Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Tüketicinin Korunması Hukuku
Eylül 2018 / 4. Baskı / 416 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Sözleşmelerin kuruluşunda, sözleşmelerin yürütülmesinde ve sözleşmelerin sona ermesinde tüketicinin karşılaştığı olumsuzlukların tüketici lehine giderilmesi kanun koyucunun görevi olmalıdır. Aynı zamanda "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder" diyen Anayasamızın 172. maddesi hükmü gereği bu anayasal bir zorunluluk olarak da ortaya çıkar.

Bu bağlamda tüketicinin günlük yaşamı içinde sıkça karşılaştığı genel işlem koşulları, taksitli satışlar, tüketici kredileri, konut finansman sözleşmeleri gibi pek çok sorun söz konusudur. Bu kitapta, tüketicinin korunması hukukuna özgü olarak ortaya çıkan temel kavram ve kurumlar anlatılmaktadır.

Kitapta, lisans seviyesinde ders kitabı olarak, çeşitli kurumların sınavlarına hazırlık amacıyla ya da gündelik yaşamımızda karşılaşabilecek tüketici sorunlarına ilişkin bilgi ve çözüme ulaşabilmek için elverişli bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Konu sonlarında yer alan klasik sorular ve kitap sonunda yer alan test soruları okuyucunun okuduklarını sınamasına ve daha iyi kavrayabilmesine yardımcı olacaktır.

Konu Başlıkları
Tüketicinin Korunmasının Temelleri
Tüketicinin Korunması Hukukunun Temeli Olarak Tüketici ve Tüketici İşlemi Kavramları
Sözleşme Öncesi Aşamada Tüketicinin Korunması ve Sözleşme Özgürlüğü
Ayıplı İfa, Ürün Güvenliği ve Yiyecek Taklidi Ürünlerden Sorumluluk
TKHK'da Özel Olarak Düzenlenen Tüketici Sözleşmeleri
Diğer Tüketici Sözleşmeleri
Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması
Tüketici Kurulları
Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümü
Dilekçe Örnekleri
Barkod: 9789750250972
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 416
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Basıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  23
Giriş  25
Birinci Bölüm
TÜKETİCİNİN KORUNMASININ TEMELLERİ
§1. TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMININ ANA NİTELİKLERİ  27
I. Genel Olarak  27
II. Sözleşmenin Güçsüz Tarafı Olarak Tüketici  27
A. Ekonomik Olarak Güçsüz Sözleşme Tarafı  29
B. Zihinsel Etkinlik Açısından Güçsüz Sözleşme Tarafı  32
C. Psikolojik Açıdan Güçsüz Sözleşme Tarafı  34
III. Yasal Düzenlemeler Aracılığıyla Güçsüzün Korunması  35
IV. Piyasa Ekonomisi Açısından Tüketici  36
A. Tüketici Tarafından Yönlendirilen Klasik Piyasa Ekonomisi Modeli  36
1. Homo Economicus Olarak Tüketici  36
2. Serbest Rekabet Piyasasında Üreticinin Rolü  37
3. Serbest Rekabet Piyasasında Tam Rekabetin Gerçekleşmesi  37
4. Serbest Rekabet Piyasasının Diğer Koşullarının Gerçekleşmesi  37
B. Klasik Serbest Rekabet Piyasası Modelinin Amaca Ulaşamaması  38
C. Serbest Rekabet Düzeninde Model ve Gerçeklik Arasındaki Uyumsuzluğun Sonucu Olarak Tüketici Politikası  39
1. Serbest Rekabet Modeline Dayanan Tüketici Politikası  40
a. Tüketici Politikasının Araçları  40
aa. Yasa Koyucu Tarafından Koruma  40
bb. Rekabet Politikası  40
b. Tüketicinin Bilgilendirilmesi  41
c. Tüketicinin Eğitimi  41
2. Tüketici Politikasının Uygulayıcısı  41
V. Yasal Düzenlemeler Aracılığıyla Tüketicinin Korunması  42
VI. Tüketicinin Korunması Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi  43
VII. Tüketicinin Temel Haklarının Varlığının Kabul Edilmesi  44
A. Genel Olarak  44
B. Tüketicinin Temel Hakları  45
1. Genel Olarak  45
a. Temel Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı  45
b. Sağlık ve Güvenliğinin Korunması Hakkı  45
c. Ekonomik Çıkarlarının Korunması Hakkı  46
d. Bilgilendirilme Hakkı  46
e. Eğitilme Hakkı  46
f. Zararlarının Tazmin Edilmesi Hakkı  47
g. Temsil Edilme Hakkı  47
h. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı  48
2. TKHK ve Temel Tüketici Hakları  48
BİRİNCİ BÖLÜM SORULARI  50
İkinci Bölüm
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKUNUN TEMELİ
OLARAK TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ İŞLEMİ KAVRAMLARI
§2. TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ İŞLEMİ KAVRAMLARININ AÇIKLANMASI  51
I. Genel Olarak  51
