Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bedensel Zararlar
Eylül 2018 / 1. Baskı / 562 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 157.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitabımızda bedensel zarara neden olan tüm olaylar ve dava konuları (15) bölümde ayrıntılı olarak işlenmiş olup, konu başlıkları şöyledir:

* Genel Olarak Bedensel Zararlar Türleri, İlgili Yasalar
* Beden Gücü Kayıpları (Sürekli Kısmi İşgöremezlik - Sürekli Tam İşgöremezlik)
* Güç Kaybı Tazminatı
* Güç Kaybı (Maluliyet) Oranında Sonradan Artışlar
* Beden Gücü Kayıp Oranlarının Saptanması-Sağlık Kurulları Raporları
* Yaşam Boyu Bakım Giderleri
* Geçici İşgöremezlik Zararları ve Tedavi Giderleri
* Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar ve Estetik Zararlar
* Meslek Hastalıkları
* Tıbbi Hatadan Kaynaklanan Bedensel Zararlar
* Çevre ve Ürün Zararlarından Kaynaklanan Bedensel Zararlar
* Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davaları
* İdari Yargı'da Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davaları
* Kamu Görevlilerinin Bedensel Zararları ve Tazminat Hakları
* Bedensel Zararlarda Zamanaşımı ve Zamanaşımının Başlangıcı
* Bedensel Zararların Hesaplanması, Hesap Unsurları, Çeşitli Hesap Formülleri
* Tazminat Hesapları Rapor Örnekleri, Tablolar, Arama Dizini
* Her Bölümde Yargıtay Karar Örnekleri

Konu Başlıkları
Sürekli İşgöremezlik Zararları
Geçici İşgöremezlik Zararları
Tedavi Giderleri
Yaşam Boyu Bakım Giderleri
Ekonomik Geleceğin Sarsılması
Barkod: 9789750250309
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 562
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  V
Genel Olarak
BEDENSEL ZARARLAR
I– YASAL DÜZENLEMELER  1
1– Borçlar Yasası  1
2– Sosyal Güvenlik Yasalarında bedensel zararlar  4
3– Ceza Yasasında bedensel zararlar  5
II– BEDENSEL ZARAR TÜRLERİ  6
Birinci Bölüm
BEDEN GÜCÜ KAYBI (SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK)
I– GENEL OLARAK  9
II– BEDEN GÜCÜ KAYIPLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER  10
1– Malvarlığı eksilmesi ve kazanç kaybı görüşünün yanlışlığı  10
2– Çalışma gücü kaybı görüşü  11
3– Güç kaybı tazminatının tanımı ve kapsamı  12
III– GÜÇ KAYBI TAZMİNATININ UYGULANMASI  13
1– Çalışanlar yönünden  13
2– Yaşlılar, emekliler, bir işi ve kazancı bulunmayanlar yönünden  16
3– Kendi ev hizmetlerini yapan ev kadınları yönünden  16
4– Ev hizmetlerinin tüm aile bireyleri tarafından yapıldığı ve onların da “güç kaybı tazminatı” isteme hakları bulunduğu kabul edilmelidir  17
5– Güç kaybı tazminatı, küçük yaşta sakat bırakılan çocuklara da uygulanmalıdır  18
6– Estetik zararlar için de “güç kaybı tazminatı” istenebilmelidir  20
IV– GÜÇ KAYBINDA SONRADAN ARTIŞLAR  21
1– Beden gücü kaybında sonradan artışlar yeni bir dava konusudur  21
2– Beden gücü kaybındaki her artış, yeni bir zamanaşımının başlangıcıdır  22
GÜÇ KAYBI TAZMİNATINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  23
1– Beden gücü eksilen kişinin kazançlarında bir azalma olmasa bile “güç kaybı tazminatı” isteyebileceğine ilişkin kararlar  23
2– İşçinin “pasif dönem” zararının da hesaplanacağına ilişkin kararlar  32
3– Yaşlıların, emeklilerin, bir işi ve kazancı olmayanların “güç kaybı tazminatı” isteme haklarına ilişkin kararlar  38
4– Ev kadınlarının “güç kaybı tazminatı” isteme haklarına ilişkin kararlar  41
5– Çocukların güç kaybı tazminatının olay tarihinden hesaplanacağına ilişkin yargıtay kararları  43
6– Beden gücü kaybındaki her artışın yeni dava konusu ve yeni bir zamanaşımının başlangıcı olacağına ilişkin kararlar  49
İkinci Bölüm
BEDEN GÜCÜ KAYIP ORANLARININ SAPTANMASI
I– GENEL OLARAK  61
II– TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER  64
1– Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü  64
2– Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği  65
3– Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği  69
4– Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlan Hakkında Yönetmelik  70
III– YETKİLİ SAĞLIK KURULLARI  72
1– Adli Tıp Kurumu  72
2– Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili sağlık kurulları  74
3– SGK. Yönetmeliklerine göre yetkili sağlık kurulları  75
4– Özürlülük Ölçütü Yönetmeliğine göre yetkili sağlık kurulları  76
IV– RAPORLARA İTİRAZ YOLLARI  76
1– Genel olarak haksız eylemlerden zarar görenler yönünden  76
2– İş kazası ve meslek hastalıklarında raporlara itiraz yolları  77
3– Özürlülük Ölçütü Yönetmeliğine göre raporlara itiraz yolları  80
V– SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK DERECELERİ  82
1– Yüzde %10’un altındaki beden gücü kayıpları  82
2– Yüzde 10 – 50 arası beden gücü kayıpları  82
3– Yüzde %60’ın üzerindeki beden gücü kayıpları  83
4– Yaşam boyu sürekli başka birinin bakımına muhtaç olma durumu  83
YARGITAY KARARLARI  84
1– Beden gücü kayıplarının tespiti  84
2– Raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi  90
3– Tespit davası ile ilgili yargıtay kararları  92
Üçüncü Bölüm
YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİ
I– ANLAMI VE İŞLEVİ  97
1– Tanım  97
2– Bakım işini üstlenecek kişiler ve yaşam gerçekleri  97
3– Bakımın nasıl yapılacağı hakkında görüşler  100
4– Bakım giderleri nasıl hesaplanmalı  101
II– YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİNİN İSTENME KOŞULLARI  101
1– Tüzük ve Yönetmeliklerde başkasının bakımına muhtaç olma halleri  101
2– Tıbbi terimlerin açıklanması  103
3– Sağlık Kurulu raporlarında belirtilmesi gereği  103
4– Beden gücü kayıp oranı temel ölçü değildir  104
III– YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİNİN ÖZELLİKLERİ  104
1– Yaşam boyu bakım giderleri ile geçici işgöremezlikteki bakıcı masrafları birbiriyle karıştırılmamalıdır  104
2– Yaşam boyu bakım giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun artırımlı gelir bağlama hükümleriyle ilişkilendirilmemelidir  105
3– Yaşam boyu bakım giderleri tedavi giderleri kapsamındadır  107
IV– YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİ NASIL HESAPLANMALIDIR  108
1– Hesaplama süresi  108
2– Parasal değerlendirme  109
3– Hesaplama oranları  111
4– Zarar görenin kusuru oranında indirim  112
5– Hakkaniyet indirimi hangi durumlarda söz konusu olabilir  112
Dördüncü Bölüm
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK
I– TANIMLAR VE KAVRAMLAR  115
1– Geçici işgöremezlik  115
2– Geçici işgöremezlik zararı  116
