Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Göstergebilim Uygulamaları
Metinleri – Görselleri – Olayları Okuma
Aralık 2017 / 2. Baskı / 255 Syf.
Fiyatı: 32.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap, geleneksel metin okuma yöntemlerinin tamamıyla dışında kalan göstergebilimsel yöntemle metinleri, görselleri, sanat yapıtını ve olayları derinlemesine çözümlemeyle ilgilenen okuyuculara yönelik olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla kitap bu yönüyle çağdaş bir çözümleme yöntemi sunmaktadır. Hem kuram hem de uygulamayı bir araya getirmesi açısından da alandaki ilk kitaptır. Temel ve ileri seviyede, anlatıdan görsellere ve sanat yapıtına varıncaya kadar farklı alanlarda okuyucunun anlayabileceği ve uygulayabileceği biçimde çok sayıda çözümleme örnekleri sunmaktadır.

İnsan yaşamı göstergelerle kuşatıldığı için bu göstergelerin hepsinin insan davranışı ve psikolojisi üzerinde bir etkisi olduğu bilinir. Yaratılan bu etkiyle bireyde gerçekte bir algı oluşturulması hedeflenmektedir. Örneğin reklamların, gazete ve üniversite sloganlarının ve insanların kullandıkları simgelerin arkasında yatan gizli bir anlam ve yönlendirme çabası vardır. İşte bu çalışmanın amacı gizli olan bu anlamı ve yönlendirmeyi ortaya çıkararak okuyucuyla paylaşmak ve özgün bir bakış açısı getirmektir.

Bu çalışmada, göstergebilimsel kuram, bununla ilgili temel kavramlar ve çözümleme yöntemleri gereksiz ayrıntılara girmeden okuyucunun anlayacağı biçimde sunulmaya özen gösterilmiştir.

Alana özgü güncel kaynakçası ve farklı alanları kapsayan zengin çözümle örnekleriyle bu kitap, gerek araştırmacılara gerekse öğretim elemanlarına ve öğrencilere önemli katkılar sunmayı amaçlıyor.

Kitap, İletişim, Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde, Türk Dili Edebiyatı, Dilbilim, Çeviribilim, Grafik Tasarım, Edebiyat, Mütercim - Tercümanlık ve Sanat Tarihi bölümlerindeki lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ve öğretim elemanlarına katkı sağlayacak niteliktedir.

Konu Başlıkları
Genel Göstergebilim
Temel Göstergebilimsel Yaklaşımlar
Göstergebilimsel Çözümleme Türleri
Gösterge ve Gösterge Çeşitleri
Söylem Çözümlemesi
Anlatı Çözümlemesi
Göstergebilim Uygulamaları
Hitabe Çözümlemesi
Öykü Çözümlemesi
Reklam Çözümlemesi
Üniversite Sloganların İncelenmesi
Yazılı Basın Sloganların Çözümlenmesi
Sanat Yapıtının Çözümlenmesi
Barkod: 9789750246203
Yayın Tarihi: Aralık 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 255
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Okuyucuya Sesleniş  7
Önsöz  9
I. BÖLÜM:
GENEL GÖSTERGEBİLİM
1.1. TEMEL GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR VE ÇAĞDAŞ GÖSTERGEBİLİM  29
