Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Gümrük Vergisi ve Gümrük Vergi Uyuşmazlıklarının İdari ve Adli Çözüm Yolları
Ocak 2021 / 1. Baskı / 150 Syf.
Fiyatı: 53.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Ülkemizin 1996 yılında AB ile Gümrük Birliği anlaşması imzalaması sonucu gümrük vergilerine ilişkin hukuksal düzenlemeler yapılmış ve bunun sonucu olarak da 4458 sayılı Gümrük Kanunu söz konusu anlaşma çerçevesinde revize edilmiş olup, gümrük işlemleri ve gümrük vergi oranları, eşyaya ait tarife istatistik pozisyonu, tarhı, tahakkuku, tebliğ ve tahsilinden kaynaklı ihtilafların çözümünde birçok usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bununla beraber dış ticaretin ithalat bazlı olarak her geçen gün artması, dış ticarete konu mal çeşitliliğinin çoğalması, dolayısıyla artan bu mal çeşitliliğine uygulanacak gümrük vergilerindeki uygulamalar nedeni ile gümrük işlemleri ve gümrük vergilerinin uygulanmasında sorunlar yaşanmaya başlanılmıştır. Bu kitabın amacı gümrük vergilerinin gelişimi, çeşitleri, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve nedenleri ile bu sorunlar sonucu oluşan ek tahakkuk ve para cezası kararlarına karşı uzlaşma ve itiraz süreçleri hakkında bu sektörde hizmet alan gerçek ve tüzel kişilere yol göstermektir. Dolayısıyla bu amaca uygun olarak gümrük vergisi ve çeşitleri tanımlaması yapılmış, gümrük vergisine konu tarife, kıymet ve menşe ile gümrük yükümlülüğünün doğması hakkında bilgi verilmiştir. Gümrük vergi ve cezalarının hangi ihlaller sonucu oluştuğu ve oluşan bu ihlaller nedeni ile ortaya çıkan kararlar karşısında idari ve adli yollara müracaat, müracaat öncesi ve sonrası süreçler örnek yargı kararları ile konu hakkında detaylı bilgi okuyucuya sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Gümrük Vergileri
4458 Sayılı Gümrük Kanunundaki Gümrük Vergisi Suçları ve Bu Suçlara Uygulanan Cezalar
Gümrük Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Süreçteki Çözüm Yolları
Gümrük Vergi Uyuşmazlıklarının Adli Çözüm Süreci
Barkod: 9789750264443
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 150
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Bölüm 1
GİRİŞ VE AMAÇ
GİRİŞ VE AMAÇ  15
Bölüm 2
GÜMRÜK VERGİLERİ
2.1. GÜMRÜK KAVRAMI  19
2.2. GÜMRÜK VERGİLERİNİN AMACI VE GELİŞİMİ  20
2.2.1. Gümrük Vergisinin Dünya Tarihindeki Gelişimi  28
2.2.2. Gümrük Vergisinin Türk Tarihindeki Gelişimi  29
2.3. GÜMRÜK VERGİLERİNİN KONUSU  32
2.4. GÜMRÜK VERGİLERİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  33
2.4.1. Tarife  37
2.4.2. Kıymet  39
2.4.3. Menşe  41
2.5. GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMASI  42
2.5.1. Gümrük Vergisini Doğuran Olay  42
2.5.2. Gümrük Vergisinde Yükümlülük  43
2.5.2.1. Gümrük Yükümlülüğünün Doğması  44
2.5.2.2. Gümrük Kanununda Vergi Yükümlülüğünün Doğması  45
2.5.2.2.1. Genel Hükümler  46
2.5.2.2.2. Özel Hükümler  46
2.6. GÜMRÜK YÜKÜMLÜĞÜNÜN SONA ERMESİ  49
2.7. GÜMRÜK VERGİSİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLER  52
2.8. GÜMRÜK VERGİ SİSTEMİNDE TEMSİL  53
2.8.1. Doğrudan Temsil  54
2.8.2. Dolaylı Temsil  54
2.9. GÜMRÜK VERGİSİ MATRAHI  55
