Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdare Hukuku Çözümlü Pratik Çalışmalar
Temmuz 2018 / 2. Baskı / 263 Syf.
Fiyatı: 24.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Mayıs 2017 16.50 TL 9.90 TL (%40)Sepete Ekle
   

Bu kitap; sınava hazırlık niteliğinde bir yardımcı kaynaktır. Hukukun Genel İlkeleri, Kavram tanımlamaları, hukuki kavramlar arasındaki bağlantıları gösterebilmek amacıyla detaylı olarak açıklanmıştır.

Hukuki yorumlama tekniği somuta indirgenerek, açıklamaya yönelik olarak kavram açıklamalarından sonra madde, olay, yargı kararı ve idari karar incelemelerine yer verilmiştir. Bu kitabın asıl amacı ise hukuk nosyonunun nasıl kullanıldığının somut olarak gösterilebilmesidir.

Konu Başlıkları
Kavram Soruları ve Cevapları
Kanun Maddelerinin Yorumu ve İdare Hukukuna Göre Çözümlenmesi
Olay İncelemeleri
Örnek Yargı Kararlarının İncelenmesi
İdari Karar İncelemesi
Test Soruları
Çalışmayı Kolaylaştıran Şemaya Dayalı Anlatım Örnekleri
Barkod: 9789750249402
Yayın Tarihi: Temmuz 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 263
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İKİNCİ BASI Önsöz  7
BİRİNCİ BASI Önsöz  9
Giriş  17
Birinci Bölüm
KAVRAMLAR
HUKUK DEVLETİ  19
SORU 1  22
Hukuk nedir? Hukuk devletinin unsurlarını yazınız. Kanunilik İlkesi nedir?  22
Dürüstlük kuralı nedir? Dürüstlük kuralının ispat yüküne etkisi nelerdir?  22
CEVAP 1  22
I. KANUNİLİK İLKESİ  27
II. DENETİME TABİ İDARE  29
A. Yargı Denetimine Tabi İdare  33
B. Yargı Kararlarına Tabi İdare  36
III. ADİL YARGILAMA HAKKI VE YARGI KARARLARI  38
A. İdarenin İşlem ve Eylemlerinin Yargı Denetimine Tabi Olması  39
B. İdarenin Yargı Kararlarını Uygulaması  40
1. Yargı Kararlarının Her Hangi Bir Şarta Bağlanmaksızın Uygulanması Zorunluluğu  41
2. Yargı Kararının Koşulsuz Uygulanması  43
a. Hatalı Yargı Kararına Uyma Zorunluluğu  44
b. Yargı Kararlarına Uygun İşlem Tesis Etme Zorunluluğu  44
SORU 2  46
Adil Yargılanma Hakkı ve Hakimin tarafsızlığı ve bağımsızlığını açıklayınız?  46
CEVAP 2  46
SORU 3  66
İdari İşlem ve eylem nedir? İdari işlemleri sona erdiren sebepleri açıklayınız?  66
CEVAP 3  66
I. İDARİ İŞLEM VE İDARİ EYLEM KAVRAMI  68
A. İdari İşlem Kavramı ve Özellikleri  68
1. İdari İşlem Kavramı  68
2. İdari İşlemin Özellikleri  70
a. İdari İşlemin Tek Taraflı Olma Özelliği  70
b. İdari İşlemin İcrai Olma Özelliği  71
c. İdari İşlemin Re’sen İcra Edilebilir Olma Özelliği  72
d. İdari İşlemin Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma Özelliği  72
e. İdari İşlemin Yargısal Denetime Tabi Olma Özelliği  73
3. İdari İşlemin Unsurları  73
B. İdari Eylemler  77
II. İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERME SEBEPLERİ  77
A. İdarî İşlemi İdarenin İradesi Dışında Sona Erdiren Sebepler  78
1. İptal  78
2. Sürenin Dolması  78
3. İnfisahî Şartın Gerçekleşmesi  79
4. Maddî Sebepler  79
B. İdarî İşlemi İdarenin İradesine Bağlı Olarak Sona Erdiren Sebepler  79
1. İdari İşlemin İlgası (Kaldırma)  80
a. Tümüyle İlga (Kaldırma)  81
b. Kısmi İlga (Kaldırma)  81
c. Düzeltme  82
