Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
E–Ticaret Hukuku
Tüketici Hukukundaki Uygulamaları
Eylül 2016 / 1. Baskı / 383 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 99.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

E-ticaretin geleneksel pazar üzerindeki en büyük etkisi pazaryerini nesnel bir düzlemden sanal bir düzleme taşımasıdır. Başta bilgisayarlar olmak üzere, internete bağlanabilen televizyonlar, cep telefonu gibi akıllı sistemler, banka kartları, internet üzerinden gerçekleştirilebilen bankacılık işlemleri, e-ticaret platformları veya e-pazaryerlerinde gerçekleşen mal ve hizmet satışları ile çeşitli kamu hizmetlerinin bilişim ağları üzerinden verilebilmesi modern hayatta insanlığın yaşamını kolaylaştırmak için büyük imkanlar sunmaktadır. Hiç kuşkusuz tüm hayat alanının hukukla ilintili olduğu günümüz toplumsal yapısında hukukun da bu değişimlerden etkilenmemesi mümkün değildir. Nitekim günümüz dünyasında temel hukuk alanlarının yanında yeni iletişim kanallarına, bilgi ekonomisine ve bilişim teknolojilerindeki gelişime uygun yeni özel hukuk alanları oluşmaya başlamıştır. E-Ticaret Hukuku, işte bu "yeni" alanın gelişime açık, e-ticaretin pazar yapısındaki çeşitlilik gibi birçok hukuk alanıyla ilişkili önemli hukuk dallarından bir tanesidir.

Çalışmada, hukuk uğraşısının pozitif bilimsel uğraşılardan ayırt edici belirgin özelliğinin, onun buyrukları ve yasakları ile kural koyucu, olması gerekeni amaçlamasıyla normatif ve deney dışı değer yargılarına dayanmasıyla dogmatik bir uğraş olması hususunu da göz ardı etmeden uzun ve zorlu bir çalışma sürecini hukukçu pratiği, uygulama örnekleri ve deneyimiyle birleştirip gelişime açık yeni bir özel hukuk alanı olan E-Ticaret Hukuku'nun kapsamına ilişkin bir model oluşturduk. E-Ticaret Hukuku'nun kapsamını 6563 sayılı E-Ticaret Kanunu'nun temelinde, 5651 sayılı İnternet Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku, Marka, Patent, Telif Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, E-İmza, Elektronik Haberleşme Hukuku gibi hukuk dallarıyla inceledik. Sonuç olarak bilgi ekonomisi için son derece önemli bir özel hukuk alanı olan E-Ticaret Hukuku'nun kapsamını belirleyerek e-ticaret, ticari reklam, internet, tüketici, e-ticaretin sosyo-ekonomik boyutu ve tüketim toplumuna ilişkin analizlerin de bulunduğu bu çalışmayı ortaya çıkardık.

