Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Çerçevesinde
Hukuki ve Mali Yönleriyle Fatura
Ekim 2017 / 7. Baskı / 592 Syf.
Fiyatı: 106.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 6. Ocak2012 64.50 TL 44.90 TL (%31) Sepete Ekle
   

Fatura, "Satıcı ile müşterisi arasında meydana gelen ticari ilişkiyi ispat etmeye yarayan ve hukuki niteliği olan bir belgedir."

Fatura, bu niteliği ile ticari hayatın vazgeçilemez en önemli belgesidir.

Kitabımızda, faturanın mali ve hukuki açıdan bütün işlevleri incelenmiş, üzerinde tartışılmış ve fatura ile ilgili olarak dışarıda hiçbir konu kalmamasına azami dikkat gösterilmiştir.

7. baskısına ulaşan bu baskıda, Faturanın 865 sayılı ilk Türk Ticaret Kanunu'ndan bu yana geçirdiği süreç incelenmiştir.

Kitabımızdan yararlananlara yardımcı olması amacıyla 850 Adedi Aşkın Özelge, Tebliğ, Yargı Kararı bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
Türk Ticaret Kanununda Fatura
Vergi Usul Kanununda Fatura
Fatura Çeşitleri
Faturanın İspat Gücü
Faturanın Düzenlenmesinde Sorumluluk
Faturanın İbraz Zorunluluğu
Barkod: 9789750245527
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 592
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
7. Baskıya Sunuş  5
Yayınlanmış Kitapları  9
1. BİR FATURA DÜZENLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?  17
2. TÜRK TİCARET YASASINDA FATURA  21
2.1. Faturanın Tarihsel Süreci  21
2.1.1. 18 Ramazan 1266 Tarihli Kanunname–i Ticaret (28 Temmuz 1850)  21
2.1.2. 865 Sayılı Ticaret Kanunu’ndaki Fatura Maddesi  21
2.1.3. 6762 Sayılı Ticaret Kanunu’ndaki Fatura Maddesi ve Gerekçesi  22
2.1.4. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki Fatura Maddesi ve Gerekçesi  23
2.1.5. Ticaret Kanunlarındaki Fatura Maddelerinin Karşılaştırılması  23
2.2. Genel Açıklama  24
2.3. Ticari İşletme Çerçevesinde Fatura  25
2.4. Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Fatura Maddesi ile İlgili Görüş ve Madde ile İlgili Kanun Teklifi Önerisi  27
3. VERGİ USUL YASASINDA FATURA  33
3.1. Faturanın Tarifi  33
3.2. Faturanın Şekli  37
3.3. Faturanın Nizamı  52
3.4. Fatura Kullanma Mecburiyeti  60
3.5. Faturanın Türkçe Düzenlenme Mecburiyeti ve İstisnası  65
3.6. Fatura Yerine Geçen Vesikalar  69
3.6.1. Perakende Satış Vesikaları  69
3.6.1.1. Perakende Satış Fişleri  70
3.6.1.2. Yazar Kasa Fişleri  76
3.6.1.3. Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti  81
3.6.1.4. Hava Yolu Taşımacılığında Kullanılan Yolcu Biletleri  88
3.6.1.5. Bedeli Kredi Kartı Kullanılmak Suretiyle Ödenen Taşımacılıkta Belge Düzeni  96
3.6.2. Gider Pusulası  98
3.6.3. Müstahsil Makbuzu  108
3.6.4. Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler  112
3.6.5. Sigorta Şirketleri ile Acentaları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  114
3.6.6. Sigorta ve Reasürans Brokerlerine Yapılan Ödemelerin Belgelendirilmesi  115
3.6.7. Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  117
3.6.8. İkrazatçılar Tarafından Düzenlenecek Sözleşmeler  118
3.6.9. Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzeni  121
