Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 53 ürün | 1-20    Sıralama
 
Kemal Oktar
Temmuz 2011
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta, KDV ve ÖTV mevzuatına ilişkin olarak idarece yapılan düzenlemelerden veya piyasada oluşan uygulamalardan kişisel olarak değinilmiş ve gerekçeleri açıklanmıştır. Kitap vergi hukukuyla...
 
 
Mehmet Şenlik
Haziran 2011
85.00 TL
İndirimli: 50.00 TL (%41)
Sepete Ekle
   
"İnşaat Muhasebesi" isimli bu çalışma konuyu tüm yönleriyle ayrıntılı bir şekilde inceleyerek özellik arz eden hususları tek tek analiz etmiştir. Bu kitabı aynı kategoride yayınlanmış diğer...
 
 
Taner Sarısoy
Mart 2011
80.00 TL
İndirimli: 40.00 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Kitabın özelliği; son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren franchising, factoring, forfaiting ve leasing sistemlerini birarada toplaması, bu sistemlerle ilgili genel bilgiler vermesi, sistemin...
 
 
Turgut Candan
Ocak 2011
80.00 TL
İndirimli: 40.00 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kitabı son gelişmeli ve değişiklikleri kapsayan, okuyucuya bu alanda yardımcı olacak önemle hazırlanan bir...
 
 
M. Vefa Toroslu, Cem Niyazi Durmuş
Mayıs 2010
45.00 TL
İndirimli: 27.00 TL (%40)
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın ilk basımı 2000 yılında M. Vefa TOROSLU tarafından yapılmıştır. Serbest Bölgeler Kanunu'nda yapılan son değişikliklerden sonra kitabın kapsamı genişletilerek ikinci baskı için...
 
 
Yunus Doğru
Nisan 2010
85.00 TL
İndirimli: 42.50 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Bu kitabın özelliği tüm meslek mensupları ve işletme yöneticileri için gerekli bilgileri ticaret, vergi ve sosyal güvenlik hukuku açısından bir arada değerlendirmesi ve uygulama örnekleriyle birlikte...
 
 
Yusuf Kıldiş
Nisan 2010
29.50 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmanın amacı, Türk Gelir Vergisinde yer alan giderler ve indirimlerin bir bütün içerisinde sunulmasıdır. Bu bağlamda çalışma, Danıştay kararları, özelgeler ve yabancı ülke örnekleriyle...
 
 
Salih Özel
Ocak 2010
36.50 TL
İndirimli: 29.20 TL (%20)
Sepete Ekle
   
Kitabın temel amacı maliyet muhasebesi kavram ve yöntemlerini uygulamalı olarak açıklamaktır. Maliyet hesaplama yönetimleri uygulama örnekleri ile zenginleştirilerek ele...
 
 
Kenan Bulutoğlu
Ocak 2010
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Dünya Ekonomisine Giriş dünya ticaretinin 20. yüzyılda yayılan ticaretlerin gelişmelerini inceler. Üretilen mallar ve hizmetler dünya ticaretine hızlanarak yayılır, yenilikler eklenir. Yeni...
 
 
Kemal Oktar
Eylül 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
 
 
Kemal Oktar
Ağustos 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
5904 Sayılı kanunla yapılan değişikler dahil edilmiş olup, vergiyi oluşturan işlemler, KDV Tevkifatı gibi konuları en ince ayrıntısıyla inceleyen çalışma, okurların bu alanda merak ettikleri ve...
 
 
Necdet Sağlam, Salim Şengel, Bünyamin Öztürk
Nisan 2009

Baskısı tükenmiştir.
   
Muhasebe standartları oluşum süreci en ince ayrıntısına göre hazırlanmış geniş ve kapsamlı bir...
 
 
Memduh Aslan
Ekim 2008
32.50 TL
İndirimli: 19.50 TL (%40)
Sepete Ekle
   
Cezai yaptırımların etkin olmadığı bir düzende, vergiye gönüllü uyum sağlayan mükellefler haksızlığa uğradıklarını düşünerek vergiye uyumdan vazgeçebileceklerdir. Sürekli artan ihtiyaçları karşılamak...
 
 
Zeki Doğan, Ramazan Besen
Ağustos 2008
19.50 TL
İndirimli: 9.75 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, devlet ile mükellef arasındaki vergi ödevi ilişkisini yani, devlet açısından vergi alacağını, mükellef açısından da vergi borcunu ortadan kaldıran ödeme, zamanaşımı, terkin, vergi...
 
 
Metehan Topsakal
Mayıs 2008
29.50 TL
İndirimli: 17.70 TL (%40)
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada; vergiyi doğuran olayı mevcut vergi yasaları, Danıştay kararları ve özelgeler ışığında ayrıntılı olarak inceleyerek elde edilen sonuçların verginin yasallığı ilkesi çerçevesinde ortaya...
 
 
Yıldırım Taylar
Mayıs 2008
35.00 TL
İndirimli: 17.50 TL (%50)
Sepete Ekle
   
Çalışmanın amacı, özellikle iş çevrelerinde tepkiye neden olan 5084 sayılı kanun öncesi ve sonrası ile kıyaslamalı olarak kullanıcıların Türk vergi kanunları karşısındaki durumunu...
 
 
Bünyamin Öztürk, Güray Öğredik
Nisan 2008
223.00 TL
İndirimli: 46.00 TL (%79)
Sepete Ekle
   
Sermaye şirketlerinde kar dağıtımı ve vergilendirme konusu, Ticaret ve Vergi Hukuku ile Muhasebe Uygulamalarını bir arada değerlendirmeyi gerektirmektedir. Uygulamanın ihtiyacı dikkate alınarak...
 
 
Mehmet Alpertunga Avci
Mart 2008
29.50 TL
İndirimli: 14.75 TL (%50)
Sepete Ekle
   
"Türkiye'de ve Dünyada Kamu Mali Yönetiminde Mali Saydamlık Kavramının Gelişimi ve Önemi" konulu bu tez çalışmasının amacı, son on beş yılda dünya gündemine oturmuş ve önemi anlaşılmış...
 
 
Hakan Ay
Mart 2008

Baskısı tükenmiştir.
   
Bir maliyeci olarak siyaset biliminin inceleme alanına da giren bir konuda kitap çalışması yapma fikri, bugüne kadar bu alanda doktora düzeyinde bir çalışma yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu...
 
 
Tunç Köse, Emrah Ferhatoğlu
Şubat 2008
27.50 TL
İndirimli: 17.90 TL (%34)
Sepete Ekle
   
Uluslararası gelişmeler paralelinde Türk Vergi Sistemi, gerçeğe aykırı transfer fiyatlandırması yoluyla matrah kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla 2006 yılında yeniden kaleme alınan KVK’da...
 
 
 53 ürün | 1-20 
 1 2 3  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017