Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 99 ürün | 1-20    Sıralama
 
Murat Aslan
Haziran 2017
22.50 TL
Sepete Ekle
   
Ekonomistler suç işleme sürecini ve suç işleyen kişinin davranışlarını rasyonel bir tercih sistemine oturtmaktadır. Suç eyleminin kendisinin iyi ya da kötü olduğuna yönelik değer yargıları üretmek...
 
 
Ömer Turunç, Hakan Turgut
Nisan 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap ile hem teoriler kısaca özetlenmiş hem de bu teorilerle ilgili yerli ve yabancı kaynaklar ortaya koyularak bu alandaki hangi değişkenlerle ilişkili oldukları akademisyenlerin hizmetine...
 
 
Zeliha Eser, Sezer Korkmaz, Sevgi Ayşe Öztürk
Şubat 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
   
Küreselleşmeye paralel olarak ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan değişiklikler, işletmelerin pazarlama yönetim sürecini doğrudan etkileşmiştir. Bu etkilerin yansımalarının işletme ve pazarlama...
 
 
Güven Sayılgan
Ocak 2017
43.20 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, Müfettişlik Sınavlarına Hazırlık Kitabı'nın bir bölümü olacak şekilde, daha dar kapsamda ve özel bir sistematik gözetilmeden hazırlanmış soru ve yanıtlarıyla işletme finansmanı...
 
 
Eymen Gürel
Aralık 2016

Baskısı tükenmiştir.
   
Denetim muhasebe bilgilerinden yararlanacak olan karar alıcılar için hayati öneme sahip olan bir süreçtir. Bu süreç müşterinin seçilmesi ve işin kabulü ile başlar, raporun tamamlanması ile son bulur....
 
 
Özgür Öngöre
Kasım 2016
25.00 TL
Sepete Ekle
   
İşle bütünleşme diğer iş tutumlarına (iş doyumu, işe bağlılık vb.) göre daha geniş ve kapsamlı bir kavramdır. İşle bütünleşmenin tam anlamıyla gerçekleştiği durumlarda, çalışanların azimle...
 
 
Michael Armstrong, Bahar Aşçı
Ekim 2016
15.00 TL
Sepete Ekle
   
İnsan kaynağı yönetimi konusunda dünyanın en büyük organizasyonları arasında yer alan İngiltere merkezli Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)'nin ortaklarından olan ve...
 
 
Alper Özer
Ekim 2016
26.50 TL
Sepete Ekle
   
Ürün hattı ve yönetimi, işletmelerin günümüz ekonomik şartlarında en fazla önem vermek zorunda oldukları marka stratejilerinden biridir. Ürün hattının yönetimi işletmelerin rekabet avantajı sağlamak...
 
 
İsmail Ağırbaş
Eylül 2016
30.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye'de hastane yönetimi alanında sınırlı sayıda yazılı kaynak bulunmaktadır. Bu kitap ile hastane yönetiminin uygulama bölümünün anlatılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, kitabın...
 
 
Bahar Araz Takay, İpek Kalemci Tüzün
Eylül 2016
13.50 TL
Sepete Ekle
   
Sesleri duyar gibiyiz "bu mu girişimcilik" "bunu ben de yaparım"….Doğrusu, okuyacağınız hikâyelerin bazıları size girişimcilik gibi gelmeyebilir. Girişimcilik, en azından, öğretilen şekliyle...
 
 
Ercan Bayazıtlı, Orhan Çelik, Kadir Gürdal
Eylül 2016
40.00 TL
Sepete Ekle
   
İşletme faaliyetleriyle ilgili karar vermek durumunda olanların kullandığı araçlardan biri de muhasebe bilgileridir. Karar verme sürecinde muhasebe bilgilerinin etkin şekilde kullanılabilmesi...
 
 
Yusuf Çelik
Eylül 2016
21.60 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, sağlık sektörüne ayrılan kaynakların etkili ve verimli kullanılması için ekonomi bilimi ilke ve kurallarının nasıl kullanılacağı ile ilgilidir. Ekonomi ilke ve kurallarının sağlık sektörüne...
 
 
Dilaver Tengilimoğlu
Eylül 2016
22.50 TL
Sepete Ekle
   
Sağlık işletmelerinde pazarlamanın önemi son yıllarda giderek artmıştır. Bunda artan rekabet koşulları, küreselleşme, tüketicilerin bilinçlenmesi, yönetimlerin profesyonelleşmesi gibi faktörlerin...
 
 
Halil Can, Şahin Kavuncubaşı, Selami Yıldırım
Eylül 2016
27.50 TL
Sepete Ekle
   
Günümüz rekabetçi ortamında tüm örgütlerin mücadele gücünü ve başarısını etkileyen en önemli faktör, insan kaynaklarıdır. Örgütlerin büyümesi, değişen yönetim anlayışı, değişken, dinamik örgütsel...
 
 
Doğan Tuncer, Doğan Yaşar Ayhan, Demet Varoğlu
Ağustos 2016
32.50 TL
Sepete Ekle
   
İşletmecilik Biliminin A'dan Z'ye bütün temel kavramlarının ve temalarının sistematik bir bütünlük ve tutarlılık içinde sunulduğu bu yapıt açık, yalın ve anlaşılır anlatımıyla İşletme–İktisat...
 
 
Dilaver Tengilimoğlu, Pınar Coşan Erkal
Ağustos 2016
32.50 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan hızlı değişim yönetici asistanlığını klasik sekreterlik anlayışından çıkartarak daha karmaşık örgütsel sorunlarla ilgilenen yaratıcılık gerektiren ve...
 
 
Bahtışen Kavak, Canan Eryiğit, Öznur Özkan Tektaş
Nisan 2016
15.00 TL
Sepete Ekle
   
Eser yazarların lisans ve yüksek lisans düzeyinde verdikleri derslerin notlarından, ders esnasında öğrencilerle yapılan tartışmalardan ve geri bildirimlerden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Kitap...
 
 
Kadir Deligöz
Nisan 2016
12.50 TL
Sepete Ekle
   
Tüketicinin geçmişten günümüze sürekli yenilenen istekleri doğrultusunda pazarlama uygulamaları da yenilenme ve kendini geliştirme gereği duymuştur. Günümüzde gelinen nokta bize şunu söylüyor;...
 
 
Ergüç Ülker
Ocak 2016
12.50 TL
Sepete Ekle
   
Son yıllarda ülkemizde Afrika'ya ilgi hızla artmaktadır. Bu ilgi Kıtaya giden Türklerin sayısındaki hızlı artıştan kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Özellikle Türk iş dünyası son 10 yıl içerisinde...
 
 
Zeliha Eser, Sezer Korkmaz
Kasım 2015
16.00 TL
Sepete Ekle
   
Pazarlamada hedef kitle kavramını sıklıkla tekrarlamaktayız. Her üründe olduğu gibi yazılan ders kitaplarının da bir hedef kitlesi vardır. Bu gereklilikten yola çıkılarak, Pazarlamaya Giriş kitabını...
 
 
 99 ürün | 1-20 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017