3.6.10. Elektronik Sistemler Kullanılarak Yapılan Otopark İşletmeciliğinde Belge Düzeni  123
3.6.11. Mesafeli Sözleşmeler ve Mali Açıdan Mesafeli Sözleşmelerde Satış Düzeni  123
3.6.11.1. Mesafeli Sözleşmeler Nedir?  123
3.6.11.2. Mali Açıdan Mesafeli Sözleşmelerde Satış Düzeni Nasıldır?  125
3.6.11.3. Mesafeli Sözleşmelerde Faturanın Şekli Nasıl Olacaktır?  129
3.6.11.4. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Nedir?  130
4. FATURA  133
4.1. Fatura (Genel Anlamı ile)  133
4.2. İrsaliyeli Fatura  144
4.3. Proforma Fatura  159
4.4. Dış Ticaret İşlemlerinde Fatura Çeşitleri ()  160
4.5. Yabancı Paralı Fatura  165
4.6. Açık/Kapalı Fatura  176
4.7. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı ve Tutarı  183
4.8. İade Faturası  193
4.9. Peşin Ödenen Hizmet Faturası Karşılığında Alınamayan Hizmet  202
4.10. Basit Usulde Fatura  204
4.11. Numune Faturası Promasyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar  213
4.11.1. Promosyon Ürünleri  213
4.11.2. Eşantiyon veya Numune Mallar Verilmesi  215
4.12. Serbest Meslek Sahibinin Faturası  218
4.13. Naylon Fatura  220
4.13.1. Genel Açıklamalar  220
4.13.3. Yargı Kararları  222
4.14. Özel Fatura  246
4.15. Konsinye Satış  259
5. FATURA VE İRSALİYE İLİŞKİSİ  271
5.1. İrsaliye’ye Göre Fatura Düzenlenmesi  271
5.2. Sevk İrsaliyesi Nedir?  280
5.2.1. Sevk İrsaliyesi Kullanımı ile İlgili Hükümler  280
5.2.2. Sevk İrsaliyesi Nizamı  293
5.2.3. Sevk İrsaliyesi Muhteviyatı  294
5.2.4. Yargı Kararları ve Özelgeler  295
6. FATURANIN DÜZENLENMESİNDE SÜRE VE DÖNEMSELLİK İLKESİ  301
7. FATURANIN AVANS/KAPARO İLE İLİŞKİSİ  315
8. ŞÜPHELİ ALACAKLAR  319
8.1. Şüpheli Ticari Alacaklar ile İlgili Yasal Dayanak ve Uygulama  319
8.2. 118. Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı  320
8.2.1. Tanımı  320
8.2.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  320
8.3. Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Şüpheli Alacak ve Karşılığı  321
8.4. Şüpheli Ticari Alacaklar ile İlgili Muhasebe Maddeleri  322
8.5. 119. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı  323
8.5.1. Tanımı  323
8.5.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  323
8.5.3. Muhasebe Maddeleri  326
9. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER İLE İLGİLİ FATURALAR  329
9.1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler  329
9.1.1. Tanımı  329
9.1.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  329
9.1.3. Muhasebe Maddeleri  330
9.2. Gelecek Yıllara Ait Giderler  331
9.2.1. Tanımı  331
9.2.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  331
9.2.3. Muhasebe Maddeleri  332
10. FATURANIN İSPAT GÜCÜ  335
10.1. Taraflar Arasında Ticari Bir İlişki Bulunmalıdır  335
10.2. Faturanın, Kendisi ile İlgili Genel Kaidelere Uygunluğu  341
10.2.1. Faturanın Şekil Şartlarına Uygunluğu  341
10.2.2. Faturanın İçeriğinin (münderecatının) Doğruluğu  342
10.2.3. Faturanın Karşı Tarafa Teslim Edilmiş Olması  346
10.3. Faturaya İtiraz  349
10.3.1. Faturaya İtiraz Şartları  349