2.10. GÜMRÜK VERGİSİNİN TARHI  55
2.11. GÜMRÜK VERGİLERİNİN TAHAKKUKU  55
2.12. GÜMRÜK VERGİLERİNİN TEBLİĞ  56
2.13. GÜMRÜK VERGİLERİNİN ÖDENMESİ  58
2.14. GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİ VE KALDIRILMASI  60
2.14.1. Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi veya Kaldırılması Halleri  62
2.14.1.1. Vergilerin Hatalı Olarak Tahakkuku veya Ödenmesi  62
2.14.1.2. Beyannamenin İptali  63
2.14.1.3. Kusurlu veya Sözleşme Hükümlerine Aykırı Çıkan Eşya  63
2.14.1.4. Diğer Haller  64
2.14.2. Gümrük Vergilerinin Geri Verilmeyeceği veya Kaldırılmayacağı Haller  65
2.14.3. Gümrük Vergilerinin Geri Verilme veya Kaldırılma Süreleri  67
2.14.4. Geri Verme veya Kaldırmada İzlenen Süreç  67
2.14.4.1. Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu  67
2.14.4.2. Yetkili Makamlar ve Yetki Limitleri  69
2.14.4.3. Başvurunun Kabulü, Karar Aşaması ve Tutulacak Kayıtlar  70
2.14.4.4. Faiz Uygulaması  71
2.14.4.5. Para Cezalarının Geri Verilmesi ve Kaldırılması  71
2.14.4.6. Geri Verme veya Kaldırmaya İlişkin Diğer Hususlar  72
2.14.4.7. Değerlendirme  73
2.14.5. Geri Verme veya Kaldırma Kararlarının Neticeleri  74
2.14.5.1. Kabul Kararı  74
2.14.5.2. Red Kararı  76
2.14.5.3. Yargı Yoluna Başvurma  76
Bölüm 3
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ SUÇLARI VE BU SUÇLARA UYGULANAN CEZALAR
3.1. GENEL AÇIKLAMALAR  79
3.2. GÜMRÜK VERGİSİ KAYBINA NEDEN OLAN İŞLEMLERE UYGULANAN CEZALAR  83
3.3. KABAHATLER KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK KABAHATLERİ  85
3.3.1. Gümrük Kabahatlerinde Zamanaşımı  86
3.3.3.1. Kabahat Para Ceza Kararlarına ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesine Yönelik Kararlara Karşı İtiraz ve Kanun Yolları  87
3.4. USULSÜZLÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN CEZALAR  87
3.4.1. Terkin  88
Bölüm 4
GÜMRÜK VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ SÜREÇTEKİ ÇÖZÜM YOLLARI
4.1. GENEL AÇIKLAMALAR  89
4.1.1. Gümrüklerde Karşılaşılan Uyuşmazlıklar  89
4.1.2. Gümrük Vergisi Uyuşmazlıklarının Kapsamı  90
4.1.2.1. Eşya Henüz Gümrük Kontrolü Altında İken Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar  91
4.1.2.2. Eşya Gümrük Kontrolünden Çıktıktan Sonraki Uyuşmazlıklar  91
4.1.2.3. Gümrük Uyuşmazlıklarında İtiraz Düzeneği  94
4.2. UZLAŞMA  94
4.2.1. Uzlaşma Kavramı  94
4.2.2. Uzlaşma Müessesinin Gerekçesi  96
4.2.3. Uzlaşmanın Kapsamı  97
4.2.4. Uzlaşmanın Sonuçları ve Uzlaşmanın Kesinliği  98
4.2.5. Uzlaşamamanın Sonuçları  99
4.3. İDARİ ÇÖZÜM YOLLARININ İKİNCİSİ İTİRAZ  100
4.3.1. İtirazın Kapsamı  100
4.3.2. Ek Tahakkuk ve Ceza Kararına Karşı İtiraz Süreci ve İtiraz Süreleri  100
4.3.3. Eşyanın Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesi Kararına Karşı İtiraz  104
4.3.4. İtiraz Dilekçesinin Verildiği İdari Makam  106
4.3.5. İtiraz Dilekçesinin İncelenmesi ve Karara Bağlanması  107
4.3.6. İtirazın Süresinde Yapılmaması  109
4.3.7. Cezalarda İndirim  109
4.3.8. İdarenin Karar Alma Süresini Uzatması ve Uzatma Sonuçları  110
4.3.9. Tahlile Tabi Ürünlerin Tahlil Sonucuna İtiraz  111
4.4. GÜMRÜK VERGİLERİ VE ZAMANAŞIMI  112
Bölüm 5
