Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Cumhuriyet Savcısının El Kitabı
Yargı Reformu Stratejisi Kapsamında 7188 Sayılı Kanuna Göre Yazılmıştır.
Kasım 2019 / 1. Baskı / 712 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Prof.Dr. Erdener Yurtcan diyor ki:

Kitapta savcılık, özellikle uygulama dikkate alınarak tüm yönleriyle incelenmiştir. Kitabın sonunda yer alan "Ekler" bölümünde karar ve işlem örnekleri ile bir örnek ceza dosyası yer almaktadır.

Kitabı hazırlarken özellikle mesleğe ilk adımlarını atanlar düşünülmüş , ellerinin altında bir adres olsun istenmiştir.

Kitap çalışılırken değişikliklerin gerçekleşmesi beklenmiş ve Yargı Reformu Stratejisi kapsamında 7188 sayılı Yasa (kabul: 17.10.2019) yürürlüğe girince, değişiklikler incelenmiş ve kitaba işlenmiştir.

Bu haliyle tam anlamıyla güncel bir pozitif hukuku okuyuculara sunmak mümkün olmuştur.

Konu Başlıkları
Savcının Statüsü
Savcının Hazırlık Soruşturmasındaki Görevi
Savcının Delil Toplama İşlemleri
Savcının İstinabe (Talimat Yazma) Yetkisi
Savcının Yargılama Önlemlerine Başvurma Yetkisi
Savcılığın Dosya Oluşturması ve Dosyanın İncelenmesi
Duruşmada ve Kanunyolunda Savcılık
Seri Yargılama
Basit Yargılama Yolu
Önödemede Savcılık
Uzlaştırma
Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasında Savcılık
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun (3628 Sayılı Yasa) Uygulanmasında Savcılık
Güvenlik Tedbiri Yargılamalarında Savcılık
Kabahatler Kanununda Savcılık
Cezanın İnfazında Savcılık
2016 OHAL'inin Ceza Yargılaması Hukuku
Barkod: 9789750257995
Yayın Tarihi: Kasım 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 712
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1. Bölüm
SAVCININ STATÜSÜ
I. GENEL BİLGİLER  27
A. Savcılık Örgütü  28
1. Savcılık–Mahkeme İlişkisi  29
B. Savcının Hukuki Statüsü  30
1. Yürütme Erki İçinde Oluşu  30
a. Göreve İlişkin Denetleme Yetkisi  30
b. Savcılığı Yönetme Yetkisi  30
aa. Emir Verme Yetkisi  31
bb. Görevi Bizzat Yerine Getirme Yetkisi  31
cc. İkame Yetkisi  31
2. Savcının Adalet Bakanı ile İlişkisi  31
3. Savcının Atanması  33
4. Savcıya Tanınan Güvenceler  33
5. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Varlığı  34
6. Savcının Görev Alanı  44
II. SAVCININ GÖREVLERİ  45
A. Araştırma ve Koğuşturma Görevi  45
B. Kamu Davasını Açma ve Yürütme  46
C. Yargılama Önlemlerin (Koruma Tedbirlerine) Başvurabilme  46
D. Kanunyoluna Başvurma  47
E. Cezaların İnfazı  47
F. Bazı Hukuk Davalarını Açma ve Yürütme  47
III. SAVCININ YARDIMCILARI  48
A. Kolluk  48
1. Genel Olarak Görevi  48
2. Kolluğun Ceza Yargılamasındaki Görevi  49
a. Suçu Araştırma  49
aa. Doğrudan Doğruya Araştırma  49
bb. Savcının Emri Üzerine Araştırma  49
b. Bazı Yargılama Önlemlerine Başvurma Yetkisi  50
c. Suçla İlgili İhbar ve Şikâyetleri Kabul Görevi  50
B. Sulh Yargıçları  50
2. Bölüm
SAVCININ HAZIRLIK SORUŞTURMASINDAKİ GÖREVİ
I. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ BAŞLAMASI  54
A. Suç Duyurusunun Yapılması (İhbar)  55
1. Kamu Makamlarının Suç Duyurusu  55
2. Kişilerin Suç Duyurusu  55
3. Şikayet Üzerine Öğrenme  56
II. HAZIRLIK SORUŞTURMASI FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ  58
A. Faaliyetin Yönetimi  58
B. Araştırma İşlemleri  59
C. Araştırma Görevinin İki Yönlü Oluşu  60
D. Araştırmanın Gizli Yürütülmesi  60
E. Araştırmanın Dağınık ve Biçime Bağlı Olmaksızın Yürütülmesi  61
F. Hazırlık Soruşturmasında Savcılıklar Arası Yetki Sorunu ve Çözümü  61
G. İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169)  62
H. İşlemlerin Bildirimi  63
1. Kavram  63
2. Bildirim Çeşitleri  63
a. Doğrudan Doğruya Bildirimler  64
aa. Tefhim  64
bb. Yazılı İşlemin Verilmesiyle  64
cc. Öteki Bildirimler  64
b. Vasıtalı Bildirimler  64
aa. Yazılı İşlemin Verilmesiyle  65
bb. Gösterme Yoluyla  66
cc. Sözle  66
dd. İlan Yoluyla  66
ee. Asma Yoluyla  67
ff. Gazete ile Yayınlayarak  67
gg. Elektronik İşlemlerle Bildirim  67
III. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA SAVCININ DIŞINDAKİ YETKİLİLER  69
A. Kolluk  69
1. Adlî Kolluk ve Görevi  71
2. Adli Görevde Aykırılıklar ve Soruşturma Yöntemleri  72
3. Kolluğun Savcının Emriyle İşe Girişmesi  73
4. Kolluğun Kendiliğinden İşe Girişmesi  73
B. Sulh Yargıcı  74
IV. SAVCININ DAVA AÇMA MECBURİYETİ VE TAKDİR YETKİSİ  75
V. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ SONUÇLANMASI  79
A. İşin Sona Ermesi  80
1. Çeşitli Olasılıklar  80
a. Koğuşturmanın Caiz Olmaması  80
b. Eylemin Cezalandırılmaması  80
c. Failin Cezalandırılamaması  80
d. Failin Suçsuzluğunun Anlaşılması ya da Yeterli Şüphe İçin Delil Elde Edilememesi  81
e. Kamu Yaranının Eksikliğin Saptanması  81
2. Son verme Yetkisi, Kararı ve Bunun Bildirimi  81
3. Takipsizlik Kararı (Kovuşturmama Kararı) ve Bu Karara İtiraz  81
4. Hazırlık Soruşturmasının Yeniden Yapılması  89
5. İddianamenin İadesi (m.174)  91
6. Davanın Açılması  94
a. Davanın Kamu Davası Oluşu  94