10.3.1.1. Faturaya İtiraz İçin Gerekli Süre  349
10.3.1.2. Faturanın İçeriği  350
10.3.2. Faturaya İtiraz Edilmesi  351
10.3.3. Faturaya İtiraz Edilmemesi  356
10.4. Faturanın Kaydı  397
10.4.1. Kayıt Süresi  397
10.4.2. Defterlerin Delil Olma Hali  398
10.4.2.1. Türk Ticaret Yasası Açısından  398
10.4.2.2. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından  399
10.4.2.3. İcra İflas Yasası Açısından  409
10.4.2.4. Vergi Usul Yasası Açısından  410
10.5. Düzenlenmemiş Sayılan Faturanın Delil Olma Niteliği  411
10.6. Başkası Adına Kayıtlı Olan Su, Elektrik Gibi Aboneliğin Fatura Bedellerinin Gider Yazılması  412
10.7. Bedeli Tahsil Edilmeyecek Mal Teslimlerinde (İz Bedeliyle) KDV ve Fatura Düzeni  413
10.8. Faturanın Delil Olabilme Niteliği ile İlgili Yargı Kararları  415
11. FATURANIN BASIMI  423
11.1. Faturanın Basımı ile İlgili Genel Kaideler  423
11.2. Matbaaya Müracaat  426
11.3. Notere Müracaat  427
11.4. Tasdik Mecburiyeti Olmayanlar  427
11.5. Belgeleri Maliye Bakanlığı İle Anlaşması Olmadığı Halde Basanlar ile Sahte Olarak Basanlar veya Bu belgeleri Kullananlar  430
11.5.1. Konu  431
11.5.1.1. Belgeleri Anlaşması Olmadığı Halde Basanlar  431
11.5.1.2. Sahte Olarak Basanlar  431
11.5.1.3. Basma Fiili  432
11.5.1.4. Belgeleri Kullanmak  432
11.5.2. Fail  433
11.5.2.1. Anlaşması Olmadığı Halde Basanlar  433
11.5.2.2. Sahte Olarak Basanlar  433
11.5.2.3. Bu Belgeleri Kullananlar  433
11.5.3. Ceza  434
11.5.4. Yargı Kararları  434
12. FATURANIN DÜZENLENMESİNDE SORUMLULUK  437
12.1. Gerçek Kişilerde Sorumluluk  439
12.2. Adi Ortaklıklarda Sorumluluk  439
12.3. Tüzel Kişilerde Sorumluluk  439
12.3.1. Anonim Şirketlerde Sorumluluk  440
12.3.2. Limited Şirketlerde Sorumluluk  443
12.3.3. Kollektif Şirketlerde Sorumluluk  447
12.3.4. Komandit Şirketlerde Sorumluluk  448
12.4. Yargı Kararları  449
13. FATURANIN İBRAZ ZORUNLULUĞU  453
13.1. İbraz İçin Süre Verilmesi  453
13.2. Zayi Belgesi Alınması  459
13.3. İbraz Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  463
13.3.1. Re’sen Vergi Tarhı  474
13.3.2. Özel Usulsüzlük Cezasının Tatbiki  475
13.3.3. Vergi Ziyaı Cezası  476
13.3.4. Gecikme Faizi  477
13.3.5. Cumhuriyet Savcılıklarına Bildirim  477
13.3.6. Katma Değer Vergisi Açısından Karşılaşılacak Durum  477
13.4. Yargı Kararları  478
14. CEZAİ HÜKÜMLER  485
14.1. Vergi Usul Yasasındaki Cezai Hükümler  485
14.1.1. Usulsüzlük  485
14.1.2. Özel Usulsüzlük Cezaları  487
14.1.3. İşyeri Kapatma Cezası  491
14.1.4. Bilgi Vermekten Çekinenler ile VUY’nın 256, 257 ve Mükerrer 257. Madde Hükümlerine Uymayanlar için Ceza  492
14.1.5. Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası  493
14.1.6. Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ile Cezalandırılacak Suçlar ve Cezalar  500
14.1.6.1. Kaçakçılık Suçları ve Cezaları  500
14.1.6.2. İştirak  500
14.1.6.3. Vergi Mahremiyetinin İhlâli  500
14.1.6.4. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapan Memurlar  502
14.1.7. Mesleki Kuruluşlara Bildirim  502
14.2. Mahkemelere Verilen Görevler  503