3– Geçici işgöremezlik süresi  117
II– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRESİNİN BELİRLENMESİ  118
1– Nasıl ve neye göre belirlenmeli  118
2– Geçmişte Adli Tıp Kurumu raporlarında süre belirlemesi  119
3– Günümüzde Adli Tıp Kurumu raporlarında süre belirlemesi  121
4– İş kazaları nedeniyle düzenlenen raporlar  122
5– Yargıtay kararlarına göre, geçici işgöremezlik süresinin belirlenmesi  123
III– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ZARARLARI  124
1– Genel olarak  124
2– Geçici işgöremezlik zararının niteliği  125
3– Geçici güç kaybı nedeniyle tazminat istenebilmesi  126
4– Geçici işgöremezlikte tazminatın ölçüsü  127
IV– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİKTE ZARAR TÜRLERİ  129
1– Kazanç kaybı  129
2– İş kaybı  132
3– Geçici güç kaybı  133
4– Ev kadınlarının geçici güç kaybı  134
5– Öğrencilerin yıl kaybı zararı  134
6– Yapılacak işin veya ısmarlanan eserin gecikmesinden doğan zararlar  136
7– İyileşmenin gecikmesinin mesleki alanda zarara neden olması  136
8– Mesleğin yitirilmesi veya değiştirilmesi yüzünden uğranılan zararlar  137
9– Estetik zararların ekonomik geleceğe etkisi  138
10– Ruhsal sarsıntı ve sinir bozukluğu nedeniyle uğranılan zararlar  139
11– Kaza veya etkin eylem dışında bedensel zararlar  141
12– Kaza geçiren kişinin yakınlarının maddi ve manevi zararları  142
13– Ölüm öncesi geçici işgöremezlik zararları  142
V– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİKTE BAKICI VE YARDIMCI GİDERLERİ  146
1– Bakıcı ve yardımcı kavramları ve aradaki fark  146
2– Geçici işgöremezlikte “bakıcı giderleri”  147
3– Geçici işgöremezlikte “yardımcı kişi” giderleri istenmesi  149
YARGITAY KARARLARI  152
1– Geçici işgöremezlik zararlarına ilişkin yargıtay kararları  152
2– Geçici işgöremezlik zararlarının Trafik Sigortası kapsamında olduğuna ilişkin kararlar  163
Beşinci Bölüm
EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN
DOĞAN KAYIPLAR
I– YASA VE KAVRAM  169
1– Yasa hükmü  169
2– Ekonomik geleceğin sarsılmasının anlamı nedir  169
II– ÖĞRETİDEKİ GÖRÜŞLER  170
III– EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN ZARARLAR  172
1– Mesleğini yapamaz hale gelme  172
2– Mesleğini değiştirmek zorunda kalma  174
3– Mesleki alanda ilerleme olanağını yitirme  175
4– Erken emekliye sevkedilme  176
5– Beden gücünde eksilme nedeniyle bazı işleri yapamaz hale gelme  178
6– Tedavi ve iyileşme süresi içinde bazı olanak ve fırsatları kaçırmış olma  178
7– Ruhsal sarsıntıdan kaynaklanan güç kaybı zararı  179
8– Estetik zararların ekonomik geleceğe etkisi  180
IV– EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN ZARAR HESABI  180
1– Görüşler ve uygulama  180
2– Ekonomik geleceğin sarsılmasında yöntem belirleme  181
3– Nasıl hesaplanmalı  182
Altıncı Bölüm
ESTETİK ZARARLAR
I– ANLAMI VE ÖNEMİ  187
1– Estetik zarar kavramı  187
2– Estetik zararların iş ve çalışma yaşamına etkisi  187
II– YARGIDAKİ UYGULAMALAR VE YARGITAY KARARLARI  188
1– Estetik zararlar için açılan davalarda yargı uygulaması  188
2– Ceza Yasasında estetik zararlara ilişkin hükümler  190
III– ÖĞRETİDEKİ GÖRÜŞLER  190
1– Tıp çevrelerinin görüşleri  190
2– Hukuk çevrelerinin görüşleri  193
3– Değerlendirmeler  194
IV– YARGITAY’IN VE YARGININ OLUMLU KARARLARI  195
1– Yargıtay’ın estetik zararlar için, bir oran belirlenmek suretiyle “güç kaybı tazminatı” istenebileceğine ilişkin kararları  195
2– Yargıda olumlu kararlar  198
V– YAPILMASI GEREKENLER  198
1– Günümüzde iş ve çalışma koşulları  198
2– Kimse ameliyata zorlanmamalı  199
3– Estetik zararlar için güç kaybı oranı belirlemenin gerekliliği  199
4– Yargıda yapılması gerekenler  200
VI– ESTETİK ZARARLAR NASIL HESAPLANMALI  200
1– Olay örnekleri  200
2– Bilirkişi incelemesi nasıl yapılmalı  201
Yedinci Bölüm
MESLEK HASTALIKLARI
I– TANIM  203
II– MESLEK HASTALIKLARI  203
1– Meslek hastalığı sayılmanın koşulları  203
2– Sigortalının mesleği  204
3– Meslek hastalığı sayılma  205
4– Meslek hastalığı türleri  205
III– MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ  206
1– Kurum Sağlık Kurulu raporu ile tespit olunması  206
2– Meslek hastalığının tespiti için yapılması gerekenler  207
3– Meslek hastalığının işten ayrıldıktan çok sonra ortaya çıkması  208
4– Değişik işyerlerindeki çalışmalar sonucu oluşan meslek hastalığı için yapılması gerekenler  209
5– Yeraltı maden işçilerinin meslek hastalığında otuziki yıl kuralı  210
6– Meslek hastalığının tespiti davası ve raporlara itiraz yolları  211
Sekizinci Bölüm
TIBBİ HATADAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARLAR
I– TIBBİ HATANIN ÖZELLİKLERİ  215
1– Başka sorumluluklardan farkı  215
2– Hekimin yüksek özen gösterme yükümlülüğü  216
3– Hekimin en hafif kusurdan tam sorumlu olması  217
II– TIBBİ HATALAR  218
1– Tıbbi hatalardan kaynaklanan bedensel zarar örnekleri  218
2– Yargıtay kararlarından örnekler  219
3– Mahkeme dosyalarından örnekler  221
III– TIBBİ HATA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI  225
1– Dava türü  225
2– Davalılar  225
3– Devletin özel hastanelerden sorumluluğu; özel hastanelerdeki tıbbi hatalardan dolayı Sağlık Bakanlığı’na karşı dava açılabilmesi  226
IV– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  227
1– Hekime karşı açılacak davada zamanaşımı  227
2– Özel hastanelere karşı açılacak davalarda zamanaşımı  227
3– Hekime, hastaneye ve sigorta şirketine karşı “ortaklaşa sorumluluk” hükümlerine göre açılacak davalarda zamanaşımı  228
4– Kamu hastanelerine karşı “idari yargıda” açılacak davalarda süre  228
5– Sigortalıların tedavi gördükleri hastanelere karşı açacakları davalarda zamanaşımı süresi  229
Dokuzuncu Bölüm
ÇEVRE VE ÜRÜN ZARARLARINDAN KAYNAKLANAN
BEDENSEL ZARARLAR
I– ÇEVRE ZARARLARI  231
1– Tanım  231
2– Çevre hakkı  231
3– İnsana verilen zararlar (can zararları)  232
4– Manevi zarar  234
5– Çevre zararlarında kanıt yükü  235
6– Çevreden kaynaklanan sağlık sorunlarını kanıtlama zorlukları  236
7– Çevre kirliliğinden kaynaklanan can zararları nedeniyle tazminat istemleri  237
8– Davacılar (zarar görenler)  238
9– Davalılar (Çevreyi kirletenler ve bozanlar)  238
II– ÜRÜN ZARARLARI  239
1– Kullanma amaçlı ürünlerden kaynaklanan bedensel zararlar  239
2– Yiyeceklerden kaynaklanan bedensel zararlar  239
3– Yiyeceklerden kaynaklanan bedensel zararlar nedeniyle açılacak davaların yasal dayanakları neler olmalıdır  242
