Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ceza Muhakemesi Hukuku – 2
Şubat 2018 / 7. Baskı / 327 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Şubat 2017 31.50 TL 19.90 TL (%37)Sepete Ekle
 5. Ocak 2016 26.00 TL 9.90 TL (%62)Sepete Ekle
 4. Ocak 2015 22.75 TL 6.90 TL (%70)Sepete Ekle
   

Altıncı bası yayımlandıktan sonraki dönemde, bu kitapta ele alınan konulara yönelik olarak mevzuatta önemli değişiklikler olmuştur. Örneğin 20 Temmuz 2017 tarihli ve 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda De ğişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, istinaf ve temyiz kanun yolları ile olağanüstü bir hukuki çare olan Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisi konularında esaslı değişiklikler olmuş ve değişiklikler bu basıda yerini almıştır.

Gerek 15 Ağustos 2017 tarihli ve 694 sayılı gerek 20 Kasım 2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ile gerçekleştirilen ve gerek ilk derece yargılanmasındaki gerek istinaf ve temyiz aşamalarındaki duruşmalara yönelik olan çok sayıda değişiklik çalışmaya işlenmiştir.

Yukarıda bahsedilen mevzuattan kaynaklanan değişiklikler dışında, yargı kararlarına da olabildiğince yer verilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesinde Deliller
Yargılama ve Hüküm Verme
Özel Muhakeme Usulleri
Ceza Muhakemesi İşlemleri ve Kanun Yolları
Barkod: 9789750246869
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 327
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
7. Basıya Önsöz  5
6. Basıya Önsöz  6
5. Basıya Önsöz  8
4. Basıya Önsöz  9
3. Basıya Önsöz  10
2. Basıya Önsöz  11
Önsöz  12
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§1. GENEL AÇIKLAMALAR  23
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı  23
II. Serbest Delil İlkesi  26
III. Delillerin Ortak Özellikleri  28
1. Gerçekçilik  28
2. Akılcılık  28
3. Erişilebilirlik  29
4. Olayı Temsil Edicilik  29
5. Müştereklik  29
6. Hukuka Uygunluk  29
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ  31
I. Genel Olarak  31
II. Beyan Delili  32
1. Şüpheli–Sanık Beyanı  32
2. Tanık Beyanı  34
a) Tanık Kavramı  34
b) Tanık Beyanının Değeri  36
c) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri  38
aa) Tanığın Hazır Bulunması  39
bb) Tanığın Yemin Etmesi  40
cc) Tanığın Beyanda Bulunması  42
aaa) Tanığın Dinlenmesinde Usul  42
bbb) Tanık Beyanı Olarak Yüzleştirme (Teşhis)  44
dd) Tanıklıktan Çekinme  46
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  46
aaaa) Meslek ve Sürekli Uğraşı Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  46
bbbb) Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık  49
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi  51
ee) Tanığın Korunması  53
3. Diğer Kişilerin Beyanı  57
III. Belge Delili  58
IV. Belirti Delili  60
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  61
I. Delillerin Toplanması  61
1. Beden Muayenesi  61
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  61
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  64
c) Kadının Muayenesi  65
2. Fizik Kimliğin Tespiti  66
3. Yer Gösterme  68
4. Olay Yeri İnceleme  69
II. Delillerin Değerlendirilmesi  70
1. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Bilirkişi İncelemesi  70
a) Genel Açıklamalar  70
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi  75
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  77
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu  81
e) Uzman Mütalaası  84
f) Bilirkişinin Açıklamada Bulunması  84
g) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri  85
aa) Gözlem Altına Alma  85
bb) Moleküler Genetik İncelemeler  87
cc) Adli Muayene ve Otopsi  88
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  91
2. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Keşif  91
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları  93
