Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Teşkilat, Planlama ve Uygulama Boyutlarıyla
İmar Hukuku
Eylül 2019 / 1. Baskı / 280 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Eserde imar hukukunun temel konularından olan teşkilat, planlama ve planların uygulanması konularına yer verilmiştir. Teşkilat konusunun incelendiği bölümde; başta devlet ve mahalli idareler olmak üzere imarla ilgili faaliyetlerde bulunan teşkilat ile bu teşkilatın görev ve yetkileri ele alınmıştır. Planlama konusunun incelendiği bölümde; imar hukukunda çok önemli bir yer işgal eden kalkınma planları, bölge planları, mekansal strateji planları, çevre düzeni planları ve imar planları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Planların uygulanması başlığı altında ise; başta arazi ve arsa düzenlemesi ile ifraz ve tevhit işleri olmak üzere planların uygulamaya aktarılabilmesi için başvurulan yöntemler üzerinde durulmuştur. İmar hukukuna ilişkin bu konulara hazırlık oluşturması amacıyla da eserin başında imar hukuku ve hukuk kuralları hakkında temel bazı bilgilere değinilmiştir.

Konu Başlıkları
İmar Hukukunun Kaynakları
İmar Teşkilatı
İmar Hukukunda Planlar
İmar Uygulamaları
Barkod: 9789750257551
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 280
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İMAR HUKUKUNA GİRİŞ
I. İMAR VE İMAR HUKUKU KAVRAMLARI  17
II. İMAR HUKUKUNUN HUKUK DİSİPLİNİ İÇİNDEKİ YERİ  19
III. HUKUK KURALLARI VE NORMLAR HİYERARŞİSİ  20
A. Anayasa  20
B. Kanunlar  23
C. Milletlerarası Sözleşmeler  26
D. Kanun Hükmünde Kararnameler  27
E. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  29
F. Tüzükler  33
G. Yönetmelikler  35
H. Diğer Düzenleyici İşlemler  40
İkinci Bölüm
İMAR TEŞKİLATI
I. DEVLET TEŞKİLATI  43
A. Yasama  44
B. Yürütme  45
1. Genel Olarak Devletin Yürütme Teşkilatı  47
a. Merkez Teşkilatı  47
aa. Cumhurbaşkanı  47
bb. Bakanlıklar  48
cc. Bağlı Kuruluşlar  49
b. Mülki Teşkilat  49
aa. İl Teşkilatı  50
aaa. Vali  51
bbb. İl İdare Şube Başkanları  52
ccc. İl İdare Kurulu  52
bb. İlçe Teşkilatı  53
aaa. Kaymakam  53
bbb. İlçe İdare Şube Başkanları  54
ccc. İlçe İdare Kurulu  55
cc. Bucak Teşkilatı  55
c. Yurt Dışı Teşkilatı  56
2. İmar Hukuku Alanında Faaliyetlerde Bulunan Bakanlıklar  56
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  56
aa. Düzenleme Yetkisi  57
bb. Planlama Yetkisi  61
cc. Uygulama Faaliyetlerinde Bulunma Yetkisi  62
dd. Destekleme ve Koordinasyon Yetkisi  66
ee. Denetim ve İdari Vesayet Yetkisi  67
aaa. Denetim ve İdari Vesayet  68
bbb. İmar Kanunu’nda Yer Alan Denetim ve İdari Vesayet Yetkileri  70
ccc. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve İdari Vesayet Yetkisi  72
ddd. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Alan Denetim ve İdari Vesayet Yetkileri  73
ff. Yaptırım Yetkisi  75
b. İçişleri Bakanlığı  76
c. Kültür ve Turizm Bakanlığı  76
d. Milli Savunma Bakanlığı  77
e. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  78
f. Tarım ve Orman Bakanlığı  79
g. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  80
3. İmar Hukuku Alanında Faaliyetlerde Bulunan Bağlı Kuruluşlar  81
a. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  81
b. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  82
c. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı  82
C. Yargı  83
1. Anayasa Mahkemesi  83
2. Adli Yargı  84
3. İdari Yargı  87
4. Uyuşmazlık Mahkemesi  90
II. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI  91
A. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  92
1. Belediyeler  93
a. Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunmayan Yerlerdeki Belediyeler  94
aa. Belediyelerin Türleri  94
aaa. İl Belediyeleri  94
bbb. İlçe Belediyeleri  94
ccc. Belde Belediyeleri  94
bb. Belediyelerin Organları  95
aaa. Belediye Meclisi  95
bbb. Belediye Encümeni  96
ccc. Belediye Başkanı  98
cc. Belediyelerin Sınırları ve Mücavir Alan  98
dd. Belediyelerin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  101
b. Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlerdeki Belediyeler  104
aa. Belediyelerin Türleri  104
aaa. Büyükşehir Belediyeleri  104
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyeleri  105
bb. Belediyelerin Organları  105
aaa. Büyükşehir Belediyelerinin Organları  105
(1) Büyükşehir Belediye Meclisi  105
(2) Büyükşehir Belediye Encümeni  109
(3) Büyükşehir Belediye Başkanı  110
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Organları  110
(1) Büyükşehir İlçe Belediye Meclisi  110
(2) Büyükşehir İlçe Belediye Encümeni  113
(3) Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı  113
cc. Belediyelerin Sınırları ve Mücavir Alan  114
dd. Belediyelerin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  114
aaa. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  114
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  117
2. İl Özel İdareleri  119
a. İl Özel İdarelerinin Organları  120
aa. İl Genel Meclisi  120
bb. İl Encümeni  123
cc. Vali  124
b. İl Özel İdarelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  124
3. Köy İdareleri  126
a. Köy İdaresinin Organları  127
aa. Köy Derneği  127
bb. Köy İhtiyar Meclisi  128
cc. Muhtar  129
b. Köy İdarelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  130
B. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  131
1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  131
2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  132
3. Karayolları Genel Müdürlüğü  133
III. ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ  135
A. Organize Sanayi Bölgeleri  136
B. Yapı Denetim Kuruluşları  137
Üçüncü Bölüm
İMAR HUKUKUNDA PLANLAR
I. PLAN VE PLANLAMA KAVRAMLARI  141
II. MEKANLA İLİŞKİLENDİRİLMEYEN PLANLAR  142
A. Kalkınma Planları  143
1. Mahiyeti ve Yapılış Usulü  143
2. Kalkınma Planlarının Bağlayıcılığı  144
3. Kalkınma Planlarının İçeriğinin Bağlayıcılık Yönünden Değerlendirilmesi  148
4. Kalkınma Planlarının Yargısal Denetimi  150
a. Anayasa Mahkemesi Denetimi  150
b. İdari Yargı Denetimi  153
B. Bölge Planları  157
1. Tanım ve Mahiyet  157
2. Bölge Planlarının Bağlayıcılığı  158
3. Bölge Planlarının Yargısal Denetimi  160
III. MEKANSAL PLANLAR  160
A. Mekansal Strateji Planları  161
1. Tanım  161
2. Plan Türleri  161
3. Yapılış Usulü  162
a. Yetki  162
b. Hukuk Kurallarına ve Üst Kademedeki Planlara Uygunluk  163
c. Planların Hazırlanmasında İşbirliği  163
d. Planların Şekli ve İçeriği  165
4. Planların Aleniyeti  166
5. Alt Kademe Planların Mekansal Strateji Planlarına Uygunluğunun Denetlenmesi  166
