Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve İptali Davaları
Temmuz 2017 / 2. Baskı / 250 Syf.
Fiyatı: 54.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Temmuz 2015 49.90 TL 29.90 TL (%41)Sepete Ekle
   

Yaşam sürecinde herkes mirasçı ya da miras bırakan sıfatına sahip olabilir. Miras hukukunda mirasçının kazandığı mallar, miras bırakanın ise bıraktığı terekeden kaynaklanan birçok çekişmenin yoğunluğu bilinen bir gerçektir. Mirastan hakkını alamayan mirasçının bu hakkını elde etmek için öncelikle "mirasçı" olduğuna ilişkin sıfatını kanıtlaması gerekir. Mirasçılık belgesi alınmadıkça miras hukukuna ilişkin herhangi bir uyuşmazlıkta davacı ya da davalı olma ehliyetinin kanıtlandığından söz edilemez. Bu nedenle sulh hukuk mahkemesinden ya da noterden mirasçılık belgesi verilmesi yönünde istemde bulunulmalıdır.

Kitabın giriş bölümünde; miras hukukuna ilişkin kavramların "özet" anlatımı yapılmıştır.

Birinci bölümde; mirasçılık belgesi verilmesi istekleri hakkında uygulamada açılan davalar tüm yönleriyle anlatılmıştır.

İkinci bölümde ise; evvelce alınmış mirasçılık belgesinin iptali ile yenisinin verilmesine ilişkin istekler kapsamlı biçimde ifade edilmiştir.

Ek bölümde de miras hukukunda yoğun biçimde karşılaşılan dava türlerine ilişkin dilekçe örneklerine yer verilmiştir.

Bölüm sonlarında Yargıtay Kararlarına ayrıntılı olarak yer verilmek suretiyle uygulayıcılara kolaylık sağlanmıştır.

Konu Başlıkları
Miras Hukukunda Kavramların Tanımı
Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası (TMK M. 598)
Mirasçılık Belgesinin İptali ve Yenisinin Verilmesi Davası
Miras Davalarında Dava Dilekçesi Örnekleri–İçtihatlar
Barkod: 9789750243561
Yayın Tarihi: Temmuz 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 250
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş Bölümü
MİRAS HUKUKUNDA KAVRAMLARIN TANIMI
1. MEDENİ KANUN SİSTEMİ  13
2. MİRAS  13
3. MİRAS BIRAKAN  13
4. MİRASÇI  13
5. TEREKE  14
6. TEREKENİN AKTİF VE PASİFİ  14
7. NET TEREKE  15
8. KAZANDIRMA  15
9. KARMA KAZANDIRMA  15
10. HISIMLIK  15
11. ZÜMRE  15
12. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF  16
13. TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM  16
14. SAKLI PAY  16
15. SAKLI PAYLI MİRASÇI  17
16. BİRİNCİ DERECE MİRASÇI  17
17. ANA–BABANIN MİRASÇILIĞI  18
18. SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI  18
19. MİRASIN AÇILMASI VE EDİNİLMESİ  19
20. MİRASTAN YOKSUNLUK  20
21. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA  21
22. TENKİS DAVASI  21
23. TENKİS HESAPLAMASINDA SABİT ORANTI FORMÜLÜ  22
24. DENKLEŞTİRME  22
25. MİRAS HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ  22
26. MİRASTAN DOĞAN DAVALARDA YETKİ  23
