Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ceza Hukuku ve Kültür Varlıkları
Mayıs 2017 / 1. Baskı / 320 Syf.
Fiyatı: 65.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kültür varlıkları, insanlığın ortak mirasını oluşturmakta, ürünü oldukları toplumların tarihsel ve kültürel kimliklerine tanıklık etmekte, bu kimliklerin ifadesi olmaktadır.

Bu çalışmada kültür varlıklarının korunması, bu varlıklara yönelik tahribatın ve gayrı meşru kültür varlığı ticaretinin önlenmesi bakımından ceza hukukunun işlevi, uluslararası kamu hukukunun ve özellikle uluslararası ceza hukukunun sağladığı koruma ile Türk hukukundaki ilgili düzenlemeler ele alınmıştır. Öncelikle, hukuka aykırı kültür varlığı dolaşımı ve kültür varlığı tahribatında ki artışın temel nedenleri belirlenmiştir. Ardından, insanlığın ortak mirasını oluşturan, toplumsal ve bireysel açıdan büyük önem taşıyan kültür varlıkları üzerinde işlenen ya da bu varlıkların dolaşımına ilişkin suçların önlenmesi, bu varlıkların gelecek kuşaklara aktarılması bakımından ceza hukukunun rolü ve işlevi konusu ele alınmıştır.

Bu çerçevede, uluslararası ceza hukukunun, kültür varlıklarının korunması bakımından sağladığı güvenceler, tarihsel gelişimi de aktarılmak suretiyle, savaş ve barış dönemleri bakımından ayrı ayrı incelenmiştir. Kültür varlıklarının tahribi ve hukuka aykırı biçimde yerlerinden edilmeleri, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları açısından değerlendirilmiştir. Son olarak, Cumhuriyet'in ilanından önceki ve sonraki dönemlerde kültür varlıklarının korunması açısından Türk hukuku ve idari teşkilatında yaşanan gelişmeler ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun da öngörülen suçlar ve cezai düzenlemeler incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Kültür Varlıklarının Korunması Bakımından Ceza Hukukunun İşlevi Uluslararası Ceza Hukuku ve Kültür Varlıkları
Kültür Varlıkları Bakımından Kavramsal Boyut
Kültür Varlıklarının Korunması Bakımından Ceza Hukukunun Önemi ve İşlevi
Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Ceza Hukuku Bakımından Kültür Varlıkları
Türk Hukukunda Kültür Varlıklarının Cezaen Korunması
Türk Hukukunda Kültür Varlıklarının Korunması Bakımından Gelişim Aşamaları
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'n da Öngörülen Suçlar
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'n da Öngörülen Suçlar Bakımından Dikkate Alınması Gereken Muhakeme Hükümleri
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'n da Öngörülen Ceza Hükümleri İle Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ki İlgili Hükümlere İlişkin Değerlendirme
Barkod: 9789750243042
Yayın Tarihi: Mayıs 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 320
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI BAKIMINDAN
CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ ULUSLARARASI CEZA HUKUKU VE
KÜLTÜR VARLIKLARI
I. KÜLTÜR VARLIKLARI BAKIMINDAN KAVRAMSAL BOYUT  25
A. Kültür Varlığı Kavramı  25
1. 1954 tarihli Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi  27
2. 1970 tarihli Kültür varlıklarının Yasadışı İthal İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi UNESCO Sözleşmesi  28
3. Kültür Varlıklarının İhracına İlişkin 18 Aralık 2008 Tarih ve 116/2009 Sayılı Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü  30
4. 1995 Tarihli Çalınmış ya da Yasadışı Yollarla İhraç edilmiş Kültür Varlıklarına İlişkin UNIDROIT Sözleşmesi (Roma Sözleşmesi)  33
5. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  34
a. Kültür Varlıklarına İlişkin Genel Tanım  34
b. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları  34
c. Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları  35
B. Kültürel Miras Kavramı  36
1. 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi  39
2. 1992 Tarihli Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi  40
C. Kültür Varlıklarına Farklı Bakışlar: “Kültürel Milliyetçilik” ve “Kültürel Enternasyonalizm”  41
1. “Kültürel Milliyetçilik”  41
2. “Kültürel Enternasyonalizm” ya da “Kültürel Evrenselcilik”  42
Ç. Koruma Kavramı  44
II. KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI BAKIMINDAN CEZA HUKUKUNUN ÖNEMİ VE İŞLEVİ  46
A. Kültür Varlıklarına Karşı Suçların Nicel Özellikleri Bakımından  48
1. Meşru ve Gayrimeşru Kültür Varlığı Ticaretinin İç İçe Geçmiş Olması  50
2. Uluslararası Hukukun Sağladığı Etkin Korumanın Esasen Savaş ve Silahlı Çatışma Dönemlerine İlişkin Olması  52
3. Kültür Varlıkları Üzerinde İşlenen Suçların Örgütlü Suçlulukla İlişkili Olması  53
4. Ulusal Hukuk Düzenleri Arasında Farklılıklar. Genel ve Ortak Bir Suç ve Ceza Siyasetinin Bulunmaması  57
5. Malların Serbest Dolaşımı  59
6. Vergi Politikaları  59
7. İnternet ve Elektronik Ticaretin Yaygınlaşması  59
B. Kültür Varlıklarının Önemi Bakımından  60
C. Sonuç  63
III. ULUSLARARASI HUKUK VE ULUSLARARASI CEZA HUKUKU BAKIMINDAN KÜLTÜR VARLIKLARI  70
A. Kültür Varlıklarının Korunması Bakımından Temel Uluslararası Hukuk Belgeleri  71
1. Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulmasından Önceki Dönem  71
2. İkinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Birleşmiş Milletler Örgütü’nün Kurulmasından Sonraki Dönem  72
a. Birleşmiş Milletler Örgütü Sözleşme ve Belgeleri  72
B. Savaş ve Silahlı Çatışma Dönemlerinde Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Belgeler ve Uluslararası Sözleşme Hükümleri – Uluslararası Ceza Hukuku Bakımından Kültür Varlıkları  76
1. Genel Olarak Uluslararası Ceza Hukukunun Sınırları ve Uluslararası Suç Kavramı  76
2. Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uluslararası Duyarlılığın Gelişimi  81
3. 1863 Tarihli Birleşik Devletler Lieber Kanunu  92
4. Kara Savaşının Kanunları ve Örf ve Adetlerine ilişkin 1899 ve 1907 Lahey Sözleşmeleri  93
a. Genel Olarak  93
b. Kara Savaşının Kanunları ve Örf ve Adetlerine İlişkin 1899 Tarihli Lahey Sözleşmesi ve Ekleri  94
c. Kara Savaşının Kanunları ve Örf ve Adetlerine İlişkin 1907 Tarihli Lahey Sözleşmesi ve Ekleri  95
5. 1935 Tarihli Roerich Paktı  96
6. 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri  96
7. 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokoller (1977/I–II)  97
a. 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokol I  98
b. 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokol II  99
8. 1954 Tarihli Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi  100
9. 1954 Sözleşmesi’ne Ek 1999 Tarihli İkinci Protokol  106
10. Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğü  110
11. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Tarafından Hazırlanan Uluslararası İnsancıl Örf ve Adet Kuralları  114
C. Savaş Suçları, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım Suçları Bakımından Kültür Varlıkları  116
1. Genel Olarak  116
2. Savaş Suçları Bakımından Kültür Varlıkları  116
a. Genel Olarak  116
b. Kültür Varlıklarına Yönelik Saldırıların Savaş Suçu Oluşturmasının Koşulları – Kültür Varlıklarına Karşı İşlenen Savaş Suçlarının Unsurları  124
c. Maddi Unsur  125
aa. Savaş Suçunun Ön Şartı: Bir Silahlı Çatışmanın Bulunması  125
bb. Fiilin Silahlı Çatışma ile Bağlantılı Olması  126
cc. Davranış  126
çç. Sonuç  128
dd. Askeri Gereklilik Bulunmaması  129
ç. Manevi Unsur  131
3. İnsanlığa Karşı Suçlar Bakımından Kültür Varlıkları  135
a. Genel Olarak İnsanlığa Karşı Suçlar  135
b. Kültür Varlıklarına Saldırıların İnsanlığa Karşı Suç Oluşturduğu Haller  136
c. Maddi Unsur  137
aa. İnsanlığa Karşı Suçların Ön Şartı: Silahlı Çatışma  140
bb. Davranışların Yaygın ve Sistematik Bir Saldırının Parçası Olması  141
cc. Sivillere Karşı Fiillerin İşlenmesi  142
çç. Askeri Gereklilik Bulunmaması  142
ç. Manevi Unsur  142
4. Soykırım Suçları Bakımından Kültür Varlıkları  143
Ç. Savaş ve Silahlı Çatışma Dönemleri Dışında da Koruma Sağlayan Uluslararası Sözleşme ve Aygıtlar  149
1. 1970 tarihli Kültür varlıklarının Yasadışı İthal İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi Sözleşmesi – “1970 UNESCO Sözleşmesi”  150
2. 1970 tarihli Kültür Varlıklarının Yasadışı İthal İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi Sözleşmesi’nin Uygulanması İçin Rehber İlkeler – “1970 Sözleşmesi İçin Rehber İlkeler”  155
3. Çalınmış veya Yasadışı Yollarla İhraç Edilmiş Kültür Varlıklarına İlişkin UNIDROIT Sözleşmesi: 1995 UNIDROIT Sözleşmesi  156
4. 1970 UNESCO ve 1995 UNIDROIT Sözleşmeleri Bakımından Genel Değerlendirme  161
5. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 18 Aralık 2014 Tarih ve 69/196 Sayılı Kararıyla Kabul Edilen Kültür Varlığı Kaçakçılığı ve İlgili Suçlar Bakımından Suçun Önlenmesi ve Cezai Sonuçlara İlişkin Uluslararası Rehber İlkeler Açısından Taraf Devletlerden Beklenenler  162
a. Genel Olarak  163
b. Kültür Varlığı Kaçakçılığı ve İlgili Suçlar Bakımından Suçun Önlenmesi ve Cezai Sonuçlara İlişkin Uluslararası Rehber İlkeler  164
c. Suçla Mücadele Konusunda Öngörülen Rehber İlkeler  165
ç. Ceza Siyaseti Bakımından Öngörülen Rehber İlkeler  166
aa. Suç Sayılması Gereken İhlaller Bakımından  166
bb. Ceza Müeyyideleri ve İdari Yaptırımların Özellikleri Bakımından  167
cc. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu Bakımından  168
çç. Arama, El Koyma ve Müsadere Bakımından  168
dd. Soruşturmanın Yürütülmesi Bakımından  168
ee. Uluslararası Adli İşbirliği ve Yardımlaşma Bakımından  169
ff. Suçluların İadesi Bakımından  169
gg. El Koyma ve Müsadere Bakımından Uluslararası İşbirliği  169
hh. Kolluk Birimleri Arasında ve Soruşturmalar İçin Uluslararası İşbirliği  170
ıı. İade ve Kaynak Ülkeye Geri Gönderme  170
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA KÜLTÜR VARLIKLARININ CEZAEN KORUNMASI
I. TÜRK HUKUKUNDA KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI BAKIMINDAN GELİŞİM AŞAMALARI  171
A. Cumhuriyet Öncesi Dönem  171
1. 1869 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi  173
2. 1874 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi  175
3. 1874 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi’nin Ceza Hükümleri  176
4. 1884 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi  177
5. 1884 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi’nin Ceza Hükümleri  180
6. 1906 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi  180