14.2.1. Vergi Usul Yasası Md. 359/a–1 ve 2  503
14.2.2. Vergi Usul Yasası Md: 359/b–1 ve 2  503
14.2.3. Vergi Mahremiyeti Suçu  503
14.2.4. Mükellefin Özel İşini Yapan Memurlar  504
15. VADE FARKI  507
16. ZAMAN AŞIMI  523
16.1. Türk Ticaret Yasasındaki Zaman Aşımı Hükümleri  523
16.2. Vergi Usul Yasasındaki Zaman Aşımı Hükümleri  524
16.3. Sosyal Güvenlik Kanunundaki Zaman Aşımı Hükümleri  527
17. FATURANIN DÜZELTİLMESİ VE İPTALİ  529
17.1. Faturadaki Bilgilerin Düzeltilmesi  529
17.2. Faturanın İptali  530
18. FATURANIN KAYBOLMASI (ZAYİİ)  531
18.1. Verilen Faturaların Kaybolması  531
18.2. Alınan Faturaların Kaybolması  536
19. İŞİN BIRAKILMASINDA FATURA  539
19.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri  539
19.2. Basit Usule Tabi Mükellefler  544
20. ELEKTRONİK FATURA SİSTEMİ  545
20.1. Kağıt Fatura ile e – Faturanın karşılaştırılması  552
20.2. Yöntemler  557
20.2.1. Özel Entegrasyon Yöntemi  557
20.2.2. Entegrasyon Yöntemi  557
20.2.3. Portal Yöntemi  557
20.3. e–Fatura Çeşitleri  558
20.3.1. Temel Fatura ile Ticari Faturanın Açıklanması ve Aralarındaki Farklar  558
20.3.2. e–Arşiv Faturası  558
20.4. e–Faturanın Düzenlenme Süresi  569
20.5. e–Fatura Sisteminde Faturaya İtiraz  570
20.5.1. Hukuki ve Mali Yönleriyle Fatura  570
21.5.1.1. Hukuki Yönüyle Fatura  570
20.5.1.2. Mali Yönüyle Fatura  571
20.5.2. Kağıt Fatura İle E – Faturanın Karşılaştırması  571
20.5.3. Temel Fatura – Ticari Fatura Farkı  572
20.5.4. Fatura’ya İtiraz  573
20.6. e–Faturanın iptali  574
20.6.1. Ticari e–faturanın iptali  574
20.6.2. Temel e–faturanın iptali  574
20.6.3. E–arşiv faturanın iptali  574
20.7. Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların E–Fatura Olarak Düzenlenmesi  574
20.8. İhracat İşlemlerinde E Fatura Kullanım Zorunluluğu  575
21. ADÎ ORTAKLIKTA FATURA  577
22. İŞLETMENİN FAALİYETLERİNDE FATURANIN UYGULANMASI  578
22.1. Şubelerin Kendi Faturalarını düzenlemeleri  578
22.2. Şubeler Arasında Mal Sevkiyatı  582
22.3. Şubelerde Alacaklar Hesaplarının Takibi – Hesap Planı  584
Yararlanılan Kaynaklar  589
Kavramlar Dizini  591
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
7. Baskıya Sunuş  5
Yayınlanmış Kitapları  9
1. BİR FATURA DÜZENLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?  17
2. TÜRK TİCARET YASASINDA FATURA  21
2.1. Faturanın Tarihsel Süreci  21
2.1.1. 18 Ramazan 1266 Tarihli Kanunname–i Ticaret (28 Temmuz 1850)  21
2.1.2. 865 Sayılı Ticaret Kanunu’ndaki Fatura Maddesi  21
2.1.3. 6762 Sayılı Ticaret Kanunu’ndaki Fatura Maddesi ve Gerekçesi  22
2.1.4. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki Fatura Maddesi ve Gerekçesi  23
2.1.5. Ticaret Kanunlarındaki Fatura Maddelerinin Karşılaştırılması  23
2.2. Genel Açıklama  24
2.3. Ticari İşletme Çerçevesinde Fatura  25
2.4. Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Fatura Maddesi ile İlgili Görüş ve Madde ile İlgili Kanun Teklifi Önerisi  27
3. VERGİ USUL YASASINDA FATURA  33
3.1. Faturanın Tarifi  33
3.2. Faturanın Şekli  37
3.3. Faturanın Nizamı  52
3.4. Fatura Kullanma Mecburiyeti  60
