Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hukuk Davaları – 2
Sulh Hukuk – Kadastro Mahkemesi Davaları
 (Yazar-Editör),  (Yazar-Editör),  (Yazar-Editör),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Editör),  (Editör),  (Editör)
Nisan 2016 / 1. Baskı / 568 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 150.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Önsöz;

ODTÜ İşletme Bölümünün efsane hocası Muhan Soysal ile ilgili şöyle bir olay anlatılır;

Derslerinde öğrencilerini şaşırtarak önemli hayat dersleri vermeyi adet edinmiş olan Muhan Hoca bir gün anfide derse başladığında tahtaya Picasso'nun aşağıda gördüğünüz tablosunu yansıtır.

Tüm öğrenciler tabloya bakar, fakat kübik tarzdaki bu sürrealist resimde sanatla ilgilenmeyenlerin anlayabileceği çok az şey vardır. Bozuk perspektifli bir oda, sarı uzun saçlı yaratığa benzeyen bir şey. Etrafında başka yaratıklar, yerde yine bir yaratık ve arkadaki şekli bozuk içi parlak dikdörtgenin içinde başka bir şeyler daha.

Bir süre hiç bir şey söylemeden sınıfı izleyen hoca, Picasso'nun resmini alıp, yerine aşağıda gördüğünüz Velazquez'in "Las Meninas" tablosunu koyar. Bu resimde dadıları sandalyede oturan sarı uzun saçlı bir aristokrat kızın saçını tararken yerde köpeği yatmaktadır. Babası arkasından ışık sızan kapıdan kızını izlemektedir.

Sınıf ancak ikinci resmi görünce Picasso'nun resmindeki öğelerin ne olduğunu ve bu resmin Velazquez'in tablosuna gönderme olarak yapılmış olduğunu farkeder. Ve Muhan Hoca hiç unutulamayacak dersini verir.

"Hayatta hiç birşey Velazquez'in resmi kadar belirgin ve net değildir. İş hayatı gerçekleri Picasso'nun resmindeki gibi şekil değiştirmiş olarak gösterir. Picasso'nun resmine bakıp, Velazquez'in resmini görebilenler başarılı olacak, diğerleri kübik şekillere bakıp yanlış anlamlar çıkarmaktan gerçekleri göremeyecek."

Hukukta da hiçbir dava Velazquez'in resmindeki kadar net ve anlaşılır değildir. Diğer taraftan yeni HMK'nın, dava açılırken en geniş perspektiften bakılarak büyük resmin görülmesini beklemesi, hukukçuların eski HUMK alışkanlıklarından kurtularak davayı tek bir dilekçeyle eksiksiz ve doğru olarak açmalarını zorunlu kılmaktadır.

Her ne kadar size tam bir Velazquez tablosu göstermek gibi iddiamız olmasa da, eksik parçaları tamamlamanıza yardımcı olacak bir kaynak sunarak ele aldığınız davayı baştan itibaren doğru ve eksiksiz kurgulamanıza destek olmak istedik.

Bu doğrultuda kitabımızda yurtdışında çok başarılı örneklerini gördüğümüz ancak ülkemizde ilk defa uygulanan kolektif bir çalışma usulünü benimseyerek hakim, avukat, akademisyen, icra müdürü gibi çok farklı bilgi ve deneyime sahip 35 değerli hukukçu ve 6 editörü bir araya getirdik. Böylece aynı kitap içerisinde doktrin ve uygulamanın bir arada okuyucularımıza ulaşmasını amaçladık.

Piyasada bulunan klasik hukuk kitaplarında yer alan madde sistematiğinin HMK'nın davayı ele alış biçimine çok uygun olmadığını düşünerek, kitabın bölümlerini, yargılama safahatına uygun bir şekilde ve davalar arasında bağlantı kurarak tasnifledik. Bu sayede yoğun çalışma temponuzda vakit kaybetmeden aradığınız bilgiye hızla ulaşmanızı sağlayarak üzerinizdeki yükü hafifletmeyi hedefledik.

Renkli başlıklandırma ve farklı ikonlar kullanılarak hazırladığımız kitabımızda, "Ek Bilgi" ikonu ile belirtilen paragraflarda konuya ilişkin önemli, ayırıcı ek bilgi teşkil eden hususları; "Uyarı" ikonu ile belirtilen paragraflar ise dikkat edilmesi gereken kritik bilgileri gösterdik. Ayrıca "Örnek" ikonu ile belirtilen paragraflarda da; kanun metinleri içerisinde soyut kalan kısımları uygulama örnekleri ile somutlaştırdık. Tabii ki bir hukuk kitabının vazgeçilmezi olarak Yargıtay kararlarına da özetleyerek yer verdik, ancak bu kararların doğrudan davada tereddüt yaratan noktaları aydınlatacak emsal kararlar olmasına azami dikkat gösterdik. Bölümlerin sonunda verdiğimiz, her dava tipine ilişkin örnek dava dilekçeleri ile hazırlayacağınız dava dilekçesinin temelini oluşturmak istedik.

Kitabımızın;

İlk cildi; bir davanın nasıl açılması gerektiği ve usule ilişkin bilgileri kapsamakta olup, üst mahkemeler olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ni inceleyip bu mahkemelerdeki davalar ile dava sürecini incelemektedir.

İkinci cildi; Sulh Hukuk Mahkemesini tanıtarak, bu mahkemenin görev alanı olan Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklanan Davalar ile Kira Hukukundan ve Vesayet Hukukundan Kaynaklanan Davaları kapsamaktadır. Bu ciltte ağırlıklı olarak Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alanına girmekle birlikte Asliye Hukuk Mahkemesinde de açılabilen Miras Hukukundan Kaynaklanan davalar da incelenmiştir.

Üçüncü cildi; Asliye Hukuk Mahkemesini ve bu mahkemede görülen davaları kapsamaktadır. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'ndaki sistematik benimsenen ciltte, tüm dava tipleri bu doğrultuda tasniflenerek incelenmiştir.

Dördüncü cildi; Aile Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi ve Kadastro Mahkemesi ve bu mahkemelerde görülen davaları kapsamlı olarak incelemektedir.

Son cilt olan beşinci cildi ise; İcra ve İflas Dairesini tanıtarak, bu dairede yapılan işlemleri uygulamada kullanılan formlarla birlikte kapsamlı olarak açıklamakta, devamında ise İcra Mahkemesi tanıtılarak mahkemede görülün davalar incelemektedir.

