Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamacılar İçin
İcra ve İflas Hukuku El Kitabı
Ekim 2019 / 5. Baskı / 1144 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 240.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Mayıs 2020 275.00 TL -     Sepete Ekle
   

Takip hukuku özel hukuktan doğan hakların tesliminde son noktadır. Bir mahkeme kararı veya kambiyo senedi gibi haklılığı ortaya koyan güçlü kanıt bulunsa bile bunların doğru bir şekilde takibe konulmadığı durumlarda, haklılığın bir ilamla ya da diğer kanıtla saptanmasının hiçbir önemi kalmayabilir. Yine bir iflas tasfiyesinin yanlış yürütülmesi, tacirin ya da alacaklılarının mahvolmasına neden olabilir. Bu bakımdan takip hukukunun uygulamadaki önemi büyüktür. Uygulamacılar için İcra ve İflas Hukuku El Kitabı" adlı bu yapıtımız tamamen uygulayıcılar (hâkim, avukat, icra müdürü) için hazırlanmış zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve içtihatlardan oluşan bir el kitabı niteliğindedir. Kitapta gereksiz bir bölüm veya yazı olmaması için büyük bir çaba harcanmış olup büyük ölçüde Yargıtay'ın son içtihatları çerçevesinde yaşayan hukuk aktarılmaya çalışılmıştır. Özellikle İstanbul İcra Mahkemeleri ve Dairelerinde sıklıkla karşılaşılan takip hukuku sorunlarına ve çözümlerine yer verilmiştir.

Bu baskıda kitaba yeni notlar ve açıklamalar eklenmiş ve 2019 yılı içtihatları ve mevzuat değişikliklerine göre kitap yenilenmiştir. Yalnızca mevzuat değişiklikleri ile yetinilmemiş tüm konular hem içerik hem de içtihat bakımından ciddi oranda yenilenmiş, ayrıca güncel parasal sınırlar da ilgili yerlere işlenmiştir.

Konu Başlıkları
İcra ve İflas Hukuku
Yeni Konkordato Hukuku
Yeniden Yapılandırma Hukuku
Alacaklıları Koruyucu Önlemler
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takip Usulü
Barkod: 9789750257629
Yayın Tarihi: Ekim 2019
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1144
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  29
TAKİP HUKUKUNA
GİRİŞ
I. KAVRAM  31
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR  33
A. Taraf Ehliyeti  33
1. Genel Olarak  33
2. Gerçek Kişiler  35
3. Tüzel Kişiler  41
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar  43
B. Takip Ehliyeti  49
C. Sıfat (Husumet)  52
D. Temsil  53
E. Takip Arkadaşlığı  53
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi  54
III. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER  55
A. Genel Kurallar  55
B. Tatil ve Talikler (Erteleme)  56
1. Genel Olarak  56
2. Tatil Saat ve Günleri  57
3. Talik (Erteleme) Durumları  58
a. Genel Talikler  58
b. Özel Talik Durumları  61
IV. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT  62
A. Genel Olarak  62
B. Tebligat Yapılabilecek Kişiler  62
1. Muhatap  62
a. Gerçek Kişiler  63
b. Tüzel Kişiler  69
2. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler  69
C. Tebligatın Yapılabileceği Yer  76
1. Adreste Tebligat  76
a. Gerçek Kişiler  76
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  77
bb. Tebliğ Sırasında Muhatabın Geçici Olarak Adreste Bulunamaması veya Adreste Olmasına Karşın Tebellüğden Kaçınması  77
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  82
b. Tüzel Kişiler  92
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  92
bb. Tüzel Kişinin Bilinen Son Adresinin Dağıtım (Tevziat) Saatlerinde Kapalı Olması veya Tebellüğden Kaçınılması  92
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  94
2. Adres Değişikliği  95
D. Tebligatın Yapılabileceği Zaman  97
E. Tebligatın Yapılması  97
F. İlanen Tebligat  100
H. Yurt Dışı Tebligat  103
1. Genel Olarak  103
2. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  104
3. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat  105
4. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  105
I. Tebligatın Yokluğu ve Usulsüzlüğü  105
1. Tebligatın Yokluğu  105
2. Tebligatın Usulsüzlüğü  106
a. Anlamı  106
b. Yaptırımı  107
c. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi  109
d. Karar  110
Birinci Kitap
İCRA HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ)  115
A. Asıl İcra Organları  115
1. İcra Dairesi  115
a. Genel Olarak  115
b. İcra Müdürlerinin Yükümlülükleri  118
aa. Olumlu Yükümlülükler  118
bb. Olumsuz Yükümlülükler  127
c. İcra (ve İflas) Dairesi Görevlilerinin Hukuksal Sorumluluğu  128
aa. Genel Olarak  128
bb. Usul  129
cc. Devletin Zimmet Nedeniyle Sorumluluğu  130
2. İcra Mahkemesi  131
a. Genel Olarak  131
b. Yargılama Usulü  135
c. İcra Yargıcının Reddi ve Olumsuz Yükümlülüğü  137
d. Yasa Yolları  138
aa. İstinaf  139
bb. Yargılamanın Yenilenmesi  141
3. Bölge Adliye Mahkemeleri  142
4. Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri  144
B. Yardımcı İcra Organları  144
1. Genel Mahkemeler  144
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri  145
II. İCRA ORGANLARININ İŞLEMLERİNİ ŞİKÂYET  145
A. Genel Olarak  145
B. Şikâyet Nedenleri  148
C. Şikâyetin Tarafları  149
D. Şikâyet Süresi  151
1. Kural  151
2. İstisna (Süresiz Şikâyet)  152
E. Başvuru Makamı  155
F. Usul  157
G. Sonuçları  160
III. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ  163
A. İcra Harçları  163
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar  163
a. İcraya Başvurma Harcı  163
b. Peşin Harç  164
c. Tahsil Harcı  164
d. İcranın Yerine Getirilmesi Harcı  170
e. Ceza Evleri Harcı  170
f. Feragat Harcı  171
g. Haciz, Teslim ve Satış Harcı  171
g. Merkezî Takip Sistemi Harcı  171
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar  172
3. Harçtan Bağışık (= Muaf) İcra İşlemleri  172
B. İcra Giderleri  174
İkinci Kısım
TAKİP YOLLARI
Birinci Bölüm
HACİZ YOLUYLA TAKİP
Birinci Ayrım
İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK  177
II. GÖREV  178
III. YETKİ  179
A. Yetkili İcra Dairesi  179
1. Yetki Kuralları  179
a. Genel Yetki Kuralı  179
b. Özel Yetki Kuralları  180
aa. Sözleşmenin Kurulduğu Yer İcra Dairesi  180
bb. Sözleşmenin İfa Edileceği Yer İcra Dairesi  180
cc. Yetkisiz İcra Dairesinin Yetki Kazanması  181
dd. Yetki Sözleşmesiyle İcra Dairesinin Yetki Kazanması  181
c. Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kuralları  184
2. Yetki İtirazı  184
a. Yetki İtirazının Kabul Edilmesi  187
b. Yetki İtirazının Kabul Edilmemesi  187
aa. Başvuru Yolu ve Görevli Mahkeme  187
aaa. Borçlunun Yalnızca Yetkiye İtiraz Etmesi  187
bbb. Borçlunun Hem Yetkiye Hem de Esasa İtiraz Etmesi  188
bb. Karar  189
aaa. Yetki İtirazının Haklı Bulunması  189