b. Savcının Koğuşturma Çeşitleri  96
c. Kamu Davasının Açılmasının Sonuçları  96
aa. Yargılamanın Bir Yargı Organına Bağlanması  96
bb. Yargılamada Egemenliğin Yargı Organına Geçmesi  97
cc. Yargılama Konusunun Belirlenmesi  97
dd. Sanığın Yerleşim Yerine Yerel Yetki Tanındığında, Bunun Davanın Açıldığı Andaki Yerleşim Yeri Olması  97
ee. Failin Şüpheli Sıfatını Alması  98
7. İddianame  98
3. Bölüm
SAVCININ DELİL TOPLAMA İŞLEMLERİ
I. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ YÜRÜTÜLMESİ  101
II. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA KEŞİF  102
III. YER GÖSTERME  104
IV. İFADE ALMA  105
V. KAVRAM  106
VI. SORGU VE İFADE ALMA YÖNTEMİ  107
A. Çağrının Yapılması  107
B. Kimlik Tespiti  108
C. Suçlamayı Bildirme  110
D. Müdafiden Faydalanma Hakkı  110
E. Yakalamayı Bildirme  112
F. Cevap Vermek Yükümünün Olmaması (Susma Hakkı)  112
G. Lehte Olan Delilleri İleri Sürme Olanağı  114
H. İfade ya da Sorgunun Tutanakla Tespiti  116
I. 147’nci Madde ile 191’inci Madde İlişkisi  116
İ. Yasak Sorgu Yöntemleri  117
VII. BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA  121
VIII. KAVRAM  121
A. Genel Tecrübe Kurallarını Bildirme  122
B. Özel Bilgi Sahibi Kişinin Gözlemleyebileceği Olguları Tespit  122
C. Özel Bilgiyle Bilimsel Kuralları Uygulayıp Sonuç Çıkarmak  122
D. Bilirkişinin Doğrudan Doğruya Yargıcın Yardımcısı Oluşu  122
E. Bilirkişinin Özel Bilgiye Sahip ve Ancak Yargıcın Emriyle Faaliyette Bulunan Kişi Oluşu  123
F. Bilirkişiden Yararlanma Sınırı  123
1. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyetinin Olmaması  123
2. Sanığın Şuurunun Tetkiki (m.74)  126
3. Ölü Muayenesi ve Otopsi (m. 86, 87)  126
4. Zehirlenme Şüphesi Olan Haller (m.89)  127
5. Kalpazanlık Halleri (m. 73)  128
6. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi (m.75)  128
7. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi (m.76)  130
8. Kadının Muayenesi  132
9. Moleküler Genetik İncelemeler  132
a. Yargıcın Kararı ve İnceleme Yapılması  133
b. İnceleme Sonuçlarının Gizliliği  133
10. Fizik Kimliğin Tespiti (m.81)  134
11. Yönetmelik  134
12. Bilirkişinin Duruşmada Açıklama Yapması (m.68)  140
13. Bilirkişi Raporunda Eksiklik ve Çelişkinin Varlığı  141
14. Bilirkişilik Yapmak Mecburiyetinin Olmaması–Resmi Bilirkişilik  142
15. Bilirkişinin Yasaklanması, Reddi ve Çekinmesi (İstinkâf)  144
16. Uzman Mütalaası (m.67/son)  145
17. Bilirkişinin Hukuki Statüsü  146
a. Bilirkişinin Ödevleri  146
aa. Hazır Bulunma  147
bb. Rapor Verme  147
cc. Yemin Etme  147
18. Bilirkişinin Görevini Yapmamasının Yaptırımı  147
19. Bilirkişinin Hakları  147
IX. TANIK DİNLEME  148
A. Kavram  148
1. Herkesin Tanık Olabilmesi  149
2. Tanıklığın Öteki Yargılama Süjeleriyle Bağdaşıp Bağdaşmadığı  149
B. Tanığın Ödevleri  150
1. Yargıç Önünde Hazır Bulunma  150
2. Beyanda Bulunma  151
a. Sınırsız Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar  151
b. Sınırlı Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar  152
c. Tanıklık Yapmaları İzne Bağlı Olanlar  153
d. Bazı Sorulara Cevap Vermekten Çekinebilen Tanıklar  153
C. Yemin Etme  154
1. Yemin Mecburiyeti  154
2. İstisnalar  154
a. Yemin Yasağı Uygulanan Tanıklar  155
b. Yeminden Çekinme Hakkı Olanlar  155
3. Tanıklıktan ve Yeminden Nedensiz Çekinme  155
X. TANIĞIN DİNLENMESİ VE YEMİN ETTİRİLMESİ  157
A. Tanığın Dinlenmesi  157
1. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma  157
2. Tanıkları Tek Tek Dinleme  157
3. Tanıkları Dinleme Yöntemi  157
4. Sanıklar İçin Öngörülen Yasak Sorgu Yöntemlerinin Tanıklar İçin de Uygulanması  158
5. Tanığın Korunması  158
XI. TANIĞIN YEMİN ETMESİ  160
A. Yemin Ettirme Yetkisi  160
B. Tanıkların Ayrı Ayrı Yemin Etmesi  160
C. Yeminin Biçimi  161
1. Yeminin Formülü  161
2. Yeminin Yöntemi  161
3. Dilsizin Yemini  161
D. Tanığın Tekrar Dinlenmesinde Yemini  162
XII. TANIĞIN HAKLARI  162
A. Olay Hakkında Bilgisini Tam Olarak Anlatma  162
B. Yargılama Sırasında Saldırılardan Korunma  162
C. Tanığa Tazminat Verilmesi  162
4. Bölüm
SAVCININ İSTİNABE (TALİMAT YAZMA) YETKİSİ
I. İSTİNABE (TALİMAT YAZMA)  163
A. Kavram  163
B. Uygulaması  166
C. Amacı  166
5. Bölüm
SAVCININ YARGILAMA ÖNLEMLERİNE
BAŞVURMA YETKİSİ
I. GENEL OLARAK  169
II. SAVCININ ÇEŞİTLİ ÖNLEMLERDEKİ YETKİSİ  170
A. Arama  170
1. Kavram  170
2. Kapalı Yerlerde Arama  172
a. Şüpheliye Ait Yerlerde  172
aa. Amacı  172
bb. Aramanın Zamanı  172
cc. Aramayı Emretme Yetkisi  173
dd. Aramanın Yapılması  174
b. Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama (m.117)  175
c. Avukat Bürosunda Arama (m.130)  175
3. Kişinin Üzerini Arama  176
a. Arama – Tarama  177
B. Elkoyma  180
1. Kavram  181
II. TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA ELKOYMA (M.128)  182
III. ELKOYMA YETKİSİ  188
A. Elkoyma Önleminin Uygulanması  189
B. Elkonulması Yasak Eşya  190
1. Sanıkla Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olan Kişiler Arasında Gönderilmiş Mektuplar (m. 126)  191