Konu Başlıkları
E–Ticaret ve Hukuk
E–Ticaret Hukuku
E–Ticarette Tüketici Hukuku Uygulamaları
E–Ticarette Tüketici Hukuku Sözleşmeleri
E–Ticarette Mesafeli Sözleşme ve Tedarik Sözleşmeleri
E–Ticarette Reklam ve Ticari Reklamlar
E–Ticarette Kişisel Verilerin Korunması
E– Ticaretin Teknolojik ve Hukuki Altyapısı
5651 sayılı İnternet Kanunu Kapsamında E–Ticaret
Elektronik Haberleşme Kanunu'nun E–Ticarete Etkisi
E–Ticarette Elektronik İmza
E–Ticarette Banka ve Kredi Kartlarının Uygulaması
E–Ticarete İlişkin AB Yönergeleri
E–Ticarette Fikri Mülkiyet Hakları
E–Ticarette Marka ve Patent Hakları
E–Ticarette Haksız Rekabet
E–Ticarette Rekabet İhlalleri
E–Ticaretin Vergisel Boyutu
Barkod: 9789750238611
Yayın Tarihi: Eylül 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 383
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekileri  
Önsöz  9
Kısaltmalar  27
1. Bölüm  
E–TİCARET VE HUKUK  
GİRİŞ  31
1. GENEL DEĞERLENDİRME  31
2. E–TİCARETİN HIZLA YAYGINLAŞMASININ TEMEL DİNAMİKLERİ  34
2.1. Genel Olarak  34
2.2. Toplumsal Değişim ve Ekonomik Gelişim  34
2.3. Teknolojik Gelişim  35
2.4. İnternetin Yaygınlaşması  36
2.5. Bilgi Ekonomisinin Oluşması  39
2.6. Kolay Ulaşılabilirlik, Uygun Fiyat ve Kesintisiz Hizmet Sunması  41
2.7. E–ticaretin Tüketim Toplumu İmgelerine Cevap Vermesi  41
3. E–TİCARET VE HUKUK İLİŞKİSİ  44
3.1. Genel Olarak  44
3.2. Bilgi Ekonomisi ve Hukuk  45
3.3. Dünyada E–Ticaret ve E–Ticaretin Hukuki Boyutu  46
3.4. Türkiye’de E–Ticaret ve E–ticaretin Hukuki Boyutu  48
4. E–TİCARETİN TEKNOLOJİK VE HUKUKİ ALTYAPISI  51
4.1. E–Ticaretin Teknolojik Alt Yapısı  51
4.2. E–Ticaretin Hukuki Alt Yapısı  52
4.2.1. 6563 Sayılı ETDHK’nın Yürürlüğe Girmesi  53
4.2.1.1. E–Ticaret Kanununun Amacı  54
4.2.1.2. E–Ticaret Kanununun Kapsamı  55
4.2.2. Elektronik Ticaret Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi  55
4.3. E–Ticaret ve E–Pazarlama Kavramlarının Hukuki Boyutu  56
4.3.1. Genel Olarak  56
4.3.2. Mal  57
4.3.3. Hizmet  58
4.3.4. Fiyat  58
4.3.5. E–ticaret Tutundurma Faaliyetleri  59
4.3.5.1. Genel Olarak  59
4.3.5.2. Reklam  60
4.3.5.3. Ticari İletiler  62
4.3.5.4. Ticari Uygulamalar  64
5. ELEKTRONİK TİCARET MODELLERİ  65
5.1. Genel Olarak  65
5.2. B2B – İşletmeler Arası E–ticaret Modeli  65
5.3. B2C – İşletme ile Tüketici Arasında  66
5.4. C2C – Tüketici ile Tüketici Arasında  66
5.5. B2G – İşletme ile Devlet Arasında  67
5.6. G2C – Devlet ile Tüketici Arasında  67
6. E–TİCARETTE ÖDEME SİSTEMLERİ  68
6.1. Genel Olarak  68
6.2. Elektronik Para  69
6.2.1. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Uyarınca E–Para ve Ödeme Hizmetleri  69
6.2.2. Elektronik Para Kuruluşları ve Elektronik Paranın İhracı  72
6.3. Bitcoin ve Benzeri Dijital Para Sistemleri  73
6.4. Elektronik Çek  75
6.5. Kredi Kartları ve Sanal Kartlar  75
6.6. E–Ticarette Kapıda Ödeme  76
7. ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVENLİK VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR  77
7.1. Genel Olarak  77
7.2. Şifreleme  78
7.3. Elektronik İmza  80
7.3.1. Genel Olarak  80
7.3.2. E–Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülükleri  81
7.3.3. E–Sertifika Hizmet Sağlayıcısının Hukuki Sorumluluğu  81
8. E–TİCARETE İLİŞKİN AB YÖNERGELERİ  83
8.1. Genel Olarak  83