7. 1906 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi’nin Ceza Hükümleri  182
B. Cumhuriyet’in İlanından Sonraki Dönem  183
1. Genel Olarak  183
2. Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin İdari Teşkilatın Kuruluş ve Dönüşümü  183
3. Cumhuriyetin İlanından Sonra Kültür Varlıklarının Korunması Bakımından Temel Hukuk Kaynakları  185
4. 1961 Anayasası’nda “Kültürel Eserler ve Anıtlar” (Kültür Varlıkları)  187
5. 1982 Anayasası’nda “Kültürel Eserler ve Anıtlar” (Kültür Varlıkları)  188
6. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi  188
7. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu  189
8. 1906 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi’nden Sonra Yürürlüğe Giren Özel Kanunlar  190
a. 1710 Sayılı Eski Eserler Kanunu  190
b. 1710 Sayılı Eski Eserler Kanunu’nun Ceza Hükümleri  191
c. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  197
II. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU  197
A. Genel Olarak  197
B. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Dışında Kültür Varlıkları Bakımından Cezai Koruma Sağlayan Düzenlemeler  198
C. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Uygulama Alanı ve Görünüşte Normlar İhtilafı Sorunu  198
Ç. Normların Düzenlenme Biçimi  200
D. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Suçların Genel Özellikleri  201
1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Suçların Hukuki Konusu  201
a. Genel Olarak  202
b. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Suçların Hukuki Konusu  202
2. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Suçların Maddi Konusu  203
a. Genel Olarak  203
b. Kültür Varlıklarının Korunması İçin Öngörülen Suç Tanımları Bakımından Suçun Maddi Konusu  206
aa. Suçun Maddi Konusu – Suçun İşlendiği Yer (Locus Commissi Delicti) Kavramları  206
bb. KTVKK’nın Ceza Hükümlerinde Kültür ve Tabiat Varlığı Kavramının Sınırlarına İlişkin Sıfat ve Özellikler  207
3. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Suçlarda Mağdur  208
a. Genel Olarak  208
b. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Suçlarda Suçun Mağduru  212
4. Kültür Varlıklarının Korunması İçin Öngörülen Suç Tanımları Bakımından Suçun Faili  213
a. Genel Olarak  213
b. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Suçların Faili  214
5. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’nda Öngörülen Suçlarda Manevi Unsur  214
6. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’nda Öngörülen Suçlar Bakımından Hukuka Uygunluk Nedenleri  215
a. Genel Olarak  215
b. Görevin Yerine Getirilmesi ve Konusu Suç Teşkil Eden Emir  216
c. Hakkın Kullanılması  216
ç. İlgilinin Rızası  217
7. KTVKK’nda Öngörülen Suçların Ortaya Çıkış Biçimleri  218
a. Genel Olarak  218
b. KTVKK’nda Öngörülen Suçlar Bakımından İştirak  218
aa. KTVKK’nda Öngörülen Özgü Suçlar Bakımından Suça İştirak  218
bb. Kanuna Aykırı İzin ya da Ruhsat Verilmesinin Etkisi – İzni Veren Kamu Görevlisi ile İzin Verilenin Sorumluluğu  219
c. KTVKK’nda Öngörülen Suçlar Bakımından Zincirleme Suç Hükümleri  221
8. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’nda Öngörülen ve Ceza Hükümlerinin Uygulanması Bakımından Dikkate Alınacak Temel Kavramlar ve Tanımlar  221
III. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN SUÇLAR  225
A. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İle Koruma Alanlarına Zarar Verme Suçları  226
1. Tescil Edilen Sit Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Koruma Alanlarına Zarar Verme Suçu (m. 65/f.1)  227
a. Suçun Maddi Konusu  228
b. Suçun Faili  228
c. Suçun Mağduru  228
ç. Suçun Maddi Unsuru  229
aa. Fiilin Önşartı: Kanun’daki Usule Göre Tebliğ veya İlan (m. 7/f. 6, 7)  229
bb. Davranış  230
cc. Sonuç  231
d. Suçun Manevi Unsuru  233
2. İnşai ve Fiziki Müdahale Yapma Suçu (m. 65/f.1)  236
a. Genel Olarak  236
b. Suçun Maddi Konusu  236
c. Suçun Faili  236
ç. Suçun Maddi Unsuru  236
d. Manevi Unsur  238
3. Kanuna Aykırı Yıkım ve İmar İzni Verilmesi Suçu (m. 65/f.2)  238
a. Genel Olarak  239
b. Suçun Maddi Konusu  239
c. Suçun Faili  239
ç. Suçun Maddi Unsuru  239
4. Ortak Ağırlaştırıcı Neden  240
5. İzinsiz Tadilat Suçu (m. 65/f. 4)  241
a. Genel Olarak  241
b. Suçun Maddi Konusu  242
c. Suçun Faili  242
ç. Suçun Maddi Unsuru  242
B. Ruhsatsız Yapılan İnşaatlara Belge Verme Suçu (m. 66)  243
1. Genel Olarak  243
2. Suçun Maddi Konusu  245
3. Suçun Faili  245
4. Suçun Maddi Unsuru  245
C. Kültür Varlığı Niteliğinin Tescili Kararlarının Tebliğ ve İlan Edilmemesi Suçu (m. 66)  246
1. Genel Olarak  246
2. Suçun Maddi Konusu  247
3. Suçun Faili  247
4. Suçun Maddi Unsuru  247
Ç. Kültür ve Tabiat Varlıklarına İlişkin Bildirimde Bulunmama Suçu (m. 67/f. 1)  248
1. Genel Olarak  248
2. Suçun Maddi Konusu  248
3. Suçun Faili  249
4. Suçun Maddi Unsuru  250
5. Suçun Manevi Unsuru  252
D. Kanuna Aykırı Kültür ve Tabiat Varlığı Satımı, Alımı, Devri ve Devralınması Suçu
(m. 67/f. 2)  253
1. Genel Olarak  254
2. Suçun Maddi Konusu  254
3. Suçun Faili  254
4. Suçun Maddi Unsuru  254
5. Suçun Manevi Unsuru  255
E. İzinsiz Taşınır Kültür Varlığı Ticareti Suçu (m. 67/f.3)  256