2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (m.125)  191
3. Basın Araçlarının Korunması: Zapt, Müsadere ve İşletmekten Alıkoyma Yasağı  192
4. Tutuklu Sanıkla Müdafii Arasında Gönderilen Mektuplar (m.144)  193
C. Özel Elkoyma Türleri  193
1. PTT’de Elkoyma (m.96)  193
D. Basılmış Eserlere Elkoyma  194
1. Süreli ya da Süresiz Yayınların Toplatılması  195
2. Yabancı Ülkelerde Yayımlanmış Basılı Eserlerin Türkiye’de Dağıtılmasının ve Satışa Sunulmasının Yasaklanması  199
3. Türkiye’de Basılmış Eserlerin Dağıtımının Engellenmesi  200
4. Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma (m.130)  201
5. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma (m.134)  202
6. Şirket Yöntemi İçin Kayyım Tayini (m.133)  202
7. Elkonulan Eşyanın İadesi  206
E. Elkonulan Eşyanın Korunması veya Elden Çıkarılması  206
IV. HABERLEŞME ARAÇLARININ DİNLEMEYE ALINMASI  207
A. Türk Hukuku  208
1. CMK’nın Hükümleri  208
a. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Konusunda CMK’nın Düzenlemesi ile İlgili Değerlendirme  217
b. Avukatlarla İlgili İstisna (m.136)  218
B. Alman Hukuku  219
1. Genel Olarak  219
2. Dinlemenin Şartları  219
a. Maddi Şartlar  219
aa. Dinlemeye Almanın Uygulanabildiği Suçlar  219
bb. Dinlemeye Maruz Kalan Kişiler  220
aaa. Kapsamı  220
bbb. Suç Şüphesinin Yoğunluğu  220
ccc. Dinlemeye Almanın Tali Niteliği  220
b. Şekli Şartlar  221
aa. Yetki  221
bb. Önlemin Uygulanması  222
c. Hukuki Sonuçlar  222
aa. Genel Olarak  222
bb. Dinlemeye Alma Sonucu Başka Suçlara İlişkin Deliller ve Maddi Olguların Ele Geçirilmesi  223
cc. Dinleme Önleminin Sona Ermesi  224
V. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  225
6. Bölüm
SAVCILIĞIN DOSYA OLUŞTURMASI VE
DOSYANIN İNCELENMESİ
I. GENEL OLARAK  249
II. DOSYANIN İNCELENMESİ  249
7. Bölüm
DURUŞMADA VE KANUNYOLUNDA SAVCILIK
I. GENEL OLARAK  259
II. SAVCILIĞIN İSTEM VE MÜTALAALARI  260
III. ESAS HAKKINDA MÜTALAA  262
IV. KANUNYOLUNDA SAVCILIK  266
A. İstinaf  266
1. Konusu ve Niteliği  266
2. Bölge Adliye Mahkemeleri  267
III. İSTİNAFA AÇIK VE KAPALI OLAN HÜKÜMLER (M.272)  269
IV. İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ (M.273)  270
V. ESKİ HALE GETİRME SÜRESİ İÇİNDE İSTİNAF SÜRESİNİN İŞLEMESİ (M.274)  271
VI. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN ETKİSİ (M.275)  271
VII. İSTİNAF İSTEMİNİN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ (M.276)  271
VIII. İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI (M.277)  272
IX. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAVCISININ GÖREVİ (M.278)  273
X. DOSYA ÜZERİNDE ÖN İNCELEME (M.279)  274
XI. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE KOVUŞTURMA (M.280)  274
XII. DURUŞMA HAZIRLIĞI (M.281)  277
XIII. İSTİSNALAR (M. 282)  278
XIV. SANIK LEHİNE BAŞVURU HALİNDE VERİLECEK HÜKÜM (M.283)  281
XV. ISRAR (DİRENME) YASAĞI (M.284)  282
XVI. ÖZEL YASALARDAKİ HÜKÜMLERE KARŞI İSTİNAF YOLU (M.285)  283
XVII. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZ YETKİSİ  284
XVIII. İSTİNAF KANUNYOLUNA ELEŞTİREL YAKLAŞIM  285
A. Genel Olarak  285
B. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması  286
C. CMK’da İstinaf Kanunyolu  287
XIX. TEMYİZ YARGILAMASI  329
8. Bölüm
SERİ YARGILAMA
I. GENEL OLARAK  381
II. SERİ YARGILAMAYA KONU OLABİLECEK OLAN SUÇLAR  382
III. SERİ YARGILAMADA BİLGİLENDİRME  383
IV. SERİ YARGILAMA TEKLİFİ  384
V. SERİ YARGILAMADA SAVCININ CEZAYI BELİRLEMESİ  384
VI. SERİ YARGILAMADA SEÇENEKLER  385
VII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ UYGULANMASI (HAGB)  385
VIII. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN UYGULANABİLMESİ  386
IX. SAVCININ MAHKEMEDEN SERİ YARGILAMAYI İSTEMESİ  386
X. MAHKEMENİN SERİ YARGILAMADA HÜKÜM KURMASI  387
XI. SERİ YARGILAMADA ELDE EDİLEN BELGE VE BİLGİLERİN DAHA SONRA KULLANILMASI YASAĞI  388
XII. SERİ YARGILAMAYA KONU SUÇUN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ  389
XIII. SERİ YARGILAMA YASAĞI  389
XIV. SERİ YARGILAMAYA ENGEL HALLER  389
XV. MAHKEMENİN KURDUĞU SERİ YARGILAMA HÜKMÜNE KARŞI KANUNYOLU  390
XVI. YÖNETMELİK ÇIKARILMASI  390
XVI. SERİ YARGILAMA İLE İLGİLİ GEÇİCİ HÜKÜM  391
9. Bölüm
BASİT YARGILAMA YOLU
I. GENEL OLARAK  395
II. BASİT YARGILAMANIN UYGULANMA OLANAĞI  395
III. MAHKEMECE YAPILACAK BASİT YARGILAMA İŞLEMLERİ  396
IV. MAHKEMENİN HÜKÜM KURMASI  396
V. MAHKEMEYE TANINAN SEÇENEK YETKİLER  397
VI. BASİT YARGILAMA HÜKMÜNE KARŞI KANUNYOLU  397
VII. MAHKEMENİN BASİT YARGILAMADAN CAYMASI  397
VIII. BASİT YARGILAMANIN İSTİSNALARI  398
IX. BASİT YARGILAMA İLE BİRLEŞTİRME YASAĞI  398
X. BASİT YARGILAMADA İTİRAZ  398
XI. BASİT YARGILAMA İLE İLGİLİ GEÇİCİ HÜKÜM  400
10. Bölüm
ÖNÖDEMEDE SAVCILIK
I. KAVRAM  405
II. UYGULAMA ALANI  409
A. Eylemin Adli Para Cezasını Gerektirmesi  409
B. Eylemin Üç Aya Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Suç Olması  410
C. Savcının Önödeme Girişimi  410
