HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. MEDENİ USUL HUKUKUNUN DİĞER HUKUK ALANLARI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE ANLAMI  25
II. MEDENİ USUL HUKUKUNUN AMACI  28
III. MEDENİ USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI  29
IV. MEDENİ USUL HUKUKUNUN YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  31
A. Medeni Usul Hukukunun Yer Bakımından Uygulanması  31
B. Medeni Usul Hukukunun Zaman Bakımından Uygulanması  32
V. YARGI TEŞKİLATI  33
A. Yargı ve Yargısal Faaliyet  33
B. Yargı Yolları  34
1. Genel Olarak Yargı Yolları ve Yargı Yolları Arasındaki İlişki  34
2. Anayasa Yargısı  35
3. İdari Yargı  35
4. Adli Yargı  37
C. Medeni Usul Hukukunda Çekişmeli Yargı Çekişmesiz Yargı Ayrımı  39
D. Çekişmesiz Yargının Diğer Özellikleri  42
İkinci Kısım
MEDENİ USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
I. MEDENİ USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  44
II. TASARRUF İLKESİ  45
III. TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ  47
IV. TEKSİF İLKESİ  49
V. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ  50
VI. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI  51
VII. ALENİYET İLKESİ  53
VIII. DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  55
IX. YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ  56
X. HUKUKUN UYGULANMASI  58
XI. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ  58
XII. DOĞRUDANLIK İLKESİ  60
XIII. USUL EKONOMİSİ İLKESİ  60
ÜNİTE ÖZETİ  64
ÜNİTE SORULARI  65
İkinci Ünite
ADLİ YARGI MAHKEME TEŞKİLATI, MAHKEMELERDE ÇALIŞAN KİŞİLER VE MAHKEMELER ARASINDAKİ İLİŞKİ
GİRİŞ  69
Birinci Kısım
MEDENİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ VE BU MAHKEMELER
ARASINDAKİ İLİŞKİLER
I. MEDENİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ  71
II. MEDENİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ  72
III. ÖZEL MAHKEMELER  72
A. İcra Mahkemesi  72
1. İcra Mahkemesinin Görevleri  72
2. İcra Mahkemesinde Görülen Yargılamaların Bazı Özellikleri  73
B. Aile Mahkemesi  74
1. Aile Mahkemeleri Hakkında Genel Bilgiler  74
2. Aile Mahkemesinin Görevleri  75
C. Tüketici Mahkemesi  75
D. Fikrî ve Sınai Haklar Mahkemesi  77
E. İş Mahkemesi  78
F. Kadastro Mahkemesi  80
1. Kadastro Mahkemesi Hakkında Genel Bilgiler  80
2. Kadastro Mahkemesinin Görevleri  81
G. Asliye Ticaret Mahkemesi  82
IV. GENEL MAHKEMELER  85
A. Sulh Hukuk Mahkemesi  85
B. Asliye Hukuk Mahkemesi  86
V. İLK DERECE MAHKEMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  87
A. Görev  87
1. Görev Kurallarının Niteliği  88
2. Görev İtirazının İleri Sürülmesi ve Görevsizlik Kararının Sonuçları  89
B. Yetki  91
1. Kesin Olmayan Yetki Kuralları  92
a. Genel Yetki Kuralları  92
b. Özel Yetki Kuralları  94
2. Kesin Yetki Kuralları  96
3. Yetki Sözleşmesi  97
4. Yetki İtirazı ve Yetki İtirazının Sonuçları  99
C. Merci (Yargılama Yeri) Tayini  101
1. Genel Olarak Merci Tayini  101
2. Merci Tayini (Yargı Yeri Belirtilmesi) Usulü  102
D. İkinci Derece Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri)  104
1. Bölge Adliye Mahkemesi Hakkında Genel Bilgiler  104
2. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinin Görevleri  104
E. Üçüncü Derece Mahkemesi (Yargıtay)  106
F. İstinabe ve Naip Tayini  107
1. İstinabe  107
2. Naip Tayini  109
İkinci Kısım
MAHKEMELERDE ÇALIŞAN KİŞİLER
I. MAHKEMEDE ÇALIŞAN KİŞİLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER  110
A. Hâkimler  110
1. Hâkimin Davadan Çekinmesi (Davaya Bakmaktan Yasaklı Olması)  112
a. Çekinme Nedenleri  112
b. Hâkimin Çekinme Usulü  113
2. Hâkimin Reddi  113
a. Hâkimin Reddi Nedenleri  113
b. Hâkimin Reddi Usulü  114
c. Hâkimin Reddine Bağlanan Sonuçlar  116
2. Hâkimlerin Sorumluluğu  117
a.Genel Olarak Hakimin Sorumluluğu  117
b. Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu  117
c. Davaların Açılacağı Mahkeme ve Yargılama Usulü  118
B. Avukatlar  119
C. Zabıt Kâtipleri (Yazıcı)  122
ÜNİTE ÖZETİ  123
ÜNİTE SORULARI  125
Üçüncü Ünite
DAVA TEORİSİ, DAVADA TARAF VE İLGİLİLERİN ROLLERİ
GİRİŞ  129
Birinci Kısım
DAVA TEORİSİ
I. DAVA KAVRAMI  130
II. TARAFLAR  130
III. DAVA ŞARTLARI  131
IV. İLK İTİRAZLAR  133
V. DAVA ÇEŞİTLERİ  133
A. Eda Davası  133
B. Tespit Davaları  134
C. İnşai Davalar  135
D. Belirsiz Alacak Davası  135
E. Kısmi Dava  136
F. Terditli Dava  137
G. Seçimlik Davalar  137
H. Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi)  138
I. Topluluk (Grup) Davası  138
İkinci Kısım
DAVANIN TARAFLARI VE DAVADA İLGİLİLERİN ROLLERİ
I. TARAF EHLİYETİ  140
II. DAVA EHLİYETİ  140
III. TARAF SIFATI (HUSUMET)  141
IV. DAVA TAKİP YETKİSİ  142
V. DAVA ARKADAŞLIĞI  143
A. Mecburî Dava Arkadaşlığı  143
B. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  145
VI. DAVADA TEMSİL  146
A. Kanuni Temsil  147
B. İradi Temsil (Davaya Vekâlet)  147
VII. DAVADA TARAF DEĞİŞİKLİĞİ  150
A. Kanuni Taraf Değişikliği  150
B. İradi Taraf Değişikliği  150
VIII. DAVAYA MÜDAHALE  152
A. Aslî Müdahale  152
B. Fer’i Müdahale  153
C. Müdahalenin Etkisi  154
IX. DAVANIN İHBARI  154
ÜNİTE ÖZETİ  156
ÜNİTE SORULARI  157
Dördüncü Ünite
DAVA AÇILMASI, ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT
GİRİŞ  161
Birinci Kısım
DAVA AÇILMASI
I. DAVA AÇILMASI VE SÜRELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER  163
II. SÜRELER  163
III. ADLİ TATİL  164
IV. ESKİ HÂLE GETİRME  166
V. TEBLİGAT  167
VI. YARGILAMA USULLERİ  169
VII. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  171
A. Yargılama Harçları  172
B. Harçtan Muafiyet ve İstisnalar  174
C. Yargılama Giderleri  175
D. Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  178
1. Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi  178
2. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  179
3. Dava Hakkının Kötüye Kullanılmasının ve Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranmanın Yargılama Giderlerine Etkisi  180
VIII. ADLİ YARDIM  181
A. Adli Yardım Hakkında Genel Olarak  181
B. Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler  182
C. Adli Yardımın Kapsamı  183
D. Adli Yardım Talebi  183
E. Adli Yardım Talebinin İncelenmesi  184
F. Adli Yardım Kararının Kaldırılması  184
IX. UYAP (ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ)  185
İkinci Kısım
DİLEKÇELER AŞAMASI
I. DAVA DİLEKÇESİ  186
A. Dava Dilekçesi ve Dilekçenin Unsurları  186
B. Dava Dilekçesinin Unsurlarında Eksiklik Bulunması  189
C. Dava Açılmasının Sonuçları  191
II. CEVAP DİLEKÇESİ  195
A. Cevap Dilekçesi Hakkında Genel Bilgiler  195
B. Cevap Dilekçesinin Unsurları  196
C. Davalının Savunma Vasıtaları  197
D. Karşı Dava  202
III. İKİNCİ DİLEKÇELER  204
IV. İDDİA VE SAVUNMAYI DEĞİŞTİRME VEYA GENİŞLETME YASAĞI  205
A.Genel Olarak İddia ve Savunmayı Değiştirme veya Genişletme Yasağı  205
B. İddia ve Savunmayı Değiştirme veya Genişletme Yasağının Aşılma Halleri  208
1. Karşı Tarafın Açık Rızası  208
2. Islah  208
3. Dava Konusunun Devri (Müddeabihin Temliki)  210
Üçüncü Kısım
ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT
I. ÖN İNCELEME  212
A. Ön İnceleme Hakkında Genel Bilgiler  212
B. Ön İncelemenin Kapsamı  213
C. Ön İnceleme Duruşması  215
II. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER VE ZAMANAŞIMI HAKKINDA İNCELEME  215
III. TAHKİKAT  216
A. Tahkikat Hakkında Genel Bilgiler  216
B. Tahkikat Aşamasında Duruşma Yapılması  217
C. Tahkikatın Yürütülmesi  218
D. Duruşma Düzeni  220
E. Duruşma Tutanağı ve İçeriği  221
F. Dava Dosyasını İlgilendiren Bazı Özel Durumlar  222
G. Tahkikat Aşamasında Gerçekleşebilecek Bazı Özel Durumlar  223
1. İsticvap  223
a. İsticvap Hakkında Gnel Bilgiler  223