II. Mevzuatta Tüketici ve Tüketici Sözleşmeleri Kavramlarının Tanımlanması  53
III. Tüketici Sözleşmesi (İşlemi) Kavramının Belirlenmesi  57
A. Öğretide ve Mahkeme Kararlarında Tüketici Sözleşmeleri Kavramının Tanımlanması  57
B. Tüketici Sözleşmelerinin Ayırıcı Özellikleri  59
1. Tüketici Sözleşmesinde Tüketiciye İvaz Karşılığı Bir Mal ya da Hizmet Sunulması Amaçlanmalıdır  60
2. Sözleşmenin Çeşidi ve Niteliği Belirleyici Değildir  60
3. Bir Mal veya Hizmetin Tüketicinin Özel (Kişisel) Amacını Gerçekleştirmek İçin ve Mesleki–Ticari Bir Amaç Dışında Kullanılması ya da Talep Edilmesi Gereklidir  61
İKİNCİ BÖLÜM SORULARI  65
Üçüncü Bölüm
SÖZLEŞME ÖNCESİ AŞAMADA
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
§3. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER  67
§4. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK TEMEL İLKELER  68
I. TEMEL İLKE: Tüketicinin Bilgilendirilmesi İlkesi  69
II. TEMEL İLKE: Sözleşme Koşullarının Tüketici Aleyhine Değiştirilememe Yasağı  69
III. TEMEL İLKE: Tüketiciye Ek Külfet Getirme Yasağı  70
IV. TEMEL İLKE: İşlemlerin Yazılılığı ve İspatın Düzenleyene Ait Olması İlkesi  71
V. TEMEL İLKE: Sadece Nama Yazılı Kıymetli Evrakın Düzenlenebileceği İlkesi  72
VI. TEMEL İLKE: Tüketici Borçlarında Adi Kefalet, Tüketici Alacaklarında Müteselsil Kefalet İlkesi  73
VII. TEMEL İLKE: Tüketici Aleyhine Bileşik Faiz Yasağı  74
VIII. TEMEL İLKE: Katılım Bankalarını Kapsama İlkesi  75
§5. SÖZLEŞME ÖNCESİ AŞAMADA TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER  75
I. Genel Olarak  75
II. Sözleşme Özgürlüğü (Akit Serbestisi) İlkesi ve Bu İlkenin Tüketicinin Korunması Amacıyla Sınırlandırılması  78
III. Sergilenen Malın Satışından Kaçınılamayacağına İlişkin Düzenleme  80
IV. Ismarlanmamış Mal veya Hizmetlere İlişkin Düzenleme  82
V. Genel İşlem Şartları ve Haksız Şartlar Alanında Tüketicinin Korunması  84
A. Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şart  85
1. Genel İşlem Koşulları Kavramı  86
2. Genel İşlem Koşulları ile Sözleşme Özgürlüğü ve Sözleşme Adaleti İlkeleri Arasındaki İlişki  87
a. Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi  88
b. Genel İşlem Koşullarının Bireysel Sözleşmeye Dâhil Olması  90
c. Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması  93
d. Sözleşme Koşullarının Tek Taraflı Değiştirilmesini Sağlayacak Koşulların Yasak Olması  94
e. Dürüstlük Kurallarına Aykırı Koşulların Geçersizliği  95
B. Haksız Şart Örnekleri  96
1. Genel Olarak  96
2. Yönetmelikte Belirtilen Haksız Şart Örnekleri  97
VI. Piramit Satış Sistemleri  99
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  101
Dördüncü Bölüm
AYIPLI İFA, ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE
YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLERDEN SORUMLULUK
§6. AYIPLI İFAYA KARŞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI  103
I. Ayıba Karşı Tekeffül (Nitelik Yönünden Kötü İfadan Sorumluluk)  104
A. Genel Olarak  104
B. Satım Sözleşmesinde Ayıba Karşı Tekeffül  104
1. Tanım  105
a. Genel Olarak  105
b. Satıcının Ayıba karşı Tekeffül Borcuna İlişkin Olarak Öğretide Yapılan Tanımlar  105
2. Ayıp Türleri  108
a. Maddi Ayıp  108
b. Hukuki Ayıp  108
c. Ekonomik Ayıp  110
3. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Hukukî Niteliği  110
4. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Maddi ve Biçimsel Koşulları  111
a. İfa  111
b. Satılanın Ayıplı Olması  112
aa. “Zikir ve Vaat” Olunan Niteliklerde Ayıp Yönünden  112
bb. Bulunması Gerekli Niteliklerde Ayıp Yönünden  113
c. Biçimsel Koşullar  114
aa. Alıcının Malı Muayene (Yoklama) Külfeti  114
bb. Alıcının Ayıbı İhbar Külfeti  115
C. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ayıpla İlgili Düzenlemesi  115
1. Yeni Düzenlemede “Nitelik” Kavramının Somutlaştırılması  115
2. Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Sınırlandırılması  116
3. Ayıp Dolayısıyla Tüketiciye Tanınan Hakların Kullanılması  118
a. İspat Yükü  118
b. Tüketicinin Seçimlik Hakları  119
aa. Genel Olarak  119
i. Tüketicinin Malı Geri Vererek Ödediği Bedeli İsteme Hakkı (Sözleşmeden Dönme)  120
