Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hedefte Sapma ve Ceza Sorumluluğu
Ceza Hukuku Monografileri
Eylül 2020 / 1. Baskı / 184 Syf.
Fiyatı: 58.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu eserde hedefte sapma kavramı incelenerek, hedefte sapmanın gerçekleştiği durumlarda failin ceza sorumluluğunun nasıl belirlenmesi gerektiğine ilişkin bir çalışma yapılmış olup, doktrin ve yargı kararlarına da yer verilmiştir. Sapmanın gerçekleştiği durumlarda, failin gerçekleştirdiği tek hareketi ile birden fazla suç işlemiş olmasından dolayı ceza sorumluluğunun belirlenmesi önemli bir problem olarak karşımıza çıkar. Gerçekten, failin hareketleri, iradesine dâhil olmayan birtakım nedenlerden dolayı üzerinde suç işlemek istediği konunun değil de başka bir konunun üzerinde etkisini meydana getirmiş olabilir; bu ihtimalde tek neticeli hedefte sapma söz konusu olmaktadır. İkinci ihtimalde ise, failin üzerinde suç işlemek istediği konu ile birlikte başka bir konu daha hareketlerden etkilenmiş olabilir; bu durumda ise çok neticeli hedefte sapma söz konusu olmaktadır.

765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu'nda hedefte sapma hâlinde uygulanabilecek 52. madde hükmü bulunmakta iken 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ise hedefte sapmaya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak gerek madde gerekçelerinin yorumlaması suretiyle gerek Türk Ceza Kanun'a egemen olan suç teorisinin anlaşılması suretiyle, uygulamada karşılaşılan hedefte sapma olayları ile ilgili olarak bir sonuca varmak mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla eserde, hem 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda hüküm olmaması, hem de konuyu detaylı bir şekilde ele alan monografik bir eserin bulunmaması sebebiyle hedefte sapma konusu incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Türleri, Sonuçları ve Sorumluluk Rejimi
Özel Görünüm Şekilleri
Ceza Sorumluluğu Bakımından Sonuçları
Barkod: 9789750260797
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 184
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
1. Bölüm
HEDEFTE SAPMA HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
1.1. SUÇUN KONUSU  19
1.1.1. Genel Açıklamalar  19
1.1.2. Hedefte Sapmada Suçun Konusunun Önemi  22
1.1.2.1. Suçun Konusunun Cinsi  24
1.1.2.2. Suçun Konusunun Niteliği  32
1.2. HEDEFTE SAPMA KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  36
1.2.1. Hedefte Sapma (Aberratio Ictus) Kavramı  36
1.2.2. Hedefte Sapmanın Hukuki Niteliği  44
1.2.2.1. Hedefte Sapmanın Hukuki Niteliğini Açıklayan Teoriler  44
1.2.2.2. Değerlendirme ve Görüşümüz  47
1.3. HEDEFTE SAPMANIN BENZER KURUMLARDAN FARKI  48
1.3.1. Genel Olarak Yanılma ve Hedefte Sapmanın Yanılmadan Farkı  48
1.3.2. Hedefte Sapmanın Suçun Maddi Konusunda Yanılmadan (Error in Persona Vel Objekto) Farkı  54
1.3.2.1. Hedefte Sapmanın Mağdurun Kimliğinde Yanılmadan (Şahısta Hata–Error in Persona) Farkı  55
1.3.2.2. Hedefte Sapmanın Error in Objekto’dan Farkı  63
2. BÖLÜM
ESKİ TCK’DA HEDEFTE SAPMA DÜZENLEMESİ,
HEDEFTE SAPMANIN TÜRLERİ,
SONUÇLARI VE SORUMLULUK REJİMİ
2.1. 765 SAYILI KANUN DÖNEMİNDEKİ DURUM  65
2.1.1. Genel Açıklamalar  65
2.1.2. 765 Sayılı Kanun Döneminde Hedefte Sapma Hâline İlişkin Çözüm Şekli  67
2.1.2.1. Failin Gerçekleştirdiği Suçta Ağırlatıcı Sebep Bulunması  70
2.1.2.2. Failin İşlemeye Kastettiği Suçta Ağırlatıcı Sebep Bulunması  72
2.1.2.3. Failin İşlemeye Kastettiği Suçta Hafifletici Sebep Bulunması  73
2.1.3. 765 Sayılı Kanun’un Getirdiği Çözüm Şekline Yönelik Değerlendirmeler  73