bbb. Yetki İtirazının Haksız Bulunması  190
B. Yetkili İcra Mahkemesi  190
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi  190
Birinci Kesim
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
I. KAVRAM  193
II. KOŞULLARI  193
A. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması  193
1. Para Alacakları  194
2. Teminat Alacağı  195
B. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması  196
III. TAKİBİN AŞAMALARI  197
A. Takip Talebi  197
1. Genel Olarak  197
2. İçeriği  198
3. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi  204
4. Sonuçları  207
B. Ödeme Emri  209
1. Genel Olarak  209
2. Ödeme Emrinin İçeriği  210
3. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği  212
4. Ödeme Emrine İtiraz  215
a. Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri  220
aa. Doğuş Biçimine Göre  220
bb. İleri Sürülüş Biçimi Bakımından  222
aaa. İmzaya İtiraz  222
bbb. Borca İtiraz  224
b. Ödeme Emrine İtiraz Usulü  226
aa. İtirazın Yapılacağı Yer  226
bb. İtiraz Süresi  228
aaa. Genel İtiraz Süresi (Kural)  228
bbb. Gecikmiş İtiraz (İstisnai Süre)  228
c. İtiraz Nedenleri ile Bağlılık  231
d. İtirazın Sonucu  232
5. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması  232
C. Takibin Kesinleşmesi  233
1. Genel Olarak  233
2. İtirazın İptali Davası  234
a. Genel Olarak  234
b. Koşulları  236
c. Usul  239
d. Sonuçları  243
aa. Davanın Kabulü  243
aaa. Genel Olarak  243
bbb. İcra İnkâr Tazminatı  244
bb. Davanın Reddi  251
cc. Davanın Konusuz Kalması  252
3. İtirazın Kaldırılması  253
a. İtirazın Kesin Kaldırılması  254
aa. İtirazın Kesin Kaldırılmasını Sağlayan Belgeler  254
bb. Yargılama  263
cc. Karar  264
b. İtirazın Geçici Kaldırılması  268
aa. Genel Olarak  268
bb. Yargılama  268
cc. Karar  270
aaa. Genel Olarak  270
bbb. Borçtan Kurtulma Davası  271
4. Olumsuz Tespit Davası  273
a. Genel Olarak  273
b. Koşulları  275
c. Davanın Açılma Zamanı  276
aa. Takipten Önce Olumsuz Tespit Davası  277
bb. Takipten Sonra Olumsuz Tespit Davası  277
d. Usul  278
e. Karar  283
aa. Davanın Kabulü  283
bb. Davanın Reddi  285
cc. Davanın Konusuz Kalması  287
5. Geri Alma (İstirdat) Davası  287
6. Mal Beyanı  291
a. Genel Olarak  291
b. Mal Beyanında Bulunma Süresi  292
7. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi  294
a. Takibin İptali  295
b. Takibin Ertelenmesi (= Taliki)  296
D. Haciz  297
1. Genel Olarak  297
2. Haciz İsteminin Koşulları  299
3. Usul  302
a. Genel Olarak  302
b. Haciz Tutanağı  304
4. Haczin Konusu  307
a. Genel Olarak  307
b. Hacizde Tertip Kuralı  307
c. Haczedilemeyen Mal ve Haklar  309
aa. Tamamı Haczedilemeyen Mal Varlığı Değerleri  309
aaa. Maddi Hukuk Bakımından Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve Haklar  309
bbb. İİY’nin 82. Maddesine Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  310
ccc. Özel Yasalarda Haczedilemeyeceği Yazılı Olan Mal ve Haklar  328
bb. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  338
d. Haczedilmezlikten Feragat  341
e. Haczedilmezliğin Belirlenmesi  342
f. Haczin Yapılması  342
aa. Taşınır Malların Haczi  342
bb. Taşınmaz Malların Haczi  348
cc. Maaş ve Ücret Haczi  350
dd. Yavrulu Hayvanların ve Yetişmemiş Ürünlerin (Mahsullerin) Haczi  354
ee. İntifa Hakkının Haczi  355
ff. Pay Haczi  355
gg. Teminat Mektuplarının Haczi  360
hh. Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Malların Haczi  361
g. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi  367
5. Haczin Sonuçları  383
6. Hacze Katılma  384
a. Adi Katılma  384
b. İmtiyazlı Katılma  386
c. Kamu Alacağı İçin Hacze Katılma  387
d. Usul  389
7. Hacizden Doğan İstihkak ve İstihkak İddiasının Reddi Davaları  391
a. Genel Olarak  391
b. İstihkak Süreci  394
aa. Hacizli Malın Borçlunun veya Borçluyla Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Olması  394
bb. Hacizli Malın Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması  422
8. Borcun Taksitle Ödenmesi  438
a. Hacizden Önce  438
b. Hacizden Sonra  438
E. Satış (= Paraya Çevirme)  440
1. Genel Olarak  440
2. Satış İsteme Süreleri  446
3. Taşınır Malların Satılması  453
4. Taşınmaz Malların Satılması  460
5. İhalenin Feshi  484
F. Paraların Ödenmesi veya Paylaştırılması  512
1. Genel Olarak  512
2. Sıra Cetveli  515
a. Genel Olarak  515
b. Sıra Cetveline Karşı Konulması  518
aa. Genel Olarak  518
bb. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu  519
cc. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası  522
3. Aciz Belgesi  528
a. Genel Olarak  528
b. Türleri  528
aa. Kesin Aciz Belgesi  528
bb. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi  532
4. Gemilere İlişkin Hükümler  532
İkinci Kesim
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. GENEL OLARAK  533
II. YETKİ  544
III. TAKİBİN AŞAMALARI  548
A. Takip Talebi  548
1. Genel Olarak  548
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi  551
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi  552
a. Poliçede  553
b. Bonoda  553
c. Çekte  557
4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü  558
B. Ödeme Emri  559
C. Takibin Kesinleşmesi  560
1. Ödeme Emrine İtiraz  561
a. Genel Olarak  561
b. İtiraz Türleri  563
aa. İmzaya İtiraz  563
aaa. İtirazın Kabulü  569
bbb. İtirazın Reddi  571
bb. Borca İtiraz  572
aaa. İtirazın Kabulü  584
bbb. İtirazın Reddi  593
2. Özel Şikâyet Yolu  593
a. Senedin Kambiyo Senedi Niteliğine İlişkin Şikâyet  594
b. Vadeye ve Senet Aslının Verilmemesine İlişkin Şikâyet  605
Üçüncü Kesim
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
I. GENEL OLARAK  607
II. TÜRLERİ  609
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye  609
1. Genel Olarak  609
2. Takibin Aşamaları  609
a. Takip Talebi  609
b. Ödeme Emri  611
c. Takibin Kesinleşmesi  615
aa. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi  615
aaa. Genel Olarak  615
bbb. Temerrüt Nedeniyle İlamsız Tahliye  615
bb. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi  627
aaa. İtirazın Konusu  629
bbb. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye  635
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye  653
1. Genel Olarak  653
2. Takibin Aşamaları  654
a. Takip Talebi  654
b. Tahliye Emri  655
c. Takibin Kesinleşmesi  655
d. Tahliye  657
III. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI  657
IV. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI  660
İkinci Ayrım
İLAMLI TAKİP
Birinci Kesim
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  663