3.5. Faturanın Türkçe Düzenlenme Mecburiyeti ve İstisnası  65
3.6. Fatura Yerine Geçen Vesikalar  69
3.6.1. Perakende Satış Vesikaları  69
3.6.1.1. Perakende Satış Fişleri  70
3.6.1.2. Yazar Kasa Fişleri  76
3.6.1.3. Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti  81
3.6.1.4. Hava Yolu Taşımacılığında Kullanılan Yolcu Biletleri  88
3.6.1.5. Bedeli Kredi Kartı Kullanılmak Suretiyle Ödenen Taşımacılıkta Belge Düzeni  96
3.6.2. Gider Pusulası  98
3.6.3. Müstahsil Makbuzu  108
3.6.4. Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler  112
3.6.5. Sigorta Şirketleri ile Acentaları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  114
3.6.6. Sigorta ve Reasürans Brokerlerine Yapılan Ödemelerin Belgelendirilmesi  115
3.6.7. Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  117
3.6.8. İkrazatçılar Tarafından Düzenlenecek Sözleşmeler  118
3.6.9. Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzeni  121
3.6.10. Elektronik Sistemler Kullanılarak Yapılan Otopark İşletmeciliğinde Belge Düzeni  123
3.6.11. Mesafeli Sözleşmeler ve Mali Açıdan Mesafeli Sözleşmelerde Satış Düzeni  123
3.6.11.1. Mesafeli Sözleşmeler Nedir?  123
3.6.11.2. Mali Açıdan Mesafeli Sözleşmelerde Satış Düzeni Nasıldır?  125
3.6.11.3. Mesafeli Sözleşmelerde Faturanın Şekli Nasıl Olacaktır?  129
3.6.11.4. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Nedir?  130
4. FATURA  133
4.1. Fatura (Genel Anlamı ile)  133
4.2. İrsaliyeli Fatura  144
4.3. Proforma Fatura  159
4.4. Dış Ticaret İşlemlerinde Fatura Çeşitleri ()  160
4.5. Yabancı Paralı Fatura  165
4.6. Açık/Kapalı Fatura  176
4.7. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı ve Tutarı  183
4.8. İade Faturası  193
4.9. Peşin Ödenen Hizmet Faturası Karşılığında Alınamayan Hizmet  202
4.10. Basit Usulde Fatura  204
4.11. Numune Faturası Promasyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar  213
4.11.1. Promosyon Ürünleri  213
4.11.2. Eşantiyon veya Numune Mallar Verilmesi  215
4.12. Serbest Meslek Sahibinin Faturası  218
4.13. Naylon Fatura  220
4.13.1. Genel Açıklamalar  220
4.13.3. Yargı Kararları  222
4.14. Özel Fatura  246
4.15. Konsinye Satış  259
5. FATURA VE İRSALİYE İLİŞKİSİ  271
5.1. İrsaliye’ye Göre Fatura Düzenlenmesi  271
5.2. Sevk İrsaliyesi Nedir?  280
5.2.1. Sevk İrsaliyesi Kullanımı ile İlgili Hükümler  280
5.2.2. Sevk İrsaliyesi Nizamı  293
5.2.3. Sevk İrsaliyesi Muhteviyatı  294
5.2.4. Yargı Kararları ve Özelgeler  295
6. FATURANIN DÜZENLENMESİNDE SÜRE VE DÖNEMSELLİK İLKESİ  301
7. FATURANIN AVANS/KAPARO İLE İLİŞKİSİ  315
8. ŞÜPHELİ ALACAKLAR  319
8.1. Şüpheli Ticari Alacaklar ile İlgili Yasal Dayanak ve Uygulama  319
8.2. 118. Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı  320
8.2.1. Tanımı  320
8.2.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  320
8.3. Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Şüpheli Alacak ve Karşılığı  321
8.4. Şüpheli Ticari Alacaklar ile İlgili Muhasebe Maddeleri  322
8.5. 119. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı  323
8.5.1. Tanımı  323