27. MİRAS DAVALARINDA DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP KONUSUNUN AÇIKÇA YAZILMASI  24
28. DAVA DİLEKÇESİNDEKİ İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİNİN KABULÜ YA DA REDDİ HALİNDE KANUN YOLU  24
29. MİRAS DAVALARI  25
30. UYGULAMADA TANIMIYLA MİRAS DAVALARI VE İLGİLİ YASA MADDELERİ ÇİZELGESİ  25
31. MİRAS DAVALARINDA GÖREV  27
32. MİRAS DAVALARINDA AMAÇ  29
Birinci Bölüm
MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVASI
(TMK m. 598)
I. GİRİŞ  33
II. MİRASÇILIK BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İÇERİĞİ  34
İlgili Yasal Hükümler  36
Örnek Yasal Hükümlere Göre Miras Payları  44
ÖRNEK 1: Eş ve Altsoyun Mirasçı Olması  44
ÖRNEK 2: Eş ve Ana–Babanın Mirasçı Olması  44
ÖRNEK 3: Eş ve Büyük Ana ve Babanın Mirasçı Olması  44
ÖRNEK 4: Eş, Oğul ve Torunun Birlikte Mirasçı Olması  44
ÖRNEK 5: Eş ve Mirası Reddeden Kızın Mirasçı Olması  45
ÖRNEK 6: Ana ve Babanın Mirasçı Olması  45
ÖRNEK 7: Evlatlık–Evlat Edinen Arasındaki Miras İlişkisi  46
ÖRNEK 8: Evlatlığın Altsoyunun Evlat Edinenden Miras Hakkı  46
ÖRNEK 9: Ana Sağ, Baba Ölmüş, Babanın Altsoyunun Mirasçılığı  46
ÖRNEK 10: Kardeşlerin Mirasçılığı  47
ÖRNEK 11: Ana Baba Ortak ve Ortak Olmayan Kardeşlerin Mirasçılığı  47
ÖRNEK 12: Mirasın Ana Bir Baba Ayrı Alt Soya Kalması  48
ÖRNEK 13: Yalnızca Altsoyun Mirasçılığı  48
ÖRNEK 14: Altsoyun Yokluğunda Kardeşin Mirasçılığı  49
ÖRNEK 15: Mirastan Yoksun Olanın Mirasçılığının Kapsamı  49
ÖRNEK 16: Mirastan Çıkarılanın Alt Soyunun Mirasçılığı  49
ÖRNEK 17: Sonraki Evliliğin Ölen Eşten Gelecek Mirasa Etkisi  50
ÖRNEK 18: Mirası Reddedenin Miras Payının İntikali  50
III. KİMLER MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİNİ İSTEYEBİLİR?  50
IV. MİRASÇILIK BELGESİNİ VERMEDE YETKİLİ MAHKEME  59
V. GÖREVLİ MAHKEME  59
A. Sulh Hukuk Mahkemesi  59
B. Kadastro Mahkemesi  60
VI. NOTERLERİN MİRASÇILIK BELGESİ VERMESİ  62
VII. YARGILAMA USULÜ  66
VIII. MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  68
A. Genellikle  68
B. Nüfus Kayıtlarına İtibar Edilmesi  70
C. Ölüm Tarihi ve Anının Önemi  71
D. Yabancı Kişinin Mirasçılığı  75
E. 743 s. Medeni Kanundan Önceki Evlilikler  79
F. Evliliğin İptali Davasının Varlığı  80
G. Boşanma Kararı Kesinleşmeden Eş Ölmesinin Sağ Kalan Eşin Mirasçılığına Etkisi  81
Ğ. Yurttaşlıktan Çıkarma  88
I. Ana Rahmine Düşen Cenin  88
İ. İleride Doğacak Çocuk  88
H. Gaiplik  89
a. Gaibe Düşen Miras  89
b. Gaibin Hem Miras Bırakan, Hem Mirasçı Olması  89
c. Hazinenin İstemi  89
d. Gaibin Mirası, Güvence Karşılığı Teslim  90
e. Geri Verme  90
f. Gaiplik Kararı  91
K. Hazine ve Diğer Sosyal Kuruluşlar  92
IX. MİRASÇILIK BELGESİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR  93