D. Başarısız Önödeme Girişiminin Sonuçları  411
III. SAVCININ ÖNÖDEME GİRİŞİMİNDE BULUNMAKSIZIN DAVA AÇMASI  411
11. Bölüm
UZLAŞTIRMA
I. TERİM VE KAVRAM  413
II. UZLAŞMANIN UNSURLARI  413
A. Taraflar  413
B. Uzlaşmaya Konu Olabilecek Suçlar  414
C. Diğer Yasalarda Uzlaştırma  415
D. Uzlaştırma Yasağı  415
E. Uzlaştırma İşlemleri  415
F. Uzlaşma Konusuna Eleştirel Bakış  419
G. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  420
12. Bölüm
MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASINDA SAVCILIK
I. GENEL OLARAK  423
II. MKYK’NIN KURALLARI  425
A. Amaç  425
B. Kapsam  427
C. İzin Vermeye Yetkili Merciler  429
D. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi, İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler  432
E. Ön İnceleme  437
F. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor  439
G. Süre  440
H. Soruşturma İzninin Kapsamı  442
I. İtiraz  445
İ. İştirak Halinde İşlenen Suçlar  447
J. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci  448
K. Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler  449
13. Bölüm
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN
(3628 SAYILI YASA) UYGULANMASINDA SAVCILIK
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN (3628 SAYILI YASA) UYGULANMASINDA SAVCILIK  451
14. Bölüm
GÜVENLİK TEDBİRİ YARGILAMALARINDA SAVCILIK
I. KONUSU  457
II. EMNİYET TEDBİRLERİ YARGILAMASI KURALLARI  458
A. Çocukların Yargılanması  458
1. Çocuk Mahkemeleri  458
2. ÇKK, Mahkemelerin Görevini de Şöyle Belirlemiştir  460
3. Mahkemelerin Yargı Çevresi  460
4. Yargıçların Atanmaları  461
5. Çocuk Mahkemelerinde Yargılanacaklar  461
6. Çocuklar Hakkındaki Ceza Kuralları  462
7. Çocuklar Hakkındaki Soruşturma ve Yargılama Kuralları  470
a. Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu  470
b. Çocuk Bürosunun Görevleri  470
c. Kolluğun Çocuk Birimi  470
d. Görevlilerin Eğitimleri  472
8. Soruşturma  472
9. Çocuğun Gözaltında Tutulması  473
10. Çocuğun Nakli  474
11. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  475
12. Adlî Kontrol  477
13. Tutuklama Yasağı  479
14. Uzlaştırma  480
B. Akıl Hastaları Hakkındaki Yargılama Kuralları  481
C. Uyuşturucu ya da Alkol Tutkunu (Müptelası) Olanlar Hakkındaki Yargılama Kuralları  484
15. Bölüm
KABAHATLER KANUNUNDA SAVCILIK
KABAHATLER KANUNUNDA SAVCILIK  485
16. Bölüm
CEZANIN İNFAZINDA SAVCILIK
I. KONUSU  487
II. İNFAZ YARGILAMASININ ÇEŞİTLERİ  487
A. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama (CİK, m.98)  488
B. Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması (m.99)  488
C. Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi (m.100)  489
D. İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü (m.101)  489
17. Bölüm
2016 OHAL’İNİN CEZA YARGILAMASI HUKUKU
I. 2016 OHAL’İ İLE GETİRİLEN VE YASALAŞTIRILAN HÜKÜMLER  491
A. 7070 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  491
1. CMK’nın 149/2’nci Maddesine Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir  491
2. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Yasaklanma  492
3. Müdafi ile Görüşme  495
4. Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi  496
5. Duruşmada Hazır Bulunacaklar  497
B. 7072 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  497
1. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  497
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  498
3. Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz  499
C. 7076 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişik Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  499
D. 7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  500
1. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler  500
2. Tutuklulukta Geçecek Süre  501
3. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  502
4. Teknik Araçlarla İzleme  505
5. Haksız Tutuklama ve Yakalamada Tazminat  505
6. İhbar ve Şikayet  506
7. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  507
8. Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutma  509
9. Duruşmada Delillerin Tartışılması  510
10. 7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Eklenen Geçici Madde  511
E. 7079 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  517
1. Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri  517
2. Postada Elkoyma  517
3. 7079 Sayılı Yasayla Eklenen Madde  518
4. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar  519
5. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma (Son Soruşturma)  519
6. İstinaf Yolunda Uygulanacak Olan İstisna Hükümler  519
7. Yargıtayda Duruşmalı İnceleme  520
F. 7086 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik  521
G. 7091 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik  523
H. 6758 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 24.9.2016) Yapılan Değişiklikler  524
1. 128’inci Maddeye Ek Madde  524
2. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278)  530