6. Mekansal Strateji Planlarının Yargısal Denetimi  167
B. Çevre Düzeni Planları  169
1. Tanım  169
2. Plan Türleri  169
a. Bölge veya Havza Düzeyindeki Çevre Düzeni Planları  170
b. İl Çevre Düzeni Planları  171
c. Diğer Çevre Düzeni Planları  174
3. Yapılış Usulü  176
a. Planların Hazırlanışı  176
b. Planların Onaylanması  178
c. Planların İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi  179
4. Planların Aleniyeti  179
5. Alt Kademe Planların Çevre Düzeni Planlarına Uygunluğunun Denetlenmesi  180
6. Çevre Düzeni Planlarının Yargısal Denetimi  181
C. İmar Planları  186
1. Tanım ve Mahiyet  186
2. Plan Türleri  186
a. Nazım İmar Planları  187
b. Uygulama İmar Planları  188
3. Yetki  188
a. Genel Yetki Kuralları  188
b. Özel Yetki Kuralları  191
aa. Kanunlarda Yer Alan Özel Yetki Kuralları  191
bb. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Yer Alan Özel Yetki Kuralları  195
4. Yapılış Usulü  197
a. Planların Hazırlanışı  197
b. Planların Onaylanması  200
c. Planların İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi  203
5. Planların Aleniyeti  204
6. Planların İzlenmesi ve İncelenmesi  205
7. İmar Planlarının Yargısal Denetimi  205
Dördüncü Bölüm
PLANLARIN UYGULANMASI
I. İMAR PROGRAMLARI  209
A. Mahiyet ve Tanım  209
B. İmar Programı Yapma Zorunluluğu  210
C. İmar Programlarının Yapılışı ve Süresi  212
D. İmar Programlarının Hukuki Sonuçları  214
1. Kamulaştırma İşlemlerine Başlanması  214
2. Mevcut Kullanım Şeklinin Devamı  214
3. Emlak Vergisi Ödemeleri  215
4. İmar Programına Alınmayan Yerlerin Durumu  217
5. Muvakkat Yapı İzni Verilmesi  222
II. KAMUYA AİT TAŞINMAZLARIN DEVRİ  223
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  225
A. Tanım ve Mahiyet  225
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yetkisi  227
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Süreci ve Usulü  227
1. Hazırlık İşlemleri  228
2. Parselasyon Planlarının Yapılması  229
3. İmar Parsellerinin Tapu Sicillerine Tescili  231
D. Düzenleme Ortaklık Payı  232
1. Tanım  232
2. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılacağı Yerler  233
3. Düzenleme Ortaklık Payı Miktarı  234
4. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  236
a. Düzenleme Ortaklık Payı Oranının Tespiti  236
b. Daha Önce Düzenleme Ortaklık Payı Alınan Taşınmazların Durumu  237
c. Daha Önce Bedelsiz Pay Alınan Taşınmazların Durumu  237
d. Bağışlanan Arazi Parçalarının Bulunması veya Kamulaştırılması Gereken Miktar Yerine İdareye Ait Taşınmazların Tahsis Edilmesi  240
e. Bir Kısmı Kamulaştırılacak Olan Taşınmazlar  241
f. Düzenlemeden Önce Umumi Hizmetlerde Kullanılan Taşınmazlar  241
g. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Taşınmazlar  242
5. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  242
6. Düzenleme Ortaklık Payının Hukuka Uygunluğu  243
E. Eksik Kalan Kısmın Tamamlanması  245
1. Eksik Kalan Kısmın Kamuya Ait Taşınmazlardan Karşılanması  245
2. Eksik Kalan Kısmın Kamulaştırma Yoluyla Tamamlanması  246
a. Kamulaştırılacak Taşınmazların Belirlenmesi  247
b. Kamulaştırma Sürecinde Başvurulabilecek Usuller  248
c. Eksik Kalan Kısmın Tamamlanması Amacıyla Yapılacak Kamulaştırmalarda Trampa Usulünün Ayırıcı Özellikleri  249
F. Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanların Tescili  250