Şimdilik 5 ciltten oluşan bu eser, hali hazırdaki ciltlerin genişlemesi veya yeni ciltler ilave edilmesiyle büyümeye devam edecek ve "Yaşayan" bir kaynak olacaktır. Bu nedenle gerek okuyucu, gerekse ileride kitabın yazarlarından biri olarak her türlü katkı ve önerilerinizi aşağıdaki e-posta adresinden bize iletmenizi bekliyoruz.

Ülkemizde yayını ilk kez gerçekleşen bu farklı eserin, hukuk camiasındaki etkisini merakla bekliyor ve hukukçulara mesleki açıdan çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz.

Konu Başlıkları
Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar, Efrail AYDEMİR – Çilem BAHADIR – Mutlu DİNÇ – Mahir Ersin GERMEÇ – Zelal NARÇİN – Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ
Miras Hukukundan Kaynaklanan Davalar, Erhan GÜNAY
Kadastro Mahkemesinde Görülen Davalar, Gülçin ŞEREF SÜER
Barkod: 9789750237324
Yayın Tarihi: Nisan 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 568
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Yazar Özgeçmişleri  5
Önsöz  9
Kısaltmalar  27
5. KISIM:  SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR
Efrail AYDEMİR  
Çilem BAHADIR  
Mutlu DİNÇ  
Mahir ERSİN GERMEÇ  
Zelal NARÇİN  
Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ  
I. Sulh Hukuk Mahkemesi  29
A. Giriş  29
B. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu  30
C. Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görevli Personel  31
D. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevleri  31
II. Kısıtlama ve Vasi Tayini  32
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  32
B. Görev  34
C. Yetki  34
D. Davacı–Davalı  35
E. İspat ve Deliller  35
F. Yargılama Usulü  36
G. Kısa Bilgi  37
1. Kısıtlama Nedenleri  37
2. Vasi Atama  37
3. Geçici Önlemler  38
4. Göreve Başlama  39
5. Vasinin Görevleri  40
6. Sorumluluk  41
III. Kira İlişkisinden Kaynaklanan Davalar  44
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  44
B. Görev (HMK m.4)  48
C. Yetki (HMK m.5–19)  49
D. Kira ile İlgili Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görev ve Yetki (HMK m.382–384)  49
E. Davacı – Davalı  51
F. Deliller  52
G. Yargılama Usulü  52
H. Kısa Bilgi  54
1. Kira Süresinin Sona Ermesi (TBK m.300, 327–329, 347, 367–368)  55
a. Belirli Süreli Kira  55
b. Belirli Olmayan Süreli Kira  55
2. Kiralananın Teslim Edilmemesi veya Geç Teslimi (TBK m.301)  60
a. Kiralananın Geç Teslimi  60
b. Kiralananın Hiç Teslim Edilmemesi  60
3. Kiralananın Ayıplı Olması (TBK m.304–308)  63
4. Kiranın Tapu Siciline İşlenmesi (TBK m.312)  67
5. Kira Bedelinde Direnim Nedeniyle Fesih (TBK m.314–315, 362)  69
6. Binada Oturanlara ve Komşulara Saygısızlık, Kiralanana Zarar Verilmesi (TBK m.316)  71
7. Kiralananın Hor Kullanılması (TBK m.316/1, 334, 114/2)  74
8. Kiralananda Değer Artış Farkı (TBK m.321, 373/3)  77
9. Alt Kira ve Kiranın Devri (TBK m.322–323)  80
a. Alt Kira  80
b. Kiranın Devri  80
10. Kiralananın Süre Bitiminden Önce Geri Verilmesi (TBK m.325)  83
11. Önemli Nedenlerle Fesih (TBK m.331, 369)  86
12. Kiralananın Eski Hale Getirilmesi (TBK m.334/1)  89
13. Kirada Hapis Hakkı (TBK m.336 vd.)  92
14. Kira İlişkisinde Güvence Parası (TBK m.342)  95
15. Kira İlişkisinde Hava Parası (TBK m.27, 343)  97
16. Kira Bedelinin Belirlenmesi (TBK m.344–345)  100
17. Kira Parasının Uyarlanması (TBK m.344/son, 138)  103
18. Kirada Ceza Koşulu (TBK m.179, 346)  106
19. Kiralananın Aile Konutu Olması (TBK m.349, TMK m.194)  108
20. Gereksinim Nedeniyle Fesih (TBK m.350/1)  110
21. Yeniden İnşa ve İmar Nedeniyle Fesih (TBK m.350/2)  112
22. Edinim Nedeniyle Fesih (TBK m.351)  115
23. Yazılı Üstlenme Nedeniyle Tahliye (TBK m.352/1)  118
24. İki Haklı Uyarı Nedeniyle Fesih (TBK m.352/2)  120
25. Kiracının Konut Sahibi Olması (TBK m.352/3)  123
26. Yeniden Kiralama Yasağı (TBK m.355)  126
IV. Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanmasından Kaynaklanan Davalar  129
A. Giriş  129
B. Görev  130
C. Yetki  132
D. Davacı – Davalı  133
1. Dava Açma Hakkı (Aktif Husumet Ehliyeti)  133
a. Kat Maliklerinin Dava Hakkı  134
b. Kat Maliki Olmayanların Dava Hakkı  135
c. Yöneticinin Dava Hakkı  139
2. Pasif Husumet Ehliyeti  141
a. Haksız Eylemlerle İlgili Anlaşmazlıklarda  141
b. Tazminat ve Alacakla İlgili Anlaşmazlıklarda  142
c. Toplantı ve Kurul Kararlarının İptali İstemlerinde  143