1.2. CH. S. PEIRCE VE F. DE SAUSSURE’ÜN YAKLAŞIMLARI  30
1.3. HANGİ GÖSTERGEBİLİM? A.–J. GREIMAS VE ÖTEKİLER  33
1.4. SEMİYOLOJİ / SEMİYOTİK / DİLBİLİMLERİ  37
1.5. SONUÇ  41
II. BÖLÜM:
GÖSTERGE VE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME
2.1. GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMEYE GİRİŞ  47
2.2. GÖSTERGE VE GÖSTERGE ÇEŞİTLERİ  51
2.3. SAUSSURE’E GÖRE GÖSTERGE VE BİLEŞENLERİ  52
2.3.1. Dilsel Göstergesinin Özellikleri  53
2.3.1.1. İçerik ve Anlatım  54
2.3.1.2. İçeriğin Tözü (Anlambirimler)  55
2.3.1.3. İçeriğin Biçimi (Anlambirimlerin Düzenlenmesi)  56
2.3.1.4. Anlatımın Tözü (Sesin Hammaddesi)  56
III. BÖLÜM:
GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME TÜRLERİ
3.1. SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ  62
3.2. ANLATI ÇÖZÜMLEMESİ  62
3.3. TEMEL YAPI (MANTIKSAL–ANLAMSAL YAPI) ÇÖZÜMLEMESİ  67
3.4. GÖSTERGEBİLİMSEL DÖRTGEN  69
IV. BÖLÜM:
GÖSTERGELERİN ANLAMLANDIRILMASI
4.1. DÜZANLAM  75
4.2. YANANLAM  76
4.3. GÖSTERGELERİN ANLAMLANDIRILMA BİÇİMLERİ  77
4.3.1. Dizisel Boyut  78
4.3.2. Dizimsel Boyut  79
4.3.3. Düzgüler  80
V. BÖLÜM:
GÖSTERGEBİLİM UYGULAMALARI
5.1. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ÖYKÜ ÇÖZÜMLEMESİ  85
5.1.1. “Hızır” Adlı Bir Masalın Göstergebilimsel Çözümlenmesi  85
5.1.2. Yaptırım  87
5.1.3. Eyletim  91
5.1.4. Edinç  92
5.1.5. Edim  93
5.1.6. Sonuç  94
5.2. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN HİTABE ÇÖZÜMLEMESİ  95
5.2.1. Gençliğe Hİtabe’nİn Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi  95
5.2.1.1. Göstergebilimsel Çözümleme  96
5.2.1.2. Gençliğe Hitabe’nin Göstergebilimsel Dörtgeni  98
5.2.1.3. Hitabenin Eyleyen Örnekçesi  100
5.2.1.4. Göstergebilimsel Dörtgenin Uygulanması  102
5.2.1.5. Sonuç  110
5.3. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN REKLAM ÇÖZÜMLEMESİ  115
5.3.1. Göstergebilimsel Açıdan Reklam  115
5.3.1.1. Reklamın Dili, Gücü ve Etkileri  117
5.3.1.2. Reklamsal Gösterge ve Gönderge  121
5.3.1.3. Sonuç  124
5.3.2. Göstergebilimsel Açıdan Reklam Çözümlenmesi: “14 Şubat Sevgililer Günü”  126
5.3.2.1. Sevgililer Günüyle İlgili Reklamın Çözümlemesi  130
5.3.2.2. Şifrelenmemiş Görüntüsel İleti  131
5.3.2.3. Şifrelenmiş Görüntüsel İleti  132
5.3.2.4. Dilsel Bileşen  140
5.3.2.5. Sonuç  142
5.4. AKADEMİK SLOGANLARIN GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ  145
5.4.1. Genel Gözlemler  145
5.4.2. Devlet Üniversitelerin Kullandığı Slogan ve Amblemler  148
5.4.3. Vakıf Üniversitelerinin Kullandığı Amblem ve Sloganlar  149
5.4.4. Bütüncenin Genel Özellikleri  150
5.4.5. Sloganların Göstergebilimsel Okunması  150
5.4.5.1. Birinci Kesitleme  151
5.4.5.2. İkinci Kesitleme  153
5.4.5.3. Üçüncü Kesitleme  155
