Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 

 
 Arama Sonuçları
 646 ürün | 1-20    Sıralama
 
Ayşenur Şahin Caner
Haziran 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Borçlar Kanununda müteselsil borçluluk m. 162 ve devamında hükme bağlanmış olup, müteselsil borçluluk, kanun hükmü veya irade beyanlarından doğan, birden çok borçludan her birinin alacaklıya...
 
 
Samim Ünan
Haziran 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu yayın, Uluslararası Sigorta Hukuku Derneği (AIDA)'nın Türk kolu olan Sigorta Hukuku Türk Derneği'nce (SHTD) 10 Mart 2017 günü Milli Reasürans T.A.Ş. salonunda düzenlenen...
 
 
Mehmet Çağrı Bağatur, Hande Öge
Mayıs 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, Sigorta Tahkim Komisyonu nezdindeki yargılamada uyulması beklenen usul kuralları ve Trafik Sigortası kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklardaki uygulama sorunları değerlendirilmeye...
 
 
Taner Emre Yardımcı
Mayıs 2017
70.00 TL
Sepete Ekle
   
1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda hükme bağlanan somutlaştırma yükü, dava konusu vakıaların zaman, mekan ve içerik bakımından açık bir şekilde ifade edilmesine...
 
 
Ticen Özraşit
Mayıs 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk, İngiliz ve K.K.T.C. Medeni Usul Hukuklarında Deliller ve Delillerin Toplanmasına İlişkin Temel Kavramlar ile Güncel Sorunlar adlı bu eserde, delillerin toplanması ve delillerin toplanmasına...
 
 
Ayşe Kübra Altıparmak
Mayıs 2017
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde yabancılık unsuru taşıyan miras uyuşmazlıklarının artması ile mirasa uygulanacak hukukun tespiti giderek önem kazanmıştır. Ancak bu alanda farklı devletleri kapsayan yeknesak bir uygulama...
 
 
Ahmet Emre Kaplan
Mayıs 2017
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk hukukunda çeşitli kanunlarda rekabet yasağı ile ilgili birçok hukuki düzenleme yer aldığından, doktrinde, rekabet yasağı ile ilgili çeşitli çalışmalara rastlanmaktadır. Özellikle, işçinin...
 
 
Evgen Gülçin Elçin, Arzu Genç Arıdemir
Mayıs 2017
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap da, Prof. Dr. Güİçin Elçin tarafından verilen, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Yüksek Lisans derslerinde yapılan farklı disiplinlerdeki ve çoğu üzerinde pek konuşulmamış olan, ensest, pedofili,...
 
 
Dursun Saat
Mayıs 2017
27.00 TL
Sepete Ekle
   
Toplumsal yaşamda birey, birçok türde risk grupları ile karşı karşıyadır. Söz konusu risklerin tamamına karşı sigorta teminatı sunulması teorik olarak mümkün olmakla birlikte sigortacılık tekniği...
 
 
Atilla Tanrıvermiş
Mayıs 2017
27.00 TL
Sepete Ekle
   
TCK içerisinde ele alınan suçlar arasında sıradan insanların en kolay itham edilebileceği bir suç tipi olan suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunda (5237 sayılı TCK m. 165...
 
 
Faysal Güden
Mayıs 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri adlı bu eserde, Deniz Ticareti Hukuku altında, Deniz Ticareti ile yapılan taşımalar, Uluslararası Konvansiyonlar ışığında incelenmiştir. Bu eser oluşturulurken, Deniz...
 
 
Muhammed Göçgün
Mayıs 2017
67.00 TL
Sepete Ekle
   
İdari işlemlerin özel hukuk işlemlerinden ayrılan en önemli yanı kamu gücü kullanılarak tesis ediliyor olmasıdır. İdare, devletin egemenlik yetkisinin bir sonucu olarak kullandığı kamu gücü sayesinde...
 
 
Ahmet Cemal Ruhi
Mayıs 2017
165.00 TL
Sepete Ekle
   
Uygulamada bir konuda karar verecek olan hakimler, taraflardan iddia ve savunmalarını kanıtlayacak o konu ile ilgili emsal karar istemektedirler. Söz konusu ihtiyaç dikkate alınarak bu çalışma...
 
 
Ömer Köroğlu
Mayıs 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Planlama ve yapı anlayışı üzerine kurulu olan ve İmar Hukukunun temel kaynağını oluşturan 3194 sayılı Kanunun, imar planından sonraki ana bölümünü, yapı, yapılaşma ve ruhsat işlemleri oluşturur. İmar...
 
 
Serkan Acuner
Mayıs 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
   
İktisadi güvenlik arayışlarından sosyal güvence sistemi içinde önemli bir yere sahip olan bireysel emeklilik sisteminin (BES) rolü ve önemi, ülkelerin gelecek sosyal güvenlik politikalarında...
 
 
Fatih Akın
Mayıs 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
   
İşçi ve işveren ilişkileri tarihsel süreç içerisinde hem dünyada hem de Türkiye'de problemlerin ve mücadelelerin yaşandığı yoğun bir mecra olagelmiştir. Sendikacılık hareketleri de bu...
 
 
Nermin Abadan Unat, Alisait Yılkın
Mayıs 2017
70.00 TL
Sepete Ekle
   
Prof. Dr Yavuz ABADAN, Anayasa Hukuku,Hukuk Başlangıcı, Hukuk Felsefesi ve Kamu Hukuku alanında eserler yazmış, özellikle tabii hukuk ilkelerinin insan hakları bildirgesine yansıması, devletler...
 
 
Ahmet Cemal Ruhi
Mayıs 2017
160.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nu dikkate alınarak hazırlanmış tensip, ön inceleme, hukuki yazışma, değişik iş karar, ek karar ve gerekçeli mahkeme kararlarının örneklerinden...
 
 
Yaşar Alıcı
Mayıs 2017
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Bankacılık Kanunu Şerhinin ikinci baskısında, Bankacılık Kanununda, temel kanunlarda ve ikincil mevzuatta yapılan değişiklikler; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay kararları; Bankacılık...
 
 
Işıl Özkan
Mayıs 2017
33.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta çıkış yolu olarak tanınmamış bir devlet olan KKTC'nin uluslararası hukuk alanında karşılaştığı sorunlar ele alınıyor olsa da, benzer durumda bulunan pek çok devletin tarihin çeşitli...
 
 
 646 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017