II. KOŞULLARI  667
A. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması  667
1. İlam  667
2. İlam Niteliğinde Belgeler  670
a. İİY m. 38’e Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler  670
b. Özel Yasalara Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler  675
B. İlam veya İlam Niteliğindeki Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi  679
C. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması  685
D. İcra Edilebilmesi Takip Koşuluna Bağlanan İlamlarda Bu Koşulun Yerine Getirilmesi  704
III. YETKİ  705
IV. TAKİBİN AŞAMALARI  705
A. Takip Talebi  705
B. İcra Emri  711
V. İCRANIN DURDURULMASI  714
A. Genel Olarak  714
B. Koşulları  714
C. İşleyiş Süreci  719
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  723
A. Genel Olarak  723
B. Türleri  724
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma  724
2. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma  731
VII. İCRANIN İADESİ  732
A. Genel Olarak  732
B. İşleyiş Süreci  732
İkinci Kesim
İLAMLARIN İCRASI
I. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI  739
II. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI  741
İkinci Bölüm
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
I. GİRİŞ  761
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI  762
III. TAKİP TÜRLERİ  768
A. İlamsız Takip  768
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  768
2. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  771
B. İlamlı Takip  779
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  779
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  780
a. Genel Olarak  780
aa. Alacak veya İpotek Hakkı ya da Her İkisinin Bir İlam veya İlam Niteliğinde Belgeye Bağlanmış Olması  780
bb. İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Koşulsuz Bir Para Borcu İkrarını İçermesi  780
cc. Kredi Kurumları İle İlgili Düzenleme  787
aaa. Genel Olarak  787
bbb. Koşulları  787
ccc. Usul  794
b. İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu Almaktan Kaçınması  801
IV. ORTAK HÜKÜMLER  808
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması  808
B. Rehin Açığı Belgesi  810
1. Genel Olarak  810
2. Türleri  811
a. Geçici Rehin Açığı Belgesi  811
b. Kesin Rehin Açığı Belgesi  811
V. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER  814
Üçüncü Kısım
İHTİYATİ HACİZ
I. GENEL OLARAK  815
II. KOŞULLARI  817
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR  826
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ  829
V. SONUÇLARI  831
VI. KARARIN KALDIRILMASI  835
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  835
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması  840
VII. KESİNLEŞMESİ (= TAMAMLAYICI MERASİM)  841
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI  844
A. Genel Olarak  844
B. Yargılama Usulü  845
İkinci Kitap
İFLAS HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  849
II. İFLAS ORGANLARI  851
A. Resmî İflas Organları  851
1. Asıl İflas Organları  851
a. İcra Dairesi  851
b. Asliye Ticaret Mahkemesi  852
c. İflas Dairesi  853
d. İcra Mahkemesi  854
e. Bölge Adliye Mahkemeleri  855
f. Yargıtay’ın İlgili Hukuk Daireleri  855
2. Yardımcı İflas Organları  855
B. Özel İflas Organları  856
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı  856
2. İflas Bürosu  857
3. İflas İdaresi  858
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı  861
III. İFLASTA YETKİ  862
A. İcra Dairesi  862
B. Ticaret Mahkemesi  863
C. İflas Dairesi  863
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ  863
A. İflas Harçları  863
B. İflas Giderleri  864
V. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ  865
İkinci Kısım
İFLAS YOLUYLA TAKİP
Birinci Bölüm
KOŞULLARI
I. BORÇ: PARA VEYA TEMİNAT GÖSTERME  869
II. BORÇLU: İFLASA TABİ BİR KİŞİ  870
A. Tacirler  870
1. Gerçek Kişi Tacirler  871
2. Tüzel Kişi Tacirler  873
B. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  874
C. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler  875
1. Ticareti Terk Edenler  875
2. Kollektif Ortaklık (Şirket) Ortakları  876
3. Komandit Ortaklık (Şirket) Ortakları  876
4. Kesin Mühleti Kaldırılan veya Konkordatosu Onaylanmayan veya Konkordatosu Tamamen Feshedilen İflasa Tabi Borçlu  876
5. Karar ve İşlemleriyle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar  877
6. Miras Ortaklığı (= Tereke)  877
III. NEDEN: İFLAS NEDENLERİ  878
A. Genel İflas Nedeni  878
B. Özel İflas Nedenleri  879
İkinci Bölüm
İFLAS YOLLARI
Birinci Ayrım
TAKİPLİ İFLAS
I. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU  881
A. Takip Talebi  882
B. Ödeme Emri  882
C. Takibin Kesinleşmesi  883
D. İflas Davası  883
1. Genel Olarak  883
2. İflas Davasının İşleyişi  884
a. Takip Dosyasının Getirtilmesi ve Muhafaza Tedbirlerinin Alınması  884
b. İnceleme  885
c. İflas Takibinin Kesinleştiğinin İlanı  886
d. Alacaklıların Davaya Müdahalesi  886
e. Depo Kararı  886
f. İflas Kararı  888
g. İflas Kararına Karşı Yasa Yolları  889
II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU  890
A. Takip Talebi  890
B. Ödeme Emri  890
C. Takibin Kesinleşmesi  891
D. İflas Davası  891
İkinci Ayrım
TAKİPSİZ (= DOĞRUDAN) İFLAS
I. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS  893
A. İflas Nedenleri (İİY m. 177)  893
B. İşleyiş Usulü  897
II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS  898
A. İflas Nedenleri  898
1. İhtiyari İflas Nedeni  898
2. Zorunlu İflas Nedeni  899
B. İşleyiş Usulü  900
Üçüncü Ayrım
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ  901
Üçüncü Bölüm
İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
I. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI  903
A. Özel Hukuk Bakımından  903
1. Ehliyet  903
2. İyi Niyet  904
3. Takipler  905
4. Davalar  907
a. Müflisin Davacı Olduğu Davalar  908
b. Müflisin Davalı Olduğu Davalar  908
B. Kamu Hukuku Bakımından  910
1. Adi İflas  910
2. Taksirli İflas  911
3. Dolanlı (Hileli) İflas  916
II. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI  921
A. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi  921
B. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi  922
C. Sözleşmelere Etkisi  922
D. Takas Hakkına Etkisi  923
E. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi  925
Dördüncü Bölüm
İFLAS TASFİYESİ
I. MASANIN OLUŞMASI  927
A. Masa Nedir?  927
B. İflas Masasının Mevcudu  928
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar  928
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar  929