b. İsticvabın Yapılması  225
2. Ön Sorun  226
3. Bekletici Sorun  227
4. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması  228
a. Davaların Birleştirilmesi  228
b. Davaların Ayrılması  229
5. Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması  230
a. Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması ve Dosyanın İşlemden KaldırılmaNedenleri  230
b. Davanın Yenilenmesi  231
c. Dava Dosyanın İşlemden Kaldırılmasının Sonuçları  231
6. Disiplin Para Cezası  232
ÜNİTE ÖZETİ  234
ÜNİTE SORULARI  236
Beşinci Ünite
İSPAT HUKUKU
GİRİŞ  241
Birinci Kısım
GENEL OLARAK İSPAT HUKUKU VE KESİN DELİLLER
I. İSPAT KURALLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  243
II. İSPAT YÜKÜ  243
III. KARİNELER  245
IV. DELİLLER  246
A. Delillerin İncelenmesi ve Delilden Vazgeçme  247
B. Delil Sözleşmesi  248
C. Delil Türleri  249
İkinci Kısım
KESİN DELİLLER
I. SENET  251
A. Senet ve Belge Kavramı  251
B. Senet Hakkında Genel Bilgiler  251
C. Senedin Unsurları  252
D. Adî Senetler  252
E. Resmî Senetler  253
F. Senetlerin İbraz Edilme Zorunluluğu  254
G. Senetle İspat Kuralı  256
II. YEMİN  259
III. KESİN HÜKÜM  260
A. Şeklî Anlamda Kesin Hüküm  261
B. Maddi Anlamda Kesin Hüküm  261
IV. İKRAR  262
Üçüncü Kısım
TAKDİRİ DELİLLER
I. TANIK BEYANI  265
A. Tanıkların Gösterilmesi ve Dinlenilmesi  265
B. Tanık Beyanlarının Değerlendirilmesi  268
C. Tanıklıktan Çekinme  269
II. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  271
A. Bilirkişi İncelemesi Hakkında Genel Bilgiler  271
B. Bilirkişinin Yasaklılığı ve Reddi  273
C. Bilirkişinin Yükümlülükleri ve Yetkileri  274
D. Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi  277
E. Bilirkişinin Hukuki ve Cezaî Sorumluluğu  278
III. KEŞİF  279
IV. UZMAN GÖRÜŞÜ  281
ÜNİTE ÖZETİ  283
ÜNİTE SORULARI  285
Altıncı Ünite
İLK DERECE YARGILAMASININ SONA ERMESİ
GİRİŞ  289
I. TAHKİKATIN SONA ERMESİ  289
II. SÖZLÜ YARGILAMA  290
IV. KARAR VE KARAR ÇEŞİTLERİ  292
V. HÜKÜM  294
A. Hükmün Verilmesi  294
B. Hükmün Unsurları  296
C. Hükmün Etkisi  297
D. Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi  299
E. Hükmün Tavzih ve Tashihi  300
VI. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLEİR  301
A. Genel Olarak Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  301
B. Davadan Feragat  302
C. Davayı Kabul  304
D. Sulh  306
ÜNİTE ÖZETİ  308
ÜNİTE SORULARI  309
Yedinci Ünite
KANUN YOLLARI
GİRİŞ  313
Birinci Kısım
KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. KANUN YOLU KAVRAMI VE KANUN YOLLARININ AMACI  314
II. KANUN YOLLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ  315
III. KANUN YOLUNA BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞVURUDAN FERAGAT  316
IV. KANUN YOLU AYRIMLARI  318
İkinci Kısım
İSTİNAF KANUN YOLU
I. İSTİNAF YOLU HAKKINDA GENEL BİLGİLER  320
II. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLECEK KARARLAR  321
III. İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU  322
A. İstanaf Yoluna Başvuru Şekli ve Zamanı  322
B. İstinaf Başvurusunun İncelenmesi  325
C. İstinaf Yolunda Duruşma Yapılması  326
D. İstinaf Yolunda Yapılamayacak İşlemler  328
E. İstinaf Yoluna Başvuru Sonucunda Verilebilecek Kararlar  328
Üçüncü Kısım
TEMYİZ KANUN YOLU
I. TEMYİZ KANUN YOLU HAKKINDA GENEL BİLGİLER  330
II. TEMYİZE TABİ OLAN VE TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR  333
III. TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI  334
IV. YARGITAY’IN TEMYİZ İNCELEMESİ  335
A.Temyiz İncelemesi  335
B. Temyiz (Bozma Nedenleri  336
C. Temyiz İncelemesi Neticesinde Verilecek Kararlar  338
D. Bozma Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  339
E. Bozma Kararı Üzerine Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesine  340
F. Bozma Kararı Üzerine Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi  341