5.4.5.4. Dördüncü Kesitleme  156
5.4.6. Sloganlarda Kullanılan Renklerin İşlevleri  156
5.4.7. Kullanılan Yazı Biçimlerinin İncelenmesi  158
5.4.8. Sonuç  158
5.5. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN BİR OTOMOBİL REKLAMININ İNCELEMESİ  163
5.5.1. Reklamın Çözümlenmesi  164
5.5.1.1. Şifrelenmemiş Görüntüsel İleti  167
5.5.1.2. Şifrelenmiş Görüntüsel İleti  168
5.5.1.3. Dilsel İleti  173
5.5.1.4. Sonuç  176
5.6. TÜRKİYE’DE YAZILI BASIN SLOGANLARININ İNCELENMESİ  179
5.6.1. Giriş  182
5.6.2. Yazılı Basın Sloganları  186
5.6.3. Bütüncenin Özellikleri  189
5.6.4. Sloganların Çözümlenmesi  190
5.6.4.1. Birinci Kesitleme  191
5.6.4.2. İkinci Kesitleme  194
5.6.4.3. Üçüncü Kesitleme  195
5.6.4.4. Dördüncü Kesitleme  200
5.6.5. Renklerin İşlevleri  203
5.7. Sonuç Olarak  204
5.7. SANAT YAPITININ İNCELENMESİ  208
5.7.1. Doğrulama Ulamı Bağlamında Sanat Yapıtında Doğru ya da
Yanlış  208
5.7.2. Genel Gözlemler  208
5.7.3. Göstergebilim ve Sanat  209
5.7.4. Sanat ve Gerçeklik  221
5.7.5. Soyut Anlatım ve Resim Bağlamında Doğru ve Yanlış  224
5.7.6. Sonuç  231
Ekler  233
Genel Kaynakça  239
Kavram Dizini  251
 


Caner Kerimoğlu
Ocak 2016
35.00 TL
Sepete Ekle
Ayşe Kıran ...
Kasım 2018
49.90 TL
Sepete Ekle
Engin Arıkan
Kasım 2018
30.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Okuyucuya Sesleniş  7
Önsöz  9
I. BÖLÜM:
GENEL GÖSTERGEBİLİM
1.1. TEMEL GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR VE ÇAĞDAŞ GÖSTERGEBİLİM  29
1.2. CH. S. PEIRCE VE F. DE SAUSSURE’ÜN YAKLAŞIMLARI  30
1.3. HANGİ GÖSTERGEBİLİM? A.–J. GREIMAS VE ÖTEKİLER  33
1.4. SEMİYOLOJİ / SEMİYOTİK / DİLBİLİMLERİ  37
1.5. SONUÇ  41
II. BÖLÜM:
GÖSTERGE VE GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME
2.1. GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMEYE GİRİŞ  47
2.2. GÖSTERGE VE GÖSTERGE ÇEŞİTLERİ  51
2.3. SAUSSURE’E GÖRE GÖSTERGE VE BİLEŞENLERİ  52
2.3.1. Dilsel Göstergesinin Özellikleri  53
2.3.1.1. İçerik ve Anlatım  54
2.3.1.2. İçeriğin Tözü (Anlambirimler)  55
2.3.1.3. İçeriğin Biçimi (Anlambirimlerin Düzenlenmesi)  56
2.3.1.4. Anlatımın Tözü (Sesin Hammaddesi)  56
III. BÖLÜM:
GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME TÜRLERİ
3.1. SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ  62
3.2. ANLATI ÇÖZÜMLEMESİ  62
3.3. TEMEL YAPI (MANTIKSAL–ANLAMSAL YAPI) ÇÖZÜMLEMESİ  67
3.4. GÖSTERGEBİLİMSEL DÖRTGEN  69
IV. BÖLÜM:
GÖSTERGELERİN ANLAMLANDIRILMASI
4.1. DÜZANLAM  75
4.2. YANANLAM  76
4.3. GÖSTERGELERİN ANLAMLANDIRILMA BİÇİMLERİ  77
4.3.1. Dizisel Boyut  78
4.3.2. Dizimsel Boyut  79
4.3.3. Düzgüler  80
V. BÖLÜM:
GÖSTERGEBİLİM UYGULAMALARI
5.1. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ÖYKÜ ÇÖZÜMLEMESİ  85