G. Kamu Ortaklık Payı  251
1. Tanım  251
2. Kamu Ortaklık Payına Konu Kullanımlar  252
3. Kamu Ortaklık Payı Miktarı  254
4. Kamu Ortaklık Payının Hesaplanması  254
5. Kamu Ortaklık Payının Hukuka Uygunluğu  255
H. Umumi Hizmet Alanlarına Rastlayan Ağaç ve Yapıların Durumu  256
I. İmar Parsellerine Rastlayan Ağaç ve Yapıların Durumu  258
IV. İFRAZ VE TEVHİT  262
A. Tanım  262
B. Şartlar  262
C. Yetki  264
D. Usul  266
V. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  267
VI. MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN TAŞINMAZLAR  270
Kaynakça  275
Kavramlar Dizini  279
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İMAR HUKUKUNA GİRİŞ
I. İMAR VE İMAR HUKUKU KAVRAMLARI  17
II. İMAR HUKUKUNUN HUKUK DİSİPLİNİ İÇİNDEKİ YERİ  19
III. HUKUK KURALLARI VE NORMLAR HİYERARŞİSİ  20
A. Anayasa  20
B. Kanunlar  23
C. Milletlerarası Sözleşmeler  26
D. Kanun Hükmünde Kararnameler  27
E. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  29
F. Tüzükler  33
G. Yönetmelikler  35
H. Diğer Düzenleyici İşlemler  40
İkinci Bölüm
İMAR TEŞKİLATI
I. DEVLET TEŞKİLATI  43
A. Yasama  44
B. Yürütme  45
1. Genel Olarak Devletin Yürütme Teşkilatı  47
a. Merkez Teşkilatı  47
aa. Cumhurbaşkanı  47
bb. Bakanlıklar  48
cc. Bağlı Kuruluşlar  49
b. Mülki Teşkilat  49
aa. İl Teşkilatı  50
aaa. Vali  51
bbb. İl İdare Şube Başkanları  52
ccc. İl İdare Kurulu  52
bb. İlçe Teşkilatı  53
aaa. Kaymakam  53
bbb. İlçe İdare Şube Başkanları  54
ccc. İlçe İdare Kurulu  55
cc. Bucak Teşkilatı  55
c. Yurt Dışı Teşkilatı  56
2. İmar Hukuku Alanında Faaliyetlerde Bulunan Bakanlıklar  56
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  56
aa. Düzenleme Yetkisi  57
bb. Planlama Yetkisi  61
cc. Uygulama Faaliyetlerinde Bulunma Yetkisi  62
dd. Destekleme ve Koordinasyon Yetkisi  66
ee. Denetim ve İdari Vesayet Yetkisi  67
aaa. Denetim ve İdari Vesayet  68
bbb. İmar Kanunu’nda Yer Alan Denetim ve İdari Vesayet Yetkileri  70
ccc. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve İdari Vesayet Yetkisi  72
ddd. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Alan Denetim ve İdari Vesayet Yetkileri  73
ff. Yaptırım Yetkisi  75
b. İçişleri Bakanlığı  76
c. Kültür ve Turizm Bakanlığı  76
d. Milli Savunma Bakanlığı  77
e. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  78
f. Tarım ve Orman Bakanlığı  79
g. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  80
3. İmar Hukuku Alanında Faaliyetlerde Bulunan Bağlı Kuruluşlar  81
a. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  81
b. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  82
c. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı  82
C. Yargı  83
1. Anayasa Mahkemesi  83
2. Adli Yargı  84
3. İdari Yargı  87
4. Uyuşmazlık Mahkemesi  90
II. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI  91
A. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  92
1. Belediyeler  93
a. Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunmayan Yerlerdeki Belediyeler  94
aa. Belediyelerin Türleri  94
aaa. İl Belediyeleri  94
bbb. İlçe Belediyeleri  94
ccc. Belde Belediyeleri  94
bb. Belediyelerin Organları  95
aaa. Belediye Meclisi  95
bbb. Belediye Encümeni  96
ccc. Belediye Başkanı  98
cc. Belediyelerin Sınırları ve Mücavir Alan  98