1. Genel Olarak  256
2. Suçun Maddi Konusu  256
3. Suçun Faili  258
4. Suçun Maddi Unsuru  258
5. Suçun Manevi Unsuru  258
F. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Kanuna Aykırı Olarak Yurt Dışına Çıkarılması Suçu (m. 68)  259
1. Genel Olarak  259
2. Suçun Maddi Konusu  260
3. Suçun Faili  261
4. Suçun Maddi Unsuru  263
5. Özel Nitelikteki Hukuka Uygunluk Nedenleri  264
a. Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlıklarının Geçici Olarak Sergilenmek Amacıyla Yurt Dışına Çıkarılması  265
b. Türkiye’deki Kordiplomatik Mensuplarının Beraberlerinde Getirdikleri Taşınır Kültür Varlıklarını Ülkeden Ayrılırken Götürmeleri  266
G. Kültür Varlığı Ticareti Yapılan İşyeri ve Depoların Kontrolüne Engel Olma Suçu (m. 69)  266
1. Genel Olarak  267
2. Suçun Maddi Konusu  267
3. Fail  267
4. Suçun Maddi Unsuru  268
H. Kazılardan Çıkan Kültür ve Tabiat Varlıklarının Nakline İlişkin Kanuni Yükümlülüklere Aykırı Davranma Suçu (m. 69)  268
1. Genel Olarak  268
2. Suçun Maddi Konusu  269
3. Suçun Faili  269
4. Suçun Maddi Unsuru  269
I. Kanuna Aykırı Olarak Kültür Varlığı Bulundurma Suçu (Özel Mülkiyet Konusu Kültür Varlıklarının Satımı, Devri ve Yurt Dışına Çıkarılması ile İlgili Yükümlülüklere Aykırı Davranma Suçu) (m. 70)  271
1. Genel Olarak  272
2. Suçun Maddi Konusu  273
3. Suçun Faili  273
4. Maddi Unsur  273
5. Manevi Unsur  274
İ. Kanuna Aykırı Kazı, Sondaj ve Araştırma Yapma Suçları (m. 71)  274
1. Genel Olarak  274
2. Bakanlık İzni Olmaksızın Kazı ve Sondaj Ruhsatnameleri ile Araştırma İzninin Devri,
Kazı, Sondaj ve Araştırma İçin İzinsiz Olarak Tevkil Etme Suçları (m. 71 ve m. 38)  276
a. Suçun Maddi Konusu  276
b. Suçun Faili  276
c. Suçun Maddi Unsuru  277
3. Kazı ve Sondaj Yapılan Arazi Sahiplerinin Zararlarını Tazmin Etmeme, Arazi Sahiplerinin Araştırmaya İzin Vermeme, Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmemesi Suçları
(m. 71 ve m. 42)  277
a. Suçun Maddi Konusu  277
b. Suçun Faili  277
c. Suçun Maddi Unsuru  278
4. Bilimsel Raporları Vermeme, Bilimsel Raporları Süresinde Yayınlamama, Raporu Hazırlamakta İhmal Gösteren Kişilere Ruhsatname Verme Suçları (m. 71 ve m. 43)  279
a. Suçun Maddi Konusu  279
b. Suçun Faili  279
c. Maddi Unsur  279
J. Özel Müze ve Koleksiyonculara İlişkin Yükümlülüklere Aykırı Davranma Suçları
(m. 73 ve m. 26, m. 30)  281
1. Genel Olarak  282
2. Koleksiyoncuların Faaliyetlerini Bakanlığa Bildirmeme, Taşınır Kültür Varlıklarını Envanter Defterine Kaydetmeme, Bildirim ve Tescil Yükümlülüklerine Aykırı Olarak Kültür Varlığı Satma ve Devretme Suçları (m. 73 ve m. 26)  283
a. Suçun Maddi Konusu  283
b. Suçun Faili  284
c. Suçun Maddi Unsuru  284
K. İzinsiz Kazı ve Sondaj Yapma, Define Araştırma Suçları (m. 74)  286
1. Genel Olarak  287
2. İzinsiz Kazı ve Sondaj Yapılması Suçu  287
a. Suçun Maddi Konusu  287
b. Fail  288
c. Suçun Maddi Unsuru  288
ç. Suçun Manevi Unsuru  290
d. Suça Etki Eden Neden  290
3. İzinsiz Define Arama Suçu  291
a. Suçun Maddi Konusu  291
b. Suçun Faili  291
c. Suçun Maddi Unsuru  291
ç. Suçun Manevi Unsuru  293
d. Suça Etki Eden Nedenler  293
aa. İzinsiz Define Arama Suçunun Kültür Varlıklarını Yurt Dışına Çıkarma Amacıyla İşlenmesi  293
bb. İzinsiz Define Arama Suçunun Kültür Varlıklarının Korunmasında Görevli Kişiler Tarafından İşlenmesi  294
4. KTVKK’nın 74. Maddesinde Öngörülen Suç Sonrası Pişmanlık (“Etkin Pişmanlık”) Hükümleri  294
a. KTVKK’nın 74. Maddesinin Üçüncü Fıkrası Bakımından Suç Sonrası Pişmanlık Hükmünün Uygulanmasının Koşulları  296
b. KTVKK’nın 74. Maddesinin Dördüncü Fıkrası Bakımından Suç Sonrası Pişmanlık Hükmünün Uygulanmasının Koşulları  297
IV. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN SUÇLAR BAKIMINDAN DİKKATE ALINMASI GEREKEN MUHAKEME HÜKÜMLERİ  298
A. Genel Olarak  298
B. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Muhakeme Hükümleri  298
1. İlgili Kamu Personeline İlişkin İşlem ve Kararlarda Öncelik (m. 72)  298
2. Elkoyma ve Müzeye Teslim (m. 75)  299
C. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 2863 Sayılı Kanun’da Kabul Edilen Suçlar Bakımından Öngörülen Hükümler  299
1. Taşınmazlara Hak ve Alacaklara Elkoyma Tedbiri Bakımından  299
2. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Tedbiri Bakımından  300
3. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Tedbiri Bakımından  301
4. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Tedbiri Bakımından  301
5. Teknik Araçlarla İzleme Tedbirinin Koşullarının Belirlendiği Tedbiri Bakımından  302
V. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN CEZA HÜKÜMLERİ İLE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDAKİ İLGİLİ HÜKÜMLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME  302
A. Genel Olarak  302
B. Uluslararası Yükümlülükler ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 18 Aralık 2014 Tarih ve 69/196 Sayılı Kararıyla Kabul Edilen Kültür Varlığı Kaçakçılığı ve İlgili Suçlar Bakımından Suçun Önlenmesi ve Cezai Sonuçlara İlişkin Uluslararası Rehber İlkeler Bakımından  303
Sonuç  305
Kaynakça  307
Kavramlar Dizini  315
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Yener Ünver ...