II. 7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  531
A. Aramanın Yapılması  531
B. Elkoyma  533
C. Bilgisayar ve Bilgisayar Programları ile Bilgisayar Kütüklerinde Arama Yapılması  534
D. Koğuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  536
E. Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi  538
F. 7145 Sayılı Yasa (Yürürlük: 31.7.2018) 133’üncü Maddeye Bir Geçici Hüküm Eklemiştir  539
CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI  543
EKLER
 BİR CEZA DOSYASININ İNCELENMESİNDE CEVAP ARANACAK SORULAR  551
 CEZA DAVASI İŞLEMLERİ VE ÖRNEKLERİ  556
 CEZA DAVASI ÖRNEK DOSYASI  574
 TÜRK CEZA KANUNUNDA CEZANIN BELİRLENMESİ VE MADDELERİN UYGULANMA SIRASI  670
 YENİ TCK’NIN UYUM HÜKÜMLERİ  673
 POZİTİF HUKUKUMUZDA UZLAŞTIRMA KONUSU OLACAK VE OLMAYACAK OLAN SUÇLAR  676
 CEZA YARGILAMASI VE CEZA İNFAZI İŞLEM VE KARAR ÖRNEKLERİ  683
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1. Bölüm
SAVCININ STATÜSÜ
I. GENEL BİLGİLER  27
A. Savcılık Örgütü  28
1. Savcılık–Mahkeme İlişkisi  29
B. Savcının Hukuki Statüsü  30
1. Yürütme Erki İçinde Oluşu  30
a. Göreve İlişkin Denetleme Yetkisi  30
b. Savcılığı Yönetme Yetkisi  30
aa. Emir Verme Yetkisi  31
bb. Görevi Bizzat Yerine Getirme Yetkisi  31
cc. İkame Yetkisi  31
2. Savcının Adalet Bakanı ile İlişkisi  31
3. Savcının Atanması  33
4. Savcıya Tanınan Güvenceler  33
5. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Varlığı  34
6. Savcının Görev Alanı  44
II. SAVCININ GÖREVLERİ  45
A. Araştırma ve Koğuşturma Görevi  45
B. Kamu Davasını Açma ve Yürütme  46
C. Yargılama Önlemlerin (Koruma Tedbirlerine) Başvurabilme  46
D. Kanunyoluna Başvurma  47
E. Cezaların İnfazı  47
F. Bazı Hukuk Davalarını Açma ve Yürütme  47
III. SAVCININ YARDIMCILARI  48
A. Kolluk  48
1. Genel Olarak Görevi  48
2. Kolluğun Ceza Yargılamasındaki Görevi  49
a. Suçu Araştırma  49
aa. Doğrudan Doğruya Araştırma  49
bb. Savcının Emri Üzerine Araştırma  49
b. Bazı Yargılama Önlemlerine Başvurma Yetkisi  50
c. Suçla İlgili İhbar ve Şikâyetleri Kabul Görevi  50
B. Sulh Yargıçları  50
2. Bölüm
SAVCININ HAZIRLIK SORUŞTURMASINDAKİ GÖREVİ
I. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ BAŞLAMASI  54
A. Suç Duyurusunun Yapılması (İhbar)  55
1. Kamu Makamlarının Suç Duyurusu  55
2. Kişilerin Suç Duyurusu  55
3. Şikayet Üzerine Öğrenme  56
II. HAZIRLIK SORUŞTURMASI FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ  58
A. Faaliyetin Yönetimi  58
B. Araştırma İşlemleri  59
C. Araştırma Görevinin İki Yönlü Oluşu  60
D. Araştırmanın Gizli Yürütülmesi  60
E. Araştırmanın Dağınık ve Biçime Bağlı Olmaksızın Yürütülmesi  61
F. Hazırlık Soruşturmasında Savcılıklar Arası Yetki Sorunu ve Çözümü  61
G. İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169)  62
H. İşlemlerin Bildirimi  63
1. Kavram  63
2. Bildirim Çeşitleri  63
a. Doğrudan Doğruya Bildirimler  64
aa. Tefhim  64
bb. Yazılı İşlemin Verilmesiyle  64
cc. Öteki Bildirimler  64
b. Vasıtalı Bildirimler  64
aa. Yazılı İşlemin Verilmesiyle  65
bb. Gösterme Yoluyla  66
cc. Sözle  66
dd. İlan Yoluyla  66
ee. Asma Yoluyla  67
ff. Gazete ile Yayınlayarak  67
gg. Elektronik İşlemlerle Bildirim  67
III. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA SAVCININ DIŞINDAKİ YETKİLİLER  69
A. Kolluk  69
1. Adlî Kolluk ve Görevi  71
2. Adli Görevde Aykırılıklar ve Soruşturma Yöntemleri  72
3. Kolluğun Savcının Emriyle İşe Girişmesi  73
4. Kolluğun Kendiliğinden İşe Girişmesi  73
B. Sulh Yargıcı  74
IV. SAVCININ DAVA AÇMA MECBURİYETİ VE TAKDİR YETKİSİ  75
V. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ SONUÇLANMASI  79
A. İşin Sona Ermesi  80
1. Çeşitli Olasılıklar  80
a. Koğuşturmanın Caiz Olmaması  80
b. Eylemin Cezalandırılmaması  80
c. Failin Cezalandırılamaması  80
d. Failin Suçsuzluğunun Anlaşılması ya da Yeterli Şüphe İçin Delil Elde Edilememesi  81
e. Kamu Yaranının Eksikliğin Saptanması  81
2. Son verme Yetkisi, Kararı ve Bunun Bildirimi  81
3. Takipsizlik Kararı (Kovuşturmama Kararı) ve Bu Karara İtiraz  81
4. Hazırlık Soruşturmasının Yeniden Yapılması  89
5. İddianamenin İadesi (m.174)  91
6. Davanın Açılması  94
a. Davanın Kamu Davası Oluşu  94
b. Savcının Koğuşturma Çeşitleri  96
c. Kamu Davasının Açılmasının Sonuçları  96
aa. Yargılamanın Bir Yargı Organına Bağlanması  96
bb. Yargılamada Egemenliğin Yargı Organına Geçmesi  97
cc. Yargılama Konusunun Belirlenmesi  97
dd. Sanığın Yerleşim Yerine Yerel Yetki Tanındığında, Bunun Davanın Açıldığı Andaki Yerleşim Yeri Olması  97
ee. Failin Şüpheli Sıfatını Alması  98
7. İddianame  98
3. Bölüm
SAVCININ DELİL TOPLAMA İŞLEMLERİ
I. HAZIRLIK SORUŞTURMASININ YÜRÜTÜLMESİ  101
II. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA KEŞİF  102
III. YER GÖSTERME  104
IV. İFADE ALMA  105
V. KAVRAM  106
VI. SORGU VE İFADE ALMA YÖNTEMİ  107
A. Çağrının Yapılması  107
B. Kimlik Tespiti  108
C. Suçlamayı Bildirme  110
D. Müdafiden Faydalanma Hakkı  110
E. Yakalamayı Bildirme  112