A. Banka  93
B. İrs  94
C. İntikal  94
D. Alacak  95
E. Tescil  95
F. Trafik Tescil  97
G. Vergi  97
Ğ. Taraf ehliyeti  100
Yargıtay Kararları  102
İkinci Bölüm
MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ VE
YENİSİNİN VERİLMESİ DAVASI
I. GENEL OLARAK  149
II. USUL HUKUKUNA İLİŞKİN UYGULAMA  150
A. Davacı (Aktif Dava Ehliyeti)  150
B. Davalı (Pasif Dava Ehliyeti)  152
C. Dava Sırasında Taraf Koşulunun Tamamlanması  154
D. Görevli Mahkeme  156
E. Yetkili Mahkeme  157
F. İstem Kapsamı  158
G. Dava Süresi  160
Ğ. Hükmün Niteliği ve Etkisi  160
Dava Dilekçesi Ayrıntılı Örneği  161
Yargıtay Kararları  165
Ek Bölüm
MİRAS DAVALARINDA
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ–İÇTİHATLAR
1. Mirasçılık Belgesinin İptali İstemi (TMK m. 598)  187
2. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi (01.04.1974–1/2 s. İBK)  188
3. Tenkis İstemi (TMK m. 560–571)  191
4. Mirasta Denkleştirme (İade) İstemi (TMK m. 669–675)  194
5. Miras Sebebiyle İstihkak İstemi (TMK m. 637–639)  197
6. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali İstemi (TMK m. 557–559)  198
7. Miras Sözleşmesinin İptali İstemi (TMK m. 545–549)  202
8. Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptali Davası (TMK m. 510–513)  204
9. Mirastan Çıkarma Tasarrufunun İptali Davası (TMK m. 510–513)  205
10. Vasiyetnamenin İptali Davası (TMK m. 531–544; 557–559)  212
11. Belirli Mal Vasiyetinin Yerine Getirilmesi Davası (TMK m. 517–519; 600–602)  216
12. Vasiyetnamenin Açılması ve İlgililer Okunup Tebliğ Edilmesi İstemi (TMK m. 596–597)  221
13. Miras Sözleşmesinin İptali İstemi (TMK m. 572–574)  223
14. Miras Ortaklığına Temsilci Atanması İstemi (TMK m. 640–645)  224
15. Mirasçılar Arasında Payların Oluşturulmasının Yapılması İstemi (TMK m. 646–658)  226
16. Miras Payı Sözleşmesinin Geçersizliğinin Tespiti İstemi (TMK m. 676–678)  228
17. Mirasın Reddinin Tescili İstemi (TMK m. 605–618)  229
18. Terekenin Tespiti İstemi (TMK m. 589–597)  233
19. Terekenin Resmi Defterinin Tutulması İstemi (TMK m. 619–631)  235
20. Terekenin Resmen Tasfiye Edilmesi İstemi (TMK m. 632–636)  236
21. Miras Paylaşım Sözleşmesinin İptali İstemi (TMK m. 680; TBK m. 30–39)  237
22. Gaiplik Kararı Verilerek Miras Payının Teslim Edilmesi İstemi (TMK m. 32–35; 584–588)  237
23. Mirasın Resmen Yönetilmesine Karar Verilmesi İstemi (TMK m. 521–525)  238
24. Mirastan Yoksunluğun Tespiti İstemi (TMK m. 578–579)  239
Kaynakça  241
Kavramlar Dizini  243
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  245
 


Ayşe Nur Merve Yazıcı
Haziran 2018
44.90 TL
Sepete Ekle
Aytuğ Ceyhun Çakır
Mayıs 2018
80.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Mayıs 2018
99.90 TL
Sepete Ekle
Gülriz Uygur ...