2.1.4. 765 Sayılı Kanun Döneminde Hedefte Sapma Hâline İlişkin Çözüm Şeklinin Uygulanması İçin Gerekli Olan Şartlar  77
2.2. HEDEFTE SAPMANIN TÜRLERİ  79
2.2.1. Tek Neticeli Hedefte Sapma  79
2.2.2. Çift (veya Çok) Neticeli Hedefte Sapma  82
2.3. HEDEFTE SAPMANIN SONUÇLARI VE HEDEFTE SAPMADA SORUMLULUK REJİMİ  86
2.3.1. Hedefte Sapmanın Sonuçları  86
2.3.1.1. Tek Neticeli Hedefte Sapmanın Sonuçları  86
2.3.1.2. Çift Neticeli Hedefte Sapmanın Sonuçları  87
2.3.2. Hedefte Sapma Hâlinde Ceza Sorumluluğu  87
2.3.2.1. Fikri İçtimada Fiil Tekliği–Fiil Çokluğu Ayrımı ve Hedefte Sapmada Önemi  95
2.3.2.2. Tek Neticeli Hedefte Sapma Durumunda Ceza Sorumluluğu  105
2.3.2.2.1. Suç Konusunun Niteliğinin Aynı Kaldığı Tek Neticeli Sapma Durumunda Ceza Sorumluluğu  107
2.3.2.2.2. Suç Konusunun Niteliğinin Değiştiği Tek Neticeli Sapma Durumunda Ceza Sorumluluğu  110
2.3.2.3. Çift Neticeli Hedefte Sapma Durumunda Ceza Sorumluluğu  111
2.3.2.3.1. Suç Konusunun Niteliğinin Aynı Kaldığı Çift Neticeli Sapma Durumunda Ceza Sorumluluğu  113
2.3.2.3.2. Suç Konusunun Niteliğinin Değiştiği Çift Neticeli Sapma Durumunda Ceza Sorumluluğu  118
2.3.2.4. TCK m. 43/3 Hükmünün Getirdiği İstisnaların Uygulama Alanı  120
3. Bölüm
HEDEFTE SAPMANIN
ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ VE
CEZA MESULİYETİ BAKIMINDAN SONUÇLARI
3.1. HEDEFTE SAPMANIN ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ  127
3.1.1. Suçun Nitelikli Hâlinin İşlenmesi Durumunda Hedefte Sapma  127
3.1.1.1. Fiilin İşleniş Şeklinden Kaynaklanan Nitelikli Unsurlar  130
3.1.1.2. Mağdurun veya Suçun Konusunun Vasfından Kaynaklanan Nitelikli Unsurlar  135
3.1.1.3. Fail ile Mağdur Arasındaki İlişkiden Kaynaklanan Nitelikli Unsurlar  139
3.1.1.4. Fiilin İşlenişiyle Güdülen Amaç veya Saik İtibarıyla Nitelikli Unsurlar  142
3.1.1.5. Kasten Öldürme Suçunun Tasarlayarak İşlenmesi Hâli  144
3.1.2. Hedefte Sapma Sonucunda Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Bir Suç İşlenmesi  146
3.1.3. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Mevcudiyeti Hâlinde Hedefte Sapma  147
3.1.3.1. Görevin Yerine Getirilmesi  148
3.1.3.2. Meşru Savunma  150
3.1.4. Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerin Mevcudiyeti Hâlinde Hedefte Sapma  154
3.1.4.1. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  155
3.1.4.2. Haksız Tahrik  156
3.1.5. Suça İştirak Hâlinde Hedefte Sapma  158
3.1.5.1. Müşterek Faillik  158
3.1.5.2. Dolaylı Faillik  160
3.1.5.3. Azmettirme  161
3.1.5.4. Yardım Etme  164
3.2. HEDEFTE SAPMANIN TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE CEZA SORUMLULUĞU BAKIMINDAN SONUÇLARI  166
3.2.1. Tek Neticeli Hedefte Sapma Yönünden  166
3.2.2. Çift Neticeli Hedefte Sapma Yönünden  167
Sonuç  169
Kaynaklar  175
Kavramlar Dizini  181
 


Timur Demirbaş
Eylül 2020

Metin Yıldırım
Eylül 2020
198.00 TL
Sepete Ekle
Ayça L. Akpek
Eylül 2020
53.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
1. Bölüm
HEDEFTE SAPMA HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
1.1. SUÇUN KONUSU  19
1.1.1. Genel Açıklamalar  19
1.1.2. Hedefte Sapmada Suçun Konusunun Önemi  22
1.1.2.1. Suçun Konusunun Cinsi  24
1.1.2.2. Suçun Konusunun Niteliği  32
1.2. HEDEFTE SAPMA KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  36
1.2.1. Hedefte Sapma (Aberratio Ictus) Kavramı  36
1.2.2. Hedefte Sapmanın Hukuki Niteliği  44
1.2.2.1. Hedefte Sapmanın Hukuki Niteliğini Açıklayan Teoriler  44
1.2.2.2. Değerlendirme ve Görüşümüz  47
1.3. HEDEFTE SAPMANIN BENZER KURUMLARDAN FARKI  48
1.3.1. Genel Olarak Yanılma ve Hedefte Sapmanın Yanılmadan Farkı  48