5.1.1. “Hızır” Adlı Bir Masalın Göstergebilimsel Çözümlenmesi  85
5.1.2. Yaptırım  87
5.1.3. Eyletim  91
5.1.4. Edinç  92
5.1.5. Edim  93
5.1.6. Sonuç  94
5.2. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN HİTABE ÇÖZÜMLEMESİ  95
5.2.1. Gençliğe Hİtabe’nİn Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi  95
5.2.1.1. Göstergebilimsel Çözümleme  96
5.2.1.2. Gençliğe Hitabe’nin Göstergebilimsel Dörtgeni  98
5.2.1.3. Hitabenin Eyleyen Örnekçesi  100
5.2.1.4. Göstergebilimsel Dörtgenin Uygulanması  102
5.2.1.5. Sonuç  110
5.3. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN REKLAM ÇÖZÜMLEMESİ  115
5.3.1. Göstergebilimsel Açıdan Reklam  115
5.3.1.1. Reklamın Dili, Gücü ve Etkileri  117
5.3.1.2. Reklamsal Gösterge ve Gönderge  121
5.3.1.3. Sonuç  124
5.3.2. Göstergebilimsel Açıdan Reklam Çözümlenmesi: “14 Şubat Sevgililer Günü”  126
5.3.2.1. Sevgililer Günüyle İlgili Reklamın Çözümlemesi  130
5.3.2.2. Şifrelenmemiş Görüntüsel İleti  131
5.3.2.3. Şifrelenmiş Görüntüsel İleti  132
5.3.2.4. Dilsel Bileşen  140
5.3.2.5. Sonuç  142
5.4. AKADEMİK SLOGANLARIN GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ  145
5.4.1. Genel Gözlemler  145
5.4.2. Devlet Üniversitelerin Kullandığı Slogan ve Amblemler  148
5.4.3. Vakıf Üniversitelerinin Kullandığı Amblem ve Sloganlar  149
5.4.4. Bütüncenin Genel Özellikleri  150
5.4.5. Sloganların Göstergebilimsel Okunması  150
5.4.5.1. Birinci Kesitleme  151
5.4.5.2. İkinci Kesitleme  153
5.4.5.3. Üçüncü Kesitleme  155
5.4.5.4. Dördüncü Kesitleme  156
5.4.6. Sloganlarda Kullanılan Renklerin İşlevleri  156
5.4.7. Kullanılan Yazı Biçimlerinin İncelenmesi  158
5.4.8. Sonuç  158
5.5. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN BİR OTOMOBİL REKLAMININ İNCELEMESİ  163
5.5.1. Reklamın Çözümlenmesi  164
5.5.1.1. Şifrelenmemiş Görüntüsel İleti  167
5.5.1.2. Şifrelenmiş Görüntüsel İleti  168
5.5.1.3. Dilsel İleti  173
5.5.1.4. Sonuç  176
5.6. TÜRKİYE’DE YAZILI BASIN SLOGANLARININ İNCELENMESİ  179
5.6.1. Giriş  182
5.6.2. Yazılı Basın Sloganları  186
5.6.3. Bütüncenin Özellikleri  189
5.6.4. Sloganların Çözümlenmesi  190
5.6.4.1. Birinci Kesitleme  191
5.6.4.2. İkinci Kesitleme  194
5.6.4.3. Üçüncü Kesitleme  195
5.6.4.4. Dördüncü Kesitleme  200
5.6.5. Renklerin İşlevleri  203
5.7. Sonuç Olarak  204
5.7. SANAT YAPITININ İNCELENMESİ  208
5.7.1. Doğrulama Ulamı Bağlamında Sanat Yapıtında Doğru ya da
Yanlış  208
5.7.2. Genel Gözlemler  208
5.7.3. Göstergebilim ve Sanat  209
5.7.4. Sanat ve Gerçeklik  221
5.7.5. Soyut Anlatım ve Resim Bağlamında Doğru ve Yanlış  224
5.7.6. Sonuç  231
Ekler  233
Genel Kaynakça  239
Kavram Dizini  251
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018