aa. İşlemin Düzenleyici– Bireysel Olup Olmadığı  82
ab. İşlemin Hak Yaratıcı Olup Olmadığı  83
ac. İşlemin Hukuka Uygun Olup Olmadığı  83
2. İdari İşlemin Geri Alınması  84
a. Düzenleyici İdari İşlemeler  89
aa. Hukuka Uygun İdari İşlemler  90
ab. Hukuka Aykırı Düzenleyici İşlemler  91
b. Bireysel İdari İşlemler  91
ba. Hukuka Uygun Bireysel İşlemler  91
bb. Hukuka Aykırı Bireysel İdari İşlemler  92
C. Kazanılmış Hakların Korusınma  98
D. Sonuç ve Değerlendirme  102
SORU 4  104
Bağlı yetki ve takdir yetkisi kavramlarını idari işlemin unsurları ile birlikte açıklayınız.  104
CEVAP 4  104
I. TAKDİR YETKİSİNİN SINIRLARI  106
II. TAKDİR YETKİSİNİ KALDIRACAK ŞEKİLDE VEYA İDARE YERİNE GEÇİLEREK KARAR YARGI KARARI VERİLEMEMESİ  108
SORU 5  109
Kamu Düzeni ve Kamu Yararı nedir? İdari işlem ve eylemlere olan etkisini açıklayınız.  109
CEVAP 5  109
SORU 6  114
Hukuka uygunluk karinesini yürütmenin durdurulması ile birlikte açıklayınız.  114
CEVAP 6  114
I. KANUNİLİK İLKESİ VE İDARENİN YETKİLENDİRİLMESİ  116
II. İDARİ İŞLEMİN HUKUKA UYGUNLUĞU KARİNESİ /İDARİ İŞLEMİN İCRAİLİĞİ  117
A. İdari İşlemin Yürürlüğü  117
B. Vergide İdari İşlemin Yürürlüğü  119
C. İptal Davası ve İdari İşlemin Yürürlüğü  121
D. İdari İşlemin Yürütmesinin Durdurulması Gerekliliği  122
E. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Uyma Zorunluluğu  124
F. Yürütmenin Durdurulması Kararları  126
1. Yürütmenin Durdurulması Kararının Kapsamı ve Hukuki Niteliği  129
2. Yürütmenin Durdurulması Karan İle İptal Kararlarının Karşılaştırılması  130
SORU 7  132
İdari Yargılama Yetkisinin istisnalarından yerindelik denetimini açıklayınız.  132
CEVAP 7  132
SORU 8  138
Liyakat İlkesi ve Yerindelik Denetimi arasındaki bağlantıyı açıklayınız.  138
CEVAP 8  138
I. LİYAKAT SİSTEMİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI  140
A. Dürüstlük İlkesi  141
B. Kamu Hizmetine Alımın Esasları  144
1. Devlet Memuru Olabilmek İçin Aranan Şartlar  145
a. Genel Şartlar  145
b. Özel Şartlar  146
2. Aday Memurluk  146
C. İlerleme ve Yükselme Hakkı  147
1. Yatay İlerleme  147
2. Dikey İlerleme  147
D. Devlet Memurunun Ödev ve Sorumlulukları  148
1. Sadakat, Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Ödevi  149
2. Memurun Görevini Kamu Hizmeti Gereklerine Uygun Yapma, İtibarlı Davranma, Emirlere Uyma Yükümlülüğü ve İstisnası Olan Kanunsuz Emir  150
3. Devlet Memurlarının Mali Sorumlulukları  151
II. TAKDİR YETKİSİNİN DENETLENMESİ VE SONUÇLARI  153
III. LİYAKAT İLKESİNİN YARGISAL DENETİM SAYESİNDE HAYATA GEÇİRİLMESİ  154
İkinci Bölüm HUKUKÇUNUN İŞLEVİ  159
Üçüncü Bölüm
KANUN MADDESİNİN SINIFLANDIRILMASI VE YORUMLANMASI
SORU  165
Aşağıda yer alan maddelerin çözümlemesini yaparak (yedek, yorumlayıcı, tanımlayıcı, emredici, açıklayıcı, yasaklayıcı) maddeyi yorumlayınız.  165
Dördüncü Bölüm
OLAY İNCELEMELERİ
OLAY I  185
SORULAR  186
CEVAPLAR  186
OLAY II  196
SORULAR  196
CEVAPLAR  197
OLAY III  198
SORULAR  199
CEVAPLAR  199
OLAY IV  202
SORU  203
Beşinci Bölüm
YARGI KARARLARININ İNCELENMESİ
ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ 1.  205
ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ 2.  208
ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ 3.  209
ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ 4.  214
ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ 5.  219
Altıncı Bölüm
İDARİ KARAR İNCELEMESİ
İDARİ KARAR ÖRNEĞİ  225
Sonuç  231
Kaynakça  251
ŞEMALAR  257
Kavramlar Dizini  261
Yazarın Özgeçmişi  264
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Canan Yavuz
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Haziran 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Talha Tetik
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İKİNCİ BASI Önsöz  7
BİRİNCİ BASI Önsöz  9
Giriş  17
Birinci Bölüm
KAVRAMLAR
HUKUK DEVLETİ  19
SORU 1  22
Hukuk nedir? Hukuk devletinin unsurlarını yazınız. Kanunilik İlkesi nedir?  22
Dürüstlük kuralı nedir? Dürüstlük kuralının ispat yüküne etkisi nelerdir?  22
CEVAP 1  22
I. KANUNİLİK İLKESİ  27
II. DENETİME TABİ İDARE  29
A. Yargı Denetimine Tabi İdare  33
B. Yargı Kararlarına Tabi İdare  36
III. ADİL YARGILAMA HAKKI VE YARGI KARARLARI  38
A. İdarenin İşlem ve Eylemlerinin Yargı Denetimine Tabi Olması  39
B. İdarenin Yargı Kararlarını Uygulaması  40
1. Yargı Kararlarının Her Hangi Bir Şarta Bağlanmaksızın Uygulanması Zorunluluğu  41
2. Yargı Kararının Koşulsuz Uygulanması  43
a. Hatalı Yargı Kararına Uyma Zorunluluğu  44
b. Yargı Kararlarına Uygun İşlem Tesis Etme Zorunluluğu  44
SORU 2  46
Adil Yargılanma Hakkı ve Hakimin tarafsızlığı ve bağımsızlığını açıklayınız?  46
CEVAP 2  46
SORU 3  66
İdari İşlem ve eylem nedir? İdari işlemleri sona erdiren sebepleri açıklayınız?  66
CEVAP 3  66
I. İDARİ İŞLEM VE İDARİ EYLEM KAVRAMI  68
A. İdari İşlem Kavramı ve Özellikleri  68
1. İdari İşlem Kavramı  68
2. İdari İşlemin Özellikleri  70
a. İdari İşlemin Tek Taraflı Olma Özelliği  70
b. İdari İşlemin İcrai Olma Özelliği  71
c. İdari İşlemin Re’sen İcra Edilebilir Olma Özelliği  72
d. İdari İşlemin Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma Özelliği  72
e. İdari İşlemin Yargısal Denetime Tabi Olma Özelliği  73
3. İdari İşlemin Unsurları  73
B. İdari Eylemler  77
II. İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERME SEBEPLERİ  77
A. İdarî İşlemi İdarenin İradesi Dışında Sona Erdiren Sebepler  78
1. İptal  78
2. Sürenin Dolması  78
3. İnfisahî Şartın Gerçekleşmesi  79
4. Maddî Sebepler  79
B. İdarî İşlemi İdarenin İradesine Bağlı Olarak Sona Erdiren Sebepler  79
1. İdari İşlemin İlgası (Kaldırma)  80
a. Tümüyle İlga (Kaldırma)  81
b. Kısmi İlga (Kaldırma)  81
c. Düzeltme  82
aa. İşlemin Düzenleyici– Bireysel Olup Olmadığı  82
ab. İşlemin Hak Yaratıcı Olup Olmadığı  83
ac. İşlemin Hukuka Uygun Olup Olmadığı  83
2. İdari İşlemin Geri Alınması  84
a. Düzenleyici İdari İşlemeler  89
aa. Hukuka Uygun İdari İşlemler  90
ab. Hukuka Aykırı Düzenleyici İşlemler  91
b. Bireysel İdari İşlemler  91
ba. Hukuka Uygun Bireysel İşlemler  91
bb. Hukuka Aykırı Bireysel İdari İşlemler  92
C. Kazanılmış Hakların Korusınma  98
D. Sonuç ve Değerlendirme  102
