Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
100 Başlıkta
Soruşturma Evresi El Kitabı
2016 Yılı Son Değişiklikler İşlenmiş, OHAL Dönemine Dair Hususlar Eklenmiş ve Genişletilmiş
Ocak 2017 / 9. Baskı / 376 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 11. Mart 2019 84.90 TL -     Sepete Ekle
   

Bu çalışma, pratiğe dönük olarak hazırlanmış ve fakat teorik tartışmaların pratiğe yansıyan boyutlarına da değinmiştir. Bu yanıyla kitap, yıllar içerisinde okuduklarımızın, gördüklerimizin, duyduklarımızın ve bize aktarılanların bilgi süzgecinden süzülüp, sunulmasından ibarettir.

Ceza yargılama sisteminin son on yılda geçirdiği değişim baş döndürücüdür. Bu nedenle yeni mevzuat hükümleri doğmuş, sistem değişmiş ve yeni kararlar çıkmıştır. Kitap güncel olduğu kadar, bir hukukçu için gereken tüm kararları da ihtiva etmektedir.

Bu çalışma, meseleye "avukatı" özne alarak yaklaşmış, daima "avukat nasıl davranmalıdır?" sorusuna cevap aramıştır.

Kitap isminden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesinin ilk evresi olan "soruşturma" kısmını 100 başlıkta toparlamıştır. Zira meselenin başladığı, delillerin toplandığı, ifadelerin alındığı bu evrede yapılacak bir hata, ortaya çıkan bir eksiklik ilerde yanlış karar verilmesinin en büyük nedeni ve dayanağı olacaktır. Şüphesiz her konunun incelendiğini ya da her konunun çok ayrıntılı ele alındığını iddia etmek mümkün değildir. Burada müdafii için fayda analizi yapılmış, bilgiler ve veriler ona göre sıralanarak, serdedilmiştir.

Kitapta yalın ve güncel bir anlatım dili seçilmiştir. Belirli başlıklarda Yargıtay'ın uygulamasına ilişkin kararlara özellikle yer verilmiştir. Kitabın içinde ayrıca anlatımı kolaylaştırmak için bazı tablo ve şemalar bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay'ın "soruşturma evresine" dair kararları ve gerçekleşen CMK değişikliklerini aktif olarak takip ettiğimiz için baskı tarihi itibarıyla tüm güncellemeleri ve yeni kararları bulabileceksiniz.

Konu Başlıkları
Soruşturma Evresine İlişkin Genel Kavramlar
Kolluk
Savcılık, Sulh Ceza Hakimi ve Avukat
Yakalama ve Gözaltı
İfade, Sorgu, Bilgi Alma ve Fezleke
Arama ve Elkoyma
İletişim Tespiti, Gizli Soruşturmacı, Teknik Araçlarla İzleme Konuları Hakkında Genel Bilgiler
Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
İddianame, İddianamenin Reddi ve Kavuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik)
Barkod: 9789750241260
Yayın Tarihi: Ocak 2017
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 376
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
9. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
I. Bölüm  
SORUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN  
GENEL KAVRAMLAR  
1. Genel Olarak Soruşturma Evresi  21
2. Soruşturma Evresinin Başlaması ve Aşamaları  23
3. Soruşturma Evresine İlişkin Bazı Temel Kavramların Tanımları  24
4. Suçun Öğrenilmesi ve Şüphe Türleri  30
5. Suç Duyurusu, İhbar, Şikâyet ve Suçüstü Hali (Pratik Bilgi)  34
6. Kamu Görevlileri Açısından Soruşturma Evresi  37
7. Şüphelinin Yaşlı, Akli Yetersizliğe Sahip Olması ve Tüzel Kişi Olması Durumunda Soruşturma Evresi  47
8. Çocukların Soruşturması (PRATİK BİLGİ)  48
9. Soruşturma Evresinde Hukuka Aykırı Delil Elde Edilmesi ve Sonuçları  53
10. Soruşturma Evresinde Tanık Koruma  78
11. Soruşturma Evresindeki Evrakların Durumu Üzerine Özet Yargı Kararları (Pratik Bilgi)  91
12. Soruşturma Evresinde Yapılabilecek İtirazlar ve Usulü  94
II. Bölüm  
KOLLUK  
13. Ülkemizdeki Kolluk Sistemi ve Çeşitleri  99