E. Dava Hakkını Kullanma Süresi  145
F. Kanıtlama Araçları – Deliller  146
G. Yargılama Usulü  148
1. Uyuşmazlığı İnceleme Evresi  148
2. Hâkimin Kararı  149
a. Kararın Kaynağı  149
b. Kararın Niteliği  149
3. Kararın Yerine Getirilmesi İçin Süre  150
4. Hâkimin Kararının Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı  151
a. Hukuki Yaptırımlar  151
b. Para Cezası Yaptırımı  152
V. Kat Mülkiyeti Kanunu Uyarınca Toplu Yapı Yönetimleri Olağanüstü  
Kat Malikler Kurulu Kararlarının İptali Davası  167
A. Giriş  167
B. Görev  169
C. Yetki  169
D. Davacı – Davalı  169
E. İlgili Mevzuat  170
F. Zamanaşımı Süreleri  170
G. Kanıtlama Araçları/ Deliller  171
H. İhtiyati Tedbirler  172
6. KISIM:  MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
Erhan GÜNAY  
I. Giriş  185
II. İlgili Mevzuat  194
III. Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası (TMK m.510–513)  196
A. Giriş  196
B. Mirastan Çıkarma Sebepleri  197
C. Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri  200
D. Davada Usul Hükümleri  201
1. Görev  201
2. Yetki  201
3. Davacı – Davalı  201
4. İstek Şekli  202
5. Kanıtlama Araçları – Deliller  202
6. Hükmün Etkisi  203
E. Yargıtay Kararları  204
IV. Belirli Mal Vasiyetinin Yerine Getirilmesi Davası  
(TMK m.517–519, 600–602)  209
A. Giriş  209
B. Vasiyeti yerine getirme görevlisi  211
1. Atanma ve Ehliyeti  211
2. Görev ve Yetkileri  212
3. Görevin Sona Ermesi  213
4. Denetlenmesi ve Sorumluluğu  213
C. Davada Usul Hükümleri  214
A. Görev  214
B. Yetki  214
3. Davacı–Davalı  215
4. Dava Süresi (Zamanaşımı)  215
5. İstem Konusu  216
D. Alacaklı Haklarının Durumu  216
E. Belirli Mal Bırakma  217
F. Kanıtlama Araçları–Deliller  218
G. Yargıtay Kararları  219
V. Önmirasçı/Artmirasçı Atanmasından Kaynaklanan Dava  
(TMK m.520–525)  222
A. Giriş  222
1. Mirasın Art Mirasçıya Geçişi  224
2. Güvence  225
3. Hükümleri  225
B. Davada Usul Hükümleri  226
1. Görev  226
2. Yetki  226
3. Davacı – Davalı  226
4. İstem Konusu  227
C. Kanıtlama Araçları – Deliller  227
D. Yargıtay Kararları  228
VI. Vasiyetnamenin İptali Davası (TMK m.531–544, 557–558)  230
A. Giriş  230
1. Vasiyetin Şekilleri  230
2. Vasiyetten Dönme  234
B. Davada Usul Hükümleri  235
1. Dava Açma Koşulları  235
2. Görev  236
3. Yetki  236
4. Davacı – Davalı  236
5. İstem Konusu  236
6. Dava Süresi  236
C. Kanıtlama Araçları – Deliller  237
D. Yargıtay Kararları  238
VII. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması Davası (TMK m.545–549)  248
A. Giriş  248
1. Miras Sözleşmesinde Şekil  248
2. Miras Sözleşmesinin Niteliği  249
3. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması  249
B. Davada Usul Hükümleri  250
1. Görev  250
2. Yetki  250
3. Davacı – Davalı  251
4. Dava Açma Koşulları  251
C. Kanıtlama Araçları – Deliller  251
D. Yargıtay Kararları  252
VIII. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası (TMK m.557–559)  254
A. Giriş  254
B. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptaline İlişkin Davanın Sebepleri  254
C. Davada Usul Hükümleri  257
1. Görev  257
2. Yetki  257
3. Davacı – Davalı  257
4. Dava Konusu  258
5. Hak Düşürücü Süreler  258
D. İptal Kararının İçeriği ve Etkisi  259
E. Yargıtay Kararları  260
IX. Mirasta Tenkis (İndirim) Davası (TMK m.560–571)  263
A. Giriş  263
B Tenkise Tabi Tasarruflar  264
1. Saklı Payı Zedeleyen Belirli Mal Vasiyetinin Tenkisi  267
2. Hayat Sigortalarında Sigorta Alacağının Tenkisi  269
3. İntifa Hakkı ve İrat Borcunun Tenkisi  269
4. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Tenkis  270
C. Tenkiste Tertip ve Sıra  271
1. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Tertip ve Sıra  271
2. Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisinde Tertip ve Sıra  272
D. Örnekli Tenkis Hesaplamaları  273
E. Tenkiste Geri Verme  277
1. Sağlar Arası Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  277
2. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  277
F. Tenkis Davası ile Muris Muvazaası Davası Arasındaki Farklılıklar  278
G. Davada Usul Hükümleri  280
1. Görev  280
2. Yetki  280
3. Davacı – Davalı  280
4. Kanıtlama Araçları – Deliller  283
5. Hak Düşürücü Süreler  283
6. İstek Kapsamı  284
H. Tenkis Kararının İçeriği  285
I. Yargıtay Kararları  286
X. Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar (TMK m.572–574)  291
A. Giriş  291