GÜMRÜK VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ADLİ ÇÖZÜM SÜRECİ
5.1. ADLİ SÜRECE BAŞVURU SÜRESİ VE GÖREVLİ MAHKEME  115
5.2. GÖREVLİ MAHKEME  115
5.3. DAVA DİLEKÇESİNDE YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER  115
5.4. BİRDEN ÇOK İDARİ İŞLEME KARŞI TEK DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER  116
5.5. DAVA AÇMANIN SONUÇLARI  117
5.5.1. İdari Merci Tecavüzü  117
5.5.2. Yürütmenin Durdurulması  123
5.5.3. Duruşma  127
5.5.4. Davaların Karara Bağlanması  128
5.5.5. Dava Kararlarının Uygulanması  129
5.6. KARARLARA KARŞI KANUN YOLLARI  130
5.6.1. Olağan Kanun Yolları  130
5.6.2. İstinaf  130
5.6.3. Temyiz  131
5.6.4. Olağan Üstü Kanun Yolları Yargılanmanın Yenilenmesi  132
5.6.4.1. Yargılamanın Yenilenmesinin Şartları  133
5.6.5. Kanun Yararına Bozma  134
5.6.6. Kararların Taraflar Açısından Sonuçları ve Yükümlülükleri  135
5.6.7. Davadan Feragat  136
Sonuç ve Değerlendirme  139
Kaynakça  143
Özgeçmiş  149
 


Rüknettin Kumkale
Ocak 2021
29.00 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. Tayfun Akgüner
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle
Zehra Karakuş Işık
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Bölüm 1
GİRİŞ VE AMAÇ
GİRİŞ VE AMAÇ  15
Bölüm 2
GÜMRÜK VERGİLERİ
2.1. GÜMRÜK KAVRAMI  19
2.2. GÜMRÜK VERGİLERİNİN AMACI VE GELİŞİMİ  20
2.2.1. Gümrük Vergisinin Dünya Tarihindeki Gelişimi  28
2.2.2. Gümrük Vergisinin Türk Tarihindeki Gelişimi  29
2.3. GÜMRÜK VERGİLERİNİN KONUSU  32
2.4. GÜMRÜK VERGİLERİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  33
2.4.1. Tarife  37
2.4.2. Kıymet  39
2.4.3. Menşe  41
2.5. GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞMASI  42
2.5.1. Gümrük Vergisini Doğuran Olay  42
2.5.2. Gümrük Vergisinde Yükümlülük  43
2.5.2.1. Gümrük Yükümlülüğünün Doğması  44
2.5.2.2. Gümrük Kanununda Vergi Yükümlülüğünün Doğması  45
2.5.2.2.1. Genel Hükümler  46
2.5.2.2.2. Özel Hükümler  46
2.6. GÜMRÜK YÜKÜMLÜĞÜNÜN SONA ERMESİ  49
2.7. GÜMRÜK VERGİSİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLER  52
2.8. GÜMRÜK VERGİ SİSTEMİNDE TEMSİL  53
2.8.1. Doğrudan Temsil  54
2.8.2. Dolaylı Temsil  54
2.9. GÜMRÜK VERGİSİ MATRAHI  55
2.10. GÜMRÜK VERGİSİNİN TARHI  55
2.11. GÜMRÜK VERGİLERİNİN TAHAKKUKU  55
2.12. GÜMRÜK VERGİLERİNİN TEBLİĞ  56
2.13. GÜMRÜK VERGİLERİNİN ÖDENMESİ  58
2.14. GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİ VE KALDIRILMASI  60
2.14.1. Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi veya Kaldırılması Halleri  62
2.14.1.1. Vergilerin Hatalı Olarak Tahakkuku veya Ödenmesi  62
2.14.1.2. Beyannamenin İptali  63
2.14.1.3. Kusurlu veya Sözleşme Hükümlerine Aykırı Çıkan Eşya  63
2.14.1.4. Diğer Haller  64
2.14.2. Gümrük Vergilerinin Geri Verilmeyeceği veya Kaldırılmayacağı Haller  65
2.14.3. Gümrük Vergilerinin Geri Verilme veya Kaldırılma Süreleri  67
2.14.4. Geri Verme veya Kaldırmada İzlenen Süreç  67
2.14.4.1. Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu  67
2.14.4.2. Yetkili Makamlar ve Yetki Limitleri  69
2.14.4.3. Başvurunun Kabulü, Karar Aşaması ve Tutulacak Kayıtlar  70
2.14.4.4. Faiz Uygulaması  71
2.14.4.5. Para Cezalarının Geri Verilmesi ve Kaldırılması  71