14. İdari Kolluk Kavramı  102
15. Adli Kolluk Kavramı ve İdari Kolluktan Farklı Yönleri  102
16. Kolluk Birimlerinin Tasnifi  103
17. Kolluk Biriminde Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi)  115
18. Kolluk Birimlerinin Başlıca Adli İşlemleri ve Belgeleri  121
19. Savcı ile Görüşme Tutanağı  122
20. Yakalama Tutanağı  125
21. Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu  126
22. Sağlık Kontrolü Raporu  127
23. Kollukta Avukatın Evrak İnceleme Yetkisi  132
24. Kolluğun Kabahatler Kanununu Uygulaması  146
III. Bölüm  
SAVCILIK, SULH CEZA HAKİMİ VE AVUKAT  
25. Savcının Soruşturma Evresindeki Rolü  153
26. Savcının Soruşturma Evrakları için Gizlilik Kararı Alması (Pratik Bilgi)  158
27. Mülki İdari Amirin ve Soruşturma Evresi  160
28. Savcılık Aşamasında Uzlaşma  163
29. Savcılık Aşamasında Önödeme  168
30. Savcının Kabahatler Kanununu Uygulaması  169
31. Soruşturma Evresinde Hâkimin Görevleri  173
32. Sulh Ceza Hâkiminin Savcının Görevlerini Yapması  175
33. Avukatın Soruşturma Evresindeki Konumu  175
34. Müdafilik Kurumuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bakışı  178
35. Soruşturma Sırasında Müdafiin İstenmesi ve Sayısı  180
IV. Bölüm  
YAKALAMA VE GÖZALTI  
36. Yakalama, Yakalamayı Yapmaya Yetkili Kimseler  187
37. Yakalama Amacının Ortadan Kalkması (PRATİK BİLGİ)  188
38. Yakalanan Kişi Hakkında Gözaltı Kararı  192
39. Toplu Suçlarda Yakalama ve Gözaltı Süresi  193
40. Yakalama ve Gözaltına Alma Kararına Karşı İtiraz  193
41. Yakalamaya İtiraz Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi)  195
42. Yakalanan veya Gözaltına Alınan Kimsenin Yakınlarına Haber Verilmesi  196
43. Yakalama Tutanağının İçeriği  197
44. Yakalama Emri ve Nedenleri  198
V. Bölüm  
İFADE, SORGU, BİLGİ ALMA VE FEZLEKE  
45. İfade ve Sorgu Kavramı  199
46. İfade Alma ve Sorguya Çekmede Uyulması Gereken Kurallar  199
47. Hukuka Aykırı İfade ve Sonuçları  201
48. İfade Esnasında Müdafiin Konumu  202
49. Hukuka Aykırı İfade Karşısında Müdafiin Yapması Gerekenler (Pratik Bilgi)  207
50. Bilgi Alma Kavramı (Pratik Bilgi)  207
51. Bilgi Alma ve Tanıklık Arasındaki İlişki ve Sonuçları (Pratik Bilgi)  208
52. Fezleke Nedir? Neleri İçerir.  211
VI. Bölüm  
ARAMA VE ELKOYMA  
53. Aramanın Çeşitleri  215
54. Önleme Araması  216
55. Önleme Aramasının Yapılabileceği Yerler  217
56. Önleme Aramasının Önerilmesi  218
57. Önleme Araması Kararı ve Yerine Getirilmesi  219
58. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Kaynaklı Özel Durum  220
59. Özel Güvenlik Araması  220
60. Dernek Aramaları  221
61. Spor Müsabakaları ile İlgili Aramalar  221
62. Adli Aramalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Pratik Bilgi)  222
63. Gece Yapılacak Aramalar  229
64. Adli Arama Kararı ve İçeriği  229
65. Adli Arama Sonucunda Verilecek Belge ve İçeriği  230
66. Arama Sonunda Elkoyma  231
67. Elkonulan Evrakların İncelenmesi  231
68. Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması  232
69. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi  232
70. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  232
71. Postada Elkoyma  236
72. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  236
73. Bilgisayarlarda Arama, Kopyalama ve Elkoyma  239
74. Avukat Bürolarında Yapılacak Arama ve El Koyma  239
75. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler  240
76. Elkonulan Eşyanın İadesi, Muhafazası veya Elden Çıkarılması  241
77. Aramada Tesadüfen Delil Bulunması  241
VII. Bölüm  