B. Miras Bırakanın Sağlığında Mallarını Vermesi Durumu  291
1. Resmi Defter Düzenlenmesini İsteme Hakkı  291
2. Kısmi Devir veya Sonradan Edinilen Mallar Yönüyle Kapsam  292
3. Atanmış Mirasçının Mirasçılarına Hak ve Borçların Geçmesi  292
4. Mirastan Feragat Durumunda Tenkis İstemi  293
5. Feragat Nedeni ile Terekeden Alacaklı Olanları Durumu  293
C. Miras Sözleşmeleri  294
1. Olumlu Miras Sözleşmesi  294
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi  294
D. Davada Usul Hükümleri  295
1. Görev  295
2. Yetki  295
3. Davacı – Davalı  296
4. Kanıtlama Araçları – Deliller  296
5. Hak Düşürücü Süreler  296
6. İstek Kapsamı  296
E. Yargıtay Kararları  297
XI. Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davası (TMK m.578–579)  300
A. Giriş  300
1. Mirastan Yoksunluk Sebepleri  300
2. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları  301
B. Davada Usul Hükümleri  302
1. Görev  303
2. Yetki  303
3. Davacı – Davalı  303
4. İstek Kapsamı  303
5. Hukuki Sonuçları  303
C. Yargılama Safhası  304
D. Kanıtlama Araçları – Deliller  304
E. Yargıtay Kararları  305
XII. Muris ve Mirasçının Gaipliğinden Doğan Davalar  
(TMK m.32–35, 584–588)  307
A. Giriş  307
B. Gaiplikle İlgili Yasal Hükümler  307
C. Gaibin Mirasının Geçişi  309
1. Güvence Karşılığı Teslim  309
2. Geri Verme  310
3. Gaibe Düşen Miras  310
4. Gaibin Hem Miras Bırakan, Hem Mirasçı Olması  311
5. Hazinenin İstemi  311
D. Kayıt Maliki ile Murisin Aynı Kişi Olduğunun Tespiti İsteği  311
E. Davada Usul Hükümleri  312
1. Görev  312
2. Yetki  312
3. Davacı – Davalı  313
4. İstek Kapsamı  313
F. Yargılama Safhası  313
G. Kanıtlama Araçları – Deliller  314
H. Yargıtay Kararları  315
XIII. Terekenin Korunması Önlemine İlişkin Dava (TMK m.589–597)  319
A. Giriş  319
B. Davada Usul Hükümleri  320
1. Görev  320
2. Yetki  320
3. Davacı – Davalı  320
4. İsteğe Konu Önlem Türü  320
5. Dava Türü  321
C. Koruma Önlem Türleri  321
1. Defter Tutma  321
2. Mühürleme  322
3. Terekenin Resmen Yönetilmesi  322
D. Vasiyetname ile İlgili İşlemler  325
E. Yargıtay Kararları  327
XIV. Vasiyetnamenin Açılıp İlgililere Okunduğunun Tespiti Davası  
(TMK m.596–597)  331
A. Giriş  331
B. Davada Usul Hükümleri  331
1. Görev  331
2. Yetki  331
3. Davacı – Davalı  331
4. İstek Kapsamı  331
C. Vasiyetnamenin Sulh Hakimine Tesliminde Alınacak Önlemler  332
D. Vasiyetnamenin Açılması  332
E. Vasiyetnamenin İlgili Kısmının Onaylı Örneğinin Tebliği veya İlan Yolu ile Tebliğ  333
F. Yargıtay Kararları  333
XV. Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Belgenin İptali Davaları (TMK m.598)  336
A. Giriş  336
B. Mirasçılık Belgesini Talep Edebilecek Kişiler  338
C. Davada Usul Hükümleri  339
1. Görev  339
2. Yetki  340
D. Yargılama Usulü  340
1. Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davalarında Dikkat Edilecek Hususlar  341
2. Mirasçılık Belgesinin Sağladığı Yararlar  346
E. Mirasçılık Belgesinin İptali Davaları  347
1. Davacı – Davalı  347
2. Görev  349
3. Yetki  350
4. İstem Kapsamı  350
F. Yargıtay Kararları  351
XVI. Mirasın Reddinden Kaynaklanan Davalar (TMK m.605–618)  358
A. Giriş  358
B. Mirasta Ret Hakkı  358
C. Rette Süre  359
D. Reddin Çeşitleri  361
E. Reddin Şekli  363
F. Mirası Reddin Hüküm ve Sonuçları  364
1. Yasal Mirasçılardan Biri veya Birkaçı Tarafından Ret  364
2. Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmesi  365
3. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Mirasın Reddi  365
4. Mirasçının Ret Süresi İçinde, Mirası Reddetmeden Ölmesi Hali  367
G. Mirasçıların Alacaklılarının Korunması  367
1. Reddin İptali Davasının Koşulları  368
2. Davada Usul Hükümleri  368
a. Görev  368
b. Yetki  369
c. Davacı – Davalı  369
d. İstek Kapsamı  369
e. İspat Yükü  370
f. Dava Süresi  370
H. Mirasın Reddi Halinde Miras Bırakanın Alacaklılarının Korunması  370
1. Reddin İptali Davasının Koşulları  371
2. Davada Usul Hükümleri  371
a. Görev  371
b. Yetki  372
c. Davacı – Davalı  372
d. İstek Kapsamı  372
e. Hükmün Etkisi  372
I. Yargıtay Kararları  372
XVII. Miras Paylaşım Sözleşmesinin Geçersizliğine İlişkin Dava  
(TMK m.680, TBK m.30–39)  377
A. Giriş  377
B. Sözleşmenin Bozulması Sebepleri  377
1. Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Sebepler  377
2. Miras Sözleşmesinden Kaynaklanan Bozma Sebepleri  378
C. Davada Usul Hükümleri  379