İkinci Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§ 1. İDDİANAMENİN KABULÜ VE KOVUŞTURMA EVRESİ  99
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI  101
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi  101
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler  101
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  101
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması  102
a) Sanığın Çağrılması  102
b) Diğer Kişilerin Çağrılması  103
3. Delil Toplanması  104
§ 3. DURUŞMA  107
I. Duruşmanın Önemi  107
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı  108
III. Duruşmanın Sözlülüğü  114
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk  115
V. Duruşmanın Açık Olması  117
1. Genel Olarak Açıklık  117
2. Açıklığın İstisnaları  118
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik  118
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik  120
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik  120
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  121
1. Duruşmada Hazır Bulunma  121
a) Hakimlerin Hazır Bulunması  121
b) İddia Makamının Hazır Bulunması  123
aa) Cumhuriyet Savcısı  123
bb) Bireysel İddia Makamı  124
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması  124
aa) Sanık  124
bb) Müdafi  126
cc) Savunma Makamı Hazır Bulunmaksızın Yapılan İşlemlerde Eski Hale Getirme  127
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  128
3. Duruşmanın Başlaması  129
4. Delillerin Ortaya Konulması  133
a) Genel Olarak  133
b) Tanık ve Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi  134
aa) Tanığın Dinlenmesi  134
aaa) Tanığın Duruşmada Dinlenmesi Zorunluluğu  134
bbb) Tanığın Okunması Yasak Olan Yazılı Açıklamaları  138
ccc) Tanıklıktan Duruşmada Çekinme Halinde Okunma Yasağı  140
bb) Bilirkişinin Dinlenmesi  142
cc) Doğrudan Soru Yöneltme  142
c) Belge Okunması  144
aa) Okunması (Anlatılması)Zorunlu Olan Belgeler  145
bb) İlgilinin Dinlenmesi Yerine Belge Okunmasıyla Yetinilebilecek Haller  150
aaa) Genel Olarak  150
bbb) İfade Sahibine Ulaşılamaması Nedeniyle Tutanak Okunması  151
ccc) Tanığın Duruşmada Dinlenmesine Gerek Görülmemesi  153
ddd) Anlaşma Suretiyle İfade Almadan Vazgeçilebilmesi  154
eee) Açıklama ve Görüş İçeren Rapor ve Yazıların Okunması  154
cc) Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Tutanak Okunması  156
aaa) Tanığın İfade Tutanaklarının Okunması  157
aaaa) Hatırlatma Amacıyla Okunma  157
bbbb) Çelişki Nedeniyle Okunma  160
bbb) Sanığın İfade Tutanaklarının Okunması  162
ccc) Duruşmada Dinlenilme veya Sorguya Çekilme Yanında Tutanak Okunmasını Düzenleyen Hükümlerin Niteliği  166
c) Belirti Delillerinin Ortaya Konulması  168
5. Delillerin Tartışılması  169
6. Suç Niteliğinin Değişmesi  171
7. Duruşma Tutanağı  173
§ 4. HÜKÜM VERME  175
I. Delillerin Değerlendirilmesi  175
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması  180
III. Hüküm Çeşitleri  182
IV. Hükmün İçeriği  188
V. Hükmün Açıklanması  194
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  194
1. Genel Açıklamalar  194
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilmesinin Şartları  196
3. Kurulan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi  200
4. Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması  203
Üçüncü Bölüm
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
§ 1. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI, ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ  207
I. Gaiplerin Yargılanması  207
II. Kaçakların Yargılanması  208
§ 2. UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE USULÜ  211
I. Uzlaştırma  211
1. Genel Açıklamalar  211
2. Uzlaştırmanın Mümkün Olduğu Suçlar  212
3. Uzlaştırma Süreci  214
a) Soruşturma Evresinde Uzlaştırma  215
b) Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma  220
II. Müsadere Usulü  221
§ 3. ÖZEL YETKİ İÇEREN DİĞER MUHAKEME USULLERİ  223
