Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Rehberi
Ocak 2018 / 1. Baskı / 184 Syf.
Fiyatı: 28.90 TL
İndirimli: 17.90 TL (%39)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Şubat 2018 31.90 TL -     Sepete Ekle
   

12.10.2017 tarih ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlük başlığını taşıyan 38. maddesine göre, Kanunun 3., 11. ve 12. maddeleri 01.01.2018 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yani 25.10.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Hukuk devletinde adil yargılanma hakkı çerçevesinde davaların makul süre içerisinde sonuçlandırılması esastır. Bu çerçevede iş hukukundan doğan davaların da makul süre içerisinde sonuçlanabilmesi için, İş Mahkemeleri Kanunu ile özel bir düzenleme getirilmiştir.

Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Kısaca bu tür ihtilaflarda taraflar arabulucuya müracaat etmeden doğrudan iş mahkemesinde dava açamayacaklardır.

Konu Başlıkları
Arabuluculuk Kapsamına Giren ve Girmeyen Uyuşmazlıklar
Arabuluculuk Görüşmeleri
Arabuluculuk Faaliyetlerinin Ücretlendirilmesi
Arabuluculuk Faaliyetinin Sonuçları
Barkod: 9789750246081
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 184
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Giriş
I. ARABULUCULUK KAPSAMINA GİREN VE GİRMEYEN UYUŞMAZLIKLAR  17
A. İşe İade Davaları  17
B. İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalar  21
C. Hizmet Tespiti Davaları  24
D. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  25
E. İşveren Tarafından Açılan Alacak Davaları  27
II. ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİ  29
A. Arabulucunun Görevlendirilmesi  29
B. Arabuluculuğa Başvuruda Yetki ve Görev  31
C. Arabuluculuk Görüşmelerinde Uyulması Gereken Kurallar  34
1. Arabuluculuk Faaliyetinin Süresi  34
2. Arabuluculuk Faaliyetinde Temsil  35
3. Arabuluculuk Faaliyetinde Giderler  38
4. Arabuluculuk Faaliyetinin Sürelere Etkisi  39
5. Arabulucunun Yapamayacağı İşlemler  41
6. Arabulucunun Uymakla Yükümlü Olduğu Etik Kurallar  43
a. İradilik Kuralı  45
b. Eşitlik Kuralı  46
c. Tarafsızlık Kuralı  47
d. Gizlilik Kuralı  50
e. Menfaat İlişkisi veya Çatışma Olmaması Kuralı  54
f. Mesleki Yeterlilik Kuralı  55
g. Unvan Kullanımı ile Reklam ve Tanıtım Kuralı  57
h. Arabuluculuk Sürecinin Niteliği, Görevin Özenle İfası ve Taraflarla İletişim Kurma Kuralı  60
ı. Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi Kuralı  62
i. Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı  63
j. Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı  66
k. Belge Saklama Yükümlülüğü Kuralı  67
7. Arabulucunun Uyuşmazlığın Çözümünde Uygulayabileceği Taktikler  68
a. Genel Olarak  68
b. Arabulucu Taraflarla Doğru İletişim Kurmalı ve Taraflar Arasındaki İletişimi Kolaylaştırmalıdır  69
c. Arabulucu Tarafların Güvenini Kazanmalıdır  70
d. Arabulucu Tarafların Sürece Katılımını Desteklemelidir  71
e. Arabulucu Taraflara Doğru Sorular Sormalı ve Öncelikli Olarak Tarafların Menfaatlerini Tespit Etmelidir  73
f. Arabulucu, Tarafları Bilgilendirmeli, Taraflara Yeni Bir Bakış Açısı Kazandırmalıdır  75
g. Arabulucu Tarafları Ulaşılabilir Bir Ortak Payda Bulmaya Yönlendirmelidir  75
h. Arabulucu, Süreç Esnasında Tarafları Sakinleştirmeli, Problemli Durumlarla Mücadele Etmeli, Görüşmeler Esnasında Ortaya Çıkacak Gerilimleri Yatıştırmalı ve Sabırlı Olmalıdır  76
ı. Arabulucu Taraflar Arasındaki Eşitliği Sağlamalıdır  77
i. Arabulucu, Arabuluculuğun Yapılacağı Ortama İlişkin Tedbirleri Almalı ve Arabuluculuk Görüşmeleri Esnasında Notlar Tutmalıdır.  78
III. ARABULUCULUK FAALİYETLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ  81
A. Tarafların Arabuluculuk Faaliyetleri Sonucunda Anlaşmaları Durumunda Ücretlendirme  81
B. Tarafların Arabuluculuk Faaliyetleri Sonucunda Anlaşamamaları Durumunda Ücretlendirme  82
C. Ücrete İlişkin Diğer Esaslar  84
IV. ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONUÇLARI  87
A. Tarafların Uyuşmazlığın Çözümünde Anlaşmaya Varması  87
1. Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Tarafların Anlaşarak Arabuluculuk Anlaşma Belgesi Düzenlemeleri  88
2. Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İcrai Kabiliyet Kazandırılması  89
B. Tarafların Uyuşmazlığın Çözümünde Anlaşmaya Varamaması  92
ÖRNEKLER
EK–1: ARABULUCULUK BÜROSUNA BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  97
EK–2: İLK OTURUM TUTANAĞI ÖRNEĞİ  99
EK–3: SON OTURUM TUTANAĞI ÖRNEĞİ  100
EK–4: ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ ÖRNEĞİ  101
EK–5: SULH HUKUK MAHKEMESİ İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  103
EK–6: SULH HUKUK MAHKEMESİ İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ  105
MEVZUAT
EK 1: 4857 SAYILI İŞ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLER  109
EK 2: 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLER  112
EK 3: 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU  114
EK 4: 6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU  125
EK 5: HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ  145
EK 6: ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ  178
Yararlanılan Kaynaklar  181
 