dd. Belediyelerin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  101
b. Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlerdeki Belediyeler  104
aa. Belediyelerin Türleri  104
aaa. Büyükşehir Belediyeleri  104
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyeleri  105
bb. Belediyelerin Organları  105
aaa. Büyükşehir Belediyelerinin Organları  105
(1) Büyükşehir Belediye Meclisi  105
(2) Büyükşehir Belediye Encümeni  109
(3) Büyükşehir Belediye Başkanı  110
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Organları  110
(1) Büyükşehir İlçe Belediye Meclisi  110
(2) Büyükşehir İlçe Belediye Encümeni  113
(3) Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı  113
cc. Belediyelerin Sınırları ve Mücavir Alan  114
dd. Belediyelerin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  114
aaa. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  114
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  117
2. İl Özel İdareleri  119
a. İl Özel İdarelerinin Organları  120
aa. İl Genel Meclisi  120
bb. İl Encümeni  123
cc. Vali  124
b. İl Özel İdarelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  124
3. Köy İdareleri  126
a. Köy İdaresinin Organları  127
aa. Köy Derneği  127
bb. Köy İhtiyar Meclisi  128
cc. Muhtar  129
b. Köy İdarelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  130
B. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  131
1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  131
2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  132
3. Karayolları Genel Müdürlüğü  133
III. ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ  135
A. Organize Sanayi Bölgeleri  136
B. Yapı Denetim Kuruluşları  137
Üçüncü Bölüm
İMAR HUKUKUNDA PLANLAR
I. PLAN VE PLANLAMA KAVRAMLARI  141
II. MEKANLA İLİŞKİLENDİRİLMEYEN PLANLAR  142
A. Kalkınma Planları  143
1. Mahiyeti ve Yapılış Usulü  143
2. Kalkınma Planlarının Bağlayıcılığı  144
3. Kalkınma Planlarının İçeriğinin Bağlayıcılık Yönünden Değerlendirilmesi  148
4. Kalkınma Planlarının Yargısal Denetimi  150
a. Anayasa Mahkemesi Denetimi  150
b. İdari Yargı Denetimi  153
B. Bölge Planları  157
1. Tanım ve Mahiyet  157
2. Bölge Planlarının Bağlayıcılığı  158
3. Bölge Planlarının Yargısal Denetimi  160
III. MEKANSAL PLANLAR  160
A. Mekansal Strateji Planları  161
1. Tanım  161
2. Plan Türleri  161
3. Yapılış Usulü  162
a. Yetki  162
b. Hukuk Kurallarına ve Üst Kademedeki Planlara Uygunluk  163
c. Planların Hazırlanmasında İşbirliği  163
d. Planların Şekli ve İçeriği  165
4. Planların Aleniyeti  166
5. Alt Kademe Planların Mekansal Strateji Planlarına Uygunluğunun Denetlenmesi  166
6. Mekansal Strateji Planlarının Yargısal Denetimi  167
B. Çevre Düzeni Planları  169
1. Tanım  169
2. Plan Türleri  169
a. Bölge veya Havza Düzeyindeki Çevre Düzeni Planları  170
b. İl Çevre Düzeni Planları  171
c. Diğer Çevre Düzeni Planları  174
3. Yapılış Usulü  176
a. Planların Hazırlanışı  176
b. Planların Onaylanması  178
c. Planların İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi  179
4. Planların Aleniyeti  179
5. Alt Kademe Planların Çevre Düzeni Planlarına Uygunluğunun Denetlenmesi  180
6. Çevre Düzeni Planlarının Yargısal Denetimi  181
C. İmar Planları  186
1. Tanım ve Mahiyet  186
2. Plan Türleri  186
a. Nazım İmar Planları  187