SORU 4  104
Bağlı yetki ve takdir yetkisi kavramlarını idari işlemin unsurları ile birlikte açıklayınız.  104
CEVAP 4  104
I. TAKDİR YETKİSİNİN SINIRLARI  106
II. TAKDİR YETKİSİNİ KALDIRACAK ŞEKİLDE VEYA İDARE YERİNE GEÇİLEREK KARAR YARGI KARARI VERİLEMEMESİ  108
SORU 5  109
Kamu Düzeni ve Kamu Yararı nedir? İdari işlem ve eylemlere olan etkisini açıklayınız.  109
CEVAP 5  109
SORU 6  114
Hukuka uygunluk karinesini yürütmenin durdurulması ile birlikte açıklayınız.  114
CEVAP 6  114
I. KANUNİLİK İLKESİ VE İDARENİN YETKİLENDİRİLMESİ  116
II. İDARİ İŞLEMİN HUKUKA UYGUNLUĞU KARİNESİ /İDARİ İŞLEMİN İCRAİLİĞİ  117
A. İdari İşlemin Yürürlüğü  117
B. Vergide İdari İşlemin Yürürlüğü  119
C. İptal Davası ve İdari İşlemin Yürürlüğü  121
D. İdari İşlemin Yürütmesinin Durdurulması Gerekliliği  122
E. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Uyma Zorunluluğu  124
F. Yürütmenin Durdurulması Kararları  126
1. Yürütmenin Durdurulması Kararının Kapsamı ve Hukuki Niteliği  129
2. Yürütmenin Durdurulması Karan İle İptal Kararlarının Karşılaştırılması  130
SORU 7  132
İdari Yargılama Yetkisinin istisnalarından yerindelik denetimini açıklayınız.  132
CEVAP 7  132
SORU 8  138
Liyakat İlkesi ve Yerindelik Denetimi arasındaki bağlantıyı açıklayınız.  138
CEVAP 8  138
I. LİYAKAT SİSTEMİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI  140
A. Dürüstlük İlkesi  141
B. Kamu Hizmetine Alımın Esasları  144
1. Devlet Memuru Olabilmek İçin Aranan Şartlar  145
a. Genel Şartlar  145
b. Özel Şartlar  146
2. Aday Memurluk  146
C. İlerleme ve Yükselme Hakkı  147
1. Yatay İlerleme  147
2. Dikey İlerleme  147
D. Devlet Memurunun Ödev ve Sorumlulukları  148
1. Sadakat, Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Ödevi  149
2. Memurun Görevini Kamu Hizmeti Gereklerine Uygun Yapma, İtibarlı Davranma, Emirlere Uyma Yükümlülüğü ve İstisnası Olan Kanunsuz Emir  150
3. Devlet Memurlarının Mali Sorumlulukları  151
II. TAKDİR YETKİSİNİN DENETLENMESİ VE SONUÇLARI  153
III. LİYAKAT İLKESİNİN YARGISAL DENETİM SAYESİNDE HAYATA GEÇİRİLMESİ  154
İkinci Bölüm HUKUKÇUNUN İŞLEVİ  159
Üçüncü Bölüm
KANUN MADDESİNİN SINIFLANDIRILMASI VE YORUMLANMASI
SORU  165
Aşağıda yer alan maddelerin çözümlemesini yaparak (yedek, yorumlayıcı, tanımlayıcı, emredici, açıklayıcı, yasaklayıcı) maddeyi yorumlayınız.  165
Dördüncü Bölüm
OLAY İNCELEMELERİ
OLAY I  185
SORULAR  186
CEVAPLAR  186
OLAY II  196
SORULAR  196
CEVAPLAR  197
OLAY III  198
SORULAR  199
CEVAPLAR  199
OLAY IV  202
SORU  203
Beşinci Bölüm
YARGI KARARLARININ İNCELENMESİ
ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ 1.  205
ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ 2.  208
ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ 3.  209
ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ 4.  214
ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ 5.  219
Altıncı Bölüm
İDARİ KARAR İNCELEMESİ
İDARİ KARAR ÖRNEĞİ  225
Sonuç  231
Kaynakça  251
ŞEMALAR  257
Kavramlar Dizini  261
Yazarın Özgeçmişi  264
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020