8.2. AB’nin 2000/31 Sayılı Elektronik Ticaret Yönergesi  84
8.2.1. Genel Olarak  84
8.2.2. AB’nin 2000/31 Sayılı Yönergesinin E–Ticarete İlişkin Üye Devletlere Getirdiği Yükümlülükler  86
8.3. Mesafeli Sözleşmelere İlişkin 97/7EC Sayılı AB Yönergesi ve Tüketici Haklarına İlişkin 2011/83/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi  89
8.4. Elektronik İletişimde Mahremiyetin Korunmasına İlişkin 2002/58 Sayılı AB Yönergesi  89
8.5. AB’nin 2000/46/EC Sayılı Elektronik Para Kuruluşların Kurulmasına, Faaliyete Geçmesine ve Koruyucu Denetimine İlişkin Konsey Yönergesi  91
2. Bölüm  
E–TİCARET HUKUKU  
1. E–TİCARETİN DÜZENLENİŞİ  93
1.1. Genel Olarak  93
1.2. E–Ticaret Kanununda Düzenlenmiş Temel Kavramlar  96
1.2.1. Genel Olarak  96
1.2.2. E–Ticaret  96
1.2.3. Ticari İletişim  97
1.2.4. Ticari Elektronik İleti  97
1.2.5. Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı  98
1.2.6. Elektronik İleti Alıcısı  98
1.3. Ticari İletişime İlişkin Esaslar  99
1.4. E–Ticarette Hizmet Sağlayıcısının Bilgi Verme Yükümlülüğü  100
1.5. E–Ticarette Aracı Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülükleri  103
1.6. E–Ticarette Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Sağlayıcının İşlem Rehberi Yükümlülüğü  106
1.7. E–Ticarette Siparişe İlişkin Esaslar  106
1.8. Alıcılara Elektronik İleti Gönderebilme Şartları  109
1.8.1. Genel Olarak  109
1.8.2. Elektronik İleti Gönderebilmek İçin Onay Alınması Usulü  110
1.8.3. Ticari Elektronik İletilerin İçeriği  114
1.8.4. Onay Gerektirmeyen Durumlar  115
1.8.5. Alıcının Elektronik İletiyi Reddetme Hakkı ve Bildirim Yöntemi  116
1.9. E–Ticaret Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması  117
1.10. İspat Yükü ve Kayıtları Saklama Süresi  119
1.11. Şikayet Şikayetin Sonuçlandırılması ve Denetim  119
1.11.1. Şikayet  119
1.11.2. Denetim  120
1.12. Cezai Müeyyideler ve İdari Yaptırımın Uygulanması  121
2. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN E–TİCARETE ETKİLERİ  123
2.1. Genel Olarak  123
2.1.1. İçerik Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  126
2.1.2. Yer Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  127
2.1.3. Erişim Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  128
2.1.4. Toplu Kullanım Sağlayıcılarının Yükümlülükleri  129
2.2. İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar ve Erişimin Engellenmesi  130
2.2.1. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde İçeriğin Çıkarılması veya Erişimin Engellenmesi  133
2.2.2. İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi  135
2.2.3. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Eden İçeriğe Erişimin Engellenmesi  135
3. ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNUNDA E–TİCARET HÜKÜMLERİ  137
3.1. Genel Olarak  137
3.2. E–Ticarette Alan Adı ve Önemi  139
4. ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN E–TİCARETE ETKİSİ  142
4.1. Genel Olarak  142
4.2. Elektronik İmzanın Geçerliliği ve İspat Gücü  143
5. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU HÜKÜMLERİNİN E–TİCARETE ETKİLERİ  145
6. E–TİCARETTE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  146
6.1. Genel Olarak  146
6.2. E–Ticarette Kişisel Verilerin Korunmasında Temel İlkeler ve İşlenme Koşulları  149
6.2.1. E–Ticarette İşlenmiş Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi  151