1. Görev  379
2. Yetki  379
3. Davacı – Davalı  379
4. İspat Yükü  379
D. Kanıtlama Araçları – Deliller  379
E. Yargılama Usulü  380
F. Yargıtay Kararları  381
XVIII. Mirasın Defterinin Tutulmasına İlişkin Dava (TMK m.619–631)  383
A. Giriş  383
B. Resmi Defter Tutma Koşulları  383
1. Defter Tutma Talebine Hakkı Olan Mirasçılar  383
2. Defter Tutma Süresi  384
C. Görev ve Yetki  385
D. Resmi Defter Tutmada Usul  385
E. Defter Tutma Sırasında Mirasçıların Hukuksal Durumu  386
F. Defter Tutmanın Sonuçları  387
G. Resmi Deftere Göre Kabulün Sonuçları  388
H. Yargıtay Kararları  389
XIX. Terekede Resmi Tasfiye İstemine İlişkin Dava (TMK m.632–636)  391
A. Giriş  391
B. Resmi Tasfiyenin Koşulları  391
C. Davada Usul Hükümleri  392
1. Görev  392
2. Yetki  393
3. Davacı – Davalı  393
4. Dava Süresi  393
D. Resmi Tasfiyede Yönetim  393
E. Resmi Tasfiye Çeşitleri  394
F. Yargıtay Kararları  395
XX. Miras Sebebiyle İstihkak Davası (TMK m.637–639)  398
A. Giriş  398
B. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Koşulları  400
C. Davada Usul Hükümleri  402
1. Görev  402
2. Yetki  402
3. Davacı – Davalı  404
4. Kanıt Yükü  405
5. Zamanaşımı  406
D. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Hükümleri  408
1. Sorumluluk  408
E. Yargıtay Kararları  410
XXI. Miras Ortaklığından Kaynaklanan Davalar (TMK m.640–645)  412
A. Giriş  412
B. Terekeye Temsilci Atanması İstemi  413
C. Temsilci Atanma Koşulu  414
D. Yargılama  414
E. Paylaşmayı İsteme Hakkı  415
F. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi  419
G. Mirasçıları Çağırma ve İtiraz Olanağı Tanıma  420
H. Karar  420
I. Yargıtay Kararları  421
XXII. Miras Paylaşımının Nasıl Yapılacağından Kaynaklanan Davalar  
(TMK m.646–658)  428
A. Giriş  428
B. Paylaşma Kuralları  429
C. Paylaşmanın Gerçekleşmesi  431
1. Mirasçıların Eşitliği  431
2. Tereke Borçlarından Sorumluluk ve Rücu  431
3. Payların Oluşturulması  432
4. Bazı Malların Özgülenmesi ve Satılması  433
5. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi  434
6. Özellikleri Olan Eşya  434
7. Taşınmazlar  435
8. Tarımsal İşletmeler  435
D. Yargıtay Kararları  438
XXIII. Mirasta Denkleştirme (İade) Davası (TMK m.669–675)  441
A. Giriş  441
B. Denkleştirmenin Konusu  441
C. Denkleştirmenin Koşulları  442
D. Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar  444
E. Denkleştirme Davasında Usul Hükümleri  446
1. Görev  446
2. Yetki  446
3. Davacı – Davalı  446
4. İspat Yükü  448
5. İstek Şekli  449
6. Zamanaşımı  450
F. Denkleştirme Şekli  450
G. Mirasta Tenkis ile Denkleştirme Davasının Farkları  452
H. Yargıtay Kararları  454
XXIV. Miras Payının Temlikinden Kaynaklanan Davalar (TMK m.676–678)  459
A. Giriş  459
B. Paylaşma Sözleşmesi  459
C. Mirasçıların Birbirlerine Karşı Sorumluluğu  462
D. Mirasçıların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu  462
E. Yargıtay Kararları  464
XXV. Mirastan Satış Görünümüyle Mal Kaçırma Davası  
(Tapulu Taşınmazlarda Muris Muvazaası) (1.4.1974–1/2 s. İBK)  473
A. Giriş  473
1. Hukuksal Dayanak  475
B. Davada Usul Hükümleri  477
1. Görev  477
2. Yetki  478
3. Davacı – Davalı  479
4. Dava Açma Süresi  487
5. Kanıtlama Araçları Deliller  487
C. Muris Muvazaasının İstisnaları  490
1. Elden (Gizli) Bağış Olgusu  490
2. Denkleştirmeye Tabi Bağış  491
3. Evlilik Sözleşmesindeki Bağış ya da Bağış Vaadi  491
4. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Varlığı  491
5. Kadastro Tespiti Sırasında Murisin İrade Beyanı  492
6. Tapusuz Taşınmazlar ve Taşınır Mallarda  493
7. Murisin Evlat Edinmesine Karşı Çıkan Mirasçıların Muvazaa İddiası  493
8. Murisin Borçlandırıcı İşlem Yapması  494
D. Yargılama Usulü  495
1. Davada İstem Kapsamı  495
2. Dava Değeri  501
3. Kararın Niteliği  502
E. Yargıtay Kararları  503
7. KISIM:  KADASTRO MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
Gülçin ŞEREF SÜER  
I. Giriş ve İlgili Mevzuat  509
II. Davacı – Davalı  510
III. Görev  510
IV. Yetki  512
V. Yargılama Usulü  512
A. Kadastro Mahkemelerine Gelen Davalarda Yapılacak İşlemler  512
B. Adli Tatil  514
C. Vekalet Ücreti  514
D. Keşif  515
E. Kesin Süre  517
F. Feragat, Kabul, Sulh  518
G. Kesin Hüküm  518
H. Yasa Yolları  518
1. Temyiz  519
2. Karar Düzeltme  519
3. Yargılamanın Yenilenmesi  519
Kaynakça  555
İçtihat Dizini  557
Dilekçe Dizini  561
Kavram Dizini  565
  