4– Ürün zararlarından dolayı kimler dava edilebilir  243
Onuncu Bölüm
TEDAVİ VE İYİLEŞME GİDERLERİ
I– TANIM VE KAPSAM  245
II– MASRAF TÜRLERİ  247
1– Doğrudan tedavi giderleri  248
2– Tedavi sırasında yapılan zorunlu harcamalar  248
3– Tedavi sonrasında yapılması zorunlu dolaylı harcamalar  248
4– İlerde yapılacak tedavi masrafları  249
III– TEDAVİ GİDERLERİNİ BELİRLEME İLKELERİ  249
1– Tedavi giderlerinin belgeye bağlanması koşul değildir  250
2– Tedavi giderleri her biçimde kanıtlanabilir  255
3– Tedavi giderleri tarifelerle sınırlı değildir  258
4– Tedavi giderlerinin resmi bir kurum tarafından ödenmiş olması, ek zararın istenmesine engel değildir  260
5– SGK. sağlık kurumları dışında, özel hastanelerde tedavi gören sigortalılar, bazı koşullarda, Kurum’dan tedavi giderlerini isteyebilirler  261
6– Özel hastanelerde tedavi görenlerin hakları  262
7– İlerde yapılması zorunlu tedavi giderleri “gerçekleşmiş zarar” niteliğinde olup, uzman bilirkişiye hesaplatılarak hüküm altına alınmalıdır  265
8– Yaşam boyu kullanılacak ilaç ve tıbbi malzeme giderleri istenebilir  266
9– Geçirilen bir hastalığı tetiklemesi veya bir hastalığı ortaya çıkarması  268
10– Harcama yapılmadan da tedavi gideri istenebilir  269
11– Tedavinin sürmekte oluşu ve ilerde de süreceğinin anlaşılması durumunda, yapılmış ve yapılacak tüm tedavi harcamaları uzman bilirkişiye hesaplatılıp hüküm altına alınmalıdır  270
12– Yurt dışında yapılan tedavi masrafları istenebilir  271
IV– TEDAVİ GİDERLERİNİ KANITLAMA YÖNTEMLERİ  271
1– Genel olarak  271
2– Hastanelerden istenecek belgeler  272
3– Yapılan masraflar karşılığı alınan belgeler  273
4– Savcılık veya Ceza mahkemesi dosyalarından yararlanılması  274
5– Tutanaklarda adı yazılı kişilerin çağrılıp dinlenmeleri  274
6– Taraf tanıklarının dinlenmeleri  275
7– Gerektiğinde, tedaviyi yapan hekimin görüşü alınmalıdır  275
8– Sağlık Kurullarına veya Adli Tıp Kurumu’na başvurmayı gerektiren durumlar  276
V– YARGICIN ZARARI VE KAPSAMINI ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  277
1– Genel olarak  277
2– Tedavi giderleri yönünden yargıcın zararı ve kapsamını araştırma görevi  278
3– Yargıcın değerlendirmesi ile ilgili Yargıtay kararlarından örnekler  278
VI– BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  282
1– Hesaplamayı kim yapacaktır?  282
2– Hesaplama nasıl yapılmalı  284
a) Belgeli giderler nasıl değerlendirilmeli  284
b) Belgesiz (olası) harcamalar nasıl değerlendirilmeli  284
VII– TRAFİK KAZALARI VE TEDAVİ GİDERLERİ  286
1– Konunun özelliği ve Yasa değişikliği  286
2– Yasa değişikliğinden sonraki gelişmeler ve Yargıtay kararları  287
3– Sigorta Genel Şartlarında değişiklik yapılmasına karşın Yargıtay kararlarının değişmemiş olması  290
Onbirinci Bölüm
BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I– DAVA KONULARI  297
1– Sürekli işgöremezlikte tazminat konuları  297
2– Geçici işgöremezlikte tazminat konuları  300
II– TARAFLAR  304
1– Davacılar  304
2– Davalılar  305
III– DAVA AÇILMASI  306
1– Ön hazırlık  306
2– Ne tür dava açılacağı hakkında  307
3– Belirsiz alacak ve tespit davası  308
4– Bedensel zarara uğrayan kişinin yakınlarının manevi tazminat istekleri  311
IV– BEDENSEL ZARARLARDA KANITLAR  311
1– Genel olarak  311
2– Zararı doğuran olaylara göre ek kanıtlara iki örnek  312
V– GÖREVLİ MAHKEME  314
1– Genel olarak  314
2– Trafik kazalarında görevli mahkeme  316
3– Yolcu taşımada görevli mahkeme ticaret mahkemeleridir  316
4– İş kazalarında görevli mahkeme  316
5– Devlet ve kamu kurumlarının taşıtlarının karıştığı kazalarda görevli mahkeme  318
6– Karayolları İdaresi’nin sorumluluğunda farklı düzenleme  318
7– Devlet ve kamu kurumlarına karşı açılacak davalarda görevli mahkeme  318
VI– YETKİLİ MAHKEME  319
1– Haksız fiilden doğan davalarda yetkili mahkeme  319
2– Davalının birden fazla olması halinde yetki  320
3– Sözleşmeden doğan davalarda yetki  320
4– Yolcu taşımada yetkili mahkeme  321
5– Trafik kazalarında yetkili mahkeme  321
6– Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki  321
7– Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki  322
VII– BEDENSEL ZARARLARDA FAİZ  323
1– Haksız fiillerde faiz başlangıcı  323
2– Sigortaların sorumluluğunda faiz başlangıcı  323
3– Maluliyet artışlarında faiz başlangıcı  324
4– Meslek hastalıklarında faiz başlangıcı  325
5– Faiz türleri  325
6– Faizin ayrı bir dava ile istenmesi ve nedenleri  326
7– Faiz davalarında zamanaşımı  327
Onikinci Bölüm
İDARİ YARGI’DA BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVALARI
I– KONUYA GİRİŞ  329
1– Danıştay kararlarında bedensel zararlar  329
2– Bedensel zararlar için İdari Yargı’da da uygulanacak özel yasa  330
II– DAVA TÜRÜ VE UYGULAMASI  331
1– Belirsiz alacak davası benzeri dava türü  331
2– İlk dilekçedeki miktarlar “kısmi istek” değil, harca esas “simgesel” değerler olarak kabul edilmelidir  331
3– Dava dilekçesinde “miktar” değil, “istek konuları” dikkate alınmalıdır  331
III– DAVA KOŞULLARI VE SÜRELER  332
1– Önceden idareye başvurma koşulu  332
2– Sürelerin işleyişi  333
3– İdareye başvuru süresinin işlemesi için “öğrenme” olgusunun başlangıcı  334
4– Önceden başvuru koşulunun gereksiz ve yararsızlığına ilişkin görüşler  335
5– İnsan zararlarında başlangıçtaki belirsizlik nedeniyle, dava açmadan önce idareye başvurunun bir yararı ve anlamı olmamak gerekir  336
6– Görevsiz yargı yerinde açılan davanın, görevsizlik kararı üzerine idari yargıda yeniden dava açılması durumunda “idareye başvuru” koşulu aranmaz  336
IV– İDAREYE KARŞI DAVA AÇILMASI  337
1– Dava dilekçelerinin nasıl düzenleneceği  337
2– Dilekçelerin verileceği yerler  339
3– Dilekçeler üzerinde ilk inceleme  339
4– İlk inceleme üzerine verilecek kararlar  340
5– İdari merci tecavüzü hakkında  341
6– Husumet (Davanın hangi idareye karşı açılacağı hakkında)  342
V– İDARİ YARGI’DA KANITLAR VE KANIT YÜKÜ  344
1– Yasa hükmü  344
2– Delil listeleri  345
VI– İDARİ YARGIDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  346
1– Yasal düzenlemeler  346
2– İdari yargı’da bilirkişi kurumunun işleyişi  346
3– Bedensel zararlarda bilirkişi incelemesi  347
4– İdari Yargı’da bilirkişi atanma biçimi ve uygulama  348
VII– İDARİ YARGIDA YARGILAMA AŞAMALARI  349
1– Dilekçeler aşaması  349
2– İlk inceleme aşaması  350
3– Yargılama (tahkikat) aşaması  351
4– Duruşma  352
5– Karar aşaması  354
6– Kararın işleme konulması  355