ii. Tüketicinin Ayıbın Neden Olduğu Değer Kaybının Bedelden İndirilmesini İsteme Hakkı (Bedelde İndirim)  121
iii. Tüketicinin Malı Geri Vererek Değiştirilmesini İsteme Hakkı (Malın Ayıpsız Misli ile Değiştirilmesi)  123
iv. Tüketicinin Ayıplı Malın Ücretsiz Olarak Onarılmasını İsteme Hakkı (Ücretsiz Onarım)  124
bb. Seçimlik Hakların Kullanılma Zamanı  126
c. Tazminat İsteme Hakkı  127
4. Ayıplı Olduğu Bilinen Mallardan Doğan Sorumluluğun Kapsamı  128
II. TKHK ile TBK’dan Doğan Hakların Yarışması  129
A. Yanılma Aldatma Hükümleri  129
B. Kötü İfa (Borcu Gereği Gibi İfa Etmeme)  130
C. Miktar Eksiklikleri  131
III. Ayıplı Hizmet  131
A. Ayıplı Hizmet Tanımı  131
B. Ayıplı Hizmetten Sorumluluk  133
C. Ayıplı Hizmet Halinde Tüketicinin Sahibi Olduğu Seçimlik Haklar  134
D. Ayıplı Hizmetten Sorumlulukta Zamanaşımı  135
§7. YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI  136
§8. YAPIMCININ ÜRÜN GÜVENLİĞİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU  138
I. Genel Olarak  138
II. Yapımcının Sorumluluğuna İlişkin Uygulanması Gereken Hükümler  139
III. Yapımcı ve Yapımcı Gibi Sorumlu Tutulan Kişilerin Belirlenmesi  144
IV. Ürün ve Güvenli Ürün Kavramları  145
V. Ayıplı (Bozuk) Ürün Kavramı  146
1. Yapım Hataları  149
2. Fabrikasyon Hataları  149
3. Yönerge Hataları (Uyarma, Aydınlatma ve Kullanım Talimatlarında Eksiklik)  150
4. Ürünü İzleme ve Gözetleme Hataları  150
5. Bilim ve Tekniğin Gelişimi Sonucu Saptanan Bozukluklar  150
VI. Zarar  151
VII. İlliyet Bağı  152
VIII. Yapımcının Sorumluluğunun Ortadan Kalkması  153
IX. Yapımcının Diğer Zararlardan Sorumluluğu  154
X. Zamanaşımı  157
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  158
Beşinci Bölüm
TKHK’DA ÖZEL OLARAK DÜZENLENEN
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ
§9. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ  161
I. Giriş  161
II. Taksitle Satış Sözleşmesinin Tanımı ve İçeriği  162
A. Bedele İlişkin Unsur  164
B. Şekle İlişkin Unsur  165
III. Taksitle Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  166
IV. Taksitle Satış Sözleşmesinin Kurulması ve Hükümleri  167
A. Sözleşmenin Tarafları ve Tarafların Ehliyeti  167
B. Sözleşmenin Konusu  168
C. Sözleşmenin Şekli ve İçeriği  169
V. Taksitlerin Kambiyo Senetlerine Bağlanmış Olması Hususu  173
VI. Tüketicinin Taksitle Satış Sözleşmesinden Cayma Hakkı (Tüketicinin Geri Alma Hakkı)  174
VII. Muacceliyet Kaydı ve Tüketicinin Temerrüdü  177
A. Genel Olarak  177
B. Erken Ödeme  182
C. Diğer Hususlar  183
§10. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ  184
I. Genel Olarak  184
II. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Tanımı ve Konusu  184
III. Sözleşmenin Tarafları ve Şekli  185
IV. Kredi Verenin Tüketiciyi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü  185
V. Tüketicinin Cayma Hakkı  186
VI. Faiz Oranı  187
VII. Sözleşmede Değişiklik Yapılması ve Erken Ödeme  188
VIII. Tüketicinin Taksitleri Ödemede Temerrüde Düşmesi  190
IX. Tüketici Kredilerinde Sigorta Yaptırılması  191
X. Bağlı Krediler  192
XI. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Güvence İle İlgili Diğer Düzenlemeler  195
§11. KREDİ KARTLARI  196
I. Genel Olarak  196
II. Kredi Kartı Sözleşmesinin Şekli ve Zorunlu İçeriği  197
III. Kredi Kartlarında Üyelik Aidatı  199
§12. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ  200
I. Genel Olarak  200
II. Tanım  201
III. Konut Finansman Sözleşmesi Olarak Kabul Edilen Sözleşmeler  202
A. Konut Edinmeye Yönelik Finansal Kiralama Sözleşmesi  202
B. Konut Edinmeye Yönelik Konut Kredisi Sözleşmesi  202
C. Genel Amaçlı İpotekli Krediler  203
D. Yeniden Yapılandırma  203
E. Konut Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması  204
1. Konut Finansmanı Sözleşmesinin Kurulması Aşamasında Tüketicinin Korunması  204
a. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu  204
b. Sözleşmenin Şekli  204
2. Konut Finansmanı Sözleşmesi Kurulduktan Sonra Tüketicinin Korunması  204
a. Temerrüt  204
b. Faiz Oranı  206
c. Erken Ödeme  207
d. Sigorta Yaptırılması  209
3. Bağlı Kredilerde Tüketicinin Korunması  209
§13. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİ  211
I. Genel Olarak  211