İÇİNDEKİLER
Yazar Özgeçmişleri  5
Önsöz  9
Kısaltmalar  27
5. KISIM:  SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR
Efrail AYDEMİR  
Çilem BAHADIR  
Mutlu DİNÇ  
Mahir ERSİN GERMEÇ  
Zelal NARÇİN  
Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ  
I. Sulh Hukuk Mahkemesi  29
A. Giriş  29
B. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu  30
C. Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görevli Personel  31
D. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevleri  31
II. Kısıtlama ve Vasi Tayini  32
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  32
B. Görev  34
C. Yetki  34
D. Davacı–Davalı  35
E. İspat ve Deliller  35
F. Yargılama Usulü  36
G. Kısa Bilgi  37
1. Kısıtlama Nedenleri  37
2. Vasi Atama  37
3. Geçici Önlemler  38
4. Göreve Başlama  39
5. Vasinin Görevleri  40
6. Sorumluluk  41
III. Kira İlişkisinden Kaynaklanan Davalar  44
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  44
B. Görev (HMK m.4)  48
C. Yetki (HMK m.5–19)  49
D. Kira ile İlgili Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görev ve Yetki (HMK m.382–384)  49
E. Davacı – Davalı  51
F. Deliller  52
G. Yargılama Usulü  52
H. Kısa Bilgi  54
1. Kira Süresinin Sona Ermesi (TBK m.300, 327–329, 347, 367–368)  55
a. Belirli Süreli Kira  55
b. Belirli Olmayan Süreli Kira  55
2. Kiralananın Teslim Edilmemesi veya Geç Teslimi (TBK m.301)  60
a. Kiralananın Geç Teslimi  60
b. Kiralananın Hiç Teslim Edilmemesi  60
3. Kiralananın Ayıplı Olması (TBK m.304–308)  63
4. Kiranın Tapu Siciline İşlenmesi (TBK m.312)  67
5. Kira Bedelinde Direnim Nedeniyle Fesih (TBK m.314–315, 362)  69
6. Binada Oturanlara ve Komşulara Saygısızlık, Kiralanana Zarar Verilmesi (TBK m.316)  71
7. Kiralananın Hor Kullanılması (TBK m.316/1, 334, 114/2)  74
8. Kiralananda Değer Artış Farkı (TBK m.321, 373/3)  77
9. Alt Kira ve Kiranın Devri (TBK m.322–323)  80
a. Alt Kira  80
b. Kiranın Devri  80
10. Kiralananın Süre Bitiminden Önce Geri Verilmesi (TBK m.325)  83
11. Önemli Nedenlerle Fesih (TBK m.331, 369)  86
12. Kiralananın Eski Hale Getirilmesi (TBK m.334/1)  89
13. Kirada Hapis Hakkı (TBK m.336 vd.)  92
14. Kira İlişkisinde Güvence Parası (TBK m.342)  95
15. Kira İlişkisinde Hava Parası (TBK m.27, 343)  97
16. Kira Bedelinin Belirlenmesi (TBK m.344–345)  100
17. Kira Parasının Uyarlanması (TBK m.344/son, 138)  103
18. Kirada Ceza Koşulu (TBK m.179, 346)  106
19. Kiralananın Aile Konutu Olması (TBK m.349, TMK m.194)  108
20. Gereksinim Nedeniyle Fesih (TBK m.350/1)  110
21. Yeniden İnşa ve İmar Nedeniyle Fesih (TBK m.350/2)  112
22. Edinim Nedeniyle Fesih (TBK m.351)  115
23. Yazılı Üstlenme Nedeniyle Tahliye (TBK m.352/1)  118
24. İki Haklı Uyarı Nedeniyle Fesih (TBK m.352/2)  120
25. Kiracının Konut Sahibi Olması (TBK m.352/3)  123
26. Yeniden Kiralama Yasağı (TBK m.355)  126
IV. Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulanmasından Kaynaklanan Davalar  129
A. Giriş  129
B. Görev  130
C. Yetki  132
D. Davacı – Davalı  133
1. Dava Açma Hakkı (Aktif Husumet Ehliyeti)  133
a. Kat Maliklerinin Dava Hakkı  134
b. Kat Maliki Olmayanların Dava Hakkı  135
c. Yöneticinin Dava Hakkı  139
2. Pasif Husumet Ehliyeti  141
a. Haksız Eylemlerle İlgili Anlaşmazlıklarda  141
b. Tazminat ve Alacakla İlgili Anlaşmazlıklarda  142
c. Toplantı ve Kurul Kararlarının İptali İstemlerinde  143
E. Dava Hakkını Kullanma Süresi  145
F. Kanıtlama Araçları – Deliller  146
G. Yargılama Usulü  148
1. Uyuşmazlığı İnceleme Evresi  148
2. Hâkimin Kararı  149
a. Kararın Kaynağı  149
b. Kararın Niteliği  149
3. Kararın Yerine Getirilmesi İçin Süre  150
4. Hâkimin Kararının Yerine Getirilmemesinin Yaptırımı  151
a. Hukuki Yaptırımlar  151
b. Para Cezası Yaptırımı  152
V. Kat Mülkiyeti Kanunu Uyarınca Toplu Yapı Yönetimleri Olağanüstü  
Kat Malikler Kurulu Kararlarının İptali Davası  167
A. Giriş  167
B. Görev  169
C. Yetki  169
D. Davacı – Davalı  169
E. İlgili Mevzuat  170
F. Zamanaşımı Süreleri  170
G. Kanıtlama Araçları/ Deliller  171
H. İhtiyati Tedbirler  172
6. KISIM:  MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
Erhan GÜNAY  
I. Giriş  185
II. İlgili Mevzuat  194
III. Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası (TMK m.510–513)  196
A. Giriş  196
B. Mirastan Çıkarma Sebepleri  197
C. Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri  200
D. Davada Usul Hükümleri  201
1. Görev  201
2. Yetki  201
3. Davacı – Davalı  201
4. İstek Şekli  202
5. Kanıtlama Araçları – Deliller  202
6. Hükmün Etkisi  203
E. Yargıtay Kararları  204
IV. Belirli Mal Vasiyetinin Yerine Getirilmesi Davası  
(TMK m.517–519, 600–602)  209
A. Giriş  209
B. Vasiyeti yerine getirme görevlisi  211
1. Atanma ve Ehliyeti  211
2. Görev ve Yetkileri  212
3. Görevin Sona Ermesi  213
4. Denetlenmesi ve Sorumluluğu  213
C. Davada Usul Hükümleri  214
A. Görev  214
B. Yetki  214
3. Davacı–Davalı  215
4. Dava Süresi (Zamanaşımı)  215
5. İstem Konusu  216
D. Alacaklı Haklarının Durumu  216
E. Belirli Mal Bırakma  217
F. Kanıtlama Araçları–Deliller  218
G. Yargıtay Kararları  219
V. Önmirasçı/Artmirasçı Atanmasından Kaynaklanan Dava  
(TMK m.520–525)  222
A. Giriş  222
1. Mirasın Art Mirasçıya Geçişi  224
2. Güvence  225
3. Hükümleri  225
B. Davada Usul Hükümleri  226
1. Görev  226
2. Yetki  226
3. Davacı – Davalı  226
4. İstem Konusu  227
C. Kanıtlama Araçları – Deliller  227
D. Yargıtay Kararları  228
VI. Vasiyetnamenin İptali Davası (TMK m.531–544, 557–558)  230
A. Giriş  230