VIII– İDARİ YARGIDA FAİZ BAŞLANGICI  355
Onüçüncü Bölüm
KAMU GÖREVLİLERİNİN BEDENSEL ZARARLARI VE
TAZMİNAT HAKLARI
I– TANIMLAR  359
1– Kamu görevlileri  359
2– Kamu hizmetlerine geçici olarak katılanlar  360
II– GÖREVLİLERE BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR  361
1– Geçici ve sürekli işgöremezlik gelirleri  361
2– Malûl sayılma ve malûliyet aylığı bağlama  361
3– Vazife malullüğü aylığı  362
4– Harp malûllüğü aylığı  363
5– Nakdi tazminat ödemeleri  365
6– Terörle Mücadele Kanunu’na göre tazminat ödemeleri  367
III– GÖREVLİLERİN TAZMİNAT HAKLARI  369
1– Bedensel zarara uğrayanların gerçek zararlarını isteme hakları  369
2– Kamu yardımları dışında tazminat istemlerinin yasal ve hukuksal dayanakları  369
3– Mesleki risk ilkesi  370
4– Kamu hizmetlerine katılmada idarenin kusursuz sorumluluğu  370
5– Kamu hizmetine geçici olarak katılanların uğradıkları zararlar  371
IV– NASIL DAVA AÇILACAK VE NASIL SONUÇLANACAK  371
1– Önceden idareye başvurma koşulu  371
2– İdari yargıda maddi ve manevi tazminat davası açılması  372
3– Tazminattan indirimler  372
a) Kaza sigortası dalından bağlanan işgöremezlik gelirleri tazminattan indirilir  372
b) Vazife malülü ve harp malülü aylıkları tazminattan indirilir  373
c) Nakdi tazminat ödemeleri tazminattan indirilir  373
4– Tazminattan indirimler nasıl yapılacak  374
5– Sigortalının “malûliyet aylığı” tazminattan indirilmez  374
Ondördüncü Bölüm
BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMI
I– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  375
1– Genel olarak  375
2– Haksız eylemlerde zamanaşımı süreleri  375
3– Sözleşme ilişkilerinde zamanaşımı süreleri  377
4– Trafik kazalarında zamanaşımı süreleri  377
5– Trafik Sigortasında zamanaşımı süreleri  378
6– Yolcu taşımada zamanaşımı süresi  379
7– Zorunlu Koltuk Sigortasında ve Taşıma Sigortasında zamanaşımı süreleri  379
8– İş kazalarında zamanaşımı süresi  380
9– Hekimin ve hastanelerin sorumluluğunda zamanaşımı süreleri  380
10– Bina ve yapılardan sorumluluklarda zamanaşımı süreleri  383
11– Tehlikeli işletmelerden sorumlulukta zamanaşımı  383
12– Satın alınan veya yükleniciye yaptırılan binaların çökmesi ve yıkılması sonucu ölüm ve bedensel zararlarda zamanaşımı  384
13– Çevre zararlarında zamanaşımı süresi  385
II– BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  386
1– Zarar, kesin raporla öğrenilir  388
2– İyileşme sürecinin ve gelişen durumların tamamlanmasından sonra alınacak kesin raporun “öğrenilmesi” ile zamanaşımı işlemeye başlayacaktır  389
3– Sürekli işgöremezlik oranında her artış ayrı bir olgudur. Her birinin öğrenme gününden başlayarak yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar. Her yeni olgu, yeni bir dava konusudur  391
4– Sonradan ortaya çıkan (beklenmeyen ve önceden kestirilemeyen) durumlar  392
BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  396
1– Zamanaşımının, kesin raporun öğrenildiği tarihten işlemeye başlayacağına ilişkin kararlar  396
2– Bedensel zararlarda gelişen durumun tamamlanmasından sonra zamanaşımının işlemeye başlayacağına ilişkin kararlar  410
3– Sürekli işgöremezlik oranında her artış yeni bir olgu, yeni bir dava konusudur. Her birinin öğrenme gününden başlayarak yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar  426
Onbeşinci Bölüm
BEDENSEL ZARARLARIN HESAPLANMASI
I– GENEL OLARAK  433
1– Bedensel zararların niteliği ve tazminat isteminin nedenleri  433
2– Yasalarda tazminat hesaplarına ilişkin hükümler  433
3– Tazminat hesaplarında temel ölçü ve hesabın alt yapısı  434
4– İnsan zararları farklı bir hesaplamayı gerektirir  434
II– TAZMİNAT HESABININ UNSURLARI  436
1– Olay ve kusur değerlendirmesi  436
2– Zarar sürelerinin belirlenmesi  437
3– Beden gücü kayıplarında zarar süreleri  438
a) Çalışan kişiler yönünden aktif dönem süreleri  439
b) Yaşlıların, emeklilerin, bir işi ve kazancı olmayanların zarar süreleri  441
c) Ev kadınlarının zarar süreleri  441
d) Küçük yaşta sakat kalan çocukların zarar süreleri  442
4– Beden gücü kayıplarının belirlenmesi  443
5– Bedensel zararların parasal değerlendirmesi  445
a) Çalışan kişiler yönünden tazminat hesabına esas kazançlar  445
b) Ağır bedensel zarar nedeniyle, çalışma yaşamı erken sona eren kişilerin güç kaybı tazminatı hesabına esas kazançlar  448
c) Üniversite, yüksek okul, meslek okulu öğrencilerinin güç kaybı tazminatı hesabı  449
d) Çalışan kişilerin emeklilik dönemi (pasif dönem) zarar hesabının parasal ölçüsü  450
e) Yaşlıların, ev kadınlarının, çocukların, bir işi ve kazancı olmayanların güç kaybı tazminatının parasal ölçüsü  450
III– TAZMİNAT HESAPLAMA EVRELERİ  451
1– Hesap unsurlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi  451
2– Tazminat hesabına esas kazançların veya parasal değerlerin belirlenmesi  451
3– Tazminatın hesaplanması  452
4– Tazminattan indirimler  453
5– Tazminat tutarlarında indirilmeyecek edinim ve kazanımlar  454
IV– TAZMİNAT HESAPLARINDA MATEMATİKSEL İŞLEMLER  455
1– İşleyecek dönem zarar hesaplarında matematiksel işlemler  455
2– Zarar hesaplarında formüllerin anlamı ve işlevi  455
3– Tazminat hesaplama yöntem ve formül tartışmaları  455
V– FORMÜLLER  456
1– Genel olarak  456
2– Yargıda geçmişten bugüne tazminat hesaplama formülleri  458
3– Sigortalarca uygulanan “devre başı ödemeli belirli süreli rant” formülü  462
4– Aynı olayın değişik formüllerle hesaplanması  468
5– İnsan zararları için en uygun formül  468
VI– BEDENSEL ZARARLARDA RAPOR BÖLÜMLERİ  469
EKLER
BEDENSEL ZARARLARDA TAZMİNAT HESABI RAPOR ÖRNEKLERİ  475
1– Çalışan Kişinin Güç Kaybı Tazminatı  477
2– Ev Kadınının Güç Kaybı Tazminatı  481
3– Yaşlı Kişinin Güç Kaybı Tazminatı  485
4– Küçük Yaşta Sakat Kalan Çocuğun Güç Kaybı Tazminatı  489
5– Yaşam Boyu Bakım Tazminatı  493
6– Tıbbi Hata Sonucu Sakat Kalan Kişinin Tazminatı  499
7– Yetersiz Ödeme Nedeniyle Tazminat Davası (KTK.M.111/2)  502
8– Beden Gücü Kaybına Uğrayan Öğrencinin Tazminatı  508
9– Beden Gücü Kaybına Uğrayan Sporcunun Tazminatı  512
10– Beden Gücü Kaybına Uğrayan Polisin Tazminatı  518
11– Beden Gücü Kaybına Uğrayan Avukatın Tazminatı  521
ÜÇ AYRI FORMÜLE GÖRE AYNI HESAP UNSURLARININ TAZMİNAT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ  525
1– Progressif Rant Formülüne Göre Tazminat Hesabı ve Bilirkişi Rapor Örneği  527
2– Devre Sonu Ödemeli Ortalama Kazanç ve Sabit Rant Formülüne Göre Tazminat Hesabı ve Bilirkişi Rapor Örneği  530
3– Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Formülüne ve %1.8 Teknik Faizli TRH–2010 Tablosuna Göre Tazminat Hesabı ve Bilirkişi Rapor Örneği  532
TABLOLAR  535
1– PMF–1931 Yaşam Tablosu  537
2– TRH–2010 Yaşam Tablosu  538
3– Aktif Yaşam Süreleri  540
4– Devlet Memurları Yaş Hadleri  541
5– Kn ve 1/Kn %10 Katsayıları  542
6– Kn ve 1/Kn %5 Katsayıları  543
7– Devre Sonu %10 Artışlı Rant Formülü  544
8– Devre Sonu %10 İskontolu Rant Formülü  545
9– Devre Sonu %5 Artışlı Rant Formülü  546
10– Devre Sonu %5 İskontolu Rant Formülü  547
11– TRH–%1.8 Erkek Tablosu  548
12– TRH–%1.8 Kadın Tablosu  550
Yararlanılan Kitaplar ve Yazılar  553
Kavramlar Dizini  557
 


Şafak Arıkan
Ocak 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
Tuğçe Tuzcuoğlu
Haziran 2020
110.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  V
Genel Olarak
BEDENSEL ZARARLAR
I– YASAL DÜZENLEMELER  1
1– Borçlar Yasası  1
2– Sosyal Güvenlik Yasalarında bedensel zararlar  4
3– Ceza Yasasında bedensel zararlar  5
II– BEDENSEL ZARAR TÜRLERİ  6
Birinci Bölüm
BEDEN GÜCÜ KAYBI (SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK)
I– GENEL OLARAK  9
II– BEDEN GÜCÜ KAYIPLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER  10
1– Malvarlığı eksilmesi ve kazanç kaybı görüşünün yanlışlığı  10
2– Çalışma gücü kaybı görüşü  11
3– Güç kaybı tazminatının tanımı ve kapsamı  12
III– GÜÇ KAYBI TAZMİNATININ UYGULANMASI  13
1– Çalışanlar yönünden  13
2– Yaşlılar, emekliler, bir işi ve kazancı bulunmayanlar yönünden  16
3– Kendi ev hizmetlerini yapan ev kadınları yönünden  16
4– Ev hizmetlerinin tüm aile bireyleri tarafından yapıldığı ve onların da “güç kaybı tazminatı” isteme hakları bulunduğu kabul edilmelidir  17
5– Güç kaybı tazminatı, küçük yaşta sakat bırakılan çocuklara da uygulanmalıdır  18
6– Estetik zararlar için de “güç kaybı tazminatı” istenebilmelidir  20
IV– GÜÇ KAYBINDA SONRADAN ARTIŞLAR  21
1– Beden gücü kaybında sonradan artışlar yeni bir dava konusudur  21
2– Beden gücü kaybındaki her artış, yeni bir zamanaşımının başlangıcıdır  22
GÜÇ KAYBI TAZMİNATINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  23
1– Beden gücü eksilen kişinin kazançlarında bir azalma olmasa bile “güç kaybı tazminatı” isteyebileceğine ilişkin kararlar  23
2– İşçinin “pasif dönem” zararının da hesaplanacağına ilişkin kararlar  32
3– Yaşlıların, emeklilerin, bir işi ve kazancı olmayanların “güç kaybı tazminatı” isteme haklarına ilişkin kararlar  38
4– Ev kadınlarının “güç kaybı tazminatı” isteme haklarına ilişkin kararlar  41
5– Çocukların güç kaybı tazminatının olay tarihinden hesaplanacağına ilişkin yargıtay kararları  43
6– Beden gücü kaybındaki her artışın yeni dava konusu ve yeni bir zamanaşımının başlangıcı olacağına ilişkin kararlar  49
İkinci Bölüm
BEDEN GÜCÜ KAYIP ORANLARININ SAPTANMASI
I– GENEL OLARAK  61
II– TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER  64
1– Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü  64
2– Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği  65
3– Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği  69
4– Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlan Hakkında Yönetmelik  70
III– YETKİLİ SAĞLIK KURULLARI  72
1– Adli Tıp Kurumu  72
2– Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili sağlık kurulları  74
3– SGK. Yönetmeliklerine göre yetkili sağlık kurulları  75
4– Özürlülük Ölçütü Yönetmeliğine göre yetkili sağlık kurulları  76
IV– RAPORLARA İTİRAZ YOLLARI  76
1– Genel olarak haksız eylemlerden zarar görenler yönünden  76
2– İş kazası ve meslek hastalıklarında raporlara itiraz yolları  77
3– Özürlülük Ölçütü Yönetmeliğine göre raporlara itiraz yolları  80
V– SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK DERECELERİ  82
1– Yüzde %10’un altındaki beden gücü kayıpları  82
2– Yüzde 10 – 50 arası beden gücü kayıpları  82
3– Yüzde %60’ın üzerindeki beden gücü kayıpları  83
4– Yaşam boyu sürekli başka birinin bakımına muhtaç olma durumu  83
YARGITAY KARARLARI  84
1– Beden gücü kayıplarının tespiti  84
2– Raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi  90
3– Tespit davası ile ilgili yargıtay kararları  92
Üçüncü Bölüm
YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİ
I– ANLAMI VE İŞLEVİ  97
1– Tanım  97
2– Bakım işini üstlenecek kişiler ve yaşam gerçekleri  97
3– Bakımın nasıl yapılacağı hakkında görüşler  100
4– Bakım giderleri nasıl hesaplanmalı  101
II– YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİNİN İSTENME KOŞULLARI  101
1– Tüzük ve Yönetmeliklerde başkasının bakımına muhtaç olma halleri  101
2– Tıbbi terimlerin açıklanması  103
3– Sağlık Kurulu raporlarında belirtilmesi gereği  103
4– Beden gücü kayıp oranı temel ölçü değildir  104
III– YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİNİN ÖZELLİKLERİ  104
1– Yaşam boyu bakım giderleri ile geçici işgöremezlikteki bakıcı masrafları birbiriyle karıştırılmamalıdır  104
2– Yaşam boyu bakım giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun artırımlı gelir bağlama hükümleriyle ilişkilendirilmemelidir  105
3– Yaşam boyu bakım giderleri tedavi giderleri kapsamındadır  107
IV– YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİ NASIL HESAPLANMALIDIR  108
1– Hesaplama süresi  108
2– Parasal değerlendirme  109
3– Hesaplama oranları  111
4– Zarar görenin kusuru oranında indirim  112
5– Hakkaniyet indirimi hangi durumlarda söz konusu olabilir  112
Dördüncü Bölüm
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK
I– TANIMLAR VE KAVRAMLAR  115
1– Geçici işgöremezlik  115
2– Geçici işgöremezlik zararı  116
3– Geçici işgöremezlik süresi  117
II– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRESİNİN BELİRLENMESİ  118
1– Nasıl ve neye göre belirlenmeli  118
2– Geçmişte Adli Tıp Kurumu raporlarında süre belirlemesi  119
3– Günümüzde Adli Tıp Kurumu raporlarında süre belirlemesi  121
4– İş kazaları nedeniyle düzenlenen raporlar  122
5– Yargıtay kararlarına göre, geçici işgöremezlik süresinin belirlenmesi  123
III– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ZARARLARI  124
1– Genel olarak  124
2– Geçici işgöremezlik zararının niteliği  125
3– Geçici güç kaybı nedeniyle tazminat istenebilmesi  126
4– Geçici işgöremezlikte tazminatın ölçüsü  127
IV– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİKTE ZARAR TÜRLERİ  129
1– Kazanç kaybı  129