II. Şekil Şartı  213
A. Teminat  214
B. Cayma Hakkı  216
C. Konutun Teslimi  218
D. Sözleşmeden Dönme  219
E. Diğer Hususlar  220
BEŞİNCİ BÖLÜM SORULARI  222
Altıncı Bölüm
DİĞER TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ
§14. İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER  225
I. İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde (Kapı Önü İşlemlerinde) Tüketicinin Korunması  225
II. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerle İlgili Düzenlemenin Uygulama Alanı  226
III. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmenin Özellikleri  229
A. Tüketicinin Sözleşme Öncesi Bilgilendirilmesi Gereği  229
B. Satıcı ve Sağlayıcının Yetkili Olması  229
C. Sözleşmenin Şekli  230
D. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği  231
E. Cayma (Geri Alma) Hakkı  233
§15. DOĞRUDAN SATIŞ SİSTEMİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI  237
I. Genel Olarak  237
II. Doğrudan Satışa İlişkin Temel İlke ve Esaslar  237
§16. MESAFELİ SÖZLEŞMELER  238
I. Genel Olarak  238
II. Mesafeli Sözleşme Kavramı  239
A. Tüketiciyi Bilgilendirme Zorunluluğu  241
B. Ön Bilgilendirme Yöntemi  243
C. Ön Bilgilerin Teyidi  244
III. Mesafeli Satışların İfası  244
IV. Zarardan Sorumluluk  245
V. İlave Ödemeler  245
VI. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü  246
VII. Cayma Hakkı  246
VIII. Mal ve Hizmet Satışına İnternet Üzerinden Aracılık Edenlerin Sorumlulukları  248
§17. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER  249
I. Finansal Hizmet ve Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Satış Kavramları  249
II. Tüketicinin Bilgilendirilmesi Zorunluluğu  250
III. Sözleşme Bilgilerinin Tüketiciye Sunulması Sorumluluğu  252
IV. Yazılı Belge Talebi ve Hizmet Alma Vasıtasının Değiştirilmesi İmkânı  253
V. Cayma Hakkı  254
VI. Sözleşmenin Uzaktan İletişim Vasıtasıyla Sonlandırılması İmkânı  255
§18. DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ  256
I. Devre Tatil Sözleşmeleri Kavramı  256
II. Sözleşmeye Konu Olan Hakkın Niteliği  256
III. Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmesi Kavramı  257
IV. Tüketicilere Ön Bilgilendirme Formu Verilmesini Gerektiren Haller  257
V. Sözleşme Tarihinin Tüketici Tarafından Atılmasının Sağlanması Sorumluluğu  258
VI. Cayma Hakkı  259
VII. Bağlı Kredi Olması Halinde Cayma Hakkının Etkisi  259
§19. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ  260
§20. ABONELİK SÖZLEŞMELERİ  264
I. Genel Olarak  264
II. Abonelik Sözleşmelerinin Kurulması ve Uzatılması  265
IV. Abonelik Sözleşmelerinin Feshi  270
§21. SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARI  271
ALTINCI BÖLÜM SORULARI  274
Yedinci Bölüm
TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE
MENFAATLERİNİN KORUNMASI
§22. FİYAT ETİKETİ  277
§23. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU  279
§24. GARANTİ BELGESİ  281
I. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı  283
II. Tüketicinin Sahip Olduğu Diğer Seçimlik Haklar  284
§25. İHTİYARİ GARANTİ  285
§26. SATIŞ SONRASI HİZMETLER  286
§27. TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ  291
§28. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ  291
§29. TİCARİ REKLAM  291
I. Genel Olarak  291
A. Aldatıcı Reklam  294
B. Diğer Kanun Hükümleriyle Koruma  296
C. Karşılaştırmalı Reklam  297
II. Haksız Ticari Uygulamalar  298
YEDİNCİ BÖLÜM SORULARI  303
Sekizinci Bölüm
TÜKETİCİ KURULLARI
§30. TÜKETİCİ KONSEYİ  305
§31. REKLAM KONSEYİ  306
§32. REKLAM KURULU  307
SEKİZİNCİ BÖLÜM SORULARI  309
Dokuzuncu Bölüm
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ
§33. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  311
§34. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ  314
I. Kuruluşu ve Görev Alanı  314
II. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru  315
III. Karar ve Karara İtiraz  320
§35. TEST, MUAYENE VE ANALİZLER  321
§36. ÜRETİMİN VEYA SATIŞIN DURDURULMASI VE MALIN TOPLATILMASI  322
§37. DENETİM  323
§38. TÜKETİCİ ÜRÜNÜ VE HİZMET DENETİMİ  323
§39. CEZA HÜKÜMLERİ  324
§40. CEZALARDA YETKİ VE İTİRAZ  326
DOKUZUNCU BÖLÜM SORULARI  328
Onuncu Bölüm