6.2.2. E–Ticarette Veri Sorumlusunun Bilgi Verme Yükümlülüğü Veri Sahibinin Hakları ve Kişisel Verilerin Aktarılması  152
6.3. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler  153
6.4. Veri Sorumluları Sicili  155
6.5. Kişisel Verilerin Korunmasında Suçlar ve Kabahatler  155
7. E–TİCARETTE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI  158
7.1. Genel Olarak  158
7.2. Bir Fikri Yansımanın Eser Sayılmasının Koşulları  160
7.2.1. FSEK Kapsamında Eser Sayılmanın Şekli Şartı  160
7.2.2. FSEK Kapsamında Eser Sayılmanın Sübjektif Şartı  161
7.2.2. FSEK Kapsamında Eser Sayılmanın Objektif Şartı  161
7.3. E–Ticaret Programlarının ve Veri Tabanlarının Fikri Mülkiyet Kapsamında Korunması  162
8. E–TİCARETTE MARKALAŞMA VE MARKA VE PATENT HAKKININ KORUNMASI  164
8.1. E–Ticarette Markalaşma ve Marka Hakkı  164
8.1.1. Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler ve Mutlak Ret Nedenleri  166
8.1.2. Marka Başvuruları Tescil ve Hakkın Yayımlanması  168
8.1.3. E–Ticarette Markaya Konu Edilecek Hususlar ve Marka Hakkı İhlalleri  169
8.2. E–Ticarette Patent Hakları  169
8.3. E–Ticaret Sitelerinde Gerçekleşen Telif Hakkı İhlallerine Uygulanacak Hukuk  171
9. E–TİCARETTE REKABET İHLALLERİ VE HAKSIZ REKABET  174
9.1. Genel Olarak  174
9.2. E–Ticarette Haksız Rekabet  176
9.3. E–Ticarette Rekabet İhlalleri  180
9.3.1. Genel Olarak  180
9.3.2. E–Ticarette İlgili Pazar Tanımı  180
9.3.2.1. İlgili Ürün Pazarı  181
9.3.2.2. İlgili Coğrafi Pazar  182
9.3.3. E–Ticarette Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar  182
9.3.4. E–Ticarette Yatay İşbirliği Anlaşmaları  186
9.3.5. E–Ticarette Rekabeti Bozucu Dikey Anlaşmalar  188
9.3.6. Muafiyetler ve Uygulanacak İdari Yaptırımlar  189
10. E–TİCARETİN VERGİSEL BOYUTU  192
10.1. Genel Olarak  192
10.2. E–Ticarette Vergilendirilme İlkeleri  193
10.3. E–Ticaretin Vergi Hukukumuza Etkisi  196
3. Bölüm  
E–TİCARET SÖZLEŞMELERİ  
1. GENEL OLARAK  199
1.1. Bir Tarafa ve İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler  203
1.2. Elektronik Sözleşmelerde Şekil  205
1.3. Elektronik Sözleşmelerde İspat  206
1.4. Elektronik Ortamında Kurulan Sözleşme Türleri  207
1.4.1. Mal Satımına Yönelik Sözleşmeler  207
1.4.2. Dijital Ürün Satımına Yönelik Sözleşmeler  207
1.4.3. Hizmet Sunumuna Yönelik Sözleşmeler  207
1.4.4. Bilgi Teminine Yönelik Sözleşmeler  208
2. E–TİCARETTE TÜKETİCİ HUKUKU SÖZLEŞMELERİ  209
2.1. Genel Olarak  209
2.2. E–ticaret Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şart Olarak Nitelendirilebilecek Hususlar  210
2.2.1. Haksız Şartların Değerlendirilmesi  214
2.2.2. Haksız Şartların Sözleşmeye Etkisi  214
2.2.3. Haksız Şartların Denetimi  215
3. MESAFELİ SÖZLEŞMELER  217
3.1. Genel Olarak  217
3.2. Mesafeli Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü  221
3.3. Mesafeli Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme Yöntemi  223
3.4. Ön Bilgilerin Teyidi ve Yükümlülükler  223
3.5. Mesafeli Sözleşmelerin İfası ve Teslimat  224
3.6. Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkı  224
3.6.1. Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları ve Tüketicinin Yükümlülükleri  225
3.6.2. Satıcı veya Sağlayıcının Yükümlülükleri  226
3.6.3. Cayma Hakkının Kapsamı Dışında Tutulan İşlemler  226
4. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER  228
4.1. Genel Olarak  228
4.2. Finansal Hizmetlere İlişkin Sözleşmelerde Ön Bilgilendirme ve Yöntemi  230
4.3. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmenin Düzenlenmesi ve Tüketiciye Sunulması  232
4.4. Finansal Hizmetlere Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri  232
4.4.1. Cayma Hakkının Kullanımı  233
4.4.2. Finansal Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülükleri  234
4.4.3. Tüketicinin Yükümlülükleri  234
5. DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ  235
5.1. Genel Olarak  235
5.2. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmelerinde Ön Bilgilendirme  237
5.3. Sözleşmenin Şekli ve İçeriği  238
5.4. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmelerinde Cayma Hakkı ve Hakkın Kullanılması  238
6. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ  241
6.1. Genel Olarak  241
6.2. Paket Tur Sözleşmelerinde Bilgilendirme Yükümlülüğü  242
6.3. Sözleşme İçeriğinin Değiştirilmesi ve Paket Turun İptali  243
7. ABONELİK SÖZLEŞMELERİ  246
7.1. Genel Olarak  246
7.2. Abonelik Sözleşmelerinin Zorunlu İçeriği  248
7.3. Abonelik Sözleşmelerinde Sağlayıcının Yükümlülükleri  250
8. E–TİCARET TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  252
8.1. Genel Olarak  252
8.2. E–Ticaret Sözleşmelerinde Genel İşlem Koşulu  253
8.2.1. Sözleşmedeki Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayılması  255
8.2.2. Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması  256
8.2.3. Genel İşlem Koşullarında İçerik Denetimi  256
9. E–TİCARET TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN TİCARET KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  257
4. Bölüm  
E–TİCARETTE TÜKETİCİ HUKUKU UYGULAMALARI  
1. GENEL OLARAK  259
1.1. Ülkemizde Tüketici Haklarının Gelişim Süreci  261
1.1.1. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Yürürlüğe Girmesi  262
1.1.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Yürürlüğe Girmesi  262
1.2. Tüketici Kanununda Düzenlenmiş Temel Kavramlar  263
1.2.1. Tüketici  263
1.2.2. Tüketici İşlemi  264
1.2.3. İthalatçı, Satıcı ve Sağlayıcı  267
1.2.4. Kalıcı Veri Saklayıcısı  267
1.2.5. Üretici  268
1.3. Tüketiciyi Korumanın Amacı ve Kapsamı  268
1.4. Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel İlkeler  269
1.5. Tüketici Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar  269
2. E–TİCARETTE ALINAN MALIN AYIPLI ÇIKMASI HALİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI  272
2.1. Genel Olarak  272
2.2. Ayıp Türleri  276
2.2.1. Maddi Ayıp  277
2.2.2. Hukuki Ayıp  278
2.2.3. Ekonomik Ayıp  279
2.3. Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk  279
2.4. Ayıplı Mala İlişkin İspat Yükü  280
2.5. Ayıplı Maldan Kaynaklı Tüketicinin Seçimlik Hakları  282
2.6. Ayıplı Maldan Doğan Sorumlulukta Zamanaşımı  286
3. E–TİCARETTE ALINAN HİZMETİN AYIPLI ÇIKMASI HALİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI  288
3.1. Genel Olarak  288
3.2. Ayıplı Hizmetten Kaynaklı Sorumluluk  290
3.3. Ayıplı Hizmet Halinde Tüketicinin Seçimlik Hakları  290
3.4. Ayıplı Hizmette Zamanaşımı  291
4. E–TİCARETTE TİCARİ REKLAMLAR VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR  293
4.1. Ticari Reklamlar  293