İLETİŞİMİN TESPİTİ, GİZLİ SORUŞTURMACI,  
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME KONULARI HAKKINDA  
GENEL BİLGİLER  
78. İletişimin Denetlenmesi  247
79. İletişimleri Denetlenemeyecek Kimseler  255
80. İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gerekenler  255
81. İletişimin Tespiti Kararının Uygulanması  255
82. İletişimin Denetlenmesi Kararının Kalkması  259
83. Gizli Soruşturmacı  260
84. Teknik Araçlarla İzleme  261
VIII. Bölüm  
TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI  
85. Tutuklama Kavramı ve Nedeni  263
86. Tutuklama Kararı Verilemeyecek Haller (Pratik Bilgi)  265
87. Tutuklama Kararı ve Yol Tutuklaması (Pratik Bilgi)  269
88. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Salıverilme Talebi  276
89. Tutuklama Kararına İtiraz (Pratik Bilgi)  277
90. Adli Kontrol  282
91. Adlî Kontrol Kararı ve Kararının Kaldırılması  284
IX. Bölüm  
GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE,  
KEŞİF VE OTOPSİ  
92. Gözlem Altına Alınma  285
93. Muayene, Vücuttan Örnek Alınması, Genetik İnceleme ve Fizik Kimliğinin Tespiti  286
94. Keşif, Yer Gösterme ve Olay Yeri İnceleme  288
95. Adli Muayene, Otopsi ve Adli Tıp İncelemesi  290
X. Bölüm  
İDDİANAME, İDDİANAMENİN REDDİ VE  
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR  
KARAR (TAKİPSİZLİK)  
96. Kamu Davasını Açma Görevi  299
97. Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi  300
98. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı)  303
99. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair (Takipsizlik) Kararına İtiraz  304
100. İddianamenin İadesi  305
EK 1. BÖLÜM  
15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI ÇIKARILAN KHK’LAR İLE OLUŞAN DURUMADAİR AÇIKLAMALAR  309
EK 2. BÖLÜM  313
I. Avukat’ın Hâkim ve Savcılar ile Olan İlişkilerinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar  313
EK 3. BÖLÜM  319
Soruşturma Evresine İlişkin Genelge Özetleri  319
EK 4. BÖLÜM  343
I. Dilekçe Örnekleri  343
Yakalama ve Gözaltına Alma İşlemine Karşı İtiraz Dilekçesi  343
Tutuklama Kararına İtiraz  344
Hukuka Aykırı İfadeye İlişkin Başvuru (Bildirim) Dilekçesi  345
Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi  346
Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması Kararına İtiraz Dilekçesi  347
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi  348
II. Soruşturma Evresine İlişkin Belge Örnekleri  349
İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınmasına İlişkin Tutanak  349
Teknik Araçlarla İzleme Sonucu Elde Edilen Konuşmaların Çözümüne İlişkin Tutanak  350
Gizli Soruşturmacı Bilgilendirme Tutanağı  351
Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu  352
Sevk / Serbest Bırakma Tutanağı  354
İfade Tutanağı  355
İlgili Adlî Kolluk Birimi Uzlaşma Teklif Formu  356
Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Teklif Formu  359
Uzlaştırma Raporu Örneği  362
Kaynakça  365
Kavramlar Dizini  371
 


Ersan Şen
Haziran 2020
69.00 TL
Sepete Ekle
Hakan A. Yavuz
Mayıs 2020
82.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
9. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
I. Bölüm  
SORUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN  
GENEL KAVRAMLAR  
1. Genel Olarak Soruşturma Evresi  21
2. Soruşturma Evresinin Başlaması ve Aşamaları  23
3. Soruşturma Evresine İlişkin Bazı Temel Kavramların Tanımları  24
4. Suçun Öğrenilmesi ve Şüphe Türleri  30
5. Suç Duyurusu, İhbar, Şikâyet ve Suçüstü Hali (Pratik Bilgi)  34