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
I. Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi  331
II. Tüketici Mahkemesine Başvuru Formu  332
III. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararına Karşı Tüketici Mahkemesine İtiraz Dilekçesi  334
IV. Kapıdan satış sözleşmesi için cayma bildirimi formu  336
V. Mesafeli Satış Sözleşmesi İçin Cayma Bildirimi Formu  337
VI. Devre Tatil Sözleşmesi İçin Cayma Bildirimi Formu  338
VII. Tüketici Mahkemesine Kararına Karşı Temyiz Başvurusu Dilekçesi  339
VIII. Klonlanmış Cep Telefonu İçin Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi  341
IX. Şikâyette Taksit Ödeme Emrine Karşı Tüketici Mahkemesine Tedbir Talepli Başvuru Formu  342
EK–1: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  345
EK–2: YARGITAY DAİRE KARARLARI  361
EK–3: DANIŞTAY KARARI  373
TEST SORULARI  385
Kaynakça  399
Kavram Dizini  409
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Basıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  23
Giriş  25
Birinci Bölüm
TÜKETİCİNİN KORUNMASININ TEMELLERİ
§1. TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAVRAMININ ANA NİTELİKLERİ  27
I. Genel Olarak  27
II. Sözleşmenin Güçsüz Tarafı Olarak Tüketici  27
A. Ekonomik Olarak Güçsüz Sözleşme Tarafı  29
B. Zihinsel Etkinlik Açısından Güçsüz Sözleşme Tarafı  32
C. Psikolojik Açıdan Güçsüz Sözleşme Tarafı  34
III. Yasal Düzenlemeler Aracılığıyla Güçsüzün Korunması  35
IV. Piyasa Ekonomisi Açısından Tüketici  36
A. Tüketici Tarafından Yönlendirilen Klasik Piyasa Ekonomisi Modeli  36
1. Homo Economicus Olarak Tüketici  36
2. Serbest Rekabet Piyasasında Üreticinin Rolü  37
3. Serbest Rekabet Piyasasında Tam Rekabetin Gerçekleşmesi  37
4. Serbest Rekabet Piyasasının Diğer Koşullarının Gerçekleşmesi  37
B. Klasik Serbest Rekabet Piyasası Modelinin Amaca Ulaşamaması  38
C. Serbest Rekabet Düzeninde Model ve Gerçeklik Arasındaki Uyumsuzluğun Sonucu Olarak Tüketici Politikası  39
1. Serbest Rekabet Modeline Dayanan Tüketici Politikası  40
a. Tüketici Politikasının Araçları  40
aa. Yasa Koyucu Tarafından Koruma  40
bb. Rekabet Politikası  40
b. Tüketicinin Bilgilendirilmesi  41
c. Tüketicinin Eğitimi  41
2. Tüketici Politikasının Uygulayıcısı  41
V. Yasal Düzenlemeler Aracılığıyla Tüketicinin Korunması  42
VI. Tüketicinin Korunması Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi  43
VII. Tüketicinin Temel Haklarının Varlığının Kabul Edilmesi  44
A. Genel Olarak  44
B. Tüketicinin Temel Hakları  45
1. Genel Olarak  45
a. Temel Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı  45
b. Sağlık ve Güvenliğinin Korunması Hakkı  45
c. Ekonomik Çıkarlarının Korunması Hakkı  46
d. Bilgilendirilme Hakkı  46
e. Eğitilme Hakkı  46
f. Zararlarının Tazmin Edilmesi Hakkı  47
g. Temsil Edilme Hakkı  47
h. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı  48
2. TKHK ve Temel Tüketici Hakları  48
BİRİNCİ BÖLÜM SORULARI  50
İkinci Bölüm
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKUNUN TEMELİ
OLARAK TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ İŞLEMİ KAVRAMLARI
§2. TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ İŞLEMİ KAVRAMLARININ AÇIKLANMASI  51
I. Genel Olarak  51
II. Mevzuatta Tüketici ve Tüketici Sözleşmeleri Kavramlarının Tanımlanması  53
III. Tüketici Sözleşmesi (İşlemi) Kavramının Belirlenmesi  57
A. Öğretide ve Mahkeme Kararlarında Tüketici Sözleşmeleri Kavramının Tanımlanması  57
B. Tüketici Sözleşmelerinin Ayırıcı Özellikleri  59
1. Tüketici Sözleşmesinde Tüketiciye İvaz Karşılığı Bir Mal ya da Hizmet Sunulması Amaçlanmalıdır  60
2. Sözleşmenin Çeşidi ve Niteliği Belirleyici Değildir  60
3. Bir Mal veya Hizmetin Tüketicinin Özel (Kişisel) Amacını Gerçekleştirmek İçin ve Mesleki–Ticari Bir Amaç Dışında Kullanılması ya da Talep Edilmesi Gereklidir  61
İKİNCİ BÖLÜM SORULARI  65
Üçüncü Bölüm
SÖZLEŞME ÖNCESİ AŞAMADA
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
§3. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEMELER  67
§4. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK TEMEL İLKELER  68
I. TEMEL İLKE: Tüketicinin Bilgilendirilmesi İlkesi  69