F. Cevap Vermek Yükümünün Olmaması (Susma Hakkı)  112
G. Lehte Olan Delilleri İleri Sürme Olanağı  114
H. İfade ya da Sorgunun Tutanakla Tespiti  116
I. 147’nci Madde ile 191’inci Madde İlişkisi  116
İ. Yasak Sorgu Yöntemleri  117
VII. BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA  121
VIII. KAVRAM  121
A. Genel Tecrübe Kurallarını Bildirme  122
B. Özel Bilgi Sahibi Kişinin Gözlemleyebileceği Olguları Tespit  122
C. Özel Bilgiyle Bilimsel Kuralları Uygulayıp Sonuç Çıkarmak  122
D. Bilirkişinin Doğrudan Doğruya Yargıcın Yardımcısı Oluşu  122
E. Bilirkişinin Özel Bilgiye Sahip ve Ancak Yargıcın Emriyle Faaliyette Bulunan Kişi Oluşu  123
F. Bilirkişiden Yararlanma Sınırı  123
1. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyetinin Olmaması  123
2. Sanığın Şuurunun Tetkiki (m.74)  126
3. Ölü Muayenesi ve Otopsi (m. 86, 87)  126
4. Zehirlenme Şüphesi Olan Haller (m.89)  127
5. Kalpazanlık Halleri (m. 73)  128
6. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi (m.75)  128
7. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi (m.76)  130
8. Kadının Muayenesi  132
9. Moleküler Genetik İncelemeler  132
a. Yargıcın Kararı ve İnceleme Yapılması  133
b. İnceleme Sonuçlarının Gizliliği  133
10. Fizik Kimliğin Tespiti (m.81)  134
11. Yönetmelik  134
12. Bilirkişinin Duruşmada Açıklama Yapması (m.68)  140
13. Bilirkişi Raporunda Eksiklik ve Çelişkinin Varlığı  141
14. Bilirkişilik Yapmak Mecburiyetinin Olmaması–Resmi Bilirkişilik  142
15. Bilirkişinin Yasaklanması, Reddi ve Çekinmesi (İstinkâf)  144
16. Uzman Mütalaası (m.67/son)  145
17. Bilirkişinin Hukuki Statüsü  146
a. Bilirkişinin Ödevleri  146
aa. Hazır Bulunma  147
bb. Rapor Verme  147
cc. Yemin Etme  147
18. Bilirkişinin Görevini Yapmamasının Yaptırımı  147
19. Bilirkişinin Hakları  147
IX. TANIK DİNLEME  148
A. Kavram  148
1. Herkesin Tanık Olabilmesi  149
2. Tanıklığın Öteki Yargılama Süjeleriyle Bağdaşıp Bağdaşmadığı  149
B. Tanığın Ödevleri  150
1. Yargıç Önünde Hazır Bulunma  150
2. Beyanda Bulunma  151
a. Sınırsız Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar  151
b. Sınırlı Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olanlar  152
c. Tanıklık Yapmaları İzne Bağlı Olanlar  153
d. Bazı Sorulara Cevap Vermekten Çekinebilen Tanıklar  153
C. Yemin Etme  154
1. Yemin Mecburiyeti  154
2. İstisnalar  154
a. Yemin Yasağı Uygulanan Tanıklar  155
b. Yeminden Çekinme Hakkı Olanlar  155
3. Tanıklıktan ve Yeminden Nedensiz Çekinme  155
X. TANIĞIN DİNLENMESİ VE YEMİN ETTİRİLMESİ  157
A. Tanığın Dinlenmesi  157
1. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma  157
2. Tanıkları Tek Tek Dinleme  157
3. Tanıkları Dinleme Yöntemi  157
4. Sanıklar İçin Öngörülen Yasak Sorgu Yöntemlerinin Tanıklar İçin de Uygulanması  158
5. Tanığın Korunması  158
XI. TANIĞIN YEMİN ETMESİ  160
A. Yemin Ettirme Yetkisi  160
B. Tanıkların Ayrı Ayrı Yemin Etmesi  160
C. Yeminin Biçimi  161
1. Yeminin Formülü  161
2. Yeminin Yöntemi  161
3. Dilsizin Yemini  161
D. Tanığın Tekrar Dinlenmesinde Yemini  162
XII. TANIĞIN HAKLARI  162
A. Olay Hakkında Bilgisini Tam Olarak Anlatma  162
B. Yargılama Sırasında Saldırılardan Korunma  162
C. Tanığa Tazminat Verilmesi  162
4. Bölüm
SAVCININ İSTİNABE (TALİMAT YAZMA) YETKİSİ
I. İSTİNABE (TALİMAT YAZMA)  163
A. Kavram  163
B. Uygulaması  166
C. Amacı  166
5. Bölüm
SAVCININ YARGILAMA ÖNLEMLERİNE
BAŞVURMA YETKİSİ
I. GENEL OLARAK  169
II. SAVCININ ÇEŞİTLİ ÖNLEMLERDEKİ YETKİSİ  170
A. Arama  170
1. Kavram  170
2. Kapalı Yerlerde Arama  172
a. Şüpheliye Ait Yerlerde  172
aa. Amacı  172
bb. Aramanın Zamanı  172
cc. Aramayı Emretme Yetkisi  173
dd. Aramanın Yapılması  174
b. Şüpheli Olmayan Kişilerle İlgili Arama (m.117)  175
c. Avukat Bürosunda Arama (m.130)  175
3. Kişinin Üzerini Arama  176
a. Arama – Tarama  177
B. Elkoyma  180
1. Kavram  181
II. TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA ELKOYMA (M.128)  182
III. ELKOYMA YETKİSİ  188
A. Elkoyma Önleminin Uygulanması  189
B. Elkonulması Yasak Eşya  190
1. Sanıkla Tanıklıktan Çekinme Hakkı Olan Kişiler Arasında Gönderilmiş Mektuplar (m. 126)  191
2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (m.125)  191
3. Basın Araçlarının Korunması: Zapt, Müsadere ve İşletmekten Alıkoyma Yasağı  192
4. Tutuklu Sanıkla Müdafii Arasında Gönderilen Mektuplar (m.144)  193
C. Özel Elkoyma Türleri  193
1. PTT’de Elkoyma (m.96)  193
D. Basılmış Eserlere Elkoyma  194
1. Süreli ya da Süresiz Yayınların Toplatılması  195
2. Yabancı Ülkelerde Yayımlanmış Basılı Eserlerin Türkiye’de Dağıtılmasının ve Satışa Sunulmasının Yasaklanması  199
3. Türkiye’de Basılmış Eserlerin Dağıtımının Engellenmesi  200
4. Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma (m.130)  201
5. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma (m.134)  202
6. Şirket Yöntemi İçin Kayyım Tayini (m.133)  202
7. Elkonulan Eşyanın İadesi  206
E. Elkonulan Eşyanın Korunması veya Elden Çıkarılması  206