V. KANUN YARARINA TEMYİZ  342
Dördüncü Kısım
YARGILAMANIN İADESİ VE DEĞİŞİKLİK DAVASI
I. YARGILAMANIN İADESİ  344
A. Yargılamanın İadesi Hakkında Genel Bilgiler  344
B. Yargılamanın İadesi Sebepleri  345
C. Yargılamanın İadesini Talep Süresi  348
D. Yargılamanın İadesi Talebinin İncelenmesi  349
II. DEĞİŞİKLİK DAVASI  350
ÜNİTE ÖZETİ  353
ÜNİTE SORULARI  355
Sekizinci Ünite
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR, TAHKİM, ARABULUCULUK VE BİREYSEL BAŞVURU
GİRİŞ  359
Birinci Kısım
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ
I. GENEL OLARAK GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ  361
II. İHTİYATİ TEDBİRLER  362
A. Genel Olarak İhtiyati Tedbirler  362
B. İhtiyati Tedbir Türleri  363
C. İhtiyati Tedbir Talebi  363
D. İhtiyati Tedbir Talebinin İncelenmesi  364
E. İhtiyati Tedbir Kararı  365
F. İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler  366
G. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması  367
H. İhtiyati Tedbir Kararının Değiştirilmesi veya Kaldırılması  369
I. İhtiyati Tedbire İlişkin Kanun Yolları  370
1. İhtiyati Tedbirlere İlişkin Kanun Yolları Hakkında Genel Bilgiler  370
2. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz  372
3. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İstinaf  373
4. İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyiz  373
İ. İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası  374
J. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haczin Karşılaştırılması  375
III. DELİLLERİN TESPİTİ  376
İkinci Kısım
TAHKİM
I. TAHKİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER  379
II. TAHKİM SÖZLEŞMESİ  381
III. HAKEM SÖZLEŞMESİ  383
A. Hakem Sözleşmesi Hakkında Genel Bilgiler  383
B. Hakemlerin Sayısı ve Seçimi  384
C. Hakemlerin Çekinmesi ve Reddi Usulü  385
D. Hakemin Yetkisine İtiraz ve Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi  387
E. Hakem Ücreti  387
F. Hakemlerin Sorumluluğu  388
IV. TAHKİMDE YARGILAMA USULÜ  388
A. Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme  388
B. Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti Kararlarının Verilmesi  390
C. Tahkim Yerinin Belirlenmesi ve Dava Açılması  391
D. Tahkim Yargılamasının Gösterdiği Özellikler  392
E. Tahkim Yargılamasının Süresi ve Hakem Kararı  394
F. Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi  394
G. Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları  395
1. İptal Davası  396
2. Yargılamanın İadesi  396
H. Kararın İcrası  396
Üçüncü Kısım
ARABULUCULUK
I. ARABULUCULUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER  397
II. ARABULUCU VE ARABULUCUNUN ÖZELLİKLERİ  398
III. ARABULUCUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  398
A. Arabulucunun Hakları  398
B. Arabulucunun Yükümlülükleri  399
IV. ARABULUCULUK FAALİYETİ VE ARABULUCULUĞUN ÖZELLİKLERİ  399
A. Arabuluculuk ve Arabuluculuğun Özellikleri  399
B. Arabuluculuk Faaliyetinin Başlaması ve Yürütülmesi  401
C. Arabuluculuğun Sona Ermesi  402
Dördüncü Kısım
BİREYSEL BAŞVURU
I. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  404
A. Bireysel Başvuru Hakkında Genel Bilgiler  404
B. Bireysel Başvurunun Temel Özellikleri  406
1. Süreye İlişkin Özellikler  406
2. Davacıya İlişkin Özellikler  407
3. Davalıya İlişkin Özellikler  408
4. Bireysel Başvurunun Konusuna İlişkin Özellikler  408
C. Bireysel Başvuru Yolunda Anayasa Mahkemesi Kararları  408
II. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  410
ÜNİTE ÖZETİ  412
ÜNİTE SORULARI  415
Kaynakça  419
Kavramlar Dizini  421
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için;
İstanbul Şişli Şubesi:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-17:00
Strazburg Caddesi Şubesi:
Salı, Perşembe 9:00 – 17:00
arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.