8.5.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  323
8.5.3. Muhasebe Maddeleri  326
9. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER İLE İLGİLİ FATURALAR  329
9.1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler  329
9.1.1. Tanımı  329
9.1.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  329
9.1.3. Muhasebe Maddeleri  330
9.2. Gelecek Yıllara Ait Giderler  331
9.2.1. Tanımı  331
9.2.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  331
9.2.3. Muhasebe Maddeleri  332
10. FATURANIN İSPAT GÜCÜ  335
10.1. Taraflar Arasında Ticari Bir İlişki Bulunmalıdır  335
10.2. Faturanın, Kendisi ile İlgili Genel Kaidelere Uygunluğu  341
10.2.1. Faturanın Şekil Şartlarına Uygunluğu  341
10.2.2. Faturanın İçeriğinin (münderecatının) Doğruluğu  342
10.2.3. Faturanın Karşı Tarafa Teslim Edilmiş Olması  346
10.3. Faturaya İtiraz  349
10.3.1. Faturaya İtiraz Şartları  349
10.3.1.1. Faturaya İtiraz İçin Gerekli Süre  349
10.3.1.2. Faturanın İçeriği  350
10.3.2. Faturaya İtiraz Edilmesi  351
10.3.3. Faturaya İtiraz Edilmemesi  356
10.4. Faturanın Kaydı  397
10.4.1. Kayıt Süresi  397
10.4.2. Defterlerin Delil Olma Hali  398
10.4.2.1. Türk Ticaret Yasası Açısından  398
10.4.2.2. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından  399
10.4.2.3. İcra İflas Yasası Açısından  409
10.4.2.4. Vergi Usul Yasası Açısından  410
10.5. Düzenlenmemiş Sayılan Faturanın Delil Olma Niteliği  411
10.6. Başkası Adına Kayıtlı Olan Su, Elektrik Gibi Aboneliğin Fatura Bedellerinin Gider Yazılması  412
10.7. Bedeli Tahsil Edilmeyecek Mal Teslimlerinde (İz Bedeliyle) KDV ve Fatura Düzeni  413
10.8. Faturanın Delil Olabilme Niteliği ile İlgili Yargı Kararları  415
11. FATURANIN BASIMI  423
11.1. Faturanın Basımı ile İlgili Genel Kaideler  423
11.2. Matbaaya Müracaat  426
11.3. Notere Müracaat  427
11.4. Tasdik Mecburiyeti Olmayanlar  427
11.5. Belgeleri Maliye Bakanlığı İle Anlaşması Olmadığı Halde Basanlar ile Sahte Olarak Basanlar veya Bu belgeleri Kullananlar  430
11.5.1. Konu  431
11.5.1.1. Belgeleri Anlaşması Olmadığı Halde Basanlar  431
11.5.1.2. Sahte Olarak Basanlar  431
11.5.1.3. Basma Fiili  432
11.5.1.4. Belgeleri Kullanmak  432
11.5.2. Fail  433
11.5.2.1. Anlaşması Olmadığı Halde Basanlar  433
11.5.2.2. Sahte Olarak Basanlar  433
11.5.2.3. Bu Belgeleri Kullananlar  433
11.5.3. Ceza  434
11.5.4. Yargı Kararları  434
12. FATURANIN DÜZENLENMESİNDE SORUMLULUK  437
12.1. Gerçek Kişilerde Sorumluluk  439
12.2. Adi Ortaklıklarda Sorumluluk  439
12.3. Tüzel Kişilerde Sorumluluk  439
12.3.1. Anonim Şirketlerde Sorumluluk  440
12.3.2. Limited Şirketlerde Sorumluluk  443
12.3.3. Kollektif Şirketlerde Sorumluluk  447
12.3.4. Komandit Şirketlerde Sorumluluk  448
12.4. Yargı Kararları  449
13. FATURANIN İBRAZ ZORUNLULUĞU  453
13.1. İbraz İçin Süre Verilmesi  453
13.2. Zayi Belgesi Alınması  459
13.3. İbraz Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  463
13.3.1. Re’sen Vergi Tarhı  474
13.3.2. Özel Usulsüzlük Cezasının Tatbiki  475
13.3.3. Vergi Ziyaı Cezası  476