Mart 2018
64.90 TL
Sepete Ekle
Yener Ünver
Mart 2018
58.00 TL
Sepete Ekle
Fikret Birdişli
Ekim 2017
19.90 TL
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Eylül 2017
108.70 TL
İndirimli: 86.90 TL (%20)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI BAKIMINDAN
CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ ULUSLARARASI CEZA HUKUKU VE
KÜLTÜR VARLIKLARI
I. KÜLTÜR VARLIKLARI BAKIMINDAN KAVRAMSAL BOYUT  25
A. Kültür Varlığı Kavramı  25
1. 1954 tarihli Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi  27
2. 1970 tarihli Kültür varlıklarının Yasadışı İthal İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi UNESCO Sözleşmesi  28
3. Kültür Varlıklarının İhracına İlişkin 18 Aralık 2008 Tarih ve 116/2009 Sayılı Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü  30
4. 1995 Tarihli Çalınmış ya da Yasadışı Yollarla İhraç edilmiş Kültür Varlıklarına İlişkin UNIDROIT Sözleşmesi (Roma Sözleşmesi)  33
5. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  34
a. Kültür Varlıklarına İlişkin Genel Tanım  34
b. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları  34
c. Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları  35
B. Kültürel Miras Kavramı  36
1. 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi  39
2. 1992 Tarihli Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi  40
C. Kültür Varlıklarına Farklı Bakışlar: “Kültürel Milliyetçilik” ve “Kültürel Enternasyonalizm”  41
1. “Kültürel Milliyetçilik”  41
2. “Kültürel Enternasyonalizm” ya da “Kültürel Evrenselcilik”  42
Ç. Koruma Kavramı  44
II. KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI BAKIMINDAN CEZA HUKUKUNUN ÖNEMİ VE İŞLEVİ  46
A. Kültür Varlıklarına Karşı Suçların Nicel Özellikleri Bakımından  48
1. Meşru ve Gayrimeşru Kültür Varlığı Ticaretinin İç İçe Geçmiş Olması  50
2. Uluslararası Hukukun Sağladığı Etkin Korumanın Esasen Savaş ve Silahlı Çatışma Dönemlerine İlişkin Olması  52
3. Kültür Varlıkları Üzerinde İşlenen Suçların Örgütlü Suçlulukla İlişkili Olması  53
4. Ulusal Hukuk Düzenleri Arasında Farklılıklar. Genel ve Ortak Bir Suç ve Ceza Siyasetinin Bulunmaması  57
5. Malların Serbest Dolaşımı  59
6. Vergi Politikaları  59
7. İnternet ve Elektronik Ticaretin Yaygınlaşması  59
B. Kültür Varlıklarının Önemi Bakımından  60
C. Sonuç  63
III. ULUSLARARASI HUKUK VE ULUSLARARASI CEZA HUKUKU BAKIMINDAN KÜLTÜR VARLIKLARI  70
A. Kültür Varlıklarının Korunması Bakımından Temel Uluslararası Hukuk Belgeleri  71
1. Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulmasından Önceki Dönem  71
2. İkinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Birleşmiş Milletler Örgütü’nün Kurulmasından Sonraki Dönem  72
a. Birleşmiş Milletler Örgütü Sözleşme ve Belgeleri  72
B. Savaş ve Silahlı Çatışma Dönemlerinde Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Belgeler ve Uluslararası Sözleşme Hükümleri – Uluslararası Ceza Hukuku Bakımından Kültür Varlıkları  76
1. Genel Olarak Uluslararası Ceza Hukukunun Sınırları ve Uluslararası Suç Kavramı  76
2. Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Uluslararası Duyarlılığın Gelişimi  81
3. 1863 Tarihli Birleşik Devletler Lieber Kanunu  92
4. Kara Savaşının Kanunları ve Örf ve Adetlerine ilişkin 1899 ve 1907 Lahey Sözleşmeleri  93
a. Genel Olarak  93
b. Kara Savaşının Kanunları ve Örf ve Adetlerine İlişkin 1899 Tarihli Lahey Sözleşmesi ve Ekleri  94
c. Kara Savaşının Kanunları ve Örf ve Adetlerine İlişkin 1907 Tarihli Lahey Sözleşmesi ve Ekleri  95
5. 1935 Tarihli Roerich Paktı  96
6. 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri  96
7. 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokoller (1977/I–II)  97
a. 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokol I  98
b. 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokol II  99
8. 1954 Tarihli Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi  100
9. 1954 Sözleşmesi’ne Ek 1999 Tarihli İkinci Protokol  106
10. Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğü  110
11. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Tarafından Hazırlanan Uluslararası İnsancıl Örf ve Adet Kuralları  114
C. Savaş Suçları, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım Suçları Bakımından Kültür Varlıkları  116
1. Genel Olarak  116
2. Savaş Suçları Bakımından Kültür Varlıkları  116
a. Genel Olarak  116
b. Kültür Varlıklarına Yönelik Saldırıların Savaş Suçu Oluşturmasının Koşulları – Kültür Varlıklarına Karşı İşlenen Savaş Suçlarının Unsurları  124
c. Maddi Unsur  125
