Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 

 
 Arama Sonuçları
 1217 ürün | 1-20    Sıralama
 
Timuçin Muşul
Haziran 2017
69.00 TL
Sepete Ekle
   
"İcra ve İflâs Hukuku Esasları" kitabının 2015 yılında 5. baskısının yapılmasından sonra İİK'da 15.7.2016 tarih ve 6728, 3.11.2016 tarih ve 6754, 24.11.2016 tarih ve 6763 sayılı kanunlarla...
 
 
Fikri Tunç Keskin
Haziran 2017
340.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukukumuzun dinamik unsurlarından olan sigorta hukuku son zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu,Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda, Genel Şartlarda ve Yönetmeliklerde yapılan...
 
 
Ahmet İstek
Haziran 2017
68.00 TL
Sepete Ekle
   
Anayasa ile idarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan zararların, idare tarafından karşılanacağı ilke olarak belirlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Tam yargı davalarının esasa ilişkin...
 
 
Önder Tozman
Haziran 2017
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Eserde TCK 220. maddesinde düzenlenen "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçunu bilimsel bir gözle incelenmiş. Örgüt kavramı ve tarihsel anlamda örgütün varlığı geçmişten günümüze kadar getirilirken,...
 
 
Ferhat Uslu
Haziran 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
16 Nisan 2017 Tarihli halkoylaması ile kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Anayasa Hukukunda esaslı değişiklik meydana gelmiştir....
 
 
Süleyman Sapanoğlu
Haziran 2017
125.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın bu baskısında, 3402 sayılı Kadastro Kanununda yapılan diğer değişiklikler yanında, özellikle bu Kanunun 22/a madde kapsamında yapılan yenileme/uygulama kadastrosu, 41. madde de düzenlenen...
 
 
Ferhat Uslu
Haziran 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, lisans-önlisans öğrencilerine yönelik okutulan Spor Hukuku, Sporun Yönetimi, Sporun Örgütlenmesi gibi dersler için yardımcı ders kitabı olarak hazırlanmış. Kitapta konular mümkün oldukça...
 
 
Ferhat Uslu
Haziran 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Anayasa Hukuku (Anayasa Hukuku Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku Derslerinin Bazı Konuları)" adlı kitap hukuk fakültelerinde okutulan Anayasa Hukuku Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku...
 
 
Hacı Can, Ali Gümrah Toker
Haziran 2017
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Milletlerarası özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanacak hukukun tespitinden önce yargılamayla ilgili hususlar gelir. Bu hususlar milletlerarası usul hukukunun kapsamına girer. Milletlerarası usul...
 
 
Metin Turan
Mayıs 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, kurucu devletlerinden biri olan ve Türk Hukuk Sistemi'nin de etkilendiği, Alman Hukuku'nun Bilişim Hukuku alanının belirlenmesi, tanımlanması ve analizi önemli görülmektedir. Bu...
 
 
Zekeriya Tepedelen
Mayıs 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada Güvence Hesabı tarafından güvence altına alınan yedi adet Zorunlu sigorta türü işlenmiş. Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza...
 
 
Dilek İmirlioğlu
Mayıs 2017
58.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma üç bölümden oluşmuş. Birinci bölümde; marka kavramı, markanın fonksiyonları, unsurları ve marka olabilecek işaretler açıklanmış; ikinci bölümde ise ayırt edicilik hususu mutlak ret...
 
 
Fidan Balcı, Seyithan Öztürk
Mayıs 2017
98.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümünde hırsızlık; ikinci bölümünde karşılıksız yararlanma; üçüncü bölümünde ise yağma suçları ele alınmıştır. Ayrıca hırsızlık ve yağma suçlarında...
 
 
Ahmet Gökcen, Murat Balcı, Mehmet Emin Alşahin ...
Mayıs 2017
39.00 TL
Sepete Ekle
   
"Ceza Muhakemesi Hukuku -II-" isimli bu çalışma, önceden çıkarılan "Ceza Muhakemesi Hukuku -I-"in devamı niteliğinde olup, öncelikle öğrencilerin dersi takip etmelerini kolaylaştırmak ve sınavlarına...
 
 
Burak Bilge
Mayıs 2017
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Tefecilik suçu Türk Hukuku'nda ilk olarak 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu'nda tanımlanmış. Daha sonra 90 sayılı KHK da ve nihayet 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 241'de yeniden...
 
 
Timuçin Muşul
Mayıs 2017
98.00 TL
Sepete Ekle
   
Ana ve alt başlıklar altında sistematize edilip kanun, doktrin ve uygulama esas alınarak ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getiren yeni tarihli çok sayıda...
 
 
İlhami Güneş
Mayıs 2017
75.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta önce, Fikri Mülkiyet Hukukunun temel kavramları ve fikri mülkiyet haklarının tarihçesi hakkında bilgiler verilmiş, sınai haklar ve ayırt edici işaretler tanıtılmıştır. Kitabın ana teması ise;...
 
 
Sema Abdelfatah
Mayıs 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada Tüzel Kişiliği Olmayan Ortaklıklarda Yönetim konusu incelenmiştir. Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar için uygulama alanı bulan adi...
 
 
Alptekin Burak Boydak
Mayıs 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu işverenlerinin işçilik hak ve alacaklarındaki sorumluluğunu inceleyen bu eser üç bölümden teşekkül etmektedir. Birinci bölümde kamu hukuku ve iş hukuku hükümleri çerçevesinde kamu kuruluşu, kamu...
 
 
Güray Türker
Mayıs 2017
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, tıbbi müdahale, malpraktis ve hekimin sorumluluğu kavramları, hekimin mesleki faaliyeti kapsamında kendisine yöneltilen taleplerden hangilerinin sigorta himayesi kapsamında kaldığı,...
 
 
 1217 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017