2– İş kaybı  132
3– Geçici güç kaybı  133
4– Ev kadınlarının geçici güç kaybı  134
5– Öğrencilerin yıl kaybı zararı  134
6– Yapılacak işin veya ısmarlanan eserin gecikmesinden doğan zararlar  136
7– İyileşmenin gecikmesinin mesleki alanda zarara neden olması  136
8– Mesleğin yitirilmesi veya değiştirilmesi yüzünden uğranılan zararlar  137
9– Estetik zararların ekonomik geleceğe etkisi  138
10– Ruhsal sarsıntı ve sinir bozukluğu nedeniyle uğranılan zararlar  139
11– Kaza veya etkin eylem dışında bedensel zararlar  141
12– Kaza geçiren kişinin yakınlarının maddi ve manevi zararları  142
13– Ölüm öncesi geçici işgöremezlik zararları  142
V– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİKTE BAKICI VE YARDIMCI GİDERLERİ  146
1– Bakıcı ve yardımcı kavramları ve aradaki fark  146
2– Geçici işgöremezlikte “bakıcı giderleri”  147
3– Geçici işgöremezlikte “yardımcı kişi” giderleri istenmesi  149
YARGITAY KARARLARI  152
1– Geçici işgöremezlik zararlarına ilişkin yargıtay kararları  152
2– Geçici işgöremezlik zararlarının Trafik Sigortası kapsamında olduğuna ilişkin kararlar  163
Beşinci Bölüm
EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN
DOĞAN KAYIPLAR
I– YASA VE KAVRAM  169
1– Yasa hükmü  169
2– Ekonomik geleceğin sarsılmasının anlamı nedir  169
II– ÖĞRETİDEKİ GÖRÜŞLER  170
III– EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN ZARARLAR  172
1– Mesleğini yapamaz hale gelme  172
2– Mesleğini değiştirmek zorunda kalma  174
3– Mesleki alanda ilerleme olanağını yitirme  175
4– Erken emekliye sevkedilme  176
5– Beden gücünde eksilme nedeniyle bazı işleri yapamaz hale gelme  178
6– Tedavi ve iyileşme süresi içinde bazı olanak ve fırsatları kaçırmış olma  178
7– Ruhsal sarsıntıdan kaynaklanan güç kaybı zararı  179
8– Estetik zararların ekonomik geleceğe etkisi  180
IV– EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN ZARAR HESABI  180
1– Görüşler ve uygulama  180
2– Ekonomik geleceğin sarsılmasında yöntem belirleme  181
3– Nasıl hesaplanmalı  182
Altıncı Bölüm
ESTETİK ZARARLAR
I– ANLAMI VE ÖNEMİ  187
1– Estetik zarar kavramı  187
2– Estetik zararların iş ve çalışma yaşamına etkisi  187
II– YARGIDAKİ UYGULAMALAR VE YARGITAY KARARLARI  188
1– Estetik zararlar için açılan davalarda yargı uygulaması  188
2– Ceza Yasasında estetik zararlara ilişkin hükümler  190
III– ÖĞRETİDEKİ GÖRÜŞLER  190
1– Tıp çevrelerinin görüşleri  190
2– Hukuk çevrelerinin görüşleri  193
3– Değerlendirmeler  194
IV– YARGITAY’IN VE YARGININ OLUMLU KARARLARI  195
1– Yargıtay’ın estetik zararlar için, bir oran belirlenmek suretiyle “güç kaybı tazminatı” istenebileceğine ilişkin kararları  195
2– Yargıda olumlu kararlar  198
V– YAPILMASI GEREKENLER  198
1– Günümüzde iş ve çalışma koşulları  198
2– Kimse ameliyata zorlanmamalı  199
3– Estetik zararlar için güç kaybı oranı belirlemenin gerekliliği  199
4– Yargıda yapılması gerekenler  200
VI– ESTETİK ZARARLAR NASIL HESAPLANMALI  200
1– Olay örnekleri  200
2– Bilirkişi incelemesi nasıl yapılmalı  201
Yedinci Bölüm
MESLEK HASTALIKLARI
I– TANIM  203
II– MESLEK HASTALIKLARI  203
1– Meslek hastalığı sayılmanın koşulları  203
2– Sigortalının mesleği  204
3– Meslek hastalığı sayılma  205
4– Meslek hastalığı türleri  205
III– MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ  206
1– Kurum Sağlık Kurulu raporu ile tespit olunması  206
2– Meslek hastalığının tespiti için yapılması gerekenler  207
3– Meslek hastalığının işten ayrıldıktan çok sonra ortaya çıkması  208
4– Değişik işyerlerindeki çalışmalar sonucu oluşan meslek hastalığı için yapılması gerekenler  209
5– Yeraltı maden işçilerinin meslek hastalığında otuziki yıl kuralı  210
6– Meslek hastalığının tespiti davası ve raporlara itiraz yolları  211
Sekizinci Bölüm
TIBBİ HATADAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARLAR
I– TIBBİ HATANIN ÖZELLİKLERİ  215
1– Başka sorumluluklardan farkı  215
2– Hekimin yüksek özen gösterme yükümlülüğü  216
3– Hekimin en hafif kusurdan tam sorumlu olması  217
II– TIBBİ HATALAR  218
1– Tıbbi hatalardan kaynaklanan bedensel zarar örnekleri  218
2– Yargıtay kararlarından örnekler  219
3– Mahkeme dosyalarından örnekler  221
III– TIBBİ HATA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI  225
1– Dava türü  225
2– Davalılar  225
3– Devletin özel hastanelerden sorumluluğu; özel hastanelerdeki tıbbi hatalardan dolayı Sağlık Bakanlığı’na karşı dava açılabilmesi  226
IV– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  227
1– Hekime karşı açılacak davada zamanaşımı  227
2– Özel hastanelere karşı açılacak davalarda zamanaşımı  227
3– Hekime, hastaneye ve sigorta şirketine karşı “ortaklaşa sorumluluk” hükümlerine göre açılacak davalarda zamanaşımı  228
4– Kamu hastanelerine karşı “idari yargıda” açılacak davalarda süre  228
5– Sigortalıların tedavi gördükleri hastanelere karşı açacakları davalarda zamanaşımı süresi  229
Dokuzuncu Bölüm
ÇEVRE VE ÜRÜN ZARARLARINDAN KAYNAKLANAN
BEDENSEL ZARARLAR
I– ÇEVRE ZARARLARI  231
1– Tanım  231
2– Çevre hakkı  231
3– İnsana verilen zararlar (can zararları)  232
4– Manevi zarar  234
5– Çevre zararlarında kanıt yükü  235
6– Çevreden kaynaklanan sağlık sorunlarını kanıtlama zorlukları  236
7– Çevre kirliliğinden kaynaklanan can zararları nedeniyle tazminat istemleri  237
8– Davacılar (zarar görenler)  238
9– Davalılar (Çevreyi kirletenler ve bozanlar)  238
II– ÜRÜN ZARARLARI  239
1– Kullanma amaçlı ürünlerden kaynaklanan bedensel zararlar  239
2– Yiyeceklerden kaynaklanan bedensel zararlar  239
3– Yiyeceklerden kaynaklanan bedensel zararlar nedeniyle açılacak davaların yasal dayanakları neler olmalıdır  242
4– Ürün zararlarından dolayı kimler dava edilebilir  243
Onuncu Bölüm
TEDAVİ VE İYİLEŞME GİDERLERİ
I– TANIM VE KAPSAM  245
II– MASRAF TÜRLERİ  247
1– Doğrudan tedavi giderleri  248
2– Tedavi sırasında yapılan zorunlu harcamalar  248
3– Tedavi sonrasında yapılması zorunlu dolaylı harcamalar  248
4– İlerde yapılacak tedavi masrafları  249
III– TEDAVİ GİDERLERİNİ BELİRLEME İLKELERİ  249
1– Tedavi giderlerinin belgeye bağlanması koşul değildir  250
2– Tedavi giderleri her biçimde kanıtlanabilir  255
3– Tedavi giderleri tarifelerle sınırlı değildir  258
4– Tedavi giderlerinin resmi bir kurum tarafından ödenmiş olması, ek zararın istenmesine engel değildir  260
5– SGK. sağlık kurumları dışında, özel hastanelerde tedavi gören sigortalılar, bazı koşullarda, Kurum’dan tedavi giderlerini isteyebilirler  261
