Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 

 
 Arama Sonuçları
 40 ürün | 1-20    Sıralama
 
Banu Uçkan Hekimler
Mayıs 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın konusunu Sosyal Politika alanında duayen olan Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan, Prof. Dr. Bengü Dereli, Prof. Dr. Toker Dereli, Prof. Dr. İhsan Erkul, Prof. Dr. Meryem Koray, Prof. Dr. Gülten...
 
 
Erden Ziya Gökay
Ocak 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
   
In this book, the latest stage reached in the works performed in istanbul Financial Center (İFM) project starting as one of the most important projects in Turkey in 2009 has been assessed and...
 
 
Lütfü Başöz
Aralık 2016
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, İstanbul Vergi Merkezinin 05.09.2016 tarihinde düzenlemiş olduğu "Vergi Barışı" isimli panelinde yapılmış olan konuşmalar derlenmiştir. Vergi Hukukuna ilişkin çok değerli panel...
 
 
Pınar Pehlivan, Hatice Yurtsever
Kasım 2016
38.00 TL
Sepete Ekle
   
Oniki bölümden oluşan bu eserde, genel olarak bankacılık sistemi tanıtıldıktan sonra bankaların fon kaynakları ve fon kullanım alanlarına, bankaların verdikleri hizmetler ile sundukları ürünlere yer...
 
 
Mehmet Fatih Cin, Mustafa Kemal Doğru
Eylül 2016
60.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap 5 kısım ve bu kısımlarda yer alan 15 Bölümden oluşmaktadır. Birinci Kısımda; Makroiktisadın Kısa Tarihçesi, Milli Gelir Hesapları ve Gelir ve Harcama şeklinde üç bölüm yer almaktadır. İkinci...
 
 
Lütfü Başöz, Ramazan Çakmakcı
Haziran 2016
47.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta, Gerekçeleri, Komisyon Raporları ve TBMM Tutanakları ile Birlikte Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili kanunlara yer verilmiştir. Kitap, bu konu hakkında bilgi sahip...
 
 
Ali Çakmakcı
Mayıs 2016
78.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma, yazarın Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde yaptığı inceleme, denetim ve mesleki çalışmalar kapsamında kazandığı bilgilerin ve özel sektörde edindiği çok önemli deneyimler ile Yeminli Mali...
 
 
Mehmet Yücel
Mayıs 2016
52.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma ile, kayıt dışılığı önleme ve kayıtlı ekonomiye geçiş sürecindeki başarısı bakımından Türk vergi sistemi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş, kayıt dışılığı önleme bakımından Türk vergi...
 
 
Şener Çelepçıkay
Mayıs 2016
42.00 TL
Sepete Ekle
   
Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı uluslararası ticaretin içinde bulunan her seviyede insanı yakından ilgilendiren bir alan olma hüviyetini kazanmıştır. Bir taraftan "Teslim Şekilleri" veya "Akreditif...
 
 
Bora Durmaz
Mayıs 2016
48.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada, banka teminat mektuplarına ilişkin genel kavramlar ele alındıktan sonra, banka teminat mektuplarının ödeme istemiyle ibrazı ve bu aşamada ortaya çıkan hukuksal ihtilaflar incelenmiş, banka...
 
 
Emre Akın
Şubat 2016
100.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap da kanun lafzı ve ruhunun şerh edilmesi için gereken sorulara yer verilmiştir. Cevapların verilmesinde de, asli unsur mevzuat dayanakları olduğundan vergi tekniği vasıtasıyla sadece mevzuat...
 
 
Ali İhsan Karacan, Esra Erişir Karacan
Şubat 2016
76.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, kâr payı dağıtımı konusu önce finansal yönetim açısından ele alınmıştır. Daha sonra kâr payı dağıtım hukuku, halka açık şirketler bakımından hem yabancı hukuklar hem de ülkemizde...
 
 
Eda Kaya
Eylül 2015
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin E-Beyan Uygulamalarındaki Mesleki Sorumlulukları konulu çalışmada, 3568 sayılı kanuna göre unvan almış meslek mensupları ve 213 sayılı...
 
 
Tahsin Erdinç
Haziran 2015
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın birinci kısmında genel olarak Ombudsmanlık Kurumu incelenmiş; ikinci kısmında karşılaştırmalı olarak Türkiye'de kamu denetçiliği kurumu ele alınmıştır. Bu çalışma ile Türkiye'de kamu...
 
 
Tuncay Bıçakcı
Ocak 2015
22.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, insan kaynakları alanında çalışanlara gerekli araç ve gereçleri sağlayarak, kuruluşların insan kaynakları yönetimini daha da geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Çok büyük fayda ve...
 
 
Yücel Ünal
Ocak 2015
88.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, planlama ağırlıklı olduğundan düzenleyici idari işlemler olan imar planları ile, bu düzenleyici idari işlemlerin devamı niteliğindeki idari işlemlerden sadece imar parselasyon...
 
 
Mehmet Özdeniz, Jale Kuleli
Kasım 2014
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, bankaların ve kredi sağlayıcı finansal kuruluşların, yalnızca kredilendirme süreci ya da kredi tahsisi ve bu faaliyetleri kapsamında yer alan çeşitli kredi sözleşmelerini kendine konu...
 
 
Onur Özdoğan
Eylül 2014
28.00 TL
Sepete Ekle
   
"Türkiye'de Sporun Vergilendirilmesi" konulu çalışmamızda temel konu, gittikçe küreselleşen sporun, Türk vergi sistemi kapsamında değerlendirilmesidir. Spor ve sportif faaliyetlerin tarihsel...
 
 
Halil Çeçen
Ağustos 2014
35.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusu, Avrupa Birliği ve Türk rekabet hukukuna göre hâkim durumda bulunan teşebbüslerin fiyat uygulamaları ile hâkim durumlarını kötüye kullanması hususundaki hukuki çerçeveyi...
 
 
Metin Aytulun, Mahmut Vefa Toroslu
Mayıs 2014
40.00 TL
Sepete Ekle
   
Stoklar, sanayi ve ticaret işletmelerinin en önemli aktif kalemlerindendir. İşletmelerin finansal tablolarının, finansal bilgi kullanıcılarına sağlıklı bilgileri sunabilmesi için stoklarla ilgili...
 
 
 40 ürün | 1-20 
 1 2  
 
 
Kitap
Bülten
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017