II. TEMEL İLKE: Sözleşme Koşullarının Tüketici Aleyhine Değiştirilememe Yasağı  69
III. TEMEL İLKE: Tüketiciye Ek Külfet Getirme Yasağı  70
IV. TEMEL İLKE: İşlemlerin Yazılılığı ve İspatın Düzenleyene Ait Olması İlkesi  71
V. TEMEL İLKE: Sadece Nama Yazılı Kıymetli Evrakın Düzenlenebileceği İlkesi  72
VI. TEMEL İLKE: Tüketici Borçlarında Adi Kefalet, Tüketici Alacaklarında Müteselsil Kefalet İlkesi  73
VII. TEMEL İLKE: Tüketici Aleyhine Bileşik Faiz Yasağı  74
VIII. TEMEL İLKE: Katılım Bankalarını Kapsama İlkesi  75
§5. SÖZLEŞME ÖNCESİ AŞAMADA TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER  75
I. Genel Olarak  75
II. Sözleşme Özgürlüğü (Akit Serbestisi) İlkesi ve Bu İlkenin Tüketicinin Korunması Amacıyla Sınırlandırılması  78
III. Sergilenen Malın Satışından Kaçınılamayacağına İlişkin Düzenleme  80
IV. Ismarlanmamış Mal veya Hizmetlere İlişkin Düzenleme  82
V. Genel İşlem Şartları ve Haksız Şartlar Alanında Tüketicinin Korunması  84
A. Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şart  85
1. Genel İşlem Koşulları Kavramı  86
2. Genel İşlem Koşulları ile Sözleşme Özgürlüğü ve Sözleşme Adaleti İlkeleri Arasındaki İlişki  87
a. Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi  88
b. Genel İşlem Koşullarının Bireysel Sözleşmeye Dâhil Olması  90
c. Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması  93
d. Sözleşme Koşullarının Tek Taraflı Değiştirilmesini Sağlayacak Koşulların Yasak Olması  94
e. Dürüstlük Kurallarına Aykırı Koşulların Geçersizliği  95
B. Haksız Şart Örnekleri  96
1. Genel Olarak  96
2. Yönetmelikte Belirtilen Haksız Şart Örnekleri  97
VI. Piramit Satış Sistemleri  99
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  101
Dördüncü Bölüm
AYIPLI İFA, ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE
YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLERDEN SORUMLULUK
§6. AYIPLI İFAYA KARŞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI  103
I. Ayıba Karşı Tekeffül (Nitelik Yönünden Kötü İfadan Sorumluluk)  104
A. Genel Olarak  104
B. Satım Sözleşmesinde Ayıba Karşı Tekeffül  104
1. Tanım  105
a. Genel Olarak  105
b. Satıcının Ayıba karşı Tekeffül Borcuna İlişkin Olarak Öğretide Yapılan Tanımlar  105
2. Ayıp Türleri  108
a. Maddi Ayıp  108
b. Hukuki Ayıp  108
c. Ekonomik Ayıp  110
3. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Hukukî Niteliği  110
4. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Maddi ve Biçimsel Koşulları  111
a. İfa  111
b. Satılanın Ayıplı Olması  112
aa. “Zikir ve Vaat” Olunan Niteliklerde Ayıp Yönünden  112
bb. Bulunması Gerekli Niteliklerde Ayıp Yönünden  113
c. Biçimsel Koşullar  114
aa. Alıcının Malı Muayene (Yoklama) Külfeti  114
bb. Alıcının Ayıbı İhbar Külfeti  115
C. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ayıpla İlgili Düzenlemesi  115
1. Yeni Düzenlemede “Nitelik” Kavramının Somutlaştırılması  115
2. Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Sınırlandırılması  116
3. Ayıp Dolayısıyla Tüketiciye Tanınan Hakların Kullanılması  118
a. İspat Yükü  118
b. Tüketicinin Seçimlik Hakları  119
aa. Genel Olarak  119
i. Tüketicinin Malı Geri Vererek Ödediği Bedeli İsteme Hakkı (Sözleşmeden Dönme)  120
ii. Tüketicinin Ayıbın Neden Olduğu Değer Kaybının Bedelden İndirilmesini İsteme Hakkı (Bedelde İndirim)  121
iii. Tüketicinin Malı Geri Vererek Değiştirilmesini İsteme Hakkı (Malın Ayıpsız Misli ile Değiştirilmesi)  123
iv. Tüketicinin Ayıplı Malın Ücretsiz Olarak Onarılmasını İsteme Hakkı (Ücretsiz Onarım)  124
bb. Seçimlik Hakların Kullanılma Zamanı  126
c. Tazminat İsteme Hakkı  127
4. Ayıplı Olduğu Bilinen Mallardan Doğan Sorumluluğun Kapsamı  128
II. TKHK ile TBK’dan Doğan Hakların Yarışması  129
A. Yanılma Aldatma Hükümleri  129
B. Kötü İfa (Borcu Gereği Gibi İfa Etmeme)  130
C. Miktar Eksiklikleri  131
III. Ayıplı Hizmet  131
A. Ayıplı Hizmet Tanımı  131
B. Ayıplı Hizmetten Sorumluluk  133
C. Ayıplı Hizmet Halinde Tüketicinin Sahibi Olduğu Seçimlik Haklar  134
D. Ayıplı Hizmetten Sorumlulukta Zamanaşımı  135
§7. YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI  136
§8. YAPIMCININ ÜRÜN GÜVENLİĞİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU  138
I. Genel Olarak  138