6– Özel hastanelerde tedavi görenlerin hakları  262
7– İlerde yapılması zorunlu tedavi giderleri “gerçekleşmiş zarar” niteliğinde olup, uzman bilirkişiye hesaplatılarak hüküm altına alınmalıdır  265
8– Yaşam boyu kullanılacak ilaç ve tıbbi malzeme giderleri istenebilir  266
9– Geçirilen bir hastalığı tetiklemesi veya bir hastalığı ortaya çıkarması  268
10– Harcama yapılmadan da tedavi gideri istenebilir  269
11– Tedavinin sürmekte oluşu ve ilerde de süreceğinin anlaşılması durumunda, yapılmış ve yapılacak tüm tedavi harcamaları uzman bilirkişiye hesaplatılıp hüküm altına alınmalıdır  270
12– Yurt dışında yapılan tedavi masrafları istenebilir  271
IV– TEDAVİ GİDERLERİNİ KANITLAMA YÖNTEMLERİ  271
1– Genel olarak  271
2– Hastanelerden istenecek belgeler  272
3– Yapılan masraflar karşılığı alınan belgeler  273
4– Savcılık veya Ceza mahkemesi dosyalarından yararlanılması  274
5– Tutanaklarda adı yazılı kişilerin çağrılıp dinlenmeleri  274
6– Taraf tanıklarının dinlenmeleri  275
7– Gerektiğinde, tedaviyi yapan hekimin görüşü alınmalıdır  275
8– Sağlık Kurullarına veya Adli Tıp Kurumu’na başvurmayı gerektiren durumlar  276
V– YARGICIN ZARARI VE KAPSAMINI ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  277
1– Genel olarak  277
2– Tedavi giderleri yönünden yargıcın zararı ve kapsamını araştırma görevi  278
3– Yargıcın değerlendirmesi ile ilgili Yargıtay kararlarından örnekler  278
VI– BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  282
1– Hesaplamayı kim yapacaktır?  282
2– Hesaplama nasıl yapılmalı  284
a) Belgeli giderler nasıl değerlendirilmeli  284
b) Belgesiz (olası) harcamalar nasıl değerlendirilmeli  284
VII– TRAFİK KAZALARI VE TEDAVİ GİDERLERİ  286
1– Konunun özelliği ve Yasa değişikliği  286
2– Yasa değişikliğinden sonraki gelişmeler ve Yargıtay kararları  287
3– Sigorta Genel Şartlarında değişiklik yapılmasına karşın Yargıtay kararlarının değişmemiş olması  290
Onbirinci Bölüm
BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I– DAVA KONULARI  297
1– Sürekli işgöremezlikte tazminat konuları  297
2– Geçici işgöremezlikte tazminat konuları  300
II– TARAFLAR  304
1– Davacılar  304
2– Davalılar  305
III– DAVA AÇILMASI  306
1– Ön hazırlık  306
2– Ne tür dava açılacağı hakkında  307
3– Belirsiz alacak ve tespit davası  308
4– Bedensel zarara uğrayan kişinin yakınlarının manevi tazminat istekleri  311
IV– BEDENSEL ZARARLARDA KANITLAR  311
1– Genel olarak  311
2– Zararı doğuran olaylara göre ek kanıtlara iki örnek  312
V– GÖREVLİ MAHKEME  314
1– Genel olarak  314
2– Trafik kazalarında görevli mahkeme  316
3– Yolcu taşımada görevli mahkeme ticaret mahkemeleridir  316
4– İş kazalarında görevli mahkeme  316
5– Devlet ve kamu kurumlarının taşıtlarının karıştığı kazalarda görevli mahkeme  318
6– Karayolları İdaresi’nin sorumluluğunda farklı düzenleme  318
7– Devlet ve kamu kurumlarına karşı açılacak davalarda görevli mahkeme  318
VI– YETKİLİ MAHKEME  319
1– Haksız fiilden doğan davalarda yetkili mahkeme  319
2– Davalının birden fazla olması halinde yetki  320
3– Sözleşmeden doğan davalarda yetki  320
4– Yolcu taşımada yetkili mahkeme  321
5– Trafik kazalarında yetkili mahkeme  321
6– Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki  321
7– Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki  322
VII– BEDENSEL ZARARLARDA FAİZ  323
1– Haksız fiillerde faiz başlangıcı  323
2– Sigortaların sorumluluğunda faiz başlangıcı  323
3– Maluliyet artışlarında faiz başlangıcı  324
4– Meslek hastalıklarında faiz başlangıcı  325
5– Faiz türleri  325
6– Faizin ayrı bir dava ile istenmesi ve nedenleri  326
7– Faiz davalarında zamanaşımı  327
Onikinci Bölüm
İDARİ YARGI’DA BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVALARI
I– KONUYA GİRİŞ  329
1– Danıştay kararlarında bedensel zararlar  329
2– Bedensel zararlar için İdari Yargı’da da uygulanacak özel yasa  330
II– DAVA TÜRÜ VE UYGULAMASI  331
1– Belirsiz alacak davası benzeri dava türü  331
2– İlk dilekçedeki miktarlar “kısmi istek” değil, harca esas “simgesel” değerler olarak kabul edilmelidir  331
3– Dava dilekçesinde “miktar” değil, “istek konuları” dikkate alınmalıdır  331
III– DAVA KOŞULLARI VE SÜRELER  332
1– Önceden idareye başvurma koşulu  332
2– Sürelerin işleyişi  333
3– İdareye başvuru süresinin işlemesi için “öğrenme” olgusunun başlangıcı  334
4– Önceden başvuru koşulunun gereksiz ve yararsızlığına ilişkin görüşler  335
5– İnsan zararlarında başlangıçtaki belirsizlik nedeniyle, dava açmadan önce idareye başvurunun bir yararı ve anlamı olmamak gerekir  336
6– Görevsiz yargı yerinde açılan davanın, görevsizlik kararı üzerine idari yargıda yeniden dava açılması durumunda “idareye başvuru” koşulu aranmaz  336
IV– İDAREYE KARŞI DAVA AÇILMASI  337
1– Dava dilekçelerinin nasıl düzenleneceği  337
2– Dilekçelerin verileceği yerler  339
3– Dilekçeler üzerinde ilk inceleme  339
4– İlk inceleme üzerine verilecek kararlar  340
5– İdari merci tecavüzü hakkında  341
6– Husumet (Davanın hangi idareye karşı açılacağı hakkında)  342
V– İDARİ YARGI’DA KANITLAR VE KANIT YÜKÜ  344
1– Yasa hükmü  344
2– Delil listeleri  345
VI– İDARİ YARGIDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  346
1– Yasal düzenlemeler  346
2– İdari yargı’da bilirkişi kurumunun işleyişi  346
3– Bedensel zararlarda bilirkişi incelemesi  347
4– İdari Yargı’da bilirkişi atanma biçimi ve uygulama  348
VII– İDARİ YARGIDA YARGILAMA AŞAMALARI  349
1– Dilekçeler aşaması  349
2– İlk inceleme aşaması  350
3– Yargılama (tahkikat) aşaması  351
4– Duruşma  352
5– Karar aşaması  354
6– Kararın işleme konulması  355
VIII– İDARİ YARGIDA FAİZ BAŞLANGICI  355
Onüçüncü Bölüm
KAMU GÖREVLİLERİNİN BEDENSEL ZARARLARI VE
TAZMİNAT HAKLARI
I– TANIMLAR  359
1– Kamu görevlileri  359
2– Kamu hizmetlerine geçici olarak katılanlar  360
II– GÖREVLİLERE BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR  361
1– Geçici ve sürekli işgöremezlik gelirleri  361
2– Malûl sayılma ve malûliyet aylığı bağlama  361
3– Vazife malullüğü aylığı  362
4– Harp malûllüğü aylığı  363
5– Nakdi tazminat ödemeleri  365
6– Terörle Mücadele Kanunu’na göre tazminat ödemeleri  367
III– GÖREVLİLERİN TAZMİNAT HAKLARI  369
1– Bedensel zarara uğrayanların gerçek zararlarını isteme hakları  369
2– Kamu yardımları dışında tazminat istemlerinin yasal ve hukuksal dayanakları  369
3– Mesleki risk ilkesi  370