6. Kamu Görevlileri Açısından Soruşturma Evresi  37
7. Şüphelinin Yaşlı, Akli Yetersizliğe Sahip Olması ve Tüzel Kişi Olması Durumunda Soruşturma Evresi  47
8. Çocukların Soruşturması (PRATİK BİLGİ)  48
9. Soruşturma Evresinde Hukuka Aykırı Delil Elde Edilmesi ve Sonuçları  53
10. Soruşturma Evresinde Tanık Koruma  78
11. Soruşturma Evresindeki Evrakların Durumu Üzerine Özet Yargı Kararları (Pratik Bilgi)  91
12. Soruşturma Evresinde Yapılabilecek İtirazlar ve Usulü  94
II. Bölüm  
KOLLUK  
13. Ülkemizdeki Kolluk Sistemi ve Çeşitleri  99
14. İdari Kolluk Kavramı  102
15. Adli Kolluk Kavramı ve İdari Kolluktan Farklı Yönleri  102
16. Kolluk Birimlerinin Tasnifi  103
17. Kolluk Biriminde Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi)  115
18. Kolluk Birimlerinin Başlıca Adli İşlemleri ve Belgeleri  121
19. Savcı ile Görüşme Tutanağı  122
20. Yakalama Tutanağı  125
21. Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu  126
22. Sağlık Kontrolü Raporu  127
23. Kollukta Avukatın Evrak İnceleme Yetkisi  132
24. Kolluğun Kabahatler Kanununu Uygulaması  146
III. Bölüm  
SAVCILIK, SULH CEZA HAKİMİ VE AVUKAT  
25. Savcının Soruşturma Evresindeki Rolü  153
26. Savcının Soruşturma Evrakları için Gizlilik Kararı Alması (Pratik Bilgi)  158
27. Mülki İdari Amirin ve Soruşturma Evresi  160
28. Savcılık Aşamasında Uzlaşma  163
29. Savcılık Aşamasında Önödeme  168
30. Savcının Kabahatler Kanununu Uygulaması  169
31. Soruşturma Evresinde Hâkimin Görevleri  173
32. Sulh Ceza Hâkiminin Savcının Görevlerini Yapması  175
33. Avukatın Soruşturma Evresindeki Konumu  175
34. Müdafilik Kurumuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bakışı  178
35. Soruşturma Sırasında Müdafiin İstenmesi ve Sayısı  180
IV. Bölüm  
YAKALAMA VE GÖZALTI  
36. Yakalama, Yakalamayı Yapmaya Yetkili Kimseler  187
37. Yakalama Amacının Ortadan Kalkması (PRATİK BİLGİ)  188
38. Yakalanan Kişi Hakkında Gözaltı Kararı  192
39. Toplu Suçlarda Yakalama ve Gözaltı Süresi  193
40. Yakalama ve Gözaltına Alma Kararına Karşı İtiraz  193
41. Yakalamaya İtiraz Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi)  195
42. Yakalanan veya Gözaltına Alınan Kimsenin Yakınlarına Haber Verilmesi  196
43. Yakalama Tutanağının İçeriği  197
44. Yakalama Emri ve Nedenleri  198
V. Bölüm  
İFADE, SORGU, BİLGİ ALMA VE FEZLEKE  
45. İfade ve Sorgu Kavramı  199
46. İfade Alma ve Sorguya Çekmede Uyulması Gereken Kurallar  199
47. Hukuka Aykırı İfade ve Sonuçları  201
48. İfade Esnasında Müdafiin Konumu  202
49. Hukuka Aykırı İfade Karşısında Müdafiin Yapması Gerekenler (Pratik Bilgi)  207
50. Bilgi Alma Kavramı (Pratik Bilgi)  207
51. Bilgi Alma ve Tanıklık Arasındaki İlişki ve Sonuçları (Pratik Bilgi)  208
52. Fezleke Nedir? Neleri İçerir.  211
VI. Bölüm  
ARAMA VE ELKOYMA  
53. Aramanın Çeşitleri  215
54. Önleme Araması  216
55. Önleme Aramasının Yapılabileceği Yerler  217
56. Önleme Aramasının Önerilmesi  218
57. Önleme Araması Kararı ve Yerine Getirilmesi  219
58. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Kaynaklı Özel Durum  220
59. Özel Güvenlik Araması  220
60. Dernek Aramaları  221
61. Spor Müsabakaları ile İlgili Aramalar  221
62. Adli Aramalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Pratik Bilgi)  222
63. Gece Yapılacak Aramalar  229
64. Adli Arama Kararı ve İçeriği  229
65. Adli Arama Sonucunda Verilecek Belge ve İçeriği  230
66. Arama Sonunda Elkoyma  231
67. Elkonulan Evrakların İncelenmesi  231
68. Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması  232
69. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi  232
70. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  232
71. Postada Elkoyma  236
72. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  236
73. Bilgisayarlarda Arama, Kopyalama ve Elkoyma  239
74. Avukat Bürolarında Yapılacak Arama ve El Koyma  239
75. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler  240
76. Elkonulan Eşyanın İadesi, Muhafazası veya Elden Çıkarılması  241
77. Aramada Tesadüfen Delil Bulunması  241
VII. Bölüm  
İLETİŞİMİN TESPİTİ, GİZLİ SORUŞTURMACI,  
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME KONULARI HAKKINDA  
GENEL BİLGİLER  
78. İletişimin Denetlenmesi  247
79. İletişimleri Denetlenemeyecek Kimseler  255
80. İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gerekenler  255
81. İletişimin Tespiti Kararının Uygulanması  255
82. İletişimin Denetlenmesi Kararının Kalkması  259
83. Gizli Soruşturmacı  260
84. Teknik Araçlarla İzleme  261
VIII. Bölüm  
TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI  
85. Tutuklama Kavramı ve Nedeni  263
86. Tutuklama Kararı Verilemeyecek Haller (Pratik Bilgi)  265
87. Tutuklama Kararı ve Yol Tutuklaması (Pratik Bilgi)  269
88. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Salıverilme Talebi  276
89. Tutuklama Kararına İtiraz (Pratik Bilgi)  277
90. Adli Kontrol  282
91. Adlî Kontrol Kararı ve Kararının Kaldırılması  284
IX. Bölüm  
GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE,  
KEŞİF VE OTOPSİ  
92. Gözlem Altına Alınma  285
93. Muayene, Vücuttan Örnek Alınması, Genetik İnceleme ve Fizik Kimliğinin Tespiti  286
94. Keşif, Yer Gösterme ve Olay Yeri İnceleme  288
95. Adli Muayene, Otopsi ve Adli Tıp İncelemesi  290
X. Bölüm  
İDDİANAME, İDDİANAMENİN REDDİ VE  
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR  
KARAR (TAKİPSİZLİK)  
96. Kamu Davasını Açma Görevi  299
97. Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi  300
98. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı)  303
99. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair (Takipsizlik) Kararına İtiraz  304
100. İddianamenin İadesi  305
EK 1. BÖLÜM  
15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI ÇIKARILAN KHK’LAR İLE OLUŞAN DURUMADAİR AÇIKLAMALAR  309
EK 2. BÖLÜM  313
I. Avukat’ın Hâkim ve Savcılar ile Olan İlişkilerinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar  313
EK 3. BÖLÜM  319
Soruşturma Evresine İlişkin Genelge Özetleri  319
EK 4. BÖLÜM  343
I. Dilekçe Örnekleri  343
Yakalama ve Gözaltına Alma İşlemine Karşı İtiraz Dilekçesi  343
Tutuklama Kararına İtiraz  344
Hukuka Aykırı İfadeye İlişkin Başvuru (Bildirim) Dilekçesi  345
Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi  346
Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması Kararına İtiraz Dilekçesi  347
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi  348
II. Soruşturma Evresine İlişkin Belge Örnekleri  349
İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınmasına İlişkin Tutanak  349
Teknik Araçlarla İzleme Sonucu Elde Edilen Konuşmaların Çözümüne İlişkin Tutanak  350
Gizli Soruşturmacı Bilgilendirme Tutanağı  351
Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu  352
Sevk / Serbest Bırakma Tutanağı  354
İfade Tutanağı  355
İlgili Adlî Kolluk Birimi Uzlaşma Teklif Formu  356
Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Teklif Formu  359
Uzlaştırma Raporu Örneği  362
Kaynakça  365
Kavramlar Dizini  371
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020