I. Özel Yetkili Mahkemeler Süreci  223
II. Genel Kanun Olarak CMK’da Yer Alan Özel Yetki Düzenlemeleri  224
Dördüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE KANUN YOLLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  231
I. Kavram  231
II. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Sınıflandırılması  231
1. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler  231
2. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri  232
3. Elektronik İşlemler  232
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerinde Süreler  237
1. Sürelerin Sınıflandırılması  237
2. Sürelerin Hesaplanması  238
IV. Eski Hale Getirme  239
V. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi  240
VI. Muhakeme İşlemlerindeki Sakatlıkların Yaptırımı  242
1. Yokluk  242
2. Butlan  243
3. Hak Düşümü  243
4. Kabul Edilmezlik  243
VII. Muhakeme İşlemlerindeki Aykırılıkların Giderilmesi  244
§ 2. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  245
I. Kavram  245
II. Kanun Yollarının Çeşitleri  246
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  247
1. Cumhuriyet Savcısı  247
2. Şüpheli veya Sanık  248
3. Müdafi, Şüpheli veya Sanığın Yasal Temsilcisi ve Eşi  249
4. Katılan, Vekil  250
5. Tüzel Kişi  251
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi  251
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli  252
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme ve Başvuruyu Geri Alma  255
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri  256
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması  256
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı  256
§ 3. OLAĞAN KANUN YOLLARI  261
I. İtiraz  261
1. Kavram  261
2. İtiraz Usulü  261
3. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  262
4. İtiraz İncelemesi ve Karar  263
II. İstinaf  264
1. Genel Açıklamalar  264
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  266
3. İstinaf İstemi ve Süresi  267
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  269
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  269
6. İstinaf İncelemesi ve Karar  270
III. Temyiz  274
1. Genel Açıklamalar  274
2. Temyiz Konusu Olan Kararlar  274
3. Temyiz Nedenleri  276
4. Temyiz Talebi ve Süresi  277
5. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  278
6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  278
7. Yargıtayın İncelemesi ve Karar  279
8. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  281
9. Bozmadan Sonraki Yargılama  282
10. Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Önce Verilmiş Olan Kararların Temyizi  287
a) Genel Açıklamalar  287
b) Temyiz Konusu Olan Kararlar  288
c) Temyiz Nedenleri  289
d) Temyiz Talebi ve Süresi  291
e) Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  292
f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  293
g) Yargıtayın İncelemesi ve Karar  293
h) Bozmadan Sonraki Yargılama  296
§ 4. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  300
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  300
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  300
a) Genel Açıklamalar  300
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazının Hukuki Niteliği  303
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  306
II. Kanun Yararına Bozma  306
1. Genel Açıklamalar  306
2. Kanun Yararına Bozma Nedenleri  309
III. Yargılamanın Yenilenmesi  313
1. Başvurabilecek Kişiler, Başvuru Süresi ve Usulü  313
2. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  315
a) Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  315
b) Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  318
3. Talebin İncelenmesi ve Karar  319
Kaynaklar  321
Kavramlar Dizini  325
 


Vahit Bıçak
Ekim 2018
97.90 TL
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Eylül 2018
52.90 TL
Sepete Ekle
Feridun Yenisey ...