Mayıs 2018
49.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş Bölümü
MİRAS HUKUKUNDA KAVRAMLARIN TANIMI
1. MEDENİ KANUN SİSTEMİ  13
2. MİRAS  13
3. MİRAS BIRAKAN  13
4. MİRASÇI  13
5. TEREKE  14
6. TEREKENİN AKTİF VE PASİFİ  14
7. NET TEREKE  15
8. KAZANDIRMA  15
9. KARMA KAZANDIRMA  15
10. HISIMLIK  15
11. ZÜMRE  15
12. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF  16
13. TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM  16
14. SAKLI PAY  16
15. SAKLI PAYLI MİRASÇI  17
16. BİRİNCİ DERECE MİRASÇI  17
17. ANA–BABANIN MİRASÇILIĞI  18
18. SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI  18
19. MİRASIN AÇILMASI VE EDİNİLMESİ  19
20. MİRASTAN YOKSUNLUK  20
21. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA  21
22. TENKİS DAVASI  21
23. TENKİS HESAPLAMASINDA SABİT ORANTI FORMÜLÜ  22
24. DENKLEŞTİRME  22
25. MİRAS HUKUKUNDAKİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ  22
26. MİRASTAN DOĞAN DAVALARDA YETKİ  23
27. MİRAS DAVALARINDA DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP KONUSUNUN AÇIKÇA YAZILMASI  24
28. DAVA DİLEKÇESİNDEKİ İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİNİN KABULÜ YA DA REDDİ HALİNDE KANUN YOLU  24
29. MİRAS DAVALARI  25
30. UYGULAMADA TANIMIYLA MİRAS DAVALARI VE İLGİLİ YASA MADDELERİ ÇİZELGESİ  25
31. MİRAS DAVALARINDA GÖREV  27
32. MİRAS DAVALARINDA AMAÇ  29
Birinci Bölüm
MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVASI
(TMK m. 598)
I. GİRİŞ  33
II. MİRASÇILIK BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İÇERİĞİ  34
İlgili Yasal Hükümler  36
Örnek Yasal Hükümlere Göre Miras Payları  44
ÖRNEK 1: Eş ve Altsoyun Mirasçı Olması  44
ÖRNEK 2: Eş ve Ana–Babanın Mirasçı Olması  44
ÖRNEK 3: Eş ve Büyük Ana ve Babanın Mirasçı Olması  44
ÖRNEK 4: Eş, Oğul ve Torunun Birlikte Mirasçı Olması  44
ÖRNEK 5: Eş ve Mirası Reddeden Kızın Mirasçı Olması  45
ÖRNEK 6: Ana ve Babanın Mirasçı Olması  45
ÖRNEK 7: Evlatlık–Evlat Edinen Arasındaki Miras İlişkisi  46
ÖRNEK 8: Evlatlığın Altsoyunun Evlat Edinenden Miras Hakkı  46
ÖRNEK 9: Ana Sağ, Baba Ölmüş, Babanın Altsoyunun Mirasçılığı  46
ÖRNEK 10: Kardeşlerin Mirasçılığı  47
ÖRNEK 11: Ana Baba Ortak ve Ortak Olmayan Kardeşlerin Mirasçılığı  47
ÖRNEK 12: Mirasın Ana Bir Baba Ayrı Alt Soya Kalması  48
ÖRNEK 13: Yalnızca Altsoyun Mirasçılığı  48
ÖRNEK 14: Altsoyun Yokluğunda Kardeşin Mirasçılığı  49
ÖRNEK 15: Mirastan Yoksun Olanın Mirasçılığının Kapsamı  49
ÖRNEK 16: Mirastan Çıkarılanın Alt Soyunun Mirasçılığı  49
ÖRNEK 17: Sonraki Evliliğin Ölen Eşten Gelecek Mirasa Etkisi  50
ÖRNEK 18: Mirası Reddedenin Miras Payının İntikali  50
III. KİMLER MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİNİ İSTEYEBİLİR?  50
IV. MİRASÇILIK BELGESİNİ VERMEDE YETKİLİ MAHKEME  59
V. GÖREVLİ MAHKEME  59
A. Sulh Hukuk Mahkemesi  59
B. Kadastro Mahkemesi  60
VI. NOTERLERİN MİRASÇILIK BELGESİ VERMESİ  62
VII. YARGILAMA USULÜ  66
VIII. MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  68
A. Genellikle  68
B. Nüfus Kayıtlarına İtibar Edilmesi  70
C. Ölüm Tarihi ve Anının Önemi  71
D. Yabancı Kişinin Mirasçılığı  75
E. 743 s. Medeni Kanundan Önceki Evlilikler  79