4– Kamu hizmetlerine katılmada idarenin kusursuz sorumluluğu  370
5– Kamu hizmetine geçici olarak katılanların uğradıkları zararlar  371
IV– NASIL DAVA AÇILACAK VE NASIL SONUÇLANACAK  371
1– Önceden idareye başvurma koşulu  371
2– İdari yargıda maddi ve manevi tazminat davası açılması  372
3– Tazminattan indirimler  372
a) Kaza sigortası dalından bağlanan işgöremezlik gelirleri tazminattan indirilir  372
b) Vazife malülü ve harp malülü aylıkları tazminattan indirilir  373
c) Nakdi tazminat ödemeleri tazminattan indirilir  373
4– Tazminattan indirimler nasıl yapılacak  374
5– Sigortalının “malûliyet aylığı” tazminattan indirilmez  374
Ondördüncü Bölüm
BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMI
I– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  375
1– Genel olarak  375
2– Haksız eylemlerde zamanaşımı süreleri  375
3– Sözleşme ilişkilerinde zamanaşımı süreleri  377
4– Trafik kazalarında zamanaşımı süreleri  377
5– Trafik Sigortasında zamanaşımı süreleri  378
6– Yolcu taşımada zamanaşımı süresi  379
7– Zorunlu Koltuk Sigortasında ve Taşıma Sigortasında zamanaşımı süreleri  379
8– İş kazalarında zamanaşımı süresi  380
9– Hekimin ve hastanelerin sorumluluğunda zamanaşımı süreleri  380
10– Bina ve yapılardan sorumluluklarda zamanaşımı süreleri  383
11– Tehlikeli işletmelerden sorumlulukta zamanaşımı  383
12– Satın alınan veya yükleniciye yaptırılan binaların çökmesi ve yıkılması sonucu ölüm ve bedensel zararlarda zamanaşımı  384
13– Çevre zararlarında zamanaşımı süresi  385
II– BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  386
1– Zarar, kesin raporla öğrenilir  388
2– İyileşme sürecinin ve gelişen durumların tamamlanmasından sonra alınacak kesin raporun “öğrenilmesi” ile zamanaşımı işlemeye başlayacaktır  389
3– Sürekli işgöremezlik oranında her artış ayrı bir olgudur. Her birinin öğrenme gününden başlayarak yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar. Her yeni olgu, yeni bir dava konusudur  391
4– Sonradan ortaya çıkan (beklenmeyen ve önceden kestirilemeyen) durumlar  392
BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  396
1– Zamanaşımının, kesin raporun öğrenildiği tarihten işlemeye başlayacağına ilişkin kararlar  396
2– Bedensel zararlarda gelişen durumun tamamlanmasından sonra zamanaşımının işlemeye başlayacağına ilişkin kararlar  410
3– Sürekli işgöremezlik oranında her artış yeni bir olgu, yeni bir dava konusudur. Her birinin öğrenme gününden başlayarak yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar  426
Onbeşinci Bölüm
BEDENSEL ZARARLARIN HESAPLANMASI
I– GENEL OLARAK  433
1– Bedensel zararların niteliği ve tazminat isteminin nedenleri  433
2– Yasalarda tazminat hesaplarına ilişkin hükümler  433
3– Tazminat hesaplarında temel ölçü ve hesabın alt yapısı  434
4– İnsan zararları farklı bir hesaplamayı gerektirir  434
II– TAZMİNAT HESABININ UNSURLARI  436
1– Olay ve kusur değerlendirmesi  436
2– Zarar sürelerinin belirlenmesi  437
3– Beden gücü kayıplarında zarar süreleri  438
a) Çalışan kişiler yönünden aktif dönem süreleri  439
b) Yaşlıların, emeklilerin, bir işi ve kazancı olmayanların zarar süreleri  441
c) Ev kadınlarının zarar süreleri  441
d) Küçük yaşta sakat kalan çocukların zarar süreleri  442
4– Beden gücü kayıplarının belirlenmesi  443
5– Bedensel zararların parasal değerlendirmesi  445
a) Çalışan kişiler yönünden tazminat hesabına esas kazançlar  445
b) Ağır bedensel zarar nedeniyle, çalışma yaşamı erken sona eren kişilerin güç kaybı tazminatı hesabına esas kazançlar  448
c) Üniversite, yüksek okul, meslek okulu öğrencilerinin güç kaybı tazminatı hesabı  449
d) Çalışan kişilerin emeklilik dönemi (pasif dönem) zarar hesabının parasal ölçüsü  450
e) Yaşlıların, ev kadınlarının, çocukların, bir işi ve kazancı olmayanların güç kaybı tazminatının parasal ölçüsü  450
III– TAZMİNAT HESAPLAMA EVRELERİ  451
1– Hesap unsurlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi  451
2– Tazminat hesabına esas kazançların veya parasal değerlerin belirlenmesi  451
3– Tazminatın hesaplanması  452
4– Tazminattan indirimler  453
5– Tazminat tutarlarında indirilmeyecek edinim ve kazanımlar  454
IV– TAZMİNAT HESAPLARINDA MATEMATİKSEL İŞLEMLER  455
1– İşleyecek dönem zarar hesaplarında matematiksel işlemler  455
2– Zarar hesaplarında formüllerin anlamı ve işlevi  455
3– Tazminat hesaplama yöntem ve formül tartışmaları  455
V– FORMÜLLER  456
1– Genel olarak  456
2– Yargıda geçmişten bugüne tazminat hesaplama formülleri  458
3– Sigortalarca uygulanan “devre başı ödemeli belirli süreli rant” formülü  462
4– Aynı olayın değişik formüllerle hesaplanması  468
5– İnsan zararları için en uygun formül  468
VI– BEDENSEL ZARARLARDA RAPOR BÖLÜMLERİ  469
EKLER
BEDENSEL ZARARLARDA TAZMİNAT HESABI RAPOR ÖRNEKLERİ  475
1– Çalışan Kişinin Güç Kaybı Tazminatı  477
2– Ev Kadınının Güç Kaybı Tazminatı  481
3– Yaşlı Kişinin Güç Kaybı Tazminatı  485
4– Küçük Yaşta Sakat Kalan Çocuğun Güç Kaybı Tazminatı  489
5– Yaşam Boyu Bakım Tazminatı  493
6– Tıbbi Hata Sonucu Sakat Kalan Kişinin Tazminatı  499
7– Yetersiz Ödeme Nedeniyle Tazminat Davası (KTK.M.111/2)  502
8– Beden Gücü Kaybına Uğrayan Öğrencinin Tazminatı  508
9– Beden Gücü Kaybına Uğrayan Sporcunun Tazminatı  512
10– Beden Gücü Kaybına Uğrayan Polisin Tazminatı  518
11– Beden Gücü Kaybına Uğrayan Avukatın Tazminatı  521
ÜÇ AYRI FORMÜLE GÖRE AYNI HESAP UNSURLARININ TAZMİNAT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ  525
1– Progressif Rant Formülüne Göre Tazminat Hesabı ve Bilirkişi Rapor Örneği  527
2– Devre Sonu Ödemeli Ortalama Kazanç ve Sabit Rant Formülüne Göre Tazminat Hesabı ve Bilirkişi Rapor Örneği  530
3– Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Formülüne ve %1.8 Teknik Faizli TRH–2010 Tablosuna Göre Tazminat Hesabı ve Bilirkişi Rapor Örneği  532
TABLOLAR  535
1– PMF–1931 Yaşam Tablosu  537
2– TRH–2010 Yaşam Tablosu  538
3– Aktif Yaşam Süreleri  540
4– Devlet Memurları Yaş Hadleri  541
5– Kn ve 1/Kn %10 Katsayıları  542
6– Kn ve 1/Kn %5 Katsayıları  543
7– Devre Sonu %10 Artışlı Rant Formülü  544
8– Devre Sonu %10 İskontolu Rant Formülü  545
9– Devre Sonu %5 Artışlı Rant Formülü  546
10– Devre Sonu %5 İskontolu Rant Formülü  547
11– TRH–%1.8 Erkek Tablosu  548
12– TRH–%1.8 Kadın Tablosu  550
Yararlanılan Kitaplar ve Yazılar  553
Kavramlar Dizini  557
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020