b. Uygulama İmar Planları  188
3. Yetki  188
a. Genel Yetki Kuralları  188
b. Özel Yetki Kuralları  191
aa. Kanunlarda Yer Alan Özel Yetki Kuralları  191
bb. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Yer Alan Özel Yetki Kuralları  195
4. Yapılış Usulü  197
a. Planların Hazırlanışı  197
b. Planların Onaylanması  200
c. Planların İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi  203
5. Planların Aleniyeti  204
6. Planların İzlenmesi ve İncelenmesi  205
7. İmar Planlarının Yargısal Denetimi  205
Dördüncü Bölüm
PLANLARIN UYGULANMASI
I. İMAR PROGRAMLARI  209
A. Mahiyet ve Tanım  209
B. İmar Programı Yapma Zorunluluğu  210
C. İmar Programlarının Yapılışı ve Süresi  212
D. İmar Programlarının Hukuki Sonuçları  214
1. Kamulaştırma İşlemlerine Başlanması  214
2. Mevcut Kullanım Şeklinin Devamı  214
3. Emlak Vergisi Ödemeleri  215
4. İmar Programına Alınmayan Yerlerin Durumu  217
5. Muvakkat Yapı İzni Verilmesi  222
II. KAMUYA AİT TAŞINMAZLARIN DEVRİ  223
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  225
A. Tanım ve Mahiyet  225
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yetkisi  227
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Süreci ve Usulü  227
1. Hazırlık İşlemleri  228
2. Parselasyon Planlarının Yapılması  229
3. İmar Parsellerinin Tapu Sicillerine Tescili  231
D. Düzenleme Ortaklık Payı  232
1. Tanım  232
2. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanılacağı Yerler  233
3. Düzenleme Ortaklık Payı Miktarı  234
4. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  236
a. Düzenleme Ortaklık Payı Oranının Tespiti  236
b. Daha Önce Düzenleme Ortaklık Payı Alınan Taşınmazların Durumu  237
c. Daha Önce Bedelsiz Pay Alınan Taşınmazların Durumu  237
d. Bağışlanan Arazi Parçalarının Bulunması veya Kamulaştırılması Gereken Miktar Yerine İdareye Ait Taşınmazların Tahsis Edilmesi  240
e. Bir Kısmı Kamulaştırılacak Olan Taşınmazlar  241
f. Düzenlemeden Önce Umumi Hizmetlerde Kullanılan Taşınmazlar  241
g. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Taşınmazlar  242
5. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  242
6. Düzenleme Ortaklık Payının Hukuka Uygunluğu  243
E. Eksik Kalan Kısmın Tamamlanması  245
1. Eksik Kalan Kısmın Kamuya Ait Taşınmazlardan Karşılanması  245
2. Eksik Kalan Kısmın Kamulaştırma Yoluyla Tamamlanması  246
a. Kamulaştırılacak Taşınmazların Belirlenmesi  247
b. Kamulaştırma Sürecinde Başvurulabilecek Usuller  248
c. Eksik Kalan Kısmın Tamamlanması Amacıyla Yapılacak Kamulaştırmalarda Trampa Usulünün Ayırıcı Özellikleri  249
F. Umumi Hizmetlere Ayrılan Alanların Tescili  250
G. Kamu Ortaklık Payı  251
1. Tanım  251
2. Kamu Ortaklık Payına Konu Kullanımlar  252
3. Kamu Ortaklık Payı Miktarı  254
4. Kamu Ortaklık Payının Hesaplanması  254
5. Kamu Ortaklık Payının Hukuka Uygunluğu  255
H. Umumi Hizmet Alanlarına Rastlayan Ağaç ve Yapıların Durumu  256
I. İmar Parsellerine Rastlayan Ağaç ve Yapıların Durumu  258
IV. İFRAZ VE TEVHİT  262
A. Tanım  262
B. Şartlar  262
C. Yetki  264
D. Usul  266
V. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  267
VI. MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN TAŞINMAZLAR  270
Kaynakça  275
Kavramlar Dizini  279
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020