II. Yapımcının Sorumluluğuna İlişkin Uygulanması Gereken Hükümler  139
III. Yapımcı ve Yapımcı Gibi Sorumlu Tutulan Kişilerin Belirlenmesi  144
IV. Ürün ve Güvenli Ürün Kavramları  145
V. Ayıplı (Bozuk) Ürün Kavramı  146
1. Yapım Hataları  149
2. Fabrikasyon Hataları  149
3. Yönerge Hataları (Uyarma, Aydınlatma ve Kullanım Talimatlarında Eksiklik)  150
4. Ürünü İzleme ve Gözetleme Hataları  150
5. Bilim ve Tekniğin Gelişimi Sonucu Saptanan Bozukluklar  150
VI. Zarar  151
VII. İlliyet Bağı  152
VIII. Yapımcının Sorumluluğunun Ortadan Kalkması  153
IX. Yapımcının Diğer Zararlardan Sorumluluğu  154
X. Zamanaşımı  157
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORULARI  158
Beşinci Bölüm
TKHK’DA ÖZEL OLARAK DÜZENLENEN
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ
§9. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ  161
I. Giriş  161
II. Taksitle Satış Sözleşmesinin Tanımı ve İçeriği  162
A. Bedele İlişkin Unsur  164
B. Şekle İlişkin Unsur  165
III. Taksitle Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  166
IV. Taksitle Satış Sözleşmesinin Kurulması ve Hükümleri  167
A. Sözleşmenin Tarafları ve Tarafların Ehliyeti  167
B. Sözleşmenin Konusu  168
C. Sözleşmenin Şekli ve İçeriği  169
V. Taksitlerin Kambiyo Senetlerine Bağlanmış Olması Hususu  173
VI. Tüketicinin Taksitle Satış Sözleşmesinden Cayma Hakkı (Tüketicinin Geri Alma Hakkı)  174
VII. Muacceliyet Kaydı ve Tüketicinin Temerrüdü  177
A. Genel Olarak  177
B. Erken Ödeme  182
C. Diğer Hususlar  183
§10. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ  184
I. Genel Olarak  184
II. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Tanımı ve Konusu  184
III. Sözleşmenin Tarafları ve Şekli  185
IV. Kredi Verenin Tüketiciyi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü  185
V. Tüketicinin Cayma Hakkı  186
VI. Faiz Oranı  187
VII. Sözleşmede Değişiklik Yapılması ve Erken Ödeme  188
VIII. Tüketicinin Taksitleri Ödemede Temerrüde Düşmesi  190
IX. Tüketici Kredilerinde Sigorta Yaptırılması  191
X. Bağlı Krediler  192
XI. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Güvence İle İlgili Diğer Düzenlemeler  195
§11. KREDİ KARTLARI  196
I. Genel Olarak  196
II. Kredi Kartı Sözleşmesinin Şekli ve Zorunlu İçeriği  197
III. Kredi Kartlarında Üyelik Aidatı  199
§12. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ  200
I. Genel Olarak  200
II. Tanım  201
III. Konut Finansman Sözleşmesi Olarak Kabul Edilen Sözleşmeler  202
A. Konut Edinmeye Yönelik Finansal Kiralama Sözleşmesi  202
B. Konut Edinmeye Yönelik Konut Kredisi Sözleşmesi  202
C. Genel Amaçlı İpotekli Krediler  203
D. Yeniden Yapılandırma  203
E. Konut Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması  204
1. Konut Finansmanı Sözleşmesinin Kurulması Aşamasında Tüketicinin Korunması  204
a. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu  204
b. Sözleşmenin Şekli  204
2. Konut Finansmanı Sözleşmesi Kurulduktan Sonra Tüketicinin Korunması  204
a. Temerrüt  204
b. Faiz Oranı  206
c. Erken Ödeme  207
d. Sigorta Yaptırılması  209
3. Bağlı Kredilerde Tüketicinin Korunması  209
§13. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİ  211
I. Genel Olarak  211
II. Şekil Şartı  213
A. Teminat  214
B. Cayma Hakkı  216
C. Konutun Teslimi  218
D. Sözleşmeden Dönme  219
E. Diğer Hususlar  220
BEŞİNCİ BÖLÜM SORULARI  222
Altıncı Bölüm
DİĞER TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ
§14. İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER  225
I. İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde (Kapı Önü İşlemlerinde) Tüketicinin Korunması  225
II. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerle İlgili Düzenlemenin Uygulama Alanı  226
III. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmenin Özellikleri  229
A. Tüketicinin Sözleşme Öncesi Bilgilendirilmesi Gereği  229
B. Satıcı ve Sağlayıcının Yetkili Olması  229
C. Sözleşmenin Şekli  230
D. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği  231
E. Cayma (Geri Alma) Hakkı  233
§15. DOĞRUDAN SATIŞ SİSTEMİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI  237
I. Genel Olarak  237