a. Müflisin Ücreti  929
b. Üçüncü Kişilerin Verdiği Rehinler  929
c. İflasın Açılmasından Önce Paraya Çevrilmiş Olan Hacizli Mallarının Satış Bedeli  930
d. Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar  930
e. Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olup Da Devri Mümkün Olmayan Mallar İle Devredilemediği İçin Paraya Çevrilemeyen Mallar  930
3. Masadan Çıkarma Hakkı  930
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi  931
II. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI  932
III. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ  934
IV. BASİT TASFİYE  934
V. ADİ TASFİYE  936
A. İlan  936
B. Birinci Alacaklılar Toplantısı  937
C. İflas İdaresi  937
D. İflasta İstihkak Davaları  938
E. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış  940
F. İflas Alacaklarının İncelenmesi  940
G. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi  940
1. Genel Olarak  940
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası  943
a. Rehinli Alacaklar  943
b. Bir Kısım Kamu Alacakları  943
c. Masa Alacakları  944
d. Adi Alacaklar  944
aa. Genel Olarak  944
bb. İmtiyazlı Alacaklar  945
cc. İmtiyazsız Alacaklar (Dördüncü Sıra)  947
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları  947
a. Şikâyet Yolu  948
b. Sıra Cetveline İtiraz Davası  949
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi  951
5. Kamu (= Amme) Alacağının İflas Sıra Cetveline Yazılması  951
H. Geç Bildirilen Alacaklar  953
I. İkinci Alacaklılar Toplantısı  954
J. Masa Mallarının Satışı  954
K. Paraların Paylaştırılması  955
1. Pay Cetveli ve Son Hesap  955
2. Paraların Dağıtılması  956
L. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  958
1. Genel Olarak  958
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması  958
M. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar  960
N. İflasın Kapanması  960
Beşinci Bölüm
İFLAS YASAKLILIKLARINDAN KURTULMA YOLLARI
I. İFLASIN KALDIRILMASI  963
A. Genel Olarak  963
B. Koşulları  963
C. Usul ve Sonuçları  965
D. Yasa Yolları  966
II. İTİBARIN YERİNE GELMESİ  966
A. Genel Olarak  966
B. Koşulları  966
1. Genel Koşullar  966
2. Özel Koşullar  967
C. Karar  967
Üçüncü Kitap
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
Birinci Kısım
KONKORDATO HUKUKU
Birinci Bölüm
GENEL İLKELER
I. KAVRAM  971
II. TÜRLERİ  974
A. Oluşum Biçimine Göre  974
1. Mahkeme Dışı Konkordato  974
2. Mahkeme İçi Konkordato  974
B. Etkisine Göre  975
1. Adi Konkordato  975
2. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato  976
İkinci Bölüm
ADİ KONKORDATO
Birinci Ayrım
İFLAS DIŞI KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  977
II. İŞLEYİŞ SÜRECİ  977
A. Konkordato Teklifi  977
1. Başvurabilecek Kişiler  977
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  979
3. Başvuruya Eklenecek Belgeler  980
4. Usul  984
B. Konkordato Mühleti  985
1. Genel Olarak  985
2. Geçici Mühlet  985
a. Genel Olarak  985
b. Koşul  986
c. Usul  986
d. Karar  986
e. Süre  988
f. İlanı ve Bildirimi  988
g. Sonuçları  988
3. Kesin Mühlet  992
a. Genel Olarak  992
b. Koşul  992
c. Usul  992
d. Süre  993
e. İlan ve Bildirim  994
f. Sonuçları  994
aa. Konkordato Komiserinin Atanması  994
aaa. Genel Olarak  994
bbb. Hukuksal Statüsü  996
ccc. Görevleri  997
bb. Alacaklılar Kurulu Oluşturabilme  999
cc. Alacaklılar Bakımından Sonuçları  1001
aaa. Mühletin Takiplere Etkisi  1001
bbb. Mühletin Davalara Etkisi  1004
ccc. Mühletin Diğer Etkileri  1005
dd. Sözleşmeler Bakımından Sonuçları  1006
ee. Borçlu Bakımından Sonuçları  1007
g. Kesin Mühletin Kaldırılması  1008
aa. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması  1009
bb. Kesin Mühlet İçinde Konkordato İsteminin Reddi ile İflasın Açılması  1009
aaa. İflasa Tabi Borçlu Bakımından  1009
bbb. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Bakımından  1010
ccc. Usul  1011
4. Yasa Yolları  1011
C. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü  1012
1. Genel Olarak  1012
2. Kabul İçin Gereken Çoğunluk  1012
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere Koşulları ve Yapılandırma  1014
D. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi  1016
E. Konkordatonun Onaylanması (= Tasdiki)  1018
1. Koşulları  1018
2. Usul  1024
3. Karar  1024
a. İstemin Kabulü  1024
b. İstemin Reddi  1025
4. Yasa Yolları  1026
F. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları  1026
1. Alacaklılara Etkisi  1026
2. Takiplere Etkisi  1028
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi  1028
4. Borçluya Etkisi  1029
5. Rehinli ve Finansal Kiralama Konusu Mallara Etkisi  1029
6. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davalara Etkisi  1031
G. Konkordatonun Feshi  1032
1. Kısmi Fesih  1032
2. Tamamen Fesih  1036
İkinci Ayrım
İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA) KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  1041
II. İŞLEYİŞ USULÜ  1042
Üçüncü Bölüm
MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  1045
II. YETKİLİ ORGANLAR  1046
A. Tasfiye Memurları  1047
B. Alacaklılar Kurulu  1048
III. İŞLEYİŞ USULÜ  1048
A. Konkordato Masasının Oluşması  1048
B. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması  1048
C. Paraya Çevirme  1049
D. Paraların Paylaştırılması  1050
E. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi  1051
İkinci Kısım
YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU
I. GENEL OLARAK  1053
II. KOŞULLARI  1054
III. USUL  1056
IV. SONUÇLARI  1059
V. FESİH VE TADİL  1060
VI. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS  1061
Dördüncü Kitap
ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER ÖNLEMLER
Birinci Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  1065
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ  1066
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması  1066
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması  1067
III. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI  1068
A. Butlan Davası  1068
B. Muvazaa Davası  1068
C. İstihkak Davası  1069
IV. KONUSU  1071
A. Genel Olarak  1071
B. İptale Tabi İşlemler  1072
1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar)  1072
2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler  1073
3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler  1073
V. KOŞULLARI  1074
VI. USUL  1076
A. Genel Olarak  1076
B. Taraflar  1079
1. Davacı  1079
2. Davalı  1079
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  1081