1. Vasiyetin Şekilleri  230
2. Vasiyetten Dönme  234
B. Davada Usul Hükümleri  235
1. Dava Açma Koşulları  235
2. Görev  236
3. Yetki  236
4. Davacı – Davalı  236
5. İstem Konusu  236
6. Dava Süresi  236
C. Kanıtlama Araçları – Deliller  237
D. Yargıtay Kararları  238
VII. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması Davası (TMK m.545–549)  248
A. Giriş  248
1. Miras Sözleşmesinde Şekil  248
2. Miras Sözleşmesinin Niteliği  249
3. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması  249
B. Davada Usul Hükümleri  250
1. Görev  250
2. Yetki  250
3. Davacı – Davalı  251
4. Dava Açma Koşulları  251
C. Kanıtlama Araçları – Deliller  251
D. Yargıtay Kararları  252
VIII. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası (TMK m.557–559)  254
A. Giriş  254
B. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptaline İlişkin Davanın Sebepleri  254
C. Davada Usul Hükümleri  257
1. Görev  257
2. Yetki  257
3. Davacı – Davalı  257
4. Dava Konusu  258
5. Hak Düşürücü Süreler  258
D. İptal Kararının İçeriği ve Etkisi  259
E. Yargıtay Kararları  260
IX. Mirasta Tenkis (İndirim) Davası (TMK m.560–571)  263
A. Giriş  263
B Tenkise Tabi Tasarruflar  264
1. Saklı Payı Zedeleyen Belirli Mal Vasiyetinin Tenkisi  267
2. Hayat Sigortalarında Sigorta Alacağının Tenkisi  269
3. İntifa Hakkı ve İrat Borcunun Tenkisi  269
4. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve Tenkis  270
C. Tenkiste Tertip ve Sıra  271
1. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Tertip ve Sıra  271
2. Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisinde Tertip ve Sıra  272
D. Örnekli Tenkis Hesaplamaları  273
E. Tenkiste Geri Verme  277
1. Sağlar Arası Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  277
2. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisinde Geri Verme Yükümlülüğü  277
F. Tenkis Davası ile Muris Muvazaası Davası Arasındaki Farklılıklar  278
G. Davada Usul Hükümleri  280
1. Görev  280
2. Yetki  280
3. Davacı – Davalı  280
4. Kanıtlama Araçları – Deliller  283
5. Hak Düşürücü Süreler  283
6. İstek Kapsamı  284
H. Tenkis Kararının İçeriği  285
I. Yargıtay Kararları  286
X. Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar (TMK m.572–574)  291
A. Giriş  291
B. Miras Bırakanın Sağlığında Mallarını Vermesi Durumu  291
1. Resmi Defter Düzenlenmesini İsteme Hakkı  291
2. Kısmi Devir veya Sonradan Edinilen Mallar Yönüyle Kapsam  292
3. Atanmış Mirasçının Mirasçılarına Hak ve Borçların Geçmesi  292
4. Mirastan Feragat Durumunda Tenkis İstemi  293
5. Feragat Nedeni ile Terekeden Alacaklı Olanları Durumu  293
C. Miras Sözleşmeleri  294
1. Olumlu Miras Sözleşmesi  294
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi  294
D. Davada Usul Hükümleri  295
1. Görev  295
2. Yetki  295
3. Davacı – Davalı  296
4. Kanıtlama Araçları – Deliller  296
5. Hak Düşürücü Süreler  296
6. İstek Kapsamı  296
E. Yargıtay Kararları  297
XI. Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davası (TMK m.578–579)  300
A. Giriş  300
1. Mirastan Yoksunluk Sebepleri  300
2. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları  301
B. Davada Usul Hükümleri  302
1. Görev  303
2. Yetki  303
3. Davacı – Davalı  303
4. İstek Kapsamı  303
5. Hukuki Sonuçları  303
C. Yargılama Safhası  304
D. Kanıtlama Araçları – Deliller  304
E. Yargıtay Kararları  305
XII. Muris ve Mirasçının Gaipliğinden Doğan Davalar  
(TMK m.32–35, 584–588)  307
A. Giriş  307
B. Gaiplikle İlgili Yasal Hükümler  307
C. Gaibin Mirasının Geçişi  309
1. Güvence Karşılığı Teslim  309
2. Geri Verme  310
3. Gaibe Düşen Miras  310
4. Gaibin Hem Miras Bırakan, Hem Mirasçı Olması  311
5. Hazinenin İstemi  311
D. Kayıt Maliki ile Murisin Aynı Kişi Olduğunun Tespiti İsteği  311
E. Davada Usul Hükümleri  312
1. Görev  312
2. Yetki  312
3. Davacı – Davalı  313
4. İstek Kapsamı  313
F. Yargılama Safhası  313
G. Kanıtlama Araçları – Deliller  314
H. Yargıtay Kararları  315
XIII. Terekenin Korunması Önlemine İlişkin Dava (TMK m.589–597)  319
A. Giriş  319
B. Davada Usul Hükümleri  320
1. Görev  320
2. Yetki  320
3. Davacı – Davalı  320
4. İsteğe Konu Önlem Türü  320
5. Dava Türü  321
C. Koruma Önlem Türleri  321
1. Defter Tutma  321
2. Mühürleme  322
3. Terekenin Resmen Yönetilmesi  322
D. Vasiyetname ile İlgili İşlemler  325
E. Yargıtay Kararları  327
XIV. Vasiyetnamenin Açılıp İlgililere Okunduğunun Tespiti Davası  
(TMK m.596–597)  331
A. Giriş  331
B. Davada Usul Hükümleri  331
1. Görev  331
2. Yetki  331
3. Davacı – Davalı  331
4. İstek Kapsamı  331
C. Vasiyetnamenin Sulh Hakimine Tesliminde Alınacak Önlemler  332
D. Vasiyetnamenin Açılması  332
E. Vasiyetnamenin İlgili Kısmının Onaylı Örneğinin Tebliği veya İlan Yolu ile Tebliğ  333
F. Yargıtay Kararları  333
XV. Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Belgenin İptali Davaları (TMK m.598)  336
A. Giriş  336
B. Mirasçılık Belgesini Talep Edebilecek Kişiler  338
C. Davada Usul Hükümleri  339
1. Görev  339
2. Yetki  340
D. Yargılama Usulü  340
1. Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davalarında Dikkat Edilecek Hususlar  341
2. Mirasçılık Belgesinin Sağladığı Yararlar  346
E. Mirasçılık Belgesinin İptali Davaları  347
1. Davacı – Davalı  347
2. Görev  349
3. Yetki  350
4. İstem Kapsamı  350
F. Yargıtay Kararları  351
XVI. Mirasın Reddinden Kaynaklanan Davalar (TMK m.605–618)  358
A. Giriş  358
B. Mirasta Ret Hakkı  358
C. Rette Süre  359
D. Reddin Çeşitleri  361
E. Reddin Şekli  363
F. Mirası Reddin Hüküm ve Sonuçları  364