II. Doğrudan Satışa İlişkin Temel İlke ve Esaslar  237
§16. MESAFELİ SÖZLEŞMELER  238
I. Genel Olarak  238
II. Mesafeli Sözleşme Kavramı  239
A. Tüketiciyi Bilgilendirme Zorunluluğu  241
B. Ön Bilgilendirme Yöntemi  243
C. Ön Bilgilerin Teyidi  244
III. Mesafeli Satışların İfası  244
IV. Zarardan Sorumluluk  245
V. İlave Ödemeler  245
VI. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü  246
VII. Cayma Hakkı  246
VIII. Mal ve Hizmet Satışına İnternet Üzerinden Aracılık Edenlerin Sorumlulukları  248
§17. FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER  249
I. Finansal Hizmet ve Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Satış Kavramları  249
II. Tüketicinin Bilgilendirilmesi Zorunluluğu  250
III. Sözleşme Bilgilerinin Tüketiciye Sunulması Sorumluluğu  252
IV. Yazılı Belge Talebi ve Hizmet Alma Vasıtasının Değiştirilmesi İmkânı  253
V. Cayma Hakkı  254
VI. Sözleşmenin Uzaktan İletişim Vasıtasıyla Sonlandırılması İmkânı  255
§18. DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ  256
I. Devre Tatil Sözleşmeleri Kavramı  256
II. Sözleşmeye Konu Olan Hakkın Niteliği  256
III. Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmesi Kavramı  257
IV. Tüketicilere Ön Bilgilendirme Formu Verilmesini Gerektiren Haller  257
V. Sözleşme Tarihinin Tüketici Tarafından Atılmasının Sağlanması Sorumluluğu  258
VI. Cayma Hakkı  259
VII. Bağlı Kredi Olması Halinde Cayma Hakkının Etkisi  259
§19. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ  260
§20. ABONELİK SÖZLEŞMELERİ  264
I. Genel Olarak  264
II. Abonelik Sözleşmelerinin Kurulması ve Uzatılması  265
IV. Abonelik Sözleşmelerinin Feshi  270
§21. SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON UYGULAMALARI  271
ALTINCI BÖLÜM SORULARI  274
Yedinci Bölüm
TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE
MENFAATLERİNİN KORUNMASI
§22. FİYAT ETİKETİ  277
§23. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU  279
§24. GARANTİ BELGESİ  281
I. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı  283
II. Tüketicinin Sahip Olduğu Diğer Seçimlik Haklar  284
§25. İHTİYARİ GARANTİ  285
§26. SATIŞ SONRASI HİZMETLER  286
§27. TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ  291
§28. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ  291
§29. TİCARİ REKLAM  291
I. Genel Olarak  291
A. Aldatıcı Reklam  294
B. Diğer Kanun Hükümleriyle Koruma  296
C. Karşılaştırmalı Reklam  297
II. Haksız Ticari Uygulamalar  298
YEDİNCİ BÖLÜM SORULARI  303
Sekizinci Bölüm
TÜKETİCİ KURULLARI
§30. TÜKETİCİ KONSEYİ  305
§31. REKLAM KONSEYİ  306
§32. REKLAM KURULU  307
SEKİZİNCİ BÖLÜM SORULARI  309
Dokuzuncu Bölüm
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ
§33. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  311
§34. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ  314
I. Kuruluşu ve Görev Alanı  314
II. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru  315
III. Karar ve Karara İtiraz  320
§35. TEST, MUAYENE VE ANALİZLER  321
§36. ÜRETİMİN VEYA SATIŞIN DURDURULMASI VE MALIN TOPLATILMASI  322
§37. DENETİM  323
§38. TÜKETİCİ ÜRÜNÜ VE HİZMET DENETİMİ  323
§39. CEZA HÜKÜMLERİ  324
§40. CEZALARDA YETKİ VE İTİRAZ  326
DOKUZUNCU BÖLÜM SORULARI  328
Onuncu Bölüm
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
I. Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi  331
II. Tüketici Mahkemesine Başvuru Formu  332
III. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararına Karşı Tüketici Mahkemesine İtiraz Dilekçesi  334
IV. Kapıdan satış sözleşmesi için cayma bildirimi formu  336
V. Mesafeli Satış Sözleşmesi İçin Cayma Bildirimi Formu  337
VI. Devre Tatil Sözleşmesi İçin Cayma Bildirimi Formu  338
VII. Tüketici Mahkemesine Kararına Karşı Temyiz Başvurusu Dilekçesi  339
VIII. Klonlanmış Cep Telefonu İçin Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi  341
IX. Şikâyette Taksit Ödeme Emrine Karşı Tüketici Mahkemesine Tedbir Talepli Başvuru Formu  342
EK–1: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  345
EK–2: YARGITAY DAİRE KARARLARI  361
EK–3: DANIŞTAY KARARI  373
TEST SORULARI  385
Kaynakça  399
Kavram Dizini  409
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019