IV. HABERLEŞME ARAÇLARININ DİNLEMEYE ALINMASI  207
A. Türk Hukuku  208
1. CMK’nın Hükümleri  208
a. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Konusunda CMK’nın Düzenlemesi ile İlgili Değerlendirme  217
b. Avukatlarla İlgili İstisna (m.136)  218
B. Alman Hukuku  219
1. Genel Olarak  219
2. Dinlemenin Şartları  219
a. Maddi Şartlar  219
aa. Dinlemeye Almanın Uygulanabildiği Suçlar  219
bb. Dinlemeye Maruz Kalan Kişiler  220
aaa. Kapsamı  220
bbb. Suç Şüphesinin Yoğunluğu  220
ccc. Dinlemeye Almanın Tali Niteliği  220
b. Şekli Şartlar  221
aa. Yetki  221
bb. Önlemin Uygulanması  222
c. Hukuki Sonuçlar  222
aa. Genel Olarak  222
bb. Dinlemeye Alma Sonucu Başka Suçlara İlişkin Deliller ve Maddi Olguların Ele Geçirilmesi  223
cc. Dinleme Önleminin Sona Ermesi  224
V. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  225
6. Bölüm
SAVCILIĞIN DOSYA OLUŞTURMASI VE
DOSYANIN İNCELENMESİ
I. GENEL OLARAK  249
II. DOSYANIN İNCELENMESİ  249
7. Bölüm
DURUŞMADA VE KANUNYOLUNDA SAVCILIK
I. GENEL OLARAK  259
II. SAVCILIĞIN İSTEM VE MÜTALAALARI  260
III. ESAS HAKKINDA MÜTALAA  262
IV. KANUNYOLUNDA SAVCILIK  266
A. İstinaf  266
1. Konusu ve Niteliği  266
2. Bölge Adliye Mahkemeleri  267
III. İSTİNAFA AÇIK VE KAPALI OLAN HÜKÜMLER (M.272)  269
IV. İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ (M.273)  270
V. ESKİ HALE GETİRME SÜRESİ İÇİNDE İSTİNAF SÜRESİNİN İŞLEMESİ (M.274)  271
VI. İSTİNAF DİLEKÇESİNİN ETKİSİ (M.275)  271
VII. İSTİNAF İSTEMİNİN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ (M.276)  271
VIII. İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI (M.277)  272
IX. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAVCISININ GÖREVİ (M.278)  273
X. DOSYA ÜZERİNDE ÖN İNCELEME (M.279)  274
XI. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE KOVUŞTURMA (M.280)  274
XII. DURUŞMA HAZIRLIĞI (M.281)  277
XIII. İSTİSNALAR (M. 282)  278
XIV. SANIK LEHİNE BAŞVURU HALİNDE VERİLECEK HÜKÜM (M.283)  281
XV. ISRAR (DİRENME) YASAĞI (M.284)  282
XVI. ÖZEL YASALARDAKİ HÜKÜMLERE KARŞI İSTİNAF YOLU (M.285)  283
XVII. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZ YETKİSİ  284
XVIII. İSTİNAF KANUNYOLUNA ELEŞTİREL YAKLAŞIM  285
A. Genel Olarak  285
B. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması  286
C. CMK’da İstinaf Kanunyolu  287
XIX. TEMYİZ YARGILAMASI  329
8. Bölüm
SERİ YARGILAMA
I. GENEL OLARAK  381
II. SERİ YARGILAMAYA KONU OLABİLECEK OLAN SUÇLAR  382
III. SERİ YARGILAMADA BİLGİLENDİRME  383
IV. SERİ YARGILAMA TEKLİFİ  384
V. SERİ YARGILAMADA SAVCININ CEZAYI BELİRLEMESİ  384
VI. SERİ YARGILAMADA SEÇENEKLER  385
VII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ UYGULANMASI (HAGB)  385
VIII. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN UYGULANABİLMESİ  386
IX. SAVCININ MAHKEMEDEN SERİ YARGILAMAYI İSTEMESİ  386
X. MAHKEMENİN SERİ YARGILAMADA HÜKÜM KURMASI  387
XI. SERİ YARGILAMADA ELDE EDİLEN BELGE VE BİLGİLERİN DAHA SONRA KULLANILMASI YASAĞI  388
XII. SERİ YARGILAMAYA KONU SUÇUN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENMESİ  389
XIII. SERİ YARGILAMA YASAĞI  389
XIV. SERİ YARGILAMAYA ENGEL HALLER  389
XV. MAHKEMENİN KURDUĞU SERİ YARGILAMA HÜKMÜNE KARŞI KANUNYOLU  390
XVI. YÖNETMELİK ÇIKARILMASI  390
XVI. SERİ YARGILAMA İLE İLGİLİ GEÇİCİ HÜKÜM  391
9. Bölüm
BASİT YARGILAMA YOLU
I. GENEL OLARAK  395
II. BASİT YARGILAMANIN UYGULANMA OLANAĞI  395
III. MAHKEMECE YAPILACAK BASİT YARGILAMA İŞLEMLERİ  396
IV. MAHKEMENİN HÜKÜM KURMASI  396
V. MAHKEMEYE TANINAN SEÇENEK YETKİLER  397
VI. BASİT YARGILAMA HÜKMÜNE KARŞI KANUNYOLU  397
VII. MAHKEMENİN BASİT YARGILAMADAN CAYMASI  397
VIII. BASİT YARGILAMANIN İSTİSNALARI  398
IX. BASİT YARGILAMA İLE BİRLEŞTİRME YASAĞI  398
X. BASİT YARGILAMADA İTİRAZ  398
XI. BASİT YARGILAMA İLE İLGİLİ GEÇİCİ HÜKÜM  400
10. Bölüm
ÖNÖDEMEDE SAVCILIK
I. KAVRAM  405
II. UYGULAMA ALANI  409
A. Eylemin Adli Para Cezasını Gerektirmesi  409
B. Eylemin Üç Aya Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Suç Olması  410
C. Savcının Önödeme Girişimi  410
D. Başarısız Önödeme Girişiminin Sonuçları  411
III. SAVCININ ÖNÖDEME GİRİŞİMİNDE BULUNMAKSIZIN DAVA AÇMASI  411
11. Bölüm
UZLAŞTIRMA
I. TERİM VE KAVRAM  413
II. UZLAŞMANIN UNSURLARI  413
A. Taraflar  413
B. Uzlaşmaya Konu Olabilecek Suçlar  414
C. Diğer Yasalarda Uzlaştırma  415
D. Uzlaştırma Yasağı  415
E. Uzlaştırma İşlemleri  415
F. Uzlaşma Konusuna Eleştirel Bakış  419
G. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  420
12. Bölüm
MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASINDA SAVCILIK
I. GENEL OLARAK  423
II. MKYK’NIN KURALLARI  425
A. Amaç  425
B. Kapsam  427
C. İzin Vermeye Yetkili Merciler  429
D. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi, İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler  432
E. Ön İnceleme  437
F. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor  439
G. Süre  440
H. Soruşturma İzninin Kapsamı  442