D. Dava Açma Süresi  1081
VII. SONUÇLARI  1082
A. Hacizdeki İptal Davası  1082
B. İflastaki İptal Davası  1086
C. Ortak Hükümler  1086
EKLER
EK – 1: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER  1091
EK – 2: ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ  1100
EK – 3: TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN TAKAS VEYA MAHSUP İDDİASI  1106
EK – 4: ZAYİ OLAN DAVA VE TAKİP DOSYALARININ YENİLENMESİ  1114
EK – 5: TMSF’NİN ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SORUNU  1120
EK – 6: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLADIĞI 20.07.2016 TARİHİNE KADAR VERİLEN İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI UYGULANACAK YASA (KANUN) YOLLARI [ESKİ DÜZENLEME]  1122
Kaynakça  1125
Kavram Dizini  1131
 


İsmail Ercan
Mayıs 2020
275.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Mart 2020
120.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Ercan
Mart 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Mahmut Coşkun
Mart 2020
1350.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  29
TAKİP HUKUKUNA
GİRİŞ
I. KAVRAM  31
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR  33
A. Taraf Ehliyeti  33
1. Genel Olarak  33
2. Gerçek Kişiler  35
3. Tüzel Kişiler  41
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar  43
B. Takip Ehliyeti  49
C. Sıfat (Husumet)  52
D. Temsil  53
E. Takip Arkadaşlığı  53
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi  54
III. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER  55
A. Genel Kurallar  55
B. Tatil ve Talikler (Erteleme)  56
1. Genel Olarak  56
2. Tatil Saat ve Günleri  57
3. Talik (Erteleme) Durumları  58
a. Genel Talikler  58
b. Özel Talik Durumları  61
IV. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT  62
A. Genel Olarak  62
B. Tebligat Yapılabilecek Kişiler  62
1. Muhatap  62
a. Gerçek Kişiler  63
b. Tüzel Kişiler  69
2. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler  69
C. Tebligatın Yapılabileceği Yer  76
1. Adreste Tebligat  76
a. Gerçek Kişiler  76
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  77
bb. Tebliğ Sırasında Muhatabın Geçici Olarak Adreste Bulunamaması veya Adreste Olmasına Karşın Tebellüğden Kaçınması  77
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  82
b. Tüzel Kişiler  92
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması  92
bb. Tüzel Kişinin Bilinen Son Adresinin Dağıtım (Tevziat) Saatlerinde Kapalı Olması veya Tebellüğden Kaçınılması  92
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması  94
2. Adres Değişikliği  95
D. Tebligatın Yapılabileceği Zaman  97
E. Tebligatın Yapılması  97
F. İlanen Tebligat  100
H. Yurt Dışı Tebligat  103
1. Genel Olarak  103
2. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  104
3. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat  105
4. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  105
I. Tebligatın Yokluğu ve Usulsüzlüğü  105
1. Tebligatın Yokluğu  105
2. Tebligatın Usulsüzlüğü  106
a. Anlamı  106
b. Yaptırımı  107
c. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi  109
d. Karar  110
Birinci Kitap
İCRA HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ)  115
A. Asıl İcra Organları  115
1. İcra Dairesi  115
a. Genel Olarak  115
b. İcra Müdürlerinin Yükümlülükleri  118
aa. Olumlu Yükümlülükler  118
bb. Olumsuz Yükümlülükler  127
c. İcra (ve İflas) Dairesi Görevlilerinin Hukuksal Sorumluluğu  128
aa. Genel Olarak  128
bb. Usul  129
cc. Devletin Zimmet Nedeniyle Sorumluluğu  130
2. İcra Mahkemesi  131
a. Genel Olarak  131
b. Yargılama Usulü  135
c. İcra Yargıcının Reddi ve Olumsuz Yükümlülüğü  137
d. Yasa Yolları  138
aa. İstinaf  139
bb. Yargılamanın Yenilenmesi  141
3. Bölge Adliye Mahkemeleri  142
4. Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri  144
B. Yardımcı İcra Organları  144
1. Genel Mahkemeler  144
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri  145
II. İCRA ORGANLARININ İŞLEMLERİNİ ŞİKÂYET  145
A. Genel Olarak  145
B. Şikâyet Nedenleri  148
C. Şikâyetin Tarafları  149
D. Şikâyet Süresi  151
1. Kural  151
2. İstisna (Süresiz Şikâyet)  152
E. Başvuru Makamı  155
F. Usul  157
G. Sonuçları  160
III. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ  163
A. İcra Harçları  163
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar  163
a. İcraya Başvurma Harcı  163
b. Peşin Harç  164
c. Tahsil Harcı  164
d. İcranın Yerine Getirilmesi Harcı  170
e. Ceza Evleri Harcı  170
f. Feragat Harcı  171
g. Haciz, Teslim ve Satış Harcı  171
g. Merkezî Takip Sistemi Harcı  171
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar  172
3. Harçtan Bağışık (= Muaf) İcra İşlemleri  172
B. İcra Giderleri  174
İkinci Kısım
TAKİP YOLLARI
Birinci Bölüm
HACİZ YOLUYLA TAKİP
Birinci Ayrım
İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK  177
II. GÖREV  178
III. YETKİ  179
A. Yetkili İcra Dairesi  179
1. Yetki Kuralları  179
a. Genel Yetki Kuralı  179
b. Özel Yetki Kuralları  180
aa. Sözleşmenin Kurulduğu Yer İcra Dairesi  180
bb. Sözleşmenin İfa Edileceği Yer İcra Dairesi  180
cc. Yetkisiz İcra Dairesinin Yetki Kazanması  181
dd. Yetki Sözleşmesiyle İcra Dairesinin Yetki Kazanması  181
c. Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kuralları  184
2. Yetki İtirazı  184
a. Yetki İtirazının Kabul Edilmesi  187
b. Yetki İtirazının Kabul Edilmemesi  187
aa. Başvuru Yolu ve Görevli Mahkeme  187
aaa. Borçlunun Yalnızca Yetkiye İtiraz Etmesi  187
bbb. Borçlunun Hem Yetkiye Hem de Esasa İtiraz Etmesi  188
bb. Karar  189
aaa. Yetki İtirazının Haklı Bulunması  189
bbb. Yetki İtirazının Haksız Bulunması  190
B. Yetkili İcra Mahkemesi  190
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi  190
Birinci Kesim
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
I. KAVRAM  193
II. KOŞULLARI  193
A. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması  193
1. Para Alacakları  194
2. Teminat Alacağı  195
B. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması  196
III. TAKİBİN AŞAMALARI  197
A. Takip Talebi  197
1. Genel Olarak  197
2. İçeriği  198
3. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi  204
4. Sonuçları  207
B. Ödeme Emri  209
1. Genel Olarak  209
2. Ödeme Emrinin İçeriği  210
3. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği  212
4. Ödeme Emrine İtiraz  215
a. Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri  220
aa. Doğuş Biçimine Göre  220
bb. İleri Sürülüş Biçimi Bakımından  222