Eylül 2018
105.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
7. Basıya Önsöz  5
6. Basıya Önsöz  6
5. Basıya Önsöz  8
4. Basıya Önsöz  9
3. Basıya Önsöz  10
2. Basıya Önsöz  11
Önsöz  12
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§1. GENEL AÇIKLAMALAR  23
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı  23
II. Serbest Delil İlkesi  26
III. Delillerin Ortak Özellikleri  28
1. Gerçekçilik  28
2. Akılcılık  28
3. Erişilebilirlik  29
4. Olayı Temsil Edicilik  29
5. Müştereklik  29
6. Hukuka Uygunluk  29
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ  31
I. Genel Olarak  31
II. Beyan Delili  32
1. Şüpheli–Sanık Beyanı  32
2. Tanık Beyanı  34
a) Tanık Kavramı  34
b) Tanık Beyanının Değeri  36
c) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri  38
aa) Tanığın Hazır Bulunması  39
bb) Tanığın Yemin Etmesi  40
cc) Tanığın Beyanda Bulunması  42
aaa) Tanığın Dinlenmesinde Usul  42
bbb) Tanık Beyanı Olarak Yüzleştirme (Teşhis)  44
dd) Tanıklıktan Çekinme  46
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  46
aaaa) Meslek ve Sürekli Uğraşı Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  46
bbbb) Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık  49
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi  51
ee) Tanığın Korunması  53
3. Diğer Kişilerin Beyanı  57
III. Belge Delili  58
IV. Belirti Delili  60
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  61
I. Delillerin Toplanması  61
1. Beden Muayenesi  61
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  61
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  64
c) Kadının Muayenesi  65
2. Fizik Kimliğin Tespiti  66
3. Yer Gösterme  68
4. Olay Yeri İnceleme  69
II. Delillerin Değerlendirilmesi  70
1. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Bilirkişi İncelemesi  70
a) Genel Açıklamalar  70
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi  75
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  77
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu  81
e) Uzman Mütalaası  84
f) Bilirkişinin Açıklamada Bulunması  84
g) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri  85
aa) Gözlem Altına Alma  85
bb) Moleküler Genetik İncelemeler  87
cc) Adli Muayene ve Otopsi  88
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  91
2. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Keşif  91
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları  93
İkinci Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§ 1. İDDİANAMENİN KABULÜ VE KOVUŞTURMA EVRESİ  99
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI  101
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi  101
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler  101
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  101
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması  102
a) Sanığın Çağrılması  102
b) Diğer Kişilerin Çağrılması  103
3. Delil Toplanması  104
§ 3. DURUŞMA  107
I. Duruşmanın Önemi  107
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı  108
III. Duruşmanın Sözlülüğü  114
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk  115
V. Duruşmanın Açık Olması  117
1. Genel Olarak Açıklık  117
2. Açıklığın İstisnaları  118
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik  118
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik  120
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik  120
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  121
1. Duruşmada Hazır Bulunma  121
a) Hakimlerin Hazır Bulunması  121
b) İddia Makamının Hazır Bulunması  123
aa) Cumhuriyet Savcısı  123
bb) Bireysel İddia Makamı  124
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması  124
aa) Sanık  124
bb) Müdafi  126
cc) Savunma Makamı Hazır Bulunmaksızın Yapılan İşlemlerde Eski Hale Getirme  127
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  128
3. Duruşmanın Başlaması  129
4. Delillerin Ortaya Konulması  133
a) Genel Olarak  133
b) Tanık ve Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi  134
aa) Tanığın Dinlenmesi  134
aaa) Tanığın Duruşmada Dinlenmesi Zorunluluğu  134
bbb) Tanığın Okunması Yasak Olan Yazılı Açıklamaları  138
ccc) Tanıklıktan Duruşmada Çekinme Halinde Okunma Yasağı  140
bb) Bilirkişinin Dinlenmesi  142
cc) Doğrudan Soru Yöneltme  142
c) Belge Okunması  144
aa) Okunması (Anlatılması)Zorunlu Olan Belgeler  145
bb) İlgilinin Dinlenmesi Yerine Belge Okunmasıyla Yetinilebilecek Haller  150
aaa) Genel Olarak  150
bbb) İfade Sahibine Ulaşılamaması Nedeniyle Tutanak Okunması  151
ccc) Tanığın Duruşmada Dinlenmesine Gerek Görülmemesi  153
ddd) Anlaşma Suretiyle İfade Almadan Vazgeçilebilmesi  154
eee) Açıklama ve Görüş İçeren Rapor ve Yazıların Okunması  154
cc) Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Tutanak Okunması  156
aaa) Tanığın İfade Tutanaklarının Okunması  157
aaaa) Hatırlatma Amacıyla Okunma  157
bbbb) Çelişki Nedeniyle Okunma  160
bbb) Sanığın İfade Tutanaklarının Okunması  162
ccc) Duruşmada Dinlenilme veya Sorguya Çekilme Yanında Tutanak Okunmasını Düzenleyen Hükümlerin Niteliği  166