1.3.2. Hedefte Sapmanın Suçun Maddi Konusunda Yanılmadan (Error in Persona Vel Objekto) Farkı  54
1.3.2.1. Hedefte Sapmanın Mağdurun Kimliğinde Yanılmadan (Şahısta Hata–Error in Persona) Farkı  55
1.3.2.2. Hedefte Sapmanın Error in Objekto’dan Farkı  63
2. BÖLÜM
ESKİ TCK’DA HEDEFTE SAPMA DÜZENLEMESİ,
HEDEFTE SAPMANIN TÜRLERİ,
SONUÇLARI VE SORUMLULUK REJİMİ
2.1. 765 SAYILI KANUN DÖNEMİNDEKİ DURUM  65
2.1.1. Genel Açıklamalar  65
2.1.2. 765 Sayılı Kanun Döneminde Hedefte Sapma Hâline İlişkin Çözüm Şekli  67
2.1.2.1. Failin Gerçekleştirdiği Suçta Ağırlatıcı Sebep Bulunması  70
2.1.2.2. Failin İşlemeye Kastettiği Suçta Ağırlatıcı Sebep Bulunması  72
2.1.2.3. Failin İşlemeye Kastettiği Suçta Hafifletici Sebep Bulunması  73
2.1.3. 765 Sayılı Kanun’un Getirdiği Çözüm Şekline Yönelik Değerlendirmeler  73
2.1.4. 765 Sayılı Kanun Döneminde Hedefte Sapma Hâline İlişkin Çözüm Şeklinin Uygulanması İçin Gerekli Olan Şartlar  77
2.2. HEDEFTE SAPMANIN TÜRLERİ  79
2.2.1. Tek Neticeli Hedefte Sapma  79
2.2.2. Çift (veya Çok) Neticeli Hedefte Sapma  82
2.3. HEDEFTE SAPMANIN SONUÇLARI VE HEDEFTE SAPMADA SORUMLULUK REJİMİ  86
2.3.1. Hedefte Sapmanın Sonuçları  86
2.3.1.1. Tek Neticeli Hedefte Sapmanın Sonuçları  86
2.3.1.2. Çift Neticeli Hedefte Sapmanın Sonuçları  87
2.3.2. Hedefte Sapma Hâlinde Ceza Sorumluluğu  87
2.3.2.1. Fikri İçtimada Fiil Tekliği–Fiil Çokluğu Ayrımı ve Hedefte Sapmada Önemi  95
2.3.2.2. Tek Neticeli Hedefte Sapma Durumunda Ceza Sorumluluğu  105
2.3.2.2.1. Suç Konusunun Niteliğinin Aynı Kaldığı Tek Neticeli Sapma Durumunda Ceza Sorumluluğu  107
2.3.2.2.2. Suç Konusunun Niteliğinin Değiştiği Tek Neticeli Sapma Durumunda Ceza Sorumluluğu  110
2.3.2.3. Çift Neticeli Hedefte Sapma Durumunda Ceza Sorumluluğu  111
2.3.2.3.1. Suç Konusunun Niteliğinin Aynı Kaldığı Çift Neticeli Sapma Durumunda Ceza Sorumluluğu  113
2.3.2.3.2. Suç Konusunun Niteliğinin Değiştiği Çift Neticeli Sapma Durumunda Ceza Sorumluluğu  118
2.3.2.4. TCK m. 43/3 Hükmünün Getirdiği İstisnaların Uygulama Alanı  120
3. Bölüm
HEDEFTE SAPMANIN
ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ VE
CEZA MESULİYETİ BAKIMINDAN SONUÇLARI
3.1. HEDEFTE SAPMANIN ÖZEL GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ  127
3.1.1. Suçun Nitelikli Hâlinin İşlenmesi Durumunda Hedefte Sapma  127
3.1.1.1. Fiilin İşleniş Şeklinden Kaynaklanan Nitelikli Unsurlar  130
3.1.1.2. Mağdurun veya Suçun Konusunun Vasfından Kaynaklanan Nitelikli Unsurlar  135
3.1.1.3. Fail ile Mağdur Arasındaki İlişkiden Kaynaklanan Nitelikli Unsurlar  139
3.1.1.4. Fiilin İşlenişiyle Güdülen Amaç veya Saik İtibarıyla Nitelikli Unsurlar  142
3.1.1.5. Kasten Öldürme Suçunun Tasarlayarak İşlenmesi Hâli  144
3.1.2. Hedefte Sapma Sonucunda Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Bir Suç İşlenmesi  146
3.1.3. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Mevcudiyeti Hâlinde Hedefte Sapma  147
3.1.3.1. Görevin Yerine Getirilmesi  148
3.1.3.2. Meşru Savunma  150
3.1.4. Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerin Mevcudiyeti Hâlinde Hedefte Sapma  154
3.1.4.1. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  155
3.1.4.2. Haksız Tahrik  156
3.1.5. Suça İştirak Hâlinde Hedefte Sapma  158
3.1.5.1. Müşterek Faillik  158
3.1.5.2. Dolaylı Faillik  160
3.1.5.3. Azmettirme  161
3.1.5.4. Yardım Etme  164
3.2. HEDEFTE SAPMANIN TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE CEZA SORUMLULUĞU BAKIMINDAN SONUÇLARI  166
3.2.1. Tek Neticeli Hedefte Sapma Yönünden  166
3.2.2. Çift Neticeli Hedefte Sapma Yönünden  167
Sonuç  169
Kaynaklar  175
Kavramlar Dizini  181
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020