1. Yasal Mirasçılardan Biri veya Birkaçı Tarafından Ret  364
2. Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmesi  365
3. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Mirasın Reddi  365
4. Mirasçının Ret Süresi İçinde, Mirası Reddetmeden Ölmesi Hali  367
G. Mirasçıların Alacaklılarının Korunması  367
1. Reddin İptali Davasının Koşulları  368
2. Davada Usul Hükümleri  368
a. Görev  368
b. Yetki  369
c. Davacı – Davalı  369
d. İstek Kapsamı  369
e. İspat Yükü  370
f. Dava Süresi  370
H. Mirasın Reddi Halinde Miras Bırakanın Alacaklılarının Korunması  370
1. Reddin İptali Davasının Koşulları  371
2. Davada Usul Hükümleri  371
a. Görev  371
b. Yetki  372
c. Davacı – Davalı  372
d. İstek Kapsamı  372
e. Hükmün Etkisi  372
I. Yargıtay Kararları  372
XVII. Miras Paylaşım Sözleşmesinin Geçersizliğine İlişkin Dava  
(TMK m.680, TBK m.30–39)  377
A. Giriş  377
B. Sözleşmenin Bozulması Sebepleri  377
1. Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Sebepler  377
2. Miras Sözleşmesinden Kaynaklanan Bozma Sebepleri  378
C. Davada Usul Hükümleri  379
1. Görev  379
2. Yetki  379
3. Davacı – Davalı  379
4. İspat Yükü  379
D. Kanıtlama Araçları – Deliller  379
E. Yargılama Usulü  380
F. Yargıtay Kararları  381
XVIII. Mirasın Defterinin Tutulmasına İlişkin Dava (TMK m.619–631)  383
A. Giriş  383
B. Resmi Defter Tutma Koşulları  383
1. Defter Tutma Talebine Hakkı Olan Mirasçılar  383
2. Defter Tutma Süresi  384
C. Görev ve Yetki  385
D. Resmi Defter Tutmada Usul  385
E. Defter Tutma Sırasında Mirasçıların Hukuksal Durumu  386
F. Defter Tutmanın Sonuçları  387
G. Resmi Deftere Göre Kabulün Sonuçları  388
H. Yargıtay Kararları  389
XIX. Terekede Resmi Tasfiye İstemine İlişkin Dava (TMK m.632–636)  391
A. Giriş  391
B. Resmi Tasfiyenin Koşulları  391
C. Davada Usul Hükümleri  392
1. Görev  392
2. Yetki  393
3. Davacı – Davalı  393
4. Dava Süresi  393
D. Resmi Tasfiyede Yönetim  393
E. Resmi Tasfiye Çeşitleri  394
F. Yargıtay Kararları  395
XX. Miras Sebebiyle İstihkak Davası (TMK m.637–639)  398
A. Giriş  398
B. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Koşulları  400
C. Davada Usul Hükümleri  402
1. Görev  402
2. Yetki  402
3. Davacı – Davalı  404
4. Kanıt Yükü  405
5. Zamanaşımı  406
D. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Hükümleri  408
1. Sorumluluk  408
E. Yargıtay Kararları  410
XXI. Miras Ortaklığından Kaynaklanan Davalar (TMK m.640–645)  412
A. Giriş  412
B. Terekeye Temsilci Atanması İstemi  413
C. Temsilci Atanma Koşulu  414
D. Yargılama  414
E. Paylaşmayı İsteme Hakkı  415
F. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi  419
G. Mirasçıları Çağırma ve İtiraz Olanağı Tanıma  420
H. Karar  420
I. Yargıtay Kararları  421
XXII. Miras Paylaşımının Nasıl Yapılacağından Kaynaklanan Davalar  
(TMK m.646–658)  428
A. Giriş  428
B. Paylaşma Kuralları  429
C. Paylaşmanın Gerçekleşmesi  431
1. Mirasçıların Eşitliği  431
2. Tereke Borçlarından Sorumluluk ve Rücu  431
3. Payların Oluşturulması  432
4. Bazı Malların Özgülenmesi ve Satılması  433
5. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi  434
6. Özellikleri Olan Eşya  434
7. Taşınmazlar  435
8. Tarımsal İşletmeler  435
D. Yargıtay Kararları  438
XXIII. Mirasta Denkleştirme (İade) Davası (TMK m.669–675)  441
A. Giriş  441
B. Denkleştirmenin Konusu  441
C. Denkleştirmenin Koşulları  442
D. Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar  444
E. Denkleştirme Davasında Usul Hükümleri  446
1. Görev  446
2. Yetki  446
3. Davacı – Davalı  446
4. İspat Yükü  448
5. İstek Şekli  449
6. Zamanaşımı  450
F. Denkleştirme Şekli  450
G. Mirasta Tenkis ile Denkleştirme Davasının Farkları  452
H. Yargıtay Kararları  454
XXIV. Miras Payının Temlikinden Kaynaklanan Davalar (TMK m.676–678)  459
A. Giriş  459
B. Paylaşma Sözleşmesi  459
C. Mirasçıların Birbirlerine Karşı Sorumluluğu  462
D. Mirasçıların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu  462
E. Yargıtay Kararları  464
XXV. Mirastan Satış Görünümüyle Mal Kaçırma Davası  
(Tapulu Taşınmazlarda Muris Muvazaası) (1.4.1974–1/2 s. İBK)  473
A. Giriş  473
1. Hukuksal Dayanak  475
B. Davada Usul Hükümleri  477
1. Görev  477
2. Yetki  478
3. Davacı – Davalı  479
4. Dava Açma Süresi  487
5. Kanıtlama Araçları Deliller  487
C. Muris Muvazaasının İstisnaları  490
1. Elden (Gizli) Bağış Olgusu  490
2. Denkleştirmeye Tabi Bağış  491
3. Evlilik Sözleşmesindeki Bağış ya da Bağış Vaadi  491
4. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Varlığı  491
5. Kadastro Tespiti Sırasında Murisin İrade Beyanı  492
6. Tapusuz Taşınmazlar ve Taşınır Mallarda  493
7. Murisin Evlat Edinmesine Karşı Çıkan Mirasçıların Muvazaa İddiası  493
8. Murisin Borçlandırıcı İşlem Yapması  494
D. Yargılama Usulü  495
1. Davada İstem Kapsamı  495
2. Dava Değeri  501
3. Kararın Niteliği  502
E. Yargıtay Kararları  503
7. KISIM:  KADASTRO MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
Gülçin ŞEREF SÜER  
I. Giriş ve İlgili Mevzuat  509
II. Davacı – Davalı  510
III. Görev  510
IV. Yetki  512
V. Yargılama Usulü  512
A. Kadastro Mahkemelerine Gelen Davalarda Yapılacak İşlemler  512
B. Adli Tatil  514
C. Vekalet Ücreti  514
D. Keşif  515
E. Kesin Süre  517
F. Feragat, Kabul, Sulh  518
G. Kesin Hüküm  518
H. Yasa Yolları  518
1. Temyiz  519
2. Karar Düzeltme  519
3. Yargılamanın Yenilenmesi  519
Kaynakça  555
İçtihat Dizini  557
Dilekçe Dizini  561
Kavram Dizini  565
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018