13.3.4. Gecikme Faizi  477
13.3.5. Cumhuriyet Savcılıklarına Bildirim  477
13.3.6. Katma Değer Vergisi Açısından Karşılaşılacak Durum  477
13.4. Yargı Kararları  478
14. CEZAİ HÜKÜMLER  485
14.1. Vergi Usul Yasasındaki Cezai Hükümler  485
14.1.1. Usulsüzlük  485
14.1.2. Özel Usulsüzlük Cezaları  487
14.1.3. İşyeri Kapatma Cezası  491
14.1.4. Bilgi Vermekten Çekinenler ile VUY’nın 256, 257 ve Mükerrer 257. Madde Hükümlerine Uymayanlar için Ceza  492
14.1.5. Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası  493
14.1.6. Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ile Cezalandırılacak Suçlar ve Cezalar  500
14.1.6.1. Kaçakçılık Suçları ve Cezaları  500
14.1.6.2. İştirak  500
14.1.6.3. Vergi Mahremiyetinin İhlâli  500
14.1.6.4. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapan Memurlar  502
14.1.7. Mesleki Kuruluşlara Bildirim  502
14.2. Mahkemelere Verilen Görevler  503
14.2.1. Vergi Usul Yasası Md. 359/a–1 ve 2  503
14.2.2. Vergi Usul Yasası Md: 359/b–1 ve 2  503
14.2.3. Vergi Mahremiyeti Suçu  503
14.2.4. Mükellefin Özel İşini Yapan Memurlar  504
15. VADE FARKI  507
16. ZAMAN AŞIMI  523
16.1. Türk Ticaret Yasasındaki Zaman Aşımı Hükümleri  523
16.2. Vergi Usul Yasasındaki Zaman Aşımı Hükümleri  524
16.3. Sosyal Güvenlik Kanunundaki Zaman Aşımı Hükümleri  527
17. FATURANIN DÜZELTİLMESİ VE İPTALİ  529
17.1. Faturadaki Bilgilerin Düzeltilmesi  529
17.2. Faturanın İptali  530
18. FATURANIN KAYBOLMASI (ZAYİİ)  531
18.1. Verilen Faturaların Kaybolması  531
18.2. Alınan Faturaların Kaybolması  536
19. İŞİN BIRAKILMASINDA FATURA  539
19.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri  539
19.2. Basit Usule Tabi Mükellefler  544
20. ELEKTRONİK FATURA SİSTEMİ  545
20.1. Kağıt Fatura ile e – Faturanın karşılaştırılması  552
20.2. Yöntemler  557
20.2.1. Özel Entegrasyon Yöntemi  557
20.2.2. Entegrasyon Yöntemi  557
20.2.3. Portal Yöntemi  557
20.3. e–Fatura Çeşitleri  558
20.3.1. Temel Fatura ile Ticari Faturanın Açıklanması ve Aralarındaki Farklar  558
20.3.2. e–Arşiv Faturası  558
20.4. e–Faturanın Düzenlenme Süresi  569
20.5. e–Fatura Sisteminde Faturaya İtiraz  570
20.5.1. Hukuki ve Mali Yönleriyle Fatura  570
21.5.1.1. Hukuki Yönüyle Fatura  570
20.5.1.2. Mali Yönüyle Fatura  571
20.5.2. Kağıt Fatura İle E – Faturanın Karşılaştırması  571
20.5.3. Temel Fatura – Ticari Fatura Farkı  572
20.5.4. Fatura’ya İtiraz  573
20.6. e–Faturanın iptali  574
20.6.1. Ticari e–faturanın iptali  574
20.6.2. Temel e–faturanın iptali  574
20.6.3. E–arşiv faturanın iptali  574
20.7. Yolcu Beraberi Eşya İhracında Düzenlenecek Faturaların E–Fatura Olarak Düzenlenmesi  574
20.8. İhracat İşlemlerinde E Fatura Kullanım Zorunluluğu  575
21. ADÎ ORTAKLIKTA FATURA  577
22. İŞLETMENİN FAALİYETLERİNDE FATURANIN UYGULANMASI  578
22.1. Şubelerin Kendi Faturalarını düzenlemeleri  578
22.2. Şubeler Arasında Mal Sevkiyatı  582
22.3. Şubelerde Alacaklar Hesaplarının Takibi – Hesap Planı  584
Yararlanılan Kaynaklar  589
Kavramlar Dizini  591
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021