4.1.1. Ticari Reklamlarda Temel İlkeler ve Örtülü Reklam Yasağı  293
4.1.2. Reklamlarda Doğruluk ve Dürüstlük  294
4.1.3. Karşılaştırmalı Reklamlar  296
4.2. Ticari Reklamların Denetimi  297
4.2.1. Ticari Reklamların İdare Tarafından Denetlenmesi  298
4.2.2. Ticari Reklamların Özdenetimi  300
4.2.3 Ticari Reklamların Yargısal Denetimi  301
4.3. Haksız Ticari Uygulama Yasağı  301
4.3.1. Genel Olarak  301
4.3.2. Aldatıcı Eylemler  303
4.3.3. Aldatıcı İhmaller  303
4.3.4. Saldırgan Ticari Uygulamalar  304
5. E–TİCARETTE FİYAT ETİKETİNDE UYULMASI GEREKEN HUKUK KURALLARI  305
5.1. Genel Olarak  305
5.2. E–ticarette Satışa Sunulan Mallarda Etiket Bulunma Zorunluluğu  306
5.3. Etiket, Tarife ve Fiyat Listelerinin Biçim ve Kapsamı  307
6. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU  310
7. GARANTİ SORUMLULUĞU  310
7.1. Genel Olarak  310
7.2. Garanti Belgesi  311
7.3. Garanti Belgesinin Sağladığı Haklar  314
7.3.1. Garanti Belgesinin İçeriği  315
7.3.2. Garanti Belgesi Verme Yükümlülüğüne Uymamanın Sonuçları  316
7.4. İhtiyari Garanti Taahhüdü  316
7.4.1. İhtiyari Garanti Taahhüdünün Kapsamı  318
7.4.2. İhtiyari Garanti Taahhüdünün Süresi  318
7.5. Garantiye İlişkin Uygulamadan Örnekler ve Malın El Değiştirmesinin Garantiye Etkisi  320
7.5.1. Malın El Değiştirmesinin Garantiye Etkisi  320
7.5.2. Fiş ve Faturanın Garanti Belgesi Yerine Geçip Geçmeyeceği  320
7.5.3. Zorunlu Garanti Kapsamındaki Bir Malın Garanti Belgesini Vermeden Satış Yapılması  321
7.5.4. Garanti Süresi İçinde Sık Sık Arızalanan Maldan Doğan Tüketicinin Seçimlik Hakları  322
8. SATIŞ SONRASI HİZMETLER  323
9. TÜKETİCİ KURULUŞLARI  325
9.1. Tüketici Konseyi  325
9.1.1. Genel Olarak  325
9.1.2. Tüketici Konseyinin Görevleri  325
9.2. Reklam Konseyi  326
9.2.1. Genel Olarak  326
9.2.2. Reklam Konseyinin Görevleri  327
9.3. Tüketici Hakem Heyeti  328
9.3.1. Genel Olarak  328
9.3.2. Tüketici Hakem Heyetlerinin Kuruluşu  329
9.3.3. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Alanı  331
9.3.4. Tüketici Hakem Heyetlerinin Başvuru  334
9.3.5. Tüketici Hakem Heyetlerinin Çalışma Şekli  335
9.3.6. Tüketici Hakem Heyetlerinin İnceleme Şekli  336
9.3.7. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Niteliği ve Kapsamı  338
9.3.8. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz  338
10. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  340
10.1. Genel Olarak  340
10.2. Yetkili Tüketici Mahkemesi  342
10.3. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı  343
10.3.1. Tüketici Mahkemelerinin Tüketici Hakem Heyetleri Yönünden Görev Alanı  344
10.3.2. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Hususlar  345
10.4. Tüketici Mahkemelerinin Niteliği  348
10.5. Tüketici Mahkemelerinde Yargılama Usulü  349
10.5.1. Genel Olarak  349
10.5.2. Basit Yargılamada Delillerin İkamesi  349
10.5.3. Basit Yargılamada Ön İnceleme ve Tahkikat  350
Küçük E–Ticaret ve E–Ticaret Hukuku Sözlüğü  351
Kaynakça  371
Kavramlar Dizini  377
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Sibel Fettahoğlu
Ağustos 2017
13.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Emre Civelek
Temmuz 2017
13.50 TL
Sepete Ekle
Halil Aksu
Mayıs 2017
22.00 TL
Sepete Ekle
Ozan Dağdeviren
Nisan 2017
15.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017