c) Belirti Delillerinin Ortaya Konulması  168
5. Delillerin Tartışılması  169
6. Suç Niteliğinin Değişmesi  171
7. Duruşma Tutanağı  173
§ 4. HÜKÜM VERME  175
I. Delillerin Değerlendirilmesi  175
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması  180
III. Hüküm Çeşitleri  182
IV. Hükmün İçeriği  188
V. Hükmün Açıklanması  194
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  194
1. Genel Açıklamalar  194
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilmesinin Şartları  196
3. Kurulan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi  200
4. Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması  203
Üçüncü Bölüm
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
§ 1. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI, ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ  207
I. Gaiplerin Yargılanması  207
II. Kaçakların Yargılanması  208
§ 2. UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE USULÜ  211
I. Uzlaştırma  211
1. Genel Açıklamalar  211
2. Uzlaştırmanın Mümkün Olduğu Suçlar  212
3. Uzlaştırma Süreci  214
a) Soruşturma Evresinde Uzlaştırma  215
b) Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma  220
II. Müsadere Usulü  221
§ 3. ÖZEL YETKİ İÇEREN DİĞER MUHAKEME USULLERİ  223
I. Özel Yetkili Mahkemeler Süreci  223
II. Genel Kanun Olarak CMK’da Yer Alan Özel Yetki Düzenlemeleri  224
Dördüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE KANUN YOLLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  231
I. Kavram  231
II. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Sınıflandırılması  231
1. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler  231
2. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri  232
3. Elektronik İşlemler  232
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerinde Süreler  237
1. Sürelerin Sınıflandırılması  237
2. Sürelerin Hesaplanması  238
IV. Eski Hale Getirme  239
V. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi  240
VI. Muhakeme İşlemlerindeki Sakatlıkların Yaptırımı  242
1. Yokluk  242
2. Butlan  243
3. Hak Düşümü  243
4. Kabul Edilmezlik  243
VII. Muhakeme İşlemlerindeki Aykırılıkların Giderilmesi  244
§ 2. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  245
I. Kavram  245
II. Kanun Yollarının Çeşitleri  246
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  247
1. Cumhuriyet Savcısı  247
2. Şüpheli veya Sanık  248
3. Müdafi, Şüpheli veya Sanığın Yasal Temsilcisi ve Eşi  249
4. Katılan, Vekil  250
5. Tüzel Kişi  251
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi  251
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli  252
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme ve Başvuruyu Geri Alma  255
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri  256
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması  256
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı  256
§ 3. OLAĞAN KANUN YOLLARI  261
I. İtiraz  261
1. Kavram  261
2. İtiraz Usulü  261
3. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  262
4. İtiraz İncelemesi ve Karar  263
II. İstinaf  264
1. Genel Açıklamalar  264
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  266
3. İstinaf İstemi ve Süresi  267
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  269
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  269
6. İstinaf İncelemesi ve Karar  270
III. Temyiz  274
1. Genel Açıklamalar  274
2. Temyiz Konusu Olan Kararlar  274
3. Temyiz Nedenleri  276
4. Temyiz Talebi ve Süresi  277
5. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  278
6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  278
7. Yargıtayın İncelemesi ve Karar  279
8. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  281
9. Bozmadan Sonraki Yargılama  282
10. Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Önce Verilmiş Olan Kararların Temyizi  287
a) Genel Açıklamalar  287
b) Temyiz Konusu Olan Kararlar  288
c) Temyiz Nedenleri  289
d) Temyiz Talebi ve Süresi  291
e) Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  292
f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  293
g) Yargıtayın İncelemesi ve Karar  293
h) Bozmadan Sonraki Yargılama  296
§ 4. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  300
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  300
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  300
a) Genel Açıklamalar  300
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazının Hukuki Niteliği  303
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  306
II. Kanun Yararına Bozma  306
1. Genel Açıklamalar  306
2. Kanun Yararına Bozma Nedenleri  309
III. Yargılamanın Yenilenmesi  313
1. Başvurabilecek Kişiler, Başvuru Süresi ve Usulü  313
2. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  315
a) Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  315
b) Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  318
3. Talebin İncelenmesi ve Karar  319
Kaynaklar  321
Kavramlar Dizini  325
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019