I. İtiraz  445
İ. İştirak Halinde İşlenen Suçlar  447
J. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci  448
K. Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler  449
13. Bölüm
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN
(3628 SAYILI YASA) UYGULANMASINDA SAVCILIK
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN (3628 SAYILI YASA) UYGULANMASINDA SAVCILIK  451
14. Bölüm
GÜVENLİK TEDBİRİ YARGILAMALARINDA SAVCILIK
I. KONUSU  457
II. EMNİYET TEDBİRLERİ YARGILAMASI KURALLARI  458
A. Çocukların Yargılanması  458
1. Çocuk Mahkemeleri  458
2. ÇKK, Mahkemelerin Görevini de Şöyle Belirlemiştir  460
3. Mahkemelerin Yargı Çevresi  460
4. Yargıçların Atanmaları  461
5. Çocuk Mahkemelerinde Yargılanacaklar  461
6. Çocuklar Hakkındaki Ceza Kuralları  462
7. Çocuklar Hakkındaki Soruşturma ve Yargılama Kuralları  470
a. Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu  470
b. Çocuk Bürosunun Görevleri  470
c. Kolluğun Çocuk Birimi  470
d. Görevlilerin Eğitimleri  472
8. Soruşturma  472
9. Çocuğun Gözaltında Tutulması  473
10. Çocuğun Nakli  474
11. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  475
12. Adlî Kontrol  477
13. Tutuklama Yasağı  479
14. Uzlaştırma  480
B. Akıl Hastaları Hakkındaki Yargılama Kuralları  481
C. Uyuşturucu ya da Alkol Tutkunu (Müptelası) Olanlar Hakkındaki Yargılama Kuralları  484
15. Bölüm
KABAHATLER KANUNUNDA SAVCILIK
KABAHATLER KANUNUNDA SAVCILIK  485
16. Bölüm
CEZANIN İNFAZINDA SAVCILIK
I. KONUSU  487
II. İNFAZ YARGILAMASININ ÇEŞİTLERİ  487
A. Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama (CİK, m.98)  488
B. Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması (m.99)  488
C. Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi (m.100)  489
D. İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü (m.101)  489
17. Bölüm
2016 OHAL’İNİN CEZA YARGILAMASI HUKUKU
I. 2016 OHAL’İ İLE GETİRİLEN VE YASALAŞTIRILAN HÜKÜMLER  491
A. 7070 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  491
1. CMK’nın 149/2’nci Maddesine Aşağıdaki Cümle Eklenmiştir  491
2. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Yasaklanma  492
3. Müdafi ile Görüşme  495
4. Çağrılması Reddedilen Tanığın ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi  496
5. Duruşmada Hazır Bulunacaklar  497
B. 7072 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  497
1. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  497
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  498
3. Cumhuriyet Savcısının Kararına İtiraz  499
C. 7076 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişik Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  499
D. 7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  500
1. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler  500
2. Tutuklulukta Geçecek Süre  501
3. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  502
4. Teknik Araçlarla İzleme  505
5. Haksız Tutuklama ve Yakalamada Tazminat  505
6. İhbar ve Şikayet  506
7. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  507
8. Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutma  509
9. Duruşmada Delillerin Tartışılması  510
10. 7078 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Eklenen Geçici Madde  511
E. 7079 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  517
1. Şüpheli veya Sanığın Salıverilme İstemleri  517
2. Postada Elkoyma  517
3. 7079 Sayılı Yasayla Eklenen Madde  518
4. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar  519
5. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Kovuşturma (Son Soruşturma)  519
6. İstinaf Yolunda Uygulanacak Olan İstisna Hükümler  519
7. Yargıtayda Duruşmalı İnceleme  520
F. 7086 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik  521
G. 7091 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik  523
H. 6758 Sayılı Yasayla (Yürürlük: 24.9.2016) Yapılan Değişiklikler  524
1. 128’inci Maddeye Ek Madde  524
2. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278)  530
II. 7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  531
A. Aramanın Yapılması  531
B. Elkoyma  533
C. Bilgisayar ve Bilgisayar Programları ile Bilgisayar Kütüklerinde Arama Yapılması  534
D. Koğuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  536
E. Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi  538
F. 7145 Sayılı Yasa (Yürürlük: 31.7.2018) 133’üncü Maddeye Bir Geçici Hüküm Eklemiştir  539
CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI  543
EKLER
 BİR CEZA DOSYASININ İNCELENMESİNDE CEVAP ARANACAK SORULAR  551
 CEZA DAVASI İŞLEMLERİ VE ÖRNEKLERİ  556
 CEZA DAVASI ÖRNEK DOSYASI  574
 TÜRK CEZA KANUNUNDA CEZANIN BELİRLENMESİ VE MADDELERİN UYGULANMA SIRASI  670
 YENİ TCK’NIN UYUM HÜKÜMLERİ  673
 POZİTİF HUKUKUMUZDA UZLAŞTIRMA KONUSU OLACAK VE OLMAYACAK OLAN SUÇLAR  676
 CEZA YARGILAMASI VE CEZA İNFAZI İŞLEM VE KARAR ÖRNEKLERİ  683
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020