Tuğçem Şahin ...
Şubat 2018
31.90 TL
Sepete Ekle
Mustafa Çiçek
Ocak 2018
69.90 TL
Sepete Ekle
Nuray Ekşi
Ocak 2019
32.50 TL
Sepete Ekle
Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2019
240.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Giriş
I. ARABULUCULUK KAPSAMINA GİREN VE GİRMEYEN UYUŞMAZLIKLAR  17
A. İşe İade Davaları  17
B. İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalar  21
C. Hizmet Tespiti Davaları  24
D. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  25
E. İşveren Tarafından Açılan Alacak Davaları  27
II. ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİ  29
A. Arabulucunun Görevlendirilmesi  29
B. Arabuluculuğa Başvuruda Yetki ve Görev  31
C. Arabuluculuk Görüşmelerinde Uyulması Gereken Kurallar  34
1. Arabuluculuk Faaliyetinin Süresi  34
2. Arabuluculuk Faaliyetinde Temsil  35
3. Arabuluculuk Faaliyetinde Giderler  38
4. Arabuluculuk Faaliyetinin Sürelere Etkisi  39
5. Arabulucunun Yapamayacağı İşlemler  41
6. Arabulucunun Uymakla Yükümlü Olduğu Etik Kurallar  43
a. İradilik Kuralı  45
b. Eşitlik Kuralı  46
c. Tarafsızlık Kuralı  47
d. Gizlilik Kuralı  50
e. Menfaat İlişkisi veya Çatışma Olmaması Kuralı  54
f. Mesleki Yeterlilik Kuralı  55
g. Unvan Kullanımı ile Reklam ve Tanıtım Kuralı  57
h. Arabuluculuk Sürecinin Niteliği, Görevin Özenle İfası ve Taraflarla İletişim Kurma Kuralı  60
ı. Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi Kuralı  62
i. Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı  63
j. Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı  66
k. Belge Saklama Yükümlülüğü Kuralı  67
7. Arabulucunun Uyuşmazlığın Çözümünde Uygulayabileceği Taktikler  68
a. Genel Olarak  68
b. Arabulucu Taraflarla Doğru İletişim Kurmalı ve Taraflar Arasındaki İletişimi Kolaylaştırmalıdır  69
c. Arabulucu Tarafların Güvenini Kazanmalıdır  70
d. Arabulucu Tarafların Sürece Katılımını Desteklemelidir  71
e. Arabulucu Taraflara Doğru Sorular Sormalı ve Öncelikli Olarak Tarafların Menfaatlerini Tespit Etmelidir  73
f. Arabulucu, Tarafları Bilgilendirmeli, Taraflara Yeni Bir Bakış Açısı Kazandırmalıdır  75
g. Arabulucu Tarafları Ulaşılabilir Bir Ortak Payda Bulmaya Yönlendirmelidir  75
h. Arabulucu, Süreç Esnasında Tarafları Sakinleştirmeli, Problemli Durumlarla Mücadele Etmeli, Görüşmeler Esnasında Ortaya Çıkacak Gerilimleri Yatıştırmalı ve Sabırlı Olmalıdır  76
ı. Arabulucu Taraflar Arasındaki Eşitliği Sağlamalıdır  77
i. Arabulucu, Arabuluculuğun Yapılacağı Ortama İlişkin Tedbirleri Almalı ve Arabuluculuk Görüşmeleri Esnasında Notlar Tutmalıdır.  78
III. ARABULUCULUK FAALİYETLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ  81
A. Tarafların Arabuluculuk Faaliyetleri Sonucunda Anlaşmaları Durumunda Ücretlendirme  81
B. Tarafların Arabuluculuk Faaliyetleri Sonucunda Anlaşamamaları Durumunda Ücretlendirme  82
C. Ücrete İlişkin Diğer Esaslar  84
IV. ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONUÇLARI  87
A. Tarafların Uyuşmazlığın Çözümünde Anlaşmaya Varması  87
1. Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Tarafların Anlaşarak Arabuluculuk Anlaşma Belgesi Düzenlemeleri  88
2. Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İcrai Kabiliyet Kazandırılması  89
B. Tarafların Uyuşmazlığın Çözümünde Anlaşmaya Varamaması  92
ÖRNEKLER
EK–1: ARABULUCULUK BÜROSUNA BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  97
EK–2: İLK OTURUM TUTANAĞI ÖRNEĞİ  99
EK–3: SON OTURUM TUTANAĞI ÖRNEĞİ  100
EK–4: ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ ÖRNEĞİ  101
EK–5: SULH HUKUK MAHKEMESİ İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  103
EK–6: SULH HUKUK MAHKEMESİ İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ  105
MEVZUAT
EK 1: 4857 SAYILI İŞ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLER  109
EK 2: 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLGİLİ HÜKÜMLER  112
EK 3: 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU  114
EK 4: 6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU  125
EK 5: HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ  145
EK 6: ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ  178
Yararlanılan Kaynaklar  181
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018