Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 

 
 Arama Sonuçları
 1174 ürün | 1-20    Sıralama
 
Uğur Bulut
Mart 2017
110.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada aslî olarak davaların yığılması ya da diğer adıyla kümülatif dava üzerinde durulmuş olmakla beraber, bu dava türünün objektif dava birleşmesi kavramı içerisindeki yeri ve özellikle diğer...
 
 
Adem Albayrak
Mart 2017
69.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın amacı; yeni olan istinaf kanun yolu sisteminin ülkemizde iyi uygulanmasına, uygulayıcılara bir nebze olsun yardımcı olarak yargımızın sorunlarına küçük bir çare üretmesine, bir kişinin bile...
 
 
Adem Albayrak
Mart 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabın amacı yeni olan istinaf kanun yolu sisteminin ülkemizde iyi uygulanmasına, uygulayıcılara bir nebze olsun yardımcı olmasına, yargımızın sorunlarına küçük bir çare üretmesine, bir kişinin...
 
 
Hakan Hakeri
Mart 2017
31.50 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın bu baskısında Temmuz 2016'da yapılan değişiklikler işlenmiştir. Kitabın öğrenci kitabı olması özelliğini bozmamak için çok genişletmemeye gayret edilmiştir. Bilginin daha iyi oturması...
 
 
Birsen Elmas
Mart 2017
98.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde -Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Suçları-, ikinci bölümde -Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçları-; üçüncü bölümde...
 
 
Polat Tunçer
Mart 2017
23.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, Sağlık Hukuku alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan temel bilgilerin edinilmesi amacıyla yazılmıştır. Sağlık alanında eğitim alan tüm öğrencilerle, bu alanda çalışan tüm personel için, bilhassa...
 
 
Timuçin Muşul
Mart 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Gerekçeli-Notlu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat kitabının 7. Baskısının yapıldığı Temmuz 2011 tarihinden 27 Şubat 2017 tarihine kadar ilgili mevzuatta yapılan bütün...
 
 
Ali Cem Budak
Şubat 2017
22.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kanun kitabının son basısından bu yana, 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile istinaf ve temyiz kanun yoluna başvuru için geçerli parasal...
 
 
Erdener Yurtcan
Şubat 2017
85.00 TL
Sepete Ekle
   
15. basıdan sonra aradan geçen zamanda önemli değişiklikler olmuş. Bunların başında istinaf yargılamasının ülkemizin pozitif hukukunda yerini alması gelmektedir. Bu konu kitabın bu basısında...
 
 
Abdulkerim Yıldırım
Şubat 2017
36.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler kısmının kolayca öğrenilmesini sağlamak amacıyla yazılmıştır. Kitabın sistematiği ağırlıklı olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu düzenlemesine uygun şekilde...
 
 
Zeki Gözütok
Şubat 2017
95.00 TL
Sepete Ekle
   
2. 12. 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunla, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri kanununda yapılan değişiklikler de işlenmek suretiyle kitap yeniden güncellenmiştir. 20. 07. 2016 tarihinde...
 
 
Nurtaç Endes
Şubat 2017
32.00 TL
Sepete Ekle
   
1475 sayılı İş Kanunu'nun hantal ve katı düzenlemeler içerdiği eleştirileri neticesinde 4857 sayılı İş Kanunu Türk İş Hukuku sistemine kazandırılmıştır. Bu çerçevede çalışma biçimlerinde ve...
 
 
Ahmet Cemal Ruhi, Ali Gümrah Toker
Şubat 2017
190.00 TL
Sepete Ekle
   
Uluslararası sözleşmeler, iki taraflı uluslararası sözleşmeler ve çok taraflı uluslararası sözleşmeler olarak ikiye ayrılır. İki taraflı uluslararası sözleşmeler taraf olan ülkeleri ilgilendirirken,...
 
 
Yasin Sezer, Hüseyin Bilgin
Şubat 2017
89.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, bu alanda bilimsel çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ve uygulayıcılara katkı vermek amaçlanmıştır. Kitapta ağırlıklı olarak, idari yargı mercilerinin konuya yaklaşımı ortaya...
 
 
Ercan Sarıcaoğlu
Şubat 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Vergi hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku gibi kamu gücü varlığının en etkin hissedildiği alanların etkileşim alanında olan, kavram ve kurumlarını bu hukuk dallarından devşiren vergi ceza hukukunda...
 
 
Battal Yılmaz
Şubat 2017
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Malpraktis kısaca; hekimin teşhis ve tedavide standart ve belirlenmiş davranış biçimlerinden farklı davranması veya görev ihmali sonucu, hastada geçici sağlık bozulmasından ölüme kadar giden bir...
 
 
Kemal Mecit
Şubat 2017
140.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserin birinci bölümünde, cezanın ve infazın ve güvenlik tedbirlerinin tanımı ile bunların amacına, ikinci bölümde; hukukumuzdaki ceza türlerine, üçüncü bölümde; Ceza ilişkisinin sona ermesi...
 
 
Berat Özsarı
Şubat 2017
68.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada ötanazi, tarihsel süreç içinde, tartışmalar zemininde hukuki dayanak ve görüşler çerçevesinde incelenmeye çalışılmış. Yine, ötanazi kavramı ile birlikte çeşitli yönlerden ötanazi türleri de...
 
 
Gürsel Yalvaç
Şubat 2017
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Değişen yasalar kabul tarihleri dikkate alınmak suretiyle işlenmiş, yürürlük tarihleri ise dipnot şeklinde veya Yasanın sonuna liste halinde eklenmiş, yine maddi ceza hukuku normu niteliğindeki...
 
 
Pınar Aşık
Şubat 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada borçlunun borcu ödememesi halinde forfaitist'in garanti sorumluluğu olup olmadığı, alacağın senede bağlanmış olması halinde kimlerin kimlere hangi def'ileri ileri sürebileceği,...
 
 
 1174 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017