aaa. İmzaya İtiraz  222
bbb. Borca İtiraz  224
b. Ödeme Emrine İtiraz Usulü  226
aa. İtirazın Yapılacağı Yer  226
bb. İtiraz Süresi  228
aaa. Genel İtiraz Süresi (Kural)  228
bbb. Gecikmiş İtiraz (İstisnai Süre)  228
c. İtiraz Nedenleri ile Bağlılık  231
d. İtirazın Sonucu  232
5. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması  232
C. Takibin Kesinleşmesi  233
1. Genel Olarak  233
2. İtirazın İptali Davası  234
a. Genel Olarak  234
b. Koşulları  236
c. Usul  239
d. Sonuçları  243
aa. Davanın Kabulü  243
aaa. Genel Olarak  243
bbb. İcra İnkâr Tazminatı  244
bb. Davanın Reddi  251
cc. Davanın Konusuz Kalması  252
3. İtirazın Kaldırılması  253
a. İtirazın Kesin Kaldırılması  254
aa. İtirazın Kesin Kaldırılmasını Sağlayan Belgeler  254
bb. Yargılama  263
cc. Karar  264
b. İtirazın Geçici Kaldırılması  268
aa. Genel Olarak  268
bb. Yargılama  268
cc. Karar  270
aaa. Genel Olarak  270
bbb. Borçtan Kurtulma Davası  271
4. Olumsuz Tespit Davası  273
a. Genel Olarak  273
b. Koşulları  275
c. Davanın Açılma Zamanı  276
aa. Takipten Önce Olumsuz Tespit Davası  277
bb. Takipten Sonra Olumsuz Tespit Davası  277
d. Usul  278
e. Karar  283
aa. Davanın Kabulü  283
bb. Davanın Reddi  285
cc. Davanın Konusuz Kalması  287
5. Geri Alma (İstirdat) Davası  287
6. Mal Beyanı  291
a. Genel Olarak  291
b. Mal Beyanında Bulunma Süresi  292
7. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi  294
a. Takibin İptali  295
b. Takibin Ertelenmesi (= Taliki)  296
D. Haciz  297
1. Genel Olarak  297
2. Haciz İsteminin Koşulları  299
3. Usul  302
a. Genel Olarak  302
b. Haciz Tutanağı  304
4. Haczin Konusu  307
a. Genel Olarak  307
b. Hacizde Tertip Kuralı  307
c. Haczedilemeyen Mal ve Haklar  309
aa. Tamamı Haczedilemeyen Mal Varlığı Değerleri  309
aaa. Maddi Hukuk Bakımından Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve Haklar  309
bbb. İİY’nin 82. Maddesine Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  310
ccc. Özel Yasalarda Haczedilemeyeceği Yazılı Olan Mal ve Haklar  328
bb. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar  338
d. Haczedilmezlikten Feragat  341
e. Haczedilmezliğin Belirlenmesi  342
f. Haczin Yapılması  342
aa. Taşınır Malların Haczi  342
bb. Taşınmaz Malların Haczi  348
cc. Maaş ve Ücret Haczi  350
dd. Yavrulu Hayvanların ve Yetişmemiş Ürünlerin (Mahsullerin) Haczi  354
ee. İntifa Hakkının Haczi  355
ff. Pay Haczi  355
gg. Teminat Mektuplarının Haczi  360
hh. Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Malların Haczi  361
g. Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi  367
5. Haczin Sonuçları  383
6. Hacze Katılma  384
a. Adi Katılma  384
b. İmtiyazlı Katılma  386
c. Kamu Alacağı İçin Hacze Katılma  387
d. Usul  389
7. Hacizden Doğan İstihkak ve İstihkak İddiasının Reddi Davaları  391
a. Genel Olarak  391
b. İstihkak Süreci  394
aa. Hacizli Malın Borçlunun veya Borçluyla Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Olması  394
bb. Hacizli Malın Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması  422
8. Borcun Taksitle Ödenmesi  438
a. Hacizden Önce  438
b. Hacizden Sonra  438
E. Satış (= Paraya Çevirme)  440
1. Genel Olarak  440
2. Satış İsteme Süreleri  446
3. Taşınır Malların Satılması  453
4. Taşınmaz Malların Satılması  460
5. İhalenin Feshi  484
F. Paraların Ödenmesi veya Paylaştırılması  512
1. Genel Olarak  512
2. Sıra Cetveli  515
a. Genel Olarak  515
b. Sıra Cetveline Karşı Konulması  518
aa. Genel Olarak  518
bb. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu  519
cc. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası  522
3. Aciz Belgesi  528
a. Genel Olarak  528
b. Türleri  528
aa. Kesin Aciz Belgesi  528
bb. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi  532
4. Gemilere İlişkin Hükümler  532
İkinci Kesim
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. GENEL OLARAK  533
II. YETKİ  544
III. TAKİBİN AŞAMALARI  548
A. Takip Talebi  548
1. Genel Olarak  548
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi  551
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi  552
a. Poliçede  553
b. Bonoda  553
c. Çekte  557
4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü  558
B. Ödeme Emri  559
C. Takibin Kesinleşmesi  560
1. Ödeme Emrine İtiraz  561
a. Genel Olarak  561
b. İtiraz Türleri  563
aa. İmzaya İtiraz  563
aaa. İtirazın Kabulü  569
bbb. İtirazın Reddi  571
bb. Borca İtiraz  572
aaa. İtirazın Kabulü  584
bbb. İtirazın Reddi  593
2. Özel Şikâyet Yolu  593
a. Senedin Kambiyo Senedi Niteliğine İlişkin Şikâyet  594
b. Vadeye ve Senet Aslının Verilmemesine İlişkin Şikâyet  605
Üçüncü Kesim
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
I. GENEL OLARAK  607
II. TÜRLERİ  609
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye  609
1. Genel Olarak  609
2. Takibin Aşamaları  609
a. Takip Talebi  609
b. Ödeme Emri  611
c. Takibin Kesinleşmesi  615
aa. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi  615
aaa. Genel Olarak  615
bbb. Temerrüt Nedeniyle İlamsız Tahliye  615
bb. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi  627
aaa. İtirazın Konusu  629
bbb. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye  635
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye  653
1. Genel Olarak  653
2. Takibin Aşamaları  654
a. Takip Talebi  654
b. Tahliye Emri  655
c. Takibin Kesinleşmesi  655
d. Tahliye  657
III. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI  657
IV. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI  660
İkinci Ayrım
İLAMLI TAKİP
Birinci Kesim
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  663
II. KOŞULLARI  667
A. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması  667
1. İlam  667
2. İlam Niteliğinde Belgeler  670
a. İİY m. 38’e Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler  670
b. Özel Yasalara Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler  675
B. İlam veya İlam Niteliğindeki Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi  679
C. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması  685
D. İcra Edilebilmesi Takip Koşuluna Bağlanan İlamlarda Bu Koşulun Yerine Getirilmesi  704
III. YETKİ  705
IV. TAKİBİN AŞAMALARI  705
A. Takip Talebi  705
B. İcra Emri  711
V. İCRANIN DURDURULMASI  714
A. Genel Olarak  714
B. Koşulları  714
C. İşleyiş Süreci  719
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  723
A. Genel Olarak  723
B. Türleri  724
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma  724
2. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma  731
VII. İCRANIN İADESİ  732
A. Genel Olarak  732
B. İşleyiş Süreci  732
İkinci Kesim
İLAMLARIN İCRASI
I. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI  739
II. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI  741
İkinci Bölüm
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
I. GİRİŞ  761
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI  762
III. TAKİP TÜRLERİ  768
A. İlamsız Takip  768
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  768
2. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  771
B. İlamlı Takip  779
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  779
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  780
a. Genel Olarak  780
aa. Alacak veya İpotek Hakkı ya da Her İkisinin Bir İlam veya İlam Niteliğinde Belgeye Bağlanmış Olması  780
bb. İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Koşulsuz Bir Para Borcu İkrarını İçermesi  780
cc. Kredi Kurumları İle İlgili Düzenleme  787
aaa. Genel Olarak  787
bbb. Koşulları  787
ccc. Usul  794
b. İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Borcu Almaktan Kaçınması  801
IV. ORTAK HÜKÜMLER  808
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması  808
B. Rehin Açığı Belgesi  810
1. Genel Olarak  810
2. Türleri  811
a. Geçici Rehin Açığı Belgesi  811
b. Kesin Rehin Açığı Belgesi  811
V. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER  814
Üçüncü Kısım
İHTİYATİ HACİZ
I. GENEL OLARAK  815
II. KOŞULLARI  817
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR  826
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ  829
V. SONUÇLARI  831
VI. KARARIN KALDIRILMASI  835
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  835
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması  840
VII. KESİNLEŞMESİ (= TAMAMLAYICI MERASİM)  841
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI  844
A. Genel Olarak  844
B. Yargılama Usulü  845
İkinci Kitap
İFLAS HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  849
II. İFLAS ORGANLARI  851
A. Resmî İflas Organları  851
1. Asıl İflas Organları  851
a. İcra Dairesi  851
b. Asliye Ticaret Mahkemesi  852
c. İflas Dairesi  853
d. İcra Mahkemesi  854
e. Bölge Adliye Mahkemeleri  855
f. Yargıtay’ın İlgili Hukuk Daireleri  855
2. Yardımcı İflas Organları  855
B. Özel İflas Organları  856
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı  856
2. İflas Bürosu  857
3. İflas İdaresi  858
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı  861
III. İFLASTA YETKİ  862
A. İcra Dairesi  862
B. Ticaret Mahkemesi  863
C. İflas Dairesi  863
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ  863
A. İflas Harçları  863
B. İflas Giderleri  864
V. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ  865
İkinci Kısım
İFLAS YOLUYLA TAKİP
Birinci Bölüm
KOŞULLARI
I. BORÇ: PARA VEYA TEMİNAT GÖSTERME  869
II. BORÇLU: İFLASA TABİ BİR KİŞİ  870
A. Tacirler  870
1. Gerçek Kişi Tacirler  871
2. Tüzel Kişi Tacirler  873
B. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  874
C. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler  875
1. Ticareti Terk Edenler  875
2. Kollektif Ortaklık (Şirket) Ortakları  876
3. Komandit Ortaklık (Şirket) Ortakları  876
4. Kesin Mühleti Kaldırılan veya Konkordatosu Onaylanmayan veya Konkordatosu Tamamen Feshedilen İflasa Tabi Borçlu  876
5. Karar ve İşlemleriyle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar  877
6. Miras Ortaklığı (= Tereke)  877
III. NEDEN: İFLAS NEDENLERİ  878
A. Genel İflas Nedeni  878
B. Özel İflas Nedenleri  879
İkinci Bölüm
İFLAS YOLLARI
Birinci Ayrım
TAKİPLİ İFLAS
I. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU  881
A. Takip Talebi  882
B. Ödeme Emri  882
C. Takibin Kesinleşmesi  883
D. İflas Davası  883
1. Genel Olarak  883
2. İflas Davasının İşleyişi  884
a. Takip Dosyasının Getirtilmesi ve Muhafaza Tedbirlerinin Alınması  884
b. İnceleme  885
c. İflas Takibinin Kesinleştiğinin İlanı  886
d. Alacaklıların Davaya Müdahalesi  886
e. Depo Kararı  886
f. İflas Kararı  888
g. İflas Kararına Karşı Yasa Yolları  889
II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU  890
A. Takip Talebi  890
B. Ödeme Emri  890
C. Takibin Kesinleşmesi  891
D. İflas Davası  891
İkinci Ayrım
TAKİPSİZ (= DOĞRUDAN) İFLAS
I. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS  893
A. İflas Nedenleri (İİY m. 177)  893
B. İşleyiş Usulü  897
II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS  898
A. İflas Nedenleri  898
1. İhtiyari İflas Nedeni  898
2. Zorunlu İflas Nedeni  899
B. İşleyiş Usulü  900
Üçüncü Ayrım
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ  901
Üçüncü Bölüm
İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
I. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI  903
A. Özel Hukuk Bakımından  903
1. Ehliyet  903
2. İyi Niyet  904
3. Takipler  905
4. Davalar  907
a. Müflisin Davacı Olduğu Davalar  908
b. Müflisin Davalı Olduğu Davalar  908
B. Kamu Hukuku Bakımından  910
1. Adi İflas  910
2. Taksirli İflas  911
3. Dolanlı (Hileli) İflas  916
II. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI  921
A. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi  921
B. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi  922
C. Sözleşmelere Etkisi  922
D. Takas Hakkına Etkisi  923
E. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi  925
Dördüncü Bölüm
İFLAS TASFİYESİ
I. MASANIN OLUŞMASI  927
A. Masa Nedir?  927
B. İflas Masasının Mevcudu  928
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar  928
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar  929
a. Müflisin Ücreti  929
b. Üçüncü Kişilerin Verdiği Rehinler  929
c. İflasın Açılmasından Önce Paraya Çevrilmiş Olan Hacizli Mallarının Satış Bedeli  930
d. Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar  930
e. Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olup Da Devri Mümkün Olmayan Mallar İle Devredilemediği İçin Paraya Çevrilemeyen Mallar  930
3. Masadan Çıkarma Hakkı  930
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi  931
II. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI  932
III. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ  934
IV. BASİT TASFİYE  934
V. ADİ TASFİYE  936
A. İlan  936
B. Birinci Alacaklılar Toplantısı  937
C. İflas İdaresi  937
D. İflasta İstihkak Davaları  938
E. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış  940
F. İflas Alacaklarının İncelenmesi  940
G. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi  940
1. Genel Olarak  940
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası  943
a. Rehinli Alacaklar  943
b. Bir Kısım Kamu Alacakları  943
c. Masa Alacakları  944
d. Adi Alacaklar  944
aa. Genel Olarak  944
bb. İmtiyazlı Alacaklar  945
cc. İmtiyazsız Alacaklar (Dördüncü Sıra)  947
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları  947
a. Şikâyet Yolu  948
b. Sıra Cetveline İtiraz Davası  949
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi  951
5. Kamu (= Amme) Alacağının İflas Sıra Cetveline Yazılması  951
H. Geç Bildirilen Alacaklar  953
I. İkinci Alacaklılar Toplantısı  954
J. Masa Mallarının Satışı  954
K. Paraların Paylaştırılması  955
1. Pay Cetveli ve Son Hesap  955
2. Paraların Dağıtılması  956
L. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  958
1. Genel Olarak  958
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması  958
M. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar  960
N. İflasın Kapanması  960
Beşinci Bölüm
İFLAS YASAKLILIKLARINDAN KURTULMA YOLLARI
I. İFLASIN KALDIRILMASI  963
A. Genel Olarak  963
B. Koşulları  963
C. Usul ve Sonuçları  965
D. Yasa Yolları  966
II. İTİBARIN YERİNE GELMESİ  966
A. Genel Olarak  966
B. Koşulları  966
1. Genel Koşullar  966
2. Özel Koşullar  967
C. Karar  967
Üçüncü Kitap
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
Birinci Kısım
KONKORDATO HUKUKU
Birinci Bölüm
GENEL İLKELER
I. KAVRAM  971
II. TÜRLERİ  974
A. Oluşum Biçimine Göre  974
1. Mahkeme Dışı Konkordato  974
2. Mahkeme İçi Konkordato  974
B. Etkisine Göre  975
1. Adi Konkordato  975
2. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato  976
İkinci Bölüm
ADİ KONKORDATO
Birinci Ayrım
İFLAS DIŞI KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  977
II. İŞLEYİŞ SÜRECİ  977
A. Konkordato Teklifi  977
1. Başvurabilecek Kişiler  977
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  979
3. Başvuruya Eklenecek Belgeler  980
4. Usul  984
B. Konkordato Mühleti  985
1. Genel Olarak  985
2. Geçici Mühlet  985
a. Genel Olarak  985
b. Koşul  986
c. Usul  986
d. Karar  986
e. Süre  988
f. İlanı ve Bildirimi  988
g. Sonuçları  988
3. Kesin Mühlet  992
a. Genel Olarak  992
b. Koşul  992
c. Usul  992
d. Süre  993
e. İlan ve Bildirim  994
f. Sonuçları  994
aa. Konkordato Komiserinin Atanması  994
aaa. Genel Olarak  994
bbb. Hukuksal Statüsü  996
ccc. Görevleri  997
bb. Alacaklılar Kurulu Oluşturabilme  999
cc. Alacaklılar Bakımından Sonuçları  1001
aaa. Mühletin Takiplere Etkisi  1001
bbb. Mühletin Davalara Etkisi  1004
ccc. Mühletin Diğer Etkileri  1005
dd. Sözleşmeler Bakımından Sonuçları  1006
ee. Borçlu Bakımından Sonuçları  1007
g. Kesin Mühletin Kaldırılması  1008
aa. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması  1009
bb. Kesin Mühlet İçinde Konkordato İsteminin Reddi ile İflasın Açılması  1009
aaa. İflasa Tabi Borçlu Bakımından  1009
bbb. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Bakımından  1010
ccc. Usul  1011
4. Yasa Yolları  1011
C. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü  1012
1. Genel Olarak  1012
2. Kabul İçin Gereken Çoğunluk  1012
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere Koşulları ve Yapılandırma  1014
D. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi  1016
E. Konkordatonun Onaylanması (= Tasdiki)  1018
1. Koşulları  1018
2. Usul  1024
3. Karar  1024
a. İstemin Kabulü  1024
b. İstemin Reddi  1025
4. Yasa Yolları  1026
F. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları  1026
1. Alacaklılara Etkisi  1026
2. Takiplere Etkisi  1028
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi  1028
4. Borçluya Etkisi  1029
5. Rehinli ve Finansal Kiralama Konusu Mallara Etkisi  1029
6. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davalara Etkisi  1031
G. Konkordatonun Feshi  1032
1. Kısmi Fesih  1032
2. Tamamen Fesih  1036
İkinci Ayrım
İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA) KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  1041
II. İŞLEYİŞ USULÜ  1042
Üçüncü Bölüm
MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  1045
II. YETKİLİ ORGANLAR  1046
A. Tasfiye Memurları  1047
B. Alacaklılar Kurulu  1048
III. İŞLEYİŞ USULÜ  1048
A. Konkordato Masasının Oluşması  1048
B. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması  1048
C. Paraya Çevirme  1049
D. Paraların Paylaştırılması  1050
E. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi  1051
İkinci Kısım
YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU
I. GENEL OLARAK  1053
II. KOŞULLARI  1054
III. USUL  1056
IV. SONUÇLARI  1059
V. FESİH VE TADİL  1060
VI. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS  1061
Dördüncü Kitap
ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER ÖNLEMLER
Birinci Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  1065
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ  1066
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması  1066
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması  1067
III. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI  1068
A. Butlan Davası  1068
B. Muvazaa Davası  1068
C. İstihkak Davası  1069
IV. KONUSU  1071
A. Genel Olarak  1071
B. İptale Tabi İşlemler  1072
1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar)  1072
2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler  1073
3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler  1073
V. KOŞULLARI  1074
VI. USUL  1076
A. Genel Olarak  1076
B. Taraflar  1079
1. Davacı  1079
2. Davalı  1079
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  1081
D. Dava Açma Süresi  1081
VII. SONUÇLARI  1082
A. Hacizdeki İptal Davası  1082
B. İflastaki İptal Davası  1086
C. Ortak Hükümler  1086
EKLER
EK – 1: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER  1091
EK – 2: ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ  1100
EK – 3: TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN TAKAS VEYA MAHSUP İDDİASI  1106
EK – 4: ZAYİ OLAN DAVA VE TAKİP DOSYALARININ YENİLENMESİ  1114
EK – 5: TMSF’NİN ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SORUNU  1120
EK – 6: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLADIĞI 20.07.2016 TARİHİNE KADAR VERİLEN İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI UYGULANACAK YASA (KANUN) YOLLARI [ESKİ DÜZENLEME]  1122
Kaynakça  1125
Kavram Dizini  1131
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020