2.14.4.6. Geri Verme veya Kaldırmaya İlişkin Diğer Hususlar  72
2.14.4.7. Değerlendirme  73
2.14.5. Geri Verme veya Kaldırma Kararlarının Neticeleri  74
2.14.5.1. Kabul Kararı  74
2.14.5.2. Red Kararı  76
2.14.5.3. Yargı Yoluna Başvurma  76
Bölüm 3
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ SUÇLARI VE BU SUÇLARA UYGULANAN CEZALAR
3.1. GENEL AÇIKLAMALAR  79
3.2. GÜMRÜK VERGİSİ KAYBINA NEDEN OLAN İŞLEMLERE UYGULANAN CEZALAR  83
3.3. KABAHATLER KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK KABAHATLERİ  85
3.3.1. Gümrük Kabahatlerinde Zamanaşımı  86
3.3.3.1. Kabahat Para Ceza Kararlarına ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesine Yönelik Kararlara Karşı İtiraz ve Kanun Yolları  87
3.4. USULSÜZLÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN CEZALAR  87
3.4.1. Terkin  88
Bölüm 4
GÜMRÜK VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ SÜREÇTEKİ ÇÖZÜM YOLLARI
4.1. GENEL AÇIKLAMALAR  89
4.1.1. Gümrüklerde Karşılaşılan Uyuşmazlıklar  89
4.1.2. Gümrük Vergisi Uyuşmazlıklarının Kapsamı  90
4.1.2.1. Eşya Henüz Gümrük Kontrolü Altında İken Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar  91
4.1.2.2. Eşya Gümrük Kontrolünden Çıktıktan Sonraki Uyuşmazlıklar  91
4.1.2.3. Gümrük Uyuşmazlıklarında İtiraz Düzeneği  94
4.2. UZLAŞMA  94
4.2.1. Uzlaşma Kavramı  94
4.2.2. Uzlaşma Müessesinin Gerekçesi  96
4.2.3. Uzlaşmanın Kapsamı  97
4.2.4. Uzlaşmanın Sonuçları ve Uzlaşmanın Kesinliği  98
4.2.5. Uzlaşamamanın Sonuçları  99
4.3. İDARİ ÇÖZÜM YOLLARININ İKİNCİSİ İTİRAZ  100
4.3.1. İtirazın Kapsamı  100
4.3.2. Ek Tahakkuk ve Ceza Kararına Karşı İtiraz Süreci ve İtiraz Süreleri  100
4.3.3. Eşyanın Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesi Kararına Karşı İtiraz  104
4.3.4. İtiraz Dilekçesinin Verildiği İdari Makam  106
4.3.5. İtiraz Dilekçesinin İncelenmesi ve Karara Bağlanması  107
4.3.6. İtirazın Süresinde Yapılmaması  109
4.3.7. Cezalarda İndirim  109
4.3.8. İdarenin Karar Alma Süresini Uzatması ve Uzatma Sonuçları  110
4.3.9. Tahlile Tabi Ürünlerin Tahlil Sonucuna İtiraz  111
4.4. GÜMRÜK VERGİLERİ VE ZAMANAŞIMI  112
Bölüm 5
GÜMRÜK VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ADLİ ÇÖZÜM SÜRECİ
5.1. ADLİ SÜRECE BAŞVURU SÜRESİ VE GÖREVLİ MAHKEME  115
5.2. GÖREVLİ MAHKEME  115
5.3. DAVA DİLEKÇESİNDE YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER  115
5.4. BİRDEN ÇOK İDARİ İŞLEME KARŞI TEK DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER  116
5.5. DAVA AÇMANIN SONUÇLARI  117
5.5.1. İdari Merci Tecavüzü  117
5.5.2. Yürütmenin Durdurulması  123
5.5.3. Duruşma  127
5.5.4. Davaların Karara Bağlanması  128
5.5.5. Dava Kararlarının Uygulanması  129
5.6. KARARLARA KARŞI KANUN YOLLARI  130
5.6.1. Olağan Kanun Yolları  130
5.6.2. İstinaf  130
5.6.3. Temyiz  131
5.6.4. Olağan Üstü Kanun Yolları Yargılanmanın Yenilenmesi  132
5.6.4.1. Yargılamanın Yenilenmesinin Şartları  133
5.6.5. Kanun Yararına Bozma  134
5.6.6. Kararların Taraflar Açısından Sonuçları ve Yükümlülükleri  135
5.6.7. Davadan Feragat  136
Sonuç ve Değerlendirme  139
Kaynakça  143
Özgeçmiş  149
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021