aa. Savaş Suçunun Ön Şartı: Bir Silahlı Çatışmanın Bulunması  125
bb. Fiilin Silahlı Çatışma ile Bağlantılı Olması  126
cc. Davranış  126
çç. Sonuç  128
dd. Askeri Gereklilik Bulunmaması  129
ç. Manevi Unsur  131
3. İnsanlığa Karşı Suçlar Bakımından Kültür Varlıkları  135
a. Genel Olarak İnsanlığa Karşı Suçlar  135
b. Kültür Varlıklarına Saldırıların İnsanlığa Karşı Suç Oluşturduğu Haller  136
c. Maddi Unsur  137
aa. İnsanlığa Karşı Suçların Ön Şartı: Silahlı Çatışma  140
bb. Davranışların Yaygın ve Sistematik Bir Saldırının Parçası Olması  141
cc. Sivillere Karşı Fiillerin İşlenmesi  142
çç. Askeri Gereklilik Bulunmaması  142
ç. Manevi Unsur  142
4. Soykırım Suçları Bakımından Kültür Varlıkları  143
Ç. Savaş ve Silahlı Çatışma Dönemleri Dışında da Koruma Sağlayan Uluslararası Sözleşme ve Aygıtlar  149
1. 1970 tarihli Kültür varlıklarının Yasadışı İthal İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi Sözleşmesi – “1970 UNESCO Sözleşmesi”  150
2. 1970 tarihli Kültür Varlıklarının Yasadışı İthal İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi Sözleşmesi’nin Uygulanması İçin Rehber İlkeler – “1970 Sözleşmesi İçin Rehber İlkeler”  155
3. Çalınmış veya Yasadışı Yollarla İhraç Edilmiş Kültür Varlıklarına İlişkin UNIDROIT Sözleşmesi: 1995 UNIDROIT Sözleşmesi  156
4. 1970 UNESCO ve 1995 UNIDROIT Sözleşmeleri Bakımından Genel Değerlendirme  161
5. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 18 Aralık 2014 Tarih ve 69/196 Sayılı Kararıyla Kabul Edilen Kültür Varlığı Kaçakçılığı ve İlgili Suçlar Bakımından Suçun Önlenmesi ve Cezai Sonuçlara İlişkin Uluslararası Rehber İlkeler Açısından Taraf Devletlerden Beklenenler  162
a. Genel Olarak  163
b. Kültür Varlığı Kaçakçılığı ve İlgili Suçlar Bakımından Suçun Önlenmesi ve Cezai Sonuçlara İlişkin Uluslararası Rehber İlkeler  164
c. Suçla Mücadele Konusunda Öngörülen Rehber İlkeler  165
ç. Ceza Siyaseti Bakımından Öngörülen Rehber İlkeler  166
aa. Suç Sayılması Gereken İhlaller Bakımından  166
bb. Ceza Müeyyideleri ve İdari Yaptırımların Özellikleri Bakımından  167
cc. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu Bakımından  168
çç. Arama, El Koyma ve Müsadere Bakımından  168
dd. Soruşturmanın Yürütülmesi Bakımından  168
ee. Uluslararası Adli İşbirliği ve Yardımlaşma Bakımından  169
ff. Suçluların İadesi Bakımından  169
gg. El Koyma ve Müsadere Bakımından Uluslararası İşbirliği  169
hh. Kolluk Birimleri Arasında ve Soruşturmalar İçin Uluslararası İşbirliği  170
ıı. İade ve Kaynak Ülkeye Geri Gönderme  170
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA KÜLTÜR VARLIKLARININ CEZAEN KORUNMASI
I. TÜRK HUKUKUNDA KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI BAKIMINDAN GELİŞİM AŞAMALARI  171
A. Cumhuriyet Öncesi Dönem  171
1. 1869 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi  173
2. 1874 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi  175
3. 1874 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi’nin Ceza Hükümleri  176
4. 1884 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi  177
5. 1884 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi’nin Ceza Hükümleri  180
6. 1906 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi  180
7. 1906 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi’nin Ceza Hükümleri  182
B. Cumhuriyet’in İlanından Sonraki Dönem  183
1. Genel Olarak  183
2. Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin İdari Teşkilatın Kuruluş ve Dönüşümü  183
3. Cumhuriyetin İlanından Sonra Kültür Varlıklarının Korunması Bakımından Temel Hukuk Kaynakları  185
4. 1961 Anayasası’nda “Kültürel Eserler ve Anıtlar” (Kültür Varlıkları)  187
5. 1982 Anayasası’nda “Kültürel Eserler ve Anıtlar” (Kültür Varlıkları)  188
6. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi  188
7. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu  189
8. 1906 Tarihli Asar–ı Atika Nizamnamesi’nden Sonra Yürürlüğe Giren Özel Kanunlar  190
a. 1710 Sayılı Eski Eserler Kanunu  190
b. 1710 Sayılı Eski Eserler Kanunu’nun Ceza Hükümleri  191
c. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  197
II. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU  197
A. Genel Olarak  197
B. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Dışında Kültür Varlıkları Bakımından Cezai Koruma Sağlayan Düzenlemeler  198
C. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Uygulama Alanı ve Görünüşte Normlar İhtilafı Sorunu  198
Ç. Normların Düzenlenme Biçimi  200
D. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Suçların Genel Özellikleri  201
1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Suçların Hukuki Konusu  201
a. Genel Olarak  202
b. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Suçların Hukuki Konusu  202
2. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Suçların Maddi Konusu  203
a. Genel Olarak  203
b. Kültür Varlıklarının Korunması İçin Öngörülen Suç Tanımları Bakımından Suçun Maddi Konusu  206
aa. Suçun Maddi Konusu – Suçun İşlendiği Yer (Locus Commissi Delicti) Kavramları  206
bb. KTVKK’nın Ceza Hükümlerinde Kültür ve Tabiat Varlığı Kavramının Sınırlarına İlişkin Sıfat ve Özellikler  207
3. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Suçlarda Mağdur  208
a. Genel Olarak  208
b. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Suçlarda Suçun Mağduru  212
4. Kültür Varlıklarının Korunması İçin Öngörülen Suç Tanımları Bakımından Suçun Faili  213
a. Genel Olarak  213
b. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Suçların Faili  214
5. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’nda Öngörülen Suçlarda Manevi Unsur  214
6. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’nda Öngörülen Suçlar Bakımından Hukuka Uygunluk Nedenleri  215
a. Genel Olarak  215
b. Görevin Yerine Getirilmesi ve Konusu Suç Teşkil Eden Emir  216
c. Hakkın Kullanılması  216
ç. İlgilinin Rızası  217
7. KTVKK’nda Öngörülen Suçların Ortaya Çıkış Biçimleri  218
a. Genel Olarak  218
b. KTVKK’nda Öngörülen Suçlar Bakımından İştirak  218
aa. KTVKK’nda Öngörülen Özgü Suçlar Bakımından Suça İştirak  218
bb. Kanuna Aykırı İzin ya da Ruhsat Verilmesinin Etkisi – İzni Veren Kamu Görevlisi ile İzin Verilenin Sorumluluğu  219
c. KTVKK’nda Öngörülen Suçlar Bakımından Zincirleme Suç Hükümleri  221
8. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’nda Öngörülen ve Ceza Hükümlerinin Uygulanması Bakımından Dikkate Alınacak Temel Kavramlar ve Tanımlar  221
III. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN SUÇLAR  225
A. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İle Koruma Alanlarına Zarar Verme Suçları  226
1. Tescil Edilen Sit Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Koruma Alanlarına Zarar Verme Suçu (m. 65/f.1)  227
a. Suçun Maddi Konusu  228
b. Suçun Faili  228
c. Suçun Mağduru  228
ç. Suçun Maddi Unsuru  229
aa. Fiilin Önşartı: Kanun’daki Usule Göre Tebliğ veya İlan (m. 7/f. 6, 7)  229
bb. Davranış  230
cc. Sonuç  231
d. Suçun Manevi Unsuru  233
2. İnşai ve Fiziki Müdahale Yapma Suçu (m. 65/f.1)  236
a. Genel Olarak  236
b. Suçun Maddi Konusu  236
c. Suçun Faili  236
ç. Suçun Maddi Unsuru  236
d. Manevi Unsur  238
3. Kanuna Aykırı Yıkım ve İmar İzni Verilmesi Suçu (m. 65/f.2)  238
a. Genel Olarak  239
b. Suçun Maddi Konusu  239
c. Suçun Faili  239
ç. Suçun Maddi Unsuru  239
4. Ortak Ağırlaştırıcı Neden  240
5. İzinsiz Tadilat Suçu (m. 65/f. 4)  241
a. Genel Olarak  241
b. Suçun Maddi Konusu  242
c. Suçun Faili  242
ç. Suçun Maddi Unsuru  242
B. Ruhsatsız Yapılan İnşaatlara Belge Verme Suçu (m. 66)  243
1. Genel Olarak  243
2. Suçun Maddi Konusu  245
3. Suçun Faili  245
4. Suçun Maddi Unsuru  245
C. Kültür Varlığı Niteliğinin Tescili Kararlarının Tebliğ ve İlan Edilmemesi Suçu (m. 66)  246
1. Genel Olarak  246
2. Suçun Maddi Konusu  247
3. Suçun Faili  247
4. Suçun Maddi Unsuru  247
Ç. Kültür ve Tabiat Varlıklarına İlişkin Bildirimde Bulunmama Suçu (m. 67/f. 1)  248
1. Genel Olarak  248
2. Suçun Maddi Konusu  248
3. Suçun Faili  249
4. Suçun Maddi Unsuru  250
5. Suçun Manevi Unsuru  252
D. Kanuna Aykırı Kültür ve Tabiat Varlığı Satımı, Alımı, Devri ve Devralınması Suçu
(m. 67/f. 2)  253
1. Genel Olarak  254
2. Suçun Maddi Konusu  254
3. Suçun Faili  254
4. Suçun Maddi Unsuru  254
5. Suçun Manevi Unsuru  255
E. İzinsiz Taşınır Kültür Varlığı Ticareti Suçu (m. 67/f.3)  256
1. Genel Olarak  256
2. Suçun Maddi Konusu  256
3. Suçun Faili  258
4. Suçun Maddi Unsuru  258
5. Suçun Manevi Unsuru  258
F. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Kanuna Aykırı Olarak Yurt Dışına Çıkarılması Suçu (m. 68)  259
1. Genel Olarak  259
2. Suçun Maddi Konusu  260
3. Suçun Faili  261
4. Suçun Maddi Unsuru  263
5. Özel Nitelikteki Hukuka Uygunluk Nedenleri  264
a. Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlıklarının Geçici Olarak Sergilenmek Amacıyla Yurt Dışına Çıkarılması  265
b. Türkiye’deki Kordiplomatik Mensuplarının Beraberlerinde Getirdikleri Taşınır Kültür Varlıklarını Ülkeden Ayrılırken Götürmeleri  266