F. Evliliğin İptali Davasının Varlığı  80
G. Boşanma Kararı Kesinleşmeden Eş Ölmesinin Sağ Kalan Eşin Mirasçılığına Etkisi  81
Ğ. Yurttaşlıktan Çıkarma  88
I. Ana Rahmine Düşen Cenin  88
İ. İleride Doğacak Çocuk  88
H. Gaiplik  89
a. Gaibe Düşen Miras  89
b. Gaibin Hem Miras Bırakan, Hem Mirasçı Olması  89
c. Hazinenin İstemi  89
d. Gaibin Mirası, Güvence Karşılığı Teslim  90
e. Geri Verme  90
f. Gaiplik Kararı  91
K. Hazine ve Diğer Sosyal Kuruluşlar  92
IX. MİRASÇILIK BELGESİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR  93
A. Banka  93
B. İrs  94
C. İntikal  94
D. Alacak  95
E. Tescil  95
F. Trafik Tescil  97
G. Vergi  97
Ğ. Taraf ehliyeti  100
Yargıtay Kararları  102
İkinci Bölüm
MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ VE
YENİSİNİN VERİLMESİ DAVASI
I. GENEL OLARAK  149
II. USUL HUKUKUNA İLİŞKİN UYGULAMA  150
A. Davacı (Aktif Dava Ehliyeti)  150
B. Davalı (Pasif Dava Ehliyeti)  152
C. Dava Sırasında Taraf Koşulunun Tamamlanması  154
D. Görevli Mahkeme  156
E. Yetkili Mahkeme  157
F. İstem Kapsamı  158
G. Dava Süresi  160
Ğ. Hükmün Niteliği ve Etkisi  160
Dava Dilekçesi Ayrıntılı Örneği  161
Yargıtay Kararları  165
Ek Bölüm
MİRAS DAVALARINDA
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ–İÇTİHATLAR
1. Mirasçılık Belgesinin İptali İstemi (TMK m. 598)  187
2. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi (01.04.1974–1/2 s. İBK)  188
3. Tenkis İstemi (TMK m. 560–571)  191
4. Mirasta Denkleştirme (İade) İstemi (TMK m. 669–675)  194
5. Miras Sebebiyle İstihkak İstemi (TMK m. 637–639)  197
6. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali İstemi (TMK m. 557–559)  198
7. Miras Sözleşmesinin İptali İstemi (TMK m. 545–549)  202
8. Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptali Davası (TMK m. 510–513)  204
9. Mirastan Çıkarma Tasarrufunun İptali Davası (TMK m. 510–513)  205
10. Vasiyetnamenin İptali Davası (TMK m. 531–544; 557–559)  212
11. Belirli Mal Vasiyetinin Yerine Getirilmesi Davası (TMK m. 517–519; 600–602)  216
12. Vasiyetnamenin Açılması ve İlgililer Okunup Tebliğ Edilmesi İstemi (TMK m. 596–597)  221
13. Miras Sözleşmesinin İptali İstemi (TMK m. 572–574)  223
14. Miras Ortaklığına Temsilci Atanması İstemi (TMK m. 640–645)  224
15. Mirasçılar Arasında Payların Oluşturulmasının Yapılması İstemi (TMK m. 646–658)  226
16. Miras Payı Sözleşmesinin Geçersizliğinin Tespiti İstemi (TMK m. 676–678)  228
17. Mirasın Reddinin Tescili İstemi (TMK m. 605–618)  229
18. Terekenin Tespiti İstemi (TMK m. 589–597)  233
19. Terekenin Resmi Defterinin Tutulması İstemi (TMK m. 619–631)  235
20. Terekenin Resmen Tasfiye Edilmesi İstemi (TMK m. 632–636)  236
21. Miras Paylaşım Sözleşmesinin İptali İstemi (TMK m. 680; TBK m. 30–39)  237
22. Gaiplik Kararı Verilerek Miras Payının Teslim Edilmesi İstemi (TMK m. 32–35; 584–588)  237
23. Mirasın Resmen Yönetilmesine Karar Verilmesi İstemi (TMK m. 521–525)  238
24. Mirastan Yoksunluğun Tespiti İstemi (TMK m. 578–579)  239
Kaynakça  241
Kavramlar Dizini  243
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  245
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018