G. Kültür Varlığı Ticareti Yapılan İşyeri ve Depoların Kontrolüne Engel Olma Suçu (m. 69)  266
1. Genel Olarak  267
2. Suçun Maddi Konusu  267
3. Fail  267
4. Suçun Maddi Unsuru  268
H. Kazılardan Çıkan Kültür ve Tabiat Varlıklarının Nakline İlişkin Kanuni Yükümlülüklere Aykırı Davranma Suçu (m. 69)  268
1. Genel Olarak  268
2. Suçun Maddi Konusu  269
3. Suçun Faili  269
4. Suçun Maddi Unsuru  269
I. Kanuna Aykırı Olarak Kültür Varlığı Bulundurma Suçu (Özel Mülkiyet Konusu Kültür Varlıklarının Satımı, Devri ve Yurt Dışına Çıkarılması ile İlgili Yükümlülüklere Aykırı Davranma Suçu) (m. 70)  271
1. Genel Olarak  272
2. Suçun Maddi Konusu  273
3. Suçun Faili  273
4. Maddi Unsur  273
5. Manevi Unsur  274
İ. Kanuna Aykırı Kazı, Sondaj ve Araştırma Yapma Suçları (m. 71)  274
1. Genel Olarak  274
2. Bakanlık İzni Olmaksızın Kazı ve Sondaj Ruhsatnameleri ile Araştırma İzninin Devri,
Kazı, Sondaj ve Araştırma İçin İzinsiz Olarak Tevkil Etme Suçları (m. 71 ve m. 38)  276
a. Suçun Maddi Konusu  276
b. Suçun Faili  276
c. Suçun Maddi Unsuru  277
3. Kazı ve Sondaj Yapılan Arazi Sahiplerinin Zararlarını Tazmin Etmeme, Arazi Sahiplerinin Araştırmaya İzin Vermeme, Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmemesi Suçları
(m. 71 ve m. 42)  277
a. Suçun Maddi Konusu  277
b. Suçun Faili  277
c. Suçun Maddi Unsuru  278
4. Bilimsel Raporları Vermeme, Bilimsel Raporları Süresinde Yayınlamama, Raporu Hazırlamakta İhmal Gösteren Kişilere Ruhsatname Verme Suçları (m. 71 ve m. 43)  279
a. Suçun Maddi Konusu  279
b. Suçun Faili  279
c. Maddi Unsur  279
J. Özel Müze ve Koleksiyonculara İlişkin Yükümlülüklere Aykırı Davranma Suçları
(m. 73 ve m. 26, m. 30)  281
1. Genel Olarak  282
2. Koleksiyoncuların Faaliyetlerini Bakanlığa Bildirmeme, Taşınır Kültür Varlıklarını Envanter Defterine Kaydetmeme, Bildirim ve Tescil Yükümlülüklerine Aykırı Olarak Kültür Varlığı Satma ve Devretme Suçları (m. 73 ve m. 26)  283
a. Suçun Maddi Konusu  283
b. Suçun Faili  284
c. Suçun Maddi Unsuru  284
K. İzinsiz Kazı ve Sondaj Yapma, Define Araştırma Suçları (m. 74)  286
1. Genel Olarak  287
2. İzinsiz Kazı ve Sondaj Yapılması Suçu  287
a. Suçun Maddi Konusu  287
b. Fail  288
c. Suçun Maddi Unsuru  288
ç. Suçun Manevi Unsuru  290
d. Suça Etki Eden Neden  290
3. İzinsiz Define Arama Suçu  291
a. Suçun Maddi Konusu  291
b. Suçun Faili  291
c. Suçun Maddi Unsuru  291
ç. Suçun Manevi Unsuru  293
d. Suça Etki Eden Nedenler  293
aa. İzinsiz Define Arama Suçunun Kültür Varlıklarını Yurt Dışına Çıkarma Amacıyla İşlenmesi  293
bb. İzinsiz Define Arama Suçunun Kültür Varlıklarının Korunmasında Görevli Kişiler Tarafından İşlenmesi  294
4. KTVKK’nın 74. Maddesinde Öngörülen Suç Sonrası Pişmanlık (“Etkin Pişmanlık”) Hükümleri  294
a. KTVKK’nın 74. Maddesinin Üçüncü Fıkrası Bakımından Suç Sonrası Pişmanlık Hükmünün Uygulanmasının Koşulları  296
b. KTVKK’nın 74. Maddesinin Dördüncü Fıkrası Bakımından Suç Sonrası Pişmanlık Hükmünün Uygulanmasının Koşulları  297
IV. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN SUÇLAR BAKIMINDAN DİKKATE ALINMASI GEREKEN MUHAKEME HÜKÜMLERİ  298
A. Genel Olarak  298
B. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Öngörülen Muhakeme Hükümleri  298
1. İlgili Kamu Personeline İlişkin İşlem ve Kararlarda Öncelik (m. 72)  298
2. Elkoyma ve Müzeye Teslim (m. 75)  299
C. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 2863 Sayılı Kanun’da Kabul Edilen Suçlar Bakımından Öngörülen Hükümler  299
1. Taşınmazlara Hak ve Alacaklara Elkoyma Tedbiri Bakımından  299
2. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Tedbiri Bakımından  300
3. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Tedbiri Bakımından  301
4. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Tedbiri Bakımından  301
5. Teknik Araçlarla İzleme Tedbirinin Koşullarının Belirlendiği Tedbiri Bakımından  302
V. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN CEZA HÜKÜMLERİ İLE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDAKİ İLGİLİ HÜKÜMLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME  302
A. Genel Olarak  302
B. Uluslararası Yükümlülükler ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 18 Aralık 2014 Tarih ve 69/196 Sayılı Kararıyla Kabul Edilen Kültür Varlığı Kaçakçılığı ve İlgili Suçlar Bakımından Suçun Önlenmesi ve Cezai Sonuçlara İlişkin Uluslararası Rehber İlkeler Bakımından  303
Sonuç  305
Kaynakça  307
Kavramlar Dizini  315
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018